Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Katarzyna Ukrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

2 USTAWA z dnia 1 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ Art. 19 ZADANIA WŁASNE POWIATU Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych...

3 PROJEKT SYSTEMOWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU FENIKS PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁBRZYSKIEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa ramowa w ramach PO KL Nr UDA-POKL /08 z dnia r.

4 Wysokość dotacji w latach L.p. Okres realizacji projektu Koszt projektu Wysokość dotacji rozwojowej Wkład własny JST r , , , r , , , r , , , r , , ,71 RAZEM , , ,22

5 LICZBA BENEFICJENTÓW STATUS NA RYNKU PRACY W latach udział w projekcie przerwało 26 osób Ilość osób w projekcie 928 Kobiety 517 Mężczyźni 411 BEZROBOTNI: 195 Kobiety 126 Mężczyźni 69 ZATRUDNIENI: 15 Kobiety 9 Mężczyźni 6 NIEAKTYWNI ZAWODOWO: 718 Kobiety 382 Mężczyźni 336 w tym osoby uczące się lub kształcące: 302 Kobiety 170 Mężczyźni 132 w tym osoby niepełnosprawne: 401 Kobiety 198 Mężczyźni 203 w tym osoby nie mieszczące się w w/w kryteriach, tj. opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi bądź osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym : 15

6 W roku 2011 wsparciem zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z usług świadczonych przez PCPR, które nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej (149 osób: 78 kobiety i 71 mężczyzn) wg niżej zamieszczonej tabeli: L.p. Status osoby na rynku pracy Kobiety Mężczyźni Ogółem Osoby nieaktywne zawodowo W tym osoby kształcące się i uczące Wychowankowie korzystający ze świadczeń pieniężnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu W tym osoby niepełnosprawne Niepełnosprawni intelektualnie W tym osoby nie mieszczące się w w/w kryteriach BEZROBOTNI 3 4 7

7 Osoby nieaktywne zawodowo oraz bezrobotne (149 osób) realizowały działania w ramach podpisanych KS (Kontraktów Socjalnych) oraz w ramach IU na zasadach KS (Indywidualnych Umów na zasadach Kontraktów Socjalnych) opartych na czterech instrumentach aktywnej integracji oraz działaniach środowiskowych: 1. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (zajęcia wspierające aktywizację zawodową - warsztaty z doradcą zawodowym pt: "Jak poszukiwać pracy") 2. INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ (poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów tematycznych z zakresu: spraw mieszkaniowych, uzależnień, przeciwdziałania przemocy i równości płci; indywidualne poradnictwo specjalistyczne z zakresu medycyny pracy i profilaktyki zdrowotnej, warsztaty teatralne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, indywidualne psychologiczne poradnictwo specjalistyczne służące przywróceniu samodzielności życiowej, indywidualne poradnictwo specjalistyczne w zakresie spraw rodzinnych )

8 3. INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ (kursy zawodowe: kurs prawa jazdy kategorii B, kursy językowe angielski i niemiecki, kurs agenta ochrony I stopnia, kurs obsługi kas fiskalnych) 4. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ (grupowa terapia psychospołeczna w formie wyjazdowej) 5. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM (program edukacyjny "Blisko - Internet", Spotkania z Teatrem dla Dorosłych w Teatrze Dramatycznym, Spotkania z Teatrem dla Rodzin w Teatrze Lalki i Aktora, Spotkania z Filharmonią, wycieczka edukacyjno - krajoznawcza pt: "HISTORIA - PAMIĘĆ - CZŁOWIEK", Koncert Noworoczny pt: "Historia polskiej muzyki i piosenki filmowej"

9 Udział Beneficjentów w kursach zawodowych L.p. Status Prawo kurs agenta kursy kurs obsługi jazdy kat. ochrony I językowe kas fiskalnych B stopnia Osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne Kobiety Mężczyźni

10 INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ: warsztaty teatralne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych

11 INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ: grupowa terapia psychospołeczna w formie wyjazdowej w Kudowie Zdroju

12 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM: Koncert Noworoczny pt: "Historia polskiej muzyki i piosenki filmowej"

13 Osoby niepełnosprawne intelektualnie (32 osoby) realizowały działania w ramach podpisanych IU na zasadach KS (Indywidualnych Umów na zasadach Kontraktu Socjalnego) opartych na trzech instrumentach aktywnej integracji: 1. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (zajęcia aktywizacyjne: rękodzielnictwo i uspołeczniające) 2. INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ (poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów tematycznych z zakresu: spraw mieszkaniowych, uzależnień, przeciwdziałania przemocy i równości płci, indywidualne poradnictwo specjalistyczne z zakresu medycyny pracy i profilaktyki zdrowotnej, warsztaty teatralne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, indywidualne psychologiczne poradnictwo specjalistyczne służące przywróceniu samodzielności życiowej, indywidualne poradnictwo specjalistyczne w zakresie spraw rodzinnych )

14 3. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ(grupowa terapia psychospołeczna w formie wyjazdowej, zajęcia terapeutyczne w formie hipoterapii, zajęcia terapeutyczne w formie dogoterapii) 4. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM (program edukacyjny "Blisko - Internet", Spotkania z Teatrem dla Dorosłych w Teatrze Dramatycznym, Spotkania z Teatrem dla Rodzin w Teatrze Lalki i Aktora, Spotkania z Filharmonią, wycieczka edukacyjno - krajoznawcza pt: "HISTORIA - PAMIĘĆ - CZŁOWIEK", Koncert Noworoczny pt: "Historia polskiej muzyki i piosenki filmowej"

15 INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: rękodzielnictwo

16 INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ: zajęcia terapeutyczne w formie hipoterapii

17 INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ: zajęcia terapeutyczne w formie dogoterapii

18 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM: wycieczka edukacyjno - krajoznawcza pt: "HISTORIA - PAMIĘĆ - CZŁOWIEK"

19 Dziękuję za uwagę Katarzyna Ukrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu