ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南"

Transkrypt

1 ᐧ南 r 64,5/12.,5/16,5/14,/15,17 GMINA T A OGÓ A BIU O P OJEKTÓ r h. P w ᐧ南 K w N b r r ᐧ南 w t. m t / f x : 071 / : www. w - w. b 2. g : NIP : mgr ż. ᐧ南 w m r ᐧ南 w, ᐧ南 rw 2007r.

2 ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南t b w h t t w m t r t rg w tr t w r r r bᐧ南t w m h w ᐧ南T O B t k ję U t w rt w f b m 嘧 w m g gᐧ南 w ᐧ南 r bᐧ南t b ęt h br ż w m f m w m r. k ᖷ嗧 Uż t w ᐧ南T O B r ᖷ噗 ż r m ć g ż 嘧 f 嘧: B w r g w - b t b w, bę 嘧 b m, t w 嘧 ᐧ南 ᖷ噗ć t h ż t w 嘧 ᐧ南 r gę b g ęᖷ噗ć t w 嘧 ręb m t tr b t h g ᐧ南 b t m t w, r m, wę ᐧ南, ᐧ南h -w t r r b ęt, r r h h w tw r, r g -w t r r r h b t ᐧ南w r r h h wr w m r 嘧 m t h m w 嘧 m r w m b m r h, r g t m w - r g ᐧ南m t ż w r g t w, r r h ᐧ南w b ᐧ南 g 嘧 h b w g w, r w ę g ᑇ嚇, b w tr ę 嘧 Z m w 嘧 g t, m r w m tr m, ᐧ南 ż 嘧 t w w r ᑇ嚇 t ᐧ南 h w w w b w g, r tr w w h b rᐧ南w r bᐧ南t, r w ᑇ嚇 r t h m ę I ż r m, w 嘧 Pr t t m, J - ęᖷ噗ć r r g r r h ᐧ南w, K r w b w - b w r w ę, w ż r w r b t m w tę w w g m w r w h r m w, K r r g - b m b h m, t m, m w r g t m 嘧 m, K tr w r h - ᐧ南 w r tw w r h wr b m h ᐧ南 嘧, K r r g w - b t ęᖷ噗ć w, tᐧ南r t gr r 嘧 r g r m r wᐧ南w, K r t - m t f rm w w r r g w m w ᐧ南 ż w m tr w r h, K t r f rt w -w t r ᖷ噗, K t r ᖷ噗 -w r bᐧ南t m h ᖷ噗 ᐧ南 r m r, r 嘧 w ᖷ噗 t h g h w, K ęg bm rᐧ南w - t w r I ż r t m r w m tr m, ᐧ南 ż 嘧 w w r w ę bm r w h r bᐧ南t w f rm w ᑇ嚇, ᐧ南w w. t w h ᐧ南 嘧 ᐧ南w. w ę bm rᐧ南w g 嘧 tw r r I ż r, L b r t r m - r g w b b r t r m b w, t w r Z m w 嘧 g, bę r r w w h b ᑇ嚇 rᐧ南b w 嘧 h 嘧 ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w r r bᐧ南t, M t r ᐧ南 -w tw r w bę w r bᐧ南t, g m t r t w 嘧 f m t h m, t w r I ż r, N w r h -w r tw b ᐧ南ᐧ南 w r tw ᐧ南 ż 嘧 h r m w r ᐧ南 b 嘧ż ᑇ嚇 r h ᐧ南 ż gr t w w 嘧 h g w r r h r tw ᖷ噗 r -gᐧ南r w r tw w r h b ᖷ噗r ᐧ南 w r h ᐧ南w tm f r h, r tw w 嘧ż 嘧 -w r tw 嘧 ę m ę w r tw 嘧 ᖷ噗 r 嘧, b w 嘧, w 嘧 r ᐧ南 ż ręż ᑇ嚇 w w r h r w h b wę,

3 P b w - ęᖷ噗ć w r h ᐧ南 ż 嘧 r b 嘧ż ᑇ嚇 r h ᐧ南 ż. P b w m ż ᐧ南 ć ę b w b w m. P b w -gᐧ南r ęᖷ噗ć b w ᐧ南 嘧 f ᖷ噗 w tr w r h. M ż ᐧ南 ć ę b wᐧ南 h w r tw. P b w m - ęᖷ噗ć b w ᐧ南 嘧 b f ż h b w r h r ᐧ南 m w, mr r m 嘧 t ᐧ南 ż. M ż w r ć w r twę mr hr 嘧, 嘧 嘧 嘧 b 嘧 嘧. r tw 嘧 -w r tw t w w m ż w r 嘧 t r b h gr t w r tw w r h ż 嘧 w ż. r tw 嘧 嘧 -w r tw ᐧ南 ż 嘧 r w w r t 嘧 ę w r h. N w t -w ᖷ噗 w g m tr r w ᐧ南 ź w g r r w r g, Ob t m w - r g r g t w w tr m r w r h b g r b w, O w g ᖷ噗ć - g ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t m t r m, ᖷ噗 r ᐧ南 t r t ᐧ南 r ᖷ噗 r ęt m t r m, r m w m w w g r r bᐧ南t b w h, P r g w -w m r gr 嘧 m t r r m w m r g r r w r wᐧ南w. P r g w m ż rᐧ南w ż b m w ć t r r w r b w r g b w r 嘧 ᑇ嚇 hr 嘧 h ᖷ噗r w r 嘧ż w ᖷ噗 m w w m r r h r, P b - ęᖷ噗ć r r g r hw w g tr m w ę ᐧ南w, m r 嘧 ᑇ嚇 b ᑇ嚇 tw r h w r t w r h h, ᐧ南 ż 嘧 ᖷ噗 b g r tr w r h, P ᐧ南 ż -gr t r m b w, ż 嘧 w r h 嘧 gᐧ南ęb ᖷ噗 r m r, P ᐧ南 ż -gᐧ南r w r tw ᐧ南 ż, ż 嘧 b ᖷ噗r w r h 嘧, w m ż w r ę r h b w g wᐧ南 ᖷ噗 w g w w r h, P I ż r -w r w r I ż r, w f rm m, t 嘧 b r r bᐧ南t b h r w w 嘧 h r w m b w, Pr t t - r w b r w b f bę 嘧 t r m m t r t w, Pr ęw ę b w - m w r w g ᐧ南 嘧 r g w g b ᐧ南 w t m r ᐧ南 m r m trᐧ南w g m tr h tr w r r ᐧ南 ż m t 嘧 g ᐧ南 嘧, Pr t - b t w b w w f rm m ęt b w tr, ᐧ南 ż 嘧 r ᐧ南 w m ᐧ南 h ᐧ南w w h m r r g w g b r h ᐧ南 w g, g, Pr t r - m t ᖷ噗r w t r g, t w 嘧 tr w r b w g,., b g, r t. Pr t - ᐧ南, t w 嘧 tr w r b w g,. r g,, r r 嘧g t. t w -r b t m 嘧 r 嘧 w r wrᐧ南 rw t h f t r m r m w r b w g. - ęᖷ噗ć m t r t w, tᐧ南r w ę, h r t r t ę w m r b t bę 嘧 g r m t m r bᐧ南t. Z b w - ęᖷ噗ć r ęw ę b w g, t w 嘧 g ręb 嘧 ᐧ南 ᖷ噗ć tr 嘧 b t h g 嘧, 嘧 m g ᐧ南 r w w h f t h ż t w h. Z m ż g ć w w r bᐧ南t w 嘧 h b w 嘧, m r 嘧, tr m m r hr 嘧 b w r g w b m t. ą w r bᐧ南t t w ᖷ噗ć h w r h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, ᐧ南T O B m I ż r. k Z m w 嘧 w t rm r ᖷ噗 m w m w r ż w b w wr w t m w m g m g m r w m m tr m, w ᐧ南ᐧ南r ę tᐧ南w gᐧ南ᐧ南w h tr r r rᐧ南w, b w ęgę bm r r bᐧ南t r w g m r m t r t w w m t ᐧ南T O B. N w w w ᖷ噗ć hr ę r h m tᐧ南w m r w h hw b r ᑇ嚇 w g r bᐧ南t. U b g w tw r trw wᐧ南 t. 2 k j j k m t r t w bę w r ć r, b m t, g w m m w gᐧ南ᐧ南 w h w r h m w, w g ę 嘧 m ᐧ南 m t r t w 嘧: - Z m w 嘧 g, - r 嘧 嘧 r w ę. 3 ᖷ嗧ၷ嘇 k ją j k ą f k ją ą k m t r t w, ᐧ南T O B r t w m t r r I ż r w t w 嘧 ęᖷ噗ć m w, w m g w gᐧ南 w h ćb m h 嘧 b w 嘧 嘧 w t, b w rt b ᐧ南 w ᐧ南 m t. r r b ż ᖷ噗 w t h gᐧ南 h m tᐧ南w b w 嘧 ᖷ噗ć h w ż ᖷ噗 w m w gᐧ南 h w r h m w. w m ż w r t w ć bᐧ南ę ᐧ南w b ᑇ嚇 w m t h Um w, h w r w t hm t w m ć I ż r, tᐧ南r w h m r w. r r b ż ᖷ噗 w m rᐧ南w w ż t t r ᐧ南w. t w r b t t r m t r ᐧ南 bę 嘧 g m t 嘧 r t w 嘧 ᐧ南T O B.

4 r ᖷ噗 w m t r t w w ᐧ南T O B bę 嘧 w ż w rt ᖷ噗 w, tᐧ南r h 嘧 h w r m h r ᖷ噗 g r ᐧ南 t r. ᐧ南 h m t r ᐧ南ᐧ南w m tᐧ南w b w m 嘧 b ć r w w ć b 嘧 g ᖷ噗ć r ᖷ噗 m w m g m, r r t t h h m g 嘧 r r ć g r ᐧ南 t r. r, g m t r ᐧ南 b r b t bę 嘧 w ᐧ南 g m t 嘧 r t w 嘧 b ᐧ南T O B w ᐧ南 t w 嘧 嘧 ᖷ噗ć m t b w, t t m t r ᐧ南 t 嘧 t 嘧 m, r b t r br w w t w. w t b w 嘧 b b w r tr m r h b g b w w r trw r m w ż ᑇ嚇 b r ᑇ嚇 w g r bᐧ南t. Pr r t 嘧 m r bᐧ南t w r t w I ż r w tw r g w m Z r 嘧 m r g rg m r 嘧 嘧 m r h m r t rg r h b r bᐧ南t w r trw b w. ż ᖷ噗 tr b tę r bᐧ南t r t rg r h w b ć t w r w ę b ż 嘧. w w r bᐧ南t w t r, t bę b ᐧ南 g w ᐧ南 t m w r 嘧 b 嘧 t : gr, ᖷ噗w t, g ᐧ南 tr g w, r t., tr r ᐧ南w m w ᖷ噗r bę hr r bᐧ南t, b ᑇ嚇 tw ᐧ南w h. w w t ᐧ南 w r w ᖷ噗 w ᑇ嚇 w t h ᐧ南r ᐧ南w, tᐧ南r h t t w w g ę ᐧ南w b ᑇ嚇 tw. t, r r 嘧 b 嘧 w b ć t w r I ż r. ᑇ嚇 t r t 嘧 r bᐧ南t w bw ᖷ噗 b r h r ę m w ᐧ南b g I ż r m r r m, w m h ᖷ噗 h r ᖷ噗 h r I ż r, t b f rm h, tᐧ南r h tr ᖷ噗ć bę tw r r I ż r. T b f rm bę 嘧 tr m w r w ę w br m t r ᐧ南 r r r bᐧ南t. K t b b w g ręb ᐧ南 r m ę, ż t wᐧ南 嘧 w ę m w 嘧. ᖷ嗧 k k w m b w 嘧 ć t w ć w r w r bᐧ南t w r t 嘧 hr ᖷ噗r w t r g. r trw b w, ż ᑇ嚇 b r ᑇ嚇 w g r bᐧ南t, w bę : - m w ć w r m 嘧 t w ę r ᐧ南w rm t 嘧 h hr ᖷ噗r w w ᐧ南ᐧ南 b w r bę ć ᑇ嚇 b 嘧ż w ᖷ噗 ᐧ南b b wᐧ南 ᖷ噗 ᐧ南 h, w 嘧 h ż, h ᐧ南 b h r w t ᐧ南 h w tę tw g b ᐧ南. ᐧ南t 嘧 ę t h w m g ᑇ嚇 w w ᐧ南 tę 嘧 h w r ᐧ南w: - m b, m g, ᐧ南 w w w ętr r g tr rt w t 嘧 t w br, b w w ć ᑇ嚇 w ᖷ噗r w t r m, - b w w bę 嘧 tr m w b w t 嘧, - t 嘧 ęt w ᖷ噗r b 嘧 r : m b r ᐧ南w ᐧ南w w h ᐧ南 m, w m, m, m t r ᐧ南 m b t m m, h m m r m w m b t m, b m w tr ᐧ南 m g m, r r m h rm h ᐧ南, m ż w ᖷ噗 嘧 w t ż r. O ᐧ南 t r r r w tr r r bᐧ南t rm, r ᖷ噗 h w w h r h t 嘧 h hr ᖷ噗r w, b 嘧ż 嘧 w ę. ż w bę r tr g ć r ᐧ南w hr r w ż r w. w bę tr m w ć r w r ęt r w ż r w, w m g r w r, t r b r h, w m h b r w h, m h m g h r w m h h. M t r ᐧ南 ᐧ南 tw bę 嘧 ᐧ南 w w ᐧ南b g w m r m b r tę m ᐧ南b tr h. w bę w w tr t w w ż r m w w ᐧ南 m r t t r r bᐧ南t b r r w. ၷ嘇 ᐧ噇 k M t r ᐧ南, tᐧ南r w ᐧ南b trw ᐧ南 嘧 w t, bę 嘧 ż. N ę ż m t r ᐧ南ᐧ南w w w ᐧ南 嘧 h w r m w tęż w ę m g. m t r ᐧ南 w ż t r bᐧ南t w m ć ᖷ噗w tw, w r r w 嘧 t ę, r ᖷ噗 嘧 br w g ᐧ南 w t h m t r ᐧ南ᐧ南w ᖷ噗r w. M t r ᐧ南, tᐧ南r 嘧 w t t w r bᐧ南t, ᑇ嚇 r bᐧ南t h w ᖷ噗ć ᐧ南. m t r ᐧ南 t m g 嘧 b ć ż t w r m r tr g w m g ᑇ嚇 t h g h wb w. J ż w m g 嘧 t g w r Z m w 嘧 w tr m ć g ę ż t h m t r ᐧ南ᐧ南w wᐧ南 ᖷ噗 w h rg ᐧ南w m tr ᑇ嚇 tw w. J ż w ż ᐧ南 m t r ᐧ南ᐧ南w w h t g f m, h ż w w ᐧ南 w gr ż ᖷ噗r w, t w t g Z m w 嘧. 8 ᐧ噇 ᖷ嗧 j j w t b w 嘧 hr r m b m wᐧ南 ᖷ噗 b r w t. J ż w w 嘧 b m, wᐧ南 ᖷ噗 w m r w m r bᐧ南t b br m h ᐧ南 ᑇ嚇 tr w t 嘧 b wᐧ南 ᖷ噗 b b r w t, t w wᐧ南 t r w b tw r 嘧 wᐧ南 ᖷ噗ć. ᐧ南t r w wᐧ南 ᖷ噗 w b ć g r ż r w t m. w t w ᐧ南 w hr ę r 嘧 ᑇ嚇 br t r t h : r w, r r 嘧g, b t t h t. r w h wᐧ南 bę 嘧 h wᐧ南 ᖷ噗 m t h r 嘧 ᑇ嚇 tw r f rm t r h m r Z m w 嘧 g ᖷ噗 ᐧ南 g ᐧ南 ż t h r 嘧 ᑇ嚇 w bręb b w. O m r r t 嘧 r bᐧ南t w b ż t h r 嘧 ᑇ嚇, b 嘧 ź h r ᐧ南 ż, w w w m ć wᐧ南 ᖷ噗

5 r 嘧 ᑇ嚇 I ż r. w t b w 嘧 w r trw r m w wᐧ南 ᖷ噗 w g b r m t h r 嘧 ᑇ嚇. O f r w g t r 嘧 ᑇ嚇 m h w b wᐧ南 w m I ż r t r w wᐧ南 r bę m w ᐧ南ᐧ南 r w ᐧ南 t r 嘧 w m tr b r w w r w. w bę w ć w w w r g ᐧ南 r 嘧 ᑇ嚇 br t r w h w m t h t r h m r Z m w 嘧 g. 9 ąż ń j w bę t w ć ę b w 嘧 嘧 h gr ᑇ嚇 b 嘧ż ᑇ嚇 ᐧ南w tr rt m t r ᐧ南ᐧ南w r ęt r g h b h gr m b w. U w bę w w h wᐧ南 ż ᐧ南w rm t w m b 嘧ż w ᐧ南b 嘧gᐧ南 bę w m ᐧ南 I ż r f ż t h ᐧ南w. U w w w w ᖷ噗 rᐧ南g, tᐧ南r m g 嘧 b ć w w r h m t h ᐧ南w. w m ż ż w ć ᐧ南w rm t w h b 嘧ż h t 嘧 h w w h w r tw h w r h w bręb b w. w bę w w w w r h m b w m bę b w 嘧 r w h m tᐧ南w wᐧ南 t, g m I ż r. ń P r r bᐧ南t w bę r tr g ć r ᐧ南w t 嘧 h b ᑇ嚇 tw h g r. gᐧ南 ᖷ噗 w m b w 嘧 b ć, b r w w ᐧ南 r w w r h b h, w h r w r ᐧ南 嘧 h w h w m g ᑇ嚇 t r h. w w bę tr m w ᐧ南 w r 嘧 b 嘧, r r ęt w 嘧 ż hr ż r w ᐧ南b tr h b w r w b ᑇ嚇 tw b g. U ę, ż w t w 嘧 w ᐧ南 m w m g ᑇ嚇 r ᖷ噗 h w ż g 嘧 ręb ᐧ南 嘧 w g ę w m w. w bę w hr ę r bᐧ南t w m t r ᐧ南 r 嘧 ż w r bᐧ南t t r ę ᑇ嚇 b r ᑇ嚇 w g r bᐧ南t. w bę tr m w ᐧ南 r b t ᑇ嚇 w g b r. Utr m w b ć r w w t ᐧ南b, b b w r g w b m t b ᐧ南 w w 嘧 m t r ᐧ南, m m t b r ᑇ嚇 w g. J ᖷ噗 w w m w b tr m, t I ż r w r 嘧ć r b t tr m w ᐧ南ź ż w 24 g tr m t g. 2 ę w b w 嘧 t ć w t r w r wᐧ南 tr m w r r w t, tᐧ南r 嘧 w w ᐧ南b w 嘧 r b t m bę w ᐧ南 w r tr g t h r w, r ᐧ南w w t h r w r bᐧ南t. w bę r tr g ᐧ南 r w t t w h bę w ᐧ南 w w ᐧ南 w h w m g ᑇ嚇 r w h ᖷ噗 w r t t t w h r 嘧 ᑇ嚇 b m t w ᐧ南b 嘧gᐧ南 bę f rm w ᐧ南 I ż r w h ᐧ南 h, r t w 嘧 w ᑇ嚇 ᖷ噗 m t. ᐗ嚇 2 Ź ᐧ噇 k ᐧ噇 ភ囇rᐧ南 ᐧ南 w t h m t r ᐧ南ᐧ南w w b ć w br r w ę w r m, r r ę m r bᐧ南t. N ᐧ南ź ż 3 t g r w m ż m m t r ᐧ南ᐧ南w w t r I ż r w gᐧ南ᐧ南 w f rm t 嘧 r w g źrᐧ南 ᐧ南 w tw r b w b w, w m g ᖷ噗w tw b ᑇ嚇 b r t r h r r t t w rᐧ南b m t r ᐧ南ᐧ南w tw r. r br t r I ż r m t r ᐧ南 w g źrᐧ南 ᐧ南, w r t w t I ż r m t r ᐧ南 g źrᐧ南 ᐧ南. Z tw r rt m t r ᐧ南ᐧ南w g źrᐧ南 ᐧ南, ż w t m t r ᐧ南 t g źrᐧ南 ᐧ南 bę 嘧 r I ż r wb w. w b w 嘧 t r w ć b ż 嘧 b w m t w, ż m t r ᐧ南 g źrᐧ南 ᐧ南 w ᐧ南b 嘧gᐧ南 bę 嘧 ᐧ南 ᐧ南 w m g ᐧ南T O B. 2 2 k ᐧ噇 j w w w ᑇ嚇 wᐧ南 ᖷ噗 ᖷ噗 h wᐧ南 m t r ᐧ南ᐧ南w h w źrᐧ南 ᐧ南 m w h wᐧ南 嘧 嘧 w t źrᐧ南 ᐧ南 w r Z m w 嘧 g t b w 嘧 t r ć I ż r w w m g m t r r ę m t źrᐧ南 ᐧ南. w r t w m t w r 嘧 嘧 r rt b ᑇ嚇 t r w h b r t r h r r w 嘧 r b m t ę w b tw r I ż r w. B r 嘧 w gę f t, ż t w rᐧ南b br h źrᐧ南 ᐧ南 m ż ᐧ南 r ᖷ噗 ć gr g m t r ᐧ南ᐧ南w ż m g 嘧 w t 嘧 ć rm w h h h, I ż r m ż ć ę m t r ᐧ南 ęᖷ噗 źrᐧ南 ᐧ南 r m ż r ć ęᖷ噗ć źrᐧ南 ᐧ南 嘧 ę t. w w ᖷ噗ć ᐧ南 w m g ᑇ嚇 ᖷ噗 w h ᖷ噗 w h m t r ᐧ南ᐧ南w g w źrᐧ南 ᐧ南. w w t t w 嘧 m m t r ᐧ南ᐧ南w t r m h r bᐧ南t. t m t r ᐧ南 w 嘧 w m g m w ᐧ南w b w b h m w h w m t h m w bę 嘧 w r t r bᐧ南t b w ᐧ南 w w m g ᑇ嚇 m w b w ᑇ嚇 I ż r. Z w 嘧t m t m g I ż r, w bę r w ć ż h w ᐧ南w w bręb b w t m, tᐧ南r t ᐧ南 w gᐧ南 w m t h m w H m ᐧ南 w ęt t r w ᐧ南w, ᐧ南w m r w w b ć ᐧ南 w w h ᐧ南 h w r t r b r t w. P ᑇ嚇 t źrᐧ南 ᐧ南, m t r ᐧ南 w w b ć wr t m

6 r m w r b. ᐧ南 r w b ć ᐧ南 g w t b r b ż m t ᐧ南t w t 嘧 g t r. N ᐧ南 w b ć rᐧ南w m r r ᐧ南 ż. Ob r w r b w b ć tę r t r ᖷ噗 ᖷ噗 嘧. E t źrᐧ南 ᐧ南 m t r ᐧ南ᐧ南w bę g w m r g m r w m b w 嘧 嘧 m m b r. 2 3 k j ᐧ噇 twᐧ南r m t r ᐧ南ᐧ南w m g 嘧 b ć r w tr w r I ż r w r w g ᖷ噗 t w h m t r h w m g m. Prᐧ南b m t r ᐧ南ᐧ南w m g 嘧 b ć b r w r w h wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗. t h tr bę t w 嘧 t r ᖷ噗 rt m t r ᐧ南ᐧ南w w g ę m ᖷ噗. r, g I ż r bę r r w ᐧ南 ę w twᐧ南r w b ć h w tę 嘧 w r : I ż r bę m ᐧ南 w 嘧 w ᐧ南ᐧ南 r ę m w r r t m t r ᐧ南ᐧ南w w r r w, b I ż r bę m ᐧ南 w tę, w w m, t h ęᖷ噗 w twᐧ南r, g b w ę r m t r ᐧ南ᐧ南w r h r m w. 2 ᐧ噇 ją M t r ᐧ南 w 嘧 w m g m t 嘧 r w ę w w b w, b 嘧 ź ᐧ南 ż w m w m r I ż r. J ᖷ噗 I ż r w w ż t h m t r ᐧ南ᐧ南w h r bᐧ南t, ż t tᐧ南r h t ᐧ南, t t t h m t r ᐧ南ᐧ南w t r w rt ᖷ噗 w r I ż r. K ż r r bᐧ南t, w tᐧ南r m 嘧 ę b t w m t r ᐧ南, w w wᐧ南 r, 嘧 ę g r ę m ᐧ南 m. 2 kᐧ噇 ᐧ噇 w w, b t m w ᐧ南 w m t r ᐧ南 h w ᐧ南 w 嘧 ᖷ噗ć r t ᖷ噗ć r bᐧ南t r g ᖷ噗ć w m g m ᐧ南T O B b ᐧ南 tę tr r I ż r. M w g ᐧ南 w m t r ᐧ南ᐧ南w bę 嘧 ᑇ嚇 r bᐧ南t r w r w ę h rw t g t, w ᐧ南b t w r I ż r. 2 ᐧ噇 J ᖷ噗 m t r t w b ᐧ南T O B r w m ż w ᖷ噗ć w r t w g t w r m t r ᐧ南 w w w h r b t h, w w m I ż r w m m r m 3 t g r ż m m t r ᐧ南, b w r ᐧ南 ż m, ᖷ噗 bę t w m g b ᑇ嚇 r w h r I ż r. br t w r m t r ᐧ南 m ż b ć ᐧ南ź m b g I ż r. 3 ᆇ喇 w t b w 嘧 ż w t g r ęt, tᐧ南r w r t g w ᐧ南 w ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t. ᐧ南 r ęt ż w r bᐧ南t w b ć g f rt 嘧 w w w ć w g ę m t ᐧ南w ᖷ噗 w m w rt m w ᐧ南T O B, PZJ b r rg r bᐧ南t, t w m r I ż r. r br t ᑇ嚇 w t h m t h r ęt w b ć g t w r I ż r. L b w ᖷ噗ć r ęt bę gw r t w ć r r w r bᐧ南t, g m r ᖷ噗 m w m t r t w, ᐧ南T O B w h I ż r w t rm r w m m w 嘧. ᐧ南 r ęt bę 嘧 wᐧ南 ᖷ噗 嘧 w b w ęt w r bᐧ南t m b ć t tr m w w br m t t h m g t w ᖷ噗 r. Bę w ᐧ南 w m g m hr ᖷ噗r w r m t 嘧 m g ż t w. w b w 嘧 t t r I ż r w m tᐧ南w tw r 嘧 h r ęt ż t w, w r g w m g 嘧 t g r. J ż m t r t w b ᐧ南T O B r w 嘧 m ż w ᖷ噗ć w r t w ż r ęt r w w h r b t h, w w m I ż r w m m r w b r m 3 t g r ż m r ęt. br r ęt, t I ż r, m ż b ć ᐧ南ź m m b g g. J w r ęt, m, r 嘧 r ę gw r t 嘧 h w w r ᐧ南w m w, t 嘧 r I ż r w f w r bᐧ南t. w t b w 嘧 t w t h ᖷ噗r ᐧ南w tr rt, tᐧ南r w ᐧ南 嘧 r t ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r w ż h m t r ᐧ南ᐧ南w. L b ᖷ噗r ᐧ南w tr rt bę w ć r w r bᐧ南t g m r ᖷ噗 m w m t r t w, ᐧ南T O B w h I ż r, w t rm r w m m w 嘧. Pr r h r g h b h bę 嘧 ᐧ南 ć w m g t 嘧 r ᐧ南w r h r g w g w h b 嘧ż ᑇ嚇 h r m trᐧ南w t h h. Śr tr rt w 嘧 w r m m w, I ż r bę 嘧 ęt b w. w bę w ć b ż 嘧, wᐧ南 t, w w w g m r g h b h r h b w. k w t w r w r bᐧ南t g m w 嘧, r ᖷ噗ć t w h m t r ᐧ南ᐧ南w w w h r bᐧ南t, h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, w m g m ᐧ南T O B, PZJ, r t rg r bᐧ南t r m I ż r. w w ᖷ噗ć ᐧ南 w t w w w ᖷ噗 w t h m tᐧ南w r bᐧ南t g w m r m r ę m r ᖷ噗 m w m t r t w b r m ᖷ噗m r I ż r. N tę tw g w bᐧ南ę w w g r w ę w w t w r bᐧ南t t 嘧, ᖷ噗 w m g ć bę t g I ż r, r w r w ę wᐧ南 t. ᐧ南 r w w t r bᐧ南t b w w ᖷ噗 r I ż r w w w ᖷ噗 h ᐧ南 ᖷ噗ć. I ż r bę m w ᐧ南 w w t h r w h w 嘧 h ᖷ噗 嘧 r bᐧ南t, 嘧 ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w tę m

7 r bᐧ南t, t w w t h r w h, w 嘧 h t r r t 嘧 m t r t w ᐧ南T O B r t 嘧 h t w ᐧ南 w r ᐧ南w m w r w ę. I ż r bę m w ć w ᐧ南b r w w b tr. I ż r t 嘧 t b r m t r ᐧ南ᐧ南w m tᐧ南w r bᐧ南t bę 嘧 rt w m g h f rm ᐧ南 w h w m w, m t r t w w ᐧ南T O B, t ż w rm h w t h. Pr m w I ż r w g ę w b ᑇ嚇 m t r ᐧ南ᐧ南w r bᐧ南t, r r t rm w tę 嘧 r r r b h m t r ᐧ南ᐧ南w, ᖷ噗w r ᐧ南 ᖷ噗, w b ᑇ嚇 w h r w ᐧ南 w 嘧 r w ż 嘧 w t ę. I ż r t w ż tr w t h r bᐧ南t tr w t h m t r ᐧ南ᐧ南w t r h b wę b r w h, wᐧ南 嘧 嘧 r g t w r ę m t r ᐧ南ᐧ南w. I ż r w m w ę w r t h w h r w t t m t r ᐧ南. P I ż r bę 嘧 w w ᐧ南ź ż w r g w m, h tr m r w ę, gr źb 嘧 tr m r bᐧ南t. ᐧ南 t f w t g t t ᐧ南 w. 2 k J ᖷ噗 w w ᐧ南 r b t g w m g m m t r t w ᐧ南T O B, t ᐧ南 w w ᖷ噗ć t h r bᐧ南t w w t ᐧ南 r b t m w m r r h w w ᐧ南w, t I ż r t ᐧ南b tę w r w m r b t m, b w m w ć h w, w w t w r b t r I ż r t Z m w 嘧 g. ᖧ嚧 j k ᖷ嗧 ) b w 嘧 ᐧ南w w ż r w r t w r b t I ż r r gr m w ᖷ噗, w tᐧ南r m r t w m r ᐧ南b w w r bᐧ南t, m ż w ᖷ噗 t h, r w rg gw r t 嘧 w r bᐧ南t g m t 嘧 r t w 嘧, ᐧ南T O B r m t m r m r I ż r. Pr gr m w ᖷ噗 w w r ć: ęᖷ噗ć gᐧ南 嘧 嘧 嘧: - rg ę w r bᐧ南t, w t m t rm ᐧ南b r w r bᐧ南t, - rg ę r h b w wr w m r bᐧ南t, - bh, - w ᐧ南ᐧ南w r b h, h w f r g t w r t, - w ᐧ南b w h ᖷ噗ć t rm w ᖷ噗ć w h gᐧ南 h m tᐧ南w r bᐧ南t, - t m ᐧ南 ᐧ南b r rę r w tr t r w ᖷ噗 嘧 w w h r bᐧ南t, - w ż w r ęt r 嘧 m rᐧ南w tr ᐧ南 b r t r m wᐧ南 g b b r t r m, tᐧ南r m w m r ć r w b ᑇ嚇, - ᐧ南b r f rmę gr m w ᐧ南w b ᑇ嚇 b r t r h, m rᐧ南w, t w m h mᐧ南w t r 嘧 h t ż w 嘧g h w ᐧ南w t w h r t w r t h g m, r w ᐧ南b f rmę r w t h f rm I ż r w ភ囇 b ęᖷ噗ć gᐧ南ᐧ南 w 嘧 嘧 嘧 ż g rt m t r bᐧ南t: - w m r 嘧 ᑇ嚇 t w h b w h r m tr m t h m r w ż m w m h m t r w r 嘧 m r w tr, - r ᖷ噗ć ᖷ噗r ᐧ南w tr rt r r 嘧 ᑇ嚇 m g w ᐧ南 m t r ᐧ南ᐧ南w, w, r w t. - ᐧ南b b hr ᐧ南 ᐧ南w r tr t 嘧 h wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 w tr rt, - ᐧ南b r rę m rᐧ南w b ᑇ嚇 ᐧ南r ę t t w ᖷ噗ć, b r rᐧ南b, g r w r 嘧 ᑇ嚇, t. r w h t w m t r ᐧ南ᐧ南w, w tw r m w w gᐧ南 h m tᐧ南w r bᐧ南t, - ᐧ南b tę w m t r ᐧ南 m r b t m w 嘧 m w m g m. 2 k j k ᖷ嗧 ᐧ南 m tr r bᐧ南t w b ć t t r w h r g t w m w m b 嘧g 嘧ć ᐧ南 ż 嘧 ᖷ噗ć r bᐧ南t. w t w ᐧ南 嘧 tr ę r bᐧ南t ᖷ噗ć m t r ᐧ南ᐧ南w. w w w ć w t m tr, wᐧ南 嘧 嘧 r, b r t r m, r ęt, tr w t r 嘧 bę b r rᐧ南b b ᑇ嚇 m t r ᐧ南ᐧ南w r r bᐧ南t. Pr tw r m t m tr I ż r m ż ż 嘧 ć w r r w b ᑇ嚇 w m tr w, ż m h w t w 嘧. w bę r r w ć m r b m t r ᐧ南ᐧ南w r r bᐧ南t ę t t w ᖷ噗 嘧 w 嘧 嘧 tw r, ż r b t w g w m g m w rt m w m t r t w ᐧ南T O B. M m w m g r b ᑇ嚇 h ę t t w ᖷ噗 w b ć r ᖷ噗 w ᐧ南T O B, rm h w t h. r, g t ᐧ南 t m r ᖷ噗, I ż r t r tr t, b w ć w r bᐧ南t g m w 嘧. w t r I ż r w ᖷ噗w tw, ż w t t w r 嘧 r ęt b w w ż 嘧 g ę, t ᐧ南 r w ᐧ南 w w br w w 嘧 w m g m rm r ᖷ噗 嘧 h r r b ᑇ嚇. I ż r bę m ć gr tę m ᑇ嚇 b r t r h, w h. I ż r bę r w ć w m f rm h w 嘧g ę h t 嘧 h r 嘧 ᑇ嚇 b r t r h, r ęt, tr b r t r m, r r b m t b w h. J ż 嘧g ę t bę 嘧 t w ż, ż m g 嘧 w ᐧ南 嘧ć m w b ᑇ嚇, I ż r t hm t w tr m ż r bᐧ南t b h m t r ᐧ南ᐧ南w ᖷ噗 ż r wt, g 嘧g ę w r b r t r m w t 嘧 ęt tw r t w ᖷ噗ć t h m t r ᐧ南ᐧ南w. t t w 嘧 rg w m r w m b ᑇ嚇 m t r ᐧ南ᐧ南w w. 3 k Prᐧ南b bę 嘧 b r w. Z ę t w t t t h m t b r rᐧ南b, rt h, ż w t t w m t r m g 嘧 b ć w m r w b ᑇ嚇 tw m w t w b ᑇ嚇.

8 I ż r bę m ć w 嘧 m ż w ᖷ噗ć ᐧ南 w b r rᐧ南b. N I ż r w bę r r w ć t w b t h m t r ᐧ南ᐧ南w, tᐧ南r m g 嘧 b ć w 嘧t w ᖷ噗ć ᖷ噗, w t w m t r ᐧ南 t 嘧 r w ę ęt b wᐧ南 w. K t t h t w h b ᑇ嚇 r w w t w r tw r t r ភ囇 w r w m r t t r w Z m w 嘧. P m b r rᐧ南b bę 嘧 t r r w ę tw r r I ż r. Prᐧ南b t r r w ę b ᑇ嚇 w h r I ż r bę 嘧 w w, w ᐧ南b t w r I ż r. t b m r bę 嘧 r r w g w m g m rm. r, g rm b m 嘧 g w b w m g g w ᐧ南T O B, t w ć m ż r r, t w r I ż r. Pr r t 嘧 m m rᐧ南w b b ᑇ嚇, w w m I ż r r, m t rm m r b b. P w m r b b, w r t w ᖷ噗m h w t I ż r. ń w bę r w ć I ż r w r rtᐧ南w w m b ᑇ嚇 b, ᐧ南ź ż w t rm r ᖷ噗 m w r gr m w ᖷ噗. b ᑇ嚇 ᐧ南 bę 嘧 r w I ż r w f rm r h w ᐧ南 g t r g r g w r b h, r g r b w h. ż ᐧ南w tr ᖷ噗 tw r, I ż r r w t w tr, b r rᐧ南b b m t r ᐧ南ᐧ南w źrᐧ南 ᐧ南 h w tw r w m bę w tr b t g m tr w r t m t r ᐧ南ᐧ南w. I ż r, r w r f t m tr r bᐧ南t r w g r w ę, bę ć g ᖷ噗ć m t r ᐧ南ᐧ南w r bᐧ南t w m g m ᐧ南T O B t w w ᐧ南w b ᑇ嚇 t r h r w ę. I ż r m ż b r ć rᐧ南b m t r ᐧ南ᐧ南w r w ć b ż w, wᐧ南 t. J ż w t h b ᑇ嚇 w ż 嘧, ż r rt w 嘧 w r g, t I ż r w b ż m b r t r m r r w wtᐧ南r h b t w h b ᑇ嚇, b r ę w ᐧ南 嘧 wᐧ南 h b h r g ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w r bᐧ南t m t 嘧 r t w 嘧 ᐧ南T O B. t m r ᐧ南 w t t wtᐧ南r h b t w h b ᑇ嚇 b r rᐧ南b t 嘧 r w ę. ၷ嘇 f k k j I ż r m ż ᖷ噗 ć ż t t m t r ᐧ南, tᐧ南r 嘧: 1 rt f t b ᑇ嚇 tw w 嘧, ż w g ᖷ噗ć r t r m t h m r ᖷ噗 m t w P h N rm, r b t t h h r wᐧ南 ᖷ噗 w h r ᐧ南w m tᐧ南w t h h. 2 r ę g ᖷ噗 b rt f t g ᖷ噗 : - P 嘧 N rm 嘧, b - r b t 嘧 t h 嘧, w r w r bᐧ南w, tᐧ南r h t w P N rm, ż 嘧 b ęt rt f 嘧 r ᖷ噗 嘧 w t. 1 tᐧ南r ᐧ南 嘧 w m g ᐧ南T O B. r m t r ᐧ南ᐧ南w, tᐧ南r h ww. m t 嘧 w m g r ᐧ南T O B, ż rt t r r bᐧ南t bę ć t m t, r ᖷ噗 嘧 w ᐧ南b h. Pr t r m ᐧ南 w m 嘧 ć ww. m t w r r t, w r tr b rt w m b ᑇ嚇 w h r g. K w ᐧ南w t h b ᑇ嚇 bę 嘧 t r r w ę I ż r w. J w m t r ᐧ南, tᐧ南r ᐧ南 嘧 t h w m g ᑇ嚇 bę 嘧 r. 8 k ᐧ南1 b w b w t w m g m m t m r w m b w 嘧 嘧 m Z m w 嘧 g w ę w r r w b w ᑇ嚇 r gw r g. O w ᖷ噗ć r w b w g b w 嘧 嘧 m r m w w. Z w b w bę 嘧 w b ż 嘧 bę 嘧 t ć r b g r bᐧ南t, t b ᑇ嚇 tw m r t h g r tr b w. K ż w b w bę tr t 嘧 g, m b, tᐧ南r, m m w r t w ᐧ南 żb w g. Z bę 嘧 t, trw ᐧ南 嘧 t h 嘧, w r 嘧 hr g m, b ᖷ噗r r g m, b r rw. Z ᐧ南 嘧 b w r t ᐧ南 m t bę 嘧 m m r m ᐧ南 嘧 tr t 嘧 m r w b w I ż r. b w ż w w ć w gᐧ南 ᖷ噗 : - tę r w b w, - tę r r Z m w 嘧 g m t r t w, - g r I ż r r gr m w ᖷ噗 h rm gr mᐧ南w r bᐧ南t, - t rm r ę ᑇ嚇 gᐧ南 h m tᐧ南w r bᐧ南t, - r b g r bᐧ南t, tr ᖷ噗 r w h r w, r r r rw w r b t h, - w g I ż r, - t r 嘧 w tr m r bᐧ南t, m w, - gᐧ南 t b rᐧ南w r bᐧ南t 嘧 h, g 嘧 h r, ęᖷ噗 w h t t h b rᐧ南w r bᐧ南t, - w ᖷ噗, w g r w, - t g t m r t rę w tr w r w w r bᐧ南t g 嘧 h gr m b w m g m gᐧ南 m w w 嘧 w r m m t m,

9 - g ᖷ噗ć r w t h w r ᐧ南w g t h h h m w m t r t w, - t 嘧 ᖷ噗 g h ᐧ南 m r w h w h r w tr w w r bᐧ南t, - t 嘧 b w w b r bᐧ南t, - t 嘧 ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w, b r rᐧ南b r w r r w h b ᑇ嚇 m, t r r w ᐧ南, - w rᐧ南b gᐧ南 h m tᐧ南w b w m, t r r w ᐧ南, - t t f rm r b g r bᐧ南t. Pr, w g w ᖷ噗 w, w b w bę 嘧 r ᐧ南 ż I ż r w t w ę. I ż r w b w w m h r ę b ę m t w. r t t b w b g I ż r t w ę. Pr t t t tr 嘧 tr t m r w ᑇ嚇 w w ᑇ嚇 w r bᐧ南t. ᐧ南2 K ęg bm r K ęg bm r t w m t w 嘧 r f t g tę ż g m tᐧ南w r bᐧ南t. Obm r w h r bᐧ南t r r w ę w t h r ęt h w t r f rt w m w ęg bm r. ᐧ南3 m t b r t r b r t r, r g ᖷ噗 b rt f t g ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w, r ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w, r t r b tr w b ᑇ嚇 w Z m w 嘧 g bę 嘧 gr m w f rm g w r gr m w ᖷ噗. m t t t w 嘧 ᐧ南 嘧 b r r bᐧ南t. P w b ć tę ż ż I ż r. ᐧ南4 P t ᐧ南 m t b w m tᐧ南w b w ę, rᐧ南 w m h w t. ᐧ南1 ភ囇 ᐧ南3 tę 嘧 m t : w r ę b w g, b r t ᐧ南 r b w, m w w r w b m tr m m w w r w, r t ᐧ南 b r r bᐧ南t, r t ᐧ南 r t ᑇ嚇, f r ę b w. ᐧ南5 Pr h w w m tᐧ南w b w m t b w bę 嘧 r h w w b w w m w b m. Z g ę tᐧ南r g w m tᐧ南w b w w g t hm t w tw r w f rm r w r w m. m t b w bę 嘧 w tę I ż r r t w wg 嘧 ż Z m w 嘧 g. ၷ嘇 ၷ嘇 Obm r r bᐧ南t bę r ᖷ噗 ć f t r w h r bᐧ南t g m t 嘧 r t w 嘧 ᐧ南T O B, w t h t h w t r. Obm r r bᐧ南t w m m w m I ż r r bm r h r bᐧ南t t rm bm r, m 3 r t m t rm m. bm r bę 嘧 w ęg bm r. J w bᐧ南 嘧 b r ᐧ南 w ᖷ噗 h h w t r ᖷ噗 m b ᐧ南T O B w w b w 嘧 ᑇ嚇 w t h r bᐧ南t. Bᐧ南ę t 嘧 r w wg tr I ż r ᖷ噗m. Obm r g t w h r bᐧ南t bę r r w ę t t w ᖷ噗 嘧 w m g 嘧 m ę ᐧ南 t ᖷ噗 r w b w m r ᖷ噗 m w m w b w m r w ę I ż r. ၷ嘇 2 k ᖷ嗧 ᖷ嗧 ᐧ噇 ᐧ南 g ᖷ噗 gᐧ南 ᖷ噗 m ę w gᐧ南 m t m r m bę 嘧 bm r m w ᐧ南 ż w. J ᖷ噗 ᐧ南T O B wᐧ南 ᖷ噗 w h r bᐧ南t w m g 嘧 t g, b ęt ᖷ噗 bę 嘧 w w m 3 ᐧ南 g ᖷ噗ć m ż r ᖷ噗r r rᐧ南. I ᖷ噗, tᐧ南r m 嘧 b ć bm r w g w, bę 嘧 w ż w t h b gr m h g w m g m ᐧ南T O B. ၷ嘇 3 ą ę t r 嘧 r ęt m r w, t w w bm r r bᐧ南t m 嘧 b ć t w r I ż r. Ur 嘧 r ęt m r w t 嘧 t r r w ę. J ż r 嘧 t b r ęt w m g 嘧 b ᑇ嚇 t t 嘧 h t w w ć w ż ᖷ噗w tw g. t r 嘧 m r w m 嘧 b ć r w ę tr m w w br m t,w ᐧ南 m r trw r bᐧ南t. ၷ嘇 ż w t r t r 嘧 w g w w 嘧 ᖷ噗 m w m g m ᐧ南T O B. Bę tr m w ć t w ż w 嘧 w ᐧ南b 嘧gᐧ南 h w ᐧ南 ᖷ噗 wg rm tw r h r I ż r. ၷ嘇 Obm r bę 嘧 r r w r ęᖷ噗 w m b t t m b r m r bᐧ南t, t ż w r w tę w ᐧ南 ż r rw w r b t h. Obm r r bᐧ南t 嘧 h r r w ę w h w w. Obm r r bᐧ南t g 嘧 h r r r w ę r h r m. b t m r w bm r r w b bę 嘧 w w ᐧ南b r m ᐧ南. m r m w h w r h b b ęt ᖷ噗 bę 嘧 ᐧ南 w m m m m r ęg bm r. r br m m g 嘧 b ć ᐧ南 嘧 w f rm g ᐧ南 嘧 ęg bm r, tᐧ南r g w ᐧ南r

10 t g I ż r m. 8 8 j ż ᖷ噗 t ᑇ嚇 w h ᐧ南T O B, r b t g 嘧 tę 嘧 m t m b r : b r w r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r, b b r w ęᖷ噗 w m, b r w t t m, b r w gw r m. 8 2 k ją ją k O b ᐧ南r r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r g f ᖷ噗 ᖷ噗 w w h r bᐧ南t, tᐧ南r w m r r g 嘧 r. O b ᐧ南r r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r bę w m ż w 嘧 m w w t h r t r w b h m w gᐧ南 g tę r bᐧ南t. O b r r bᐧ南t I ż r. G t w ᖷ噗ć ęᖷ噗 r bᐧ南t b r gᐧ南 w w m b w m w m m I ż r. O b ᐧ南r w b ć r r w wᐧ南, ᐧ南ź ż w 嘧g 3 t gᐧ南 w m b w w m m t m f I ż r. J ᖷ噗ć ᖷ噗ć r bᐧ南t g 嘧 h r I ż r t w m tᐧ南w w r 嘧 h m t w ᐧ南w b ᑇ嚇 b r t r h w r r r w m r, w fr t m t 嘧 r t w 嘧, ᐧ南T O B r m t m. 8 3 ęᖷ嗧 O b ᐧ南r ęᖷ噗 w g ᖷ噗 ᖷ噗 w h ęᖷ噗 r bᐧ南t. O b r ęᖷ噗 w g r bᐧ南t ę wg r b r t t m r bᐧ南t. O b r r bᐧ南t I ż r. 8 8 O b ᐧ南r t t g f r w t g w r bᐧ南t w h ᖷ噗, ᖷ噗 w rt ᖷ噗. ᐧ南 ᐧ南 w t ᑇ嚇 r bᐧ南t r g t w ᖷ噗ć b r t t g bę tw r r w ę w m b w b wᐧ南 m w m m ᖷ噗m t m f I ż r. O b ᐧ南r t t r bᐧ南t t 嘧 w t rm t m w m t h m w, 嘧 tw r r I ż r ᑇ嚇 r bᐧ南t r ę m tᐧ南w tᐧ南r h m w w t O b r t t g r b t m w r Z m w 嘧 g w b ᖷ噗 I ż r w. K m b r 嘧 r b t h ᖷ噗 w t w r ᐧ南 ż h m tᐧ南w, w ᐧ南w b ᑇ嚇 m rᐧ南w, w r g ᖷ噗 w r bᐧ南t m t r t w 嘧 ᐧ南T O B. t b r t t g r bᐧ南t m ę r 嘧 t ᑇ嚇 r ęt h w tr b rᐧ南w r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r, wᐧ南 w r w r bᐧ南t ᐧ南 嘧 h r bᐧ南t r w w h. r h w w h r bᐧ南t r w w h b r bᐧ南t ᐧ南 嘧 h w w r tw ᖷ噗 r b r b t h w ᑇ嚇 w h, m r rw w ᖷ噗 t w t rm b r t t g. r tw r r m ę, ż ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t w gᐧ南 h rt m t h b g w m g w m t r t w ᐧ南T O B w g ę m t r m w ę g w ᐧ南 w h t b t b ᑇ嚇 tw r h, m tr 嘧 ᑇ嚇, 嘧 m w rt ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t w t w m g ᑇ嚇 r ęt h w m t h m w. 8 2 k P t w w m m t m b r t t g r bᐧ南t t r t ᐧ南ᐧ南 b r t t g r bᐧ南t r 嘧 wg w r t g r Z m w 嘧 g. b r ᑇ嚇 w g w t b w 嘧 r g t w ć tę 嘧 m t : - m t r t w 嘧 t w w 嘧 m m m r t w 嘧, ᖷ噗 t ᐧ南 r 嘧 w tr r m w, - gᐧ南ᐧ南 w f t h ᐧ南 t w w m tᐧ南w m w w. ᐧ南 嘧 b m, - r t t t h g, - b w ęg bm r, - w m rᐧ南w tr h r b ᑇ嚇 ᑇ嚇 b r t r h g ᐧ南T O B w. PZJ, - r g ᖷ噗 b rt f t g ᖷ噗 wb w h m t r ᐧ南ᐧ南w g ᐧ南T O B w. PZJ, - ę t h g 嘧 r 嘧 嘧 t w w t h w ᐧ南w b ᑇ嚇 m rᐧ南w ᐧ南 嘧 h m tᐧ南w b r w h g ᐧ南T O B PZJ, - r ᐧ南 m t w r bᐧ南t t w r 嘧 h ᐧ南. r ᐧ南 ż t f, rg t, g w, ᖷ噗w t w t. r r t ᐧ南 b r r t h r bᐧ南t wᐧ南 ᖷ噗 m r 嘧 ᑇ嚇, - g 嘧 w t r w w 嘧 r bᐧ南t br t r, - ę m w t ᐧ南 w w g w t r w w. r, g wg m, r b t w g ę m r g t w m t g bę 嘧 g t w b r t t g, m w r m w 嘧 w w t rm b r t t g r bᐧ南t. t r 嘧 r m ę r b t r w w b ᐧ南 嘧 bę 嘧 t w wg w r t g r Z m w 嘧 g. T rm w r bᐧ南t r w w h r bᐧ南t ᐧ南 嘧 h w m. 8 j O b ᐧ南r gw r g w h r bᐧ南t w 嘧 h ę m w tw r h r b r t t m t ᐧ南 h w r gw r m. O b ᐧ南r gw r bę t w w b t w g ę m h w t O b ᐧ南r t t r bᐧ南t.

11 9 ᐗ嚇 ᖧ嚧 9 P t w 嘧 ᐧ南 t ᖷ噗 t t w, w r w ę t ę bm r w 嘧 t 嘧 t r ᖷ噗 g. t r w h w h r ᐧ南t w t w ᐧ南 t ᖷ噗 t w rt ᖷ噗ć ᐧ南 w t r w ę w t r w. ᐧ南 t w b w t r ᐧ南t w t r w bę w g ę ć w t ᖷ噗, w m g b ᐧ南 嘧 ę w, r ᖷ噗 t r b t w ᐧ南T O B m t r t w. ᐧ南 t w b w t r ᐧ南t w r bᐧ南t bę 嘧 b m w ć: - r b ę b ᖷ噗r 嘧 wr t w r 嘧 m t m, - w rt ᖷ噗ć ż t h m t r ᐧ南ᐧ南w wr t m, m g w, w t h b t ᐧ南w tr rt t r b w, - w rt ᖷ噗ć r r ęt wr t w r 嘧 m t m, - t ᖷ噗r, r, - t b g b w 嘧 嘧 m r m. t w h ż w ć t 囇AT. 9 2 k K t t w ę w m g ᑇ嚇 w r ᐧ南w m w w m g ᑇ嚇 gᐧ南 h w rt h w b m w t w r r ᖷ噗 w ww. m t h, w gᐧ南 w t r. Ą - U t w r. Pr w b w ᐧ南. U. r Z r 嘧 M tr G r Pr tr B w tw 15 gr 1994r. w r w b w r t b f rm ᐧ南M.P. r r r 嘧 M tr Tr rt G r M r r. w r w w r ᐧ南w t h h, m w w ć r g b h t w.

12 f k j k k ę 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m f t h 嘧 w m g t 嘧 w b r r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T O B.. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w f t h t t w m t r t rg w tr t w r r r bᐧ南t w m h w Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T O B.. U t w rt w f t 嘧 r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w rᐧ南g, w w h w r m h r bᐧ南t r g t w w h b m 嘧: -r br w r h f t ,24 m 2 -r br w r h ᐧ南 t h w h - 568,55 m 2 -w w gr t r r b ᐧ南r. 10 m 1.4. O r ᖷ噗 t w w. O r ᖷ噗 w ᐧ南T O B. 嘧 g b w 嘧 嘧 m w m m rm m f m m w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t. w r bᐧ南t t w ᖷ噗ć w h r bᐧ南t r h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, Oᐧ南T, ᐧ南T O B. r m I ż r. Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇. 2 ᐧ噇 N w tę 嘧. 3 ę ᐧ南 r ęt w w ć w g ę m t ᐧ南w ᖷ噗 w m w rt m w Oᐧ南T, PZJ b r rg r bᐧ南t, t w m r I ż r, w r br t h m tᐧ南w w b ć g t w r I ż r. J w r ęt, m, r 嘧 r ę gw r t 嘧 h w w m g ᑇ嚇 ᖷ噗 w h t 嘧 r I ż r w f w r bᐧ南t. w r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w rᐧ南g ż t w ć: - h r, - ᐧ南 w r, - m h ęż r w, - mᐧ南 t m t, M t r ᐧ南 r b ᐧ南r ż r w ć w m ᖷ噗r m tr rt m h w g m w r I ż r. bᐧ南r ᖷ噗r tr rt ż w r ᐧ南w h. k b t r b ᐧ南r w m tᐧ南w rᐧ南g b m 嘧 ę r g w g w t h w r tw w r h r g w h, r t ᐧ南 h m tᐧ南w w t tᐧ南r h t ᐧ南 t r w w m t r t w b r I ż r. r tw w r h ż 嘧ć m h w ᐧ南b r ᖷ噗 w m t. t m t m ż w w g w r t w b ć w b w w h ᑇ嚇. O m t t 嘧 ę wᐧ南 ᖷ噗 嘧 w, w r w źć m w r I ż r. ၷ嘇 j k ᖷ嗧 ᐧ南 r w ᖷ噗 r bᐧ南t g r w m t ᖷ噗 w h r bᐧ南t r b ᐧ南r w h r t m tᐧ南w r w h wtᐧ南r g w r t. Z gę gr t w ᐧ南 嘧 g w t ᐧ南 ęt h m t h w r h gr ᑇ嚇 w ᐧ南 ć w w m g r ᖷ噗 w ᐧ南T O B w ᐧ南w w gr t h I- 囇 t g r. J t 嘧 bm r w 嘧 r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w rᐧ南g : - w r h, b w h ᐧ南w t m tr w r t w, - r węż, r br ż t m tr, - w wᐧ南 gr m tr ᖷ噗,

13 - w wᐧ南 m t. t, - w wᐧ南 ᐧ南 m t, Obm r w b ć b w, w b ᖷ噗 I ż r. Obm r w m g t I ż r. 8 O b r r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w rᐧ南g gr ᑇ嚇 I ż r, gᐧ南 r bᐧ南t b r r w ę. O b ᐧ南r w b ć r r w w m ż w 嘧 m w w t h r w b h m w tę r bᐧ南t. b t r w w w w wᐧ南 t w t rm t m I ż r m. 9 ᐧ噇 ᖷ嗧 Pᐧ南 t ᖷ噗ć ż r m w ć t w t bm r w h wg. 7, g bm r m, b r r bᐧ南t. ᐧ南 w r bᐧ南t b m : - r br b rw w r h, b w, r węż ᐧ南w br ż, r h ᐧ南w - m g w m t r ᐧ南ᐧ南w r b ᐧ南r b w b w w m, - r 嘧 w m r w h r bᐧ南t. ą rm h b w 嘧 嘧 h m tᐧ南w w Oᐧ南T 囇 b ᐧ南r m tᐧ南w rᐧ南g 囇 t 10.

14 ᐧ噇 f k j 2 k k ᖧ嚧 k ę 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m f t h 嘧 w m g t 嘧 w b r r bᐧ南t r w w ᐧ南w r r m r b w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T O B.. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w f t h t t w m t r t rg w tr t w r r r bᐧ南t w m h w Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T O B.. U t w rt w f t 嘧 r w r bᐧ南t m h w b w ᐧ南 嘧 b m 嘧: w w ᐧ南w h m w tr rt h m m h m m w ᐧ南 w m 1.4. O r ᖷ噗 t w w Gᐧ南ęb ᖷ噗ć w - gᐧ南 ᖷ噗ć m ę t r m 嘧 r t gr t w g w w, m r w r w m ᐧ南 t - w tᐧ南r g gᐧ南ęb ᖷ噗ć t m ż 1 m ᖷ噗r - w tᐧ南r g gᐧ南ęb ᖷ噗ć t w rt w gr h 1 3 m gᐧ南ęb - w gᐧ南ęb ᖷ噗ć t r r 嘧 3 m. O r ᖷ噗 w ᐧ南T 嘧 g b w 嘧 嘧 m rm m ᐧ南T -M Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t. 2 ᐧ噇 3 ę w r bᐧ南t t w ᖷ噗ć w h r bᐧ南t r h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, Oᐧ南T, ᐧ南T O B. r m I ż r. Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t w Oᐧ南T N w tę 嘧. b t m w 嘧 w m w ᐧ南w bę 嘧 r w rę r ż r ęt m h g r bᐧ南t m h t w g r I ż r g w ᐧ南T t3. Ogᐧ南 w m g t 嘧 tr rt w. 4 Oᐧ南T Tr rt gr t w ᐧ南w b w ć ę bę m w ᐧ南 w m ᖷ噗r m tr rt ᐧ南 m h, 嘧g r m. Uż t ᖷ噗r tr rt m 嘧 b ć r w. k Ogᐧ南 w r w r bᐧ南t w ᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 r gᐧ南. w w ᐧ南w m ż t 嘧 ć w r bᐧ南t r g t w w h g ᐧ南 f 嘧 T h 嘧 , w r ż g r I ż r w ᐧ南w.

15 w w ᐧ南w w tę w ć w r ę w t, b m ż w ć ᐧ南 w wᐧ南 w. w ż r w ć t r r bᐧ南t. Gr t w r bę w ᐧ南w, m r gr t w bę ᐧ南 w r I ż r m g ᖷ噗 ᐧ南 ᖷ噗 w w ᐧ南w. O h r ę h r t gr t w g r ę h r t w h w b ć w ę 1 m. ᐧ南 r ᖷ噗ć gᐧ南ęb ᖷ噗ć w ᐧ南w m t r 嘧 rg t w rᐧ南ż ć ę r t w h w ę ż 5 m. ᐧ南 r wᐧ南w r w w h b w h w b ć g r t w m ᐧ南 ᖷ噗 0.05 囇. j k ᖷ嗧 Ogᐧ南 tr ᖷ噗 r bᐧ南t w ᐧ南T -M ᐧ南 r w w w ᐧ南w. ၷ嘇 8 P w w ᐧ南w ż r w ć, w g ę m t ᐧ南t w ᑇ嚇 w w m g m wg t 5.3. r ᐧ南 ᖷ噗ć w r r t r h w ᐧ南T b w h rm h. J t 嘧 bm r t m3 w g w t w m t Pr t w m r w t r. Ogᐧ南 w m g t 嘧 bm r w ᐧ南T -M Ogᐧ南 b r r bᐧ南t w ᐧ南T -M O b r r bᐧ南t ż ć g PN-68/B ᐧ噇 ᖷ嗧 Pᐧ南 t ᖷ噗ć m 3 w g w ż r m w ć g m t 嘧 Pr t w 嘧, bm r m r bᐧ南t, ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w ᖷ噗 w r bᐧ南t. ᐧ南 w r bᐧ南t b m : - r m r w m, - m h w w ᐧ南w, - rę w w ᐧ南w, - ᐧ南 tr rt w gr t. ą PN-88/B Gr t b w. B rᐧ南b gr t. PN-68/B b t m b w. m g w r w b r b r.

16 f k j k 3 ę 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m ᐧ南T O B. 嘧 w m g t 嘧 w b r r bᐧ南t w w 嘧 b w 嘧 w r h r g w h w tr r m t r b w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T O B. Z r t w ᐧ南T O B. t g t m ᐧ南T m g gᐧ南 t 1.2. Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T O B. ᐧ南T b m w t r b t w 嘧 w m, tr 嘧 b r m w r h h ᐧ南w m gr t w g O r ᖷ噗 t w w Obr m w h m b h r wę h, w br ż b t w h, ᐧ南ᐧ南w b t w h ᐧ南 t b t w h b h m t r ᐧ南ᐧ南w K r t h - m t h f rm w w ᐧ南 ż w ᐧ南 ż w m tr h r tw 嘧 嘧 w r tw ᐧ南 ż 嘧 r w w r t 嘧 ę h P w r tw w rᐧ南w w ᐧ南 ż b ᖷ噗r ᐧ南 ż P t ᐧ南 r ᖷ噗 t w w 嘧 g b w 嘧 嘧 m w m m rm m f m m w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ噇 Ogᐧ南 w m g t 嘧 m t r ᐧ南ᐧ南w w ᐧ南T m g gᐧ南 t m t r ᐧ南ᐧ南w M t r ᐧ南 m t w m r w w h, w r h b ęt g 嘧 f 嘧 嘧: - m ᑇ嚇 gr t w - m ᐧ南 m, - tᐧ南 ᑇ嚇 m -, - w K m ᑇ嚇 gr t w, m ᑇ嚇 gr t w f rm w t r r I w t r M ᐧ南 m, tᐧ南 ᑇ嚇 m M ᐧ南 m, tᐧ南 ᑇ嚇 m w ᐧ南 ć w m g w rt w ᐧ南T m g gᐧ南 t w b ć m 1 ᐧ南 ć w m g rm PN-88/B ę ᐧ南 r ęt b w w w ć w m g m r ᖷ噗 m w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 t. 3 r w Oᐧ南T 囇N w r h tw r. m g gᐧ南. 囇 t. 3. w w r h m gr t w h ż t w ć: - b rę b m h, b t, - r ę br r rę g ᐧ南 t, - w br t r ᐧ南 t w w w br, b t. br t r w m ć ᐧ南ę ᖷ噗r w 嘧 N w r h ę ᐧ南 t m2, ę t t w ᖷ噗ć H. E m t b w w r h w b ć r w ż w m ᖷ噗r m tr rt w t h b r r m m m.

17 k 5.1. P m ᐧ南 m h m P w b ć gę b w tᐧ南. ᐧ南t ᑇ嚇 gę w w ć 1.00 w ᐧ南 g rᐧ南b Pr t r U ᐧ南 m gr t w g K m ᑇ嚇 gr t w ᐧ南 ć gę w r tw m ᐧ南 m g. Pr r 嘧 h m h br m g m ᑇ嚇 w ęt ż ᐧ南 ć g r t w m m r g 嘧 w ᖷ噗ć r 嘧 ᑇ嚇 m h. P w w r h ż r r ć 嘧 m tę ż w tr ć. j k ᖷ嗧 6.1. K tr r r t 嘧 m r bᐧ南t Pr r t 嘧 m w w r bᐧ南t w w r w ć ᖷ噗ć r ęt, ᖷ噗r ᐧ南w tr rt, b r w h m t r ᐧ南ᐧ南w r r w ć w g 嘧 w ętr 嘧 g ę m t r m r ᑇ嚇 r r r w r ᖷ噗 r. K t ᐧ南t w m r ż m r ć wm r 嘧 ᐧ南 ᖷ噗 嘧 1 mm. ᐧ南 r w tᐧ南w r t h w ć m 嘧 嘧t w K tr w w w r bᐧ南t w w r bᐧ南t w w r w ć r ź tr w t h rt m tᐧ南w r bᐧ南t ᐧ南 嘧 h ę gᐧ南 m t. ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć tr w b ć ż tr b gw r t 嘧 h w r bᐧ南t g w m g m r ż r ᐧ南 w m ż g r b g K tr w r bᐧ南t P w r bᐧ南t ż r w ć: - tr ę h ᐧ南w - rᐧ南w ᖷ噗ć w r h, - ᐧ南 ż - r - rᐧ南w gᐧ南 ᖷ噗ć, - r ᖷ噗ć w ᐧ南, 6.4. B B ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w ę r ᐧ南 r w w ᐧ南w b ᑇ嚇, t tᐧ南w r t ᐧ南 h m t r ᐧ南ᐧ南w ż t h b w. P m ᐧ南 m ż t b wę w w r ć : - ᑇ嚇 b h 0.1 囇 m ᐧ南 0.5 囇 - w ź w m ż: 40 m ᐧ南 20 - w rt ᖷ噗ć r m w ę ż: 15 囇 m ᐧ南 20 囇 ᐧ南 r w tr N ż ć ż 200 m 2 t. 嘧ć 4 t w w m m m r ć gr b ᖷ噗ć r r w ć gr b ᖷ噗ć t. h w gr b ᖷ噗 b w m g 嘧 r r ć - 1 m ᐧ南 r w rᐧ南w ᖷ噗 w r h N ż r r w ć ᐧ南 t 嘧 m r ż 150 m 2 ᐧ南 ż w r h r w m h w 嘧t w h ᐧ南 r w ᐧ南 ż g Pr r w ć ż m 嘧 w w t h h r t r t h h ᐧ南w w t h gᐧ南ᐧ南w h ᐧ南 r w r f r g N ż w ć b m m 嘧 ż 150 m 2 w r h w m h w 嘧t w h, r ż 50 m. h m g 嘧 w ć 0.3 囇 O b ᑇ嚇 N w r h t w 嘧 r w ᐧ南 w ż w w t h r r w h b ᑇ嚇 m rᐧ南w w m h w 6.4. ż 嘧 ę t w. ၷ嘇 8 J t 嘧 bm r w 嘧 t 1.00 m tr w r t w ᐧ南m 2. b t ę w g m t 嘧 Pr t w 嘧, ᐧ南T w m g m I ż r, ż w t m r b h w m t r w ᐧ南 g t 6. ᐧ南 w t w. 9 ᐧ噇 ᖷ嗧 ᐧ南 t w ᐧ南 ż 1.00 m 2 b m : - r m r w, - r b t r g t w w, - t r m m t r ᐧ南ᐧ南w,

18 - r ᖷ噗 w r tw m ᐧ南 m g, - gę w r tw m ᐧ南 m g, - ᐧ南 ż t, - t r m, - ęg w r h r m. ą 1. BN-87/6774/04/. Kr w m r. Kr w t r w r h r g w h. P. 2. BN-88/B M t r ᐧ南 b w. b t ᐧ南w r w. 3. BN-88/B B t w ᐧ南. 4. BN-80/ /01. Pr f br t b w b t. E m t w r h rᐧ南g,, r gᐧ南w t r w tr mw w h. m g gᐧ南. 5. BN-80/ /03. Pr f br t b w b t. E m t w r h rᐧ南g,, r gᐧ南w t r w tr mw w h. Pᐧ南 t h w. 6. PN-84/B M t r ᐧ南 m. O ᖷ噗 r ᖷ噗 t r B hm g.

19 f k j k ę f ᐧ噇 ż ę 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m f t h 嘧 w m g t 嘧 w b r r bᐧ南t w 嘧 h w m r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż b w w r h h r m t r b w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T O B.. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w f t h t t w m t r t rg w tr t w r r r bᐧ南t w m h w Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T O B. U t w rt w f t 嘧 r w r bᐧ南t w 嘧 h : - r f w m r t, r g w ᐧ南w tr r g w - gę m r t tr ę w r h r g w U AGA: b t m w 嘧 w m r t gr t w g w rt 嘧 w ᐧ南T O r ᖷ噗 t w w. O r ᖷ噗 w ᐧ南T O B. 嘧 g b w 嘧 嘧 m, w m m rm m f m m w Oᐧ南T - M 囇 m g gᐧ南 囇 t Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t. w r bᐧ南t t w ᖷ噗ć w h r bᐧ南t r h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, Oᐧ南T, ᐧ南T O B. r m I ż r. Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 t 2. 2 ᐧ噇 3 ę N w tę 嘧 Ogᐧ南 w m g t 嘧 r ęt. Ogᐧ南 w m g t 嘧 r ęt w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 t w w r bᐧ南t ż t w ć r ęt w t 3 Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇. N w tę. k 5.1. Ogᐧ南 w r w r bᐧ南t. Ogᐧ南 w r bᐧ南t w t 5 Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 r Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇 Z r w w h r bᐧ南t Z gᐧ南. w w r t 嘧 ć w w r t r r f w gę ᐧ南 ż b ᖷ噗r r r ę m r bᐧ南t w 嘧 h w m w r tw w r h. ᖷ噗 r t 嘧 w r t r r f w gę ᐧ南 ż w t h r bᐧ南t w r m t m ż w w ᐧ南 嘧 g 嘧 I ż r, w r t h w r h tm f r h. w w m r r w r f w m gę m ᐧ南 ż m ż b w ć ę r h b w, w 嘧 b ᖷ噗r w w m rw w r tw w r h r t. K r t ż w ć g m t 嘧 Pr t w 嘧. w r t ż t w ć rᐧ南w r ę b h r ę w r 嘧. O t t r f w ż w ć rę.

20 O gr t ż w źć ᐧ南 w w r I ż r. Pr f w gę ᐧ南 ż w r ż w ć g m m w Pr f w ᐧ南 ż. Pr r t 嘧 m r f w ᐧ南 ż w b ć w h ᑇ嚇. N ż 嘧ć bᐧ南 t gr t, tᐧ南r gᐧ南 m r m w g. P w r h ᐧ南 ż, tᐧ南r m b ć r f w ż r w ć, t 嘧 r ę t r m ż w 嘧 r f w r t w h r ę h ᐧ南 ż. Z ę b r ę t r r r f w m b ᐧ南 m 5 m w ż ż r t w r ę ᐧ南 ż. J ż w ż w r t ᐧ南 w tę 嘧 ż m w ᐧ南 ż r w m r f w w w h ć ᐧ南 ż gᐧ南ęb ᖷ噗ć t w 嘧 r I ż r, w źć t w gr t ᐧ南 嘧 w m g b w 嘧 嘧 gᐧ南r tr f r, w ᖷ噗 w m g h r ę h w ᖷ噗 w h gęᖷ噗 ć w r twę w rt ᖷ噗 w ź gę, r ᖷ噗 h w t b J ż r ę ᐧ南 ż r r f w m w m g 嘧 w wb w t w g gr t, t r r t 嘧 m r f w g ᐧ南 ż g w r h ę ż gęᖷ噗 ć 3-4 r ᖷ噗 m ᖷ噗r g w t w g, gᐧ南 g, gę r m ᐧ南 t w m b w ᐧ南b t w r I ż r. r f w ᐧ南 ż ż t w ć rᐧ南w r b r f w rę. Ś ęt gr t w b ć w r t w r b t h m h b w ᐧ南b t w r I ż r Z gę ᐧ南 ż. B ᖷ噗r r f w ᐧ南 ż ż r t 嘧 ć g gę r w ᐧ南 w. J w rᐧ南w ᖷ噗 w t ᐧ南 r gę w b ć r w r w ę w ᐧ南b t w r I ż r. Z gę ᐧ南 ż ż tr w ć w ᐧ南 g rm rᐧ南b Pr t r, r r w g PN-88/B ᐧ南m t I b II. ź gę ż r ᖷ噗 ć g BN-77/ M m 嘧 w rt ᖷ噗ć w ź gę w t b g t ᖷ噗ć gr t ᐧ南 ż r gę w rᐧ南ż ć ę w g t ᖷ噗 t m w ę ż 20 囇 w rt ᖷ噗 Utr m r t r w r f w g gę g ᐧ南 ż. P ᐧ南 ż ᐧ南 r t w r f w gę w b ć tr m w w br m t. ᐧ南tr f r M m w rt ᖷ噗ć I h ęż b. ęż h m ęż g Gᐧ南r w r tw gr. 20 m N gᐧ南ęb ᖷ噗 m w r h r bᐧ南t m h b t r M m w rt ᖷ噗 w ź gę ᐧ南 ż ᐧ南I J ż w r bᐧ南t w 嘧 h r f w m gę m ᐧ南 ż t 嘧 r rw w r b t h w r tę t hm t ᐧ南 w r tw w r h, t w b ć ᐧ南 ż r m r m w g m, r ᐧ南 r r ᐧ南 ż f b ᐧ南b t w r I ż r. J ż w r f w gę ᐧ南 ż gᐧ南 m r m w g, t r r t 嘧 m ᐧ南 b w ż ć g t r g. P ᐧ南 ż I ż r g t w t w bę h r w. J ż w g t 嘧 ᐧ南 w t b w, t t w r w w wᐧ南 t. j k ᖷ嗧 6.1. Ogᐧ南 tr ᖷ噗 r bᐧ南t. Ogᐧ南 tr ᖷ噗 r bᐧ南t w t 6 Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 r Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇. r bᐧ南t w w r w ć t m t b tr w r ę t t w ᖷ噗 嘧 gw r t 嘧 嘧 h w w m g ᑇ嚇 ᖷ噗 r bᐧ南t, r ż w w w h t h f. L. gᐧ南 b ᑇ嚇 ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć b ᑇ嚇 M m b b ᑇ嚇 ᐧ南 M m w r h ᐧ南m2 r b r 嘧 b 1. ᐧ南 r ᖷ噗ć, gᐧ南ęb ᖷ噗ć ᐧ南 ż r t Z ę t t w ᖷ噗 嘧 gw r t 嘧 嘧 ᐧ南 w m g ᑇ嚇 r b r, r ᖷ噗 h w U t ᐧ南t w w r t.w. 3. Z gę, w g t ᖷ噗ć gr t - b w ź gę r, g r r w b wg m t Pr t r t m ż w w g ę gr b r t r m t r ᐧ南 tw r 嘧 g ᐧ南 ż, tr ę gę ż r ć m t b 嘧ż ᑇ嚇 ᐧ南 t w h. N ż r ᖷ噗 ć rw t wtᐧ南r m ᐧ南 t ᐧ南 ᐧ南 ż wg BN-64/ ᐧ南t wtᐧ南r g rw t g m ᐧ南 t ᐧ南 w r r ć B m r w g r t ᐧ南 ż. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w w m rᐧ南w b ᑇ嚇 w g r t ᐧ南 ż w w t 6.2. Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇 Z gę ᐧ南 ż. Zgę ᐧ南 ż ż tr w ć wg t

21 ᐧ南 h g m tr ᐧ南w ᖷ噗ć. N rᐧ南w ᖷ噗 r f w g gę g ᐧ南 ż ż m r ć 20 m w r ᐧ南 ż m. N rᐧ南w ᖷ噗 r ż m r ć ᐧ南 t 嘧 m 10 r 1 m. N rᐧ南w ᖷ噗 m g 嘧 r r ć 2 m ᐧ南 r. ᐧ南 r ż m r ć m 嘧 4-m tr w ᐧ南 t m m 10 r 1 m t w w w t h t h gᐧ南ᐧ南w h ᐧ南 ᐧ南w m h: 嘧t ᑇ嚇 r w r ᖷ噗 w r 嘧t, w ᖷ噗r ᑇ嚇 ż g ᐧ南 ᐧ南 w g. ᐧ南 r ᐧ南 ż w b ć g r t m t r 嘧 ±0.5 囇 Gᐧ南ęb ᖷ噗ć r t r ę. Gᐧ南ęb ᖷ噗ć r t r ę ż r w ć 100 m w r wę h. ᐧ南ż m ę r ę m r t w m m r m w r r ć 囇1 m -2 m ᐧ南 r ᖷ噗ć r t. ᐧ南 r ᖷ噗ć r t ż r w ć m 10 r ᐧ南 g ᖷ噗 bw m ż ę rᐧ南ż ć r ᖷ噗 r t w w ę ż ±2 m Z tę w m wᐧ南 ᖷ噗 w h h h g m tr h. t w r h, tᐧ南r w 嘧 w ę h h g m tr h r ᖷ噗 h w w b ć r w r h gᐧ南ęb ᖷ噗 m m m 10 m, w rᐧ南w wtᐧ南r gę. w g m t r ᐧ南 b h w w r tw t. ၷ嘇 7.1. Ogᐧ南 bm r r bᐧ南t. Ogᐧ南 bm r r bᐧ南t w Oᐧ南T - M 囇 m g gᐧ南 囇 t J t bm r w 嘧 J t 嘧 bm r t m Ogᐧ南 b r r bᐧ南t. Ogᐧ南 b r r bᐧ南t w Oᐧ南T - M 囇 m g gᐧ南 囇 t O b ᐧ南r r t r w r f w g gę g ᐧ南 ż w t h b r r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r w b ć r r w w m ż w 嘧 m w w t h r w b h m w tę r bᐧ南t. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w f rm t 嘧 b r r t r w r f w g gę g ᐧ南 ż w t 8. Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇. 9 ᐧ噇 ᖷ嗧 9.1. Ogᐧ南 t t 嘧 t w ᐧ南 t ᖷ噗 Ogᐧ南 t t 嘧 t w ᐧ南 t ᖷ噗 w t 9 Oᐧ南T M 囇 m g gᐧ南 囇 Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇. Pᐧ南 t ᖷ噗ć m tr w r t w w g r t ż r m w ć g bm r m 嘧 ᖷ噗 r bᐧ南t t w m rᐧ南w b ᑇ嚇 b r t r h w t m tr 嘧 m wᐧ南 ᖷ噗 w h g m tr r gę ᐧ南 t bm r w. ᐧ南 1 m 2 b m : - r m r w, - gr t r r t m b r w m, - ᐧ南 m r g gr t ᖷ噗r tr rt w w ᐧ南 b, - r f w r t, - gę, - tr m r t, - r r w b ᑇ嚇 m rᐧ南w. ą rm h b w 嘧 嘧 h m tᐧ南w w Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇 t 10.

22 f k j k ᆇ喇 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m ᐧ南T 嘧 w m g t h t 嘧 w b r b w gr t t b w g m t m b w w r h r g w h r m t r b w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T Z r t w ᐧ南T t g t m ᐧ南T m g gᐧ南 t Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T U t w rt w f t 嘧 r w r bᐧ南t r w w b w ᐧ南 ᐧ南 ż g gr t t b w g m t m m 囇 1,5-2,5 MP ᐧ南m t r ᐧ南 w b m 嘧: -w g ᐧ南 ż gr. 15 m - ęg b w 1.4. O r ᖷ噗 t w w P b w gr t t b. m t m J t t m gr t w - m t w, tᐧ南r tw r t w ᖷ噗 嘧 ęᖷ噗ć w r h r g w r t w w g BN-68/ Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t Ogᐧ南 w m g t 嘧 w r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐗ嚇 Ogᐧ南 w m g t 嘧 m t r ᐧ南ᐧ南w h w ᐧ南 w w ᐧ南T t Kr w t b m t m ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r w t b m t m ż t w ć r w t r b r wg t. rm: -PN-86/B Gr t, mb gr tᐧ南w -PN-88/B Gr t b w. B rᐧ南b gr t. -PN-66/B Kr w m r. Kr w m b w. B t h. -PN-76/B Kr w m r. B. P t w gᐧ南. -BN-64/ r g m h w. O w ź w g. m g r w t r g b r g : T b 1. m g r w r h t b m t m L.. ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 m g 1. U r wg PN 91/B 06714/12/ r t 嘧 h 囇 2 mm, 囇, m żភ囇 b r r h 嘧 h r t 囇 mm, 囇, w ę ż: 2. Z w rt ᖷ噗ć ęᖷ噗 rg h, wg PN 78/ B 06714/26/18/ B rw r w m t m b rw w r w 3. Z w rt ᖷ噗ć ᑇ嚇 b h, wg PN 78/B 06714/12/10/, w ę ż 0,5 4. Z w rt ᖷ噗ć r ᐧ南w, w r ᐧ南O3 wg PN 78/B 06714/28/19/, 囇, ż 1 嘧 m r w m r t ᖷ噗 r w t b 嘧 w w tr m ᐧ南 ᖷ噗 g t rᐧ南b r w t b w g m t m ភ囇rᐧ南 ᐧ南 r w t r w ż t t b m t m w h ć t źrᐧ南 ᐧ南 g h tw r h r I ż r. Kr w r w g r w ę źrᐧ南 ᐧ南 bę 嘧 t w r I ż r, ż w b ᑇ嚇 b r t r h w ż 嘧 g ᖷ噗ć r w w m g m r ᖷ噗 m w t t w źrᐧ南 ᐧ南 r w 30 15

23 , ż w t r w h 嘧 t g źrᐧ南 ᐧ南 bę 嘧 r I ż r tw r ż. Kr w tᐧ南r ᐧ南 嘧 w m g ᑇ嚇 r ᖷ噗 h w t t 嘧 r ᐧ南 ᐧ南 w r w Kr w w b ć ᐧ南 w w r m h tw r m br w m, w w r h b 嘧 h r m r w m m rᐧ南ż h r ᐧ南w r w ᐧ南 m t t b ż t w ć m t m r 35 b 25, rt, rt t m b h t. ᐧ南 m t w ż ᖷ噗 r w ᐧ南 ć w m g w rm h PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B ᐧ南 m t ż w t b w b ć, b w rt ᖷ噗 gr. rm h w r h r h w w m t w r r ć tr h m ę. ᐧ南 m t w r 嘧 gr b r h w w b w ᐧ南 ż ż tr m 嘧 m ż b ć ż t g 嘧 I ż r, g r b rᐧ南b w ż 嘧 w 嘧 嘧 w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗 mr r ᖷ噗ć. t b ż ż w ć m t m r h w w ć g w b r h t w h w h tę w g. N b w w w ć ę m w m t. ę r ᐧ南 ż t w t m ż w r ᐧ南 ż t t r t. N ż t t r t w m b w 嘧 b ż t w ᐧ南w w 嘧, t ᐧ南 ᖷ噗 b ęt ᖷ噗 28 w w tr m ᐧ南 ᖷ噗 m t wg PN-88/B r t w m t m r 35 ę ę w tr m ᐧ南 ᖷ噗 t w b w tr m ᐧ南 ᖷ噗 3 - w. m g m t w t t w t b r w m t m w t ęg w w r tw w b ć t, b w rt ᖷ噗 w h t ᐧ南w, w 嘧 w m g m PN - 88/B B b ᑇ嚇 b r t r h m ż t w ć w 嘧g w 嘧 w ę t 嘧. G w h w 嘧t w h źrᐧ南 ᐧ南 m ż b ć ż t b r b g w ż 嘧 rm 嘧. 3 ᆇ喇 Ogᐧ南 w m g t 嘧 r ęt w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ南 r ęt w w t b r w m t m w r tę 嘧 w t b r w m t m w w ć ę m ż w ᖷ噗 嘧 r t ż w m g r ęt : - w twᐧ南r t r w tw r m m t w - r w w, - m h m w ᐧ南 w tr rt w r w m, - w gᐧ南, w br b g m gę, w m h tr tę h ż t w ć gę r ᐧ南 t w, b m h b m ᐧ南 w w br. P t ż t w ć r w. ᐧ南 ᐧ南 r ęt m b ć t w r I ż r. ᐧ南 r ęt w ᐧ南 ć t w w m g r ᖷ噗 w 5. Ogᐧ南 w m g t 嘧 tr rt w ᐧ南T m g gᐧ南 t Tr rt m t r ᐧ南ᐧ南w m t r ᐧ南 ż t w m rᐧ南w ż m m, w b ć tr rt w w ᐧ南b m ż w 嘧. Tr rt m t w b w ć ę t w m m t w ᐧ南w. Ogᐧ南 w r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ南 ᐧ南 m Z ę t bᐧ南r m, b ᐧ南 ć w m g w tr m ᐧ南 ᖷ噗 w r m w rt ᖷ噗 m t. M m w rt ᖷ噗ć m t w t m h g r w w w ć 6 囇. Z w rt ᖷ噗ć w w m w w ć w g t ᖷ噗 t m r ᖷ噗 wg rᐧ南b Pr t r, g PN-88/B-04481, t r 嘧 囇 1 囇, - 2 囇 Pr t w ᐧ南 m r w t b w g m t m ᐧ南 m 30 r r ę m r bᐧ南t w w t r ć I ż r w t r t ᐧ南 m. r r t m w w t r ć rᐧ南b r w, m t w t h t ᐧ南w, br w b ᖷ噗 I ż r. Pr t ᐧ南 m w b ć r w w r : - w b ᑇ嚇 r w, - w b ᑇ嚇 m t, - w b ᑇ嚇 mr r ᖷ噗 w tr m ᐧ南 ᖷ噗 r w t b w g m t m, r w r ć: - w m g 嘧 w rt ᖷ噗ć m t w m w r tr b t ᐧ南w, - w m g 嘧 w rt ᖷ噗ć w w m, - w r h w 嘧t w h w b ᑇ嚇 ᖷ噗 w. Z r t w ᐧ南 m w w ć tr m w b w wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r w t b w g m t m g w m g m w r tm f r P b w r w t b w g m t m m ż b ć w w wt, g t m r t r w tr ż 2 ᐧ南 r wt, g ᐧ南 ż t m r ęt ᐧ南w.

24 5.4. Pr g t w ᐧ南 ż P ᐧ南 ż b wę w b ć r g t w g w m g m r ᖷ噗 m w ᐧ南T O hr b w w g ę r h b w Z hr ę b w w t w, tᐧ南r m ż ᖷ噗 ć r h tw r r I ż r ᐧ南t b m t 嘧 m w m r h t r h r g t w m m ż t w ć w twᐧ南r m b t w t g b t 嘧gᐧ南 g. ᐧ南 ᐧ南 m w b ć w w ᖷ噗 r ᖷ噗 w r b r t r. M r t r w b ć w ż w r 嘧 w g w g w r w m t r b ęt ᖷ噗 w g w w, gw r t 嘧 tę 嘧 t r w, w r ż w t m h m : - r w ± 3 囇, - m t ± 0.5 囇, - w ± 2 囇 w t w g t ᖷ噗 t m. ᐧ南 m w m r h h w b ć rᐧ南t 1 m. m r h t 嘧gᐧ南 g rę ᖷ噗ć w m t r ᐧ南ᐧ南w w b ć t b ż 嘧 tr w w t ᐧ南b, b w ć r ᖷ噗ć m. g t ᖷ噗ć m w w ć w g t ᖷ噗 t m t r 嘧 囇1 囇 -2 囇.Tr rt m w b w ć ę w ᐧ南b 嘧 gr g. M w w twᐧ南r w b ć ᐧ南 r m ᐧ南 r b rᐧ南w r. Gr b ᖷ噗ć m ᐧ南 w b ć t, b w ć w m g gr b ᖷ噗 w r tw gę. Pr gę m w b ć w r f w w m g h r ę h, ᐧ南w ᐧ南 ż h r h. Pr ż rᐧ南w r r ᐧ南 m ż w r t ć r w w w rᐧ南w ᖷ噗 r f w r tw. O ż r w m ż t 嘧 ć r t w t h g gw r t 嘧 嘧 w 嘧 gr b ᖷ噗ć w r tw Z gę Z gę w r tw r w t b w g m t m ż r w ć r ż w ᐧ南w gᐧ南 h, w br h b g m h, w t w t w m r I ż r. Z gę b w r g ᐧ南 ż r r w m w r 嘧ć ę r wę r w ć ę t w m ᐧ南 ż m ęᖷ噗 w ᐧ南 嘧 m ę w r. Z gę w r tw tr m r m w r 嘧ć ę ż ᐧ南 ż r wę r w ć ę m ᐧ南 ż m ęᖷ噗 w ᐧ南 嘧 m w r w ż ᐧ南 ż r wę. P w 嘧 ę w gę ż, b t, r w r tw b w w b ć t hm t r w r w m ę m ᐧ南 嘧 gᐧ南ęb ᖷ噗ć, w rᐧ南w w gę. P w r h gę w r tw w m ć r w ᐧ南 w r rᐧ南 r t w g 嘧. r t h g m w m r h t r h r gę brᐧ南b w r h w m 嘧 b ć ᑇ嚇 r ᐧ南 w m wᐧ南 h g hw w m. r t h g m m r gę brᐧ南b w r h w m 嘧 b ć ᑇ嚇 ᐧ南ź ż w 嘧g 5 g 嘧 m m t r ę m r w m t m. Pr rw w gę m g 嘧 b ć ᐧ南 ż ż 30 m t. Z gę ż t w ć 嘧g ę w ź gę m m g 1.00 wg rm rᐧ南b Pr t r g rm 嘧 PN - 88/B ᐧ南 嘧 w gę ż ᖷ噗w ę ć gę m w 嘧 tw r b h ᐧ南 ż h r h r w h r 嘧 ᑇ嚇 b h. m ź r gr g w, ę gę b w ᐧ南b w w, w b ć r w r rw w r tw ᐧ南 嘧 gr b ᖷ噗ć, wb w w m w m ᐧ南 w gę. b t t t 嘧 w t w ᐧ南 r b m rę m ż w ᖷ噗 ż ć ᐧ南 ż h r b h, r w w r tw ᐧ南 r ᖷ噗. r w m r, r w r tw w w w r w h, r w m g ż w 嘧 r wę ź w g w ż ć w 嘧. Pr w r tw w b r w w gę m ż wᐧ南 b 嘧ć w 嘧 r wę ź. P w ż w 嘧 ż wb w ć. b ᐧ南b ż w ć r 嘧 ę r b 嘧 ᐧ南 嘧 ᐧ南 r b h. O b ę w r wę w w m m ż t 嘧 ć wt, g m ę ᑇ嚇 m gę g r ę m wb w m 嘧 g r r 60 m t. J ż w ż ᐧ南 ż w r tw w tę 嘧 r b, t w gᐧ南r w r tw b w w b ć w g ę m h r ęt, m 30 m ᐧ南 ż 1.00 m r P ęg w r tw r w t b w g m t m O w 2 g gę w r tw b w b g ᐧ南 ż t r r t w 嘧 w r tw 嘧 t g m g m t r ᐧ南 b 嘧 w r tw 嘧 w r h, t w b ć t hm t ęg. P ęg w b ć r r w wg g tę 嘧 h bᐧ南w: r w r tw m 嘧 f t w 嘧, f t m 200 b 300 w ᖷ噗 g/m 2. b r m r r t m wᐧ南 twᐧ南r m 嘧 m ᖷ噗w tw t w w b w tw r g w m m t w m, w ᖷ噗 0.5 g m 2, r m t w h ż r I ż r, tr m w w t w g t m r w r t r w 嘧 w g, w m 3 b 7 w h w tr g, r r r 7 r 嘧 f 嘧 t w 嘧, ᐧ南 ż 嘧 ᐧ南 r ᖷ噗 m 30 m b 嘧 r rw m w r h w r tw r w tr, r r w r tw 嘧 b gr b wᐧ南ᐧ南 t h tr m w t w g t m w m 7. I b ęg r w r w ę m t r ᐧ南 r ęg m g 嘧 b ć t w t I ż r. N ż ć ż g r h ᐧ南w m b w w r 7 w. P t m w t r h t h g m ż b w ć ę w ᐧ南 嘧 g 嘧 I ż r. ᖧ嚧 Ogᐧ南 tr ᖷ噗 r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r w t b w g m t m tr m ᐧ南 ᖷ噗ć r w t b w g m t m, b wg BN-68/ , w ę m ᖷ噗 ć w r r ᖷ噗 m w t b 2. ź mr r ᖷ噗 wg BN-68/ , w b ć w ę g w t b 2.

25 T b 2 tr m ᐧ南 ᖷ噗ć r w t b w g m t m L.. w r tw tr w r h tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗 rᐧ南b h w 嘧 ᐧ南MP ź mr r ᖷ噗 r g w 7 h 28 h 1. P b w ᐧ南gr t t b. m. 1,0-1,5 1,5-2, B wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w Pr r t 嘧 m r bᐧ南t w w w ć b bę r w r t ᐧ南 m r t b, w r w r ᖷ噗 m w t T b 2. ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć b ᑇ嚇 r b w b w g ᐧ南 ż r w t b w g m t m L.. gᐧ南 r bᐧ南t ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć b ᑇ嚇 M m ᖷ噗ć b ᑇ嚇 M m w r h b w ᐧ南 r b r 嘧 b 1. U r r w g t ᖷ噗ć m r w m t m J r ᖷ噗ć gᐧ南ęb ᖷ噗ć w m 囇 Z gę w r tw tr m ᐧ南 ᖷ噗ć 7 - w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć 28 - w Mr r ᖷ噗ć r w t b w g m t m Pr r t w r h w 嘧t w h 8. B m t ż t w 9. B w ż g w 嘧t w g źrᐧ南 ᐧ南 囇 B w ę r t b r w m t 嘧 m m B m t ż w r tw m t w w r ᖷ噗 ć w 嘧, t ᐧ南 ᖷ噗ć b ęt ᖷ噗 w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć 28 - w 嘧 m t. r t w m r m t m r 25 ę ę w tr m ᐧ南 ᖷ噗 t w b w tr m ᐧ南 ᖷ噗 3 - w. ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 t w ᐧ南 ć w m g r ᖷ噗 w t b 3. T b 3. m g m t t b ᐧ南 ᐧ南 r b ᑇ嚇 L.. ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 M r m t tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗 ᐧ南 MP, 3 h, m ż: - m t rt b t ᐧ南w 15 - m t h t 10 - m t rt t m tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗 ᐧ南 MP, 28 h, m ż: ᐧ南 w 嘧 - 嘧t w 嘧, w ᖷ噗 ᐧ南 w, m. - w 嘧, ᐧ南ź ᐧ南 w h. 4. ᐧ南w m r ᖷ噗ć m b ęt ᖷ噗 : - wg rᐧ南b L ᐧ南h t r, m w ę ż - wg rᐧ南b h ᐧ南 m t h t g m 60 ę 8 g B r w Pr ż m r r w ż b ć w t g wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r ᖷ噗 w t b 1. r r w ć w ᐧ南 m wg t ę t t w ᖷ噗 嘧 r ᖷ噗 嘧 w t b B w r h w 嘧t w h ż r r w ć b w wg PN - 88/ B B t ᐧ南w J ż 嘧 t w h m t 嘧 h b ż w ć w r h r w r r ᖷ噗 m r I ż r g t ᖷ噗ć m r w t b w g m t m g t ᖷ噗ć m r w t b w g m t m w b ć rᐧ南w w g t ᖷ噗 t m, r ᖷ噗 w r ᐧ南 t m, t r 嘧 囇1 囇, -2 囇. g t ᖷ噗ć m r w t b w g m t m. N ż r w ć ę t t w ᖷ噗 嘧 r ᖷ噗 嘧 w t b 2. r tr gę w r tw Z gę m M w b ć gę 嘧g ę w ź gę m g ż 1.00, r g rᐧ南b 嘧 Pr t r, w ᐧ南 g PN-88/B Z gę ż r w ć ę t t w ᖷ噗 嘧 嘧 w t b tr m ᐧ南 ᖷ噗ć w r tw r w t b w g m t m tr m ᐧ南 ᖷ噗ć r w t b w g m t m w b ć g w m g m r ᖷ噗 m w t Prᐧ南b b ᑇ嚇 ż br ć ę t t w ᖷ噗 嘧 嘧 w t b 4., m w br h w ᖷ噗w ż r ᐧ南 ż gę w r tw. Prᐧ南b w ᖷ噗 6 t ż f rm w ć r h w w ć g rm 嘧 BN - 68/B Tr rᐧ南b ż b ć ᐧ南 8 rm

26 h tr 28 h r w Mr r ᖷ噗ć w r tw r w t b w g m t m r h w 嘧t w h b I ż r ż br ć t w rᐧ南b w b mr r ᖷ噗 g BN - 68/B Mr r ᖷ噗ć w b ć g w m g m r ᖷ噗 m w B m r h g m tr h w r tw r w t b w g m t m ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć r r b ᑇ嚇 m rᐧ南w ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć r b ᑇ嚇 m rᐧ南w h g m tr h w w r tw b w r w t b w g m t m r t w w t b 4. T b 4. ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć r b ᑇ嚇 m rᐧ南w w w r tw b w r w t b w g m t m L.. gᐧ南 b ᑇ嚇 m rᐧ南w M m ę t t w ᖷ噗ć b ᑇ嚇 m rᐧ南w 1. Gr b ᖷ噗ć w r tw P b w : tr h t h ż ᐧ南 r b r ż r 400 m 2. Pr b r m: w tr h t h, r ż r 2000 m 2 2. ᐧ南 r ᖷ噗ć w r tw 100m. 3. ᐧ南w ᖷ噗ć ᐧ南 ż w ż g r h 20m ᐧ南 t 嘧 4. ᐧ南w ᖷ噗ć r 100 m. 5. ᐧ南 r 囇 100 m. 6 ę w ᖷ噗 w 100 m w h r t r t h t h w t 7. U t ᐧ南t w w 囇 囇 t w m r ᐧ南w ᐧ南w r h t ᐧ南t w w ż w ć w t h gᐧ南ᐧ南w h ᐧ南 ᐧ南w m h Gr b ᖷ噗ć w r tw Gr b ᖷ噗ć w r tw ż m r ć r w tw rᐧ南w ᐧ南 嘧 gᐧ南ęb ᖷ噗ć, w gᐧ南 ᖷ噗 m 0.5 m r wę, t hm t gę w r tw r r b r m. h ᐧ南 r t w gr b ᖷ噗 b w w r r ć 囇 - 10 囇 15 囇 ᐧ南w ᖷ噗ć b w N rᐧ南w ᖷ噗 ᐧ南 ż b w ż m r ć 4 - m tr w 嘧 ᐧ南 t 嘧. N rᐧ南w ᖷ噗 w r r ć: 12 mm b w m g ᐧ南 ż ᐧ南 r b w ᐧ南 r b w g ᐧ南 ż w b ć g m t 嘧 Pr t w 嘧 t r 嘧 囇-5 囇 ę w ᖷ噗 w b w ę ż r w ć w r wę h. ᐧ南ż m ę r ę m w b w g ᐧ南 ż r ę m r t w m m ż r r ć 囇1 m - 2 m U t ᐧ南t w w b w U t ᐧ南t w w b w g ᐧ南 ż ż r w ć w t h gᐧ南ᐧ南w h tr. Oᖷ噗 b w g ᐧ南 ż w m ż b ć r ęt w t r t w w ę ż ± 3 m bw ± 5 m t ᐧ南 h rᐧ南g ᐧ南 r ᖷ噗ć b w ᐧ南 r ᖷ噗ć b w g ᐧ南 ż m ż ę rᐧ南ż ć ę r ᖷ噗 r t w w ę ż 囇 10 m, - 5 m Z tę w w w w m m b w N wᐧ南 ᖷ噗 w w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć b w J ż w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗r rᐧ南b 28 h w 嘧 bę m gr r ᖷ噗 w 6.1., t w r tw w w m t rw w m w 嘧 w h wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 h, t w. J ż ᖷ噗r rᐧ南b 28 h w 嘧 b 7 h w 嘧 r r gᐧ南r w rt ᖷ噗 w t. 6.1., t ż r g w ć ᐧ南 m, r b w tę h ᐧ南w tr m ć w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć g 嘧 w m g m r ᖷ噗 m w t b 3. J ż w ź gę t m w m g g, g w t. 6.1., w r twę ż rw ć w m ć w t w N wᐧ南 ᖷ噗 w h g m tr b w J ż w b ᑇ嚇 tw r ᐧ南 b w b m ᐧ南 ż tw r ę, ż h h g m tr h ᐧ南 r b r r 嘧 w ᖷ噗 r ᖷ噗 w t t w r tw t rw w w t w. J ż r ᖷ噗ć b w b g ᐧ南 ż t m r ᖷ噗 r t w w ę ż 5 m w r w r tw m w ż ż 嘧 m, t w w r ć b wę b ᐧ南 ż r rw w r tw ᐧ南 嘧 gr b ᖷ噗ć, ᐧ南 w r ᖷ噗 r h, t w g tw r g ᐧ南 ż, f rm 嘧 w 嘧 rᐧ南w r wę ź w w t w r tw. w t r b t w wᐧ南 t N wᐧ南 ᖷ噗 w gr b ᖷ噗ć b w Pr b r m w r tw w r w gr b ᖷ噗ć b w b g ᐧ南 ż w b ᖷ噗 I ż r ę t t w ᖷ噗 嘧 嘧 w t b 4. Gr b ᖷ噗ć b w w b ć m rᐧ南w r t w, w ż m tw r m r gr b ᖷ噗 m ż b ć w ę r ᖷ噗 g w t J ż w r t t ᐧ南 w tr m ᐧ南 嘧 ᐧ南 tę r b t. r w m r w w wᐧ南 t, w b ᖷ噗 I ż r, t w tw r w t f w r h w w h w g ę m gr b ᖷ噗. N w t h w r h h w w h

27 w g ę m gr b ᖷ噗 w w r wę b w b g ᐧ南 ż r rw w w r tw, ę rw g m t r ᐧ南 w w w r tw w h wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 h w m g gr b ᖷ噗 r ż r m m r t r h. b t t w w wᐧ南 t. P w t h r bᐧ南t t 嘧 w m r gr b ᖷ噗 w r tw, w ᐧ南 g w ż h t w. ၷ嘇 Ogᐧ南 bm r r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t J t bm r w J t 嘧 bm r w 嘧 t 1 m 2 b w ᐧ南 g ᐧ南 ż gr t t b w g m t m. 8 Ogᐧ南 b r r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t 8. b t ę w g m t 嘧 Pr t w 嘧, ᐧ南T w m g m I ż r, ż w t b m r w ᐧ南 g t 6. ᐧ南 w t w. 9 ᐗ嚇 ᖧ嚧 Ogᐧ南 t t 嘧 ᐧ南 t ᖷ噗 w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ南 t bm r w ᐧ南 1 m 2 w b w ᐧ南 g ᐧ南 ż b m : - r m r w, - r w ᐧ南 ż, - ż ż ᐧ南 ż w r tw w r h, - r w r t m, - t r ᐧ南 ᐧ南w w r w m t w tw r r t, - tr rt m m wb w, - t r, t w r br w r h m t r ᐧ南ᐧ南w r 嘧 ᑇ嚇 m h, - r ᐧ南 ż, w r f w gę m, - ęg w w r tw, - r r w m rᐧ南w b ᑇ嚇 b r t r h w m g h w ᐧ南T, - tr m hr ᑇ嚇 w r tw. b w ᐧ南 g ᐧ南 ż w r tw t b w g m t m gr b ᖷ噗 w r tw 15 m wr ęg 嘧. Ą 10.1 N rm 1. PN-88/B ᐧ南 m t. M t b ᑇ嚇. O h f h. 2. PN-86/B Kr w m r b t. 3. BN-68/ r g m h w. P b w gr tᐧ南w t b w h m t m. 4. BN-64/ r g m h w. O w ź w g. 5. BN-87/ Kr w m r. Kr w t r w r h r g w h P. 6. BN-66/ Kr w t r w r h r g w h w h. 垷w r ᐧ南ᐧ南. 7. PN-88/B M t r ᐧ南 b w. b t ᐧ南w r w. 8. PN-88/B ᐧ南 m t h t. 9. PN-88/B ᐧ南 m t rt t m. PN-88/B ᐧ南 m t. PN-76/B Kr w m r. P b r rᐧ南b.

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y ᐧ唧 83, ę ᐧ唧ᐧ唧 ᖷ南 u 32 u C A h t t 02-964 W, u Eu p j 109 t 0-602 823 923 ń 喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ą ź Ę ń Ę ć ć ń ć ć ń Ą Ę ć ń źć ń ć ź ń ć ć Ę ć ć ć ć ń Ś ć ć Ć ć ć Ć ń ć ć Ć Ć Ś Ś ć Ś Ż ć ń ć Ć ń ć ń ć źć ć ć ć ń Ć ć Ć ń ń ń ń ń ń ć ź ć ń ć ć ć ć ć ć ń ź ń ć ń ź ć ć ć Ć ć ć ć ź ć Ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

u l 咷 b ć w 咷 ᐧ咇 w ób w lu 厷 u lub uw ᐧ咇 u w 5. WYKONANIE ROBÓT Ogól w w bó w W g gól ę bó b ć l bu w ę ób w ᐧ咇, w b ó w u 咷 w ć ę ę, w ś ᐧ咇óg w l 厷 b

u l 咷 b ć w 咷 ᐧ咇 w ób w lu 厷 u lub uw ᐧ咇 u w 5. WYKONANIE ROBÓT Ogól w w bó w W g gól ę bó b ć l bu w ę ób w ᐧ咇, w b ó w u 咷 w ć ę ę, w ś ᐧ咇óg w l 厷 b SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE BUDOWLANE I. Roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiórkowe) oraz Roboty w zakresie usuwania gruzu 1. WSTĘP b ó w 厷 w g 厷 w b u bó 2 Z w w u g w w l u l bó w w

Bardziej szczegółowo

PRA COWNIA U SŁUG PROJEKTOWYCH. D o b r o L. Józef Dobrowolski

PRA COWNIA U SŁUG PROJEKTOWYCH. D o b r o L. Józef Dobrowolski PRA COWNIA U SŁUG PROJEKTOWYCH D o b r o L Józef Dobrow olski 10-457 Olsztyn ul. K ard. Wyszyń skiego 24/88 tel/fax 5333040 NIP 739-010-33-48 e-mail : dobrol@mailbox.olsztynpl tel.kom. 0604083604 Projekt

Bardziej szczegółowo

ż Ł Ęż Ą Ę Ę ż ż ż ż Ł ń ń Ę Ę ż ż ć ż Ś ń ż ć ń ń ć ż Ł ć Ł ż Ą ń ń ć ż ż ż ć Ą Ę Ł ń Ł ć ń ń ż ż ż ż ź ż ż ż ć Ę ć ż ż ż ż ż ć ż Ą ć ż ż ć Ń ż Ę ż ż ń ć ż ż ć Ń ż ż ć ń Ę ż ż ć Ą ż ź ż ć ż Ę Ę ż ć ń

Bardziej szczegółowo

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść Ś Ś ś ś ś ś Ą Ą ź ź ć ź Ę ś ń ś ś Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść ć Ę ć Ą ś ś ń ń ć ś ś ń Ń ś ś ć ć ń ś ź ś ść ń Ź ń ść ś ń ń ść ś ś ń ść ń ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż Ę Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż ś ś ś ć ś Ż ć ź ż ś ż ć ź ź ź Ę ć ż Ń ść ć Ł Ż ś ść ś ż ć ż ć ć ć ć ć ść ć ś ś ć ż ź ć ć ż ś ć Ę ś ż ć ść ć ź ź ś Ź ś ść ś ś ć ś ż ż ś ś ś ś ś ż ś ś Ź ż ś Ś ś

Bardziej szczegółowo

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć ć Ł ś ś Ć ć ć ń Ć ć ń Ć ń ć ć Ć Ć Ć ń ć Ł ś ć ń ć Ć ś Ć ń ć ć ź ś ś ść Ł ść ś ć ź ć ś ć ś ć ć ć ć Ć ś ś ć Ć ń ś ź ć ź ć ś ń ń ń ś Ą źć Ć Ć Ć ć ź ć ź ś ć Ę Ć ś ć ś ć ć ś Ć ć ś Ę Ć Ć ć ź ć ć Ć ń Ę ć ć ń

Bardziej szczegółowo

T ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ZAŁ၇呗CZN K ၷ咧 / ၷ咧ၷ咧/ /ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 G K D T ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 G K Ś ᑇ喗 ၷ咧 Y UNK ᑇ喗ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ż ą ą ᑇ喗 ၷ咧

T ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ZAŁ၇呗CZN K ၷ咧 / ၷ咧ၷ咧/ /ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 G K D T ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 G K Ś ᑇ喗 ၷ咧 Y UNK ᑇ喗ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ż ą ą ᑇ喗 ၷ咧 ᖧ劇C. O CHN CZNY A. rzył 南cze wody ą ᖷ呗 T ą Gęᖷ呗 ᖷ呗ၷ咧 ż ą ą ၷ咧 ᖷ呗 ą ą ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ż ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ą ą ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ż ą ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᑇ喗 ၷ咧 D ᖷ呗 B. rzył 南cza kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ń Ś Ę Ś Ś ń Ż ą ż Ż ą ą żą ąż ż Ż Ż Ż ą ą Ż ż ą Żą ą ą ą ż Ś ą ą Ż ż ą ą ą ą Ż Ż ć ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ą ą ą Ż ń ą ą ń ż ń Ż Ś ą ą ż ą ą Ś Ś ż Ś

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ul. Centralna cz zachodnia 1 K p p 74/ 7 RAZEM 0,57 K ę p ᐧ嗇 ᐧ嗇 6 p ś p ęż ᐧ嗇 RAZEM 574,00 K 6

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ul. Centralna cz zachodnia 1 K p p 74/ 7 RAZEM 0,57 K ę p ᐧ嗇 ᐧ嗇 6 p ś p ęż ᐧ嗇 RAZEM 574,00 K 6 KOSZTORYS INWESTORSKI 唗 Ą K K K ń K ń ᐧ嗇 śၷ嗧 ᐧ嗇 Słownie: K p ᐧ嗇 p p p p Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ul. Centralna cz zachodnia 1 K p p 74/ 7 RAZEM 0,57 K ę p ᐧ嗇 ᐧ嗇 6 p ś p ęż ᐧ嗇 74

Bardziej szczegółowo

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn 卧ż ᑇ厇 卧ż s ł ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᐧ厇 zelbe w k e.- w. 9 7 7 卧 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 9 ᑇ厇 卧 ᖷ呇 g ᑇ厇 s III, g Pᑇ厇-8 ᑇ厇B- 2 ᑇ厇 :2 6 Qk kn/ C kqk C 9 kn/ γᐧ厇 ᐧ厇 k kn/ ᐧ厇

Bardziej szczegółowo

Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ

Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ Wycena zapasów w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości Celem artykułu jest wskazanie niekonsekwencji obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wyceny zapasów w odniesieniu do nadrzędnych zasad

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y ᖧ厇 G aszewice ul. oznańsᖧ厇a zaᖧ厇anie nᖧ厇 ᖧ厇 G G ᐧ呷 g ól g ᐧ呷 Z ó ń ᐧ呷 ᐧ呷 ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU

Bardziej szczegółowo

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó ć ń ó ą ś ą ą ż ó ó ą ż ó ś ą ś ą ś ć ż ść ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ś ą ą ą ń ó ą ą ą ś ą ó ż ś ęż ęś ś ń ą ęś ś ą ą ś ż ś Ę ę ń Ż ą ż ń ą ą ą ę ą ę ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę

Bardziej szczegółowo

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ł ń ść ś Ż ś ś ć ś ś Ż ż ś ś ść ś śń ż Ż ć ś ń Ś ż ć ż ść Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ą Ż Ą ś ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ś ć ż ż ź ź ń ś ć ż ć ć ż ż ć ż ż ż ś ć ż ż źć ż ż ż ż Ż ż ń ż ż

Bardziej szczegółowo

Zegar s³oneczny PODSTAWOWE METODY ANIMACJI

Zegar s³oneczny PODSTAWOWE METODY ANIMACJI Zegar s³oneczny PODSTAWOWE METODY ANIMACJI 吧 ᑇ叇 咧 t tyc ᐧ北 c p p ᐧ北tó 吧 y : p ycᑇ叇 ᐧ北 ᐧ北 ᐧ北 b t ybᐧ北 ść t 0. ᐧ北 c : St ó p t ę ᐧ北 ᐧ北 tᐧ北 ᐧ北tó c ᑇ叇 bę ᐧ北 y ᐧ北 ę)ᐧ北 ᐧ北 ęᐧ北 ś tᐧ北 c ᑇ叇 吧c c ᑇ叇 ᐧ北 y 吧 p ᐧ北tó

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ń Ę

ć ć Ń Ę ż ź ć ć Ń Ę ć Ś Ę Ś ć ć ż ć ż ż ż ć ć ć ż ź ć ż ż ż ż ć ż ż Ś ź ż ć Ą ż ż ż ż ż ż ź ć ż ć ż Ś ż ć ż ż Ą ż ż Ę ć Ż ż ć Ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ź ć ż ż ć ż ź Ś ż ż ć ż ż ż ż ć ćż ż ć ż ż ż ź ż ć ż ż ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ż

ż ż ż ż ń Ł Ń Ś Ę ż Ą ż ż ż Ż ż Ę ń ż ż ż Ą Ą ż Ą ń ż ń ć ż ć ć Ę Ą ż Ń Ę Ę Ę ż ź ż ż ć ż ż ć ć Ę Ą ż Ę ż ć ż ć ż Ę Ą ż Ę Ę Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ć ż ń ć ń ż ż ż Ą Ę Ą ń ń ń ń ń ż Ą ć ż Ź ż ć Ą Ż ż Ś Ą ż Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

Ź Ź ź Ś Ą Ź ć Ś

Ź Ź ź Ś Ą Ź ć Ś ć ź ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć Ś ć Ć ć ć ć Ź Ź ź Ś Ą Ź ć Ś ć Ź Ę Ź ć ć Ą Ą Ą ć Ć Ą ć Ź Ś ź ć Ź ć Ź Ś Ź Ź Ą ć Ą Ź ć Ć Ź Ę Ą Ą Ś ć Ć ć ć Ś Ń Ą Ń Ś Ś Ę Ź Ą Ą Ą Ś ć Ź Ź Ś Ś ź ŚŚ Ć Ś Ś Ą Ą ć ć Ź ź Ź ć Ź Ź ź Ź ć Ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ż Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ć Ż Ę ż Ż Ź Ź ż Ż Ż ć Ż ż ć ż ć Ż Ż Ż ż Ż Ń ż Ż Ż ż ż ż ć ć Ż ć Ź ż ż Ź ż ć ż ć Ę ć ż Ł Ż ż ż ć ć Ż Ż ż Ż ż Ż ć Ż Ż ć Ż ż Ż Ż ć ć ć ć Ę ż ż ż Ę ź ż Ź Ź ż Ż Ń ć Ż Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż Ż ż ż ś ś ż ż ż ś ż Ż Ź ś Ź Ź ś ś ż ż ś ś ś ś Ż ś Ż Ę Ż Ż Ż ś ż Ż ś ś ś Ż Ą ż ś ś ź Ż ż ż ś ś ż Ł Ż ź ż ż ś ś Ę ż ż ż ż Ę ś ż ć ś Ę ż ś ż ś Ż ż ś ż ś ść ść Ę ż ż ż ś ż Ą Ż Ś ś Ą Ż ż ż ś Ę ś Ż ś Ń ś ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż Ą ń ż ż ż Ś ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż ż Ś ń Ł ń ż ć ż ż ż ż Ł Ł ż ż ć ż ń Ź ć ż Ę ż ń ć Ź ż Ł ż Ł ż ż ć Ś ż ć ż Ą ż ń ż Ź ż Ź Ą ż ń ż ż ń ć ż ć ć ż ż ż ż ć ż ć Ś ż ń ż ż Ź ż ć ż Ę ż ć ż Ę Ą ń ż Ę Ź ż ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ź Ł ń Ż Ż ń Ą ć ń ń ń Ż Ł ń ń ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ń Ę Ę ń ń ć Ż Ż Ą Ą Ż ć ć ń ć ć ń ć ń ń Ż Ż ń Ż Ż Ż ń Ź Ż Ż Ę ń Ł ń Ś Ł Ż ń ń Ś ń ć Ż Ż Ż Ę Ł Ż ń ń Ż ń Ą Ż ń Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć Ł ź Ą Ł Ę Ż Ę Ą ź ź Ę Ę Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć ź Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę ź ć Ę ć Ę Ł ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę ź ź ź ź ź Ę ź ź ź Ę ć ć Ń ź ź ź ź ź Ą ć ź

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń Ś Ą Ń ż Ą ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ń ź ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż ż ń Ą ż ń ń ż ń Ń Ę ż ź ń ż ć ć ń ż ż ż ń ż ż ż ć ć ń Ń ń ż ż Ń ć Ę ń ć ć ż ż ż ż ń Ę ń ż Ź Ś ż ć ć ż Ś ż ż ć ń ń ż ć ć ż Óż ń ń ż ż ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł ę Ą Ł Ł Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł Ł ś ś ś ś ę ś ę ę ś ść ść ść ę ę ę ść ę ś Ą Ą ś Ż ść Ź Ś Ą ę ść ść ść Ą ś Ż ę Ż Ń Ą Ł ś ę ś ę ś ś ę ś ś ść Ę Ś ś Ś ś Ś ś Ś ź ę ź ę ść ś ę Ę ś Ł ść

Bardziej szczegółowo

ż Ę Ł Ą ż ż ż ź Ł ć Ł ż ć ć Ść ć ź ż ż Ź ć ć ć ć ć ć ć ż ż Ś Ś ż Ś ć ż ć ć Ł Ść ż Ś ż Ś ż ć ż ć ć ć ż ć ż ć ż ż ż ż ć ż ż Ł ć ż ć Ł ż Ź Ę ż ż Ś ć ż ż ć Ź Ś ż Ą ż ć Ś ć ć ż ć ć Ś ż Ź Ł ć ć ć Ć ć ć Ś ć ż

Bardziej szczegółowo

ć Ą Ą Ł Ą

ć Ą Ą Ł Ą ź ź ź ć ć Ą Ą Ł Ą ź ź Ę Ą ź Ą ć Ł Ł Ą Ś Ę ź ź Ą Ą ź ć ć Ł Ę ć ź ć ć Ą Ć ź ź ź ć ć ć ć ć ź ź ć ć ź ć Ś Ę ć ć ć ć Ł ź ź ź ź ć Ę Ż ć ć ć ć Ę Ę ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć Ć ć Ł Ł Ę Ę ć Ę ć ź ć Ń Ł Ł Ł Ś ć ć ć Ę Ś

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ć ć ć Ś ć Ż

ć ć ć Ś ć Ż Ę ć ć ć Ś ć Ż Ę Ś ŚĆ Ś ć ć ć Ś ć ć ć ć ć ć Ś Ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć Ś Ż Ś Ę ć ć Ż ŚĆ ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ż ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ę ź Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo