UK Data Archive Study Number Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UK Data Archive Study Number 6331 - Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism, 1989-2006"

Transkrypt

1 UK Data Archive Study Number - Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism, Household Questionnaire Survey Methodology In Petržalka, the research involved a structured questionnaire survey of a sample of 0 households, containing 0 individuals (.% of whom were women), along with follow-up, in-depth interviews with 0 households in three selected neighbourhoods (Gessayova, Haanova and Lúky-Sever). In Nowa Huta, the research involved a structured questionnaire survey of a sample of 00 households, containing individuals, in-depth interviews with 8 households in four selected neighbourhoods (Willowe/Górali, Przy Arce, Dywizjonu 0 and Oświecenia). While resources prevented the undertaking of a random representative sample survey, the approach taken was to select representative neighbourhoods reflecting different social status. Neighbourhoods were selected on the basis of a range of criteria, including relative levels of social exclusion (judged from preliminary analysis of census data and housing authority data), detailed field observation, location and accessibility in relation to the main city, and age of construction. Within each neighbourhood, individual housing blocks were again chosen to reflect the range of socio-economic situations, including levels of poverty, block size, and demographic composition. Within each selected block we surveyed households randomly, ensuring that we received responses from at least - households in each staircase in each selected block. While our questionnaire survey research was not aiming to provide a statistically representative profile of households, the research we have undertaken provides a structured sample of households from different neighbourhoods and housing blocks. In Petržalka, the household sample represents between.% and.0% of the population of the neighbourhoods and the profile of residents was broadly the same as that in the 00 census. The absence of localised population census data for Nowa Huta limits our ability to make such comparisons with the wider population, but given that the same sampling strategy was undertaken in both housing districts, the sampled population is likely to be broadly similar to the total population.

2 Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce i na Słowacji Badanie kwestionariuszowe gospodarstw domowych 00 POUFNE Proszę o podanie respondentowi następujących informacji: Dzień dobry/ dobry wieczór. Nazywam się.. jestem ankieterem z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który we współpracy z jednostkami badawczymi z Wielkiej Brytanii przeprowadza niniejsze badanie kwestionariuszowe. Badanie koncentrować się będzie na sposobach, w jakich gospodarstwa domowe radzą sobie ze zmianami społecznymi zachodzącymi w Polskich i Słowackich miastach. Ponadto celem niniejszego wywiadu jest zgromadzenie anonimowych informacji dotyczących gospodarstw domowych w Nowej Hucie (Kraków) i Petržalce (Bratysława). Wszelkie informacje uzyskane w ramach niniejszego wywiadu traktowane będą jako poufne i posiadać będą charakter anonimowy. Imiona o które pytamy w kwestionariuszu (posłużą do usprawnienia procesu obróbki danych) na żadnym etapie procesu badawczego nie będą używane w sposób umożliwiający identyfikację respondentów. Szanujemy Państwa prywatność i zapewniamy o zgodności naszych działań z obowiązującą w Polsce Ustawią o Ochronie Danych Osobowych z dnia 9 sierpnia 99 r. ************************************************************************************************* Informacje dla ankietera: Proszę o uzyskanie najpełniejszych odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu. Większość pytań wymaga zaznaczenia kółkiem właściwej odpowiedzi. Symbol oznacza instrukcje dla ankietera. Symbol oznacza przejście do pytania lub sekcji o podanym numerze. Proszę pamiętać o wypełnieniu sekcji kwestionariusza zawierającej uwagi ankietera na temat wywiadu oraz zapytać czy to gospodarstwo domowe będzie skłonne uczestniczyć w pożniejszych etapach badania (pytanie.) Przed rozpoczęciem proszę oszacować liczbę mieszkań w bloku, w którym przeprowadzany jest wywiad: Liczba mieszkań na piętrze Liczba pięter (z parterem) Liczba klatek schodowych Liczba mieszkań w bloku Kwestionariusz strona

3 Sekcja Skład gospodarstwa domowego Poprosić respondenta o zidentyfikowanie (podanie imienia) każdej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe jest rozumiane jako grupa spokrewnionych lub niespokrewnionych osób, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, tj. posiadających wspólny budżet. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Proszę wypełnić tą sekcję na początku wywiadu; Proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi Uwaga: W pozycji 0 proszę wpisać imię osoby udzielającej odpowiedzi na pytania.. IMIĘ OSOBY (proszę wpisać imię) KOD JAKA JEST JEJ/JEGO PŁEĆ? Mężczyzna Kobieta. ROK URODZENIA 9 0. CZY TA OSOBA JEST: Dzieckiem w wieku przedszkolnym Uczniem szkoły podstawowej Uczniem szkoły średniej Studentem Osobą aktywną ekonomicznie: (pracującą, bezrobotną, na urlopie macierzyńskim, pracując. emerytem) Emerytem Inne (proszę podać jakie). STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA KAŻDEJ Z OSÓB W STOSUNKU DO OSOBY UDZIELAJĄCEJ ODPOWIEDZI? mąż / żona ojciec / matka Kwestionariusz strona

4 ojczym / macocha syn / córka pasierb / pasierbica brat / siostra przyrodni brat / przyrodnia siostra 8 dziadek / babka 9 wnuk / wnuczka 0 ojciec / matka żony ojciec / matka męża siostrzeniec (bratanek) / siostrzenica (bratanica) kuzyn / kuzynka. inni (podać kto) JAKI JEST STAN CYWILNY KAŻDEJ Z OSÓB? kawaler / panna żonaty / zamężna rozwiedziony / rozwiedziona wdowiec / wdowa nieżonaty / niezamężna partner(ka). JAKIE JEST WYKSZTAŁCENIE PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY? bez wykształcenia podstawowe zawodowe średnie wyższe ponad wyższe (stopnie naukowe).8 JAKIE JEST POCHODZENIE KAŻDEJ Z OSÓB? Nowa Huta pozostała część Krakowa inne miasto (podać nazwę) obszary wiejskie a Jaka odległość od Krakowa? inne (podać jakie) a a a a a a a a a a.9 JAKIE JEST POCHODZENIE ETNICZNE KAŻDEJ Z OSÓB? Kwestionariusz strona

5 Sekcja : Warunki mieszkaniowe Ta część kwestionariusza dotyczy warunków mieszaniowych Państwa gospodarstwa domowego.. Jaki jest status własnościowy mieszkania w którym Państwo mieszkają? Proszę pokazać respondentowi kartę odpowiedzi Własne mieszkanie (prywatne lub spółdzielcze) Własny dom Mieszkanie komunalne/kwaterunkowe Wynajęte mieszkanie (od prywatnej osoby) Wynajęty dom (od prywatnej osoby) Mieszkanie należy do członka rodziny nienależącego do tego gopsodrastwa domowego Inny (jaki rodzaj mieszkania?). Czy w mieszkaniu zajmowanym przez Państwo mieszkają tylko osoby należące do Państwa gospodarstwa domowego? Tak Nie, mieszkamy wspólnie ze spokrewnionym gospodarstwem domowym Nie, mieszkamy wspólnie z niespokrewnionym gospodarstwem domowym Nie, dzielimy je z kilkoma innymi gospodarstwami domowymi Nie, (proszę podać dlaczego)... Jaka jest powierzchnia Pani/Pana mieszkania (w metrach kwadratowych)? metry kwadratowe. Czy posiadają Państwo piwnicę lub garaż? Tak Nie.. Piwnica.. Garaż. Kiedy Państwa najbliższa rodzina (Państwa gospodrastwo domowe, Państwa rodzice) po raz pierwszy przeprowadziła się do Nowej Huty (proszę podać rok)? rok. W którym roku Państwo przeprowadzili się do tego mieszkania? rok. W jaki sposób zamieszkali Państwo w tym mieszkaniu? Kwestionariusz strona

6 Odziedziczyliśmy je lub otrzymali po dziadkach, rodzicach lub innych członkach rodziny Otrzymaliśmy je od zakładu pracy, w którym pracuje/pracowałem Kupiliśmy je od spółdzielni mieszkaniowej Kupiliśmy je na prywatnym rynku Zostało nam przydzielone przez urząd miasta Wynajeliśmy je od osoby prywatnej Zamieniliśmy to mieszkanie na inne 8 Inne (proszę podać)... Sekcja : Obowiązki domowe Ta sekcja dotyczyć będzie opieki nad dziećmi i innych obowiązków domowych. Proszę zarejestrować odpowiedzi respondenta w tabeli umieszczone poniżej.0 Kto regularnie wykonuje następujące zadania wymienione poniższej w tabeli? W kolumnach i proszę wpisać kody przypisane poszczególnym osobom w Sekcji. W kolumnie proszę wpisać jedno z poniższych: Sąsiedzi (mieszkający w tej samej kaltce schodowej lub najbliższym otoczeniu) Krewni lub znajomi/przyjaciele mieszkający poza Państwa blokiem (w najbliższym otoczeniu) Specjalnie zatrudniona osoba (pielęgniarka, niania, guwernantka itp.) Nikt Inne osoby (proszę podać jakie).... Opieka nad dziećmi. Opieka nad osobami starszymi lub niedołężnymi wymagającymi opieki. Codzienne przygotowywanie pożywienia (np. posiłków). Zmywanie. Sprzątanie. Pranie. Prasowanie.8 Odnawianie i malowanie mieszkania.9 Naprawy sprzętu domowego.0 Codzienne zakupy. Przetwarzanie żywności (np. przygotowywanie dżemów, soków, kwaszenie ogórków, zamrażanie żywności) Członek Inne gospod. osoby domowego Członek gospod. domowego Nie ma zastoso wania Kwestionariusz strona

7 . Załatwianie finansowych i administracyjnych spraw. Opieka nad samochodem lub innymi pojazdami. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji. Inne (proszę podać jakie)... Sekcja : Stosunki i więzi społeczne Ta część kwestionariusza dotyczy różnego rodzaju pomocy, jaką Pani/Pana gospodarstwo domowe udziela lub otrzymuje od innych (włączając dalszą rodzinę, znajomych i przyjaciół), jak również powiązań społecznych w jakich uczestniczy Pana/Pani gospodarstwo domowe. Uwaga: Pytania tej cześci kwestionariusza dotyczą wszystkich członków gospodarstwa domowego.. Z iloma osobami w ramach bloku, w którym Państwo mieszkają (włączając dalszą rodzinę i przyjaciół) posiadają Państwo regularny kontakt? Proszę podać numer w każdej z poniższych kategorii. Codziennie lub prawie codziennie Mniej więcej raz w tygodniu Mniej więcej raz w miesiącu. Jakiego rodzaju kontakty posiadają Państwo z mieszkającymi w Państwa bloku sąsiadami (wymienionymi w pytaniu. - włączając dalszą rodzinę i przyjaciół)? Zaznaczyć wszystkie opcje, które maja zastosowanie. Rodzaj kontaktu... Opiekowanie się mieszkaniem podczas wyjazdów... Pożyczanie żywności i innych dobór... Oferowanie (dawanie) żywności i innych dobór, gdy znajdujemy(ja) się w potrzebie... Pożyczanie pieniędzy... Opiekowanie się dziećmi... Utrzymywanie kontaktów towarzyskich (np. wizyty)... Drobne naprawy domowe..8. Pomoc w goródku działkowym..9. Inne kontakty (proszę podać jakie.) My od innych Inni od nas Nie ma zastosowania Kwestionariusz strona

8 . Jak daleko od Państwa domu mieszkają Państwa bliscy krewni o ile nie mieszkają oni w tym samym domu? Dziadkowie Rodzice Mąż / Żona Rodzeństwo Dzieci Wnuki Wujostwo / Stryjostwo (rodzeństwo Państwa rodziców) Kuzyni w ramach tego samego osiedla na pozostałym obszarze Nowej Huty w pozostałej części Krakowa w odległości do km od Krakowa w odległości ponad km od Krakowa za granicą. Jak często Ci krewni pomagają Państwu bądź, Państwo pomagają im w codziennych obowiązkach (takich jak: opieka nad dziećmi, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, drobne naprawy domowe)? Codziennie lub prawie codziennie Mniej więcej raz w tygodniu Przynajmniej raz w miesiącu Rzadziej niż raz w miesiącu Rzadko Nigdy oni pomagają Państwu Państwo pomagają im. Jak ważne są poniższe miejsca lub postacie dla rozwijania przyjaźni i znajomości? Nie ważne Dość ważne Ważne Bardzo ważne Nie ma zastosowania.. Państwa miejsce pracy.. Państwa blok/ sąsiedztwo.. Państwa działka (ogródek działkowy).. Państwa rodzina.. Państwa Kwestionariusz strona

9 przyjaciele z czasów szolnych (uniwersyteckich).. Kościół.. Poprzednie miejsce zamieszkania..8 Inne (podać jakie).... Czy Pani/Pan lub inna osoba z Pani/Pana gospodarstwa domowego oferował materialną pomoc lub pożyczkę (np. pieniądze, rzeczy, produkty żywnościowe, prace) innym osobom nienależącym do Państwa gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich miesięcy? Tak Nie Proszę przejść do pytania.9. Jeżeli tak, to komu oferowaliście Państwo pomoc i jakiego rodzaju była to pomoc? Proszę pokazać kartę odpowiedzi Proszę zakreślić odpowiedni numer (lub podać jaka pomoc) Przekazy Pożyczka Pomoc w wanie lub postaci żywności/ pomoc pracy lub innych pieniężna czasu dóbr.. Pomoc Pani/a rodzicom lub rodzicom Pani/a małżonka/i.. Pomoc Pani/a dzieciom lub dzieciom Pani/a małżonka/i (mieszkającym osobno).. Pomoc Pani/a dziadkom lub dziadkom Pani/a małżonka/i.. Pomoc Pani/a wnukom lub wnukom Pani/a małżonka/i.. Pomoc innym Pani/a krewnym lub Inna pomoc (proszę podać jaka) Nie ma zastosow ania krewnym Pani/a małżonka/i.. Pomoc przyjaciołom.. Pomoc kolegom z pracy..8 Pomoc Państwa sąsiadom..9 Pomoc sąsiadom z działki..0 Pomoc kościoła, organizacji dobroczynnych i pozarządowych.. Inne (jakie)... Jeżeli respondent oferował pożyczkę lub pomoc pieniężną proszę przejść do następnego pytania, jeżeli nie proszę przejść do pytania.9..8 Mniej więcej, jaką sumę pieniędzy przekazali Państwo w ramach pożyczki lub pomocy Państwu przyjaciołom i krewnym w ciągu ostatnich miesięcy? Kwestionariusz strona 8

10 PLN.9 Czy Pani/Pan lub członkowie Pani/a gospodarstwa domowego pożyczali lub otrzymali materialna pomoc (np. pieniądze, rzeczy, produkty żywnościowe, prace) od innych osób nienależących do Pani/a gospodarstw domowego w ciągu ostatnich miesięcy? Tak Nie Proszę przejść do pytania..0 Jeżeli tak, od kogo otrzymali Państwo pomoc i jakiego rodzaju była to pomoc? Proszę pokazać respondentowi kartę odpowiedzi Proszę zakreślić odpowiedni numer (lub podać jaka pomoc) Pożyczka Otrzymy lub wanie pomoc żywnośc pieniężna i /innych dóbr.0. Pomoc od Pani/a rodziców lub rodziców Pani/a małżonka/i.0. Pomoc od Pani/a dzieci lub dzieci Pani/a małżonka/i (mieszkających osobno).0. Pomoc od Pani/a dziadków lub dziadków Pani/a małżonka/i.0. Pomoc od Pani/a wnuków lub wnuków Pani/a małżonka/i.0. Pomoc od innych Pani/a krewnych lub Pomoc w postaci pracy lub czasu Inna pomoc (podać jaka) Nie dotyczy krewnych Pani/a małżonka/i.0. Pomoc od przyjaciół.0. Pomoc od kolegów z pracy.0.8 Pomoc od Państwa sąsiadów.0.9 Pomoc od sąsiadów z Państwa działki.0.0 Pomoc kościoła, organizacji dobroczynnych i pozarządowych.0. Jeżeli tak proszę podać jakie..0. Inne (jakie)... Jeżeli respondent otrzymywał pomoc pieniężną lub pożyczał pieniądze proszę zadać następne pytanie, jeżeli nie proszę przejść do pytania... Mniej więcej jaką kwotę otrzymała lub pożyczała Pani/Pan od rodziny i przyjaciół w ciągu ostatnich miesięcy? PLN. Jaki rodzaj nieformalnych kontaktów i znajomości użyłaby Pani/Pan aby uzyskać dostęp do trudno dostępnych usług takich jak pomoc medyczna, lepsze wykształcenie dla Pani/a dzieci lub możliwość uzyskania lepszej pracy? Kwestionariusz strona 9

11 Przez kontakty zawodowe Przez kontakty rodzinne Przez kontakty przyjaciół Przez kontakty sąsiadów Przez kontakty z odpowiednią osobą Przez prezenty lub inne formy przakupstwa Inne (proszę podać jakie).. Szczególne usługi Możliwość nowej pracy Sekcja : Rolnicza i pomocnicza produkcja żywnościowa Ta sekcja dotyczy każdej działalności rolniczej lub produkcji żywnościowej podejmowanej przez Państwa gospodarstwo domowe. Pytania w tej sekcji odnoszą się do ostatnich miesięcy (chyba ze zaznaczono inaczej) Proszę zaznaczyć odpowiedzi na pytania. -. w tabeli poniżej. Czy Pani/a gospodarstwo domowe aktywnie używa jakiejkolwiek rodzaju ziemi (ogródka działkowego, ogrodu warzywnego, ziemi uprawnej itp.) lub hoduje pszczoły? Jeżeli w przypadku wszystkich możliwych rodzajów ziemi uprawnej odpowiedź jest nie proszę przejść do pytania. Jeżeli w przypadku którejkolwiek kategorii odpowiedź jest tak proszę przejść do pytań.-. dotyczących odpowiednich kategorii ziemii.. Jaka jest powierzchnia ziemi używanej przez Państwa (podać w metrach kwadratowych)?. Kto jest właścicielem tej ziemi? Proszę wpisać jeden z poniższych kodów w tabeli Cała ziemia należy do Państwa gospodarstwa domowego Cała ziemia jest dzierżawiona Część ziemi należy do gospodarstwa domowego cześć jest dzierżawiona Ziemia należy do zakładu pracy lub innej organizacji (np. zawiązku ogrodów działkowych) Ziemia należy do krewnych niewchodzących w skład gospodarstwa dom. Inne (podać jakie).. Gdzie zlokalizowana jest ziemia którą Państwo uprawiacie? Proszę wpisać jeden z poniższych kodów w tabeli W Nowej Hucie Kwestionariusz strona 0

12 W pozostałej części Krakowa W innym mieście w tym województwie Na wsi w tym województwie W mieście w innym województwie Na wsi w innym województwie. Jak często pracują Państwo na działce, w ogrodzie lub uprawiają Państwo ziemię? Proszę wpisać w tabeli jeden z poniższych kodów Codziennie lub prawie codziennie Mniej więcej raz w tygodniu Przynajmniej raz w miesiącu Rzadziej niż raz w miesiącu Rzadko Tak Nie. Powierzchni a (metry kwadrat.) Działka socjalna Ogród działkowy Ogród przydomowy Ziemia uprawna (przy gospodarstwie rolnym) Hodowla pszczół (pasieka, przenośne ule) Inne (podać jakie)..... Status własnościo wy. Lokalizacja. Częstotli wość. Jeżeli posiadają Państwo ziemię i nie używają jej do pomocniczej produkcji żywności, dlaczego Państwo tego nie robią? Nie potrzebujemy Nie chcemy (proszę podać dlaczego.) Nie mamy czasu na uprawę Nie używamy jej z powodów zdrowotnych Nie mamy środków do używania ziemi Zamierzamy sprzedać ziemię Odległość jest za duża/mamy utrudniony dostęp 8 Z powodu braku opłacalności 9 Z powodu unijnej polityki odłogowania (dopłaty UE) 0 Inne powody (proszę podać). Jeżeli nie mają Państwo dostępu do ziemi lub nie posiadają Państwo ziemi, proszę wyjaśnić dlaczego? Nie potrzebujemy jej Kwestionariusz strona

13 Nie jesteśmy zainteresowani Nie możemy pozwolić sobie na posiadanie ziemi (np. nie stać nas na wynajem bądź kupno ziemi) Nie możemy uprawiać ziemi z powodu problemów ze zdrowiem Posiadaliśmy ziemię lecz sprzedaliśmy ją Inne.. (proszę podać jakie) Proszę przejść do pytania..8 Czy płacą Państwo za użytkowanie ziemi? Tak Nie Proszę przejść do pytania.0.9 Jeżeli płacą Państwo za użytkowanie ziemi, ile wynosi oplata średnio w każdym miesiącu? PLN Inny nie finansowy rodzaj zapłaty (produkty, praca).0 Jak ważny jest ten rodzaj produkcji rolniczej dla Państwa gospodarstwa domowego? Proszę pokazać kartę odpowiedzi. Jest to podstawowe źródło żywności dla gospodarstwa domowego Jest dodatkowym źródłem żywności w gospodarstwie domowym Jest to źródło dodatkowego dochodu finansowego Jest to źródło dochodu na czarną godzinę Jest to hobby Inne (proszę podać jakie). Czy Państwa gospodarstwo domowe sprzedawało jakiekolwiek produkty wytworzone na uprawianej przez Państwa ziemi przez ostatnie miesięcy? Tak Nie Proszę przejść do pytania.. Jak wysoki był dochód ze sprzedaży tych produktów w ciągu ostatnich miesięcy? PLN. Jeżeli sprzedawali Państwo produkty z uprawy ziemi, kto zajmował się sprzedażą? Kod Proszę wpisać 98 jeżeli robił to ktoś spoza gospodarstwa domowego. Kwestionariusz strona

14 Proszę podać kto?.. (np. sąsiad, przyjaciel, ktoś z dalszej rodziny, wynajęta osoba, itd.). Jeżeli sprzedawali Państwo produkty z uprawy ziemi, gdzie je Państwo sprzedawali? Indywidualnie i nieformalnie krewnym, przyjaciołom lub sąsiadom Na ulicy Na lokalnym bazarze W sklepie lub hurtowni W innym miejscu (proszę podać w jakim)... Odpowiedzi na pytania od. do. proszę wpisać w tabeli znajdującej się poniżej pytań. Czy uprawiają Państwo ziemniaki lub inne warzywa? Tak Nie Proszę przejść do pytania.. W przybliżeniu, jaka cześć uprawy ziemniaków lub innych warzyw jest używana w sposób podany w tabeli umieszczonej pod pytaniem. (podać w procentach)?. Czy zajmują się Państwo produkcja owoców? Tak Nie Proszę przejść do pytania.9.8 W przybliżeniu, jaka cześć owoców jest używana w sposób podany w tabeli umieszczonej pod pytaniem. (podać w procentach)?.9 Czy produkują Państwo jakieś inne produkty żywnościowe (np.: mięso, wędliny, mleko, jaja, miód)? Tak Nie Proszę przejść do pytania..0 W przybliżeniu, jaka cześć produkcji innych produktów żywnościowych jest używana w sposób podany w tabeli umieszczonej pod pytaniem. (podać w procentach)?. Czy prowadza Państwo jakiś inny rodzaj upraw lub produkcji (produktów nie żywnościowych) na posiadanej ziemi (np. uprawa kwiatów)? Tak Nie Proszę przejść do pytania.. W przybliżeniu, jaka cześć produkcji produktów nie żywnościowych jest używana w sposób podany w poniższej tabeli (podać w procentach)? Ziemniaki/ warzywa Owoce Inne produkty Produkty nieżywności Kwestionariusz strona

15 żywnościow owe e Konsumpcja własna (gospod. domow.) Przekazywanie krewnym Przekazywanie przyjaciołom Przekazywanie sąsiadom z ogródka działkowego Sprzedaż Inne (jakie ) Suma Kto najczęściej pracuje na działce (w ogrodzie, polu uprawnym)? Kod Kod Proszę wpisać 98 jeżeli robił to ktoś z poza gospodarstwa domowego. Proszę podać jeżeli jest to ktoś spoza gospodarstwa domowego (np. właściciel ziemie, sąsiad, przyjaciel, ktoś z dalszej rodziny, wynajęta osoba, itd.). Czy inne osoby pracują na działce (w ogrodzie, polu uprawnym)? Tak Nie Proszę przejść do pytania.0. Ile osób pracowało na działce w ciągu ostatnich miesięcy włączając osobę z pytania.?. Kto jeszcze pracował na działce? Kod Kod Kod Kod Kod Kod Proszę wpisać 98 jeżeli robił to ktoś z poza gospodarstwa domowego. Proszę podać kto?.. (np. właściciel ziemi, sąsiad, przyjaciel, ktoś z dalszej rodziny, wynajęta osoba, itd.). Czy któraś z wymienionych osób otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za prace na działce? Tak Kwestionariusz strona

16 Nie Proszę przejść do pytania.9.8 W ciągu ostatnich miesięcy ile zapłacili Państwo osobom pracującym na Państwa działce? PLN.9 Czy którakolwiek ze wspomnianych osób otrzymywała wynagrodzenie w naturze lub towarze za prace na działce? Tak Nie.0 Ile wynosił Państwa wkład w produkcję żywności lub innych dóbr produkowanych na działce w ciągu ostatnich miesięcy (np. nawozy, sprzęt, nasiona, pestycydy, podróż na działkę)? PLN. Czy zajmują się Państwo innym rodzajem działalności, której efektem są produkty żywnościowe innego rodzaju jak zbieranie grzybów, jagód, wędkarstwo niepochodzące z posiadanej przez Państwo ziemi? Tak Nie Proszę przejść do pytania.. W przybliżeniu, jaka cześć produkcji pozostałej żywności jak grzyby, jagody i ryby są używane w następujących celach: % Konsumpcja własna (w gosp. Domowym) Przekazywanie krewnym Przekazywanie przyjaciołom Przekazywanie przyjaciołom z ogródka działkowego Sprzedaż Inne (jakie ) Suma 00. Czy kupują Państwo żywe zwierzęta w celu samodzielnej obróbki i przygotowania żywności? Tak Nie Proszę przejść do sekcji. W przybliżeniu, jaka cześć produkcji i obróbki żywych zwierząt jest używana w następujących celach: % Kwestionariusz strona

17 Konsumpcja własna (w gosp. domowym) Przekazywanie krewnym Przekazywanie przyjaciołom Przekazywanie przyjaciołom z ogródka działkowego Sprzedaż Inne (jakie ) Suma 00 Sekcja : Zatrudnienie członków gospodarstwa domowego Ta sekcja dotyczy zatrudnienia wszystkich członków gospodarstwa domowego powyżej 8-go roku życia. Jeżeli członkowie gospodarstwa domowego pracują w kilku miejscach proszę zapytać o prace, którą respondent uważa za główną. KOD PROSZĘ WPISAĆ KOD CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO TAK JAK W PYTANIU. (PROSZE WPISAĆ W TYM SAMYM PORZADKU JAK W SEKCJI ). JAKI JEST STATUS PAŃSTWA ZATRUDNIENIA? Obecnie nie pracujący dla innego pracodawcy Samozatrudniający się lub przedsiębiorca Prowdzenie domu (gospodyni domowa) Obecnie niepracujący z powodów zdrowotnych Obecnie niepracujący urlop macierzyński Niepracujący z powodu studiów Pytanie. Bezrobotny Pytanie. 8 Pracujący emeryt 9 Niepracujący emeryt Pytanie.8 0 Student, lecz pracujący Inny (jaki) JAKI JEST PAŃSTWA STATUS SPOŁECZNO-ZAWODOWY? Kierownik, specjalista Wykwalifikowany pracownik umysłowy Niewykwalifikowany pracownik umysłowy Wykwalifikowany pracownik fizyczny Niewykwalifikowany pracownik fizyczny Inny (jaki).. JAKI JEST PAŃSTWA ZAWÓD WYKONYWANY (STANOWISKO)?. CZY JEST TO PRACA PEŁNO, NIE PEŁNOETATOWA CZY SEZONOWA? Pełnoetatowa Nie pełnoetatowa Sezonowa Kwestionariusz strona

18 . JAKI RODZAJ UMOWY O PRACĘ POSIADAJĄ PAŃSTWO? Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o prace na czas określony Nie posiadają umowy o pracę Praca dorywcza. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRACUJĄ PAŃSTWA W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY? Godziny.8 ILE DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POSIADAJĄ PAŃSTWO OBECNIE? Liczba (jeżeli odpowiedź 0 pytanie.).9 JAK CZĘSTO PRACUJĄ PAŃSTWO W DODATKOWYCH MIEJSCACH PRACY? Codziennie Raz w tygodniu Tylko w weekendy Podczas wakacji Rzadko Sezonowo.0 ILE GODZIN TYGODNIOWO (LUB TYGODNI W ROKU) PRACUJĄ PAŃSTWO W DODATKOWYCH MIEJSCACH ZATRUDNIENIA? a. Godziny w tygodniu b. Tygodni w roku. ILE GŁÓWNYCH/PODSTAWOWYCH MIESJC PRACY POSIADALI PAŃSTWO PRZEZ OSTATNIE LAT NIE WLICZAJĄC OBECNEGO MIEJSCA PRACY? Liczba. CZY KIEDYKOLWIEK WYKONYWALI PAŃSTWO INNE PRACE PODCZAS NORMALNEGO DNIA PRACY W GŁÓWNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA (TZW. PRACE NA BOKU )? Tak Nie Pytanie.. JAK CZĘSTO WYKONUJĄ PAŃSTWO INNE RODZAJE PRACY W GŁÓWNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA? Codziennie Mniej więcej raz w tygodniu Mniej więcej raz w miesiącu Podczas wakacji letnich Rzadko. GDZIE JEST ZLOKALIZOWANE PAŃSTWA GŁÓWNE MIEJSCE PRACY? W domu W Nowej Hucie Pozostały obszar Krakowa Pozostały obszar Polski W więcej niż jednym miesjcu Za granica (proszę podać kraj). GDZIE ZLOKALIZOWANE SĄ POZOSTAŁE MIEJSCA PRACY? W domu W Nowej Hucie Pozostały obszar Krakowa Pozostały obszar Polski W więcej niż jednym miejscu Za granicą (proszę podać kraj). JEŻELI TA OSOBA JEST BEZROBOTNA, JEST ONA: Dobrowolnie bezrobotna i nie szuka pracy Aktywnie szukająca pracy Bezrobotna, lecz nieszukająca pracy Inne (jakie)... Kwestionariusz strona

19 . JEŻELI TA OSOBA JEST BEZROBOTNA JAKA BYŁA JEJ OSTATNA PRACA GŁÓWNA? Pytanie.9.8 JEŻELI TA OSOBA JEST EMERYTEM I NIE PRACUJE, JEST ONA: Osobą nie szkającą pracy Osobą szukującą pracy.9 JEŻELI BĘDĄ PAŃSTWO SZUKAĆ PRACY W JAKI SPOSÓB BĘDZIE SIĘ TO ODBYWAĆ? W sekcji z ogłoszeniami o pracy w gazetach W internecie Przez koneksje znajomych lub przyjaciół W Powiatowym Urzędzie Pracy Nie szukające obecnie pracy Inne... Sekcja : Pomoc socjalna i osłony socjalne Ta sekcja pyta o kożyści, jakie Pani/Pan i inni członkowie Państwa gospodarstwa domowego otrzymują za pracę, jaką Państwo wykonują oraz o pomoc, jaką otrzymują Państwo od instytucji państwowych i innych organizacji społecznych w ciągu ostatnich miesięcy.. Proszę zaznaczyć, które z poniżej wymienionych socjalnych przywilejów dostępne są dla członków Pani/Pana gospodarstwa domowego (dotyczy głównego miejsca pracy): Zakreślić odpowiednia odpowiedź Tak Nie.. Odprawa wakacyjna.. Zasiłek chorobowy.. Obowiązkowe ubezpieczenie medyczne.. Urlop macierzyński i opiekuńczy.. Oplata za leczenie (niepubliczna służba zdrowia).. Pełna lub częściowa opłata za wakacyjny pobyt w uzdrowiskach, domkach wypoczynkowych, koloniach dziecięcych, obozach wakacyjnych.. Opłata za przedszkole lub opiekę dla dziecka..8 Darmowe lub subsydiowane posiłki w miejscu pracy..9 Darmowy lub subsydiowany transport..0 Szkolenia na koszt pracodawcy.. Kredyty lub pożyczki od pracodawcy.. Prezenty, bony towarowe.. Dodatkowa pensja.. Inne (jakie.....). Czy pracujący członkowie Państwa gospodarstwa domowego byli kiedykolwiek wynagradzani dobrami materialnymi za swoją prace, przekazywanymi jako cześć lub całość wynagrodzenia? Kwestionariusz strona 8

20 Tak Nie Proszę przejść do pytania.. Jaką cześć ich wynagrodzenia stanowiły dobra materialne lub inne produkty, kiedy otrzymywali wynagrodzenie w tej formie? procent. W jaki sposób zużyli oni większość z tych dobór lub produktów? Zużyli je w większości w domu Sprzedali całość lub cześć z nich Nie zużyli ich ani nie sprzedali Inny sposób (proszę podać jaki)... Czy w ciągu ostatnich miesięcy Pani/Pana gospodarstwo domowe korzystało z poniżej wymienionych form pomocy szkolnej? Proszę pokazać kartę odpowiedzi Stypendium dla dzieci Zwolnienie z niektórych opłat lub ich zmniejszenie (np. komitet rodzicielski) Darmowe posiłki szkolne Jednorazowa pomoc na początku roku szkolnego Dostęp do świetlicy szkolnej lub kolonii wakacyjnych Jednorazowe zasiłki wypłaty Inne proszę podać jakie... 8 Żadna z powyższych 9 Nie ma zastosowania. Czy w ciągu ostatnich miesięcy Pani/Pana gospodarstwo domowe korzystało poniższych form pomocy państwa lub władz lokalnych? Proszę pokazać kartę odpowiedzi Zmniejszenie podatków Finansowe wspieranie rodziny Finansowa pomoc dla emerytów Dofinansowanie zakupu leków lub okularów Pogotowie socjalne (pomoc w nagłych wypadkach) Pomoc przedświąteczna Pomoc materialna (np. żywność, regularne darmowe posiłki, ubrania, ) 8 Udział w programach kulturalnych (np. specjalne posiłki lub socjalne wydarzenia - wigilia) 9 Inne (proszę podać jakie). 0 Żadne z powyższych Nie ma zastosowania Kwestionariusz strona 9

21 Sekcja 8: Dochód gospodarstwa domowego Ta część dotyczy dochodu, jaki posiada Państwa gospodarstwo domowe (pytania dotyczą wszystkich członków rodziny generujących dochód). Dochód (pieniężny) gospodarstwa domowego = dochód netto wszystkich członków gospodarstwa domowego włączając: zarobki, premie, dochód z działalności gospodarczej, dochód z różnego rodzaju dodatkowych prac, zasiłki socjalne, dotacje, alimenty, regularną pomoc pieniężną z różnych źródeł, dochód z wynajmu pomieszczeń lub ziemi, przekazy pieniężne z zagranicy. 8. Jaki jest stopień Pani/Pana zadowolenia z sumy dochodów pieniężnych, jakie Pani/Pana gospodarstwo domowe otrzymuje każdego miesiąca? Proszę pokazać kartę odpowiedzi Niezadowolona/y Częściowo niezadowolona/y Częściowo zadowolona/y Zadowolona/y W pełni zadowolona/y Nie wiem Brak odpowiedzi Jeżeli na powyższe pytanie odpowiada więcej niż jeden członek gospodarstwa domowego i opinie odpowiadających są różne proszę zanotować różne odpowiedzi poniżej: 8. Czy Pani/Pana gospdarstwo domowe miało znaczące trudności finansowe w ciągu ostatnich miesięcy? Tak Nie Proszę przejść do pytania Co Pani/Pan zrobił(a) w związku z tymi trudnościami? Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi. Proszę pokazać kartę odpowiedzi Zredukowałam/em wydatki żywnościowe (np. kupowałam/em mniejszą ilość lub tańszą żywność) Kupowałam/em używane dobra zamiast nowych Zredukowałam/em inne wydatki Zmniejszyłam/em liczbę gości, rozrywek lub zredukowałam/em aktywność socjalną Zrezygnowałam z planów wakacyjnych Pracowałam/em w nadgodzinach w głównym miejscu pracy Podjęłam/ąłem się innej pracy Kwestionariusz strona 0

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012) WERSJA A Warszawa 2012 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) WERSJA A Warszawa 2010 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku Andrzej Klimczuk Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku Economic activity of older people in the context of social capital

Bardziej szczegółowo

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom?

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Publikacja powstała w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Globalna Praca. Globalna Solidarność

Globalna Praca. Globalna Solidarność Globalna Praca Globalna Solidarność Globalna Praca Globalna Solidarność Globalna Praca Globalna Solidarność Wydanie I Opracowanie: Iwona Bojadżijewa Konsultacja merytoryczna i redakcja: Maria Huma Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo