Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - Udział w konferencjach naukowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - Udział w konferencjach naukowych"

Transkrypt

1 Strona1 Udział w konferencjach naukowych poza granicami kraju: 1. Trilaterales Seminar BdP - PPÖ - ZHP Wiedeń (wygłoszenie referatu; kierowanie zespołem tematycznym); 2. III Internationale Korczak Kolloquium Wuppertal (RFN) (wygłoszenie referatu); 3. Internationale Korczak Kolloquium Budapeszt (wygłoszenie referatu) 4. XIX Internationale Kolloquium Bürgenstock ( Szwajcaria) (wygłoszenie referatu); 5. Obrady Grupy Ekspertów Komisji ds Wspólnych Kontaktów Międzynarodowych Polskich Związków Młodzieży i Studentów (członek polskiej ekpiy ekspertów) Bielefeld(RFN) ; 6. XX Internationale Kolloquium Rauischholzhausen (RFN) ( wygłoszenie referatu); 7. Evangelische Akademie Loccum - II Spotkanie Grupy Ekspertów jw. w Loccum (referat, przygotowanie ekspertyzy); 8. Polnisch - Deutschen Erwachsenen Tagung, Sonnenberg (RFN) (wygłoszenie referatu; tłumaczenie w czasie obrad plenarnych i w grupie roboczej); 9. XXII Internationale Kolloquium Kempten (RFN) (wygłoszenie referatu); 10. XXIII Internationale Kolloquium Praga (CSRF) (wygłoszenie referatu); 11. Polnisch - Deutsche Tagung Sonnenberg (Niemcy) (wygłoszenie referatu); Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft-Kongreß "Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und Modernitätskriese" Freie Universität, Berlin marzec 1992 (głos w dyskusji w grupie 19 - Sugestopädagogik). 13. International Conference "J.A.Comenius Heritage and Education of Man for the 21st Century", Charles University, Praga marzec 1992, (wygłoszenie referatu nt. Antipedagogy - encouragement instead of education"). 14. XXV Internationales Kolloquium Schloß Rauischholzhausen r. Referat "Die polnische Bewegung "Schule für das Kind". 15. Wansee Forum, Berlin (ref. nt. pedagogiki reform w szkolnictwie polskim) 16. XIV Kongres Deutsche Gesellschaft fuer Erziehungswissenschaften, r. w Dortmund (bierny). 17. XXVI Internationales Kolloquium w Andlau (Francja) w dn r. Referat pt. "Polnische Bildungssystem im Spannungsfeld zwischen Liberalismus und Konservatismus".

2 Strona r. Wykład w Wydziale Metodycznym Kuratorium Oświaty w Preszowie (Słowacja) nt. "Specyfika kształcenia bez stopni. Funkcje oceniania niedyrektywnego" Uniwersytet w Münster wykład gościnny ref. pt. Gegenwärtige Reformpädagogik in Polen. 20. Deutsch - polnische Konferenz Schloß Siebeneichen (Meißen) RFN referat: Schulautonomie in der pädagogischen Reformbewegung in Polen der 90er Jahre. 21. XXIX Internationale Kolloquium, Kraków ,. 1997, referat pt. - Die Schwerkraft des Systems kommunistischer Pädagogik beim Aufbau eines freiheitlichen Erziehungssystems 22. XXX Internationale Kolloquium Mühldorf Austria ( ) referat : Telekinder. Bildschirmkultur in Polen Fórum pedagogiky Bratysława ; referat plenarny w dn pt. Rôzne podoby osvetových reforiem v Pol sku (Różne wymiary reform oświatowych w Polsce) - tekst opublikowany w materiałach konferencyjnych 24. Międzynarodowa Konferencja 25-lat współpracy naukowej Uniwersytetu im. J. Liebiga w Giessen i UŁ Giessen Praga Uniwersytet Karola referat nt. Filozoficzne przesłanki autorytaryzmu pedagogicznego 26. Sjesd Ceske pedagogicke spolecnosti Promeny pedagogiky. Mezinarodni vedecka konference poradana ke 40. vyroci zalozeni CPdS, Praha 3-4 luty 2005 Referat plenarny I dnia: Pedagogika jako hipermarket ved o vychove. 27. Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetu Karola w Pradze w dn r. referat plenarny o autorytecie. 28. XI Międzynarodowa Konferencja Forum about the Changes in Schools and Teachers Profession Bratysława w dn referat plenarny: Polityka a szkoła 29. Konferencja Międzynarodowa Uniwersytet w Ostrawie w dn na temat: Badania pedagogiczne w kontekście międzynarodowym, referat plenarny: Badania porównawcze współczesnej myśli pedagogicznej w Polsce (WSP) 30. Internationale Kolloquium Wiedeń (Austria) 1-3 września 2008 ref. plenarny Recepcja psychologii indywidualnej Adlera w polskiej myśli pedagogicznej. Udział w krajowych konferencjach naukowych: 1. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe - organizowane przez Uniwersytet Śląski w dn w Ustroniu-Jaszowcu.

3 Strona3 2. Ogólnopolskie Seminarium dla Nauczycieli Akademickich realizujących przedmiot "Metodyka wychowania w ZHP" Oleśnica (komunikat o stanie realizacji przedmiotu w UŁ). 3. Międzynarodowa Konferencja nt. Internacjonalistycznego wychowania młodzieży - w Zgierzu w dn r. (opieka nad gościem zagranicznym z Uniwersytetu w Ostrawie - CSRS). 4. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe - Szkoła Pedagogów - org. przez Uniwersytet Śląski w dn w Kozubniku. 5. Jubileuszowa X Szkoła Pedagogów - Uniwersytetu Śląskiego w dn w Kozubniku (głos w dyskusji). 6. Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Akademickich realizujących przedmiot "Teoria Wychowania" - w dn (wygłoszenie referatu - tekst opublikowany w "Dydaktyce Szkoły Wyższej"). 7. Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Akademickich realizujących przedmiot pedagogika na kierunkach nauczycielskich - w dn r. w Zawoi (głos w dyskusji). 8. II Ogólnopolska Konferencja Teoretyków Wychowania w dn w Błażejewku. 9. Ogólnopolska Szkoła Pedagogów org. przez Uniwersytet Śląski w dn w Wiśle (wygłoszenie referatu- tekst opublikowany w AUL). 10. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Akademickich-Metodyków Wychowania w ZHP w Warszawie w dn (wygłoszenie referatu i poprowadzenie zajęć aktywizujących). 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metodyków i Teoretyków ZHP Bydgoszcz (wygłoszenie referatu - tekst opublikowany w "Harcerstwie"). 12. Sympozjum Korczakowskie Uniwersytet Łódzki Łódź (opieka nad gościem zagranicznym prof. F. Beinerem z Wuppertalu). 13. Konferencja Krajowa Pedagogiki Szkoły Wyższej - Uniwersytet Szczeciński (wygłoszenie referatu - tekst opublikowany w "Życiu Szkoły Wyższej"). 14. Ogólnopolska Konferencja Pedagogów Społecznych Łódź ; 15. Międzynarodowa Konferencja Oświaty Dorosłych - Łódź (wygłoszenie referatu - tekst opublikowany w materiałach przedkonferencyjnych). 16. Konferencja Naukowa ZG PTP, Warszawa Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Szkoły Wyższej - Kazimierz Dolny (referat - tekst opublikowany w materiałach pokonferencyjnych UMCS).

4 Strona4 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Ujazd (referat - tekst opublikowany w "Ruchu Pedagogicznym"). 19. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej - Uniwersytet Szczeciński (referat - tekst opublikowany w "Życiu Szkoły Wyższej"). 20. Konferencja Korczakowska - Łódź (referat - tekst opublikowany w Biuletynie PKK). 21. Konferencja Korczakowska - Warszawa (referat - tekst opublikowany w Biuletynie PKK i w "Kwartalniku Pedagogicznym"). 22. III Zgromadzenie Ogólne Polskiego Komitetu Korczakowskiego, konferencja pedagogiczna, Warszawa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Historii Wychowania i Politologii, Rochnia 12/ (referat - tekst opublikowany w "Harcerstwie"). 24. Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Szkoły Wyższej KAzimierz Dolny (referat - tekst w druku w materiałach pokonferencyjnych UMCS). 25. III Walny Zjazd PTP, Warszawa ; 26. Sejmik Ogólnopolski w sprawie naprawy polskiej szkoły - Lublin (referat - tekst opublikowany w książce "Edukacja w wolności"). 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków - Wojsławice (referat - tekst opublikowany w książce "Edukacja w wolności"); 28. Konferencja Korczakowska Warszawa (referat - tekst opublikowany w książce "Ku pedagogii pogranicza"). 29. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pedagogiki Szkoły Wyższej - Kazimierz Dolny (referat - tekst w druku w materiałach pokonferencyjnych UMCS); 30. Ogólnopolskie Seminarium Korczakowo (referat - tekst wydrukowany w materiałach PKK). 31. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Rozalin (referat - tekst opublikowany w książce "Nieobecne dyskursy"). 32. Ośrodek Studiów Kulturowych i Edukacyjnych UMK Toruń - Ogólnopolskie Seminarium (referat - tekst wydrukowany w książce "Ku pedagogii pogranicza"). 33. Sesja Naukowa PTP Warszawa (referat - tekst opublikowany w "Forum Oświatowym"). 34. Ogólnopolskie Seminarium Zespołu Problemy rozwoju zawodowego" CDN Warszawa (referat);

5 Strona5 35. Ogólnopolskie Seminarium Zespołu "Problemy Rozwoju zawodowego" WOM Łódź/ CDN Warszawa - Łódź (referat); 36. Sesja Ogólnopolska ZG PTP i KRN ZNP Warszawa 13/ (referat ). 37. Ogólnopolska Konferencja Teorii Wychowania - Zacisze (referat ). 38. Ogólnopolska Konferencja Teorii i Psychologii Wychowania - Kazimierz Dolny 15/ (referat - tekst w druku w UMCS). 39. Seminarium naukowe ZG PTP Poznań; 40. Konferencja Korczakowska Warszawa (referat); 41. Sympozjum Państwowych Domów Dziecka - Warszawa (referat); 42. Seminarium Ośrodka Studiów Kulturowych i Edukacyjnych w Toruniu Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź-Uniejów (referat). 44. Międzynarodowe Sympozjum Refleksje nad starością - aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne, czerwca 1992 Łódź (wygłoszenie referatu). 45. Ogólnopolska Konferencja WSPS "Prawa dziecka - deklaracje i rzeczywistość"; Rembertów r. (wygłoszenie referatu) 46. Letnia Szkoła Pedagogów - Komitet Nauk Pedagogicznych PAN - Zajączkowo r. (wygłoszenie referatu). 47. Międzynarodowa Konferencja "Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki" w Dobieszkowie w dn r. (współorganizacja, wygłoszenie referatu, przewodniczenie obradom). 48. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "O współczesną teorię edukacji. Edukacja wobec przemian" UMK Toruń (wygłoszenie referatu) 49. XIV Sesja uniwersytetu ludowego dla nauczycieli w Kętach w dn (wygłoszenie 3 referatów). 49. Zjazd Pedagogów, Warszawa r. [Przewodniczący sekcji III "Kontestacje Pedagogiczne"; wygłoszenie referatu]. 50. Ogólnopolska Konferencja nt. Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania - Uniwersytet Łódzki r. [wygłoszenie referatu nt. Metateoria a badania współczesnych teorii wychowania]. 51. Sesja warsztatowa dla nauczycieli wychowawców nt. Alternatywne teorie i praktyki wychowawcze, WOM Kraków r. (referat). 52. Konferencja Wizualna Na drodze ku innej edukacji - ref. Klasy autorskie w szkołach publicznych - Toruń r.

6 Strona6 53. Seminarium Kręgu Nauczycieli Akademickich Polskiego Komitetu Korczakowskiego, Warszawa r. 54. Międzynarodowa Konferencja: Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym - Łódź r. - Referat Postmodernistyczna perspektywa oświaty dorosłych. 55. Sesja Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji Europejskiego Roku Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej r. Łódź. 56. Sympozjum Wyzwania współczesnego świata w dydaktyczno-wychowawczym systemie pracy szkoły, Łódź (referat pt. Pedagogika postmodernizmu wobec wyzwań współczesnego świata). 57. Seminarium poświęcone XV-leciu współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem im. J. Liebiga w Giessen. Łódź Seminarium Ogólnopolskie "Teorie i ideologie edukacyjne a strategie reform oświatowych" Puszczykowo k/poznania r. (ref. "Innowacje mikrosystemowe w edukacji wczesnoszkolnej. Od dysolucji systemu do samookreślenia podmiotu"). 59. Konferencja "Między wolnością a przymusem. W poszukiwaniu złotego środka w edukacji", WSP, UJ, WOM Kraków [ref. "Przeciwku zjawisku zła w edukacji szkolnej"]. 60. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Perspektywy edukacji narodowej. Palące problemy i dalekosiężna strategia" - UAM Poznań - Zajączków k/poznania. [ref. "Odwrót od strategii reform wyspowych"]. 61. Ogólnopolska Konferencja Korczakowska r. Warszawa [ref. "Pedagogika krytyczna wobec betonowej rzeczywistości wychowawczej"]. 62. Międzynarodowa Konferencja Ludzie starsi na rzecz rodziny Łódź (udział bierny). 63. II Konferencja Unii Wolności w sprawie reformy systemu oświaty - Łódź głos w dyskusji 64. Sympozjum Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w ramach wizyty Prof. Stephena J. Balla z Centrum Studiów Edukacyjnych w Londynie - Łódź referat: Władztwo pedagogiczne w polskim systemie oświatowym. 65. Międzynarodowe Sympozjum Wyzwania cywilizacyjne w systemie pracy szkoły i nauczyciela Łódź ref. Personalizm w edukacji szkolnej. 66. II Międzynarodowa Konferencja Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki Łódź ref. Wybrane dylematy edukacji alternatywnej w Polsce; przewodniczenie obradom plenarnym i sekcji II.

7 Strona7 67. V Walny Zjazd Delegatów PTP - sesja naukowa Rozwój i dorobek pedagogiki po 1989 r. - przewodniczenie obradom plenarnym. 68. Konferencja Komisji Nauki i Edukacji Narodowej Senatu RP - Podmiotowość dziecka w prawie polskim. Fikcja - czy rzeczywistość? - Warszawa II Forum Oświatowe - Wrocław r. - referat: Miejsce szkoły w państwie demokratycznym. 70. Podyplomowe Studium Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania - Uniwersytet Gdański - ref. Wspieranie rozwoju ucznia w świetle antypedagogiki a pomiar osiągnięć szkolnych Międzynarodowa Konferencja Gerontologiczna - Łódź r. - ref. Współczesne teorie wychowania do starości. Przewodniczenie sekcji I 72. Ogólnopolska Konferencja Dyskursy edukacyjne po 1989 r. Szklarska Poręba r. - ref. Postmodernistyczne podstawy reform szkolnych. 73. Konferencja Komisji Nauki i Edukacji Narodowej Senatu RP - Nauka, edukacja i prawa dziecka w konstytucji - Warszawa ref. - nt. Kontrowersje wokół konstytucyjnych praw dziecka 74. Ogólnopolskie Seminarium Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy - nt. Samorząd zawodowy nauczycieli - Łódź ref. Potrzeba zawodowego samorządu nauczycieli a kadra pedagogiczna. 75. Konferencja Naukowa Uniwersytetu Gdańskiego i STO - Wychowanie dzisiaj Gdańsk ref. Pseudowychowanie 76. Sesja Jubileuszowa w 75 rocznicę założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków złożony do druku w materiałach pokonferencyjnych tekst referatu: Nie-samorządność nauczycieli. 77. Konferencja Instytutu Lecha Wałęsy. Zespołu ds Samorządności nt. Etyki nauczycieli. Łódź r. - ref. O potrzebie etyki wśród nauczycieli. 78. Ogólnopolskie Seminarium Pedeutologiczne, Rozwój nauczyciela w okresie transformacji (Filia UW w Białymstoku) Supraśl, ref. Kto się boi nauczycielskiej wolności? 79. IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe - Przemiany oświaty - Tarnobrzeg ref. Perspektywy dla pedagogiki humanistycznej we współczesnej szkole na przykładzie dylematów oświatowych RFN i USA. 80. Międzynarodowa Konferencja Oświatowa Szkoła. Edukacja. Dialog - Bielawa Przewodniczący Komitetu Programowego - przewodniczący obrad sekcji II ; referat plenarny: Edukacja autorska a edukacja toksyczna. Szanse i zagrożenia dla reformowania oświaty na szczeblu gminy.

8 Strona8 81. Ogólnopolska Konferencja Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego - Pokój z dzieckiem - Warszawa referat: pt. Z polsko-szwajcarskich doświadczeń umacniania wartości dziecka w szkole. 82. Forum Wymiany Doświadczeń - Konferencja Naukowa Towarzystwa Szkół Twórczych, Płock ref. Wychowanie ku wartościom w świetle pedagogii Aleksandra Kamińskiego. 83. Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSP w Olsztynie Dylematy edukacji wczesnoszkolnej - Olsztyn - ref. Współczesne teorie wychowania jako źródło innowacji edukacyjnych; przewodniczenie obradom sekcji Reforma programu nauczania. 84. Makroregionalna Konferencja Naukowa - Reforma oświatowa a wychowawcze funkcje szkoły - Kuratorium Oświaty i WOM w Skierniewicach - Teresin ref. Reforma oświaty a wychowawcze funkcjonowanie szkoły. 85. XII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Waplewo k/olsztyna III Ogólnopolski Zjazd Pedagogów Poznań ref. w sekcji 4 pt. Zagrożenia wewnętrzne wobec nadziei na reformowanie polityki oświatowej w gminach 87. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX w., Rzeszów-Czudec, , referat plenarny pt. Autonomia i uspołecznienie szkół u progu XXI wieku. 88. Międzynarodowa Konferencja - Pokój jako przedmiot badań, nauczania i wychowania w polskim systemie edukacyjnym referat plenarny: 89. Wychowanie dla pokoju przedmiotem badań pedagogiki międzykulturowej. 90. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany w kulturze, sztuce i edukacji w kontekście dyskursu postmodernistycznego Kraków referat plenarny: Tendencje (możliwych) zmian w edukacji pod wpływem postmodernizmu. 91. III Międzynarodowa Konferencja Edukacja alternatywna dylematy teorii i praktyki Łódź współprzewodniczący Komitetu Programowego, przewodniczący obrad plenarnych, referat w Sekcji IV Komparatystyka współczesnych teorii wychowania. 92. Ogólnopolskie Spotkanie Korczakowców, Warszawa r. referat plenarny: Prawa dziecka-ucznia w kontekście myśli korczakowskiej i współczesnych mechanizmów demokratyzowania edukacji. 93. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Jak skutecznie nauczać i wychowywać w nowoczesnej szkole, Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczecinie, - w dn referat plenarny: Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole; prowadzenie w dn r. dyskusji panelowej na temat Czym jest skuteczne nauczanie i wychowanie?

9 Strona9 94. XIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w Borkach, Dziecko jako obiekt badań empirycznych i teoretycznych. organizator, przewodniczący obrad i referując: Dziecko w nieobecnych dyskursach. 95. Konferencja naukowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie w dn referat plenarny: Dialog między pokoleniami. Szanse i zagrożenia. 96. Międzynarodowa Konferencja Gerontologiczna Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych Łódź referat w trakcie sesji plenarnej pt. Ontologiczne przesłanki życia i czasu w świetle filozofii wychowania Radima Palouša. 97. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Reformy edukacyjne w Polsce. Tradycje i współczesność. Wyższa szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, ; referat plenarny: Reformowanie oświaty w III RP ; przewodniczenie obradom plenarnym w dn V Forum Dyskusyjne Współczesne dylematy nowatorstwa pedagogicznego ODN w Przemyślu w dn ; referat: Współczesne dylematy nowatorstwa pedagogicznego oraz WDN jako projekt oddolnego reformowania szkół. 99. Konferencja Naukowa Intelektualiści a pokój PAN. Oddz. w Łodzi, Instytut Studiów Międzynarodowych Łódź , referat plenarny Współczesne dyskursy pedagogiczne na rzecz wychowania przeciw agresji Ogólnopolska Konferencja WSP Bydgoszcz, KNP PAN w Ciechocinku Referat: Etyczne problemy unikania lub deprecjonowania zaangażowania eksperckiego naukowców w środowisku oświatowym 101. Seminarium Jak budować przyjazny i skuteczny system wychowawczy?, WODN Łódź referat: O współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów w kontekście troski o lepszą jakość wychowania 102. IV Ogólnopolska Konferencja (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi) referat plenarny: Problemy kształcenia i wychowania w społeczeństwie rynkowym Konferencja Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Problemy współczesnej metodologii Olecko, ; kierowanie sekcją 104. Międzynarodowa Konferencja Andragogiczna Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar przesłanie dla edukacji dorosłych Łódź, ref. plenarny: Biograficzny wymiar konfliktów szkolnych Ogólnopolska Konferencja Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i WSP w Zielonej Górze Nowe Stulecie Dziecku , przewodniczenie (moderowanie) dyskusji panelowej oraz referat Szkoła przyszłości.

10 Strona Ogólnopolska Konferencja Dziecko w kręgu wychowania Gliwice Referat plenarny: O nie skuteczności wychowania 107. Konferencja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego KLUB MYSLI SPOŁECZNEJ im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Łódź , referat: Jak współczesna pedagogika widzi możliwość kształtowania człowieka? 108. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź ; Referat na sesji plenarnej Pedagogika krytyczna w kształceniu etycznym nauczycieli Przewodniczenie obradom sekcji C Problemy etyczne środowiska akademickiego i prawniczego 109. III Letnia Szkoła Młodych Andragogów KNP PAN Ochla k/ Zielonej Góry czerwca 2001 warsztaty i wykład nt. Współzawodnictwa i współdziałania w polityce edukacyjnej i procesie wychowawczym 110. IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogów Olsztyn ; przewodniczący Komitetu Programowego, referat w sekcji XVIII pt. Dziecko jako podmiot badań i zmiany społecznej 111. IV Międzynarodowa Konferencja Edukacja alternatywna Łódź Przewodniczący konferencji, referat plenarny Co to jest edukacja alternatywna? oraz referat w sekcji: Dekonstrukcja systemu awansu zawodowego nauczycieli Konferencja naukowa nt. Ewaluacja jakości pracy nauczyciela; Lubostroń referat plenarny: O złudnych próbach standaryzacji nauczycielskiej duszy i pracy w perspektywie pedagogiki krytycznej; 113. Forum Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Konferencja 11 kwietnia 2002 referat plenarny: Przemiany oświatowe Diagnoza i perspektywy 114. VI Ogólnopolska Konferencja Etyka w życiu gospodarczym Łódź referat plenarny: Etyczne problemy przenikania modeli zarządzania jakością do polityki oświatowej 115. Jubileuszowy Zjazd z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia i 45-lecia ruchu freinetowskiego w Polsce, Warszawa referat plenarny: Rola innowacji oddolnych w reformowanym systemie oświatowym 116. Międzynarodowe Seminarium Naukowe DIDDISS PROJECT SEMINAR, Łódź Dydaktyka w obliczu nowych technologii informatycznych w ramach programu Erasmus Intensive in Higher Education. Katedra Teorii Wychowania była organizatorem tego seminarium (mgr Joanna Michalak) moderowanie sesji plenarnej 117. Forum Edukacyjne Łódzkiego Porozumienia Centrum ocena kierunku zmian wprowadzanych przez MENiS głos w dyskusji Łódź

11 Strona Międzynarodowa Konferencja Korczakowska. Korczak nowa antropologia. Warszawa Ref. plenarny: Pedagogika refleksyjna Janusza Korczaka wobec kryzysu wychowania 120. Ogólnopolska Konferencja Katedry Badań Edukacyjnych i Dydaktyki UŁ Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej. Łódź ; ref. plenarny: Granice uspołecznienia edukacji szkolnej 121. XV Forum Pedagogów. Uniwersytet w sytuacji gwałtowanych przeobrażeń cywilizacyjno-kulturowych. Strażnik tradycji czy promotor zmian? Wrocław , ref. plenarny nt. Samowychowanie dominantą w uniwersyteckim kształceniu pedagogów 122. III Międzynarodowa Konferencja Montessori Europa. Wychowanie dla życia, Łódź ; org. Katedra Teorii Wychowania UŁ i Polskie Stowarzyszenie Montessori, referat plenarny: Pedagogika Montessori w dyskursie komparatystycznym współczesnych teorii wychowania 123. Polsko Szwajcarskie seminarium, Grotniki Instytut Edukacji Ustawicznej WSzK w Łodzi i WBZ Luzern, ref. plenarny: Paradygmaty zmian w polskiej szkole 124. IV Sympozjum z cyklu: Badanie działanie kształcenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź ref. Badanie przez działanie w środowisku szkolnym 125. Konferencja Twórczość pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego. Przeszłość wobec twórczości i przyszłości, Łódź referat plenarny: Znaczenie fenomenu dzielności i oporu w myśli pedagogicznej Aleksandra Kamińskiego dla współczesnego dyskursu pedagogiki krytycznej ; udział w sesji panelowej: Analiza i ocena z oddalenia i perspektywy długiego trwania Ogólnopolska Konferencja Pedagogika filozoficzna Łódź r. Przewodniczący obrad. Referat plenarny. Analiza prądów wychowania według Karola Kotłowskiego na tle porównawczym; 127. VII Ogólnopolska Konferencja Etyka w życiu gospodarczym Łódź, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, ref. plenarny: Oświatowe wyspy oporu etycznego V Sympozjum z cyklu: Badanie działanie kształcenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź ref. Uspołecznienie szkoły Sesja naukowa z okazji 25-lecia współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Giessen, Europa. Łódź, referat plenarny: Wspólnota badań porównawczych w naukach o wychowaniu

12 Strona Ogólnopolska konferencja Szkoła równych szans rodzicom, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa referat plenarny (zaproszony) Jak zmieniać szkołę? lecie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Nauki pedagogiczne w Polsce dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy, Kraków , referat w sekcji I O stanie współczesnej (współczesnych) teorii wychowania 132. XVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów KNP PAN, Zakopane kształcenie młodych naukowców w ramach Spotkań z Mistrzem Toruń, ref. plenarny na temat szkoły jako wspólnoty edukacyjnej na konferencji pt. Szkoła polska między barbarzyństwem a Europą Poznań, , Konferencja z okazji dziesięciolecia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, ref. w sekcji na zaproszenie organizatorów Granice wychowania Łódź, , Konferencja Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ ref. plenarny na zaproszenie organizatorów Dylematy rozwoju zawodowego nauczycieli 136. Konferencja Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Warszawa ref. na zaproszenie Wychowanie jako szczególne wyzwanie we współczesnej szkole 137. Sesja naukowa WSP w Łodzi, Instytut Europejski UŁ, referat plenarny: Ile przymusu, a ile wolności w wychowaniu? 138. Otwarty Wykład Uniwersytecki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 25 marca Międzynarodowa Konferencja Naukowa IP UJ Kraków kwietnia 2004 referat na zaproszenie, obrady plenarne NT. Systematyka współczesnych prądów pedagogicznych VIII Ogólnopolska Konferencja Etyka w życiu gospodarczym Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź referat w sekcji: Etyczny wymiar dys(a- )kredytacji pedagogiki w szkołach wyższych 141. Ogólnopolska Konferencja Andragogiczna Człowiek dorosły istota (nie)znana> W dwudziestolecie współpracy z Profesorem Hartmutem M. Griese, Łódź maja 2004; przewodniczący obrad plenarnych 18 maja Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Montessori Łódź 21 maja 2004 referat plenarny: Wartości pedagogiki Marii Montessori 143. Ogólnopolska Konferencja Teoria i praktyka kształcenia nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przeszłość teraźniejszość przyszłość, Łódź 31 maja 2

13 Strona13 czerwca 2004; referat plenarny: Nauczyciel w hipermarkecie teorii pedagogicznych; przewodniczenie obradom plenarnym w dn. 31 maja Debata oświatowa Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w szkołach na tle krajowych i międzynarodowych badań porównawczych, WSP Łódź 21 września 2004, przewodniczenie i referat plenarny V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny we Wrocławiu września 2004, koordynator I Grupy Problemowej, przewodniczący podsekcji Współczesna literatura pedagogiczna; referat plenarny Pt. Dyskredytacji pedagogiki w szkołach wyższych 146. Konferencja Wychowanie w duchu integracji osób niepełnosprawnych Łódź, ; referat plenarny na zaproszenie Pedagogika nadziei wobec wychowania w duchu integracji osób niepełnosprawnych Centrum Służby Rodzinie w Łodzi sesja nt. Innowacje edukacyjne wobec problemów uzależnień i marginalizacji referat plenarny, otwierający sesję Pt. Innowacyjność w edukacji 148. Ogólnopolska Konferencja Pedeutologicznej Sekcji KNP PAN Warszawa r. referat plenarny: Być nauczycielem czyli Otto Specka koncepcja wychowania w szkole Ogólnopolska Konferencja Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku Opór w edukacji referat plenarny na zaproszenie: Opór nauczycieli na partycypację rodziców w procesie szkolnej edukacji ich dzieci; przewodniczenie obradom sekcji I Ogólnopolska Konferencja Rzecznika Praw Dziecka Człowiek w przestrzeni szkoły. Uczeń między uprzywilejowaniem a marginalizacją Warszawa 14 grudnia 2004 r. referat na zaproszenie: Podmiotowość ucznia w szkole jako pedagogiczne chciejstwo Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Akademia Edukacyjna referat plenarny: Mity uspołecznienia polskiej szkoły - Warszawa V Międzynarodowa Konferencja Edukacja alternatywna dylematy teorii i praktyki Łódź przewodniczący Komitetu Programowego, organizator, przewodniczący obrad plenarnych, przewodniczący sekcji; referat plenarny pt. Graffiti - Oswajanie kontestacji Akademia Pedagogiczna w Krakowie, sesja poświęcona standardom kształcenia na kierunku pedagogika; referowanie stanowiska KNP PAN; 154. IX Ogólnopolska Konferencja Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Zarządzania, Łódź ; przewodniczenie obradom sekcji A w dn ; referat plenarny pt. Etyczno-pedagogiczne aspekty polityki oświatowej III RP wobec procesów stratyfikacji społecznej

14 Strona I Międzynarodowa Konferencja Pedagogika serca wychowaniem dla pokoju, Warszawa maja 2005 referat plenarny pt. Edukacja szkolna w duchu pedagogiki serca 156. Seminarium dla kierowniczej kadry oświatowej Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ref. Czy(m) zreformowana szkoła jest dla dziecka? Kielce Letnia Szkoła Młodych Pedagogów KNP PAN Kamień Śląski referat plenarny : Nauczyciel jako zawód zaufania publicznego; prowadzenie seminarium metodologicznego dla młodych pracowników nauki Międzynarodowa Konferencja Ministerstwa Edukacji i Nauki Prawo dziecka do zdrowia Konstancin Jeziorna przewodniczenie obradom plenarnym oraz wygłoszenie referatu plenarnego: Orientacja na dziecko. Zagrożenie czy marnotrawstwo idei? 159. Forum wokół pedagogiki waldorfskiej Bielsko Biała 4-5 marca Referat plenarny- Pedagogika Waldorfska a inne prądy pedagogiczne 161. Szczyt w Sprawach Rodziny ref. plenarny: Udział rodziców w uspołecznieniu edukacji dziecka 162. IV Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii Załęcze Wielkie maja 2006 ref. plenarny Pedagogika oporu. Opór przeciwko nietolerancji Alternatywne koncepcje edukacji wczesnoszkolnej UŁ 22 maja Pedagogika lecznicza Marii Montessori Łódź II Międzynarodowa Konferencja: Tradycja i współczesność filozofii wychowania, Łódź UŁ: przewodniczenie obradom plenarnym, tłumaczenie referatów Słowaków i Czecha, referat plenarny: Systematyka prądów i kierunków pedagogicznych Stefana Wołoszyna I Ogólnopolski Kongres Zarządzania Oświatą Łódź referat plenarny na zaproszenie Nauczyciel jako zawód Ogólnopolska Konferencja Katedry Pedagogiki Specjalnej UŁ Łódź referat plenarny pt. Propagandowa przemoc wobec innej (obcej) idei szkoły 168. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Teoria i praktyka kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Łódź referat plenarny pt. Oświatowe paranoje 169. PAIDEIA Uniwersytet w Bydgoszczy 28 maja 2007 referat: Polityczna przemoc wobec szkoły. Spór o wychowanie bezstresowe.

15 Strona Konferencja Misja- rozwój profesja Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP czerwca 2007 referat plenarny: Edukacja na przemiał czy może drugiej szansy? O fenomenie kształcenia pedagogicznego w szkołach wyższych 171. Konferencja Korczakowska - "Dzieła Janusza Korczaka jako podstawa idei bezpieczeństwa dzieci w Europie" Warszawa referat plenarny pt. Szkoła bezpieczna dla dziecka Konferencja pt. Absencja uczniów w szkole IEU Łódź referat plenarny: Szkoła jako czynnik wykluczenia społecznego VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Lublin przewodniczenie obradom plenarnym sesji półplenarnej Jaki paradygmat?. Wprowadzenie do obrad sesji XXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów KNP PAN Ciążeń/k. Poznania referat plenarny: Wychowanie między Scyllą polityki a Charybdą pedagogiki V Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii Konstancin wykład plenarny pt. Zagrożenie edukacji humanistycznej ze strony polityki Konferencja Oświatowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli referat: W poszukiwaniu pedagogicznego optymizmu 177. Międzynarodowa Konferencja Edukacja demokratyczna w świecie WSP w Łodzi referat wprowadzający: Dlaczego tak ważna jest debata na temat edukacji demokratycznej? 178. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie konferencja 18 marca 2008 referat Dlaczego polska szkoła bywa niewydolna wychowawczo? 179. Ogólnopolska Konferencja Obrzycko UAM w Poznaniu referat plenarny: Pedagogika bez transcendencji? 180. IV Forum Oświatowe Opoczno Powiatowy Ośrodek Metodyczny i Kształcenia Ustawicznego referat: O sensach i nonsensach oceniania zachowania uczniów ; O zaletach i słabościach oceniania opisowego uczniów w toku edukacji zintegrowanej 181. Konferencja WSP w Łodzi: Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją ref. plenarny: Szkoła otwarta na ucznia 182. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Pedagogika Montessori w Polsce i na świecie, Kraków Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, ref. plenarny: Przesłanki sporu o status pedagogiki Montessori we współczesnych naukach o wychowaniu Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko UKSW i Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 23 października 2008 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: SYSTEM PREWENCYJNY ŚW. JANA BOSKO W SŁUŻBIE PRAW CZŁOWIEKA Temat wystąpienia: PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA UCZNIA W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY

16 Strona Konferencja Ogólnopolska Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ref. plenarny: Szkoła uspołeczniona szkołą dialogu Szczyt W Sprawach Dziecka Łódź, 13 listopada 2008 r. referat plenarny: Kultura a edukacja 186. Konferencja WSE UAM w Poznaniu Kapitał społeczny w edukacji: teoretyczne, empiryczne i praktyczne konteksty listopad 2008 mój referat plenarny: "Polityka resortu edukacji w posocjalistycznej Polsce jako czynnik erozji kapitału" Konferencja Edukacja w dialogu dialog w edukacji Autorskie Liceum Artystyczne we Wrocławiu 7 grudnia 2008 r. referat na zaproszenie: Dialog w edukacji na tle problemów współczesnej szkoły 188. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Konferencja krajowa 9 stycznia 2009 nt. Nauczyciel XXI wieku, ref. plenarny: Nauczyciel XXI wieku wobec dziedzictwa Solidarności Międzynarodowa konferencja: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Trudy dorastania, trudy dorosłości; Łódź kwietnia 2009 r. ; ref. plenarny: MYŚLEĆ JAK PEDAGOG 190. Uniwersytet Śląski, kwietnia 2009 w Katowicach - VII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej oraz VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sztuka i edukacja, edukacja przez sztukę referat plenarny: Polityka oświatowa III RP ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM z sesją z okazji 150-lecia założenia Zgromadzenia Salezjańskiego Salezjanie - etyka - społeczeństwo oraz z sesją Problemy etyczne w środowisku akademickim maja 2009, Łódź SWSEiZ, - referat plenarny: Polityka oświatowa III RP jako czynnik erozji kapitału społecznego 192. Konferencja na Uniwersytecie Gdańskim 4-5 czerwca 2009 temat: O dekonstrukcji demokratyzacji szkoły w polityce oświatowej XX-lecia III RP 193. Nauczyciel w krajach postsocjalistycznej jako sprawca i ofiara manipulacji w kontekście polityki oświatowej i oddziaływań pedagogicznych UŁ, ref. plenarny: Manipulacja w polityce oświatowej 194. Collegium Europeanum Gnesnese, Gniezno ref. plenarny na konferencji: Kultura popularna I społeczne konstruowanie tożsamości 195. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk referat plenarny Ewolucja modeli oraz idei autonomii i uspołecznienia szkoły w okresie III RP 196. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uniwersytetu w Zielonej Górze S Z K O Ł A - N A U C Z Y C I E L U C Z E Ń (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne)

17 Strona17 Uniwersytet Zielonogórski, października 2009; referat plenarny: Komu służą rankingi oświatowe? Współczesny dyskurs o rywalizacji w szkolnej edukacji 197. KONFERENCJA NAUKOWA - Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego 26 października 2009 roku ; CENTRUM KONFERENCYJNE WEiNOE Uniwersytetu Śląskiego ; referat plenarny: O zmarnowaniu w 20-leciu III RP szansy na demokratyzację polskiej oświaty 198. VI Międzynarodowa Konferencja Edukacja alternatywna dylematy teorii i praktyki Łódź, organizator WSP w Łodzi i WSE UAM Poznaniu ; ref. plenarny Definiowanie pojęcia edukacja alternatywna ; przewodniczenie obradom plenarnym 19 i 21 października Konferencja WODN Skierniewice 9 listopada 2009 referat plenarny Dwadzieścia lat przemian oświatowych w Polsce 200. Zespół Samokształceniowy Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, 16 listopada 2009, - ref. plenarny - O powodach, dla których wnioski pedagogów o granty na badania własne, promotorskie czy habilitacyjne przepadają w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 201. Konferencja Wydziału Studiów Międzynarodowych UŁ i Projekt:Polska (www.projektpolska.pl) na temat szkolnictwa wyższego. Łódź, udział w panelu plenarnym o specyfice i jakości kształcenia w szkolnictwie niepublicznym Gdańsk Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Konferencja Ogólnopolska nt. Tożsamość teorii wychowania ref. plenarny Podstawowe kategorie pojęciowe teorii wychowania listopada Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu Konferencja Ogólnopolska z okazji 20-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka 7 grudnia 2009, ref. plenarny : Pedagogiczne konteksty ewolucji praw dziecka 204. Konferencja FPL EUROPA Sp. z o. o Skierniewice ; ref. plenarny nt. Polityka i modele autonomii szkół w wybranych krajach UE Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytetu w Trnawie Smolenice, Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSP w Łodzi Dobieszków Inny w naukach o wychowaniu ref. plenarny: Innopodobna edukacja, czyli o akademickich kinderniespodziankach 207. V Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego, Kraków ref. plenarny Paradoksy współczesnej polityki oświatowej w Polsce 208. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego J.Kochanowskiego w Kielcach Suchedniów, Edukacja wobec wyzwań i

18 Strona18 zadań współczesności i przyszłości, ref. plenarny Autodestrukcja pedagogiki 209. Międzynarodowa konferencja: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Innowacje i trendy, Brno (Czechy) ref. plenarny - Pedagogika społeczna w badaniach syntetyczno-porównawczych 210. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pedagogika wczesnej edukacji. Pytania o tożsamość i status naukowy, Gdańsk. Zakład Wczesnej Edukacji Uniwersytetu Gdańskiego, ref. plenarny: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wobec heterogeniczności nauk pedagogicznych Konferencja Naukowa Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu pt. Studia edukacyjne. Teoria badania rzeczywistość Obrzycko; ref. plenarny: O naukowej kondycji polskiej pedagogiki 212. Wykład otwarty na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dn. 27 maja 2010 r. nt. Kapitału społecznego w polityce oświatowej III RP Konferencja Doktorantów WSE Studia edukacyjne teoria i empiria, Obrzycko 8-9 czerwca 2010 ; ref. na zaproszenie : Badania syntetyczne w naukach o wychowaniu 214. Konferencja Doktorantów WSE Studia edukacyjne teoria i empiria, Obrzycko 8-9 czerwca 2010 ; ref. na zaproszenie : Spotkanie z Mistrzem 215. Międzynarodowe seminarium naukowe Edukacja, tożsamość i sukces życiowy konteksty teoretyczne i praktyczne, UAM Poznań ref. plenarny: Rywalizacja w edukacji 216. Wykład otwarty na zaproszenie Uniwersytetu Zielonogórskiego nt. Destrukcyjna rola MEN w polityce oświatowej 20-lecia III RP; 10 czerwca X SESJA NAUKOWA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU PEDAGOGIKI i PSYCHOLOGII UKW w Bydgoszczy 18 czerwca 2010 r. GOŚĆ HONOROWY SESJI: O miejscu pedagogiki w badaniach naukowych i jako kierunku kształcenia 218. Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSE UAM w Poznaniu, Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości; ref. plenarny: Paradoksy oświatowe III RP. Gniezno Konferencja Ogólnopolska Od pedagogiki zabawy do neuropedagogiki, KUL, Lublin ref. plenarny: O powodach sporu o wychowanie bezstresowe 220. VII Zjazd Pedagogiczny UMK Toruń, , ref. plenarny: Współczesna myśl pedagogiczna w poszukiwaniu nowych idei i teorii

19 Strona Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Zakopane Komunikowanie społeczne w edukacji KOMUNIKACJA ZARZĄDZANIE EDUKACJA ref. plenarny: Dylematy polityki oświatowej III RP lutego 2011 w Pradze na Uniwersytecie Karola Konferencja Naukowa pod tytułem: Miejsce edukacji we współczesnym społeczeństwie: paradygmaty idee praktyka. Referat plenarny jako gość specjalny a zarazem członek Rady Naukowej Konferencji pt. Polityka oświatowa w Polsce jako czynnik erozji kapitału społecznego 223. XV Ogólnopolska Konferencja ETYKA W ŻYCIU GOSOPODARCZYM z sesją: Problemy etyczne w środowisku akademickim maja 2011, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania ref. plenarny: Cóż po pedagogice w ponowoczesności? 224. Polsko-niemieckie sympozjum naukowe z pedagogiki religii, organizator: ChAT, Warszawa , referat plenarny: Udział uczniów w procesie szkolnego wychowania 225. Konferencja Naukowa WSE UAM w Poznaniu, Gułtowy Pedagogika jako kierunek kształcenia i dyscyplina naukowa: między tradycyjnym etosem a komercjalizacją. ; referat plenarny pt. Pedagogika w wybranych kontekstach. O pozorach nauki i pedagogicznego kształcenia. Przewodniczący sesji plenarnej: Pedagogika w rzeczywistości. rzeczywistość w pedagogice XI Dyskursy Pedagogiki Specjalnej Pedagogika specjalna aktualizacje, Uniwersytet Gdański, Sopot , ref. plenarny Dlaczego pedagodzy przegrywają w konkursach na granty naukowe? 227. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Ideologia w edukacji edukacja w ideologii. Pytania o współczesność Centrum konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2 3 czerwca 2011 r.; ref. plenarny: Degradacja oświatowej samorządności w świetle analizy dyskursu ideologicznego III RP 228. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Pedagogiki wykład w dn. 2 czerwca 2011 dla pracowników naukowych nt. Diagnoza poziomu naukowego doktoratów, habilitacji i wniosków badawczych z pedagogiki w latach Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. EDUKACJA WSPÓŁCZESNEGO DZIECKA WARTOŚĆ CZY BANAŁ? Referat plenarny pt. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej miedzy posłuszeństwem a oporem, Olsztyn /06/ Collegium Maximum UMK w Toruniu w dn. 24 czerwca 2011 r. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Autor w humanistyce referat plenarny nt. Pedagog w humanistyce.

20 Strona Ogólnopolska konferencja Wrocław 8-10 września 2011 Dolnośląska Szkoła Wyższa Pedagogika jako dyscyplina naukowa i kierunek studiów w świetle znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zobowiązania, możliwości, zmiany Referat plenarny: Pedagogika w zakleszczeniu XXV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów przy KNP PAN prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej): O warsztacie pedagoga wrzuconego w przygodność oświatowych reform Organizator: UMCS KNP PAN Kazimierz Dolny IX Ogólnopolska Konferencja Socjoterapeutów Biała/k. Sulejowa ; Organizator: Ogólnopolska Sekcja Socjoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym "Po co nam ta demokracja?" ref. plenarny: "Polityka oświatowa MEN w okresie III RP jako zagrożenie dla demokracji. Czy musimy być wobec niej bezradni?" 234. Konferencja - Wspieranie rozwoju i pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz wychowawczymi. Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź, referat plenarny: Edukacja jako wspieranie rozwoju (członek Komitetu Naukowego) 235. XXIV FORUM PEDAGOGÓW - Nierówność szans edukacyjnych w Europie i w Polsce przyczyny, skutki, koncepcje zmian, Wrocław, r. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego referat plenarny: Demokracja w szkole szkołą wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów (członek Komitetu Naukowego) 236. Konferencja otwierająca program Akademia Wychowawcy dla nauczycieli warszawskich gimnazjów 28 października 2011, Warszawa, Bielańskie Centrum Kultury: referat - Szkoła jako samorządna wspólnota wychowująca w świetle polityki oświatowej III RP 237. VI KONGRES OBYWATELSKI JAKI ROZWÓJ, JAKA EDUKACJA W XXI wieku Czyli WIELKIE PRZEWARTOŚCIOWANIE, 5 listopada 2011 r., Politechnika Warszawska VI. Sesja tematyczna: Czy potrzebujemy przewrotu kopernikańskiego w edukacji? Ref. Czy reguły gry w oświacie sprzyjają celom jakie deklarujemy? 238. Międzynarodowa konferencja z cyklu SZKOŁA PARTNERSKA pt. "Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci", Organizator: Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji, Federacja Inicjatyw Oświatowych oraz Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (European Parents Association) w dn. 25 i 26 listopada 2011 roku w Warszawie; referat plenarny zna zaproszenie: (Nie-)samorządność szkolna w kontekście makropolityki oświatowej Mezinárodní vědecká konference InteRRa 13 a 33. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem: PROBLÉM AUTORITY V SOCIÁLNÍ, EDUKAČNÍ,

21 Strona21 ZDRAVOTNICKÉ PRÁCI SE ZŘETELEM K RESOCIALIZAČNÍM ASPEKTŮM prosince 2011 v Pardubicích; referat plenarny: pt. Problematičnost autority v postmoderním společenství 240. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Nauki o wychowaniu w XXI w , ref. Problemy pedagogiki jako nauki 241. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN Problemy szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszaw Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Konferencja Korczakowska, Poznań 5 marca 2012 ref. Edukacja jako wspieranie rozwoju uczniów 243. Komitet Nauk pedagogicznych PAN, Warszawa. Podręczniki akademickie ref. Oczekiwania wobec podręczników akademickich w pedagogice 244. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu V Międzynarodowa Konferencja Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu -W poszukiwaniu pozytywów Pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 18 kwietnia 2012 ref. Pedagogika jako (nie-)gorsza INNA nauka 245. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Dobre praktyki w polskiej edukacji, Skierniewice, , ref. Paradoksy oświatowe III RP 246. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Polityka oświatowa w III RP Kraków, ref. Jak są obecne działania pozorne w edukacji i pedagogice i co z tego dla nas wynika? Postawienie problemu 247. Akademia Pedagogiki Specjalnej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach obchodów jubileuszowych APS w Warszawie pt. Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka , ref. Dlaczego w Polsce jeszcze długo nie będzie szans na korczakowską demokratyzację szkolnej edukacji? 248. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, V Naukowe Forum Pedagogów 249. Pedagogika wobec oczekiwań społecznych czasu teraźniejszego,ref. Demokracja w szkole szkołą demokracji Olsztyn 250. Konferencja Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN 251. Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, Metodologia badań pedagogicznych ref. Diagnoza kompromitujących błędów metodologicznych w koncepcjach (wnioskach) badań pedagogicznych 252. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Edukacja i struktura społeczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poznań, ref. O wartości tworzenia szkół autorskich w Polsce

22 Strona ChAT i DSH w Warszawie VII Międzynarodowa Konferencja Edukacja alternatywna dylematy teorii i praktyki Prowadzenie obrad plenarnych. Przekład z języka czeskiego dwóch referatów: Jaroslava Vetesky i Aleny Valisove z Czech 254. Komitet nauk Pedagogicznych PAN XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów KNP PAN Supraśl ref. Makro-, mezo- i mikro- uwarunkowania braku demokracji w polskich szkołach. Dyskursy, modele, wyniki własnych badań 255. Uniwersytet Łódzki Łódź Otwarcie i bierny udział w konferencji KNP Zespołu Historii Wychowania 256. KNP PAN Poznań Wydział Studiów Edukacyjnych Referat plenarny. Pt. Przyczyny porażek naukowych pedagogów Wydział Nauk Pedagogicznych APS referat plenarny: Patologie w akademickiej pedagogice. APS Warszawa "RESOCJALIZACJA, REINTEGRACJA, INKLUZJA - WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE DLA TEORII I PRAKTYKI 258. Uniwersytet Wrocławski XXV Forum Pedagogów temat: Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia Wrocław: referat plenarny: Transformacja pedagogiki- transformacją jej przestrzeni Uniwersytet Zielonogórski Międzynarodowa Konferencja referat plenarny, Dziecko jako niepożądany obiekt autokratycznych przemian w edukacji 260. Zespół Szkolno-Przedszkolny Konferencja Korczakowska referat plenarny Wychowanie ku przyszłości- uwarunkowania cywilizacyjne, a niezmienne mechanizmy rozwoju Moszczanka k/prudnika Konferencja w ramach roku Korczakowskiego- Wychowanie ku przyszłości- uwarunkowania cywilizacyjne, a niezmienne mechanizmy rozwoju 261. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus Komitet Nauk Pedagogicznych PAN Edukacja w Polsce: diagnoza, modele, prognozy, warszawa ref. Polityka edukacyjna wobec demokracji jako idei, wartości, ustroju 262. Komitet Rozwoju Edukacji Narodowej PAN Założenia raportów o stanie oświaty Warszawa, ref. Etatyzm oświatowy 263. České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií Praha Republika Czeska Humanitní a technické vědy:je možné vést v pedagogickém procesu dialog? ref. Personalno-egzystencjalna pedagogika dialogu 264. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Urząd Marszałkowski w Łodzi, Kurator Oświaty w Łodzi Być ojcem i wychowywać ref. Wychowanie do ojcostwa 265. Polskie Stowarzyszenie Montessori Akademia Pedagogiki Specjalnej UŁ Polskie Dni Montessori ref. Wychowanie do wartości a wychowanie wartościowe

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Zakład Pedagogiki 1. Kadra dydaktyczna W roku akademickim 2013/2014 Zakład Pedagogiki prowadził kierunek pedagogika, obsługiwany przez kadrę dydaktyczną składającą

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE KSIĄŻKI AUTORSKIE 1. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń 2005. 2. Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989. Toruń

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Nr 1 (20) 2014 r. ISSN 1732-4130 ROK AKADEMICKI 2013/2014 - PIERWSI ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA (Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo część praktyczna)

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki 1. Postawy rodziców a przygotowanie dzieci do nauki szkolnej 2.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ JAKO JEDNA Z MOśLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 Opole 2015 Redakcja: Bernard Linek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE _16 NAUKA, Projekty polonistyczne _16. _ Wielki słownik polsko-niemiecki

KSZTAŁCENIE _16 NAUKA, Projekty polonistyczne _16. _ Wielki słownik polsko-niemiecki _16 NAUKA, KSZTAŁCENIE _ Wielki słownik polsko-niemiecki Słownik, pod redakcją naukową prof. dr hab. Józefa Wiktorowicza i dr Agnieszki Frączek, przygotowały zespoły doświadczonych leksykografów z Poznania

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2 Józef Półturzycki 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 3 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo