PSS. Professional Surveillance Software. Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSS. Professional Surveillance Software. Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx"

Transkrypt

1 Professional Surveillance Software Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL Strona 1 / 35

2 PS S Funkcje programu Wraz z urządzeniem jest dostarczane oprogramowanie Professional Surveillance System () umożliwiające zdalny dostęp do rejestratora lub wielu rejestratorów. Wymagania sprzętowe oprogramowania System operacyjny: Windows 2000 / XP /2003/Vista. CPU: 2.4GHz lub szybszy Karta graficzna: Niezależna karta i wsparcie dla DirectX 8.0c lub wyższej wersji. Pamięć: 1GB lub więcej dla Windows XP Wyświetlania: 1024*768 lub więcej Interfejs Kliknij dwukrotnie na ikonę programu, po uruchomieniu pojawi się następujący ekran. Fabryczne hasło i login to admin. Jeżeli nie chcemy za każdym razem wpisywać użytkownika i hasła, zaznaczamy zapisz hasło. Strona 2 / 35

3 System Windows zapamięta te ustawienia. Następnie wybieramy OK. Po zalogowaniu ukaże się główny interfejs graficzny Strona 3 / 35 3

4 PS S Sekcja 1 aktualnie wyświetlane okno Okno w którym pojawia się obraz. Przez kliknięcie na tym polu zostaje ono zaznaczone zieloną obwódką. Jeżeli wybierzemy kamerę to obraz pojawi się właśnie w takim zaznaczonym polu. W prawym górnym rogu widoczne są ikonki: od lewej strony: 1 Cyfrowe powiększenie Cyfrowe powiększenie zaznaczonej części obrazu. Zaznaczamy myszką trzymając lewy klawisz myszy. Powrót do wyświetlania całego obrazu po kliknięciu prawym klawiszem myszy. 2 Zmień tryb wyświetlania Kliknięcie na tą ikonkę wyświetli okno na całym dostępnym ekranie. Kolejne kliknięci przywróci wcześniejszy podział 3 Nagrywaj lokalnie Kliknięcie spowoduje zapisywanie obrazu na żywo z danej kamery na dysku lokalnym komputera. 4 Zdjęcie Kliknięcie spowoduje zapisywanie aktualnego obrazu jako zdjęcia (*.jpg) na dysku lokalnym 5 Fonia Włączenie i wyłączenie toru fonii 6 Zamknij Zamyka połączenie z kamerą Sekcja 2 prawy pasek narzędziowy Lista urządzeń W liście urządzeń są wyświetlane wszystkie zapamiętane w programie rejestratory, oraz aktualnie włączone strumienie obrazu. Jeżeli strzałka wskazuje wybrane urządzenie, to prawym klawiszem można wywołać następujące Menu: Wylogowanie zakończenie łączności z urządzeniem Informacje parametry połączenia Format komunikacji głosowej wybór sposobu kodowania sygnału Audio. Do wyboru: HaveHead PCM, G711a, G711u. Zaawansowane : Synchronizacja czasu z PC, Uruchom ponownie (Restart) oraz Konfiguracja urządzenia. Konfiguracja przez sieć będzie opisana na końcu instrukcji. Strona 4 / 35

5 PTZ Sterowanie W tej zakładce jest dostępny wirtualny pulpit do sterowania kamerami obrotowymi. Jeżeli chcesz użyć funkcji sterowania PTZ upewnij się czy: - wybrana kamera jest kamerą obrotową - twoje uprawnienia pozwalają na sterowanie PTZ - jeśli kamera nadal nie chce działać sprawdź ustawienia komunikacji RS485 dla tej kamery. Przycisk kłódki pozwala na dowolne umieszczenie na ekranie sekcji sterowania kamerami obrotowymi. Krok: ustawienie szybkości poruszania kamery, do dyspozycji jest 8 ustawień. Do dyspozycji jest osiem strzałek kierunkowych do obracania w górę, dół, lewo i prawo oraz w kierunkach pośrednich. Pomiędzy strzałkami znajduje się okrągły przycisk umożliwiający wybranie za pomocą myszki obszaru do którego ma skierować się kamera. Za pomocą kółka w myszce można płynnie regulować przybliżenie kamery. Uwaga ta funkcja działa tylko z kamerami sterowanymi w protokole DH-1 lub DH-2. U dołu sekcji jest sześć przycisków służących do regulacji przybliżenia (Zoom), ostrości i przysłony kamery PTZ. PTZ Zaawansowane Zakładka ta umożliwia włączenie różnego rodzaju automatycznych ruchów kamery oraz wysterowania dodatkowych wyjść. Odwróć przycisk umożliwia obrót modułu kamery w momencie patrzenia dół. Wyjście przycisk pozwala włączyć lub wyłączyć poszczególne wyjścia wykonawcze w kamerze. W pomocniczym okienku należy najpierw wpisać numer wyjścia którym chcemy sterować. Auto scan funkcja do automatycznego ruchu w poziomie kamery pomiędzy zadeklarowanymi punktami. Po użyciu przycisku Auto scan mamy możliwość zadeklarowania miejsca które obserwuje kamera jako lewego lub prawego punktu krańcowego. Możemy też włączyć lub wyłączyć funkcje Auto scan. Auto pan W tej funkcji kamera obraca się ciągle w koło do ponownego użycia przycisku Auto pan. Światło przycisk włączenia dodatkowego oświetlenia przy kamerze Strona 5 / 35

6 PS S Wycieraczka przycisk włączenia i wyłączenia wycieraczki na obudowie. Prepozycja Funkcja umożliwiająca zapisywanie ustawień pozycji kamery oraz przybliżenia. W oknie z numerem należy wybrać odpowiednią prepozycję i po użyciu przycisku Do pozycji, kamera automatycznie ustawi się w zapisanej pozycji. Aby dla aktualnie wyświetlanego obrazu przypisać wybraną prepozycję należy nacisnąć przycisk Ustawienia. Auto tour Za pomocą tej funkcji można wybrane prepozycje ułożyć w ciąg, i po włączeniu przycisku Uruchom kamera będzie się przemieszczać pomiędzy zapisanymi prepozycjami. Aby dodać wyświetlana prepozycję do danej funkcji Auto tour należy nacisnąć Ustawienia po czym Dodaj do trasy. Podobnie aby usunąć prepozycję z Auto tour wybieramy Usuń z trasy. Trasa śledzenia Funkcja ta umożliwia nagranie a następnie odtwarzanie ciągu czynności. Aby nagrać trasę wybieramy Ustawienia a następnie Rozpocznij nagrywanie trasy śledzenia'. Od tego momentu wszelkie ruchy kamery zostaną zapamiętane do czasu użycia przycisku Zakończ nagranie trasy śledzenia. Narzędzia Nagrywanie według planu Tym przyciskiem można włączyć lub wyłączyć nagrywanie na lokalnym komputerze zadeklarowane w zakładce <Zarządzanie><Nagrywanie harmonogram>. NVD sterowanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Stan urządzeń Pod tą zakładka można sprawdzić stan przypisanych w programie urządzeń. W tym zestawieniu są dostępne takie informacje jak: nazwa urządzenia; dodatkowy opis; adres IP; stan logowania; status zapisu; dyski twarde; pojemność do zapisu; alarmy; detekcja; brak sygnału; maskowanie. Wszystkie informacje można uaktualnić ręcznie lub ustawić automatyczny tryb uaktualniania od 15 do 129 sekund. Strona 6 / 35

7 Kolor ustawienia Dla każdego okienka podglądu można ustawić indywidualne parametry obrazu. Mamy tutaj możliwość regulacji: jasności ostrości nasycenie kolorów korekta barwy Wszystkie ustawienia można sprowadzić do nastaw fabrycznych. Głośność W tej zakładce mamy możliwość regulacji parametrów Audio. Możemy tutaj regulować: głośność dźwięku w głośniku czułość mikrofonu Przyciskiem Koniec alarmu dźwiękowego możemy wyłączyć alarm. Zarządzanie Znajduje się tutaj szereg funkcji które wzbogacają możliwości programu i czynią go bardziej funkcjonalny. Edycja planów Zakładka ta pozwala na stworzenie i zapisanie schematów wyświetlania obrazów na ekranie monitora komputera. Można tworzyć tutaj szereg planów oraz je modyfikować. Do każdego planu wyświetlania obrazów można przypisać kamery z dowolnych urządzeń wpisanych do Listy Urządzeń. Każdy istniejący plan można zapisać w postaci pliku *.xml w komputerze za pomocą przyciski Wyślij. Podobnie można wpisać do programu wcześniej zapisany plan w pliku *.xml, aby to zrobić użyj przycisku Import. Strona 7 / 35

8 PS S Aby utworzyć plan należy użyć przycisku Nowy, wyświetli się następujące okno. Nazwa nadajemy nową dowolna nazwę dla planu Podział ekranu wybieramy w podziale na ile okienek ma się wyświetlać nasz plan. Do wyboru jest podział na 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 25 i 36, oraz pełny ekran. Okno do poszczególnych okien przypisujemy kamery z Listy urządzeń. Przypisania dokonujemy przeciągając myszką z przytrzymaniem lewego klawisza, kamery z Listy urządzeń do okienka Kamera tak jak na przykładzie. ID kamery program automatycznie nada dla tej kamery kod ID. Zostań (s) do jednego okna może zostać przypisanych kilka kamer. Będą one wtedy wyświetlane sekwencyjnie z czasem przełączania ustawionym w tym oknie. Prepozycja jeżeli przypisywana kamera jest kamera obrotową, to można przypisać w jakiej prepozycji ma się ustawić w momencie uruchamiania planu. Który strumień w tym oknie można ustawić z którego strumienia w rejestratorze chcemy korzystać dla wyświetlania kamery. Aby zapamiętać kamerę dla danego okna z tymi ustawieniami należy użyć każdorazowo przycisku Strona 8 / 35

9 Dodaj, dopiero wtedy kamera zostanie wpisana do Listy kanałów na monitorze po prawej stronie wyświetlanej ramki. Zmień użyj tego przycisku aby zmienić parametry już wpisanej kamery Usuń aby usunąć pozycje użyj tego przycisku Góra/Dół przyciski służące do uporządkowania kamer przypisanych do tego samego okna. Aby wyjść z edycji planu i zapamiętać ustawienia użyj przycisku OK. Dla wyświetlenia zapisanych planów należy użyć ikony ekranu. Przyciski te są opisane w dalszej części instrukcji. Plany w dole głównego okna Nagrywanie harmonogram Zakładka ta służy do ustawienia nagrywania na lokalnym komputerze materiału z wybranych kamer, w okresach zadeklarowanych w harmonogramie. Strona 9 / 35

10 PS S Aby dodać kamerę do nagrywania użyj przycisku Dodaj. Ukaże się następujący ekran. Urządzenie wybieramy zapisane urządzenie z rozwijanej listy. Kanał okienko do wybrania kamery podłączonej do wcześniej wybranego urządzenia Następnie zaznaczamy jeden z wybranych harmonogramów, i strzałką pośrodku przypisujemy go do danego dnia tygodnia. Jeżeli codziennie chcemy nagrywać według tego samego harmonogramu użyj przycisku <-Tydzień. Ustawienia zapisz przyciskiem OK. Jeżeli trzeba stworzyć nowy typ harmonogramy z innymi przedziałami czasowymi nagrań należy kliknąć przycisk Edytuj harmonogram. Dla stworzenia nowego typu należy wpisać nagłówek harmonogramu, po czym uaktywnią się okienka czasowe. Dla poszczególnych okresów dnia można wpisać do sześciu różnych przedziałów czasowych nagrywania. Po wpisaniu okresów użyj przycisku Dodaj, nowy typ harmonogramu ukaże się wtedy w spisie z prawej strony okna. Dla wprowadzenia zmian w istniejącym harmonogramie użyj przycisku Zmień po wprowadzeniu poprawek. Strona 10 / 35

11 Alarmy ustawienia Ta zakładka programu służy do zarządzania różnego pochodzenia alarmami pobudzonymi w zadeklarowanych urządzeniach. Okno 1 - Konfiguracja Alarm może być wywołany przez: Detekcję ruchu, Brak sygnału, Alarm na wejściu rejestratora, Maskowanie kamery. Dla każdego typu można przydzielić inny dźwięk który będzie słyszany w głośniku w momencie wystąpienia. Można też zadeklarować czy dany alarm ma być zapisywany w dzienniku alarmów. Wszystkie ustawienia tego działu można zapisać w komputerze za pomocą pliku *.xml po użyciu przycisku Wyślij, oraz wpisać wcześniej zapisane ustawienia za pomocą przycisku Import. Dla zapisania wszystkich ustawień naciśnij przycisk Zastosuj. Okno 2 - Włącz/Wyłącz Strona 11 / 35

12 PS S Dla każdej kamery z zapisanych urządzeń, można przypisać alarmy które mają być generowane w programie. Każda kamera może generować alarm z :detekcji ruchu, przy braku sygnału, w przypadku maskowania lub z wejścia fizycznego w rejestratorze. Okno 3 Aktywacja W momencie zaistnienia sytuacji alarmowej dla danej kamery, na ekranie komputera w programie może zostać wyświetlony obraz tej kamery lub dowolnej innej z listy urządzeń. Aby zdefiniować takie działanie należy wskazać urządzenie w oknie z lewej strony, następnie wybrać typ alarmu w okienku Type (detekcja, brak sygnału, maskowanie). Następnie z prawej strony wybieramy kanał video który ma być wyświetlony (dowolny z listy wszystkich urządzeń) i okno w którym ma się pojawić obraz. Punkt Zostań określa jak długo jest wyświetlany obraz. Dla kamer obrotowych można dodatkowo zadeklarować prepozycje w którą ma się ustawić kamera. W punkcie Przywróć poprzedni obraz po zakończeniu alarmu deklarujemy że po upływie wpisanego czasu obraz na komputerze wróci do poprzednio wyświetlanych obrazów. Zaznaczenie punktu Wyświetl informację o alarmie określa czy na obrazie ma się pojawić dodatkowy znacznik alarmu. Po zadeklarowaniu wszystkich opcji użyj przycisku Dodaj aby wpisać ustawienia do listy. Dla wyłączenie alarmowania urządzenia bez kasowania wszystkich parametrów można użyć punktu Włącz alarm w dole okna, pozostawiając je nie zaznaczone. Strona 12 / 35

13 Alarmy harmonogram Podobnie jak w poprzedniej zakładce (Alarmy ustawienia), tutaj możemy ustawić wyświetlanie dowolnej kamery inicjowane danym zdarzeniem, ale dodatkowo ograniczone przedziałami czasowymi w każdym dniu tygodnia. Dla wybranego z lewej strony urządzenia, określamy rodzaj inicjacji alarmu w punkcie Type urządzenia. Dla każdego dnia tygodnia można wpisać dowolne przedziały czasu aktywności alarmu, lub użyć jednego z zapisanych już harmonogramów. Można oczywiście przyciskiem Edytuj harmonogram stworzyć nowy harmonogram. W części <Uaktywnij> wybieramy rejestrator a następnie kanał z którego ma być wyświetlany obraz, czas wyświetlania i ewentualnie prepozycję. Przyciskiem Dodaj zapisujemy ustawienia do listy. Strona 13 / 35

14 PS S Mapy ustawienia Funkcja mapy pozwala łatwiej zorientować się gdzie dana kamera jest zainstalowana i jaki obszar obserwuje. Aby skonfigurować mapy z rozmieszczonymi na nich kamerami należy użyć przycisku Edycja. W wyświetlonym oknie Tło dodajemy usuwany lub zmieniamy mapy na których będziemy dalej pracować. Aby stworzyć mapę użyj przycisku Dodaj, następnie wprowadź nazwę i tytuł zdjęcia. Przyciskiem Pokaż wskaż plik w formacie *.jpg z planem np. budynku. Po poprawnym wprowadzeniu obrazu mapy włączamy przycisk Urządzenia z lewej strony w dole okna. Mamy tutaj spis urządzeń zarejestrowanych w programie. Następie przytrzymując prawy klawisz myszki przeciągamy kamery z listy w odpowiednie miejsca tworzonej mapy. Prawym klawiszem myszki możemy wybrać opcję <Edycja> i odpowiednio skierować ikonę kamery. Po rozmieszczeniu kamer na mapie należy zapamiętać wszystkie ustawienia przyciskiem Zapisz mapy wraz z przypisanymi do nich kamerami możemy weryfikować przyciskiem Mapy w dole okna. Aby użyć tak skonfigurowanych map należy programu. włączyć przycisk Mapa w dole głównego okna Dekoder opcje do wykorzystania w przyszłości. Strona 14 / 35

15 Użytkownicy W tek zakładce wprowadzamy użytkowników mogących posługiwać się tym programem oraz nadajemy im odpowiednie uprawnienia. Aby wprowadzić nowego użytkownika do programu wybierz z listy Zarządzanie przycisk Użytkownicy a następnie Dodaj, ukaże się ekran jak powyżej. Wprowadzamy wszystkie wymagane dane użytkownika oraz zaznaczamy uprawnienia jakie powinien on posiadać, następnie <Zapisz> i <OK>. Listę użytkowników zawsze można sprawdzić i zmienić włączając to okno. Urządzenia Ta zakładka zawiera dane wszystkich urządzeń zarejestrowanych w programie. Aby dodać, zmienić lub zmodyfikować urządzenie włącz poniższe okno. Strona 15 / 35

16 PS S Po wyświetleniu okna Urządzenia użyj przycisku Dodaj aby wprowadzić dane rejestratora którego obrazy mają być wyświetlane w programie. Zakładka umożliwia zarządzanie urządzeniami: dopisywanie nowych, kasowanie i zmianę parametrów. Nagłówek i opis jest naszym własnym opisem dla urządzenie DDNS zaznaczamy jeżeli chcemy się łączyć z DVR przez serwer DDNS Port ustawiamy taki sam jak w rejestratorze (standardowo 37777) Typ urządzenia - dla rejestratora ustawiamy DVR Nazwa użytkownika i Hasło takie jak w rejestratorze Wpisz wszystkie wymagane parametry i naciśnij przycisk Zapisz a następnie OK. \ Za pomocą przycisków Import i Wyślij można zapisać w pliku *.xml wszystkie parametry urządzeń, lub je wprowadzić z wcześniej zapisanego pliku. Możemy również przeszukiwać sieć lokalną w poszukiwaniu nowych DVR po użyciu przycisku Szukaj. Dekoder ustawienia opcje do wykorzystania w przyszłości. SNVD zarządzanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Strona 16 / 35

17 Sekcja 3 cztery przyciski narożne: Pełne menu / Minimalizuj / Przełącz wielkość / Wyjście Pełne menu Po kliknięciu na ikonę pełne menu zobaczymy: Zmień hasło umożliwia zmianę hasła użytkownika programu. Do zmiany wymagane jest podanie starego hasła. Urządzenia: Zarządzanie Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Urządzenia>. Stan urządzeń Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Narzędzia> <Stan urządzeń>. Alarm: Alarm harmonogram Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarm harmonogram>. Alarm ustawienia Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarm ustawienia>. Włącz alarm Włączenie i wyłączenie wszystkich funkcji alarmowych Detekcja, Brak sygnału, Maskowanie, Alarm Aktywacja poszczególnych typów alarmu. Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarm ustawienia><włącz/wyłącz>. Nagrywanie: Nagrywanie harmonogramie - Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Nagrywanie harmonogram>. Nagrywanie według planu Włączenie lub wyłączenie nagrywania według planu. Strona 17 / 35

18 PS S Odtwórz: Okno 1 - Urządzenie rejestrujące W tym punkcie programu możemy poprzez sieć odtwarzać lub pobierać materiał zarejestrowany na poszczególnych rejestratorach.. Urządzenia w oknie wybieramy jeden z przypisanych rejestratorów oraz kamerę której nagrania chcemy odtwarzać. Typ urządzenia wybieramy rodzaj nagrań które chcemy wyszukać Kryteria wskazujemy przedział czasu, po użyciu przycisku Szukaj w dolnym oknie ukaże się spis rekordów spełniających nasze kryteria. Rezultat wyszukiwania kliknij dwukrotnie na wybrany rekord z listy a w zaznaczonym zielona ramką oknie rozpocznie się odtwarzania nagranego materiału. Można włączyć odtwarzanie w czterech oknach jednocześnie i mogą to być kamery z różnych rejestratorów. Można też wyświetlić jedną kamerę w całym oknie, zrobić zdjęcie lub włączyć dźwięk za pomocą przycisków funkcyjnych w górze okna. Pod oknem wyświetlania są dostępne przyciski umożliwiające włączenie pauzy, przyśpieszenie lub spowolnienie odtwarzania oraz wyłączenie odtwarzania. Przyciskiem można wybrać jeden z zapisanych wcześniej plików na dysku komputera i odtworzyć w zaznaczonym oknie Zakładka ta umożliwia również przegranie wybranych plików poprzez LAN na dysk komputera. W tym celu należy zaznaczyć plik w kolumnie SN okna Rezultat wyszukiwania po czym użyć przycisku Pobierz. Uwaga! W oknie Rezultat wyświetlania jest pokazywanych tylko 100 pierwszych rekordów z wyznaczonego okresu czasu. W czasie pobierania plików na dysk okno wyświetlania nagrań musi być wyłączone Strona 18 / 35

19 Postęp pobierania wielu plików można obserwować i modyfikować w ostatniej zakładce Pobierz okna Odtwórz Okno 2 - Zapis powiązany opcja do wykorzystania w przyszłości. Okno 3 - Nagrywanie lokalne Zakładka ta umożliwia wyszukanie uprzednio zarejestrowanych plików na dysku komputera np. w wyniku użycia funkcji Nagrywanie według planu Materiał na dysku komputera można filtrować w zależności od urządzeń z których pochodzi, typu nagrania oraz oczywiście przedziału czasu. Po wpisaniu parametrów pliku i użyciu przycisku Szukaj w oknie rezultat ukażą się pliki do wyboru. Podwójne kliknięcie rozpocznie odtwarzanie w wybranym oknie. Po zaznaczeniu wybranych plików można je skopiować do dowolnego katalogu w komputerze lub pamięci zewnętrznej, można też usunąć z dysku. Plany: Edycja planów - Funkcje opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Edycja planów> Pauza pozwala na chwilowe zatrzymanie realizacji planu (np. zatrzymuje przełączanie sekwencyjne obrazu w tym samym oknie) Mapa: Mapy ustawienia - Funkcje opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Mapy ustawienia> Pokaż mapę użycie tej funkcji powoduje wyświetlenia mapy z naniesionymi na nią ikonami kamer. Klikniecie ikony kamery powoduje wyświetlenie wybranego obrazu na żywo. Funkcja ta będzie dokładniej opisana w sekcji 5 - okno Mapa. Ustawienia: Opcje Okno ustawień podstawowych programu takich jak automatycznego uruchamiania się programu, ścieżek zapisu plików itp. Strona 19 / 35

20 PS S Dokładnie wszystkie funkcje będą opisane w sekcji 5 okno Ustawienia. Edycja planów- Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Edycja planów> Nagrywanie harmonogram - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Nagrywanie harmonogram> Alarmy ustawienia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarmy ustawienia> Alarmy harmonogram - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarmy harmonogram> Mapy ustawienia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Mapy ustawienia> Użytkownicy - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Użytkownicy> Urządzenia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Urządzenia> Dekoder ustawienia opcje do wykorzystania w przyszłości. SNVD zarządzanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Wylogowanie: funkcja ta powoduje rozłączenie się programu z wszystkimi zalogowanymi urządzeniami oraz wylogowanie dotychczasowego użytkownika programu. Po tej operacji może się zalogować następny użytkownik po podaniu loginu i hasła. Wyjście: powoduje całkowite wylogowanie urządzeń i użytkowników oraz zamknięcie programu. Pozostałe przyciski sekcji 3: Minimalizuj ekran programu zostanie zwinięty do paska uruchomionych programów i będzie w każdej chwili do wyświetlenia pod ikoną Przełącz wielkość przycisk ten zmienia wielkość wyświetlanego obrazu programu z pełnoekranowego do pomniejszonego i odwrotnie. Wyjście - powoduje całkowite wylogowanie urządzeń i użytkowników oraz zamknięcie programu. Strona 20 / 35

21 Sekcja 4 tryby podziału ekranu 1 Jakość wizji Wybór jakości przesyłanego obrazu (wysoka lub niska) 2 Real Time/ Fluent level Ustawienie priorytetu przesyłanego sygnału: Fluent /Rreal Time z naciskiem na płynność Smooth z naciskiem na wygładzanie obrazu 3 Tryb pełnoekranowy Przełączanie w tryb pełnoekranowy 4 Podziały okien 11 dostępnych trybów wyświetlania od 1 do 36 kanałów na jednym ekranie Sekcja 5 klawisze funkcyjne 1 Plany Wyświetla listę ustawionych planów. W tym miejscu możemy się szybko łączyć lub przełączać między planami. Moza też przez wybranie Pauza chwilowo zatrzymać realizację planu 2 Alarm Interfejs zarządzania alarmami. 3 Odtwórz Przejście do trybu wyszukiwania i wyświetlania zapisanego materiału 4 Mapa Przejście do trybu użycia map 5 Ustawienia Zmiana konfiguracji systemu Strona 21 / 35

22 PS S 2 - ALARM Po pierwsze wybieramy źródło pochodzenia alarmu: wszystkie, alarm, detekcja, brak sygnału, maskowanie, inne. Wybieramy również urządzenia z których będą pobierane informacje o zdarzeniach. Teraz widzimy szczegółowe informacje o wybranych zdarzeniach. 3 - ODTWÓRZ Przejście do trybu wyszukiwania i wyświetlania zapisanego materiału. Funkcje opisane już w Sekcji 3, zakładka <Pełne menu> <Nagrywanie> <Odtwórz>. 4 - MAPA Użycie przycisku Mapa spowoduje wyświetlenie mapy wraz z naniesionymi na nią ikonami kamer. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę kamery w wskazanym oknie wyświetli się obraz z kamery. Jeżeli są zdefiniowane funkcje alarmowe to obok ikony kamery będzie migać czerwony znacznik w momencie wystąpienia alarmu. Mapy można powiększać przesuwać strzałkami lub wyśrodkować za pomocą przycisków w prawej części okna. Mapy można też przesuwać z przytrzymaniem prawego klawisza myszki, lub wskazać miejsce w podglądzie całego plany w dole ekranu. Znaczkiem który wskazuje strzałka myszki na obrazku można wyświetlić skład przypisanych kamer widoczny z Strona 22 / 35

23 prawej strony planu. Strzałkami z lewej strony w dole ekranu można przełączać obrazy poszczególnych map. Klikając prawym klawiszem na planie można w szybki sposób przejść do funkcji Mapy ustawienia w celu naniesienia zmian na mapach. 5 - USTAWIENIA Zmień hasło opcja zmiany hasła dla aktualne zalogowanego użytkownika. Aby zmienić hasło należy podać stare, a następnie nowe hasło i jeszcze raz powtórzyć nowe hasło. Opcje zmiana podstawowych parametrów programu. System Base Setting: Język do wyboru polski lub angielski Sześć opcji zachowania się programu po jego uruchomieniu włącznie z automatycznym startem po uruchomieniu systemu operacyjnego. Hot Key setup możliwość przypisania jednej z dwunastu funkcji do wpisanego skrótu klawiszowego Wyświetl listę w prawej karcie która zakładka sekcji 2 po starcie ma być rozwinięta Wyświetl alarmy rodzaj alarmów wyświetlanych po starcie. Record Base Setting: Ścieżka zapisu zdjęć - można wskazać katalog gdzie mają być zapisywane zdjęcia Powtarzana nazwa pliku można skonfigurować z jakich członów będzie składać się nazwa zapisywanych zdjęć Ścieżka zapisu pliku - można wskazać katalog gdzie ma być zapisywany materiał filmowy Powtarzana nazwa pliku można skonfigurować z jakich członów będzie składać się nazwa Strona 23 / 35

24 PS S zapisywanych plików filmowych Powtarzana nazwa pliku dla ściąganego materiału nazwa plików z archiwizacji Minimalna pojemność dysku określa ile MB dysku jest zarezerwowane do zapisu materiału Czas zapisu - deklarowany czas zapisu dla lokalnej rejestracji Auto Start Monitor Setting: Auto-start harmonogram automatyczne włączenie wskazanego harmonogramu po starcie programu Auto-start zadanie automatyczne włączenie wskazanego planu po starcie programu Uruchom ostatni program uruchomi się z ostatnio używanymi ustawieniami Sync Time Setting: Wyznaczanie dni i godziny synchronizacji czasu rejestratora z komputera, oraz opcja czy ma nastąpić restart urządzenia. Alarm Record Base Setting: określenie ile maksymalnie ma być przechowywanych informacji o alarmach i końcu alarmów, oraz jak często lista ma być odświeżania. * Gwiazdkami są oznaczone opcje włączone fabrycznie. Sekcja 6 Stan urządzeń 1 Nazwa urządzenia zapisana w programie. W nawiasie jest podana ilość wejść urządzenia 2 Poprawność pracy dysków. W przypadku usterki dysku ta ikona będzie w kolorze czerwonym 3 Miejsce do zapisu na dysku. W przypadku zapełnienia dysku ta ikona będzie czerwona 4 Poprawność kodowania i dekodowania. W przypadku problemów z kodowaniem przy tej ikonie będzie czerwony znak X 5 Zapalony na zielono punkt sygnalizuje że ten kanał rejestratora jest aktualnie zapisywany. 6 Zapalony na czerwony punkt sygnalizuje że jest naruszone wejście alarmowe dla tego kanału. 7 Zapalony na niebieski punkt sygnalizuje zadziałanie detekcji ruchu w tym kanale. 8 Adres IP zalogowanego urządzenia Jeżeli będzie jednocześnie zalogowanych kilka urządzeń, ta sekcja będzie się zmieniać sekwencyjnie. Strona 24 / 35

25 Zdalna konfiguracja urządzenia W głównym oknie klikając prawym klawiszem myszki na wybranym urządzeniu mamy możliwość wejścia w konfigurację parametrów tego urządzenia. Następnie wyświetli się konfiguracja poszczególnych parametrów rejestratora. Niektóre pozycje mogą się trochę różnić od opisanych, jest to uzależnione od wersji oprogramowania rejestratora. Kolejne podpunkty w tej zakładce umożliwiają (uprawnionym użytkownikom) zdalne konfigurowanie parametrów: rejestracji, zdarzeń alarmowych, reakcji, zarządzanie systemem i użytkownikami. Podpunkty wyglądają następująco, w lewej kolumnie w prawej są informacje lub opcje ustawień: INFO: Version - w prawej ramce zostaną wyświetlone informacje o wyposażeniu DVR-a. HDD Info - Informacje o zainstalowanych dyskach. Log zdarzenia systemowe, można je filtrować według typów, zapisać w komputerze lub usunąć. Strona 25 / 35

26 PS S SETTING (ustawienia) w oknie zostaną wyświetlone następujące znaczniki: General (główne) Czas systemowy: Tutaj można modyfikować parametry czasu. Data format: proszę wybrać z listy. Data separator: do wyboru lub /. Time format (format czasu): do wyboru tryby dwunasto- lub dwudziesto-cztero godzinny. HDD full: tutaj są dwie opcje: zatrzymanie nagrywania po zapełnieniu dysku lub nadpisywanie najstarszego materiału. Pack duration: tutaj określamy jak duże pliki mają być tworzone na dysku. Domyślnie jest 60 minut. Numer urządzenia: Tu nadaje się numer logiczny urządzeniu. Niezbędny jeżeli zamierza się sterować urządzeniem lub kilkoma zdalnie. Standard video: PAL Nie zapomnij zapisać parametrów po modyfikacji. Encode (ustawienia kodowania) Strona 26 / 35

27 Ustawienia kodowania zawierają następujące znaczniki które można konfigurować: Chanel (kanał): tu należy wybrać ustawiany kanał Chanel Name (nazwa kanału): można zmienić nazwę kanału Normal Stream : strumień który definiuje jakość związaną z rejestracją i siecią LAN Extra Stream: strumień który definiuje jakość związaną siecią LAN AV Enable : Domyślnie system jest ustawiony aby nagrywał tylko obraz. Jeżeli rejestrator ma nagrywać również dźwięk trzeba go włączyć ręcznie zaznaczając Audio. Resolution (rozdzielczość): D1/ Half D1/Dual CIF/ CIF FPS (ilość ramek): zakres wyboru wynosi 1F/s do 25F/s (PAL) i 1F/s do 30F/s (NTSC). Compression (kompresja): tu są do wyboru dwa tryby: H264 lub MPEG4. Bit Rate: tu są do wyboru dwie opcje: CBR (stały strumień danych) i VBR (zmienny strumień danych). W trybie VBR możesz wybrać z listy jakość obrazu. Schedule (terminarz) zawiera następujące interfejsy. Kiedy rejestrator włączamy jest zaprogramowany aby rejestrował obrazy w trybie 24h (ciągle). Za pomocą tego interfejsu można zmienić kryteria nagrywania: ciągłe (R), detekcja ruchu (M), pobudzenie wejścia alarmowego. Chanel (kanał nr wejścia): wybierz numer kanału (wejścia) dla którego chcesz zmienić parametry rejestracji. Możesz je ustawić niezależnie dla każdego dnia tygodnia po naciśnięciu ikony Set. Ustawienia dotyczą jednego dnia (00:00 do 24:00). Po zakończeniu ustawiania parametrów dla każdego kanału należy je zapisać (save). Strona 27 / 35

28 PS S Prerecod: domyślnie 4 s, jest to opcja umożliwiająca nagranie sytuacji przed wystąpieniem alarmu (aktywacją detekcji ruchu lub pobudzenia wejścia alarmowego). Obraz zanim zostanie zapisany na dysku znajduje się w pamięci urządzenia (buforze). Bufor może pomieścić ok 4 s (zależy do wielkości pliku). Może to zostać zapisane na dysku nadmiarowym (redundancyjnym). Okres: rejestrator posiada 6 okresów do ustawienia. Należy wybrać z listy odpowiedni okres. RS232 (interfejs szeregowy) W tym miejscu ustawiamy parametry interfejsu, tak aby były zgodne z zewnętrznym urządzeniem sterującym. Nie zapomnij zapisać parametrów po modyfikacji. Strona 28 / 35

29 Network (interfejs sieciowy) Zawiera kilka znaczników i wygląda następująco: MAX TCP: tu możesz ustawić maksymalną liczbę osób które mogą się zalogować. Możesz ustawić wartości od 1 do 10. TCP port: domyślny port to 37777, port jest tylko dla UDP. HTTP port: domyślnie 80. Strategy: tu można ustawić priorytet transferu. Na czym bardziej klientowi zależy: na płynności (fluency) czy jakości obrazu (quality). Remote Host : Tu można zdefiniować jak zdalnie połączyć się z urządzeniem poprzez internet (PPOE lub DYNDNS). Mul-DynDns jeżeli chcemy uruchomić dostęp do urządzenia przez internet nie mając stałego adresu IP można tu ustawić parametry 5 serwerów DynDns. Strona 29 / 35

30 PS S FTP w tej zakładce możemy zdefiniować parametry serwera plików na który rejestrator będzie zrzucał zapisany materiał. Cały bądź z poszczególnych kamer lub według harmonogramu który tu zdefiniujemy. Ustawienia alarmów Ważne, zanim zaczniesz ustawiać parametry wejść alarmowych, podłącz wszystkie potrzebne urządzenia wejść i wyjść, następnie naciśnij zapisz. Event type (zdarzenia): wybierz zdarzenie z opuszczanej listy: alarm lokalny, alarm sieciowy, podczerwień. W tej wersji urządzenia jest tylko dostępny alarm lokalny. Alarm in (wejścia alarmowe): wybierz odpowiednie wejście które będzie powiązane z kanałem rejestracji. Typ: do wyboru normalnie zwarte lub rozwarte. Strona 30 / 35

31 Record Chanel (nagrywanie kanału): wybierz który kanał ma być nagrywany kiedy alarm zostaje pobudzony. Ważne, musisz ustawić również w powiązaniach w DVR dla trybów nagrywania w interfejsie ręcznego nagrywania. Alarm out (wyjście alarmowe): wybierz które wejście ma zostać uaktywnione jeżeli zostanie pobudzony kanał (detekcja ruchu). Uwaga na wyjściu nr 6 może pojawić się 12V. Local tip (wyświetlanie wiadomości): system może wyświetlić wiadomość o zaistniałym alarmie na lokalnym komputerze jeżeli uaktywnisz tę funkcję. system może wysłać informację o alarmie. PTZ aktywacja: tutaj można wybrać ustawienie jak ruchomy punkt kamerowy ma zareagować na zdarzenie alarmowe (np. ustawić się na pozycję nr1.) Tour (trasa): Tu można odblokować tę funkcję, kiedy alarm wystąpi system udostępnia kilka tras. Detekcja Interfejs detekcji wygląda następująco i zawiera następujące znaczniki: Event type (typ zdarzenia): detekcja ruchu, zanik sygnału, maskowanie kamery. Chanel (kanał) : należy wybrać kanał z opuszczanej listy Record chanel (kanał nagrywania): tu można dokonać wyboru które kanały będą nagrywane w momencie wystąpienia zdarzenia. Period: tu można ustawić przedziały czasowe kiedy funkcja ma być aktywna. Sensitivity (czułość): do wyboru 6 poziomów, 6-ty jest najwyższym. Region: jeżeli wybierzesz tryb detekcji ruchu to naciskając na przycisk możesz określić obszar detekcji. Klikając na prawy klawisz myszy możesz przejść do trybu pełnoekranowego. Nie zapomnij kliknąć ok aby zapisać zmiany. Alarm out (wyjście alarmowe): tu można wybrać wyjście, które ma być uaktywnione gdy wystąpi alarm. Local Tip (wyświetlanie wiadomości): system może ostrzec o wystąpieniu alarmu, wyświetlając informację jeżeli odblokujesz tę funkcję. Mail: system może wysłać informację o alarmie. PTZ action: tu można ustawić reakcję puntu kamerowego na zaistniałe zdarzenie. Po wybraniu opcji set mamy do wyboru: Never (nic nie rób), Preset (ustaw się na Strona 31 / 35

32 PS S pozycji), Auto-Tour (autopan), Patern (trasa). Jest też wybór adresu punktu kamerowego. Pan / Tilt / Zoom Te ustawienia dotyczą interfejsu RS-485. Tylko w ten sposób można sterować ruchomymi punktami kamerowymi za pomocą rejestratora. Przed konfiguracją proszę prawidłowo ustawić adres i sprawdzić poprawność wykonanych połączeń. Chanel (kanał): wybierz kanał do którego jest podłączony. Protokół: wybierz odpowiedni protokół (np. Pelco). Adres: ustaw odpowiedni adres głowicy. Baud rate: wybierz odpowiednią wartość, domyśla wartość wynosi Data bit: domyślnie jest 8. Stop bit: domyślnie jest 1. Parity: domyślnie none. Strona 32 / 35

33 Tools (narzędzia) Tu można wykonać operacje eksportu lub importu ustawień rejestratora. Opcja Save ConfigData zachowuje konfigurację na dysku lokalnym komputera który się połączył. Load ConfigData wczytuje konfigurację z dysku połączonego komputera do urządzenia. ADVANCED - Funkcje zaawansowane Account (konto): tu można tworzyć użytkowników, grupy, nadawać im uprawnienia. Wybierając ikonę Add user dodajemy użytkownika, z opuszczanej listy wybieramy które funkcje mają być dla niego dostępne lub nie. Add Group tworzymy grupy użytkowników, w podobny sposób nadajemy im uprawnienia. Strona 33 / 35

34 PS S ADVANCED CONTROL (zaawansowane sterowanie): tu można wybrać które kanały mają być nagrywane i jak. Schedule zgodnie harmonogramem, manual ręcznie, stop nie nagrywane. Można też uaktywnić zdalnie wyjścia alarmowe (Alarm output chanel). HDD MANAGMENT (zarządzanie dyskami): w tej zakładce konfiguruje się dyski podłączone w rejestratorze ich funkcje oraz przeznaczenie. Można również usunąć zapis z dysku zaznaczając opcję clear data. Strona 34 / 35

35 VIDEO MATRIX: OPCJA NIEDOSTĘPNA. SNAP & WATERMARK: OPCJA NIEDOSTĘPNA. AUTO MAINTAIN: w tej opcji można ustawić kiedy rejestrator ma się automatycznie przeładować oraz można zdeklarować cykliczne kasowanie dysków np. co 31dni. Strona 35 / 35

PSS. Professional Surveillance Software V4.04/64 okna. Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx

PSS. Professional Surveillance Software V4.04/64 okna. Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx Professional Surveillance Software V4.04/64 okna Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415 SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415 1 S t r o n a Instrukcja obsługi oprogramowania zdalnego. 1.Instalacja 1.Pobierz i rozpakuj oprogramowanie z adresu Login: monitoring Hasło:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę 1. Aplikacje niezbędne do obsługi kamery.str 2 Pierwsze uruchomienie kamery..str 3 a)rejestracja konta w aplikacji yoosee Str 4 b)połączenie kamery z

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Smart Professional Surveillance System. Instrukcja użytkownika. Version 1.0.3

Smart Professional Surveillance System. Instrukcja użytkownika. Version 1.0.3 Smart Professional Surveillance System Instrukcja użytkownika Version 1.0.3 Spis treści 1 PRZEGLĄD I ŚRODOWISKO PRACY... 1 1.1 Przegląd... 1 1.2 Środowisko pracy... 1 2 INSTALACJA... 2 2.1 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podglądania obrazu z kamer na komputerach zarówno w sieci lokalnej jak i przez internet

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1

ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 Instrukcja obsługi ActionFX oprogramowanie do sterowania efektami platform i kin 7D V1.0.1 1 ActionFX to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie platformami efektowymi i efektami w kinach

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

CMS Professional 4. Instrukcja użytkownika

CMS Professional 4. Instrukcja użytkownika CMS Professional 4 Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1.0 (Maj 2017) Poniższa instrukcja dotyczy aplikacji CMS PROFFESIONAL 4.0. Build 0.9.9-1 - ALNET SYSTEMS 1. Spis treści 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji (dla Iphone) Instrukcja instalacji kamery na telefon Iphone Sposób instalacji: Pobranie programu - wejdź do APP Store i wyszukaj aplikacje ipcamerahbp.

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji (dla telefonów z Android) Instrukcja instalacji kamery na telefon z systemem Android Dwa sposoby instalacji: Sposób 1: Znajdź na płycie CD-ROM i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI120-1080P-X18 PTZ-CVI60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Opis programu Plugin FortisWeblo_en_V111_14_14012012 po instalacji w dekoderze, pozwala na podgląd przez stronę www następujących parametrów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo