Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2010r. Suma całkowita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2010r. Suma całkowita 161 057 340"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do URM Nr XXXIX/587/2010 z dnia 27 stycznia 2010r. Suma całkowita Wydatki na zadania własne - Suma Rolnictwo i łowiectwo - Suma Melioracje wodne - Suma Rolnictwo - 001/OŚ Melioracje i łowiectwo Budowa wodne i utrzymanie urządzeń melioracji Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - Suma Rolnictwo - 002/OŚ Zwalczanie i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych chorób zakaźnych zwierząt oraz zwierząt badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkank Izby rolnicze - Suma Rolnictwo - 003/FN Izby i łowiectwo rolnicze Izby rolnicze Transport i łączność - Suma Lokalny transport zbiorowy - Suma Transport - 004/GM Lokalny i łączność transport Dopłaty zbiorowy do komunikacji miejskiej Transport - 005/GM Lokalny i łączność transport Rozwój zbiorowy transportu publicznego w Gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego Drogi publiczne powiatowe - Suma Transport - 006/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzeskiej w Raciborzu Transport - 007/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S-ul. Brzeska w Raciborzu Transport - 008/GM Drogi i łączność publiczne Pomoc powiatowe dla Powiatu na remont chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej Pomoc dla Powiatu - sygnalizacja wzbudzona przy ul. Piaskowej (przejście dla pieszych Transport - 256/GM Drogi i łączność publiczne powiatowe przy ZSP-3) Drogi publiczne gminne - Suma Transport - 009/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneparkingu przy ul. Głubczyckiej Transport - 010/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneskrzyżowania ulic Opawskiej-Matejki-Eichendorffa Transport - 011/GM Drogi i łączność publiczne Remonty, gminne dokumentacja i utrzymanie dróg Remont ul. Eichendorffa remont jezdni i chodników (od. ul. Opawskiej do ul Transport - 012/GM Drogi i łączność publiczne gminne Waryńskiego) Transport - 013/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Gdańskiej przebudowa zatoki parkingowej Transport - 014/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Katowickiej remont jezdni i chodników (od ul. Opawskiej do ul. Ocickiej) Remont ul. Matejki przebudowa zatoki parkingowej na odcinku od wjazdu przy SP Transport - 015/GM Drogi i łączność publiczne gminne do ul. Szczęśliwej Transport - 016/GM Drogi i łączność publiczne Prowadzenie gminne strefy płatnego parkowania Transport - 017/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Spółdzielczej Transport - 018/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Sudeckiej (od posesji nr 47 do ul. Kanałowej) Remont ulicy Dąbrowszczaków i Łąkowej (odcinek od ul. Dąbrowszczaków do ul Transport - 019/GM Drogi i łączność publiczne gminne Kościuszki z wyłączeniem przejazdu kolejowego) Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez Transport - 020/IiU Drogi i łączność publiczne modernizację gminne drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895 m (przechodzące) Transport - 238/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Osiedleńczej (od ul. Górnej do ul. Ocickiej) Transport - 239/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Bocznej Transport - 240/GM Drogi i łączność publiczne Poprawa gminne układu komunikacyjnego w Markowicach Transport - 241/GM Drogi i łączność publiczne Wykonanie gminne parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (Płonia) Transport - 242/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ulicy Markowickiej Transport - 243/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Ratajskiego Transport - 244/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne sięgaczy przy ul. Szczecińskiej Transport - 245/GM Drogi i łączność publiczne Budowa gminne chodnika przy ul. Opawskiej (od ul. Wesołej do ul. Kołłątaja) Transport - 246/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. H. Pobożnego Transport - 247/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne zatoki autobusowej w Sudole (ul. Czynu Społecznego) Transport - 248/GM Drogi i łączność publiczne Przebudowa gminneul. Broniewskiego wraz z odwodnieniem Transport - 249/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Malczewskiego Transport - 250/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Cecylii Transport - 251/GM Drogi i łączność publiczne Budowa gminne zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Specjalnych Transport - 252/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne chodnika przy ul. Nowej /8

2 Transport - 253/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Anny Transport - 254/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Żwirowej Transport - 255/GM Drogi i łączność publiczne Sygnalizacja gminnewzbudzona przy Szkole Podstawowej Nr Transport - 281/GM Drogi i łączność publiczne Remont gminne ul. Fiołkowej (Brzezie) Drogi wewnetrzne - Suma Transport - 021/GM Drogi i łączność wewnetrzne Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gospodarka mieszkaniowa - Suma Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma Gospodarka - 022/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Przebudowa mieszkaniowej budynku ul. Bankowa Gospodarka - 023/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Adaptacja mieszkaniowej budynku przy ul. Londzina 14 na lokale komunalne Gospodarka - 024/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Przebudowa mieszkaniowej budynku ul. Chopina Gospodarka - 025/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Fundusz remontowy mieszkaniowej wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 026/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remont dachów mieszkaniowej budynków gminnych Gospodarka - 027/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remonty lokali mieszkaniowej socjalnych i mieszkalnych Gospodarka - 028/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Remont budynku mieszkaniowej kotwienie ścian ul. Solna Gospodarka - 029/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Dokumentacja mieszkaniowej techniczna wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 030/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Dokumentacja mieszkaniowej techniczna budynków stanowiących własność Gminy Gospodarka - 031/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Aktualizacja mieszkaniowej stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Gospodarka - 032/LOK Zakłady mieszkaniowa gospodarki Koszty utrzymania mieszkaniowej terenów przydomowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma Gospodarka - 033/GM Gospodarka mieszkaniowa Utrzymanie gruntami i zasobu nieruchomościami komunalnego Gospodarka - 034/GN Gospodarka mieszkaniowa Pozyskiwanie gruntami i nieruchomościami na rzecz gminy Gospodarka - 035/GN Gospodarka mieszkaniowa Przygotowanie gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego do obrotu Gospodarka - 036/GN Gospodarka mieszkaniowa Opłaty gruntami geodezyjne i nieruchomościami i koszty postępowań sądowych Gospodarka - 037/GN Gospodarka mieszkaniowa Regulacja gruntami stanu i nieruchomościami Gospodarka - 257/GN Gospodarka mieszkaniowa Aktualizacja gruntami i opłat nieruchomościami rocznych za użytkowanie wieczyste Gospodarka - 258/GN Gospodarka mieszkaniowa Wyburzenie gruntami i budynku nieruchomościami przy ul. Gliwickiej Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Suma Gospodarka - 038/LOK Towarzystwa mieszkaniowa Udziały Budownictwa w RTBS Społecznego Pozostała działalność - Suma Gospodarka - 039/LOK Pozostała mieszkaniowa Pozostałe działalnośćwydatki - LOK Gospodarka - 040/LOK Pozostała mieszkaniowa Odszkodowania działalność za niedostarczenie lokalu socjalnego Gospodarka - 284/IiU Pozostała mieszkaniowa Adaptacja działalnośćbudynków na lokale socjalne - ul. Kozielska - gmina Gospodarka - 285/IiU Pozostała mieszkaniowa Adaptacja działalnośćbudynków na lokale socjalne - ul. Kozielska - BGK Działalność usługowa - Suma Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - Suma Działalność - 041/IiU Jednostki usługowa organizacji Organizacja i nadzoru i nadzór inwestycyjnego inwestycyjny Działalność - 042/RW Jednostki usługowa organizacji Dokumentacja i nadzoru studialna inwestycyjnego zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego - Suma Działalność - 043/IiU Plany usługowa zagospodarowania Plan zagospodarowania przestrzennego przestrzennego - operaty i plany Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 044/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Prowadzenie terenowego punktu paszportowego - pomoc dla powiatu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma Administracja - 045/BRM Rady gmin publiczna Rada (miast Miasta miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma Administracja - 046/FN Urzędy publiczna gmin VAT (miast i miast na prawach powiatu) Administracja - 047/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast - zakup na prawach oprogramowania powiatu) Administracja - 048/OR Urzędy publiczna gmin Miejski (miast Ośrodek i miast Dokumentacji na prawach powiatu) Geodezyjnej i Kartograficznej (gmina) Administracja - 049/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast - remont na prawach powiatu) Administracja - 050/OR Urzędy publiczna gmin Urząd (miast Miasta i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Suma Administracja - 051/EKS Promocja publiczna jednostek Memoriał im. samorządu Kaczyny terytorialnego i Malinowskiego Administracja - 052/OŚ Promocja publiczna jednostek Dożynki gminne samorządu terytorialnego Administracja - 053/PIU Promocja publiczna jednostek Biuro Realizacji samorządu Projektu terytorialnego - promocja i reklama Administracja - 054/PR Promocja publiczna jednostek Powiat Raciborski samorządu to dobra terytorialnego inwestycja Administracja - 055/PR Promocja publiczna jednostek Racibórz-Krawarz samorządu - Bliżej terytorialnego Administracja - 056/PR Promocja publiczna jednostek Promocja, samorządu pozostałe zadania terytorialnego /8

3 Pozostała działalność - Suma Administracja - 057/MOD Pozostała publiczna Elektroniczny działalność System Informacji Miejskiej Administracja - 058/OR Pozostała publiczna Rozwój działalność elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu Administracja - 059/OR Pozostała publiczna terytorialnego działalność w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego Administracja - 060/RW Pozostała publiczna Pozostała działalność działalność - Wydział Rozwoju Administracja - 061/SIP Pozostała publiczna Pozostała działalność działalność - stanowisko informacyjno-prasowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Komendy wojewódzkie Policji - Suma Bezpieczeństwo - 259/MCR Komendy publiczne wojewódzkie Wpłaty na i Fundusz ochrona Policji przeciwpożarowa Wsparcia Policji Straż Graniczna - Suma Bezpieczeństwo - 260/MCR Straż Graniczna publiczne Wpłaty na i Fundusz ochrona przeciwpożarowa Wsparcia Straży Granicznej Ochotnicze straże pożarne - Suma Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim przez logistyczne Bezpieczeństwo - 062/MCR Ochotnicze publiczne straże pożarne i ochrona przeciwpożarowa doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych Bezpieczeństwo - 063/MCR Ochotnicze publiczne Remont straże pożarne remiz i ochrona OSPprzeciwpożarowa Bezpieczeństwo - 064/MCR Ochotnicze publiczne Ochotnicze straże pożarne i ochrona straże pożarne przeciwpożarowa Obrona cywilna - Suma Bezpieczeństwo - 065/MCR Obrona cywilna publiczne Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska - Suma Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo - 066/RW Straż Miejska publiczne i ochrona przeciwpożarowa publicznego w Mieście Racibórz Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo - 066/SM Straż Miejska publiczne i ochrona przeciwpożarowa publicznego w Mieście Racibórz Bezpieczeństwo - 067/SM Straż Miejska publiczne Straż Miejska i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma Dochody - 068/FN Pobór od osób podatków, Pobór prawnych, podatków opłat i niepodatkowych osób fizycznych należności i od innych budżetowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 202 wydatki 000 zw Obsługa długu publicznego - Suma Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma Obsługa - 069/FN Obsługa długu publicznego papierów Obsługa wartościowych, długu publicznego kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Suma Obsługa - 070/FN Rozliczenia długu publicznego Wypłaty z tytułu z poręczeń tytułu gwarancji i gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia - Suma Rezerwy ogólne i celowe - Suma Różne - 071/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe na zadania współfinansowane ze środków UE Różne - 072/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe celowa na zarządzanie kryzysowe Różne - 073/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe ogólna Różne - 074/P rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwa i celowe celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Oświata i wychowanie - Suma Szkoły podstawowe - Suma Oświata - 075/SP1 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 076/SP3 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 077/SP4 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 078/SP5 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 079/SP6 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 080/SP13 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 081/SP15 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 082/SP18 Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 083/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Adaptacja części pomieszczeń i termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr Oświata - 084/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Oświata - 085/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Nauka pływania Oświata - 086/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Program Radosna Szkoła - place zabaw w szkołach podstawowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Oświata - 087/IiU Szkoły i wychowanie podstawowe Raciborzu /8

4 Oświata - 088/ZSP1 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (szkoła) Oświata - 089/ZSP2 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (szkoła) Oświata - 090/ZSP3 Szkoły i wychowanie podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (szkoła) Oświata - 261/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Markowicach Oświata - 262/EKS Szkoły i wychowanie podstawowe Renowacja płotu przy Szkole Podstawowej Nr 1/Gimnazjum Nr Przedszkola - Suma Oświata - 091/P3 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 092/P5 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 093/P10 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 094/P11 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 095/P12 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 096/P13 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 097/P14 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 098/P15 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 099/P16 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 100/P20 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 101/P23 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 102/P26 Przedszkola i wychowanie Przedszkole Nr Oświata - 103/EKS Przedszkola i wychowanie Termomodernizacja Przedszkola Nr Oświata - 104/EKS Przedszkola i wychowanie Dotacja dla przedszkoli niepublicznych Oświata - 105/ZOPO Przedszkola i wychowanie Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli Oświata - 106/ZSP1 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (przedszkole) Oświata - 107/ZSP2 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (przedszkole) Oświata - 108/ZSP3 Przedszkola i wychowanie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (przedszkole) Oświata - 263/EKS Przedszkola i wychowanie Modernizacja pionu kuchennego Przedszkola Nr 16 w Brzeziu Oświata - 264/EKS Przedszkola i wychowanie Remont dachu - Przedszkole Nr Przedszkola specjalne - Suma Oświata - 109/P24 Przedszkola i wychowanie Przedszkole specjalne specjalne Gimnazja - Suma Oświata - 110/G1 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 111/G2 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 112/G3 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 113/G5 Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr Oświata - 114/EKS Gimnazjai wychowanie Gimnazjum Nr 3 - budowa urządzeń sportowych Oświata - 115/EKS Gimnazjai wychowanie Klasy przysposabiające do wykonywania zawodów - porozumienie z Powiatem Oświata - 116/EKS Gimnazjai wychowanie Gimnazja niepubliczne Oświata - 282/EKS Gimnazjai wychowanie Wykonanie oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr Dowożenie uczniów do szkół - Suma Oświata - 117/EKS Dowożenie i wychowanie Dowożenie uczniów do uczniów szkół do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Suma Oświata - 118/ZOPO Zespoły i wychowanie obsługi Zespół ekonomiczno-administracyjnej Obsługi Placówek Oświatowych szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Suma Oświata - 119/EKS Dokształcanie i wychowanie Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli nauczycieli Stołówki szkolne - Suma Oświata - 120/G1 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Gimnazjum Nr Oświata - 121/G5 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Gimnazjum Nr Oświata - 122/SP1 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 123/SP3 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 124/SP4 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 125/SP13 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 126/SP15 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 127/SP18 Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Oświata - 128/EKS Stołówki i wychowanie szkolne Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr Pozostała działalność - Suma Oświata - 129/SP18 Pozostała i wychowanie Zdrowe działalność życie w naszym środowisku Oświata - 130/EKS Pozostała i wychowanie Remonty działalność w jednostkach oświatowych Oświata - 131/EKS Pozostała i wychowanie Wydatki działalność i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Oświata - 132/EKS Pozostała i wychowanie Pozostała działalność działalność oświatowa /8

5 Oświata - 133/EKS Pozostała i wychowanie Uczniowskie działalność kluby sportowe Oświata - 134/EKS Pozostała i wychowanie Odpisy działalność na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów Oświata - 135/EKS Pozostała i wychowanie Pozostała działalność działalność oświatowa - Nagroda Prezydenta Oświata - 265/G2 Pozostała i wychowanie Stąd działalność do przyszłości Oświata - 266/G2 Pozostała i wychowanie Poznaj działalność swoich czeskich piłkarskich przyjaciół Oświata - 267/G3 Pozostała i wychowanie Racibórz działalność - Opawa - od przyrody do historii Oświata - 268/SP15 Pozostała i wychowanie Rywalizujemy działalność tylko na boisku Oświata - 269/EKS Pozostała i wychowanie Szkoła działalność równych szans Oświata - 270/EKS Pozostała i wychowanie Szkoły działalność bez granic Opava - Racibórz Oświata - 271/EKS Pozostała i wychowanie Świetlica działalność środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr Szkolnictwo wyższe - Suma Pozostała działalność - Suma Szkolnictwo - 136/EKS Pozostała wyższe Dotacja działalność dla PWSZ w Raciborzu Ochrona zdrowia - Suma Zwalczanie narkomanii - Suma Ochrona - 137/BPSS Zwalczanie zdrowia Zwalczanie narkomanii narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma Ochrona - 138/BPSS Przeciwdziałanie zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi alkoholizmowi Ochrona - 139/BPSS Przeciwdziałanie zdrowia Gminna alkoholizmowi Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pozostała działalność - Suma Ochrona - 140/BPSS Pozostała zdrowia Docieplenie działalność budynku RCRON wraz z wykonaniem elewacji Ochrona - 141/BPSS Pozostała zdrowia Modernizacja działalność dachu budynku RCRON Ochrona - 142/BPSS Pozostała zdrowia Zagospodarowanie działalność terenu wokół budynku RCRON - urządzenie placu zabaw dla dzieci Ochrona - 143/BPSS Pozostała zdrowia Gminny działalność Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Ochrona - 144/BPSS Pozostała zdrowia Pozostała działalność działalność - ochrona zdrowia Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - gabinety rehabilitacji i ośrodek Ochrona - 145/BPSS Pozostała zdrowia działalność dziennego pobytu Pomoc społeczna - Suma Domy pomocy społecznej - Suma Pomoc - 146/OPS Domy społeczna pomocy Odpłatność społecznej za pobyt w domach pomocy społecznej Ośrodki wsparcia - Suma Pomoc - 147/OPS Ośrodki społeczna wsparcia Ośrodki wsparcia - DDPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Suma Pomoc - 148/OPS Składki społeczna Składki ubezpieczenie na ubezpieczenie zdrowotne zdrowotne opłacane za - dotacja osoby pobierajace z budżetu państwa niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektó Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja z Pomoc - 149/OPS Zasiłki społeczna i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe budżetu państwa Pomoc - 150/OPS Zasiłki społeczna i pomoc Zasiłki w i naturze pomoc w oraz naturze składki oraz na składki ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe i rentowe - gmina Dodatki mieszkaniowe - Suma Pomoc - 151/LOK Dodatki społeczna mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe - Suma Pomoc - 152/OPS Zasiłki społeczna stałe Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa Ośrodki pomocy społecznej - Suma Pomoc - 153/OPS Ośrodki społeczna pomocy Ośrodek społecznej Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa Pomoc - 154/OPS Ośrodki społeczna pomocy Remont społecznej dachu - Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc - 155/OPS Ośrodki społeczna pomocy Ośrodek społecznej Pomocy Społecznej - gmina Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma Pomoc - 156/OPS Jednostki społecznaspecjalistycznego Mieszkania chronione poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma Pomoc - 157/OPS Usługi społeczna opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze - gmina Pozostała działalność - Suma Pomoc - 158/OPS Pozostała społecznadożywianie działalność uczniów - gmina Pomoc - 159/BPSS Pozostała społecznapodłączenie działalność Centrum Matki z Dzieckiem do kanalizacji Pomoc - 160/BPSS Pozostała społecznaprogram działalność wychodzenia z bezdomności Pomoc - 161/BPSS społecznapozostała działalność działalność - pomoc społeczna /8

6 Pomoc - 162/BPSS Pozostała społecznapomoc działalność dla Powiatu Raciborskiego - DPS przy Pl. Jagiełły Pomoc - 163/PR Pozostała społecznaprace działalność społecznie-użyteczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma Żłobki - Suma Pozostałe - 164/ŻŁ Żłobki zadania Żłobek w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność - Suma Pozostałe - 165/OPS Pozostała zadania Pozostała działalność w zakresie działalność polityki społecznej - WTZ Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma Świetlice szkolne - Suma Edukacyjna - 166/SP1 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 167/SP4 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 168/SP13 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 169/SP15 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 170/SP18 Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Edukacyjna - 171/EKS Świetlice opieka szkolne Świetlica wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Suma Edukacyjna - 172/EKS Wczesne opieka wspomaganie Wczesnoszkolne wychowawcza rozwoju wspomaganie dziecka dzieci zagrożonych niepełnosprawnością Edukacyjna - 172/P24 Wczesne opieka wspomaganie Wczesnoszkolne wychowawcza rozwoju wspomaganie dziecka dzieci zagrożonych niepełnosprawnością Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Suma Edukacyjna - 173/EKS Kolonie opieka i obozy Wypoczynek wychowawcza oraz inne dzieci formy i młodzieży wypoczynku - lato dzieci i zima i młodzieży w mieścieszkolnej, a także szkolenia młodzieży Edukacyjna - 174/EKS Kolonie opieka i obozy Obóz wychowawcza oraz w Pleśnej inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Edukacyjna - 174/ZOPO Kolonie opieka i obozy Obóz wychowawcza oraz w Pleśnej inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów - Suma Edukacyjna - 175/EKS Pomoc opieka materialna Pomoc wychowawcza materialna dla uczniówdla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Suma Gospodarka - 176/GM Gospodarka komunalna Utrzymanie ściekowa i ochrona i i remonty ochrona środowiska kanalizacji wód deszczowej Gospodarka - 177/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu - sprawy terenowo-prawne Gospodarka - 178/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (gmina) Gospodarka - 179/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (Fundusz Spójności) Gospodarka - 180/PIU Gospodarka komunalna Gospodarka ściekowa i ochrona i wodno-ściekowa ochrona środowiska wód w Raciborzu (VAT) Gospodarka - 181/PIU Gospodarka komunalna Biuro ściekowa Realizacji i ochrona i ochrona Projektu środowiska wód Gospodarka odpadami - Suma Gospodarka - 182/MSO Gospodarka komunalna Miejskie odpadami i ochrona Składowiska środowiska Odpadów Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez Gospodarka - 183/IiU Gospodarka komunalna odpadami i ochrona środowiska budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez Gospodarka - 183/RW Gospodarka komunalna odpadami i ochrona środowiska budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów Gospodarka - 184/OŚ Gospodarka komunalna Odpady odpadami i ochrona opakowaniowe środowiska odzysk, recykling, edukacja Gospodarka - 283/OŚ Gospodarka komunalna Ochrona odpadami i ochrona środowiska środowiska Oczyszczanie miast i wsi - Suma Gospodarka - 185/GM Oczyszczanie komunalna Obsługa miast i ochrona i konserwacja i wsi środowiska tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich Gospodarka - 186/GM Oczyszczanie komunalna Oczyszczanie miast i ochrona i wsimiasta środowiska Gospodarka - 187/OŚ Oczyszczanie komunalna Likwidacja miast i ochrona i dzikich wsi środowiska wysypisk Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma Gospodarka - 188/GM Utrzymanie komunalna Kompleksowe zieleni i ochrona w miastach utrzymanie środowiska i gminach terenów zieleni miejskiej Gospodarka - 283/OŚ Utrzymanie komunalna Ochrona zieleni i ochrona w środowiska miastach środowiska i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Suma Gospodarka - 189/OŚ Ochrona komunalna powietrza Program i ochrona atmosferycznego ograniczania środowiska niskiej i klimatu emisji-gmina Gospodarka - 280/OŚ Ochrona komunalna powietrza Program i ochrona atmosferycznego ograniczania środowiska niskiej i klimatu emisji - WFOŚiGW Gospodarka - 283/OŚ Ochrona komunalna powietrza Ochrona i ochrona atmosferycznego środowiska środowiskai klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma Gospodarka - 190/ABM Ochrona komunalna różnorodności Zaczarowany i ochrona biologicznej Ogród środowiska i krajobrazu Gospodarka - 191/ABM Ochrona komunalna różnorodności Arboretum i ochrona Bramy biologicznej środowiska Morawskiej i krajobrazu Gospodarka - 192/ABM Ochrona komunalna różnorodności Pracownia i ochrona zachowania biologicznej środowiska bioróżnorodności i krajobrazu Gospodarka - 192/OŚ Ochrona komunalna różnorodności Pracownia i ochrona zachowania biologicznej środowiska bioróżnorodności i krajobrazu Gospodarka - 283/ABM Ochrona komunalna różnorodności Ochrona i ochrona środowiska biologicznej środowiska i krajobrazu /8

7 Schroniska dla zwierząt - Suma Gospodarka - 193/GM Schroniska komunalna Utrzymanie dla zwierząt i ochrona schroniska środowiska dla bezdomnych zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma Gospodarka - 194/GM Oświetlenie komunalna Oświetlenie ulic, placów i ochrona ulic i dróg środowiska Pozostała działalność - Suma Gospodarka - 195/GM Pozostała komunalna Przebudowa działalność i ochrona Parku środowiska Jordanowskiego przy ul. Stalmacha Gospodarka - 196/GM Pozostała komunalna Prace działalność nie i ochrona ujęte w środowiska planach szczegółowych Gospodarka - 197/GM Pozostała komunalna Prowadzenie działalność i ochrona targowiska środowiska Gospodarka - 198/GM Pozostała komunalna Elementy działalność i ochrona małej architektury środowiskana terenie miasta bieżące utrzymanie i dokumentacja Gospodarka - 199/GM Pozostała komunalna Utrzymanie działalność i ochrona rowów środowiska komunalnych Gospodarka - 200/GM Pozostała komunalna Utrzymanie działalność i ochrona toalety środowiska dla psów Gospodarka - 201/GM Pozostała komunalna Kontynuacja działalność i ochrona programu środowiska Podaj Łapę Gospodarka - 202/RW Pozostała komunalna Przywrócenie działalność i ochrona ładu środowiska przestrzennego Parku Roth w Raciborzu Gospodarka - 202/IiU Pozostała komunalna Przywrócenie działalność i ochrona ładu środowiska przestrzennego Parku Roth w Raciborzu Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Gospodarka - 203/IiU Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Gospodarka - 203/RW Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu Gospodarka - 204/OŚ Pozostała komunalna Edukacja działalność i ochrona ekologiczna środowiska i system ISO Gospodarka - 272/GM Pozostała komunalna Wykonanie działalność i ochrona tablicy środowiska informacyjnej - Miasta Partnerskie Gospodarka - 273/GM Pozostała komunalna Odnowienie działalność ochrona placów środowiska zabaw na Płonii (kaplica Obora i powyżej kościoła) Gospodarka - 274/GM Pozostała komunalna Plac działalność zabaw i ochrona przy środowiska ul. Ratajskiego Program Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gospodarka - 275/OŚ Pozostała komunalna działalność i ochrona środowiska gminie Gospodarka - 283/OŚ Pozostała komunalna Ochrona działalność i ochrona środowiska środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Kultura - 205/IiU Domy i ochrona i ośrodki dziedzictwa kultury, narodowego świetlice i kluby Raciborskiego Centrum Kultury Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Kultura - 205/RW Domy i ochrona i ośrodki dziedzictwa kultury, narodowego świetlice i kluby Raciborskiego Centrum Kultury Kultura - 206/EKS Domy i ochrona i ośrodki Raciborskie dziedzictwa kultury, Centrum narodowego świetlice Kultury i kluby Biblioteki - Suma Kultura - 207/EKS Biblioteki i ochrona Miejska dziedzictwa i Powiatowa narodowego Biblioteka Publiczna Muzea - Suma Kultura - 208/EKS Muzea i ochrona Muzeum dziedzictwa - wydatki narodowego remontowe Kultura - 209/EKS Muzea i ochrona Muzeum dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Suma Kultura - 210/MKZ Ochrona i ochrona zabytków Ochrona dziedzictwa i opieka konserwacja narodowego nad zabytkami zabytków Pozostała działalność - Suma Kultura - 211/EKS Pozostała i ochrona Promocja dziedzictwa działalność kultury narodowego ziemi raciborsko-rybnickiej Kultura - 212/EKS Pozostała i ochrona Plener dziedzictwa działalność malarski narodowego bez granic - II Kultura - 213/EKS Pozostała i ochrona Pozostała dziedzictwa działalność działalność narodowego - kultura Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - Suma Rezerwaty i pomniki przyrody - Suma Ogrody - 214/OŚ Rezerwaty botaniczne Rezerwaty i i pomniki zoologiczne przyrody i pomniki oraz naturalne przyrody - obszary dotacja i z obiekty budżetu chronionej państwa przyrody Kultura fizyczna i sport - Suma Obiekty sportowe - Suma Kultura - 215/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Modernizacja hali przy Placu Jagiełły Kultura - 216/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Kompleks boisk sportowych - Moje Boisko - Orlik 2012 (Gimnazjum Nr 1) Kultura - 217/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra Kultura - 217/RW Obiekty fizyczna sportowe i Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo Kultura - 218/IiU Obiekty fizyczna i sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: Termomodernizacja hali widowiskowosportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo Kultura - 218/RW Obiekty fizyczna i sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: Termomodernizacja hali widowiskowosportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu Kultura - 219/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne - hala sportowa przy ul. Łąkowej /8

8 Kultura - 220/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji - szkółki piłkarskie Kultura - 221/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji Kultura - 276/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Termomodernizacja sali gimnastycznej - dz. Studzienna Kultura - 277/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Ogrodzenie boiska - dz. Studzienna Kultura - 278/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Renowacja boiska - Brzezie Kultura - 279/EKS Obiekty fizyczna sportowe i Modernizacja szatni przy ul. Srebrnej (OSiR) Pozostała działalność - Suma Kultura - 222/EKS Pozostała fizyczna i Bieg sport działalność bez granic Kultura - 223/EKS Pozostała fizyczna i Sport, sport działalność rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia Kultura - 224/EKS Pozostała fizyczna i Pozostała sport działalność działalność - bieżące zadania sport Wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Suma Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 225/MCR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - zlecone Administracja - 225/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - zlecone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma Urzędy - 226/OR Urzędy naczelnych naczelnych Krajowe organów Biuro organów władzy Wyborcze władzy państwowej, - państwowej, prowadzenie kontroli kontroli i stałego ochrony i rejestru ochrony prawa wyborców oraz prawa sądownictwa Ochrona zdrowia - Suma Pozostała działalność - Suma Ochrona - 227/OPS Pozostała zdrowia Ochrona działalność zdrowia - zadania zlecone Pomoc społeczna - Suma Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Suma Pomoc - 228/OPS społecznaświadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu z alimentacyjneego funduszu alimentacyjnego oraz składki - zadania na ubezpieczenia zlecone emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Suma Pomoc - 229/OPS Składki społeczna Składki ubezpieczenie na ubezpieczenie zdrowotne zdrowotne opłacane za - zadania osoby pobierajace zlecone niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektó Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma Pomoc - 230/OPS Usługi społeczna opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze - zadania zlecone Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - Suma Działalność usługowa - Suma Cmentarze - Suma Działalność - 237/GM Cmentarze usługowa Utrzymanie cmentarzy wojennych - porozumienie Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Suma Działalność usługowa - Suma Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma Działalność - 231/OR Ośrodki usługowa dokumentacji Ośrodek Dokumentacji geodezyjnej Geodezyjnej i kartograficznej i Kartograficznej - porozumienia Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Suma Działalność - 232/MOD Prace usługowa geodezyjne Prace geodezyjne i kartograficzne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - porozumienia Administracja publiczna - Suma Urzędy wojewódzkie - Suma Administracja - 233/OR Urzędy publiczna wojewódzkie Urzędy wojewódzkie - porozumienia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Obrona cywilna - Suma Bezpieczeństwo - 234/MCR Obrona cywilna publiczne Obrona cywilna i ochrona - porozumienia przeciwpożarowa Straż Miejska - Suma Bezpieczeństwo - 235/SM Straż Miejska publiczne Straż Miejska i ochrona - porozumienia przeciwpożarowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Biblioteki - Suma Kultura - 236/EKS Biblioteki i ochrona Miejska dziedzictwa i Powiatowa narodowego Biblioteka Publiczna - porozumienia * dane zawarte w tabeli podano w zł. 8/8

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2007 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2012r. w podziale na zadania.

Plan wydatków na 2012r. w podziale na zadania. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2012r. Plan wydatków na 2012r. w podziale na zadania. Klasyfikacja budżetowa / Nazwa zadania Plan System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/214 Rady Gminy Krośnice z 9.1.214r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 214 ROK Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem WYDATKI BIEŻĄCE e szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJ WSI 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem Załącznik Nr 2 Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 600 010

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo