(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych)"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) tel./fax. (022) Materiał pomocniczy (na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych) Wydział Egzaminów Zawodowych, 1

2 TERMINY EGZAMINU ZSZ, technikum i szk. policealne - 19 czerwca 2007 (wtorek) godz lub 21 czerwca 2007 godz (środa lub czwartek) T i P. 20 i 21 czerwca I zmiana godz. 9 00, II zmiana godz Egzamin w zawodach z wykonaniem na specjalnie wyposaŝonych stanowiskach ZSZ od 25 czerwca 2007 (poniedziałek) wg harmonogramu OKE do 13 lipca (piątek) I zmiana godz (uczniowie 8 30 ) II zmiana godz (uczniowie ) Szczegółowy harmonogram etapu praktycznego dla technikum i szk. polic. 20 czerwca 2007 (środa) godz Lp. Symbol cyfrowy zawodu czas trwania egzaminu [min] 1 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej [03] Higienistka stomatologiczna [01] Kelner [03] Opiekunka środowiskowa [17] Protetyk słuchu [01] Technik agrobiznesu [07] Technik architektury krajobrazu [02] Technik archiwista [01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [04] Technik budownictwa [45] Technik drogownictwa [06] Technik dróg i mostów kolejowych [08] Technik elektryk [03] Technik handlowiec [01] Technik hodowca koni [04] Technik hotelarstwa [03] Technik informacji naukowej [02] Technik księgarstwa [12] Technik masaŝysta [20] Technik mechanik [50] Technik mechatronik [01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia [03] Technik ogrodnik [16] Technik optyk [01] Technik organizacji reklamy [13] Technik ortopeda [02] Technik spedytor [31] Technik technologii chemicznej [32] Technik technologii drewna [35] Technik technologii wyrobów skórzanych 180 2

3 31 311[37] Technik telekomunikacji [03] Technik usług kosmetycznych [01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych [14] Technik weterynarii [42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych [10] Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego [15] Terapeuta zajęciowy [07] Technik organizacji produkcji filmowej [46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym [04] Technik urządzeń audiowizualnych [18] Technik elektroniki medycznej Eksp. Technik rzemiosł artystycznych czerwca 2007 (czwartek) godz Lp. Symbol cyfrowy zawodu czas trwania egzaminu [min] 1 512[02] Kucharz [04] Opiekun w domu pomocy społecznej [01] Opiekunka dziecięca [01] Technik administracji [02] Technik analityk [02] Technik ekonomista [07] Technik elektronik [19] Technik elektroradiolog [10] Technik farmaceutyczny [04] Technik logistyk [05] Technik obsługi turystycznej [24] Technik ochrony środowiska [07] Technik organizacji usług gastronomicznych [05] Technik rolnik [34] Technik technologii odzieŝy [09] Technik technologii Ŝywności [39] Technik urządzeń sanitarnych [06] Technik awionik [05] Technik mechanik lotniczy [10] Technik geodeta [28] Technik poligraf [02] Technik usług fryzjerskich Eksp. Technik agroturystyki 180 Zawody, w których egzaminy są przeprowadzane na zmianach od 20 do 21 czerwca, zgodnie z harmonogramem OKE Lp. Symbol cyfrowy zawodu czas trwania egzaminu [min] 1 419[01] Technik prac biurowych [01] Fototechnik [06] Asystent operatora dźwięku [06] Ratownik medyczny [01] Technik informatyk [22] Technik mechanizacji rolnictwa [01] Technik rachunkowości 240 3

4 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH - uwagi ogólne Materiały egzaminacyjne dla ZSZ pisane są czcionką TIMES, Materiały egzaminacyjne dla T i Policealnych pisane są czcionką ARIAL W opakowaniach z materiałami egzaminacyjnymi są koperty bezpieczne do redystrybucji. Terminy dystrybucji materiałów egzaminacyjnych 18 czerwca 2007r. (poniedziałek) etap pisemny ZSZ, T i P 19 czerwca 2007r. (wtorek) etap praktyczny T i P 22 czerwca 2007r.(piątek) etap praktyczny ZSZ Godziny dostarczania Sposób dystrybucji materiałów egzaminacyjnych Arkusze egzaminacyjne (ZSZ, T i P) są pakowane w bezpieczne koperty oddzielnie dla kaŝdego zawodu Karty odpowiedzi (ZSZ, T i P) są pakowane w bezpieczne koperty łącznie dla wszystkich zdających. Komplety dla T i P (komplet = Arkusz egzaminacyjny + Karta pracy egzaminacyjnej + Karta oceny), są pakowane w koperty bezpieczne oddzielnie dla kaŝdego zawodu. Arkusze egzaminacyjne dla ZSZ, pakowane w koperty bezpieczne oddzielnie dla kaŝdego zawodu i wersji zadania. Arkusze obserwacji (ZSZ), pakowane w koperty bezpieczne oddzielnie dla kaŝdego zawodu i wersji zadania. Karty obserwacji (ZSZ), pakowane łącznie dla wszystkich zawodów występujących w ośrodku egzaminacyjnym. Odbieranie przesyłki dyrektor szkoły lub placówki lub upowaŝniony przez niego pisemnie zastępca lub członek SZN (Procedury, Załącznik II.6.). kierownik ośrodka egzaminacyjnego lub upowaŝniona przez niego pisemnie osoba. Sprawdzanie przesyłki (wolno tylko otworzyć pudełko) na podstawie opisu zawartości (czy nie została naruszona, czy zawiera wszystkie niezbędne materiały). Niezwłoczne poinformowanie OKE o otrzymaniu przesyłki, , 319, 353, 328, 474 lub elektronicznie Dyrektora OKE w przypadku braku materiałów lub naruszenia przesyłki. 4

5 REDYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH Terminy redystrybucji 19 czerwca 2007 r. (wtorek) w godz etap pisemny egzaminu ZSZ, T i P 20 czerwca 2007 (środa) w godz etap praktyczny egzaminu T i P (szkoły, które miały egzamin tylko na I zmianie. 21 czerwca 2007 (czwartek) w godz etap praktyczny egzaminu T i P szkoły, które miały egzamin tylko na I zmianie oraz szkoły, które miały egzamin 20 czerwca na II zmianie, w godz szkoły, które miały egzamin na II zmianie, Nazwa i adres punktu redystrybucji Zespół Szkół zawodowych Nr 3, Ciechanów, ul. Okrzei 6 Powiaty obsługiwane przez punkt ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, Ŝuromiński Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Ostrołęka, ul. Batalionu Czwartaków 6 m. Ostrołęka, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 Płock, ul Ignacego Mościckiego 4 Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego Radom, ul. Kościuszki 7 gostyniński, m. Płock, płocki, sierpecki białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, m. Radom, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński Centrum Kształcenia Praktycznego, Siedlce, ul. Konarskiego 9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Grzybowska 77 garwoliński, łosicki, m. Siedlce, siedlecki, sokołowski, węgrowski powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, Ŝyrardowski dzielnice Warszawy: Warszawa Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, śoliborz Uwaga! redystrybucja materiałów egzaminacyjnych ZSZ, zawsze w następnym dniu po dniu zakończenia etapu praktycznego egzaminu, zgodnie z harmonogramem (z wyłączeniem sobót i niedziel) do OKE w Warszawie. 5

6 Przekazywanie materiałów po egzaminie ZSZ, T, P nr 1 bezpieczna koperta otrzymana od dystrybutora w niej: Karty odpowiedzi zdających z kaŝdej sali (zgodnie z listą z Hermesa). nr 2 - zwykła koperta z pieczątką i identyfikatorem szkoły/placówki i napisem Dokumentacja w niej: Protokół/protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu z poszczególnych sal (Procedury, Załącznik nr II.8.), Protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu (Procedury, Załącznik nr II.11.), Lista zdających (z HERMESA) z zaznaczonymi nieobecnymi, wersją arkusza (w przypadku, gdy są wersje arkuszy) zamiast załącznika II.9., Wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się na etap pisemny egzaminu oraz zdających, którzy przerwali etap pisemny egzaminu (Procedury, Załącznik nr II.12.), Karty odpowiedzi zdających, którym przerwano i uniewaŝniono egzamin, Decyzje o przerwaniu egzaminu i uniewaŝnieniu pracy (Procedury, Załącznik nr II.10.), Protokół przekazania OKE dokumentacji etapu pisemnego (2 egzemplarze), Arkusze Egzaminacyjne i Karty odpowiedzi niewykorzystane, niekompletne i błędnie wydrukowane, błędnie wypełnione, Informacja o nieprawidłowościach w wydruku arkuszy. T i P Nr 1 bezpieczna koperta otrzymana od dystrybutora dla kaŝdego zawodu i oznaczonego arkusza w niej: Karty pracy egzaminacyjnej ze wszystkimi załączonymi do prac dokumentami (zakodowane przez zdających i podpisane przez przewodniczącego ZNEP) wraz z Kartami oceny (zakodowanymi przez zdających). JeŜeli dla zawodu będzie więcej niŝ jedna koperta naleŝy na kopercie napisać np. 1 z 3, 2 z 3 itd. Nr 2 - zwykła koperta z pieczątką i identyfikatorem szkoły/placówki i napisem Dokumentacja w niej: Protokoły etapu praktycznego egzaminu (Procedury, Zał. III.3.). Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu (Procedury, Zał. III.8.). Lista zdających (z HERMESA) z zaznaczonymi nieobecnymi, oznaczeniem arkusza, zamiast załącznika II.9., Wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się na etap praktyczny egzaminu oraz zdających, którzy przerwali etap praktyczny egzaminu (Procedury, Załącznik nr II.12.), Karty pracy egzaminacyjnej i Karty oceny zdających, którym przerwano i uniewaŝniono egzamin, Decyzje o przerwaniu egzaminu i uniewaŝnieniu pracy (Procedury, Załącznik nr II.10.), 6

7 Protokół przekazania OKE dokumentacji etapu praktycznego, Arkusze egzaminacyjne, Karty pracy egzaminacyjnej i Karty oceny niewykorzystane, błędnie wydrukowane, błędnie wypełnione, Informacja o nieprawidłowościach w wydruku arkuszy. ZSZ Nr 1 bezpieczna/e koperta/y otrzymana/e od dystrybutora dla kaŝdego zawodu i oznaczonego arkusza w niej: wszystkie Karty obserwacji i Arkusze obserwacji (wypełnione, oznaczone datą i zmianą ułoŝone chronologicznie w zawodzie oraz nie wykorzystane, błędnie wypełnione lub błędnie wydrukowane). Nr 2 - zwykła/y koperta/y z pieczątką i identyfikatorem szkoły/placówki lub ponownie zabezpieczone pozostałe z dystrybucji koperty bezpieczne w nich wszystkie Arkusze egzaminacyjne z Planami działania i dodatkowymi kartkami (oryginały i kopie) (wykorzystane, nie wykorzystane, błędnie wydrukowane lub błędnie wypełnione przez egzaminatorów). Nr 3 - zwykła koperta z pieczątką i identyfikatorem szkoły/placówki i napisem Dokumentacja w niej: Protokoły etapu praktycznego egzaminu (Procedury, Zał. III.3.). Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu (Procedury, Zał. III.8.). Listy zdających (z HERMESA) z zaznaczonymi nieobecnymi, wersją arkusza zdającego, (w przypadku, gdzie są wersje arkuszy) i ewentualnymi zmianami terminu zdawania. Listy zdających etap praktyczny egzaminu w sali (Procedury, Zał. III.4.). Wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się na etap praktyczny egzaminu oraz zdających, którzy przerwali etap praktyczny egzaminu (Procedury, Zał. II.12.). Arkusze egzaminacyjne z Planami działania i dodatkowymi kartkami (oryginały i kopie), Arkusze obserwacji i Karty obserwacji zdających, którzy w trakcie egzaminu zrezygnowali z wykonywania zadania egzaminacyjnego, lub którym egzamin uniewaŝniono. Decyzje o przerwaniu egzaminu i uniewaŝnieniu pracy (Procedury, Zał. II.10.). Oświadczenia zdającego o rezygnacji z wykonania zadania egzaminacyjnego (Procedury, Zał. III.6.). Protokół przekazania OKE dokumentacji etapu praktycznego (2 egzemplarze). 7

8 Dystrybucja i redystrybucja materiałów egzaminacyjnych Wzór naklejki na paczce z materiałami egzaminacyjnymi: Kod szkoły/placówki Nazwa i adres szkoły/placówki Nazwa OKE Paczka 1 z 2* *-Dotyczy tylko, gdy paczek jest więcej niŝ jedna Symbol cyfrowy zawodu Liczba kopert Na kopercie przeznaczonej na dostawę arkuszy egzaminacyjnych do etapu pisemnego egzaminu - TECHNIK - jest wyznaczone miejsce o wymiarze A6 z nadrukiem według wzoru: Kod szkoły, placówki Nazwa i adres szkoły, placówki Arkusze egzaminacyjne Oznaczenie arkusza Liczba sztuk... Na kopercie przeznaczonej na dostawę kart odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu - TECHNIK - jest wyznaczone miejsce o wymiarze A6 z nadrukiem według wzoru: Kod szkoły, placówki Nazwa i adres szkoły, placówki Karty odpowiedzi Liczba sztuk... 8

9 Na kopercie przeznaczonej na dostawę kompletów materiałów egzaminacyjnych i do etapu praktycznego egzaminu - TECHNIK - jest wyznaczone miejsce o wymiarze A6 z nadrukiem według wzoru: Kod ośrodka egzaminacyjnego Nazwa i adres środka egzaminacyjnego Komplet: 1. Arkusz egzaminacyjny 2. Karta pracy egzaminacyjnej 3. Karta oceny Oznaczenie arkusza Liczba kompletów Na kopercie bezpiecznej przeznaczonej do zwrotu kart odpowiedzi z etapu pisemnego egzaminu - TECHNIK - jest wyznaczone miejsce o wymiarze A6 z nadrukiem według wzoru: Miejsce na naklejkę z kodem szkoły, placówki KARTY ODPOWIEDZI Oznaczenie arkusza Liczba sztuk Razem Stosowne rubryki wypełnia po egzaminie dyrektor szkoły. Na kopercie przeznaczonej do zwrotu kart pracy egzaminacyjnej i kart oceny z etapu praktycznego egzaminu TECHNIK - jest wyznaczone miejsce o wymiarze A6 z nadrukiem według wzoru: Komplet: 1. KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ 2. KARTA OCENY Miejsce na Liczba i oznaczenie arkusza naklejkę kompletów z kodem ośrodka egzaminacyjnego Stosowne rubryki wypełnia po egzaminie kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE). 9

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1

ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. w 2013 roku. 2013-03-15 OKE Warszawa 1 ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2013 roku 2013-03-15 OKE Warszawa 1 Program szkolenia 1. Co nas czeka na sprawdzianie od 2015 roku? 2. Zadania dyrektora szkoły w

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych luty-marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dyrektorów gimnazjów

Szkolenie dyrektorów gimnazjów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów gimnazjów marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2015

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w województwach dolnośląskim i opolskim w sesji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych Ewaluacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych województwo pomorskie 29 października 2013 Obserwacja Liczba obserwacji Sprawdzian Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DLA RYNKU PRACY

SZKOŁA DLA RYNKU PRACY REGULAMIN II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKOŁA DLA RYNKU PRACY organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Doskonalenie podstaw programowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2010 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2010 roku Załącznik 4 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2010 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ

LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ realizowanego w ramach projektu SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU organizowanego

Bardziej szczegółowo

Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych

Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych 8. Edukacja ustawiczna Kształcenie dorosłych TECZKA INFORMACYJNA Edukacja ustawiczna Kształcenie dorosłych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2010 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2010 roku Załącznik 4 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2010 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU I. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik I. 1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu Dane osobowe ucznia /słuchacza /absolwenta (wypełnić drukowanymi literami): Nazwisko: Imię (imiona): Numer PESEL*: Data i miejsce urodzenia:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO

HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO 1 HIERARCHIA ZAWODÓW WEDŁUG POWAZ ANIA SPOŁECZNEGO Zawód Poważanie duże średnie małe trudno powiedzi eć Strażak 87 11 1 1 Profesor uniwersytetu 82 13 2 3 Robotnik wykwalifikowany, np. tokarz, murarz 81

Bardziej szczegółowo

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 20 I. II. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 5 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo