Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006"

Transkrypt

1 OBIEKTOWOŚĆ W BAZIE DANYCH ORACLE Monika Kruk Mariusz Grabowski Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006

2 Plan prezentacji kilka słów o bazie danych ORACLE rzecz o obiektach ORACLE tworzenie typów obiektowych metody i ich rodzaje manipulowanie obiektami tabele obiektowe referencje WPROWADZENIE OBIEKTY W PRAKTYCE PODSTAWY dziedziczenie modyfikacje typów widoki obiektowe kolekcje przydatne funkcje i operatory dostępne interfejsy OBIEKTY W PRAKTYCE DLA WTAJEMNICZONYCH 2

3 Dostępne wersje WPROWADZENIE CPUs RAM Rozmiar BD Ceny USD Wybrane parametry Express Edition 1 1 GB 4 GB Darmowa Oracle SQL Developer; native XML Standard Edition ONE 2 OS Max Bez limitu 149 /user 4995 /proc Server Managed Backup and Recovery Standard Edition 4 OS Max Bez limitu 300 /user /proc Real Application Clusters Enterprise Edition Bez limitu OS Max Bez limitu 800 /user /proc OLAP, Data Mining Opcje Data Guard 3

4 Słów kilka... WPROWADZENIE relacyjny system baz danych funkcjonalność: hurtownie danych, data mining, rozszerzenie obiektowe, wsparcie dla zewnętrznych aplikacji, xml... Ze strony Najpopularniejsza baza na świecie. Baza danych Oracle pozwala na znaczne obniżenie kosztów. Jest sprzedawana po nizszej cenie niż bazy SQL Server i DB2. Co więcej, pozwala na wyeliminowanie ukrytych kosztów zwiazanych z przestojami i naruszeniami bezpieczeństwa. Baza Oracle jest niezawodna i niedostępna dla hakerów. Użytkowanie pakietów aplikacji na paltformie bazodanowej Oracle kosztuje o połowę mniej niż w przypadku bazy SQL Server. Początkowy koszt zakupu SQL Servera jest niższy, jednak koszty licencji, wdrożenia, bieżącej eksploatacji bazy Oracle przypadające na użytkownika są niższe średnio o 43%. Koszty zabezpieczenia środowiska w przeliczeniu na użytkownika wynoszą 13 USD dla bazy Oracle, a 53 USD dla bazy firmy Microsoft. 4

5 Rzecz o obiektach WPROWADZENIE typy definiowane przez użytkownika warstwa abstrakcji na technologię relacyjną Zalety: pełne wsparcie dla aplikacji zorientowanych obiektowo obiekty są przechowywane w bazie danych - dostępność dla każdej aplikacji łatwość reprezentowania złożonych struktur danych obiekty jako przedtawiciele relacji wiele do wielu (np. faktura i produkty) typy obiektowe zawierają funkcje i procedury pozwalające na manipulowanie nimi 5

6 Tworzenie typu PODSTAWY CREATE TYPE person_typ AS OBJECT ( idno NUMBER, name VARCHAR2(30), phone VARCHAR2(20)); / 6

7 Metody PODSTAWY CREATE TYPE person_typ AS OBJECT ( idno NUMBER, name VARCHAR2(30), phone VARCHAR2(20), MAP MEMBER FUNCTION get_idno RETURN NUMBER, STATIC FUNCTION show_super(person_obj in person_typ) RETURN VARCHAR2, MEMBER FUNCTION show RETURN VARCHAR2) NOT FINAL; / 7

8 Rodzaje metod PODSTAWY i. metody składowe (member methods) dostęp do składowych (atrybutów) obiektu parametr SELF - wskazuje na konkretną instancję ii. metody do porównywania obiektów metody odwzorowujące (map methods) - mapowanie na oś metody porządkujace (order methods) - porównanie dwóch obiektów UWAGA: może istanieć tylko jedna z nich iii. metody statyczne STATIC przed definicją metody brak SELF - dotyczy klasy obiektów 8 iv. konstruktor tworzenie obiektu - tworzy instancję z podanych parametrów generowany automatycznie

9 Ciała metod PODSTAWY CREATE OR REPLACE TYPE BODY person_typ AS MAP MEMBER FUNCTION get_idno RETURN NUMBER IS BEGIN RETURN idno; END; funkcja statyczna może być wywoływana przez typy pochodne STATIC FUNCTION show_super (person_obj in person_typ) RETURN VARCHAR2 IS BEGIN RETURN 'Id: ' TO_CHAR(person_obj.idno) ', Name: ' person_obj.name; END; może być przedefiniowana przez typ pochodny MEMBER FUNCTION show RETURN VARCHAR2 IS BEGIN RETURN person_typ.show_super ( SELF ); END; END; / 9

10 Tabele obiektowe PODSTAWY OBIEKTY JAKO WIERSZE TABELI tworzymy tabelę obiektową CREATE TABLE person_obj_table OF person_typ; wstawiamy obiekt INSERT INTO person_obj_table VALUES (person_typ(12, 'Bob Jones', ' ')); 10

11 Dziedziczenie CREATE TYPE student_typ UNDER person_typ( dept_id NUMBER, major VARCHAR2(30), OVERRIDING MEMBER FUNCTION show RETURN VARCHAR2) NOT FINAL; / FINAL / NOT FINAL typy - na końcu definicji metody - na początku definicji, przed nazwą 11

12 Dziedziczenie TYP ABSTRAKCYJNY CREATE TYPE address_typ AS OBJECT(...) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL; INSTANTIABLE / NOT INSTANTIABLE typy - na końcu definicji metody - na początku definicji, przed nazwą jeśli nie podamy to wymagana definicja metody, nawet jeżeli typ jest abstrakcyjny jesli podamy to typ też musi być abstrakcyjny 12

13 Dziedziczenie PRZEŁADOWANIE METOD CREATE OR REPLACE TYPE BODY student_typ AS OVERRIDING MEMBER FUNCTION show RETURN VARCHAR2 IS BEGIN RETURN person_typ.show_super ( SELF ) ' Major: ' major ; END; END; / 13

14 Dziedziczenie POLIMORFIZM IS OF operator pozwalający na rozpoznanie typu obiektu najniższego w hierarchii dziedziczenia SELECT * FROM figure_tab p WHERE VALUE(p) IS OF (rectangle_typ) TREAT funkcja umożliwiająca rzutowanie w dół SELECT TREAT(VALUE(p) AS rectangle_typ) FROM figure_tab WHERE VALUE(p) IS OF (rectangle_typ) 14

15 Modyfikacje ALTER TYPE modyfikacja składowych typu zmiana na abstrakcyjny ALTER TYPE person_typ NOT INSTANTIABLE; dodawanie/usuwanie/modyfikacja atrybutów i metod zmiana właściwości typu - FINAL i INSTANTIABLE 15

16 Tabele obiektowe c.d. 16 row object tabela jednokolumnowa -> wiersze to obiekty OID - identyfikator obiektu (automatycznie nadawany) CREATE TABLE person_tab OF person_typ; column object tabela wielokolumnowa -> obiekt jako kolumna CREATE TABLE contacts_table ( contact person_typ, contact_date DATE ); INSERT INTO contacts_table VALUES ( person_typ(51,'joe Lane',' '), '24 Jun 2003');

17 Referencje OID identyfikator obiektu wierszowego REF logiczny wskaźnik do obiektowych wierszy umożliwia stworzenie relacji pomiędzy obiektami różnych typów umożliwia tworzenie relacji jeden do wielu prosty przykład: manager - wielu podwładnych DEREF operator umożliwiający dostęp do obiektu wskazywanego przez REF 17

18 Referencje 18 tworzymy typ reprezentujący osobę zatrudnioną CREATE TYPE emp_person_typ AS OBJECT ( name VARCHAR2(30), manager REF emp_person_typ ); / tworzymy tabelę obiektową CREATE TABLE emp_person_obj_table OF emp_person_typ; wstawiamy dane pracownika będącego menagerem więc REF ustawiany na NULL. INSERT INTO emp_person_obj_table VALUES ( emp_person_typ ('John Smith', NULL)); ustawiamy REF managera Smitha dla pracownika Boba Jones'a INSERT INTO emp_person_obj_table SELECT emp_person_typ ('Bob Jones', REF(e)) FROM emp_person_obj_table e WHERE e.name = 'John Smith'; tworzymy tabelę obiektową SELECT c.name, DEREF(c.manager).name FROM emp_person_obj_table c;

19 Widoki obiektowe umożliwiają używanie obiektowo - relacyjnego charakteru bazy dla istniejących tabel relacyjnych Jak tworzyć? definiujemy typ obiektowy, którego atrybuty odpowiadają kolumnom w relacyjnej tabeli piszemy SELECT określający w jaki sposób będą pobierane elementy z relacyjnej tabeli (kolejność w zapytaniu powinna odpowiadać kolejności parametrów w stworzonym obiekcie) wyróżniamy jedną wartość (najczęściej klucz podstawowy), który umożliwi nam tworzenie REF'ów 19

20 Kolekcje TABLICA JAKO ATRYBUT TYPU 20 VARRAY zmienna długość zdefiniowany max rozmiar efektywne wykorzystanie przestrzeni bazy danych zbiór uporządkowany zbudowana z obiektów jakiegoś typu używana jeżeli będziemy pobierać jej całą zawartość podczas manipulacji obiektem NESTED TABLE tablica zagnieżdżona brak max rozmiaru zbiór nieuporządkowany używana jeżeli chcemy wyciągać pojedyncze elementy z tablicy

21 Kolekcje 21 tworzymy typ będący tablicą o zmiennej długości CREATE TYPE _list_arr AS VARRAY(10) OF VARCHAR2(80); / tworzymy typ będący tablicą osób CREATE TYPE people_typ AS TABLE OF person_typ; / tworzymy tabelę zawierająca zagnieżdżoną tablicę CREATE TABLE department_persons ( dept_no NUMBER PRIMARY KEY, dept_name CHAR(20), dept_mgr person_typ DEFAULT person_typ(10,'john Doe',NULL), dept_emps people_typ DEFAULT people_typ() ) NESTED TABLE dept_emps STORE AS dept_emps_tab;

22 Kolekcje ODCZYTYWANIE przedstawia zbiór z tabeli w postaci konstruktorów SELECT d.dept_emps FROM department_persons d; rozwija listę SELECT e.* FROM department_persons d, TABLE(d.dept_emps) e; 22

23 Funkcje i operatory CAST() Konwertuje typ lub kolekcję typów na inny typ/kolekcję sys_typeid() Metoda zwraca typ obiektu (ostatni w hierarchii dziedziczenia), do którego należy obiekt podany jako parametr wywołania VALUE() Pobiera alias tabeli obiektowej i zwraca instancje obiektu będącego wierszem 23

24 Dostępne API Java : JDBC (od wersji 2.0 wsparcie dla typów użytkownika); SQLJ (możliwe dwa sposoby mapowania obiektów: silne typy implementują interfejs oracle.sql.oradata słabe klasa oracle.sql.struct obiekty; oracle.sql.ref referencje; oracle.sql.array - kolekcje) OCCI - Oracle C++ Call Interface OCI - Oracle Call Interface PL/SQL 24

25 Skrypty Przygotowane skrypty umożliwiają stworzenie kilku obiektów i podstawowe zarządzanie nimi. Uruchomienie (oprócz pliku z zapytaniami) odbywa się poprzez wydanie scieżka_do_pliku; w linii poleceń (Run SQL Command). Zostały podzielone na cztery grupy: Tworzenie grupa skryptów tworzących obiekty wywołanie całej grupy odbywa się poprzez uruchomienie skryptu script_create.sql Wstawianie grupa skryptów wstawiających dane do stworzonych uprzednio tabel wywołanie całej grupy odbywa się poprzez uruchomienie skryptu script_insert.sql Zapytania plik sample_selects.sql zawiera zestawienie kilku przykładowych zapytań realizowanych na wstawionych danych. Usuwanie plik script_drop.sql zawiera grupę poleceń umożliwiających usunięcie utworzonych obiektów. 25

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo