PSS. Professional Surveillance Software V4.04/64 okna. Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSS. Professional Surveillance Software V4.04/64 okna. Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx"

Transkrypt

1 Professional Surveillance Software V4.04/64 okna Instrukcja oprogramowania dla rejestratorów serii 4xx i 5xx Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Instrukcja jest napisana z należytą starannością. Ze względu na stały postęp i aktualizacje oprogramowania funkcjonalność, wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wersja 4.04 pl/ 64 okna Strona 1 / 42

2 PS S Instalacja i upgrade. Proszę rozpakować plik do katalogu na dysk. Po rozpakowaniu, w katalogu będą dwa pliki: setup.exe i Pro Surveillance System.msi. Proszą dwa razy kliknąć setup.exe rozpocznie się instalacja. Proszę wybrać next aby kontynuować instalację. Strona 2 / 42

3 Proszę wypełnić odpowiednie dane: Name użytkownik programu, Organization firma. Aby kontynuować należy wybrać next. Kolejne okno przedstawia domyślną lokalizację instalacji programu oraz sposób instalacji. Jeżeli zostanie wybrana opcja Just me to znaczy, że program będzie dostępny tylko dla użytkownika który go zainstalował. Jeżeli wybrana zostanie opcja Evryone, oznacza to, że każdy użytkownik komputera (z prawami administratora) będzie mógł uruchomić i korzystać z tego programu. Kontynuacja po wybraniu przycisku next. Strona 3 / 42

4 PS S Potwierdzamy wybierając next i rozpoczyna się instalacja się rozpoczyna. Po zakończeniu instalacji pojawi się ekran końcowy, należy wybrać Close (zamknij). Program jest gotowy do uruchomienia. Strona 4 / 42

5 Funkcje programu Program Professional Surveillance System () udostępniany jest wraz z rejestratorami serii K2 serii 4xx i 5xx. Umożliwiające podgląd obrazów na żywo z wielu rejestratorów (obsługuje kilka monitorów podłączonych do PC), zdalny dostęp do konfiguracji urządzeń, rejestrację na pamięciach masowych (zainstalowanych w komputerze oraz sieciowych) wspiera również integrację z kamerami IP, rejestratorami NVR, tego samego producenta co DVR. Wymagania sprzętowe oprogramowania System operacyjny: Windows 2000 / XP /Windows 2003/ Windows Vista/ Windows 7 CPU: 2.4GHz lub szybszy Karta graficzna: Niezależna karta i wsparcie dla DirectX 8.0c lub wyższej wersji. Pamięć: 1GB lub więcej Wyświetlania: 1024*768 lub więcej Interfejs Kliknij dwukrotnie na ikonę programu następujący ekran., po uruchomieniu pojawi się Fabryczne hasło: admin, login: admin. Jeżeli nie chcemy za każdym razem wpisywać użytkownika i hasła, zaznaczamy zapisz hasło. System Windows zapamięta te ustawienia. Następnie wybieramy OK. Po zalogowaniu ukaże się główny interfejs graficzny. Strona 5 / 42

6 PS S Sekcja 1 aktualnie wyświetlane okno. Okno w którym pojawia się obraz. Przez kliknięcie na tym polu zostaje ono zaznaczone zieloną obwódką. Jeżeli wybierzemy kamerę to obraz pojawi się właśnie w takim zaznaczonym polu. W prawym górnym rogu widoczne są od lewej strony: 1 Cyfrowe powiększenie 2 ikonki: Cyfrowe powiększenie zaznaczonej części obrazu. Zaznaczamy myszką trzymając lewy klawisz myszy. Powrót do wyświetlania całego obrazu po kliknięciu prawym klawiszem myszy. Zmień tryb wyświetlania Kliknięcie na tą ikonkę wyświetli okno na całym dostępnym Strona 6 / 42

7 ekranie. Kolejne kliknięci przywróci wcześniejszy podział 3 Nagrywaj lokalnie Kliknięcie spowoduje zapisywanie obrazu na żywo z danej kamery na dysku lokalnym komputera. 4 Zdjęcie Kliknięcie spowoduje zapisywanie aktualnego obrazu jako zdjęcia (*.jpg) na dysku lokalnym 5 Fonia Włączenie i wyłączenie toru fonii 6 Zamknij Zamyka połączenie z kamerą Sekcja 2 prawy pasek narzędzi - lista urządzeń. W liście urządzeń są wyświetlane wszystkie zapamiętane w programie rejestratory, oraz aktualnie włączone strumienie obrazu. Jeżeli strzałka wskazuje wybrane urządzenie, to prawym klawiszem można wywołać następujące Menu: Wyloguj zakończenie łączności z urządzeniem Cechy parametry połączenia Komunikacja głosowa wybór sposobu kodowania sygnału Audio. Do wyboru: HaveHead PCM, G711a, G711u. Zaawansowane : Synchronizacja czasu z PC, Uruchom ponownie (Restart) oraz Konfiguracja urządzenia. Konfiguracja przez sieć będzie opisana na końcu instrukcji. Strona 7 / 42

8 PS S PTZ Sterowanie W tej zakładce jest dostępny wirtualny pulpit do sterowania kamerami obrotowymi. Jeżeli chcesz użyć funkcji sterowania PTZ upewnij się czy: - wybrana kamera jest kamerą obrotową - twoje uprawnienia pozwalają na sterowanie PTZ - jeśli kamera nadal nie chce działać sprawdź ustawienia komunikacji RS485 dla tej kamery. Przycisk kłódki pozwala na dowolne umieszczenie na ekranie sekcji sterowania kamerami obrotowymi. Krok: ustawienie szybkości poruszania kamery, do dyspozycji jest 8 ustawień. Do dyspozycji jest osiem strzałek kierunkowych do obracania w górę, dół, lewo i prawo oraz w kierunkach pośrednich. Pomiędzy strzałkami znajduje się okrągły przycisk umożliwiający wybranie za pomocą myszki obszaru do którego ma skierować się kamera. Za pomocą kółka w myszce można płynnie regulować przybliżenie kamery. Uwaga ta funkcja działa tylko z kamerami sterowanymi w protokole DH-1 lub DH-2. U dołu sekcji jest sześć przycisków służących do regulacji przybliżenia (Zoom), ostrości i przysłony kamery PTZ. PTZ Zaawansowane Zakładka ta umożliwia włączenie różnego rodzaju automatycznych ruchów kamery oraz wysterowania dodatkowych wyjść. Odwróć przycisk umożliwia obrót modułu kamery w momencie patrzenia dół. Wyjście przycisk pozwala włączyć lub wyłączyć poszczególne wyjścia wykonawcze w kamerze. W pomocniczym okienku należy najpierw wpisać numer wyjścia którym chcemy sterować. Auto scan funkcja do automatycznego ruchu w poziomie kamery pomiędzy zadeklarowanymi punktami. Po użyciu przycisku Auto scan mamy możliwość zadeklarowania miejsca które obserwuje kamera jako lewego lub prawego punktu krańcowego. Możemy też włączyć lub wyłączyć funkcje Auto scan. Auto pan W tej funkcji kamera obraca się ciągle w koło do ponownego użycia przycisku Auto pan. Światło przycisk włączenia dodatkowego oświetlenia przy kamerze Strona 8 / 42

9 Wycieraczka przycisk włączenia i wyłączenia wycieraczki na obudowie. Prepozycja Funkcja umożliwiająca zapisywanie ustawień pozycji kamery oraz przybliżenia. W oknie z numerem należy wybrać odpowiednią prepozycję i po użyciu przycisku Do pozycji, kamera automatycznie ustawi się w zapisanej pozycji. Aby dla aktualnie wyświetlanego obrazu przypisać wybraną prepozycję należy nacisnąć przycisk Ustawienia. Auto tour (trasa prep) Za pomocą tej funkcji można wybrane prepozycje ułożyć w ciąg, i po włączeniu przycisku Uruchom kamera będzie się przemieszczać pomiędzy zapisanymi prepozycjami. Aby dodać wyświetlana prepozycję do danej funkcji Auto tour należy nacisnąć Ustawienia po czym Dodaj do trasy. Podobnie aby usunąć prepozycję z Auto tour wybieramy Usuń z trasy. Trasa śledzenia Funkcja ta umożliwia nagranie a następnie odtwarzanie ciągu czynności. Aby nagrać trasę wybieramy Ustawienia a następnie Rozpocznij nagrywanie trasy śledzenia'. Od tego momentu wszelkie ruchy kamery zostaną zapamiętane do czasu użycia przycisku Zakończ nagranie trasy śledzenia. Narzędzia Włącz harmonogram Tym przyciskiem można włączyć lub wyłączyć nagrywanie na lokalnym komputerze zadeklarowane w zakładce <Zarządzanie><Nagrywanie harmonogram>. NVD sterowanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Log Lista Pod tą zakładka można sprawdzić operacje wykonane w danym rejestratorze. W tym zestawieniu są dostępne takie informacje jak: nazwa urządzenia; dodatkowy opis; adres IP; stan logowania; status zapisu; dyski twarde; pojemność do zapisu; alarmy; detekcja; brak sygnału; maskowanie. Wyświetlanie zdarzeń alarmowych - wywołuje ekran zdarzeń alarmowych. Wszystkie wyjścia funkcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie wyjść alarmowych. Ustawienia kolorów Dla każdego okienka podglądu można ustawić indywidualne parametry obrazu. Mamy tutaj możliwość regulacji: jasności ostrości nasycenie kolorów korekta barwy Wszystkie ustawienia można sprowadzić do nastaw fabrycznych. Strona 9 / 42

10 PS S Głośność W tej zakładce mamy możliwość regulacji parametrów Audio. Możemy tutaj regulować: głośność dźwięku w głośniku czułość mikrofonu Przyciskiem Wyłącz dźwięk alarmu możemy wyłączyć alarm. Konfiguracja Znajduje się tutaj szereg funkcji które wzbogacają możliwości programu i czynią go bardziej funkcjonalny. Definicje wyświetlania Zakładka ta pozwala na stworzenie i zapisanie schematów wyświetlania obrazów na ekranie monitora komputera. Można tworzyć tutaj szereg definicji wyświetlania oraz je modyfikować. Do każdego planu wyświetlania obrazów można przypisać kamery z dowolnych urządzeń wpisanych do Listy Urządzeń. Każdy istniejący ekran można zapisać w postaci pliku *.xml w komputerze za pomocą przyciski Wyślij. Podobnie można wpisać do programu wcześniej zapisany plan w pliku *.xml, aby to zrobić użyj przycisku Import. Aby utworzyć ekran należy użyć przycisku Nowy, wyświetli się następujące okno. Strona 10 / 42

11 Nazwa nadajemy nową dowolna nazwę podziału ekranu (która nam się będzie kojarzyć) Podział ekranu wybieramy na ile okienek ma się podzielić nasz ekran. Do wyboru jest podział na 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 25 i 36, oraz pełny ekran. Okno do poszczególnych okien przypisujemy kamery z Listy urządzeń. Przypisania dokonujemy wybierając kamerę z listy urządzeń (prawa strona) i przeciągając myszką z przytrzymaniem lewego klawisza, do okienka Kamera tak jak na przykładzie. ID kamery program automatycznie nada dla tej kamery kod ID. Zostań (s) do jednego okna może zostać przypisanych kilka kamer. Będą one wtedy wyświetlane sekwencyjnie z czasem przełączania ustawionym w tym oknie. Prepozycja jeżeli przypisywana kamera jest kamera obrotową, to można przypisać w jakiej prepozycji ma się ustawić w momencie uruchamiania planu. Który strumień w tym oknie można ustawić z którego strumienia w rejestratorze chcemy korzystać dla wyświetlania kamery. Aby zapamiętać kamerę dla danego okna z tymi ustawieniami należy użyć każdorazowo przycisku Dodaj, dopiero wtedy kamera zostanie wpisana do Listy kanałów na monitorze po prawej stronie wyświetlanej ramki. Zmień użyj tego przycisku aby zmienić parametry już wpisanej kamery Usuń aby usunąć pozycje użyj tego przycisku Góra/Dół przyciski służące do uporządkowania kamer przypisanych do tego samego okna. Aby wyjść z edycji i zapamiętać ustawienia użyj przycisku OK. Do szybkiego wywołania (wcześniej zdefiniowanych ekranów) należy wybrać ikonę Strona 11 / 42

12 PS S Ekran, lewy dolny róg głównego okna ekranu. Po jej wybraniu pokaże się lista zdefiniowanych podziałów, wystarczy wybrać ten który chcemy oglądać. W ten sposób można przygotować wiele wzorców wyświetlania z różnych rejestratorów. Nagrywanie harmonogram Zakładka ta służy do ustawienia nagrywania na lokalnym komputerze lub zamapowanym dysku sieciowym, materiału z wybranych kamer, w okresach zadeklarowanych w harmonogramie. Aby dodać kamerę do nagrywania użyj przycisku Dodaj. Ukaże się następujący ekran. Urządzenie wybieramy zapisane urządzenie z rozwijanej listy. Kanał okienko do wybrania kamery podłączonej do wcześniej wybranego urządzenia Następnie zaznaczamy jeden z wybranych harmonogramów, i strzałką pośrodku przypisujemy go do danego dnia tygodnia. Jeżeli codziennie chcemy nagrywać według Strona 12 / 42

13 tego samego harmonogramu użyj przycisku <-Tydzień. Ustawienia zapisz przyciskiem OK. Jeżeli trzeba stworzyć nowy typ harmonogramy z innymi przedziałami czasowymi nagrań należy kliknąć przycisk Edytuj harmonogram. Dla stworzenia nowego typu należy wpisać nagłówek harmonogramu, po czym uaktywnią się okienka czasowe. Dla poszczególnych okresów dnia można wpisać do sześciu różnych przedziałów czasowych nagrywania. Po wpisaniu okresów użyj przycisku Dodaj, nowy typ harmonogramu ukaże się wtedy w spisie z prawej strony okna. Dla wprowadzenia zmian w istniejącym harmonogramie użyj przycisku Zmień po wprowadzeniu poprawek. Alarmy reakcja Ta zakładka programu służy do zarządzania różnego pochodzenia alarmami pobudzonymi w zadeklarowanych urządzeniach. Strona 13 / 42

14 PS S Okno 1 Alarmy reakcja Tu definiujemy sygnały dźwiękowe dla rozróżnienia zdarzeń alarmowych oraz definiujemy priorytet zdarzenia. Alarm może być wywołany przez: Detekcję ruchu, Brak sygnału, Alarm na wejściu rejestratora, Maskowanie kamery. Strona 14 / 42

15 Dla każdego typu można przydzielić inny dźwięk który będzie słyszany w głośniku w momencie wystąpienia. Można też zadeklarować czy dany alarm ma być zapisywany w dzienniku alarmów. Dla zapisania wszystkich ustawień naciśnij przycisk Zastosuj. Dla każdej kamery z zapisanych urządzeń, można przypisać alarmy które mają być generowane w programie. Każda kamera może generować alarm z :detekcji ruchu, przy braku sygnału, w przypadku maskowania lub z wejścia fizycznego w rejestratorze. Okno 3 Reakcja W momencie zaistnienia sytuacji alarmowej dla danej kamery, na ekranie komputera w programie może zostać wyświetlony obraz tej kamery lub dowolnej innej z listy urządzeń. Aby zdefiniować takie działanie należy wskazać urządzenie w oknie z lewej strony, następnie wybrać typ alarmu w okienku Typ (detekcja, brak sygnału, maskowanie). Następnie z prawej strony wybieramy kanał video który ma być wyświetlony (dowolny z listy wszystkich urządzeń) i okno w którym ma się pojawić obraz. Punkt Zostań określa jak długo jest wyświetlany obraz. Dla kamer obrotowych można dodatkowo zadeklarować prepozycje w którą ma się ustawić kamera. W punkcie Przywróć poprzedni obraz po zakończeniu alarmu deklarujemy że po upływie wpisanego czasu obraz na komputerze wróci do poprzednio wyświetlanych obrazów. Zaznaczenie punktu Wyświetl informację o alarmie określa czy na obrazie ma się pojawić dodatkowy znacznik alarmu. Po zadeklarowaniu wszystkich opcji użyj przycisku Dodaj aby wpisać ustawienia do listy. Strona 15 / 42

16 PS S W zakładce alarm informacje opis można wpisać dodatkowe informacje. Strona 16 / 42

17 Alarmy definiowanie nagrań alarmowych Podobnie jak w poprzedniej zakładce (Alarmy ustawienia), tutaj możemy ustawić wyświetlanie dowolnej kamery inicjowane danym zdarzeniem, ale dodatkowo ograniczone przedziałami czasowymi w każdym dniu tygodnia. Dla wybranego z lewej strony urządzenia, określamy rodzaj inicjacji alarmu w punkcie Type urządzenia. Dla każdego dnia tygodnia można wpisać dowolne przedziały czasu aktywności alarmu, lub użyć jednego z zapisanych już harmonogramów. Można oczywiście przyciskiem Edytuj harmonogram stworzyć nowy harmonogram. W części <Uaktywnij> wybieramy rejestrator a następnie kanał z którego ma być wyświetlany obraz, czas wyświetlania i ewentualnie prepozycję. Przyciskiem Dodaj zapisujemy ustawienia do listy. Strona 17 / 42

18 PS S Mapy ustawienia Funkcja mapy pozwala łatwiej zorientować się gdzie dana kamera jest zainstalowana i jaki obszar obserwuje. Aby skonfigurować mapy z rozmieszczonymi na nich kamerami należy użyć przycisku Edycja. W wyświetlonym oknie Tło dodajemy usuwany lub zmieniamy mapy na których będziemy dalej pracować. Aby stworzyć mapę użyj przycisku Dodaj, następnie wprowadź nazwę i tytuł zdjęcia. Przyciskiem Pokaż wskaż plik w formacie *.jpg z planem np. budynku. Po poprawnym wprowadzeniu obrazu mapy włączamy przycisk Urządzenia z lewej strony w dole okna. Mamy tutaj spis urządzeń zarejestrowanych w programie. Następie przytrzymując prawy klawisz myszki przeciągamy kamery z listy w odpowiednie miejsca tworzonej mapy. Prawym klawiszem myszki możemy wybrać opcję <Edycja> i odpowiednio skierować ikonę kamery. Po rozmieszczeniu kamer na mapie należy zapamiętać wszystkie ustawienia przyciskiem Zapisz mapy wraz z przypisanymi do nich kamerami możemy weryfikować przyciskiem Mapy w dole okna. Aby użyć tak skonfigurowanych map głównego okna programu. należy włączyć przycisk Mapa w dole Dekoder opcje do wykorzystania w przyszłości. Strona 18 / 42

19 Użytkownicy W tek zakładce wprowadzamy użytkowników mogących posługiwać się tym programem oraz nadajemy im odpowiednie uprawnienia. Aby wprowadzić nowego użytkownika do programu wybierz z listy Zarządzanie przycisk Użytkownicy a następnie Dodaj, ukaże się ekran jak powyżej. Wprowadzamy wszystkie wymagane dane użytkownika oraz zaznaczamy uprawnienia jakie powinien on posiadać, następnie <Zapisz> i <TAK>. Listę użytkowników zawsze można sprawdzić i zmienić włączając to okno. Urządzenia Ta zakładka zawiera dane wszystkich urządzeń zarejestrowanych w programie. Aby dodać, zmienić lub zmodyfikować urządzenie włącz poniższe okno. Strona 19 / 42

20 PS S Po wyświetleniu okna Urządzenia użyj przycisku Dodaj aby wprowadzić dane rejestratora którego obrazy mają być wyświetlane w programie. Zakładka umożliwia zarządzanie urządzeniami: dopisywanie nowych, kasowanie i zmianę parametrów. Nagłówek i opis jest naszym własnym opisem dla urządzenie DDNS zaznaczamy jeżeli chcemy się łączyć z DVR przez serwer DDNS Port ustawiamy taki sam jak w rejestratorze (standardowo 37777) Typ urządzenia - dla rejestratora ustawiamy DVR Nazwa użytkownika i Hasło takie jak w rejestratorze Wpisz wszystkie wymagane parametry i naciśnij przycisk Zapisz a następnie OK. \ Za pomocą przycisków Import i Wyślij można zapisać w pliku *.xml wszystkie parametry urządzeń, lub je wprowadzić z wcześniej zapisanego pliku. Możemy również przeszukiwać sieć lokalną w poszukiwaniu nowych DVR po użyciu przycisku Szukaj. Dekoder ustawienia opcje do wykorzystania w przyszłości. SNVD zarządzanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Strona 20 / 42

21 Sekcja 3 pięć przycisków narożnych Blokada/ Pełne menu / Minimalizuj / Przełącz wielkość / Wyjście 1 Pełne menu Po kliknięciu na ikonę pełne menu zobaczymy: Zmiana hasła umożliwia zmianę hasła użytkownika programu. Do zmiany wymagane jest podanie starego hasła Urządzenia: Konfiguracja Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Konfiguracja> <Urządzenia>. Stan urządzeń Funkcje opisane w Sekcji 2, zakładka <Narzędzia> <Stan urządzeń>. Alarmy: Wyświetlanie zdarzeń alarmowych tu definiuje się sposób wyświetlania zdarzeń alarmowych. Definiowanie nagrań alarmowych tu można stworzyć harmonogram nagrań alarmowych, niezależny od tego który jest w rejestratorze. Alarmy reakcja tutaj włączamy lub nie obsługę alarmów, przypisujemy komunikaty (w formacie wav, można stworzyć własne) oraz definiujemy opisy. Detekcja, Brak sygnału, Maskowanie, Alarm aktywacja poszczególnych typów Strona 21 / 42

22 PS S alarmu. Nagrywanie: Harmonogram - tu można stworzyć harmonogram rejestracji obrazów, które będą zapisywane we wskazanym miejscu (nie na dysku w rejestratorze i niezależnie od ustawień w rejestratorze). Włącz harmonogram tu włączamy zdefiniowany własny harmonogram. Odtwarzaj: Okno 1 - Urządzenie W tym punkcie programu możemy poprzez sieć odtwarzać lub pobierać materiał zarejestrowany na poszczególnych rejestratorach.. Urządzenie w oknie wybieramy jeden z przypisanych rejestratorów oraz kamerę której nagrania chcemy odtwarzać. Jeżeli chcemy jednocześnie odtwarzać obrazy z kilku urządzeń, zaznaczamy wiele okien i dodajemy kamery z kolejnych urządzeń. Kryteria wskazujemy przedział czasu, po użyciu przycisku Szukaj w dolnym oknie ukaże się spis rekordów spełniających nasze kryteria. Nagranie wybieramy rodzaj nagrań które chcemy wyszukać. Rezultat wyszukiwania kliknij dwukrotnie na wybrany rekord z listy a w zaznaczonym zielona ramką oknie rozpocznie się odtwarzania nagranego materiału. Można włączyć odtwarzanie w czterech oknach jednocześnie i mogą to być kamery z różnych rejestratorów. Można też wyświetlić jedną kamerę w całym oknie, zrobić zdjęcie lub włączyć dźwięk za pomocą przycisków funkcyjnych w górze okna. Pod oknem wyświetlania są dostępne przyciski umożliwiające włączenie pauzy, przyśpieszenie lub spowolnienie odtwarzania oraz wyłączenie odtwarzania. Przyciskiem można wybrać jeden z zapisanych wcześniej plików na dysku komputera i Strona 22 / 42

23 odtworzyć w zaznaczonym oknie Zakładka ta umożliwia konwersję pliku do formatu avi (przycisk do avi) lub przegranie wybranych plików poprzez LAN na dysk komputera (przycisk download). Po wybraniu download należy wskazać miejsce na dysku gdzie plik ma zostać zapisany. Uwaga! W oknie Rezultat wyświetlania jest pokazywanych tylko 100 pierwszych rekordów z wyznaczonego okresu czasu. W czasie pobierania plików na dysk okno wyświetlania nagrań musi być wyłączone Postęp pobierania wielu plików można obserwować i modyfikować w ostatniej zakładce Pobierz okna Odtwórz Okno 2 Połącz w tej zakładce można skojarzyć dwa urządzenia których nagrania znajdują się na dysku lokalnym w komputerze. Strona 23 / 42

24 PS S Okno 3 Zapis lokalny Zakładka ta umożliwia wyszukanie uprzednio zarejestrowanych plików na dysku komputera np. w wyniku użycia funkcji Nagrywanie według harmonogramu Materiał na dysku komputera można filtrować w zależności od urządzeń z których pochodzi, typu nagrania oraz oczywiście przedziału czasu. Jeżeli chcemy znaleźć jakiekolwiek nagrania proszę wybrać urządzenie nieznane, ( unknown jak na obrazie powyżej) Po wpisaniu parametrów pliku i użyciu przycisku Szukaj w oknie rezultat ukażą się pliki do wyboru. Przed wyborem pliku należy wybrać okno w którym dane nagranie na się odtworzyć. Podwójne kliknięcie rozpocznie odtwarzanie. Po zaznaczeniu wybranych plików można je skopiować do dowolnego katalogu w komputerze lub pamięci zewnętrznej, można konwertować do avi, można usunąć z dysku. Okno 4 Download pokazuje listę plików, które się aktualnie ściągają. Strona 24 / 42

25 Analogicznie okno 5 - Konwersja, pokazuje listę plików aktualnie konwertowanych. Ekran: Definicje wyświetlania - Funkcje opisane już w wcześniej. Pauza pozwala na chwilowe zatrzymanie realizacji planu (np. zatrzymuje przełączanie sekwencyjne obrazu w tym samym oknie) 2 E-Mapa: Mapy ustawienia - Funkcje opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Mapy ustawienia> Pokaż mapę użycie tej funkcji powoduje wyświetlenia mapy z naniesionymi na nią ikonami kamer. Klikniecie ikony kamery powoduje wyświetlenie wybranego obrazu na żywo. Funkcja ta będzie dokładniej opisana w sekcji 5 - okno Mapa. Ustawienia: Opcje Okno ustawień podstawowych programu takich jak automatycznego uruchamiania się programu, ścieżek zapisu plików itp. Dokładnie wszystkie funkcje będą opisane w sekcji 5 okno Ustawienia. Definicje wyświetlania - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Edycja planów> Nagrywanie harmonogram - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Nagrywanie harmonogram> Alarmy ustawienia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarmy ustawienia> Alarmy harmonogram - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Alarmy harmonogram> Mapy ustawienia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Mapy ustawienia> Użytkownicy - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Użytkownicy> Urządzenia - Funkcja opisane już w Sekcji 2, zakładka <Zarządzanie> <Urządzenia> Strona 25 / 42

26 PS S Dekoder ustawienia opcje do wykorzystania w przyszłości. SNVD zarządzanie opcje do wykorzystania w przyszłości. Wylogowanie: funkcja ta powoduje rozłączenie się programu z wszystkimi zalogowanymi urządzeniami oraz wylogowanie dotychczasowego użytkownika programu. Po tej operacji może się zalogować następny użytkownik po podaniu loginu i hasła. Wyjście: powoduje całkowite wylogowanie urządzeń i użytkowników oraz zamknięcie programu. 3 Pozostałe przyciski sekcji 3: Blokada służy do blokowania wszystkich opcji programu. Po naciśnięciu pojawi się okno Wszystkie klawisze są teraz zablokowane. Aby odblokować należy nacisnąć klawisz Unlock oraz podać w nowym oknie hasło i login Minimalizuj ekran programu zostanie zwinięty do paska uruchomionych programów i będzie w każdej chwili do wyświetlenia pod ikoną Przełącz wielkość przycisk ten zmienia wielkość wyświetlanego obrazu programu z pełnoekranowego do pomniejszonego i odwrotnie. Wyjście - powoduje całkowite wylogowanie urządzeń i użytkowników oraz zamknięcie programu. Strona 26 / 42

27 Sekcja 4 tryby podziału ekranu 1 Jakość wizji Wybór jakości przesyłanego obrazu (wysoka lub niska) 2 Real Time/ Fluent level Ustawienie priorytetu przesyłanego sygnału: Fluent /Rreal Time z naciskiem na płynność Smooth z naciskiem na wygładzanie obrazu 3 Tryb pełnoekranowy Przełączanie w tryb pełnoekranowy 4 Podziały okien 11 dostępnych trybów wyświetlania od 1 do 36 kanałów na jednym ekranie Sekcja 5 klawisze funkcyjne 1 - EKRAN Wyświetla listę zdefiniowanych podziałów ekranu. W tym miejscu możemy się szybko łączyć lub przełączać między planami. Moza też przez wybranie Pauza chwilowo zatrzymać realizację planu 2 - ALARM Po pierwsze wybieramy źródło pochodzenia alarmu: wszystkie, alarm, detekcja, brak Strona 27 / 42

28 PS S sygnału, maskowanie, inne. Wybieramy również urządzenia z których będą pobierane informacje o zdarzeniach. Teraz widzimy szczegółowe informacje o wybranych zdarzeniach. 3 - ODTWÓRZ Przejście do trybu wyszukiwania i wyświetlania zapisanego materiału. Funkcje opisane już w Sekcji 3, zakładka <Pełne menu> <Nagrywanie> <Odtwórz>. 4 - MAPA Użycie przycisku Mapa spowoduje wyświetlenie mapy wraz z naniesionymi na nią ikonami kamer. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę kamery w wskazanym oknie wyświetli się obraz z kamery. Jeżeli są zdefiniowane funkcje alarmowe to obok ikony kamery będzie migać czerwony znacznik w momencie wystąpienia alarmu. Mapy można powiększać przesuwać strzałkami lub wyśrodkować za pomocą przycisków w prawej części okna. Mapy można też przesuwać z przytrzymaniem prawego klawisza myszki, lub wskazać miejsce w podglądzie całego plany w dole ekranu. Znaczkiem który wskazuje strzałka myszki na obrazku można wyświetlić skład przypisanych kamer widoczny z prawej strony planu. Strzałkami z lewej strony w dole ekranu można przełączać obrazy poszczególnych map. Klikając prawym klawiszem na planie można w szybki sposób przejść do funkcji Mapy ustawienia w celu naniesienia zmian na mapach. 5 - USTAWIENIA Zmień hasło opcja zmiany hasła dla aktualne zalogowanego użytkownika. Aby zmienić hasło należy podać stare, a następnie nowe hasło i jeszcze raz powtórzyć nowe hasło. Opcje zmiana podstawowych parametrów programu. Strona 28 / 42

29 Ustawienia systemowe: Język do wyboru polski lub angielski Sześć opcji zachowania się programu po jego uruchomieniu włącznie z automatycznym startem po uruchomieniu systemu operacyjnego. Hot Key setup możliwość przypisania jednej z dwunastu funkcji do wpisanego skrótu klawiszowego Wyświetl listę w prawej karcie która zakładka sekcji 2 po starcie ma być rozwinięta Wyświetl alarmy rodzaj alarmów wyświetlanych po starcie. Ustawienia nagrywania: Ścieżka zapisu zdjęć - można wskazać katalog gdzie mają być zapisywane zdjęcia Powtarzana nazwa pliku można skonfigurować z jakich członów będzie składać się nazwa zapisywanych zdjęć Ścieżka zapisu pliku - można wskazać katalog gdzie ma być zapisywany materiał filmowy Powtarzana nazwa pliku można skonfigurować z jakich członów będzie składać się nazwa zapisywanych plików filmowych Powtarzana nazwa pliku dla ściąganego materiału nazwa plików z archiwizacji Minimalna pojemność dysku określa ile MB dysku jest zarezerwowane do zapisu materiału Czas zapisu - deklarowany czas zapisu dla lokalnej rejestracji Wygląd ekranu po włączeniu: włącz scenariusz automatyczne włączenie wskazanego harmonogramu po starcie programu Strona 29 / 42

30 PS S włącz ekran automatyczne włączenie wskazanego planu po starcie programu Uruchom ostatni program uruchomi się z ostatnio używanymi ustawieniami Czas w urządzeniach synchronizacja: Wyznaczanie dni i godziny synchronizacji czasu rejestratora z komputera, oraz opcja czy ma nastąpić restart urządzenia. Nagrywanie alarmowe, ustawienia: określenie ile maksymalnie ma być przechowywanych informacji o alarmach i końcu alarmów, oraz jak często lista ma być odświeżania. * Gwiazdkami są oznaczone opcje włączone fabrycznie. Sekcja 6 Stan urządzeń 1 Nazwa urządzenia zapisana w programie. W nawiasie jest podana ilość wejść urządzenia 2 Poprawność pracy dysków. W przypadku usterki dysku ta ikona będzie w kolorze czerwonym 3 Miejsce do zapisu na dysku. W przypadku zapełnienia dysku ta ikona będzie czerwona 4 Poprawność kodowania i dekodowania. W przypadku problemów z kodowaniem przy tej ikonie będzie czerwony znak X 5 Zapalony na zielono punkt sygnalizuje że ten kanał rejestratora jest aktualnie zapisywany. 6 Zapalony na czerwony punkt sygnalizuje że jest naruszone wejście alarmowe dla tego kanału. 7 Zapalony na niebieski punkt sygnalizuje zadziałanie detekcji ruchu w tym kanale. 8 Adres IP zalogowanego urządzenia Jeżeli będzie jednocześnie zalogowanych kilka urządzeń, ta sekcja będzie się zmieniać sekwencyjnie. Strona 30 / 42

31 Extend screen (Monitory). Jeżeli do komputera są podłączone monitory (więcej niż jeden) można wykorzystać je do wyświetlania obrazów na żywo. Należy na głównym monitorze ustawić podział ekranu z wyświetlanymi obrazami z kamer. Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na dowolny obraz i wybrać np. opcję wyświetl tę kamerę na monitorze ( i wskazać monitor z listy). Obraz z kamery zostanie wyświetlony w trybie pełnoekranowym na wskazanym monitorze pomocniczym. Jeżeli wybierzemy opcję wyświetl ten podział ekranu na monitorze, to aktualnie wyświetlany wygląd zostanie skopiowany i wyświetlony na wskazanym ekranie pomocniczym. W ten sposób można wykorzystać kilka monitorów do wyświetlania obrazów z kamer podłączonych do wielu rejestratorów. Maksymalna liczba monitorów to 4 (jeden główny i 3 pomocnicze). Zdalna konfiguracja urządzenia W głównym oknie klikając prawym klawiszem myszki na wybranym urządzeniu mamy możliwość wejścia w konfigurację parametrów tego urządzenia. Następnie wyświetli się konfiguracja poszczególnych parametrów rejestratora. Niektóre pozycje mogą się trochę różnić od opisanych, jest to uzależnione od wersji oprogramowania rejestratora. Strona 31 / 42

32 PS S Kolejne podpunkty w tej zakładce umożliwiają (uprawnionym użytkownikom) zdalne konfigurowanie parametrów: rejestracji, zdarzeń alarmowych, reakcji, zarządzanie systemem i użytkownikami. Podpunkty wyglądają następująco, w lewej kolumnie w prawej są informacje lub opcje ustawień: INFO: Version - w prawej ramce zostaną wyświetlone informacje o wyposażeniu DVR-a. HDD Info - Informacje o zainstalowanych dyskach. Log zdarzenia systemowe, można je filtrować według typów, zapisać w komputerze lub usunąć. SETTING (ustawienia) w oknie zostaną wyświetlone następujące znaczniki: General (główne) Strona 32 / 42

33 Czas systemowy: Tutaj można modyfikować parametry czasu. Data format: proszę wybrać z listy. Data separator: do wyboru lub /. Time format (format czasu): do wyboru tryby dwunasto- lub dwudziestocztero godzinny. HDD full: tutaj są dwie opcje: zatrzymanie nagrywania po zapełnieniu dysku lub nadpisywanie najstarszego materiału. Pack duration: tutaj określamy jak duże pliki mają być tworzone na dysku. Domyślnie jest 60 minut. Numer urządzenia: Tu nadaje się numer logiczny urządzeniu. Niezbędny jeżeli zamierza się sterować urządzeniem lub kilkoma zdalnie. Standard video: PAL Nie zapomnij zapisać parametrów po modyfikacji. Encode (ustawienia kodowania) Strona 33 / 42

34 PS S Ustawienia kodowania zawierają następujące znaczniki które można konfigurować: Chanel (kanał): tu należy wybrać ustawiany kanał Chanel Name (nazwa kanału): można zmienić nazwę kanału Normal Stream : strumień który definiuje jakość związaną z rejestracją i siecią LAN Extra Stream: strumień który definiuje jakość związaną siecią LAN AV Enable : Domyślnie system jest ustawiony aby nagrywał tylko obraz. Jeżeli rejestrator ma nagrywać również dźwięk trzeba go włączyć ręcznie zaznaczając Audio. Resolution (rozdzielczość): D1/ Half D1/Dual CIF/ CIF FPS (ilość ramek): zakres wyboru wynosi 1F/s do 25F/s (PAL) i 1F/s do 30F/s (NTSC). Compression (kompresja): tu są do wyboru dwa tryby: H264 lub MPEG4. Bit Rate: tu są do wyboru dwie opcje: CBR (stały strumień danych) i VBR (zmienny strumień danych). W trybie VBR możesz wybrać z listy jakość obrazu. Schedule (terminarz) zawiera następujące interfejsy. Strona 34 / 42

35 Kiedy rejestrator włączamy jest zaprogramowany aby rejestrował obrazy w trybie 24h (ciągle). Za pomocą tego interfejsu można zmienić kryteria nagrywania: ciągłe (R), detekcja ruchu (M), pobudzenie wejścia alarmowego. Chanel (kanał nr wejścia): wybierz numer kanału (wejścia) dla którego chcesz zmienić parametry rejestracji. Możesz je ustawić niezależnie dla każdego dnia tygodnia po naciśnięciu ikony Set. Ustawienia dotyczą jednego dnia (00:00 do 24:00). Po zakończeniu ustawiania parametrów dla każdego kanału należy je zapisać (save). Prerecod: domyślnie 4 s, jest to opcja umożliwiająca nagranie sytuacji przed wystąpieniem alarmu (aktywacją detekcji ruchu lub pobudzenia wejścia alarmowego). Obraz zanim zostanie zapisany na dysku znajduje się w pamięci urządzenia (buforze). Bufor może pomieścić ok 4 s (zależy do wielkości pliku). Może to zostać zapisane na dysku nadmiarowym (redundancyjnym). Okres: rejestrator posiada 6 okresów do ustawienia. Należy wybrać z listy odpowiedni okres. RS232 (interfejs szeregowy) W tym miejscu ustawiamy parametry interfejsu, tak aby były zgodne z zewnętrznym urządzeniem sterującym. Nie zapomnij zapisać parametrów po modyfikacji. Strona 35 / 42

36 PS S Network (interfejs sieciowy) Zawiera kilka znaczników i wygląda następująco: MAX TCP: tu możesz ustawić maksymalną liczbę osób które mogą się zalogować. Możesz ustawić wartości od 1 do 10. TCP port: domyślny port to 37777, port jest tylko dla UDP. HTTP port: domyślnie 80. Strategy: tu można ustawić priorytet transferu. Na czym bardziej klientowi zależy: na płynności (fluency) czy jakości obrazu (quality). Remote Host : Tu można zdefiniować jak zdalnie połączyć się z urządzeniem poprzez internet (PPOE lub DYNDNS). Mul-DynDns jeżeli chcemy uruchomić dostęp do urządzenia przez internet nie mając stałego adresu IP można tu ustawić parametry 5 serwerów DynDns. Strona 36 / 42

37 FTP w tej zakładce możemy zdefiniować parametry serwera plików na który rejestrator będzie zrzucał zapisany materiał. Cały bądź z poszczególnych kamer lub według harmonogramu który tu zdefiniujemy. Ustawienia alarmów Ważne, zanim zaczniesz ustawiać parametry wejść alarmowych, podłącz wszystkie potrzebne urządzenia wejść i wyjść, następnie naciśnij zapisz. Event type (zdarzenia): wybierz zdarzenie z opuszczanej listy: alarm lokalny, alarm sieciowy, podczerwień. W tej wersji urządzenia jest tylko dostępny alarm lokalny. Alarm in (wejścia alarmowe): wybierz odpowiednie wejście które będzie powiązane z kanałem rejestracji. Strona 37 / 42

38 PS S Typ: do wyboru normalnie zwarte lub rozwarte. Record Chanel (nagrywanie kanału): wybierz który kanał ma być nagrywany kiedy alarm zostaje pobudzony. Ważne, musisz ustawić również w powiązaniach w DVR dla trybów nagrywania w interfejsie ręcznego nagrywania. Alarm out (wyjście alarmowe): wybierz które wejście ma zostać uaktywnione jeżeli zostanie pobudzony kanał (detekcja ruchu). Uwaga na wyjściu nr 6 może pojawić się 12V. Local tip (wyświetlanie wiadomości): system może wyświetlić wiadomość o zaistniałym alarmie na lokalnym komputerze jeżeli uaktywnisz tę funkcję. system może wysłać informację o alarmie. PTZ aktywacja: tutaj można wybrać ustawienie jak ruchomy punkt kamerowy ma zareagować na zdarzenie alarmowe (np. ustawić się na pozycję nr1.) Tour (trasa): Tu można odblokować tę funkcję, kiedy alarm wystąpi system udostępnia kilka tras. Detekcja Interfejs detekcji wygląda następująco i zawiera następujące znaczniki: Event type (typ zdarzenia): detekcja ruchu, zanik sygnału, maskowanie kamery. Chanel (kanał) : należy wybrać kanał z opuszczanej listy Record chanel (kanał nagrywania): tu można dokonać wyboru które kanały będą nagrywane w momencie wystąpienia zdarzenia. Period: tu można ustawić przedziały czasowe kiedy funkcja ma być aktywna. Sensitivity (czułość): do wyboru 6 poziomów, 6-ty jest najwyższym. Region: jeżeli wybierzesz tryb detekcji ruchu to naciskając na przycisk możesz określić obszar detekcji. Klikając na prawy klawisz myszy możesz przejść do trybu pełnoekranowego. Nie zapomnij kliknąć ok aby zapisać zmiany. Alarm out (wyjście alarmowe): tu można wybrać wyjście, które ma być uaktywnione gdy wystąpi alarm. Local Tip (wyświetlanie wiadomości): system może ostrzec o wystąpieniu alarmu, wyświetlając informację jeżeli odblokujesz tę funkcję. Strona 38 / 42

39 Mail: system może wysłać informację o alarmie. PTZ action: tu można ustawić reakcję puntu kamerowego na zaistniałe zdarzenie. Po wybraniu opcji set mamy do wyboru: Never (nic nie rób), Preset (ustaw się na pozycji), Auto-Tour (autopan), Patern (trasa). Jest też wybór adresu punktu kamerowego. Pan / Tilt / Zoom Te ustawienia dotyczą interfejsu RS-485. Tylko w ten sposób można sterować ruchomymi punktami kamerowymi za pomocą rejestratora. Przed konfiguracją proszę prawidłowo ustawić adres i sprawdzić poprawność wykonanych połączeń. Chanel (kanał): wybierz kanał do którego jest podłączony. Protokół: wybierz odpowiedni protokół (np. Pelco). Adres: ustaw odpowiedni adres głowicy. Baud rate: wybierz odpowiednią wartość, domyśla wartość wynosi Data bit: domyślnie jest 8. Stop bit: domyślnie jest 1. Parity: domyślnie none. Strona 39 / 42

40 PS S Tools (narzędzia) Tu można wykonać operacje eksportu lub importu ustawień rejestratora. Opcja Save ConfigData zachowuje konfigurację na dysku lokalnym komputera który się połączył. Load ConfigData wczytuje konfigurację z dysku połączonego komputera do urządzenia. ADVANCED - Funkcje zaawansowane Account (konto): tu można tworzyć użytkowników, grupy, nadawać im uprawnienia. Wybierając ikonę Add user dodajemy użytkownika, z opuszczanej listy wybieramy które funkcje mają być dla niego dostępne lub nie. Add Group tworzymy grupy użytkowników, w podobny sposób nadajemy im uprawnienia. Strona 40 / 42

41 ADVANCED CONTROL (zaawansowane sterowanie): tu można wybrać które kanały mają być nagrywane i jak. Schedule zgodnie harmonogramem, manual ręcznie, stop nie nagrywane. Można też uaktywnić zdalnie wyjścia alarmowe (Alarm output chanel). HDD MANAGMENT (zarządzanie dyskami): w tej zakładce konfiguruje się dyski podłączone w rejestratorze ich funkcje oraz przeznaczenie. Można również usunąć zapis z dysku zaznaczając opcję clear data. Strona 41 / 42

42 PS S VIDEO MATRIX: OPCJA NIEDOSTĘPNA. SNAP & WATERMARK: OPCJA NIEDOSTĘPNA. AUTO MAINTAIN: w tej opcji można ustawić kiedy rejestrator ma się automatycznie przeładować oraz można zdeklarować cykliczne kasowanie dysków np. co 31dni. Strona 42 / 42

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0.

NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0. NET PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program NET PROFFESIONAL w wersji 3.0.0.600 Wersja 3.0.0.600 1 ALNET SYSTEMS Spis treści 1. Wstęp... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG

Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych. NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Instrukcja obsługi zintegrowany program do obsługi kart wizyjnych NVB-xxx/xxA NVB-xxx/xxB/BLV NVB-xxx/xxMPG Strona 2 Spis Treści: 1. Wprowadzenie....5 2. Ogólne informacje o instalacji......7 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Pillar. Funkcje: 1. Podgląd na żywo

Aplikacja Pillar. Funkcje: 1. Podgląd na żywo Aplikacja Pillar Oprogramowanie Pillar to aplikacja, która powstała w celu ujednolicenia obsługi następujących modeli kart: Hicap 25 Hicap 50 Hicap 100 Hicap 200 karty z serii Xecap/Xed Funkcje: 1. Podgląd

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION DS-7304HI-S DS-7308HI-S DS-7316HI-S DS-8108HDI-S DS-8116HDI-S DS-8108HFI-S DS-8116HFI-S Wersja: 1.1 (19 II 2010) 1 Hikvision Network Digital Video Recorder

Bardziej szczegółowo

K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3

K2 NVR-04E K2 NVR-08E K2 NVR-08X3 K2 NVR-16E K2 NVR-16X3 Rejestratory K2-04E K2-08E K2-08X3 K2-16E K2-16X3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2014.03.25 Strona 1 / 34 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo