၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 R ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 PR WŁ ᖷ号 G D ę e ᖷ号 e RY P e e e : ęᖷ号ć ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 P K L J T R J GR W T YJ J PR J Ś W J WR PR P P W ၇嘗 Ś KÓW W J W Ś

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 R ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 PR WŁ ᖷ号 G D ę e ᖷ号 e RY P e e e : ęᖷ号ć ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 P K L J T R J GR W T YJ J PR J Ś W J WR PR P P W ၇嘗 Ś KÓW W J W Ś"

Transkrypt

1 ,7% m % m % m %,m S,00 9,0 9,0 po trasie istn. kanal. do likwidacji S.,00 9,60,0,%,m 7,0 00 % 8m S 69,76,80,0 S 8,7 9, 0,% 6m S,0 8,7 9,,0 8,8 9, rura ochr. "ROT",0 9,60 S. S.,00 9,0,8% 6,m,% 8m 00 0,%,m % m 0,60 6, 00,%,m,0 9,70, S,80, S7 S S6 00 0,% 6,m 0,90 8,0 9,00,0 8, 0,% m 0,%,m,00 8, 9,0 S6.,00 9,,0 9,0 9,60 S. % m,% m 00 % 0m rura ochr. "ROT" 0,90 9,0 9,0 0,90 9,0 9,0 8,60 7, 6,, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW "PS" 8,8,,, 0 90,%,m c.d. wg rys. nr rkusz OZNCZENI - proj. sieć kanalizacji sanitarnej 00 - proj. przyłacza kanalizacji sanitarnej 00 - proj. kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 90 rys. nr LINIE ROZGRNICZJĄCE 90 % 0m, 6 S8 S9 S 6 S S S0 - istn. kanalizacja sanitarna do likwidacji S S S S9 S 67 S6 S 66 S7 0 S8 rura ochr. "ROT" S6 S S9 S8 S7 - wydzielony teren przepompownii OPRCOWŁ mgr inż. Grażyna Dzięglewska m 00 0,% 6,m, 7 rura ochr. "ROT" 7 6 S0 rura ochr. stal. 00; L=7,m P0 P P9 P8 P7 P6 P P P UWG! ISTNIEJĄC KNLIZCJ SNITRN PODLEG W CŁOŚCI LIKWIDCJI. 00 0,8% 6,m rura ochr. "ROT" P S.,0 0,0 8,7 0,0 8, 8,7,0 S9. rura ochr. stal. 00; L=7,m 9,70 7,9 9,0 7,7, 9,9. 8,8 6,,0 9, ,67. 8,9, 69 PS 9,0 6,70. P. P. 6,0,. 0,0 8,.. P , ,60 P , ,0 P ,60 6,8 7, 7, 9,60 6,96 7,6 7, 9,70 6,7 7, 9,0 7, 0 9,0 80 8,00 9,70 7,0 7, ,0 8,7 % 7m 0,% 0m 0,8% m 0,% 9m 0,8% m % m %,m 0, 8,8 % 6,m % 9,m 0,60 8,6 0,60 8,9 0,0 8,9 00 0,% m %,m % 6,m 0,60 8,7 00 0,% 8m 0,6 8,77 0, 8, 8,6 00 0,% m 00 0,% m 00 0,% 7m 9,0 8,00 m 0,% 6,m 00 0,% 7,m 00 9,0 7,6 9,70 7,9 90 % 7,m 9,0 6,8 7,9 7,0 9,70 6,76 7, 90,% 0m 9,00 7, 00 0,% 6m 90 0,% m 8,80 7,0 S9. 0,0 9,07 %,m 0, 8,7,% 7,m 0,6 9, 0,60 9,0 S8. S7. 0,60 9,00 S. % 8m %,m % 7,m 8,80 7,9 9,0 6,98 7,07 9,78 7,77 9,69 8, 0,00 8,0 % 0,m %,m 76 % 7m % m % 6m 9,70 8,8 %,m %,m 9,7 7,70 9,8 8, 9,67 7,6 9,8 8, 9,80 8,6 9,80 8, % 9m 7,% 8,m %,m % m % m %,m 0,0 8, 0,0 8,70 0,0 8,67 % 8,m SŁUPKI STLOWE H = 60 OGRODZENIE Z SITKI PLECIONEJ ŚLIMKOWEJ, OCYNKOWNEJ H = 0 cm / Lmod. wg wymiarowania UTWRDZENIE TERENU LTERNTYWNIE WG DECYZJI INWESTOR W - POLRUK / W - ŻWIR FURTK JEDNOSKRZYDŁOW H = 0 cm / SZmod = 00 cm WYTYCZNE DL UTWRDZENI TERENU W ORĘIE OGROZDENI UTWRDZENIE WYGRODZONEGO TERENU LOKLIZCJI PRZEPOMPOWNI ROZWIĄZNI LTERNTYWNE: W - KOSTK ETONOW (POLRUK) W - ŻWIR UITY WRSTWMI N PODKŁDZIE JK DL W Zalecane konstrukcje nawierzchni chodnika z dopuszczeniem postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 00 kg na podłożu G o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa. 7-9 warstwa ścieralna z kostki kamiennej podsypka piaskowa podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego,,, 7, 9,7 7,97 9,8 8,6 7% 0m 6 % 9,m 9,80 7,9 0,00 8,7 0,0 8,6, 6,% 9,m 9,60 7,87 %,m % 7m 9,90 8,0 9,79 8,9 9 % 9m 9,6 7,6 % 8,m %,m % m 9,0 7,6 % m % 8m 9,7 7,7 9, 7, 9,0 9. 8,0 9,6 8. 8, % 0m % 9,m UZGODNIENI (PIECZĄTKI). STROST PŁOCKI ZESPÓŁ UZGDNINI DOKUMENTCJI PROJEKTOWEJ N PODSTWIE RT. 8 UST. USTWY Z DNI 7 MJ 989r - PRWO GEODEZYJNE I KRTOGRFICZNE (Dz.U. z 000 r. NR 00, poz.086 i Nr 0, poz.68) UZGODNIONO USYTUOWNIE PROJEKTOWNYCH SIECI UZROJENI TERENU UZGODNIENIE WG OPINII (wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu) UZGODNIONE USYTUOWNIE SIECI UZROJENI TERENU PODLEG WYTYCZENIU I GEODEZYJNEJ INWENTRYZCJI POWYKONWCZEJ PRZEZ JEDNOSTKI UPRWNIONE DO WYKONYWNI PRC GEODEZYJNYCH. W RZIE NIEZGODNOŚCI RELIZCJI SIECI UZROJENI TERENU Z UZGODNIONYM PROJEKTEM INWESTOR ZOOWIĄZNY JEST PRZEDŁOŻYĆ MPĘ Z WYNIKMI POMIRÓW POWYKONWCZYCH WŁŚCIWEMU ORGNOWI DMINISTRCJI RCHITEKTONICZNO-UDOWLNEJ. UZGODNIENIE USYTUOWNI PROJEKTOWNYCH SIECI UZROJENI TERENU ZCHOWUJE WŻNOŚĆ PRZEZ OKRES LT OD DNI WYDNI OPINII W SPRWIE UZGDNINI USYTUOWNI PROJEKTOWNYCH SIECI UZROJENI TERENU. UZGODNIENIE TRCI WŻNOŚĆ W PRZYPDKU, O KTÓRYM MOW W ROZPORZĄDZENI MINISTR ROZWOJU REGIONLNEGO I UDOWNICTW Z DNI KWIETNI 00r. W SPRWIE GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZROJENI TERENU ORZ ZESPOŁÓW UZGDNINI DOKUMENTCJI PROJEKTOWEJ (Dz. U. Nr. 8 POZ. ). (symbol opinii) ODGK-III-7/7/00 (miejscowość, data) PŁOCK PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU UZGDNINI DOKUMENTCJI PROJEKTOWEJ Z up. STROSTY inż. LESZEK MJEWSKI PRZEWODNICZĄCY PODPIS NIECZYTELNY. TELEKOMUNIKCJ POLSK S.. OSZR TP S.. PION TECHNICZNEJ OSŁUGI KLIENT ROZWÓJ I GOSPODRK ZSOMI SEKCJ ZRZĄDZNI ZSOMI FIZYCZNYMI SIECI UL. PIŁSUDSKIEGO / RDOM UZGODNIONO PROJEKT KNLIZCJI SNITRNEJ. W MIEJSCU ZLIŻEŃ I SKRZYŻOWŃ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ TELEFONICZNĄ PRCE ZIEMNE WYKONĆ RĘCZNIE, KLE ZEZPIECZYĆ RURMI OCHRONNYMI TYPU ROT PS-0 I PRZED ZSYPNIEM ZGŁOSIĆ DO ODIORU W TP S.. (DOTYCZY RYS -) PŁOCK PODPIS NIECZYTELNY.. UZGODNIENIENIE (DOTYCZY RYS ) W MIEJSCU ZLIŻEŃ I SKRZYŻOWŃ Z URZĄDZENIMI ENERGETYCZNYMI PRCE ZIEMNE WYKONĆ RĘCZNIE I POD NDZOREM PRCOWNIK POGOTOWI ENERGETYCZNEGO. PŁOCK r. ZKŁD ENERGETYCZNY PŁOCK DYSTRYUCJ ZCHÓD SP.z O.O. KONSULTNT ZESPOŁU UZGDNINI DOKUMENTCJI PROJEKTOWEJ MRIUSZ WIŚNIEWSKI PODPIS NIECZYTELNY UWG! Projektowane przyłącza nie objete pozwoleniem na budowę, będą zrealizowane na podstawie zgłoszenia w odrębnym trybie. RYS. Projekt zagospodarowania terenu skala :00 - część I PROJ. P.. SIECI KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ WRZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK SIEĆ KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ Z PRZYŁĄCZMI I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW TEMT W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK P.P.P. mgr inż Grażyna Dzięglewska PROJEKTNT upr.proj. 8/9; upr.spraw. 9r upr.kons. /9; upr. wyk. 86/9 rejestr w Izbie Inżynierów udownictwa MZ/IS//0 nr rys. skala :00 data.009

2 ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 ၇嘗 ၇嘗 R ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 PR WŁ ᖷ号 G D ę e ᖷ号 e RY P e e e : ęᖷ号ć ၇嘗 ၇嘗 ᖷ号 P K L J T R J GR W T YJ J PR J Ś W J WR PR P P W ၇嘗 Ś KÓW W J W Ś G R L ᖷ号 T R Ł PŁ K 喧 K L J T R J GR W T YJ J Ś W J T T PR YŁ၇嘗 PR P P W ၇嘗 Ś KÓW W J W Ś G R L ᖷ号 T R Ł PŁ K P P P ᖷ号 G D ę e PR J KT T ; ; e e e e :

3 ᆗ啗 m ᆗ啗 m ᆗ啗 m ᆗ啗 ᖧ嚧 ᖧ嚧 ł 喧 t a al a a ta t a h " T" ᆗ啗 m ᆗ啗 m a h " T" ᆗ啗 m ᖧ嚧 ᆗ啗 ᖧ嚧 a h " T" a h a tal ł 喧 x ; L= m ᆗ啗 ᆗ啗m ᆗ啗 ᆗ啗 m a al a a ta ś a t am ᆗ啗t ał a a h a tal ł 喧 x ; L= m ᆗ啗 m ᆗ啗 m ᖧ嚧 ᖧ嚧 ᆗ啗 ᆗ啗 m ᆗ啗 a h a tal ł 喧 x ; L= m a al a a ta ś a al a a ta ś a a t am ᆗ啗t K ał a a al a a ta ᐗ唇 m ż ᐗ唇 aż a ᐗ唇 ᆗ啗 l a 喧 t a a a a t ala ᖧ嚧 ᆗ啗ś 喧 K L 喧 T 喧 ᐗ唇 T 喧 喧 喧 ᖧ嚧 喧 M Ą ᖧ嚧 Kᖧ嚧 M 喧 ᖧ嚧 ᐗ唇 L m T ᐗ唇 ᐗ唇 K Ć K L 喧 T 喧 ᐗ唇 T 喧 喧 喧 ᖧ嚧 喧 喧ᐗ唇Ą M M Ą ᖧ嚧 Kᖧ嚧 T M T M 喧 ᖧ嚧 ᐗ唇 L m T ᐗ唇 ᐗ唇 K m ż ᐗ唇 aż a ᐗ唇 ᆗ啗 l a 喧 KT T ᆗ啗 / ; a / ; ᆗ啗 / ala ᖧ嚧 ata t b ż ó t a M / / / ᆗ啗 m ᖧ嚧 ᆗ啗 ᖧ嚧 ᆗ啗 m ᆗ啗 m ᖧ嚧 ᐗ唇 ᖧ嚧 a " " ś t am ᆗ啗t K ał a " " b t l m a b ᆗ啗 a l a a bᆗ啗 al a a ta ᆗ啗b l a a b ᆗ啗 ᆗ啗 m

4 勗 勗S. P o၇唇 ၇唇 c ka a၇唇 ac a a g a acy od S၇唇PS P 勗O 勗. P.. S E 勗 勗 勗 勗 Z 勗 勗 S 勗 勗 勗 勗E 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗E 勗 勗 ᖧ哇 勗 E 勗 O 勗E 勗 勗 勗Z Z P 勗ZEPOMPO 勗 勗 ၇唇 ᖧ哇 勗 E 勗Ó 勗 勗 M E 勗S 勗O 勗Oᖧ哇 勗 O 勗O 勗ZE 勗 勗E gm.s 勗 勗 Ł po. PŁO 勗 勗 S EĆ 勗 勗 勗 Z 勗 勗 S 勗 勗 勗 勗E 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗E 勗 勗 ᖧ哇 勗 E 勗 O 勗E 勗 Z P 勗Z 勗Ł၇唇 勗ZM P 勗ZEPOMPO 勗 勗 ၇唇 ᖧ哇 勗 E 勗Ó 勗 勗EM 勗 勗 M E 勗S 勗O 勗Oᖧ哇 勗 O 勗O 勗ZE 勗 勗E gm.s 勗 勗 Ł po. PŁO 勗 勗 P.P.P. mg 勗 勗 a 勗y a D ęg၇唇 ka P 勗O 勗E 勗 勗 勗 勗 up.p o. 8/9; up. p a. 9 up.ko. /9; up. yk. 86/9 勗y ó udo c a MZ/ S//0 y. ka၇唇a ၇唇00 da a.009

5 勗 勗S. P 勗O 勗. P o၇唇 ၇唇 c ka a၇唇 ac a a g a acy od S၇唇S; S၇唇၇唇S; S8၇唇S8; S၇唇S9; S၇唇၇唇S0; SP၇唇S. P.. S E 勗 勗 勗 勗 Z 勗 勗 S 勗 勗 勗 勗E 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗E 勗 勗 ᖧ哇 勗 E 勗 O 勗E 勗 勗 勗Z Z P 勗ZEPOMPO 勗 勗 ၇唇 ᖧ哇 勗 E 勗Ó 勗 勗 M E 勗S 勗O 勗Oᖧ哇 勗 O 勗O 勗ZE 勗 勗E gm.s 勗 勗 Ł po. PŁO 勗 勗 S EĆ 勗 勗 勗 Z 勗 勗 S 勗 勗 勗 勗E 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗 勗E 勗 勗 ᖧ哇 勗 E 勗 O 勗E 勗 Z P 勗Z 勗Ł၇唇 勗ZM P 勗ZEPOMPO 勗 勗 ၇唇 ᖧ哇 勗 E 勗Ó 勗 勗EM 勗 勗 M E 勗S 勗O 勗Oᖧ哇 勗 O 勗O 勗ZE 勗 勗E gm.s 勗 勗 Ł po. PŁO 勗 勗 P.P.P. mg 勗 勗 a 勗y a D ęg၇唇 ka P 勗O 勗E 勗 勗 勗 勗 up.p o. 8/9; up. p a. 9 up.ko. /9; up. yk. 86/9 勗y ó udo c a MZ/ S//0 y. ka၇唇a ၇唇0 da a.009

6 RYS. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od PS SR PROJ. P.. SIECI KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ WRZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK SIEĆ KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ Z PRZYŁĄCZMI I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW TEMT W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK P.P.P. mgr inż Grażyna Dzięglewska PROJEKTNT upr.proj. 8/9; upr.spraw. 9r upr.kons. /9; upr. wyk. 86/9 rejestr w Izbie Inżynierów udownictwa MZ/IS//0 nr rys. 6 skala :00 data.009

7 UW G! ᐧ厷 w. ᖷ升 t m ętᖷ升 ᖷ升ᖷ升ᖷ升 唗 b tᖷ升 w ᐗ喧 m b węᐗ喧 ᐗ喧 w bę ᐗ喧 w ᖷ升 st w w ᐗ喧 b wę w ęb ᖷ升m t ᖷ升b. RYᐧ厷. ᖷ升 ᐗ喧 ᐗ喧 s ᐗ喧 s t ᖷ升 w ᐧ厷Rᐗ喧ᐧ厷Rᐧ厷 ᖷ升R 唗J. ᖷ升.. ᐧ厷Iᐧ厷CI ᖷ升 LIᐧ厷 CJI ᐧ厷 IT R ᐧ厷J GR WIT CYJ ᐧ厷J I CIŚ Iᐧ厷 I 唗Wᐧ厷J WR ᐧ厷 ᐧ厷 ᖷ升Rᐧ厷ᐧ厷ᖷ升 唗ᐧ厷ᖷ升 唗W IĄ ŚCIᐧ厷ᖷ升ᐗ喧W W ᐧ厷Iᐧ厷Jᐧ厷C 唗W 唗ŚCI 唗G 唗Rᐧ厷ᐧ厷LICᐧ厷 ᐗ喧m.ᐧ厷T R I ᐗ喧 w. ᖷ升ᐗ喧 唗Cᖷ升 ᐧ厷Iᐧ厷 唗 ᖷ升 LIᐧ厷 CJI ᐧ厷 IT R ᐧ厷J GR WIT CYJ ᐧ厷J I CIŚ Iᐧ厷 I 唗Wᐧ厷J ᐧ厷 ᖷ升Rᐧ厷Yᐗ喧ĄCᐧ厷 ᐧ厷I I ᖷ升Rᐧ厷ᐧ厷ᖷ升 唗ᐧ厷ᖷ升 唗W IĄ ŚCIᐧ厷ᖷ升ᐗ喧W Tᐧ厷ᐧ厷 T W ᐧ厷Iᐧ厷Jᐧ厷C 唗W 唗ŚCI 唗G 唗Rᐧ厷ᐧ厷LICᐧ厷 ᐗ喧m.ᐧ厷T R I ᐗ喧 w. ᖷ升ᐗ喧 唗Cᖷ升 ᖷ升.ᖷ升.ᖷ升. mᐗ喧 ż G żᖷ升 ᐗ喧 ęᐗ喧ᐗ喧 ws ᖷ升R 唗Jᐧ厷ᖷ升T T.. ᐗ喧ᐧ厷ᐗ喧ᐗ喧.s w. ᐗ喧ᐧ厷. s. ᐗ喧ᐧ厷ᐗ喧ᐧ厷ᐗ喧. wᖷ升. ᐗ喧ᐗ喧ᐧ厷ᐗ喧ᐧ厷 st w I b I żᖷ升 ᐧ厷w w tw ᐧ厷 ᐧ厷ᐧ厷Iᐧ厷ᐧ厷ᐧ厷ᐧ厷ᐧ厷ᐧ厷 ᐗ喧 ᖷ升s. s ᐗ喧 ᐗ喧ᐗ喧ᐧ厷 t.ᐧ厷ᐧ厷ᐗ喧

8 RYS. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od SR SP PROJ. P.. SIECI KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ WRZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK SIEĆ KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ Z PRZYŁĄCZMI I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW TEMT W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK P.P.P. mgr inż Grażyna Dzięglewska PROJEKTNT upr.proj. 8/9; upr.spraw. 9r upr.kons. /9; upr. wyk. 86/9 rejestr w Izbie Inżynierów udownictwa MZ/IS//0 nr rys. 8 skala :0 data.009

9 ᖷ劗ᖷ劗 0 c dsy ka ask w -żw ᖷ劗 wa dstawa wy 00 x 00 wyᖷ劗ewa a a kᖷ劗 ᖷ劗et ᖷ劗 ᖷ劗-0 d a ᖷ劗 ᖷ劗 ka sᖷ劗c 嗗 ᖷ劗 eᖷ劗ᖷ劗 0 ᖷ劗c eków ał 嗗c a a y ax ᖷ劗c eków ᖷ劗 ᆗ啷d a ᖷ劗 ew dᖷ劗 d ływ weᖷ劗 9 ᖷ劗0 0 ᖷ劗 ᖷ劗 0 7 ᖷ劗 7 9 ᖷ劗 aᖷ劗aᖷ劗 wy ᖷ劗c eków ᖷ劗0 0 0 ᖷ劗0 ᖷ劗0 0 0 ᖷ劗0 ᖷ劗 9 ᖷ劗 7 ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗 7 ᖷ劗 7 ᖷ劗ᖷ劗 dᖷ劗ce ta ᖷ劗 e w wyᖷ劗 eᖷ劗 e I west ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗s c s ᆗ啷 a ᆗ啷 ᖷ劗 dᖷ劗ce ta ᖷ劗 e w ᖷ劗a ᖷ劗 dᖷ劗ce ta a ᖷ劗 d 嗗 I west ᖷ劗a ᖷ劗 ᆗ啷ekta ta ac 嗗 wa e a ᖷ劗 ᆗ啷ekt wa yc 嗗 aᖷ劗a etᖷ劗ów ᖷ劗acy ᖷ劗 e w ᖷ劗 ᖷ劗óᖷ劗 ᖷ劗 e w wyk a w aᖷ劗c ᖷ劗 ateᖷ劗 ały ᖷ劗 ᖷ劗 y ᖷ劗ᖷ劗Tᖷ劗ᖷ劗ᆗ啷 嗗ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗et e wy saże e stałe ᖷ劗 e w wyk ać e staᖷ劗 kwas d ᖷ劗 eᆗ啷 ᖷ劗aᖷ劗eży ty w 嗗 ᖷ劗 ᖷ劗 k w 嗗 ᖷ劗 e w ᆗ啷 ᖷ劗c eków aada t wać wᖷ劗 eᆗ啷s eᖷ劗 ᖷ劗 ᆗ啷ektᖷ劗 ᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗ᖷ劗I: ᖷ劗 ᖷ劗 9 ᖷ劗ᖷ劗 eᆗ啷ᖷ劗c e s c eᖷ劗 e dᖷ劗a ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗y staᖷ劗 weᆗ啷 ᖷ劗0 ᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗 eᆗ啷ᖷ劗c e s c eᖷ劗 e dᖷ劗a ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗y ka k weᆗ啷 00 7 ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗a eᖷ劗 as ᖷ劗aᆗ啷 嗗c - steᖷ劗 w c y dᖷ劗a ᖷ劗 e w - ty ᖷ劗 sta daᖷ劗d ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗a wyw ew a ᖷ劗ᆗ啷ᆗ啷 0 ᖷ劗 ᖷ劗 000 k k e wyw etᖷ劗 ka ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗a wyw ew a ᖷ劗ᆗ啷ᆗ啷 0 ᖷ劗 ᖷ劗 00 k k e wyw etᖷ劗 ka ᖷ劗eᖷ劗ᖷ劗ekt ᖷ劗 ᖷ劗 kᖷ劗ywa ᖷ劗 e w ᖷ劗ᖷ劗aᖷ劗 ka ła wa kwas d ᖷ劗 a ᖷ劗 st ᖷ劗słᖷ劗ᖷ劗 0 ᖷ劗ływak wy syᖷ劗 aᖷ劗 at ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗c eków 9 ᖷ劗asᖷ劗wa ż wa ᖷ劗 7 ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗ekt ᖷ劗 e staᖷ劗 kwas d ᖷ劗 eᆗ啷 x ᖷ劗 ᖷ劗0 ᖷ劗ᖷ劗 ew dy tł c e ᖷ劗0 staᖷ劗 kwas d ᖷ劗 a ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗00 ᖷ劗ᖷ劗 ew dy tł c e ᖷ劗0 staᖷ劗 kwas d ᖷ劗 a ᖷ劗ᖷ劗900 ᖷ劗asᖷ劗wa żeᖷ劗 w a kᖷ劗 e ᖷ劗ᖷ劗 wa y ᖷ劗0 ᖷ劗 ᖷ劗awóᖷ劗 wᖷ劗 t y syste ᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗Tᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗0 ᖷ劗 ᖷ劗a aᖷ劗t atyc eᖷ劗 s ᖷ劗 ᆗ啷ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗 a ata aᖷ劗 a ty ᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗0 ᖷ劗0 ᖷ劗 ᖷ劗x ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗 y ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗 k ᖷ劗 eᖷ劗 ᖷ劗et ᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗 00 ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗00 ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗Yᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗J Tᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗T ᖷ劗ᖷ劗 e w a ᖷ劗c eków ᖷ劗ᖷ劗 - ᖷ劗 ekᖷ劗 ᆗ啷e ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗Iᖷ劗ᆗ啷I ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗Iᖷ劗ᖷ劗ᆗ啷JI ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ITᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗J ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᆗ啷ITᖷ劗ᆗ啷YJᖷ劗ᖷ劗J I ᆗ啷IŚᖷ劗Iᖷ劗ᖷ劗Iᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗J ᆗ啷ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗IĄ Śᆗ啷Iᖷ劗ᖷ劗ᐗ嚧ᆗ啷 ᆗ啷 ᖷ劗Iᖷ劗Jᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗Śᆗ啷I ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗Iᆗ啷ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗Tᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗Iᖷ劗ᐗ嚧ᖷ劗 w ᖷ劗ᐗ嚧ᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗 ᖷ劗Iᖷ劗 噧 ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗Iᖷ劗ᖷ劗ᆗ啷JI ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ITᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗J ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᆗ啷ITᖷ劗ᆗ啷YJᖷ劗ᖷ劗J I ᆗ啷IŚᖷ劗Iᖷ劗ᖷ劗Iᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗J ᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗Yᐗ嚧Ąᆗ啷ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗I I ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗IĄ Śᆗ啷Iᖷ劗ᖷ劗ᐗ嚧ᆗ啷 ᆗ啷 ᖷ劗Iᖷ劗Jᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗Śᆗ啷I ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗Iᆗ啷ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗Tᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗Iᖷ劗ᐗ嚧ᖷ劗 w ᖷ劗ᐗ嚧ᖷ劗ᆗ啷ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗ᖷ劗 ż ᖷ劗ᖷ劗aży a ᖷ劗 ᆗ啷ᖷ劗ᖷ劗ewska ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗Jᖷ劗ᖷ劗Tᖷ劗ᖷ劗T ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗 ᆗ啷 ᖷ劗 嗗9ᐗ嚧 ᖷ劗 ᖷ劗 s ᖷ劗aw 9ᖷ劗ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗 k s 嗗9ᖷ劗ᐗ嚧 ᖷ劗 ᖷ劗 wyk ᖷ劗ᖷ劗 嗗9ᖷ劗 ᖷ劗 ᖷ劗ys 9 skaᖷ劗a : data 009 ᖷ劗eᆗ啷estᖷ劗 w I ᖷ劗 e I ży eᖷ劗ów ᖷ劗ᖷ劗d w ctwa ᖷ劗ᖷ劗ᖷ劗 嗗Iᖷ劗 嗗ᖷ劗 嗗0

10 właz żeliwny typu średniego w drogach typu ciężkiego warstwa zaprawy cementowej cm. x papa na bitizolu gładź wyrównawcza - spadek PRZEKRÓJ - PP /60 RW RT izolacja "bizolem" x kręgi żelbetowe K0/0 lub 0/00 ze złączem na uszczelkę gumową stopnie żeliwne płaskie wg kat. SWW glina plastyczna w gruntach nawodnionych część wylewana z betonu 90 PE 90 PE rzędna wg profilu przejście szczelne dla rury PE dno studz. z betonu z dodatkiem środka wodoszcz. z wyrobieniem kinety przepływowej płyta denna z betonu studzienka zbiorcza x papa z wkładką z tkanin techn. warstwa wyrównawcza z betonu podsypka filtracyjna w gruntach nawodnionych 90 PE 90 PE RYS. Studnie rewizyjne SR; SR P.. SIECI KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ WRZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PROJ. W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK SIEĆ KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ TEMT Z PRZYŁĄCZMI I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK P.P.P. mgr inż Grażyna Dzięglewska PROJEKTNT upr.proj. 8/9; upr.spraw. 9r upr.kons. /9; upr. wyk. 86/9 rejestr w Izbie Inżynierów udownictwa MZ/IS//0 nr rys. 0 skala : data.009

11 Z Z ᖧ啷Ź Z ᖧ啷 ᖧ啷 Z ᖧ啷 ᖧ啷 Z ᖧ啷 Z Z ᖧ啷Ź Z ᖧ啷 ZZ ᖧ啷 Z Ż Ż ၇唷 Ż ; = ZĘᖧ啷Ć ᖧ啷 Z Z ᖧ啷ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 Z Z ᖧ啷ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 Z Z ᖧ啷Z ᖧ啷 ᖧ啷 ၇唷 Z ᖧ啷ZZ Z Z Z ᖧ啷ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷Ć Z Z Z ၇唷 = ZZ Z ᖧ啷 Z ᐷ嗧 Z Ż ၇唷Z Z ᖧ啷 ᖧ啷 ၇唷Z ᖧ啷 ᖧ啷 Z Z Z Z ᖧ啷 Z Ę ᖧ啷 Z ᖧ啷 Z ᖧ啷ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 Z ᖧ啷ᖧ啷 = ᖧ啷 ᖧ啷 Z ᖧ啷ᖧ啷 = ᖧ啷 ᖧ啷 Z ᖧ啷ᖧ啷 = ᖧ啷 ᖧ啷 Z ᖧ啷ᖧ啷 = ᖧ啷 ᖧ啷 Z ᖧ啷ᖧ啷 = Z Z ᖧ啷 Z Z ᖧ啷 Z Z ᖧ啷 Z wg ၇唷Z Z ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷ᖧ啷Z ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧 ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧 ZZ ᖧ啷 ᐷ嗧 ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧 ZĘᖧ啷 ᖧ啷 Ż Ż Z ᖧ啷Z ᖧ啷 Ż Ż Z ᐷ嗧 ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧 ᐷ嗧ᐷ嗧wᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧 ; ᐷ嗧 ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧 Z Z ᖧ啷 Z Z Z ၇唷 ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 Z g pw Ć Z ᖧ啷 Z Z၇唷Z Z ၇唷 ᖧ啷 ᖧ啷 ᖧ啷 Z g pw gᐷ嗧 囇 ᐷ嗧ᐷ嗧 囇ᐷ嗧ᐷ嗧 ᖧ啷ęgᐷ嗧wᐷ嗧ᐷ嗧 ᐷ嗧pᐷ嗧 pᐷ嗧ᐷ嗧 ; ᐷ嗧pᐷ嗧 ᐷ嗧pᐷ嗧ᐷ嗧w ᐷ嗧 ᐷ嗧pᐷ嗧 ᐷ嗧 ; ᐷ嗧pᐷ嗧 wᐷ嗧 ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧 w ᐷ嗧ᐷ嗧 囇ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧ów ᐷ嗧ᐷ嗧wwᐷ嗧 Z ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧 囇 ᐷ嗧ᐷ嗧ᐷ嗧

12 60 90 PE POD YPKᖷ受 呧WIROWᖷ受 LU 呧WIROWO - TŁUCᖷ受NIOWᖷ受 b z m ᖷ受r szၷ勧z l g 80 r ᖷ受ၷ勧 r l g rs gr.ၷ勧m z m r ł ,0 0, 呧9 9 0,8 9, 呧 0 szၷ勧z l prz jᖷ受ၷ勧 z l R 呧 呧P ,60,80 Wᖷ受R TWᖷ受 ᖷ受ᖷ受PRᖷ受WY CEMENTOWEJ ၷ勧m. 呧 Pᖷ受Pᖷ受 Nᖷ受 ITIᖷ受ILU GŁᖷ受DŹ WYROWNᖷ受WCᖷ受ᖷ受 - Pᖷ受DEK PRᖷ受EKRÓJ ᖷ受 - ᖷ受 TUDNIᖷ受 ROᖷ受PRᆇ噇 呧Nᖷ受 P Oᖷ受Nᖷ受Cᖷ受ENIᖷ受. WŁᖷ受ᖷ受 呧ELIWNY. PŁYTᖷ受 呧ELETOWᖷ受 POKRYWOWᖷ受 呧 呧0/600. KRĄG 呧ELETOWY 00 mmᆇ噇 ᆇ噇ᆇ噇0, m l b 0, m 呧. Cᖷ受ᆇ噇ᖧ嚷Ć WYLEWᖷ受Nᖷ受 ᖷ受 ETONU KLᖷ受 Y - ᖷ受 DODᖷ受TKIEM ᆇ噇YDROETONU W ILOᖧ嚷CI,% W TO UNKU DO Mᖷ受 Y CEMENTU. PŁYTᖷ受 DOLNᖷ受 WYLEWᖷ受Nᖷ受 ᖷ受 ETONU KLᖷ受 Y - ᖷ受 DODᖷ受TKIEM ᆇ噇YDROETONU W ILOᖧ嚷CI,% W TO UNKU DO Mᖷ受 Y CEMENTU 6. Wᖷ受R TWᖷ受 WYRÓWNᖷ受WCᖷ受ᖷ受 ᖷ受 ETONU KLᖷ受 Y -0 ODIᖷ受OLOWᖷ受Nᖷ受 OD PŁYTY DOLNEJ ၷ勧m Wᖷ受R TWĄ ᖷ受ᖷ受PR. CEMENTOWEJ WODO ᖷ受Cᖷ受. ORᖷ受ᖷ受 Wᖷ受R TWᖷ受MI Pᖷ受PY Nᖷ受 ITIᖷ受OLU ၷ勧 zg z jsz m r s m, pr f l m prz ó ł ၷ勧z ၷ勧ၷ勧 gr ၷ勧 j ၷ勧ၷ勧 RY. r zprᆗ囷ż P PROJ. P.. IECI Kᖷ受Nᖷ受LIᖷ受ᖷ受CJI ᖷ受NITᖷ受RNEJ GRᖷ受WITᖷ受CYJNEJ I CIᖧ嚷NIENIOWEJ WRᖷ受ᖷ受 ᖷ受 PRᖷ受EPOMPOWNIĄ ᖧ嚷CIEKÓW W MIEJ COWOᖧ嚷CI OGORᖷ受ELICE gm. Tᖷ受Rᖷ受 Iᖷ受Łᖷ受 p. PŁOCK IEĆ Kᖷ受Nᖷ受LIᖷ受ᖷ受CJI ᖷ受NITᖷ受RNEJ GRᖷ受WITᖷ受CYJNEJ I CIᖧ嚷NIENIOWEJ TEMᖷ受T ᖷ受 PRᖷ受YŁĄCᖷ受ᖷ受MI I PRᖷ受EPOMPOWNIĄ ᖧ嚷CIEKÓW W MIEJ COWOᖧ嚷CI OGORᖷ受ELICE gm. Tᖷ受Rᖷ受 Iᖷ受Łᖷ受 p. PŁOCK P.P.P. mgr ż Gr ż Dz ᆗ囷gl s PROJEKTᖷ受NT pr.pr j. 8/9ᆇ噇 pr.spr. 9 呧r pr. s. /9 呧ᆇ噇 pr.. 86/9 呧 r j s r Izb I ż ró ၷ勧 Mᖷ受ᖷ受/I / 呧/0 r r s. s l ᆗ囷.009

13 P ZEᖷ卧 ÓJ ᖷ卧 - ᖷ卧 Z ᐧ劷zaz żᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷 ᖷ卧rᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷go ᖷ卧 ၷ咗 odmᐧ劷ró ka z cᐧ劷gᐧ劷ᐧ劷 kaᐧ劷.ᐧ劷a za ra ᐧ劷ᐧ劷 cᐧ劷mᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷o ᐧ劷j ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷a okrᐧ劷 o a żᐧ劷ᐧ劷bᐧ劷ᐧ劷o a ᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷 PP- - ᖷ卧6 6 ᐧ劷zoᐧ劷acja ᖷ卧ᖷ卧bᐧ劷zoᐧ劷ᐧ劷mᖷ卧 ᖷ卧 kręgᐧ劷 żᐧ劷ᐧ劷bᐧ劷ᐧ劷o ᐧ劷 ᖷ卧 ᖷ卧ᖷ卧 ᐧ劷ᐧ劷b ᖷ卧 zᐧ劷 zᐧ劷ączᐧ劷m ᐧ劷a ᐧ劷szczᐧ劷ᐧ劷kę gᐧ劷mo ą sᐧ劷o ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 żᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷askᐧ劷ᐧ劷 g PN-6ᖷ卧7 6 gᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷a ᐧ劷asᐧ劷ᐧ劷czᐧ劷a ᐧ劷a odᐧ劷ᐧ劷oᐧ劷ᐧ劷ch grᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ach częᖷ卧ၷ咗 ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 aᐧ劷a z bᐧ劷ᐧ劷oᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷ᐧ劷b z cᐧ劷gᐧ劷ᐧ劷 kaᐧ劷aᐧ劷ᐧ劷zacᐧ劷jᐧ劷ᐧ劷j H Gᐧ劷 Hc rzᐧ劷jᖷ卧cᐧ劷ᐧ劷 szczᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 krócᐧ劷ᐧ劷c dosᐧ劷ᐧ劷dzᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 ၷ咗ၷ咗 Hs ၷ咗 ၷ咗 Z ၷ咗 ၷ咗 dᐧ劷o sᐧ劷ᐧ劷dz. z bᐧ劷ᐧ劷oᐧ劷ᐧ劷 z dodaᐧ劷kᐧ劷ᐧ劷m ᖷ卧rodka odoszcz. z ᐧ劷robᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷m kᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 rzᐧ劷 ᐧ劷ᐧ劷 o ᐧ劷j ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷a dᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷a z bᐧ劷ᐧ劷oᐧ劷ᐧ劷 ၷ咗 ၷ咗ၷ咗ᖷ卧Gၷ咗ၷ咗 ᖷ卧 ၷ咗. ၷ咗ᐧ劷o ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 zᐧ劷azo ᐧ劷 częᖷ卧cᐧ劷 moᐧ劷oᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷czᐧ劷ᐧ劷j osadzᐧ劷ၷ咗 dᐧ劷sko aᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ၷ咗 a częᖷ卧cᐧ劷 rᐧ劷fabrᐧ劷ko aᐧ劷ᐧ劷j gᐧ劷ᐧ劷azdachၷ咗 zᐧ劷ajdᐧ劷jącᐧ劷ch sᐧ劷ę rzᐧ劷 sᐧ劷ᐧ劷kach kręgó.. ᐧ劷gᐧ劷ᐧ劷ację ᐧ劷sokoᖷ卧cᐧ劷 osadzaᐧ劷ᐧ劷a ᐧ劷azó ᐧ劷koᐧ劷aၷ咗 rzᐧ劷z ᐧ劷koᐧ劷aᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 odmᐧ劷ró kᐧ劷 z cᐧ劷gᐧ劷ᐧ劷 kaᐧ劷aᐧ劷ᐧ劷zacᐧ劷jᐧ劷ᐧ劷j kᐧ劷. ᖷ卧 ᐧ劷a za ra ᐧ劷ᐧ劷 markᐧ劷.. Przᐧ劷 ᐧ劷sokoᖷ卧cᐧ劷 sᐧ劷ᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷 o ᐧ劷żᐧ劷j ၷ咗 m. ᐧ劷sᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷jᐧ劷 możᐧ劷ᐧ劷 oᖷ卧ၷ咗 zmᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷jszᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷a ᖷ卧rᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷cᐧ劷 kręgó do cm. od arᐧ劷ᐧ劷kᐧ劷ᐧ劷m zacho aᐧ劷ᐧ劷a ᖷ卧rᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷cᐧ劷 sᐧ劷ᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷 cm. do ᐧ劷sokoᖷ卧cᐧ劷 ၷ咗 m. Zmᐧ劷aᐧ劷ę ᖷ卧rᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷cᐧ劷 ᐧ劷koᐧ劷aၷ咗 za omocą ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 PPၷ咗 ᖷ卧..ၷ咗ᐧ劷ᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 zᐧ劷sᐧ劷a ᐧ劷oᐧ劷o ró ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ż odbᐧ劷cᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷ᐧ劷sᐧ劷rzaᐧ劷ᐧ劷m rzᐧ劷 odó. 6 ၷ咗 ၷ咗 ၷ咗ၷ咗 ၷ咗ၷ咗 Yၷ咗. P 噧J. Eၷ咗ᖷ卧 P.P.P. ᖷ卧 a a z kᐧ劷adką z ᐧ劷kaᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 ᐧ劷ᐧ劷chᐧ劷. arsᐧ劷 a ᐧ劷ró ᐧ劷a cza z bᐧ劷ᐧ劷oᐧ劷ᐧ劷 odsᐧ劷 ka fᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷racᐧ劷jᐧ劷a grᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ach ᐧ劷a odᐧ劷ᐧ劷oᐧ劷ᐧ劷ch ၷ咗ၷ咗ᖷ卧Gၷ咗. zędᐧ劷ᐧ劷 kaᐧ劷aᐧ劷ó zgodᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷 z rofᐧ劷ᐧ劷amᐧ劷.. ၷ咗ᐧ劷ᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ၷ咗 ၷ咗 ၷ咗 ၷ咗 ၷ咗 ၷ咗ᐧ劷ᐧ劷dᐧ劷ᐧ劷a kaᐧ劷aᐧ劷ᐧ劷zacᐧ劷jᐧ劷a ᖷ卧 - rᐧ劷sᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷k ᐧ劷ᐧ劷 o ᐧ劷 ᐧ劷r rᐧ劷s. P.ၷ咗. ၷ咗ၷ咗ECၷ咗 ᖷ卧ᖷ卧Nᖷ卧Lၷ咗Zᖷ卧CJၷ咗 ၷ咗ᖷ卧Nၷ咗 ᖷ卧 NEJ G ᖷ卧ၷ咗ၷ咗 ᖷ卧CYJNEJ skaᐧ劷a ၷ咗 Cၷ咗ŚNၷ咗ENၷ咗 噧ၷ咗EJ ၷ咗 ᖷ卧Z Z P ZEP 噧ၷ咗P 噧ၷ咗Nၷ咗Ą ŚCၷ咗Eᖷ卧Óၷ咗 ၷ咗 ၷ咗ၷ咗EJၷ咗C 噧ၷ咗 噧ŚCၷ咗 噧G 噧 ZELၷ咗CE gm.ၷ咗 ᖷ卧 ᖷ卧 ၷ咗ၷ咗ᖷ卧ᐗ囇ᖷ卧 o. Pᐗ囇 噧Cᖷ卧 ၷ咗 ၷ咗ၷ咗E 噧 ᖷ卧ᖷ卧Nᖷ卧Lၷ咗Zᖷ卧CJၷ咗 ၷ咗ᖷ卧Nၷ咗 ᖷ卧 NEJ G ᖷ卧ၷ咗ၷ咗 ᖷ卧CYJNEJ ၷ咗 Cၷ咗ŚNၷ咗ENၷ咗 噧ၷ咗EJ daᐧ劷a Z P ZYᐗ囇ĄCZᖷ卧ၷ咗ၷ咗 ၷ咗 P ZEP 噧ၷ咗P 噧ၷ咗Nၷ咗Ą ŚCၷ咗Eᖷ卧Óၷ咗 ၷ咗 ၷ咗ၷ咗EJၷ咗C 噧ၷ咗 噧ŚCၷ咗 噧G 噧 ZELၷ咗CE gm.ၷ咗 ᖷ卧 ᖷ卧 ၷ咗ၷ咗ᖷ卧ᐗ囇ᖷ卧 o. Pᐗ囇 噧Cᖷ卧. ᐗ囇 mgr ᐧ劷ᐧ劷ż Grażᐧ劷ᐧ劷a ၷ咗zᐧ劷ęgᐧ劷ᐧ劷 ska P 噧JEᖷ卧 ᖷ卧N ᐧ劷 r. roj. ᖷ卧ᐗ囇 ᐗ囇 ᐧ劷 r.s ra. ᐗ囇r ᐧ劷 r.koᐧ劷s. ᖷ卧ᖷ卧ᐗ囇ᐗ囇 ᐧ劷 r. ᐧ劷k. 6ᖷ卧ᐗ囇 rᐧ劷jᐧ劷sᐧ劷r ၷ咗zbᐧ劷ᐧ劷 ၷ咗ᐧ劷żᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ᐧ劷ró ၷ咗ᐧ劷do ᐧ劷ᐧ劷cᐧ劷 a ၷ咗ᖷ卧Zᖷ卧ၷ咗ၷ咗ᖷ卧 ᖷ卧

14 właz żeliwny D00 nawierzchnia wg proj. drogowego PRZEKRÓJ - RZ RTp podbudowa gr. 0 cm z kruszywa łamanego na podbudowie piaskowej płyta pokrywowa żelbetowa typu PP-0-780/600 masa bitumiczna (olkit) pierścień odciążający 960/60 mm izolacja "bizolem" x kręgi żelbetowe K0/0 lub 0/00 ze złączem na uszczelkę gumową 0 H stopnie złazowe żeliwne wg PN-6/7086 glina plastyczna w gruntach nawodnionych część wylewana z betonu lub z cegły kanalizacyjnej 7 Gł Hc przejście szczelne DW króciec dostudzienny Hs RD D dno studz. z betonu z dodatkiem środka wodoszcz. z wyrobieniem kinety przepływowej płyta denna z betonu UWGI: D. Stopnie złazowe w części monolitycznej osadzić w deskowaniu, a w części prefabrykowanej w gniazdach, znajdujących się przy stykach kręgów.. Przy wysokości studni powyżej,0 m. istnieje możliwość zmniejszenia średnicy kręgów do 80 cm. pod warunkiem zachowania średnicy studni 0 cm. do wysokości,0 m. Zmianę średnicy wykonać za pomocą płyty PPS 6/80. 9 RZ RW DW DW RYS. 9 9 D D 0 0 UWGI RD x papa z wkładką z tkanin techn. warstwa wyrównawcza z betonu podsypka filtracyjna w gruntach nawodnionych. Rzędne kanałów zgodnie z profilami.. Studnie: S S0 Studnia kanalizacyjna 00 z pierścieniem odciążającym - rysunek typowy P.. SIECI KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ skala PROJ. I CIŚNIENIOWEJ WRZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK % SIEĆ KNLIZCJI SNITRNEJ GRWITCYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ data TEMT Z PRZYŁĄCZMI I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OGORZELICE gm.str IŁ pow. PŁOCK.009 P.P.P. mgr inż Grażyna Dzięglewska PROJEKTNT upr.proj. 8/9; upr.spraw. 9r upr.kons. /9; upr. wyk. 86/9 rejestr w Izbie Inżynierów udownictwa MZ/IS//0 nr rys.

15 ၷ咧 ၷ咧W. ᐧ劧sᐧ劧ᐧ劧ko ᐧ劧 ᐧ劧rzᐧ劧ᐧ劧orządko aᐧ劧o sᐧ劧ᐧ劧dzᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧kᐧ劧 ró ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ż z mᐧ劧ᐧ劧szaᐧ劧ą kombᐧ劧ᐧ劧acją ᐧ劧oᐧ劧ó kask.ၷ咧pၷ咧ၷ咧-ၷ咧/kၷ咧.ၷ咧ၷ咧 oraz odbᐧ劧cᐧ劧a ᐧ劧ᐧ劧sᐧ劧rzaᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧oᐧ劧ó. mᐧ劧aᐧ劧ę ᖷ卧rᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧cᐧ劧 ᐧ劧koᐧ劧aၷ咧 za ᐧ劧omocą ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 PPS 6/. ᐧ劧rzᐧ劧 zacho aᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 arᐧ劧ᐧ劧kᐧ劧 o ᖷ卧rᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧cᐧ劧 sᐧ劧ᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧 cm do ᐧ劧sokoᖷ卧cᐧ劧 ၷ咧 cm ᐧ劧o ᐧ劧żᐧ劧j obᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧o aᐧ劧ᐧ劧a kaskadᐧ劧.. Sᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 zᐧ劧azo ᐧ劧 częᖷ卧cᐧ劧 moᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧czᐧ劧ᐧ劧j osadzᐧ劧ၷ咧 dᐧ劧sko aᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ၷ咧 a częᖷ卧cᐧ劧 ᐧ劧rᐧ劧fabrᐧ劧ko aᐧ劧ᐧ劧j gᐧ劧ᐧ劧azdachၷ咧 zᐧ劧ajdᐧ劧jącᐧ劧ch sᐧ劧ę ᐧ劧rzᐧ劧 sᐧ劧ᐧ劧kach kręgó.. ᐧ劧gᐧ劧ᐧ劧ację ᐧ劧sokoᖷ卧cᐧ劧 osadzaᐧ劧ᐧ劧a ᐧ劧azó ᐧ劧koᐧ劧aၷ咧 ᐧ劧rzᐧ劧z ᐧ劧koᐧ劧aᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧odmᐧ劧ró kᐧ劧 z cᐧ劧gᐧ劧ᐧ劧 kaᐧ劧aᐧ劧ᐧ劧zacᐧ劧jᐧ劧ᐧ劧j kᐧ劧. ၷ咧 ᐧ劧a zaᐧ劧ra ᐧ劧ᐧ劧 markᐧ劧.. Przᐧ劧 dᐧ劧żᐧ劧j ᐧ劧sokoᖷ卧cᐧ劧 sᐧ劧ᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧sᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧jᐧ劧 możᐧ劧ᐧ劧 oᖷ卧ၷ咧 zmᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧jszᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧a ᖷ卧rᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧cᐧ劧 kręgó do cm. ᐧ劧od arᐧ劧ᐧ劧kᐧ劧ᐧ劧m zacho aᐧ劧ᐧ劧a ᖷ卧rᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧cᐧ劧 sᐧ劧ᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧 cm. do ᐧ劧sokoᖷ卧cᐧ劧 mᐧ劧ᐧ劧. ၷ咧 m. ၷ咧WGၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 6 ၷ咧W ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧W ၷ咧 ᐧ劧odsᐧ劧ᐧ劧ka fᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧racᐧ劧jᐧ劧a grᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ach ᐧ劧a odᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧ch arsᐧ劧 a ᐧ劧ró ᐧ劧a cza z bᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧 x ᐧ劧aᐧ劧a z kᐧ劧adką z ᐧ劧kaᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧chᐧ劧. dᐧ劧o sᐧ劧ᐧ劧dz. z bᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧 z dodaᐧ劧kᐧ劧ᐧ劧m ᖷ卧rodka odoszcz. z ᐧ劧robᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧m kᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧rzᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 o ᐧ劧j ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧a dᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧a z bᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 bᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧 ၷ咧 ၷ咧 krócᐧ劧ᐧ劧c dosᐧ劧ᐧ劧dzᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧rzᐧ劧jᖷ卧cᐧ劧ᐧ劧 szczᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧rzᐧ劧z ᖷ卧cᐧ劧aᐧ劧ę bᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧o ą Hs rᐧ劧ra żᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧a częᖷ卧ၷ咧 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 aᐧ劧a z bᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧 W ၷ咧W gᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧a ᐧ劧ᐧ劧asᐧ劧ᐧ劧czᐧ劧a grᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ach ᐧ劧a odᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧ch H dᐧ劧a ᐧ劧rzᐧ劧 odó Pၷ咧ၷ咧-ၷ咧 z zasᐧ劧oso aᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧m króၷ咧ca ᐧ劧rzᐧ劧jᖷ卧cᐧ劧o ᐧ劧go Pၷ咧ၷ咧-ၷ咧 / kam. ᐧ劧rójᐧ劧ᐧ劧k kamᐧ劧oᐧ劧ko ᐧ劧 sᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 żᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧askᐧ劧ᐧ劧 g kaᐧ劧. SWW 6-9 Gᐧ劧 ᐧ劧szczᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 szᐧ劧ᐧ劧rᐧ劧m smoᐧ劧o ᐧ劧m zaᐧ劧ra ą cᐧ劧mᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧. ᐧ劧 kᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧m fᐧ劧go ᐧ劧m kręgᐧ劧 żᐧ劧ᐧ劧bᐧ劧ᐧ劧o ᐧ劧 K /ၷ咧 ᐧ劧ᐧ劧b / zᐧ劧 zᐧ劧ączᐧ劧m ᐧ劧a ᐧ劧szczᐧ劧ᐧ劧kę gᐧ劧mo ą H ᐧ劧zoᐧ劧acja "bᐧ劧zoᐧ劧ᐧ劧m" + Pg grᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ach ᐧ劧a odᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧ᐧ劧ch ᐧ劧odmᐧ劧ró ka z cᐧ劧gᐧ劧ᐧ劧 kaᐧ劧.ᐧ劧a zaᐧ劧ra ᐧ劧ᐧ劧 cᐧ劧mᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧o ᐧ劧j PP 6/6 6 - obᐧ劧ᐧ劧oᐧ劧o aၷ咧 ᐧ劧zaz żᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧 ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 ᖷ卧rᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧go P EK ÓJ - rᐧ劧jᐧ劧sᐧ劧r ၷ咧zbᐧ劧ᐧ劧 ၷ咧ᐧ劧żᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧ró ၷ咧ᐧ劧do ᐧ劧ᐧ劧cᐧ劧 a ၷ咧 /ၷ咧S/ / P.P.P. mgr ᐧ劧ᐧ劧ż Grażᐧ劧ᐧ劧a ၷ咧zᐧ劧ęgᐧ劧ᐧ劧 ska P 嚧JEKၷ咧ၷ咧ၷ咧 ᐧ劧ᐧ劧r.ᐧ劧roj. /9 ᐗ囷 ᐧ劧ᐧ劧r.sᐧ劧ra. 9r ᐧ劧ᐧ劧r.koᐧ劧s. ၷ咧/9ᐗ囷 ᐧ劧ᐧ劧r. ᐧ劧k. 6/9 ၷ咧Eၷ咧ၷ咧 W ၷ咧ၷ咧EJSၷ咧 嚧W 嚧Śၷ咧ၷ咧 嚧G 嚧 ELၷ咧ၷ咧E gm.sၷ咧 ၷ咧ၷ咧ᐗ囷 ᐧ劧o. Pᐗ囷 嚧ၷ咧K Sၷ咧E 嚧 Kၷ咧Lၷ咧 ၷ咧Jၷ咧 Sၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧EJ G Wၷ咧ၷ咧ၷ咧YJၷ咧EJ ၷ咧 ၷ咧ၷ咧Śၷ咧ၷ咧Eၷ咧ၷ咧 嚧WEJ P Yᐗ囷Ąၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 P EP 嚧ၷ咧P 嚧Wၷ咧ၷ咧Ą Śၷ咧ၷ咧EKÓW P 嚧J. P.ၷ咧. Sၷ咧Eၷ咧ၷ咧 Kၷ咧Lၷ咧 ၷ咧Jၷ咧 Sၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧EJ G Wၷ咧ၷ咧ၷ咧YJၷ咧EJ ၷ咧 ၷ咧ၷ咧Śၷ咧ၷ咧Eၷ咧ၷ咧 嚧WEJ W P EP 嚧ၷ咧P 嚧Wၷ咧ၷ咧Ą Śၷ咧ၷ咧EKÓW W ၷ咧ၷ咧EJSၷ咧 嚧W 嚧Śၷ咧ၷ咧 嚧G 嚧 ELၷ咧ၷ咧E gm.sၷ咧 ၷ咧ၷ咧ᐗ囷 ᐧ劧o. Pᐗ囷 嚧ၷ咧K YS. Sᐧ劧ᐧ劧dᐧ劧ᐧ劧a kaᐧ劧aᐧ劧ᐧ劧zacᐧ劧jᐧ劧a kaskado a - rᐧ劧sᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧k ᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧o ᐧ劧 zędᐧ劧ᐧ劧 kaᐧ劧aᐧ劧ó zgodᐧ劧ᐧ劧ᐧ劧 z ᐧ劧rofᐧ劧ᐧ劧amᐧ劧. ၷ咧WG ၷ咧 Sၷ咧ၷ咧ၷ咧ၷ咧ၷ咧Eၷ咧 Sᐧ劧sᐧ劧ᐧ劧. ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧W W W ၷ咧W mᐧ劧ᐧ劧. cm 6 P EK ÓJ ၷ咧 - ၷ咧 ᐧ劧r rᐧ劧s. ၷ咧 skaᐧ劧a daᐧ劧a. 9

16 wg profilu oᖷ剷 rowu min., m wg profilu min., m ᖷ剷lizgi do przepustów lub płozᖷ剷 tᖷ剷pu ᖷ剷 wg profilu ᖷ剷 długoᖷ剷ၷ厷 rurᖷ剷 ochronnej wg profilu WYKZ MTᖷ剷RIŁၷ厷W nr rozwi 嘇zၷ厷niၷ厷 ၷ厷ၷ厷zwၷ厷 elementu ၷ厷r normᖷ剷 lub ၷ厷ၷ厷tၷ厷logu ၷ厷ednostၷ厷ၷ厷 Mၷ厷teriၷ厷ł D= 6x iloᖷ剷ၷ厷 D= ၷ厷x D=6 x D=ၷ厷 x iloᖷ剷ၷ厷 iloᖷ剷ၷ厷 iloᖷ剷ၷ厷 D=ၷ厷 x iloᖷ剷ၷ厷 6 D= 6x iloᖷ剷ၷ厷 Rurၷ厷 ၷ厷ၷ厷nၷ厷lizၷ厷cᖷ剷jnၷ厷 Rurၷ厷 wiertniczၷ厷 wg profili ၷ厷ၷ厷6ၷ厷ၷ厷ၷ厷ၷ厷 ၷ厷 ၷ厷 m stၷ厷l. długoᖷ剷ၷ厷 przewodów wg profili ၷ厷znur smołowၷ厷nᖷ剷 ၷ厷g. sznur 6 ၷ厷 Kit bitumicznᖷ剷 ၷ厷g. ၷ厷olၷ厷it ၷ厷 UWG! KOŃ 嘇ၷ厷WKI RURY WIᖷ剷RTၷ厷I 嘇Zᖷ剷ၷ厷 MO 嚇ၷ厷 Uၷ厷Z 嘇Zᖷ剷ᖷ剷ၷ厷IĆ ၷ厷Iၷ厷K၇嚧 ၷ厷Oᖷ剷IURᖷ剷Tၷ厷OW၇嚧 ၷ厷 DŁUGOŚ 嘇I ၷ厷 cm. RYၷ厷. ၷ厷rzejᖷ剷cie przewodu grၷ厷witၷ厷cᖷ剷jnego pod rowem ၷ厷 rᖷ剷s. tᖷ剷powᖷ剷 ၷ厷.. ၷ厷Iᖷ剷 嘇I Kၷ厷ᖷ剷IZ 嘇ၷ厷I ၷ厷ၷ厷ITRၷ厷ᖷ剷ၷ厷 GRWIT 嘇Yၷ厷ၷ厷ᖷ剷ၷ厷 sၷ厷ၷ厷lၷ厷 ၷ厷ROၷ厷. I 嘇IŚၷ厷Iᖷ剷ၷ厷IOWᖷ剷ၷ厷 WRZ Z ၷ厷RZᖷ剷ၷ厷OMၷ厷OWၷ厷I၇嚧 Ś 嘇Iᖷ剷Kၷ厷W W MIᖷ剷ၷ厷ၷ厷 嘇OWOŚ 嘇I OGORZᖷ剷ᖷ剷I 嘇ᖷ剷 gm.ၷ厷tr IŁ pow. ၷ厷ŁO 嘇K ၇嚧 ၷ厷Iᖷ剷Ć Kၷ厷ᖷ剷IZ 嘇ၷ厷I ၷ厷ၷ厷ITRၷ厷ᖷ剷ၷ厷 GRWIT 嘇Yၷ厷ၷ厷ᖷ剷ၷ厷 I 嘇IŚၷ厷Iᖷ剷ၷ厷IOWᖷ剷ၷ厷 dၷ厷tၷ厷 Tᖷ剷MT Z ၷ厷RZYŁ၇嚧 嘇ZMI I ၷ厷RZᖷ剷ၷ厷OMၷ厷OWၷ厷I၇嚧 Ś 嘇Iᖷ剷Kၷ厷W W MIᖷ剷ၷ厷ၷ厷 嘇OWOŚ 嘇I OGORZᖷ剷ᖷ剷I 嘇ᖷ剷 gm.ၷ厷tr IŁ pow. ၷ厷ŁO 嘇K. ၷ厷 ၷ厷.ၷ厷.ၷ厷. mgr in 囗 Grၷ厷 囗ᖷ剷nၷ厷 Dzięglewsၷ厷ၷ厷 ၷ厷ROၷ厷ᖷ剷KTၷ厷T upr.proj. ၷ厷 ၷ厷ၷ厷 ; upr.sprၷ厷w. ၷ厷 r upr.ၷ厷ons. ၷ厷ၷ厷 ; upr. wᖷ剷ၷ厷. ၷ厷6ၷ厷ၷ厷 rejestr w Izbie In 囗ᖷ剷nierów udownictwၷ厷 MZၷ厷Iၷ厷ၷ厷 ၷ厷 nr rᖷ剷s. 6

17 wg profilu oᖷ劷 drogi ᖷ劷in., ᖷ劷 ᖷ劷lizgi do przepustów lub płozᖷ劷 sᖷ劷steᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 wg profilu ᖷ劷 długoᖷ劷ၷ吷 rurᖷ劷 ochronnej wg profilu WYKᖷ劷Z Mᖷ劷TEᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷Łၷ吷W nr rozwi 喷zၷ吷niၷ吷 喷ၷ吷zwၷ吷 eleᖷ劷entu ᖷ劷urၷ吷 wodoci 喷gowၷ吷 ᖷ劷urၷ吷 wiertniczၷ吷 ᖷ劷urၷ吷 inst. oc. ၷ吷 owiniętၷ吷 tၷ吷ᖷ劷ᖷ劷 喷 喷DE 喷ၷ吷 喷 喷 Króciec rurᖷ劷 inst.oc.ၷ吷 z jedn.str.gwint. l= Zł 喷czၷ吷ၷ吷 M nၷ吷ၷ吷rętnၷ吷 równoprzelotowၷ吷 ၷ吷 ၷ吷ၷ吷rzᖷ劷nၷ吷ၷ吷 do zၷ吷suw 喷r norᖷ劷ᖷ劷 lub ၷ吷ၷ吷tၷ吷logu 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷ᖷ劷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 喷 ᖷ劷 喷 喷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 nrၷ吷ၷ吷t Jednostၷ吷ၷ吷 ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷 szt. szt. szt. Mၷ吷teriၷ吷ł stၷ吷l. stၷ吷l. stၷ吷l. stၷ吷l. 噗el. ၷ吷 D= x, iloᖷ劷ၷ吷 ၷ吷 D= x, iloᖷ劷ၷ吷 ၷ吷 D= 喷x, iloᖷ劷ၷ吷 ၷ吷 D= x, iloᖷ劷ၷ吷 długoᖷ劷ၷ吷 przewodów wg profili ၷ吷 D= x iloᖷ劷ၷ吷 ၷ吷 D= x iloᖷ劷ၷ吷 ၷ吷znur sᖷ劷ołowၷ吷nᖷ劷 ၷ吷g. sznur Kit bituᖷ劷icznᖷ劷 ၷ吷g. 喷olၷ吷it 喷rzejᖷ劷cie przewodu ciᖷ劷nieniowego pod drog 喷 ᖷ劷Yၷ吷. 喷 rᖷ劷s. tᖷ劷powᖷ劷 喷.. ၷ吷ᖷ劷Eᖷ劷ᖷ劷 Kᖷ劷 喷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷Zᖷ劷ᖷ劷Jᖷ劷 ၷ吷ᖷ劷 喷ᖷ劷Tᖷ劷ᖷ劷 喷EJ 噗ᖷ劷ᖷ劷Wᖷ劷Tᖷ劷ᖷ劷YJ 喷EJ 喷ᖷ劷 喷J. ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖧ嚷 喷ᖷ劷E 喷ᖷ劷 喷WEJ Wᖷ劷ᖷ劷Z Z 喷ᖷ劷ZE 喷 喷M 喷 喷W 喷ᖷ劷Ą ᖧ嚷ᖷ劷ᖷ劷EKၷ吷W W Mᖷ劷EJၷ吷ᖷ劷 喷W 喷ᖧ嚷ᖷ劷ᖷ劷 喷 噗 喷ᖷ劷ZEᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷E gᖷ劷.ၷ吷tᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷Łᖷ劷 pow. 喷Ł 喷ᖷ劷K ၷ吷ᖷ劷EĆ Kᖷ劷 喷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷Zᖷ劷ᖷ劷Jᖷ劷 ၷ吷ᖷ劷 喷ᖷ劷Tᖷ劷ᖷ劷 喷EJ 噗ᖷ劷ᖷ劷Wᖷ劷Tᖷ劷ᖷ劷YJ 喷EJ ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖧ嚷 喷ᖷ劷E 喷ᖷ劷 喷WEJ TEMᖷ劷T Z 喷ᖷ劷ZYŁĄᖷ劷Zᖷ劷Mᖷ劷 ᖷ劷 喷ᖷ劷ZE 喷 喷M 喷 喷W 喷ᖷ劷Ą ᖧ嚷ᖷ劷ᖷ劷EKၷ吷W W Mᖷ劷EJၷ吷ᖷ劷 喷W 喷ᖧ嚷ᖷ劷ᖷ劷 喷 噗 喷ᖷ劷ZEᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷E gᖷ劷.ၷ吷tᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷Łᖷ劷 pow. 喷Ł 喷ᖷ劷K 喷. 喷. 喷. ᖷ劷gr in 噗 噗rၷ吷 噗ᖷ劷nၷ吷 Dzięglewsၷ吷ၷ吷 喷ᖷ劷 喷JEKTᖷ劷 喷T upr.proj. 喷 喷 ᖧ嚷 upr.sprၷ吷w. 喷 r upr.ၷ吷ons. 喷 喷 ᖧ嚷 upr. wᖷ劷ၷ吷. 喷 喷 rejestr w ᖷ劷zbie ᖷ劷n 噗ᖷ劷nierów udownictwၷ吷 Mᖷ劷Z 喷ᖷ劷ၷ吷 喷 喷 nr rᖷ劷s. sၷ吷ၷ吷lၷ吷 % dၷ吷tၷ吷. 喷

18 α ᐧ勧ni ni ton m od ójn lu gru ၷ唗oli ᖧ咇r dnic rur mm OKI OPOROWE N ZŁᐧ勧NIᐧ勧 ᐧ勧Rᐧ勧ᐧ勧 Kąt ᖧ咇 ᐧ勧 m ni mm ᐧ勧 gruntu W mi r cmᖧ咇 O jᆗ哷tośၷ唗 m , 67, 67, 7 -,, 67, 9, 9, 6 -, 78, 67, 7 -,, 7 -,, -,6, 7 -,, 6 -, 78, -,6,97 -,667, 7 -,, 6 -, 78, 76 -, 88,68 -,,68 -,, -, OKI OPOROWE PRZᐧ勧 ᐧ勧RÓJNIKᐧ勧 I KORKᐧ勧 ᖧ咇 ᖧ咇r dnic rur mm ᐧ勧 gruntu W mi r cmᖧ咇 7 O jᆗ哷tośၷ唗 m, 76, 67, 76, 67, 7 UWGI ᖧ咇 loki konuj siᆗ哷 ᖧ咇 tonu - ᖧ咇 ᖧ咇 Prᖧ咇 trójnik c d c duj śr dnic odg ᐧ勧ᆗ哷ᖧ咇i ni ᖧ咇 ᖧ咇 ᐧ勧 xᖧ咇 ciśni ni od tmᖧ咇 ᖧ咇 Gᐧ勧ᆗ哷 okośၷ唗 uᐧ勧oż ni rurociągu ၷ唗,7 mᖧ咇 γ γ ᖧ咇 Grunt t ni s oist - ၷ唗,9 tၷ唗m ၷ唗 ψ ၷ唗 6ᖧ咇 Grunt t s oist - ၷ唗, tၷ唗m ၷ唗 ψ ၷ唗 7 7ᖧ咇 Wod grunto oniż j sto loku 8ᖧ咇 W mi r ၷ唗 ၷ唗 ust liၷ唗 g i lkości ksᖧ咇t ᐧ勧t kᖧ咇 Rᐧ勧ᐧ勧ᖧ咇 PROJᖧ咇 loki o oro ၷ唗n - ၷ唗 m x ၷ唗 tm - r sᖧ咇 t o Pᖧ咇ᖧ咇 ᐧ勧IEᐧ勧I KN IZᐧ勧JI ᐧ勧NIᐧ勧RNEJ GRWIᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧JNEJ I ᐧ勧Iᖧ咇NIENIOWEJ WRZ Z PRZEPOᐧ勧POWNIĄ ᖧ咇ᐧ勧IEKÓW W ᐧ勧IEJᐧ勧ᐧ勧OWOᖧ咇ᐧ勧I OGORZE Iᐧ勧E gmᖧ咇ᐧ勧ᐧ勧r IŁ o ᖧ咇 PŁOᐧ勧K ᐧ勧IE 囷 KN IZᐧ勧JI ᐧ勧NIᐧ勧RNEJ GRWIᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧JNEJ I ᐧ勧Iᖧ咇NIENIOWEJ Z PRZᐧ勧ŁĄᐧ勧Zᐧ勧I I PRZEPOᐧ勧POWNIĄ ᖧ咇ᐧ勧IEKÓW ᐧ勧Eᐧ勧ᐧ勧 W ᐧ勧IEJᐧ勧ᐧ勧OWOᖧ咇ᐧ勧I OGORZE Iᐧ勧E gmᖧ咇ᐧ勧ᐧ勧r IŁ o ᖧ咇 PŁOᐧ勧K Pᖧ咇Pᖧ咇Pᖧ咇 mgr inż Gr ż n ၷ唗ᖧ咇iᆗ哷gl sk PROJEKᐧ勧Nᐧ勧 u rᖧ咇 rojᖧ咇 8 ၷ唗9 ၷ唗 u rᖧ咇s r ᖧ咇 9r u rᖧ咇konsᖧ咇 ၷ唗9ၷ唗 u rᖧ咇 kᖧ咇 86ၷ唗9 r j str Iᖧ咇 i Inż ni ró udo nict ᐧ勧Zၷ唗Iᐧ勧ၷ唗 ၷ唗 nr r sᖧ咇 9 sk l ၷ唗 d t ᖧ咇 9

19

20

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南

ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南 ᐧ南 r 64,5/12.,5/16,5/14,/15,17 GMINA T A OGÓ A BIU O P OJEKTÓ r h. P w ᐧ南 K w N b r 3 51-428 r ᐧ南 w t. m. 0601 58 61 79 t / f x : 071 / 34 56 814 : www. w - w. b r @g 2. g : 930327787 NIP : 895-133-09-88

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

3 U G D C J C NN KÓ K N L D N J K U ᐧ卧 KLAᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧LA i iᐧ卧 sz ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 w ᐧ卧s w ᐧ卧 zᐧ卧 ᐧ卧 iᐧ卧 zᐧ卧 zᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 iᐧ卧ᐧ卧 i ᐧ卧s ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 z ᐧ卧 wiᐧ卧zᐧ卧 i ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧,

3 U G D C J C NN KÓ K N L D N J K U ᐧ卧 KLAᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧LA i iᐧ卧 sz ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 w ᐧ卧s w ᐧ卧 zᐧ卧 ᐧ卧 iᐧ卧 zᐧ卧 zᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 iᐧ卧ᐧ卧 i ᐧ卧s ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 z ᐧ卧 wiᐧ卧zᐧ卧 i ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧, ᖧ北C D KU N CJ C Ęᖧ北 厗 ᐧ卧 w is z w śᐧ卧i ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 i ᐧ卧 ᐧ卧w ᐧ卧i i ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 z ᐧ卧 ᐧ卧z iᐧ卧ᐧ卧w ᐧ卧 ᐧ卧i z z wiᐧ卧 ᐧ卧zᐧ卧 i ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 w ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 咧ᐧ卧 i ᐧ卧ᐧ卧 wᐧ卧 iᐧ卧 ᐧ卧i ᐧ卧 i 6 O is ᐧ卧ᐧ卧h iᐧ卧z 7 Obᐧ卧iᐧ卧zᐧ卧

Bardziej szczegółowo

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y ᐧ唧 83, ę ᐧ唧ᐧ唧 ᖷ南 u 32 u C A h t t 02-964 W, u Eu p j 109 t 0-602 823 923 ń 喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇C ᆗ厧p P e m Spe f k j Te ej P e m e e j 3 Z k e Spe f k j Te ej 4 Z k e R 5 Ok eś e p e ᆗ厧 Oᆗ厧 e m ᆗ厧 哗 e ᆗ厧 P ek e B ᆗ厧 D k me j P jek ᆗ厧 3 D k me

ᖧ劇C ᆗ厧p P e m Spe f k j Te ej P e m e e j 3 Z k e Spe f k j Te ej 4 Z k e R 5 Ok eś e p e ᆗ厧 Oᆗ厧 e m ᆗ厧 哗 e ᆗ厧 P ek e B ᆗ厧 D k me j P jek ᆗ厧 3 D k me ᆗ勗ś ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 żᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 受 ᆗ勗 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 吷c go 受ᆗ勗żᆗ勗 ᆗ勗 受 受 受 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c ᆗ叇 ń ń 叧 -, 叧 ń ł 叧 叧 ᐗ呇. 5-7 -. ᆗ厧 ych ST W ż ၷ咧 ၷ咧 叧 ż T : -I 叧 2 g ln wym g ni d ycząc W R śၷ咧 śၷ咧 ၷ咧 叧 叧 叧, T I ż. - ᆗ厧 z z ni nᆗ厧 ᆗ厧d wy: ၷ咧 叧 ś W 叧 ż W T ၷ咧. ၷ咧 ᆗ叇 ł, ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 叧 T. - ၷ咧 : ၷ咧 ၷ咧 ᆗ叇

Bardziej szczegółowo

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn 卧ż ᑇ厇 卧ż s ł ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᐧ厇 zelbe w k e.- w. 9 7 7 卧 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 9 ᑇ厇 卧 ᖷ呇 g ᑇ厇 s III, g Pᑇ厇-8 ᑇ厇B- 2 ᑇ厇 :2 6 Qk kn/ C kqk C 9 kn/ γᐧ厇 ᐧ厇 k kn/ ᐧ厇

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO A. ROZWIĄZANIE PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE m m b ᐧ哇 ᐧ哇 m ᐧ哇 b ᖷ唷 ą m b ᖷ唷 m m ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b b ᐧ哇ą ᐧ哇 ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b ᐧ哇

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO A. ROZWIĄZANIE PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE m m b ᐧ哇 ᐧ哇 m ᐧ哇 b ᖷ唷 ą m b ᖷ唷 m m ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b b ᐧ哇ą ᐧ哇 ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b ᐧ哇 Spis zawartości projektu. ᐧ哇 ᐧ哇 W N b N b W m ż m CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO A. ROZWIĄZANIE PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE m m b ᐧ哇 ᐧ哇 m ᐧ哇 b ᖷ唷 ą m b ᖷ唷 m m ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b b ᐧ哇ą ᐧ哇 ᐧ哇 ᐧ哇 ᖷ唷 b ᐧ哇

Bardziej szczegółowo

Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ

Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ Wycena zapasów w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości Celem artykułu jest wskazanie niekonsekwencji obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wyceny zapasów w odniesieniu do nadrzędnych zasad

Bardziej szczegółowo

T ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ZAŁ၇呗CZN K ၷ咧 / ၷ咧ၷ咧/ /ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 G K D T ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 G K Ś ᑇ喗 ၷ咧 Y UNK ᑇ喗ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ż ą ą ᑇ喗 ၷ咧

T ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ZAŁ၇呗CZN K ၷ咧 / ၷ咧ၷ咧/ /ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 G K D T ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 G K Ś ᑇ喗 ၷ咧 Y UNK ᑇ喗ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ż ą ą ᑇ喗 ၷ咧 ᖧ劇C. O CHN CZNY A. rzył 南cze wody ą ᖷ呗 T ą Gęᖷ呗 ᖷ呗ၷ咧 ż ą ą ၷ咧 ᖷ呗 ą ą ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ż ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ą ą ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ż ą ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᑇ喗 ၷ咧 D ᖷ呗 B. rzył 南cza kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ᖷ刷wiadczenie 勷 r m u y - Pr bu l D.. Nr 156, p. 1118, r ykuł 20 p pu k 勷, pr 勷 k pr 勷 勷 勷y ᖷ咷 勷 勷 勷, ż ᖷ咷 niniejszy projekt bud

ᖷ刷wiadczenie 勷 r m u y - Pr bu l D.. Nr 156, p. 1118, r ykuł 20 p pu k 勷, pr 勷 k pr 勷 勷 勷y ᖷ咷 勷 勷 勷, ż ᖷ咷 niniejszy projekt bud ZACHÓD -- COM Nowak Sebastian Rafał ZACHÓD-COM Os. Zachód B22/i/1, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 505-110-736, email: biuro@zachod.com NIP: 852-188-83-09; REGON: 812-625-800 PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

ᐧ号 吧 ą ᆗ哗 u ᐧ号 u ᐧ号 ź. ᐧ号u ᐧ号 吧 u ą : h u h u h, u ᆗ哗ᖷ咇 ᐧ号 ź, u ᆗ哗, ᖷ咇 ᆗ哗,, h u h h ᖷ咇 h u ą ᆗ哗.. ą : H S ᖷ咇 ᐧ号 E u Su ᖷ咇 h ą h 2

ᐧ号 吧 ą ᆗ哗 u ᐧ号 u ᐧ号 ź. ᐧ号u ᐧ号 吧 u ą : h u h u h, u ᆗ哗ᖷ咇 ᐧ号 ź, u ᆗ哗, ᖷ咇 ᆗ哗,, h u h h ᖷ咇 h u ą ᆗ哗.. ą : H S ᖷ咇 ᐧ号 E u Su ᖷ咇 h ą h 2 ᐧ号 u ą ą u u 吧 ą u u u. J u ą, h,, h u ź ą ᖷ咇ć ą. u ą u u u. ᖷ咇 ᖷ咇 h u h. ᖷ咇 ᐧ号, ᖷ咇 u h ᖷ咇 ᆗ哗. I ᐧ号 ᖷ咇ć ą h u u, ᐧ号 ą ᆗ哗 4 : R u, ᆗ哗 ź u ᖷ咇 M u ᖷ咇 ᐧ号 吧 ą ᆗ哗 u ᐧ号 u ᐧ号 ź. ᐧ号u ᐧ号 吧 u ą : h u h u h, u ᆗ哗ᖷ咇

Bardziej szczegółowo

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m

ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m ᖧ劗C ᖧ劗C... 3 2 W Ę... ᖧ劗 3 ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗... ᖧ劗 ᐧ厇ó ᆇ厷 Ć ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 p - dz ᐧ厇ó T z z z u u ᆇ厷 ᆇ厷 ᐗ吗 ᆇ厷, ᆇ厷, ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ( V) Op fu j u ó z u zg ęd g j ᐧ厇 z ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 Ż ᆇ厷 ᐧ厇 O z p j ᖷ呷 u u ó ᐧ厇 p ż ᖧ劗 W

Bardziej szczegółowo

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki ᐗ厇ódź ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ卷 G - G ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ó ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Zamawiającym G i a D bra reprezentowana przez p. Barbarę Wilcz k Bur is rza D br j ul. y k 1 劗2 210 D bra l. 劗 091 劗 劗9 14 劗2 劗 劗 fa 劗

I. Informacja o Zamawiającym G i a D bra reprezentowana przez p. Barbarę Wilcz k Bur is rza D br j ul. y k 1 劗2 210 D bra l. 劗 091 劗 劗9 14 劗2 劗 劗 fa 劗 Gmina Dobra Zatwierdzam : Bur is rz D br j d ia 14.09.2010r. p. Barbara Wilcz k Sp cyfikacja is ych waru ków za ówi ia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Remont głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Dobrej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Jednostka projektowa: P r z e d s i ę b i o r s t w o P r o j e k t o w o H a n d l o w o U s ł u g o w e P I E D A N D a n i e l P i e t r z a k s i e d z i b a / a d r e s k o r e s p o n d e n c y j

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

u l 咷 b ć w 咷 ᐧ咇 w ób w lu 厷 u lub uw ᐧ咇 u w 5. WYKONANIE ROBÓT Ogól w w bó w W g gól ę bó b ć l bu w ę ób w ᐧ咇, w b ó w u 咷 w ć ę ę, w ś ᐧ咇óg w l 厷 b

u l 咷 b ć w 咷 ᐧ咇 w ób w lu 厷 u lub uw ᐧ咇 u w 5. WYKONANIE ROBÓT Ogól w w bó w W g gól ę bó b ć l bu w ę ób w ᐧ咇, w b ó w u 咷 w ć ę ę, w ś ᐧ咇óg w l 厷 b SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE BUDOWLANE I. Roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiórkowe) oraz Roboty w zakresie usuwania gruzu 1. WSTĘP b ó w 厷 w g 厷 w b u bó 2 Z w w u g w w l u l bó w w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚ 嘧 O RACOWANIA 1. DANE OGÓLNE O IS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJĄCEGO - EKS ERTYZA O IS RZEBUDOWY BUDYNKU... 喷 II. ZABEZ IECZENIA.

ZAWARTOŚ 嘧 O RACOWANIA 1. DANE OGÓLNE O IS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJĄCEGO - EKS ERTYZA O IS RZEBUDOWY BUDYNKU... 喷 II. ZABEZ IECZENIA. 匇. D Su 72-005 z l 93d/7 l. 0609-658-567 NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO EKS ERTYZA STANU TECHNICZNEGO Ob : Budy sz l y l dz y Ad s: ł zy Zd 匇 匇 ul. l 26 I s : U z 喷d M s G y ł zy Zd u ul. l W l ś 3- 喷

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny - architektura ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ᑇ吷 6 I 7 ż ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 II. Opis techniczny - część konstrukcyjna ᑇ吷 ᐧ哧 ᑇ吷 ż f ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ

I. Opis techniczny - architektura ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ᑇ吷 6 I 7 ż ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 II. Opis techniczny - część konstrukcyjna ᑇ吷 ᐧ哧 ᑇ吷 ż f ᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ architekt Grażyna Stojek PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru i I piętra na poradnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości I C śၷ嗷 号 m: Og 号 m m 号 ; O m g ń m ą g m m 号 II C śၷ嗷 f m 号 ᐧ号ą 号 ᐧ号ą

Spis zawartości I C śၷ嗷 号 m: Og 号 m m 号 ; O m g ń m ą g m m 号 II C śၷ嗷 f m 号 ᐧ号ą 号 ᐧ号ą Program funkcjonalno-użytkowy 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ᐧ号 P O ᐧ号 m I g m 6 3 G M m m h ą g g m 号 ᐧ号 号 2. Adres obiektu, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: ᐧ号 P O ᐧ号 m

Bardziej szczegółowo

I. ARCHITEKTURA

I. ARCHITEKTURA HI I - ᆇ升Ś 卧 NAZWA OPRACOWANIA : rojekt dodatkowego wejś 卧 卧a ewak 卧a 卧 卧j 卧ego 卧 卧 卧d 卧 卧k 卧 卧 卧 卧 卧ta 卧a ejo 卧owego w r 卧e 卧 卧 卧a 卧 卧 卧 卧god 卧 卧e 卧 w 卧t 卧 卧 卧 卧 卧 卧 卧 ek 卧 卧ert 卧 卧 卧 卧t 卧 卧r 卧g 卧 卧gr

Bardziej szczegółowo

叇 d /f x 018 / 441 56 22 u K 6, 33 300 N y Są 0 501 354 304 N 叇 叇34 10 叇 叇1 38 叇 4 叇2686565 唇 h J L Ł J 唇 啧 2 38-300 J g ż h 啧 83-2 8 J၇嘇 唇 g ż h g 啧 -83 0-0 8 啧 g ń 200 g h 叇 叇 叇 S 叇 叇 叇 / ᐗ啷ódź 26 1140

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: - CZĘŚĆ OPISOWA - 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Stan istniejący 4.1 Urządzenia drogowe 4.2 Urządzenia sanitarne

Bardziej szczegółowo

3/13 3/12 28/2 3/14 3/1 15 9/24 3/4 8 14/7 9/20 12 9/12 9/21 8 DN=300 mm L=51,6 m i=11 %o 3/18 9/11 9/12 DN=400 mm L=50,3 m i=31 %o 6/1 Proj. s tudn km 0+0 ia wpustowa 75,62; W7 rz. L 1 43,88 Proj. studnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo Sitno. Kartuzy. Gmina Kartuzy ul. Hallera Kartuzy

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo Sitno. Kartuzy. Gmina Kartuzy ul. Hallera Kartuzy MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.świętopełka 28, 81-524 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PRZEDMIAR ROBÓT Temat projektu: Miejscowość: Zleceniodawca: Budowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych)

PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych) egz. nr BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Łukasz Filin ul. Koralowa 11/1, 2-83 Lublin STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych) OBIEKT: Budowa chodnika dla pieszych w pasie

Bardziej szczegółowo

Lędziny ZI-2222/13/2009. Szanowni Państwo

Lędziny ZI-2222/13/2009. Szanowni Państwo Urząd Miasta Lędziny 43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55 NIP: 4-10-30-5 tel: +4 3/1 511 do 13 +4 3/1 1 tel/fa: +4 3/1 50 http://www.ledziny.pl http://www.e-ledziny.eu e-mail: um@ledziny.pl Lędziny.05.00 ZI-/13/00

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ STWiOR ST 1.0. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 2.0. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ST TYNKOWANIE

ZAWARTOŚĆ STWiOR ST 1.0. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 2.0. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ST TYNKOWANIE 劷yn S oj ᐧ哇 oᐧ哇oż o ᐧ哇 ᐧ哇 o oᐧ哇 ᐧ哇 o o ᐧ哇ᐧ哇 oᐧ哇 ᑇ啇 o o o oᐧ哇, ᐧ哇. o 27 o ᐧ哇o ᐧ哇 ᐧ哇ᐧ哇 ᐧ哇 ᐧ哇 o o o o 1.0. M L 2.0. L Ń ᑇ啇 ᑇ啇ᑇ啇ᑇ啇10000ᐧ哇ᑇ啇 ᑇ啇 ᑇ啇ᑇ啇ᑇ啇21000ᐧ哇ᑇ啇 ᑇ啇 ᑇ啇ᑇ啇ᑇ啇ᑇ啇2000ᐧ哇ᑇ啇 ᑇ啇 ᑇ啇ᑇ啇ᑇ啇ᑇ啇2100ᐧ哇ᑇ啇 ᐧ哇 o o

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka km 0+000-0+960 Lp Normatyw Opis Suma 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Część opisowa Część rysunkowa ᐧ咧 ᐧ咧 K 6 ż ᆗ哧 6 7 ż ᆗ哧 ż T ś

Część opisowa Część rysunkowa ᐧ咧 ᐧ咧 K 6 ż ᆗ哧 6 7 ż ᆗ哧 ż T ś ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷więᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷wᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷 www ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷 ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷ᖧ匷 ᖧ匷 PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Odwodnienie drogi

PROJEKT BUDOWLANY. Odwodnienie drogi PROJEKT BUDOWLANY Odwodnienie drogi Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Łącznej w Rogoźniku Rogoźnik Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna

Bardziej szczegółowo

Zaleca zgodnie z r - 7.

Zaleca zgodnie z r - 7. Kanalizacja sanitarna w Barcinie Wsi od studni S3 do studni S22 - gm. BARCIN Wysoki sto - - -. - - - zapoznanie z dokumen podziemnych m. in.: kable energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna,

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Podstacja trakcyjna Bieńczyce INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 1 Spis treści I CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiot i podstawa opracowan

Podstacja trakcyjna Bieńczyce INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 1 Spis treści I CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiot i podstawa opracowan Rodzaj Opracowania: Tytuł Opracowania: ᑇ吗 Lokalizacja ᐧ升 śᐧ升 ᐧ升ᐧ升 ᐧ升 ᐧ升 ᐧ升ᐧ升 ᐧ升 ᆗ叧ᐧ升 7 Inwestor: Gm ᐧ升 M j Z ᐧ升ą ᆗ叧ᐧ升ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧ᆗ叧 ᆗ叧 mᆗ叧ᐧ升 ᐧ升 j ᆗ叧 ᐧ升 ᆗ叧ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᐧ升ᆗ叧 ᐧ升 ᐧ升ᆗ叧 ᆗ叧ᆗ叧ᆗ叧ᐧ升ᆗ叧ᐧ升 Tom I S U IS

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

၇匧C S ၇匧 M C L. Ś 南 Ł S Ł 南 ភ叧 南 B LS M C, H M M, L L ŚC S CH C 南, S Ł M Ł ၇匧C, S ၇匧C Ł၇匧C C G, Ś ၇匧 S M 南 G ၇匧 L ŚC C ၇匧C C : emont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoᐧ喗a parafialnego p.w.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PRZEKRÓJ NORMALNY NAWIERZCHNI JEZDNI w km 3+064, ,00 i 4+266, ,00

PRZEKRÓJ NORMALNY NAWIERZCHNI JEZDNI w km 3+064, ,00 i 4+266, ,00 JEZDNI w km 3+064,00-3+405,00 i 4+266,00-4+380,00 JEZDNI w km 3+405,00-3+954,00 JEZDNI w km 3+954,00-4+266,00 JEZDNI Z PROJEKTOWANYMI ZJAZDAMI Z KOSTKI BETONOWEJ LUB BITUMICZNYMI 8 p /- szer. wg rys nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU 34-470 Ul. Piłsudskiego 2 w Cz. Dunajcu KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Spis treści 1. Temat opracowania...2 2. Lokalizacja- aktualne uwarunkowania działki...2 3. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce Rodzaj Opracowania: Tytuł Opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce Lokalizacja Kraków, Os. Niepodległości 2A, dz. nr 65 obręb 7 Inwestor: Tom Gmina Miejska Kraków Zarząd

Bardziej szczegółowo

DIADROME. ul. Fildorfa 10A/100, Warszawa, tel.: , ,

DIADROME. ul. Fildorfa 10A/100, Warszawa, tel.: , , Jednostka projektowa: DIADROME ul. Fildorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433, 604 088 605, e-mail: diadrome-projekty@o2.pl ZAMAWIAJACY: Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków NAZWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do odprowadzania scieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do odprowadzania scieków Inwestor: Gmiana Kołbaskowo Sporządzający: mgr inż. Jakub Dłużewski mgr inż. Adam Nahalewicz Data opracowania przedmiaru: 07-03-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Gmiana Kołbaskowo PRZEDMIAR Strona 1 07-03-2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

ᖧ劷 N / odział ᖧ劷a ᖧ劷oᖧ劷ᖧ劷 / ᖧ劷 I. PROJET ZGOSPODROWNI TERENU + PRZYŁĄZ. WI//ZM Projekt zieleni i małej architektury. WI//ZM oztory budowlany Przedmiar

ᖧ劷 N / odział ᖧ劷a ᖧ劷oᖧ劷ᖧ劷 / ᖧ劷 I. PROJET ZGOSPODROWNI TERENU + PRZYŁĄZ. WI//ZM Projekt zieleni i małej architektury. WI//ZM oztory budowlany Przedmiar PROWNI RHITETONIZN 叇 d /f 08 / 56 u 6, 00 N y Są 0 50 5 0 N 叇 叇 0 叇 叇 8 叇 叇686565 OIET : udynek miezkalny wielorodzinny DRES : Gorlice, ul. orczak Dz. Nr 7/6, 7/9 STDIUM : Projekt Wykonawczy RNŻ : rchitektura

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

.0. M pastel kolor nr -M pastel pastel kolor nr -M 0 pastel 0 kolor nr -M pastel 0 kolor nr - 0 kolor nr -M pastel kolor nr - 0 pastel kolor nr

.0. M pastel kolor nr -M pastel pastel kolor nr -M 0 pastel 0 kolor nr -M pastel 0 kolor nr - 0 kolor nr -M pastel kolor nr - 0 pastel kolor nr WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH x x /0/ mgr inż. arch.b.konieczny /0 x x x x x x x x yp s ᐗ呧 ᐗ呧ᐗ呧 ᐧ唗 zᐗ呧ᐗ呧 ᐗ呧 d ᐗ呧ᐗ呧pᐗ呧ᐧ唗 sp w ych w u p ducᐗ呧 : D ᆇ吷B D ᆇ吷 ᆇ吷D ᆇ吷ᆇ吷 wᐗ呧cᐗ呧 ᐗ呧 u s s ᐗ呧

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo