Quality Austria. Certyfikacja Systemów Zarządzania Szkolenia, Badania, Ekspertyzy. Katalog szkoleń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Quality Austria. www.qualityaustria.com.pl. Certyfikacja Systemów Zarządzania Szkolenia, Badania, Ekspertyzy. Katalog szkoleń"

Transkrypt

1 Quality Austria Certyfikacja Systemów Zarządzania Szkolenia, Badania, Ekspertyzy Sukces z jakością Katalog szkoleń

2 Pomocna w tym obszarze może okazać się współpraca z naszą jednostką certyfikacyjną i szkoleniową. Quality Austria-Polska należy do grupy firm Quality Austria i jest organizacją, której misją jest,, Sukces z jakością. Szanowni Państwo, Bardzo często słyszymy o nadchodzących problemach, o wyrzeczeniach które nas czekają i do których powinniśmy się powoli przyzwyczajać. Wiele tego rodzaju stwierdzeń jest wypowiadanych również i przez osoby, które tak naprawdę nie wiedzą jak stawić czoła obecnej rzeczywistości. Nie można bezczynnie czekać. Nie można tłumaczyć niepowodzeń zrzucając ciężar odpowiedzialności na sytuację ekonomiczną na świecie. Wszystko i wszyscy oczekują od nas ciągłych przemian i dostosowywania się do nowych wyzwań. To co było lub jest dzisiaj uważane za dobre może okazać się już jutro niewystarczające. Wiele osób może postawić pytanie - jak dostosować się do tych zmian? Odpowiedź może być bardzo prosta. Musimy wytrwale realizować określoną MISJĘ przedsiębiorstwa. W misji bardzo często pojawiają się stwierdzenia związane z realizacją celów jakościowych, zadowoleniem klienta, dbałością o środowisko czy też bardzo często działania związane z odpowiedzialnością społeczną. Czy można realizować te zadania jeżeli będziemy bierni w stosunku do zmian ekonomicznych? Bezczynność spowoduje, że ani jeden z tych postulatów, które pojawiły się w misji firmy nie będzie realizowany. Niewątpliwie taka sytuacja może doprowadzić do katastrofy. Jako jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa już kilkadziesiąt lat świadczy usługi certyfikacyjne i szkoleniowe na całym świecie. Quality Austria jest członkiem takich organizacji jak EOQ, IQ Net, VDA. Przeprowadza certyfikacje i prowadzi szkolenia we wszystkich systemach począwszy od ISO 9001 poprzez branżę motoryzacyjną, spożywczą kończąc na lotnictwie i kosmonautyce. Każda firma, która posiada certyfikat wydany przez Quality Austria potwierdza swoje wysokie przekonanie do takiego elementu jakim jest zadowolenie swoich klientów. Myślę, że obecność firmy Quality Austria-Polska Sp. z o.o. na rynku polskim jest wielką szansą dla wszystkich tych którzy sukces swojego przedsiębiorstwa wiążą z jakością i ze zintegrowanymi systemami zarządzania. Mirosław Bienioszek Prezes Zarządu Quality Austria Polska Sp. z o. o. Europejskie badania naukowe dowodzą, że 70% firm w perspektywie przyszłego roku deklaruje wzrost działań w zakresie poprawy jakości swoich wyrobów i usług. Na pytanie,,jakie są trzy najważniejsze elementy zagrożenia dla firmy na drugim miejscu po,,zagrożeniu ekonomicznym pojawiła się obawa o kwalifikowany personel. Ciągły rozwój może zapewnić organizacja, która w sposób świadomy i konsekwentny realizuje cele związane z jakością oraz cele związane z dostosowywaniem wiedzy swojego personelu do potrzeb obecnego rynku. 2

3 O firmie Sukces z jakością zobowiązuje Wydane certyfikaty Certyfikacja, Weryfikacja, Badania i Ekspertyzy Naszą wizję przedsiębiorstwa lub slogan,,sukces z jakością konsekwentnie stosujemy w trakcie świadczonych przez nas usług certyfikacyjnych, weryfikacyjnych, przeprowadzanych ekspertyz, prowadzonych szkoleń. Konsekwentnie rozbudowane know - kow, krajowa jak i międzynarodowa sieć współpracy w połączeniu z praktyką podczas realizowanych prac stanowi podłoże do osiągnięcia sukcesu przez naszych klientów. Quality Austria postawiła sobie ambitny cel, aby jakość w przedsiębiorstwach była konsekwentnie poprawiana poprzez zintegrowane systemy zarządzania, przez audyty, ocenę, przez krajowe i międzynarodowe uznane szkolenia jak i przez aktualna naukę połączoną z praktyką. Quality Austria certyfikuje i weryfikuje jakość, środowisko i bezpieczeństwo na zgodność z międzynarodowymi standardami. W szczególności specjalną troską objęte są standardy branżowe. Zakres usług Quality Austria gwarantuje naszym klientom długotrwałą współpracę i dalszy rozwój strukturalny jak również prawidłowe funkcjonowanie występujących w firmach procesów. Wysoka skuteczność występujących procesów wpływa na znaczne oszczędności czasu i kosztów. Uwolnione środki mogą być przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji czy też lokaty przynoszące odpowiednie środki finansowe. Quality Austria jest gwarancją zwiększenia wartości przedsiębiorstwa i uzyskania przez to lepszej pozycji rynkowej. Poprzez swoje szczególne kompetencje w zakresie certyfikowania zintegrowanych systemów zarządzania Quality Austria przyczynia się w szczególny sposób do dalszego rozwoju firmy. Certyfikaty z akredytacją Quality Austria jest akredytowana przez BMWFJ Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH posiada akredytację BMWFJ Bundesministerium für Wirtschaft, Familie Und Jugend (BGBL II nr 362/2007). Quality Austria uważana jest za wiodącego partnera w zakresie świadczonych usług certyfikacyjnych, weryfikacyjnych i szkoleniowych w obszarach jakości, środowiska i bezpieczeństwa. Dowodem na to jest ponad wydanych certyfikatów. 3

4 O firmie Dlaczego warto wybrać Quality Austria Trade Service do przeprowadzania certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 9000, ISO 14001, OHSAS, 18001, SCC, VDA6.x, ISO/TS and TL Za szczególny sukces uznajemy naszą akredytację nadaną przez Ministerstwo Gospodarki Austrii. Udzielenie akredytacji w Austrii jest ustawowo uregulowane, a jej utrzymanie jest uważane za szczególnie trudne i wymagające spełnienia licznych przesłanek. Ponad referencji wystawionych we wszystkich branżach: Ponad przeprowadzonych certyfikacji, dokonanych weryfikacji i ocen systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w organizacjach działających w różnych obszarach o różnej wielkości. Tak duża liczba jest gwarancją rozpoznawalności marki Quality Austria oraz zapewnia długoletnią współpracę i przekazywanie Państwa organizacji znaczącego know how wynikającego z naszego doświadczenia. Certyfikaty IQ Net: Uznane i cenione na całym świecie. W Austrii takie certyfikaty mogą być wystawiane tylko i wyłącznie przez naszą organizację. Certyfikat IQ Net wystawiany jest bezpłatnie na życzenie Klienta. Międzynarodowa sieć: Poprzez organizacje krajowe, regionalnych menadżerów, wyłącznych partnerów i różne kooperacje, qualityaustria jest reprezentowana w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej, Azji, Afryce Północne i Ameryce Południowej. Pierwsza akredytowana jednostka: ÖQS jako członek qualityaustria Training, Certification and Evaluation Ltd. uzyskała jako pierwsza organizacja akredytację nadaną przez Ministerstwo Gospodarki Austrii, przez VDA jak również przez British Retail Consortium i HDE Ponad 500 Audytorów, Asesorów i Ekspertów w 50 krajach: Nasi Eksperci wywodzą się z organizacji o różnych wielkościach i działających na różnych obszarach. W związku z tym mogą pracować w zakresie swoich uprawnień menadżerskich oraz doświadczenia w audytowaniu. Jako pierwsi informowani: Pracownicy qualityaustria reprezentują naszą jednostkę we wszystkich odpowiednich gremiach normalizacyjnych (Technical Comittes), a przez to mogą jako współtwórcy informować organizację oraz Klientów o ewentualnych trendach i nadchodzących zmianach. Informacja internetowa: Informacja o certyfikowanych przez qualityaustria organizacjach jest publikowana na stronie internetowej. Na życzenie Klienta zostanie aktywowany link do strony domowej certyfikowanej organizacji. Forum Quality Austria: Z liczbą ok. 700 uczestników, nie wliczając w to naszych Klientów i VIP-ów, reprezentujących gospodarkę i administrację rządową, qualityaustria organizuje Forum, które zaliczane jest do największych wydarzeń Europy w tematyce związanej z Systemami Zarządzania. 4

5 Jakość Jakość System Zarządzania Jakością certyfikowany jest na zgodność z normą ISO 9001:2008 Korzyści dla klienta Wiele czynników przemawia za wprowadzeniem Systemów Zarządzania na zgodność z normą ISO 9001, a także na zgodność z wymagania nami branżowymi: Wzmocniona orientacja na klienta, zrozumiały wzrost zadowolenia klienta Redukcja reklamacji Istotny spadek kosztów procesowych Pozytywny wpływ na ciągły rozwój organizacji i jej wewnętrznej komunikacji Wzrost motywacji pracowników Wzrost świadomości w zakresie odpowiedzialności pracowników Znaczna optymalizacja procesu oceny Istotny wzrost wartości firmy Znaczna oszczędność kosztów i zasobów Znaczący wkład w zakresie ochrony know-hows Zakończona sukcesem certyfikacja systemów zarządzania umożliwia w wielu przypadkach wpis na listę kwalifikowanego dostawcy Grupy docelowe O certyfikaty potwierdzające zgodność postępowania z wymaganiami norm ISO serii 9000 mogą ubiegać się organizacje każdej branży i każdej wielkości. Zakres oferowanych usług Quality Austria ISO 9001:2008 ISO (Ochrona środowiska) EMAS (Ochrona środowiska) ISO (Ochrona pracy) SCC (Safety Certificate Contractors Bezpieczeństwo pracy) SCP (Sfety Certificate Personnel Leasing Bezpieczeństwo pracy) ISO/TS 16949:2002 (Automotive) VDA 6.1/2/4 (Automotive) KBA (Automotive) ISO (Branża spożywcza) HACCP (Branża spożywcza) IFS, BRC (Branża spożywcza) ISO (Ochrona informacji) AS/EN/JSQ 9100 (Lotnictwo I kosmonautyka) TL 9000 (Telekomunikacja) IRIS (International Railway Industrie Standard Kolejnictwo) ISO (Wyroby medyczne) SQAS (Safety and Quality Assessment System Transport, Spedycja, Logistyka) i wiele innych 5

6 Środowisko i Bezpieczeństwo Środowisko Bezpieczeństwo Świadomość organizacji w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ich bezpieczeństwa to czynniki, które wyróżniają firmę na arenie międzynarodowej. Poprzez certyfikację Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy czy Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowia organizacja demonstruje swoje zdecydowanie do podjęcia działań w zakresie ochrony swoich pracowników przed złymi czynnikami wpływającymi na ich zdrowie. Korzyści dla klienta Przejrzystość prawna i ochronna Ciągłe doskonalenie Redukcja wypadków i spadek zachorowań wśród pracowników Polepszenie wizerunku publicznego Wzrost zaufania i akceptacji przez pracowników, klientów i organy administracji Grupy docelowe ISO i EMAS Podstawowym celem zarządzania środowiskowego według ISO jest wytworzenie mechanizmów ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania jego degradacji zgodnie z wymogami prawnymi i społecznoekonomicznymi. Zarządzanie środowiskowe oferuje kompleksowe korzyści polegające na Minimalizacja ryzyka poprzez ocenę procesów środowiskowych i ich wpływów Przejrzystość prawna i ochrona poprzez zgodność z prawem Skuteczność i szybkość działania w razie awarii Minimalizacja i zapobieganie emisjom i wypadkom Wczesne wykrywanie problemów związanych ze środowiskiem Wzrost zaufania i akceptacji przez pracowników, klientów, organy administracji Wzrost motywacji pracowników Obniżenie kosztów Budowa pozytywnego wizerunku publicznego Grupy docelowe ISO jest dedykowana do organizacji, które już wdrożyły system zarządzania jakością i chcą systematycznie uwzględniać i ciągle polepszać istotne obszary środowiskowe. OHSAS jest odpowiednie dla firm, które zbudowały już swój system zarządzania Jakością. Zasadniczo wszystkie organizacje mogą niezależnie od branży i wielkości, wprowadzić system zarządzania bezpieczeństwem. SCC skierowane jest do firm świadczących usługi techniczne, w szczególności świadczone w branży budowlanej i pokrewnych, firm montażowych itd. SCP kieruje się w szczególności dla dostawców usług osobowych, a SQAS dla firm transportowych i spedycyjnych. Zakres produktów OHSAS System zarządzania Bezpieczeństwem Pracy SCC System Zarządzania Bezpieczeństwem w Usługach Technicznych SCP System Zarządzania Bezpieczeństwem dla Dostawców Usług Osobowych BS 8800 System Zarządzania Bezpieczeństwem, Zdrowiem i Środowiskiem w Produkcji SQAS System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości w celu ochrony osób w transporcie drogowym SA 8000 odpowiedzialność społeczna 6

7 Droga do certyfikatu Droga do certyfikatu - przebieg 7

8 Szkolenia Szkolenia Szkolenia Quality Austria zawsze organizowane są na wysokim poziomie co zapewnia firmie przewagę nad konkurencją: Każdego roku od 7000 do 7500 osób uczestniczy w szkoleniach, seminariach i szkoleniach odnawiających. Certyfikaty uczestników są akredytowane i uznawane na arenie krajowej i międzynarodowej. Egzaminy gwarantują wysoki poziom i zapewniają zachowanie wysokiego poziomu jakości uczestników kończących nasze szkolenia. Szkolenia odnawiające przekazują aktualną wiedzę i umiejętności. Quality Austria jest jedyną instytucją w Austrii, która jest uprawniona do wydawania certyfikatów EOQ. Mieszanka metod przynosi korzyści przy praktycznym wdrożeniu: Wykłady stanowią kompaktowe wprowadzenie. Dyskusje wspierają zrozumienie podstaw Przykłady skonsolidowanej wiedzy oraz możliwość wprowadzania tej wiedzy do codziennego użytku. Ograniczona liczba uczestników zwiększa osobiste, indywidualne korzyści w know how. Praca zespołowa i studia przypadków Egzaminy motywują ludzi do zrównoważonego nabywania wiedzy, zapewniają wysoki poziom nauczania i są traktowane jako dowody odbycia szkolenia. Podstawowa koncepcją szkoleń organizowanych przez Quality Austria jest krystalizacja zintegrowanych modeli tzw. Elementów systemu, które mają wpływ na kształt całego zintegrowanego systemu zarządzania. Korzyści dla uczestników Od 2006 roku wielką korzyścią dla uczestników szkoleń jest to, że uczestnictwo w jednym modelu szkoleń wystarcza, aby ubiegać się o uzyskanie certyfikatu innych modeli szkoleń w obszarach jakości, środowiska czy też bezpieczeństwa. Aby skutecznie uzyskać uprawnienia w innych obszarach konieczne jest tylko wykazanie się uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych. Tym samym wykorzystuje się już podczas kursów synergię w znaczeniu integracji systemów. Korzyści dla organizacji Z praktycznego punktu widzenia uczestnicy szkoleń muszą przeciwstawić się wyzwaniom związanym z zarządzaniem różnych systemów zarządzania, aby skutecznie wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie model zintegrowanego systemu zarządzania. Uczestnicy są w stanie wyodrębnić wspólne elementy systemowe jak i wdrożyć specyficzne wymagania i zobowiązania systemowe. Poprzez takie przygotowanie zostaną wyeliminowane ewentualne tzw.,,wyspy systemowe i stworzone systemy zarządzania, które będą optymalnie wspomagać przedsiębiorstwa. Zakres specjalistycznych kursów Manager jakości Zarządzanie Jakością dla służby zdrowia Zarządzanie Środowiskowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Auditor i Pełnomocnik zarządzania Jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO/TS 16949, systemów bezpieczeństwa żywności Zintegrowane Systemy Zarządzania ISO 22000, IFS/BRC, HACCP Zarządzanie ryzykiem i wiele innych 8

9 Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem Systemy Zarządzania i Ciągłość Działania Sukces z jakością Quality Austria Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury Mikołów Tel.: Fax: Katalog szkoleń

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SPOŻYWCZA. www.qualityaustria.com.pl HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000. Czym są standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności?

BRANŻA SPOŻYWCZA. www.qualityaustria.com.pl HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000. Czym są standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności? HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000 BRANŻA SPOŻYWCZA Przedsiębiorco! Jeżeli: prowadzisz firmę produkującą żywność, dodatki do niej lub jakiekolwiek inne towary mające kontakt z żywnością, świadczysz

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2013

Program szkoleniowy na rok 2013 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2013 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 2 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Wrzesień 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Wrzesień 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Wrzesień 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI 3-7 O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Styczeń 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bardziej szczegółowo

OFERTA. apple ibooks Author V.2012.01. TOP Management Service 05-509 Józefosław, Pastelowa 28

OFERTA. apple ibooks Author V.2012.01. TOP Management Service 05-509 Józefosław, Pastelowa 28 V.2012.01 OFERTA TOP Management Service 05-509 Józefosław, Pastelowa 28 e-mail: office@topmamagementservice.pl tel. +48 534 270061 O nas Wasz sukces, dzięki naszej kompetencji. Naszym celem jest profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Już XV lat razem! W tym numerze: TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o.

Już XV lat razem! W tym numerze: TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. NUMER 2 (WRZESIEŃ 20 11) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. TÜVPOL Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club W tym numerze: Już XV lat razem! Szanowni Państwo, Drodzy Klienci! Słowem wstępu Prof.

Bardziej szczegółowo

Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości.

Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości. Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości. TWOI PARTNERZY NA RZECZ BEZPIECZNIEJSZEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. 9 Coraz częściej mówi się, że pacjent powinien być w absolutnym centrum każdej decyzji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Marek RĄCZKA Streszczenie: W artykule podjęto próbę pokazania przykładów wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Rynek certyfikatów w Polsce

Rynek certyfikatów w Polsce 29 Rynek certyfikatów w Polsce Rozpoczęcie debaty publicznej nad rolą certyfikacji w obrocie gospodarczym jest obecnie sprawą konieczną i stanowi punkt wyjścia do podjęcia odpowiednich działań propagujących

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wiedza pracowników najcenniejszym zasobem organizacji. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 1/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Ludzie: Technologie:

Wiedza pracowników najcenniejszym zasobem organizacji. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 1/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Ludzie: Technologie: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 1/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Wiedza pracowników najcenniejszym zasobem organizacji Technologie: Etyczny hacking czyli jak ochronić najcenniejsze zasoby organizacji

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo niejedno ma imię

Doradztwo niejedno ma imię Doradztwo niejedno ma imię Firmy konsultingowe działające na rynku polskim swoim zasięgiem objęły już wiele dziedzin. Studiowanie konsultingu gospodarczego nie musi ograniczać się tylko li wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Temat Miesiąca - comiesięczny biuletyn informacyjny pod redakcją Rady Specjalistów EFWF 1

Temat Miesiąca - comiesięczny biuletyn informacyjny pod redakcją Rady Specjalistów EFWF 1 Temat Miesiąca - comiesięczny biuletyn informacyjny pod redakcją Rady Specjalistów EFWF 1 TEMAT MIESIĄCA Numer 5/2007 Redaktor Naczelny Joanna Szostek Redaktorzy Izabela Czak-Żukowska Ewa Gełzakowska Janina

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo