XML w bazie danych IBM DB2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XML w bazie danych IBM DB2"

Transkrypt

1 Instytut Informatyki Politechnika Śląska Gliwice, ul. Akademicka 16 XML w bazie danych IBM DB2 Dr inż. Dariusz Mrozek Wykład: IBM DB2 uniwersalna platforma przetwarzania danych

2 O czym dzisiaj? XML w relacyjnej bazie danych Sposoby obsługi danych XML w IBM DB2 Przechowywanie danych XML Przetwarzanie danych XML Indeksowanie danych XML 2

3 Dlaczego XML?.. Wymiana danych pomiędzy luźno powiązanymi systemami Niezależność od platformy Dobry w aplikacjach klient-serwer typu HTTP Reprezentacja dokumentów (znaki sterujące, np. HTML, Word,..) Doskonała reprezentacja powiązań hierarchicznych oraz rekurencyjnych pomiędzy danymi (FK w b.d.) Wsparcie dla kolejności danych i wstępne sortowanie (ważne dla aplikacji typu Content Management) Samoopisywalność i rozszerzalność XML 3

4 Dlaczego XML w relacyjnej bazie danych? Dokumenty/dane XML zgromadzone w jednym miejscu Możliwość zadawania zapytań jak do b.d., indeksowania i tworzenia planów zapytań Wysokie koszty parsowania dokumentów XML lepiej przechowywać całe Rozszerzenia XML w b.d. nie powodują zmian w działaniu aplikacji relacyjnych Wsparcie serwera na poziomie utrzymania b.d., np. kopie zapasowe 4

5 Dokument XML 5

6 Model danych XML rodzaje węzłów 6

7 Bazy danych XML-enabled 7

8 Obsługa XML w IBM DB2 Typ danych: xml Wsparcie dla XPath i XQuery Indeksowanie danych XML 8

9 DB2 purexml Kolumny relacyjne są przechowywane w typowym formacie relacyjnym (tabele) Natywne składowanie XML Dokumenty XML są przechowywane z zachowaniem pełnej hierarchii w postaci sparsowanego drzewa hierarchicznego Do manipulacji danymi można używać SQL lub XQuery 9

10 Natywny sposób przechowywania danych XML 10

11 Typ danych XML 11

12 Wewnętrzny sposób przechowywania dokumentów XML Drzewo XML reprezentujące dokument jest przechowywane na stronach danych Dokumenty, których rozmiar przekracza rozmiar strony są dzielone na regiony i przechowywane na wielu stronach Poszczególne gałęzie są identyfikowane przez NodeID 3 regiony przechowywane na 3 stronach 12

13 Dostęp do regionów Dostęp do danych w tym samym regionie jest szybszy niż między regionami Indeks regionów wspomaga trawersowanie pomiędzy regionami drzewa 13

14 Przechowywanie XML: Wewnętrzne obiekty i ich powiązanie Dane XML przechowywane są w innych strukturach niż dane relacyjne 14

15 Wstawianie danych XML Niejawne parsowanie XML Wstawianie danych tekstowych do kolumny typu XML INSERT INTO dept VALUES ('PR27',, '<dept> <emp> </emp> </dept>'); Jawne parsowanie z użyciem XMLPARSE Transformuje wartość XML z postaci serializowanej do wewnetrznej reprezentacji hierarchicznej Pozwala określić, co zrobić ze spacjami (strip/preserve) INSERT INTO dept VALUES ( PR27, xmlparse(document '<a>...</a>')); INSERT INTO dept VALUES ( PR27, xmlparse(document '<a>...</a> preserve whitespace)); 15

16 Usuwanie danych XML Polecenie DELETE Usuwa dokument XML wraz z innymi danymi dla wskazanego wiersza DELETE FROM dept WHERE deptid= A001 ; Warunek może również bazować na zawartości dokumentu XML DELETE FROM dept WHERE XMLEXISTS ('$d//phone[type="home"] passing INFO as "d"); Ustawienie wartości NULL Usuwa dokument XML UPDATE dept SET custdoc = NULL WHERE deptid='a001 ; 16

17 Import danych XML 17

18 Walidacja podczas ładowania danych Rejestracja schematu w bazie danych register xmlschema 'http://mysample.org' from 'C:/XMLFiles/DeptInfo.xsd' as user1.mysample complete; Importowanie danych z walidacją import from dept.del of del xml from C:/data/XMLFILES xmlvalidate using xds default user1.mysample insert into dept; SQL3149N 5 rows were processed from the input file. 4" rows were successfully inserted into the table. "1" rows were rejected. Number of rows read = 5 Number of rows skipped = 0 Number of rows inserted = 4 Number of rows updated = 0 Number of rows rejected = 1 Number or rows committed = 5 18

19 Eksport danych XML 19

20 SQL/XML i XQuery DB2 umożliwia operowanie na danych z użyciem dwóch języków: XQuery SQL/XML XPath Umożliwia nawigowanie wewnątrz dokumentów XML Podstawa operowania dla XQuery i SQL/XML XQuery Udostępnia dwie istotne funkcje pozwalające na dostęp do danych db2-fn:sqlquery db2-fn:xmlcolumn Zwraca rezultaty w postaci sekwencji elementów SQL/XML Udostępnia funkcje pozwalające na jednoczesną pracę z danymi relacyjnymi i XML 20

21 Język XPath 21

22 Przykładowe wyrażenia w języku XPath 22

23 Wprowadzenie do XQuery w DB2 W odróżnieniu od relacyjnych danych (posiadających określoną strukturę i przez to przewidywalnych), dane XML są: Często nieprzewidywalne Wysoce zmienne Samoopisujące Zapytania do danych XML pozwalają na przeprowadzenie różnych operacji: Poszukiwać w danych XML obiektów na nieznanym poziomie w hierarchii Wykonywać strukturalne transformacje danych Zwracać rezultaty różnych, czasem mieszanych typów 23

24 Funkcje XQuery w DB2 db2-fn:xmlcolumn ( xml-column-name ) Zwraca kolumnę XML jako sekwencję wartości XML Parametr wejściowy identyfikuje nazwę kolumny XML w tabeli xquery db2-fn:xmlcolumn( CUSTOMER.INFO )/customerinfo; db2-fn:sqlquery ( full-select-sql-statement ) Pozwala zadać zapytanie SQL, którego celem jest zwrócenie kolumny XML Parametr wejściowy jest traktowany jako polecenie SQL i parsowane przez parser XML xquery db2-fn:sqlquery( SELECT INFO FROM CUSTOMER WHERE CID=6 )/customerinfo; 24

25 db2-fn:xmlcolumn Pobiera wszystkie dokumenty XML ze wskazanej kolumny, a następnie wykonuje na nich zapytanie XQuery 25

26 Inne ciekawe zapytania Transformacja dokumentu xquery <ShippedItems> {db2-fn:xmlcolumn("purchaseorder.porder") </ShippedItems>; FLOWR xquery for $po in db2-fn:xmlcolumn("purchaseorder.porder")/purchaseorder for $quantity in $po/item/quantity where return ($po/item/name, $quantity); 26

27 db2-fn:sqlquery Pobiera dokumenty XML używając polecenia SQL, a następnie wykonuje na nich zapytanie XQuery Pozwala na filtrowanie danych w modelu relacyjnym 27

28 Funkcje SQL/XML Pozwalają wykonać polecenia XQuery zanurzone wewnątrz poleceń SQL XMLQUERY() XMLTABLE() XMLEXISTS() Umożliwia to na: Operowanie na fragmentach dokumentów XML zamiast na całych dokumentach Wykorzystanie danych XML jako części zapytań SQL Operowanie zarówno na danych relacyjnych, jak i XML Wtórne przetworzenie zwróconych danych XML w zapytaniu SQL 28

29 Funkcja XMLQUERY Funkcja skalarna, wykonywana raz dla każdego kwalifikującego się dokumentu Wykonuje polecenie w języku XPath lub XQuery Pozwala na wprowadzenie parametrów wejściowych do zapytania XQuery Zwraca sekwencję 0, 1 lub więcej obiektów z każdego dokumentu 29

30 Funkcja XMLQUERY (2) SELECT XMLQUERY( $i/customerinfo/name PASSING INFO AS i ) FROM CUSTOMER; Polecenie SELECT iteruje po wszystkich wierszach tabeli CUSTOMER Dla każdego wiersza wykonywane jest polecenie XQuery Klauzula passing wiąże zmienną $i z wartością kolumny INFO w bieżącym wierszu Następuje wykonanie polecenia XQuery XMLQUERY zwraca rezultat wykonania polecenia XQuery, jako wartość typu XML 30

31 Funkcja XMLTABLE Tworzy tymczasową tabelę z danych XML 31

32 Funkcja XMLEXISTS Predykat testujący, czy polecenie XQuery zwraca jakąś wartość 32

33 Funkcja XMLEXISTS (2) ID klientów, którzy mają asystenta select CID from CUSTOMER where XMLEXISTS ('$d/customerinfo/assistant' passing INFO as "d"); Nazwy klientów (element name) z Toronto/Kanada select XMLQUERY('$d/customerinfo/name' passing INFO as "d") from CUSTOMER where ="Canada" and city="toronto"]' passing INFO as "x"); 33

34 XMLELEMENT Pozwala skonstruować dokument XML na podstawie danych z relacyjnej tabeli select XMLELEMENT (NAME "PurchaseOrder", XMLELEMENT (NAME "poid", POID), XMLELEMENT (NAME "status", STATUS), XMLELEMENT (NAME "custid", CUSTID), XMLELEMENT (NAME "orderdate", ORDERDATE)) from PURCHASEORDER where POID = 5001; 34

35 Indeksy XML Indeksy zakładane na kolumnach XML Poprawiają efektywność wykonania zapytań kierowanych do danych XML Podobnie jak w przypadku tradycyjnych indeksów mają pewne wady: Wpływ na polecenia modyfikujące Zajmowana przestrzeń dyskowa 35

36 Indeksy XML Elementy indeksów XML umożliwiają dostęp do gałęzi dokumentów XML poprzez utworzenie kluczy indeksu w oparciu o wyrażenia wskazujące odpowiednie węzły CREATE INDEX IDX1 ON TB1(XMLDOC) GENERATE KEY USING XMLPATTERN /company/emp/salary AS SQL DOUBLE; CREATE INDEX IDX2 ON TB1(XMLDOC) GENERATE KEY USING XMLPATTERN AS SQL VARCHAR(20); 36

37 Indeksy XML a tradycyjne indeksy Tradycyjne indeksy Oparte na kolumnach Jedna lub więcej kolumn Indeksy XML Oparte na wyrażeniach XML ścieżkach Tylko jedna kolumna XML 1 wiersz 1 klucz indeksu Wszystkie gałęzie, które satysfakcjonują predykat XML 1 dokument 0, 1 lub więcej kluczy indeksu B-Tree B-Tree 37

38 Budowa indeksu Indeks XML zawiera pary ścieżka-wartość Ścieżka jest identyfikowana przez PathID DocID wskazuje na region zawierający korzeń dokumentu Bezpośredni dostęp do podelementów drzewa 38

39 Wsparcie dla programistów 39

40 Podsumowanie i przypomnienie Natywny sposób przechowywania danych XML w DB2 Nie ma wymagania ekstrakcji danych, użycia typów CLOB, BLOB Zoptymalizowany silnik dla języków XPath i XQuery Wysoka wydajność Możliwość indeksowania danych Dokumenty nie są parsowane w momencie wykonania zapytania W pełni zintegrowane przetwarzanie relacyjne i XML Bez konieczności wewnętrznej translacji zapytań XQuery do SQL Bezproblemowe przetwarzanie danych różnego rodzaju za jednym zamachem 40

41 Dzikękuję za uwagę! Pytania?

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

XQuery konkurencja dla SQL?

XQuery konkurencja dla SQL? XQuery konkurencja dla SQL? Wprowadzenie czym jest XQuery? Podstawy składni języka XQuery XQuery konkurencja dla SQL? Tomasz Traczyk UŜycie XQuery XQuery w Oracle 10g r. 2 Oracle XML Query Service Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Baz danych Krzysztof Kosyl nr albumu: 187411 Praca magisterska na kierunku informatyka Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2

WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2 STUDIA INFORMATICA 2010 Volume 31 Number 2B (90) Aleksandra WERNER Politechnika Śląska, Instytut Informatyki WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2 Streszczenie. Jedną

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych Andrzej Ptasznik Mechanizmy wewnętrzne baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Mechanizmy wewnętrzne baz danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE Przygotował Lech Banachowski na podstawie: 1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, McGrawHill, 2000 (książka i slide y). 2. Lech Banachowski,

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

IBM IIC Magazine Q2 7/28/06 8:11 AM Page 1 IIC MAGAZINE. II kwartał 2006 nr 9

IBM IIC Magazine Q2 7/28/06 8:11 AM Page 1 IIC MAGAZINE. II kwartał 2006 nr 9 IBM IIC Magazine Q2 7/28/06 8:11 AM Page 1 IIC MAGAZINE II kwartał 2006 nr 9 Tivoli Storage Manager, TDP oraz LAN-free Bioinformatyka genom człowieka w bazie danych DB2 Nowinki technologiczne RFID Radio

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI DANYCH W WYBRANYCH SYSTEMACH NOSQL

ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI DANYCH W WYBRANYCH SYSTEMACH NOSQL STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Dariusz R. AUGUSTYN, Piotr BAJERSKI, Robert BRZESKI Politechnika Śląska, Instytut Informatyki ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI DANYCH W WYBRANYCH SYSTEMACH NOSQL Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo