Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:"

Transkrypt

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: I. Komputer bez tajemnic II. III. IV. Komputer jest OK! Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła Przyjazny Urząd Kompetentni urzędnicy w Wiśle

2 I. Komputer bez tajemnic Krótka charakterystyka: a) Typ projektu: konkursowy b) Okres realizacji: marzec 2009 r. lipiec 2009 r. c) Cel projektu: wzrost umiejętności 70 mieszkańców miasta Wisły z zakresu podstawowej obsługi komputera poprzez realizację w 2009 r. szkoleń komputerowych. Celami szczegółowymi projektu są: -podwyższenie kwalifikacji mieszkanek i mieszkańców Miasta Wisły poprzez uczestnictwo w szkoleniach, - upowszechnienie wśród mieszkańców miasta możliwości płynących ze znajomości obsługi komputera i korzystania z Internetu, - wzrost świadomości mieszkańców miasta z zakresu korzyści płynących z dalszego kształcenia, - wzrost dostępności mieszkańców miasta do oferty edukacyjno-szkoleniowej, -pobudzenie aktywności mieszkańców miasta na rzecz samoorganizacji, w celu dalszego podniesienia poziomu swego wykształcenia. d) Montaż finansowy projektu: - Całkowity koszt: 7.400,00 PLN, - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 6.290,00 PLN, - Dofinansowanie z budżetu państwa (15%): 1.110,00 PLN, - Wkład własny Gminy Wisła: 0,00 PLN Historia projektu: a) Przygotowanie projektu: lipiec sierpień 2008 r. b) Złożenie wniosku aplikacyjnego: 8 sierpień 2008 r. c) Zatwierdzenie projektu do dofinansowania: 28 listopad 2008 r. d) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 26 marzec 2009 r. Przedmiot projektu: W 2009 r. w ramach projektu przeprowadzono siedem bezpłatnych szkoleń komputerowych z zakresu podstawowej obsługi komputera. Zajęcia informatyczne odbywały się równocześnie na terenie całego miasta tj. w pracowniach komputerowych Szkół Podstawowych (Jawornik, Głębce, Malinka, Czarne) i Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle. Ogółem odbyło się siedem dwudziestogodzinnych szkoleń, w których uczestniczyło siedemdziesiąt dorosłych mieszkańców miasta Wisły. Wśród uczestników przeważały kobiety (52 osoby). Pod względem statusu na rynku pracy w

3 zajęciach uczestniczyło 8 bezrobotnych, 27 nieaktywnych zawodowo oraz 35 zatrudnionych osób. Większość z nich posiadało wykształcenie ponadgimnazjalne oraz pomaturalne. Przedział wiekowy uczestników szkoleń był bardzo zróżnicowany, najmłodsza osoba miała 22 lata, a najstarsza 70. Dzięki realizacji projektu uczestnicy szkoleń mogli zdobyć podstawowe umiejętności związane z obsługa komputera. Zapoznali się z najpopularniejszymi programami biurowymi (WORD, EXCEL) oraz dowiedzieli się w jaki sposób poruszać się po Internecie. Na ostatnich zajęciach uczestnicy szkoleń otrzymali imienne zaświadczenia o jego ukończeniu.

4 II. Komputer jest OK! Krótka charakterystyka: a) Typ projektu: konkursowy b) Okres realizacji: marzec 2010 r. luty 2011 r. c) Cel projektu: podniesienie w 2010 r. poziomu kwalifikacji 140 dorosłych mieszkańców miasta Wisły (105 kobiet i 35 mężczyzn) poprzez realizację dwóch cykli podstawowych szkoleń komputerowych. Celami szczegółowymi projektu są: - podwyższenie kwalifikacji mieszkanek i mieszkańców Miasta Wisły poprzez uczestnictwo w szkoleniach, - upowszechnienie wśród mieszkańców miasta możliwości płynących ze znajomości obsługi komputera i korzystania z Internetu, - wzrost świadomości mieszkańców miasta z zakresu korzyści płynących z dalszego kształcenia, - wzrost dostępności mieszkańców miasta, zwłaszcza kobiet do oferty edukacyjnoszkoleniowej, -pobudzenie aktywności mieszkańców miasta na rzecz samoorganizacji, w celu dalszego podniesienia poziomu swego wykształcenia. d) Montaż finansowy projektu: - Całkowity koszt: ,20 PLN, - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): ,07 PLN, - Dofinansowanie z budżetu państwa (15%): 7.493,13 PLN, - Wkład własny Gminy Wisła: 0,00 PLN Historia projektu: a) Przygotowanie projektu: sierpień wrzesień 2009 r. b) Złożenie wniosku aplikacyjnego: 2 październik 2009 r. c) Zatwierdzenie projektu do dofinansowania: 7 grudzień 2009 r. d) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 16 marzec 2010 r. Przedmiot projektu: Projekt pn. "Komputer jest OK!" skierowany jest dla 140 dorosłych mieszkańców miasta Wisły. W maju 2010 r. zakończył się pierwszy etap projektu. W ramach niego 70 osób powyżej 50 roku życia (50 kobiet, 20 mężczyzn) uczestniczyło w bezpłatnych szkoleniach komputerowych z zakresu podstawowej obsługi komputera. Zajęcia odbywały się równocześnie na terenie całego miasta w okresie od marca do maja

5 w pracowniach komputerowych Szkół Podstawowych w: Jaworniku, Malince, Czarnym, Głębcach i Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Centrum. Podczas dwudziestopięciogodzinnych zajęć komputerowych jego uczestnicy zdobywali umiejętności związane z obsługą komputera, programów WORD i EXCEL, poruszania się w Internecie a także innych interesujących ich umiejętności związanych z pracą na komputerze. Pod względem statusu na rynku pracy w zajęciach uczestniczyło 28 osób zatrudnionych, 41 osób nieaktywnych zawodowo oraz 1 osoba długotrwale bezrobotna. Większość z tych osób posiadało wykształcenie ponadgimnazjalne (36), wyższe (14) oraz pomaturalne (14). Najstarsza osoba biorąca udział w zajęciach miała 80 lat. Na ostatnich zajęciach uczestnicy szkoleń otrzymali imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Drugi etap projektu dla pozostałych 70 mieszkańców miasta Wisły w przedziale wiekowym lat (55 kobiet i 15 mężczyzn) nie posiadających wyższego wykształcenia odbędzie się jesienią 2010 r.

6 III. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła I Etap Krótka charakterystyka: a) Typ projektu: systemowy Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej b) Okres realizacji: styczeń 2008 r. grudzień 2008 r. c) Cel projektu: zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej Gminy Wisła. Celami szczegółowymi projektu są: - zwiększenie motywacji do pracy, - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - nabycie nowych umiejętności pozwalających na lepsze funkcjonowanie społeczne przez uczestników projektu, - poprawa warunków socjalno-bytowych rodzin oraz sprawniejsze ich funkcjonowanie w środowisku d) Montaż finansowy projektu: - Całkowity koszt: ,07 PLN, - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): ,71 PLN, - Dofinansowanie z budżetu państwa (4,5%): 3 837,11 PLN, - Wkład własny Gminy Wisła (10,5%): 8 953,25 PLN Historia projektu: a) Przygotowanie projektu: styczeń marzec 2008 r. b) Złożenie wniosku aplikacyjnego: 31 marca 2008 r. c) Zatwierdzenie projektu do dofinansowania: 1 lipca 2008 r. d) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 18 września 2008 r. Przedmiot projektu: W ramach realizacji projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła 26 osób skorzystało z różnych form wsparcia. Osoby uczestniczące w projekcie zaopatrzono w niezbędne materiały i odzież ochronną. Na szkoleniach i spotkaniach zapewniono poczęstunek. W ramach realizacji projektu zwrócono też koszty dojazdu na szkolenia i spotkania.

7 Zorganizowano szereg spotkań, kursów i szkoleń: kurs bukieciarz florysta, kurs nowoczesne techniki sprzedaży, kurs obsługi kas fiskalnych, spotkanie z doradcą zawodowym na temat Poruszanie się po rynku pracy, kurs spawania stali, szkolenie dające Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, kurs opiekunka osób starszych, kurs podstawy księgowości z zastosowaniem komputera, kurs manicure-pedicure, kurs podstaw obsługi komputera oraz spotkania z radcą prawnym, wizażystą i psychologiem. Pod względem statusu na rynku pracy w zajęciach uczestniczyło 7 osób nieaktywnych zawodowo oraz 19 osób bezrobotnych (w tym 7 osób długotrwale bezrobotnych). Większość z tych osób posiadało wykształcenie ponadgimnazjalne (22), pozostałe 4 podstawowe, gimnazjalne i niższe. Na ostatnich zajęciach uczestnicy projektu otrzymali imienne cartyfikaty potwierdzające udział w projekcie

8 II Etap Krótka charakterystyka: a) Typ projektu: systemowy Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej b) Okres realizacji: styczeń 2009 r. grudzień 2009 r. c) Cel projektu: zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej Gminy Wisła. Celami szczegółowymi projektu są: - zwiększenie motywacji do pracy, - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - przełamanie lęków wyjścia z domu i podjęcia działań związanych z przystosowaniem się do rynku pracy, - nabycie nowych umiejętności pozwalających na lepsze funkcjonowanie społeczne przez uczestników projektu, - poprawa warunków socjalno-bytowych rodzin oraz sprawniejsze ich funkcjonowanie w środowisku d) Montaż finansowy projektu: - Całkowity koszt: ,49 PLN, - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): ,12 PLN, - Dofinansowanie z budżetu państwa (4,5%): 9 091,01 PLN, - Wkład własny Gminy Wisła (10,5%): ,36 PLN Historia projektu: a) Przygotowanie projektu: styczeń 2009r. - marzec 2009 r. b) Złożenie wniosku aplikacyjnego: 30 marca 2009 r. c) Zatwierdzenie projektu do dofinansowania: 21 maj 2009 r. d) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 5 czerwca 2009 r. Przedmiot projektu: W ramach realizacji projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła od maja 2009r. w poniedziałki, środy i piątki grupa 11 uczestników regularnie spotykała się na zajęciach organizowanych przez MOPS w Wiśle. Uczestnicy spotkań zapoznawali się z różnymi formami pracy artystycznej, podnosili swoją sprawność fizyczną poprzez regularne

9 zajęcia na basenie a także skorzystali z wyjazdów m. in. do Teatru w Cieszynie i Leśnego Parku Niespodzianek. Wszystkie 33 osoby uczestniczące w projekcie wzięły udział w spotkaniach z doradcą zawodowym na temat Poruszania się po rynku pracy i w cyklu zajęć z psychologiem poświęconych zwiększeniu poziomu samooceny i motywacji do pracy, poprawie umiejętności komunikacyjnych i radzeniu sobie ze stresem oraz ukończyło kurs podstaw obsługi komputera. Dla uczestników projektu zorganizowano także spotkanie z wizażystką i radcą prawnym. W ramach projektu 22 osoby uczestniczyły w szkoleniach i kursach zawodowych, w tym 5 osób ukończyło kurs spawania stali metodą MAG i TIG, 1 kurs florysty, 1 palacza co, 10 kurs obsługi kas fiskalnych, 3 drwala i obsługi pił spalinowych oraz 1 kurs eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych SEP. 6 uczestniczek projektu ukończyło kurs manicurepedicure, a 4 kurs prawa jazdy kat. B. Pod względem statusu na rynku pracy w zajęciach uczestniczyło 22 osoby nieaktywne zawodowo oraz 11 osób bezrobotnych. Większość z tych osób posiadało wykształcenie ponadgimnazjalne (23), 8 osób podstawowe, gimnazjalne i niższe, po 1 osobie pomaturalne i wyższe. Na ostatnich zajęciach uczestnicy projektu otrzymali imienne cartyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz drobne upominki.

10 Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła III Etap Krótka charakterystyka: a) Typ projektu: systemowy Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej b) Okres realizacji: styczeń 2010 r. grudzień 2010 r. c) Cel projektu: zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej Gminy Wisła. Celami szczegółowymi projektu są: - zwiększenie motywacji do pracy, - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - przełamanie lęków wyjścia z domu i podjęcia działań związanych z przystosowaniem się do rynku pracy, - nabycie nowych umiejętności pozwalających na lepsze funkcjonowanie społeczne przez uczestników projektu, - poprawa warunków socjalno-bytowych rodzin oraz sprawniejsze ich funkcjonowanie w środowisku - przekazanie informacji o realizowanych w ramach projektu zadaniach d) Montaż finansowy projektu: - Całkowity koszt: ,00 PLN, - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): ,85 PLN, - Dofinansowanie z budżetu państwa (4,5%): 8 324,14 PLN, - Wkład własny Gminy Wisła (10,5%): ,01 PLN Historia projektu: a) Przygotowanie projektu: styczeń 2010r. b) Złożenie wniosku aplikacyjnego: 25 stycznia 2010 r. c) Zatwierdzenie projektu do dofinansowania: 8 czerwca 2010 r. d) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 19 lipca 2010 r.

11 Przedmiot projektu: Grupę docelową stanowić będzie 20 osób niepełnosprawnych. Planowane są w ramach realizacji projektu Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła regularne spotkania uczestników na zajęciach organizowanych przez MOPS w Wiśle. Pod względem statusu na rynku pracy wszyscy uczestnicy projektu to osoby nieaktywne zawodowo.

12 IV. Przyjazny Urząd - Kompetentni urzędnicy w Wiśle Krótka charakterystyka: a) Typ projektu: konkursowy b) Okres realizacji: wrzesień 2010 r. lipiec 2011 r. c) Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 75 urzędników oraz zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez popularyzację wśród urzędników/urzędniczek postawy zorientowanej na obywatela jako klienta. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie ich kompetencji w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu. Celami szczegółowymi projektu są: -podwyższenie kwalifikacji urzędników/urzędniczek poprzez uczestnictwo w szkoleniach, -usprawnienie wykonywanych zadań urzędu pod względem merytorycznym i organizacyjnym, -podniesienie jakości obsługi klientów przez kadrę urzędniczą, w tym przede wszystkim sprawniejsza i terminowa obsługa klientów, -zwiększenie świadomości osób pracujących w zakresie konieczności kształcenia ustawicznego i podwyższenia kwalifikacji. d) Montaż finansowy projektu: - Całkowity koszt: ,80 PLN, - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): ,73 PLN, - Dofinansowanie z budżetu państwa (3,87%): ,07 PLN, - Wkład własny Gminy Wisła: niepieniężny wniesiony w formie kosztów udostępnienia pomieszczeń Urzędu na szkolenia (m.in. usług związanych ze sprzątaniem sal, udostępnianiem sprzętu multimedialnego znajdującego się w salach) o wartości ,00 PLN (11,13% wartości całkowitej projektu). Historia projektu: a) Przygotowanie projektu: lipiec 2009 r. - październik 2009 r. b) Złożenie wniosku aplikacyjnego: 30 październik 2009 r. c) Zatwierdzenie projektu do dofinansowania: 17 grudzień 2009 r. d) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 24 sierpnia 2010 r.

13 Przedmiot projektu: Przyjazny Urząd - kompetentni urzędnicy w Wiśle to projekt szkoleniowy skierowany do urzędników Urzędu Miejskiego w Wiśle. Tematyka szkoleń została wybrana w oparciu o analizy i badania przeprowadzone wśród pracowników urzędu. W ramach projektu w latach planuje się przeprowadzić szkolenia z zakresu: - profesjonalnej obsługi klienta, - finansów publicznych, - zamówień publicznych, - administracji publicznej z archiwizacją dokumentów i zarządzaniem czasem, - zarządzania zasobami ludzkimi z zarządzaniem jakością, - rozwoju osobistego, autoprezentacji i techniki pracy, - profesjonalnej obsługi komputera.

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 do użytku służbowego BIAŁA PODLASKA, LUTY 2013 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I REJESTRACJA I ŚWIADCZENIA...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany...

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADKACH Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Toruń Instytucja Regionalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice, 2013-11-27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo