2 Natywne bazy XML Języki zapytań XQuery Źródła 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Natywne bazy XML 9 2.1 Języki zapytań... 9 2.2 XQuery... 11. 3 Źródła 14"

Transkrypt

1 Plan wykładu Spis treści 1 Bazy przechowujące XML XMLType Schematy XML Perspektywy XMLType Biblioteki PL/SQL SQL/XML XML DB Repository Natywne bazy XML Języki zapytań XQuery Źródła 14 Bazy danych a XML Bazy danych umożliwiające przechowanie danych w formacie XML (ang. XMLenabled database systems) - postrelacyjne, obiektowo-relacyjne systemy zarządzania bazą danych, które na wejściu i na wyjściu akceptują i generują dane w postaci XML. Bazy danych dokumentów XML - natywne bazy danych XML (ang. native XML database systems)- zorientowane na przetwarzanie dokumentów XML, używają dokumentów XML jako podstawowego typu przechowywania. 1 Bazy przechowujące XML Przechowywanie danych XML w systemie plików w atrybutach typu: CLOB, XMLType w bazach danych w postaci zdekomponowanej XML DB mapowanie schematów XML na schematy baz danych generowanie schematów XML ze schematów baz danych i odwrotnie XML DB rozszerzenie funkcjonalności SZBD Oracle, służące wygodnemu gromadzeniu, generowaniu, przeszukiwaniu i przetwarzaniu dokumentów XML. Składowe: typ XMLType, możliwość wykorzystywania schematów XML, biblioteki programisty PL/SQL służące do parsowania dokumentów XML,

2 rozszerzenia języka SQL umożliwiające generowanie dokumentów XML na podstawie treści relacyjnej, mechanizm XML DB Repository, umożliwiający wykorzystanie bazy danych jako łatwo dostępnej składnicy dokumentów XML. 1.1 XMLType XMLType XMLType typ danych służący do przechowywania i przetwarzania dokumentów XML w obiektoworelacyjnym SZBD Oracle. Każda wartość typu XMLType jest odrębnym, kompletnym dokumentem XML. Fizyczne składowanie dokumentów na dwa sposoby: każdy dokument staje się jednym dużym obiektem CLOB (domyślnie), każdy dokument jest dekomponowany na rekordy zapisywane w wielu tabelach relacyjnych (wymaga posiadania schematu XML). Obsługa XMLType CREATE TABLE produkty_xml ( kod NUMBER(11), opis XMLType ) INSERT INTO produkty_xml VALUES ( , XMLType( <produkt> <nazwa>antena dachowa</nazwa> <symbol> </symbol> <cena>85</cena> </produkt> ) ); select opis from produkty_xml; OPIS <produkt> <nazwa>antena dachowa</nazwa> <symbol> </symbol> <cena>85</cena> </produkt> Funkcje do przetwarzania XMLType existsnode() - sprawdza, czy wartościowanie podanego wyrażenia XPath względem wartości XMLType zwraca co najmniej jeden element lub węzeł tekstowy. Wynikiem działania tej funkcji jest wartość 0 lub 1. 2

3 SELECT kod FROM produkty_xml WHERE existsnode(opis, /produkt[cena=85] ) = 1; extract() - zwraca fragment dokumentu XML wskazany wyrażeniem XPath. extractvalue() - zwraca wartość skalarną odpowiadającą wynikowi wartościowania wyrażenia XPath. updatexml() - modyfikuje wybrane węzły w obiekcie XMLType. Argumentami funkcji updatexml() są pary: wyrażenie XPath, wartość. UPDATE ksiazki_xml p SET VALUE(p) = updatexml(value(p), //cena/text(), 56, //rok/text(), 2003) WHERE extractvalue(value(p), )= X ; XMLTransform() - dokonuje transformacji dokumentu XML w oparciu o dostarczony arkusz stylów XSL. Zarówno dokument źródłowy, jak i arkusz stylów są przekazywane funkcji jako argumenty typu XMLType. Wynikiem działania funkcji jest przekształcony dokument XML, reprezentowany przez wartość XMLType. 1.2 Schematy XML Schematy XML Schematy XML (ang. XML Schema) - służą do przechowywania w bazie danych opisu struktury dokumentów XML, a następnie ich wykorzystywania do: walidacji dokumentów, automatycznego odwzorowywania dokumentów XML w struktury relacyjne, tworzenia tabel lub kolumn XMLType opartych na schematach XML, poprawy efektywności operacji DML na danych XML. Rejestracja schematu Rejestracja schematu za pomocą funkcji dbms_xmlschema.registerschema() pociąga za sobą szereg niejawnych operacji, wykonywanych przez SZBD, mających na celu przygotowanie infrastruktury dla składowania i przetwarzania dokumentów XML zgodnych z danym schematem: utworzenie obiektowych typów danych SQL umożliwiających składowanie dokumentów XML w postaci strukturalnej, utworzenie domyślnych tabel dla głównych elementów schematu. 3

4 Przykład DBMS_XMLSCHEMA.registerSchema( ksiazka.xsd, <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xdb="http://xmlns.oracle.com/xdb"> <xs:element name="ksiazka" xdb:sqltype="ksiazka_t"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="tytul" type="xs:string"/> <xs:element name="cena" type="xs:float" xdb:sqlname="cena" xdb:sqltype="float"/> <xs:element name="autorzy" minoccurs="0" maxoccurs="1" xdb:sqltype="clob"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="autor" type="xs:string" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> <xs:element name="wydawnictwo" type="xs:string"/> <xs:element name="rok" type="xs:integer"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"/> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> ); Przykład cd. SQL> desc KSIAZKA_T KSIAZKA_T is NOT FINAL Nazwa Wartość NULL? Typ SYS_XDBPD$ XDB.XDB$RAW_LIST_T isbn VARCHAR2(4000) tytul VARCHAR2(4000) CENA FLOAT(126) autorzy CLOB wydawnictwo VARCHAR2(4000) rok NUMBER(38) Definiowanie elementu na bazie schematu W oparciu o zarejestrowany schemat można utworzyć tabele, perspektywy lub kolumny typu XMLType. Podczas definiowania elementów XMLType należy wskazać adres URL, pod którym zarejestrowano schemat XML, oraz wskazać wybrany element główny schematu. CREATE TABLE ksiazki_col_xsd ( 4

5 id NUMBER, pozycja XMLType ) XMLTYPE COLUMN pozycja XMLSCHEMA "ksiazka.xsd" ELEMENT "ksiazka"; Schematy - dalsze możliwości dbms_xmlschema.generateschema() - automatyczne generowanie schematów XML na podstawie definicji obiektowych typów danych; jako argumenty przyjmuje nazwę właściciela i nazwę zdefiniowanego obiektowego typu danych. W wyniku funkcja zwraca wygenerowany schemat XML. Przepisywanie zapytań:konwersja zapytań zawierających wyrażenia XPath do zapytań operujących na tabelach i kolumnach źródłowych: -- zapytanie oryginalne: SELECT VALUE(k) FROM katalog k WHERE extractvalue(value(k), /katalog/ksiazka/rok ) = 2002 ; -- zapytanie po transformacji: SELECT VALUE(k) FROM katalog k WHERE k.xmldata.ksiazka.rok = 2002 ; dbms_xmlschema.copyevolve() - możliwość modyfikacji zarejestrowanego schematu XML. 1.3 Perspektywy XMLType Perspektywy XMLType Perspektywy XMLType budowane ponad tabelami obiektowo-relacyjnymi, a zwracające obiekty XMLType. Umożliwiają one przezroczystą prezentację istniejących danych w formacie XML. Podczas definiowania perspektyw XMLType mogą być wykorzystywane schematy XML. CREATE VIEW emp_xml_view (doc) AS SELECT XMLElement(NAME "EMPLOYEE", XMLForest(ename, job, sal)) FROM emp; SELECT doc FROM emp_xml_view v WHERE v.doc.existsnode( /EMPLOYEE[SAL>2900] )=1 DOC <EMPLOYEE> <ENAME>JONES</ENAME> <JOB>MANAGER</JOB> <SAL>2975</SAL> 5

6 </EMPLOYEE> <EMPLOYEE> <ENAME>SCOTT</ENAME> <JOB>ANALYST</JOB> <SAL>3000</SAL> </EMPLOYEE> 1.4 Biblioteki PL/SQL Biblioteki PL/SQL PL/SQL Parser API for XMLType (dbms_xmlparser) - zawiera parser DOM, służący do transformacji dokumentu XML do standardowej struktury drzewa Document Object Model (DOM). PL/SQL DOM API for XMLType (dbms_xmldom) - do nawigacji wewnątrz drzewa DOM. PL/SQL XSLT Processor for XMLType (dbms_xslprocessor) - do transformacji XSL. 1.5 SQL/XML SQL/XML SQL/XML część specyfikacji języka zapytań SQL, opisująca sposoby wykorzystywania SQL w połączeniu z XML; rozszerza SQL o funkcje i operatory służące do generowania dokumentów XML na podstawie zawartości relacyjnej bazy danych. Podstawowe funkcje: XMLElement(), XMLForest(), XMLGen(), XMLConcat(), XMLAgg(). XMLElement() XMLElement() służy do tworzenia elementów XML z danych, które nie są obiektami XML. SELECT p.nr_akt, XMLElement (NAME "prac", p.nazwisko) AS "wynik" FROM pracownicy p; <prac>krol</prac> 8902 <prac>michalski</prac> 9121 <prac>kukulski</prac> 9011 <prac>wierzbicki</prac> 6

7 9235 <prac>fikus</prac> 8904 <prac>skalski</prac> Z wykorzystaniem atrybutów: SELECT XMLElement (NAME "prac", XMLAttributes(p.nr_akt AS "id"), p.nazwisko) AS "wynik" FROM pracownicy p; <prac id="8901">krol</prac> <prac id="9235">fikus</prac> <prac id="8904">skalski</prac> <prac id="8910">moniuszko</prac> <prac id="8911">wrzosek</prac> <prac id="9411">lisiecki</prac> <prac id="8932">brzozka</prac> XMLForest() XMLForest() tworzy las elementów XML na podstawie danych nie będących obiektami XML. SELECT p.nr_akt, XMLForest(p.nazwisko AS "nazwisko", p.placa AS "placa") AS "wynik" FROM pracownicy p WHERE p.nr_akt < 9000 ; NR_AKT wynik <nazwisko>krol</nazwisko><placa>7000</placa> 8902 <nazwisko>michalski</nazwisko><placa>5000</placa> 8904 <nazwisko>skalski</nazwisko><placa>3500</placa> 8910 <nazwisko>moniuszko</nazwisko><placa>5000</placa> 8911 <nazwisko>wrzosek</nazwisko><placa>1500</placa> 8913 <nazwisko>kowalska</nazwisko><placa>5000</placa> XMLGen() XMLGen() pozwala generować dokumenty XML na podstawie szablonu realizowanego na źródłowych danych relacyjnych. SELECT XMLGen ( <prac id="{$nr_akt}"> <nazwisko>{$nazwisko}</nazwisko> <placa>{$placa}</placa> </prac>, p.nr_akt, p.nazwisko AS nazwisko, p.placa) AS "wynik" FROM pracownicy p WHERE p.nr_akt < 9000 ; 7

8 wynik <prac id="8901"> <nazwisko>krol</nazwisko> <placa>7000</placa> </prac> <prac id="8902"> <nazwisko>michalski</nazwisko> <placa>5000</placa> </prac> XMLAgg() XMLAgg() służy do tworzenia lasu elementów z kolekcji elementów XML wywiedzionych z różnych rekordów tabeli. SELECT XMLElement(NAME "dzial", XMLAttributes(p.id_dzialu AS "id"), XMLAgg(XMLElement(NAME "prac", p.nazwisko)) ) AS "wynik" FROM pracownicy p GROUP BY id_dzialu; <dzial id="10"> <prac>krol</prac> <prac>skalski</prac> <prac>kowalska</prac> </dzial> <dzial id="20"> <prac>moniuszko</prac> <prac>lisiecki</prac> <prac>wojcik</prac> <prac>rybak</prac> <prac>szczesny</prac> <prac>wrzosek</prac> </dzial> SELECT XMLElement(NAME "dzial", XMLAttributes(nazwa AS "nazwa"), XMLAgg(XMLElement(NAME "prac", nazwisko) ORDER BY nazwisko)) AS "wynik" FROM pracownicy NATURAL JOIN dzialy GROUP BY nazwa; <dzial nazwa="badania"> <prac>nawrocki</prac> <prac>prusinska</prac> </dzial> <dzial nazwa="ksiegowosc"> <prac>bielecka</prac> <prac>brzozka</prac> <prac>mazur</prac> 8

9 <prac>wojcik</prac> </dzial> 1.6 XML DB Repository XML DB Repository Repozytorium dokumentów XML (ang. XML DB Repository) jest usługą SZBD Oracle, umożliwiającą przechowywanie i udostępnianie dokumentów XML w formie wirtualnego systemu plików, implementowanego wewnątrz bazy danych. Dostęp do repozytorium dokumentów XML jest możliwy poprzez FTP, WebDAV/HTTP lub SQL. Dokumenty i foldery umieszczane w repozytorium są zapisywane w tabelach bazy danych. Programista może uzyskać dostęp do tych tabel m.in. za pomocą funkcji pakietu dbms_xdb. 2 Natywne bazy XML Natywne bazy XML Baza danych dokumentów XML: definiuje model dla dokumentów XML-owych; dokumenty XML podstawową jednostką składowania; wykorzystuje dowolny sposób fizycznego składowania. Funkcjonalność bazy danych dokumentów XML Bazy dokumentów XML zapewniają: składowanie dokumentów XML, definiowanie i przechowywanie schematów (DTD, XMLSchema), obsługa zapytań (XPath, XQuery, XML-QL, Quilt), obsługa modyfikacji, wstawiania i usuwania dokumentów, obsługa interfejsów programistycznych (XML:DB API, XQuery API for Java - XQJ, SAX, DOM, JDOM), funkcjonalność tradycyjnych SZBD. 9

10 2.1 Języki zapytań Języki zapytań Wymagania: zapisanie złożonych warunków wyszukiwań deklaratywność wyniki w tej samej formie, co dane źródłowe wykonanie przekształceń znalezionej informacji, w tym agregacji obsługa kwantyfikatorów zachowanie hierarchii i sekwencji struktur itp. Języki zapytań dla XML Lorel - opracowano w ramach przedsięwzięcia LORE w Uniwersytecie Stanforda jako język zapytań dla danych półstrukturalnych. Dostosowany do przetwarzania dokumentów XML; jest językiem składniowo podobnym do SQL; był on wzorowany na OQL ze standardu ODMG. select R.tytuł from dokument.książka.rozdział R, R(.punkt)+.tytuł TP where TP = "Standardowe typy danych"; XML-QL - opracowano w laboratoriach AT&T. Zapytania XML-QL składają się z dwóch części: where (jak w SQL from i where razem wzięte) i construct (odpowiada klauzuli select z SQL). where <książka> <rozdział> <tytuł> $TR </> <punkt+.tytuł> $TP </> </rozdział> </książka> in "ksiazka.xml", $TP = "Standardowe typy danych" construct <tytuł> $TR </tytuł> XML-GL - graficzny język zapytań opracowany na Politechnice Mediolańskiej; jest próbą realizacji języka przyjaznego ludziom na wzór QBE (Query-By-Example = zapytanie poprzez przykład) opracowanego dla relacyjnych baz danych. 10

11 XSLT - rekomendowany przez W3C język do definiowania transformacji dokumentów XML w inne dokumenty (być może również XML). Jedno przekształcenie XSLT przetwarza tylko jeden dokument XML. XSLT jest przeznaczony raczej do formatowania i wyświetlania dokumentów, jednak szablon XSLT jest definicją pewnej funkcji działającej w zbiorze dokumentów XML, ma więc pewne podstawowe cechy zapytania. <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates select="książka/rozdział"/> </xsl:template> <xsl:template match="/książka/rozdział"> <xsl:if test="punkt//tytuł= Standardowe typy danych "> <tytuł> <xsl:value-of select="tytuł"/> </tytuł> </xsl:if> </xsl:template> </xsl:stylesheet> XQL - służy do wybierania i filtrowania elementów oraz tekstu z dokumentów XML; nie pozwala na konstruowanie nowych elementów w wyniku zapytania. Zapytanie XQL może zwrócić tylko pewien podzbiór elementów i tekstów znajdujących się w dokumentach wejściowych. Jest to język zapytań ścieżkowych podobny do XPath. książka/rozdział[punkt//tytuł= Standardowe typy danych ]/tytuł XPATH - deklaratywny język wykorzystywany przez kilka innych technologii rekomendowanych przez konsorcjum W3C. XPath jest używany do adresowania elemen- 11

12 tów dokumentów XML (m.in. w XSLT i XLink/XPointer) oraz do wyszukiwania wzorców w dokumentach XML (m.in. w XSLT i XQuery). XQuery - jest tym dla XML czym jest SQL dla baz danych. 2.2 XQuery XQuery XQuery - funkcyjny język zapytań dla dokumentów XML Cechy: deklaratywny i zgodny z modelem danych XML; konstrukcje języka zawsze zwracaja wartość; konstrukcje można zagnieżdżać; zbudowany na bazie wyrażeń XPath; zdolny do przetwarzania dokumentów zawierających odwołania do różnych przestrzeni nazw; umożliwia kontrolę typów dla systemu typów XML Schema; poprawnie działa również wtedy, gdy nie zdefiniowano schematów albo są one niedostępne; umożliwia łączenie danych pochodzących z wielu dokumentów i liczenie agregacji; rekomendowany przez W3C. XQuery - składowe Podstawowe elementy języka: sekwencje wyrażenia (ścieżkowe, warunkowe, agregacje, kwantyfikatory) zmienne operatory funkcje wbudowane wartości logiczne komentarze proste funkcje użytkownika Zasady wielkość liter jest rozróżniana elementy, atrybuty i zmienne muszą mieć nazwy zgodne ze standardem XML łańcuchy umieszczamy w apostrofach lub cudzysłowie nazwy zmiennych są poprzedzone znakiem $ ($zmienna) komentarze są ograniczone dwukropkami (:komentarz:) 12

13 Budowanie zapytania Otwarcie pliku XML: doc("ksiazki.xml") Wybór elementów (tytuły książek znajdujących się w księgarni): doc("ksiazki.xml")/ksiegarnia/ksiazka/tytul w wyniku: <title jezyk="pl">rok 1984</title> <title jezyk="pl">hyperion</title> <title jezyk="pl">ubik</title> Budowanie warunku: doc("ksiazki.xml")/ksiegarnia/ksiazka[cena<30] w wyniku: <ksiazka kategoria="dziecieca"> <tytul jezyk="pl">entliczek Pentliczek</tytul> <autor>jan Brzechwa</autor> <rok>2011</rok> <cena>1.99</cena> </ksiazka> Budowanie zapytania z FLWOR FLWOR - akronim słów: For, Let, Where, Order by, Return : pozwala przejść po elementach zadanej kolekcji (fraza for), zdefiniować zmienne pomocnicze (fraza let), odfiltrować niepotrzebne elementy (fraza where), uporządkować to, co pozostanie (fraza order by), wypisać wynik w odpowiedniej postaci (fraza return). Zamiast: doc("ksiazki.xml")/ksiegarnia/ksiazka[cena>30]/tytul można użyć: 13

14 for $x in doc("ksiazki.xml")/ksiegarnia/ksiazka where $x/cena>30 return $x/tytul FLWOR udostępnia sortowanie: for $x in doc("ksiazki.xml")/ksiegarnia/ksiazka where $x/cena>30 order by $x/tytul return $x/tytul XQuery dalsze składowe instrukcje warunkowe i kwantyfikatory for $k in collection("ksiegarnia")/ksiazka order by $k/tytul return <pozycja> { if (count($k/autor) <= 2) then $k/autor else <praca-zbiorowa/> } { $k/tytul } </pozycja> Funkcje i rekurencja declare function local:st($elem as element()) as element()* { for $p in $elem/*[name()="punkt" or name()="rozdział"] return <pozycja> { $p/tytuł, local:st($p) } </pozycja> }; kontrola typu typy podstawowe badanie typu 3 Źródła Źródła W wykładzie wykorzystano materiały: BUNEMAN P., Semistructured data, W: Proceedings of PODS, 1997, ABITEBOUL S., Querying semi-structured data, W: Proceedings of ICDT, 1997,

15 Oracle XML DB Developer s Guide 10g Release 1, dokumentacja techniczna Oracle Zbigniew Jurkiewicz, Semistrukturalne bazy danych - wprowadzenie, materiały do wykładów, Instytut Informatyki UW Materiały do wykładów Pani mgr Wandy Kik Wikipedia 15

XQuery konkurencja dla SQL?

XQuery konkurencja dla SQL? XQuery konkurencja dla SQL? Wprowadzenie czym jest XQuery? Podstawy składni języka XQuery XQuery konkurencja dla SQL? Tomasz Traczyk UŜycie XQuery XQuery w Oracle 10g r. 2 Oracle XML Query Service Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną

Bardziej szczegółowo

XML w bazie danych IBM DB2

XML w bazie danych IBM DB2 Instytut Informatyki Politechnika Śląska Gliwice, ul. Akademicka 16 XML w bazie danych IBM DB2 Dr inż. Dariusz Mrozek Wykład: IBM DB2 uniwersalna platforma przetwarzania danych O czym dzisiaj? XML w relacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oracle9i i XML IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Oracle9i i XML IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle9i i XML Autorzy: Ben Chang, Mark Scardina, Stefan Kiritzov T³umaczenie: Bart³omiej Jab³oñski, Cezary

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Wprowadzenie do XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Wprowadzenie do XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Co to jest XML Dokument w XML DTD i encje Składniki XML: łączniki, przestrzenie nazw Poprawność

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML

JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML XML, XPath, język wyszukiwania, XPointer, XQuery, dokument XML, XML Schema, SQL Przemysław KAZIENKO * Michał ZGRZYWA JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML W referacie zaprezentowano najistotniejsze aktualnie

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych

Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Oracle intermedia na tle standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych Marek Wojciechowski, ukasz Matuszczak Politechnika Poznañska

Bardziej szczegółowo

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych

Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych Jędrzej Błasiński, Robert Wrembel Politechnika

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer i Oracle Form Builder

Oracle Designer i Oracle Form Builder Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do CASE*Method...4 Wprowadzenie do Form Builder...9 Uruchamianie i obsługa aplikacji utworzonych

Bardziej szczegółowo

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM

WHERE sal> ANY (SELECT DISTINCT sal FROM 1 Które ze sformułowań są prawdziwe w modelu relacyjnym: [ ] wartości w kolumnie są przechowywane w kolejności posortowanej [ ] wiersze nie powtarzają się [ ] kolejność kolumn jest nieistotna [ ] wiersze

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 9 Obsługa standardu XML

Platforma.NET Wykład 9 Obsługa standardu XML Platforma.NET Wykład 9 Obsługa standardu XML Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 23 maja 2011 V1.1 1/ 70 Spis treści 1 Wprowadzenie Plan wykładu 2 Standard

Bardziej szczegółowo

Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006

Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006 OBIEKTOWOŚĆ W BAZIE DANYCH ORACLE Monika Kruk Mariusz Grabowski Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006 Plan prezentacji kilka słów o bazie danych ORACLE rzecz o obiektach ORACLE tworzenie typów

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Baz danych Krzysztof Kosyl nr albumu: 187411 Praca magisterska na kierunku informatyka Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Od dawna wiadomo, Ŝe XML moŝe świetnie słuŝyć do tworzenia złoŝonych

Bardziej szczegółowo