DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców"

Transkrypt

1 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

2 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego edukacji dla rynku pracy Powiązanie kształcenia zawodowego z otoczeniem gospodarczym jako narzędzie zwiększania szans na rynku pracy, w trakcie którego zostaną poruszone następujące kwestie: włączenie się pracodawców w ustalanie oferty zawodów, w których kształcą szkoły w danym regionie, włączenie się pracodawców w opracowywanie programów nauczania, zwłaszcza w zakresie kształcenia praktycznego, uwzględniających potrzeby i uwarunkowania regionalnego i lokalnego rynku pracy, kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy (u pracodawcy) jako narzędzie przygotowania do szybkiego wejścia na rynek pracy, kwalifikacyjne kursy zawodowe jako narzędzie szybkiego reagowania na potrzeby rynku pracy, organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na zamówienie pracodawców. 2

3 Wrzesień 2014 Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu Szkoła dla pracodawców pracodawcy dla szkoły Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Konkurs skierowany jest do szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych). Konkurs organizowany jest w okresie wrzesień 2014 czerwiec Głównym celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie przez szkołę dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami. Jako dobrą praktykę należy rozumieć przedsięwzięcia, które zostały wdrożone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszące określone, pozytywne rezultaty. 3

4 Wrzesień 2014 Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu Szkoła dla pracodawców pracodawcy dla szkoły Opisy dobrych praktyk powinny charakteryzować się odpowiednią jakością i zawartością treści: opisywać przedsięwzięcia nowatorskie, innowacyjne, aktualne, efektywne, odpowiednie pod względem tematycznym, koncentrując się na najistotniejszych zagadnieniach takich jak: poprawa efektywności kształcenia, reagowanie na potrzeby rynku pracy, perspektywiczne planowanie kierunków rozwoju placówki, itd. Realizowanie dobrych praktyk powinno przynosić najlepsze efekty przy wsparciu i zaangażowaniu wszystkich partnerów kształcenia zawodowego i osób, którzy w sposób bezpośredni doświadczą pozytywnych skutków podjętych działań. Poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk szkół, będzie możliwe wskazanie w jaki sposób edukacja może osiągać wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego. Najlepsze szkoły oraz pracodawcy laureaci otrzymają nagrody przyznane w każdym z 16 obszarów zawodowych określonych na potrzeby konkursu. Laureatami zostaną szkoły i współpracujący z nim pracodawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień. 4

5 wrzesień kwiecień 2015 cykl konferencji regionalnych dla pracodawców Celem konferencji organizowanych w ramach projektu KOWEZiU Edukacja dla pracy etap 2 będzie upowszechnienie idei włączenia pracodawców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania, poprzez ukazanie pracodawców jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej, mających wpływ na kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. W roku 2014 przewiduje się organizację 4 konferencji, a w roku 2015 kolejnych 2. Konferencje te są kontynuacją 6 regionalnych spotkań z pracodawcami zapoczątkowanych przez MEN w 2013 r. Przewidywany harmonogram konferencji: 29 września 2014 woj. kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz) 24 października woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie (Mikołajki) 17 listopada 2014 woj. opolskie i śląskie (Opole) 1 grudnia 2014 woj. świętokrzyskie i małopolskie (Kielce) 27 marca 2015 woj. mazowieckie (Warszawa) 20 kwietnia 2015 woj. lubuskie i zachodnio-pomorskie (Gorzów Wlkp) 5

6 Październik 2014 ogłoszenie konkursu Szkoła zawodowa - mój wybór dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dla uczniów gimnazjum Wybiorę szkołę zawodową, bo Głównym cel konkursu jest promocja szkolnictwa zawodowego poprzez wybór i promocję najlepszych prac uczniów gimnazjów na temat: Wybiorę szkołę zawodową, bo. Uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują pracę na powyższy temat w jednej wybranej z trzech kategorii: praca pisemna (opowiadanie, esej, inna forma), praca plastyczna (dowolna technika), film (dowolna technika, również z wykorzystaniem telefonów komórkowych). Prace uczniów przesyłane są za pośrednictwem szkół do Kuratoriów Oświaty (etap wojewódzki). Po wyłonieniu najlepszych prac w każdej kategorii (jedna praca w każdej kategorii) prace te przesyłane są przez KO do MEN. Spośród 16 prac w każdej z trzech kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca (etap centralny). 6

7 Październik 2014 ogłoszenie konkursu Szkoła zawodowa - mój wybór dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj.: zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych Wybrałam/em szkołę zawodową, bo Głównym celem konkursu jest promocja szkolnictwa zawodowego poprzez wybór i promocję najlepszych prac uczniów na temat: Wybrałam/em szkołę zawodową, bo. Uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują pracę na powyższy temat w jednej wybranej z trzech kategorii: praca pisemna (opowiadanie, esej, inna forma), praca plastyczna (dowolna technika), film (dowolna technika, również z wykorzystaniem telefonów komórkowych). Prace uczniów przesyłane są za pośrednictwem szkół do Kuratoriów Oświaty (etap wojewódzki). Po wyłonieniu najlepszych prac w każdej kategorii (jedna praca w każdej kategorii) prace te przesyłane są przez KO do MEN. Spośród 16 prac w każdej z trzech kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca (etap centralny). 7

8 6 listopada Cele reformy 2014 wprowadzonej konferencja 1 Czas września zawodowców 2012 r. Konferencja organizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Gazetą Wyborczą pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Tematem konferencji będzie znaczenie kształcenia zawodowego dla gospodarek Unii Europejskiej. Głównymi organizatorami konferencji są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Gazeta Wyborcza (jednocześnie patron medialny). Program wydarzenia będzie zawierał 2-3 panele tematyczne poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu programowania i wsparcia dla szkolnictwa zawodowego, jego znaczenia dla rynku pracy i korzyściom płynącym ze współpracy pomiędzy sektorem oświaty a biznesem i przemysłem. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane materiały multimedialne odnoszące się do jej tematu (sondy, materiały audiowizualne, etc.). Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronach organizatorów, współorganizatora i partnerów. 8

9 marzec 2015 miesiąc dedykowany działaniom kuratoriów oświaty na rzecz kształcenia zawodowego W marcu 2015 r. proponuje się intensyfikację działań na rzecz kształcenia zawodowego w województwach. Wskazana jest m.in. organizacja spotkań promujących najlepsze szkoły zawodowe wśród nauczycieli gimnazjów oraz uczniów i ich rodziców. Z założenia promowana szkoła powinna współpracować z pracodawcami oraz prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. 9

10 Cele reformy wprowadzonej Czerwiec września 2012 r. Zaproszenie laureatów konkursów do Ministerstwa Edukacji Narodowej i podsumowanie konkursów. 10