Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2010r. Suma całkowita

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2010r. Suma całkowita 161 057 340"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do URM Nr XXXIX/587/2010 z dnia 27 stycznia 2010r. Suma całkowita Wydatki na zadania własne - Suma Rolnictwo i łowiectwo - Suma Melioracje wodne - Suma Rolnictwo - 001/OŚ Melioracje i łowiectwo Budowa wodne i utrzymanie urządzeń melioracji Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - Suma Rolnictwo - 002/OŚ Zwalczanie i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych chorób zakaźnych zwierząt oraz zwierząt badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkank Izby rolnicze - Suma Rolnictwo - 003/FN Izby i łowiectwo rolnicze Izby rolnicze Transport i łączność - Suma Lokalny transport zbiorowy - Suma Transport - 004/GM Lokalny i łączność transport Dopłaty zbiorowy do komunikacji miejskiej Transport - 005/GM Lokalny i łączność transport Rozwój zbiorowy transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego Drogi publiczne powiatowe - Suma Transport - 006/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzeskiej w Raciborzu Transport - 007/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S-ul. Brzeska w Raciborzu Transport - 008/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na remont chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej Pomoc dla Powiatu - sygnalizacja wzbudzona przy ul. Piaskowej (przejście dla pieszych Transport - 256/GM Drogi i łączność publiczne powiatowe przy ZSP-3) Drogi publiczne gminne - Suma Transport - 009/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneparkingu przy ul. Głubczyckiej Transport - 010/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneskrzyżowania ulic Opawskiej-Matejki-Eichendorffa Transport - 011/GM Drogi i łączność publiczne Remonty, gminne dokumentacja i utrzymanie dróg Remont ul. Eichendorffa remont jezdni i chodników (od. ul. Opawskiej do ul Transport - 012/GM Drogi i łączność publiczne gminne Waryńskiego) Transport - 013/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Gdańskiej przebudowa zatoki parkingowej Transport - 014/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Katowickiej remont jezdni i chodników (od ul. Opawskiej do ul. Ocickiej) Remont ul. Matejki przebudowa zatoki parkingowej na odcinku od wjazdu przy SP Transport - 015/GM Drogi i łączność publiczne gminne do ul. Szczęśliwej Transport - 016/GM Drogi i łączność publiczne Prowadzenie gminne strefy płatnego parkowania Transport - 017/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Spółdzielczej Transport - 018/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Sudeckiej (od posesji nr 47 do ul. Kanałowej) Remont ulicy Dąbrowszczaków i Łąkowej (odcinek od ul. Dąbrowszczaków do ul Transport - 019/GM Drogi i łączność publiczne gminne Kościuszki z wyłączeniem przejazdu kolejowego) Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez Transport - 020/IiU Drogi i łączność publiczne modernizację gminne drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895 m (przechodzące) Transport - 238/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Osiedleńczej (od ul. Górnej do ul. Ocickiej) Transport - 239/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Bocznej Transport - 240/GM Drogi i łączność publiczne Poprawa gminne układu komunikacyjnego w Markowicach Transport - 241/GM Drogi i łączność publiczne Wykonanie gminne parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Płonia) Transport - 242/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Markowickiej Transport - 243/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Ratajskiego Transport - 244/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne sięgaczy przy ul. Szczecińskiej Transport - 245/GM Drogi i łączność publiczne Budowa gminne chodnika przy ul. Opawskiej (od ul. Wesołej do ul. Kołłątaja) Transport - 246/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. H. Pobożnego Transport - 247/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne zatoki autobusowej w Sudole (ul. Czynu Społecznego) Transport - 248/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneul. Broniewskiego wraz z odwodnieniem Transport - 249/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Malczewskiego Transport - 250/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Cecylii Transport - 251/GM Drogi i łączność publiczne Budowa gminne zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Specjalnych Transport - 252/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Nowej /8

2 Transport - 253/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Anny Transport - 254/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Żwirowej Transport - 255/GM Drogi i łączność publiczne Sygnalizacja gminnewzbudzona przy Szkole Podstawowej Nr Transport - 281/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Fiołkowej (Brzezie) Drogi wewnetrzne - Suma Transport - 021/GM Drogi i łączność wewnetrzne Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gospodarka mieszkaniowa - Suma Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma Gospodarka - 022/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Przebudowa mieszkaniowej budynku ul. Bankowa Gospodarka - 023/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Adaptacja mieszkaniowej budynku przy ul. Londzina 14 na lokale komunalne Gospodarka - 024/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Przebudowa mieszkaniowej budynku ul. Chopina Gospodarka - 025/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Fundusz remontowy mieszkaniowej wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 026/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remont dachów mieszkaniowej budynków gminnych Gospodarka - 027/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remonty lokali mieszkaniowej socjalnych i mieszkalnych Gospodarka - 028/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remont budynku mieszkaniowej kotwienie ścian ul. Solna Gospodarka - 029/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Dokumentacja mieszkaniowej techniczna wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 030/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Dokumentacja mieszkaniowej techniczna budynków stanowiących własność Gminy Gospodarka - 031/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Aktualizacja mieszkaniowej stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 032/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Koszty utrzymania mieszkaniowej terenów przydomowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma Gospodarka - 033/GM Gospodarka mieszkaniowa Utrzymanie gruntami i zasobu nieruchomościami komunalnego Gospodarka - 034/GN Gospodarka mieszkaniowa Pozyskiwanie gruntami i nieruchomościami na rzecz gminy Gospodarka - 035/GN Gospodarka mieszkaniowa Przygotowanie gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego do obrotu Gospodarka - 036/GN Gospodarka mieszkaniowa Opłaty gruntami geodezyjne i nieruchomościami i koszty postępowań sądowych Gospodarka - 037/GN Gospodarka mieszkaniowa Regulacja gruntami stanu i nieruchomościami Gospodarka - 257/GN Gospodarka mieszkaniowa Aktualizacja gruntami i opłat nieruchomościami rocznych za użytkowanie wieczyste Gospodarka - 258/GN Gospodarka mieszkaniowa Wyburzenie gruntami i budynku nieruchomościami przy ul. Gliwickiej Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Suma Gospodarka - 038/LOK Towarzystwa mieszkaniowa Udziały Budownictwa w RTBS Społecznego Pozostała działalność - Suma Gospodarka - 039/LOK Pozostała mieszkaniowa Pozostałe działalnośćwydatki - LOK Gospodarka - 040/LOK Pozostała mieszkaniowa Odszkodowania działalność za niedostarczenie lokalu socjalnego Gospodarka - 284/IiU Pozostała mieszkaniowa Adaptacja działalnośćbudynków na lokale socjalne - ul. Kozielska - gmina Gospodarka - 285/IiU Pozostała mieszkaniowa Adaptacja działalnośćbudynków na lokale socjalne - ul. Kozielska - BGK Działalność usługowa - Suma Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - Suma Działalność - 041/IiU Jednostki usługowa organizacji Organizacja i nadzoru i nadzór inwestycyjnego inwestycyjny Działalność - 042/RW Jednostki usługowa organizacji Dokumentacja i nadzoru studialna inwestycyjnego zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma Działalność - 043/IiU Plany usługowa zagospodarowania Plan zagospodarowania przestrzennego przestrzennego - operaty i plany Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 044/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma Administracja - 045/BRM Rady gmin publiczna Rada (miast Miasta miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma Administracja - 046/FN Urzędy publiczna gmin VAT (miast i miast na prawach powiatu) Administracja - 047/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast - zakup na prawach oprogramowania powiatu) Administracja - 048/OR Urzędy publiczna gmin Miejski (miast Ośrodek i miast Dokumentacji na prawach powiatu) Geodezyjnej i Kartograficznej (gmina) Administracja - 049/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast - remont na prawach powiatu) Administracja - 050/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma Administracja - 051/EKS Promocja publiczna jednostek Memoriał im. samorządu Kaczyny terytorialnego i Malinowskiego Administracja - 052/OŚ Promocja publiczna jednostek Dożynki gminne samorządu terytorialnego Administracja - 053/PIU Promocja publiczna jednostek Biuro Realizacji samorządu Projektu terytorialnego - promocja i reklama Administracja - 054/PR Promocja publiczna jednostek Powiat Raciborski samorządu to dobra terytorialnego inwestycja Administracja - 055/PR Promocja publiczna jednostek Racibórz-Krawarz samorządu - Bliżej terytorialnego Administracja - 056/PR Promocja publiczna jednostek Promocja, samorządu pozostałe zadania terytorialnego /8

3 Pozostała działalność - Suma Administracja - 057/MOD Pozostała publiczna Elektroniczny działalność System Informacji Miejskiej Administracja - 058/OR Pozostała publiczna Rozwój działalność elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu Administracja - 059/OR Pozostała publiczna terytorialnego działalność w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego Administracja - 060/RW Pozostała publiczna Pozostała działalność działalność - Wydział Rozwoju Administracja - 061/SIP Pozostała publiczna Pozostała działalność działalność - stanowisko informacyjno-prasowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Komendy wojewódzkie Policji - Suma Bezpieczeństwo - 259/MCR Komendy publiczne wojewódzkie Wpłaty na i Fundusz ochrona Policji przeciwpożarowa Wsparcia Policji Straż Graniczna - Suma Bezpieczeństwo - 260/MCR Straż Graniczna publiczne Wpłaty na i Fundusz ochrona przeciwpożarowa Wsparcia Straży Granicznej Ochotnicze straże pożarne - Suma Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim przez logistyczne Bezpieczeństwo - 062/MCR Ochotnicze publiczne straże pożarne i ochrona przeciwpożarowa doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych Bezpieczeństwo - 063/MCR Ochotnicze publiczne Remont straże pożarne remiz i ochrona OSPprzeciwpożarowa Bezpieczeństwo - 064/MCR Ochotnicze publiczne Ochotnicze straże pożarne i ochrona straże pożarne przeciwpożarowa Obrona cywilna - Suma Bezpieczeństwo - 065/MCR Obrona cywilna publiczne Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska - Suma Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo - 066/RW Straż Miejska publiczne i ochrona przeciwpożarowa publicznego w Mieście Racibórz Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo - 066/SM Straż Miejska publiczne i ochrona przeciwpożarowa publicznego w Mieście Racibórz Bezpieczeństwo - 067/SM Straż Miejska publiczne Straż Miejska i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma Dochody - 068/FN Pobór od osób podatków, Pobór prawnych, podatków opłat i niepodatkowych osób fizycznych należności i od innych budżetowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 202 wydatki 000 zw Obsługa długu publicznego - Suma Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma Obsługa - 069/FN Obsługa długu publicznego papierów Obsługa wartościowych, długu publicznego kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Suma Obsługa - 070/FN Rozliczenia długu publicznego Wypłaty z tytułu z poręczeń tytułu gwarancji i gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia - Suma Rezerwy ogólne i celowe - Suma Różne - 071/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe na zadania współfinansowane ze środków UE Różne - 072/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe celowa na zarządzanie kryzysowe Różne - 073/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe ogólna Różne - 074/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Oświata i wychowanie - Suma Szkoły podstawowe - Suma Oświata - 075/SP1 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 076/SP3 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 077/SP4 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 078/SP5 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 079/SP6 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 080/SP13 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 081/SP15 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 082/SP18 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 083/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Adaptacja części pomieszczeń i termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr Oświata - 084/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 085/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Nauka pływania Oświata - 086/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Program Radosna Szkoła - place zabaw w szkołach podstawowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Oświata - 087/IiU Szkoły i wychowanie podstawowe Raciborzu /8

4 Oświata - 088/ZSP1 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła) Oświata - 089/ZSP2 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła) Oświata - 090/ZSP3 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła) Oświata - 261/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Markowicach Oświata - 262/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Renowacja płotu przy Szkole Podstawowej Nr 1/Gimnazjum Nr Przedszkola - Suma Oświata - 091/P3 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 092/P5 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 093/P10 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 094/P11 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 095/P12 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 096/P13 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 097/P14 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 098/P15 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 099/P16 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 100/P20 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 101/P23 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 102/P26 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 103/EKS Przedszkola i wychowanie Termomodernizacja Przedszkola Nr Oświata - 104/EKS Przedszkola i wychowanie Dotacja dla przedszkoli niepublicznych Oświata - 105/ZOPO Przedszkola i wychowanie Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli Oświata - 106/ZSP1 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (przedszkole) Oświata - 107/ZSP2 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (przedszkole) Oświata - 108/ZSP3 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (przedszkole) Oświata - 263/EKS Przedszkola i wychowanie Modernizacja pionu kuchennego Przedszkola Nr 16 w Brzeziu Oświata - 264/EKS Przedszkola i wychowanie Remont dachu - Przedszkole Nr Przedszkola specjalne - Suma Oświata - 109/P24 Przedszkola i wychowanie Przedszkole specjalne specjalne Gimnazja - Suma Oświata - 110/G1 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 111/G2 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 112/G3 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 113/G5 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 114/EKS Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr 3 - budowa urządzeń sportowych Oświata - 115/EKS Gimnazjai wychowanie Klasy przysposabiające do wykonywania zawodów - porozumienie z Powiatem Oświata - 116/EKS Gimnazjai wychowanie Gimnazja niepubliczne Oświata - 282/EKS Gimnazjai wychowanie Wykonanie oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr Dowożenie uczniów do szkół - Suma Oświata - 117/EKS Dowożenie i wychowanie Dowożenie uczniów do uczniów szkół do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Suma Oświata - 118/ZOPO Zespoły i wychowanie obsługi Zespół ekonomiczno-administracyjnej Obsługi Placówek Oświatowych szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Suma Oświata - 119/EKS Dokształcanie i wychowanie Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli nauczycieli Stołówki szkolne - Suma Oświata - 120/G1 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Gimnazjum Nr Oświata - 121/G5 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Gimnazjum Nr Oświata - 122/SP1 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 123/SP3 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 124/SP4 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 125/SP13 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 126/SP15 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 127/SP18 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 128/EKS Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Pozostała działalność - Suma Oświata - 129/SP18 Pozostała i wychowanie Zdrowe działalność życie w naszym środowisku Oświata - 130/EKS Pozostała i wychowanie Remonty działalność w jednostkach oświatowych Oświata - 131/EKS Pozostała i wychowanie Wydatki działalność i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Oświata - 132/EKS Pozostała i wychowanie Pozostała działalność działalność oświatowa /8

5 Oświata - 133/EKS Pozostała i wychowanie Uczniowskie działalność kluby sportowe Oświata - 134/EKS Pozostała i wychowanie Odpisy działalność na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów Oświata - 135/EKS Pozostała i wychowanie Pozostała działalność działalność oświatowa - Nagroda Prezydenta Oświata - 265/G2 Pozostała i wychowanie Stąd działalność do przyszłości Oświata - 266/G2 Pozostała i wychowanie Poznaj działalność swoich czeskich piłkarskich przyjaciół Oświata - 267/G3 Pozostała i wychowanie Racibórz działalność - Opawa - od przyrody do historii Oświata - 268/SP15 Pozostała i wychowanie Rywalizujemy działalność tylko na boisku Oświata - 269/EKS Pozostała i wychowanie Szkoła działalność równych szans Oświata - 270/EKS Pozostała i wychowanie Szkoły działalność bez granic Opava - Racibórz Oświata - 271/EKS Pozostała i wychowanie Świetlica działalność środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr Szkolnictwo wyższe - Suma Pozostała działalność - Suma Szkolnictwo - 136/EKS Pozostała wyższe Dotacja działalność dla PWSZ w Raciborzu Ochrona zdrowia - Suma Zwalczanie narkomanii - Suma Ochrona - 137/BPSS Zwalczanie zdrowia Zwalczanie narkomanii narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma Ochrona - 138/BPSS Przeciwdziałanie zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi alkoholizmowi Ochrona - 139/BPSS Przeciwdziałanie zdrowia Gminna alkoholizmowi Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pozostała działalność - Suma Ochrona - 140/BPSS Pozostała zdrowia Docieplenie działalność budynku RCRON wraz z wykonaniem elewacji Ochrona - 141/BPSS Pozostała zdrowia Modernizacja działalność dachu budynku RCRON Ochrona - 142/BPSS Pozostała zdrowia Zagospodarowanie działalność terenu wokół budynku RCRON - urządzenie placu zabaw dla dzieci Ochrona - 143/BPSS Pozostała zdrowia Gminny działalność Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Ochrona - 144/BPSS Pozostała zdrowia Pozostała działalność działalność - ochrona zdrowia Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - gabinety rehabilitacji i ośrodek Ochrona - 145/BPSS Pozostała zdrowia działalność dziennego pobytu Pomoc społeczna - Suma Domy pomocy społecznej - Suma Pomoc - 146/OPS Domy społeczna pomocy Odpłatność społecznej za pobyt w domach pomocy społecznej Ośrodki wsparcia - Suma Pomoc - 147/OPS Ośrodki społeczna wsparcia Ośrodki wsparcia - DDPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Suma Pomoc - 148/OPS Składki społeczna Składki ubezpieczenie na ubezpieczenie zdrowotne zdrowotne opłacane za - dotacja osoby pobierajace z budżetu państwa niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektó Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja z Pomoc - 149/OPS Zasiłki społeczna i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe budżetu państwa Pomoc - 150/OPS Zasiłki społeczna i pomoc Zasiłki w i naturze pomoc w oraz naturze składki oraz na składki ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe i rentowe - gmina Dodatki mieszkaniowe - Suma Pomoc - 151/LOK Dodatki społeczna mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe - Suma Pomoc - 152/OPS Zasiłki społeczna stałe Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa Ośrodki pomocy społecznej - Suma Pomoc - 153/OPS Ośrodki społeczna pomocy Ośrodek społecznej Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa Pomoc - 154/OPS Ośrodki społeczna pomocy Remont społecznej dachu - Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc - 155/OPS Ośrodki społeczna pomocy Ośrodek społecznej Pomocy Społecznej - gmina Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma Pomoc - 156/OPS Jednostki społecznaspecjalistycznego Mieszkania chronione poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma Pomoc - 157/OPS Usługi społeczna opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze - gmina Pozostała działalność - Suma Pomoc - 158/OPS Pozostała społecznadożywianie działalność uczniów - gmina Pomoc - 159/BPSS Pozostała społecznapodłączenie działalność Centrum Matki z Dzieckiem do kanalizacji Pomoc - 160/BPSS Pozostała społecznaprogram działalność wychodzenia z bezdomności Pomoc - 161/BPSS społecznapozostała działalność działalność - pomoc społeczna /8

6 Pomoc - 162/BPSS Pozostała społecznapomoc działalność dla Powiatu Raciborskiego - DPS przy Pl. Jagiełły Pomoc - 163/PR Pozostała społecznaprace działalność społecznie-użyteczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma Żłobki - Suma Pozostałe - 164/ŻŁ Żłobki zadania Żłobek w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność - Suma Pozostałe - 165/OPS Pozostała zadania Pozostała działalność w zakresie działalność polityki społecznej - WTZ Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma Świetlice szkolne - Suma Edukacyjna - 166/SP1 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 167/SP4 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 168/SP13 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 169/SP15 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 170/SP18 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 171/EKS Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Suma Edukacyjna - 172/EKS Wczesne opieka wspomaganie Wczesnoszkolne wychowawcza rozwoju wspomaganie dziecka dzieci zagrożonych niepełnosprawnością Edukacyjna - 172/P24 Wczesne opieka wspomaganie Wczesnoszkolne wychowawcza rozwoju wspomaganie dziecka dzieci zagrożonych niepełnosprawnością Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma Edukacyjna - 173/EKS Kolonie opieka i obozy Wypoczynek wychowawcza oraz inne dzieci formy i młodzieży wypoczynku - lato dzieci i zima i młodzieży w mieścieszkolnej, a także szkolenia młodzieży Edukacyjna - 174/EKS Kolonie opieka i obozy Obóz wychowawcza oraz w Pleśnej inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Edukacyjna - 174/ZOPO Kolonie opieka i obozy Obóz wychowawcza oraz w Pleśnej inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów - Suma Edukacyjna - 175/EKS Pomoc opieka materialna Pomoc wychowawcza materialna dla uczniówdla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Suma Gospodarka - 176/GM Gospodarka komunalna Utrzymanie ściekowa i ochrona i i remonty ochrona środowiska kanalizacji wód deszczowej Gospodarka - 177/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu - sprawy terenowo-prawne Gospodarka - 178/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (gmina) Gospodarka - 179/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (Fundusz Spójności) Gospodarka - 180/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (VAT) Gospodarka - 181/PIU Gospodarka komunalna Biuro ściekowa Realizacji i ochrona i ochrona Projektu środowiska wód Gospodarka odpadami - Suma Gospodarka - 182/MSO Gospodarka komunalna Miejskie odpadami i ochrona Składowiska środowiska Odpadów Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez Gospodarka - 183/IiU Gospodarka komunalna odpadami i ochrona środowiska budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez Gospodarka - 183/RW Gospodarka komunalna odpadami i ochrona środowiska budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów Gospodarka - 184/OŚ Gospodarka komunalna Odpady odpadami i ochrona opakowaniowe środowiska odzysk, recykling, edukacja Gospodarka - 283/OŚ Gospodarka komunalna Ochrona odpadami i ochrona środowiska środowiska Oczyszczanie miast i wsi - Suma Gospodarka - 185/GM Oczyszczanie komunalna Obsługa miast i ochrona i konserwacja i wsi środowiska tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich Gospodarka - 186/GM Oczyszczanie komunalna Oczyszczanie miast i ochrona i wsimiasta środowiska Gospodarka - 187/OŚ Oczyszczanie komunalna Likwidacja miast i ochrona i dzikich wsi środowiska wysypisk Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma Gospodarka - 188/GM Utrzymanie komunalna Kompleksowe zieleni i ochrona w miastach utrzymanie środowiska i gminach terenów zieleni miejskiej Gospodarka - 283/OŚ Utrzymanie komunalna Ochrona zieleni i ochrona w środowiska miastach środowiska i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Suma Gospodarka - 189/OŚ Ochrona komunalna powietrza Program i ochrona atmosferycznego ograniczania środowiska niskiej i klimatu emisji-gmina Gospodarka - 280/OŚ Ochrona komunalna powietrza Program i ochrona atmosferycznego ograniczania środowiska niskiej i klimatu emisji - WFOŚiGW Gospodarka - 283/OŚ Ochrona komunalna powietrza Ochrona i ochrona atmosferycznego środowiska środowiskai klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma Gospodarka - 190/ABM Ochrona komunalna różnorodności Zaczarowany i ochrona biologicznej Ogród środowiska i krajobrazu Gospodarka - 191/ABM Ochrona komunalna różnorodności Arboretum i ochrona Bramy biologicznej środowiska Morawskiej i krajobrazu Gospodarka - 192/ABM Ochrona komunalna różnorodności Pracownia i ochrona zachowania biologicznej środowiska bioróżnorodności i krajobrazu Gospodarka - 192/OŚ Ochrona komunalna różnorodności Pracownia i ochrona zachowania biologicznej środowiska bioróżnorodności i krajobrazu Gospodarka - 283/ABM Ochrona komunalna różnorodności Ochrona i ochrona środowiska biologicznej środowiska i krajobrazu /8

7 Schroniska dla zwierząt - Suma Gospodarka - 193/GM Schroniska komunalna Utrzymanie dla zwierząt i ochrona schroniska środowiska dla bezdomnych zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma Gospodarka - 194/GM Oświetlenie komunalna Oświetlenie ulic, placów i ochrona ulic i dróg środowiska Pozostała działalność - Suma Gospodarka - 195/GM Pozostała komunalna Przebudowa działalność i ochrona Parku środowiska Jordanowskiego przy ul. Stalmacha Gospodarka - 196/GM Pozostała komunalna Prace działalność nie i ochrona ujęte w środowiska planach szczegółowych Gospodarka - 197/GM Pozostała komunalna Prowadzenie działalność i ochrona targowiska środowiska Gospodarka - 198/GM Pozostała komunalna Elementy działalność i ochrona małej architektury środowiskana terenie miasta bieżące utrzymanie i dokumentacja Gospodarka - 199/GM Pozostała komunalna Utrzymanie działalność i ochrona rowów środowiska komunalnych Gospodarka - 200/GM Pozostała komunalna Utrzymanie działalność i ochrona toalety środowiska dla psów Gospodarka - 201/GM Pozostała komunalna Kontynuacja działalność i ochrona programu środowiska Podaj Łapę Gospodarka - 202/RW Pozostała komunalna Przywrócenie działalność i ochrona ładu środowiska przestrzennego Parku Roth w Raciborzu Gospodarka - 202/IiU Pozostała komunalna Przywrócenie działalność i ochrona ładu środowiska przestrzennego Parku Roth w Raciborzu Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Gospodarka - 203/IiU Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Gospodarka - 203/RW Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu Gospodarka - 204/OŚ Pozostała komunalna Edukacja działalność i ochrona ekologiczna środowiska i system ISO Gospodarka - 272/GM Pozostała komunalna Wykonanie działalność i ochrona tablicy środowiska informacyjnej - Miasta Partnerskie Gospodarka - 273/GM Pozostała komunalna Odnowienie działalność ochrona placów środowiska zabaw na Płonii (kaplica Obora i powyżej kościoła) Gospodarka - 274/GM Pozostała komunalna Plac działalność zabaw i ochrona przy środowiska ul. Ratajskiego Program Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gospodarka - 275/OŚ Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska gminie Gospodarka - 283/OŚ Pozostała komunalna Ochrona działalność i ochrona środowiska środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Kultura - 205/IiU Domy i ochrona i ośrodki dziedzictwa kultury, narodowego świetlice i kluby Raciborskiego Centrum Kultury Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Kultura - 205/RW Domy i ochrona i ośrodki dziedzictwa kultury, narodowego świetlice i kluby Raciborskiego Centrum Kultury Kultura - 206/EKS Domy i ochrona i ośrodki Raciborskie dziedzictwa kultury, Centrum narodowego świetlice Kultury i kluby Biblioteki - Suma Kultura - 207/EKS Biblioteki i ochrona Miejska dziedzictwa i Powiatowa narodowego Biblioteka Publiczna Muzea - Suma Kultura - 208/EKS Muzea i ochrona Muzeum dziedzictwa - wydatki narodowego remontowe Kultura - 209/EKS Muzea i ochrona Muzeum dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Suma Kultura - 210/MKZ Ochrona i ochrona zabytków Ochrona dziedzictwa i opieka konserwacja narodowego nad zabytkami zabytków Pozostała działalność - Suma Kultura - 211/EKS Pozostała i ochrona Promocja dziedzictwa działalność kultury narodowego ziemi raciborsko-rybnickiej Kultura - 212/EKS Pozostała i ochrona Plener dziedzictwa działalność malarski narodowego bez granic - II Kultura - 213/EKS Pozostała i ochrona Pozostała dziedzictwa działalność działalność narodowego - kultura Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - Suma Rezerwaty i pomniki przyrody - Suma Ogrody - 214/OŚ Rezerwaty botaniczne Rezerwaty i i pomniki zoologiczne przyrody i pomniki oraz naturalne przyrody - obszary dotacja i z obiekty budżetu chronionej państwa przyrody Kultura fizyczna i sport - Suma Obiekty sportowe - Suma Kultura - 215/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Modernizacja hali przy Placu Jagiełły Kultura - 216/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Kompleks boisk sportowych - Moje Boisko - Orlik 2012 (Gimnazjum Nr 1) Kultura - 217/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra Kultura - 217/RW Obiekty fizyczna sportowe i Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo Kultura - 218/IiU Obiekty fizyczna i sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: Termomodernizacja hali widowiskowosportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo Kultura - 218/RW Obiekty fizyczna i sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: Termomodernizacja hali widowiskowosportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu Kultura - 219/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne - hala sportowa przy ul. Łąkowej /8

8 Kultura - 220/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji - szkółki piłkarskie Kultura - 221/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji Kultura - 276/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Termomodernizacja sali gimnastycznej - dz. Studzienna Kultura - 277/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ogrodzenie boiska - dz. Studzienna Kultura - 278/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Renowacja boiska - Brzezie Kultura - 279/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Modernizacja szatni przy ul. Srebrnej (OSiR) Pozostała działalność - Suma Kultura - 222/EKS Pozostała fizyczna i Bieg sport działalność bez granic Kultura - 223/EKS Pozostała fizyczna i Sport, sport działalność rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia Kultura - 224/EKS Pozostała fizyczna i Pozostała sport działalność działalność - bieżące zadania sport Wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Suma Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 225/MCR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - zlecone Administracja - 225/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma Urzędy - 226/OR Urzędy naczelnych naczelnych Krajowe organów Biuro organów władzy Wyborcze władzy państwowej, - państwowej, prowadzenie kontroli kontroli i stałego ochrony i rejestru ochrony prawa wyborców oraz prawa sądownictwa Ochrona zdrowia - Suma Pozostała działalność - Suma Ochrona - 227/OPS Pozostała zdrowia Ochrona działalność zdrowia - zadania zlecone Pomoc społeczna - Suma Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Suma Pomoc - 228/OPS społecznaświadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu z alimentacyjneego funduszu alimentacyjnego oraz składki - zadania na ubezpieczenia zlecone emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Suma Pomoc - 229/OPS Składki społeczna Składki ubezpieczenie na ubezpieczenie zdrowotne zdrowotne opłacane za - zadania osoby pobierajace zlecone niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektó Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma Pomoc - 230/OPS Usługi społeczna opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze - zadania zlecone Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - Suma Działalność usługowa - Suma Cmentarze - Suma Działalność - 237/GM Cmentarze usługowa Utrzymanie cmentarzy wojennych - porozumienie Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Suma Działalność usługowa - Suma Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma Działalność - 231/OR Ośrodki usługowa dokumentacji Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej Geodezyjnej i kartograficznej i Kartograficznej - porozumienia Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Suma Działalność - 232/MOD Prace usługowa geodezyjne Prace geodezyjne i kartograficzne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - porozumienia Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 233/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - porozumienia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Obrona cywilna - Suma Bezpieczeństwo - 234/MCR Obrona cywilna publiczne Obrona cywilna i ochrona - porozumienia przeciwpożarowa Straż Miejska - Suma Bezpieczeństwo - 235/SM Straż Miejska publiczne Straż Miejska i ochrona - porozumienia przeciwpożarowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Biblioteki - Suma Kultura - 236/EKS Biblioteki i ochrona Miejska dziedzictwa i Powiatowa narodowego Biblioteka Publiczna - porozumienia * dane zawarte w tabeli podano w zł. 8/8

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2012r. w podziale na zadania.

Plan wydatków na 2012r. w podziale na zadania. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2012r. Plan wydatków na 2012r. w podziale na zadania. Klasyfikacja budżetowa / Nazwa zadania Plan System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3

OGÓLEM DOCHODY 13.650.485 13.960.294,21 102,3 Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Pieszyce podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszyce za 26 rok. 1. Plan

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4. REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem Wydatki wykonane w tym: WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK Załącznik nr 2 dz roz NAZWA 6050 Inwestycje ul.zagórska 6050 Inwestycje ul.kaliska -koński Targ 6050 Inwestycje ul.iłowska 6050 Inwestycje ul.jasna,jastrzębska 6050 6050 6050 60095 Pozostała działalność Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Polanowa z dnia 24 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Polanowa z dnia 24 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Polanowa z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2013 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo