E-learning i blended learning. jako innowacyjne metody kształtowania. aktywnych postaw na rynku pracy. Gdańsk, 18/06/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning i blended learning. jako innowacyjne metody kształtowania. aktywnych postaw na rynku pracy. Gdańsk, 18/06/2007"

Transkrypt

1 E-learning i blended learning jako innowacyjne metody kształtowania aktywnych postaw na rynku pracy Gdańsk, 18/06/2007 YDP: ElŜbieta Błaszkiewicz, Mariusz Kuskowski

2 Plan Prezentacji Kim jesteśmy YDP nowoczesne technologie dla edukacji Komponenty PO KL a rozwiązania YDP Nowoczesne technologie dla zatrudnienia i spójności społecznej korzyści dla regionu Przykłady projektów zrealizowanych przez YDP

3 Kim jesteśmy Young Digital Planet SA jest dostawcą zintegrowanych rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne w zakresie nowoczesnej edukacji, adresowanych do instytucji edukacyjnych, administracyjnych, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych

4 Misja Young Digital Planet SA Zwiększenie efektywności edukacji dzięki pełnej integracji technologii informacyjnych z procesem edukacyjnym

5 Kim jesteśmy

6 Priorytety PO KL i rozwiązania YDP Rynek pracy otwarty dla wszystkich Proponowane rozwiązania YDP: kursy językowe, kursy dla osób wykluczonych społecznie i technologicznie, kursy zawodowe, kursy dla kadr instytucji rynku pracy. Beneficjenci: instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej. Regionalne kadry gospodarki Proponowane rozwiązania YDP: szkolenia e-learningowe i blended learningowe dla pracowników instytucji oraz przedsiębiorstw, kursy i szkolenia językowe, kursy menedŝerskie. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu lokalnego, instytucje rynku pracy.

7 Nowoczesne technologie edukacyjne dla zatrudnienia i spójności społecznej - korzyści ekonomiczne i społeczne dla regionu Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Wpływ na powstanie nowych miejsc pracy w regionie, powiecie, gminie; Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców, dostępność do wiedzy i informacji; Oszczędność czasu przedsiębiorców i osób fizycznych; Nauczanie przez Internet, tworzenie lokalnych centrów edukacyjnych; Wykorzystanie Internetu to stworzenie równych szans osobom niepełnosprawnym w dostępie do wiedzy i informacji; Poprawa warunków dostępu do informacji publicznej róŝnych grup społecznych; Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;

8 Nowoczesne technologie edukacyjne dla zatrudnienia i spójności społecznej rozwiązania YDP Szkolenia e-learningowe i mieszane (blended learning): kursy językowe, kursy i szkolenia tematyczne z roŝnych dziedzin (pozyskiwanie funduszy, związane z działalnością, stosowanie nowoczesnych technologii, zarządzanie projektami, umiejętności interpersonalne, zarządzanie kapitałem ludzkim itd.), kursy i szkolenia dla pracowników i pracodawców (menedŝerów, nauczycieli, urzędników itd.), uczniów, bezrobotnych i innych grup zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Portale edukacyjne jako wirtualne środowiska edukacyjne i komunikacyjne. Wirtualne biblioteki tworzenie i zamieszczanie elektronicznych zasobów edukacyjnych i informacyjnych (mapy, ilustracje, zdjęcia, filmy, animacje, symulacje itd.). Gry edukacyjne dla dorosłych i młodzieŝy szkolnej (symulacyjne, decyzyjne).

9 Przykłady projektów zrealizowanych przez YDP - portal edukacyjny Scholaris Scholaris portal edukacyjny Ministerstwa Edukacji; Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej; Rozbudowana baza tysięcy zasobów edukacyjnych dla młodzieŝy szkolnej i nauczycieli; Kursy dla nauczycieli; Kursy zawodowe; Porady i publikacje dla nauczycieli;

10 Przykłady projektów zrealizowanych przez YDP - projekty językowe Język angielski jest najpopularniejszym językiem biznesu; Stale podnoszone umiejętności komunikacji w języku obcym są wartością na rynku pracy; Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych;

11 Przykłady projektów zrealizowanych przez YDP - projekty językowe on-line Cechy rozwiązania: łatwość dostępu do materiałów edukacyjnych, ponadlokalny charakter projektów, własne tempo nauki, wydajność trybu nauki. Elementy projektu: dostęp do platformy elearning, elektroniczne materiały do nauki (testy wstępne i kursy on-line), trenerzy on-line, wsparcie techniczne, przygotowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych.

12 Przykłady projektów zrealizowanych przez YDP - projekty elearningowe Kursy e-learningowe Kurs BHP, Zasady ochrony danych osobowych, Prawo zamówień publicznych; Przedsiębiorczość, Biznesplan; Zarządzanie czasem, Ocena kompetencji, Szkolenia wprowadzające, Obsług klienta, Sztuka myślenia kreatywnego;

13 Przykład projektu szkoleniowego projekt dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr Współpraca od 2003 roku (wdroŝenie platformy e-learningowej, przygotowanie kursów elearningowych, warsztaty dla publicznych słuŝb zatrudnienia w zakresie korzystania z elearningu). Projekt blended learning pt. Poprawa zarządzania przepływami finansowymi i kontroli funduszy w sektorze polityki społecznej i zatrudnienia zrealizowany w ramach Wielosektorowego programu szkoleniowego na rzecz integracji z Unią Europejską, ze środków Transition Facility. Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry Publicznych SłuŜb Zatrudnienia w zakresie wydatkowania i kontroli finansowej.

14 Przykład projektu szkoleniowego Sure Skills (UK) wykluczenie społeczne i technologiczne Projekt: Klient: Odbiorcy: Tło: Sure Skills; Harcourt - Wielka Brytania; Uczelnie organizujące kursy dla osób dorosłych mających problemy z czytaniem i pisaniem (Literacy) oraz liczeniem (Numeracy). W Wielkiej Brytanii jest ok. 5 milionów dorosłych osób mających powaŝne problemy z czytaniem i pisaniem oraz ok. 15 milionów osób mających problemy z liczeniem. Z tego powodu w 2001 roku z inicjatywy brytyjskiego rządu wystartował program Skills for Life mający na celu poprawienie podstawowych umiejętności u ok. 2 milionów osób. Produkt YDP: Platforma e-learning, 3 interaktywne kursy Literacy (czytanie i pisanie), 3 interaktywne kursy Numeracy (liczenie). Forma nauki: pod opieką nauczyciela. Indywidualnie.

15 Przykład projektu szkoleniowego Sure Skills (UK) - wykluczenie społeczne i technologiczne Kursy Literacy - zagadnienia: Czytanie codziennych tekstów (sens tekstu, rodzaje tekstów, wyszukiwanie informacji); Instrukcje i wyjaśnienia; Rozumienie formularzy; Techniki czytania; Pisanie (planowanie, notatki, sprawdzanie); Zdanie i gramatyka (pisanie całymi zdaniami, poprawne uŝywanie czasowników, interpunkcja); Słownictwo (słowa kluczowe, słowniki, techniki ortograficzne). Kursy Numeracy - zagadnienia: Liczby całkowite (dodawanie, odejmowanie, mnoŝenie, dzielenie, porównywanie liczb, szacowanie); Ułamki i procenty (ułamki zwykłe i dziesiętne, rozpoznawanie równowaŝności); Powszechne miary (pieniądz, czas, długość i dystans, waga, objętość, temperatura); Kształt i przestrzeń (kształty dwui trójwymiarowe, kąty, symetria); Dane (listy, tabele, diagramy, wykresy, zapisywanie informacji.

16 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wspólnej realizacji projektów Young Digital Planet SA Ul. Słowackiego Gdańsk Tel. (58)

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kontekście dokumentów strategicznych i funduszy strukturalnych UE

Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kontekście dokumentów strategicznych i funduszy strukturalnych UE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego WybrzeŜe Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071-776-93-56) ZENON TAGOWSKI Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o szkoleniach i kursach?

Co warto wiedzieć o szkoleniach i kursach? Co warto wiedzieć o szkoleniach i kursach? Rynek pracy wymusza zarówno na ludziach czynnych zawodowo, jak i poszukujących zatrudnienia podejmowania kroków związanych z aktywizacją w postaci doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

I. Krótki opis działań ośrodka w roku 2009 i ocena stopnia realizacji planu na rok 2009 3. II. Zestawienie szczegółowe zrealizowanych działań 4

I. Krótki opis działań ośrodka w roku 2009 i ocena stopnia realizacji planu na rok 2009 3. II. Zestawienie szczegółowe zrealizowanych działań 4 undacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. Krótki opis działań ośrodka w roku 2009 i ocena stopnia realizacji planu na rok 2009 3 II. Zestawienie szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO STUDIUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2008 2010 ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO L.p.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa Projektu Cele Wartość Projektu Okres realizacji Wykonalność instytucjonalna Projektu rola Powiatu Łukowskiego/lider/partner/beneficjent/

Pełna nazwa Projektu Cele Wartość Projektu Okres realizacji Wykonalność instytucjonalna Projektu rola Powiatu Łukowskiego/lider/partner/beneficjent/ Pełna nazwa Projektu Cele Wartość Projektu Okres realizacji Wykonalność instytucjonalna Projektu rola Powiatu Łukowskiego/lider/partner/beneficjent/ 1. Akademia Kompetencji Kluczowychprogram rozwoju uczniów

Bardziej szczegółowo

Poznań, kwiecień 2011. Nr 4(43)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, kwiecień 2011. Nr 4(43)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 4(43)/2011 Poznań, kwiecień 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje podstawą cyfrowego rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kompetencje podstawą cyfrowego rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 KONFERENCJA Wsparcie cyfryzacji w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 Kompetencje podstawą cyfrowego rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dr inż. Wojciech Winogrodzki Prezes

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

O Firmie... 3 Szkolenia e-learningowe... 4. Szkolenia gotowe i dedykowane... 5 Rozwiązania metodyczne... 6 Możliwości zastosowania...

O Firmie... 3 Szkolenia e-learningowe... 4. Szkolenia gotowe i dedykowane... 5 Rozwiązania metodyczne... 6 Możliwości zastosowania... Oferta handlowa Spis treści O Firmie... 3 Szkolenia e-learningowe... 4 Szkolenia gotowe i dedykowane... 5 Rozwiązania metodyczne... 6 Możliwości zastosowania... 11 Dodatkowe obszary działalności... 14

Bardziej szczegółowo

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia licencjackie FILOLOGIA angielska, niemiecka, rosyjska 1. Lingwistyka stosowana (tłumacz) studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalizacji Lingwistyka Stosowana - tłumacz włada biegle

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dostępność szkoleń on-line (na odległość) w zakresie kultury na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego

RAPORT. Dostępność szkoleń on-line (na odległość) w zakresie kultury na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego RAPORT Dostępność szkoleń on-line (na odległość) w zakresie kultury na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego Październik, 2014 r. Strona1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 FORMY DOSTĘPNYCH SZKOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net

Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych Rozwój społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni ostatnich kilku lat stworzył nowe możliwości wspomagania procesu nauczania języków

Bardziej szczegółowo

Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie

Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie Cel warsztatów Strategia i planowanie rozwoju IT w gminie Emilia Branny Plan warsztatów Część I Społeczeństwo informacyjne Część I Społeczeństwo informacyjne. Polityka unijna, krajowa i lokalna. Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ OŚ PROIRYTETOWA I Osoby młode na rynku pracy Priorytet inwestycyjny 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują,

Bardziej szczegółowo