PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW"

Transkrypt

1 Projekt SKILLS

2 PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

3 OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów Nośność blachy podstawy Nośność śrub kotwiących Nośność podłoża betonowego Nośność połączeń spawanych Zastosowanie metody składnikowej do obliczania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów. 3

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Przegubowa podstawa słupa Utwierdzona podstawa słupa Zastosowanie Podsumowanie 4

5 WPROWADZENIE

6 WPROWADZENIE Przykład przegubowej podstawy słupa 6

7 WPROWADZENIE Przykład utwierdzonej podstawy słupa 7

8 WPROWADZENIE Analiza węzła zgodnie z PN-EN Węzeł jest modelowany za pomocą części podstawowych: króćców teowych Dwa modele obciążenia: Nośność na ściskanie: króciec teowy w strefie docisku z betonem, Nośność na rozciąganie: króciec teowy w strefie rozciągania (śruby kotwiące + blacha podstawy + środnik słupa). F T,Rd 8

9 WPROWADZENIE Zalecane współczynniki częściowe zgodnie z PN-EN : γ M0 =1,00 : do obliczania nośności środnika słupa przy rozciąganiu, blachy podstawy przy zginaniu γ M2 =1,25 : do obliczania nośności śrub kotwiących przy rozciąganiu/ścinaniu i nośności spoin Zalecane częściowy współczynnik bezpieczeństwa według PN-EN : γ C =1,5 :do obliczania nośności na ściskanie i przyczepności betonu 9

10 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA

11 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Określenie nośności obliczeniowej króćców teowych na docisk do podłoża betonowego. PN-EN Nośność węzła w strefie ściskania: złożenie nośności ściskanych króćców teowych. Osiągnięto obliczeniową wytrzymałość połączenia na docisk: f jd F c,rd l eff f jd b eff 11 Króciec teowy odwzorowujący środnik F c,bw,rd Króćce teowe odwzorowujące pasy F c,fc,rd

12 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa wytrzymałość połączenia na docisk gdzie: α bf β j f cd f ck α cc =1 jd bf j cd parametr opisujący zależność międzypowierzchnia docisku a obliczeniową powierzchnią rozdziału możnaprzyjąćjako2/3(uwagananastępnymslajdzie) obliczeniowawytrzymałośćbetonunaściskanie: fck f = α cd cc charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie betonu mierzona na próbkach walcowych po 28 dniach γ c =1,5 12 γ c f = α β f PN-EN PN-EN

13 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Określenie α bf : α bf d e e f h b = min 1+ ; 1+2 ; 1+2 ; 3 max( hp, bp) h p b p Uwaga: β j =2/3jeżeli: e m 50 mm min 0,2bp 0,2h p Wytrzymałośćpodlewki 0,2 f cd to: f jd = f cd 13

14 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa nośność przy ściskaniu króćca teowego: F C,Rd = f b l PN-EN (6.4) jd eff eff gdzie: l eff b eff c γ M0 =1 f yp długośćefektywnapółkikróćcateowego szerokośćefektywnapółkikróćcateowego: maksymalny wysięg strefy docisku: c = t p f yp 3f γ jd M0 l eff granicaplastycznościblachypodstawy c t p b eff + 2 F c,rd b eff t c t c f jd 14

15 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Dużyimaływysięgblachy PN-EN t = t fc t = t fc lub t wc b eff b eff t p t p f jd β c c c f jd c c a) Mały wysięg blachy b) Duży wysięg blachy Króciec reprezentujący pas: Króciec reprezentujący pas: b = t + c + βc beff = t fc+ 2c eff fc 15 Króciec reprezentujący środnik: b = t + c eff wc 2

16 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa nośność przy ściskaniu króćca teowego reprezentującego pas słupa: F c,fc,rd = f b l jd eff eff gdzie: l = min b ; b + 2c eff p fc ( ) ( ( ) ) ( ) b = min c; h h /2 + t + min c; h /2 t eff p c fc c fc c b eff c b eff c c c t fc l eff b fc b p l eff b fc b p c c h c h p Duży wysięg blachy 16 h c h p Mały wysięg blachy

17 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa nośność przy ściskaniu króćca teowego reprezentującego środnik słupa: F c,bw,rd = f b l jd eff eff gdzie: l = h 2t 2c 0 eff c fc b eff c = 2c + t wc c c l eff t wc c c b eff t fc h c 17

18 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY DOCISKU Obliczeniowa nośność węzła na ściskanie: N = 2F + F C,Rd c,fc,rd c,bw,rd ( ( )) N f h b l b t c C,Rd = jd cp cp cp cp wc 2 gdzie: cp p c ( ) h = min h ; h + 2c ( ) b = min b ; b + 2c cp p fc c c t fc c l = h 2t 2c 0 cp c fc t wc b fc b p c h c h p 18

19 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Węzeł jest modelowany za pomocą króćców teowych (blacha podstawy, śruby kotwiące) w strefie rozciągania Obliczenie nośności króćca przy rozciąganiu 6 możliwych modeli zniszczenia: Blacha podstawy/śruby kotwiące(modele 1, 2, 1-2 i 3) Środnik słupa(model 4) i spoiny F T,Rd 19

20 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Modele zniszczenia blachy podstawy/śrub kotwiących Model 1: Uplastycznienie blachy podstawy Model 2: Zniszczenie śrub z uplastycznieniem blachy F T,1,Rd F T,2,Rd Efekt dźwigni Q Q Q Q Model 1-2: Uplastycznienie blachy podstawy Model 3: Zniszczenie śrub Brak efektu dźwigni F T,1-2,Rd F T,3,Rd 20

21 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Model 4: Uplastycznienie środnika słupa przy rozciąganiu F T,4,Rd Efekt dźwigni ma wpływ na wybór modelu zniszczenia. Modele zniszczenia 1 i 2 nie są możliwe bez obecności sił efektu dźwigni i są zastępowane modelem

22 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Efekt dźwigni i modele zniszczenia: PN-EN Tablica 6.2 Efekt dźwigni Obecność efektu dźwigni Brak efektu dźwigni F T,Rd F T,Rd Deformacja Q Q Warunek L L b * b L > L b * b Nośność króćca F T,Rd FT,1,Rd; FT,2,Rd = min FT,3,Rd; FT,4,Rd F T,Rd T,1-2,Rd; T,3,Rd min F F = FT,4,Rd

23 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Baza wydłużalności śruby kotwiącej: L = 8d + e + t + t + 0,5 k b m p wa PN-EN Tablica 6.2 gdzie: t wa d Grubośćpodkładki Średnica śruby kotwiącej 23

24 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Ograniczenie bazy wydłużalności śruby: gdzie: A s Poleprzekrojuczynnegośrubykotwiącejprzyrozciąganiu l eff,1 Długośćefektywna: eff,1 ( eff,cp eff,nc ) l =min l ; l m = p/2 t /2 0,8 2a wc w L 8,8m A 3 * s b = 3 leff,1tp PN-EN Tablica

25 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Efektywne długości króćców teowych: PN-EN Tablica 6.6 Mechanizmy kołowe e m m e Mechanizmy niekołowe e m m e p Linie uplastycznienia t wc l eff,cp 2 = π m eff,nc = 4 + 1,25 l m e 25

26 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośnośćmodelu1imodelu1-2: PN -EN Tablica 6.2 Model zniszczenia Model 1 Model 1-2 F T,1,Rd F T,1-2,Rd Uplastycznienie blachy podstawy m Q Q Nośność króćca gdzie: F T,1,Rd = 4M pl,1,rd m T,1-2,Rd 2M = m t f M m l m l l l pl,1,rd 2 p yp pl,1,rd = pl,rd eff,1; pl,rd = ; eff,1=min eff,cp; eff,nc 4γM0 26 F ( )

27 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośnośćmodelu2imodelu3: PN -EN Tablica 6.2 Model zniszczenia Model 2 Model 3 Zniszczenie śrub kotwiących F T,2,Rd F t,rd,anchor m e F t,rd,anchor F T,3,Rd F t,rd,anchor Q Q Nośność króćca F T,2,Rd = 2M + 2nF pl,2,rd m + n t,rd,anchor F T,3,Rd = 2F t,rd,anchor gdzie: F t,rd,anchor pl,2,rd pl,rd eff,2 eff,2 eff,nc Nośnośćpojedynczejśruby ( ) M = m l ; l = l ; n=min e; 1,25m 27

28 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność na rozciąganie śrub kotwiących: PN-EN Blacha podstawy 2. Podlewka 3. Fundament betonowy (a) Hak: Uwzględnia się przyczepność 28 (b) Płytka oporowa: Brak przyczepności

29 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność pojedynczej śruby kotwiącej, dwa modele zniszczenia: Nośność na rozciąganie przekroju śruby kotwiącej, Ft,Rd, Nośność zespolenia betonu ze śrubą kotwiącą, Ft,bond,Rd. Ft,Rd,anchor = min Ft,Rd; Ft,bond,Rd Nośność obliczeniowa śruby kotwiącej na rozciąganie: gdzie: f ub γ M2 =1,25 F t,rd = 0,9f A ub s Wytrzymałośćnarozciąganieśrubykotwiącej γ M2 PN-EN Tablica 3.4 PN-EN Tablica

30 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność zespolenia betonu z prostą śrubą kotwiącą: gdzie: d Nominalna średnica śruby kotwiącej f bd Wytrzymałośćobliczeniowa na przyczepność: Jeżeli d<32mm: Jeżelid 32mm: γ c =1,5 f yb f bd f F bd 600 N/mm t,bond,rd 0,36 f = γ C = πdl f fyb Granica plastyczności śruby kotwiącej. C 30 ck 0,36 fck 132 d = γ b bd lb Ft,Bond,Rd

31 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność zespolenia betonu ze śrubą kotwiącą z hakiem: F t,bond,rd = πdl f 0,7 b bd PN-EN (5) Ft,Bond,Rd Sprawdzić, czy f yb 300 N/mm 2 l b 5d 90 31

32 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność modelu 4: Model zniszczenia Model 4 Uplastycznienie środnika słupa przy rozciąganiu F T,4,Rd t wc Nośność króćca F T,4,Rd = F = t,wc,rd b t f eff,t wc y,wc γ M0 gdzie: f y,wc Granicaplastycznościśrodnikasłupa beff,t= leff,1 32

33 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ STREFY ROZCIĄGANIA Nośność spoiny: gdzie: a w β w f u grubośćspoinyłączącejśrodniksłupa współczynnikkorelacji / 3 u Ft,w,Rd = lw,eff,taw β w γ M2 nominalna wytrzymałość na rozciąganie słabszej łączonej części l w,wb całkowitadługośćefektywnaspoinłączącychśrodniksłupa l =2l l w,eff,t eff,1 w,wb Ostatecznie nośność złącza przy rozciąganiu: f ( ) N = min F ; F N T,Rd T,Rd t,w,rd t,ed PN-EN Tablica

34 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Trzy sposoby przekazywania sił poprzecznych na fundament betonowy: Opór tarcia w węźle między blachą podstawy a podłożem betonowym(ściskanie), Nośność śrub kotwiących na ścinanie (ściskanie/rozciąganie), Zastosowanie specjalnych elementów oporowych -ostróg (przy znacznej sile rozciągającej). 34

35 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Obliczeniowa nośność ze względu na poślizg: F f,rd = C N f,d c,ed PN-EN (6) gdzie: N c,ed C f,d Ściskającasiłapodłużna Współczynniktarcia Dla zaprawy cementowo-piaskowej: C f,d = 0,2 35

36 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Obliczeniowa nośność na ścinanie śruby kotwiącej: gdzie: f yb F vb,rd α = f A bc ub Granicaplastycznościśrubykotwiącej α bc =0,44-0,0003f yb i235n/mm 2 f yb 640N/mm 2 γ M2 s PN-EN (7) Fvb,Rd 36

37 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Obliczeniowa nośność przy obciążeniu siłą poprzeczną i ściskaniu: Suma nośności ze względu na poślizg i nośności na ścinanie śrub kotwiących: Fv,Rd = Ff,Rd + nfvb,rd VEd gdzie: n Liczba śrub kotwiących w blasze podstawy PN-EN (8) 37

38 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Nośność na ścinanie przy jednoczesnym rozciąganiu: gdzie: F T,Rd V nf Ed vb,rd Nt,Ed + < 1 1,4F T,Rd Nośnośćnarozciąganiekróćcateowegowstrefierozciągania 38

39 PRZEGUBOWA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ŚCINANIU Nośność spoin przy ścinaniu(w przypadku ściskania): gdzie: l w,eff a f vw,d = fu / 3 β γ w M2 Vw,Rd = fvw,d a lw,eff VEd całkowitaefektywnadługośćspoinwkierunkuścinania efektywna grubość spoiny pachwinowej w kierunku ścinania Sprawdzenie nośności spoin przy ścinaniu (w przypadku rozciągania): 2 2 N t,ed V Ed Fw,Ed = + fvw,d a l w,eff,t l w,eff 39

40 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA

41 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA - WPROWADZENIE Obliczenie nośności przy zginaniu i początkowej sztywności obrotowej z uwzględnieniem siły podłużnej: M j,ed M j,rd N j,ed M j,ed M j,rd φ j,ed S j,ini φ j,ed Początkowa sztywność obrotowa: S j,ini = M φ j,ed j,ed 41

42 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA - WPROWADZENIE Zastosowanie metody składnikowej: N j,ed M j,ed M j,rd φ j,ed F T F c Króciec teowy w strefie rozciągania: F T Króciec teowy w strefie ściskania: F C l eff 42 b eff

43 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA - WPROWADZENIE Ramiona dźwigni: Siła rozciągająca umieszczona w środku śruby kotwiącej, Siła ściskająca w środku pasa słupa. Moment zginający: M = z F + z F j,ed C C T T Nośność przy zginaniu: nośność osiągnięta przez króciec teowy. h c M j,ed t fc F = F or F = F C C,Rd T T,Rd z T z C F T F C 43

44 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Nośność przy zginaniu zależy od mimośrodu: Dominująca siłą rozciągająca: 0 e z N T e N Mj,Ed M = = N N j,ed j,rd j,rd Dominująca siła ściskająca: zc en 0 N j,rd N j,rd M j,rd M j,rd F T,Rd z T z T F T F C z C z C F C,Rd 2 króćce teowe w strefie rozciągania 44 2 króćce teowe w strefie ściskania

45 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Dominującymomentzginający: e N z T lub e N -z C Węzeł złożony z części rozciąganej i części ściskanej: Nośność jest osiągana w jednej z tych części, N j,rd N j,rd M j,rd M j,rd z T z C z T z C F T,Rd F C F T F C,Rd krytyczny króciec w strefie rozciąganej 45 krytyczny króciec w strefie ściskanej

46 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Obliczeniowa nośność przy ściskaniu króćca teowego: gdzie: ( ) l = min b ; b + 2c eff p fc F C,Rd = h hp h c c beff = min c, tfc + tfc + min c, 2 2 c = t p 3f f yp γ jd M0 c c f b l jd eff eff PN-EN (6.4) t fc c l eff t wc b fc b p b eff c h c h p 46

47 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Nośność części rozciąganej węzła(2 śruby kotwiące): Analiza nośności zastępczego króćca teowego: PN-EN Rys Takie same obliczenia jak dla przegubowej podstawy słupa: Inna długość efektywna, leff Należy zastąpić m przez mx, e przez ex przy ustalaniu nośności króćca teowego 47

48 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Efektywne długości króćca teowego: PN-EN Tablica 6.6 Mechanizmy kołowe Mechanizmy niekołowe l eff,cp 2πmx = min πmx + w πmx + 2e e w l eff,nc 4mx + 1,25ex 2mx + 0,625 ex + w/2 = min 2 mx + 0,625 ex + e bp /2 e x b p m x 48

49 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA NOŚNOŚĆ PRZY ZGINANIU Oddziaływania Ramię dźwigni z Obliczeniowa nośność przy zginaniu M j,rd dla określonej wartości e N Dominująca Ściskająca siła podłużna N j,ed< 0 i 0 e N +z C N j,ed< 0 i -z C e N 0 z = z C + z C FC,Rd z FC,Rd z Mniejsza z wartości i z / e + 1 z / e 1 C N C N Dominująca rozciągająca siła podłużna Dominujący moment zginający N j,ed> 0 i 0 e N +z T N j,ed> 0 i -z T e N 0 z = z T + z T FT,Rd z FT,Rd z Mniejsza z wartości i z / e + 1 z / e 1 z = z T + z C N j,ed 0 N j,ed 0 i e N > +z T lub e N < -z T i e N < -z C lub e N > z C FC,Rd z FT,Rd z Mniejsza z wartości i z / e 1 z / e + 1 M j,ed > 0 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, N j,ed > 0 jest rozciąganiem. 49 T N T N e N T N C N Mj,Ed M = = N N j,ed j,rd j,rd PN-EN Tablica 6.6

50 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Podstawy słupów można sklasyfikować jako sztywne: W ramach, których układ stężeń redukuje poziomy przechył o min. 80% i w których wpływ deformacji może być pominięty: -jeżeli -jeżeli λ 0,5 0 0,5 < λ < 3,93 0 i S j,ini 7(2λ 1) EI 0 c / L c PN-EN (2) jeżeli λ 3,93 0 i S j,ini 48EI c / L c gdzie: W pozostałych przypadkach: Lc wysokość słupa rozpatrywanej kondygnacji, Ic moment bezwładności przekroju słupa, λ 0 smukłość względna słupa, którego obydwa końce przyjmuje się jako przegubowe. 50 S 30 L j, ini EIc/ c

51 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA W innym przypadku podstawa słupa jest węzłem podatnym: Należy uwzględnić sztywność obrotową węzła w analizie globalnej Sztywność obrotowa S j S j S j =S j,ini jeżeli M j,ed 2M j,rd /3 S j =S j,ini /μ jeżeli 2M j,rd /3 M j,ed M j,rd Ψ µ = (1,5 M / M ) ; Ψ = 2,7 j,ed j,rd 51

52 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Model do obliczania początkowej sztywności obrotowej: Rozciągana i ściskane część podstawy słupa jest modelowana za pomocą współczynników sztywności. Mj,Ed Początkowa sztywność obrotowa S = j,ini φ j,ed N j,ed M j,ed N j,ed M j,ed F T φ j,ed φ j,ed F C 52 k T z T z C k C

53 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Współczynnik sztywności węzła przy ściskaniu gdzie: l eff b eff E c E E l b kc = k13 = 1,275E c eff eff PN-EN Tablica 6.11 Długośćefektywnakróćcateowego Szerokośćefektywnakróćcateowego Modułsprężystościbetonu(patrzPN-EN ) Moduł sprężystości stali F C Półka c Beton 53 Kontakt pomiędzy półką a betonem

54 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Współczynnik sztywności węzła przy rozciąganiu zależy od możliwości wystąpienia efektu dźwigni. Efekt dźwigni występuje: L L b * b PN-EN Tablica 6.11 Brak efektu dźwigni: L > L b * b F T F T B B B B δ T δ T Q Q 54

55 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Współczynnik sztywności części rozciąganej z siłami efektu dźwigni: k T = k k PN-EN Tablica 6.11 k16: współczynnik sztywności rozciąganych śrub kotwiących k 16 = s 1,6 A L b k15: współczynnik sztywności blachy podstawy w strefie rozciągania k 3 0,85 lefftp 15 = 3 m 55

56 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Współczynnik sztywności części rozciąganej bez sił efektu dźwigni k T = k k PN-EN Tablica 6.11 k16: współczynnik sztywności rozciąganych śrub kotwiących k 16 = s 2 A L b k15: współczynnik sztywności blachy podstawy w strefie rozciągania k 3 0,425 lefftp 15 = 3 m 56

57 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Sztywność obrotowa zależy od mimośrodu: Dominująca siła rozciągająca: 0 e z N T e N Dominująca siła ściskająca: = M N zc en 0 j,ed j,ed N j,ed M j,ed N j,ed M j,ed F T,1 φ j,ed F T,2 F C,1 F C,2 φ j,ed k T z T z T k T k C z C z C k C 2 króćce teowe w strefie rozciągania 57 2 króćce teowe w strefie ściskania

58 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Dominującymomentzginający: e N z T lub e N -z C Węzeł jest złożony z części rozciąganej i części ściskanej F T N j,ed M j,ed φ j,ed F C k T z T z C k C 58

59 UTWIERDZONA PODSTAWA SŁUPA SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA Oddziaływanie Ramię dźwigni z Początkowa sztywność obrotowas j,ini dla określonej wartości e N Dominująca ściskająca siła podłużna z = z C + z C N j,ed< 0 i 0 e N +z C N j,ed< 0 i -z C e N 0 S j,ini 2 E z k = 2 C Dominująca rozciągająca siła podłużna Dominujący Moment zginający z = z T + z T N j,ed > 0 i 0 e N +z T N j,ed > 0 i -z T e N 0 z = z T + z C N j,ed 0 N j,ed 0 i e N > +z T or e N < -z T i e N < -z C or e N > z C E z = kc kt M j,ed > 0 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, N j,ed > 0 jest rozciąganiem. S j,ini 59 2 S j,ini αk 2 E z k = 2 T z k -z k ek= k + k e αk= e C C T T k N e N T C M = N j,ed j,ed PN-EN Tablica 6.12

60 ZASTOSOWANIE

61 ZASTOSOWANIE PREZENTACJA PRZYKŁADU OBLICZENIOWEGO Szczegóły konstrukcyjne podstawy słupa i fundamentu Siła podłużna N Ed Siła poprzeczna V z,ed Słup IPE Stal S235 Blacha podstawy Stal S235 Podlewka gr. 30 mm Beton klasy C25/30 d f =500mm l b =400mm Oś x-x Śruby kotwiace M24 kl. 4.6 e h Oś y-y e b 400 b p =220 Oś z-z h p =

62 ZASTOSOWANIE PREZENTACJA PRZYKŁADU OBLICZENIOWEGO Szczegóły konstrukcyjne śruby kotwiące M24 kl , , Spoina łącząca pasy: 6 mm e m 60,8 40 Spoina łącząca środnik: 4 mm 62

63 ZASTOSOWANIE PREZENTACJA PRZYKŁADU OBLICZENIOWEGO Przypadek1(docisk): N c,ed =85kN V z,ed =35kN 1-1 Sprawdzenie nośności na ściskanie 1-2 Sprawdzenie nośności na ścinanie Przypadek 2(odrywanie): N T,Ed =8,86kN V z,ed =17,5kN 2-1 Sprawdzenie nośności na rozciąganie 2-2 Sprawdzenie nośności na ścinanie 63

64 ZASTOSOWANIE 1-1 NOŚNOŚĆ PRZY ŚCISKANIU Wytrzymałość obliczeniowa betonu C25/30: fck f cd = αcc γ c 25 fcd = 1 = 16,7 MPa 1,5 Wartość β j jestrówna2/3,oile: Współczynnik α bf : e m 50 mm = 30 mm min 0,2 bp 0,2 hp α α bf bf d e e f h b = min 1+ ; 1+2 ; 1+2 ; 3 max( hp, bp) h p b p = min 1+ ; 1 + ; 1 +, 3 = 1,

65 ZASTOSOWANIE 1-1 NOŚNOŚĆ PRZY ŚCISKANIU Obliczeniowa wytrzymałość połączenia na docisk: f f jd bf j cd jd = α β = 1,67 2/3 16,7 = 18,6 MPa Maksymalny wysięg strefy docisku: c = t p f jd yp 3 f γ f M0 235 c = 10 = 20,5 mm 3 18,6 1,0 65

66 ZASTOSOWANIE 1-1 NOŚNOŚĆ PRZY ŚCISKANIU Parametr geometryczny: cp ( ) ( ) h = min h ; h + 2c = min 480; ,5 = 480 mm cp p c ( ) ( ) b = min b ; b + 2c = min 220; ,5 = 220 mm cp c fc p fc Mały wysięg blachy l = h 2t 2c = ,7 2 20,5 = 379,6 mm 0 Obliczeniowa nośność połączenia między blachą podstawy a podlewką przy ściskaniu: ( ( )) N f h b l b t c C,Rd = jd cp cp cp cp wc 2 ( ( )) = 18, , ,4 2 20,5 /1000 = 766,6 kn 66

67 ZASTOSOWANIE 1-1 NOŚNOŚĆ PRZY ŚCISKANIU Sprawdzenie nośności przy ściskaniu: N C,Rd = 766,6 kn N = 85 kn c,ed h c = 450 βc =15 20,5 βc =15 b fc =190 t fc = 14,7 c c t wc = 9,4 l eff = 220 c c= 20,5 h p = 480 c b eff 67

68 ZASTOSOWANIE 1-2 NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE (PRZYPADEK 1) Nośność ze względu na poślizg: F = C N F f,rd f,rd f,d c,ed = 0,2 85 = 17 kn Nośność na ścinanie śruby kotwiącej: F F vb,rd α = f A bc ub γ M2 vb,rd 3 s (0,44 0, ) = = 41,6 kn 1,25 10 Obliczeniowa nośność przy obciążeniu siłą poprzeczną blachy podstawy słupa F = F + nf F v,rd f,rd vb,rd v,rd = ,6 = 100,2 kn 68

69 ZASTOSOWANIE 1-2 NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE (PRZYPADEK 1) Nośność spoin ze względu na siłę ścinającą: V l V w,rd w,eff w,rd f / 3 β γ u = w M2 a l w,eff ( ) = , = 757,2 mm 360/ 3 = 4 757,2/1000 = 629,5 kn 0,8 1,25 Sprawdzenie nośności na ścinanie: ( ) V = min F ; V = 100,2 kn V =35kN z,rd v,rd w,rd z,ed 69

70 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Długośćm: m = p/2 t /2 0,8 2a wc (140-9,4) m = -0,8 2 4 = 60,8 mm 2 Długości efektywne przy różnych mechanizmach zniszczenia: l l eff,cp eff,cp =2 π m =2 π (60,8)=381,9 mm l =4 m+1,25e l eff,nc eff,nc =4 60,8+1,25 40=293,1 mm Długościefektywnewmodelu1i2: ( ) l = min l ; l = 293,1 mm l eff,1 eff,cp eff,nc eff,2 = l = 293,1 mm eff,nc w e m 60,8 40 Spoina łączącą środnik: 4 mm

71 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Czy może wystąpić efekt dźwigni? Ograniczenie bazy wydłużalności śruby kotwiącej: Baza wydłużalności śruby kotwiącej: L = 8d + e + t + t + 0,5 k L b m p wa b 8,8m A 3 * s b = 3 leff,1tp L 3 * 8,8 60,8 353 b = mm L 293,1 10 = ,5 22 = 248 mm L = 2382 mm * b Efekt dźwigni może wystąpić i należy rozważyć modele zniszczenia1,2,3i4. 71

72 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośność na zginanie blachy podstawy(na jednostkę długości): m m pl,rd 2 p yp t f = 4 γ M0 pl,rd = = 5,87kN.mm/mm 4 1,0 10 Nośność na zginanie blachy podstawy Model1: Mpl,1,Rd = leff,1 mpl,rd = 293,1 5,87 = 1722 kn.mm Model2: Mpl,2,Rd = leff,2 mpl,rd = 293,1 5,87 = 1722 kn.mm 72

73 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośność pojedynczej śruby kotwiącej na rozciąganie Obliczeniowa nośność przekroju śruby kotwiącej na rozciąganie: 0,9fubAs Ft,Rd = γ F M2 0, = = 101,6 kn 1,25 10 t,rd 3 Obliczeniowa wytrzymałość ze względu na przyczepność f f bd bd 0,36 = γ C f ck 0,36 25 = = 1,2 MPa 1,5 73

74 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Obliczeniowa nośność zespolenia betonu ze śrubą kotwiącą F F t,bond,rd t,bond,rd = πdl f b bd = π ,2/1000 = 36,2 kn Ft,Bond,Rd Obliczeniowa nośność śruby kotwiącej Ft,Rd,anchor = min Ft,Rd; Ft,bond,Rd = 36,2 kn lb = 400 mm 74

75 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośnośćkróćcateowegowstrefierozciąganej:modele1i2 Model zniszczenia Model 1 Model 2 F T,1,Rd = 113,3 kn F T,2,Rd =62,9kN Forma modelu zniszczenia m F t,rd,anchor m e Q Q Q Q Nośność króćca teowego F F T,1,Rd T,1,Rd 4Mpl,1,Rd = m = = 113,3 kn 60,8 F F T,2,Rd T,2,Rd 2Mpl,2,Rd + 2nFt,Rd,anchor = m + n ,2 = = 62,9 kn 60, n= min ( e ; 1,25 m ) = min (40; 1,25 60,8) = 40 mm 75

76 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośnośćkróćcateowegowstrefierozciąganej:modele3i4 Model zniszczenia Model 3 Model 4 F T,3,Rd =72,4 kn F T,4,Rd = 647,5 kn Forma modelu zniszczenia F t,rd,anchor F t,rd,anchor t wc Nośność króćca teowego F F T,3,Rd T,3,Rd = 2F t,rd,anchor = 2 36,2 = 72,4 kn F F T,4,Rd = b t f eff,t wc y,wc γ M0 293,1 9,4 235 = = 647,5 kn 1 10 T,4,Rd 3 b eff,t = l = 293,1 mm eff,1 76

77 ZASTOSOWANIE 2-1 NOŚNOŚĆ PRZY ROZCIĄGANIU (PRZYPADEK 2) Nośność zastępczego króćca teowego przy rozciąganiu: Nośność spoin: ( ) F = min F ; F ; F ; F = 62,9 kn T,Rd T,1,Rd T,2,Rd T,3,Rd T,4,Rd F = l a F t,w,rd t,w,rd w,eff,t w Sprawdzenie nośności węzła przy rozciąganiu: ( ) fu / 3 β γ w M2 360/ 3 = 293,1 2 4 = 487 kn 0,8 1, N = min F ; F = 62,9 kn N = 17 kn T,Rd T,Rd t,w,rd t,ed 77

78 ZASTOSOWANIE 2-2 NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE (PRZYPADEK 2) Sprawdzenie nośności na ścinanie śrub kotwiących: V nf Ed vb,rd Nt,Ed 17,5 8,86 + = + = 0,31 < 1 1,4 N 2 41,6 1,4 62,9 T,Rd Sprawdzenie nośności na ścinanie spoin: 2 2 N t,ed VEd + ( f ) vw,d a 1? lw,eff,t lw,eff 2 2 8,86 17,5 360/ = 0, ,1 757,2 0,8 1,25 78

79 PODSUMOWANIE

80 PODSUMOWANIE Zaprezentowano procedury projektowania, oparte na Eurokodzie 3 i Eurokodzie 2 w celu sprawdzenia nośności przegubowej podstawy słupa dla różnych konfiguracji sił wewnętrznych (ściskanie/rozciąganie/ścinanie). Nośność na zginanie i początkową sztywność obrotową sztywnej podstawy słupa określono wykorzystując podejście z króćcami teowymi w strefie rozciągane i ściskanej. Powyższe procedury są oparte na metodzie składnikowej zawartej w PN-EN Wyróżniono różne części podstawowe węzła: śruby kotwiące przy rozciąganiu i/lub ścinaniu, zginanie blachy podstawy, docisk blachy podstawy do betonu, spoiny. 80

81 BIBLIOGRAFIA

82 REFERENCES PN-EN Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych -Część1-1:Regułyogólneiregułydlabudynków PN-EN Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów 82

83 Moduły szkoleniowe SKILLS zostały opracowane przez konsorcjum organizacji, podanych na dole slajdu. Materiał jest w objęty licencją Creative Commons Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje w ramach tego projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja połączenia Połączenie_1

Dokumentacja połączenia Połączenie_1 Połączenie_1 Model: Norma projektowa: Użyty zał. krajowy: Rodzaj ramy: Konfiguracja połączenia: rama łączenie Eurokod EN wartości zalecane nieusztywniony Połączenie belka-słup (połączenie górne) 21.02.2017.

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową 262 Połączenia na łączniki mechaniczne grupy szeregów śrub przyjmuje się wartość P l eff równą sumie długości efektywnej l eff, określonej w odniesieniu do każdego właściwego szeregu śrub jako części grupy

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg EN :2006

Belka - podciąg EN :2006 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.76 Dane Podciąg IPE360 h p b fp t fp t wp R p 360.00[mm] 170.00[mm] 12.70[mm] 8.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Belka-blacha-podciąg EN :2006

Belka-blacha-podciąg EN :2006 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamPlateGirder v. 0.9.9.0 Belka-blacha-podciąg EN 1991-1-8:2006 Wytężenie: 0.58 Dane Podciąg C300 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 100.00[mm] 16.00[mm]

Bardziej szczegółowo

ZALETY POŁĄCZEŃ TRZPIENIOWYCH

ZALETY POŁĄCZEŃ TRZPIENIOWYCH POŁĄCZENIA ŚRUBOWE dr inż. ż Dariusz Czepiżak 1 ZALETY POŁĄCZEŃ TRZPIENIOWYCH 1. Mogą być wykonane w każdych warunkach atmosferycznych, 2. Mogą być wykonane przez pracowników nie mających wysokich kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Przykład: Oparcie kratownicy

Przykład: Oparcie kratownicy Dokument Re: SX033b-PL-EU Strona 1 z 7 Przykład przedstawia metodę obliczania nośności przy ścinaniu połączenia doczołowego kratownicy dachowej z pasem słupa. Pas dźwigara jest taki sam, jak pokazano w

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność PN-EN 1993-1-1:006/NA:010 Stateczność Belka jednoprzęsłowa z profilu dwuteowego Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.40 PN-EN 1992-1-1:2008/AC marzec 2011 Wprowadza EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Projektowanie kalenicowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej SN042a-PL-EU. 1. Model obliczeniowy 2. 2.

Informacje uzupełniające: Projektowanie kalenicowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej SN042a-PL-EU. 1. Model obliczeniowy 2. 2. Informacje uzupełniające: Projektowanie kalenicowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej Ten dokument zawiera informacje na temat metod projektowanie śrubowego styku montaŝowego rygla w ramie portalowej.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu

STÓŁ NR 1. 2. Przyjęte obciążenia działające na konstrukcję stołu STÓŁ NR 1 1. Geometria stołu Stół składa się ze stalowej ramy wykonanej z płaskowników o wymiarach 100x10, stal S355 oraz dębowego blatu grubości 4cm. Połączenia elementów stalowych projektuje się jako

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Przykład: Połączenie śrubowe rozciąganego pręta stęŝenia z kątownika do blachy węzłowej

Przykład: Połączenie śrubowe rozciąganego pręta stęŝenia z kątownika do blachy węzłowej Dokument Re: SX34a-PL-EU Strona 1 z 8 Przykład: Połączenie śrubowe rozciąganego pręta stęŝenia z Przykład pokazuje procedurę sprawdzenia nośności połączenia śrubowego pomiędzy prętem stęŝenia wykonanym

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych Projekt SKILLS RAMY PORTALOWE OMAWIANE ZAGADNIENIA Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje Procedura projektowania ram portalowych Procedura projektowania stężeń

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dane. Belka - belka (blacha czołowa) Wytężenie: BeamsRigid v PN-90/B-03200

Dane. Belka - belka (blacha czołowa) Wytężenie: BeamsRigid v PN-90/B-03200 BeamsRigid v. 0.9.9.2 Belka - belka (blacha czołowa) PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.999 Dane Lewa belka IPE300 h b b fb t fb t wb R b 300.00[mm] 150.00[mm] 10.70[mm] 7.10[mm] 15.00[mm] A b J y0b J z0b y 0b

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka Autodesk Robot Structural Analysis Professional 009 Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka EN 993--8:005 Proporcja 0,96 OGÓLNE Nr poł czenia: Nazwa poł czenia: Doczołowe W zeł konstrukcji: 30

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8 POLITECHNIKA GDAOSKA Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie PROJEKTOWANIE POŁĄCZEO SPAWANYCH według PN-EN 1993-1-8 ZAŁOŻENIA Postanowienia normy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów

Dotyczy PN-EN :2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 9.00.30; 9.080.0 PN-EN 993--8:2006/AC wrzesień 2009 Wprowadza EN 993--8:2005/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 993--8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część -8:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856 OBLICZENIA ŚCIAN Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej t = 51 cm, I kondygnacji Ciężar 1m ściany: Lp Warstwa ściany Obliczenia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Sztywność podstaw słupów w analizie globalnej. Spis treści

Informacje uzupełniające: Sztywność podstaw słupów w analizie globalnej. Spis treści Informacje uzupełniające: Sztywność podstaw słupów w analizie globalnej Ten dokument przedstawia szczegółową klasyfikację doczołowych podstaw słupów, określanie ich sztywności obrotowej i zalecenia dla

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 1 Nazwa modułu w języku angielskim Steel Construction

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych SN041a-PL-EU

Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych SN041a-PL-EU Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych Ten dokument dostarcza informacje na temat metod projektowania naroŝnych połączeń doczołowych rygla ze słupem.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

2. Dobór blachy czołowej Wymiary blachy czołowej Rozmiar spoin Inne zagadnienia projektowe Granice stosowania 6

2. Dobór blachy czołowej Wymiary blachy czołowej Rozmiar spoin Inne zagadnienia projektowe Granice stosowania 6 Informacje uzupełniające: Wstępny dobór połączenia doczołowego prostego Opracowanie zawiera reguły dotyczące wstępnego doboru części podstawowych (składników) połączenia doczołowego prostego (nie przenoszącego

Bardziej szczegółowo

3.4. Zalecenia konstrukcyjne dotyczące projektowania słupów jedno i dwugałęziowych.

3.4. Zalecenia konstrukcyjne dotyczące projektowania słupów jedno i dwugałęziowych. 1 3.4. Zalecenia konstrukcyjne dotyczące projektowania słupów jedno i dwugałęziowych. 3.4.1.Przekroje trzonów słupów jednogałęziowych. IPN; IPE; HEA; HEB; HEM rys3.17. 3.4.2.Przekroje trzonów słupów dwu

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych Spis treści Wykaz oznaczeń 11 Wstęp 14 1. Produkcja, własności stali, wyroby hutnicze, łączniki 17 1.1. Zarys produkcji stali 18 1.1.1. Produkcja surówki 18 1.1.2. Produkcja stali i żeliwa 19 1.1.3. Odtlenianie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II)

Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Konstrukcje metalowe Wykład XVII Belki (część II) Spis treści Dwuteowniki spawane #t / 3 Przykład (VI klasa przekroju) #t / 10 Przykład (spoiny) #t / 36 Dodatkowe zjawiska #t / 44 Dwuteowniki z falistym

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Budownictwa Katedra Konstrukcji Betonowych ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp E Podstawy projektowania konstrukcji E Materiały konstrukcyjne E03

1. Wstęp E Podstawy projektowania konstrukcji E Materiały konstrukcyjne E03 BŁĘKITNE STRONY E01 EUROKODY praktyczne komentarze Niniejszy skrypt to kolejne opracowanie w cyklu publikacji na temat podstaw projektowania konstrukcji budowlanych według aktualnie obowiązujących norm

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012.

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 9 1. Ramowe obiekty stalowe - hale 11 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr.

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis tablic XIV XXIII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Połączenia dla balkonu obniżonego względem stropu 72 Połączenia dla balkonu podwyższonego względem stropu/wskazówki montażowe 73 Połączenia

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PODSTAW SŁUPÓW Z RUR OKRĄGŁYCH ZGINANYCH I ŚCISKANYCH

NOŚNOŚĆ PODSTAW SŁUPÓW Z RUR OKRĄGŁYCH ZGINANYCH I ŚCISKANYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL O CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (1/I/16), styczeń-marzec 016, s. 331-338 Jan BRÓDKA 1 Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY RAMOWE CZĘŚĆ 1

WĘZŁY RAMOWE CZĘŚĆ 1 Projekt SKILLS WĘZŁY RAMOWE CZĘŚĆ 1 OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania węzłów ramowych budynków parterowych (doczołowych połączeń śrubowych poddawanych zginaniu) Nośność węzła Sztywność obrotowa

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M. CISOWA LOKALIZACJA: DZ.NR 1089/1 OSIEDLE CISOWA, OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Informacje ogólne Globalna analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ramy może być przeprowadzona metodą ogólną określoną przez EN 1993-1-1

Bardziej szczegółowo

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2)

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2) Ścinanie betonu wg PN-EN 992-2 (EC2) (Opracowanie: dr inż. Dariusz Sobala, v. 200428) Maksymalna siła ścinająca: V Ed 4000 kn Przekrój nie wymagający zbrojenia na ścianie: W elementach, które z obliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Poradnik Inżyniera Nr 18 Aktualizacja: 09/2016 Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_18.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

4. Ścinanie w elementach sprężonych

4. Ścinanie w elementach sprężonych 4. Ścinanie w elementach sprężonych 4.. Ścinanie w ujęciu teoretycznym 4... Naprężenia w belce niezarysowanej Poniższy rysunek przedstawia rozkłady sił wewnętrznych i naprężeń w belce prostokątnej swobodnie

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo