INSTRUKCJA INSTALACJI AUTOALARMU PLUS GPS-44 Z POWIADAMIANIEM I NAMIERZANIEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI AUTOALARMU PLUS GPS-44 Z POWIADAMIANIEM I NAMIERZANIEM"

Transkrypt

1 Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna Kraków tel GSM fax INSTRUKCJA INSTALACJI AUTOALARMU PLUS GPS-44 Z POWIADAMIANIEM I NAMIERZANIEM Kraków 2009

2 Przeznaczenie i charakterystyka autoalarmu Plus GPS-44 Alarm samochodowy GPS-44 przeznaczony jest do współpracy z innymi alarmami w tym alarmami fabrycznymi. GPS-44 wzbogaca funkcjonalność autoalarmu podstawowego o niezwykle istotne moŝliwości. Dodatkowe funkcje dostarczane przez autoalarm Plus GPS-44 to: natychmiastowe powiadamianie właściciela o zadziałaniu autoalarmu podstawowego przez SMS z podaniem współrzędnych geograficznych pojazdu podawanie współrzędnych pojazdu na kaŝdy dzwonek właściciela do autoalarmu+ precyzyjne namierzenie pojazdu w dowolnej chwili moŝliwość zdalnego sterowania obwodami zapłonu, pompy paliwa, świateł, migaczy, klaksonu, świateł wstecznych z telefonu komórkowego właściciela moŝliwość zdalnej dezaktywacji wybranych obwodów alarmowych lub całego alarmu moŝliwość zdalnej aktywacji wybranych obwodów alarmowych lub całego alarmu moŝliwość zdalnego unieruchomienia pojazdu Wyzwolenie alarmu powoduje: wykonanie typowych procedur blokujących uruchomienie pojazdu przez podstawowy alarm samochodowy załączenie syreny i innych obwodów alarmu podstawowego natychmiastowe powiadomienie o alarmie przez GPS-44 wraz z podaniem współrzędnych geograficznych przez SMS blokowanie dodatkowych obwodów przez GPS-44 niezbędnych do uruchomienia pojazdu zwracające uwagę otoczenia, nadzwyczajne zachowanie wybranych przez instalatora świateł i sygnalizatorów w samochodzie Podsumowanie: GPS-44 odsyła na kaŝdy dzwonek aktualną pozycję pojazdu z dokładnością do kilku metrów GPS-44 automatycznie odsyła przez SMS ostatnią pozycję pojazdu przed utratą łączności z satelitami GPS-44 natychmiast powiadamia o alarmie w przypadku wykrycia niezerowej prędkości pojazdu z uzbrojonym alarmem GPS-44 pozwala namierzyć pojazd w dowolnej chwili za pomocą telefonu komórkowego GPS-44 pozwala sterować przez SMS obwodami samochodu podłączonymi do niego Alarm GPS-44 moŝe być instalowany samodzielnie, ale wówczas wymagane są dodatkowe akcesoria systemu alarmowego takie jak czujniki drzwi, klapy silnika, czujniki ultradźwiękowe, centralny zamek, zestaw pilotów, syrena alarmowa itp. W praktyce często kompletny alarm podstawowy wzbogacony o funkcje GPS-44 jest rozwiązaniem tańszym i bardziej komfortowym w uŝyciu od dodawania pojedynczych elementów systemu alarmowego do GPS-44.

3 MoŜliwości sprzętowe GPS-44 Sterownik GPS-44 posiada: swobodnie programowalny mikrokontroler co pozwala na ewolucję oprogramowania wbudowany przemysłowy telefon komórkowy GSM zapewniający łączność wbudowany odbiornik GPS pozwalający na śledzenie połoŝenia pojazdu cztery optoizolowane wejścia do połączenia z alarmem podstawowym lub podłączenia czujników cztery wyjścia przekaźnikowe o obciąŝalności 1A do sterowania wybranymi obwodami świateł drogowych, przeciwmgielnych, cofania, migaczy a takŝe klaksonu lub syreny. W praktyce oznacza to moŝliwość kontynuowania akcji alarmowej nawet jeśli alarm podstawowy zostanie rozłączony. Oznacza to takŝe moŝliwość sterowania obwodami rozruchu i sygnalizacji alarmowej w dowolnej chwili za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego. Autoalarm GPS-44 moŝe być konfigurowany przez instalatora za pomocą programu Modus_GPS, który jest dostępny na stronie internetowej Ten sam program, dostępny takŝe dla kaŝdego UŜytkownika, słuŝy - po wpisaniu dostarczonych przez SMS współrzędnych do pokazania na mapie pozycji auta.

4 Opis sygnałów wyprowadzonych z autoalarmu Plus GPS-44 Rys.1 Kolor Nr przewodu pinu Sygnał alarmu GPS-44 Biały 1 Zasilanie alarmu GPS-44 ( - ) Czerwony 7 Zasilanie alarmu GPS-44 ( + ) Fioletowy 6 Wejście 1 IN1 podłączyć z wyjściem alarmu podstawowego podającym masę (załączana masa) alarmu podstawowego w czasie gdy jest on uzbrojony. Często jest to pin w złączu czujników dodatkowych alarmu podstawowego. Wejście 1 słuŝy do uzbrajania i rozbrajania alarmu dodatkowego GPS-44 wraz z uzbrajaniem i rozbrajaniem alarmu podstawowego. Szary 5 Wejście 2 IN2 podłączyć do aktywnego wyjścia alarmu podstawowego ( +) w czasie jego wyzwolenia ( zadziałania). Wejście 2 moŝna podłączyć do (+) syreny alarmowej. Czarny 4 Wejście 3 IN3 podłączyć do aktywnego wyjścia alarmu podstawowego ( +) w czasie jego wyzwolenia ( zadziałania). Wejście 3 moŝna podłączyć do (+) syreny alarmowej. Brązowy 3 Wejście 4 IN4 podłączyć do aktywnego wyjścia alarmu podstawowego ( +) w czasie jego wyzwolenia ( zadziałania). Wejście 4 moŝna podłączyć do (+) syreny alarmowej. Niebieski 12 Wyjście 1 OUT1 pozostawić wolne. Jest ono nieaktywne. W konfiguracji fabrycznej ustawiono opcję Nic nie rób. Zielony 11 Wyjście 2 OUT2 po wyzwoleniu alarmu załączane jest na stałe (podaje +12V). Wyjście to jest rozłączane po rozbrojeniu alarmu lub wysłaniu do alarmu GPS-44 SMS-a o treści 6566 śółty 10 Wyjście 3 OUT3 po wyzwoleniu alarmu załączane jest na 5 sekund (podaje +12V). Wyjście to jest rozłączane po rozbrojeniu alarmu lub wysłaniu do alarmu GPS-44 SMS-a o treści 6656 RóŜowy 9 Wyjście 4 OUT4 po wyzwoleniu alarmu załączane jest na 3 sekundy (podaje +12V) i rozłączane na 3 sekundy. Pracuje więc impulsowo - na przemian załączając i wyłączając ( +12V). Wyjście to jest rozłączane po rozbrojeniu alarmu lub wysłaniu do alarmu GPS-44 SMS-a o treści 6665 UWAGA: wejścia 2, 3, 4 - przewody szary, czarny i brązowy, moŝna zewrzeć i połączyć do aktywnego wyjścia alarmu podstawowego ( +12V) w czasie jego wyzwolenia.

5 Podstawowe zasady poprawnego montaŝu Instalację sprzętu winien wykonać elektryk samochodowy z umiejętnościami w zakresie montaŝu systemów alarmowych w samochodach. 1. Przed rozpoczęciem montaŝu skonfiguruj alarm za pomocą programu ModusGPS.exe Patrz punkt Procedura konfiguracji alarmu GPS-44. Wpisz w odpowiednie pola numer telefonu właściciela. To posiadacz telefonu z tym numerem będzie informowany przez SMS o alarmie i pozycji pojazdu Wpisz kolejne numery telefonów uprawnionych do pytania o pozycję pojazdu, ale tylko te, które poda właściciel. ewentualnie zmień ustawienia fabryczne dostosowując je do wymagań klienta 2. Znajdź w alarmie podstawowym sygnały wykorzystywane przez wejścia 1 i 2 GPS-44 czyli sygnał uzbrojenia alarmu i sygnał wyzwolenia alarmu 3. Umieść alarm w kabinie samochodu, tak by nie był naraŝony na działanie wilgoci i bezpośrednie działanie wody. 4. Wybierz miejsce oddalone od komputera, tunelów grzewczych, klimatyzacyjnych oraz części ruchomych, rury wydechowej i przewodów wysokiego napięcia. 5. Unikaj montaŝu w pobliŝu alarmu podstawowego lub immobilizera. 6. Znajdź miejsce gdzie GPS-44 będzie dobrze ukryty. Własne zasilanie GPS-44 pozwoli podąŝać śladem skradzionego samochodu i ułatwi jego odzyskanie. 7. Zamocuj centralkę do stałych elementów auta za pomocą opasek lub w inny przemyślany sposób 8. Znajdź w alarmie podstawowym sygnały wykorzystywane przez Wejścia 1 i 2 GPS-44 czyli sygnał uzbrojenia alarmu i sygnał wyzwolenia alarmu 9. Antena GPS najlepiej działa gdy widzi satelity i nie jest zasłonięta metalowymi elementami samochodu. Podszybie z przodu lub z tyłu auta z dala od słupków bocznych to dobre miejsce. MoŜna takŝe montować antenę GPS w naroŝniku przedniego lub tylnego zderzaka o ile nie jest metalowy. Antenę naleŝy montować poziomo częścią magnetyczną zwróconą do dołu. 10. Nie wolno skracać lub przedłuŝać kabla anteny a jej nadmiar naleŝy zwinąć w pętlę o średnicy około 10 cm. Antenę przez karoserię naleŝy poprowadzić przez przepusty. 11. Wszystkie poprowadzone przewody muszą być zabezpieczone peszlem lub izolacją przed kontaktem z ostrymi krawędziami karoserii. 12. Anteny GSM nie naleŝy przysłaniać duŝymi powierzchniami metalowymi. 13. Wiązkę przewodów naleŝy ochronić taśmą izolacyjną najlepiej nie odróŝniającą się od izolacji fabrycznej w celu zamaskowania dodatkowych obwodów. 14. Zasilanie alarmu GPS-44 naleŝy wykonać z akumulatora głównego lub z zasilania buforowego alarmu podstawowego. Alarm GPS-44 posiada wewnętrzną baterię typową dla telefonów komórkowych, która zapewnia zdolność do namierzania pojazdu przez szereg godzin po odłączeniu akumulatora i zasilania buforowego.

6 Rys.2 Podczas konfiguracji uŝywaj jedynie przełącznika S2 Konfiguracja z komputera polega na połączeniu kabla konfiguracyjnego z J7 i złączem RS232 w komputerze oraz ustawieniu przełącznika S2 w połoŝeniu KONFIGURAJCA ( w lewo). Po zakończeniu konfiguracji, ustaw S2 w pozycji PRACA ( w prawo).

7 Od tego zacznij 1. PoniŜsze czynności najlepiej wykonaj poza samochodem. 2. Przeczytaj rozdział Procedura konfiguracji alarmu GPS Wyjmij alarm plus GPS-44 z opakowania 4. Otwórz pokrywę alarmu 5. Ustaw przełącznik suwakowy S2 w pozycji KONFIGURACJA ( rys.2 ) 6. Zanotuj numer telefonu karty SIM i włóŝ ją do alarmu Plus GPS Połącz kabel konfiguracyjny alarmu Plus do złącza konfiguracji ( rys 2 ) 8. Podaj napięcie 12V do (+) i (-) alarmu Plus 9. Uruchom program ModusGPS.exe 10. Wybierz zakładkę Komunikacja 11. Wybierz numer portu RS232 swojego laptopa do którego połączyłeś kabel do konfiguracji 12. Wybierz zakładkę UpowaŜnione telefony 13. Wpisz w pierwszym polu telefonów uprawnionych numer telefonu właściciela. 14. Wpisz numery telefonów osób, którym właściciel chce udostępnić moŝliwość wydawania poleceń sterownikowi 15. UŜyj przycisku Zapisz 16. Wybierz zakładkę Konfiguracja 17. W oknie Wybierz akcję po dzwonieniu zaznacz Wyślij SMS po dzwonieniu oraz wybierz Wyjście 1 Ustaw stan W polu - numer telefonu, który otrzyma SMS po dzwonieniu wpisz numer telefonu właściciela. 19. W oknie Akcje po zmianie wejść IN1-IN4 zaznacz odpowiadające Ci funkcje 20. Odhacz pole GPS 21. UŜyj przycisku Zapisz 22. Przełącz S2 u pozycję PRACA ( rys. 2 ) Na tym zakończyłeś procedurę konfiguracji 1. Połącz antenę GSM do centralki 2. Podłącz antenę GPS do centralki 3. Podłącz zasilanie 4. Sterownik rozpocznie procedurę inicjalizacji włączy moduł GSM i nawiąŝe z nim wymianę informacji ( szybko migająca zielona dioda NET) po wyszukaniu sieci (wolno migająca zielona dioda LED) równieŝ Ŝółta dioda M2M rozpocznie wolne miganie wolno mrugające diody NET ( jest sieć) i M2M (jest komunikacja pomiędzy modułem GSM i mikrokontrolerem sterownika) kończą procedurę inicjalizacji Alarm Plus GPS-44 jest gotowy do pracy.

8 Procedura konfiguracji alarmu Plus GPS-44 Konfiguracja autoalarmu+ GPS-44 polega na zapisaniu do karty SIM alarmu Plus, wybranych przez instalatora ustawień (dostosowanych do potrzeb właściciela). W praktyce oznacza to wpisanie za pomocą programu ModuGPS.exe uprawnionych przez właściciela numerów telefonów. Konfiguracja fabryczna 1 Urządzenie jest fabrycznie skonfigurowane według następujących zasad: o IN1 jest wejściem załączanym do masy przez uzbrojony alarm podstawowy. Masa jest rozłączana po rozbrojeniu alarmu podstawowego. o IN2 jest przeznaczone do odebrania sygnału alarmu z alarmu podstawowego. MoŜe to być sygnał z syreny (+12V) podczas wzbudzonego alarmu. MoŜna zewrzeć IN2, IN3 i IN4. o IN3 jest przeznaczone do odebrania sygnału alarmu z alarmu podstawowego. MoŜna zewrzeć IN2, IN3 i IN4. o IN4 jest przeznaczone do odebrania sygnału alarmu z alarmu podstawowego. MoŜna zewrzeć IN2, IN3 i IN4. Wejście 1 zawsze słuŝy do rozróŝniania stanu uzbrojenia i rozbrojenia alarmu. Wyjście 1 nie jest powiązane z Ŝadnym wejściem. MoŜe być sterowane tylko za pomocą SMS. Wejście 2 wpływa na Wyjście 2 i tylko na nie. Wejście 3 wpływa na Wyjście 3 i tylko na nie. Wejście 4 wpływa na Wyjście 4 i tylko na nie. Jeśli alarm ma być aktywny na wszystkich wyjściach, naleŝy zewrzeć IN2, IN3 i IN4 i połączyć z sygnałem alarmu (na przykład syreny). Zmiana konfiguracji 1 Zmianę konfiguracji realizuje się za pomocą programu ModusGPS.exe 2 Skopiuj program ModusGPS.exe do dowolnego katalogu w laptopie lub na jego Pulpit 3 Podłącz specjalnym kablem do GPS-44 port szeregowy RS232 laptopa i alarmu. 4 Ustaw przełącznik suwakowy alarmu S2 w pozycji KONFIGURACJA jak na rysunku 2. 5 Uruchom program ModusGPS.exe 6 Wybierz zakładkę Komunikacja 7 Wybierz numer portu RS232 swojego laptopa do którego połączyłeś kabel do konfigracji. 8 Wybierz zakładkę UpowaŜnione telefony 9 Wpisz numery telefonów osób, którym chcesz udostępnić wydawanie poleceń sterownikowi 10 UŜyj przycisku Zapisz 11 Wybierz zakładkę Konfiguracja 12 W oknie Wybierz akcję po dzwonieniu zaznacz wybrane funkcje 13 W polu - numer telefonu, który otrzyma SMS po dzwonieniu wpisz numer telefonu właściciela. 14 W oknie Akcje po zmianie wejść IN1-IN4 zaznacz odpowiadające Ci funkcje 15 Odhacz pole GPS 16 UŜyj przycisku Zapisz

9 Wypróbuj polecenia sterujące wydawane za pomocą telefonu komórkowego Sterowanie wyjściami SMS o treści 1111 włącza wszystkie wyjścia OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 SMS o treści 0000 wyłącza wszystkie wyjścia OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 SMS o treści 1011 włącza wyjścia OUT1, OUT3, OUT4 i wyłącza wyjście OUT2 SMS o treści 0101 włącza wyjścia OUT2, OUT4 i wyłącza wyjście OUT1, OUT3 Zmiana roli wejść SMS o treści SMS o treści SMS o treści 5555 neutralizacja wszystkich wejść 6666 aktywacja wszystkich wejść 5665 aktywacja mieszana wejść IN1, IN4 neutralne IN2, IN3 aktywne KaŜda zmiana roli wejść za pomocą 5 lub 6 wyłącza wyjścia. Jeśli przyczyna alarmu pojawi się na wejściu N z ustawieniem 6 natychmiast zostanie załączone wyjście N. Wejście 1 zawsze słuŝy do rozróŝniania stanu uzbrojenia i rozbrojenia alarmu. Wyjście 1 nie jest powiązane z Ŝadnym wejściem. MoŜe być sterowane tylko za pomocą SMS. Wejście 2 wpływa na Wyjście 2 i tylko na nie. Wejście 3 wpływa na Wyjście 3 i tylko na nie. Wejście 4 wpływa na Wyjście 4 i tylko na nie. Konfiguracja wyjść KaŜde z wyjść moŝna skonfigurować za pomocą programu ModusGPS.exe na 4 sposoby: 1. nic nie rób 2. załącz na stałe 3. załącz na 5s 4. pracuj impulsowo ( załącz na 3s wyłącz na 3s) KaŜde z wejść o danym numerze jest programowo powiązane z jednym wyjściem o tym samym numerze. Zmiana wejścia nie tylko uruchamia alarm, ale i wysyła SMS z powiadomieniem o alarmie na numer właściciela wpisany na karcie SIM. Umieszczenie numerów telefonów uprawnionych do sterowania moŝna zrealizować za pomocą programu konfiguracyjnego zainstalowanego na komputerze lub telefonu komórkowego.

10 Dodawanie i usuwanie uprawnionych numerów przez SMS właściciela Właściciel moŝe dodać lub usunąć numer z listy telefonów uprawnionych za pomocą programu ModusGPS.exe, ale to wymaga wyjęcia alarmu Plus z samochodu i połączenia go z laptopem. Właściciel, którego numer telefonu jest umieszczony na pozycji 1 i tylko on, moŝe w kaŝdej chwili za pomocą SMS-a dodać numer do listy uprawnionych lub usunąć numer z listy. Mechanizm wpisywania telefonów przez SMS właściciela jest następujący: Składnia Dodanie numeru telefonu +<numer pozycji><telefon bez +48> np.: wpisze na pozycji 5 telefon Usunięcie numeru telefonu -<numer pozycji><telefon bez +48> np.: usunie z pozycji 5 telefon Potwierdzenie wykonania polecenia zostanie wysłane przez alarm Plus SMS-em na telefon właściciela. Uruchomienie Po zakończeniu montaŝu sprawdź alarm. 1. Odłącz syrenę 2. Uzbrój alarm podstawowy 3. Wywołaj alarm 4. Sprawdź poprawność działania alarmu Plus 5. Rozbrój alarm 6. Podłącz syrenę

11 Schemat połączeń autoalarmu Plus GPS-44 z sygnałami uzbrajania i alarmu Rys. 3 Do uruchomienia samego powiadamiania i namierzania wystarczą cztery połączenia. +12V do przewodu czerwonego - (masa) do przewodu białego załączana masa podczas uzbrojenia autoalarmu podstawowego do przewodu fioletowego sygnał alarmu do dowolnej kombinacji przewodów szarego, czarnego lub/i brązowego

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.3. System, a urządzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne...5 1.2. UŜytkownicy systemu...5 1.3. System, a urządzenia detekujące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne... 4 1.1.1. Funkcja NAPAD... 4 1.1.2. Funkcja PODSŁUCH...

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T www.megaelektronik.pl Strona 1

EXPANDER GSM NV3.3T. Instrukcja obsługi EXPANDER GSM NV3.3 T www.megaelektronik.pl Strona 1 EXPANDER GSM NV3.3T Moduł Powiadomienia GSM Z funkcją centralki alarmowej Zdalne sterowanie GSM Podsłuch GSM Termostat GSM NV3.3T współpracuje z telefonami NOKIA Nokia 5110/5130/6130/6150/3330/3410 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu od ver._1.3.0.0 zmiany w oprogramowaniu stosunku do wersji 1.2.x.x: PP (czerwono - czarny) - podanie plusa po wysłaniu komendy SMS-em

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU

PYTHON SP 3000 RDM MAX (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja ABO ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARMU...3 2.2 WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Albatross S4 - GSM Home Security System Instrukcja skrócona v 2.1

Albatross S4 - GSM Home Security System Instrukcja skrócona v 2.1 2 1. INFORMACJE OGÓLNE Albatross S4 to bezprzewodowy system alarmowy o szybkim i łatwym montaŝu. Składa się z bezprzewodowych modułów takich jak centrala systemu, czujka otwarcia drzwi, czujki ruchu, nadajniki

Bardziej szczegółowo

AMPIO MINI CAN www.ampio.pl

AMPIO MINI CAN www.ampio.pl INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl SPIS TREŚCI 1. Instrukcja montaŝu... 3 2. Instrukcja obsługi... 3 3. Programowanie parametrów centralki... 5 4. MontaŜ centralki... 7 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15. Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15. Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15 Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM Cechy charakterystyczne urządzenia powiadomienie GSM-SMS zintegrowane z centralką systemu alarmowego CAN sygnalizacja alarmu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW Automatyka-Control ul. Marii Konopnickiej 2 72-010 Police tel. (091) 317-51-45 www.ampio.pl ver. 1.4 22-06-2006 1 Spis treści ALARMY...3 Alarm Ampio Mini...3 Alarm Ampio BP...11

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE

PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A INSTALACJA I PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A WERSJA 3.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail: aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl

Bardziej szczegółowo

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G

EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G EXPANDER GSM/GPRS INTEGRAL+ 2G z funkcją centralki alarmowej z komunikacją GSM/GPRS instrukcja obsługi www.megaelektronik.pl Strona 1 Dokładne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja zapewni prawidłową i

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programowa 2.13 gsmlt-2_pl 06/12 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA K-GSM120 Rev.1.1 Keratronik 15-stycznia-2004 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Zasada pracy urządzenia... 3 3. Podłączenie K-GSM120...

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

GSM komunikator GD-04 David. Instrukcja obsługi. Antena. GSM antenna. Zworka RESTET. RESET jump er. Łącze. Bus connector. Dioda LED.

GSM komunikator GD-04 David. Instrukcja obsługi. Antena. GSM antenna. Zworka RESTET. RESET jump er. Łącze. Bus connector. Dioda LED. GSM komunikator GD-04 David Instrukcja obsługi 1. Opis Zatrzaski Tabs Antena GSM antenna Karta SIM card SIM SIM Zworka RESTET RESET jump er Łącze Bus connector Dioda LED LED indicator Podłączenie baterii

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU 1 PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU Podłączenie systemu do samochodu wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Przy instalacji naleŝy przestrzegać poniŝszych

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny GSM LT-1

Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Wersja oprogramowania 1.14 gsmlt-1_pl 04/13 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI TM Lab ul. LeŜajska 2/1, 02-155 Warszawa Tel.: 665 39 14 21, 665

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 6.1 Prawa zastrzeżone Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) naleŝą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 Instalacja...7 Obsługa systemu AZOR...14 Ustawienia...17 Rozbudowa systemu AZOR...

Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 Instalacja...7 Obsługa systemu AZOR...14 Ustawienia...17 Rozbudowa systemu AZOR... Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 AZ-10K Centrala sterująca z wbudowanym GSM...4 AZ-10D RFID czytnik breloków zbliżeniowych...5 AZ-10M Czujnik otwarcia okna i drzwi...5 AZ-10P Czujnik

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo