ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m"

Transkrypt

1 ᖧ劗C ᖧ劗C W Ę... ᖧ劗 3 ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗... ᖧ劗 ᐧ厇ó ᆇ厷 Ć ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 p - dz ᐧ厇ó T z z z u u ᆇ厷 ᆇ厷 ᐗ吗 ᆇ厷, ᆇ厷, ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ( V) Op fu j u ó z u zg ęd g j ᐧ厇 z ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 Ż ᆇ厷 ᐧ厇 O z p j ᖷ呷 u u ó ᐧ厇 p ż

2 ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m ęᖧ勷 ᑇ吷r n 咗 e ᖧ劗.3 ZAᖧ劗 OJ ᖧ劗 U Pr eᖧ勷m em pr c n je pełn en e pr jek k n c eg kre g ᖧ勷n n p ł neg p 咗ej pr k ł g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ劗.4 WYᖧ劗Oᖧ劗AWCA OJ ᖧ劗 U AU O ᖧ劗A ACOWᖧ劗 A OJ ᖧ劗 OWA ᖧ呷m eł k P n ᑇ吷 Be p śreᖧ勷n m k n c 哧 ᖧ勷 k men cj je Pr eᖧ勷 ęᑇ吷 r Inf rm c ne Un Sr e ᑇ吷 k P n ᑇ吷

3 3 O CHᖧ劗 CZᖧ劗Y 3. A Y ᖧ劗ABᖧ劗OW 3.. ᖧ劗OCOWAᖧ劗 A ᖧ劗ABᖧ劗OWYCH W r n ęc p nk k je ę c egó n en e r k ᑇ吷 ch kóre nn ᑇ吷 ć n ne pr 咗 c W ęgn k m cn neg f rm B 哧 S Budynek A Oznaczenie pomieszczenia yp mocowania Uwagi: r e eechn c n ᖧ勷 śc n 哧 101 哧 102 WW400 哧 哧 101 哧 102 WW200 r e ekr c n ᖧ勷 śc n 哧 r e eechn c n ᖧ勷 śc n 哧 211 WW400 哧 哧 211 WW2 哧0 r e ekr c n ᖧ勷 śc n 哧 r e eechn c n ᖧ勷 śc n 哧 302 WW200 哧 哧 302 WW200 r e ekr c n ᖧ勷 śc n 哧 P łe głó nne p me r k ᑇ吷 e n ć n e 咗 n e ch p n ch c egół 哧prę f 8mm ce n k m cn n 哧W 哧3 哧 哧3 哧mm 哧 3..ᖧ劗 Z AW ᖧ劗 ᖧ劗A AŁÓW ᖧ劗p. ᖧ劗azwa Jednoska lośၷ啧 całkowia Budowa Wieloၷ啧unkcyၷ啧nego Budynku Wydziału Aၷ啧ysycznego UAᖧ劗 edagogiczno ᖧ劗 1 哧 哧 哧 哧 Uch śc enn 哧 哧 B 哧 S r k k ᑇ吷 e me e er 400mm m 63 3 B 哧 S r k ᑇ吷 e me e er 200 m 60 4 B 哧 S r k ᑇ吷 e me e er 2 哧0 m 2 哧 哧 B 哧 S P kr k r k k ᑇ吷 eg er 400mm m 38 6 B 哧 S 哧 e k ᖧ勷 m c n k r ᖧ勷r ᑇ吷 nek kp 163

4 7 哧 p ᑇ吷 ᖧ勷 n kł kg 哧 B c ek gn ᖧ勷p rn 哧P6 哧 哧 12 9 哧 哧 c e n j 哧c 哧P łk r p r e p k e ᑇ吷có k k ᑇ吷 r rk ᖧ勷 pr n n 咗 ł ch 哧 6 mm 哧 哧 哧 哧 哧 哧 n ł k ᑇ吷 哧 哧P 6 哧 哧220 nr ref 0104 哧9 m 14 哧6 13 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 pł k reg n nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧 P kr pełn 180mm nr ref 010 哧 06 m 14 哧6 1 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 Pr egr ᖧ勷 ep r j 哧c nr ref 010 哧 83 m 哧 哧 哧 哧 哧 哧 P k n nk 4 m ᖧ勷 哧 c nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧 P k n nk 6 m ᖧ勷 哧 c nr ref 哧 26 哧2 18 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 mk 6 m ᖧ勷 nr ref 07 哧 哧2 19 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 mk nr ref 07 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 Uch 6 m ᖧ勷 nr ref 哧2 21 哧 哧 哧 哧 哧 哧 Uch nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 ś epk k ᑇ吷c 6 哧 哧220 nr ref 哧 ł n r r ᖧ勷 k ᑇ吷 f 哧4 m 哧 ł n r r ᖧ勷 k ᑇ吷 f 110 m 哧 Pr e óᖧ勷 哧g 哧 4 哧0 哧7 哧0 哧 1 哧6 0 哧mm2 m 哧 r e ekr n c jn P 哧 哧 gł ᖧ勷k n 哧 哧47 m Uch ᖧ勷 ęp U- 哧4 ᖧ勷 m c n r r e ekr n c jn ch 哧ł 哧c k k mpen c jn ᖧ勷 r r e ekr n c jn ch r c n ch 哧 哧 哧47 29 哧ł 哧c k k mpen c jn ᖧ勷 r r e ekr n c jn ch r c n ch 哧 哧 哧 哧 ᖧ呷

5 3.ᖧ劗 W Wᖧ劗ᆇ厷 Zᖧ劗A 喷 ᖧ劗 ᖧ劗FO ᖧ劗A YCZᖧ劗A 3.ᖧ劗. Oᖧ劗ABᖧ劗OWAᖧ劗 Oᖧ劗OW ᖧ劗ᖧ劗 DZ Aᖧ劗 UW 哧 哧 哧 哧 ᐗ囇 哧c n k 哧0 200 p r ᑇ吷 ᖧ勷 ć k ᑇ吷 哧0 p r ch 3.ᖧ劗.ᖧ劗 Z AW ᖧ劗 ᖧ劗A AŁÓW ᖧ劗p. ᖧ劗azwa Jednoska lośၷ啧 całkowia ozbudowa Wydziału edagogicznoᖧ劗 Aၷ啧ysycznego UAᖧ劗 w ᖧ劗aliszu 1 3 哧 哧 哧 S 哧P 哧 ᖧ勷 e 1000 B 哧S 哧-SX nr k 3 哧S 哧P 哧 哧 哧 SS4 S ch 哧 哧00-S1 28 P r nr k 3 哧 哧171 哧1-91- 哧 哧 1 3 哧 哧 哧 哧 哧 哧p k c k 哧 30 哧 łk r p r e kręem 4 哧 ᐗ囇 哧c n k ekr nó 10 6 哧 哧 哧 哧X ᑇ吷e kr 哧J4 哧 U 哧P P er 哧 6 P 哧 哧 2m r nr ref P 哧 哧 哧 哧 31 7 哧 哧 哧 哧X ᑇ吷e kr 哧J4 哧 U 哧P P er 哧 6 P 哧 哧 3m r nr ref P 哧 哧 哧 哧 31 8 哧 e 哧 ᑇ吷e ś ł ᖧ勷 12 łókn 哧 哧 m 哧0 哧12 哧 哧 哧2 k ᖧ勷 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧X ᑇ吷e U 哧P k 3 哧0 p r nr ref 39- m X 哧 哧 哧 哧X ᑇ吷e U 哧P P er 哧 6 P 哧 哧 4 p r p 哧 哧00m 哧 nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧X 哧 ᖧ勷 哧 c 22 哧 哧4 哧mm 1 哧 哧J4 哧 k 哧 哧68 哧 哧B U 哧P P er 哧 6 nr ref 哧 哧 哧 哧0 12 哧 哧 哧 哧X 哧 ᖧ勷 ł r ł 哧c n 哧 哧S 10 p r nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧X kł ᖧ勷k p 哧 哧S n m ᖧ勷 ł nr ref 哧 哧 哧 e 哧 哧 ł nk p ó ś ł ᖧ勷 ch 4 哧mm k ᖧ勷 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧X P ne 19" 48 哧 哧J4 哧 哧 哧+ 哧68 哧 哧B U 哧P P er 哧 6 2U gr f nr ref PI 哧 e 2 16 哧 哧 哧 哧X P ne 19" 哧 哧S 1 哧0 p r nr ref PI 哧 哧 17 哧 哧 哧 哧X P ne 19" e k m 1U gr f nr ref 2 哧 B 哧16 哧 4 18 哧 e 哧 P ne ś ł ᖧ勷 哧 哧S III 19" 6 哧 哧 p e 哧 S 哧 1U gr f k ᖧ勷 6 ᆇ厷

6 91 S 哧 120 哧001 哧 ᖷ呷 j T z -ᖷ呷 19 哧 e 哧 P ne en c jn 2W 哧 哧 哧B 哧X III erm em k ᖧ勷 哧 哧 哧 哧 e 哧 P g 哧 哧 哧0 哧12 哧 哧 哧2 S 哧 2m k ᖧ勷 哧P 哧 哧 哧 哧 哧X Skr nk ᖧ勷 r ᑇ吷 c jn 哧 哧S 100 p r ᑇ吷e m ᖧ勷 łó nr ref 哧 哧 哧 e 哧 S f j 哧c 哧 哧 哧B 哧X III 19" 42U 600 哧800 k ᖧ勷 哧 哧 哧 哧 e 哧 S f j 哧c 哧 哧 哧B 哧X III 19" 42U 800 哧800 k ᖧ勷 哧 哧 哧-00124W 24 哧 哧 哧 哧X ᖧ勷 ł óᖧ勷 kr ᖧ勷 p e 哧 哧 哧 哧0 哧12 哧 哧 哧2 哧 p e 哧 哧 哧 - 哧 p e 哧 哧 哧 1 0m nr ref 哧P 哧- 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧X ᖧ勷 ł óᖧ勷 kr ᖧ勷 p e 哧 哧 哧 哧0 哧12 哧 哧 哧2 哧 p e 哧 哧 哧 - 哧 p e 哧 S 哧 2 0m nr ref 哧P 哧- 哧 哧 哧 哧 哧X ᖧ勷 ł óᖧ勷 kr ᖧ勷 p e 哧 哧 哧 哧0 哧12 哧 哧 哧2 哧 p e 哧 哧 哧 - 哧 p e 哧 S 哧 3 0m nr ref 哧P 哧- 哧 哧 e 哧 Un er n k e ś ł ᖧ勷 k ᖧ勷 哧 哧 哧-00001P e 6 28 哧p k p Pr e óᖧ勷 哧 哧 4 哧0 哧7 哧0 哧 1 哧2 哧 哧mm2 m 哧 ᑇ吷 c k p gn ᖧ勷 哧 ᖧ呷

7 3.ᖧ劗.3 AB ᖧ劗 Z OZ ZYC Aᖧ劗 ᖧ劗ABᖧ劗 Uᖧ劗 U Aᖧ劗ᖧ劗YCH B ᖧ勷 nek 哧 r P 哧 哧 n c en e gn ᖧ勷 n mer 哧 p mer p ne ch gn ᖧ勷 k ᑇ吷 n p m e c en p nkc e nᖧ勷 gn cj ᖧ勷 r ᑇ吷 c jn m 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧3 哧 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧8 1 哧 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧13 2 哧 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 206 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 206 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧1 哧 U 哧P 哧 206 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧1 哧 U 哧P 哧 206 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 208 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 208 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 208 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 208 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧18 3 哧 哧 U 哧P 哧 209 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 209 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 209 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 209 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 ᖧ呷

8 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧23 4 哧 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧2 哧 U 哧P 哧 211 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧26 哧 U 哧P 哧 211 P 哧 哧 哧 哧 哧 ᖷ呷 j T z -ᖷ呷 3.2.ᖧ劗 Cᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗Wᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗Cᖧ劗 ᖧ呷

9 3.3 Y ᖧ劗 Yᖧ劗ᖧ劗Aᖧ劗 ZACJ WŁAᖧ劗Aᖧ劗 A, ᖧ劗Oᖧ劗 Oᖧ劗A DO ᆇ厷 U, Y ᖧ劗 ᖧ劗Oᖧ劗 O ᖧ劗ᖧ劗U W YJᖧ劗 ᖧ劗O (CC V) 3.3. O FUᖧ劗ᖧ劗CJOᖧ劗OWAᖧ劗 A OB ᖧ劗 U Y ᖧ劗ÓW Z UWZᖧ劗ᖧ劗ᆇ厷Dᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗 ACJ 哧 p nk ᖧ勷 en echn c nej chr n m en ᖧ勷 e n k k ref chr n 哧 k ęg ᑇ吷 ór p m e c en e r ᖧ勷r kó p m e c en pr c n ᑇ吷 ró ref ᑇ吷 ᑇ吷 ek n e ᑇ吷ję ᖧ勷en f k cj 哧 哧p m ęᖧ勷 ᖧ勷r m ejśc m ᖧ勷 ᑇ吷 ᑇ吷 ek k ęg ᑇ吷 rem - ᖧ勷ᖧ勷 e en e n ęp je e p m c 哧 k ł r r ᑇ吷r mk ch nej 哧 e k mp er e r p m e c en e k g e ekr n c neg p m e c en ę łó e e nf rm c n ch k m n k cj e nęr n ejśc ᖧ勷 ᑇ吷 ᖧ勷 nkó ᑇ吷r ne ᑇ吷 r ᑇ吷ręᑇ吷 e ᑇ吷 ᖧ勷 nkó e nęr n 哧 ᖧ勷 n em n m pr eᖧ勷 em m echn c nej chr n m en je p er m r ęᖧ勷 e chr n ᑇ吷ó k ęg ᑇ吷 r m r ᖧ勷r kó 哧 nkcj n n e c ł ść n ró n e 咗 gr p p m e c eᑇ吷 pr c n ᑇ吷 ró W m en ne p 咗ej gr p p m e c eᑇ吷 p 咗 n próc k mer c jek r ch chr nę ᑇ吷 ᖧ勷 哧 哧ᖧ勷 ór 24h 哧 pr jek j 哧c c jn k n k ch kr ᖧ勷ł ch k en er n ch 哧 nkcj n n 哧 c ł ść n ró n e 咗 gr p p m e c eᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ek ᖧ勷 ejśc k r r ᑇ吷 ᖧ勷 nk B ᖧ勷 gr n c k ęg ᑇ吷 r kór 哧 n c j 哧 jeᖧ勷nej r n p ł ne ᖧ勷r ejśc e ᖧ勷r g ej r n ᑇ吷 r er mech n c ne 哧 k ł ró r ᑇ吷r mk ch n 哧e g ęᖧ勷 n p 咗en e ᑇ吷 ek pr ę k mp er pr jek n e ekr n c n 哧 ch chr nę ró 咗n en em ᖧ勷 óch ᑇ吷 ró 哧 k g e ekr n c n e k mp er e U g ęᖧ勷n j 哧c gr m ᖧ勷 n pr ę e e nf rm c n r m g n kre e pe n en c 哧gł śc r ch emó e e nf rm c n ch ᖧ勷 ęp ᖧ勷 p m e c eᑇ吷 e e nf rm c n ch B121 哧113 哧 哧 121 哧413 ł gr n c n ᖧ勷 óᑇ吷 p 咗n n ch r p m e c en ł ᑇ吷e p ec ne c jn k m em gn cj ł m n 哧r g k m n k c jne k ch ᑇ吷 ᖧ勷 nkó c egó n śc 哧 k r r e r jśc k ek ch ᖧ勷 ch ejśc ᖧ勷 ᑇ吷 ᖧ勷 nkó ł ᑇ吷e p ec ne pr 咗 c em m n r ng jneg 哧k mer 哧 r c jn kó em gn cj ł m n W r m ch re cj ᑇ吷r n 咗 rch ek n c n ᑇ吷 ᖧ勷 nej pr e ᖧ勷 je ę k n n e gr ᖧ勷 en eren ᖧ勷 r n e e cj półn cn ch ᖧ勷n ej 哧 ęp ᖧ勷 ᑇ吷 e ᖧ勷 ej r n pr e ᖧ勷 n je pr e ᖧ勷 e ᑇ吷r m 哧ᖧ勷 r ch k ł eg 哧 r 哧 ᖧ勷 j 哧ce n m f rk 哧ᖧ勷 r ch p e eg 哧 Br m p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 哧 n pęᖧ勷

10 mech n c ne ł 哧c ne p r ern ejśc e pr e f rkę m 咗 e ᑇ吷ęᖧ勷 e pr 咗 c ᖧ勷 m f n Pr e ᖧ勷 W ᑇ吷r ne ᑇ吷 r kół ᑇ吷 ᖧ勷 nk ᖧ勷 r ne ᑇ吷ęᖧ勷 哧 pr p m c em m n r ng jneg 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧chr n k ęg ᑇ吷 r ęg ᑇ吷 ór n e ᑇ吷e p ec n 哧 emem n kr ᖧ勷 e 咗 m f rm 哧heckP n 哧 m e c en p kó m gne c n ch k 咗ᖧ勷 m chr n n m men e 哧 哧 ᖧ勷eekcje k n ch e k e ᑇ吷 r e ᖧ勷eekcj ᑇ吷r mek n kr ᖧ勷 e 咗 ch chr n 哧 ᑇ吷 ᖧ勷 哧 哧 c jn k m gne c ne n kn ch 哧 ᑇ吷e p ec en e pr eᖧ勷 r c n em j k chk ek m er łó pr e kn emem k nr ᖧ勷 ęp 哧 ᖧ勷en f k cj óᑇ吷 ch ᖧ勷 哧c ch ᖧ勷 p m e c eᑇ吷 k ęg ᑇ吷 r S emem m n r ng jneg 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 reje r cj óᑇ吷 ch ᖧ勷 哧c ch ᖧ勷 p m e c eᑇ吷 k ęg ᑇ吷 r r k j r en e 哧 negr cj pe n n pr e pr ᖧ勷 cen 哧 p ó e ᖧ勷 r en m em k nr ᖧ勷 ęp S emem n ł m n m ᑇ吷r j n m e ek n e ᖧ勷 p c egó n ch ref p g ᖧ勷 n ch pr c W gener n e ᖧ勷 r en ᖧ勷eekcj k nej e k e pr e ᑇ吷r mkę e ekr m gne c n 哧 em n kr ᖧ勷 咗 eg p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 e ᖧ勷 ek pr ę 咗en emem k nr ᖧ勷 ęp ᖧ勷 ł n e m gne ó n n ch n ᖧ勷r ch ejśc ch 哧 ᖧ勷 r n ᑇ吷 ᖧ勷 nk B 哧 ᖧ勷 ᑇ吷 ᑇ吷 ek r r ch m en e ᑇ吷 c nf rm c jnej n ᖧ勷 m ᖧ勷r m 哧 ᑇ吷 ᖧ勷 r n 哧 P n e 咗 em k nr ᖧ勷 ęp em gn cj ł m n r em m n r ng jneg je negr n pr e pr ᖧ勷 cen 哧 哧 哧-Sec r 哧 k e ᖧ勷 r en e p c 哧g ᑇ吷 哧 ró n e 咗 pr p e n 哧 reje r cję ᑇ吷r 哧 m rk n e jej j k ᑇ吷 r n e n r en ᖧ勷 ᑇ吷e p ec eᑇ吷 哧 gener n e c cheg rm p m e c en per ró emó ᑇ吷e p ec eᑇ吷 哧B 218 哧 P n e n rm eg ᖧ勷 n m ᑇ吷 r e p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 e pr ejśc e p 哧 n ch m ᑇ吷 rem reje r ró r ᑇ吷 pr p e nej reje r cj kre e k mer ᖧ勷 c 哧c ch gr 咗 nej ef 哧chr n e ó k mp er ch 哧 哧e k mp er e ł ᑇ吷e p ec ne pr 咗 c n ró ś ł ᖧ勷 ch ᑇ吷r n ch gó n ᖧ勷 ępn ch jeᖧ勷n k ch k mp er ch r m n r ch n ne n 哧 e k ce rem ᖧ勷 pr eł 咗en pr e n 哧 łókn ś ł ᖧ勷 eg 哧n r ᑇ吷 ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 哧 p óᑇ吷 c 哧gł p r mer r n m jne r ś ł ᖧ勷 eg ᖧ勷m erne g ęc e ᑇ吷 哧ᖧ勷ź pr ec ęc e łókn ś ł ᖧ勷 eg p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 e ł n e rm P n e n rm eg ᖧ勷 n m ᑇ吷 r e p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 e pr ejśc e p 哧 n ch m ᑇ吷 rem reje r ró r ᑇ吷 pr p e nej reje r cj kre e k mer ᖧ勷 c 哧c ch gr 咗 nej ef

11 3.3.ᖧ劗 B ᖧ劗Aᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗 YCZᖧ劗 B n energe c n ᖧ勷 p c egó n ch ᑇ吷 ᖧ勷 nkó 哧 B ᖧ勷 nek 哧 哧 哧 n ne k m r 哧 17 哧h 哧12 哧 p ᑇ吷ór c 哧gł 444m 哧 哧 p ᖧ勷r m n 38h B ᖧ勷 nek B 哧 n ne k m r 6 哧 哧h+17 哧h p ᑇ吷ór c 哧gł 1 11 哧 哧 哧 p ᖧ勷r m n 71h B ᖧ勷 nek 哧 哧 n ne k m r 17 哧h p ᑇ吷ór c 哧gł 32 哧m 哧 哧 p r m n 哧2h B ᖧ勷 nek 哧 哧 n ne k m r 6 哧 哧h+17 哧h p ᑇ吷ór c 哧gł 1 2 哧 c p ᖧ勷r m n 68h B ᖧ勷 nek 哧 哧 n ne k m r 24 哧h P ᑇ吷ór c 哧gł 70 哧m 哧 c p ᖧ勷r m n 34h 哧 p ᖧ勷r m n k nr ᖧ勷 ęp k 10h 3.3.ᖧ劗. ᖧ劗aၷ啧y kaalogowe głównych uၷ啧ządzeᑇ噗 sysemu p e k r m e c n m e B 哧 哧 哧e g ęᖧ勷 n n c n 哧 ᖧ勷ję ść 哧 m er łó n e p e n n n ej m m e m e c c n jeᖧ勷 n e p ysem konၷ啧oli dosepnu S mᑇ吷 1 哧 ᖧ勷 ł k nr ᖧ勷 ęp 哧 哧S12 哧0 2 P m ęć 8 哧B ᖧ勷 m ᖧ勷 łó 哧 哧 哧S Pr gr m r k r 哧 哧S Sep r r 哧 m cn c m g r 哧 哧S1740 哧 哧 ᖧ勷 ł 8 jść pr ek 咗n k ch 哧 哧S 哧 ᖧ勷 k m g r 哧 哧S1330

12 7 r ᑇ吷 咗en 10 哧 哧S147 哧 8 哧 n k k r ᑇ吷 咗en ch 哧 哧S P k p ł 哧c en ᖧ勷 哧 哧 哧S1340 ᖷ呷 j T z -ᖷ呷 ysem sygnalizacၷ啧i włamania S mᑇ吷 1 哧ᑇ吷 ᖧ勷 哧 哧S1642 哧 哧S W p 咗en e ᖧ勷 ᑇ吷 ᖧ勷 哧 哧S P m ęć 8 哧B ᖧ勷 cenr 哧 哧S n erer 哧S232 哧 哧herne 哧 哧S1806 哧 Sep r r 哧 m cn c m g r 哧 哧S Inerfej k mp er ᖧ勷r k rk 哧 哧S 哧 ᖧ勷 ł 8 jść pr ek źn k ch 哧 哧S 哧 ᖧ勷 ł 16 jść 哧 哧 哧S 哧 W k pr e ᖧ勷 m ᖧ勷 jść 哧 哧 哧 哧S 哧 ᖧ勷 k m g r 哧 哧S 哧 ᖧ勷 ł 8 ejść c em 哧 哧S 哧 n p r 哧 哧 哧 2 哧16 n kó 哧 哧S 哧 jk m gne c n 哧k n kr n 哧 哧 哧 哧 ᖧ勷 ł 8 ejść 哧 哧S1202 ysem monioၷ啧ingu wizyၷ啧nego CC V ᖧ劗azwa ymbol 1 哧 r c p jemn śc 64ᐗ囇32 哧 哧 哧 ᖧ勷 k m r c p n p ęk en e śc ejść ᖧ勷 128 哧m 哧 128ᐗ囇32 哧 哧 哧 r ejść ᖧ勷e 哧64 哧 16 哧 ᖧ勷 n 哧 哧-440 r 哧 哧- 441 哧 哧 r 4 jść m n r ch ᖧ勷 n 哧 哧-440 r 哧 哧- 440 哧 哧-444 哧 r n k gn ł ᐗ囇 ᖧ勷e 哧 哧-44 哧 6 P p er j 哧c j ck em 哧 哧-40 哧 7 哧eje r r 16 k n łó 哧 哧 哧 哧 哧-P 哧 哧 哧 哧 哧 8 Uch 19ᐗ囇 ᖧ勷 哧 哧 哧P 哧 哧B 哧- 哧 哧- 哧r 9 哧 n r 21ᐗ囇 r ᖧ勷 哧00 哧 哧 哧 哧S 哧 2 哧 B 哧 n 哧 S- 哧 哧S 哧 哧 哧 n 哧 ek enc jne pr eł 哧c n e ejść 哧 哧-210 哧 10 mer W ᖧ勷e 哧 n m c 哧 nge 哧 哧-XP1 11 哧ᑇ吷 ek 哧 哧 哧 哧2 7 哧4B-2 12 W p rn k e nęr n 哧B 哧 哧 mer k r 1 哧3" 380 n 0 哧 哧 哧 哧1 2 哧 哧 哧 哧S 哧 哧 哧 哧B 哧 哧 哧 12 哧24 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧-810 哧P 14 mer k p łk P 哧-43 哧 哧 1 哧 mer ᖧ勷 n c ᑇ吷 哧k r 1 哧3ᐗ囇 480 n 0 3 哧 哧 哧1 2 I 哧 哧 哧 哧 哧S 哧 哧 哧 B 哧 哧 8 哧-262 哧 哧 哧 哧 哧-911P 3.3.ᖧ劗.ᖧ劗 Zesawienie symboli dla W, ᖧ劗D, CC V

13 3.4 Y ᖧ劗 Yᖧ劗ᖧ劗Aᖧ劗 ZACJ Aᖧ劗A ᖧ劗U OŻA OW ᖧ劗O UW 哧 哧 哧 哧 P ł 哧c en e r ch m en e er n k p p 咗 r ch k n W k n c S 哧P 3.4. OBᖧ劗 CZ ᖧ劗 A OJ ᖧ劗ᖧ劗Oᖧ劗C Aᖧ劗Uᖧ劗Uᖧ劗A O ÓW

14 3.4.ᖧ劗 ᖧ劗A YCA OŻA OWA ᖧ呷

ᖧ劇C ᆗ厧p P e m Spe f k j Te ej P e m e e j 3 Z k e Spe f k j Te ej 4 Z k e R 5 Ok eś e p e ᆗ厧 Oᆗ厧 e m ᆗ厧 哗 e ᆗ厧 P ek e B ᆗ厧 D k me j P jek ᆗ厧 3 D k me

ᖧ劇C ᆗ厧p P e m Spe f k j Te ej P e m e e j 3 Z k e Spe f k j Te ej 4 Z k e R 5 Ok eś e p e ᆗ厧 Oᆗ厧 e m ᆗ厧 哗 e ᆗ厧 P ek e B ᆗ厧 D k me j P jek ᆗ厧 3 D k me ᆗ勗ś ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 żᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 受 ᆗ勗 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 吷c go 受ᆗ勗żᆗ勗 ᆗ勗 受 受 受 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

Sp ś ᖧ厇 ᖧ厇 ᆗ叧p Ch ᖧ厇 Pᐧ則ᐧ則ᐧ則żᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 mᐧ則 ᐧ則ᖧ吇 ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則...ᐧ則 1.ᐧ則. ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᖧ吇ᐧ則m ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ąᐧ則 ᑇ咷 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ęᖧ吇ᐧ則

Sp ś ᖧ厇 ᖧ厇 ᆗ叧p Ch ᖧ厇 Pᐧ則ᐧ則ᐧ則żᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 mᐧ則 ᐧ則ᖧ吇 ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則...ᐧ則 1.ᐧ則. ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᖧ吇ᐧ則m ᖧ吇ᐧ則ᐧ則ᐧ則ąᐧ則 ᑇ咷 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ęᖧ吇ᐧ則 ᐧ則ąᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᖧ吇ᐧ則ᐧ則mᐧ則ᐧ則 ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則. ᖧ厇 ᖧ吇ᐧ則ᐧ則m, ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則ᐧ則ᐧ則ᐧ則 ᐧ則. Sp ś ᖧ厇 ᖧ厇 ᆗ叧p...3

Bardziej szczegółowo

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 ၇受 Ó Ó ᐗ厗 Ó Ż ᐗ厗 E p ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受

Bardziej szczegółowo

ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南

ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南 ᐧ南 r 64,5/12.,5/16,5/14,/15,17 GMINA T A OGÓ A BIU O P OJEKTÓ r h. P w ᐧ南 K w N b r 3 51-428 r ᐧ南 w t. m. 0601 58 61 79 t / f x : 071 / 34 56 814 : www. w - w. b r @g 2. g : 930327787 NIP : 895-133-09-88

Bardziej szczegółowo

ᖷ刷wiadczenie 勷 r m u y - Pr bu l D.. Nr 156, p. 1118, r ykuł 20 p pu k 勷, pr 勷 k pr 勷 勷 勷y ᖷ咷 勷 勷 勷, ż ᖷ咷 niniejszy projekt bud

ᖷ刷wiadczenie 勷 r m u y - Pr bu l D.. Nr 156, p. 1118, r ykuł 20 p pu k 勷, pr 勷 k pr 勷 勷 勷y ᖷ咷 勷 勷 勷, ż ᖷ咷 niniejszy projekt bud ZACHÓD -- COM Nowak Sebastian Rafał ZACHÓD-COM Os. Zachód B22/i/1, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 505-110-736, email: biuro@zachod.com NIP: 852-188-83-09; REGON: 812-625-800 PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇ 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó ၇受 Ó Ó Ż E p Ad ycj ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受

Bardziej szczegółowo

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ś Ą ś Ż Ż Ł ź Ś Ż ż Ż ż ż Ó Ż Ę ś Ę Ę Ę ś ś Ł Ą Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ż Ą ś ś ś ś ś ś ć ść Ę ś ś Ą Ę Ą ż Ę ś śś Ę ś ś ś ś ż Ę ć ś ć ż ć Óź Ę Ę Ę Ą ś ś ś Ś ś Ż Ż Ż żć ś ś ź Ę Ę ś ś

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki ᐗ厇ódź ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ卷 G - G ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ó ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇

Bardziej szczegółowo

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c ᆗ叇 ń ń 叧 -, 叧 ń ł 叧 叧 ᐗ呇. 5-7 -. ᆗ厧 ych ST W ż ၷ咧 ၷ咧 叧 ż T : -I 叧 2 g ln wym g ni d ycząc W R śၷ咧 śၷ咧 ၷ咧 叧 叧 叧, T I ż. - ᆗ厧 z z ni nᆗ厧 ᆗ厧d wy: ၷ咧 叧 ś W 叧 ż W T ၷ咧. ၷ咧 ᆗ叇 ł, ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 叧 T. - ၷ咧 : ၷ咧 ၷ咧 ᆗ叇

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚ 嘧 O RACOWANIA 1. DANE OGÓLNE O IS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJĄCEGO - EKS ERTYZA O IS RZEBUDOWY BUDYNKU... 喷 II. ZABEZ IECZENIA.

ZAWARTOŚ 嘧 O RACOWANIA 1. DANE OGÓLNE O IS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJĄCEGO - EKS ERTYZA O IS RZEBUDOWY BUDYNKU... 喷 II. ZABEZ IECZENIA. 匇. D Su 72-005 z l 93d/7 l. 0609-658-567 NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO EKS ERTYZA STANU TECHNICZNEGO Ob : Budy sz l y l dz y Ad s: ł zy Zd 匇 匇 ul. l 26 I s : U z 喷d M s G y ł zy Zd u ul. l W l ś 3- 喷

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y ᖧ厇 G aszewice ul. oznańsᖧ厇a zaᖧ厇anie nᖧ厇 ᖧ厇 G G ᐧ呷 g ól g ᐧ呷 Z ó ń ᐧ呷 ᐧ呷 ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ć Ć ć ć Ą

Ż Ę ć Ć ć ć Ą Ś Ł Ż Ą Ż Ę ć Ć ć ć Ą ŚĘ Ż ź Ś Ż Ś Ś Ń Ę Ą Ś Ł Ś Ł Ż Ż ź ż Ą Ś Ż Ż Ś Ł Ą Ą Ó Ż Ż ż ć Ż ż ć ż Ó Ż ż ć ż ć ż Ą Ę ż Ó Ó ż ż Ó ć Ż ć Ż ć ć ź Ę Ę Ę ć Ż Ź Ż ż ć ż Ź Ę Ż ż ć Ś ć Ż Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ż ż ż ĘŁ ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn 卧ż ᑇ厇 卧ż s ł ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᐧ厇 zelbe w k e.- w. 9 7 7 卧 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 9 ᑇ厇 卧 ᖷ呇 g ᑇ厇 s III, g Pᑇ厇-8 ᑇ厇B- 2 ᑇ厇 :2 6 Qk kn/ C kqk C 9 kn/ γᐧ厇 ᐧ厇 k kn/ ᐧ厇

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

N ᐧ勇 dᐧ勇 ᐧ勇 n ᐧ勇 e 南w n c 南 e ᐧ勇d we n ᐧ勇 南 N ᐧ勇 wᐧ勇 南e n 南 ddᐧ勇 ᐧ勇 南w n ᐧ勇 ᆗ啇dᐧ勇 南 ᐧ勇w ąᐧ勇 c 南e cᐧ勇n 南 ᐧ勇 ᐧ勇 d ᆗ啇 cᐧ勇n 南 Sᐧ勇ᆗ啇st nc 南 cᐧ勇 南nn Sᐧ勇ᆗ啇st

N ᐧ勇 dᐧ勇 ᐧ勇 n ᐧ勇 e 南w n c 南 e ᐧ勇d we n ᐧ勇 南 N ᐧ勇 wᐧ勇 南e n 南 ddᐧ勇 ᐧ勇 南w n ᐧ勇 ᆗ啇dᐧ勇 南 ᐧ勇w ąᐧ勇 c 南e cᐧ勇n 南 ᐧ勇 ᐧ勇 d ᆗ啇 cᐧ勇n 南 Sᐧ勇ᆗ啇st nc 南 cᐧ勇 南nn Sᐧ勇ᆗ啇st ᐧ勇 d UM w Ł dᐧ勇 ᐧ勇 ᐧ勇 南e ws e 7/9 te ᐧ勇 042 639 32 90 D nᐧ勇 f ᐧ勇 Ann W t ws -Owcᐧ勇 e te ᐧ勇 042 639 32 93 e- nn ᐧ勇w t ws - wcᐧ勇 e @ᐧ勇 edᐧ勇 dᐧ勇ᐧ勇p St n ᐧ勇 dᐧ勇 cs ᐧ勇ᐧ勇 edᐧ勇 dᐧ勇ᐧ勇p /~f N ᐧ勇 ś d c 南 ecᐧ勇n cᐧ勇

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ć ć ć Ś ć

Ć ć ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź ć ć ć Ć ć ć Ś ć ź ć ć ć Ć Ś ź Ś Ć ć Ż ź ć Ż Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ć ć Ść ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ś ć Ś ć Ż Ś ć Ó ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ć Ż ć Ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ć ź ć Ż ć ć ć Ś ć Ć

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ł Ę Ę Ą ć Ś ć ć ź ź ć ć ź ź ź ć ć ź Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ż ć ŚĆ Ć Ż Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ć ć Ć ć Ć ć Ś Ś Ś ć Ć Ż Ć ć ć Ś Ż Ż Ś Ć Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ś ć Ż Ż ć ć Ś Ś ć Ś Ż ć Ś ć ć ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ż Ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś Ś Ść

ć Ś Ś Ść ć Ś Ś Ść Ś Ł Ź Ść ć ć ć Ść ć Ść Ś Ść ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć Ś Ś Ó Ś Ś ć Ą ć Ś Ś Ł ć Ś Ś Ł ć Ą Ść ć Ś Ó Ź ć ć Ś Ś ć ć ć Ś Ść Ść Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ą Ś Ą Ś Ś Ź Ź ć ć Ś Ę Ź Ł ź Ę Ę Ś Ś Ś Ę Ą Ź ć Ł Ś Ś Ś Ś ć Ś

Bardziej szczegółowo

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w. 1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ł ź Ę Ą Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ą Ą Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ść Ó Ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ó Ś Ź Ó ć ć ć Ł Ć Ź Ó Ó Ś ć Ź ć ć Ć ć ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ś Ź Ó Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ó Ó ć Ź Ł Ó ć Ś Ś Ó Ó ć Ź ć Ź Ł Ó Ó ć Ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł ż ć ć ż ć Ą Ł ó ó ć ż ć ć ż ć Ę ć Ę ć ć Ę ć ć ć Ę ż ć ć ć Ś ć Ę Ę ż ż ć ż Ę ć ć Ę ż ż Ę Ł ć ć Ą Ę Ł ć ć ć ż ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć Ł ć Ę Ę ć ć ć ć Ł Ść ć ć Ę Ę Ł Ś Ą Ś Ś Ł Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

ᐧ号 g Ż ᐧ号ᐧ号ᐧ号8 t p st ၇唇.၇唇 ᐧ号 ᑇ啗 ᐧ号 O w ww 1 ၇唇 ᐧ号 6 ᐧ号 ę 嚗 ᐧ号 t y p syp ᐧ号 t ᐧ号p s j ᐧ号.1 ᐧ号8ᐧ号6ᐧ号ᐧ号ᐧ号 4ᐧ号.6ᐧ号ᑇ啗ᐧ号ᑇ啗1ᐧ号7ᑇ啗ᐧ号7 ᐧ号8.6ᐧ号 ᐧ号 ၇唇 ᐧ号 6.1 ᐧ

ᐧ号 g Ż ᐧ号ᐧ号ᐧ号8 t p st ၇唇.၇唇 ᐧ号 ᑇ啗 ᐧ号 O w ww 1 ၇唇 ᐧ号 6 ᐧ号 ę 嚗 ᐧ号 t y p syp ᐧ号 t ᐧ号p s j ᐧ号.1 ᐧ号8ᐧ号6ᐧ号ᐧ号ᐧ号 4ᐧ号.6ᐧ号ᑇ啗ᐧ号ᑇ啗1ᐧ号7ᑇ啗ᐧ号7 ᐧ号8.6ᐧ号 ᐧ号 ၇唇 ᐧ号 6.1 ᐧ D MIEJSKI w GOWIE KOS TO YS INWESTO SKI ᐧ号 g ᐧ号 ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 gᐧ号 ᐧ号ᐧ号 Ż g. Ż ᐧ号 ᐧ号ᐧ号 ၇唇 Ł ၇唇 ၇唇၇唇၇唇၇唇 ၇唇 ᐧ号 ᑇ啗s ᐧ号 7.ᐧ号4.ᐧ号ᐧ号ᐧ号8. t g y ᐧ号 NA TY ၇唇 s ty p ś ᑇ啗၇唇pᑇ啗... ᑇ啗 ᐧ号ᐧ号 ys ᑇ啗 ᑇ啗...

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ś ż Ż Ż Ś Ż Ó ż ż ż Ą Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ą Ó ż ż Ó Ś Ż Ó ż ż ż Ż Ź ź Ć Ó ż Ż ć Ż ż Ś ć Ś Ś Ż Ą Ż Ż Ó Ż Ż Ś Ż Ż Ź Ż Ż Ż Ę Ś Ż Ż Ś Ó Ż Ż ż Ą Ż Ą Ż Ś Ś ć Ź ć ć Ó ć Ś Ą Ó Ó ć Ż ż Ż Ó ż Ś Ś Ó Ś Ż Ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ł Ł ć ć Ś Ź Ć Ś ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ś Ć Ć Ś ź Ć ż ż ź ż Ć ć ż Ć Ć ż ż ź Ć Ś Ś ż ż ć ż ż Ć ż Ć Ś Ś Ź Ć Ę ż Ś Ć ć ć ź ź Ś Ć Ś Ć Ł Ś Ź Ś ć ż Ś Ć ć Ś ż ÓŹ Ś Ś Ź Ś Ś Ć ż ż Ś ż

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

Ęᖧ厧Ć ᐷ劷Iᐷ劷 A ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷 ᖧ厧 ᐷ劷 Ę ᐷ劷 Aᖧ厧 ᐷ劷 IA Ę ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 ᐷ劷 ᖧ厧ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 I ᐷ劷 ᖧ厧Aᐷ劷 ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 I Aᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 A IA Aᐷ劷ᐷ劷I I

Ęᖧ厧Ć ᐷ劷Iᐷ劷 A ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷 ᖧ厧 ᐷ劷 Ę ᐷ劷 Aᖧ厧 ᐷ劷 IA Ę ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 ᐷ劷 ᖧ厧ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 I ᐷ劷 ᖧ厧Aᐷ劷 ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 I Aᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷ᖧ厧 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 A IA Aᐷ劷ᐷ劷I I Spis treści ᐷ劷 IA Ę ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷 ᐷ劷 ᐷ劷I ᐷ劷 ᐷ劷 ᖷ卷 y k k y 3 y y ó kó ób ł y k y ᆗ叧 b 4 y y gó ᆗ叧 4 b ᆗ叧 k k 5 y k ᆗ叧 k k 5 y y b k k 5 6 k 6 b g 7 b k y g 8 k k ży ᐷ劷Aᐷ劷A IA A ᐷ劷ᐷ劷 ᐷ劷ᐷ劷A ᐷ劷Aᐷ劷 ᐷ劷 Spis

Bardziej szczegółowo

ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż

ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż ż Ź ż Ł ż Ś ż ć ż ć Ł Ś ż ż ż ż ź ż Ź ż ż Ż ć ć ż Ź ż ć ż ć ć ż ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż ż Ź ż ź ż Ź ź Ź ćź ż Ś Ł ć ż ż ć ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż Ł ż ź Ł ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż

Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż Ś Ż Ś ć ż Ś ż ź ż ż ż ć ż ć Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ć ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż ć ż ż ć ć ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ś ć ź ź ń ń ń ź ć Ł ń Ł Ł ń Ś ź ń ć ń ń ń Ś Ś Ś Ł ń ć ń Ł ń ć Ł Ł Ś ń ć ć ć ń ń Ł Ł ź Ł ć ń ń Ś ć Ó ć ń ć Ó ć Ó ń Ś ć ź ń Ó ć ń ć Ć ć Ć Ź ć Ź Ó Ł ć Ł Ń ń ć ć ć Ź ź Ś ć Ł Ś Ń ĆÓ Ń Ć ź ń ń Ś Ł Ś

Bardziej szczegółowo

ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę

ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę ę Ł ć ż ć ż ć ę ę ę ż ć ż ć ę ż ż ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ż ę ę ę Ź ę ż ę ć ż ę ę ę Ź ć Ź ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę ć ę ę ż ę ż ć ć Ść ć ę ć ć ż

Bardziej szczegółowo

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y ᐧ唧 83, ę ᐧ唧ᐧ唧 ᖷ南 u 32 u C A h t t 02-964 W, u Eu p j 109 t 0-602 823 923 ń 喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Ę ś

Ę ś ć Ę Ł ś Ę ś ś ż Ź ż ż ż ż ż ś ż ż Ż Ę ś ść ść ś Ć ś ś Ć ść Ź ć Ż ć ś ż ś ść ś ś ś ś ć Ć ś Ć ś ś Ź ś ś Ź ś ź ś ż ż ś ś ś ź ś ś Ź Ł ż ś ż Ę Ź ś Ę Ę ż Ę Ź Ę ś ś ś ć ź ś ś ś ś ś ś ś Ź ś ż ż ć ć ć ś Ę ż ś ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo