Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka"

Transkrypt

1 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 009 Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka EN :005 Proporcja 0,96 OGÓLNE Nr poł czenia: Nazwa poł czenia: Doczołowe W zeł konstrukcji: 30 Pr ty konstrukcji:, GEOMETRIA STRONA LEWA BELKA Profil: IN 0 Nr pr ta: α = -80,0 [Deg] K t nachylenia h b = 0 [mm] Wysoko przekroju belki b b = 98 [mm] Szeroko przekroju belki t wb = 8 [mm] Grubo rodnika przekroju belki t fb = [mm] Grubo półki przekroju belki r b = 8 [mm] Promie zaokr glenia przekroju belki A b = 39,600 [cm ] Pole przekroju belki I xb = 3060,000 [cm 4 ] Moment bezwładno ci przekroju belki Materiał: STAL 8G-95

2 = 95,000 [MPa] Wytrzymało STRONA PRAWA BELKA Profil: IN 0 Nr pr ta: α = 0,0 [Deg] K t nachylenia h b = 0 [mm] Wysoko przekroju belki b fb = 98 [mm] Szeroko przekroju belki t wb = 8 [mm] Grubo rodnika przekroju belki t fb = [mm] Grubo półki przekroju belki r b = 8 [mm] Promie zaokr glenia przekroju belki A b = 39,600 [cm ] Pole przekroju belki I xb = 3060,000 [cm 4 ] Moment bezwładno ci przekroju belki Materiał: STAL 8G-95 = 95,000 [MPa] Wytrzymało RUBY d = 0 [mm] rednica ruby Klasa = 0.9 Klasa ruby F trd = 83,456 [kn] No no ruby na rozci ganie n h = Ilo kolumn rub n v = 3 Ilo rz dów rub h = Rozstaw poziomy Rozstaw pionowy BLACHA 70 [mm] Odległo pierwszej ruby od górnej kraw dzi blachy czołowej 80 [mm] 60;60 [mm] h p = 60 [mm] Wysoko blachy b p = 00 [mm] Szeroko blachy t p = 0 [mm] Grubo blachy Materiał: STAL 8G-95 f yp = 95,000 [MPa] Wytrzymało SPOINY PACHWINOWE a w = 4 [mm] Spoina rodnika a f = 0 [mm] Spoina półki WSPÓŁCZYNNIKI MATERIAŁOWE γ M0 =,00 Cz ciowy współczynnik bezpiecze stwa [.] γ M =,00 Cz ciowy współczynnik bezpiecze stwa [.] γ M =,5 Cz ciowy współczynnik bezpiecze stwa [.] γ M3 =,5 Cz ciowy współczynnik bezpiecze stwa [.]

3 OBCI ENIA Stan graniczny no no ci Przypadek: 300: KOMBnnn 0*.00+*.0 M b,ed = -9,84 [kn*m] Moment zginaj cy w belce prawej V b,ed = 0,754 [kn] Siła cinaj ca w belce prawej N b,ed =75,543 [kn] Siła osiowa w belce prawej REZULTATY NO NO CI BELKI ROZCI GANIE A b = 39,600 [cm ] Pole powierzchni EN993--:[6..3] N tb,rd = A b / γ M0 N tb,rd =68,00 [kn] No no obliczeniowa przekroju na rozci ganie EN993--:[6..3] CINANIE A vb = 8,653 [cm ] Pole powierzchni przy cinaniu EN993--:[6..6.(3)] V cb,rd = A vb ( / 3) / γ M0 V cb,rd =37,688 [kn] No no obliczeniowa przekroju na cinanie EN993--:[6..6.()] ZGINANIE - MOMENT PLASTYCZNY (BEZ WZMOCNIE ) W plb = 33,37 [cm 3 ] Wska nik plastyczny przekroju EN993--:[6..5.()] M b,pl,rd = W plb / γ M0 M b,pl,rd =97,74 [kn*m] No no plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnie ) EN993--:[6..5.()] ZGINANIE NA STYKU Z PŁYT LUB ELEMENTEM Ł CZONYM W pl = 33,37 [cm 3 ] Wska nik plastyczny przekroju EN993--:[6..5] M cb,rd = W pl / γ M0 M cb,rd = 97,74 [kn*m] No no obliczeniowa przekroju przy zginaniu EN993--:[6..5] ZGINANIE Z SIŁ OSIOW NA STYKU Z PŁYT LUB ELEMENTEM Ł CZONYM n = 0,64 Proporcja siły osiowej do no no ci przekroju EN993--:[6..9..(5)] a = 0,40 Proporcja pola powierzchni rodnika do pola całkowitego EN993--:[6..9..(5)] M Nb,Rd = M cb,rd ( - n) / ( a) M Nb,Rd =43,47 [kn*m] No no zredukowana (siła osiowa) przekroju przy zginaniu EN993--:[6..9..(5)] PÓŁKA I RODNIK PRZY CISKANIU M cb,rd = 97,74 [kn*m] No no obliczeniowa przekroju przy zginaniu EN993--:[6..5] h f = 08 [mm] Odległo mi dzy rodkami ci ko ci półek [ ()] = M cb,rd / h f =470,363 [kn] No no ciskanej półki i rodnika [ ()]

4 PARAMETRY GEOMETRYCZNE POŁ CZENIA DŁUGO CI EFEKTYWNE I PARAMETRY - PŁYTA CZOŁOWA Nr m m x e e x p l eff,cp l eff,nc l eff, l eff, l eff,cp,g l eff,nc,g l eff,,g l eff,,g m m x e e x p l eff,cp l eff,nc l eff, l eff, l eff,cp,g l eff,nc,g l eff,,g l eff,,g Odległo ruby od rodnika Odległo ruby od półki belki Odległo ruby od kraw dzi zewn trznej Odległo ruby od poziomej kraw dzi zewn trznej Odległo mi dzy rubami Długo efektywna dla pojedynczej ruby w kołowym trybie zniszczenia Długo efektywna dla pojedynczej ruby w niekołowym trybie zniszczenia Długo efektywna dla pojedynczej ruby dla postaci zniszczenia Długo efektywna dla pojedynczej ruby dla postaci zniszczenia Długo efektywna dla grupy rub w kołowym trybie zniszczenia Długo efektywna dla grupy rub w niekołowym trybie zniszczenia Długo efektywna dla grupy rub dla postaci zniszczenia Długo efektywna dla grupy rub dla postaci zniszczenia NO NO POŁ CZENIA NA ROZCI GANIE F t,rd = 83,456 [kn] No no ruby na rozci ganie [Tablica 3.4] = 443,34 [kn] No no ruby na przeci gni cie łba [Tablica 3.4] F t,fc,rd F t,wc,rd F t,ep,rd F t,wb,rd no no półki słupa przy zginaniu no no rodnika słupa przy rozci ganiu no no zginanej blachy czołowej przy zginaniu no no rodnika przy rozci ganiu F t,fc,rd = Min (F T,,fc,Rd, F T,,fc,Rd, F T,3,fc,Rd ) [6..6.4], [Tab.6.] F t,wc,rd = ω b eff,t,wc t wc f yc / γ M0 [ ()] F t,ep,rd = Min (F T,,ep,Rd, F T,,ep,Rd, F T,3,ep,Rd ) [6..6.5], [Tab.6.] F t,wb,rd = b eff,t,wb t wb / γ M0 [ ()] NO NO RZ DU RUB NUMER

5 F t,rd,comp - Formuła F t,rd,comp Komponent F t,ep,rd() = 366,9 366,9 Płyta czołowa - rozci ganie F t,wb,rd() = 47,797 47,797 rodnik belki - rozci ganie F t,rd = Min (F t,rd,comp ) 366,9 No no rz du rub NO NO RZ DU RUB NUMER F t,rd,comp - Formuła F t,rd,comp Komponent F t,ep,rd() = 366,9 366,9 Płyta czołowa - rozci ganie F t,wb,rd() = 47,797 47,797 rodnik belki - rozci ganie F t,ep,rd( + ) - Ftj,Rd = 600, ,9 33,94 Płyta czołowa - rozci ganie - grupa F t,wb,rd( + ) - Ftj,Rd = 553,64-366,9 86,5 rodnik belki - rozci ganie - grupa F t,rd = Min (F t,rd,comp ) 86,5 No no rz du rub NO NO RZ DU RUB NUMER 3 F t3,rd,comp - Formuła F t3,rd,comp Komponent F t,ep,rd(3) = 366,9 366,9 Płyta czołowa - rozci ganie F t,wb,rd(3) = 47,797 47,797 rodnik belki - rozci ganie F t,ep,rd(3 + ) = 600,853-86,5 44,60 Płyta czołowa - rozci ganie - grupa F t,wb,rd(3 + ) = 553,64-86,5 366,9 rodnik belki - rozci ganie - grupa F t,ep,rd(3 + + ) = 947, ,64 394,636 Płyta czołowa - rozci ganie - grupa F t,wb,rd(3 + + ) = 96, ,64 409,794 rodnik belki - rozci ganie - grupa F t3,rd = Min (F t3,rd,comp ) 366,9 No no rz du rub SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIŁ Nr h j F tj,rd F t,fc,rd F t,wc,rd F t,ep,rd F t,wb,rd F t,rd , ,9 47, ,9 886, , ,9 47, ,9 886, , ,9 47, ,9 886,683 NO NO POŁ CZENIA NA ROZCI GANIE N j,rd N j,rd = F tj,rd N j,rd = 90,076 [kn] No no poł czenia na rozci ganie [6.] N b,ed / N j,rd,0 0,8 <,00 zweryfikowano (0,8) NO NO POŁ CZENIA NA ZGINANIE

6 NO NO RZ DU RUB NUMER F t,rd,comp - Formuła F t,rd,comp Komponent F t,ep,rd() = 366,9 366,9 Płyta czołowa - rozci ganie F t,wb,rd() = 47,797 47,797 rodnik belki - rozci ganie = 470, ,363 Półka belki - ciskanie F t,rd = Min (F t,rd,comp ) 366,9 No no rz du rub NO NO RZ DU RUB NUMER F t,rd,comp - Formuła F t,rd,comp Komponent F t,ep,rd() = 366,9 366,9 Płyta czołowa - rozci ganie F t,wb,rd() = 47,797 47,797 rodnik belki - rozci ganie - Ftj,Rd = 470, ,9 03,45 Półka belki - ciskanie F t,ep,rd( + ) - Ftj,Rd = 600, ,9 33,94 Płyta czołowa - rozci ganie - grupa F t,wb,rd( + ) - Ftj,Rd = 553,64-366,9 86,5 rodnik belki - rozci ganie - grupa F t,rd = Min (F t,rd,comp ) 03,45 No no rz du rub NO NO RZ DU RUB NUMER 3 F t3,rd,comp - Formuła F t3,rd,comp Komponent F t,ep,rd(3) = 366,9 366,9 Płyta czołowa - rozci ganie F t,wb,rd(3) = 47,797 47,797 rodnik belki - rozci ganie - Ftj,Rd = 470, ,363 0,000 Półka belki - ciskanie F t,ep,rd(3 + ) = 600,853-03,45 497,40 Płyta czołowa - rozci ganie - grupa F t,wb,rd(3 + ) = 553,64-03,45 449,7 rodnik belki - rozci ganie - grupa F t,ep,rd(3 + + ) = 947, , ,437 Płyta czołowa - rozci ganie - grupa F t,wb,rd(3 + + ) = 96, ,363 49,594 rodnik belki - rozci ganie - grupa F t3,rd = Min (F t3,rd,comp ) 0,000 No no rz du rub SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIŁ Nr h j F tj,rd F t,fc,rd F t,wc,rd F t,ep,rd F t,wb,rd F t,rd , ,9 47, ,9 886, , ,9 47, ,9 886, ,9 47, ,9 886,683 NO NO POŁ CZENIA NA ZGINANIE M j,rd M j,rd = h j F tj,rd M j,rd = 70,885 [kn*m] No no poł czenia na zginanie [6.]

7 M b,ed / M j,rd,0 0,4 <,00 zweryfikowano (0,4) WERYFIKACJA INTERAKCJI M+N M b,ed / M j,rd + N b,ed / N j,rd [6..5..(3)] M b,ed / M j,rd + N b,ed / N j,rd 0,96 <,00 zweryfikowano (0,96) NO NO POŁ CZENIA NA CINANIE α v = 0,50 Współczynnik do oblicze F v,rd [Tablica 3.4] F v,rd = 30,690 [kn] No no pojedynczej ruby na cinanie [Tablica 3.4] F t,rd,max =83,456 [kn] No no pojedynczej ruby na rozci ganie [Tablica 3.4] F b,rd,int = 58,364 [kn] No no wewn trznej ruby na docisk [Tablica 3.4] F b,rd,ext = 39,000 [kn] No no skrajnej ruby na docisk [Tablica 3.4] Nr F tj,rd,n F tj,ed,n F tj,rd,m F tj,ed,m F tj,ed F vj,rd 366,9 99, ,9 50, ,503 83,030 86,5 5,35 03,45 4,33 66,458 76, ,9 99, ,9 0,000 99,704 08,878 F tj,rd,n F tj,ed,n F tj,rd,m F tj,ed,m F tj,ed F vj,rd No no rz du rub przy czystym rozci ganiu Siła w rz dzie rub od siły osiowej No no rz du rub przy czystym zginaniu Siła w rz dzie rub od momentu Maksymalna siła rozci gaj ca w rz dzie rub Zredukowana no no rz du rub F tj,ed,n = N j,ed F tj,rd,n / N j,rd F tj,ed,m = M j,ed F tj,rd,m / M j,rd F tj,ed = F tj,ed,n + F tj,ed,m F vj,rd = Min (n h F v,rd ( - F tj,ed / (.4 n h F t,rd,max ), n h F v,rd, n h F b,rd ) V j,rd = n h n Fvj,Rd [Tablica 3.4] V j,rd = 368,588 [kn] No no poł czenia na cinanie [Tablica 3.4] V b,ed / V j,rd,0 0,00 <,00 zweryfikowano (0,00) WYTRZYMAŁO SPOIN

8 A w = 50,960 [cm ] Pole powierzchni wszystkich spoin [4.5.3.()] A wy = 35,960 [cm ] Pole powierzchni spoin poziomych [4.5.3.()] A wz = 5,000 [cm ] Pole powierzchni spoin pionowych [4.5.3.()] I wy = 4443,447 [cm 4 ] Moment bezwładno ci układu spoin wzgl. osi poz. [4.5.3.(5)] σ max =τ max = 65,437 [MPa] Napr enie normalne w spoinie [4.5.3.(5)] σ =τ = 65,437 [MPa] Napr enia w spoinie pionowej [4.5.3.(5)] τ II = 0,503 [MPa] Napr enie styczne [4.5.3.(5)] β w = 0,90 Współczynnik korelacji [4.5.3.(7)] [σ max + 3*(τ max )] fu /(β w *γ M ) 330,875 < 435,556 zweryfikowano (0,76) [σ + 3*(τ +τii )] fu /(β w *γ M ) 34,38 < 435,556 zweryfikowano (0,74) σ f u /γ M 65,437 < 39,000 zweryfikowano (0,4) SZTYWNO POŁ CZENIA Siła osiowa w belce przekracza 5% wytrzymało ci N pl,rd. Zgodnie z punktem 6.3..(4) sztywno poł czenia nie mo e by wyzna KONTROLA PODATNO CI POŁ CZENIA Poł czenie nie spełnia warunków wymaganej zdolno ci do obrotu zgodnie z punktem 6.4. NAJSŁABSZY KOMPONENT: RODNIK BELKI PRZY ROZCI GANIU Poł czenie zgodne z norm Proporcja 0,96

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW Projekt SKILLS PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów Nośność blachy podstawy Nośność śrub kotwiących Nośność podłoża betonowego

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r.

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r. Załącznik nr 1c do SIWZ PN-93/08 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE UL. ROENTGENA 5 WARSZAWA EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Stan awaryjny stalowej konstrukcji dachu wskutek przestrzennej wspó pracy jej elementów

Stan awaryjny stalowej konstrukcji dachu wskutek przestrzennej wspó pracy jej elementów Stan awaryjny stalowej konstrukcji dachu wskutek przestrzennej wspó pracy jej elementów Dr hab. in. Eugeniusz Hota a, mgr in. Piotr Hota a, Politechnika Wroc awska 1. Wprowadzenie St enia w stalowych konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE

MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 4 MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE Jerzy Jaskólski Kraków University of Technology Institute of Automobiles and Internal Combustion

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 4 Tablice obciążeń Cofrastra 4. Tablice obciążeń Cofrastra 4 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 4 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofraplus 60 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofraplus 60 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofraplus 6 Tablice obciążeń Cofraplus 6. Tablice obciążeń Cofraplus 6 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofraplus 6 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 7 Tablice obciążeń Cofrastra 7. Tablice obciążeń Cofrastra 7 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 7 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna Ciąg dalszy strony tytułowej SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Oświadczenie I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Opis stanu istniejącego 5. Warunki gruntowo-wodne

Bardziej szczegółowo

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE Dokument Ref: SX01a-PL-EU Strona 1 z Dot. Eurocodu EN Wkonanł Mladen Lukic Data Jan 006 Sprawdził Alain Bureau Data Jan 006 Przkład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z Przkład ten podaje szczegół

Bardziej szczegółowo

Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne

Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne Dane techniczne TPS1200+ Modele i opcje sprz towe TC TCR TCRM TCA TCP TCRA TCRP Pomiary k towe Pomiar odleg o ci (IR) Pomiar odleg o ci bez reflektora (RL) Pomiar

Bardziej szczegółowo