ETA 15/0777 z dnia r. Europejska ocena techniczna. K-FLEX - K-Fire Sealant A. Członek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETA 15/0777 z dnia r. Europejska ocena techniczna. K-FLEX - K-Fire Sealant A. Członek"

Transkrypt

1 Warrington Certification Ltd Holmesfield Road Warrington WA1 2DS Zjednoczone Królestwo Członek Tel.: +44 (0) strona internetowa: Europejska ocena techniczna ETA 15/0777 z dnia r. Jednostka d/s oceny technicznej wystawiająca niniejszą ETA i upoważniona zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego Rodzina produktów, do której należy wyrób budowlany Producent K-FLEX - K-Fire Sealant A Produkt uszczelniający i zatrzymujący ogień, Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin L ISOLANTE K-FLEX UK Ltd Unit 9 Coalville Business Park Jackson Street Coalville Leicestershire LE67 3NR Zakład/zakłady produkcyjne E/130 Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na podstawie 16 stron włączając 3 Załącznik(i) stanowiące integralną część niniejszej oceny. Załącznik(i) A-C zawierają informacje poufne i nie są włączone do Europejskiej oceny technicznej, gdy ta ocena jest publicznie udostępniana. ETAG 026, wydanie 2011, używanej jako Europejski Dokument Oceny (EAD) ETA 15/0777 z dnia

2 Uwagi ogólne 1. Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wystawiona przez Warrington Certification Limited na podstawie ETAG 026 Wyroby do uszczelnień ogniochronnych Część 1: Opis ogólny, czerwiec 2013, oraz część 3: Produkty uszczelniające i zatrzymujące ogień sierpień 2011, używanej jako Europejski Dokument Oceny. 2. Niniejsza Europejska Ocena Techniczna nie może być przenoszona na innych producentów lub przedstawicieli producentów, niż wskazani na stronie 1, ani na inne zakłady produkcyjne, niż zakłady wskazane na stronie 1.

3 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ 1 Techniczny opis produktu (Szczegółowe informacje oraz dane podano w Załącznikach) 1) K-Fire Sealant A jest uszczelniaczem na bazie akrylu, stosowanym do tworzenia uszczelnień szczelin liniowych w miejscach ich występowania w konstrukcjach ścian i stropów oraz połączeń liniowych w miejscach styku ścian i stropów. 2) K-Fire Sealant A ma właściwości nieznacznie pęczniejące, które sprawiają, że pęcznieje pod wpływem ciepła. 3) K-Fire Sealant A jest dostarczany w postaci ciekłej w tubach o pojemności 310 ml i 380 ml, workach foliowych o pojemności 600 ml lub w wiadrach o pojemności 5, 10, 20 lub 25 kg. Uszczelniacz jest wprowadzany za pomocą pistoletu lub pacy do szczeliny w lub pomiędzy elementem/elementami oddzielającymi na określoną głębokość, z zastosowaniem różnych materiałów podkładowych. 4) Do pomiaru głębokości można użyć polietylenowego pręta podkładowego. Klasyfikacja reakcji na ogień F Do stosowania wewnątrz - ETAG (stosowana jako Europejski dokument oceny EAD) Typ Z1. 2 Specyfikacja przeznaczenia zgodnie z odpowiednim EAD 2.1 Przeznaczenie Systemu K-Fire Sealant A przeznaczony jest do przywracania odporności ogniowej w szczelinach i połączeniach pomiędzy sztywnymi i elastycznymi konstrukcjami ścian, a także w szczelinach i połączeniach pomiędzy sztywnymi konstrukcjami stropów. 1) Konkretne elementy konstrukcyjne, w których możliwe jest zastosowanie systemu K-Fire Sealant A do uszczelnienia przejść instalacyjnych, to: Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm oraz mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650 kg/m 3. Ściany sztywne: Ściany elastyczne Ściana musi mieć minimalną grubość 100mm oraz mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650 kg/m 3. Ściany muszą mieć minimalną grubość 120mm i być wykonane z profili drewnianych lub stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt gipsowych "typu F" o grubości 12,5mm zgodnych z EN 520. W przypadku ścian z profili drewnianych, żadna część przejścia nie powinna znajdować się bliżej niż 100mm od profilu, wnęka pomiędzy uszczelnieniem przejścia instalacyjnego a profilem musi zostać zamknięta i we wnęce pomiędzy uszczelnieniem przejścia instalacyjnego a profilem należy zapewnić minimum 100mm izolacji klasy A1 lub A2 według EN Konstrukcja wsporcza musi być klasyfikowana zgodnie z EN dla wymaganego okresu odporności ogniowej. 2) System K-Fire Sealant A może być stosowany jako uszczelnienie połączeń liniowych lub szczelin dla konkretnych konstrukcji wsporczych i podłoży (szczegółowe informacje podano w Załączniku C).

4 3) Maksymalna dopuszczalna szerokość złącza/szczeliny dla systemu K-Fire Sealant A wynosi 50 mm. 4) Maksymalna zdolność ruchu systemu K-Fire Sealant A wynosi 7,5% 5) Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej opierają się na założeniu, że trwałość eksploatacyjna K-Fire Sealant A wynosi 10 lat, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki określone w punktach 4.2/5.1/5.2 dotyczących pakowania/transportu/przechowywania/ instalacji/stosowania/napraw. Założenia dotyczące trwałości eksploatacyjnej nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta, lecz należy traktować je jedynie jako pomoc w doborze odpowiedniego produktu w związku z przewidywaną, ekonomicznie uzasadnioną trwałością eksploatacyjną obiektu. 2.2 Kategoria zastosowania Typ Z 1: Przeznaczony do użytku w warunkach wewnętrznych przy wilgotności równej lub wyższej niż 85% RH, wykluczające temperatury poniżej 0 o C, bez narażenia na oddziaływanie deszczu lub promieni UV.

5 3 Właściwości użytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod wykorzystanych do oceny wyrobu Niniejszą ocenę przydatności do użycia przeprowadzono zgodnie z EOTA ETAG 026 Część 3: (używanej jako Europejski Dokument Oceny, EAD) ETAG Punkt nr ETA Punkt nr Właściwość Ocena właściwości Wytrzymałość mechaniczna i stabilność Nie dotyczy Bezpieczeństwo pożarowe Zob. punkt Reakcja na ogień Klasa F zgodnie z EN Odporność na ogień Zob. punkt 3.2 i Załącznik C Higiena, zdrowie, środowisko naturalne Przepuszczalność powietrza Zob. punkt Przepuszczalność wody Brak wyznaczonych parametrów Substancje niebezpieczne Zob. punkt 3.5 Nezpieczeństwo użytkowania Wytrzymałość mechaniczna i stabilność Brak wyznaczonych parametrów Odporność na uderzenia/ruch Brak wyznaczonych parametrów Przyczepność Brak wyznaczonych parametrów Ochrona przed hałasem Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu Brak wyznaczonych parametrów Rw (C;C tr)= 38(-2;-7) Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Właściwości termiczne Brak wyznaczonych parametrów Przepuszczalność pary wodnej Brak wyznaczonych parametrów Ogólne aspekty dotyczące przydatności do użytku Trwałość i użyteczność Z Reakcja na ogień System K-Fire Sealant A jest sklasyfikowany jako F zgodnie z EN Odporność na ogień System K-Fire Sealant A został przetestowany zgodnie z normą BS EN : 2006 na podstawie wyników badań oraz w obszarze bezpośredniego stosowania określonego w EN : 2006, system K-Fire Sealant A został zaklasyfikowany zgodnie z EN , jak podano w Załączniku C:

6 Uszczelnienia te mogą być stosowane wyłącznie w elementach konstrukcji opisanych w załączniku C i na podłożach opisanych w Załączniku C. Należy pamiętać, aby zabezpieczyć uszczelnienia połączeń w stropach przed chodzeniem np poprzez położenie siatki drucianej lub elementów wykończeniowych podłogi. 3.3 Przepuszczalność powietrza System K-Fire Sealant A został przetestowany zgodnie z BS EN i uzyskano następujące wyniki: Badany wyrób Wyniki badania w Wyniki badania w komorze komorze nadciśnieniowej podciśnieniowej Ciśnienie (Pa) Nieszczelność m 3 /h Nieszczelność m 3 /m 2 /h Nieszczelność m 3 /h Nieszczelność m 3 /m 2 /h 50 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,1 2, ,0 0,0 0,1 2, ,0 0,0 0,1 2, ,0 0,0 0,0 0, ,1 2,8 0,1 2, ,1 2,8 0,1 2,8 3.4 Przepuszczalność wody Brak wyznaczonych parametrów 3.5 Substancje niebezpieczne Wnioskodawca przedłożył deklarację, że K-Fire Sealant A nie zawiera żadnej substancji wzbudzającej szczególne obawy w rozumieniu Rozporządzenia REACH oraz że spełnia wymogi podane na Ponadto potwierdzono również, że wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne 1,0% w/w, a także wszystkie toksyczne, rakotwórcze, szkodliwe dla rozmnażania i mutagenne substancje chemiczne 0,1% w/w (Status: 29. Adaptacja /73/WE - dyrektywy Unii Europejskiej 67/548/EWG - klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych) są wyszczególnione w kartach charakterystyki K-Fire Sealant A (zgodnie z 91/155/EWG, ze zmianami) i zostały uwzględnione w klasyfikacji produktów zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE (klasyfikacja preparatów, ze zmianami). Wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne pozostają poniżej limitów klasyfikacji podanych w 67/548/EWG. Poza określonymi klauzulami dotyczącymi substancji niebezpiecznych, zawartymi w niniejszej Europejskiej aprobacie technicznej, obowiązywać mogą także inne wymogi mające zastosowanie do produktów w tym zakresie (na przykład transponowane przepisy europejskie oraz krajowe rozporządzenia i przepisy administracyjne). Aby zapewnić zgodność z przepisami Rozporządzenia o wyrobach budowlanych, wymogi takie również powinny zostać spełnione, jeśli i kiedy są one obowiązujące. 3.6 Wytrzymałość mechaniczna i stabilność Brak wyznaczonych parametrów.

7 3.7 Odporność na uderzenia/ruch Brak wyznaczonych parametrów. 3.8 Przyczepność Nie dotyczy. 3.9 Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu Wyniki badania pozwoliły określić następujący jednoliczbowy wskaźnik zgodnie z BS EN : Rw (C;Ctr)= 38(-2;-7) 3.10 Właściwości termiczne Brak wyznaczonych parametrów Przepuszczalność pary wodnej Brak wyznaczonych parametrów Trwałość i użyteczność Wyrób K-Fire Sealant A został przetestowany zgodnie z Raportem Technicznym EOTA - TR024 wydanie z listopada 2006, dla typu Z 1 kategorii zastosowania określonej w ETAG (używanej jako Europejski Dokument Oceny, EAD), i wyniki testów potwierdziły jego przydatność do uszczelniania połączeń liniowych w warunkach wewnętrznych, przy wilgotności równej lub wyższej niż 85% RH, wyłączając temperatury poniżej 0 o C, bez narażenia na deszcz lub promieniowanie UV. 4 Zastosowany system oceny i sprawdzenia stałości właściwości użytkowych (zwany dalej AVCP), z odniesieniem do podstawy prawnej Zgodnie z decyzją 1999/454/WE Komisji Europejskiej, zastosowanie ma system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011) podanych w poniższej tabeli: Produkty Wyroby uszczelniające i zatrzymujące ogień Przewidziane zastosowania Uszczelnienie, przegrody ogniowe i /lub zabezpieczenie przed ogniem Poziom lub System klasa Wszystkie System 1

8 5. Dane techniczne dotyczące wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z treścią mającego zastosowanie EAD. Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent powinien zapewnić stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymogi oraz postanowienia przyjęte przez producenta powinny być udokumentowane w uporządkowany sposób w postaci pisemnej polityki oraz procedur, a osiągane wyniki - rejestrowane. Ten system kontroli produkcji powinien zapewniać zgodność wyrobu z niniejszą Europejską oceną techniczną. Producent może używać jedynie materiałów składowych wymienionych w dokumentacji technicznej do niniejszej Europejskiej oceny technicznej. Zakładowa kontrola produkcji powinna być zgodna z Programem Kontroli z dnia r. dotyczącym Europejskiej oceny technicznej ETA 15/0777 stanowiącej część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej oceny technicznej. "Program kontroli" został określony w kontekście systemu zakładowej kontroli produkcji opracowanego przez producenta i złożonego w Warrington Certification Limited. Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny być rejestrowane i oceniane zgodnie z zapisami "Programu kontroli". Inne zadania producenta Informacje dodatkowe Producent dostarczy kartę danych technicznych oraz instrukcję montażu zawierającą co najmniej następujące informacje: (a) Karta danych technicznych: Obszar zastosowania: Elementy budynku, w których można zastosować uszczelnienia przejść instalacyjnych, typ oraz właściwości elementów budowlanych, takie jak minimalna grubość, gęstość oraz - w przypadku konstrukcji lekkich - wymogi konstrukcyjne. Elementy budynku, w których można zastosować uszczelnienia połączeń liniowych, typ oraz właściwości elementów budowlanych, takie jak minimalna grubość, gęstość oraz - w przypadku konstrukcji lekkich - wymogi konstrukcyjne. Ograniczenia wielkości, minimalną grubość itp. uszczelnienia połączenia liniowego Konstrukcja uszczelnień połączeń liniowych, w tym wymagane komponenty oraz produkty dodatkowe (np. materiał podkładowy) z wyraźnie określonym rodzajem - ogólne lub specjalistyczne.

9 (b) Instrukcja montażu: Procedura montażu Procedura w przypadku wprowadzenia nowych elementów Zadania jednostek uprawnionych Jednostka uprawniona przeprowadzi wstępne badanie typu wyrobu; wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji, Zgodnie z warunkami ustalonymi w "Programie kontroli" z dnia r. odnoszącym się do Europejskiej Oceny Technicznej 15/0777. Jednostka uprawniona zachowa istotne informacje dotyczące działań wymienionych powyżej i zamieści uzyskane wyniki oraz wyciągnięte z nich wnioski w pisemnych sprawozdaniu. Uprawniona jednostka certyfikująca zaangażowana przez producenta wyda certyfikat zgodności WE dla produktu, potwierdzający zgodność z wymogami zawartymi w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej. W przypadku, gdy warunki zawarte w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej oraz w "Programie kontroli" nie będą spełnione, jednostka certyfikująca wycofa certyfikat zgodności i niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Warrington Certification Limited.

10 Podpisy osób upoważnionych Osoba odpowiedzialna C. Abbott* - Główny Inżynier d/s Certyfikacji Zatwierdził A. Kearns* - Dyrektor Techniczny * Za i w imieniu Warrington Certification Limited.

11 Załącznik A Dokumenty odniesienia i WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW Odniesienia do norm wymienionych w ETA: EN EN Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej Inne dokumenty odniesienia: EOTA TR 024 Charakterystyka, aspekty trwałości oraz zakładowa kontrola produkcji dla reaktywnych materiałów, składników i produktów ETAG nr 026: Część 3 Wytyczne do Europejskiej Aprobaty Technicznej dotyczącej produktów uszczelniających i zatrzymujących ogień, Część 3: Uszczelnienia połączeń liniowych (stosowana jako Europejski dokument oceny, EAD)

12 Załącznik B Opis wyrobu K-Fire Sealant A Szczegółowa specyfikacja produktu została zawarta w dokumencie "Sprawozdanie z oceny" związanym z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 15/0777 wydaną dnia r., dotyczącym wyrobu K-Fire Sealant A, który stanowi nieupublicznioną część niniejszego dokumentu ETA.

13 Załącznik C Klasyfikacja odporności ogniowej wyrobu K-Fire Sealant A C.1 Elastyczne konstrukcje ścian zgodne z o grubości minimum 120mm C.1.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin ułożonych poziomo, z uszczelniaczem po stronie narażonej i nie narażonej na działanie ognia Szczegóły konstrukcji: K-Fire Sealant A zainstalowany po obu stronach ściany Uszczelniacz 15-20mm szer. i 25 głęb. Głęboki profil U 2 warstwy płyty ogniochronnej o grubości 12,5mm C.1.1 Uszczelnienia wyrobem K-Fire Sealant A. Min. grubość 120mm uszczelnienie górnej krawędzi ściany pokrytej płytami okładzinowymi- Podłoże Głębokość Klasyfikacja (mm) Płyta gipsowa/górna listwa stalowa 25mm. (obie strony) EI120 T X F W 00 do 20 Płyta gipsowa/górna listwa stalowa 25mm. (obie strony) EI120 V X F W 00 do 20

14 C.2 Elastyczne konstrukcje ścian zgodne z o grubości minimum 120mm C.2.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin ułożonych pionowo, z uszczelniaczem po stronie narażonej i nie narażonej na działanie ognia Szczegóły konstrukcji: K-Fire Sealant A zainstalowany po obu stronach ściany Maksymalna wysokość połączenia 3m Uszczelniacz 10-20mm szer. i 12,5 głęb. Ściana z bloczków Profil stalowy C 2 warstwy płyty ogniochronnej o grubości 12,5mm C.2.2 Uszczelnienia połączeń liniowych wyrobem K-Fire Sealant A. Ściana elastyczna lub sztywna o grubości min. 120mm. Uszczelnienie nałożone na obu powierzchniach ściany Głębokość (mm) Materiał podkładowy Klasyfikacja 12,5mm. (obie strony) podkładowy PE EI120 V X F W 00 do 20

15 C.3 Sztywne konstrukcje ścian zgodne z o grubości minimum 100mm C.3.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin ułożonych pionowo, z uszczelniaczem po jednej stronie ściany Szczegóły konstrukcji: K-Fire Sealant A zainstalowany po jednej stronie ściany Gęstość drewna miękkiego:- minimum 410kg/m 3 punkty mocowania 300mm Beton-beton Beton-drewno miękkie Beton-stal C.3.2 Podłoże Beton-beton Beton-beton Beton-stal Beton-stal Beton-drewno miękkie Beton-drewno miękkie Uszczelnienia wyrobem K-Fire Sealant A. Ściana sztywna o grubości min. 100mm. Głębokość (mm) Materiał Klasyfikacja podkładowy E120 EI45 V X F W 00 do 20 E120 EI60 V X F W 00 do 50 E120 EI20 V X F W 00 do 20 E45 EI30 V X F W 00 do 50 E30 EI20 V X F W 00 do 20 EI45 V X F W 00 do 50

16 C.4 Sztywne konstrukcje stropu zgodne z o grubości stropu minimum 150mm C.4.1 Uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin ułożonych poziomo, z uszczelniaczem po jednej stronie stropu Szczegóły konstrukcji: K-Fire Sealant A zainstalowany na górnej powierzchni stropu Gęstość drewna miękkiego:- minimum 410kg/m 3, punkty mocowania 300mm Beton-beton Beton-stal Beton-drewno miękkie C.4.2 Podłoże Beton-beton Beton-beton Beton-stal Beton-stal Beton-drewno miękkie Beton-drewno miękkie Uszczelnienia połączeń liniowych wyrobem K-Fire Sealant A. Strop sztywny o grubości min. 150mm. Głębokość (mm) Materiał podkładowy Klasyfikacja E240 EI45 H X F W 00 do 20 E240 EI90 H X F W 00 do 50 E120 EI20 H X F W 00 do 20 E240 EI90 H X F W 00 do 50 EI30 H X F W 00 do 20 EI45 H X F W 00 do 50

ETA-14/0333 z 30/09/2014

ETA-14/0333 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0333 z 30/09/2014 EKOSPAN ŚCIANA/EKOSPAN WALL Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych Self-supporting composite

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce MEMO OKUCIA BUDOWLANE OZNACZONE CE Oznakowanie CE: Dlaczego? GŁÓWNE CELE Oznakowanie CE definiuje jasne i konkretne cele bezpieczeństwa. Cele które są korzystne zarówno dla producentów, pośredników jak

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0423 English

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny

Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny Anna Panek Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny Seminarium ITB Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2015/S 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LAMBDA MAX fasada EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S b 5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Typ wyrobu EPS S 2. Zamierzone

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15

Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Tłumaczenie wykonano z oryginału dokumentu składającego się z czternastu stron. Na stronie tytułowej, w prawym górnym roku

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów do wykonywania przejść instalacyjnych systemów: FireSeal FLEX A, FireSeal FLEX B, FireSeal FLEX C, FireSeal FLEX D i FIRESTOP 400

Zestaw wyrobów do wykonywania przejść instalacyjnych systemów: FireSeal FLEX A, FireSeal FLEX B, FireSeal FLEX C, FireSeal FLEX D i FIRESTOP 400 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

illbruck MOWO (Montaż okna w ociepleniu)

illbruck MOWO (Montaż okna w ociepleniu) illbruck MOWO (Montaż okna w ociepleniu) Warszawa, 18.09.2012 System illbruck MOWO Mocowanie i uszczelnianie okna w warstwie ocieplenia budynku pierwsze na rynku kompletne rozwiązanie; Profil instalacyjny

Bardziej szczegółowo

FERMACELL Firepanel A1. Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej

FERMACELL Firepanel A1. Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej Firepanel A1 Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej Firepanel A1 nowa płyta przeciwpożarowa firmy Płyta przeciwpożarowa Firepanel A1 prezentuje nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej dla konstrukcji szkieletowych.

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER VERMIPLASTER IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER do zabezpieczeń konstrukcji stalowych Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ partner ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Wygoda 7 64-320 Buk tel: (61) 89 46 501, fax (61) 89 46 502 e mail: produkcja@atlanta.com.pl Internet: www. a t l a n t a. c o m.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 43 60-003 Poznań tel. +48 61 867 60 51 faks +48 61 867

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7 Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Roof insulation supporting roof tiles Europejska aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna SINTEF Building and Infrastructure P.O.Box 124 Blindern N-0314 Oslo Tel. 47 22 96 55 55 Fax 47 22 69 54 38TAB TA Europejska Ocena Techniczna ETA-08/0285 z dn. 07.03.2014 Informacje ogólne Jednostka ds.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy protokół klasyfikacji reakcji na ogień - tłumaczenie nr 13854A

Dodatkowy protokół klasyfikacji reakcji na ogień - tłumaczenie nr 13854A Dodatkowy protokół klasyfikacji reakcji na ogień - tłumacze nr 13854A Właściciel protokołu klasyfikacji BN INTERNATIONAL B.V. Rokerijweg 5 NL-1271 AH HUIZEN HOLANDIA Wstęp Nijszy protokół klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E System Ecophon Focus Quadro E stosowany jest do tworzenia przejść między poziomami sufitu, np. aby ukryć instalacje lub uzyskać ciekawą formę. Uzyskana różnica sufitów wynosi 00

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-08/0018 fdokument sporządzono w wersji dwąęzycznej Tłumaczenia dokonano wyłącznie z języka angielskiego] *yrr VTT,tl*lti Te ilińsntu*ilłłuśkeś s Pt 1000 02044

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE

OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE OPIS TECHNICZNY 1. PRACE ZIEMNE Posadowienie basenu powinno odbywać się na gruncie rodzimym nie usypanym. Podłoże usypane musi być tak zagęszczone by

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0425 z dnia 13.11.2014 r.

Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0425 z dnia 13.11.2014 r. Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0425 z dnia 13.11.2014 r. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6769/2011. Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6769/2011. Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6769/2011 Ogniochronny wyrób pęczniejący EXPANDER FR do zabezpieczania elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez:

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez: EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1 / 6 0432 Deklaracja została wystawiona zgodnie z Dyrektywą Wytwarzania Produktów 89/106/EEC Produkt: Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: INFORMACJE OGÓLNE Oferty zawierające szczegółowe informacje dotyczące kursów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu: www.itb.pl w zakładce Konferencje/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Karta Danych Technicznych. Piana ogniochronna Hilti CFS-F FX. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0109. Wydanie 06 / 2010r.

Karta Danych Technicznych. Piana ogniochronna Hilti CFS-F FX. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0109. Wydanie 06 / 2010r. Karta Danych Technicznych Piana ogniochronna Hilti CFS-F FX Piana ogniochronna Hilti CFS-F FX Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0109 Wydanie 06 / 2010r. Piana ogniochronna Hilti CFS-F FX Wydanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS04-687 Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna z wkładem pęczniejącym

Kratka wentylacyjna z wkładem pęczniejącym Kratka wentylacyjna z wkłaem pęczniejącym typu Oporność ogniowa w zależności o wymiarów Aprobata Techniczna ITB AT-15-5593/2002 Przykła zamawiania: /B = 300/H = 150/60 { { { grubość wkłau pęczniejącego

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

drzwi i ścian osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

drzwi i ścian osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Zasady wprowadzania do obrotu okien, drzwi i ścian osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami mgr inż. Marzena Jakimowicz przegrody@itb.pl, m.jakimowicz@itb.pl, 022 56 64 260, 022 56 64 221 Zakład

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15-7849/2014 2/26 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA DANE TECHNICZNE EUROLIGHT BLATY ROBOCZE EUROLIGHT blaty robocze to płyta łączona, składająca się z EUROLIGHT płyty komórkowej, pokryta dekoracyjnym em na powierzchni i/lub w miejscu profilu. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane

Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane Strona 1 SST-00.07- Lekki zabudowy i sufity podwieszone z płyt g-k 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza

Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza Supafil Loft 045 Marzec 014 Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza Właściwości izolacji Supafil Loft 045 Izolacyjność cieplna współczynnik przewodzenia ciepła λ D

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NR LFS01-1529/13/Z00NF

RAPORT Z BADAŃ NR LFS01-1529/13/Z00NF Z3A PZ ZLB nr 19 Wyd. Vl/1 15 maja 2012 Instytut Techniki Budowlanej.., Cs ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH ih łf t - w r r r - akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji x \.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe.

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW KONSTRUKCJE PODESTOWE System Mezza-Stow został zaprojektowany na potrzeby realizowania konstrukcji podestowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikaflex PRO 20 CF

KARTA INFORMACYJNA Sikaflex PRO 20 CF KARTA INFORMACYJNA Jednoskładnikowy, poliuretanowy materiał do systemów uszczelnień przeciwpożarowych elementów konstrukcji betonowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY to jednoskładnikowy

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20

Zastosowanie Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20 STYROPAPA Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20 KNAUF Therm LAMIN EXPERT λ 36 (TYP EPS 100) Λ = 0,036 W/(mK) Płyty warstwowe występujące w dwóch odmianach: KNAUF Therm LAMIN EXPERT Λ 36 płyty

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C)

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C) W002519811 żywności, zwłaszcza do a sterylizowanego w w zasadzie nie została dopuszczona do pakowania zawierającego składniki tłuste, takie jak ziarna farb do a należy omówić, a następnie poddać je piekarnią.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania Sebastian Wall Rozporządzenie UE nr 305/2011 () -odpowiedzi na często zadawane pytania Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowa jakość. Produkty Rockpanel ocenione na A+ i A przez BRE Global

Wyjątkowa jakość. Produkty Rockpanel ocenione na A+ i A przez BRE Global Wyjątkowa jakość Produkty Rockpanel ocenione na A+ i A przez BRE Global Rozwiązania z produktami Rockpanel w klasach A/A+ 1 BRE Rockpanel stanowi jedną z firm Grupy Rockwool International A/S, od lat znanych

Bardziej szczegółowo

99613 KS 12,5 x 1200 x 2600 10,8 124,8 40 1348 68,20 23% 92375 KS 15,0 x 1200 x 2400 13,5 115,2 40 1555 78,50 23% Zawartość w opakowaniu

99613 KS 12,5 x 1200 x 2600 10,8 124,8 40 1348 68,20 23% 92375 KS 15,0 x 1200 x 2400 13,5 115,2 40 1555 78,50 23% Zawartość w opakowaniu Luty 2015 Strona 5 2. Systemy specjalne nida NIDA (Typ GMFH1I) 1 NIDA. Płyty te zapewniają zmniejszone wchłanianie wody nasiąkliwość poniżej 3%. Dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych i długookresowo

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Rewolucyjnej technologii ciepłych OKIEN WITAMY

PREZENTACJA. Rewolucyjnej technologii ciepłych OKIEN WITAMY PREZENTACJA Rewolucyjnej technologii ciepłych OKIEN WITAMY MS więcej niŝ OKNA M&S Pomorska Fabryka Okien od lat jest w czołówce firm okiennych wprowadzających do oferty coraz nowocześniejsze produkty i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 grudnia 2014 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8687/2011 +ANEKS NR 1. Natryskowa pianka poliuretanowa SEALECTION 500 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8687/2011 +ANEKS NR 1. Natryskowa pianka poliuretanowa SEALECTION 500 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8687/2011 +ANEKS NR 1 Natryskowa pianka poliuretanowa SEALECTION 500 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Qbiss One dostępny jest w dwóch wariantach: Qbiss One B wariant podstawowy z widoczną fugą pionową i poziomą

Wstęp. Qbiss One dostępny jest w dwóch wariantach: Qbiss One B wariant podstawowy z widoczną fugą pionową i poziomą Wstęp Qbiss One 1 jest efektywnym kosztowo rozwiązaniem dla elewacji budynku, stanowiącym alternatywę dla fasad wentylowanych, połączenie całkowitej funkcjonalności z walorami estetycznymi, które staje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY WNĘTRZ

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY WNĘTRZ ZAMOCOWANIA PROFILE I AKCESORIA TAŚMY AKUSTYCZNE www.budmat.pl KSZTAŁTUJEMY TWOJĄ PRZESTRZEŃ Nasze otoczenie z czasem ulega przemianom. Dlatego warto budować ją wokół siebie tak, aby na każdym etapie mogła

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014 UŻYTKOWYCH Nr 6/B/2014 CIEK WODNY - GLADIO Ciek wodny trójkątny 50x50x20 cm Ciek wodny duży 60x50x15 cm ELEMENT ZLOKALIZOWANY POZA JEZDNIĄ LUB CHODNIKIEM SŁUŻĄCY DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne i asortyment

Dane techniczne i asortyment www.isospan.eu Dane techniczne i asortyment 1159-CPD-0207/08 1159-CPD-0285/11 Europejska aprobata techniczna ETA-05/0261 Wysokogatunkowe ściany naturalne, wydajne, skuteczne 02 03 www.isospan.eu Pustaki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający. Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników

Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający. Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników Umożliwia zagruntowanie i uszczelnienie w ciągu jednego dnia Jest otwarty na dyfuzję i nie obkurcza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Primer Szybki Grunt SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Primer Szybki Grunt SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

przyjazne środowisku materiały budowlane z surowców odnawialnych w trosce o Wasze zdrowie i wygodê

przyjazne środowisku materiały budowlane z surowców odnawialnych w trosce o Wasze zdrowie i wygodê przyjazne środowisku materiały budowlane z surowców odnawialnych w trosce o Wasze zdrowie i wygodê Drewno i konopie surowce doskonałe Drewno jest surowcem w pełni odnawialnym. Ten naturalny budulec z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt.

S E M I N A R I U M nt. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników w Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE SYSTEMU WARSTWOWEJ IZOLACJI CIEPLNEJ

DANE TECHNICZNE SYSTEMU WARSTWOWEJ IZOLACJI CIEPLNEJ DANE TECHNICZNE SYSTEMU WARSTWOWEJ IZOLACJI CIEPLNEJ 1 Warstwowy system izolacji cieplnej, LAF składa się z fabrycznie wykonanych elementów izolacji warstwowej o grubości 60 lub 80 mm ze sztywnej pianki

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr: 890/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: WYKONANIE PROJEKTU ARANśACJI GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ ORAZ REMONTU POMIESZCZEŃ PO WYPROWADZENIU WYTYPOWANYCH KOMÓREK Z BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

LST EN ISO 717-1:1999 54 (-1; -3; 0; -3) db

LST EN ISO 717-1:1999 54 (-1; -3; 0; -3) db 14 grudnia 2012 r. Kartki (kartek) 1 (5) Określenie współczynnika izolacyjności od dźwięków powietrznych (nazwa badania) Badanie przeprowadzono na podstawie: LST EN ISO 10140-2:2010. Akustyka. Pomiar laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Kajetan Woźniak BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA I MATERIAŁY OGNIOCHRONNE. i materiały ogniochronne. zabezpieczenia

ZABEZPIECZENIA I MATERIAŁY OGNIOCHRONNE. i materiały ogniochronne. zabezpieczenia ZABEZPIECZENIA I MATERIAŁY OGNIOCHRONNE Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 661 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT 22%. Ceny mogą ulec zmianie. 91 ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

YTONG INTERIO - nowy wymiar przestrzeni

YTONG INTERIO - nowy wymiar przestrzeni YTONG INTERIO - nowy wymiar przestrzeni YTONG INTERIO nowy wymiar przestrzeni Dodatkowe elementy podziału przestrzeni sprzyjają tworzeniu przyjaznego wnętrza. Podstawą jest możliwość dostosowania przestrzeni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Systemy ocieplania budynków

Systemy ocieplania budynków P I C Systemy ocieplania budynków systemy ociepleń budynków na bazie styropianu A I N E L E O I systemy ociepleń budynków na bazie styropianu perforowanego F A R B Y T Y N K system ociepleń budynków na

Bardziej szczegółowo

Budujemy rustykalny kominek

Budujemy rustykalny kominek Budujemy rustykalny kominek Jesteśmy narodem złotych rączek i samouków, nie dziwi więc fakt, że wielu z nas decyduje się na samodzielną budowę kominka. Za nic nie pozbawilibyśmy się satysfakcji jaką daje

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą:

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą: W ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 poz. 322) zgodnie z art. 4 ust. 1 substancje i mieszaniny niebezpieczne to takie substancje i mieszaniny, które zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ. Wytyczne odnośnie wykonania 1 tablicy informacyjnej i 2 tablic pamiątkowych.

Załącznik nr 13 do SIWZ. Wytyczne odnośnie wykonania 1 tablicy informacyjnej i 2 tablic pamiątkowych. Załącznik nr 13 do SIWZ Wytyczne odnośnie wykonania 1 tablicy informacyjnej i 2 tablic pamiątkowych. 1. Tablica informacyjna: projekt, wykonanie i montaż dwuczęściowej tablicy informacyjnej po dwóch stronach

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Struktura Co oznacza certyfikacja? Jakie są korzyści? Wymagania dot. testowania zaworów w zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo