Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2010r. Suma całkowita

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2010r. Suma całkowita 161 057 340"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do URM Nr XXXIX/587/2010 z dnia 27 stycznia 2010r. Suma całkowita Wydatki na zadania własne - Suma Rolnictwo i łowiectwo - Suma Melioracje wodne - Suma Rolnictwo - 001/OŚ Melioracje i łowiectwo Budowa wodne i utrzymanie urządzeń melioracji Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - Suma Rolnictwo - 002/OŚ Zwalczanie i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych chorób zakaźnych zwierząt oraz zwierząt badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkank Izby rolnicze - Suma Rolnictwo - 003/FN Izby i łowiectwo rolnicze Izby rolnicze Transport i łączność - Suma Lokalny transport zbiorowy - Suma Transport - 004/GM Lokalny i łączność transport Dopłaty zbiorowy do komunikacji miejskiej Transport - 005/GM Lokalny i łączność transport Rozwój zbiorowy transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego Drogi publiczne powiatowe - Suma Transport - 006/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzeskiej w Raciborzu Transport - 007/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S-ul. Brzeska w Raciborzu Transport - 008/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na remont chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej Pomoc dla Powiatu - sygnalizacja wzbudzona przy ul. Piaskowej (przejście dla pieszych Transport - 256/GM Drogi i łączność publiczne powiatowe przy ZSP-3) Drogi publiczne gminne - Suma Transport - 009/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneparkingu przy ul. Głubczyckiej Transport - 010/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneskrzyżowania ulic Opawskiej-Matejki-Eichendorffa Transport - 011/GM Drogi i łączność publiczne Remonty, gminne dokumentacja i utrzymanie dróg Remont ul. Eichendorffa remont jezdni i chodników (od. ul. Opawskiej do ul Transport - 012/GM Drogi i łączność publiczne gminne Waryńskiego) Transport - 013/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Gdańskiej przebudowa zatoki parkingowej Transport - 014/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Katowickiej remont jezdni i chodników (od ul. Opawskiej do ul. Ocickiej) Remont ul. Matejki przebudowa zatoki parkingowej na odcinku od wjazdu przy SP Transport - 015/GM Drogi i łączność publiczne gminne do ul. Szczęśliwej Transport - 016/GM Drogi i łączność publiczne Prowadzenie gminne strefy płatnego parkowania Transport - 017/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Spółdzielczej Transport - 018/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Sudeckiej (od posesji nr 47 do ul. Kanałowej) Remont ulicy Dąbrowszczaków i Łąkowej (odcinek od ul. Dąbrowszczaków do ul Transport - 019/GM Drogi i łączność publiczne gminne Kościuszki z wyłączeniem przejazdu kolejowego) Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez Transport - 020/IiU Drogi i łączność publiczne modernizację gminne drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895 m (przechodzące) Transport - 238/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Osiedleńczej (od ul. Górnej do ul. Ocickiej) Transport - 239/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Bocznej Transport - 240/GM Drogi i łączność publiczne Poprawa gminne układu komunikacyjnego w Markowicach Transport - 241/GM Drogi i łączność publiczne Wykonanie gminne parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Płonia) Transport - 242/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Markowickiej Transport - 243/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Ratajskiego Transport - 244/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne sięgaczy przy ul. Szczecińskiej Transport - 245/GM Drogi i łączność publiczne Budowa gminne chodnika przy ul. Opawskiej (od ul. Wesołej do ul. Kołłątaja) Transport - 246/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. H. Pobożnego Transport - 247/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne zatoki autobusowej w Sudole (ul. Czynu Społecznego) Transport - 248/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneul. Broniewskiego wraz z odwodnieniem Transport - 249/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Malczewskiego Transport - 250/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Cecylii Transport - 251/GM Drogi i łączność publiczne Budowa gminne zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Specjalnych Transport - 252/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Nowej /8

2 Transport - 253/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Anny Transport - 254/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Żwirowej Transport - 255/GM Drogi i łączność publiczne Sygnalizacja gminnewzbudzona przy Szkole Podstawowej Nr Transport - 281/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Fiołkowej (Brzezie) Drogi wewnetrzne - Suma Transport - 021/GM Drogi i łączność wewnetrzne Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gospodarka mieszkaniowa - Suma Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma Gospodarka - 022/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Przebudowa mieszkaniowej budynku ul. Bankowa Gospodarka - 023/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Adaptacja mieszkaniowej budynku przy ul. Londzina 14 na lokale komunalne Gospodarka - 024/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Przebudowa mieszkaniowej budynku ul. Chopina Gospodarka - 025/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Fundusz remontowy mieszkaniowej wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 026/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remont dachów mieszkaniowej budynków gminnych Gospodarka - 027/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remonty lokali mieszkaniowej socjalnych i mieszkalnych Gospodarka - 028/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remont budynku mieszkaniowej kotwienie ścian ul. Solna Gospodarka - 029/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Dokumentacja mieszkaniowej techniczna wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 030/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Dokumentacja mieszkaniowej techniczna budynków stanowiących własność Gminy Gospodarka - 031/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Aktualizacja mieszkaniowej stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 032/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Koszty utrzymania mieszkaniowej terenów przydomowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma Gospodarka - 033/GM Gospodarka mieszkaniowa Utrzymanie gruntami i zasobu nieruchomościami komunalnego Gospodarka - 034/GN Gospodarka mieszkaniowa Pozyskiwanie gruntami i nieruchomościami na rzecz gminy Gospodarka - 035/GN Gospodarka mieszkaniowa Przygotowanie gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego do obrotu Gospodarka - 036/GN Gospodarka mieszkaniowa Opłaty gruntami geodezyjne i nieruchomościami i koszty postępowań sądowych Gospodarka - 037/GN Gospodarka mieszkaniowa Regulacja gruntami stanu i nieruchomościami Gospodarka - 257/GN Gospodarka mieszkaniowa Aktualizacja gruntami i opłat nieruchomościami rocznych za użytkowanie wieczyste Gospodarka - 258/GN Gospodarka mieszkaniowa Wyburzenie gruntami i budynku nieruchomościami przy ul. Gliwickiej Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Suma Gospodarka - 038/LOK Towarzystwa mieszkaniowa Udziały Budownictwa w RTBS Społecznego Pozostała działalność - Suma Gospodarka - 039/LOK Pozostała mieszkaniowa Pozostałe działalnośćwydatki - LOK Gospodarka - 040/LOK Pozostała mieszkaniowa Odszkodowania działalność za niedostarczenie lokalu socjalnego Gospodarka - 284/IiU Pozostała mieszkaniowa Adaptacja działalnośćbudynków na lokale socjalne - ul. Kozielska - gmina Gospodarka - 285/IiU Pozostała mieszkaniowa Adaptacja działalnośćbudynków na lokale socjalne - ul. Kozielska - BGK Działalność usługowa - Suma Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - Suma Działalność - 041/IiU Jednostki usługowa organizacji Organizacja i nadzoru i nadzór inwestycyjnego inwestycyjny Działalność - 042/RW Jednostki usługowa organizacji Dokumentacja i nadzoru studialna inwestycyjnego zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma Działalność - 043/IiU Plany usługowa zagospodarowania Plan zagospodarowania przestrzennego przestrzennego - operaty i plany Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 044/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma Administracja - 045/BRM Rady gmin publiczna Rada (miast Miasta miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma Administracja - 046/FN Urzędy publiczna gmin VAT (miast i miast na prawach powiatu) Administracja - 047/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast - zakup na prawach oprogramowania powiatu) Administracja - 048/OR Urzędy publiczna gmin Miejski (miast Ośrodek i miast Dokumentacji na prawach powiatu) Geodezyjnej i Kartograficznej (gmina) Administracja - 049/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast - remont na prawach powiatu) Administracja - 050/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma Administracja - 051/EKS Promocja publiczna jednostek Memoriał im. samorządu Kaczyny terytorialnego i Malinowskiego Administracja - 052/OŚ Promocja publiczna jednostek Dożynki gminne samorządu terytorialnego Administracja - 053/PIU Promocja publiczna jednostek Biuro Realizacji samorządu Projektu terytorialnego - promocja i reklama Administracja - 054/PR Promocja publiczna jednostek Powiat Raciborski samorządu to dobra terytorialnego inwestycja Administracja - 055/PR Promocja publiczna jednostek Racibórz-Krawarz samorządu - Bliżej terytorialnego Administracja - 056/PR Promocja publiczna jednostek Promocja, samorządu pozostałe zadania terytorialnego /8

3 Pozostała działalność - Suma Administracja - 057/MOD Pozostała publiczna Elektroniczny działalność System Informacji Miejskiej Administracja - 058/OR Pozostała publiczna Rozwój działalność elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu Administracja - 059/OR Pozostała publiczna terytorialnego działalność w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego Administracja - 060/RW Pozostała publiczna Pozostała działalność działalność - Wydział Rozwoju Administracja - 061/SIP Pozostała publiczna Pozostała działalność działalność - stanowisko informacyjno-prasowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Komendy wojewódzkie Policji - Suma Bezpieczeństwo - 259/MCR Komendy publiczne wojewódzkie Wpłaty na i Fundusz ochrona Policji przeciwpożarowa Wsparcia Policji Straż Graniczna - Suma Bezpieczeństwo - 260/MCR Straż Graniczna publiczne Wpłaty na i Fundusz ochrona przeciwpożarowa Wsparcia Straży Granicznej Ochotnicze straże pożarne - Suma Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim przez logistyczne Bezpieczeństwo - 062/MCR Ochotnicze publiczne straże pożarne i ochrona przeciwpożarowa doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych Bezpieczeństwo - 063/MCR Ochotnicze publiczne Remont straże pożarne remiz i ochrona OSPprzeciwpożarowa Bezpieczeństwo - 064/MCR Ochotnicze publiczne Ochotnicze straże pożarne i ochrona straże pożarne przeciwpożarowa Obrona cywilna - Suma Bezpieczeństwo - 065/MCR Obrona cywilna publiczne Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska - Suma Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo - 066/RW Straż Miejska publiczne i ochrona przeciwpożarowa publicznego w Mieście Racibórz Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo - 066/SM Straż Miejska publiczne i ochrona przeciwpożarowa publicznego w Mieście Racibórz Bezpieczeństwo - 067/SM Straż Miejska publiczne Straż Miejska i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma Dochody - 068/FN Pobór od osób podatków, Pobór prawnych, podatków opłat i niepodatkowych osób fizycznych należności i od innych budżetowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 202 wydatki 000 zw Obsługa długu publicznego - Suma Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma Obsługa - 069/FN Obsługa długu publicznego papierów Obsługa wartościowych, długu publicznego kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Suma Obsługa - 070/FN Rozliczenia długu publicznego Wypłaty z tytułu z poręczeń tytułu gwarancji i gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia - Suma Rezerwy ogólne i celowe - Suma Różne - 071/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe na zadania współfinansowane ze środków UE Różne - 072/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe celowa na zarządzanie kryzysowe Różne - 073/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe ogólna Różne - 074/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Oświata i wychowanie - Suma Szkoły podstawowe - Suma Oświata - 075/SP1 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 076/SP3 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 077/SP4 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 078/SP5 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 079/SP6 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 080/SP13 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 081/SP15 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 082/SP18 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 083/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Adaptacja części pomieszczeń i termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr Oświata - 084/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 085/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Nauka pływania Oświata - 086/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Program Radosna Szkoła - place zabaw w szkołach podstawowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Oświata - 087/IiU Szkoły i wychowanie podstawowe Raciborzu /8

4 Oświata - 088/ZSP1 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła) Oświata - 089/ZSP2 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła) Oświata - 090/ZSP3 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła) Oświata - 261/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Markowicach Oświata - 262/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Renowacja płotu przy Szkole Podstawowej Nr 1/Gimnazjum Nr Przedszkola - Suma Oświata - 091/P3 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 092/P5 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 093/P10 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 094/P11 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 095/P12 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 096/P13 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 097/P14 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 098/P15 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 099/P16 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 100/P20 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 101/P23 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 102/P26 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 103/EKS Przedszkola i wychowanie Termomodernizacja Przedszkola Nr Oświata - 104/EKS Przedszkola i wychowanie Dotacja dla przedszkoli niepublicznych Oświata - 105/ZOPO Przedszkola i wychowanie Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli Oświata - 106/ZSP1 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (przedszkole) Oświata - 107/ZSP2 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (przedszkole) Oświata - 108/ZSP3 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (przedszkole) Oświata - 263/EKS Przedszkola i wychowanie Modernizacja pionu kuchennego Przedszkola Nr 16 w Brzeziu Oświata - 264/EKS Przedszkola i wychowanie Remont dachu - Przedszkole Nr Przedszkola specjalne - Suma Oświata - 109/P24 Przedszkola i wychowanie Przedszkole specjalne specjalne Gimnazja - Suma Oświata - 110/G1 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 111/G2 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 112/G3 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 113/G5 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 114/EKS Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr 3 - budowa urządzeń sportowych Oświata - 115/EKS Gimnazjai wychowanie Klasy przysposabiające do wykonywania zawodów - porozumienie z Powiatem Oświata - 116/EKS Gimnazjai wychowanie Gimnazja niepubliczne Oświata - 282/EKS Gimnazjai wychowanie Wykonanie oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr Dowożenie uczniów do szkół - Suma Oświata - 117/EKS Dowożenie i wychowanie Dowożenie uczniów do uczniów szkół do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Suma Oświata - 118/ZOPO Zespoły i wychowanie obsługi Zespół ekonomiczno-administracyjnej Obsługi Placówek Oświatowych szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Suma Oświata - 119/EKS Dokształcanie i wychowanie Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli nauczycieli Stołówki szkolne - Suma Oświata - 120/G1 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Gimnazjum Nr Oświata - 121/G5 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Gimnazjum Nr Oświata - 122/SP1 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 123/SP3 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 124/SP4 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 125/SP13 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 126/SP15 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 127/SP18 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 128/EKS Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Pozostała działalność - Suma Oświata - 129/SP18 Pozostała i wychowanie Zdrowe działalność życie w naszym środowisku Oświata - 130/EKS Pozostała i wychowanie Remonty działalność w jednostkach oświatowych Oświata - 131/EKS Pozostała i wychowanie Wydatki działalność i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Oświata - 132/EKS Pozostała i wychowanie Pozostała działalność działalność oświatowa /8

5 Oświata - 133/EKS Pozostała i wychowanie Uczniowskie działalność kluby sportowe Oświata - 134/EKS Pozostała i wychowanie Odpisy działalność na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów Oświata - 135/EKS Pozostała i wychowanie Pozostała działalność działalność oświatowa - Nagroda Prezydenta Oświata - 265/G2 Pozostała i wychowanie Stąd działalność do przyszłości Oświata - 266/G2 Pozostała i wychowanie Poznaj działalność swoich czeskich piłkarskich przyjaciół Oświata - 267/G3 Pozostała i wychowanie Racibórz działalność - Opawa - od przyrody do historii Oświata - 268/SP15 Pozostała i wychowanie Rywalizujemy działalność tylko na boisku Oświata - 269/EKS Pozostała i wychowanie Szkoła działalność równych szans Oświata - 270/EKS Pozostała i wychowanie Szkoły działalność bez granic Opava - Racibórz Oświata - 271/EKS Pozostała i wychowanie Świetlica działalność środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr Szkolnictwo wyższe - Suma Pozostała działalność - Suma Szkolnictwo - 136/EKS Pozostała wyższe Dotacja działalność dla PWSZ w Raciborzu Ochrona zdrowia - Suma Zwalczanie narkomanii - Suma Ochrona - 137/BPSS Zwalczanie zdrowia Zwalczanie narkomanii narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma Ochrona - 138/BPSS Przeciwdziałanie zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi alkoholizmowi Ochrona - 139/BPSS Przeciwdziałanie zdrowia Gminna alkoholizmowi Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pozostała działalność - Suma Ochrona - 140/BPSS Pozostała zdrowia Docieplenie działalność budynku RCRON wraz z wykonaniem elewacji Ochrona - 141/BPSS Pozostała zdrowia Modernizacja działalność dachu budynku RCRON Ochrona - 142/BPSS Pozostała zdrowia Zagospodarowanie działalność terenu wokół budynku RCRON - urządzenie placu zabaw dla dzieci Ochrona - 143/BPSS Pozostała zdrowia Gminny działalność Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Ochrona - 144/BPSS Pozostała zdrowia Pozostała działalność działalność - ochrona zdrowia Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - gabinety rehabilitacji i ośrodek Ochrona - 145/BPSS Pozostała zdrowia działalność dziennego pobytu Pomoc społeczna - Suma Domy pomocy społecznej - Suma Pomoc - 146/OPS Domy społeczna pomocy Odpłatność społecznej za pobyt w domach pomocy społecznej Ośrodki wsparcia - Suma Pomoc - 147/OPS Ośrodki społeczna wsparcia Ośrodki wsparcia - DDPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Suma Pomoc - 148/OPS Składki społeczna Składki ubezpieczenie na ubezpieczenie zdrowotne zdrowotne opłacane za - dotacja osoby pobierajace z budżetu państwa niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektó Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja z Pomoc - 149/OPS Zasiłki społeczna i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe budżetu państwa Pomoc - 150/OPS Zasiłki społeczna i pomoc Zasiłki w i naturze pomoc w oraz naturze składki oraz na składki ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe i rentowe - gmina Dodatki mieszkaniowe - Suma Pomoc - 151/LOK Dodatki społeczna mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe - Suma Pomoc - 152/OPS Zasiłki społeczna stałe Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa Ośrodki pomocy społecznej - Suma Pomoc - 153/OPS Ośrodki społeczna pomocy Ośrodek społecznej Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa Pomoc - 154/OPS Ośrodki społeczna pomocy Remont społecznej dachu - Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc - 155/OPS Ośrodki społeczna pomocy Ośrodek społecznej Pomocy Społecznej - gmina Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma Pomoc - 156/OPS Jednostki społecznaspecjalistycznego Mieszkania chronione poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma Pomoc - 157/OPS Usługi społeczna opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze - gmina Pozostała działalność - Suma Pomoc - 158/OPS Pozostała społecznadożywianie działalność uczniów - gmina Pomoc - 159/BPSS Pozostała społecznapodłączenie działalność Centrum Matki z Dzieckiem do kanalizacji Pomoc - 160/BPSS Pozostała społecznaprogram działalność wychodzenia z bezdomności Pomoc - 161/BPSS społecznapozostała działalność działalność - pomoc społeczna /8

6 Pomoc - 162/BPSS Pozostała społecznapomoc działalność dla Powiatu Raciborskiego - DPS przy Pl. Jagiełły Pomoc - 163/PR Pozostała społecznaprace działalność społecznie-użyteczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma Żłobki - Suma Pozostałe - 164/ŻŁ Żłobki zadania Żłobek w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność - Suma Pozostałe - 165/OPS Pozostała zadania Pozostała działalność w zakresie działalność polityki społecznej - WTZ Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma Świetlice szkolne - Suma Edukacyjna - 166/SP1 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 167/SP4 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 168/SP13 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 169/SP15 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 170/SP18 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 171/EKS Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Suma Edukacyjna - 172/EKS Wczesne opieka wspomaganie Wczesnoszkolne wychowawcza rozwoju wspomaganie dziecka dzieci zagrożonych niepełnosprawnością Edukacyjna - 172/P24 Wczesne opieka wspomaganie Wczesnoszkolne wychowawcza rozwoju wspomaganie dziecka dzieci zagrożonych niepełnosprawnością Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma Edukacyjna - 173/EKS Kolonie opieka i obozy Wypoczynek wychowawcza oraz inne dzieci formy i młodzieży wypoczynku - lato dzieci i zima i młodzieży w mieścieszkolnej, a także szkolenia młodzieży Edukacyjna - 174/EKS Kolonie opieka i obozy Obóz wychowawcza oraz w Pleśnej inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Edukacyjna - 174/ZOPO Kolonie opieka i obozy Obóz wychowawcza oraz w Pleśnej inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów - Suma Edukacyjna - 175/EKS Pomoc opieka materialna Pomoc wychowawcza materialna dla uczniówdla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Suma Gospodarka - 176/GM Gospodarka komunalna Utrzymanie ściekowa i ochrona i i remonty ochrona środowiska kanalizacji wód deszczowej Gospodarka - 177/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu - sprawy terenowo-prawne Gospodarka - 178/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (gmina) Gospodarka - 179/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (Fundusz Spójności) Gospodarka - 180/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (VAT) Gospodarka - 181/PIU Gospodarka komunalna Biuro ściekowa Realizacji i ochrona i ochrona Projektu środowiska wód Gospodarka odpadami - Suma Gospodarka - 182/MSO Gospodarka komunalna Miejskie odpadami i ochrona Składowiska środowiska Odpadów Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez Gospodarka - 183/IiU Gospodarka komunalna odpadami i ochrona środowiska budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez Gospodarka - 183/RW Gospodarka komunalna odpadami i ochrona środowiska budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów Gospodarka - 184/OŚ Gospodarka komunalna Odpady odpadami i ochrona opakowaniowe środowiska odzysk, recykling, edukacja Gospodarka - 283/OŚ Gospodarka komunalna Ochrona odpadami i ochrona środowiska środowiska Oczyszczanie miast i wsi - Suma Gospodarka - 185/GM Oczyszczanie komunalna Obsługa miast i ochrona i konserwacja i wsi środowiska tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich Gospodarka - 186/GM Oczyszczanie komunalna Oczyszczanie miast i ochrona i wsimiasta środowiska Gospodarka - 187/OŚ Oczyszczanie komunalna Likwidacja miast i ochrona i dzikich wsi środowiska wysypisk Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma Gospodarka - 188/GM Utrzymanie komunalna Kompleksowe zieleni i ochrona w miastach utrzymanie środowiska i gminach terenów zieleni miejskiej Gospodarka - 283/OŚ Utrzymanie komunalna Ochrona zieleni i ochrona w środowiska miastach środowiska i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Suma Gospodarka - 189/OŚ Ochrona komunalna powietrza Program i ochrona atmosferycznego ograniczania środowiska niskiej i klimatu emisji-gmina Gospodarka - 280/OŚ Ochrona komunalna powietrza Program i ochrona atmosferycznego ograniczania środowiska niskiej i klimatu emisji - WFOŚiGW Gospodarka - 283/OŚ Ochrona komunalna powietrza Ochrona i ochrona atmosferycznego środowiska środowiskai klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma Gospodarka - 190/ABM Ochrona komunalna różnorodności Zaczarowany i ochrona biologicznej Ogród środowiska i krajobrazu Gospodarka - 191/ABM Ochrona komunalna różnorodności Arboretum i ochrona Bramy biologicznej środowiska Morawskiej i krajobrazu Gospodarka - 192/ABM Ochrona komunalna różnorodności Pracownia i ochrona zachowania biologicznej środowiska bioróżnorodności i krajobrazu Gospodarka - 192/OŚ Ochrona komunalna różnorodności Pracownia i ochrona zachowania biologicznej środowiska bioróżnorodności i krajobrazu Gospodarka - 283/ABM Ochrona komunalna różnorodności Ochrona i ochrona środowiska biologicznej środowiska i krajobrazu /8

7 Schroniska dla zwierząt - Suma Gospodarka - 193/GM Schroniska komunalna Utrzymanie dla zwierząt i ochrona schroniska środowiska dla bezdomnych zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma Gospodarka - 194/GM Oświetlenie komunalna Oświetlenie ulic, placów i ochrona ulic i dróg środowiska Pozostała działalność - Suma Gospodarka - 195/GM Pozostała komunalna Przebudowa działalność i ochrona Parku środowiska Jordanowskiego przy ul. Stalmacha Gospodarka - 196/GM Pozostała komunalna Prace działalność nie i ochrona ujęte w środowiska planach szczegółowych Gospodarka - 197/GM Pozostała komunalna Prowadzenie działalność i ochrona targowiska środowiska Gospodarka - 198/GM Pozostała komunalna Elementy działalność i ochrona małej architektury środowiskana terenie miasta bieżące utrzymanie i dokumentacja Gospodarka - 199/GM Pozostała komunalna Utrzymanie działalność i ochrona rowów środowiska komunalnych Gospodarka - 200/GM Pozostała komunalna Utrzymanie działalność i ochrona toalety środowiska dla psów Gospodarka - 201/GM Pozostała komunalna Kontynuacja działalność i ochrona programu środowiska Podaj Łapę Gospodarka - 202/RW Pozostała komunalna Przywrócenie działalność i ochrona ładu środowiska przestrzennego Parku Roth w Raciborzu Gospodarka - 202/IiU Pozostała komunalna Przywrócenie działalność i ochrona ładu środowiska przestrzennego Parku Roth w Raciborzu Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Gospodarka - 203/IiU Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Gospodarka - 203/RW Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu Gospodarka - 204/OŚ Pozostała komunalna Edukacja działalność i ochrona ekologiczna środowiska i system ISO Gospodarka - 272/GM Pozostała komunalna Wykonanie działalność i ochrona tablicy środowiska informacyjnej - Miasta Partnerskie Gospodarka - 273/GM Pozostała komunalna Odnowienie działalność ochrona placów środowiska zabaw na Płonii (kaplica Obora i powyżej kościoła) Gospodarka - 274/GM Pozostała komunalna Plac działalność zabaw i ochrona przy środowiska ul. Ratajskiego Program Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gospodarka - 275/OŚ Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska gminie Gospodarka - 283/OŚ Pozostała komunalna Ochrona działalność i ochrona środowiska środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Kultura - 205/IiU Domy i ochrona i ośrodki dziedzictwa kultury, narodowego świetlice i kluby Raciborskiego Centrum Kultury Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Kultura - 205/RW Domy i ochrona i ośrodki dziedzictwa kultury, narodowego świetlice i kluby Raciborskiego Centrum Kultury Kultura - 206/EKS Domy i ochrona i ośrodki Raciborskie dziedzictwa kultury, Centrum narodowego świetlice Kultury i kluby Biblioteki - Suma Kultura - 207/EKS Biblioteki i ochrona Miejska dziedzictwa i Powiatowa narodowego Biblioteka Publiczna Muzea - Suma Kultura - 208/EKS Muzea i ochrona Muzeum dziedzictwa - wydatki narodowego remontowe Kultura - 209/EKS Muzea i ochrona Muzeum dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Suma Kultura - 210/MKZ Ochrona i ochrona zabytków Ochrona dziedzictwa i opieka konserwacja narodowego nad zabytkami zabytków Pozostała działalność - Suma Kultura - 211/EKS Pozostała i ochrona Promocja dziedzictwa działalność kultury narodowego ziemi raciborsko-rybnickiej Kultura - 212/EKS Pozostała i ochrona Plener dziedzictwa działalność malarski narodowego bez granic - II Kultura - 213/EKS Pozostała i ochrona Pozostała dziedzictwa działalność działalność narodowego - kultura Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - Suma Rezerwaty i pomniki przyrody - Suma Ogrody - 214/OŚ Rezerwaty botaniczne Rezerwaty i i pomniki zoologiczne przyrody i pomniki oraz naturalne przyrody - obszary dotacja i z obiekty budżetu chronionej państwa przyrody Kultura fizyczna i sport - Suma Obiekty sportowe - Suma Kultura - 215/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Modernizacja hali przy Placu Jagiełły Kultura - 216/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Kompleks boisk sportowych - Moje Boisko - Orlik 2012 (Gimnazjum Nr 1) Kultura - 217/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra Kultura - 217/RW Obiekty fizyczna sportowe i Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo Kultura - 218/IiU Obiekty fizyczna i sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: Termomodernizacja hali widowiskowosportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo Kultura - 218/RW Obiekty fizyczna i sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: Termomodernizacja hali widowiskowosportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu Kultura - 219/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne - hala sportowa przy ul. Łąkowej /8

8 Kultura - 220/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji - szkółki piłkarskie Kultura - 221/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji Kultura - 276/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Termomodernizacja sali gimnastycznej - dz. Studzienna Kultura - 277/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ogrodzenie boiska - dz. Studzienna Kultura - 278/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Renowacja boiska - Brzezie Kultura - 279/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Modernizacja szatni przy ul. Srebrnej (OSiR) Pozostała działalność - Suma Kultura - 222/EKS Pozostała fizyczna i Bieg sport działalność bez granic Kultura - 223/EKS Pozostała fizyczna i Sport, sport działalność rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia Kultura - 224/EKS Pozostała fizyczna i Pozostała sport działalność działalność - bieżące zadania sport Wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Suma Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 225/MCR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - zlecone Administracja - 225/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma Urzędy - 226/OR Urzędy naczelnych naczelnych Krajowe organów Biuro organów władzy Wyborcze władzy państwowej, - państwowej, prowadzenie kontroli kontroli i stałego ochrony i rejestru ochrony prawa wyborców oraz prawa sądownictwa Ochrona zdrowia - Suma Pozostała działalność - Suma Ochrona - 227/OPS Pozostała zdrowia Ochrona działalność zdrowia - zadania zlecone Pomoc społeczna - Suma Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Suma Pomoc - 228/OPS społecznaświadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu z alimentacyjneego funduszu alimentacyjnego oraz składki - zadania na ubezpieczenia zlecone emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Suma Pomoc - 229/OPS Składki społeczna Składki ubezpieczenie na ubezpieczenie zdrowotne zdrowotne opłacane za - zadania osoby pobierajace zlecone niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektó Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma Pomoc - 230/OPS Usługi społeczna opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze - zadania zlecone Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - Suma Działalność usługowa - Suma Cmentarze - Suma Działalność - 237/GM Cmentarze usługowa Utrzymanie cmentarzy wojennych - porozumienie Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Suma Działalność usługowa - Suma Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma Działalność - 231/OR Ośrodki usługowa dokumentacji Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej Geodezyjnej i kartograficznej i Kartograficznej - porozumienia Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Suma Działalność - 232/MOD Prace usługowa geodezyjne Prace geodezyjne i kartograficzne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - porozumienia Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 233/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - porozumienia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Obrona cywilna - Suma Bezpieczeństwo - 234/MCR Obrona cywilna publiczne Obrona cywilna i ochrona - porozumienia przeciwpożarowa Straż Miejska - Suma Bezpieczeństwo - 235/SM Straż Miejska publiczne Straż Miejska i ochrona - porozumienia przeciwpożarowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Biblioteki - Suma Kultura - 236/EKS Biblioteki i ochrona Miejska dziedzictwa i Powiatowa narodowego Biblioteka Publiczna - porozumienia * dane zawarte w tabeli podano w zł. 8/8

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Budżet Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2010roku. Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 1

Klasyfikacja budżetowa 1 Klasyfikacja budżetowa 1 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2010 ROK Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego marzec 2011 rok I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo