o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie"

Transkrypt

1 Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności 8, 87- Wąbrzeźno Tel.: Faks: ,

2 I. Charakterystyka ogólna W roku 6 w Polsce nastąpił spadek liczby przestępstw, których było mniej o 6,5% w stosunku do roku 5. Osiągnięto wykrywalność ogólną 67,6%, więcej niż w roku 5 o,8%. W praktyce stanowi to przestępstw mniej, czyli średnio ponad 4559 mniej w każdym miesiącu. Stwierdzono, aż 4.89 mniej przestępstw kryminalnych, w tym mniej: zabójstw, 7 zgwałcenia, 9.4 kradzieży,.965 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, 4.75 włamań,. uszkodzeń mienia, 989 kradzieży pojazdów, 578 rozbojów, w tym 46 z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia. Ustalono.4 podejrzanych, w tym. nieletnich, tymczasowo aresztowano podejrzanych, zatrzymano na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 6.4 sprawców. Jednocześnie, stwierdzono spadek o 8.98 przestępstw gospodarczych, czyli o,7 %. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 6 stwierdzono łącznie 8.49 przestępstw, mniej w stosunku do roku 5 o.677, z czego wszczęto 6.6 postępowań przygotowawczych tj. o.5 postępowań, mniej niż w roku 5 uzyskując wykrywalność ogólną na poziomie 69,7 %, większą o,6%, niż w roku 5. Z przestępstw najbardziej odczuwalnych i dolegliwych stwierdzono: - o.448 mniej przestępstw kryminalnych (z w roku 5 do 5.9 w roku 6) - o.7 mniej kradzieży (z 7.7 w roku 5 do 5.8 w roku 6) - o. mniej kradzieży z włamaniem (z 5.4 w roku 5 do 4.8 w roku 6) - o 6 mniej przestępstw kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości (z.58 w roku 5 do.4 w roku 6) - o 5 więcej przestępstw korupcyjnych ( z 56 w roku 5 do 9 w roku 6) - o 64 mniej uszkodzeń mienia ( z.8 w roku 5 do.8 w roku 6) - o 9 więcej uszkodzeń ciała (5 w roku 5 do 64 w roku 6) - o 8 więcej przestępstw rozbójniczych ( z 4w roku 5 do 44 w roku 6) - o 74 więcej bójek i pobić ( z 4 w roku 5 do 98 w roku 6) - o 95 mniej kradzieży poprzez włamanie do samochodów (455 w roku 5 do 6 w roku 6) - o 9 więcej zgwałceń (48 w roku 5 do 77 w roku 6) - o 56 mniej przestępstw gospodarczych (z w roku 5 do 7.49 w roku 6) Już na postawie tylko tych wybranych danych statystycznych można uznać, że rok 6 był dla mieszkańców województwa rokiem bezpiecznym i spokojniejszym pod kątem zaistniałych przestępstw, niż rok 5. Na uwagę zasługuje fakt znacznego spadku stwierdzonych przestępstw kryminalnych, w tym uszkodzeń mienia, kradzieży z włamaniem, kradzieży samochodów oraz to, że na drogach woj. kujawsko-pomorskiego było o 6 mniej nietrzeźwych kierujących pojazdami. Pomimo spadku liczby kradzieży i włamań nadal przestępstwa te nadal stanowią problem i są dolegliwe społecznie, głównie na terenach nie objętych żadnym dozorem technicznym i osobowym.

3 II. Wyniki pracy służby kryminalnej W Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w Wydziale Kryminalnym łącznie w roku 6: - przeprowadzono 84 postępowań (więcej, niż w roku 5 o 8), z czego: - wszczęto 459 postępowań przygotowawczych (mniej, niż w roku 5, o 7) - 65 czynności sprawdzających, (więcej, niż w roku 5 o 8) - ustalono 87 podejrzanych (mniej, niż w roku 5 o 7) - uzyskano wykrywalność ogólną tj. 8,9 %, większą o 5,% w stosunku do roku 5 (75,79%) - wskaźnik zaległości postępowań przygotowawczych dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w roku 6 to,9, zaś wojewódzki, (iloraz liczby spraw w toku prowadzenia na koniec okresu sprawozdawczego przez średni miesięczny wpływ wszystkich zarejestrowanych postępowań przygotowawczych z wyjątkiem postępowań w sprawach nieletnich, przeprowadzonych w niezbędnym zakresie, umorzonych przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania). Biorąc pod uwagę przestępczość na terenie powiatu wąbrzeskiego w roku 6, to podobnie, jak na terenie całego województwa stwierdzono: - mniej o 97 przestępstw, w tym - mniej o 8 kradzieży - mniej o uszkodzenia mienia - mniej o włamanie do obiektów Ponadto: - nie odnotowano działania zorganizowanych grup przestępczych, grup zajmujących się wymuszeniami rozbójniczymi, czy napadami na stacje paliwowe, punkty lotto, wysadzeniami przy użyciu materiałów wybuchowych bankomatów, włamaniami do mieszkań i domów jednorodzinnych, - nie odnotowano zabójstwa, - nie odnotowano przestępstwa prostytucji i handlu ludźmi, - nie odnotowano rozboju z bronią, W roku 6 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie 6 nieletnich popełniło przestępstw. W stosunku do roku 5 jest to wzrost w liczbie sprawców o 8, natomiast spadek w liczbie czynów o 5, gdyż wtedy 8 nieletnich popełniło 7 czynów, i tak w analizowanym okresie czasu: - o charakterze gospodarczym żaden nieletni nie popełnił takiego czynu (w roku 5 również nie stwierdzono, aby nieletni popełnił przestępstwo gospodarcze) - o charakterze kryminalnym 8 nieletnich popełniło 7 czynów ( w roku 5, 8 nieletnich popełniło 7 przestępstw kryminalnych), z czego:

4 - nieletnie popełnił przestępstwo rozbójnicze (w roku 5, nieletnich dokonało przestępstw rozbójniczych ) - nieletnich popełniło przestępstwa narkotykowe - ( w 5 r. nieletnich popełniło z tej kategorii 4 przestępstwa) -żaden nieletni nie dokonał uszczerbku na zdrowiu ( w 5 r. nieletni dokonał tego czynu) - żaden z nieletnich nie dokonał włamania (w roku 5 żaden nieletni nie dokonał tego czynu) - nieletnich dokonało zniszczeń mienia (w roku 5, żaden nieletni nie dokonał tego czynu) - nieletnich dokonało kradzieży ( w roku 5, żaden nieletni nie dokonał tego czynu) - żaden nieletni nie dokonał pobicia (w roku 5 r., również żaden nieletni nie dokonał pobicia) - żaden nieletni nie prowadził pojazdu w stanie nietrzeźwości (w 5 również żaden nieletni nie prowadził pojazdu w stanie nietrzeźwości) Na terenie całego powiatu stwierdzono łącznie 77 przestępstw, z których wykryto 5, co pozwoliło na uzyskanie wykrywalności ogólnej na poziomie 8,9%, z czego: - w mieście Wąbrzeźno z 7 stwierdzonych przestępstw wykryto 7 ( w roku 5 z 7 stwierdzonych przestępstw wykryto 4) - wskaźnik wykrywalności to 75,77% (wykrywalność w roku 5 to 79,5%, czyli była wyższa o,48%) w gminie Dębowa Łąka z 6 stwierdzonych przestępstw wykryto ( w roku 5 z wykryto 4), wskaźnik wykrywalności 76,9 % (wykrywalność w roku 5 to 75, %, czyli była niższa o,9 %) w gminie Książki z 6 stwierdzonych wykryto przestępstwa (w roku 5 z 8 wykryto ) - wskaźnik wykrywalności 8,77 % (wykrywalność w roku 5 to 7, %, czyli była niższa o 8,55 %) w gminie Płużnica, gdzie z 5 stwierdzonych czynów wykryto 9 ( w roku 5 z 8 wykryto 8) - wskaźnik wykrywalności 78,% (wykrywalność w roku 5 to 7,68 %, czyli była niższa o 4,%) w gminie Ryńsk ze 76 stwierdzonych czynów, wykryto 6 ( w roku 5 ze 7 czynów wykryto 75) - wskaźnik wykrywalności 78,95% (wykrywalność w roku 5 to 7,9 %, czyli była niższa o 8,86 %) Na podstawie zestawień statystycznych obejmujących okres od do 6 r. dynamika przestępczości w wybranych kategoriach przestępstw przedstawia się następująco:

5 Przestępstwa stwierdzone ogółem kryminalne gospodarcze rok 6 rok 5 rok 4 rok rok Powyższy wykres wskazuje, że powiat wąbrzeski jest powiatem bezpiecznym i spokojnym, a biorąc pod uwagę liczbę stwierdzonych przestępstw, to od roku bezpieczeństwo w powiecie z roku na rok wzrasta. Rok 6 to ponowny spadek w liczbie łącznie stwierdzonych przestępstw, co ma bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa, spadek przestępstw kryminalnych. Zauważalna jest utrzymująca się praktycznie na podobnym, poziomie liczba przestępstw gospodarczych, w tym przestępstw popełnianych na portalach internetowych, gdzie napotykane są coraz większe trudności w ustalaniu sprawców tych czynów i odzyskiwaniu wyłudzonego mienia. Liczba tych przestępstw zależy tez w bardzo dużym stopniu od aktywności policjantów.

6 Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych nietrzeźwi kier.s. korupcja uszkodzenia rzeczy p-stwa narkotyk włamania kradzieże sam. 4 9 kradzieże bójki i pobicia uszkodzenia ciała zgwałcenia rozboje rok 6 rok 5 rok 4 rok rok

7 8 wykrywalność wybranych kategorii przestępstw w % 87,5 85, rozboje bójki i pobicia nietrzeźwi kierujący przestępstwa narkotyk. korupcja rok rok rok 4 rok 5 rok 6 wykrywalność wybranych kategorii przestępstw w % ,9 48,65 44, 4,864, ,86 4,9 4,46,58 5,4 5,5 64 4,9 5, kradzieże kradzieże sam włamania uszkodzenia rzeczy rok rok rok 4 rok 5 rok 6

8 Wykrywalność w % 98, 9,7 9, , 8 8,6 75,79 8,9 7,47,57 65,5 67,6 7,7 75 8, Ogółem kryminalne gospodarcze rok rok rok 4 rok 5 rok 6 dynamika wszczęć wszystkich postępowań przygotowawczych 4,4 8, 94 7, 97,98 84,44 8,56 4,7 8,6 77,9 79, 77,77 8, 9,86 94, ogółem kryminalne gospodarcze rok rok rok 4 rok 5 rok 6

9 Kategorie przestępstw Ogółem Kryminalne Gospodarcz Zabójstwa Rozboje Zgwałcenia Dochodzenia i śledztwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność Wykryte Wskaźnik 5 6 Dynamik 5 6 Dynamik Różnica % , , ,79 8,9 5, , 4 7,7 6 67,6 7,7 4, , , , 8,85 5, , 8 4, 8 4,,, 4 4, 66,67 66,67 Uszkodz. ciała ,,, Bójki i pobicia ---,,,, Kradzieże , , 8 4, 48,65 7, Kradzieże samochod.,,,,, Kradzieże z włamaniem , ,7 4,58 64,86,9 P- stwa narkotyk., , ,,, Uszkodz rzeczy 8 8,8 9, ,9 5, -5,9 Korupcja 66,67 4 5, 75,, 5, Art. 78a kk , , ,,,

10 Miasto Wąbrzeźno Kategoria przestępstw Ogółem Kryminalne inne Gospodar. Rozboje Bójki i pobicia Przestępstwa stwierdzone Wykryte Wykrywalność Wskaźnik 5 6 Dynamika Różnica wskaźników wykrywalności 7 7, ,5 8,8 +, , ,7 79,7 +, , ,67 79,55-9, 6,5 6,, ----,,, ---- Kradzieże 5 5, 6 9 5, 6, +6,67 Kradzieże samochod. Kradzieże z włamaniem Art. 78a kk P-stwa narkotyk. Uszkodzenia mienia,,, , 5 8, 85,7 +5,8 9 45, 9,, ,58 48,, , ,94 4, -,94 Gmina Ryńsk Kategoria przestępstw Ogółem Kryminalne inne Gospodar. Rozboje Bójki i pobicia Przestępstwa stwierdzone Wykryte Wykrywalność Wskaźnik 5 6 Dynamika Różnica wskaźników wykrywalności , ,9 74,58 +4, , , 87,5-5, , ,66 8, +6,67,,, ----,,, ---- Kradzieże 6 5 9, 9 4,6 4, Kradzieże samochod. Kradzieże z włamaniem Art. 78a kk P-stwa narkotyk. Uszkodzenia mienia +5,9, ---, ,85 4,76 8,57 -, ,7 4 9,, , 7,, , 66,66 6,67-49,99

11 Gmina Dębowa Łąka Kategoria przestępstw Ogółem Kryminalne inne Gospodar. Rozboje Bójki i pobicia Przestępstwa stwierdzone Wykryte Wykrywalność Wskaźnik 5 6 Dynamika Różnica wskaźników wykrywalności 6 8,5 4 75, 76,9 +,9 7 4, ,7, +4,9, , , Kradzieże 7 5 7,4 4,8, Kradzieże samochod. Kradzieże z włamaniem Art. 78a kk P-stwa narkotyk. Uszkodzenia mienia -4,8, , 5,, -5, 6 54,55 6,, , 4,, ----,,, ---- Gmina Książki Kategoria przestępstw Ogółem Kryminalne inne Gospodar. Rozboje Bójki i pobicia Przestępstwa stwierdzone Wykryte Wykrywalność Wskaźnik 5 6 Dynamika Różnica wskaźników wykrywalności 8 5 8,89 7, 8, +, 6 6, 5, 8, -6,67, 66,66, -66,66, , Kradzieże 4 4, 5, 75, Kradzieże samochod. Kradzieże z włamaniem Art. 78a kk P-stwa narkotyk. Uszkodzenia mienia +5,, ---, , 5, 66,67 +6, , 8 4,, , 4 ---, ----, --- 5, ----

12 Gmina Płużnica Kategoria przestępstw Ogółem Kryminalne Inne Gospodar. Rozboje Bójki i pobicia Przestępstwa stwierdzone Wykryte Wykrywalność Wskaźnik 5 6 Dynamika Różnica wskaźników wykrywalności 8 4,6 8 7,68 74,4 +,74 7 5,85 4 9, 57,4-5,6 5 66,67 5,,,,, , Kradzieże 7 7, 8,57 4,86 +4,9 Kradzieże samochod. Kradzieże z włamaniem Art. 78a kk P-stwa narkotyk. Uszkodzenia mienia, ,, 78,57 +78, ,89 9 8,, , ----,,, -, wykrywalność ogólna w % w mieście oraz w gminach ,5 8,9 7,9 8,4 79,84,6 8,77 77,7 78, 66,68,4 78,87 75,67 75,77 78,95 76,9 7, 78 68, ,7 7, , 64,5 miasto Wąbrzeźno gmina Ryńsk gmina Dębowa Łąka gmina Książki gmina Płużnica rok rok rok 4 rok 5 rok 6

13 dynamika wszcząć p.p. w mieście oraz w gminach 5, , 4,7 9, 9,96 85,5 7,4 95,5 55,4 8,75 8,89 94,8,,,6 97,6 8,5 86,44 79,8 67,7 69, 5,5 57,4 8,8 miasto Wąbrzeźno gmina Ryńsk gmina Dębowa Łąka gmina Książki gmina Płużnica rok rok rok 4 rok 5 rok 6 III. Wyniki pracy służby prewencyjnej. W okresie sprawozdawczym policjanci KPP w Wąbrzeźnie w toku realizacji codziennych zadań służbowych zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu łącznie 45 sprawców, tj. o 9 sprawców więcej, niż w roku 5 Policjanci KPP Wąbrzeźno doprowadzili łącznie 98 osób ( do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Grudziądzu lub KPP w Brodnicy, Zakładów Karnych, Izb Wytrzeźwień, miejsc zamieszkania) z tego: - tylko do IW 4 osób - nieletnich pod działaniem alkoholu do miejsc zamieszkania 6 - uciekinierów (ośrodki wychowawcze, poprawcze) - 9 Policjanci Wydziału i Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Wąbrzeźnie w 5 roku w toku wykonywanej służby prowadzili: - 77 spraw o wykroczenie, z tego: - 9 sprawy skierowano do Sądu Rejonowego, w tym: - 7 na osoby nieletnie do SR Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wąbrzeźnie - sporządzono wystąpień: do Sądu 57, szkół - 4 postępowań zakończono odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie - przekazano do innych organów prowadzących - w toku przeszło na rok 7-46

14 - łącznie wylegitymowano 8. osób ( Zespół Ruchu Drogowego.697, Rewir Dzielnicowych 5.85, Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne 9.9 osób, Zespół ds. Nieletnich i Patologii - 94, czyli praktycznie prawie 77 osób dziennie, w ciągu całego roku. W analizowanym okresie służby prewencyjne przeprowadziły 465 interwencji ( w mieście.45, poza terenem miasta.5), tj. o 575 interwencji mniej, niż w 5 roku, praktycznie ponad 9,4 dziennie. Wszyscy policjanci Wydziału Prewencji i RD: - nałożyli 8.7 mandatów karnych (więcej, niż w roku 5 o 486) - z interwencji sporządzono 54 Niebieskich Kart (więcej, niż w roku 5 o 5) - pokrzywdzonych ogółem w wyniku przemocy domowej ustalono 57, w tym, 6 małoletnich - przeprowadzono 7 poszukiwań tzw. opiekuńczych - przeprowadzono: debatę społeczną, 9 spotkań z młodzieżą oraz 6 z pedagogami. W roku 5 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie wspólnie pełnili służbę z: - Strażą Miejską w Wąbrzeźnie 84 służby (78 w roku 5 tj. o 6 służb więcej) - Państwową i Społeczną Strażą Rybacką służby ( w roku 5 r. ) - Inspekcją Transportu Drogowego służby (w roku 5 r. także służby) Czas reakcji: pilne 6.5, zwykłe - 7. IV. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdarzenia drogowe zaistniałe na drogach powiatu wąbrzeskiego, w tym miasta Wąbrzeźno w roku 6 to: w powiecie odnotowano 4 wypadków drogowych (o 7 mniej niż, w roku 5) i 8 kolizje drogowe (o mniej niż, w roku 5). W 6 r. w wypadkach drogowych zginęło osoby, (w roku 5 zginęło 5 osób), w zdarzeniach drogowych zostało rannych osób, mniej, niż w roku 5 o 6 osób. - Najwięcej wypadków drogowych odnotowano w Gminie Ryńsk 6 - Najwięcej kolizji drogowych odnotowano w mieście Wąbrzeźno Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym w roku 6:. czerwiec - m. Cymbark gm. Ryńsk godzina wieczorna, droga wojewódzka nr 54, obwodnica miasta Wąbrzeźna, kierujący pojazdem marki VW Golf jadący z przeciwnego kierunku, śmiertelnie potrącił 4 letniego nietrzeźwego pieszego (,55 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), idącego prawidłową stroną jezdni.. październik godzina nocna droga wojewódzka nr 54 ul. Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie, nietrzeźwy latek (,8 promila alkoholu we krwi) kierując skuterem zjechał nagle na przeciwny pas ruchu i uderzył w przyczepę prawidłowo jadącego ciągnika rolniczego, ponosząc śmierć na miejscu zdarzenia.

15 Jak wskazują powyższe dane zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym zaistniały na drodze wojewódzkiej nr 54, która stanowi główną trasę komunikacyjną naszego powiatu. Dyslokacja służb prewencyjnych, głównie ruchu drogowego nie miała żadnego wpływu na zaistnienie tych zdarzeń lub niedopuszczenie do ich zaistnienia, mimo, że na niej policjanci pełnią służbę najczęściej. Przyczyny: (wypadki/kolizje) nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie i cofanie /74 niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu 7/65 potrącenie pieszego na pasach / alkohol kierującego /4 zwierzęta na drodze /48 błędy pieszych /9 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu /5 stan jezdni /8 Ponadto policjanci Wydziału Prewencji i RD w toku wykonywanych czynności służbowych w roku 6 r. zatrzymali: - 5 sprawców - art. 8 a kk ( Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat. przepis, który wszedł w życie r. mając na celu wyeliminowanie z ruchu osób, którym zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a pomimo cofnięcia uprawnień prowadzą dalej pojazdy mechaniczne) - 9 praw jazdy kierującym,którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 5 km/h, w tym: - na obwodnicy miasta 7 - w Czystochlebiu - w Pluskowęsach (droga K-5, w ramach służby centralnie koordynowanej, poza powiatem wąbrzeskim) - w Wałyczu 4 - w Płużnicy - w Myśliwcu - w Małym Pułkowie

16 Podział zaistniałych zdarzeń drogowych ze względu na rodzaj drogi : 5 Rok 6 Rodzaj drogi Wypadki kolizje Autostrada Krajowa (K-5) 9 Wojewódzkie 6 79 Powiatowe 5 7 Gminne 9 cały powiat wypadki kolizje osoby ranne skutek śmiertelny rok rok rok 4 rok 5 rok 6

17 miasto Wąbrzeźno wypadki kolizje osoby ranne skutek śmiertelny rok rok rok 4 rok 5 rok 6 gmina Ryńsk wypadki kolizje osoby ranne skutek śmiertelny rok rok rok 4 rok 5 rok 6

18 gmina Dębowa Łąka wypadki kolizje osoby ranne skutek śmiertelny 6 4 rok rok rok 4 rok 5 rok 6 gmina Książki wypadki kolizje osoby ranne skutek śmiertelny rok rok rok 4 rok 5 rok 6

19 45 45 gmina Płużnica wypadki kolizje osoby ranne skutek śmiertelny 4 rok rok rok 4 rok 5 rok 6 V. Stan kadrowy. Stan faktyczny KPP w Wąbrzeźnie na koniec 6 roku to 69 etatów policyjnych oraz etatów cywilnych, natomiast stan etatowy jednostki 69 policjantów i, (jedna osoba zatrudniona na,5 etatu i jedna osoba zatrudniona na,6 etatu) pracowników cywilnych. Obecnie w wąbrzeskiej jednostce służy: 6 oficerów, aspirantów, podoficerów, szeregowy policjant. W minionym roku jeden policjant odszedł na emeryturę, policjantów przeniosło się do naszej jednostki z innej jednostki Policji, przyjęto osobę. Na koniec roku nie było żadnego wakatu policyjnego. (obecnie od --7 r. w KPP w Wąbrzeźnie są wakaty policyjne)

20 Powyższe zagadnienia i problematyka została omówiona podczas odprawy rocznej w dniu 6--7r., która odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie z udziałem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego, Starosty Wąbrzeskiego p. Krzysztofa Maćkiewicza, Burmistrza Miasta Wąbrzeźna p. Leszka Kawskiego oraz Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Wąbrzeźnie p. Michała Goldyszewicza. Wykonano w -ch egz. Egz. nr adresat Egz. nr a/a MJ/MJ mł. insp. Mirosław Joppek (podpis na oryginale)

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

Wąbrzeźno, dnia 31 stycznia 2014 r. W WĄBRZEŹNIE. ul. Wolności WĄBRZEŹNO

Wąbrzeźno, dnia 31 stycznia 2014 r. W WĄBRZEŹNIE. ul. Wolności WĄBRZEŹNO PROKURATURA REJONOWA W WĄBRZEŹNIE Wąbrzeźno, dnia 31 stycznia 2014 r. ul. Wolności 21 87-200 WĄBRZEŹNO RA. 030/ 1/14 Analiza stanu zagrożenia przestępczością na terenie działania Prokuratury Rejonowej

Bardziej szczegółowo

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5.

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5. Sprawy kadrowe ODESZŁO na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3 PRZYJĘTO z cywila 8 z innych jednostek 5 14 12 10 Stan etatowy Stan kadrowy na koniec 2013r. 8 6 4 2 0 13 8 Ruch kadrowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 10.02.2016 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok Spis treści 1. Analiza stanu

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 43-400 Cieszyn tel. 0-33 851 62 00 fax 0-33 851 62 44 L. dz. E- 530/13 Cieszyn, dn. 25 lutego 2013 roku egz. nr Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2014 roku doszło do: 2 961 wypadków drogowych, w których 238 osób zginęło, a 3 654

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim. Narada roczna za rok 2013

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim. Narada roczna za rok 2013 Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim Narada roczna za rok 2013 Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim Stan kadrowy Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. wyniósł: 268 funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 L.dz. 883/12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 Spis zawartości: I. Dane statystyczne przestępczości dla całego powiatu II. Przestępczość nieletnich na terenie

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Jędrzejów, dnia 05.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku Mielec 2010 Mielec dn. 14.01.2010 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH Komendant

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH Komendant ul. Sienkiewicza zostanie objęta szczególnym nadzorem (klub Bohema) REALIZACJA: W dni w których odbywały się dyskoteki, do służby kierowani byli przede wszystkim policjanci w ramach służb ponadnormatywnych.

Bardziej szczegółowo