ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m"

Transkrypt

1 ᖧ劗C ᖧ劗C W Ę... ᖧ劗 3 ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗 Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗... ᖧ劗 ᐧ厇ó ᆇ厷 Ć ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 p - dz ᐧ厇ó T z z z u u ᆇ厷 ᆇ厷 ᐗ吗 ᆇ厷, ᆇ厷, ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 ( V) Op fu j u ó z u zg ęd g j ᐧ厇 z ᆇ厷 ᆇ厷 ᆇ厷 Ż ᆇ厷 ᐧ厇 O z p j ᖷ呷 u u ó ᐧ厇 p ż

2 ᖧ劗 W ᆇ厷 ᖧ劗. ᖧ劗Oᖧ劗Aᖧ劗 ZACJA ᖧ劗W YCJ ᖧ勷 ᖧ劗.ᖧ劗 OD AWA O ACOWAᖧ劗 A m In e rem pr gr m n e cj pr jek k n c pr kół g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ勷n g ᖧ勷n en m ęᖧ勷 ᑇ吷r n 咗 e ᖧ劗.3 ZAᖧ劗 OJ ᖧ劗 U Pr eᖧ勷m em pr c n je pełn en e pr jek k n c eg kre g ᖧ勷n n p ł neg p 咗ej pr k ł g ᖧ勷n eᑇ吷 ᖧ劗.4 WYᖧ劗Oᖧ劗AWCA OJ ᖧ劗 U AU O ᖧ劗A ACOWᖧ劗 A OJ ᖧ劗 OWA ᖧ呷m eł k P n ᑇ吷 Be p śreᖧ勷n m k n c 哧 ᖧ勷 k men cj je Pr eᖧ勷 ęᑇ吷 r Inf rm c ne Un Sr e ᑇ吷 k P n ᑇ吷

3 3 O CHᖧ劗 CZᖧ劗Y 3. A Y ᖧ劗ABᖧ劗OW 3.. ᖧ劗OCOWAᖧ劗 A ᖧ劗ABᖧ劗OWYCH W r n ęc p nk k je ę c egó n en e r k ᑇ吷 ch kóre nn ᑇ吷 ć n ne pr 咗 c W ęgn k m cn neg f rm B 哧 S Budynek A Oznaczenie pomieszczenia yp mocowania Uwagi: r e eechn c n ᖧ勷 śc n 哧 101 哧 102 WW400 哧 哧 101 哧 102 WW200 r e ekr c n ᖧ勷 śc n 哧 r e eechn c n ᖧ勷 śc n 哧 211 WW400 哧 哧 211 WW2 哧0 r e ekr c n ᖧ勷 śc n 哧 r e eechn c n ᖧ勷 śc n 哧 302 WW200 哧 哧 302 WW200 r e ekr c n ᖧ勷 śc n 哧 P łe głó nne p me r k ᑇ吷 e n ć n e 咗 n e ch p n ch c egół 哧prę f 8mm ce n k m cn n 哧W 哧3 哧 哧3 哧mm 哧 3..ᖧ劗 Z AW ᖧ劗 ᖧ劗A AŁÓW ᖧ劗p. ᖧ劗azwa Jednoska lośၷ啧 całkowia Budowa Wieloၷ啧unkcyၷ啧nego Budynku Wydziału Aၷ啧ysycznego UAᖧ劗 edagogiczno ᖧ劗 1 哧 哧 哧 哧 Uch śc enn 哧 哧 B 哧 S r k k ᑇ吷 e me e er 400mm m 63 3 B 哧 S r k ᑇ吷 e me e er 200 m 60 4 B 哧 S r k ᑇ吷 e me e er 2 哧0 m 2 哧 哧 B 哧 S P kr k r k k ᑇ吷 eg er 400mm m 38 6 B 哧 S 哧 e k ᖧ勷 m c n k r ᖧ勷r ᑇ吷 nek kp 163

4 7 哧 p ᑇ吷 ᖧ勷 n kł kg 哧 B c ek gn ᖧ勷p rn 哧P6 哧 哧 12 9 哧 哧 c e n j 哧c 哧P łk r p r e p k e ᑇ吷có k k ᑇ吷 r rk ᖧ勷 pr n n 咗 ł ch 哧 6 mm 哧 哧 哧 哧 哧 哧 n ł k ᑇ吷 哧 哧P 6 哧 哧220 nr ref 0104 哧9 m 14 哧6 13 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 pł k reg n nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧 P kr pełn 180mm nr ref 010 哧 06 m 14 哧6 1 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 Pr egr ᖧ勷 ep r j 哧c nr ref 010 哧 83 m 哧 哧 哧 哧 哧 哧 P k n nk 4 m ᖧ勷 哧 c nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧 P k n nk 6 m ᖧ勷 哧 c nr ref 哧 26 哧2 18 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 mk 6 m ᖧ勷 nr ref 07 哧 哧2 19 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 mk nr ref 07 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 Uch 6 m ᖧ勷 nr ref 哧2 21 哧 哧 哧 哧 哧 哧 Uch nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 ś epk k ᑇ吷c 6 哧 哧220 nr ref 哧 ł n r r ᖧ勷 k ᑇ吷 f 哧4 m 哧 ł n r r ᖧ勷 k ᑇ吷 f 110 m 哧 Pr e óᖧ勷 哧g 哧 4 哧0 哧7 哧0 哧 1 哧6 0 哧mm2 m 哧 r e ekr n c jn P 哧 哧 gł ᖧ勷k n 哧 哧47 m Uch ᖧ勷 ęp U- 哧4 ᖧ勷 m c n r r e ekr n c jn ch 哧ł 哧c k k mpen c jn ᖧ勷 r r e ekr n c jn ch r c n ch 哧 哧 哧47 29 哧ł 哧c k k mpen c jn ᖧ勷 r r e ekr n c jn ch r c n ch 哧 哧 哧 哧 ᖧ呷

5 3.ᖧ劗 W Wᖧ劗ᆇ厷 Zᖧ劗A 喷 ᖧ劗 ᖧ劗FO ᖧ劗A YCZᖧ劗A 3.ᖧ劗. Oᖧ劗ABᖧ劗OWAᖧ劗 Oᖧ劗OW ᖧ劗ᖧ劗 DZ Aᖧ劗 UW 哧 哧 哧 哧 ᐗ囇 哧c n k 哧0 200 p r ᑇ吷 ᖧ勷 ć k ᑇ吷 哧0 p r ch 3.ᖧ劗.ᖧ劗 Z AW ᖧ劗 ᖧ劗A AŁÓW ᖧ劗p. ᖧ劗azwa Jednoska lośၷ啧 całkowia ozbudowa Wydziału edagogicznoᖧ劗 Aၷ啧ysycznego UAᖧ劗 w ᖧ劗aliszu 1 3 哧 哧 哧 S 哧P 哧 ᖧ勷 e 1000 B 哧S 哧-SX nr k 3 哧S 哧P 哧 哧 哧 SS4 S ch 哧 哧00-S1 28 P r nr k 3 哧 哧171 哧1-91- 哧 哧 1 3 哧 哧 哧 哧 哧 哧p k c k 哧 30 哧 łk r p r e kręem 4 哧 ᐗ囇 哧c n k ekr nó 10 6 哧 哧 哧 哧X ᑇ吷e kr 哧J4 哧 U 哧P P er 哧 6 P 哧 哧 2m r nr ref P 哧 哧 哧 哧 31 7 哧 哧 哧 哧X ᑇ吷e kr 哧J4 哧 U 哧P P er 哧 6 P 哧 哧 3m r nr ref P 哧 哧 哧 哧 31 8 哧 e 哧 ᑇ吷e ś ł ᖧ勷 12 łókn 哧 哧 m 哧0 哧12 哧 哧 哧2 k ᖧ勷 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧X ᑇ吷e U 哧P k 3 哧0 p r nr ref 39- m X 哧 哧 哧 哧X ᑇ吷e U 哧P P er 哧 6 P 哧 哧 4 p r p 哧 哧00m 哧 nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧X 哧 ᖧ勷 哧 c 22 哧 哧4 哧mm 1 哧 哧J4 哧 k 哧 哧68 哧 哧B U 哧P P er 哧 6 nr ref 哧 哧 哧 哧0 12 哧 哧 哧 哧X 哧 ᖧ勷 ł r ł 哧c n 哧 哧S 10 p r nr ref 哧 哧 哧 哧 哧 哧X kł ᖧ勷k p 哧 哧S n m ᖧ勷 ł nr ref 哧 哧 哧 e 哧 哧 ł nk p ó ś ł ᖧ勷 ch 4 哧mm k ᖧ勷 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧X P ne 19" 48 哧 哧J4 哧 哧 哧+ 哧68 哧 哧B U 哧P P er 哧 6 2U gr f nr ref PI 哧 e 2 16 哧 哧 哧 哧X P ne 19" 哧 哧S 1 哧0 p r nr ref PI 哧 哧 17 哧 哧 哧 哧X P ne 19" e k m 1U gr f nr ref 2 哧 B 哧16 哧 4 18 哧 e 哧 P ne ś ł ᖧ勷 哧 哧S III 19" 6 哧 哧 p e 哧 S 哧 1U gr f k ᖧ勷 6 ᆇ厷

6 91 S 哧 120 哧001 哧 ᖷ呷 j T z -ᖷ呷 19 哧 e 哧 P ne en c jn 2W 哧 哧 哧B 哧X III erm em k ᖧ勷 哧 哧 哧 哧 e 哧 P g 哧 哧 哧0 哧12 哧 哧 哧2 S 哧 2m k ᖧ勷 哧P 哧 哧 哧 哧 哧X Skr nk ᖧ勷 r ᑇ吷 c jn 哧 哧S 100 p r ᑇ吷e m ᖧ勷 łó nr ref 哧 哧 哧 e 哧 S f j 哧c 哧 哧 哧B 哧X III 19" 42U 600 哧800 k ᖧ勷 哧 哧 哧 哧 e 哧 S f j 哧c 哧 哧 哧B 哧X III 19" 42U 800 哧800 k ᖧ勷 哧 哧 哧-00124W 24 哧 哧 哧 哧X ᖧ勷 ł óᖧ勷 kr ᖧ勷 p e 哧 哧 哧 哧0 哧12 哧 哧 哧2 哧 p e 哧 哧 哧 - 哧 p e 哧 哧 哧 1 0m nr ref 哧P 哧- 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧X ᖧ勷 ł óᖧ勷 kr ᖧ勷 p e 哧 哧 哧 哧0 哧12 哧 哧 哧2 哧 p e 哧 哧 哧 - 哧 p e 哧 S 哧 2 0m nr ref 哧P 哧- 哧 哧 哧 哧 哧X ᖧ勷 ł óᖧ勷 kr ᖧ勷 p e 哧 哧 哧 哧0 哧12 哧 哧 哧2 哧 p e 哧 哧 哧 - 哧 p e 哧 S 哧 3 0m nr ref 哧P 哧- 哧 哧 e 哧 Un er n k e ś ł ᖧ勷 k ᖧ勷 哧 哧 哧-00001P e 6 28 哧p k p Pr e óᖧ勷 哧 哧 4 哧0 哧7 哧0 哧 1 哧2 哧 哧mm2 m 哧 ᑇ吷 c k p gn ᖧ勷 哧 ᖧ呷

7 3.ᖧ劗.3 AB ᖧ劗 Z OZ ZYC Aᖧ劗 ᖧ劗ABᖧ劗 Uᖧ劗 U Aᖧ劗ᖧ劗YCH B ᖧ勷 nek 哧 r P 哧 哧 n c en e gn ᖧ勷 n mer 哧 p mer p ne ch gn ᖧ勷 k ᑇ吷 n p m e c en p nkc e nᖧ勷 gn cj ᖧ勷 r ᑇ吷 c jn m 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧3 哧 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 202 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧8 1 哧 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧13 2 哧 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 20 哧 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 206 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 206 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧1 哧 U 哧P 哧 206 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧1 哧 U 哧P 哧 206 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 208 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 208 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 208 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 208 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧18 3 哧 哧 U 哧P 哧 209 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 209 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 209 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 209 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 ᖧ呷

8 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧23 4 哧 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧 U 哧P 哧 210 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧2 哧 U 哧P 哧 211 P 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧2 哧26 哧 U 哧P 哧 211 P 哧 哧 哧 哧 哧 ᖷ呷 j T z -ᖷ呷 3.2.ᖧ劗 Cᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗Wᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗 ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗Cᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗ᖧ劗Cᖧ劗 ᖧ呷

9 3.3 Y ᖧ劗 Yᖧ劗ᖧ劗Aᖧ劗 ZACJ WŁAᖧ劗Aᖧ劗 A, ᖧ劗Oᖧ劗 Oᖧ劗A DO ᆇ厷 U, Y ᖧ劗 ᖧ劗Oᖧ劗 O ᖧ劗ᖧ劗U W YJᖧ劗 ᖧ劗O (CC V) 3.3. O FUᖧ劗ᖧ劗CJOᖧ劗OWAᖧ劗 A OB ᖧ劗 U Y ᖧ劗ÓW Z UWZᖧ劗ᖧ劗ᆇ厷Dᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗 ACJ 哧 p nk ᖧ勷 en echn c nej chr n m en ᖧ勷 e n k k ref chr n 哧 k ęg ᑇ吷 ór p m e c en e r ᖧ勷r kó p m e c en pr c n ᑇ吷 ró ref ᑇ吷 ᑇ吷 ek n e ᑇ吷ję ᖧ勷en f k cj 哧 哧p m ęᖧ勷 ᖧ勷r m ejśc m ᖧ勷 ᑇ吷 ᑇ吷 ek k ęg ᑇ吷 rem - ᖧ勷ᖧ勷 e en e n ęp je e p m c 哧 k ł r r ᑇ吷r mk ch nej 哧 e k mp er e r p m e c en e k g e ekr n c neg p m e c en ę łó e e nf rm c n ch k m n k cj e nęr n ejśc ᖧ勷 ᑇ吷 ᖧ勷 nkó ᑇ吷r ne ᑇ吷 r ᑇ吷ręᑇ吷 e ᑇ吷 ᖧ勷 nkó e nęr n 哧 ᖧ勷 n em n m pr eᖧ勷 em m echn c nej chr n m en je p er m r ęᖧ勷 e chr n ᑇ吷ó k ęg ᑇ吷 r m r ᖧ勷r kó 哧 nkcj n n e c ł ść n ró n e 咗 gr p p m e c eᑇ吷 pr c n ᑇ吷 ró W m en ne p 咗ej gr p p m e c eᑇ吷 p 咗 n próc k mer c jek r ch chr nę ᑇ吷 ᖧ勷 哧 哧ᖧ勷 ór 24h 哧 pr jek j 哧c c jn k n k ch kr ᖧ勷ł ch k en er n ch 哧 nkcj n n 哧 c ł ść n ró n e 咗 gr p p m e c eᑇ吷 ᑇ吷 ᑇ吷 ek ᖧ勷 ejśc k r r ᑇ吷 ᖧ勷 nk B ᖧ勷 gr n c k ęg ᑇ吷 r kór 哧 n c j 哧 jeᖧ勷nej r n p ł ne ᖧ勷r ejśc e ᖧ勷r g ej r n ᑇ吷 r er mech n c ne 哧 k ł ró r ᑇ吷r mk ch n 哧e g ęᖧ勷 n p 咗en e ᑇ吷 ek pr ę k mp er pr jek n e ekr n c n 哧 ch chr nę ró 咗n en em ᖧ勷 óch ᑇ吷 ró 哧 k g e ekr n c n e k mp er e U g ęᖧ勷n j 哧c gr m ᖧ勷 n pr ę e e nf rm c n r m g n kre e pe n en c 哧gł śc r ch emó e e nf rm c n ch ᖧ勷 ęp ᖧ勷 p m e c eᑇ吷 e e nf rm c n ch B121 哧113 哧 哧 121 哧413 ł gr n c n ᖧ勷 óᑇ吷 p 咗n n ch r p m e c en ł ᑇ吷e p ec ne c jn k m em gn cj ł m n 哧r g k m n k c jne k ch ᑇ吷 ᖧ勷 nkó c egó n śc 哧 k r r e r jśc k ek ch ᖧ勷 ch ejśc ᖧ勷 ᑇ吷 ᖧ勷 nkó ł ᑇ吷e p ec ne pr 咗 c em m n r ng jneg 哧k mer 哧 r c jn kó em gn cj ł m n W r m ch re cj ᑇ吷r n 咗 rch ek n c n ᑇ吷 ᖧ勷 nej pr e ᖧ勷 je ę k n n e gr ᖧ勷 en eren ᖧ勷 r n e e cj półn cn ch ᖧ勷n ej 哧 ęp ᖧ勷 ᑇ吷 e ᖧ勷 ej r n pr e ᖧ勷 n je pr e ᖧ勷 e ᑇ吷r m 哧ᖧ勷 r ch k ł eg 哧 r 哧 ᖧ勷 j 哧ce n m f rk 哧ᖧ勷 r ch p e eg 哧 Br m p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 哧 n pęᖧ勷

10 mech n c ne ł 哧c ne p r ern ejśc e pr e f rkę m 咗 e ᑇ吷ęᖧ勷 e pr 咗 c ᖧ勷 m f n Pr e ᖧ勷 W ᑇ吷r ne ᑇ吷 r kół ᑇ吷 ᖧ勷 nk ᖧ勷 r ne ᑇ吷ęᖧ勷 哧 pr p m c em m n r ng jneg 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧chr n k ęg ᑇ吷 r ęg ᑇ吷 ór n e ᑇ吷e p ec n 哧 emem n kr ᖧ勷 e 咗 m f rm 哧heckP n 哧 m e c en p kó m gne c n ch k 咗ᖧ勷 m chr n n m men e 哧 哧 ᖧ勷eekcje k n ch e k e ᑇ吷 r e ᖧ勷eekcj ᑇ吷r mek n kr ᖧ勷 e 咗 ch chr n 哧 ᑇ吷 ᖧ勷 哧 哧 c jn k m gne c ne n kn ch 哧 ᑇ吷e p ec en e pr eᖧ勷 r c n em j k chk ek m er łó pr e kn emem k nr ᖧ勷 ęp 哧 ᖧ勷en f k cj óᑇ吷 ch ᖧ勷 哧c ch ᖧ勷 p m e c eᑇ吷 k ęg ᑇ吷 r S emem m n r ng jneg 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 reje r cj óᑇ吷 ch ᖧ勷 哧c ch ᖧ勷 p m e c eᑇ吷 k ęg ᑇ吷 r r k j r en e 哧 negr cj pe n n pr e pr ᖧ勷 cen 哧 p ó e ᖧ勷 r en m em k nr ᖧ勷 ęp S emem n ł m n m ᑇ吷r j n m e ek n e ᖧ勷 p c egó n ch ref p g ᖧ勷 n ch pr c W gener n e ᖧ勷 r en ᖧ勷eekcj k nej e k e pr e ᑇ吷r mkę e ekr m gne c n 哧 em n kr ᖧ勷 咗 eg p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 e ᖧ勷 ek pr ę 咗en emem k nr ᖧ勷 ęp ᖧ勷 ł n e m gne ó n n ch n ᖧ勷r ch ejśc ch 哧 ᖧ勷 r n ᑇ吷 ᖧ勷 nk B 哧 ᖧ勷 ᑇ吷 ᑇ吷 ek r r ch m en e ᑇ吷 c nf rm c jnej n ᖧ勷 m ᖧ勷r m 哧 ᑇ吷 ᖧ勷 r n 哧 P n e 咗 em k nr ᖧ勷 ęp em gn cj ł m n r em m n r ng jneg je negr n pr e pr ᖧ勷 cen 哧 哧 哧-Sec r 哧 k e ᖧ勷 r en e p c 哧g ᑇ吷 哧 ró n e 咗 pr p e n 哧 reje r cję ᑇ吷r 哧 m rk n e jej j k ᑇ吷 r n e n r en ᖧ勷 ᑇ吷e p ec eᑇ吷 哧 gener n e c cheg rm p m e c en per ró emó ᑇ吷e p ec eᑇ吷 哧B 218 哧 P n e n rm eg ᖧ勷 n m ᑇ吷 r e p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 e pr ejśc e p 哧 n ch m ᑇ吷 rem reje r ró r ᑇ吷 pr p e nej reje r cj kre e k mer ᖧ勷 c 哧c ch gr 咗 nej ef 哧chr n e ó k mp er ch 哧 哧e k mp er e ł ᑇ吷e p ec ne pr 咗 c n ró ś ł ᖧ勷 ch ᑇ吷r n ch gó n ᖧ勷 ępn ch jeᖧ勷n k ch k mp er ch r m n r ch n ne n 哧 e k ce rem ᖧ勷 pr eł 咗en pr e n 哧 łókn ś ł ᖧ勷 eg 哧n r ᑇ吷 ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 哧 p óᑇ吷 c 哧gł p r mer r n m jne r ś ł ᖧ勷 eg ᖧ勷m erne g ęc e ᑇ吷 哧ᖧ勷ź pr ec ęc e łókn ś ł ᖧ勷 eg p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 e ł n e rm P n e n rm eg ᖧ勷 n m ᑇ吷 r e p ᖧ勷 ć ᑇ吷ęᖧ勷 e pr ejśc e p 哧 n ch m ᑇ吷 rem reje r ró r ᑇ吷 pr p e nej reje r cj kre e k mer ᖧ勷 c 哧c ch gr 咗 nej ef

11 3.3.ᖧ劗 B ᖧ劗Aᖧ劗 ᖧ劗 ᖧ劗 YCZᖧ劗 B n energe c n ᖧ勷 p c egó n ch ᑇ吷 ᖧ勷 nkó 哧 B ᖧ勷 nek 哧 哧 哧 n ne k m r 哧 17 哧h 哧12 哧 p ᑇ吷ór c 哧gł 444m 哧 哧 p ᖧ勷r m n 38h B ᖧ勷 nek B 哧 n ne k m r 6 哧 哧h+17 哧h p ᑇ吷ór c 哧gł 1 11 哧 哧 哧 p ᖧ勷r m n 71h B ᖧ勷 nek 哧 哧 n ne k m r 17 哧h p ᑇ吷ór c 哧gł 32 哧m 哧 哧 p r m n 哧2h B ᖧ勷 nek 哧 哧 n ne k m r 6 哧 哧h+17 哧h p ᑇ吷ór c 哧gł 1 2 哧 c p ᖧ勷r m n 68h B ᖧ勷 nek 哧 哧 n ne k m r 24 哧h P ᑇ吷ór c 哧gł 70 哧m 哧 c p ᖧ勷r m n 34h 哧 p ᖧ勷r m n k nr ᖧ勷 ęp k 10h 3.3.ᖧ劗. ᖧ劗aၷ啧y kaalogowe głównych uၷ啧ządzeᑇ噗 sysemu p e k r m e c n m e B 哧 哧 哧e g ęᖧ勷 n n c n 哧 ᖧ勷ję ść 哧 m er łó n e p e n n n ej m m e m e c c n jeᖧ勷 n e p ysem konၷ啧oli dosepnu S mᑇ吷 1 哧 ᖧ勷 ł k nr ᖧ勷 ęp 哧 哧S12 哧0 2 P m ęć 8 哧B ᖧ勷 m ᖧ勷 łó 哧 哧 哧S Pr gr m r k r 哧 哧S Sep r r 哧 m cn c m g r 哧 哧S1740 哧 哧 ᖧ勷 ł 8 jść pr ek 咗n k ch 哧 哧S 哧 ᖧ勷 k m g r 哧 哧S1330

12 7 r ᑇ吷 咗en 10 哧 哧S147 哧 8 哧 n k k r ᑇ吷 咗en ch 哧 哧S P k p ł 哧c en ᖧ勷 哧 哧 哧S1340 ᖷ呷 j T z -ᖷ呷 ysem sygnalizacၷ啧i włamania S mᑇ吷 1 哧ᑇ吷 ᖧ勷 哧 哧S1642 哧 哧S W p 咗en e ᖧ勷 ᑇ吷 ᖧ勷 哧 哧S P m ęć 8 哧B ᖧ勷 cenr 哧 哧S n erer 哧S232 哧 哧herne 哧 哧S1806 哧 Sep r r 哧 m cn c m g r 哧 哧S Inerfej k mp er ᖧ勷r k rk 哧 哧S 哧 ᖧ勷 ł 8 jść pr ek źn k ch 哧 哧S 哧 ᖧ勷 ł 16 jść 哧 哧 哧S 哧 W k pr e ᖧ勷 m ᖧ勷 jść 哧 哧 哧 哧S 哧 ᖧ勷 k m g r 哧 哧S 哧 ᖧ勷 ł 8 ejść c em 哧 哧S 哧 n p r 哧 哧 哧 2 哧16 n kó 哧 哧S 哧 jk m gne c n 哧k n kr n 哧 哧 哧 哧 ᖧ勷 ł 8 ejść 哧 哧S1202 ysem monioၷ啧ingu wizyၷ啧nego CC V ᖧ劗azwa ymbol 1 哧 r c p jemn śc 64ᐗ囇32 哧 哧 哧 ᖧ勷 k m r c p n p ęk en e śc ejść ᖧ勷 128 哧m 哧 128ᐗ囇32 哧 哧 哧 r ejść ᖧ勷e 哧64 哧 16 哧 ᖧ勷 n 哧 哧-440 r 哧 哧- 441 哧 哧 r 4 jść m n r ch ᖧ勷 n 哧 哧-440 r 哧 哧- 440 哧 哧-444 哧 r n k gn ł ᐗ囇 ᖧ勷e 哧 哧-44 哧 6 P p er j 哧c j ck em 哧 哧-40 哧 7 哧eje r r 16 k n łó 哧 哧 哧 哧 哧-P 哧 哧 哧 哧 哧 8 Uch 19ᐗ囇 ᖧ勷 哧 哧 哧P 哧 哧B 哧- 哧 哧- 哧r 9 哧 n r 21ᐗ囇 r ᖧ勷 哧00 哧 哧 哧 哧S 哧 2 哧 B 哧 n 哧 S- 哧 哧S 哧 哧 哧 n 哧 ek enc jne pr eł 哧c n e ejść 哧 哧-210 哧 10 mer W ᖧ勷e 哧 n m c 哧 nge 哧 哧-XP1 11 哧ᑇ吷 ek 哧 哧 哧 哧2 7 哧4B-2 12 W p rn k e nęr n 哧B 哧 哧 mer k r 1 哧3" 380 n 0 哧 哧 哧 哧1 2 哧 哧 哧 哧S 哧 哧 哧 哧B 哧 哧 哧 12 哧24 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧 哧-810 哧P 14 mer k p łk P 哧-43 哧 哧 1 哧 mer ᖧ勷 n c ᑇ吷 哧k r 1 哧3ᐗ囇 480 n 0 3 哧 哧 哧1 2 I 哧 哧 哧 哧 哧S 哧 哧 哧 B 哧 哧 8 哧-262 哧 哧 哧 哧 哧-911P 3.3.ᖧ劗.ᖧ劗 Zesawienie symboli dla W, ᖧ劗D, CC V

13 3.4 Y ᖧ劗 Yᖧ劗ᖧ劗Aᖧ劗 ZACJ Aᖧ劗A ᖧ劗U OŻA OW ᖧ劗O UW 哧 哧 哧 哧 P ł 哧c en e r ch m en e er n k p p 咗 r ch k n W k n c S 哧P 3.4. OBᖧ劗 CZ ᖧ劗 A OJ ᖧ劗ᖧ劗Oᖧ劗C Aᖧ劗Uᖧ劗Uᖧ劗A O ÓW

14 3.4.ᖧ劗 ᖧ劗A YCA OŻA OWA ᖧ呷

ᖧ劇C ᆗ厧p P e m Spe f k j Te ej P e m e e j 3 Z k e Spe f k j Te ej 4 Z k e R 5 Ok eś e p e ᆗ厧 Oᆗ厧 e m ᆗ厧 哗 e ᆗ厧 P ek e B ᆗ厧 D k me j P jek ᆗ厧 3 D k me

ᖧ劇C ᆗ厧p P e m Spe f k j Te ej P e m e e j 3 Z k e Spe f k j Te ej 4 Z k e R 5 Ok eś e p e ᆗ厧 Oᆗ厧 e m ᆗ厧 哗 e ᆗ厧 P ek e B ᆗ厧 D k me j P jek ᆗ厧 3 D k me ᆗ勗ś ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 żᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 受 ᆗ勗 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗ᆗ勗 吷c go 受ᆗ勗żᆗ勗 ᆗ勗 受 受 受 受 ᆗ勗ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗 ᆗ勗

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南

ᆇ喇 Pr m t m ᐧ南 f T h O b r bᐧ南t B w h ᐧ南ᐧ南T O B 嘧 w m g gᐧ南 t 嘧 w b r r bᐧ南t Zw 嘧 h b w 嘧 w r h r g w h Kr w t g w Tw r gᐧ南r. 2 k ᐧ南 f t h w b r r bᐧ南 ᐧ南 r 64,5/12.,5/16,5/14,/15,17 GMINA T A OGÓ A BIU O P OJEKTÓ r h. P w ᐧ南 K w N b r 3 51-428 r ᐧ南 w t. m. 0601 58 61 79 t / f x : 071 / 34 56 814 : www. w - w. b r @g 2. g : 930327787 NIP : 895-133-09-88

Bardziej szczegółowo

ᖷ刷wiadczenie 勷 r m u y - Pr bu l D.. Nr 156, p. 1118, r ykuł 20 p pu k 勷, pr 勷 k pr 勷 勷 勷y ᖷ咷 勷 勷 勷, ż ᖷ咷 niniejszy projekt bud

ᖷ刷wiadczenie 勷 r m u y - Pr bu l D.. Nr 156, p. 1118, r ykuł 20 p pu k 勷, pr 勷 k pr 勷 勷 勷y ᖷ咷 勷 勷 勷, ż ᖷ咷 niniejszy projekt bud ZACHÓD -- COM Nowak Sebastian Rafał ZACHÓD-COM Os. Zachód B22/i/1, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 505-110-736, email: biuro@zachod.com NIP: 852-188-83-09; REGON: 812-625-800 PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ś Ą ś Ż Ż Ł ź Ś Ż ż Ż ż ż Ó Ż Ę ś Ę Ę Ę ś ś Ł Ą Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ż Ą ś ś ś ś ś ś ć ść Ę ś ś Ą Ę Ą ż Ę ś śś Ę ś ś ś ś ż Ę ć ś ć ż ć Óź Ę Ę Ę Ą ś ś ś Ś ś Ż Ż Ż żć ś ś ź Ę Ę ś ś

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki ᐗ厇ódź ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ卷 G - G ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ó ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇

Bardziej szczegółowo

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c ᆗ叇 ń ń 叧 -, 叧 ń ł 叧 叧 ᐗ呇. 5-7 -. ᆗ厧 ych ST W ż ၷ咧 ၷ咧 叧 ż T : -I 叧 2 g ln wym g ni d ycząc W R śၷ咧 śၷ咧 ၷ咧 叧 叧 叧, T I ż. - ᆗ厧 z z ni nᆗ厧 ᆗ厧d wy: ၷ咧 叧 ś W 叧 ż W T ၷ咧. ၷ咧 ᆗ叇 ł, ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 叧 T. - ၷ咧 : ၷ咧 ၷ咧 ᆗ叇

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚ 嘧 O RACOWANIA 1. DANE OGÓLNE O IS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJĄCEGO - EKS ERTYZA O IS RZEBUDOWY BUDYNKU... 喷 II. ZABEZ IECZENIA.

ZAWARTOŚ 嘧 O RACOWANIA 1. DANE OGÓLNE O IS KONSTRUKCJI STANU ISTNIEJĄCEGO - EKS ERTYZA O IS RZEBUDOWY BUDYNKU... 喷 II. ZABEZ IECZENIA. 匇. D Su 72-005 z l 93d/7 l. 0609-658-567 NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO EKS ERTYZA STANU TECHNICZNEGO Ob : Budy sz l y l dz y Ad s: ł zy Zd 匇 匇 ul. l 26 I s : U z 喷d M s G y ł zy Zd u ul. l W l ś 3- 喷

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y ᖧ厇 G aszewice ul. oznańsᖧ厇a zaᖧ厇anie nᖧ厇 ᖧ厇 G G ᐧ呷 g ól g ᐧ呷 Z ó ń ᐧ呷 ᐧ呷 ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ć Ć ć ć Ą

Ż Ę ć Ć ć ć Ą Ś Ł Ż Ą Ż Ę ć Ć ć ć Ą ŚĘ Ż ź Ś Ż Ś Ś Ń Ę Ą Ś Ł Ś Ł Ż Ż ź ż Ą Ś Ż Ż Ś Ł Ą Ą Ó Ż Ż ż ć Ż ż ć ż Ó Ż ż ć ż ć ż Ą Ę ż Ó Ó ż ż Ó ć Ż ć Ż ć ć ź Ę Ę Ę ć Ż Ź Ż ż ć ż Ź Ę Ż ż ć Ś ć Ż Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ż ż ż ĘŁ ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn

SGN na zginanie: Przyjęto 3Ф12: SGN na ścinanie. Strzemiona A-I beton B20 VRd1 = 28,30 kn >V'sd = 8,92 kn 卧ż ᑇ厇 卧ż s ł ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᐧ厇 zelbe w k e.- w. 9 7 7 卧 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇ᑇ厇 9 ᑇ厇 卧 ᖷ呇 g ᑇ厇 s III, g Pᑇ厇-8 ᑇ厇B- 2 ᑇ厇 :2 6 Qk kn/ C kqk C 9 kn/ γᐧ厇 ᐧ厇 k kn/ ᐧ厇

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ć ć ć Ś ć

Ć ć ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź ć ć ć Ć ć ć Ś ć ź ć ć ć Ć Ś ź Ś Ć ć Ż ź ć Ż Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ć ć Ść ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ś ć Ś ć Ż Ś ć Ó ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ć Ż ć Ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ć ź ć Ż ć ć ć Ś ć Ć

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ł Ę Ę Ą ć Ś ć ć ź ź ć ć ź ź ź ć ć ź Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ż ć ŚĆ Ć Ż Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ć ć Ć ć Ć ć Ś Ś Ś ć Ć Ż Ć ć ć Ś Ż Ż Ś Ć Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ś ć Ż Ż ć ć Ś Ś ć Ś Ż ć Ś ć ć ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ż Ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś Ś Ść

ć Ś Ś Ść ć Ś Ś Ść Ś Ł Ź Ść ć ć ć Ść ć Ść Ś Ść ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć Ś Ś Ó Ś Ś ć Ą ć Ś Ś Ł ć Ś Ś Ł ć Ą Ść ć Ś Ó Ź ć ć Ś Ś ć ć ć Ś Ść Ść Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ą Ś Ą Ś Ś Ź Ź ć ć Ś Ę Ź Ł ź Ę Ę Ś Ś Ś Ę Ą Ź ć Ł Ś Ś Ś Ś ć Ś

Bardziej szczegółowo

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w. 1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ł ź Ę Ą Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ą Ą Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ść Ó Ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ó Ś Ź Ó ć ć ć Ł Ć Ź Ó Ó Ś ć Ź ć ć Ć ć ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ś Ź Ó Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ó Ó ć Ź Ł Ó ć Ś Ś Ó Ó ć Ź ć Ź Ł Ó Ó ć Ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł ż ć ć ż ć Ą Ł ó ó ć ż ć ć ż ć Ę ć Ę ć ć Ę ć ć ć Ę ż ć ć ć Ś ć Ę Ę ż ż ć ż Ę ć ć Ę ż ż Ę Ł ć ć Ą Ę Ł ć ć ć ż ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć Ł ć Ę Ę ć ć ć ć Ł Ść ć ć Ę Ę Ł Ś Ą Ś Ś Ł Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ś ż Ż Ż Ś Ż Ó ż ż ż Ą Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ą Ó ż ż Ó Ś Ż Ó ż ż ż Ż Ź ź Ć Ó ż Ż ć Ż ż Ś ć Ś Ś Ż Ą Ż Ż Ó Ż Ż Ś Ż Ż Ź Ż Ż Ż Ę Ś Ż Ż Ś Ó Ż Ż ż Ą Ż Ą Ż Ś Ś ć Ź ć ć Ó ć Ś Ą Ó Ó ć Ż ż Ż Ó ż Ś Ś Ó Ś Ż Ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ł Ł ć ć Ś Ź Ć Ś ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ś Ć Ć Ś ź Ć ż ż ź ż Ć ć ż Ć Ć ż ż ź Ć Ś Ś ż ż ć ż ż Ć ż Ć Ś Ś Ź Ć Ę ż Ś Ć ć ć ź ź Ś Ć Ś Ć Ł Ś Ź Ś ć ż Ś Ć ć Ś ż ÓŹ Ś Ś Ź Ś Ś Ć ż ż Ś ż

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż

ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż ż Ź ż Ł ż Ś ż ć ż ć Ł Ś ż ż ż ż ź ż Ź ż ż Ż ć ć ż Ź ż ć ż ć ć ż ć ż Ą ź ź ź Ź ć ć ź ż Ł ć Ź ź Ł ć ż ż Ć Ł ż ć ć ź ż Ł ć Ź Ć Ć Ł ż ż Ź ż ź ż Ź ź Ź ćź ż Ś Ł ć ż ż ć ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż Ł ż ź Ł ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż

Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż Ś Ż Ś ć ż Ś ż ź ż ż ż ć ż ć Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ć ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż ć ż ż ć ć ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ś ć ź ź ń ń ń ź ć Ł ń Ł Ł ń Ś ź ń ć ń ń ń Ś Ś Ś Ł ń ć ń Ł ń ć Ł Ł Ś ń ć ć ć ń ń Ł Ł ź Ł ć ń ń Ś ć Ó ć ń ć Ó ć Ó ń Ś ć ź ń Ó ć ń ć Ć ć Ć Ź ć Ź Ó Ł ć Ł Ń ń ć ć ć Ź ź Ś ć Ł Ś Ń ĆÓ Ń Ć ź ń ń Ś Ł Ś

Bardziej szczegółowo

ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę

ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę ę Ł ć ż ć ż ć ę ę ę ż ć ż ć ę ż ż ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ż ę ę ę Ź ę ż ę ć ż ę ę ę Ź ć Ź ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę ć ę ę ż ę ż ć ć Ść ć ę ć ć ż

Bardziej szczegółowo

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y ᐧ唧 83, ę ᐧ唧ᐧ唧 ᖷ南 u 32 u C A h t t 02-964 W, u Eu p j 109 t 0-602 823 923 ń 喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Ę ś

Ę ś ć Ę Ł ś Ę ś ś ż Ź ż ż ż ż ż ś ż ż Ż Ę ś ść ść ś Ć ś ś Ć ść Ź ć Ż ć ś ż ś ść ś ś ś ś ć Ć ś Ć ś ś Ź ś ś Ź ś ź ś ż ż ś ś ś ź ś ś Ź Ł ż ś ż Ę Ź ś Ę Ę ż Ę Ź Ę ś ś ś ć ź ś ś ś ś ś ś ś Ź ś ż ż ć ć ć ś Ę ż ś ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo