ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南"

Transkrypt

1 ᐧ南 r 64,5/12.,5/16,5/14,/15,17 GMINA T A OGÓ A BIU O P OJEKTÓ r h. P w ᐧ南 K w N b r r ᐧ南 w t. m t / f x : 071 / : www. w - w. b 2. g : NIP : mgr ż. ᐧ南 w m r ᐧ南 w, ᐧ南 rw 2007r.

2 ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南t b w h t t w m t r t rg w tr t w r r r bᐧ南t w m h w ᐧ南T O B t k ję U t w rt w f b m 嘧 w m g gᐧ南 w ᐧ南 r bᐧ南t b ęt h br ż w m f m w m r. k ᖷ嗧 Uż t w ᐧ南T O B r ᖷ噗 ż r m ć g ż 嘧 f 嘧: B w r g w - b t b w, bę 嘧 b m, t w 嘧 ᐧ南 ᖷ噗ć t h ż t w 嘧 ᐧ南 r gę b g ęᖷ噗ć t w 嘧 ręb m t tr b t h g ᐧ南 b t m t w, r m, wę ᐧ南, ᐧ南h -w t r r b ęt, r r h h w tw r, r g -w t r r r h b t ᐧ南w r r h h wr w m r 嘧 m t h m w 嘧 m r w m b m r h, r g t m w - r g ᐧ南m t ż w r g t w, r r h ᐧ南w b ᐧ南 g 嘧 h b w g w, r w ę g ᑇ嚇, b w tr ę 嘧 Z m w 嘧 g t, m r w m tr m, ᐧ南 ż 嘧 t w w r ᑇ嚇 t ᐧ南 h w w w b w g, r tr w w h b rᐧ南w r bᐧ南t, r w ᑇ嚇 r t h m ę I ż r m, w 嘧 Pr t t m, J - ęᖷ噗ć r r g r r h ᐧ南w, K r w b w - b w r w ę, w ż r w r b t m w tę w w g m w r w h r m w, K r r g - b m b h m, t m, m w r g t m 嘧 m, K tr w r h - ᐧ南 w r tw w r h wr b m h ᐧ南 嘧, K r r g w - b t ęᖷ噗ć w, tᐧ南r t gr r 嘧 r g r m r wᐧ南w, K r t - m t f rm w w r r g w m w ᐧ南 ż w m tr w r h, K t r f rt w -w t r ᖷ噗, K t r ᖷ噗 -w r bᐧ南t m h ᖷ噗 ᐧ南 r m r, r 嘧 w ᖷ噗 t h g h w, K ęg bm rᐧ南w - t w r I ż r t m r w m tr m, ᐧ南 ż 嘧 w w r w ę bm r w h r bᐧ南t w f rm w ᑇ嚇, ᐧ南w w. t w h ᐧ南 嘧 ᐧ南w. w ę bm rᐧ南w g 嘧 tw r r I ż r, L b r t r m - r g w b b r t r m b w, t w r Z m w 嘧 g, bę r r w w h b ᑇ嚇 rᐧ南b w 嘧 h 嘧 ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w r r bᐧ南t, M t r ᐧ南 -w tw r w bę w r bᐧ南t, g m t r t w 嘧 f m t h m, t w r I ż r, N w r h -w r tw b ᐧ南ᐧ南 w r tw ᐧ南 ż 嘧 h r m w r ᐧ南 b 嘧ż ᑇ嚇 r h ᐧ南 ż gr t w w 嘧 h g w r r h r tw ᖷ噗 r -gᐧ南r w r tw w r h b ᖷ噗r ᐧ南 w r h ᐧ南w tm f r h, r tw w 嘧ż 嘧 -w r tw 嘧 ę m ę w r tw 嘧 ᖷ噗 r 嘧, b w 嘧, w 嘧 r ᐧ南 ż ręż ᑇ嚇 w w r h r w h b wę,

3 P b w - ęᖷ噗ć w r h ᐧ南 ż 嘧 r b 嘧ż ᑇ嚇 r h ᐧ南 ż. P b w m ż ᐧ南 ć ę b w b w m. P b w -gᐧ南r ęᖷ噗ć b w ᐧ南 嘧 f ᖷ噗 w tr w r h. M ż ᐧ南 ć ę b wᐧ南 h w r tw. P b w m - ęᖷ噗ć b w ᐧ南 嘧 b f ż h b w r h r ᐧ南 m w, mr r m 嘧 t ᐧ南 ż. M ż w r ć w r twę mr hr 嘧, 嘧 嘧 嘧 b 嘧 嘧. r tw 嘧 -w r tw t w w m ż w r 嘧 t r b h gr t w r tw w r h ż 嘧 w ż. r tw 嘧 嘧 -w r tw ᐧ南 ż 嘧 r w w r t 嘧 ę w r h. N w t -w ᖷ噗 w g m tr r w ᐧ南 ź w g r r w r g, Ob t m w - r g r g t w w tr m r w r h b g r b w, O w g ᖷ噗ć - g ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t m t r m, ᖷ噗 r ᐧ南 t r t ᐧ南 r ᖷ噗 r ęt m t r m, r m w m w w g r r bᐧ南t b w h, P r g w -w m r gr 嘧 m t r r m w m r g r r w r wᐧ南w. P r g w m ż rᐧ南w ż b m w ć t r r w r b w r g b w r 嘧 ᑇ嚇 hr 嘧 h ᖷ噗r w r 嘧ż w ᖷ噗 m w w m r r h r, P b - ęᖷ噗ć r r g r hw w g tr m w ę ᐧ南w, m r 嘧 ᑇ嚇 b ᑇ嚇 tw r h w r t w r h h, ᐧ南 ż 嘧 ᖷ噗 b g r tr w r h, P ᐧ南 ż -gr t r m b w, ż 嘧 w r h 嘧 gᐧ南ęb ᖷ噗 r m r, P ᐧ南 ż -gᐧ南r w r tw ᐧ南 ż, ż 嘧 b ᖷ噗r w r h 嘧, w m ż w r ę r h b w g wᐧ南 ᖷ噗 w g w w r h, P I ż r -w r w r I ż r, w f rm m, t 嘧 b r r bᐧ南t b h r w w 嘧 h r w m b w, Pr t t - r w b r w b f bę 嘧 t r m m t r t w, Pr ęw ę b w - m w r w g ᐧ南 嘧 r g w g b ᐧ南 w t m r ᐧ南 m r m trᐧ南w g m tr h tr w r r ᐧ南 ż m t 嘧 g ᐧ南 嘧, Pr t - b t w b w w f rm m ęt b w tr, ᐧ南 ż 嘧 r ᐧ南 w m ᐧ南 h ᐧ南w w h m r r g w g b r h ᐧ南 w g, g, Pr t r - m t ᖷ噗r w t r g, t w 嘧 tr w r b w g,., b g, r t. Pr t - ᐧ南, t w 嘧 tr w r b w g,. r g,, r r 嘧g t. t w -r b t m 嘧 r 嘧 w r wrᐧ南 rw t h f t r m r m w r b w g. - ęᖷ噗ć m t r t w, tᐧ南r w ę, h r t r t ę w m r b t bę 嘧 g r m t m r bᐧ南t. Z b w - ęᖷ噗ć r ęw ę b w g, t w 嘧 g ręb 嘧 ᐧ南 ᖷ噗ć tr 嘧 b t h g 嘧, 嘧 m g ᐧ南 r w w h f t h ż t w h. Z m ż g ć w w r bᐧ南t w 嘧 h b w 嘧, m r 嘧, tr m m r hr 嘧 b w r g w b m t. ą w r bᐧ南t t w ᖷ噗ć h w r h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, ᐧ南T O B m I ż r. k Z m w 嘧 w t rm r ᖷ噗 m w m w r ż w b w wr w t m w m g m g m r w m m tr m, w ᐧ南ᐧ南r ę tᐧ南w gᐧ南ᐧ南w h tr r r rᐧ南w, b w ęgę bm r r bᐧ南t r w g m r m t r t w w m t ᐧ南T O B. N w w w ᖷ噗ć hr ę r h m tᐧ南w m r w h hw b r ᑇ嚇 w g r bᐧ南t. U b g w tw r trw wᐧ南 t. 2 k j j k m t r t w bę w r ć r, b m t, g w m m w gᐧ南ᐧ南 w h w r h m w, w g ę 嘧 m ᐧ南 m t r t w 嘧: - Z m w 嘧 g, - r 嘧 嘧 r w ę. 3 ᖷ嗧ၷ嘇 k ją j k ą f k ją ą k m t r t w, ᐧ南T O B r t w m t r r I ż r w t w 嘧 ęᖷ噗ć m w, w m g w gᐧ南 w h ćb m h 嘧 b w 嘧 嘧 w t, b w rt b ᐧ南 w ᐧ南 m t. r r b ż ᖷ噗 w t h gᐧ南 h m tᐧ南w b w 嘧 ᖷ噗ć h w ż ᖷ噗 w m w gᐧ南 h w r h m w. w m ż w r t w ć bᐧ南ę ᐧ南w b ᑇ嚇 w m t h Um w, h w r w t hm t w m ć I ż r, tᐧ南r w h m r w. r r b ż ᖷ噗 w m rᐧ南w w ż t t r ᐧ南w. t w r b t t r m t r ᐧ南 bę 嘧 g m t 嘧 r t w 嘧 ᐧ南T O B.

4 r ᖷ噗 w m t r t w w ᐧ南T O B bę 嘧 w ż w rt ᖷ噗 w, tᐧ南r h 嘧 h w r m h r ᖷ噗 g r ᐧ南 t r. ᐧ南 h m t r ᐧ南ᐧ南w m tᐧ南w b w m 嘧 b ć r w w ć b 嘧 g ᖷ噗ć r ᖷ噗 m w m g m, r r t t h h m g 嘧 r r ć g r ᐧ南 t r. r, g m t r ᐧ南 b r b t bę 嘧 w ᐧ南 g m t 嘧 r t w 嘧 b ᐧ南T O B w ᐧ南 t w 嘧 嘧 ᖷ噗ć m t b w, t t m t r ᐧ南 t 嘧 t 嘧 m, r b t r br w w t w. w t b w 嘧 b b w r tr m r h b g b w w r trw r m w ż ᑇ嚇 b r ᑇ嚇 w g r bᐧ南t. Pr r t 嘧 m r bᐧ南t w r t w I ż r w tw r g w m Z r 嘧 m r g rg m r 嘧 嘧 m r h m r t rg r h b r bᐧ南t w r trw b w. ż ᖷ噗 tr b tę r bᐧ南t r t rg r h w b ć t w r w ę b ż 嘧. w w r bᐧ南t w t r, t bę b ᐧ南 g w ᐧ南 t m w r 嘧 b 嘧 t : gr, ᖷ噗w t, g ᐧ南 tr g w, r t., tr r ᐧ南w m w ᖷ噗r bę hr r bᐧ南t, b ᑇ嚇 tw ᐧ南w h. w w t ᐧ南 w r w ᖷ噗 w ᑇ嚇 w t h ᐧ南r ᐧ南w, tᐧ南r h t t w w g ę ᐧ南w b ᑇ嚇 tw. t, r r 嘧 b 嘧 w b ć t w r I ż r. ᑇ嚇 t r t 嘧 r bᐧ南t w bw ᖷ噗 b r h r ę m w ᐧ南b g I ż r m r r m, w m h ᖷ噗 h r ᖷ噗 h r I ż r, t b f rm h, tᐧ南r h tr ᖷ噗ć bę tw r r I ż r. T b f rm bę 嘧 tr m w r w ę w br m t r ᐧ南 r r r bᐧ南t. K t b b w g ręb ᐧ南 r m ę, ż t wᐧ南 嘧 w ę m w 嘧. ᖷ嗧 k k w m b w 嘧 ć t w ć w r w r bᐧ南t w r t 嘧 hr ᖷ噗r w t r g. r trw b w, ż ᑇ嚇 b r ᑇ嚇 w g r bᐧ南t, w bę : - m w ć w r m 嘧 t w ę r ᐧ南w rm t 嘧 h hr ᖷ噗r w w ᐧ南ᐧ南 b w r bę ć ᑇ嚇 b 嘧ż w ᖷ噗 ᐧ南b b wᐧ南 ᖷ噗 ᐧ南 h, w 嘧 h ż, h ᐧ南 b h r w t ᐧ南 h w tę tw g b ᐧ南. ᐧ南t 嘧 ę t h w m g ᑇ嚇 w w ᐧ南 tę 嘧 h w r ᐧ南w: - m b, m g, ᐧ南 w w w ętr r g tr rt w t 嘧 t w br, b w w ć ᑇ嚇 w ᖷ噗r w t r m, - b w w bę 嘧 tr m w b w t 嘧, - t 嘧 ęt w ᖷ噗r b 嘧 r : m b r ᐧ南w ᐧ南w w h ᐧ南 m, w m, m, m t r ᐧ南 m b t m m, h m m r m w m b t m, b m w tr ᐧ南 m g m, r r m h rm h ᐧ南, m ż w ᖷ噗 嘧 w t ż r. O ᐧ南 t r r r w tr r r bᐧ南t rm, r ᖷ噗 h w w h r h t 嘧 h hr ᖷ噗r w, b 嘧ż 嘧 w ę. ż w bę r tr g ć r ᐧ南w hr r w ż r w. w bę tr m w ć r w r ęt r w ż r w, w m g r w r, t r b r h, w m h b r w h, m h m g h r w m h h. M t r ᐧ南 ᐧ南 tw bę 嘧 ᐧ南 w w ᐧ南b g w m r m b r tę m ᐧ南b tr h. w bę w w tr t w w ż r m w w ᐧ南 m r t t r r bᐧ南t b r r w. ၷ嘇 ᐧ噇 k M t r ᐧ南, tᐧ南r w ᐧ南b trw ᐧ南 嘧 w t, bę 嘧 ż. N ę ż m t r ᐧ南ᐧ南w w w ᐧ南 嘧 h w r m w tęż w ę m g. m t r ᐧ南 w ż t r bᐧ南t w m ć ᖷ噗w tw, w r r w 嘧 t ę, r ᖷ噗 嘧 br w g ᐧ南 w t h m t r ᐧ南ᐧ南w ᖷ噗r w. M t r ᐧ南, tᐧ南r 嘧 w t t w r bᐧ南t, ᑇ嚇 r bᐧ南t h w ᖷ噗ć ᐧ南. m t r ᐧ南 t m g 嘧 b ć ż t w r m r tr g w m g ᑇ嚇 t h g h wb w. J ż w m g 嘧 t g w r Z m w 嘧 w tr m ć g ę ż t h m t r ᐧ南ᐧ南w wᐧ南 ᖷ噗 w h rg ᐧ南w m tr ᑇ嚇 tw w. J ż w ż ᐧ南 m t r ᐧ南ᐧ南w w h t g f m, h ż w w ᐧ南 w gr ż ᖷ噗r w, t w t g Z m w 嘧. 8 ᐧ噇 ᖷ嗧 j j w t b w 嘧 hr r m b m wᐧ南 ᖷ噗 b r w t. J ż w w 嘧 b m, wᐧ南 ᖷ噗 w m r w m r bᐧ南t b br m h ᐧ南 ᑇ嚇 tr w t 嘧 b wᐧ南 ᖷ噗 b b r w t, t w wᐧ南 t r w b tw r 嘧 wᐧ南 ᖷ噗ć. ᐧ南t r w wᐧ南 ᖷ噗 w b ć g r ż r w t m. w t w ᐧ南 w hr ę r 嘧 ᑇ嚇 br t r t h : r w, r r 嘧g, b t t h t. r w h wᐧ南 bę 嘧 h wᐧ南 ᖷ噗 m t h r 嘧 ᑇ嚇 tw r f rm t r h m r Z m w 嘧 g ᖷ噗 ᐧ南 g ᐧ南 ż t h r 嘧 ᑇ嚇 w bręb b w. O m r r t 嘧 r bᐧ南t w b ż t h r 嘧 ᑇ嚇, b 嘧 ź h r ᐧ南 ż, w w w m ć wᐧ南 ᖷ噗

5 r 嘧 ᑇ嚇 I ż r. w t b w 嘧 w r trw r m w wᐧ南 ᖷ噗 w g b r m t h r 嘧 ᑇ嚇. O f r w g t r 嘧 ᑇ嚇 m h w b wᐧ南 w m I ż r t r w wᐧ南 r bę m w ᐧ南ᐧ南 r w ᐧ南 t r 嘧 w m tr b r w w r w. w bę w ć w w w r g ᐧ南 r 嘧 ᑇ嚇 br t r w h w m t h t r h m r Z m w 嘧 g. 9 ąż ń j w bę t w ć ę b w 嘧 嘧 h gr ᑇ嚇 b 嘧ż ᑇ嚇 ᐧ南w tr rt m t r ᐧ南ᐧ南w r ęt r g h b h gr m b w. U w bę w w h wᐧ南 ż ᐧ南w rm t w m b 嘧ż w ᐧ南b 嘧gᐧ南 bę w m ᐧ南 I ż r f ż t h ᐧ南w. U w w w w ᖷ噗 rᐧ南g, tᐧ南r m g 嘧 b ć w w r h m t h ᐧ南w. w m ż ż w ć ᐧ南w rm t w h b 嘧ż h t 嘧 h w w h w r tw h w r h w bręb b w. w bę w w w w r h m b w m bę b w 嘧 r w h m tᐧ南w wᐧ南 t, g m I ż r. ń P r r bᐧ南t w bę r tr g ć r ᐧ南w t 嘧 h b ᑇ嚇 tw h g r. gᐧ南 ᖷ噗 w m b w 嘧 b ć, b r w w ᐧ南 r w w r h b h, w h r w r ᐧ南 嘧 h w h w m g ᑇ嚇 t r h. w w bę tr m w ᐧ南 w r 嘧 b 嘧, r r ęt w 嘧 ż hr ż r w ᐧ南b tr h b w r w b ᑇ嚇 tw b g. U ę, ż w t w 嘧 w ᐧ南 m w m g ᑇ嚇 r ᖷ噗 h w ż g 嘧 ręb ᐧ南 嘧 w g ę w m w. w bę w hr ę r bᐧ南t w m t r ᐧ南 r 嘧 ż w r bᐧ南t t r ę ᑇ嚇 b r ᑇ嚇 w g r bᐧ南t. w bę tr m w ᐧ南 r b t ᑇ嚇 w g b r. Utr m w b ć r w w t ᐧ南b, b b w r g w b m t b ᐧ南 w w 嘧 m t r ᐧ南, m m t b r ᑇ嚇 w g. J ᖷ噗 w w m w b tr m, t I ż r w r 嘧ć r b t tr m w ᐧ南ź ż w 24 g tr m t g. 2 ę w b w 嘧 t ć w t r w r wᐧ南 tr m w r r w t, tᐧ南r 嘧 w w ᐧ南b w 嘧 r b t m bę w ᐧ南 w r tr g t h r w, r ᐧ南w w t h r w r bᐧ南t. w bę r tr g ᐧ南 r w t t w h bę w ᐧ南 w w ᐧ南 w h w m g ᑇ嚇 r w h ᖷ噗 w r t t t w h r 嘧 ᑇ嚇 b m t w ᐧ南b 嘧gᐧ南 bę f rm w ᐧ南 I ż r w h ᐧ南 h, r t w 嘧 w ᑇ嚇 ᖷ噗 m t. ᐗ嚇 2 Ź ᐧ噇 k ᐧ噇 ភ囇rᐧ南 ᐧ南 w t h m t r ᐧ南ᐧ南w w b ć w br r w ę w r m, r r ę m r bᐧ南t. N ᐧ南ź ż 3 t g r w m ż m m t r ᐧ南ᐧ南w w t r I ż r w gᐧ南ᐧ南 w f rm t 嘧 r w g źrᐧ南 ᐧ南 w tw r b w b w, w m g ᖷ噗w tw b ᑇ嚇 b r t r h r r t t w rᐧ南b m t r ᐧ南ᐧ南w tw r. r br t r I ż r m t r ᐧ南 w g źrᐧ南 ᐧ南, w r t w t I ż r m t r ᐧ南 g źrᐧ南 ᐧ南. Z tw r rt m t r ᐧ南ᐧ南w g źrᐧ南 ᐧ南, ż w t m t r ᐧ南 t g źrᐧ南 ᐧ南 bę 嘧 r I ż r wb w. w b w 嘧 t r w ć b ż 嘧 b w m t w, ż m t r ᐧ南 g źrᐧ南 ᐧ南 w ᐧ南b 嘧gᐧ南 bę 嘧 ᐧ南 ᐧ南 w m g ᐧ南T O B. 2 2 k ᐧ噇 j w w w ᑇ嚇 wᐧ南 ᖷ噗 ᖷ噗 h wᐧ南 m t r ᐧ南ᐧ南w h w źrᐧ南 ᐧ南 m w h wᐧ南 嘧 嘧 w t źrᐧ南 ᐧ南 w r Z m w 嘧 g t b w 嘧 t r ć I ż r w w m g m t r r ę m t źrᐧ南 ᐧ南. w r t w m t w r 嘧 嘧 r rt b ᑇ嚇 t r w h b r t r h r r w 嘧 r b m t ę w b tw r I ż r w. B r 嘧 w gę f t, ż t w rᐧ南b br h źrᐧ南 ᐧ南 m ż ᐧ南 r ᖷ噗 ć gr g m t r ᐧ南ᐧ南w ż m g 嘧 w t 嘧 ć rm w h h h, I ż r m ż ć ę m t r ᐧ南 ęᖷ噗 źrᐧ南 ᐧ南 r m ż r ć ęᖷ噗ć źrᐧ南 ᐧ南 嘧 ę t. w w ᖷ噗ć ᐧ南 w m g ᑇ嚇 ᖷ噗 w h ᖷ噗 w h m t r ᐧ南ᐧ南w g w źrᐧ南 ᐧ南. w w t t w 嘧 m m t r ᐧ南ᐧ南w t r m h r bᐧ南t. t m t r ᐧ南 w 嘧 w m g m w ᐧ南w b w b h m w h w m t h m w bę 嘧 w r t r bᐧ南t b w ᐧ南 w w m g ᑇ嚇 m w b w ᑇ嚇 I ż r. Z w 嘧t m t m g I ż r, w bę r w ć ż h w ᐧ南w w bręb b w t m, tᐧ南r t ᐧ南 w gᐧ南 w m t h m w H m ᐧ南 w ęt t r w ᐧ南w, ᐧ南w m r w w b ć ᐧ南 w w h ᐧ南 h w r t r b r t w. P ᑇ嚇 t źrᐧ南 ᐧ南, m t r ᐧ南 w w b ć wr t m

6 r m w r b. ᐧ南 r w b ć ᐧ南 g w t b r b ż m t ᐧ南t w t 嘧 g t r. N ᐧ南 w b ć rᐧ南w m r r ᐧ南 ż. Ob r w r b w b ć tę r t r ᖷ噗 ᖷ噗 嘧. E t źrᐧ南 ᐧ南 m t r ᐧ南ᐧ南w bę g w m r g m r w m b w 嘧 嘧 m m b r. 2 3 k j ᐧ噇 twᐧ南r m t r ᐧ南ᐧ南w m g 嘧 b ć r w tr w r I ż r w r w g ᖷ噗 t w h m t r h w m g m. Prᐧ南b m t r ᐧ南ᐧ南w m g 嘧 b ć b r w r w h wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗. t h tr bę t w 嘧 t r ᖷ噗 rt m t r ᐧ南ᐧ南w w g ę m ᖷ噗. r, g I ż r bę r r w ᐧ南 ę w twᐧ南r w b ć h w tę 嘧 w r : I ż r bę m ᐧ南 w 嘧 w ᐧ南ᐧ南 r ę m w r r t m t r ᐧ南ᐧ南w w r r w, b I ż r bę m ᐧ南 w tę, w w m, t h ęᖷ噗 w twᐧ南r, g b w ę r m t r ᐧ南ᐧ南w r h r m w. 2 ᐧ噇 ją M t r ᐧ南 w 嘧 w m g m t 嘧 r w ę w w b w, b 嘧 ź ᐧ南 ż w m w m r I ż r. J ᖷ噗 I ż r w w ż t h m t r ᐧ南ᐧ南w h r bᐧ南t, ż t tᐧ南r h t ᐧ南, t t t h m t r ᐧ南ᐧ南w t r w rt ᖷ噗 w r I ż r. K ż r r bᐧ南t, w tᐧ南r m 嘧 ę b t w m t r ᐧ南, w w wᐧ南 r, 嘧 ę g r ę m ᐧ南 m. 2 kᐧ噇 ᐧ噇 w w, b t m w ᐧ南 w m t r ᐧ南 h w ᐧ南 w 嘧 ᖷ噗ć r t ᖷ噗ć r bᐧ南t r g ᖷ噗ć w m g m ᐧ南T O B b ᐧ南 tę tr r I ż r. M w g ᐧ南 w m t r ᐧ南ᐧ南w bę 嘧 ᑇ嚇 r bᐧ南t r w r w ę h rw t g t, w ᐧ南b t w r I ż r. 2 ᐧ噇 J ᖷ噗 m t r t w b ᐧ南T O B r w m ż w ᖷ噗ć w r t w g t w r m t r ᐧ南 w w w h r b t h, w w m I ż r w m m r m 3 t g r ż m m t r ᐧ南, b w r ᐧ南 ż m, ᖷ噗 bę t w m g b ᑇ嚇 r w h r I ż r. br t w r m t r ᐧ南 m ż b ć ᐧ南ź m b g I ż r. 3 ᆇ喇 w t b w 嘧 ż w t g r ęt, tᐧ南r w r t g w ᐧ南 w ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t. ᐧ南 r ęt ż w r bᐧ南t w b ć g f rt 嘧 w w w ć w g ę m t ᐧ南w ᖷ噗 w m w rt m w ᐧ南T O B, PZJ b r rg r bᐧ南t, t w m r I ż r. r br t ᑇ嚇 w t h m t h r ęt w b ć g t w r I ż r. L b w ᖷ噗ć r ęt bę gw r t w ć r r w r bᐧ南t, g m r ᖷ噗 m w m t r t w, ᐧ南T O B w h I ż r w t rm r w m m w 嘧. ᐧ南 r ęt bę 嘧 wᐧ南 ᖷ噗 嘧 w b w ęt w r bᐧ南t m b ć t tr m w w br m t t h m g t w ᖷ噗 r. Bę w ᐧ南 w m g m hr ᖷ噗r w r m t 嘧 m g ż t w. w b w 嘧 t t r I ż r w m tᐧ南w tw r 嘧 h r ęt ż t w, w r g w m g 嘧 t g r. J ż m t r t w b ᐧ南T O B r w 嘧 m ż w ᖷ噗ć w r t w ż r ęt r w w h r b t h, w w m I ż r w m m r w b r m 3 t g r ż m r ęt. br r ęt, t I ż r, m ż b ć ᐧ南ź m m b g g. J w r ęt, m, r 嘧 r ę gw r t 嘧 h w w r ᐧ南w m w, t 嘧 r I ż r w f w r bᐧ南t. w t b w 嘧 t w t h ᖷ噗r ᐧ南w tr rt, tᐧ南r w ᐧ南 嘧 r t ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r w ż h m t r ᐧ南ᐧ南w. L b ᖷ噗r ᐧ南w tr rt bę w ć r w r bᐧ南t g m r ᖷ噗 m w m t r t w, ᐧ南T O B w h I ż r, w t rm r w m m w 嘧. Pr r h r g h b h bę 嘧 ᐧ南 ć w m g t 嘧 r ᐧ南w r h r g w g w h b 嘧ż ᑇ嚇 h r m trᐧ南w t h h. Śr tr rt w 嘧 w r m m w, I ż r bę 嘧 ęt b w. w bę w ć b ż 嘧, wᐧ南 t, w w w g m r g h b h r h b w. k w t w r w r bᐧ南t g m w 嘧, r ᖷ噗ć t w h m t r ᐧ南ᐧ南w w w h r bᐧ南t, h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, w m g m ᐧ南T O B, PZJ, r t rg r bᐧ南t r m I ż r. w w ᖷ噗ć ᐧ南 w t w w w ᖷ噗 w t h m tᐧ南w r bᐧ南t g w m r m r ę m r ᖷ噗 m w m t r t w b r m ᖷ噗m r I ż r. N tę tw g w bᐧ南ę w w g r w ę w w t w r bᐧ南t t 嘧, ᖷ噗 w m g ć bę t g I ż r, r w r w ę wᐧ南 t. ᐧ南 r w w t r bᐧ南t b w w ᖷ噗 r I ż r w w w ᖷ噗 h ᐧ南 ᖷ噗ć. I ż r bę m w ᐧ南 w w t h r w h w 嘧 h ᖷ噗 嘧 r bᐧ南t, 嘧 ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w tę m

7 r bᐧ南t, t w w t h r w h, w 嘧 h t r r t 嘧 m t r t w ᐧ南T O B r t 嘧 h t w ᐧ南 w r ᐧ南w m w r w ę. I ż r bę m w ć w ᐧ南b r w w b tr. I ż r t 嘧 t b r m t r ᐧ南ᐧ南w m tᐧ南w r bᐧ南t bę 嘧 rt w m g h f rm ᐧ南 w h w m w, m t r t w w ᐧ南T O B, t ż w rm h w t h. Pr m w I ż r w g ę w b ᑇ嚇 m t r ᐧ南ᐧ南w r bᐧ南t, r r t rm w tę 嘧 r r r b h m t r ᐧ南ᐧ南w, ᖷ噗w r ᐧ南 ᖷ噗, w b ᑇ嚇 w h r w ᐧ南 w 嘧 r w ż 嘧 w t ę. I ż r t w ż tr w t h r bᐧ南t tr w t h m t r ᐧ南ᐧ南w t r h b wę b r w h, wᐧ南 嘧 嘧 r g t w r ę m t r ᐧ南ᐧ南w. I ż r w m w ę w r t h w h r w t t m t r ᐧ南. P I ż r bę 嘧 w w ᐧ南ź ż w r g w m, h tr m r w ę, gr źb 嘧 tr m r bᐧ南t. ᐧ南 t f w t g t t ᐧ南 w. 2 k J ᖷ噗 w w ᐧ南 r b t g w m g m m t r t w ᐧ南T O B, t ᐧ南 w w ᖷ噗ć t h r bᐧ南t w w t ᐧ南 r b t m w m r r h w w ᐧ南w, t I ż r t ᐧ南b tę w r w m r b t m, b w m w ć h w, w w t w r b t r I ż r t Z m w 嘧 g. ᖧ嚧 j k ᖷ嗧 ) b w 嘧 ᐧ南w w ż r w r t w r b t I ż r r gr m w ᖷ噗, w tᐧ南r m r t w m r ᐧ南b w w r bᐧ南t, m ż w ᖷ噗 t h, r w rg gw r t 嘧 w r bᐧ南t g m t 嘧 r t w 嘧, ᐧ南T O B r m t m r m r I ż r. Pr gr m w ᖷ噗 w w r ć: ęᖷ噗ć gᐧ南 嘧 嘧 嘧: - rg ę w r bᐧ南t, w t m t rm ᐧ南b r w r bᐧ南t, - rg ę r h b w wr w m r bᐧ南t, - bh, - w ᐧ南ᐧ南w r b h, h w f r g t w r t, - w ᐧ南b w h ᖷ噗ć t rm w ᖷ噗ć w h gᐧ南 h m tᐧ南w r bᐧ南t, - t m ᐧ南 ᐧ南b r rę r w tr t r w ᖷ噗 嘧 w w h r bᐧ南t, - w ż w r ęt r 嘧 m rᐧ南w tr ᐧ南 b r t r m wᐧ南 g b b r t r m, tᐧ南r m w m r ć r w b ᑇ嚇, - ᐧ南b r f rmę gr m w ᐧ南w b ᑇ嚇 b r t r h, m rᐧ南w, t w m h mᐧ南w t r 嘧 h t ż w 嘧g h w ᐧ南w t w h r t w r t h g m, r w ᐧ南b f rmę r w t h f rm I ż r w ភ囇 b ęᖷ噗ć gᐧ南ᐧ南 w 嘧 嘧 嘧 ż g rt m t r bᐧ南t: - w m r 嘧 ᑇ嚇 t w h b w h r m tr m t h m r w ż m w m h m t r w r 嘧 m r w tr, - r ᖷ噗ć ᖷ噗r ᐧ南w tr rt r r 嘧 ᑇ嚇 m g w ᐧ南 m t r ᐧ南ᐧ南w, w, r w t. - ᐧ南b b hr ᐧ南 ᐧ南w r tr t 嘧 h wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 w tr rt, - ᐧ南b r rę m rᐧ南w b ᑇ嚇 ᐧ南r ę t t w ᖷ噗ć, b r rᐧ南b, g r w r 嘧 ᑇ嚇, t. r w h t w m t r ᐧ南ᐧ南w, w tw r m w w gᐧ南 h m tᐧ南w r bᐧ南t, - ᐧ南b tę w m t r ᐧ南 m r b t m w 嘧 m w m g m. 2 k j k ᖷ嗧 ᐧ南 m tr r bᐧ南t w b ć t t r w h r g t w m w m b 嘧g 嘧ć ᐧ南 ż 嘧 ᖷ噗ć r bᐧ南t. w t w ᐧ南 嘧 tr ę r bᐧ南t ᖷ噗ć m t r ᐧ南ᐧ南w. w w w ć w t m tr, wᐧ南 嘧 嘧 r, b r t r m, r ęt, tr w t r 嘧 bę b r rᐧ南b b ᑇ嚇 m t r ᐧ南ᐧ南w r r bᐧ南t. Pr tw r m t m tr I ż r m ż ż 嘧 ć w r r w b ᑇ嚇 w m tr w, ż m h w t w 嘧. w bę r r w ć m r b m t r ᐧ南ᐧ南w r r bᐧ南t ę t t w ᖷ噗 嘧 w 嘧 嘧 tw r, ż r b t w g w m g m w rt m w m t r t w ᐧ南T O B. M m w m g r b ᑇ嚇 h ę t t w ᖷ噗 w b ć r ᖷ噗 w ᐧ南T O B, rm h w t h. r, g t ᐧ南 t m r ᖷ噗, I ż r t r tr t, b w ć w r bᐧ南t g m w 嘧. w t r I ż r w ᖷ噗w tw, ż w t t w r 嘧 r ęt b w w ż 嘧 g ę, t ᐧ南 r w ᐧ南 w w br w w 嘧 w m g m rm r ᖷ噗 嘧 h r r b ᑇ嚇. I ż r bę m ć gr tę m ᑇ嚇 b r t r h, w h. I ż r bę r w ć w m f rm h w 嘧g ę h t 嘧 h r 嘧 ᑇ嚇 b r t r h, r ęt, tr b r t r m, r r b m t b w h. J ż 嘧g ę t bę 嘧 t w ż, ż m g 嘧 w ᐧ南 嘧ć m w b ᑇ嚇, I ż r t hm t w tr m ż r bᐧ南t b h m t r ᐧ南ᐧ南w ᖷ噗 ż r wt, g 嘧g ę w r b r t r m w t 嘧 ęt tw r t w ᖷ噗ć t h m t r ᐧ南ᐧ南w. t t w 嘧 rg w m r w m b ᑇ嚇 m t r ᐧ南ᐧ南w w. 3 k Prᐧ南b bę 嘧 b r w. Z ę t w t t t h m t b r rᐧ南b, rt h, ż w t t w m t r m g 嘧 b ć w m r w b ᑇ嚇 tw m w t w b ᑇ嚇.

8 I ż r bę m ć w 嘧 m ż w ᖷ噗ć ᐧ南 w b r rᐧ南b. N I ż r w bę r r w ć t w b t h m t r ᐧ南ᐧ南w, tᐧ南r m g 嘧 b ć w 嘧t w ᖷ噗ć ᖷ噗, w t w m t r ᐧ南 t 嘧 r w ę ęt b wᐧ南 w. K t t h t w h b ᑇ嚇 r w w t w r tw r t r ភ囇 w r w m r t t r w Z m w 嘧. P m b r rᐧ南b bę 嘧 t r r w ę tw r r I ż r. Prᐧ南b t r r w ę b ᑇ嚇 w h r I ż r bę 嘧 w w, w ᐧ南b t w r I ż r. t b m r bę 嘧 r r w g w m g m rm. r, g rm b m 嘧 g w b w m g g w ᐧ南T O B, t w ć m ż r r, t w r I ż r. Pr r t 嘧 m m rᐧ南w b b ᑇ嚇, w w m I ż r r, m t rm m r b b. P w m r b b, w r t w ᖷ噗m h w t I ż r. ń w bę r w ć I ż r w r rtᐧ南w w m b ᑇ嚇 b, ᐧ南ź ż w t rm r ᖷ噗 m w r gr m w ᖷ噗. b ᑇ嚇 ᐧ南 bę 嘧 r w I ż r w f rm r h w ᐧ南 g t r g r g w r b h, r g r b w h. ż ᐧ南w tr ᖷ噗 tw r, I ż r r w t w tr, b r rᐧ南b b m t r ᐧ南ᐧ南w źrᐧ南 ᐧ南 h w tw r w m bę w tr b t g m tr w r t m t r ᐧ南ᐧ南w. I ż r, r w r f t m tr r bᐧ南t r w g r w ę, bę ć g ᖷ噗ć m t r ᐧ南ᐧ南w r bᐧ南t w m g m ᐧ南T O B t w w ᐧ南w b ᑇ嚇 t r h r w ę. I ż r m ż b r ć rᐧ南b m t r ᐧ南ᐧ南w r w ć b ż w, wᐧ南 t. J ż w t h b ᑇ嚇 w ż 嘧, ż r rt w 嘧 w r g, t I ż r w b ż m b r t r m r r w wtᐧ南r h b t w h b ᑇ嚇, b r ę w ᐧ南 嘧 wᐧ南 h b h r g ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w r bᐧ南t m t 嘧 r t w 嘧 ᐧ南T O B. t m r ᐧ南 w t t wtᐧ南r h b t w h b ᑇ嚇 b r rᐧ南b t 嘧 r w ę. ၷ嘇 f k k j I ż r m ż ᖷ噗 ć ż t t m t r ᐧ南, tᐧ南r 嘧: 1 rt f t b ᑇ嚇 tw w 嘧, ż w g ᖷ噗ć r t r m t h m r ᖷ噗 m t w P h N rm, r b t t h h r wᐧ南 ᖷ噗 w h r ᐧ南w m tᐧ南w t h h. 2 r ę g ᖷ噗 b rt f t g ᖷ噗 : - P 嘧 N rm 嘧, b - r b t 嘧 t h 嘧, w r w r bᐧ南w, tᐧ南r h t w P N rm, ż 嘧 b ęt rt f 嘧 r ᖷ噗 嘧 w t. 1 tᐧ南r ᐧ南 嘧 w m g ᐧ南T O B. r m t r ᐧ南ᐧ南w, tᐧ南r h ww. m t 嘧 w m g r ᐧ南T O B, ż rt t r r bᐧ南t bę ć t m t, r ᖷ噗 嘧 w ᐧ南b h. Pr t r m ᐧ南 w m 嘧 ć ww. m t w r r t, w r tr b rt w m b ᑇ嚇 w h r g. K w ᐧ南w t h b ᑇ嚇 bę 嘧 t r r w ę I ż r w. J w m t r ᐧ南, tᐧ南r ᐧ南 嘧 t h w m g ᑇ嚇 bę 嘧 r. 8 k ᐧ南1 b w b w t w m g m m t m r w m b w 嘧 嘧 m Z m w 嘧 g w ę w r r w b w ᑇ嚇 r gw r g. O w ᖷ噗ć r w b w g b w 嘧 嘧 m r m w w. Z w b w bę 嘧 w b ż 嘧 bę 嘧 t ć r b g r bᐧ南t, t b ᑇ嚇 tw m r t h g r tr b w. K ż w b w bę tr t 嘧 g, m b, tᐧ南r, m m w r t w ᐧ南 żb w g. Z bę 嘧 t, trw ᐧ南 嘧 t h 嘧, w r 嘧 hr g m, b ᖷ噗r r g m, b r rw. Z ᐧ南 嘧 b w r t ᐧ南 m t bę 嘧 m m r m ᐧ南 嘧 tr t 嘧 m r w b w I ż r. b w ż w w ć w gᐧ南 ᖷ噗 : - tę r w b w, - tę r r Z m w 嘧 g m t r t w, - g r I ż r r gr m w ᖷ噗 h rm gr mᐧ南w r bᐧ南t, - t rm r ę ᑇ嚇 gᐧ南 h m tᐧ南w r bᐧ南t, - r b g r bᐧ南t, tr ᖷ噗 r w h r w, r r r rw w r b t h, - w g I ż r, - t r 嘧 w tr m r bᐧ南t, m w, - gᐧ南 t b rᐧ南w r bᐧ南t 嘧 h, g 嘧 h r, ęᖷ噗 w h t t h b rᐧ南w r bᐧ南t, - w ᖷ噗, w g r w, - t g t m r t rę w tr w r w w r bᐧ南t g 嘧 h gr m b w m g m gᐧ南 m w w 嘧 w r m m t m,

9 - g ᖷ噗ć r w t h w r ᐧ南w g t h h h m w m t r t w, - t 嘧 ᖷ噗 g h ᐧ南 m r w h w h r w tr w w r bᐧ南t, - t 嘧 b w w b r bᐧ南t, - t 嘧 ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w, b r rᐧ南b r w r r w h b ᑇ嚇 m, t r r w ᐧ南, - w rᐧ南b gᐧ南 h m tᐧ南w b w m, t r r w ᐧ南, - t t f rm r b g r bᐧ南t. Pr, w g w ᖷ噗 w, w b w bę 嘧 r ᐧ南 ż I ż r w t w ę. I ż r w b w w m h r ę b ę m t w. r t t b w b g I ż r t w ę. Pr t t t tr 嘧 tr t m r w ᑇ嚇 w w ᑇ嚇 w r bᐧ南t. ᐧ南2 K ęg bm r K ęg bm r t w m t w 嘧 r f t g tę ż g m tᐧ南w r bᐧ南t. Obm r w h r bᐧ南t r r w ę w t h r ęt h w t r f rt w m w ęg bm r. ᐧ南3 m t b r t r b r t r, r g ᖷ噗 b rt f t g ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w, r ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w, r t r b tr w b ᑇ嚇 w Z m w 嘧 g bę 嘧 gr m w f rm g w r gr m w ᖷ噗. m t t t w 嘧 ᐧ南 嘧 b r r bᐧ南t. P w b ć tę ż ż I ż r. ᐧ南4 P t ᐧ南 m t b w m tᐧ南w b w ę, rᐧ南 w m h w t. ᐧ南1 ភ囇 ᐧ南3 tę 嘧 m t : w r ę b w g, b r t ᐧ南 r b w, m w w r w b m tr m m w w r w, r t ᐧ南 b r r bᐧ南t, r t ᐧ南 r t ᑇ嚇, f r ę b w. ᐧ南5 Pr h w w m tᐧ南w b w m t b w bę 嘧 r h w w b w w m w b m. Z g ę tᐧ南r g w m tᐧ南w b w w g t hm t w tw r w f rm r w r w m. m t b w bę 嘧 w tę I ż r r t w wg 嘧 ż Z m w 嘧 g. ၷ嘇 ၷ嘇 Obm r r bᐧ南t bę r ᖷ噗 ć f t r w h r bᐧ南t g m t 嘧 r t w 嘧 ᐧ南T O B, w t h t h w t r. Obm r r bᐧ南t w m m w m I ż r r bm r h r bᐧ南t t rm bm r, m 3 r t m t rm m. bm r bę 嘧 w ęg bm r. J w bᐧ南 嘧 b r ᐧ南 w ᖷ噗 h h w t r ᖷ噗 m b ᐧ南T O B w w b w 嘧 ᑇ嚇 w t h r bᐧ南t. Bᐧ南ę t 嘧 r w wg tr I ż r ᖷ噗m. Obm r g t w h r bᐧ南t bę r r w ę t t w ᖷ噗 嘧 w m g 嘧 m ę ᐧ南 t ᖷ噗 r w b w m r ᖷ噗 m w m w b w m r w ę I ż r. ၷ嘇 2 k ᖷ嗧 ᖷ嗧 ᐧ噇 ᐧ南 g ᖷ噗 gᐧ南 ᖷ噗 m ę w gᐧ南 m t m r m bę 嘧 bm r m w ᐧ南 ż w. J ᖷ噗 ᐧ南T O B wᐧ南 ᖷ噗 w h r bᐧ南t w m g 嘧 t g, b ęt ᖷ噗 bę 嘧 w w m 3 ᐧ南 g ᖷ噗ć m ż r ᖷ噗r r rᐧ南. I ᖷ噗, tᐧ南r m 嘧 b ć bm r w g w, bę 嘧 w ż w t h b gr m h g w m g m ᐧ南T O B. ၷ嘇 3 ą ę t r 嘧 r ęt m r w, t w w bm r r bᐧ南t m 嘧 b ć t w r I ż r. Ur 嘧 r ęt m r w t 嘧 t r r w ę. J ż r 嘧 t b r ęt w m g 嘧 b ᑇ嚇 t t 嘧 h t w w ć w ż ᖷ噗w tw g. t r 嘧 m r w m 嘧 b ć r w ę tr m w w br m t,w ᐧ南 m r trw r bᐧ南t. ၷ嘇 ż w t r t r 嘧 w g w w 嘧 ᖷ噗 m w m g m ᐧ南T O B. Bę tr m w ć t w ż w 嘧 w ᐧ南b 嘧gᐧ南 h w ᐧ南 ᖷ噗 wg rm tw r h r I ż r. ၷ嘇 Obm r bę 嘧 r r w r ęᖷ噗 w m b t t m b r m r bᐧ南t, t ż w r w tę w ᐧ南 ż r rw w r b t h. Obm r r bᐧ南t 嘧 h r r w ę w h w w. Obm r r bᐧ南t g 嘧 h r r r w ę r h r m. b t m r w bm r r w b bę 嘧 w w ᐧ南b r m ᐧ南. m r m w h w r h b b ęt ᖷ噗 bę 嘧 ᐧ南 w m m m m r ęg bm r. r br m m g 嘧 b ć ᐧ南 嘧 w f rm g ᐧ南 嘧 ęg bm r, tᐧ南r g w ᐧ南r

10 t g I ż r m. 8 8 j ż ᖷ噗 t ᑇ嚇 w h ᐧ南T O B, r b t g 嘧 tę 嘧 m t m b r : b r w r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r, b b r w ęᖷ噗 w m, b r w t t m, b r w gw r m. 8 2 k ją ją k O b ᐧ南r r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r g f ᖷ噗 ᖷ噗 w w h r bᐧ南t, tᐧ南r w m r r g 嘧 r. O b ᐧ南r r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r bę w m ż w 嘧 m w w t h r t r w b h m w gᐧ南 g tę r bᐧ南t. O b r r bᐧ南t I ż r. G t w ᖷ噗ć ęᖷ噗 r bᐧ南t b r gᐧ南 w w m b w m w m m I ż r. O b ᐧ南r w b ć r r w wᐧ南, ᐧ南ź ż w 嘧g 3 t gᐧ南 w m b w w m m t m f I ż r. J ᖷ噗ć ᖷ噗ć r bᐧ南t g 嘧 h r I ż r t w m tᐧ南w w r 嘧 h m t w ᐧ南w b ᑇ嚇 b r t r h w r r r w m r, w fr t m t 嘧 r t w 嘧, ᐧ南T O B r m t m. 8 3 ęᖷ嗧 O b ᐧ南r ęᖷ噗 w g ᖷ噗 ᖷ噗 w h ęᖷ噗 r bᐧ南t. O b r ęᖷ噗 w g r bᐧ南t ę wg r b r t t m r bᐧ南t. O b r r bᐧ南t I ż r. 8 8 O b ᐧ南r t t g f r w t g w r bᐧ南t w h ᖷ噗, ᖷ噗 w rt ᖷ噗. ᐧ南 ᐧ南 w t ᑇ嚇 r bᐧ南t r g t w ᖷ噗ć b r t t g bę tw r r w ę w m b w b wᐧ南 m w m m ᖷ噗m t m f I ż r. O b ᐧ南r t t r bᐧ南t t 嘧 w t rm t m w m t h m w, 嘧 tw r r I ż r ᑇ嚇 r bᐧ南t r ę m tᐧ南w tᐧ南r h m w w t O b r t t g r b t m w r Z m w 嘧 g w b ᖷ噗 I ż r w. K m b r 嘧 r b t h ᖷ噗 w t w r ᐧ南 ż h m tᐧ南w, w ᐧ南w b ᑇ嚇 m rᐧ南w, w r g ᖷ噗 w r bᐧ南t m t r t w 嘧 ᐧ南T O B. t b r t t g r bᐧ南t m ę r 嘧 t ᑇ嚇 r ęt h w tr b rᐧ南w r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r, wᐧ南 w r w r bᐧ南t ᐧ南 嘧 h r bᐧ南t r w w h. r h w w h r bᐧ南t r w w h b r bᐧ南t ᐧ南 嘧 h w w r tw ᖷ噗 r b r b t h w ᑇ嚇 w h, m r rw w ᖷ噗 t w t rm b r t t g. r tw r r m ę, ż ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t w gᐧ南 h rt m t h b g w m g w m t r t w ᐧ南T O B w g ę m t r m w ę g w ᐧ南 w h t b t b ᑇ嚇 tw r h, m tr 嘧 ᑇ嚇, 嘧 m w rt ᖷ噗ć w w h r bᐧ南t w t w m g ᑇ嚇 r ęt h w m t h m w. 8 2 k P t w w m m t m b r t t g r bᐧ南t t r t ᐧ南ᐧ南 b r t t g r bᐧ南t r 嘧 wg w r t g r Z m w 嘧 g. b r ᑇ嚇 w g w t b w 嘧 r g t w ć tę 嘧 m t : - m t r t w 嘧 t w w 嘧 m m m r t w 嘧, ᖷ噗 t ᐧ南 r 嘧 w tr r m w, - gᐧ南ᐧ南 w f t h ᐧ南 t w w m tᐧ南w m w w. ᐧ南 嘧 b m, - r t t t h g, - b w ęg bm r, - w m rᐧ南w tr h r b ᑇ嚇 ᑇ嚇 b r t r h g ᐧ南T O B w. PZJ, - r g ᖷ噗 b rt f t g ᖷ噗 wb w h m t r ᐧ南ᐧ南w g ᐧ南T O B w. PZJ, - ę t h g 嘧 r 嘧 嘧 t w w t h w ᐧ南w b ᑇ嚇 m rᐧ南w ᐧ南 嘧 h m tᐧ南w b r w h g ᐧ南T O B PZJ, - r ᐧ南 m t w r bᐧ南t t w r 嘧 h ᐧ南. r ᐧ南 ż t f, rg t, g w, ᖷ噗w t w t. r r t ᐧ南 b r r t h r bᐧ南t wᐧ南 ᖷ噗 m r 嘧 ᑇ嚇, - g 嘧 w t r w w 嘧 r bᐧ南t br t r, - ę m w t ᐧ南 w w g w t r w w. r, g wg m, r b t w g ę m r g t w m t g bę 嘧 g t w b r t t g, m w r m w 嘧 w w t rm b r t t g r bᐧ南t. t r 嘧 r m ę r b t r w w b ᐧ南 嘧 bę 嘧 t w wg w r t g r Z m w 嘧 g. T rm w r bᐧ南t r w w h r bᐧ南t ᐧ南 嘧 h w m. 8 j O b ᐧ南r gw r g w h r bᐧ南t w 嘧 h ę m w tw r h r b r t t m t ᐧ南 h w r gw r m. O b ᐧ南r gw r bę t w w b t w g ę m h w t O b ᐧ南r t t r bᐧ南t.

11 9 ᐗ嚇 ᖧ嚧 9 P t w 嘧 ᐧ南 t ᖷ噗 t t w, w r w ę t ę bm r w 嘧 t 嘧 t r ᖷ噗 g. t r w h w h r ᐧ南t w t w ᐧ南 t ᖷ噗 t w rt ᖷ噗ć ᐧ南 w t r w ę w t r w. ᐧ南 t w b w t r ᐧ南t w t r w bę w g ę ć w t ᖷ噗, w m g b ᐧ南 嘧 ę w, r ᖷ噗 t r b t w ᐧ南T O B m t r t w. ᐧ南 t w b w t r ᐧ南t w r bᐧ南t bę 嘧 b m w ć: - r b ę b ᖷ噗r 嘧 wr t w r 嘧 m t m, - w rt ᖷ噗ć ż t h m t r ᐧ南ᐧ南w wr t m, m g w, w t h b t ᐧ南w tr rt t r b w, - w rt ᖷ噗ć r r ęt wr t w r 嘧 m t m, - t ᖷ噗r, r, - t b g b w 嘧 嘧 m r m. t w h ż w ć t 囇AT. 9 2 k K t t w ę w m g ᑇ嚇 w r ᐧ南w m w w m g ᑇ嚇 gᐧ南 h w rt h w b m w t w r r ᖷ噗 w ww. m t h, w gᐧ南 w t r. Ą - U t w r. Pr w b w ᐧ南. U. r Z r 嘧 M tr G r Pr tr B w tw 15 gr 1994r. w r w b w r t b f rm ᐧ南M.P. r r r 嘧 M tr Tr rt G r M r r. w r w w r ᐧ南w t h h, m w w ć r g b h t w.

12 f k j k k ę 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m f t h 嘧 w m g t 嘧 w b r r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T O B.. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w f t h t t w m t r t rg w tr t w r r r bᐧ南t w m h w Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T O B.. U t w rt w f t 嘧 r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w rᐧ南g, w w h w r m h r bᐧ南t r g t w w h b m 嘧: -r br w r h f t ,24 m 2 -r br w r h ᐧ南 t h w h - 568,55 m 2 -w w gr t r r b ᐧ南r. 10 m 1.4. O r ᖷ噗 t w w. O r ᖷ噗 w ᐧ南T O B. 嘧 g b w 嘧 嘧 m w m m rm m f m m w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t. w r bᐧ南t t w ᖷ噗ć w h r bᐧ南t r h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, Oᐧ南T, ᐧ南T O B. r m I ż r. Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇. 2 ᐧ噇 N w tę 嘧. 3 ę ᐧ南 r ęt w w ć w g ę m t ᐧ南w ᖷ噗 w m w rt m w Oᐧ南T, PZJ b r rg r bᐧ南t, t w m r I ż r, w r br t h m tᐧ南w w b ć g t w r I ż r. J w r ęt, m, r 嘧 r ę gw r t 嘧 h w w m g ᑇ嚇 ᖷ噗 w h t 嘧 r I ż r w f w r bᐧ南t. w r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w rᐧ南g ż t w ć: - h r, - ᐧ南 w r, - m h ęż r w, - mᐧ南 t m t, M t r ᐧ南 r b ᐧ南r ż r w ć w m ᖷ噗r m tr rt m h w g m w r I ż r. bᐧ南r ᖷ噗r tr rt ż w r ᐧ南w h. k b t r b ᐧ南r w m tᐧ南w rᐧ南g b m 嘧 ę r g w g w t h w r tw w r h r g w h, r t ᐧ南 h m tᐧ南w w t tᐧ南r h t ᐧ南 t r w w m t r t w b r I ż r. r tw w r h ż 嘧ć m h w ᐧ南b r ᖷ噗 w m t. t m t m ż w w g w r t w b ć w b w w h ᑇ嚇. O m t t 嘧 ę wᐧ南 ᖷ噗 嘧 w, w r w źć m w r I ż r. ၷ嘇 j k ᖷ嗧 ᐧ南 r w ᖷ噗 r bᐧ南t g r w m t ᖷ噗 w h r bᐧ南t r b ᐧ南r w h r t m tᐧ南w r w h wtᐧ南r g w r t. Z gę gr t w ᐧ南 嘧 g w t ᐧ南 ęt h m t h w r h gr ᑇ嚇 w ᐧ南 ć w w m g r ᖷ噗 w ᐧ南T O B w ᐧ南w w gr t h I- 囇 t g r. J t 嘧 bm r w 嘧 r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w rᐧ南g : - w r h, b w h ᐧ南w t m tr w r t w, - r węż, r br ż t m tr, - w wᐧ南 gr m tr ᖷ噗,

13 - w wᐧ南 m t. t, - w wᐧ南 ᐧ南 m t, Obm r w b ć b w, w b ᖷ噗 I ż r. Obm r w m g t I ż r. 8 O b r r bᐧ南t w 嘧 h r b ᐧ南r 嘧 m tᐧ南w rᐧ南g gr ᑇ嚇 I ż r, gᐧ南 r bᐧ南t b r r w ę. O b ᐧ南r w b ć r r w w m ż w 嘧 m w w t h r w b h m w tę r bᐧ南t. b t r w w w w wᐧ南 t w t rm t m I ż r m. 9 ᐧ噇 ᖷ嗧 Pᐧ南 t ᖷ噗ć ż r m w ć t w t bm r w h wg. 7, g bm r m, b r r bᐧ南t. ᐧ南 w r bᐧ南t b m : - r br b rw w r h, b w, r węż ᐧ南w br ż, r h ᐧ南w - m g w m t r ᐧ南ᐧ南w r b ᐧ南r b w b w w m, - r 嘧 w m r w h r bᐧ南t. ą rm h b w 嘧 嘧 h m tᐧ南w w Oᐧ南T 囇 b ᐧ南r m tᐧ南w rᐧ南g 囇 t 10.

14 ᐧ噇 f k j 2 k k ᖧ嚧 k ę 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m f t h 嘧 w m g t 嘧 w b r r bᐧ南t r w w ᐧ南w r r m r b w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T O B.. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w f t h t t w m t r t rg w tr t w r r r bᐧ南t w m h w Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T O B.. U t w rt w f t 嘧 r w r bᐧ南t m h w b w ᐧ南 嘧 b m 嘧: w w ᐧ南w h m w tr rt h m m h m m w ᐧ南 w m 1.4. O r ᖷ噗 t w w Gᐧ南ęb ᖷ噗ć w - gᐧ南 ᖷ噗ć m ę t r m 嘧 r t gr t w g w w, m r w r w m ᐧ南 t - w tᐧ南r g gᐧ南ęb ᖷ噗ć t m ż 1 m ᖷ噗r - w tᐧ南r g gᐧ南ęb ᖷ噗ć t w rt w gr h 1 3 m gᐧ南ęb - w gᐧ南ęb ᖷ噗ć t r r 嘧 3 m. O r ᖷ噗 w ᐧ南T 嘧 g b w 嘧 嘧 m rm m ᐧ南T -M Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t. 2 ᐧ噇 3 ę w r bᐧ南t t w ᖷ噗ć w h r bᐧ南t r h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, Oᐧ南T, ᐧ南T O B. r m I ż r. Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t w Oᐧ南T N w tę 嘧. b t m w 嘧 w m w ᐧ南w bę 嘧 r w rę r ż r ęt m h g r bᐧ南t m h t w g r I ż r g w ᐧ南T t3. Ogᐧ南 w m g t 嘧 tr rt w. 4 Oᐧ南T Tr rt gr t w ᐧ南w b w ć ę bę m w ᐧ南 w m ᖷ噗r m tr rt ᐧ南 m h, 嘧g r m. Uż t ᖷ噗r tr rt m 嘧 b ć r w. k Ogᐧ南 w r w r bᐧ南t w ᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 r gᐧ南. w w ᐧ南w m ż t 嘧 ć w r bᐧ南t r g t w w h g ᐧ南 f 嘧 T h 嘧 , w r ż g r I ż r w ᐧ南w.

15 w w ᐧ南w w tę w ć w r ę w t, b m ż w ć ᐧ南 w wᐧ南 w. w ż r w ć t r r bᐧ南t. Gr t w r bę w ᐧ南w, m r gr t w bę ᐧ南 w r I ż r m g ᖷ噗 ᐧ南 ᖷ噗 w w ᐧ南w. O h r ę h r t gr t w g r ę h r t w h w b ć w ę 1 m. ᐧ南 r ᖷ噗ć gᐧ南ęb ᖷ噗ć w ᐧ南w m t r 嘧 rg t w rᐧ南ż ć ę r t w h w ę ż 5 m. ᐧ南 r wᐧ南w r w w h b w h w b ć g r t w m ᐧ南 ᖷ噗 0.05 囇. j k ᖷ嗧 Ogᐧ南 tr ᖷ噗 r bᐧ南t w ᐧ南T -M ᐧ南 r w w w ᐧ南w. ၷ嘇 8 P w w ᐧ南w ż r w ć, w g ę m t ᐧ南t w ᑇ嚇 w w m g m wg t 5.3. r ᐧ南 ᖷ噗ć w r r t r h w ᐧ南T b w h rm h. J t 嘧 bm r t m3 w g w t w m t Pr t w m r w t r. Ogᐧ南 w m g t 嘧 bm r w ᐧ南T -M Ogᐧ南 b r r bᐧ南t w ᐧ南T -M O b r r bᐧ南t ż ć g PN-68/B ᐧ噇 ᖷ嗧 Pᐧ南 t ᖷ噗ć m 3 w g w ż r m w ć g m t 嘧 Pr t w 嘧, bm r m r bᐧ南t, ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w ᖷ噗 w r bᐧ南t. ᐧ南 w r bᐧ南t b m : - r m r w m, - m h w w ᐧ南w, - rę w w ᐧ南w, - ᐧ南 tr rt w gr t. ą PN-88/B Gr t b w. B rᐧ南b gr t. PN-68/B b t m b w. m g w r w b r b r.

16 f k j k 3 ę 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m ᐧ南T O B. 嘧 w m g t 嘧 w b r r bᐧ南t w w 嘧 b w 嘧 w r h r g w h w tr r m t r b w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T O B. Z r t w ᐧ南T O B. t g t m ᐧ南T m g gᐧ南 t 1.2. Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T O B. ᐧ南T b m w t r b t w 嘧 w m, tr 嘧 b r m w r h h ᐧ南w m gr t w g O r ᖷ噗 t w w Obr m w h m b h r wę h, w br ż b t w h, ᐧ南ᐧ南w b t w h ᐧ南 t b t w h b h m t r ᐧ南ᐧ南w K r t h - m t h f rm w w ᐧ南 ż w ᐧ南 ż w m tr h r tw 嘧 嘧 w r tw ᐧ南 ż 嘧 r w w r t 嘧 ę h P w r tw w rᐧ南w w ᐧ南 ż b ᖷ噗r ᐧ南 ż P t ᐧ南 r ᖷ噗 t w w 嘧 g b w 嘧 嘧 m w m m rm m f m m w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ噇 Ogᐧ南 w m g t 嘧 m t r ᐧ南ᐧ南w w ᐧ南T m g gᐧ南 t m t r ᐧ南ᐧ南w M t r ᐧ南 m t w m r w w h, w r h b ęt g 嘧 f 嘧 嘧: - m ᑇ嚇 gr t w - m ᐧ南 m, - tᐧ南 ᑇ嚇 m -, - w K m ᑇ嚇 gr t w, m ᑇ嚇 gr t w f rm w t r r I w t r M ᐧ南 m, tᐧ南 ᑇ嚇 m M ᐧ南 m, tᐧ南 ᑇ嚇 m w ᐧ南 ć w m g w rt w ᐧ南T m g gᐧ南 t w b ć m 1 ᐧ南 ć w m g rm PN-88/B ę ᐧ南 r ęt b w w w ć w m g m r ᖷ噗 m w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 t. 3 r w Oᐧ南T 囇N w r h tw r. m g gᐧ南. 囇 t. 3. w w r h m gr t w h ż t w ć: - b rę b m h, b t, - r ę br r rę g ᐧ南 t, - w br t r ᐧ南 t w w w br, b t. br t r w m ć ᐧ南ę ᖷ噗r w 嘧 N w r h ę ᐧ南 t m2, ę t t w ᖷ噗ć H. E m t b w w r h w b ć r w ż w m ᖷ噗r m tr rt w t h b r r m m m.

17 k 5.1. P m ᐧ南 m h m P w b ć gę b w tᐧ南. ᐧ南t ᑇ嚇 gę w w ć 1.00 w ᐧ南 g rᐧ南b Pr t r U ᐧ南 m gr t w g K m ᑇ嚇 gr t w ᐧ南 ć gę w r tw m ᐧ南 m g. Pr r 嘧 h m h br m g m ᑇ嚇 w ęt ż ᐧ南 ć g r t w m m r g 嘧 w ᖷ噗ć r 嘧 ᑇ嚇 m h. P w w r h ż r r ć 嘧 m tę ż w tr ć. j k ᖷ嗧 6.1. K tr r r t 嘧 m r bᐧ南t Pr r t 嘧 m w w r bᐧ南t w w r w ć ᖷ噗ć r ęt, ᖷ噗r ᐧ南w tr rt, b r w h m t r ᐧ南ᐧ南w r r w ć w g 嘧 w ętr 嘧 g ę m t r m r ᑇ嚇 r r r w r ᖷ噗 r. K t ᐧ南t w m r ż m r ć wm r 嘧 ᐧ南 ᖷ噗 嘧 1 mm. ᐧ南 r w tᐧ南w r t h w ć m 嘧 嘧t w K tr w w w r bᐧ南t w w r bᐧ南t w w r w ć r ź tr w t h rt m tᐧ南w r bᐧ南t ᐧ南 嘧 h ę gᐧ南 m t. ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć tr w b ć ż tr b gw r t 嘧 h w r bᐧ南t g w m g m r ż r ᐧ南 w m ż g r b g K tr w r bᐧ南t P w r bᐧ南t ż r w ć: - tr ę h ᐧ南w - rᐧ南w ᖷ噗ć w r h, - ᐧ南 ż - r - rᐧ南w gᐧ南 ᖷ噗ć, - r ᖷ噗ć w ᐧ南, 6.4. B B ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w ę r ᐧ南 r w w ᐧ南w b ᑇ嚇, t tᐧ南w r t ᐧ南 h m t r ᐧ南ᐧ南w ż t h b w. P m ᐧ南 m ż t b wę w w r ć : - ᑇ嚇 b h 0.1 囇 m ᐧ南 0.5 囇 - w ź w m ż: 40 m ᐧ南 20 - w rt ᖷ噗ć r m w ę ż: 15 囇 m ᐧ南 20 囇 ᐧ南 r w tr N ż ć ż 200 m 2 t. 嘧ć 4 t w w m m m r ć gr b ᖷ噗ć r r w ć gr b ᖷ噗ć t. h w gr b ᖷ噗 b w m g 嘧 r r ć - 1 m ᐧ南 r w rᐧ南w ᖷ噗 w r h N ż r r w ć ᐧ南 t 嘧 m r ż 150 m 2 ᐧ南 ż w r h r w m h w 嘧t w h ᐧ南 r w ᐧ南 ż g Pr r w ć ż m 嘧 w w t h h r t r t h h ᐧ南w w t h gᐧ南ᐧ南w h ᐧ南 r w r f r g N ż w ć b m m 嘧 ż 150 m 2 w r h w m h w 嘧t w h, r ż 50 m. h m g 嘧 w ć 0.3 囇 O b ᑇ嚇 N w r h t w 嘧 r w ᐧ南 w ż w w t h r r w h b ᑇ嚇 m rᐧ南w w m h w 6.4. ż 嘧 ę t w. ၷ嘇 8 J t 嘧 bm r w 嘧 t 1.00 m tr w r t w ᐧ南m 2. b t ę w g m t 嘧 Pr t w 嘧, ᐧ南T w m g m I ż r, ż w t m r b h w m t r w ᐧ南 g t 6. ᐧ南 w t w. 9 ᐧ噇 ᖷ嗧 ᐧ南 t w ᐧ南 ż 1.00 m 2 b m : - r m r w, - r b t r g t w w, - t r m m t r ᐧ南ᐧ南w,

18 - r ᖷ噗 w r tw m ᐧ南 m g, - gę w r tw m ᐧ南 m g, - ᐧ南 ż t, - t r m, - ęg w r h r m. ą 1. BN-87/6774/04/. Kr w m r. Kr w t r w r h r g w h. P. 2. BN-88/B M t r ᐧ南 b w. b t ᐧ南w r w. 3. BN-88/B B t w ᐧ南. 4. BN-80/ /01. Pr f br t b w b t. E m t w r h rᐧ南g,, r gᐧ南w t r w tr mw w h. m g gᐧ南. 5. BN-80/ /03. Pr f br t b w b t. E m t w r h rᐧ南g,, r gᐧ南w t r w tr mw w h. Pᐧ南 t h w. 6. PN-84/B M t r ᐧ南 m. O ᖷ噗 r ᖷ噗 t r B hm g.

19 f k j k ę f ᐧ噇 ż ę 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m f t h 嘧 w m g t 嘧 w b r r bᐧ南t w 嘧 h w m r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż b w w r h h r m t r b w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T O B.. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w f t h t t w m t r t rg w tr t w r r r bᐧ南t w m h w Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T O B. U t w rt w f t 嘧 r w r bᐧ南t w 嘧 h : - r f w m r t, r g w ᐧ南w tr r g w - gę m r t tr ę w r h r g w U AGA: b t m w 嘧 w m r t gr t w g w rt 嘧 w ᐧ南T O r ᖷ噗 t w w. O r ᖷ噗 w ᐧ南T O B. 嘧 g b w 嘧 嘧 m, w m m rm m f m m w Oᐧ南T - M 囇 m g gᐧ南 囇 t Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t. w r bᐧ南t t w ᖷ噗ć w h r bᐧ南t r h g ᖷ噗ć m t 嘧 r t w 嘧, Oᐧ南T, ᐧ南T O B. r m I ż r. Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 t 2. 2 ᐧ噇 3 ę N w tę 嘧 Ogᐧ南 w m g t 嘧 r ęt. Ogᐧ南 w m g t 嘧 r ęt w Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 t w w r bᐧ南t ż t w ć r ęt w t 3 Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇. N w tę. k 5.1. Ogᐧ南 w r w r bᐧ南t. Ogᐧ南 w r bᐧ南t w t 5 Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 r Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇 Z r w w h r bᐧ南t Z gᐧ南. w w r t 嘧 ć w w r t r r f w gę ᐧ南 ż b ᖷ噗r r r ę m r bᐧ南t w 嘧 h w m w r tw w r h. ᖷ噗 r t 嘧 w r t r r f w gę ᐧ南 ż w t h r bᐧ南t w r m t m ż w w ᐧ南 嘧 g 嘧 I ż r, w r t h w r h tm f r h. w w m r r w r f w m gę m ᐧ南 ż m ż b w ć ę r h b w, w 嘧 b ᖷ噗r w w m rw w r tw w r h r t. K r t ż w ć g m t 嘧 Pr t w 嘧. w r t ż t w ć rᐧ南w r ę b h r ę w r 嘧. O t t r f w ż w ć rę.

20 O gr t ż w źć ᐧ南 w w r I ż r. Pr f w gę ᐧ南 ż w r ż w ć g m m w Pr f w ᐧ南 ż. Pr r t 嘧 m r f w ᐧ南 ż w b ć w h ᑇ嚇. N ż 嘧ć bᐧ南 t gr t, tᐧ南r gᐧ南 m r m w g. P w r h ᐧ南 ż, tᐧ南r m b ć r f w ż r w ć, t 嘧 r ę t r m ż w 嘧 r f w r t w h r ę h ᐧ南 ż. Z ę b r ę t r r r f w m b ᐧ南 m 5 m w ż ż r t w r ę ᐧ南 ż. J ż w ż w r t ᐧ南 w tę 嘧 ż m w ᐧ南 ż r w m r f w w w h ć ᐧ南 ż gᐧ南ęb ᖷ噗ć t w 嘧 r I ż r, w źć t w gr t ᐧ南 嘧 w m g b w 嘧 嘧 gᐧ南r tr f r, w ᖷ噗 w m g h r ę h w ᖷ噗 w h gęᖷ噗 ć w r twę w rt ᖷ噗 w ź gę, r ᖷ噗 h w t b J ż r ę ᐧ南 ż r r f w m w m g 嘧 w wb w t w g gr t, t r r t 嘧 m r f w g ᐧ南 ż g w r h ę ż gęᖷ噗 ć 3-4 r ᖷ噗 m ᖷ噗r g w t w g, gᐧ南 g, gę r m ᐧ南 t w m b w ᐧ南b t w r I ż r. r f w ᐧ南 ż ż t w ć rᐧ南w r b r f w rę. Ś ęt gr t w b ć w r t w r b t h m h b w ᐧ南b t w r I ż r Z gę ᐧ南 ż. B ᖷ噗r r f w ᐧ南 ż ż r t 嘧 ć g gę r w ᐧ南 w. J w rᐧ南w ᖷ噗 w t ᐧ南 r gę w b ć r w r w ę w ᐧ南b t w r I ż r. Z gę ᐧ南 ż ż tr w ć w ᐧ南 g rm rᐧ南b Pr t r, r r w g PN-88/B ᐧ南m t I b II. ź gę ż r ᖷ噗 ć g BN-77/ M m 嘧 w rt ᖷ噗ć w ź gę w t b g t ᖷ噗ć gr t ᐧ南 ż r gę w rᐧ南ż ć ę w g t ᖷ噗 t m w ę ż 20 囇 w rt ᖷ噗 Utr m r t r w r f w g gę g ᐧ南 ż. P ᐧ南 ż ᐧ南 r t w r f w gę w b ć tr m w w br m t. ᐧ南tr f r M m w rt ᖷ噗ć I h ęż b. ęż h m ęż g Gᐧ南r w r tw gr. 20 m N gᐧ南ęb ᖷ噗 m w r h r bᐧ南t m h b t r M m w rt ᖷ噗 w ź gę ᐧ南 ż ᐧ南I J ż w r bᐧ南t w 嘧 h r f w m gę m ᐧ南 ż t 嘧 r rw w r b t h w r tę t hm t ᐧ南 w r tw w r h, t w b ć ᐧ南 ż r m r m w g m, r ᐧ南 r r ᐧ南 ż f b ᐧ南b t w r I ż r. J ż w r f w gę ᐧ南 ż gᐧ南 m r m w g, t r r t 嘧 m ᐧ南 b w ż ć g t r g. P ᐧ南 ż I ż r g t w t w bę h r w. J ż w g t 嘧 ᐧ南 w t b w, t t w r w w wᐧ南 t. j k ᖷ嗧 6.1. Ogᐧ南 tr ᖷ噗 r bᐧ南t. Ogᐧ南 tr ᖷ噗 r bᐧ南t w t 6 Oᐧ南T -M 囇 m g gᐧ南 囇 r Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇. r bᐧ南t w w r w ć t m t b tr w r ę t t w ᖷ噗 嘧 gw r t 嘧 嘧 h w w m g ᑇ嚇 ᖷ噗 r bᐧ南t, r ż w w w h t h f. L. gᐧ南 b ᑇ嚇 ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć b ᑇ嚇 M m b b ᑇ嚇 ᐧ南 M m w r h ᐧ南m2 r b r 嘧 b 1. ᐧ南 r ᖷ噗ć, gᐧ南ęb ᖷ噗ć ᐧ南 ż r t Z ę t t w ᖷ噗 嘧 gw r t 嘧 嘧 ᐧ南 w m g ᑇ嚇 r b r, r ᖷ噗 h w U t ᐧ南t w w r t.w. 3. Z gę, w g t ᖷ噗ć gr t - b w ź gę r, g r r w b wg m t Pr t r t m ż w w g ę gr b r t r m t r ᐧ南 tw r 嘧 g ᐧ南 ż, tr ę gę ż r ć m t b 嘧ż ᑇ嚇 ᐧ南 t w h. N ż r ᖷ噗 ć rw t wtᐧ南r m ᐧ南 t ᐧ南 ᐧ南 ż wg BN-64/ ᐧ南t wtᐧ南r g rw t g m ᐧ南 t ᐧ南 w r r ć B m r w g r t ᐧ南 ż. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w w m rᐧ南w b ᑇ嚇 w g r t ᐧ南 ż w w t 6.2. Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇 Z gę ᐧ南 ż. Zgę ᐧ南 ż ż tr w ć wg t

21 ᐧ南 h g m tr ᐧ南w ᖷ噗ć. N rᐧ南w ᖷ噗 r f w g gę g ᐧ南 ż ż m r ć 20 m w r ᐧ南 ż m. N rᐧ南w ᖷ噗 r ż m r ć ᐧ南 t 嘧 m 10 r 1 m. N rᐧ南w ᖷ噗 m g 嘧 r r ć 2 m ᐧ南 r. ᐧ南 r ż m r ć m 嘧 4-m tr w ᐧ南 t m m 10 r 1 m t w w w t h t h gᐧ南ᐧ南w h ᐧ南 ᐧ南w m h: 嘧t ᑇ嚇 r w r ᖷ噗 w r 嘧t, w ᖷ噗r ᑇ嚇 ż g ᐧ南 ᐧ南 w g. ᐧ南 r ᐧ南 ż w b ć g r t m t r 嘧 ±0.5 囇 Gᐧ南ęb ᖷ噗ć r t r ę. Gᐧ南ęb ᖷ噗ć r t r ę ż r w ć 100 m w r wę h. ᐧ南ż m ę r ę m r t w m m r m w r r ć 囇1 m -2 m ᐧ南 r ᖷ噗ć r t. ᐧ南 r ᖷ噗ć r t ż r w ć m 10 r ᐧ南 g ᖷ噗 bw m ż ę rᐧ南ż ć r ᖷ噗 r t w w ę ż ±2 m Z tę w m wᐧ南 ᖷ噗 w h h h g m tr h. t w r h, tᐧ南r w 嘧 w ę h h g m tr h r ᖷ噗 h w w b ć r w r h gᐧ南ęb ᖷ噗 m m m 10 m, w rᐧ南w wtᐧ南r gę. w g m t r ᐧ南 b h w w r tw t. ၷ嘇 7.1. Ogᐧ南 bm r r bᐧ南t. Ogᐧ南 bm r r bᐧ南t w Oᐧ南T - M 囇 m g gᐧ南 囇 t J t bm r w 嘧 J t 嘧 bm r t m Ogᐧ南 b r r bᐧ南t. Ogᐧ南 b r r bᐧ南t w Oᐧ南T - M 囇 m g gᐧ南 囇 t O b ᐧ南r r t r w r f w g gę g ᐧ南 ż w t h b r r bᐧ南t 嘧 h g 嘧 h r w b ć r r w w m ż w 嘧 m w w t h r w b h m w tę r bᐧ南t. ᐧ南 gᐧ南ᐧ南 w f rm t 嘧 b r r t r w r f w g gę g ᐧ南 ż w t 8. Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇. 9 ᐧ噇 ᖷ嗧 9.1. Ogᐧ南 t t 嘧 t w ᐧ南 t ᖷ噗 Ogᐧ南 t t 嘧 t w ᐧ南 t ᖷ噗 w t 9 Oᐧ南T M 囇 m g gᐧ南 囇 Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇. Pᐧ南 t ᖷ噗ć m tr w r t w w g r t ż r m w ć g bm r m 嘧 ᖷ噗 r bᐧ南t t w m rᐧ南w b ᑇ嚇 b r t r h w t m tr 嘧 m wᐧ南 ᖷ噗 w h g m tr r gę ᐧ南 t bm r w. ᐧ南 1 m 2 b m : - r m r w, - gr t r r t m b r w m, - ᐧ南 m r g gr t ᖷ噗r tr rt w w ᐧ南 b, - r f w r t, - gę, - tr m r t, - r r w b ᑇ嚇 m rᐧ南w. ą rm h b w 嘧 嘧 h m tᐧ南w w Oᐧ南T 囇K r t wr r f w m gę m ᐧ南 ż 囇 t 10.

22 f k j k ᆇ喇 1.1. Pr m t ᐧ南T O B. Pr m t m ᐧ南T 嘧 w m g t h t 嘧 w b r b w gr t t b w g m t m b w w r h r g w h r m t r b w Kr w t g w Tw r gᐧ南r Z r t w ᐧ南T Z r t w ᐧ南T t g t m ᐧ南T m g gᐧ南 t Z r r bᐧ南t b ęt h ᐧ南T U t w rt w f t 嘧 r w r bᐧ南t r w w b w ᐧ南 ᐧ南 ż g gr t t b w g m t m m 囇 1,5-2,5 MP ᐧ南m t r ᐧ南 w b m 嘧: -w g ᐧ南 ż gr. 15 m - ęg b w 1.4. O r ᖷ噗 t w w P b w gr t t b. m t m J t t m gr t w - m t w, tᐧ南r tw r t w ᖷ噗 嘧 ęᖷ噗ć w r h r g w r t w w g BN-68/ Ogᐧ南 w m g t 嘧 r bᐧ南t Ogᐧ南 w m g t 嘧 w r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐗ嚇 Ogᐧ南 w m g t 嘧 m t r ᐧ南ᐧ南w h w ᐧ南 w w ᐧ南T t Kr w t b m t m ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r w t b m t m ż t w ć r w t r b r wg t. rm: -PN-86/B Gr t, mb gr tᐧ南w -PN-88/B Gr t b w. B rᐧ南b gr t. -PN-66/B Kr w m r. Kr w m b w. B t h. -PN-76/B Kr w m r. B. P t w gᐧ南. -BN-64/ r g m h w. O w ź w g. m g r w t r g b r g : T b 1. m g r w r h t b m t m L.. ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 m g 1. U r wg PN 91/B 06714/12/ r t 嘧 h 囇 2 mm, 囇, m żភ囇 b r r h 嘧 h r t 囇 mm, 囇, w ę ż: 2. Z w rt ᖷ噗ć ęᖷ噗 rg h, wg PN 78/ B 06714/26/18/ B rw r w m t m b rw w r w 3. Z w rt ᖷ噗ć ᑇ嚇 b h, wg PN 78/B 06714/12/10/, w ę ż 0,5 4. Z w rt ᖷ噗ć r ᐧ南w, w r ᐧ南O3 wg PN 78/B 06714/28/19/, 囇, ż 1 嘧 m r w m r t ᖷ噗 r w t b 嘧 w w tr m ᐧ南 ᖷ噗 g t rᐧ南b r w t b w g m t m ភ囇rᐧ南 ᐧ南 r w t r w ż t t b m t m w h ć t źrᐧ南 ᐧ南 g h tw r h r I ż r. Kr w r w g r w ę źrᐧ南 ᐧ南 bę 嘧 t w r I ż r, ż w b ᑇ嚇 b r t r h w ż 嘧 g ᖷ噗ć r w w m g m r ᖷ噗 m w t t w źrᐧ南 ᐧ南 r w 30 15

23 , ż w t r w h 嘧 t g źrᐧ南 ᐧ南 bę 嘧 r I ż r tw r ż. Kr w tᐧ南r ᐧ南 嘧 w m g ᑇ嚇 r ᖷ噗 h w t t 嘧 r ᐧ南 ᐧ南 w r w Kr w w b ć ᐧ南 w w r m h tw r m br w m, w w r h b 嘧 h r m r w m m rᐧ南ż h r ᐧ南w r w ᐧ南 m t t b ż t w ć m t m r 35 b 25, rt, rt t m b h t. ᐧ南 m t w ż ᖷ噗 r w ᐧ南 ć w m g w rm h PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B ᐧ南 m t ż w t b w b ć, b w rt ᖷ噗 gr. rm h w r h r h w w m t w r r ć tr h m ę. ᐧ南 m t w r 嘧 gr b r h w w b w ᐧ南 ż ż tr m 嘧 m ż b ć ż t g 嘧 I ż r, g r b rᐧ南b w ż 嘧 w 嘧 嘧 w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗 mr r ᖷ噗ć. t b ż ż w ć m t m r h w w ć g w b r h t w h w h tę w g. N b w w w ć ę m w m t. ę r ᐧ南 ż t w t m ż w r ᐧ南 ż t t r t. N ż t t r t w m b w 嘧 b ż t w ᐧ南w w 嘧, t ᐧ南 ᖷ噗 b ęt ᖷ噗 28 w w tr m ᐧ南 ᖷ噗 m t wg PN-88/B r t w m t m r 35 ę ę w tr m ᐧ南 ᖷ噗 t w b w tr m ᐧ南 ᖷ噗 3 - w. m g m t w t t w t b r w m t m w t ęg w w r tw w b ć t, b w rt ᖷ噗 w h t ᐧ南w, w 嘧 w m g m PN - 88/B B b ᑇ嚇 b r t r h m ż t w ć w 嘧g w 嘧 w ę t 嘧. G w h w 嘧t w h źrᐧ南 ᐧ南 m ż b ć ż t b r b g w ż 嘧 rm 嘧. 3 ᆇ喇 Ogᐧ南 w m g t 嘧 r ęt w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ南 r ęt w w t b r w m t m w r tę 嘧 w t b r w m t m w w ć ę m ż w ᖷ噗 嘧 r t ż w m g r ęt : - w twᐧ南r t r w tw r m m t w - r w w, - m h m w ᐧ南 w tr rt w r w m, - w gᐧ南, w br b g m gę, w m h tr tę h ż t w ć gę r ᐧ南 t w, b m h b m ᐧ南 w w br. P t ż t w ć r w. ᐧ南 ᐧ南 r ęt m b ć t w r I ż r. ᐧ南 r ęt w ᐧ南 ć t w w m g r ᖷ噗 w 5. Ogᐧ南 w m g t 嘧 tr rt w ᐧ南T m g gᐧ南 t Tr rt m t r ᐧ南ᐧ南w m t r ᐧ南 ż t w m rᐧ南w ż m m, w b ć tr rt w w ᐧ南b m ż w 嘧. Tr rt m t w b w ć ę t w m m t w ᐧ南w. Ogᐧ南 w r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ南 ᐧ南 m Z ę t bᐧ南r m, b ᐧ南 ć w m g w tr m ᐧ南 ᖷ噗 w r m w rt ᖷ噗 m t. M m w rt ᖷ噗ć m t w t m h g r w w w ć 6 囇. Z w rt ᖷ噗ć w w m w w ć w g t ᖷ噗 t m r ᖷ噗 wg rᐧ南b Pr t r, g PN-88/B-04481, t r 嘧 囇 1 囇, - 2 囇 Pr t w ᐧ南 m r w t b w g m t m ᐧ南 m 30 r r ę m r bᐧ南t w w t r ć I ż r w t r t ᐧ南 m. r r t m w w t r ć rᐧ南b r w, m t w t h t ᐧ南w, br w b ᖷ噗 I ż r. Pr t ᐧ南 m w b ć r w w r : - w b ᑇ嚇 r w, - w b ᑇ嚇 m t, - w b ᑇ嚇 mr r ᖷ噗 w tr m ᐧ南 ᖷ噗 r w t b w g m t m, r w r ć: - w m g 嘧 w rt ᖷ噗ć m t w m w r tr b t ᐧ南w, - w m g 嘧 w rt ᖷ噗ć w w m, - w r h w 嘧t w h w b ᑇ嚇 ᖷ噗 w. Z r t w ᐧ南 m w w ć tr m w b w wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r w t b w g m t m g w m g m w r tm f r P b w r w t b w g m t m m ż b ć w w wt, g t m r t r w tr ż 2 ᐧ南 r wt, g ᐧ南 ż t m r ęt ᐧ南w.

24 5.4. Pr g t w ᐧ南 ż P ᐧ南 ż b wę w b ć r g t w g w m g m r ᖷ噗 m w ᐧ南T O hr b w w g ę r h b w Z hr ę b w w t w, tᐧ南r m ż ᖷ噗 ć r h tw r r I ż r ᐧ南t b m t 嘧 m w m r h t r h r g t w m m ż t w ć w twᐧ南r m b t w t g b t 嘧gᐧ南 g. ᐧ南 ᐧ南 m w b ć w w ᖷ噗 r ᖷ噗 w r b r t r. M r t r w b ć w ż w r 嘧 w g w g w r w m t r b ęt ᖷ噗 w g w w, gw r t 嘧 tę 嘧 t r w, w r ż w t m h m : - r w ± 3 囇, - m t ± 0.5 囇, - w ± 2 囇 w t w g t ᖷ噗 t m. ᐧ南 m w m r h h w b ć rᐧ南t 1 m. m r h t 嘧gᐧ南 g rę ᖷ噗ć w m t r ᐧ南ᐧ南w w b ć t b ż 嘧 tr w w t ᐧ南b, b w ć r ᖷ噗ć m. g t ᖷ噗ć m w w ć w g t ᖷ噗 t m t r 嘧 囇1 囇 -2 囇.Tr rt m w b w ć ę w ᐧ南b 嘧 gr g. M w w twᐧ南r w b ć ᐧ南 r m ᐧ南 r b rᐧ南w r. Gr b ᖷ噗ć m ᐧ南 w b ć t, b w ć w m g gr b ᖷ噗 w r tw gę. Pr gę m w b ć w r f w w m g h r ę h, ᐧ南w ᐧ南 ż h r h. Pr ż rᐧ南w r r ᐧ南 m ż w r t ć r w w w rᐧ南w ᖷ噗 r f w r tw. O ż r w m ż t 嘧 ć r t w t h g gw r t 嘧 嘧 w 嘧 gr b ᖷ噗ć w r tw Z gę Z gę w r tw r w t b w g m t m ż r w ć r ż w ᐧ南w gᐧ南 h, w br h b g m h, w t w t w m r I ż r. Z gę b w r g ᐧ南 ż r r w m w r 嘧ć ę r wę r w ć ę t w m ᐧ南 ż m ęᖷ噗 w ᐧ南 嘧 m ę w r. Z gę w r tw tr m r m w r 嘧ć ę ż ᐧ南 ż r wę r w ć ę m ᐧ南 ż m ęᖷ噗 w ᐧ南 嘧 m w r w ż ᐧ南 ż r wę. P w 嘧 ę w gę ż, b t, r w r tw b w w b ć t hm t r w r w m ę m ᐧ南 嘧 gᐧ南ęb ᖷ噗ć, w rᐧ南w w gę. P w r h gę w r tw w m ć r w ᐧ南 w r rᐧ南 r t w g 嘧. r t h g m w m r h t r h r gę brᐧ南b w r h w m 嘧 b ć ᑇ嚇 r ᐧ南 w m wᐧ南 h g hw w m. r t h g m m r gę brᐧ南b w r h w m 嘧 b ć ᑇ嚇 ᐧ南ź ż w 嘧g 5 g 嘧 m m t r ę m r w m t m. Pr rw w gę m g 嘧 b ć ᐧ南 ż ż 30 m t. Z gę ż t w ć 嘧g ę w ź gę m m g 1.00 wg rm rᐧ南b Pr t r g rm 嘧 PN - 88/B ᐧ南 嘧 w gę ż ᖷ噗w ę ć gę m w 嘧 tw r b h ᐧ南 ż h r h r w h r 嘧 ᑇ嚇 b h. m ź r gr g w, ę gę b w ᐧ南b w w, w b ć r w r rw w r tw ᐧ南 嘧 gr b ᖷ噗ć, wb w w m w m ᐧ南 w gę. b t t t 嘧 w t w ᐧ南 r b m rę m ż w ᖷ噗 ż ć ᐧ南 ż h r b h, r w w r tw ᐧ南 r ᖷ噗. r w m r, r w r tw w w w r w h, r w m g ż w 嘧 r wę ź w g w ż ć w 嘧. Pr w r tw w b r w w gę m ż wᐧ南 b 嘧ć w 嘧 r wę ź. P w ż w 嘧 ż wb w ć. b ᐧ南b ż w ć r 嘧 ę r b 嘧 ᐧ南 嘧 ᐧ南 r b h. O b ę w r wę w w m m ż t 嘧 ć wt, g m ę ᑇ嚇 m gę g r ę m wb w m 嘧 g r r 60 m t. J ż w ż ᐧ南 ż w r tw w tę 嘧 r b, t w gᐧ南r w r tw b w w b ć w g ę m h r ęt, m 30 m ᐧ南 ż 1.00 m r P ęg w r tw r w t b w g m t m O w 2 g gę w r tw b w b g ᐧ南 ż t r r t w 嘧 w r tw 嘧 t g m g m t r ᐧ南 b 嘧 w r tw 嘧 w r h, t w b ć t hm t ęg. P ęg w b ć r r w wg g tę 嘧 h bᐧ南w: r w r tw m 嘧 f t w 嘧, f t m 200 b 300 w ᖷ噗 g/m 2. b r m r r t m wᐧ南 twᐧ南r m 嘧 m ᖷ噗w tw t w w b w tw r g w m m t w m, w ᖷ噗 0.5 g m 2, r m t w h ż r I ż r, tr m w w t w g t m r w r t r w 嘧 w g, w m 3 b 7 w h w tr g, r r r 7 r 嘧 f 嘧 t w 嘧, ᐧ南 ż 嘧 ᐧ南 r ᖷ噗 m 30 m b 嘧 r rw m w r h w r tw r w tr, r r w r tw 嘧 b gr b wᐧ南ᐧ南 t h tr m w t w g t m w m 7. I b ęg r w r w ę m t r ᐧ南 r ęg m g 嘧 b ć t w t I ż r. N ż ć ż g r h ᐧ南w m b w w r 7 w. P t m w t r h t h g m ż b w ć ę w ᐧ南 嘧 g 嘧 I ż r. ᖧ嚧 Ogᐧ南 tr ᖷ噗 r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r w t b w g m t m tr m ᐧ南 ᖷ噗ć r w t b w g m t m, b wg BN-68/ , w ę m ᖷ噗 ć w r r ᖷ噗 m w t b 2. ź mr r ᖷ噗 wg BN-68/ , w b ć w ę g w t b 2.

25 T b 2 tr m ᐧ南 ᖷ噗ć r w t b w g m t m L.. w r tw tr w r h tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗 rᐧ南b h w 嘧 ᐧ南MP ź mr r ᖷ噗 r g w 7 h 28 h 1. P b w ᐧ南gr t t b. m. 1,0-1,5 1,5-2, B wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 m t r ᐧ南ᐧ南w Pr r t 嘧 m r bᐧ南t w w w ć b bę r w r t ᐧ南 m r t b, w r w r ᖷ噗 m w t T b 2. ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć b ᑇ嚇 r b w b w g ᐧ南 ż r w t b w g m t m L.. gᐧ南 r bᐧ南t ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć b ᑇ嚇 M m ᖷ噗ć b ᑇ嚇 M m w r h b w ᐧ南 r b r 嘧 b 1. U r r w g t ᖷ噗ć m r w m t m J r ᖷ噗ć gᐧ南ęb ᖷ噗ć w m 囇 Z gę w r tw tr m ᐧ南 ᖷ噗ć 7 - w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć 28 - w Mr r ᖷ噗ć r w t b w g m t m Pr r t w r h w 嘧t w h 8. B m t ż t w 9. B w ż g w 嘧t w g źrᐧ南 ᐧ南 囇 B w ę r t b r w m t 嘧 m m B m t ż w r tw m t w w r ᖷ噗 ć w 嘧, t ᐧ南 ᖷ噗ć b ęt ᖷ噗 w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć 28 - w 嘧 m t. r t w m r m t m r 25 ę ę w tr m ᐧ南 ᖷ噗 t w b w tr m ᐧ南 ᖷ噗 3 - w. ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 t w ᐧ南 ć w m g r ᖷ噗 w t b 3. T b 3. m g m t t b ᐧ南 ᐧ南 r b ᑇ嚇 L.. ᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 M r m t tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗 ᐧ南 MP, 3 h, m ż: - m t rt b t ᐧ南w 15 - m t h t 10 - m t rt t m tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗 ᐧ南 MP, 28 h, m ż: ᐧ南 w 嘧 - 嘧t w 嘧, w ᖷ噗 ᐧ南 w, m. - w 嘧, ᐧ南ź ᐧ南 w h. 4. ᐧ南w m r ᖷ噗ć m b ęt ᖷ噗 : - wg rᐧ南b L ᐧ南h t r, m w ę ż - wg rᐧ南b h ᐧ南 m t h t g m 60 ę 8 g B r w Pr ż m r r w ż b ć w t g wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 r ᖷ噗 w t b 1. r r w ć w ᐧ南 m wg t ę t t w ᖷ噗 嘧 r ᖷ噗 嘧 w t b B w r h w 嘧t w h ż r r w ć b w wg PN - 88/ B B t ᐧ南w J ż 嘧 t w h m t 嘧 h b ż w ć w r h r w r r ᖷ噗 m r I ż r g t ᖷ噗ć m r w t b w g m t m g t ᖷ噗ć m r w t b w g m t m w b ć rᐧ南w w g t ᖷ噗 t m, r ᖷ噗 w r ᐧ南 t m, t r 嘧 囇1 囇, -2 囇. g t ᖷ噗ć m r w t b w g m t m. N ż r w ć ę t t w ᖷ噗 嘧 r ᖷ噗 嘧 w t b 2. r tr gę w r tw Z gę m M w b ć gę 嘧g ę w ź gę m g ż 1.00, r g rᐧ南b 嘧 Pr t r, w ᐧ南 g PN-88/B Z gę ż r w ć ę t t w ᖷ噗 嘧 嘧 w t b tr m ᐧ南 ᖷ噗ć w r tw r w t b w g m t m tr m ᐧ南 ᖷ噗ć r w t b w g m t m w b ć g w m g m r ᖷ噗 m w t Prᐧ南b b ᑇ嚇 ż br ć ę t t w ᖷ噗 嘧 嘧 w t b 4., m w br h w ᖷ噗w ż r ᐧ南 ż gę w r tw. Prᐧ南b w ᖷ噗 6 t ż f rm w ć r h w w ć g rm 嘧 BN - 68/B Tr rᐧ南b ż b ć ᐧ南 8 rm

26 h tr 28 h r w Mr r ᖷ噗ć w r tw r w t b w g m t m r h w 嘧t w h b I ż r ż br ć t w rᐧ南b w b mr r ᖷ噗 g BN - 68/B Mr r ᖷ噗ć w b ć g w m g m r ᖷ噗 m w B m r h g m tr h w r tw r w t b w g m t m ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć r r b ᑇ嚇 m rᐧ南w ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć r b ᑇ嚇 m rᐧ南w h g m tr h w w r tw b w r w t b w g m t m r t w w t b 4. T b 4. ᐧ南 ę t t w ᖷ噗ć r b ᑇ嚇 m rᐧ南w w w r tw b w r w t b w g m t m L.. gᐧ南 b ᑇ嚇 m rᐧ南w M m ę t t w ᖷ噗ć b ᑇ嚇 m rᐧ南w 1. Gr b ᖷ噗ć w r tw P b w : tr h t h ż ᐧ南 r b r ż r 400 m 2. Pr b r m: w tr h t h, r ż r 2000 m 2 2. ᐧ南 r ᖷ噗ć w r tw 100m. 3. ᐧ南w ᖷ噗ć ᐧ南 ż w ż g r h 20m ᐧ南 t 嘧 4. ᐧ南w ᖷ噗ć r 100 m. 5. ᐧ南 r 囇 100 m. 6 ę w ᖷ噗 w 100 m w h r t r t h t h w t 7. U t ᐧ南t w w 囇 囇 t w m r ᐧ南w ᐧ南w r h t ᐧ南t w w ż w ć w t h gᐧ南ᐧ南w h ᐧ南 ᐧ南w m h Gr b ᖷ噗ć w r tw Gr b ᖷ噗ć w r tw ż m r ć r w tw rᐧ南w ᐧ南 嘧 gᐧ南ęb ᖷ噗ć, w gᐧ南 ᖷ噗 m 0.5 m r wę, t hm t gę w r tw r r b r m. h ᐧ南 r t w gr b ᖷ噗 b w w r r ć 囇 - 10 囇 15 囇 ᐧ南w ᖷ噗ć b w N rᐧ南w ᖷ噗 ᐧ南 ż b w ż m r ć 4 - m tr w 嘧 ᐧ南 t 嘧. N rᐧ南w ᖷ噗 w r r ć: 12 mm b w m g ᐧ南 ż ᐧ南 r b w ᐧ南 r b w g ᐧ南 ż w b ć g m t 嘧 Pr t w 嘧 t r 嘧 囇-5 囇 ę w ᖷ噗 w b w ę ż r w ć w r wę h. ᐧ南ż m ę r ę m w b w g ᐧ南 ż r ę m r t w m m ż r r ć 囇1 m - 2 m U t ᐧ南t w w b w U t ᐧ南t w w b w g ᐧ南 ż ż r w ć w t h gᐧ南ᐧ南w h tr. Oᖷ噗 b w g ᐧ南 ż w m ż b ć r ęt w t r t w w ę ż ± 3 m bw ± 5 m t ᐧ南 h rᐧ南g ᐧ南 r ᖷ噗ć b w ᐧ南 r ᖷ噗ć b w g ᐧ南 ż m ż ę rᐧ南ż ć ę r ᖷ噗 r t w w ę ż 囇 10 m, - 5 m Z tę w w w w m m b w N wᐧ南 ᖷ噗 w w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć b w J ż w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć ᖷ噗r rᐧ南b 28 h w 嘧 bę m gr r ᖷ噗 w 6.1., t w r tw w w m t rw w m w 嘧 w h wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 h, t w. J ż ᖷ噗r rᐧ南b 28 h w 嘧 b 7 h w 嘧 r r gᐧ南r w rt ᖷ噗 w t. 6.1., t ż r g w ć ᐧ南 m, r b w tę h ᐧ南w tr m ć w tr m ᐧ南 ᖷ噗ć g 嘧 w m g m r ᖷ噗 m w t b 3. J ż w ź gę t m w m g g, g w t. 6.1., w r twę ż rw ć w m ć w t w N wᐧ南 ᖷ噗 w h g m tr b w J ż w b ᑇ嚇 tw r ᐧ南 b w b m ᐧ南 ż tw r ę, ż h h g m tr h ᐧ南 r b r r 嘧 w ᖷ噗 r ᖷ噗 w t t w r tw t rw w w t w. J ż r ᖷ噗ć b w b g ᐧ南 ż t m r ᖷ噗 r t w w ę ż 5 m w r w r tw m w ż ż 嘧 m, t w w r ć b wę b ᐧ南 ż r rw w r tw ᐧ南 嘧 gr b ᖷ噗ć, ᐧ南 w r ᖷ噗 r h, t w g tw r g ᐧ南 ż, f rm 嘧 w 嘧 rᐧ南w r wę ź w w t w r tw. w t r b t w wᐧ南 t N wᐧ南 ᖷ噗 w gr b ᖷ噗ć b w Pr b r m w r tw w r w gr b ᖷ噗ć b w b g ᐧ南 ż w b ᖷ噗 I ż r ę t t w ᖷ噗 嘧 嘧 w t b 4. Gr b ᖷ噗ć b w w b ć m rᐧ南w r t w, w ż m tw r m r gr b ᖷ噗 m ż b ć w ę r ᖷ噗 g w t J ż w r t t ᐧ南 w tr m ᐧ南 嘧 ᐧ南 tę r b t. r w m r w w wᐧ南 t, w b ᖷ噗 I ż r, t w tw r w t f w r h w w h w g ę m gr b ᖷ噗. N w t h w r h h w w h

27 w g ę m gr b ᖷ噗 w w r wę b w b g ᐧ南 ż r rw w w r tw, ę rw g m t r ᐧ南 w w w r tw w h wᐧ南 ᖷ噗 w ᖷ噗 h w m g gr b ᖷ噗 r ż r m m r t r h. b t t w w wᐧ南 t. P w t h r bᐧ南t t 嘧 w m r gr b ᖷ噗 w r tw, w ᐧ南 g w ż h t w. ၷ嘇 Ogᐧ南 bm r r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t J t bm r w J t 嘧 bm r w 嘧 t 1 m 2 b w ᐧ南 g ᐧ南 ż gr t t b w g m t m. 8 Ogᐧ南 b r r bᐧ南t w ᐧ南T m g gᐧ南 t 8. b t ę w g m t 嘧 Pr t w 嘧, ᐧ南T w m g m I ż r, ż w t b m r w ᐧ南 g t 6. ᐧ南 w t w. 9 ᐗ嚇 ᖧ嚧 Ogᐧ南 t t 嘧 ᐧ南 t ᖷ噗 w ᐧ南T m g gᐧ南 t ᐧ南 t bm r w ᐧ南 1 m 2 w b w ᐧ南 g ᐧ南 ż b m : - r m r w, - r w ᐧ南 ż, - ż ż ᐧ南 ż w r tw w r h, - r w r t m, - t r ᐧ南 ᐧ南w w r w m t w tw r r t, - tr rt m m wb w, - t r, t w r br w r h m t r ᐧ南ᐧ南w r 嘧 ᑇ嚇 m h, - r ᐧ南 ż, w r f w gę m, - ęg w w r tw, - r r w m rᐧ南w b ᑇ嚇 b r t r h w m g h w ᐧ南T, - tr m hr ᑇ嚇 w r tw. b w ᐧ南 g ᐧ南 ż w r tw t b w g m t m gr b ᖷ噗 w r tw 15 m wr ęg 嘧. Ą 10.1 N rm 1. PN-88/B ᐧ南 m t. M t b ᑇ嚇. O h f h. 2. PN-86/B Kr w m r b t. 3. BN-68/ r g m h w. P b w gr tᐧ南w t b w h m t m. 4. BN-64/ r g m h w. O w ź w g. 5. BN-87/ Kr w m r. Kr w t r w r h r g w h P. 6. BN-66/ Kr w t r w r h r g w h w h. 垷w r ᐧ南ᐧ南. 7. PN-88/B M t r ᐧ南 b w. b t ᐧ南w r w. 8. PN-88/B ᐧ南 m t h t. 9. PN-88/B ᐧ南 m t rt t m. PN-88/B ᐧ南 m t. PN-76/B Kr w m r. P b r rᐧ南b.

Sp ś ᖧ厇 ᖧ厇 ᆗ叧p Ch ᖧ厇 Pᐧ則ᐧ則ᐧ則żᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 mᐧ則 ᐧ則ᖧ吇 ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則...ᐧ則 1.ᐧ則. ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᖧ吇ᐧ則m ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ąᐧ則 ᑇ咷 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ęᖧ吇ᐧ則

Sp ś ᖧ厇 ᖧ厇 ᆗ叧p Ch ᖧ厇 Pᐧ則ᐧ則ᐧ則żᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 mᐧ則 ᐧ則ᖧ吇 ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則...ᐧ則 1.ᐧ則. ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᖧ吇ᐧ則m ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ąᐧ則 ᑇ咷 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ęᖧ吇ᐧ則 ᐧ則ąᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᖧ吇ᐧ則ᐧ則mᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則. ᖧ厇 ᖧ吇ᐧ則ᐧ則m, ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則. Sp ś ᖧ厇 ᖧ厇 ᆗ叧p...3

Bardziej szczegółowo

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y ᐧ唧 83, ę ᐧ唧ᐧ唧 ᖷ南 u 32 u C A h t t 02-964 W, u Eu p j 109 t 0-602 823 923 ń 喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

ᐧ号 g Ż ᐧ号ᐧ号ᐧ号8 t p st ၇唇.၇唇 ᐧ号 ᑇ啗 ᐧ号 O w ww 1 ၇唇 ᐧ号 6 ᐧ号 ę 嚗 ᐧ号 t y p syp ᐧ号 t ᐧ号p s j ᐧ号.1 ᐧ号8ᐧ号6ᐧ号ᐧ号ᐧ号 4ᐧ号.6ᐧ号ᑇ啗ᐧ号ᑇ啗1ᐧ号7ᑇ啗ᐧ号7 ᐧ号8.6ᐧ号 ᐧ号 ၇唇 ᐧ号 6.1 ᐧ

ᐧ号 g Ż ᐧ号ᐧ号ᐧ号8 t p st ၇唇.၇唇 ᐧ号 ᑇ啗 ᐧ号 O w ww 1 ၇唇 ᐧ号 6 ᐧ号 ę 嚗 ᐧ号 t y p syp ᐧ号 t ᐧ号p s j ᐧ号.1 ᐧ号8ᐧ号6ᐧ号ᐧ号ᐧ号 4ᐧ号.6ᐧ号ᑇ啗ᐧ号ᑇ啗1ᐧ号7ᑇ啗ᐧ号7 ᐧ号8.6ᐧ号 ᐧ号 ၇唇 ᐧ号 6.1 ᐧ D MIEJSKI w GOWIE KOS TO YS INWESTO SKI ᐧ号 g ᐧ号 ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号ᐧ号 Ż g. Ż ᐧ号 ᐧ号ᐧ号 ၇唇 Ł ၇唇 ၇唇၇唇၇唇၇唇 ၇唇 ᐧ号 ᑇ啗s ᐧ号 7.ᐧ号4.ᐧ号ᐧ号ᐧ号8. t g y ᐧ号 NA TY ၇唇 s ty p ś ᑇ啗၇唇pᑇ啗... ᑇ啗 ᐧ号ᐧ号 ys ᑇ啗 ᑇ啗...

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ą ź Ę ń Ę ć ć ń ć ć ń Ą Ę ć ń źć ń ć ź ń ć ć Ę ć ć ć ć ń Ś ć ć Ć ć ć Ć ń ć ć Ć Ć Ś Ś ć Ś Ż ć ń ć Ć ń ć ń ć źć ć ć ć ń Ć ć Ć ń ń ń ń ń ń ć ź ć ń ć ć ć ć ć ć ń ź ń ć ń ź ć ć ć Ć ć ć ć ź ć Ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

u l 咷 b ć w 咷 ᐧ咇 w ób w lu 厷 u lub uw ᐧ咇 u w 5. WYKONANIE ROBÓT Ogól w w bó w W g gól ę bó b ć l bu w ę ób w ᐧ咇, w b ó w u 咷 w ć ę ę, w ś ᐧ咇óg w l 厷 b

u l 咷 b ć w 咷 ᐧ咇 w ób w lu 厷 u lub uw ᐧ咇 u w 5. WYKONANIE ROBÓT Ogól w w bó w W g gól ę bó b ć l bu w ę ób w ᐧ咇, w b ó w u 咷 w ć ę ę, w ś ᐧ咇óg w l 厷 b SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE BUDOWLANE I. Roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiórkowe) oraz Roboty w zakresie usuwania gruzu 1. WSTĘP b ó w 厷 w g 厷 w b u bó 2 Z w w u g w w l u l bó w w

Bardziej szczegółowo

PRA COWNIA U SŁUG PROJEKTOWYCH. D o b r o L. Józef Dobrowolski

PRA COWNIA U SŁUG PROJEKTOWYCH. D o b r o L. Józef Dobrowolski PRA COWNIA U SŁUG PROJEKTOWYCH D o b r o L Józef Dobrow olski 10-457 Olsztyn ul. K ard. Wyszyń skiego 24/88 tel/fax 5333040 NIP 739-010-33-48 e-mail : dobrol@mailbox.olsztynpl tel.kom. 0604083604 Projekt

Bardziej szczegółowo

ż Ł Ęż Ą Ę Ę ż ż ż ż Ł ń ń Ę Ę ż ż ć ż Ś ń ż ć ń ń ć ż Ł ć Ł ż Ą ń ń ć ż ż ż ć Ą Ę Ł ń Ł ć ń ń ż ż ż ż ź ż ż ż ć Ę ć ż ż ż ż ż ć ż Ą ć ż ż ć Ń ż Ę ż ż ń ć ż ż ć Ń ż ż ć ń Ę ż ż ć Ą ż ź ż ć ż Ę Ę ż ć ń

Bardziej szczegółowo

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść Ś Ś ś ś ś ś Ą Ą ź ź ć ź Ę ś ń ś ś Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść ć Ę ć Ą ś ś ń ń ć ś ś ń Ń ś ś ć ć ń ś ź ś ść ń Ź ń ść ś ń ń ść ś ś ń ść ń ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż Ę Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż ś ś ś ć ś Ż ć ź ż ś ż ć ź ź ź Ę ć ż Ń ść ć Ł Ż ś ść ś ż ć ż ć ć ć ć ć ść ć ś ś ć ż ź ć ć ż ś ć Ę ś ż ć ść ć ź ź ś Ź ś ść ś ś ć ś ż ż ś ś ś ś ś ż ś ś Ź ż ś Ś ś

Bardziej szczegółowo

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć ć Ł ś ś Ć ć ć ń Ć ć ń Ć ń ć ć Ć Ć Ć ń ć Ł ś ć ń ć Ć ś Ć ń ć ć ź ś ś ść Ł ść ś ć ź ć ś ć ś ć ć ć ć Ć ś ś ć Ć ń ś ź ć ź ć ś ń ń ń ś Ą źć Ć Ć Ć ć ź ć ź ś ć Ę Ć ś ć ś ć ć ś Ć ć ś Ę Ć Ć ć ź ć ć Ć ń Ę ć ć ń

Bardziej szczegółowo

T ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ZAŁ၇呗CZN K ၷ咧 / ၷ咧ၷ咧/ /ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 G K D T ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 G K Ś ᑇ喗 ၷ咧 Y UNK ᑇ喗ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ż ą ą ᑇ喗 ၷ咧

T ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ᖷ呗 ZAŁ၇呗CZN K ၷ咧 / ၷ咧ၷ咧/ /ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧ၷ咧 ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 G K D T ၷ咧ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 G K Ś ᑇ喗 ၷ咧 Y UNK ᑇ喗ၷ咧ၷ咧ၷ咧 ż ą ą ᑇ喗 ၷ咧 ᖧ劇C. O CHN CZNY A. rzył 南cze wody ą ᖷ呗 T ą Gęᖷ呗 ᖷ呗ၷ咧 ż ą ą ၷ咧 ᖷ呗 ą ą ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᖷ呗 ż ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ą ą ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ż ą ᖷ呗 ᖷ呗 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 ᑇ喗 ၷ咧 D ᖷ呗 B. rzył 南cza kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ń Ś Ę Ś Ś ń Ż ą ż Ż ą ą żą ąż ż Ż Ż Ż ą ą Ż ż ą Żą ą ą ą ż Ś ą ą Ż ż ą ą ą ą Ż Ż ć ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ą ą ą Ż ń ą ą ń ż ń Ż Ś ą ą ż ą ą Ś Ś ż Ś

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ul. Centralna cz zachodnia 1 K p p 74/ 7 RAZEM 0,57 K ę p ᐧ嗇 ᐧ嗇 6 p ś p ęż ᐧ嗇 RAZEM 574,00 K 6

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ul. Centralna cz zachodnia 1 K p p 74/ 7 RAZEM 0,57 K ę p ᐧ嗇 ᐧ嗇 6 p ś p ęż ᐧ嗇 RAZEM 574,00 K 6 KOSZTORYS INWESTORSKI 唗 Ą K K K ń K ń ᐧ嗇 śၷ嗧 ᐧ嗇 Słownie: K p ᐧ嗇 p p p p Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ul. Centralna cz zachodnia 1 K p p 74/ 7 RAZEM 0,57 K ę p ᐧ嗇 ᐧ嗇 6 p ś p ęż ᐧ嗇 74

Bardziej szczegółowo

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn 卧ż ᑇ厇 卧ż s ł ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᐧ厇 zelbe w k e.- w. 9 7 7 卧 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 9 ᑇ厇 卧 ᖷ呇 g ᑇ厇 s III, g Pᑇ厇-8 ᑇ厇B- 2 ᑇ厇 :2 6 Qk kn/ C kqk C 9 kn/ γᐧ厇 ᐧ厇 k kn/ ᐧ厇

Bardziej szczegółowo

Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ

Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ Wycena zapasów w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości Celem artykułu jest wskazanie niekonsekwencji obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wyceny zapasów w odniesieniu do nadrzędnych zasad

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y ᖧ厇 G aszewice ul. oznańsᖧ厇a zaᖧ厇anie nᖧ厇 ᖧ厇 G G ᐧ呷 g ól g ᐧ呷 Z ó ń ᐧ呷 ᐧ呷 ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU

Bardziej szczegółowo

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó ć ń ó ą ś ą ą ż ó ó ą ż ó ś ą ś ą ś ć ż ść ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ś ą ą ą ń ó ą ą ą ś ą ó ż ś ęż ęś ś ń ą ęś ś ą ą ś ż ś Ę ę ń Ż ą ż ń ą ą ą ę ą ę ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę

Bardziej szczegółowo

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 ၇受 Ó Ó ᐗ厗 Ó Ż ᐗ厗 E p ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受

Bardziej szczegółowo

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ł ń ść ś Ż ś ś ć ś ś Ż ż ś ś ść ś śń ż Ż ć ś ń Ś ż ć ż ść Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ą Ż Ą ś ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ś ć ż ż ź ź ń ś ć ż ć ć ż ż ć ż ż ż ś ć ż ż źć ż ż ż ż Ż ż ń ż ż

Bardziej szczegółowo

Zegar s³oneczny PODSTAWOWE METODY ANIMACJI

Zegar s³oneczny PODSTAWOWE METODY ANIMACJI Zegar s³oneczny PODSTAWOWE METODY ANIMACJI 吧 ᑇ叇 咧 t tyc ᐧ北 c p p ᐧ北tó 吧 y : p ycᑇ叇 ᐧ北 ᐧ北 ᐧ北 b t ybᐧ北 ść t 0. ᐧ北 c : St ó p t ę ᐧ北 ᐧ北 tᐧ北 ᐧ北tó c ᑇ叇 bę ᐧ北 y ᐧ北 ę)ᐧ北 ᐧ北 ęᐧ北 ś tᐧ北 c ᑇ叇 吧c c ᑇ叇 ᐧ北 y 吧 p ᐧ北tó

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

2 ᐧ劗ᐧ劗ᆗ嘧ᐧ劗Tᐧ劗R- ᐧ劗 65 CTᐧ劗 + ᐧ劗ᐧ劗aᐧ劗 a och o 劗 劗aᐧ劗 u 劗 owa op awa ᐧ劗wa uac j 劗a pog a 劗ᐧ劗 劗ᐧ劗 劗o 劗ᐧ劗a 哧 wᐧ劗 w 劗ᆗ嘧cᐧ劗 abᐧ劗 pᐧ劗ᐧ劗c ającᐧ劗j p ᐧ劗d o bᐧ劗c

2 ᐧ劗ᐧ劗ᆗ嘧ᐧ劗Tᐧ劗R- ᐧ劗 65 CTᐧ劗 + ᐧ劗ᐧ劗aᐧ劗 a och o 劗 劗aᐧ劗 u 劗 owa op awa ᐧ劗wa uac j 劗a pog a 劗ᐧ劗 劗ᐧ劗 劗o 劗ᐧ劗a 哧 wᐧ劗 w 劗ᆗ嘧cᐧ劗 abᐧ劗 pᐧ劗ᐧ劗c ającᐧ劗j p ᐧ劗d o bᐧ劗c ᐧ劗ad-QUADRA DK 2x 8 T EVG op awa śwᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗w owa doᐧ劗ᐧ劗 opowa 2x 8 20 aᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗 TURᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗o ᐧ劗ᐧ劗Rᐧ劗ᐧ劗 EVG 劗o 劗ᐧ劗a 哧 do ᐧ劗ᐧ劗 opu 2 QUADRA DK 2x 8 T EVG/Aᐧ劗-CTᐧ劗 op awa śwᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗ᐧ劗w owa doᐧ劗ᐧ劗 opowa 2x

Bardziej szczegółowo

ć ć Ń Ę

ć ć Ń Ę ż ź ć ć Ń Ę ć Ś Ę Ś ć ć ż ć ż ż ż ć ć ć ż ź ć ż ż ż ż ć ż ż Ś ź ż ć Ą ż ż ż ż ż ż ź ć ż ć ż Ś ż ć ż ż Ą ż ż Ę ć Ż ż ć Ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ź ć ż ż ć ż ź Ś ż ż ć ż ż ż ż ć ćż ż ć ż ż ż ź ż ć ż ż ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ż

ż ż ż ż ń Ł Ń Ś Ę ż Ą ż ż ż Ż ż Ę ń ż ż ż Ą Ą ż Ą ń ż ń ć ż ć ć Ę Ą ż Ń Ę Ę Ę ż ź ż ż ć ż ż ć ć Ę Ą ż Ę ż ć ż ć ż Ę Ą ż Ę Ę Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ć ż ń ć ń ż ż ż Ą Ę Ą ń ń ń ń ń ż Ą ć ż Ź ż ć Ą Ż ż Ś Ą ż Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

Ź Ź ź Ś Ą Ź ć Ś

Ź Ź ź Ś Ą Ź ć Ś ć ź ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć Ś ć Ć ć ć ć Ź Ź ź Ś Ą Ź ć Ś ć Ź Ę Ź ć ć Ą Ą Ą ć Ć Ą ć Ź Ś ź ć Ź ć Ź Ś Ź Ź Ą ć Ą Ź ć Ć Ź Ę Ą Ą Ś ć Ć ć ć Ś Ń Ą Ń Ś Ś Ę Ź Ą Ą Ą Ś ć Ź Ź Ś Ś ź ŚŚ Ć Ś Ś Ą Ą ć ć Ź ź Ź ć Ź Ź ź Ź ć Ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ż Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ć Ż Ę ż Ż Ź Ź ż Ż Ż ć Ż ż ć ż ć Ż Ż Ż ż Ż Ń ż Ż Ż ż ż ż ć ć Ż ć Ź ż ż Ź ż ć ż ć Ę ć ż Ł Ż ż ż ć ć Ż Ż ż Ż ż Ż ć Ż Ż ć Ż ż Ż Ż ć ć ć ć Ę ż ż ż Ę ź ż Ź Ź ż Ż Ń ć Ż Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż Ż ż ż ś ś ż ż ż ś ż Ż Ź ś Ź Ź ś ś ż ż ś ś ś ś Ż ś Ż Ę Ż Ż Ż ś ż Ż ś ś ś Ż Ą ż ś ś ź Ż ż ż ś ś ż Ł Ż ź ż ż ś ś Ę ż ż ż ż Ę ś ż ć ś Ę ż ś ż ś Ż ż ś ż ś ść ść Ę ż ż ż ś ż Ą Ż Ś ś Ą Ż ż ż ś Ę ś Ż ś Ń ś ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż Ą ń ż ż ż Ś ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż ż Ś ń Ł ń ż ć ż ż ż ż Ł Ł ż ż ć ż ń Ź ć ż Ę ż ń ć Ź ż Ł ż Ł ż ż ć Ś ż ć ż Ą ż ń ż Ź ż Ź Ą ż ń ż ż ń ć ż ć ć ż ż ż ż ć ż ć Ś ż ń ż ż Ź ż ć ż Ę ż ć ż Ę Ą ń ż Ę Ź ż ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ź Ł ń Ż Ż ń Ą ć ń ń ń Ż Ł ń ń ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ń Ę Ę ń ń ć Ż Ż Ą Ą Ż ć ć ń ć ć ń ć ń ń Ż Ż ń Ż Ż Ż ń Ź Ż Ż Ę ń Ł ń Ś Ł Ż ń ń Ś ń ć Ż Ż Ż Ę Ł Ż ń ń Ż ń Ą Ż ń Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć Ł ź Ą Ł Ę Ż Ę Ą ź ź Ę Ę Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć ź Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę ź ć Ę ć Ę Ł ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę ź ź ź ź ź Ę ź ź ź Ę ć ć Ń ź ź ź ź ź Ą ć ź

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń Ś Ą Ń ż Ą ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ń ź ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż ż ń Ą ż ń ń ż ń Ń Ę ż ź ń ż ć ć ń ż ż ż ń ż ż ż ć ć ń Ń ń ż ż Ń ć Ę ń ć ć ż ż ż ż ń Ę ń ż Ź Ś ż ć ć ż Ś ż ż ć ń ń ż ć ć ż Óż ń ń ż ż ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł ę Ą Ł Ł Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł Ł ś ś ś ś ę ś ę ę ś ść ść ść ę ę ę ść ę ś Ą Ą ś Ż ść Ź Ś Ą ę ść ść ść Ą ś Ż ę Ż Ń Ą Ł ś ę ś ę ś ś ę ś ś ść Ę Ś ś Ś ś Ś ś Ś ź ę ź ę ść ś ę Ę ś Ł ść

Bardziej szczegółowo

ż Ę Ł Ą ż ż ż ź Ł ć Ł ż ć ć Ść ć ź ż ż Ź ć ć ć ć ć ć ć ż ż Ś Ś ż Ś ć ż ć ć Ł Ść ż Ś ż Ś ż ć ż ć ć ć ż ć ż ć ż ż ż ż ć ż ż Ł ć ż ć Ł ż Ź Ę ż ż Ś ć ż ż ć Ź Ś ż Ą ż ć Ś ć ć ż ć ć Ś ż Ź Ł ć ć ć Ć ć ć Ś ć ż

Bardziej szczegółowo

ć Ą Ą Ł Ą

ć Ą Ą Ł Ą ź ź ź ć ć Ą Ą Ł Ą ź ź Ę Ą ź Ą ć Ł Ł Ą Ś Ę ź ź Ą Ą ź ć ć Ł Ę ć ź ć ć Ą Ć ź ź ź ć ć ć ć ć ź ź ć ć ź ć Ś Ę ć ć ć ć Ł ź ź ź ź ć Ę Ż ć ć ć ć Ę Ę ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć Ć ć Ł Ł Ę Ę ć Ę ć ź ć Ń Ł Ł Ł Ś ć ć ć Ę Ś

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ć ć ć Ś ć Ż

ć ć ć Ś ć Ż Ę ć ć ć Ś ć Ż Ę Ś ŚĆ Ś ć ć ć Ś ć ć ć ć ć ć Ś Ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć Ś Ż Ś Ę ć ć Ż ŚĆ ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ż ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ę ź Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo