ETA 15/0777 z dnia r. Europejska ocena techniczna. K-FLEX - K-Fire Sealant A. Członek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETA 15/0777 z dnia r. Europejska ocena techniczna. K-FLEX - K-Fire Sealant A. Członek"

Transkrypt

1 Warrington Certification Ltd Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Zjednoczone Królestwo Członek Tel.: +44 (0) strona internetowa: Europejska ocena techniczna ETA 15/0777 z dnia r. Jednostka d/s oceny technicznej wystawiająca niniejszą ETA i upoważniona zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego Rodzina produktów, do której należy wyrób budowlany Producent K-FLEX - K-Fire Sealant A Produkt uszczelniający i zatrzymujący ogień, Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin L ISOLANTE K-FLEX UK Ltd Unit 9 Coalville Business Park Jackson Street Coalville Leicestershire LE67 3NR Zakład/zakłady produkcyjne E/130 Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na podstawie 16 stron włączając 3 Załącznik(i) stanowiące integralną część niniejszej oceny. Załącznik(i) A-C zawierają informacje poufne i nie są włączone do Europejskiej oceny technicznej, gdy ta ocena jest publicznie udostępniana. ETAG 026, wydanie 2011, używanej jako Europejski Dokument Oceny (EAD) ETA 15/0777 z dnia

2 Uwagi ogólne 1. Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wystawiona przez Warrington Certification Limited na podstawie ETAG 026 Wyroby do uszczelnień ogniochronnych Część 1: Opis ogólny, czerwiec 2013, oraz część 3: Produkty uszczelniające i zatrzymujące ogień sierpień 2011, używanej jako Europejski Dokument Oceny. 2. Niniejsza Europejska Ocena Techniczna nie może być przenoszona na innych producentów lub przedstawicieli producentów, niż wskazani na stronie 1, ani na inne zakłady produkcyjne, niż zakłady wskazane na stronie 1.

3 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ 1 Techniczny opis produktu (Szczegółowe informacje oraz dane podano w Załącznikach) 1) K-Fire Sealant A jest uszczelniaczem na bazie akrylu, stosowanym do tworzenia uszczelnień szczelin liniowych w miejscach ich występowania w konstrukcjach ścian i stropów oraz połączeń liniowych w miejscach styku ścian i stropów. 2) K-Fire Sealant A ma właściwości nieznacznie pęczniejące, które sprawiają, że pęcznieje pod wpływem ciepła. 3) K-Fire Sealant A jest dostarczany w postaci ciekłej w tubach o pojemności 310 ml i 380 ml, workach foliowych o pojemności 600 ml lub w wiadrach o pojemności 5, 10, 20 lub 25 kg. Uszczelniacz jest wprowadzany za pomocą pistoletu lub pacy do szczeliny w lub pomiędzy elementem/elementami oddzielającymi na określoną głębokość, z zastosowaniem różnych materiałów podkładowych. 4) Do pomiaru głębokości można użyć polietylenowego pręta podkładowego. Klasyfikacja reakcji na ogień F Do stosowania wewnątrz - ETAG (stosowana jako Europejski dokument oceny EAD) Typ Z1. 2 Specyfikacja przeznaczenia zgodnie z odpowiednim EAD 2.1 Przeznaczenie Systemu K-Fire Sealant A przeznaczony jest do przywracania odporności ogniowej w szczelinach i połączeniach pomiędzy sztywnymi i elastycznymi konstrukcjami ścian, a także w szczelinach i połączeniach pomiędzy sztywnymi konstrukcjami stropów. 1) Konkretne elementy konstrukcyjne, w których możliwe jest zastosowanie systemu K-Fire Sealant A do uszczelnienia przejść instalacyjnych, to: Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm oraz mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650 kg/m 3. Ściany sztywne: Ściany elastyczne Ściana musi mieć minimalną grubość 100mm oraz mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650 kg/m 3. Ściany muszą mieć minimalną grubość 120mm i być wykonane z profili drewnianych lub stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt gipsowych "typu F" o grubości 12,5mm zgodnych z EN 520. W przypadku ścian z profili drewnianych, żadna część przejścia nie powinna znajdować się bliżej niż 100mm od profilu, wnęka pomiędzy uszczelnieniem przejścia instalacyjnego a profilem musi zostać zamknięta i we wnęce pomiędzy uszczelnieniem przejścia instalacyjnego a profilem należy zapewnić minimum 100mm izolacji klasy A1 lub A2 według EN Konstrukcja wsporcza musi być klasyfikowana zgodnie z EN dla wymaganego okresu odporności ogniowej. 2) System K-Fire Sealant A może być stosowany jako uszczelnienie połączeń liniowych lub szczelin dla konkretnych konstrukcji wsporczych i podłoży (szczegółowe informacje podano w Załączniku C).

4 3) Maksymalna dopuszczalna szerokość złącza/szczeliny dla systemu K-Fire Sealant A wynosi 50 mm. 4) Maksymalna zdolność ruchu systemu K-Fire Sealant A wynosi 7,5% 5) Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej opierają się na założeniu, że trwałość eksploatacyjna K-Fire Sealant A wynosi 10 lat, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki określone w punktach 4.2/5.1/5.2 dotyczących pakowania/transportu/przechowywania/ instalacji/stosowania/napraw. Założenia dotyczące trwałości eksploatacyjnej nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta, lecz należy traktować je jedynie jako pomoc w doborze odpowiedniego produktu w związku z przewidywaną, ekonomicznie uzasadnioną trwałością eksploatacyjną obiektu. 2.2 Kategoria zastosowania Typ Z 1: Przeznaczony do użytku w warunkach wewnętrznych przy wilgotności równej lub wyższej niż 85% RH, wykluczające temperatury poniżej 0 o C, bez narażenia na oddziaływanie deszczu lub promieni UV.

5 3 Właściwości użytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod wykorzystanych do oceny wyrobu Niniejszą ocenę przydatności do użycia przeprowadzono zgodnie z EOTA ETAG 026 Część 3: (używanej jako Europejski Dokument Oceny, EAD) ETAG Punkt nr ETA Punkt nr Właściwość Ocena właściwości Wytrzymałość mechaniczna i stabilność Nie dotyczy Bezpieczeństwo pożarowe Zob. punkt Reakcja na ogień Klasa F zgodnie z EN Odporność na ogień Zob. punkt 3.2 i Załącznik C Higiena, zdrowie, środowisko naturalne Przepuszczalność powietrza Zob. punkt Przepuszczalność wody Brak wyznaczonych parametrów Substancje niebezpieczne Zob. punkt 3.5 Nezpieczeństwo użytkowania Wytrzymałość mechaniczna i stabilność Brak wyznaczonych parametrów Odporność na uderzenia/ruch Brak wyznaczonych parametrów Przyczepność Brak wyznaczonych parametrów Ochrona przed hałasem Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu Brak wyznaczonych parametrów Rw (C;C tr)= 38(-2;-7) Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Właściwości termiczne Brak wyznaczonych parametrów Przepuszczalność pary wodnej Brak wyznaczonych parametrów Ogólne aspekty dotyczące przydatności do użytku Trwałość i użyteczność Z Reakcja na ogień System K-Fire Sealant A jest sklasyfikowany jako F zgodnie z EN Odporność na ogień System K-Fire Sealant A został przetestowany zgodnie z normą BS EN : 2006 na podstawie wyników badań oraz w obszarze bezpośredniego stosowania określonego w EN : 2006, system K-Fire Sealant A został zaklasyfikowany zgodnie z EN , jak podano w Załączniku C:

6 Uszczelnienia te mogą być stosowane wyłącznie w elementach konstrukcji opisanych w załączniku C i na podłożach opisanych w Załączniku C. Należy pamiętać, aby zabezpieczyć uszczelnienia połączeń w stropach przed chodzeniem np poprzez położenie siatki drucianej lub elementów wykończeniowych podłogi. 3.3 Przepuszczalność powietrza System K-Fire Sealant A został przetestowany zgodnie z BS EN i uzyskano następujące wyniki: Badany wyrób Wyniki badania w Wyniki badania w komorze komorze nadciśnieniowej podciśnieniowej Ciśnienie (Pa) Nieszczelność m 3 /h Nieszczelność m 3 /m 2 /h Nieszczelność m 3 /h Nieszczelność m 3 /m 2 /h 50 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,1 2, ,0 0,0 0,1 2, ,0 0,0 0,1 2, ,0 0,0 0,0 0, ,1 2,8 0,1 2, ,1 2,8 0,1 2,8 3.4 Przepuszczalność wody Brak wyznaczonych parametrów 3.5 Substancje niebezpieczne Wnioskodawca przedłożył deklarację, że K-Fire Sealant A nie zawiera żadnej substancji wzbudzającej szczególne obawy w rozumieniu Rozporządzenia REACH oraz że spełnia wymogi podane na Ponadto potwierdzono również, że wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne 1,0% w/w, a także wszystkie toksyczne, rakotwórcze, szkodliwe dla rozmnażania i mutagenne substancje chemiczne 0,1% w/w (Status: 29. Adaptacja /73/WE - dyrektywy Unii Europejskiej 67/548/EWG - klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych) są wyszczególnione w kartach charakterystyki K-Fire Sealant A (zgodnie z 91/155/EWG, ze zmianami) i zostały uwzględnione w klasyfikacji produktów zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE (klasyfikacja preparatów, ze zmianami). Wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne pozostają poniżej limitów klasyfikacji podanych w 67/548/EWG. Poza określonymi klauzulami dotyczącymi substancji niebezpiecznych, zawartymi w niniejszej Europejskiej aprobacie technicznej, obowiązywać mogą także inne wymogi mające zastosowanie do produktów w tym zakresie (na przykład transponowane przepisy europejskie oraz krajowe rozporządzenia i przepisy administracyjne). Aby zapewnić zgodność z przepisami Rozporządzenia o wyrobach budowlanych, wymogi takie również powinny zostać spełnione, jeśli i kiedy są one obowiązujące. 3.6 Wytrzymałość mechaniczna i stabilność Brak wyznaczonych parametrów.

7 3.7 Odporność na uderzenia/ruch Brak wyznaczonych parametrów. 3.8 Przyczepność Nie dotyczy. 3.9 Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu Wyniki badania pozwoliły określić następujący jednoliczbowy wskaźnik zgodnie z BS EN : Rw (C;Ctr)= 38(-2;-7) 3.10 Właściwości termiczne Brak wyznaczonych parametrów Przepuszczalność pary wodnej Brak wyznaczonych parametrów Trwałość i użyteczność Wyrób K-Fire Sealant A został przetestowany zgodnie z Raportem Technicznym EOTA - TR024 wydanie z listopada 2006, dla typu Z 1 kategorii zastosowania określonej w ETAG (używanej jako Europejski Dokument Oceny, EAD), i wyniki testów potwierdziły jego przydatność do uszczelniania połączeń liniowych w warunkach wewnętrznych, przy wilgotności równej lub wyższej niż 85% RH, wyłączając temperatury poniżej 0 o C, bez narażenia na deszcz lub promieniowanie UV. 4 Zastosowany system oceny i sprawdzenia stałości właściwości użytkowych (zwany dalej AVCP), z odniesieniem do podstawy prawnej Zgodnie z decyzją 1999/454/WE Komisji Europejskiej, zastosowanie ma system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011) podanych w poniższej tabeli: Produkty Wyroby uszczelniające i zatrzymujące ogień Przewidziane zastosowania Uszczelnienie, przegrody ogniowe i /lub zabezpieczenie przed ogniem Poziom lub System klasa Wszystkie System 1

8 5. Dane techniczne dotyczące wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z treścią mającego zastosowanie EAD. Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent powinien zapewnić stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymogi oraz postanowienia przyjęte przez producenta powinny być udokumentowane w uporządkowany sposób w postaci pisemnej polityki oraz procedur, a osiągane wyniki - rejestrowane. Ten system kontroli produkcji powinien zapewniać zgodność wyrobu z niniejszą Europejską oceną techniczną. Producent może używać jedynie materiałów składowych wymienionych w dokumentacji technicznej do niniejszej Europejskiej oceny technicznej. Zakładowa kontrola produkcji powinna być zgodna z Programem Kontroli z dnia r. dotyczącym Europejskiej oceny technicznej ETA 15/0777 stanowiącej część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej oceny technicznej. "Program kontroli" został określony w kontekście systemu zakładowej kontroli produkcji opracowanego przez producenta i złożonego w Warrington Certification Limited. Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny być rejestrowane i oceniane zgodnie z zapisami "Programu kontroli". Inne zadania producenta Informacje dodatkowe Producent dostarczy kartę danych technicznych oraz instrukcję montażu zawierającą co najmniej następujące informacje: (a) Karta danych technicznych: Obszar zastosowania: Elementy budynku, w których można zastosować uszczelnienia przejść instalacyjnych, typ oraz właściwości elementów budowlanych, takie jak minimalna grubość, gęstość oraz - w przypadku konstrukcji lekkich - wymogi konstrukcyjne. Elementy budynku, w których można zastosować uszczelnienia połączeń liniowych, typ oraz właściwości elementów budowlanych, takie jak minimalna grubość, gęstość oraz - w przypadku konstrukcji lekkich - wymogi konstrukcyjne. Ograniczenia wielkości, minimalną grubość itp. uszczelnienia połączenia liniowego Konstrukcja uszczelnień połączeń liniowych, w tym wymagane komponenty oraz produkty dodatkowe (np. materiał podkładowy) z wyraźnie określonym rodzajem - ogólne lub specjalistyczne.

9 (b) Instrukcja montażu: Procedura montażu Procedura w przypadku wprowadzenia nowych elementów Zadania jednostek uprawnionych Jednostka uprawniona przeprowadzi wstępne badanie typu wyrobu; wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji, Zgodnie z warunkami ustalonymi w "Programie kontroli" z dnia r. odnoszącym się do Europejskiej Oceny Technicznej 15/0777. Jednostka uprawniona zachowa istotne informacje dotyczące działań wymienionych powyżej i zamieści uzyskane wyniki oraz wyciągnięte z nich wnioski w pisemnych sprawozdaniu. Uprawniona jednostka certyfikująca zaangażowana przez producenta wyda certyfikat zgodności WE dla produktu, potwierdzający zgodność z wymogami zawartymi w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej. W przypadku, gdy warunki zawarte w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej oraz w "Programie kontroli" nie będą spełnione, jednostka certyfikująca wycofa certyfikat zgodności i niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Warrington Certification Limited.

10 Podpisy osób upoważnionych Osoba odpowiedzialna C. Abbott* - Główny Inżynier d/s Certyfikacji Zatwierdził A. Kearns* - Dyrektor Techniczny * Za i w imieniu Warrington Certification Limited.

11 Załącznik A Dokumenty odniesienia i WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW Odniesienia do norm wymienionych w ETA: EN EN Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej Inne dokumenty odniesienia: EOTA TR 024 Charakterystyka, aspekty trwałości oraz zakładowa kontrola produkcji dla reaktywnych materiałów, składników i produktów ETAG nr 026: Część 3 Wytyczne do Europejskiej Aprobaty Technicznej dotyczącej produktów uszczelniających i zatrzymujących ogień, Część 3: Uszczelnienia połączeń liniowych (stosowana jako Europejski dokument oceny, EAD)

12 Załącznik B Opis wyrobu K-Fire Sealant A Szczegółowa specyfikacja produktu została zawarta w dokumencie "Sprawozdanie z oceny" związanym z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 15/0777 wydaną dnia r., dotyczącym wyrobu K-Fire Sealant A, który stanowi nieupublicznioną część niniejszego dokumentu ETA.

13 Załącznik C Klasyfikacja odporności ogniowej wyrobu K-Fire Sealant A C.1 Elastyczne konstrukcje ścian zgodne z o grubości minimum 120mm C.1.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin ułożonych poziomo, z uszczelniaczem po stronie narażonej i nie narażonej na działanie ognia Szczegóły konstrukcji: K-Fire Sealant A zainstalowany po obu stronach ściany Uszczelniacz 15-20mm szer. i 25 głęb. Głęboki profil U 2 warstwy płyty ogniochronnej o grubości 12,5mm C.1.1 Uszczelnienia wyrobem K-Fire Sealant A. Min. grubość 120mm uszczelnienie górnej krawędzi ściany pokrytej płytami okładzinowymi- Podłoże Głębokość Klasyfikacja (mm) Płyta gipsowa/górna listwa stalowa 25mm. (obie strony) EI120 T X F W 00 do 20 Płyta gipsowa/górna listwa stalowa 25mm. (obie strony) EI120 V X F W 00 do 20

14 C.2 Elastyczne konstrukcje ścian zgodne z o grubości minimum 120mm C.2.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin ułożonych pionowo, z uszczelniaczem po stronie narażonej i nie narażonej na działanie ognia Szczegóły konstrukcji: K-Fire Sealant A zainstalowany po obu stronach ściany Maksymalna wysokość połączenia 3m Uszczelniacz 10-20mm szer. i 12,5 głęb. Ściana z bloczków Profil stalowy C 2 warstwy płyty ogniochronnej o grubości 12,5mm C.2.2 Uszczelnienia połączeń liniowych wyrobem K-Fire Sealant A. Ściana elastyczna lub sztywna o grubości min. 120mm. Uszczelnienie nałożone na obu powierzchniach ściany Głębokość (mm) Materiał podkładowy Klasyfikacja 12,5mm. (obie strony) podkładowy PE EI120 V X F W 00 do 20

15 C.3 Sztywne konstrukcje ścian zgodne z o grubości minimum 100mm C.3.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin ułożonych pionowo, z uszczelniaczem po jednej stronie ściany Szczegóły konstrukcji: K-Fire Sealant A zainstalowany po jednej stronie ściany Gęstość drewna miękkiego:- minimum 410kg/m 3 punkty mocowania 300mm Beton-beton Beton-drewno miękkie Beton-stal C.3.2 Podłoże Beton-beton Beton-beton Beton-stal Beton-stal Beton-drewno miękkie Beton-drewno miękkie Uszczelnienia wyrobem K-Fire Sealant A. Ściana sztywna o grubości min. 100mm. Głębokość (mm) Materiał Klasyfikacja podkładowy E120 EI45 V X F W 00 do 20 E120 EI60 V X F W 00 do 50 E120 EI20 V X F W 00 do 20 E45 EI30 V X F W 00 do 50 E30 EI20 V X F W 00 do 20 EI45 V X F W 00 do 50

16 C.4 Sztywne konstrukcje stropu zgodne z o grubości stropu minimum 150mm C.4.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin ułożonych poziomo, z uszczelniaczem po jednej stronie stropu Szczegóły konstrukcji: K-Fire Sealant A zainstalowany na górnej powierzchni stropu Gęstość drewna miękkiego:- minimum 410kg/m 3, punkty mocowania 300mm Beton-beton Beton-stal Beton-drewno miękkie C.4.2 Podłoże Beton-beton Beton-beton Beton-stal Beton-stal Beton-drewno miękkie Beton-drewno miękkie Uszczelnienia połączeń liniowych wyrobem K-Fire Sealant A. Strop sztywny o grubości min. 150mm. Głębokość (mm) Materiał podkładowy Klasyfikacja E240 EI45 H X F W 00 do 20 E240 EI90 H X F W 00 do 50 E120 EI20 H X F W 00 do 20 E240 EI90 H X F W 00 do 50 EI30 H X F W 00 do 20 EI45 H X F W 00 do 50

desygnowany zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej,

desygnowany zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej, Członek www.eota.eu UL INTERNATIONAL (UK) LTD Wonersh House, Building C, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford. GU3 1LR. Wielka Brytania. desygnowany zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 SELLAFOC

Wyznaczony zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 SELLAFOC Członek Area Anardi 5, E-20730 Azpeitia Gipuzkoa-Spain Tel.: +34 946 430 850 serviciostecnologicos@tecnalia.com www.tecnalia.com Wyznaczony zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA15/0691 z dnia

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA15/0691 z dnia Certyfikacja Warrington Warrington Certification Ltd Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Wielka Brytania Tel. : +44 (0) 1925 646 669 www.warringtoncertification.com etass@exova.com Wyznaczono zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Hilti. Krok do przodu. Wytrzymałość. PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Ogniochronna farba natryskowa Hilti CFS-SP WB Nr Hilti CFS 0843-CPD-0119 1. Niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Upoważniona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (Unii Europejskiej) Nr 305/2011

Upoważniona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (Unii Europejskiej) Nr 305/2011 Członek UL INTERNATIONAL (UK) LTD Wonersh House, Budynek C, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford. GU3 1LR. Wielka Brytania. Upoważniona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (Unii Europejskiej)

Bardziej szczegółowo

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r.

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r. Karta Danych Technicznych Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213 Wydanie 04 / 2012r. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Wydanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI OPIS PRODUKTU ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Farba ogniochronna ALFA Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA Płyta z o gęstości minimalnej Otulina z o gęstości minimum

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania

e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Przegroda ogniochronna Hilti CFS-PL Nr Hilti CFS 0761-CPD-0271 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego

Tłumaczenie z języka angielskiego Tłumaczenie z języka angielskiego 3M Fire Protection Products ------------------ DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWYCH Zgodnie z aneksem III do rozporządzenia nr 305/2011 ---- 3M Fire Barrier CP 25WB+ --------------------

Bardziej szczegółowo

ETA 15/0053 z dn. 01/04/2015. Europejska Ocena Techniczna. ETA Strona 1 z 34. Członek

ETA 15/0053 z dn. 01/04/2015. Europejska Ocena Techniczna. ETA Strona 1 z 34. Członek Członek BRE Global, Bucknalls Lane, Watford UK, WD25 9XX www.bre.co.uk T +44 (0)333 321 88 11 www.eota.eu CustomerServices@bre.co.uk Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0053 z dn. 01/04/2015 Jednostka ds.

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna. ETA-17/0508 z dnia 20 października 2017 r. Wersja angielska przygotowana przez DIBt oryginał w języku niemieckim

Europejska ocena techniczna. ETA-17/0508 z dnia 20 października 2017 r. Wersja angielska przygotowana przez DIBt oryginał w języku niemieckim Członek Organ zatwierdzający dla wyrobów budowlanych i typów budowli Bautechnisches Prüfamt Instytucja ustanowiona przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Wyznaczona zgodnie z art. 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0333 z 30/09/2014

ETA-14/0333 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0333 z 30/09/2014 EKOSPAN ŚCIANA/EKOSPAN WALL Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych Self-supporting composite

Bardziej szczegółowo

Karta danych technicznych. Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca Hilti CFS-IS. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0406

Karta danych technicznych. Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca Hilti CFS-IS. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0406 Karta danych technicznych Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca Hilti CFS-IS Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca Hilti CFS-IS Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0406 Wydanie 02

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0332 z 30/09/2014

ETA-14/0332 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0332 z 30/09/2014 EKOSPAN DACH/EKOSPAN ROOF Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania w przekryciach dachowych i sufitach Self-supporting composite panel

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr 04-0001-03 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STEICOjoist wg ETA-06/0238 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr ETICS-01/2017

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr ETICS-01/2017 Nazwa wyrobu: Złożony system izolacji cieplnych z wyprawami tynkarskimi (ETICS) System ociepleń termpir Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System ociepleń termpir Opis wyrobu: Niniejszy wyrób

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena ETA-08/0114 techniczna z dnia 16/01/2017

Europejska ocena ETA-08/0114 techniczna z dnia 16/01/2017 Europejska ocena ETA-08/04 techniczna z dnia 6/0/207 (Tłumaczenie angielskie wykonane przez CSTB - Oryginalna wersja w języku francuskim) CZĘŚĆ OGÓLNA Organ oceny technicznej wydający europejską ocenę

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

Zeszyt danych technicznych. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212

Zeszyt danych technicznych. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212 Zeszyt danych technicznych Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212 Wydanie 09 / 2010r. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Wydanie 09/2010r.

Bardziej szczegółowo

Firma jest członkiem EOTA. Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

Firma jest członkiem EOTA. Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, WA1 2DS Tel. +44 (0) 1925-646777 Faks +44 (0) 1925-646667 Firma jest członkiem EOTA Uprawniona i notyfikowana zgodnie z art. 10 Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna ETA-15/0598 z dnia 26/10/2016

Europejska ocena techniczna ETA-15/0598 z dnia 26/10/2016 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Faks +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk [Tłumaczenie z angielskiego] Dopuszczone i zgłoszone zgodnie z artykułem 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA DRYSULATION 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu DRYVIT-ETA-DRYSULATION 2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Złożony system izolacji cieplnej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Posadzki Edycja 02.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 01 04 040 0 000001 1041 Wersja EN 1504 2: 2004 09 0620 EN 13813:2002 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJA OGNIOWA SPOSÓB MONTAŻU

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJA OGNIOWA SPOSÓB MONTAŻU OPIS PRODUKTU jest suchą białą mieszanką, składająca się z nieorganicznych wypełniaczy oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą, zaprawa staje się łatwa do mieszania oraz uszczelniania przejść instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

TDS KARTA TECHNICZNA ALFA UNIWRAP L 1

TDS KARTA TECHNICZNA ALFA UNIWRAP L 1 OPIS PRODUKTU. Taśma ogniochronna ALFA UNIWRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140 o C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Belka Stropowa Leier, 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane żelbetowe

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca Hilti CFS-S ACR Nr Hilti CFS 0761-CPD-0174 1.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych nr 502-DoP

Deklaracja właściwości użytkowych nr 502-DoP Deklaracja właściwości użytkowych nr 502-DoP-160311 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu System ociepleń Termo Organika Zestaw składa się z następujących składników: Wyrób do izolacji cieplnej:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ISO 9001:2008 AQAP2110:2009 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA OUTSULATION 1 K identyfikacyjny typu wyrobu DRYVITETAOUTSULATION 2 Typ wyrobu i numer serii Patrz etykieta wyrobu 3 Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z dnia 7 marca 2016

Europejska Ocena Techniczna z dnia 7 marca 2016 Członek www.eota.eu Organ zatwierdzający produkty budowlane oraz typy budowli Bautechnisches Prufamt Instytucja utworzona przez rząd federalny oraz rządy Landów Wyznaczona zgodnie z art. 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych G4222HPCPR

Deklaracja Właściwości Użytkowych G4222HPCPR Deklaracja Właściwości Użytkowych 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CLASSIC 039, IPB 039, FCB 039, LBB 039, LRB 039, UNIFIT 039, TI140U, EKOBOARD, DF1, DF1 H, DF1 DUO. 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce MEMO OKUCIA BUDOWLANE OZNACZONE CE Oznakowanie CE: Dlaczego? GŁÓWNE CELE Oznakowanie CE definiuje jasne i konkretne cele bezpieczeństwa. Cele które są korzystne zarówno dla producentów, pośredników jak

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna

Europejska aprobata techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

5 stycznia 2015 r. Data: Exova Warringtonfire Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Zjednoczone Królestwo

5 stycznia 2015 r. Data: Exova Warringtonfire Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Zjednoczone Królestwo Exova Warringtonfire Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Zjednoczone Królestwo Tel.: +44 (0) 1925 655 116 Faks: +44 (0) 1925 655 419 E-mail: warrington@exova.com Strona internetowa: www.exova.com Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu zgodnie z ETA 13/0543 Stan 04/2016 Strona 1

Instrukcja montażu zgodnie z ETA 13/0543 Stan 04/2016 Strona 1 Instrukcja montażu / Dane Techniczne Uszczelnienie złączy liniowych, dylatacji i szczelin budowlanych z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej i materiałów pęczniejących. Klasa odporności ogniowej EI 120

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FKRS-EU Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de

Bardziej szczegółowo

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku.

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku. www.lech-bud.org Budownictwo energooszczędne - uszczelnienie budynku (opóźniacz przepływu powietrza) Maksymalne uszczelnienie budynku, przy zapewnieniu prawidłowej wymiany powietrza to podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Naprawy Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 07 03 02 003 0 000002 1001 Wersja Nr 1 EN 1504-4 08 0921 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikadur -Combiflex CF Normal 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6 Karta Informacyjna Wydanie 09/04/2013 Karta systemowa System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120 Construction Opis produktu Zastosowanie Niezawodny system do uszczelniania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 TERMO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 1. Niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu: SYSTEMY DOCIEPLEŃ TERMO BRAVO 2. Numer typu, partii umożliwiający identyfikację wyrobu Numer partii umieszczony

Bardziej szczegółowo

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS, mocowana do konstrukcji wsporczej alternatywnie zestawem składającym się z łącznika ukrytego typu WŁOZAMOT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX Mortar

INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX Mortar INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX 1 (12) 2014 2 5 OGÓLNY OPIS PRODUKTU Typowy schemat Protecta EX to suchy biały proszek składający się z substancji nieorganicznych i perlitu. Po dodaniu wody tworzy szczelną

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Naprawy Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 04 01 04 001 0 000004 Wersja Nr 1 EN 1504-4 08 0921 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikadur -330 02 04 01 04 001 0 000004 1001 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

RURY PALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ

RURY PALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ FIRE PROTECTION RURY PALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ NOWOŚĆ NOWOŚĆ ALFA COLLAR ALFA UNIWRAP L taśma ALFA UNIWRAP S opaska ALFA MASTIC www.alfaseal.pl ALFA COLLAR Kołnierz ogniochronny Ogniochronne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 21/2014/S 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MAX fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S b 5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40 Typ wyrobu EPS S TABELA 1.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Edycja 04.201 4 14 1213 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 02 05 04 03 100 0000006 1104 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0423 English

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 6/2016/S/M Swisspor EPS PLUS fasada EPS-EN T2-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 6/2016/S/M Swisspor EPS PLUS fasada EPS-EN T2-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 TABELA 1. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 6/2016/S/M Swisspor EPS PLUS fasada EPS-EN 13163- T2-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor M6/2016,

Bardziej szczegółowo

Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych

Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych Therma TM TP 10 Izolacja dachów stromych Kingspan Therma TM TP10 to płyta ze sztywnej pianki PIR w obustronnej wielowarstwowej okładzinie z udziałem aluminium. Płyty Kingspan Therma TM TP10 produkowane

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

OBI. Europejska Ocena Techniczna z dnia Członek EOTA Tłumaczenie z języka angielskiego. Część ogólna

OBI. Europejska Ocena Techniczna z dnia Członek EOTA  Tłumaczenie z języka angielskiego. Część ogólna Tłumaczenie z języka angielskiego OBI Schenkenstrasse 4 1010 Vienna Ι Austria www.oib.or.at Ι mail@oib.or.at T +43 1 533 65 50 F +43 1 533 64 23 Członek EOTA www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z dnia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 Nr DWU ZT2/1/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZT 2 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie 11 ust.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie 11 ust. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr FX130701 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GREINPLAST FX 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15-8391/2010 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna 13/0672 wydana r. Strona 2 z 62 (Tłumaczenie)

Europejska Ocena Techniczna 13/0672 wydana r. Strona 2 z 62 (Tłumaczenie) Członek UL INTERNATIONAL (UK) LTD Wonersh House, Budynek C, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford. GU3 1LR. Wielka Brytania. Upoważniona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (Unii Europejskiej)

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 69/2016/S/M/1

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 69/2016/S/M/1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 69/2016/S/M/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor EPS 70 fasada podłoga EPS-EN 13163- T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Bardziej szczegółowo

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: 15-7725/2008 lub AT-15-7807/2008 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

Karta danych technicznych. Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca Hilti CFS-S SIL. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0291

Karta danych technicznych. Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca Hilti CFS-S SIL. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0291 Karta danych technicznych Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca CFS-S SIL Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca Hilti CFS-S SIL Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0291 Wydanie 12 /

Bardziej szczegółowo

POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARBA PĘCZNIEJĄCA. POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA TRADYCJA I TECHNOLOGIA

POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARBA PĘCZNIEJĄCA. POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA TRADYCJA I TECHNOLOGIA POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARA PĘCZNIEJĄCA Aprobata Techniczna IT nr: AT-15-8457/2010, AT-15-8476/2010 Certyfikat zgodności: IT-1991/W, IT-1989/W POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA Aprobata Techniczna

Bardziej szczegółowo

Atestacja na laminat kompaktowy zewnętrzny. MEG na okładziny ścian i sufitów wg PN-EN 438-7:2005

Atestacja na laminat kompaktowy zewnętrzny. MEG na okładziny ścian i sufitów wg PN-EN 438-7:2005 Atestacja na laminat kompaktowy zewnętrzny MEG na okładziny ścian i sufitów wg PN-EN 438-7:2005 W przypadku zastosowania laminatu kompaktowego Print HPL MEG na okładziny ścienne i sufitowe w zakresie atestacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów doskonale izoluje termicznie podnosi odporność ogniową absorbuje hałas Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wciskana Hilti HKD 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Specyfikacje techniczne

Wyroby budowlane Specyfikacje techniczne Wyroby budowlane Specyfikacje techniczne mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Definicja Specyfikacja techniczna (ang. technical specification) Dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-14/0130

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów do wykonywania przejść instalacyjnych systemów: FireSeal FLEX A, FireSeal FLEX B, FireSeal FLEX C, FireSeal FLEX D i FIRESTOP 400

Zestaw wyrobów do wykonywania przejść instalacyjnych systemów: FireSeal FLEX A, FireSeal FLEX B, FireSeal FLEX C, FireSeal FLEX D i FIRESTOP 400 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Waściwości Użytkowych Deklaracja Waściwości Użytkowych EN 1504-2: 2004 13 0546 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SikaTop Seal-107 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika Dichtungsmittel DM 2

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika Dichtungsmittel DM 2 Beton Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 14 03 01 100 0 000020 1013 Wersja Nr 1 EN 934-2 13 0921 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika Dichtungsmittel DM 2 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPox CS 100

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPox CS 100 1 / 5 użytkowych wyrobu budowlanego StoPox CS 100 Kod identyfikacyjny typu produktu PROD0184 StoPox CS 100 Zastosowanie Produkt chroniący powierzchnię powłoka ochrona przed wnikaniem substancji (1.3) EN

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA)

Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) Warrington Certification Ltd Holmesfield Road Warrington WA1 2DS United Kingdom T : +44 (0) 1925 646 669 F : +44 (0) 1925 646 667 W : www.exova.com W:: www.warringtonfire.net Warrington Certification Limited,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów z profilowanych blach trapezowych PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C450

Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów z profilowanych blach trapezowych PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C450 Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C50 Odporność ogniowa stropów i dachów wykonanych ze stalowej blachy trapezowej zabezpieczonych płytą ogniochronną PROMAXON -Typ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 7/2016/S/M swisspor EPS 100 dach podłoga EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 7/2016/S/M swisspor EPS 100 dach podłoga EPS-EN T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 7/2016/S/M swisspor EPS 100 dach podłoga EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 TABELA 1. 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT Strona 1 z 8 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej URZĄD PRAWA PUBLICZNEGO 10829 Berlin, Kolonnenstrasse 30L... DIBt Członek EOTA EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0020 Nazwa handlowa: Uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C16/2016, typ wyrobu EPS Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: swisspor C16/2016, typ wyrobu EPS Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 16/2016/S/C swisspor HYDRO fundament dach EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3- WD(V)3 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo