UK Data Archive Study Number Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UK Data Archive Study Number 6331 - Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism, 1989-2006"

Transkrypt

1 UK Data Archive Study Number - Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism, Household Questionnaire Survey Methodology In Petržalka, the research involved a structured questionnaire survey of a sample of 0 households, containing 0 individuals (.% of whom were women), along with follow-up, in-depth interviews with 0 households in three selected neighbourhoods (Gessayova, Haanova and Lúky-Sever). In Nowa Huta, the research involved a structured questionnaire survey of a sample of 00 households, containing individuals, in-depth interviews with 8 households in four selected neighbourhoods (Willowe/Górali, Przy Arce, Dywizjonu 0 and Oświecenia). While resources prevented the undertaking of a random representative sample survey, the approach taken was to select representative neighbourhoods reflecting different social status. Neighbourhoods were selected on the basis of a range of criteria, including relative levels of social exclusion (judged from preliminary analysis of census data and housing authority data), detailed field observation, location and accessibility in relation to the main city, and age of construction. Within each neighbourhood, individual housing blocks were again chosen to reflect the range of socio-economic situations, including levels of poverty, block size, and demographic composition. Within each selected block we surveyed households randomly, ensuring that we received responses from at least - households in each staircase in each selected block. While our questionnaire survey research was not aiming to provide a statistically representative profile of households, the research we have undertaken provides a structured sample of households from different neighbourhoods and housing blocks. In Petržalka, the household sample represents between.% and.0% of the population of the neighbourhoods and the profile of residents was broadly the same as that in the 00 census. The absence of localised population census data for Nowa Huta limits our ability to make such comparisons with the wider population, but given that the same sampling strategy was undertaken in both housing districts, the sampled population is likely to be broadly similar to the total population.

2 Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce i na Słowacji Badanie kwestionariuszowe gospodarstw domowych 00 POUFNE Proszę o podanie respondentowi następujących informacji: Dzień dobry/ dobry wieczór. Nazywam się.. jestem ankieterem z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który we współpracy z jednostkami badawczymi z Wielkiej Brytanii przeprowadza niniejsze badanie kwestionariuszowe. Badanie koncentrować się będzie na sposobach, w jakich gospodarstwa domowe radzą sobie ze zmianami społecznymi zachodzącymi w Polskich i Słowackich miastach. Ponadto celem niniejszego wywiadu jest zgromadzenie anonimowych informacji dotyczących gospodarstw domowych w Nowej Hucie (Kraków) i Petržalce (Bratysława). Wszelkie informacje uzyskane w ramach niniejszego wywiadu traktowane będą jako poufne i posiadać będą charakter anonimowy. Imiona o które pytamy w kwestionariuszu (posłużą do usprawnienia procesu obróbki danych) na żadnym etapie procesu badawczego nie będą używane w sposób umożliwiający identyfikację respondentów. Szanujemy Państwa prywatność i zapewniamy o zgodności naszych działań z obowiązującą w Polsce Ustawią o Ochronie Danych Osobowych z dnia 9 sierpnia 99 r. ************************************************************************************************* Informacje dla ankietera: Proszę o uzyskanie najpełniejszych odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu. Większość pytań wymaga zaznaczenia kółkiem właściwej odpowiedzi. Symbol oznacza instrukcje dla ankietera. Symbol oznacza przejście do pytania lub sekcji o podanym numerze. Proszę pamiętać o wypełnieniu sekcji kwestionariusza zawierającej uwagi ankietera na temat wywiadu oraz zapytać czy to gospodarstwo domowe będzie skłonne uczestniczyć w pożniejszych etapach badania (pytanie.) Przed rozpoczęciem proszę oszacować liczbę mieszkań w bloku, w którym przeprowadzany jest wywiad: Liczba mieszkań na piętrze Liczba pięter (z parterem) Liczba klatek schodowych Liczba mieszkań w bloku Kwestionariusz strona

3 Sekcja Skład gospodarstwa domowego Poprosić respondenta o zidentyfikowanie (podanie imienia) każdej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe jest rozumiane jako grupa spokrewnionych lub niespokrewnionych osób, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, tj. posiadających wspólny budżet. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Proszę wypełnić tą sekcję na początku wywiadu; Proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi Uwaga: W pozycji 0 proszę wpisać imię osoby udzielającej odpowiedzi na pytania.. IMIĘ OSOBY (proszę wpisać imię) KOD JAKA JEST JEJ/JEGO PŁEĆ? Mężczyzna Kobieta. ROK URODZENIA 9 0. CZY TA OSOBA JEST: Dzieckiem w wieku przedszkolnym Uczniem szkoły podstawowej Uczniem szkoły średniej Studentem Osobą aktywną ekonomicznie: (pracującą, bezrobotną, na urlopie macierzyńskim, pracując. emerytem) Emerytem Inne (proszę podać jakie). STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA KAŻDEJ Z OSÓB W STOSUNKU DO OSOBY UDZIELAJĄCEJ ODPOWIEDZI? mąż / żona ojciec / matka Kwestionariusz strona

4 ojczym / macocha syn / córka pasierb / pasierbica brat / siostra przyrodni brat / przyrodnia siostra 8 dziadek / babka 9 wnuk / wnuczka 0 ojciec / matka żony ojciec / matka męża siostrzeniec (bratanek) / siostrzenica (bratanica) kuzyn / kuzynka. inni (podać kto) JAKI JEST STAN CYWILNY KAŻDEJ Z OSÓB? kawaler / panna żonaty / zamężna rozwiedziony / rozwiedziona wdowiec / wdowa nieżonaty / niezamężna partner(ka). JAKIE JEST WYKSZTAŁCENIE PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY? bez wykształcenia podstawowe zawodowe średnie wyższe ponad wyższe (stopnie naukowe).8 JAKIE JEST POCHODZENIE KAŻDEJ Z OSÓB? Nowa Huta pozostała część Krakowa inne miasto (podać nazwę) obszary wiejskie a Jaka odległość od Krakowa? inne (podać jakie) a a a a a a a a a a.9 JAKIE JEST POCHODZENIE ETNICZNE KAŻDEJ Z OSÓB? Kwestionariusz strona

5 Sekcja : Warunki mieszkaniowe Ta część kwestionariusza dotyczy warunków mieszaniowych Państwa gospodarstwa domowego.. Jaki jest status własnościowy mieszkania w którym Państwo mieszkają? Proszę pokazać respondentowi kartę odpowiedzi Własne mieszkanie (prywatne lub spółdzielcze) Własny dom Mieszkanie komunalne/kwaterunkowe Wynajęte mieszkanie (od prywatnej osoby) Wynajęty dom (od prywatnej osoby) Mieszkanie należy do członka rodziny nienależącego do tego gopsodrastwa domowego Inny (jaki rodzaj mieszkania?). Czy w mieszkaniu zajmowanym przez Państwo mieszkają tylko osoby należące do Państwa gospodarstwa domowego? Tak Nie, mieszkamy wspólnie ze spokrewnionym gospodarstwem domowym Nie, mieszkamy wspólnie z niespokrewnionym gospodarstwem domowym Nie, dzielimy je z kilkoma innymi gospodarstwami domowymi Nie, (proszę podać dlaczego)... Jaka jest powierzchnia Pani/Pana mieszkania (w metrach kwadratowych)? metry kwadratowe. Czy posiadają Państwo piwnicę lub garaż? Tak Nie.. Piwnica.. Garaż. Kiedy Państwa najbliższa rodzina (Państwa gospodrastwo domowe, Państwa rodzice) po raz pierwszy przeprowadziła się do Nowej Huty (proszę podać rok)? rok. W którym roku Państwo przeprowadzili się do tego mieszkania? rok. W jaki sposób zamieszkali Państwo w tym mieszkaniu? Kwestionariusz strona

6 Odziedziczyliśmy je lub otrzymali po dziadkach, rodzicach lub innych członkach rodziny Otrzymaliśmy je od zakładu pracy, w którym pracuje/pracowałem Kupiliśmy je od spółdzielni mieszkaniowej Kupiliśmy je na prywatnym rynku Zostało nam przydzielone przez urząd miasta Wynajeliśmy je od osoby prywatnej Zamieniliśmy to mieszkanie na inne 8 Inne (proszę podać)... Sekcja : Obowiązki domowe Ta sekcja dotyczyć będzie opieki nad dziećmi i innych obowiązków domowych. Proszę zarejestrować odpowiedzi respondenta w tabeli umieszczone poniżej.0 Kto regularnie wykonuje następujące zadania wymienione poniższej w tabeli? W kolumnach i proszę wpisać kody przypisane poszczególnym osobom w Sekcji. W kolumnie proszę wpisać jedno z poniższych: Sąsiedzi (mieszkający w tej samej kaltce schodowej lub najbliższym otoczeniu) Krewni lub znajomi/przyjaciele mieszkający poza Państwa blokiem (w najbliższym otoczeniu) Specjalnie zatrudniona osoba (pielęgniarka, niania, guwernantka itp.) Nikt Inne osoby (proszę podać jakie).... Opieka nad dziećmi. Opieka nad osobami starszymi lub niedołężnymi wymagającymi opieki. Codzienne przygotowywanie pożywienia (np. posiłków). Zmywanie. Sprzątanie. Pranie. Prasowanie.8 Odnawianie i malowanie mieszkania.9 Naprawy sprzętu domowego.0 Codzienne zakupy. Przetwarzanie żywności (np. przygotowywanie dżemów, soków, kwaszenie ogórków, zamrażanie żywności) Członek Inne gospod. osoby domowego Członek gospod. domowego Nie ma zastoso wania Kwestionariusz strona

7 . Załatwianie finansowych i administracyjnych spraw. Opieka nad samochodem lub innymi pojazdami. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji. Inne (proszę podać jakie)... Sekcja : Stosunki i więzi społeczne Ta część kwestionariusza dotyczy różnego rodzaju pomocy, jaką Pani/Pana gospodarstwo domowe udziela lub otrzymuje od innych (włączając dalszą rodzinę, znajomych i przyjaciół), jak również powiązań społecznych w jakich uczestniczy Pana/Pani gospodarstwo domowe. Uwaga: Pytania tej cześci kwestionariusza dotyczą wszystkich członków gospodarstwa domowego.. Z iloma osobami w ramach bloku, w którym Państwo mieszkają (włączając dalszą rodzinę i przyjaciół) posiadają Państwo regularny kontakt? Proszę podać numer w każdej z poniższych kategorii. Codziennie lub prawie codziennie Mniej więcej raz w tygodniu Mniej więcej raz w miesiącu. Jakiego rodzaju kontakty posiadają Państwo z mieszkającymi w Państwa bloku sąsiadami (wymienionymi w pytaniu. - włączając dalszą rodzinę i przyjaciół)? Zaznaczyć wszystkie opcje, które maja zastosowanie. Rodzaj kontaktu... Opiekowanie się mieszkaniem podczas wyjazdów... Pożyczanie żywności i innych dobór... Oferowanie (dawanie) żywności i innych dobór, gdy znajdujemy(ja) się w potrzebie... Pożyczanie pieniędzy... Opiekowanie się dziećmi... Utrzymywanie kontaktów towarzyskich (np. wizyty)... Drobne naprawy domowe..8. Pomoc w goródku działkowym..9. Inne kontakty (proszę podać jakie.) My od innych Inni od nas Nie ma zastosowania Kwestionariusz strona

8 . Jak daleko od Państwa domu mieszkają Państwa bliscy krewni o ile nie mieszkają oni w tym samym domu? Dziadkowie Rodzice Mąż / Żona Rodzeństwo Dzieci Wnuki Wujostwo / Stryjostwo (rodzeństwo Państwa rodziców) Kuzyni w ramach tego samego osiedla na pozostałym obszarze Nowej Huty w pozostałej części Krakowa w odległości do km od Krakowa w odległości ponad km od Krakowa za granicą. Jak często Ci krewni pomagają Państwu bądź, Państwo pomagają im w codziennych obowiązkach (takich jak: opieka nad dziećmi, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, drobne naprawy domowe)? Codziennie lub prawie codziennie Mniej więcej raz w tygodniu Przynajmniej raz w miesiącu Rzadziej niż raz w miesiącu Rzadko Nigdy oni pomagają Państwu Państwo pomagają im. Jak ważne są poniższe miejsca lub postacie dla rozwijania przyjaźni i znajomości? Nie ważne Dość ważne Ważne Bardzo ważne Nie ma zastosowania.. Państwa miejsce pracy.. Państwa blok/ sąsiedztwo.. Państwa działka (ogródek działkowy).. Państwa rodzina.. Państwa Kwestionariusz strona

9 przyjaciele z czasów szolnych (uniwersyteckich).. Kościół.. Poprzednie miejsce zamieszkania..8 Inne (podać jakie).... Czy Pani/Pan lub inna osoba z Pani/Pana gospodarstwa domowego oferował materialną pomoc lub pożyczkę (np. pieniądze, rzeczy, produkty żywnościowe, prace) innym osobom nienależącym do Państwa gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich miesięcy? Tak Nie Proszę przejść do pytania.9. Jeżeli tak, to komu oferowaliście Państwo pomoc i jakiego rodzaju była to pomoc? Proszę pokazać kartę odpowiedzi Proszę zakreślić odpowiedni numer (lub podać jaka pomoc) Przekazy Pożyczka Pomoc w wanie lub postaci żywności/ pomoc pracy lub innych pieniężna czasu dóbr.. Pomoc Pani/a rodzicom lub rodzicom Pani/a małżonka/i.. Pomoc Pani/a dzieciom lub dzieciom Pani/a małżonka/i (mieszkającym osobno).. Pomoc Pani/a dziadkom lub dziadkom Pani/a małżonka/i.. Pomoc Pani/a wnukom lub wnukom Pani/a małżonka/i.. Pomoc innym Pani/a krewnym lub Inna pomoc (proszę podać jaka) Nie ma zastosow ania krewnym Pani/a małżonka/i.. Pomoc przyjaciołom.. Pomoc kolegom z pracy..8 Pomoc Państwa sąsiadom..9 Pomoc sąsiadom z działki..0 Pomoc kościoła, organizacji dobroczynnych i pozarządowych.. Inne (jakie)... Jeżeli respondent oferował pożyczkę lub pomoc pieniężną proszę przejść do następnego pytania, jeżeli nie proszę przejść do pytania.9..8 Mniej więcej, jaką sumę pieniędzy przekazali Państwo w ramach pożyczki lub pomocy Państwu przyjaciołom i krewnym w ciągu ostatnich miesięcy? Kwestionariusz strona 8

10 PLN.9 Czy Pani/Pan lub członkowie Pani/a gospodarstwa domowego pożyczali lub otrzymali materialna pomoc (np. pieniądze, rzeczy, produkty żywnościowe, prace) od innych osób nienależących do Pani/a gospodarstw domowego w ciągu ostatnich miesięcy? Tak Nie Proszę przejść do pytania..0 Jeżeli tak, od kogo otrzymali Państwo pomoc i jakiego rodzaju była to pomoc? Proszę pokazać respondentowi kartę odpowiedzi Proszę zakreślić odpowiedni numer (lub podać jaka pomoc) Pożyczka Otrzymy lub wanie pomoc żywnośc pieniężna i /innych dóbr.0. Pomoc od Pani/a rodziców lub rodziców Pani/a małżonka/i.0. Pomoc od Pani/a dzieci lub dzieci Pani/a małżonka/i (mieszkających osobno).0. Pomoc od Pani/a dziadków lub dziadków Pani/a małżonka/i.0. Pomoc od Pani/a wnuków lub wnuków Pani/a małżonka/i.0. Pomoc od innych Pani/a krewnych lub Pomoc w postaci pracy lub czasu Inna pomoc (podać jaka) Nie dotyczy krewnych Pani/a małżonka/i.0. Pomoc od przyjaciół.0. Pomoc od kolegów z pracy.0.8 Pomoc od Państwa sąsiadów.0.9 Pomoc od sąsiadów z Państwa działki.0.0 Pomoc kościoła, organizacji dobroczynnych i pozarządowych.0. Jeżeli tak proszę podać jakie..0. Inne (jakie)... Jeżeli respondent otrzymywał pomoc pieniężną lub pożyczał pieniądze proszę zadać następne pytanie, jeżeli nie proszę przejść do pytania... Mniej więcej jaką kwotę otrzymała lub pożyczała Pani/Pan od rodziny i przyjaciół w ciągu ostatnich miesięcy? PLN. Jaki rodzaj nieformalnych kontaktów i znajomości użyłaby Pani/Pan aby uzyskać dostęp do trudno dostępnych usług takich jak pomoc medyczna, lepsze wykształcenie dla Pani/a dzieci lub możliwość uzyskania lepszej pracy? Kwestionariusz strona 9

11 Przez kontakty zawodowe Przez kontakty rodzinne Przez kontakty przyjaciół Przez kontakty sąsiadów Przez kontakty z odpowiednią osobą Przez prezenty lub inne formy przakupstwa Inne (proszę podać jakie).. Szczególne usługi Możliwość nowej pracy Sekcja : Rolnicza i pomocnicza produkcja żywnościowa Ta sekcja dotyczy każdej działalności rolniczej lub produkcji żywnościowej podejmowanej przez Państwa gospodarstwo domowe. Pytania w tej sekcji odnoszą się do ostatnich miesięcy (chyba ze zaznaczono inaczej) Proszę zaznaczyć odpowiedzi na pytania. -. w tabeli poniżej. Czy Pani/a gospodarstwo domowe aktywnie używa jakiejkolwiek rodzaju ziemi (ogródka działkowego, ogrodu warzywnego, ziemi uprawnej itp.) lub hoduje pszczoły? Jeżeli w przypadku wszystkich możliwych rodzajów ziemi uprawnej odpowiedź jest nie proszę przejść do pytania. Jeżeli w przypadku którejkolwiek kategorii odpowiedź jest tak proszę przejść do pytań.-. dotyczących odpowiednich kategorii ziemii.. Jaka jest powierzchnia ziemi używanej przez Państwa (podać w metrach kwadratowych)?. Kto jest właścicielem tej ziemi? Proszę wpisać jeden z poniższych kodów w tabeli Cała ziemia należy do Państwa gospodarstwa domowego Cała ziemia jest dzierżawiona Część ziemi należy do gospodarstwa domowego cześć jest dzierżawiona Ziemia należy do zakładu pracy lub innej organizacji (np. zawiązku ogrodów działkowych) Ziemia należy do krewnych niewchodzących w skład gospodarstwa dom. Inne (podać jakie).. Gdzie zlokalizowana jest ziemia którą Państwo uprawiacie? Proszę wpisać jeden z poniższych kodów w tabeli W Nowej Hucie Kwestionariusz strona 0

12 W pozostałej części Krakowa W innym mieście w tym województwie Na wsi w tym województwie W mieście w innym województwie Na wsi w innym województwie. Jak często pracują Państwo na działce, w ogrodzie lub uprawiają Państwo ziemię? Proszę wpisać w tabeli jeden z poniższych kodów Codziennie lub prawie codziennie Mniej więcej raz w tygodniu Przynajmniej raz w miesiącu Rzadziej niż raz w miesiącu Rzadko Tak Nie. Powierzchni a (metry kwadrat.) Działka socjalna Ogród działkowy Ogród przydomowy Ziemia uprawna (przy gospodarstwie rolnym) Hodowla pszczół (pasieka, przenośne ule) Inne (podać jakie)..... Status własnościo wy. Lokalizacja. Częstotli wość. Jeżeli posiadają Państwo ziemię i nie używają jej do pomocniczej produkcji żywności, dlaczego Państwo tego nie robią? Nie potrzebujemy Nie chcemy (proszę podać dlaczego.) Nie mamy czasu na uprawę Nie używamy jej z powodów zdrowotnych Nie mamy środków do używania ziemi Zamierzamy sprzedać ziemię Odległość jest za duża/mamy utrudniony dostęp 8 Z powodu braku opłacalności 9 Z powodu unijnej polityki odłogowania (dopłaty UE) 0 Inne powody (proszę podać). Jeżeli nie mają Państwo dostępu do ziemi lub nie posiadają Państwo ziemi, proszę wyjaśnić dlaczego? Nie potrzebujemy jej Kwestionariusz strona

13 Nie jesteśmy zainteresowani Nie możemy pozwolić sobie na posiadanie ziemi (np. nie stać nas na wynajem bądź kupno ziemi) Nie możemy uprawiać ziemi z powodu problemów ze zdrowiem Posiadaliśmy ziemię lecz sprzedaliśmy ją Inne.. (proszę podać jakie) Proszę przejść do pytania..8 Czy płacą Państwo za użytkowanie ziemi? Tak Nie Proszę przejść do pytania.0.9 Jeżeli płacą Państwo za użytkowanie ziemi, ile wynosi oplata średnio w każdym miesiącu? PLN Inny nie finansowy rodzaj zapłaty (produkty, praca).0 Jak ważny jest ten rodzaj produkcji rolniczej dla Państwa gospodarstwa domowego? Proszę pokazać kartę odpowiedzi. Jest to podstawowe źródło żywności dla gospodarstwa domowego Jest dodatkowym źródłem żywności w gospodarstwie domowym Jest to źródło dodatkowego dochodu finansowego Jest to źródło dochodu na czarną godzinę Jest to hobby Inne (proszę podać jakie). Czy Państwa gospodarstwo domowe sprzedawało jakiekolwiek produkty wytworzone na uprawianej przez Państwa ziemi przez ostatnie miesięcy? Tak Nie Proszę przejść do pytania.. Jak wysoki był dochód ze sprzedaży tych produktów w ciągu ostatnich miesięcy? PLN. Jeżeli sprzedawali Państwo produkty z uprawy ziemi, kto zajmował się sprzedażą? Kod Proszę wpisać 98 jeżeli robił to ktoś spoza gospodarstwa domowego. Kwestionariusz strona

14 Proszę podać kto?.. (np. sąsiad, przyjaciel, ktoś z dalszej rodziny, wynajęta osoba, itd.). Jeżeli sprzedawali Państwo produkty z uprawy ziemi, gdzie je Państwo sprzedawali? Indywidualnie i nieformalnie krewnym, przyjaciołom lub sąsiadom Na ulicy Na lokalnym bazarze W sklepie lub hurtowni W innym miejscu (proszę podać w jakim)... Odpowiedzi na pytania od. do. proszę wpisać w tabeli znajdującej się poniżej pytań. Czy uprawiają Państwo ziemniaki lub inne warzywa? Tak Nie Proszę przejść do pytania.. W przybliżeniu, jaka cześć uprawy ziemniaków lub innych warzyw jest używana w sposób podany w tabeli umieszczonej pod pytaniem. (podać w procentach)?. Czy zajmują się Państwo produkcja owoców? Tak Nie Proszę przejść do pytania.9.8 W przybliżeniu, jaka cześć owoców jest używana w sposób podany w tabeli umieszczonej pod pytaniem. (podać w procentach)?.9 Czy produkują Państwo jakieś inne produkty żywnościowe (np.: mięso, wędliny, mleko, jaja, miód)? Tak Nie Proszę przejść do pytania..0 W przybliżeniu, jaka cześć produkcji innych produktów żywnościowych jest używana w sposób podany w tabeli umieszczonej pod pytaniem. (podać w procentach)?. Czy prowadza Państwo jakiś inny rodzaj upraw lub produkcji (produktów nie żywnościowych) na posiadanej ziemi (np. uprawa kwiatów)? Tak Nie Proszę przejść do pytania.. W przybliżeniu, jaka cześć produkcji produktów nie żywnościowych jest używana w sposób podany w poniższej tabeli (podać w procentach)? Ziemniaki/ warzywa Owoce Inne produkty Produkty nieżywności Kwestionariusz strona

15 żywnościow owe e Konsumpcja własna (gospod. domow.) Przekazywanie krewnym Przekazywanie przyjaciołom Przekazywanie sąsiadom z ogródka działkowego Sprzedaż Inne (jakie ) Suma Kto najczęściej pracuje na działce (w ogrodzie, polu uprawnym)? Kod Kod Proszę wpisać 98 jeżeli robił to ktoś z poza gospodarstwa domowego. Proszę podać jeżeli jest to ktoś spoza gospodarstwa domowego (np. właściciel ziemie, sąsiad, przyjaciel, ktoś z dalszej rodziny, wynajęta osoba, itd.). Czy inne osoby pracują na działce (w ogrodzie, polu uprawnym)? Tak Nie Proszę przejść do pytania.0. Ile osób pracowało na działce w ciągu ostatnich miesięcy włączając osobę z pytania.?. Kto jeszcze pracował na działce? Kod Kod Kod Kod Kod Kod Proszę wpisać 98 jeżeli robił to ktoś z poza gospodarstwa domowego. Proszę podać kto?.. (np. właściciel ziemi, sąsiad, przyjaciel, ktoś z dalszej rodziny, wynajęta osoba, itd.). Czy któraś z wymienionych osób otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za prace na działce? Tak Kwestionariusz strona

16 Nie Proszę przejść do pytania.9.8 W ciągu ostatnich miesięcy ile zapłacili Państwo osobom pracującym na Państwa działce? PLN.9 Czy którakolwiek ze wspomnianych osób otrzymywała wynagrodzenie w naturze lub towarze za prace na działce? Tak Nie.0 Ile wynosił Państwa wkład w produkcję żywności lub innych dóbr produkowanych na działce w ciągu ostatnich miesięcy (np. nawozy, sprzęt, nasiona, pestycydy, podróż na działkę)? PLN. Czy zajmują się Państwo innym rodzajem działalności, której efektem są produkty żywnościowe innego rodzaju jak zbieranie grzybów, jagód, wędkarstwo niepochodzące z posiadanej przez Państwo ziemi? Tak Nie Proszę przejść do pytania.. W przybliżeniu, jaka cześć produkcji pozostałej żywności jak grzyby, jagody i ryby są używane w następujących celach: % Konsumpcja własna (w gosp. Domowym) Przekazywanie krewnym Przekazywanie przyjaciołom Przekazywanie przyjaciołom z ogródka działkowego Sprzedaż Inne (jakie ) Suma 00. Czy kupują Państwo żywe zwierzęta w celu samodzielnej obróbki i przygotowania żywności? Tak Nie Proszę przejść do sekcji. W przybliżeniu, jaka cześć produkcji i obróbki żywych zwierząt jest używana w następujących celach: % Kwestionariusz strona

17 Konsumpcja własna (w gosp. domowym) Przekazywanie krewnym Przekazywanie przyjaciołom Przekazywanie przyjaciołom z ogródka działkowego Sprzedaż Inne (jakie ) Suma 00 Sekcja : Zatrudnienie członków gospodarstwa domowego Ta sekcja dotyczy zatrudnienia wszystkich członków gospodarstwa domowego powyżej 8-go roku życia. Jeżeli członkowie gospodarstwa domowego pracują w kilku miejscach proszę zapytać o prace, którą respondent uważa za główną. KOD PROSZĘ WPISAĆ KOD CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO TAK JAK W PYTANIU. (PROSZE WPISAĆ W TYM SAMYM PORZADKU JAK W SEKCJI ). JAKI JEST STATUS PAŃSTWA ZATRUDNIENIA? Obecnie nie pracujący dla innego pracodawcy Samozatrudniający się lub przedsiębiorca Prowdzenie domu (gospodyni domowa) Obecnie niepracujący z powodów zdrowotnych Obecnie niepracujący urlop macierzyński Niepracujący z powodu studiów Pytanie. Bezrobotny Pytanie. 8 Pracujący emeryt 9 Niepracujący emeryt Pytanie.8 0 Student, lecz pracujący Inny (jaki) JAKI JEST PAŃSTWA STATUS SPOŁECZNO-ZAWODOWY? Kierownik, specjalista Wykwalifikowany pracownik umysłowy Niewykwalifikowany pracownik umysłowy Wykwalifikowany pracownik fizyczny Niewykwalifikowany pracownik fizyczny Inny (jaki).. JAKI JEST PAŃSTWA ZAWÓD WYKONYWANY (STANOWISKO)?. CZY JEST TO PRACA PEŁNO, NIE PEŁNOETATOWA CZY SEZONOWA? Pełnoetatowa Nie pełnoetatowa Sezonowa Kwestionariusz strona

18 . JAKI RODZAJ UMOWY O PRACĘ POSIADAJĄ PAŃSTWO? Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o prace na czas określony Nie posiadają umowy o pracę Praca dorywcza. ILE GODZIN TYGODNIOWO PRACUJĄ PAŃSTWA W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY? Godziny.8 ILE DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POSIADAJĄ PAŃSTWO OBECNIE? Liczba (jeżeli odpowiedź 0 pytanie.).9 JAK CZĘSTO PRACUJĄ PAŃSTWO W DODATKOWYCH MIEJSCACH PRACY? Codziennie Raz w tygodniu Tylko w weekendy Podczas wakacji Rzadko Sezonowo.0 ILE GODZIN TYGODNIOWO (LUB TYGODNI W ROKU) PRACUJĄ PAŃSTWO W DODATKOWYCH MIEJSCACH ZATRUDNIENIA? a. Godziny w tygodniu b. Tygodni w roku. ILE GŁÓWNYCH/PODSTAWOWYCH MIESJC PRACY POSIADALI PAŃSTWO PRZEZ OSTATNIE LAT NIE WLICZAJĄC OBECNEGO MIEJSCA PRACY? Liczba. CZY KIEDYKOLWIEK WYKONYWALI PAŃSTWO INNE PRACE PODCZAS NORMALNEGO DNIA PRACY W GŁÓWNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA (TZW. PRACE NA BOKU )? Tak Nie Pytanie.. JAK CZĘSTO WYKONUJĄ PAŃSTWO INNE RODZAJE PRACY W GŁÓWNYM MIEJSCU ZATRUDNIENIA? Codziennie Mniej więcej raz w tygodniu Mniej więcej raz w miesiącu Podczas wakacji letnich Rzadko. GDZIE JEST ZLOKALIZOWANE PAŃSTWA GŁÓWNE MIEJSCE PRACY? W domu W Nowej Hucie Pozostały obszar Krakowa Pozostały obszar Polski W więcej niż jednym miesjcu Za granica (proszę podać kraj). GDZIE ZLOKALIZOWANE SĄ POZOSTAŁE MIEJSCA PRACY? W domu W Nowej Hucie Pozostały obszar Krakowa Pozostały obszar Polski W więcej niż jednym miejscu Za granicą (proszę podać kraj). JEŻELI TA OSOBA JEST BEZROBOTNA, JEST ONA: Dobrowolnie bezrobotna i nie szuka pracy Aktywnie szukająca pracy Bezrobotna, lecz nieszukająca pracy Inne (jakie)... Kwestionariusz strona

19 . JEŻELI TA OSOBA JEST BEZROBOTNA JAKA BYŁA JEJ OSTATNA PRACA GŁÓWNA? Pytanie.9.8 JEŻELI TA OSOBA JEST EMERYTEM I NIE PRACUJE, JEST ONA: Osobą nie szkającą pracy Osobą szukującą pracy.9 JEŻELI BĘDĄ PAŃSTWO SZUKAĆ PRACY W JAKI SPOSÓB BĘDZIE SIĘ TO ODBYWAĆ? W sekcji z ogłoszeniami o pracy w gazetach W internecie Przez koneksje znajomych lub przyjaciół W Powiatowym Urzędzie Pracy Nie szukające obecnie pracy Inne... Sekcja : Pomoc socjalna i osłony socjalne Ta sekcja pyta o kożyści, jakie Pani/Pan i inni członkowie Państwa gospodarstwa domowego otrzymują za pracę, jaką Państwo wykonują oraz o pomoc, jaką otrzymują Państwo od instytucji państwowych i innych organizacji społecznych w ciągu ostatnich miesięcy.. Proszę zaznaczyć, które z poniżej wymienionych socjalnych przywilejów dostępne są dla członków Pani/Pana gospodarstwa domowego (dotyczy głównego miejsca pracy): Zakreślić odpowiednia odpowiedź Tak Nie.. Odprawa wakacyjna.. Zasiłek chorobowy.. Obowiązkowe ubezpieczenie medyczne.. Urlop macierzyński i opiekuńczy.. Oplata za leczenie (niepubliczna służba zdrowia).. Pełna lub częściowa opłata za wakacyjny pobyt w uzdrowiskach, domkach wypoczynkowych, koloniach dziecięcych, obozach wakacyjnych.. Opłata za przedszkole lub opiekę dla dziecka..8 Darmowe lub subsydiowane posiłki w miejscu pracy..9 Darmowy lub subsydiowany transport..0 Szkolenia na koszt pracodawcy.. Kredyty lub pożyczki od pracodawcy.. Prezenty, bony towarowe.. Dodatkowa pensja.. Inne (jakie.....). Czy pracujący członkowie Państwa gospodarstwa domowego byli kiedykolwiek wynagradzani dobrami materialnymi za swoją prace, przekazywanymi jako cześć lub całość wynagrodzenia? Kwestionariusz strona 8

20 Tak Nie Proszę przejść do pytania.. Jaką cześć ich wynagrodzenia stanowiły dobra materialne lub inne produkty, kiedy otrzymywali wynagrodzenie w tej formie? procent. W jaki sposób zużyli oni większość z tych dobór lub produktów? Zużyli je w większości w domu Sprzedali całość lub cześć z nich Nie zużyli ich ani nie sprzedali Inny sposób (proszę podać jaki)... Czy w ciągu ostatnich miesięcy Pani/Pana gospodarstwo domowe korzystało z poniżej wymienionych form pomocy szkolnej? Proszę pokazać kartę odpowiedzi Stypendium dla dzieci Zwolnienie z niektórych opłat lub ich zmniejszenie (np. komitet rodzicielski) Darmowe posiłki szkolne Jednorazowa pomoc na początku roku szkolnego Dostęp do świetlicy szkolnej lub kolonii wakacyjnych Jednorazowe zasiłki wypłaty Inne proszę podać jakie... 8 Żadna z powyższych 9 Nie ma zastosowania. Czy w ciągu ostatnich miesięcy Pani/Pana gospodarstwo domowe korzystało poniższych form pomocy państwa lub władz lokalnych? Proszę pokazać kartę odpowiedzi Zmniejszenie podatków Finansowe wspieranie rodziny Finansowa pomoc dla emerytów Dofinansowanie zakupu leków lub okularów Pogotowie socjalne (pomoc w nagłych wypadkach) Pomoc przedświąteczna Pomoc materialna (np. żywność, regularne darmowe posiłki, ubrania, ) 8 Udział w programach kulturalnych (np. specjalne posiłki lub socjalne wydarzenia - wigilia) 9 Inne (proszę podać jakie). 0 Żadne z powyższych Nie ma zastosowania Kwestionariusz strona 9

21 Sekcja 8: Dochód gospodarstwa domowego Ta część dotyczy dochodu, jaki posiada Państwa gospodarstwo domowe (pytania dotyczą wszystkich członków rodziny generujących dochód). Dochód (pieniężny) gospodarstwa domowego = dochód netto wszystkich członków gospodarstwa domowego włączając: zarobki, premie, dochód z działalności gospodarczej, dochód z różnego rodzaju dodatkowych prac, zasiłki socjalne, dotacje, alimenty, regularną pomoc pieniężną z różnych źródeł, dochód z wynajmu pomieszczeń lub ziemi, przekazy pieniężne z zagranicy. 8. Jaki jest stopień Pani/Pana zadowolenia z sumy dochodów pieniężnych, jakie Pani/Pana gospodarstwo domowe otrzymuje każdego miesiąca? Proszę pokazać kartę odpowiedzi Niezadowolona/y Częściowo niezadowolona/y Częściowo zadowolona/y Zadowolona/y W pełni zadowolona/y Nie wiem Brak odpowiedzi Jeżeli na powyższe pytanie odpowiada więcej niż jeden członek gospodarstwa domowego i opinie odpowiadających są różne proszę zanotować różne odpowiedzi poniżej: 8. Czy Pani/Pana gospdarstwo domowe miało znaczące trudności finansowe w ciągu ostatnich miesięcy? Tak Nie Proszę przejść do pytania Co Pani/Pan zrobił(a) w związku z tymi trudnościami? Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi. Proszę pokazać kartę odpowiedzi Zredukowałam/em wydatki żywnościowe (np. kupowałam/em mniejszą ilość lub tańszą żywność) Kupowałam/em używane dobra zamiast nowych Zredukowałam/em inne wydatki Zmniejszyłam/em liczbę gości, rozrywek lub zredukowałam/em aktywność socjalną Zrezygnowałam z planów wakacyjnych Pracowałam/em w nadgodzinach w głównym miejscu pracy Podjęłam/ąłem się innej pracy Kwestionariusz strona 0

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA DRUGI LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO DEMOGRAFICZNY Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ Zadanie 2 STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

"50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie

50+ w Europie Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie Uniwersytet Warszawski Numer seryjny kwestionariusza: 2910001 Nr ID gospodarstwa domowego 2 9 0 6 2 0 0 Nr ID osoby Data wywiadu: Nr ID ankietera: Imię respondenta: "50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia,

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim

Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim Warunki bytowe i aktywność osób w wieku 50+ w Starogardzie Gdańskim Badanie ankietowe, które przeprowadza Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim z osobami mającymi 50 i więcej lat, jest częścią międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

nr ankiety: U s ł u g i o p i e k u ń c z e

nr ankiety: U s ł u g i o p i e k u ń c z e nr ankiety: U s ł u g i o p i e k u ń c z e Dzień dobry! Nazywam się jestem pracownikiem.. i chciałbym/abym przeprowadzić z Panią/Panem ankietę dotyczącą usług opiekuńczych, z których Pan/i korzysta. Takie

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia (wychowanka, słuchacza) zamieszkałego na terenie Gminy Wilkowice na rok szkolny 2014/2015 Wniosek składa

Bardziej szczegółowo

Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat

Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat Rola tzw. wydatków drobnych na edukację dzieci w wieku 7-18 lat Sierpień/ Wrzesień 2015 2015 Ipsos - Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera Poufne i Zastrzeżone informacje Ipsos, które

Bardziej szczegółowo

Dotyczy osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dotyczy osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej pieczęć ośrodka pomocy społecznej CZĘŚĆ V Dotyczy osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej I. DANE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ, Z KTÓRYMI

Bardziej szczegółowo

Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions

Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions Dodatek Mieszkaniowy Housing Benefit - Kto i kiedy może wystąpić oraz najczęściej spotykane problemy. Kto może wystąpić o Housing Benefit? Pierwsza

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Respondenci!

Szanowni Respondenci! PoniŜszą tabelę wypełnia koordynator badania. Uwagi:... Imię i nazwisko koordynatora. Nie wypełnia badany.... Telefon koordynatora. Nie wypełnia badany. Szanowni Respondenci! Ankieta jest anonimowa. Pytania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 ----------- Nr decyzji (wypełnia WED) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

Włodawa. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.

Włodawa. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. ----------- Nr decyzji Włodawa Wójt Gminy Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LUBAŃ. Wnioskodawca (zaznacz właściwe stawiając znak X ) Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły

URZĄD GMINY LUBAŃ. Wnioskodawca (zaznacz właściwe stawiając znak X ) Rodzic Pełnoletni uczeń Dyrektor szkoły URZĄD GMINY LUBAŃ ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań tel. 0 75 646 59 20, fax 0 75 612 68 50 e-mail : info@luban.ug.gov.pl www : www.luban.ug.gov.pl Termin złożenia wniosków do 15 września 2014r. Stypendium

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO adres do korespondencji adres zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ul. Strzelców Bytomskich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS z tytułu: indywidualnego zdarzenia losowego*, urodzenia dziecka*, zgonu* 1. Nazwisko i imię... PESEL 2. Adres /nr kodu, miejscowość, ulica/......

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo - - Rzeczpospolita Polska USC/ZP/1 CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI 1. Dane kobiety 2. Pole wyboru zaznaczaj

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015 Brzeźnio, dn.... WÓJT GMINY BRZEŹNIO Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015 w formie... Forma stypendium to np: - świadczenie pieniężne - pomoc rzeczowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. ... (wpisać odpowiednio: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. ... (wpisać odpowiednio: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły) adres do korespondencji adres zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Załącznik Nr 5 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Gminy Stąporków /data wpływu wniosku/ WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 28.09.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Wierzchosławice, dnia... (Imię i nazwisko). (adres)... WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE 33-122 WIERZCHOSŁAWICE WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Zwracam się z prośbą o umorzenie w całości* lub w części*

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski

Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski Nota metodologiczna DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WROCŁAWIA: badania gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

NIANIA/OPIEKUNKA DO DZIECI

NIANIA/OPIEKUNKA DO DZIECI Wypełnia agencja: WIEK KANDYDATA PRAWO JAZDY ROZPOCZĘCIE PRACY ILOŚĆ I WIEK DZIECI ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW WYNAGRODZENIE LOKALIZACJA INNE INFORMACJE Nazwisko Imię NIANIA/OPIEKUNKA DO DZIECI DANE PERSONALNE Data

Bardziej szczegółowo

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami ... (imię, nazwisko/nazwa)..., dnia...... (adres) Identyfikator podatkowy: NIP/PESEL*.. Wójt Gminy Kowiesy Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami Na podstawie art. 67a 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Formularz zgłoszeniowy złożono: dnia...godz... Przyjął FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Prosimy wypełniać Formularz drukowanymi literami; Wnioskodawcą może być tylko osoba

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016 Data wpływu wniosku: (adnotacja urzędowa) Brzeźnio, dn.... WÓJT GMINY BRZEŹNIO Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016 w formie... Forma stypendium to

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ. Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ. Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu. ROPS.VII/4600/./../... OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania...... PESEL Nr telefonu. Dotyczy Pani/Pana wniosku z dnia. w sprawie. W CELU UDOKUMENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X ) Dane ucznia/słuchacza, któremu ma zostać przyznane stypendium szkolne

Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X ) Dane ucznia/słuchacza, któremu ma zostać przyznane stypendium szkolne Zał. nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE Data STYPENDIUM wpływu SZKOLNEGO. W ROKU SZKOLNYM./. pieczątka szkoły/urzędu Miejskiego w Elblągu Nazwisko: Imię: Adres: Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X )

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM./.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM./. data wpływu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM./. Zał. nr 1 pieczątka szkoły/urzędu Miejskiego w Elblągu Nazwisko: Imię: Adres: Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X )

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia.

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Poniższy kwestionariusz został stworzony w ramach projektu AWAKE Starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu (ang. Aging With Active Knowledge and Experience),

Bardziej szczegółowo

International Social Survey Programme, 2002: "Family and Changing Gender Roles III"

International Social Survey Programme, 2002: Family and Changing Gender Roles III PGSS POLSKI GENERALNY SONDAś SPOŁECZNY 2002 INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa tel.(22)8315153 / fax (22) 8314933 www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r. Numer wniosku EDŚ.4462.6..2016 Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Program usamodzielnienia

Program usamodzielnienia Program usamodzielnienia Nazwisko i imię osoby usamodzielniającej się :... Data urodzenia :... Adres pobytu :... Kontakt telefoniczny:... Opiekun usamodzielnienia:... Zobowiązuję się do realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... (nazwisko i imię wnioskodawcy). (adres zamieszkania). (kod pocztowy) Do Wójta Gminy Łaziska ROS 02 03 001 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY KORNOWAC w terminie do 15 września br. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Art. 8.3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z Art. 8.3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Załącznik nr 1 Z G O D A N A P O D J Ę C I E W S P Ó Ł P R A C Y R O D Z I N Y Z nazwisko rodziny adres zamieszkania A S Y S T E N T E M imiona dorosłych członków rodziny adres do korespondencji Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

... Nr sprawy:... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Data wpływu:... (adres: ulica, nr domu, nr mieszkania) DO KOMISJI MIESZKANIOWEJ W ZŁOCIEŃCU

... Nr sprawy:... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Data wpływu:... (adres: ulica, nr domu, nr mieszkania) DO KOMISJI MIESZKANIOWEJ W ZŁOCIEŃCU ... Nr sprawy:... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Data wpływu:...... (adres: ulica, nr domu, nr mieszkania) Telefon: Złocieniec, dnia... 20... r. DO KOMISJI MIESZKANIOWEJ W ZŁOCIEŃCU I. WNIOSEK O PRZYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Poland

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Poland ZA879 Flash Eurobarometer (Chemicals) Country Questionnaire Poland EB FLASH - Chemicals - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD 99 ) D Płeć respondenta mężczyzna kobieta CHEMIKALIA DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Oświadczam co następuje (właściwe wypełnić): Załącznik do wniosku z dnia. złożonego do (organ uprawniony do udzielania ulgi)

Oświadczam co następuje (właściwe wypełnić): Załącznik do wniosku z dnia. złożonego do (organ uprawniony do udzielania ulgi) Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/569/2014 z dnia 04.11.2014r. OŚWIADCZENIE osoby fizycznej występującej z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłatach należności pieniężnych mających charakter

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY /09/ 2010r. (data złożenia kwestionariusza-wypełnia ACZE) Beneficjent Tytuł projektu Centrum Szkoleniowe ACZE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Aby wydrukować ankietę kliknij: Ankieta dla seniorów. Badanie potrzeb starszych mieszkańców Nasielska.

Aby wydrukować ankietę kliknij: Ankieta dla seniorów. Badanie potrzeb starszych mieszkańców Nasielska. Aby wydrukować ankietę kliknij: Ankieta dla seniorów Badanie potrzeb starszych mieszkańców Nasielska. Proszę odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących Państwa potrzeb. Badanie to jest anonimowe, a wnioski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1 1. Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko:... Imiona:... Imię i nazwisko ojca:... Imię i nazwisko matki:... Data i miejsce urodzenia:...... PESEL:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Wnioskodawca:... (imię i nazwisko)... (dokładny adres, telefon kontaktowy) I. DANE OSOBOWE UCZNIA/SŁUCHACZA* UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych A. Dane osobowe -proszę przedłożyć dowody w formie kopii- Nazwisko, imiona, względnie nazwisko rodowe Zawód Data

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej. Oświadczenie

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej. Oświadczenie Załącznik nr 2 a Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej Ja... (imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) zamieszkały:... (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie) uprzedzony/a o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE Data wpływu (wypełnia SZKOŁA) DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) Nazwisko i Imię wnioskodawcy A. 1. Dane osobowe ucznia / słuchacza Nazwisko Imię PESEL

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Data wpływu wniosku ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY./

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY./ 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 308.2016 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca: Miejsce zamieszkania. Adres stałego zameldowania. Informacja o szkole

Wnioskodawca: Miejsce zamieszkania. Adres stałego zameldowania. Informacja o szkole Załącznik do Uchwały Nr II/13/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 marca 2005r. Wniosek do Wójta Gminy Osielsko o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego * *

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA PROJEKTU

KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA PROJEKTU I. Dane osobowe: KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA PROJEKTU Imię / imiona Nazwisko PESEL Data i miejsce urodzenia Płeć Kobieta Mężczyzna Kierunek studiów w PL rok / semestr nauki / Wykształcenie Wyższe* Inne,

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. Proszę o rozłożenie na... rat, płatnych do dnia... każdego

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. Proszę o rozłożenie na... rat, płatnych do dnia... każdego ... (Imię i nazwisko lub nazwa podatnika) Kowiesy, dnia...... (Adres zamieszkania lub siedziby) Identyfikator podatkowy: NIP/PESEL*.. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku Wójt Gminy Kowiesy Kowiesy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Do Prezydenta Miasta Sopotu przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu 1. Dane osoby składającej wniosek Nr tel.:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA Oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania podczas pracy za granicą, powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce. Proszę o dokładne

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy WYPEŁNIA ORGANIZATOR Data wpłynięcia: Formularz kompletny: Podpis osoby przyjmującej formularz: Tak Nie Nr: Uwagi: Formularz zgłoszeniowy do projektu Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Opinie o serwisach parentingowych. Raport przygotowany dla

Opinie o serwisach parentingowych. Raport przygotowany dla Opinie o serwisach parentingowych Raport przygotowany dla Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone w dn. 11-20.02.2011 wśród internautów korzystających z serwisu parenting.pl. Łącze do ankiety

Bardziej szczegółowo

Ankieta osobowa. Kandydatki na opiekunkę osoby starszej lub zależnej. Firma Berlin Agencja Pracy Tymczasowej. Imię i nazwisko: Data urodzenia:

Ankieta osobowa. Kandydatki na opiekunkę osoby starszej lub zależnej. Firma Berlin Agencja Pracy Tymczasowej. Imię i nazwisko: Data urodzenia: Ankieta osobowa Kandydatki na opiekunkę osoby starszej lub zależnej Firma Berlin Agencja Pracy Tymczasowej Imię i nazwisko: Data urodzenia: Stan cywilny: Wzrost i waga: Wykształcenie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dane dotyczące osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej Załącznik Nr 3 do Procedury kwalifikacyjnej kandydatów do prowadzenia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka Etap I pkt 5 Dane dotyczące osób zgłaszających gotowość do pełnienia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych

ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej 3-23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PROBLEMY OSÓB STARSZYCH. 1. Jak ocenia Pan/i sytuację materialną osób starszych? (proszę zaznaczyć x wybrane odpowiedzi)

ANKIETA PROBLEMY OSÓB STARSZYCH. 1. Jak ocenia Pan/i sytuację materialną osób starszych? (proszę zaznaczyć x wybrane odpowiedzi) ANKIETA PROBLEMY OSÓB STARSZYCH Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na temat problemów osób starszych. Poznanie Państwa opinii pozwoli nam lepiej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 12 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Dane wnioskodawcy Nazwisko Imiona Adres zamieszkania Telefon kontaktowy Wnoszę o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM ZOBOWIĄZANEGO. WÓJT GMINY BRĄSZEWICE ul. Starowiejska Brąszewice

PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM ZOBOWIĄZANEGO. WÓJT GMINY BRĄSZEWICE ul. Starowiejska Brąszewice Załącznik nr 1 do Instrukcji Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych w Urzędzie Gminy Brąszewice 1.PESEL zobowiązanego. 3. Numer tytułu wykonawczego 4. Data sporządzenie protokołu PROTOKÓŁ O

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji

Bardziej szczegółowo

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w gospodarstwach domowych Badanie ankietowe gromadzące informacje za okres od 01 X 2008 r. do 30 IX 2009 r. Departament Badań Społecznych GUS Charakterystyka badania Moduł realizowany na próbie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ*

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ* OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ* I. Oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Lp. Imię i nazwisko Wiek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stopień pokrewieństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium Okres: IX XII/2013 Okres I-VI/2014 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy)

Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy) załacznik nr 3 Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy) Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... Numer telefonu... I. Dane o rodzinie Lp. 1. Członkowie rodziny zobowiązanego (imiona i nazwiska osób pozostających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DO DLA UCZNIA 1 ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY GRUDZIĄDZ I. WNIOSKODAWCA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama

Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama Formularz zgłoszeniowy Projekt Pracująca mama Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia Stan cywilny Nr PESEL Nr NIP ulica Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 Radziejowice, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 I. Dane wnioskodawcy: 1) Imię i nazwisko... 2) Status wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć X): rodzic opiekun prawny pełnoletni

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

oświadczenie o dochodach 2013 - instrukcja krok po kroku

oświadczenie o dochodach 2013 - instrukcja krok po kroku oświadczenie o dochodach 2013 - instrukcja krok po kroku czerwiec 2014 drogie studentki, drodzy Studenci, oddaję w Wasze ręce poradnik krok po kroku dotyczący Oświadczenia o dochodach za rok 2013, będącego

Bardziej szczegółowo

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie Część A Pieczęć OPS Załącznik Nr 5 do wytycznych Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Bardziej szczegółowo

... Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

... Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ... imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data Bukowno ulica, nr domu, mieszkania tel. kontaktowy Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Proszę o przyznanie na okres...

Bardziej szczegółowo

I. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

I. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium Wniosek nr 91202 /. / imię i nazwisko wnioskodawcy / Załącznik Nr1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 164/2009 z dnia 12.08.2009 Data przyjęcia wniosku przez UMC WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń .... Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia zamieszkałego na terenie miasta/gminy Dane wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o jego stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej)

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o jego stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr VIII/ 2015 z dnia 17 marca 2015 roku W związku z tym, iż złożony przeze mnie wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań nie zawiera danych uwiarygodniających

Bardziej szczegółowo

Żywność w koszu na śmieci

Żywność w koszu na śmieci Żywność w koszu na śmieci Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 30 czerwca 7 lipca 2016 roku na liczącej 83 osoby reprezentatywnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE Rok akademicki 2014 / 2015

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE Rok akademicki 2014 / 2015 ...... (nazwisko i imię) (nr albumu)...... (wydział) (rok i semestr studiów )...... (forma studiów stacjonarna, niestacjonarna) telefon kontaktowy Załącznik Nr 1 do regulaminu stypendialnego... (miejscowość,

Bardziej szczegółowo

E.1. ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

E.1. ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika 3. Numer sprawy 2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania) OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły) Data wpływu wniosku Nr ewidencyjny Podpis pracownika przyjmującego wniosek Adnotacje urzędowe BURMISTRZ OLECKA Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 3. Numer dokumentu 4. Status OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 3. Numer dokumentu 4. Status OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 3. Numer dokumentu 4. Status OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM Podstawa prawna: art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Imię i nazwisko podatnika PESEL Data urodzenia Stan cywilny Miejsce zamieszkania Nr telefonu Miejsce prowadzenia działalności*

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Instrukcja wypełniania Wypełnij oświadczenie, jeżeli starasz się o umorzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 Numer wniosku EDŚ.4460... 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Numer wniosku EDŚ.4462.7.. 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury GD-22

Załącznik do procedury GD-22 Załącznik do procedury GD-22 Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego oraz sytuacji materialno-bytowej Pouczony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy) 1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

... (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy) 1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od września 2017 r. do czerwca 2018 r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo