PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW"

Transkrypt

1 Projekt SKILLS

2 PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

3 OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów Nośność blachy podstawy Nośność śrub kotwiących Nośność podłoża betonowego Nośność połączeń spawanych Zastosowanie metody składnikowej do obliczania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów. 3

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Przegubowa podstawa słupa Utwierdzona podstawa słupa Zastosowanie Podsumowanie 4

5 WPROWADZENIE

6 WPROWADZENIE Przykład przegubowej podstawy słupa 6

7 WPROWADZENIE Przykład utwierdzonej podstawy słupa 7

8 WPROWADZENIE Analiza węzła zgodnie z PN-EN Węzeł jest modelowany za pomocą części podstawowych: króćców teowych Dwa modele obciążenia: Nośność na ściskanie: króciec teowy w strefie docisku z betonem, Nośność na rozciąganie: króciec teowy w strefie rozciągania (śruby kotwiące + blacha podstawy + środnik słupa). F T,Rd 8

9 WPROWADZENIE Zalecane współczynniki częściowe zgodnie z PN-EN : γ M0 =1,00 : do obliczania nośności środnika słupa przy rozciąganiu, blachy podstawy przy zginaniu γ M2 =1,25 : do obliczania nośności śrub kotwiących przy rozciąganiu/ścinaniu i nośności spoin Zalecane częściowy współczynnik bezpieczeństwa według PN-EN : γ C =1,5 :do obliczania nośności na ściskanie i przyczepności betonu 9

10 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA

11 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Określenie nośności obliczeniowej króćców teowych na docisk do podłoża betonowego. PN-EN Nośność węzła w strefie ściskania: złożenie nośności ściskanych króćców teowych. Osiągnięto obliczeniową wytrzymałość połączenia na docisk: f jd F c,rd l eff f jd b eff 11 Króciec teowy odwzorowujący środnik F c,bw,rd Króćce teowe odwzorowujące pasy F c,fc,rd

12 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa wytrzymałość połączenia na docisk gdzie: α bf β j f cd f ck α cc =1 jd bf j cd parametr opisujący zależność międzypowierzchnia docisku a obliczeniową powierzchnią rozdziału możnaprzyjąćjako2/3(uwagananastępnymslajdzie) obliczeniowawytrzymałośćbetonunaściskanie: fck f = α cd cc charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie betonu mierzona na próbkach walcowych po 28 dniach γ c =1,5 12 γ c f = α β f PN-EN PN-EN

13 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Określenie α bf : α bf d e e f h b = min 1+ ; 1+2 ; 1+2 ; 3 max( hp, bp) h p b p Uwaga: β j =2/3jeżeli: e m 50 mm min 0,2bp 0,2h p Wytrzymałośćpodlewki 0,2 f cd to: f jd = f cd 13

14 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa nośność przy ściskaniu króćca teowego: F C,Rd = f b l PN-EN (6.4) jd eff eff gdzie: l eff b eff c γ M0 =1 f yp długośćefektywnapółkikróćcateowego szerokośćefektywnapółkikróćcateowego: maksymalny wysięg strefy docisku: c = t p f yp 3f γ jd M0 l eff granicaplastycznościblachypodstawy c t p b eff + 2 F c,rd b eff t c t c f jd 14

15 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Dużyimaływysięgblachy PN-EN t = t fc t = t fc lub t wc b eff b eff t p t p f jd β c c c f jd c c a) Mały wysięg blachy b) Duży wysięg blachy Króciec reprezentujący pas: Króciec reprezentujący pas: b = t + c + βc beff = t fc+ 2c eff fc 15 Króciec reprezentujący środnik: b = t + c eff wc 2

16 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa nośność przy ściskaniu króćca teowego reprezentującego pas słupa: F c,fc,rd = f b l jd eff eff gdzie: l = min b ; b + 2c eff p fc ( ) ( ( ) ) ( ) b = min c; h h /2 + t + min c; h /2 t eff p c fc c fc c b eff c b eff c c c t fc l eff b fc b p l eff b fc b p c c h c h p Duży wysięg blachy 16 h c h p Mały wysięg blachy

17 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa nośność przy ściskaniu króćca teowego reprezentującego środnik słupa: F c,bw,rd = f b l jd eff eff gdzie: l = h 2t 2c 0 eff c fc b eff c = 2c + t wc c c l eff t wc c c b eff t fc h c 17

18 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa nośność węzła na ściskanie: N = 2F + F C,Rd c,fc,rd c,bw,rd ( ( )) N f h b l b t c C,Rd = jd cp cp cp cp wc 2 gdzie: cp p c ( ) h = min h ; h + 2c ( ) b = min b ; b + 2c cp p fc c c t fc c l = h 2t 2c 0 cp c fc t wc b fc b p c h c h p 18

19 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Węzeł jest modelowany za pomocą króćców teowych (blacha podstawy, śruby kotwiące) w strefie rozciągania Obliczenie nośności króćca przy rozciąganiu 6 możliwych modeli zniszczenia: Blacha podstawy/śruby kotwiące(modele 1, 2, 1-2 i 3) Środnik słupa(model 4) i spoiny F T,Rd 19

20 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Modele zniszczenia blachy podstawy/śrub kotwiących Model 1: Uplastycznienie blachy podstawy Model 2: Zniszczenie śrub z uplastycznieniem blachy F T,1,Rd F T,2,Rd Efekt dźwigni Q Q Q Q Model 1-2: Uplastycznienie blachy podstawy Model 3: Zniszczenie śrub Brak efektu dźwigni F T,1-2,Rd F T,3,Rd 20

21 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Model 4: Uplastycznienie środnika słupa przy rozciąganiu F T,4,Rd Efekt dźwigni ma wpływ na wybór modelu zniszczenia. Modele zniszczenia 1 i 2 nie są możliwe bez obecności sił efektu dźwigni i są zastępowane modelem

22 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Efekt dźwigni i modele zniszczenia: PN-EN Tablica 6.2 Efekt dźwigni Obecność efektu dźwigni Brak efektu dźwigni F T,Rd F T,Rd Deformacja Q Q Warunek L L b * b L > L b * b Nośność króćca F T,Rd FT,1,Rd; FT,2,Rd = min FT,3,Rd; FT,4,Rd F T,Rd T,1-2,Rd; T,3,Rd min F F = FT,4,Rd

23 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Baza wydłużalności śruby kotwiącej: L = 8d + e + t + t + 0,5 k b m p wa PN-EN Tablica 6.2 gdzie: t wa d Grubośćpodkładki Średnica śruby kotwiącej 23

24 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Ograniczenie bazy wydłużalności śruby: gdzie: A s Poleprzekrojuczynnegośrubykotwiącejprzyrozciąganiu l eff,1 Długośćefektywna: eff,1 ( eff,cp eff,nc ) l =min l ; l m = p/2 t /2 0,8 2a wc w L 8,8m A 3 * s b = 3 leff,1tp PN-EN Tablica

25 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Efektywne długości króćców teowych: PN-EN Tablica 6.6 Mechanizmy kołowe e m m e Mechanizmy niekołowe e m m e p Linie uplastycznienia t wc l eff,cp 2 = π m eff,nc = 4 + 1,25 l m e 25

26 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośnośćmodelu1imodelu1-2: PN -EN Tablica 6.2 Model zniszczenia Model 1 Model 1-2 F T,1,Rd F T,1-2,Rd Uplastycznienie blachy podstawy m Q Q Nośność króćca gdzie: F T,1,Rd = 4M pl,1,rd m T,1-2,Rd 2M = m t f M m l m l l l pl,1,rd 2 p yp pl,1,rd = pl,rd eff,1; pl,rd = ; eff,1=min eff,cp; eff,nc 4γM0 26 F ( )

27 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośnośćmodelu2imodelu3: PN -EN Tablica 6.2 Model zniszczenia Model 2 Model 3 Zniszczenie śrub kotwiących F T,2,Rd F t,rd,anchor m e F t,rd,anchor F T,3,Rd F t,rd,anchor Q Q Nośność króćca F T,2,Rd = 2M + 2nF pl,2,rd m + n t,rd,anchor F T,3,Rd = 2F t,rd,anchor gdzie: F t,rd,anchor pl,2,rd pl,rd eff,2 eff,2 eff,nc Nośnośćpojedynczejśruby ( ) M = m l ; l = l ; n=min e; 1,25m 27

28 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność na rozciąganie śrub kotwiących: PN-EN Blacha podstawy 2. Podlewka 3. Fundament betonowy (a) Hak: Uwzględnia się przyczepność 28 (b) Płytka oporowa: Brak przyczepności

29 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność pojedynczej śruby kotwiącej, dwa modele zniszczenia: Nośność na rozciąganie przekroju śruby kotwiącej, Ft,Rd, Nośność zespolenia betonu ze śrubą kotwiącą, Ft,bond,Rd. Ft,Rd,anchor = min Ft,Rd; Ft,bond,Rd Nośność obliczeniowa śruby kotwiącej na rozciąganie: gdzie: f ub γ M2 =1,25 F t,rd = 0,9f A ub s Wytrzymałośćnarozciąganieśrubykotwiącej γ M2 PN-EN Tablica 3.4 PN-EN Tablica

30 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność zespolenia betonu z prostą śrubą kotwiącą: gdzie: d Nominalna średnica śruby kotwiącej f bd Wytrzymałośćobliczeniowa na przyczepność: Jeżeli d<32mm: Jeżelid 32mm: γ c =1,5 f yb f bd f F bd 600 N/mm t,bond,rd 0,36 f = γ C = πdl f fyb Granica plastyczności śruby kotwiącej. C 30 ck 0,36 fck 132 d = γ b bd lb Ft,Bond,Rd

31 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność zespolenia betonu ze śrubą kotwiącą z hakiem: F t,bond,rd = πdl f 0,7 b bd PN-EN (5) Ft,Bond,Rd Sprawdzić, czy f yb 300 N/mm 2 l b 5d 90 31

32 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność modelu 4: Model zniszczenia Model 4 Uplastycznienie środnika słupa przy rozciąganiu F T,4,Rd t wc Nośność króćca F T,4,Rd = F = t,wc,rd b t f eff,t wc y,wc γ M0 gdzie: f y,wc Granicaplastycznościśrodnikasłupa beff,t= leff,1 32

33 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność spoiny: gdzie: a w β w f u grubośćspoinyłączącejśrodniksłupa współczynnikkorelacji / 3 u Ft,w,Rd = lw,eff,taw β w γ M2 nominalna wytrzymałość na rozciąganie słabszej łączonej części l w,wb całkowitadługośćefektywnaspoinłączącychśrodniksłupa l =2l l w,eff,t eff,1 w,wb Ostatecznie nośność złącza przy rozciąganiu: f ( ) N = min F ; F N T,Rd T,Rd t,w,rd t,ed PN-EN Tablica

34 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Trzy sposoby przekazywania sił poprzecznych na fundament betonowy: Opór tarcia w węźle między blachą podstawy a podłożem betonowym(ściskanie), Nośność śrub kotwiących na ścinanie (ściskanie/rozciąganie), Zastosowanie specjalnych elementów oporowych -ostróg (przy znacznej sile rozciągającej). 34

35 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Obliczeniowa nośność ze względu na poślizg: F f,rd = C N f,d c,ed PN-EN (6) gdzie: N c,ed C f,d Ściskającasiłapodłużna Współczynniktarcia Dla zaprawy cementowo-piaskowej: C f,d = 0,2 35

36 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Obliczeniowa nośność na ścinanie śruby kotwiącej: gdzie: f yb F vb,rd α = f A bc ub Granicaplastycznościśrubykotwiącej α bc =0,44-0,0003f yb i235n/mm 2 f yb 640N/mm 2 γ M2 s PN-EN (7) Fvb,Rd 36

37 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Obliczeniowa nośność przy obciążeniu siłą poprzeczną i ściskaniu: Suma nośności ze względu na poślizg i nośności na ścinanie śrub kotwiących: Fv,Rd = Ff,Rd + nfvb,rd VEd gdzie: n Liczba śrub kotwiących w blasze podstawy PN-EN (8) 37

38 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Nośność na ścinanie przy jednoczesnym rozciąganiu: gdzie: F T,Rd V nf Ed vb,rd Nt,Ed + < 1 1,4F T,Rd Nośnośćnarozciąganiekróćcateowegowstrefierozciągania 38

39 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Nośność spoin przy ścinaniu(w przypadku ściskania): gdzie: l w,eff a f vw,d = fu / 3 β γ w M2 Vw,Rd = fvw,d a lw,eff VEd całkowitaefektywnadługośćspoinwkierunkuścinania efektywna grubość spoiny pachwinowej w kierunku ścinania Sprawdzenie nośności spoin przy ścinaniu (w przypadku rozciągania): 2 2 N t,ed V Ed Fw,Ed = + fvw,d a l w,eff,t l w,eff 39

40 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA

41 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA - WPROWADZENIE Obliczenie nośności przy zginaniu i początkowej sztywności obrotowej z uwzględnieniem siły podłużnej: M j,ed M j,rd N j,ed M j,ed M j,rd φ j,ed S j,ini φ j,ed Początkowa sztywność obrotowa: S j,ini = M φ j,ed j,ed 41

42 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA - WPROWADZENIE Zastosowanie metody składnikowej: N j,ed M j,ed M j,rd φ j,ed F T F c Króciec teowy w strefie rozciągania: F T Króciec teowy w strefie ściskania: F C l eff 42 b eff

43 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA - WPROWADZENIE Ramiona dźwigni: Siła rozciągająca umieszczona w środku śruby kotwiącej, Siła ściskająca w środku pasa słupa. Moment zginający: M = z F + z F j,ed C C T T Nośność przy zginaniu: nośność osiągnięta przez króciec teowy. h c M j,ed t fc F = F or F = F C C,Rd T T,Rd z T z C F T F C 43

44 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Nośność przy zginaniu zależy od mimośrodu: Dominująca siłą rozciągająca: 0 e z N T e N Mj,Ed M = = N N j,ed j,rd j,rd Dominująca siła ściskająca: zc en 0 N j,rd N j,rd M j,rd M j,rd F T,Rd z T z T F T F C z C z C F C,Rd 2 króćce teowe w strefie rozciągania 44 2 króćce teowe w strefie ściskania

45 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Dominującymomentzginający: e N z T lub e N -z C Węzeł złożony z części rozciąganej i części ściskanej: Nośność jest osiągana w jednej z tych części, N j,rd N j,rd M j,rd M j,rd z T z C z T z C F T,Rd F C F T F C,Rd krytyczny króciec w strefie rozciąganej 45 krytyczny króciec w strefie ściskanej

46 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Obliczeniowa nośność przy ściskaniu króćca teowego: gdzie: ( ) l = min b ; b + 2c eff p fc F C,Rd = h hp h c c beff = min c, tfc + tfc + min c, 2 2 c = t p 3f f yp γ jd M0 c c f b l jd eff eff PN-EN (6.4) t fc c l eff t wc b fc b p b eff c h c h p 46

47 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Nośność części rozciąganej węzła(2 śruby kotwiące): Analiza nośności zastępczego króćca teowego: PN-EN Rys Takie same obliczenia jak dla przegubowej podstawy słupa: Inna długość efektywna, leff Należy zastąpić m przez mx, e przez ex przy ustalaniu nośności króćca teowego 47

48 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Efektywne długości króćca teowego: PN-EN Tablica 6.6 Mechanizmy kołowe Mechanizmy niekołowe l eff,cp 2πmx = min πmx + w πmx + 2e e w l eff,nc 4mx + 1,25ex 2mx + 0,625 ex + w/2 = min 2 mx + 0,625 ex + e bp /2 e x b p m x 48

49 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Oddziaływania Ramię dźwigni z Obliczeniowa nośność przy zginaniu M j,rd dla określonej wartości e N Dominująca Ściskająca siła podłużna N j,ed< 0 i 0 e N +z C N j,ed< 0 i -z C e N 0 z = z C + z C FC,Rd z FC,Rd z Mniejsza z wartości i z / e + 1 z / e 1 C N C N Dominująca rozciągająca siła podłużna Dominujący moment zginający N j,ed> 0 i 0 e N +z T N j,ed> 0 i -z T e N 0 z = z T + z T FT,Rd z FT,Rd z Mniejsza z wartości i z / e + 1 z / e 1 z = z T + z C N j,ed 0 N j,ed 0 i e N > +z T lub e N < -z T i e N < -z C lub e N > z C FC,Rd z FT,Rd z Mniejsza z wartości i z / e 1 z / e + 1 M j,ed > 0 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, N j,ed > 0 jest rozciąganiem. 49 T N T N e N T N C N Mj,Ed M = = N N j,ed j,rd j,rd PN-EN Tablica 6.6

50 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Podstawy słupów można sklasyfikować jako sztywne: W ramach, których układ stężeń redukuje poziomy przechył o min. 80% i w których wpływ deformacji może być pominięty: -jeżeli -jeżeli λ 0,5 0 0,5 < λ < 3,93 0 i S j,ini 7(2λ 1) EI 0 c / L c PN-EN (2) jeżeli λ 3,93 0 i S j,ini 48EI c / L c gdzie: W pozostałych przypadkach: Lc wysokość słupa rozpatrywanej kondygnacji, Ic moment bezwładności przekroju słupa, λ 0 smukłość względna słupa, którego obydwa końce przyjmuje się jako przegubowe. 50 S 30 L j, ini EIc/ c

51 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA W innym przypadku podstawa słupa jest węzłem podatnym: Należy uwzględnić sztywność obrotową węzła w analizie globalnej Sztywność obrotowa S j S j S j =S j,ini jeżeli M j,ed 2M j,rd /3 S j =S j,ini /μ jeżeli 2M j,rd /3 M j,ed M j,rd Ψ µ = (1,5 M / M ) ; Ψ = 2,7 j,ed j,rd 51

52 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Model do obliczania początkowej sztywności obrotowej: Rozciągana i ściskane część podstawy słupa jest modelowana za pomocą współczynników sztywności. Mj,Ed Początkowa sztywność obrotowa S = j,ini φ j,ed N j,ed M j,ed N j,ed M j,ed F T φ j,ed φ j,ed F C 52 k T z T z C k C

53 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Współczynnik sztywności węzła przy ściskaniu gdzie: l eff b eff E c E E l b kc = k13 = 1,275E c eff eff PN-EN Tablica 6.11 Długośćefektywnakróćcateowego Szerokośćefektywnakróćcateowego Modułsprężystościbetonu(patrzPN-EN ) Moduł sprężystości stali F C Półka c Beton 53 Kontakt pomiędzy półką a betonem

54 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Współczynnik sztywności węzła przy rozciąganiu zależy od możliwości wystąpienia efektu dźwigni. Efekt dźwigni występuje: L L b * b PN-EN Tablica 6.11 Brak efektu dźwigni: L > L b * b F T F T B B B B δ T δ T Q Q 54

55 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Współczynnik sztywności części rozciąganej z siłami efektu dźwigni: k T = k k PN-EN Tablica 6.11 k16: współczynnik sztywności rozciąganych śrub kotwiących k 16 = s 1,6 A L b k15: współczynnik sztywności blachy podstawy w strefie rozciągania k 3 0,85 lefftp 15 = 3 m 55

56 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Współczynnik sztywności części rozciąganej bez sił efektu dźwigni k T = k k PN-EN Tablica 6.11 k16: współczynnik sztywności rozciąganych śrub kotwiących k 16 = s 2 A L b k15: współczynnik sztywności blachy podstawy w strefie rozciągania k 3 0,425 lefftp 15 = 3 m 56

57 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Sztywność obrotowa zależy od mimośrodu: Dominująca siła rozciągająca: 0 e z N T e N Dominująca siła ściskająca: = M N zc en 0 j,ed j,ed N j,ed M j,ed N j,ed M j,ed F T,1 φ j,ed F T,2 F C,1 F C,2 φ j,ed k T z T z T k T k C z C z C k C 2 króćce teowe w strefie rozciągania 57 2 króćce teowe w strefie ściskania

58 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Dominującymomentzginający: e N z T lub e N -z C Węzeł jest złożony z części rozciąganej i części ściskanej F T N j,ed M j,ed φ j,ed F C k T z T z C k C 58

59 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Oddziaływanie Ramię dźwigni z Początkowa sztywność obrotowas j,ini dla określonej wartości e N Dominująca ściskająca siła podłużna z = z C + z C N j,ed< 0 i 0 e N +z C N j,ed< 0 i -z C e N 0 S j,ini 2 E z k = 2 C Dominująca rozciągająca siła podłużna Dominujący Moment zginający z = z T + z T N j,ed > 0 i 0 e N +z T N j,ed > 0 i -z T e N 0 z = z T + z C N j,ed 0 N j,ed 0 i e N > +z T or e N < -z T i e N < -z C or e N > z C E z = kc kt M j,ed > 0 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, N j,ed > 0 jest rozciąganiem. S j,ini 59 2 S j,ini αk 2 E z k = 2 T z k -z k ek= k + k e αk= e C C T T k N e N T C M = N j,ed j,ed PN-EN Tablica 6.12

60 ZASTOSOWANIE

61 ZASTOSOWANIE PREZENTACJA PRZYKŁADU OBLICZENIOWEGO Szczegóły konstrukcyjne podstawy słupa i fundamentu Siła podłużna N Ed Siła poprzeczna V z,ed Słup IPE Stal S235 Blacha podstawy Stal S235 Podlewka gr. 30 mm Beton klasy C25/30 d f =500mm l b =400mm Oś x-x Śruby kotwiace M24 kl. 4.6 e h Oś y-y e b 400 b p =220 Oś z-z h p =

62 ZASTOSOWANIE PREZENTACJA PRZYKŁADU OBLICZENIOWEGO Szczegóły konstrukcyjne śruby kotwiące M24 kl , , Spoina łącząca pasy: 6 mm e m 60,8 40 Spoina łącząca środnik: 4 mm 62

63 ZASTOSOWANIE PREZENTACJA PRZYKŁADU OBLICZENIOWEGO Przypadek1(docisk): N c,ed =85kN V z,ed =35kN 1-1 Sprawdzenie nośności na ściskanie 1-2 Sprawdzenie nośności na ścinanie Przypadek 2(odrywanie): N T,Ed =8,86kN V z,ed =17,5kN 2-1 Sprawdzenie nośności na rozciąganie 2-2 Sprawdzenie nośności na ścinanie 63

64 ZASTOSOWANIE 1-1 NOŚNOŚĆ PRZY ŚCISKANIU Wytrzymałość obliczeniowa betonu C25/30: fck f cd = αcc γ c 25 fcd = 1 = 16,7 MPa 1,5 Wartość β j jestrówna2/3,oile: Współczynnik α bf : e m 50 mm = 30 mm min 0,2 bp 0,2 hp α α bf bf d e e f h b = min 1+ ; 1+2 ; 1+2 ; 3 max( hp, bp) h p b p = min 1+ ; 1 + ; 1 +, 3 = 1,

65 ZASTOSOWANIE 1-1 NOŚNOŚĆ PRZY ŚCISKANIU Obliczeniowa wytrzymałość połączenia na docisk: f f jd bf j cd jd = α β = 1,67 2/3 16,7 = 18,6 MPa Maksymalny wysięg strefy docisku: c = t p f jd yp 3 f γ f M0 235 c = 10 = 20,5 mm 3 18,6 1,0 65

66 ZASTOSOWANIE 1-1 NOŚNOŚĆ PRZY ŚCISKANIU Parametr geometryczny: cp ( ) ( ) h = min h ; h + 2c = min 480; ,5 = 480 mm cp p c ( ) ( ) b = min b ; b + 2c = min 220; ,5 = 220 mm cp c fc p fc Mały wysięg blachy l = h 2t 2c = ,7 2 20,5 = 379,6 mm 0 Obliczeniowa nośność połączenia między blachą podstawy a podlewką przy ściskaniu: ( ( )) N f h b l b t c C,Rd = jd cp cp cp cp wc 2 ( ( )) = 18, , ,4 2 20,5 /1000 = 766,6 kn 66

67 ZASTOSOWANIE 1-1 NOŚNOŚĆ PRZY ŚCISKANIU Sprawdzenie nośności przy ściskaniu: N C,Rd = 766,6 kn N = 85 kn c,ed h c = 450 βc =15 20,5 βc =15 b fc =190 t fc = 14,7 c c t wc = 9,4 l eff = 220 c c= 20,5 h p = 480 c b eff 67

68 ZASTOSOWANIE 1-2 NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE (PRZYPADEK 1) Nośność ze względu na poślizg: F = C N F f,rd f,rd f,d c,ed = 0,2 85 = 17 kn Nośność na ścinanie śruby kotwiącej: F F vb,rd α = f A bc ub γ M2 vb,rd 3 s (0,44 0, ) = = 41,6 kn 1,25 10 Obliczeniowa nośność przy obciążeniu siłą poprzeczną blachy podstawy słupa F = F + nf F v,rd f,rd vb,rd v,rd = ,6 = 100,2 kn 68

69 ZASTOSOWANIE 1-2 NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE (PRZYPADEK 1) Nośność spoin ze względu na siłę ścinającą: V l V w,rd w,eff w,rd f / 3 β γ u = w M2 a l w,eff ( ) = , = 757,2 mm 360/ 3 = 4 757,2/1000 = 629,5 kn 0,8 1,25 Sprawdzenie nośności na ścinanie: ( ) V = min F ; V = 100,2 kn V =35kN z,rd v,rd w,rd z,ed 69

70 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Długośćm: m = p/2 t /2 0,8 2a wc (140-9,4) m = -0,8 2 4 = 60,8 mm 2 Długości efektywne przy różnych mechanizmach zniszczenia: l l eff,cp eff,cp =2 π m =2 π (60,8)=381,9 mm l =4 m+1,25e l eff,nc eff,nc =4 60,8+1,25 40=293,1 mm Długościefektywnewmodelu1i2: ( ) l = min l ; l = 293,1 mm l eff,1 eff,cp eff,nc eff,2 = l = 293,1 mm eff,nc w e m 60,8 40 Spoina łączącą środnik: 4 mm

71 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Czy może wystąpić efekt dźwigni? Ograniczenie bazy wydłużalności śruby kotwiącej: Baza wydłużalności śruby kotwiącej: L = 8d + e + t + t + 0,5 k L b m p wa b 8,8m A 3 * s b = 3 leff,1tp L 3 * 8,8 60,8 353 b = mm L 293,1 10 = ,5 22 = 248 mm L = 2382 mm * b Efekt dźwigni może wystąpić i należy rozważyć modele zniszczenia1,2,3i4. 71

72 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośność na zginanie blachy podstawy(na jednostkę długości): m m pl,rd 2 p yp t f = 4 γ M0 pl,rd = = 5,87kN.mm/mm 4 1,0 10 Nośność na zginanie blachy podstawy Model1: Mpl,1,Rd = leff,1 mpl,rd = 293,1 5,87 = 1722 kn.mm Model2: Mpl,2,Rd = leff,2 mpl,rd = 293,1 5,87 = 1722 kn.mm 72

73 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośność pojedynczej śruby kotwiącej na rozciąganie Obliczeniowa nośność przekroju śruby kotwiącej na rozciąganie: 0,9fubAs Ft,Rd = γ F M2 0, = = 101,6 kn 1,25 10 t,rd 3 Obliczeniowa wytrzymałość ze względu na przyczepność f f bd bd 0,36 = γ C f ck 0,36 25 = = 1,2 MPa 1,5 73

74 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Obliczeniowa nośność zespolenia betonu ze śrubą kotwiącą F F t,bond,rd t,bond,rd = πdl f b bd = π ,2/1000 = 36,2 kn Ft,Bond,Rd Obliczeniowa nośność śruby kotwiącej Ft,Rd,anchor = min Ft,Rd; Ft,bond,Rd = 36,2 kn lb = 400 mm 74

75 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośnośćkróćcateowegowstrefierozciąganej:modele1i2 Model zniszczenia Model 1 Model 2 F T,1,Rd = 113,3 kn F T,2,Rd =62,9kN Forma modelu zniszczenia m F t,rd,anchor m e Q Q Q Q Nośność króćca teowego F F T,1,Rd T,1,Rd 4Mpl,1,Rd = m = = 113,3 kn 60,8 F F T,2,Rd T,2,Rd 2Mpl,2,Rd + 2nFt,Rd,anchor = m + n ,2 = = 62,9 kn 60, n= min ( e ; 1,25 m ) = min (40; 1,25 60,8) = 40 mm 75

76 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośnośćkróćcateowegowstrefierozciąganej:modele3i4 Model zniszczenia Model 3 Model 4 F T,3,Rd =72,4 kn F T,4,Rd = 647,5 kn Forma modelu zniszczenia F t,rd,anchor F t,rd,anchor t wc Nośność króćca teowego F F T,3,Rd T,3,Rd = 2F t,rd,anchor = 2 36,2 = 72,4 kn F F T,4,Rd = b t f eff,t wc y,wc γ M0 293,1 9,4 235 = = 647,5 kn 1 10 T,4,Rd 3 b eff,t = l = 293,1 mm eff,1 76

77 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośność zastępczego króćca teowego przy rozciąganiu: Nośność spoin: ( ) F = min F ; F ; F ; F = 62,9 kn T,Rd T,1,Rd T,2,Rd T,3,Rd T,4,Rd F = l a F t,w,rd t,w,rd w,eff,t w Sprawdzenie nośności węzła przy rozciąganiu: ( ) fu / 3 β γ w M2 360/ 3 = 293,1 2 4 = 487 kn 0,8 1, N = min F ; F = 62,9 kn N = 17 kn T,Rd T,Rd t,w,rd t,ed 77

78 ZASTOSOWANIE 2-2 NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE (PRZYPADEK 2) Sprawdzenie nośności na ścinanie śrub kotwiących: V nf Ed vb,rd Nt,Ed 17,5 8,86 + = + = 0,31 < 1 1,4 N 2 41,6 1,4 62,9 T,Rd Sprawdzenie nośności na ścinanie spoin: 2 2 N t,ed VEd + ( f ) vw,d a 1? lw,eff,t lw,eff 2 2 8,86 17,5 360/ = 0, ,1 757,2 0,8 1,25 78

79 PODSUMOWANIE

80 PODSUMOWANIE Zaprezentowano procedury projektowania, oparte na Eurokodzie 3 i Eurokodzie 2 w celu sprawdzenia nośności przegubowej podstawy słupa dla różnych konfiguracji sił wewnętrznych (ściskanie/rozciąganie/ścinanie). Nośność na zginanie i początkową sztywność obrotową sztywnej podstawy słupa określono wykorzystując podejście z króćcami teowymi w strefie rozciągane i ściskanej. Powyższe procedury są oparte na metodzie składnikowej zawartej w PN-EN Wyróżniono różne części podstawowe węzła: śruby kotwiące przy rozciąganiu i/lub ścinaniu, zginanie blachy podstawy, docisk blachy podstawy do betonu, spoiny. 80

81 BIBLIOGRAFIA

82 REFERENCES PN-EN Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych -Część1-1:Regułyogólneiregułydlabudynków PN-EN Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów 82

83 Moduły szkoleniowe SKILLS zostały opracowane przez konsorcjum organizacji, podanych na dole slajdu. Materiał jest w objęty licencją Creative Commons Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje w ramach tego projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Belka-blacha-podciąg EN :2006

Belka-blacha-podciąg EN :2006 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamPlateGirder v. 0.9.9.0 Belka-blacha-podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.58 Dane Podciąg C300 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 100.00[mm] 16.00[mm]

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność Belka jednoprzęsłowa z profilu dwuteowego Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu STÓŁ NR 1 1. Geometria stołu Stół składa się ze stalowej ramy wykonanej z płaskowników o wymiarach 100x10, stal S355 oraz dębowego blatu grubości 4cm. Połączenia elementów stalowych projektuje się jako

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8 POLITECHNIKA GDAOSKA Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8 ZAŁOŻENIA Postanowienia normy

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka Autodesk Robot Structural Analysis Professional 009 Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka EN 993--8:005 Proporcja 0,96 OGÓLNE Nr poł czenia: Nazwa poł czenia: Doczołowe W zeł konstrukcji: 30

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856 OBLICZENIA ŚCIAN Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej t = 51 cm, I kondygnacji Ciężar 1m ściany: Lp Warstwa ściany Obliczenia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych SN041a-PL-EU

Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych SN041a-PL-EU Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych Ten dokument dostarcza informacje na temat metod projektowania naroŝnych połączeń doczołowych rygla ze słupem.

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

3.4. Zalecenia konstrukcyjne dotyczące projektowania słupów jedno i dwugałęziowych.

3.4. Zalecenia konstrukcyjne dotyczące projektowania słupów jedno i dwugałęziowych. 1 3.4. Zalecenia konstrukcyjne dotyczące projektowania słupów jedno i dwugałęziowych. 3.4.1.Przekroje trzonów słupów jednogałęziowych. IPN; IPE; HEA; HEB; HEM rys3.17. 3.4.2.Przekroje trzonów słupów dwu

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Spis treści Dwuteowniki spawane #t / 3 Przykład (VI klasa przekroju) #t / 10 Przykład (spoiny) #t / 36 Dodatkowe zjawiska #t / 44 Dwuteowniki z falistym

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Budownictwa Katedra Konstrukcji Betonowych ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Połączenia dla balkonu obniżonego względem stropu 72 Połączenia dla balkonu podwyższonego względem stropu/wskazówki montażowe 73 Połączenia

Bardziej szczegółowo

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr.

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis tablic XIV XXIII

Bardziej szczegółowo

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Informacje ogólne Globalna analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ramy może być przeprowadzona metodą ogólną określoną przez EN 1993-1-1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10 e 0.46 m - współczynniki ujemne (ssanie) i ciśnienie wiatru: 0.38 kn F.3.54 w 0 e Fq p 0.884 m G.3 0.8 H 0.6 0.68 0 0.8 I 0.5 0.58 0 kn w e Gq p 0.746 m kn w e3 Hq p 0.39 m kn w e4 Iq p 0.333 m d) współczynnik

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY RAMOWE CZĘŚĆ 1

WĘZŁY RAMOWE CZĘŚĆ 1 Projekt SKILLS WĘZŁY RAMOWE CZĘŚĆ 1 OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania węzłów ramowych budynków parterowych (doczołowych połączeń śrubowych poddawanych zginaniu) Nośność węzła Sztywność obrotowa

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej ARKUSZ OBICZEIOWY Document Ref: SX00a-E-EU Strona z 7 Dot. Eurokodu E 993-- Wykonał Matthias Oppe Data czerwiec 005 Sprawdził Christian Müller Data czerwiec 005 Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Dane podstawowe. Średnica nominalna wkrętów Całkowita liczba wkrętów Końcowa i boczna odległość wkrętów Rozstaw wkrętów

Dane podstawowe. Średnica nominalna wkrętów Całkowita liczba wkrętów Końcowa i boczna odległość wkrętów Rozstaw wkrętów RKUSZ OBLICZENIOWY Dokument: SX08a-PL-EU Strona z 3 Dot. Eurokodu PN-EN 993--3 Wykonał V. Ungureanu,. Ru Data styczeń 006 Sprawdził D. Dubina Data styczeń 006 Przykład: Obliczenie nośności połączenia śrubowego

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń wg PN-EN 81-1 / 2 Wymagania podstawowe: - prowadzenie kabiny, przeciwwagi, masy równoważącej - odkształcenia w trakcie eksploatacji ograniczone by uniemożliwić: niezamierzone

Bardziej szczegółowo

Moduł. Połączenia doczołowe

Moduł. Połączenia doczołowe Moduł Połączenia doczołowe 470-1 Spis treści 470. POŁĄCZENIA DOCZOŁOWE... 3 470.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 470.1.1. Opis ogólny programu... 3 470.1.2. Zakres pracy programu... 3 470.1.3. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające 1. Stropy gęstożebrowe i kasetonowe Nie wymaga się, żeby płyty użebrowane podłużnie i płyty kasetonowe były traktowane w obliczeniach

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk PROJEKT nr 1 Projek spawanego węzła kraownicy Sporządził: Andrzej Wölk Projek pojedynczego węzła spawnego kraownicy Siły: 1 = 10 3 = -10 Kąy: α = 5 o β = 75 o γ = 75 o Schema węzła kraownicy Dane: Grubość

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

[ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI]

[ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 2013 ABM - Projekt mgr inż. Dariusz Sarnacki [ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE ] 1. Układ konstrukcyjny obiektu Budynek będący przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Rys.59. Przekrój poziomy ściany Obliczenia dla ściany wewnętrznej z uwzględnieniem cięŝaru podciągu Obliczenia ściany wewnętrznej wykonano dla ściany, na której oparte są belki stropowe o największej rozpiętości. Zebranie obciąŝeń jednostkowych-

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE (DOBÓR GRUBOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIA, ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW W PRZEKROJU ORAZ OKREŚLENIE WYSOKOŚCI UŻYTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mg inż. Jan Kowalski Ttuł: Konstrukcje drewniane wg PN-EN Belka - 1 - Kalkulator Konstrukcji Drewnianch EN v.1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO 2013 SPECBUD

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych

KONSTRUKCJE METALOWE 1 Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych Konstrukcje metalowe Przykład 4 KONSTRUKCJE METALOWE Przykład 4 Projektowanie prętów ściskanych 4.Projektowanie prętów ściskanych Siły ściskające w prętach kratownicy przyjęto z tablicy, przykładu oraz

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Normy konstrukcji drewnianych PN-B-03150-0?:1981.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI

NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI Projekt SKILLS NOŚNOŚĆ ELEMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STATECZNOŚCI CELE MODUŁU SZKOLENIOWEGO Poznanie metodologii sprawdzania elementów konstrukcyjnych ze względu na niestateczność (wyboczenie, zwichrzenie)

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Pod kierunkiem: dr inż. A Dworak rok akademicki 004/005 Grupa 5/TOB ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Modele obliczeniowe styków elementów z przekrojów rurowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Modele obliczeniowe styków elementów z przekrojów rurowych. Spis treści Inormacje uzupełniające: Modele obliczeniowe styków elementów z przekrojów rurowych Dokument opisuje procedury do projektowania doczołowych styków śrubowych, z zastosowaniem śrub nie spręŝonych, elementów

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0603

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0603 VTT Expert Services Oy PL 1001 (Kemistintie 3) 02044 VTT Tel. +358 20 722 4911 Faks +358 20 722 7003 Organ upoważniony i notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo