Program szkoleniowy na rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkoleniowy na rok 2013"

Transkrypt

1 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2013 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa

2 2 Spis treści 2 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security Services 3 Usługi i współpraca 4 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg norm ISO Zarządzanie Ryzykiem w Systemie Bezpieczeństwa Informacji ISO Manager Bezpieczeństwa Informacji ISM szkolenie akredytowane 5 Auditor Bezpieczeństwa Informacji ISA szkolenie akredytowane 6 Szkolenie odnawiające dla Managera i Auditora BI szkolenie akredytowane 6 Auditor Wewnętrzny ISO System zarządzania ciągłością działania BCM 7 Ochrona danych osobowych 8 Akredytacja 8 Dlaczego warto wybrać CIS Certification & Information Security Services?

3 3 CIS - Certifcation & Information Security Services Profil jednostki Nieustannie rosnąca liczba pracowników zajmujących stanowiska kierownicze uświadamia sobie, jak ważna jest ochrona danych firmy i klientów, łącznie z pozostałymi czynnikami ważnymi dla firmy. Również na rynku staje się normą, że świadczące usługi podmioty i dostawcy stale zapewniają swoim klientom wysoki poziom bezpieczeństwa informacji. Dlatego ze względu na stale pojawiające się nowe i coraz bardziej złożone wymogi dotyczące bezpieczeństwa, firmy potrzebują kompleksowo zorientowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), przy pomocy którego można nie tylko bezpieczeństwo to osiągnąć, ale również je monitorować i nieustannie doskonalić. W skali międzynarodowej jedną z najbardziej poważanych instytucji w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych jest CIS Certification & Information Security Services, mająca główną siedzibę CIS-International w Wiedniu. Firma CIS należy do pięciu najbardziej prestiżowych instytucji tego typu na świecie. Jednostka działa w skali ogólnoświatowej przejawiając szczególną aktywność w krajach Europy Środkowej (Republika Czeska, Słowacja, Polska, Węgry, Szwajcaria i Niemcy). Jest obecna również w Azji (Chiny, Japonia, Katar, Indie), Ameryce Północnej (USA, Kanada) i Ameryce Południowej (Kolumbia). Klient znajdujący się na tych rynkach otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw usług w zakresie bezpieczeństwa informacji, takich jak: certyfikacja standardów ISO oraz ISO 20000, audyty nadzorujące i przegląd systemów bezpieczeństwa zarówno od strony technicznej, jak również dokumentacyjnej, programy szkoleniowe itd. Całość jest prowadzona przez renomowaną, międzynarodową instytucję, w lokalnym języku oraz po konkurencyjnych cenach w danym regionie. Oferta CIS CERT to: Certyfikacja systemów zarządzania ISO / Stage Review Akredytowane szkolenia Menedżer BI/Audytor BI Szkolenia typu in-house

4 4 Usługi i współpraca CIS - Certification & Information Security Services oraz jej organ akredytacyjny, austriackie Ministerstwo Gospodarki i Pracy (BMWA), są członkami i sygnatariuszami EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) oraz wielu innych gremiów międzynarodowych. Uznanie na rynku światowym jednostka zyskała przede wszystkim poprzez skupienie sie wyłącznie na zagadnieniach SZBI (systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji łącznie z ICT), ponieważ zdaje sobie sprawę z wagi i wysokiego wyspecjalizowania tej tematyki. Swoim klientom zapewnia najwyższą fachowość usług. Quality Austria jest partnerem Narodowej Polityki Jakości w RCz, a także członkiem IQNet, IATF, EOQ, VDA,QMC, EA, IAF i wielu innych stowarzyszeń międzynarodowych. Pozostałe usługi w zakresie certyfikacji i szkoleń, które dotyczą innych standardów, firma CIS oferuje swoim klientom w oparciu o współpracę ze swoimi renomowanymi partnerami. Klient może skorzystać również z pożądanego efektu synergicznego w postaci szerokiej oferty szkoleń lub kompleksowej certyfikacji według norm ISO 9001, ISO 14001, EMAS, VDA 6.x, ISO/TS 16949, OHSAS i innych. Raiffeisen Informatik, 800 pracowników Michael Ausmann, menadżer bezpieczeństwa IT: Dzięki orientacji normy ISO na bezpieczeństwo informacji zagadnienie rozpatrywane jest całościowo: Pod uwagę są brane wszystkie czynniki, mające zasadnicze znaczenie w cyklu informacyjnym, a nie tylko pojedyncze elementy IT. Jednym z głównych partnerów w ramach ogólnoświatowej działalności spółki CIS jest międzynarodowa jednostka certyfikująca, szkoleniowa i opiniodawcza Quality Austria, posiadająca ponad 650 audytorów, reprezentowana w ponad 60 krajach świata. Certyfikacja wg ISO to czerpanie z doświadczeń innych firm - takich jak ABB, Canon, Ericsson, Unisys

5 5 CIS_1 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg norm ISO CIS_2 Zarządzanie Ryzykiem w Systemie Bezpieczeństwa Informacji ISO Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę z zakresu podstaw i zasad zastosowania SZBI. Osoby, które chcą pozyskać lub poszerzyć wiedzę w zakresie wdrażania SZBI Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nad SZBI Administratorzy bezpieczeństwa informacji Wprowadzenie do systemu SZBI Cel i zakres systemu wg ISO Cele realizacji źródła normatywne wymagań bezpieczeństwa Wytyczne wdrożenia wg ISO Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO Inwentaryzacja zasobów Podatności i zagrożenia Plan postępowania z ryzykiem Ćwiczenia 2 dni / 16 godzin (9 17) Warszawa styczeń 900,- Mikołów marzec 775,- Poznań maj 900,- otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Uczestnik kursu nabywa wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania zarządzania ryzykiem w organizacji. Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nad SZBI Audytorzy zarządzania BI Osoby odpowiedzialne za SZBI w organizacji Koncepcja ryzyka Struktura procesu i wybrane techniki ZR Algorytm procesu analizy ryzyka Wymagania ISO a postępowanie z ryzykiem Wytyczne szacowania ryzyka zgodnie z ISO Zakres i polityka SZBI Aktywa informacji i ich inwentaryzacja Wybrane modele zarządzania ryzykiem Analiza, ocena i monitorowanie ryzyka Postępowanie z ryzykiem Deklaracja stosowania zgodnie ISO Przypadki ponownego szacowania ryzyka 1 dzień / 8 godzin (9 17) Poznań 1 luty 600,- Mikołów 10 maj 490,- otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

6 6 CIS_I3 Manager Bezpieczeństwa Informacji ISM szkolenie akredytowane CIS_I4 Auditor Bezpieczeństwa Informacji ISA szkolenie akredytowane Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą znać procesy i wymagania związane z realizacją norm ISO i ISO w firmie i ich praktycznym zastosowaniem. Zalecane jest aby uczestnik posiadał wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i zagadnień informacyjnych. Nie jest to warunek konieczny uczestnictwa w szkoleniu. Kurs obejmuje 3 moduły, w których można uczestniczyć niezależnie: Podstawy psychologii i komunikacji dla Menadżera BI Norma ISO 27001, ISO Podstawy prawa: Ochrona i bezpieczeństwo danych Ustawy o konkurencji Handel elektroniczny Prawa autorskie 4 dni / 32 godziny (9 17) Mikołów luty 2999,- Warszawa 6-9 maj 3199,- otrzymują Certyfikat CIS IS-Manager. Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę z zakresu podstaw i zasad zastosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymaganiem koniecznym do spełnienia by przystąpić do szklenia jest ważny certyfikat menadżera BI, znajomość terminologii IT i podstaw technicznych IT. Plan program szkoleniowego składa się z 2 modułów treningowych: Podstawy psychologii Auditora Bezpieczeństwa Informacji Techniki auditu Bezpieczeństwa Informacji moduł ten zawiera całą praktykę przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych Przegląd wymagań normy ISO dni / 24 godziny (9 17) Mikołów marzec 2199,- Warszawa 5-7 czerwiec 2399,- otrzymują Certyfikat CIS IS-Auditor

7 7 CIS_I5 Szkolenie odnawiające dla Managera i Auditora BI szkolenie akredytowane CIS_I6 Auditor Wewnętrzny ISO Aktualizacja wiedzy, wymiana doświadczeń, praktyczne aspekty zastosowania. Managerzy i Auditorzy, których certyfikaty utraciły ważność. Osoby chcące odświeżyć swoją wiedzę z zakresy systemu bezpieczeństwa informacji ISO Dalszy rozwój ISMS wg norm ISO 27001/ISO27002 Wymagania standardu oraz efektywna implementacja w praktyce Nowe dodatkowe standardy, nowa zawartość w standardach serii ISO Nowe metody oraz międzynarodowe doświadczenia Zewnętrzne i wewnętrzne audyty: synergia oraz optymalizacja systemów dzięki strukturalnym procesom Strategia oraz organizacja rozwoju Pytania związane z wewnętrzną implementacja, zadane przez uczestników 2 dni / 16 godzin (9 17 ) Warszawa 4-5 kwiecień 1490,- Uprawnienie do przedłużenia ważności certyfikatu Managera i Auditora IS. Certyfikat itsmf pozwala audytorowi występować w imieniu akredytowanych organizacji, lub też działać jako konsultant IT, koncentrujący sie na ocenie zgodności z ISO Zewnętrzni audytorzy, którzy są aktywni w jednostkach certyfikujących i chcą przeprowadzać audity i oceny wg ISO dla organizacji Audytorzy wewnętrzni i oceniający, którzy chcą przeprowadzać audity i oceny wg ISO w ramach organizacji w celu ciągłego kontrolowania zgodności z normą Wstęp i treść ISO Przegląd procesu certyfikacji Wprowadzenie do ISO 20000: koncepcje, procesy, właściwości ISO cześć pierwsza: Specyfikacja zarządzania systemem ISO część druga: Kodeks postępowania Korzystanie z narzędzi Zakres ISO Wdrożenie ISO dni / 24 godziny (9 17) Poznań marzec 1300,- otrzymują certyfikat,,auditora ISO

8 8 CIS_I7 Zarządzanie ciągłością działań BCM CIS_I6 Ochrona danych osobowych Zrozumienie zasad wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa i działania w ochronie przed potencjalnie negatywnymi skutkami biznesowymi sytuacji kryzysowych. Osoby odpowiedzialne za strategię firmy Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne firmy Menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nad systemem BCM Audytorzy zarządzania ciągłością działania Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania (BCM) Zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji Określenie strategii przetrwania Wymagania systemu BCMS Opracowanie i wdrożenie reakcji na nieprzewidziane zdarzenia Aktualizacja i przegląd planów Ćwiczenia Test 2 dni / 16 godzin (9 17 ) Mikołów czerwiec 775,- otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Podniesienie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych. Zdobycie umiejętności interpretacji prawa krajowego i europejskiego. Osoby które przetwarzają dane w firmie Pracownicy HR Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji Podstawy prawne ochrony danych osobowych Terminologia i definicje Zasady przetwarzania, udostępniania i powierzania danych osobowych Dane wrażliwe Incydenty i naruszenia danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Administrator Danych oraz Bezpieczeństwa Informacji Dokumentacja danych osobowych Konsekwencje wycieku danych Przepisy karne 2 dni / 16 godzin (9 17) Ustroń luty 900,- Poznań czerwiec 900,- podatek VAT. otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

9 9 Akredytacja Dlaczego CIS? Jednostka CIS - Certification & Information Security Services posiada prestiżową akredytację w zakresie certyfikacji systemów i osób, udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWA, jest także posiadaczem akredytacji brytyjskiej, udzielonej przez itsmf, w zakresie zarządzania usługami IT zgodnie ze standardem ISO Symbole akredytacyjne i rejestracyjne są uznawane na całym świecie. Podczas kursów ISO i ISO 20000, w zależności od ich przebiegu, uzyskasz wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień dotyczących normy i jej interpretacji, korzystania z podejścia procesowego, podstaw prawnych i psychologii, a wszystko to przebiegnie w sposób ukierunkowany na praktykę. Udział w naszych szkoleniach będzie strategiczny dla dalszego rozwoju Twojej kariery. CIS - Certification & Information Security Services oraz jej organ akredytacyjny są członkami i sygnatariuszami EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) oraz wielu innych gremiów międzynarodowych, które tworzą ramy ogólnoświatowej zgodności kryteriów akredytacji. Jako jednej z nielicznych, jednostce CIS przysługuje prawo umieszczania na swoich produktach symboli państwowych. Trenerzy CIS, dzięki swoim kwalifikacjom w zakresie technologii i umiejętnościom związanym z zarządzaniem, spełniają szereg złożonych wymagań z zakresu bezpieczeństwa informacji i zarządzania usługami. Pracując w pełnym wymiarze godzin są ciągle aktywni w dziedzinie, w której się specjalizują. W ten sposób nasi najlepsi trenerzy gwarantują Państwu realizację praktycznego szkolenia na najwyższym poziomie. Przewaga CIS nad klasyczną formą seminariów, szkoleń i kursów: Dzięki akredytacji udzielonej CIS przez BMWFJ dla ISO oraz przez itsmf UK dla ISO certyfikaty uzyskane przez uczestników tych szkoleń uważane są za dokument w skali krajowej i międzynarodowej oraz są rozpoznawane i uznawane na całym świecie. CIS - Twój standard bezpieczeństwa

10 Bezpieczeństwo informacji Przekaż swoje informacje we właściwe ręce CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14; Mikołów; Polska tel.: fax: web: CIS - Twój standard bezpieczeństwa

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo