PSS. Professional Surveillance Software. Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSS. Professional Surveillance Software. Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx"

Transkrypt

1 Professional Surveillance Software Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL Strona 1 / 35

2 PS S Funkcje programu Wraz z urządzeniem jest dostarczane oprogramowanie Professional Surveillance System () umożliwiające zdalny dostęp do rejestratora lub wielu rejestratorów. Wymagania sprzętowe oprogramowania System operacyjny: Windows 2000 / XP /2003/Vista. CPU: 2.4GHz lub szybszy Karta graficzna: Niezależna karta i wsparcie dla DirectX 8.0c lub wyższej wersji. Pamięć: 1GB lub więcej dla Windows XP Wyświetlania: 1024*768 lub więcej Interfejs Kliknij dwukrotnie na ikonę programu, po uruchomieniu pojawi się następujący ekran. Fabryczne hasło i login to admin. Jeżeli nie chcemy za każdym razem wpisywać użytkownika i hasła, zaznaczamy zapisz hasło. Strona 2 / 35

3 System Windows zapamięta te ustawienia. Następnie wybieramy OK. Po zalogowaniu ukaże się główny interfejs graficzny Strona 3 / 35 3

4 PS S Sekcja 1 aktualnie wyświetlane okno Okno w którym pojawia się obraz. Przez kliknięcie na tym polu zostaje ono zaznaczone zieloną obwódką. Jeżeli wybierzemy kamerę to obraz pojawi się właśnie w takim zaznaczonym polu. W prawym górnym rogu widoczne są ikonki: od lewej strony: 1 Cyfrowe powiększenie Cyfrowe powiększenie zaznaczonej części obrazu. Zaznaczamy myszką trzymając lewy klawisz myszy. Powrót do wyświetlania całego obrazu po kliknięciu prawym klawiszem myszy. 2 Zmień tryb wyświetlania Kliknięcie na tą ikonkę wyświetli okno na całym dostępnym ekranie. Kolejne kliknięci przywróci wcześniejszy podział 3 Nagrywaj lokalnie Kliknięcie spowoduje zapisywanie obrazu na żywo z danej kamery na dysku lokalnym komputera. 4 Zdjęcie Kliknięcie spowoduje zapisywanie aktualnego obrazu jako zdjęcia (*.jpg) na dysku lokalnym 5 Fonia Włączenie i wyłączenie toru fonii 6 Zamknij Zamyka połączenie z kamerą Sekcja 2 prawy pasek narzędziowy Lista urządzeń W liście urządzeń są wyświetlane wszystkie zapamiętane w programie rejestratory, oraz aktualnie włączone strumienie obrazu. Jeżeli strzałka wskazuje wybrane urządzenie, to prawym klawiszem można wywołać następujące Menu: Wylogowanie zakończenie łączności z urządzeniem Informacje parametry połączenia Format komunikacji głosowej wybór sposobu kodowania sygnału Audio. Do wyboru: HaveHead PCM, G711a, G711u. Zaawansowane : Synchronizacja czasu z PC, Uruchom ponownie (Restart) oraz Konfiguracja urządzenia. Konfiguracja przez sieć będzie opisana na końcu instrukcji. Strona 4 / 35

5 PTZ Sterowanie W tej zakładce jest dostępny wirtualny pulpit do sterowania kamerami obrotowymi. Jeżeli chcesz użyć funkcji sterowania PTZ upewnij się czy: - wybrana kamera jest kamerą obrotową - twoje uprawnienia pozwalają na sterowanie PTZ - jeśli kamera nadal nie chce działać sprawdź ustawienia komunikacji RS485 dla tej kamery. Przycisk kłódki pozwala na dowolne umieszczenie na ekranie sekcji sterowania kamerami obrotowymi. Krok: ustawienie szybkości poruszania kamery, do dyspozycji jest 8 ustawień. Do dyspozycji jest osiem strzałek kierunkowych do obracania w górę, dół, lewo i prawo oraz w kierunkach pośrednich. Pomiędzy strzałkami znajduje się okrągły przycisk umożliwiający wybranie za pomocą myszki obszaru do którego ma skierować się kamera. Za pomocą kółka w myszce można płynnie regulować przybliżenie kamery. Uwaga ta funkcja działa tylko z kamerami sterowanymi w protokole DH-1 lub DH-2. U dołu sekcji jest sześć przycisków służących do regulacji przybliżenia (Zoom), ostrości i przysłony kamery PTZ. PTZ Zaawansowane Zakładka ta umożliwia włączenie różnego rodzaju automatycznych ruchów kamery oraz wysterowania dodatkowych wyjść. Odwróć przycisk umożliwia obrót modułu kamery w momencie patrzenia dół. Wyjście przycisk pozwala włączyć lub wyłączyć poszczególne wyjścia wykonawcze w kamerze. W pomocniczym okienku należy najpierw wpisać numer wyjścia którym chcemy sterować. Auto scan funkcja do automatycznego ruchu w poziomie kamery pomiędzy zadeklarowanymi punktami. Po użyciu przycisku Auto scan mamy możliwość zadeklarowania miejsca które obserwuje kamera jako lewego lub prawego punktu krańcowego. Możemy też włączyć lub wyłączyć funkcje Auto scan. Auto pan W tej funkcji kamera obraca się ciągle w koło do ponownego użycia przycisku Auto pan. Światło przycisk włączenia dodatkowego oświetlenia przy kamerze Strona 5 / 35

6 PS S Wycieraczka przycisk włączenia i wyłączenia wycieraczki na obudowie. Prepozycja Funkcja umożliwiająca zapisywanie ustawień pozycji kamery oraz przybliżenia. W oknie z numerem należy wybrać odpowiednią prepozycję i po użyciu przycisku Do pozycji, kamera automatycznie ustawi się w zapisanej pozycji. Aby dla aktualnie wyświetlanego obrazu przypisać wybraną prepozycję należy nacisnąć przycisk Ustawienia. Auto tour Za pomocą tej funkcji można wybrane prepozycje ułożyć w ciąg, i po włączeniu przycisku Uruchom kamera będzie się przemieszczać pomiędzy zapisanymi prepozycjami. Aby dodać wyświetlana prepozycję do danej funkcji Auto tour należy nacisnąć Ustawienia po czym Dodaj do trasy. Podobnie aby usunąć prepozycję z Auto tour wybieramy Usuń z trasy. Trasa śledzenia Funkcja ta umożliwia nagranie a następnie odtwarzanie ciągu czynności. Aby nagrać trasę wybieramy Ustawienia a następnie Rozpocznij nagrywanie trasy śledzenia'. Od tego momentu wszelkie ruchy kamery zostaną zapamiętane do czasu użycia przycisku Zakończ nagranie trasy śledzenia. Narzędzia Nagrywanie według planu Tym przyciskiem można włączyć lub wyłączyć nagrywanie na lokalnym komputerze zadeklarowane w zakładce <Zarządzanie><Nagrywanie harmonogram>. NVD sterowanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Stan urządzeń Pod tą zakładka można sprawdzić stan przypisanych w programie urządzeń. W tym zestawieniu są dostępne takie informacje jak: nazwa urządzenia; dodatkowy opis; adres IP; stan logowania; status zapisu; dyski twarde; pojemność do zapisu; alarmy; detekcja; brak sygnału; maskowanie. Wszystkie informacje można uaktualnić ręcznie lub ustawić automatyczny tryb uaktualniania od 15 do 129 sekund. Strona 6 / 35

7 Kolor ustawienia Dla każdego okienka podglądu można ustawić indywidualne parametry obrazu. Mamy tutaj możliwość regulacji: jasności ostrości nasycenie kolorów korekta barwy Wszystkie ustawienia można sprowadzić do nastaw fabrycznych. Głośność W tej zakładce mamy możliwość regulacji parametrów Audio. Możemy tutaj regulować: głośność dźwięku w głośniku czułość mikrofonu Przyciskiem Koniec alarmu dźwiękowego możemy wyłączyć alarm. Zarządzanie Znajduje się tutaj szereg funkcji które wzbogacają możliwości programu i czynią go bardziej funkcjonalny. Edycja planów Zakładka ta pozwala na stworzenie i zapisanie schematów wyświetlania obrazów na ekranie monitora komputera. Można tworzyć tutaj szereg planów oraz je modyfikować. Do każdego planu wyświetlania obrazów można przypisać kamery z dowolnych urządzeń wpisanych do Listy Urządzeń. Każdy istniejący plan można zapisać w postaci pliku *.xml w komputerze za pomocą przyciski Wyślij. Podobnie można wpisać do programu wcześniej zapisany plan w pliku *.xml, aby to zrobić użyj przycisku Import. Strona 7 / 35

8 PS S Aby utworzyć plan należy użyć przycisku Nowy, wyświetli się następujące okno. Nazwa nadajemy nową dowolna nazwę dla planu Podział ekranu wybieramy w podziale na ile okienek ma się wyświetlać nasz plan. Do wyboru jest podział na 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 25 i 36, oraz pełny ekran. Okno do poszczególnych okien przypisujemy kamery z Listy urządzeń. Przypisania dokonujemy przeciągając myszką z przytrzymaniem lewego klawisza, kamery z Listy urządzeń do okienka Kamera tak jak na przykładzie. ID kamery program automatycznie nada dla tej kamery kod ID. Zostań (s) do jednego okna może zostać przypisanych kilka kamer. Będą one wtedy wyświetlane sekwencyjnie z czasem przełączania ustawionym w tym oknie. Prepozycja jeżeli przypisywana kamera jest kamera obrotową, to można przypisać w jakiej prepozycji ma się ustawić w momencie uruchamiania planu. Który strumień w tym oknie można ustawić z którego strumienia w rejestratorze chcemy korzystać dla wyświetlania kamery. Aby zapamiętać kamerę dla danego okna z tymi ustawieniami należy użyć każdorazowo przycisku Strona 8 / 35

9 Dodaj, dopiero wtedy kamera zostanie wpisana do Listy kanałów na monitorze po prawej stronie wyświetlanej ramki. Zmień użyj tego przycisku aby zmienić parametry już wpisanej kamery Usuń aby usunąć pozycje użyj tego przycisku Góra/Dół przyciski służące do uporządkowania kamer przypisanych do tego samego okna. Aby wyjść z edycji planu i zapamiętać ustawienia użyj przycisku OK. Dla wyświetlenia zapisanych planów należy użyć ikony ekranu. Przyciski te są opisane w dalszej części instrukcji. Plany w dole głównego okna Nagrywanie harmonogram Zakładka ta służy do ustawienia nagrywania na lokalnym komputerze materiału z wybranych kamer, w okresach zadeklarowanych w harmonogramie. Strona 9 / 35

10 PS S Aby dodać kamerę do nagrywania użyj przycisku Dodaj. Ukaże się następujący ekran. Urządzenie wybieramy zapisane urządzenie z rozwijanej listy. Kanał okienko do wybrania kamery podłączonej do wcześniej wybranego urządzenia Następnie zaznaczamy jeden z wybranych harmonogramów, i strzałką pośrodku przypisujemy go do danego dnia tygodnia. Jeżeli codziennie chcemy nagrywać według tego samego harmonogramu użyj przycisku <-Tydzień. Ustawienia zapisz przyciskiem OK. Jeżeli trzeba stworzyć nowy typ harmonogramy z innymi przedziałami czasowymi nagrań należy kliknąć przycisk Edytuj harmonogram. Dla stworzenia nowego typu należy wpisać nagłówek harmonogramu, po czym uaktywnią się okienka czasowe. Dla poszczególnych okresów dnia można wpisać do sześciu różnych przedziałów czasowych nagrywania. Po wpisaniu okresów użyj przycisku Dodaj, nowy typ harmonogramu ukaże się wtedy w spisie z prawej strony okna. Dla wprowadzenia zmian w istniejącym harmonogramie użyj przycisku Zmień po wprowadzeniu poprawek. Strona 10 / 35

11 Alarmy ustawienia Ta zakładka programu służy do zarządzania różnego pochodzenia alarmami pobudzonymi w zadeklarowanych urządzeniach. Okno 1 - Konfiguracja Alarm może być wywołany przez: Detekcję ruchu, Brak sygnału, Alarm na wejściu rejestratora, Maskowanie kamery. Dla każdego typu można przydzielić inny dźwięk który będzie słyszany w głośniku w momencie wystąpienia. Można też zadeklarować czy dany alarm ma być zapisywany w dzienniku alarmów. Wszystkie ustawienia tego działu można zapisać w komputerze za pomocą pliku *.xml po użyciu przycisku Wyślij, oraz wpisać wcześniej zapisane ustawienia za pomocą przycisku Import. Dla zapisania wszystkich ustawień naciśnij przycisk Zastosuj. Okno 2 - Włącz/Wyłącz Strona 11 / 35

12 PS S Dla każdej kamery z zapisanych urządzeń, można przypisać alarmy które mają być generowane w programie. Każda kamera może generować alarm z :detekcji ruchu, przy braku sygnału, w przypadku maskowania lub z wejścia fizycznego w rejestratorze. Okno 3 Aktywacja W momencie zaistnienia sytuacji alarmowej dla danej kamery, na ekranie komputera w programie może zostać wyświetlony obraz tej kamery lub dowolnej innej z listy urządzeń. Aby zdefiniować takie działanie należy wskazać urządzenie w oknie z lewej strony, następnie wybrać typ alarmu w okienku Type (detekcja, brak sygnału, maskowanie). Następnie z prawej strony wybieramy kanał video który ma być wyświetlony (dowolny z listy wszystkich urządzeń) i okno w którym ma się pojawić obraz. Punkt Zostań określa jak długo jest wyświetlany obraz. Dla kamer obrotowych można dodatkowo zadeklarować prepozycje w którą ma się ustawić kamera. W punkcie Przywróć poprzedni obraz po zakończeniu alarmu deklarujemy że po upływie wpisanego czasu obraz na komputerze wróci do poprzednio wyświetlanych obrazów. Zaznaczenie punktu Wyświetl informację o alarmie określa czy na obrazie ma się pojawić dodatkowy znacznik alarmu. Po zadeklarowaniu wszystkich opcji użyj przycisku Dodaj aby wpisać ustawienia do listy. Dla wyłączenie alarmowania urządzenia bez kasowania wszystkich parametrów można użyć punktu Włącz alarm w dole okna, pozostawiając je nie zaznaczone. Strona 12 / 35

13 Alarmy harmonogram Podobnie jak w poprzedniej zakładce (Alarmy ustawienia), tutaj możemy ustawić wyświetlanie dowolnej kamery inicjowane danym zdarzeniem, ale dodatkowo ograniczone przedziałami czasowymi w każdym dniu tygodnia. Dla wybranego z lewej strony urządzenia, określamy rodzaj inicjacji alarmu w punkcie Type urządzenia. Dla każdego dnia tygodnia można wpisać dowolne przedziały czasu aktywności alarmu, lub użyć jednego z zapisanych już harmonogramów. Można oczywiście przyciskiem Edytuj harmonogram stworzyć nowy harmonogram. W części <Uaktywnij> wybieramy rejestrator a następnie kanał z którego ma być wyświetlany obraz, czas wyświetlania i ewentualnie prepozycję. Przyciskiem Dodaj zapisujemy ustawienia do listy. Strona 13 / 35

14 PS S Mapy ustawienia Funkcja mapy pozwala łatwiej zorientować się gdzie dana kamera jest zainstalowana i jaki obszar obserwuje. Aby skonfigurować mapy z rozmieszczonymi na nich kamerami należy użyć przycisku Edycja. W wyświetlonym oknie Tło dodajemy usuwany lub zmieniamy mapy na których będziemy dalej pracować. Aby stworzyć mapę użyj przycisku Dodaj, następnie wprowadź nazwę i tytuł zdjęcia. Przyciskiem Pokaż wskaż plik w formacie *.jpg z planem np. budynku. Po poprawnym wprowadzeniu obrazu mapy włączamy przycisk Urządzenia z lewej strony w dole okna. Mamy tutaj spis urządzeń zarejestrowanych w programie. Następie przytrzymując prawy klawisz myszki przeciągamy kamery z listy w odpowiednie miejsca tworzonej mapy. Prawym klawiszem myszki możemy wybrać opcję <Edycja> i odpowiednio skierować ikonę kamery. Po rozmieszczeniu kamer na mapie należy zapamiętać wszystkie ustawienia przyciskiem Zapisz mapy wraz z przypisanymi do nich kamerami możemy weryfikować przyciskiem Mapy w dole okna. Aby użyć tak skonfigurowanych map należy programu. włączyć przycisk Mapa w dole głównego okna Dekoder opcje do wykorzystania w przyszłości. Strona 14 / 35

15 Użytkownicy W tek zakładce wprowadzamy użytkowników mogących posługiwać się tym programem oraz nadajemy im odpowiednie uprawnienia. Aby wprowadzić nowego użytkownika do programu wybierz z listy Zarządzanie przycisk Użytkownicy a następnie Dodaj, ukaże się ekran jak powyżej. Wprowadzamy wszystkie wymagane dane użytkownika oraz zaznaczamy uprawnienia jakie powinien on posiadać, następnie <Zapisz> i <OK>. Listę użytkowników zawsze można sprawdzić i zmienić włączając to okno. Urządzenia Ta zakładka zawiera dane wszystkich urządzeń zarejestrowanych w programie. Aby dodać, zmienić lub zmodyfikować urządzenie włącz poniższe okno. Strona 15 / 35

16 PS S Po wyświetleniu okna Urządzenia użyj przycisku Dodaj aby wprowadzić dane rejestratora którego obrazy mają być wyświetlane w programie. Zakładka umożliwia zarządzanie urządzeniami: dopisywanie nowych, kasowanie i zmianę parametrów. Nagłówek i opis jest naszym własnym opisem dla urządzenie DDNS zaznaczamy jeżeli chcemy się łączyć z DVR przez serwer DDNS Port ustawiamy taki sam jak w rejestratorze (standardowo 37777) Typ urządzenia - dla rejestratora ustawiamy DVR Nazwa użytkownika i Hasło takie jak w rejestratorze Wpisz wszystkie wymagane parametry i naciśnij przycisk Zapisz a następnie OK. \ Za pomocą przycisków Import i Wyślij można zapisać w pliku *.xml wszystkie parametry urządzeń, lub je wprowadzić z wcześniej zapisanego pliku. Możemy również przeszukiwać sieć lokalną w poszukiwaniu nowych DVR po użyciu przycisku Szukaj. Dekoder ustawienia opcje do wykorzystania w przyszłości. SNVD zarządzanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Strona 16 / 35

17 Sekcja 3 cztery przyciski narożne: Pełne menu / Minimalizuj / Przełącz wielkość / Wyjście Pełne menu Po kliknięciu na ikonę pełne menu zobaczymy: Zmień hasło umożliwia zmianę hasła użytkownika programu. Do zmiany wymagane jest podanie starego hasła. Urządzenia: Zarządzanie Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Urządzenia>. Stan urządzeń Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Narzędzia> <Stan urządzeń>. Alarm: Alarm harmonogram Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarm harmonogram>. Alarm ustawienia Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarm ustawienia>. Włącz alarm Włączenie i wyłączenie wszystkich funkcji alarmowych Detekcja, Brak sygnału, Maskowanie, Alarm Aktywacja poszczególnych typów alarmu. Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarm ustawienia><włącz/wyłącz>. Nagrywanie: Nagrywanie harmonogramie - Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Nagrywanie harmonogram>. Nagrywanie według planu Włączenie lub wyłączenie nagrywania według planu. Strona 17 / 35

18 PS S Odtwórz: Okno 1 - Urządzenie rejestrujące W tym punkcie programu możemy poprzez sieć odtwarzać lub pobierać materiał zarejestrowany na poszczególnych rejestratorach.. Urządzenia w oknie wybieramy jeden z przypisanych rejestratorów oraz kamerę której nagrania chcemy odtwarzać. Typ urządzenia wybieramy rodzaj nagrań które chcemy wyszukać Kryteria wskazujemy przedział czasu, po użyciu przycisku Szukaj w dolnym oknie ukaże się spis rekordów spełniających nasze kryteria. Rezultat wyszukiwania kliknij dwukrotnie na wybrany rekord z listy a w zaznaczonym zielona ramką oknie rozpocznie się odtwarzania nagranego materiału. Można włączyć odtwarzanie w czterech oknach jednocześnie i mogą to być kamery z różnych rejestratorów. Można też wyświetlić jedną kamerę w całym oknie, zrobić zdjęcie lub włączyć dźwięk za pomocą przycisków funkcyjnych w górze okna. Pod oknem wyświetlania są dostępne przyciski umożliwiające włączenie pauzy, przyśpieszenie lub spowolnienie odtwarzania oraz wyłączenie odtwarzania. Przyciskiem można wybrać jeden z zapisanych wcześniej plików na dysku komputera i odtworzyć w zaznaczonym oknie Zakładka ta umożliwia również przegranie wybranych plików poprzez LAN na dysk komputera. W tym celu należy zaznaczyć plik w kolumnie SN okna Rezultat wyszukiwania po czym użyć przycisku Pobierz. Uwaga! W oknie Rezultat wyświetlania jest pokazywanych tylko 100 pierwszych rekordów z wyznaczonego okresu czasu. W czasie pobierania plików na dysk okno wyświetlania nagrań musi być wyłączone Strona 18 / 35

19 Postęp pobierania wielu plików można obserwować i modyfikować w ostatniej zakładce Pobierz okna Odtwórz Okno 2 - Zapis powiązany opcja do wykorzystania w przyszłości. Okno 3 - Nagrywanie lokalne Zakładka ta umożliwia wyszukanie uprzednio zarejestrowanych plików na dysku komputera np. w wyniku użycia funkcji Nagrywanie według planu Materiał na dysku komputera można filtrować w zależności od urządzeń z których pochodzi, typu nagrania oraz oczywiście przedziału czasu. Po wpisaniu parametrów pliku i użyciu przycisku Szukaj w oknie rezultat ukażą się pliki do wyboru. Podwójne kliknięcie rozpocznie odtwarzanie w wybranym oknie. Po zaznaczeniu wybranych plików można je skopiować do dowolnego katalogu w komputerze lub pamięci zewnętrznej, można też usunąć z dysku. Plany: Edycja planów - Funkcje opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Edycja planów> Pauza pozwala na chwilowe zatrzymanie realizacji planu (np. zatrzymuje przełączanie sekwencyjne obrazu w tym samym oknie) Mapa: Mapy ustawienia - Funkcje opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Mapy ustawienia> Pokaż mapę użycie tej funkcji powoduje wyświetlenia mapy z naniesionymi na nią ikonami kamer. Klikniecie ikony kamery powoduje wyświetlenie wybranego obrazu na żywo. Funkcja ta będzie dokładniej opisana w sekcji 5 - okno Mapa. Ustawienia: Opcje Okno ustawień podstawowych programu takich jak automatycznego uruchamiania się programu, ścieżek zapisu plików itp. Strona 19 / 35

20 PS S Dokładnie wszystkie funkcje będą opisane w sekcji 5 okno Ustawienia. Edycja planów- Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Edycja planów> Nagrywanie harmonogram - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Nagrywanie harmonogram> Alarmy ustawienia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarmy ustawienia> Alarmy harmonogram - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarmy harmonogram> Mapy ustawienia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Mapy ustawienia> Użytkownicy - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Użytkownicy> Urządzenia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Urządzenia> Dekoder ustawienia opcje do wykorzystania w przyszłości. SNVD zarządzanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Wylogowanie: funkcja ta powoduje rozłączenie się programu z wszystkimi zalogowanymi urządzeniami oraz wylogowanie dotychczasowego użytkownika programu. Po tej operacji może się zalogować następny użytkownik po podaniu loginu i hasła. Wyjście: powoduje całkowite wylogowanie urządzeń i użytkowników oraz zamknięcie programu. Pozostałe przyciski sekcji 3: Minimalizuj ekran programu zostanie zwinięty do paska uruchomionych programów i będzie w każdej chwili do wyświetlenia pod ikoną Przełącz wielkość przycisk ten zmienia wielkość wyświetlanego obrazu programu z pełnoekranowego do pomniejszonego i odwrotnie. Wyjście - powoduje całkowite wylogowanie urządzeń i użytkowników oraz zamknięcie programu. Strona 20 / 35

21 Sekcja 4 tryby podziału ekranu 1 Jakość wizji Wybór jakości przesyłanego obrazu (wysoka lub niska) 2 Real Time/ Fluent level Ustawienie priorytetu przesyłanego sygnału: Fluent /Rreal Time z naciskiem na płynność Smooth z naciskiem na wygładzanie obrazu 3 Tryb pełnoekranowy Przełączanie w tryb pełnoekranowy 4 Podziały okien 11 dostępnych trybów wyświetlania od 1 do 36 kanałów na jednym ekranie Sekcja 5 klawisze funkcyjne 1 Plany Wyświetla listę ustawionych planów. W tym miejscu możemy się szybko łączyć lub przełączać między planami. Moza też przez wybranie Pauza chwilowo zatrzymać realizację planu 2 Alarm Interfejs zarządzania alarmami. 3 Odtwórz Przejście do trybu wyszukiwania i wyświetlania zapisanego materiału 4 Mapa Przejście do trybu użycia map 5 Ustawienia Zmiana konfiguracji systemu Strona 21 / 35

22 PS S 2 - ALARM Po pierwsze wybieramy źródło pochodzenia alarmu: wszystkie, alarm, detekcja, brak sygnału, maskowanie, inne. Wybieramy również urządzenia z których będą pobierane informacje o zdarzeniach. Teraz widzimy szczegółowe informacje o wybranych zdarzeniach. 3 - ODTWÓRZ Przejście do trybu wyszukiwania i wyświetlania zapisanego materiału. Funkcje opisane już w Sekcji 3, zakładka <Pełne menu> <Nagrywanie> <Odtwórz>. 4 - MAPA Użycie przycisku Mapa spowoduje wyświetlenie mapy wraz z naniesionymi na nią ikonami kamer. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę kamery w wskazanym oknie wyświetli się obraz z kamery. Jeżeli są zdefiniowane funkcje alarmowe to obok ikony kamery będzie migać czerwony znacznik w momencie wystąpienia alarmu. Mapy można powiększać przesuwać strzałkami lub wyśrodkować za pomocą przycisków w prawej części okna. Mapy można też przesuwać z przytrzymaniem prawego klawisza myszki, lub wskazać miejsce w podglądzie całego plany w dole ekranu. Znaczkiem który wskazuje strzałka myszki na obrazku można wyświetlić skład przypisanych kamer widoczny z Strona 22 / 35

23 prawej strony planu. Strzałkami z lewej strony w dole ekranu można przełączać obrazy poszczególnych map. Klikając prawym klawiszem na planie można w szybki sposób przejść do funkcji Mapy ustawienia w celu naniesienia zmian na mapach. 5 - USTAWIENIA Zmień hasło opcja zmiany hasła dla aktualne zalogowanego użytkownika. Aby zmienić hasło należy podać stare, a następnie nowe hasło i jeszcze raz powtórzyć nowe hasło. Opcje zmiana podstawowych parametrów programu. System Base Setting: Język do wyboru polski lub angielski Sześć opcji zachowania się programu po jego uruchomieniu włącznie z automatycznym startem po uruchomieniu systemu operacyjnego. Hot Key setup możliwość przypisania jednej z dwunastu funkcji do wpisanego skrótu klawiszowego Wyświetl listę w prawej karcie która zakładka sekcji 2 po starcie ma być rozwinięta Wyświetl alarmy rodzaj alarmów wyświetlanych po starcie. Record Base Setting: Ścieżka zapisu zdjęć - można wskazać katalog gdzie mają być zapisywane zdjęcia Powtarzana nazwa pliku można skonfigurować z jakich członów będzie składać się nazwa zapisywanych zdjęć Ścieżka zapisu pliku - można wskazać katalog gdzie ma być zapisywany materiał filmowy Powtarzana nazwa pliku można skonfigurować z jakich członów będzie składać się nazwa Strona 23 / 35

24 PS S zapisywanych plików filmowych Powtarzana nazwa pliku dla ściąganego materiału nazwa plików z archiwizacji Minimalna pojemność dysku określa ile MB dysku jest zarezerwowane do zapisu materiału Czas zapisu - deklarowany czas zapisu dla lokalnej rejestracji Auto Start Monitor Setting: Auto-start harmonogram automatyczne włączenie wskazanego harmonogramu po starcie programu Auto-start zadanie automatyczne włączenie wskazanego planu po starcie programu Uruchom ostatni program uruchomi się z ostatnio używanymi ustawieniami Sync Time Setting: Wyznaczanie dni i godziny synchronizacji czasu rejestratora z komputera, oraz opcja czy ma nastąpić restart urządzenia. Alarm Record Base Setting: określenie ile maksymalnie ma być przechowywanych informacji o alarmach i końcu alarmów, oraz jak często lista ma być odświeżania. * Gwiazdkami są oznaczone opcje włączone fabrycznie. Sekcja 6 Stan urządzeń 1 Nazwa urządzenia zapisana w programie. W nawiasie jest podana ilość wejść urządzenia 2 Poprawność pracy dysków. W przypadku usterki dysku ta ikona będzie w kolorze czerwonym 3 Miejsce do zapisu na dysku. W przypadku zapełnienia dysku ta ikona będzie czerwona 4 Poprawność kodowania i dekodowania. W przypadku problemów z kodowaniem przy tej ikonie będzie czerwony znak X 5 Zapalony na zielono punkt sygnalizuje że ten kanał rejestratora jest aktualnie zapisywany. 6 Zapalony na czerwony punkt sygnalizuje że jest naruszone wejście alarmowe dla tego kanału. 7 Zapalony na niebieski punkt sygnalizuje zadziałanie detekcji ruchu w tym kanale. 8 Adres IP zalogowanego urządzenia Jeżeli będzie jednocześnie zalogowanych kilka urządzeń, ta sekcja będzie się zmieniać sekwencyjnie. Strona 24 / 35

25 Zdalna konfiguracja urządzenia W głównym oknie klikając prawym klawiszem myszki na wybranym urządzeniu mamy możliwość wejścia w konfigurację parametrów tego urządzenia. Następnie wyświetli się konfiguracja poszczególnych parametrów rejestratora. Niektóre pozycje mogą się trochę różnić od opisanych, jest to uzależnione od wersji oprogramowania rejestratora. Kolejne podpunkty w tej zakładce umożliwiają (uprawnionym użytkownikom) zdalne konfigurowanie parametrów: rejestracji, zdarzeń alarmowych, reakcji, zarządzanie systemem i użytkownikami. Podpunkty wyglądają następująco, w lewej kolumnie w prawej są informacje lub opcje ustawień: INFO: Version - w prawej ramce zostaną wyświetlone informacje o wyposażeniu DVR-a. HDD Info - Informacje o zainstalowanych dyskach. Log zdarzenia systemowe, można je filtrować według typów, zapisać w komputerze lub usunąć. Strona 25 / 35

26 PS S SETTING (ustawienia) w oknie zostaną wyświetlone następujące znaczniki: General (główne) Czas systemowy: Tutaj można modyfikować parametry czasu. Data format: proszę wybrać z listy. Data separator: do wyboru lub /. Time format (format czasu): do wyboru tryby dwunasto- lub dwudziesto-cztero godzinny. HDD full: tutaj są dwie opcje: zatrzymanie nagrywania po zapełnieniu dysku lub nadpisywanie najstarszego materiału. Pack duration: tutaj określamy jak duże pliki mają być tworzone na dysku. Domyślnie jest 60 minut. Numer urządzenia: Tu nadaje się numer logiczny urządzeniu. Niezbędny jeżeli zamierza się sterować urządzeniem lub kilkoma zdalnie. Standard video: PAL Nie zapomnij zapisać parametrów po modyfikacji. Encode (ustawienia kodowania) Strona 26 / 35

27 Ustawienia kodowania zawierają następujące znaczniki które można konfigurować: Chanel (kanał): tu należy wybrać ustawiany kanał Chanel Name (nazwa kanału): można zmienić nazwę kanału Normal Stream : strumień który definiuje jakość związaną z rejestracją i siecią LAN Extra Stream: strumień który definiuje jakość związaną siecią LAN AV Enable : Domyślnie system jest ustawiony aby nagrywał tylko obraz. Jeżeli rejestrator ma nagrywać również dźwięk trzeba go włączyć ręcznie zaznaczając Audio. Resolution (rozdzielczość): D1/ Half D1/Dual CIF/ CIF FPS (ilość ramek): zakres wyboru wynosi 1F/s do 25F/s (PAL) i 1F/s do 30F/s (NTSC). Compression (kompresja): tu są do wyboru dwa tryby: H264 lub MPEG4. Bit Rate: tu są do wyboru dwie opcje: CBR (stały strumień danych) i VBR (zmienny strumień danych). W trybie VBR możesz wybrać z listy jakość obrazu. Schedule (terminarz) zawiera następujące interfejsy. Kiedy rejestrator włączamy jest zaprogramowany aby rejestrował obrazy w trybie 24h (ciągle). Za pomocą tego interfejsu można zmienić kryteria nagrywania: ciągłe (R), detekcja ruchu (M), pobudzenie wejścia alarmowego. Chanel (kanał nr wejścia): wybierz numer kanału (wejścia) dla którego chcesz zmienić parametry rejestracji. Możesz je ustawić niezależnie dla każdego dnia tygodnia po naciśnięciu ikony Set. Ustawienia dotyczą jednego dnia (00:00 do 24:00). Po zakończeniu ustawiania parametrów dla każdego kanału należy je zapisać (save). Strona 27 / 35

28 PS S Prerecod: domyślnie 4 s, jest to opcja umożliwiająca nagranie sytuacji przed wystąpieniem alarmu (aktywacją detekcji ruchu lub pobudzenia wejścia alarmowego). Obraz zanim zostanie zapisany na dysku znajduje się w pamięci urządzenia (buforze). Bufor może pomieścić ok 4 s (zależy do wielkości pliku). Może to zostać zapisane na dysku nadmiarowym (redundancyjnym). Okres: rejestrator posiada 6 okresów do ustawienia. Należy wybrać z listy odpowiedni okres. RS232 (interfejs szeregowy) W tym miejscu ustawiamy parametry interfejsu, tak aby były zgodne z zewnętrznym urządzeniem sterującym. Nie zapomnij zapisać parametrów po modyfikacji. Strona 28 / 35

29 Network (interfejs sieciowy) Zawiera kilka znaczników i wygląda następująco: MAX TCP: tu możesz ustawić maksymalną liczbę osób które mogą się zalogować. Możesz ustawić wartości od 1 do 10. TCP port: domyślny port to 37777, port jest tylko dla UDP. HTTP port: domyślnie 80. Strategy: tu można ustawić priorytet transferu. Na czym bardziej klientowi zależy: na płynności (fluency) czy jakości obrazu (quality). Remote Host : Tu można zdefiniować jak zdalnie połączyć się z urządzeniem poprzez internet (PPOE lub DYNDNS). Mul-DynDns jeżeli chcemy uruchomić dostęp do urządzenia przez internet nie mając stałego adresu IP można tu ustawić parametry 5 serwerów DynDns. Strona 29 / 35

30 PS S FTP w tej zakładce możemy zdefiniować parametry serwera plików na który rejestrator będzie zrzucał zapisany materiał. Cały bądź z poszczególnych kamer lub według harmonogramu który tu zdefiniujemy. Ustawienia alarmów Ważne, zanim zaczniesz ustawiać parametry wejść alarmowych, podłącz wszystkie potrzebne urządzenia wejść i wyjść, następnie naciśnij zapisz. Event type (zdarzenia): wybierz zdarzenie z opuszczanej listy: alarm lokalny, alarm sieciowy, podczerwień. W tej wersji urządzenia jest tylko dostępny alarm lokalny. Alarm in (wejścia alarmowe): wybierz odpowiednie wejście które będzie powiązane z kanałem rejestracji. Typ: do wyboru normalnie zwarte lub rozwarte. Strona 30 / 35

31 Record Chanel (nagrywanie kanału): wybierz który kanał ma być nagrywany kiedy alarm zostaje pobudzony. Ważne, musisz ustawić również w powiązaniach w DVR dla trybów nagrywania w interfejsie ręcznego nagrywania. Alarm out (wyjście alarmowe): wybierz które wejście ma zostać uaktywnione jeżeli zostanie pobudzony kanał (detekcja ruchu). Uwaga na wyjściu nr 6 może pojawić się 12V. Local tip (wyświetlanie wiadomości): system może wyświetlić wiadomość o zaistniałym alarmie na lokalnym komputerze jeżeli uaktywnisz tę funkcję. system może wysłać informację o alarmie. PTZ aktywacja: tutaj można wybrać ustawienie jak ruchomy punkt kamerowy ma zareagować na zdarzenie alarmowe (np. ustawić się na pozycję nr1.) Tour (trasa): Tu można odblokować tę funkcję, kiedy alarm wystąpi system udostępnia kilka tras. Detekcja Interfejs detekcji wygląda następująco i zawiera następujące znaczniki: Event type (typ zdarzenia): detekcja ruchu, zanik sygnału, maskowanie kamery. Chanel (kanał) : należy wybrać kanał z opuszczanej listy Record chanel (kanał nagrywania): tu można dokonać wyboru które kanały będą nagrywane w momencie wystąpienia zdarzenia. Period: tu można ustawić przedziały czasowe kiedy funkcja ma być aktywna. Sensitivity (czułość): do wyboru 6 poziomów, 6-ty jest najwyższym. Region: jeżeli wybierzesz tryb detekcji ruchu to naciskając na przycisk możesz określić obszar detekcji. Klikając na prawy klawisz myszy możesz przejść do trybu pełnoekranowego. Nie zapomnij kliknąć ok aby zapisać zmiany. Alarm out (wyjście alarmowe): tu można wybrać wyjście, które ma być uaktywnione gdy wystąpi alarm. Local Tip (wyświetlanie wiadomości): system może ostrzec o wystąpieniu alarmu, wyświetlając informację jeżeli odblokujesz tę funkcję. Mail: system może wysłać informację o alarmie. PTZ action: tu można ustawić reakcję puntu kamerowego na zaistniałe zdarzenie. Po wybraniu opcji set mamy do wyboru: Never (nic nie rób), Preset (ustaw się na Strona 31 / 35

32 PS S pozycji), Auto-Tour (autopan), Patern (trasa). Jest też wybór adresu punktu kamerowego. Pan / Tilt / Zoom Te ustawienia dotyczą interfejsu RS-485. Tylko w ten sposób można sterować ruchomymi punktami kamerowymi za pomocą rejestratora. Przed konfiguracją proszę prawidłowo ustawić adres i sprawdzić poprawność wykonanych połączeń. Chanel (kanał): wybierz kanał do którego jest podłączony. Protokół: wybierz odpowiedni protokół (np. Pelco). Adres: ustaw odpowiedni adres głowicy. Baud rate: wybierz odpowiednią wartość, domyśla wartość wynosi Data bit: domyślnie jest 8. Stop bit: domyślnie jest 1. Parity: domyślnie none. Strona 32 / 35

33 Tools (narzędzia) Tu można wykonać operacje eksportu lub importu ustawień rejestratora. Opcja Save ConfigData zachowuje konfigurację na dysku lokalnym komputera który się połączył. Load ConfigData wczytuje konfigurację z dysku połączonego komputera do urządzenia. ADVANCED - Funkcje zaawansowane Account (konto): tu można tworzyć użytkowników, grupy, nadawać im uprawnienia. Wybierając ikonę Add user dodajemy użytkownika, z opuszczanej listy wybieramy które funkcje mają być dla niego dostępne lub nie. Add Group tworzymy grupy użytkowników, w podobny sposób nadajemy im uprawnienia. Strona 33 / 35

34 PS S ADVANCED CONTROL (zaawansowane sterowanie): tu można wybrać które kanały mają być nagrywane i jak. Schedule zgodnie harmonogramem, manual ręcznie, stop nie nagrywane. Można też uaktywnić zdalnie wyjścia alarmowe (Alarm output chanel). HDD MANAGMENT (zarządzanie dyskami): w tej zakładce konfiguruje się dyski podłączone w rejestratorze ich funkcje oraz przeznaczenie. Można również usunąć zapis z dysku zaznaczając opcję clear data. Strona 34 / 35

35 VIDEO MATRIX: OPCJA NIEDOSTĘPNA. SNAP & WATERMARK: OPCJA NIEDOSTĘPNA. AUTO MAINTAIN: w tej opcji można ustawić kiedy rejestrator ma się automatycznie przeładować oraz można zdeklarować cykliczne kasowanie dysków np. co 31dni. Strona 35 / 35

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0.

NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0. NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0.600 Wersja 3.0.0.600 1 ALNET SYSTEMS Spis treści 1. Wstęp... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Strona 2 Spis Treści: 1. Wprowadzenie....5 2. Ogólne informacje o instalacji......7 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION DS-7304HI-S DS-7308HI-S DS-7316HI-S DS-8108HDI-S DS-8116HDI-S DS-8108HFI-S DS-8116HFI-S Wersja: 1.1 (19 II 2010) 1 Hikvision Network Digital Video Recorder

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Pillar. Funkcje: 1. Podgląd na żywo

Aplikacja Pillar. Funkcje: 1. Podgląd na żywo Aplikacja Pillar Oprogramowanie Pillar to aplikacja, która powstała w celu ujednolicenia obsługi następujących modeli kart: Hicap 25 Hicap 50 Hicap 100 Hicap 200 karty z serii Xecap/Xed Funkcje: 1. Podgląd

Bardziej szczegółowo