BRANŻA SPOŻYWCZA. HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC Czym są standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA SPOŻYWCZA. www.qualityaustria.com.pl HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000. Czym są standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności?"

Transkrypt

1 HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC BRANŻA SPOŻYWCZA Przedsiębiorco! Jeżeli: prowadzisz firmę produkującą żywność, dodatki do niej lub jakiekolwiek inne towary mające kontakt z żywnością, świadczysz usługi cateringowe, gastronomiczne lub hotelarskie, jesteś dostawcą sieci handlowych, Twój odbiorca poddaje Cię ocenie jako swego dostawcę, zależy ci na powiększeniu rynków zbytu to na pewno jesteś w grupie przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. System taki najlepiej wdrażać wzorując się na normach powszechnie uznawanych a opartych na wymaganiach sformalizowanych przez sieci handlowe i organizacje normalizacyjne w postaci standardów IFS, BRC, ISO oraz FSSC Czym są standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności? Są to normy, których zastosowanie w praktyce biznesowej producenta i dystrybutora żywności pozwala w sposób uporządkowany i systematyczny panować nad wszystkimi czynnikami, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu zdrowotnemu konsumenta. Wszystkie standardy stosowane jako podstawa systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oparte są na wspólnym fundamencie, którym są zasady HACCP, ustanowione w Kodeksie Żywnościowym. HACCP (ang. Hazard Analysis Critical Control Points) to ważne i zarazem proste narzędzie identyfikowania, zarządzania i nadzorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, znane i akceptowane na całym świecie. HACCP - to specjalnie opracowany prewencyjny system gwarantowania bezpieczeństwa eczeństwa zdrowotnego żywności. HACCP - jest systemem postępowania mającym na celu identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. HACCP - nie tylko identyfikuje, e, ale też monitoruje i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. HACCP - jest systemem zarządzania jakością zdrowotną, którego stosowania wymaga prawo Unii Europejskiej od każdego operatora uczestniczącego w łańcuchu produkcji i przetwórstwa żywności. Katalog szkoleń

2 Standardy Jakie istnieją standardy i który z nich wybrać? IFS Jest to standard techniczny (czyli precyzyjnie określający wymagania dotyczące infrastruktury technicznej producenta i dystrybutora) potwierdzony przez Zrzeszenie Federalnych Niemieckich Związków Handlowych (B.D.H. e.v. i Federację Handlu i Dystrybucji (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution), dopuszczony przez Global Food Initiative. Pierwsza wersja standardy International Food Standard została opracowana w 2002 roku przez niemiecki handel detaliczny z inicjatywy Metro AG przy współpracy międzynarodowych związków handlu detalicznego. Inicjatywa opracowania standardu IFS powstała celem poprawy bezpieczeństwa żywności i wzmocnienia zaufania konsumentow w tym zakresie. Standard IFS integruje wymagania związane m.in. w normach ISO, w Kodeksie Żywnościowym, przepisach prawnych, podręcznikach dobrej praktyki (np. Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, Dobrej Praktyki Rolniczej GAP, Dobrej praktyki Laboratoryjnej GLP), jak również aktualne zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia. Stanowi więc kwintesencję wymagań, które należy spełnić dla zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości produktu. Standard IFS jest wciąż udoskonalany i aktualizowany pod kątem pojawiających się wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności. Innymi standardami opracowanymi w tym samym celu i według tego samego schematu, lecz adresowanymi do innej grupy dostawców są: IFS LOGISTIC - dedykowany operatorom spełniającym w łańcuchu żywnościowym funkcje logistyczne, IFS HPC - przeznaczony dla producentów artykułów higieny osobistej i utrzymania domu. BRC Standard BRC, podobnie jak IFS oparty jest na zasadach HACCP, integruje wymagania zawarte w normach serii ISO, GMP i GHP, definiując jednocześnie szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego. Dodatkowym elementem, na który zwraca się dużą wagę jest zgodność wyrobu z prawem żywnościowym. Pierwsza wersja standardu BRC została opublikowana w Wielkiej Brytanii w 1998 roku. Był to dokument, który jasno formułował wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność pod marką własną do sieci brytyjskich hipermarketów. W chwili obecnej standard ten jest doskonale znany nie w całej Europie, ale również na pozostałych kontynentach. Standard BRC jest cały czas udoskonalany pod kątem spełnienia wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz nadążania za nowymi rozwiązaniami technologicznymi i obecnie funkcjonuje już piąte wydanie BRC Global Standard Food. Standard ten jest preferowany przez sieci handlowe wywodzące się z Wielkiej Brytanii. Ponadto w grupie standardów BRC funkcjonują: BRC/IOP Packaging and Packaging Materials - techniczna norma i protokół dla przedsiębiorstw produkujących i dostarczających materiały do pakowania żywności dla detalistów markowych produktów. BRC CP (Consumer Products) - adresowany jest do producentów artykułów typu,,non-food" (np. papieru do pieczenia, chemii domowej, kosmetyków, tekstyliów, szkła) przeznaczonych dla konsumenta finalnego. FSSC i ISO FSSC i ISO to międzynarodowe normy definiujące wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, stosowane przez organizacje zajmujące miejsca w całym łańcuchu dostaw -,,od wideł do widelca". Standard ISO integruje zasady systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontroli (HACCP) oraz etapy wdrażania systemu opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego z wymaganiami standardów ISO serii Za pomocą możliwych do audytowania wymagań, normie połączono plan HACCP z programami wstępnymi (PRP), czyli działaniami nazywanymi zwyczajowo Dobrymi Praktykami. po uszczegółowieniu programów wstępnych w specyfikacji PAS 220 i włączeniu do normy ISO powstał standard FSSC Analiza zagrożeń jest kluczem do skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ponieważ jej prowadzenie pomaga w porządkowaniu wiedzy wymaganej do ustanowienia skutecznej kombinacji środków nadzoru nad zagrożeniami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi. Standardy ISO i FSSC wymagają, aby wszystkie zagrożenia, których wystąpienie można przewidzieć w łańcuchu żywnościowym, łącznie z zagrożeniami które mogą być związane z rodzajem procesu i stosowanymi urządzeniami, były zidentyfikowane i oszacowane.

3 Korzyści Oferta Quality Austria Czy warto wdrożyć wybrany standard zarządzania bezpieczeństwem żywności Prawo obowiązujące w Unii Europejskiej wymaga od każdego operatora żywności stosowania zasad HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, FSSC Jeżeli do wdrożenia tych zasad wykorzystamy któryś z wyżej opisanych standardów, to uzyskujemy dodatkowo podstawę do uznania przez: odbiorców sieciowych i jednostki certyfikujące. Wykorzystując któryś ze standardów opracowanych przez sieci handlowe, zyskujemy dużą szansę zaistnienia w grupie dostawców dużych sieci, których wymagania są bardzo zbliżone. Podchodząc systemowo do zadania zapewnienia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, czyli wybierając któryś ze standardów łatwiej jest utrzymać adekwatność, skuteczność i ciągłość systemu w dłuższym okresie czasu. Mechanizmy wbudowane w system wymuszają działania w kierunku jego utrzymania i doskonalenia, a procedury certyfikacji poprzez wprowadzenie rytmu kolejnych audytów nadzorczych i recertyfikujących motywują do korygowania wszelkich odchyleń i realizowania zaleceń wskazujących obszary tego doskonalenia. Łatwiej też wykazać, ze dołożyliśmy wszelkich starań, aby produkt był bezpieczny. Już nawet samo wykazanie się posiadaniem certyfikatu daje takie zapewnienie odbiorcy Twoich wyrobów, ponieważ jednostka wydająca certyfikat poręcza swoim autorytetem, ze na podstawie przeprowadzonego audytu można stwierdzić skuteczność wdrożonego systemu. Korzyści Jakie więc korzyści odniesiemy z faktu posiadania certyfikowanego systemu? Wdrożenie i certyfikowanie systemu opartego na standardzie IFS lub BRC wpłynie korzystnie na Twój biznes, wniesie do niego wartość dodaną, ponieważ będzie skutecznym narzędziem: zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta zdobycia zaufania klienta poprzez zapewnienie zgodności wyrobów ze specyfikacją i ich powtarzalności promocji wyrobów i firmy redukcji kosztów dzięki zracjonalizowaniu i zestandaryzowaniu działań poprzez poprawienie jakości spełnienia przepisów prawa, a także wiarygodnego wykazania wszystkim zainteresowanym stronom, ze wymagania prawne i normatywne są przez Ciebie spełniane. Quality Austria Tranings-, Zertifizierungsund Begutachtungs GmbH jest jednostką w pełni kompetentną i uprawnioną do prowadzenia procesu certyfikacji i szkoleń w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. W lutym roku została akredytowana przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Austrii wg normy EN w zakresie standardów IFS i BRC i zarejestrowana jako pierwsza austriacka jednostka certyfikująca przez: Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) w zakresie IFS raz British Retail Consortium w zakresie BRC. Quality Austria - Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikacje na zgodność z wymaganiami opisanych powyżej standardów. W trakcie tego procesu audytorzy naszej jednostki w sposób niezależny oceniają, czy wybrany standard został wdrożony z zachowaniem wszystkich wymogów, skutecznie i stosownie do specyfiki zakładu. Nigdy nie traktujemy naszych klientów w sposób szablonowy i rutynowy, do każdego podchodzimy indywidualnie. Procedury certyfikacyjne nie dopuszczają narzucania naszych opinii i sądów w kwestii wyboru metody spełnienia poszczególnych wymagań i zastosowanych środków nadzoru, a jedynie zobowiązują do dokonania oceny, formułowania stwierdzonych niezgodności i wskazania obszarów doskonalenia. takie podejście pozwala na dostarczenie klientowi pewnej wartości dodanej, która przekłada się na efekty działań przy pozostawieniu odpowiedzialności za system po stronie firmy audytowanej. Udokumentowaniem pozytywnego wyniku oceny jest certyfikat Quality Austria. ponadto, bez naliczania dodatkowych kosztów wystawiamy certyfikat międzynarodowej sieci IQNet (dotyczy standardów HACCP, ISO 22000)

4 Dlaczego warto wybrać Quality Austria Ponad 500 Audytorów, Asesorów i Ekspertów w 50 krajach: Nasi Eksperci wywodzą się z organizacji o różnych wielkościach i działających na różnych obszarach. W związku z tym mogą pracować w zakresie swoich uprawnień menadżerskich oraz doświadczenia w audytowaniu. Jako pierwsi informowani: Pracownicy qualityaustria reprezentują naszą jednostkę we wszystkich odpowiednich gremiach normalizacyjnych (Technical Comittes), a przez to mogą jako współtwórcy informować organizację oraz Klientów o ewentualnych trendach i nadchodzących zmianach. Ponad referencji wystawionych we wszystkich branżach: Ponad przeprowadzonych certyfikacji, dokonanych weryfikacji i ocen systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w organizacjach działających w różnych obszarach o różnej wielkości. Tak duża liczba jest gwarancją rozpoznawalności marki Quality Austria oraz zapewnia długoletnią współpracę i przekazywanie Państwa organizacji znaczącego know how wynikającego z naszego doświadczenia. Certyfikaty IQ Net: Uznane i cenione na całym świecie. W Austrii takie certyfikaty mogą być wystawiane tylko i wyłącznie przez naszą organizację. Certyfikat IQ Net wystawiany jest bezpłatnie na życzenie Klienta. Międzynarodowa sieć: Poprzez organizacje krajowe, regionalnych menadżerów, wyłącznych partnerów i różne kooperacje, qualityaustria jest reprezentowana w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej, Azji, Afryce Północne i Ameryce Południowej. Informacja internetowa: Informacja o certyfikowanych przez qualityaustria organizacjach jest publikowana na stronie internetowej. Na życzenie Klienta zostanie aktywowany link do strony domowej certyfikowanej organizacji. Forum Quality Austria: Z liczbą ok. 700 uczestników, nie wliczając w to naszych Klientów i VIP-ów, reprezentujących gospodarkę i administrację rządową, qualityaustria organizuje Forum, które zaliczane jest do największych wydarzeń Europy w tematyce związanej z Systemami Zarządzania. Pierwsza akredytowana jednostka: ÖQS jako członek qualityaustria Training, Certification and Evaluation Ltd. uzyskała jako pierwsza organizacja akredytację nadaną przez Ministerstwo Gospodarki Austrii, przez VDA jak również przez British Retail Consortium i HDE Trade Service do przeprowadzania certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 9000, ISO 14001, OHSAS, 18001, SCC, VDA6.x, ISO/TS and TL Za szczególny sukces uznajemy naszą akredytację nadaną przez Ministerstwo Gospodarki Austrii. Udzielenie akredytacji w Austrii jest ustawowo uregulowane, a jej utrzymanie jest uważane za szczególnie trudne i wymagające spełnienia licznych przesłanek.

5 Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem Systemy Zarządzania i Ciągłość Działania Sukces z jakością Quality Austria Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury Mikołów Tel.: Fax: Katalog szkoleń

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej

Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej Maria Jeznach 1 Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW Warszawa Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej International Food Quality Management

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY I PERSPEKTYWY Piotr GRUDOWSKI, Elwira BRODNICKA Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Bezpieczeństwo i jakość żywności Bezpieczeństwo i jakość Bezpieczeństwo i jakość oraz trend w kierunku certyfikacji W dzisiejszych czasach konsumenci, sieci handlowe i producenci zwracają coraz większą uwagę na problematykę bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl WARUNKI TECHNICZNE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O. I. Ogólne warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane

Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane Berlin 17 stycznia 2014 r. Jerzy Safader Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb Przetwórstwo Ryb systemy bezpieczeństwa żywności i problemy z tym związane Jakość i jej ocena zaczęła praktycznie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE STANDARDÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE STANDARDÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH Joanna RYMARZ, Artur DMOWSKI, Andrzej NIEWCZAS SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU ŻYWNOŚCI W ŚWIETLE STANDARDÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH Streszczenie Ważnym aspektem związanym z transportem

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Monika STOMA Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę, aspekty i znaczenie bezpieczeństwa żywności na współczesnym globalnym rynku oraz obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Temat Miesiąca - comiesięczny biuletyn informacyjny pod redakcją Rady Specjalistów EFWF 1

Temat Miesiąca - comiesięczny biuletyn informacyjny pod redakcją Rady Specjalistów EFWF 1 Temat Miesiąca - comiesięczny biuletyn informacyjny pod redakcją Rady Specjalistów EFWF 1 TEMAT MIESIĄCA Numer 5/2007 Redaktor Naczelny Joanna Szostek Redaktorzy Izabela Czak-Żukowska Ewa Gełzakowska Janina

Bardziej szczegółowo

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe. Akademia Audytora Miejsce: Warszawa Termin: 30.11.-01.12.2013 r. Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o.

Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. NUMER 1 (CZERWIEC 2011) Biuletyn Klientów TÜVPOL Sp. z o.o. W tym numerze Słowem wstępu Słowem wstępu Szanowni Państwo, Drodzy Klienci! Komunikaty Artykuły: Po co nam ISO 9001? Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo:

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki Technologie i biznes: INGLOT droga do jakości doskonałej 04, Bezpieczenstwo: Meble

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo