XVR CMS Software. Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVR CMS Software. Strona 1"

Transkrypt

1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami serii XVR, odtwarzaniem nagrań z dysków zainstalowanych w rejestratorach oraz poza. Strona 1

2 Spis treści 1.Wymagania systemowe Instalacja programu PSService.exe Uruchomienie programu KONFIGURACJA XVR LISTA REGIONY i REJONY UŻYTKOWNICY...8 a)grupy...8 b)użytkownicy...9 c)zmień hasło Mapowane dyski...9 a)pamięć masowa...9 b)harmonogramy...10 c)pamięć alarmów XVR USTAWIENIA Alarmy i Detekcja Mapy Definicje Historia pracy systemu System Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań Nagrań znajdujących się na dysku/dyskach rejestratora...19 a)odtwarzanie obrazów z wszystkich kanałów rejestratora...19 b)odtwarzanie obrazu z konkretnego kanału Nagrań zapisanych na pamięciach masowych zdefiniowanych w programie Alarmy...20 Strona 2

3 1. Wymagania systemowe Strona 3

4 2. Instalacja programu. Proszę instalować pliki w następującej kolejności: PSService.exe, PSStore, PCTerminal. Kolejne instalacje należy przeprowadzić po zakończeniu instalacji poprzednich PSService.exe Proszę uruchomić w/w plik ukaże się okno jak na rysunku poniżej. Proszę wybrać język instalacji English i zaznaczyć ok. W następnym kroku ukaże się informacja zalecająca zakończenia działania uruchomionych aplikacji. Aby kontynuować instalację należy zaznaczyć ikonę Next. Kolejny ekran służy do ewentualnej zmiany lokalizacji instalacji programu. Jeżeli chcemy zachować domyślną wystarczy zaznaczyć ikonę next. Strona 4

5 Kolejna zakładka służy do zmiany parametrów komunikacji. Zmień je tylko wtedy jeżeli posiadasz wiedzę w tym zakresie (wiesz co robisz). Jeżeli nie jesteś pewien co zrobić, proszę zostawić ustawienia domyślne i zaznaczyć ikonę Next. Strona 5

6 Kolejna zakładka podsumowuje nasze ustawienia. Proszę wybrać ikonę install, nastąpi instalacja programu we wskazanej lokalizacji. Po poprawnej instalacji wszystkich plików ukaże się poniższy ekran. Strona 6

7 Wybranie ikony Finish kończy proces instalacji programu. Można przystąpić do instalacji kolejnego programu: PSStore postępując analogicznie do opisanej wyżej procedury. Program PCTerminal należy zainstalować na stacji roboczej (komputer który łączy się do programu PSServer). Można go również zainstalować na tym samym komputerze co PSServer. Po zakończeniu poprawnej instalacji trzech w/w programów można przystąpić do ich uruchomienia. Do serwera systemu K2-CMS-XVR można się zalogować z komputera roboczego, odległego za pomocą przeglądarki IE lub programu PCTerminal. Jeżeli CMS serwer i terminal są użytkowane na jednym komputerze PC (nie zalecane dla większej struktury systemu) wtedy w przeglądarce IE (w pasku adresów ) należy wpisać Dla programu Pcterminal w miejscu serwer (rysunek poniżej) wpisać localhost lub pozostawić pole puste. Jeżeli PCTerminal jest uruchamiany na stacji roboczej w pasku Serwer należy podać adres IP Servera na którym zainstalowano program PSServer. 3. Uruchomienie programu. Po poprawnej instalacji można przystąpić do uruchomienia programu. Pojawi się następujący ekran. Proszę w zakładce Language wybrać Polski, jeżeli w tym języku ma się uruchomić program. Aby zalogować się należy wpisać hasło: (pole Serwer pozostaje puste) a następnie wybrać zaloguj. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie ukaże się następujący ekran (rys. niżej) w którym mamy do wyboru zakładki: NA ŻYWO, ODTWARZANIE, ALARMY, KONFIGURACJA. Należy rozpocząć od zakładki KONFIGURACJA. Strona 7

8 4. KONFIGURACJA Zakładka ta służy do konfiguracji programu CMS: użytkowników, rejestratorów XVR, zdarzeń alarmowych, map, dysków sieciowych itp XVR LISTA Zakładka informacyjna. W tej zakładce pojawią się urządzenia, po ich skonfigurowaniu. Zakładka ta pokazuje strukturę skonfigurowanego systemu. Szara ikona urządzenia, oznacza, że jest ono w trybie offline. Zielona ikona oznacza, że urządzenie jest podłączone (online). Ikona z żółtą kłódka oznacza, że urządzenie jest podłączone i jest w trybie alarmu REGIONY i REJONY Zakładka służy do zdefiniowania lokalizacji (np. miasta, dzielnica) zainstalowanych rejestratorów oraz wprowadzenia informacji odnośnie osoby (firmy) która zajmuje się konserwacją (obsługą) rejestratorów XVR w tym regionie (rejonie). UWAGA! Tworzenie rejonów musi odbyć się przed konfiguracją rejestratorów XVR, jeżeli planujemy rejonizację rejestratorów. Usunięcie regionu spowoduje również usunięcie rejonów należących do usuniętego regionu. Strona 8

9 4.3. UŻYTKOWNICY a) Grupy Strona 9

10 W tej zakładce należy skonfigurować grupy, użytkowników programu. Przy tworzeniu grupy użytkowników należy podać nazwę grupy, opis, jeżeli zdefiniowane zostały regiony to wybrać do jakiego regionu przypisywana jest grupa oraz zaznaczyć jakie uprawnienia będą posiadali użytkownicy przypisani do konkretnej grupy. b) Użytkownicy Konfiguracja użytkowników polega na przypisaniu użytkownika do grupy. W ten sposób otrzyma on uprawnienia nadane wcześniej zdefiniowanej grupie. Użytkownik może być przypisany tylko do jednej grupy. Należy wpisać dane osobowe, opis, grupę, rejon. c) Zmień hasło W zakładce tej można zmienić hasło dostępu do programu CMS dla konkretnego użytkownika. Przy zmianie hasła trzeba podać poprawnie stare hasło. Nowo stworzony użytkownik loguje się domyślnym hasłem , które po pierwszym logowaniu należy zmienić. Nie ma możliwości odzyskania zapomnianego hasła. Można je tylko zresetować do domyślnego Mapowane dyski. a) Pamięć masowa Zakładka ta służy do wskazania lokalizacji dysków na których będą zapisywane Strona 10

11 dane. Edycję miejsca zapisu danych w systemie K2-CMS, należy rozpocząć klikając klawiszem myszy na ikonę zmień (ołówek). Jeżeli dane mają być zapisywane na dyskach udostępnionych w sieci komputerowej przez inne komputery należy najpierw zamapować dyski. Mapowanie dysku to przyporządkowanie oznaczenia dysku wybranemu zasobowi sieciowemu. Stosowane jest w celu udostępnienia wybranego zasobu innym komputerom w sieci. Mapować można tylko udostępniany zasób. Aby mapować dyski sieciowe, należy wybrać w systemie Windows otoczenie sieciowe. Następnie wyświetl komputery grupy roboczej. Wskazać komputer udostępniający dyski i prawym klawiszem myszy kliknąć na dysk który ma służyć do zapisu danych. Z rozwijanej listy wybrać opcję mapuj dysk sieciowy. Należy mu przypisać kolejną wolną literę dysku w systemie Windows. Bardzo istotną sprawą jest zapamiętanie kolejności dysków, ponieważ w dalszych ustawieniach są one wyświetlane jako pamięć: 1, 2...itd. b) Harmonogramy zakładka służy do zdefiniowania harmonogramów według których program będzie zapisywał dane (ciągle) na wskazanych pamięciach masowych (mapowanych dyskach). Dodając harmonogram należy koniecznie wpisać jego nazwę. Jest ona wyświetlana w kolejnych zakładkach konfiguracyjnych. Po dodaniu kolejnego pojawi się on na liście jak pokazano na poniższych przykładach. Aby wybrać przedział czasowy należy przesunąć myszką przytrzymując lewy klawisz. Kolor czerwony oznacza aktywne przedziały rejestracji, kolor czarny jej brak. Można również Strona 11

12 wykorzystać funkcję kopiuj do ustawienia harmonogramu. Wystarczy ustawić jeden dzień, jeżeli pozostałe dni mają być tak samo rejestrowane, zaznaczyć kopiuj i wybrać kolejne dni. Strona 12

13 c) Pamięć alarmów Zakładka służy do konfiguracji parametrów rejestracji zdarzeń alarmowych w programie CMS. Czas zapisu to parametr określający w minutach okres rejestracji zdarzenia. Objętość, parametr określa wielkość pojedynczego pliku realizowanego nagrania alarmowego. Wybierz pamięć, należy wskazać lokalizację zapisu plików na wcześniej zdefiniowanych mapowanych dyskach. Jak opisano powyżej (pamięć 1 lub 2 itd.). Okres zapisu, to interwał jak długo dane będą pamiętane na dysku zanim zostaną nadpisane. Strona 13

14 4.5. XVR USTAWIENIA 1. Ustawienia XVR - zakładka ta służy do przypisania nowych urządzeń do systemu. Jeżeli urządzenia mają być przypisane do określonej lokalizacji należy wcześniej w zakładce Regiony i rejony zdefiniować lokalizacje. 2. Grupowanie kanałów w tej zakładce można grupować kanały z różnych rejestratorów XVR w taki sposób aby zostały wyświetlone w jednym podziale ekranu. Aby to zrobić należy z listy urządzeń po prawej stronie ekranu wybrać dowolny kanał i trzymając lewy klawisz myszy przeciągnąć go na napis i ikonę (stworzonej wcześniej) konkretną grupę kanałów. Stworzona w ten sposób grupa Strona 14

15 pojawi się po prawej stronie ekranu przy podglądzie na żywo. W ten sposób można przygotować gotowe ustawienia wyświetlania które łatwo wywołać. 3. Sekwencja zakładka ta służy do konfiguracji sekwencji wyświetlania obrazów z kamer w trybie pełnoekranowym lub w różnych trybach podziałów. Można również definiować parametry czasowe odnośnie włączania i wyłączania konkretnych sekwencji wyświetlania. Aby rozpocząć dodawanie kolejnych przedziałów czasowych i sekwencji należy kliknąć ikonę dodaj czas. Ukaże się nowe okno w którym należy zdefiniować: ilość okien, parametry czasowe oraz przypisać kanały do konkretnych okien (okna liczy się od lewego górnego okna). Można ustawić tylko jedną sekwencję czasową wyświetlania kamer. Sekwencję aktywuje się z zakładki podglądu na żywo jak pokazano na rysunku poniżej. 4. Aktualizacja brak informacji od producenta Alarmy i Detekcja 1. Wejścia alarmowe zakładka służy do łączenia wejść alarmowych z kanałami wizyjnymi (które po pobudzeniu mają być wyświetlane) oraz wyjściami (które mają zostać uaktywnione). Czujniki 1,2,3. to numery wejść alarmowych. Kanały należy przeciągnąć (trzymając lewy klawisz myszy) z listy XVR. Strona 15

16 Mapy Definicje Zakładka ta służy do zdefiniowania własnej mapy rozmieszczenia: regionów, kamer, czujników sterujących, wyjść sterujących w systemie. Mapy definiuje się dla każdego z regionów osobno. Obraz mapy nie może przekraczać rozdzielczości 1280x Przykład pokazano ponizej. Strona 16

17 Po rozmieszczeniu kamer na stworzonych mapach można wywoływać obraz klikając myszką w ikonę na mapie. Widok poniżej. Strona 17

18 4.9. Historia pracy systemu W zakładce dziennik alarmowy można odczytać informację na temat zdarzeń alarmowych w systemie według kryteriów zdarzeń dla poszczególnych rejestratorów skonfigurowanych w systemie jak pokazano na zdjęciu powyżej. Zakładka dziennik systemowy służy do przeglądania zdarzeń jakie miały miejsce w czasie pracy systemu. Każda zmiana, logowanie się użytkownika jest zapisywana w dzienniku aby można zweryfikować poczynania operatorów systemu. Wystarczy wpisać przedział czasowy który nas interesuje i wybrać ikonę wyszukaj. Zostaną wyświetlone informacje jak na przykładzie poniżej System Zakładka Parametry służy do konfiguracji parametrów sieciowych umożliwiających komunikację zdalną z serwerem systemu. Strona 18

19 Kolejna zakładka Archiwizuj/ Przywróć służy do zapamiętania konfiguracji systemu (konfiguracji urządzeń, sekwencji itp.). Można również przywrócić ustawienia z konkretnej daty (dzień przeprowadzonej archiwizacji). Zaleca się wykonać archiwizację po każdej wprowadzonej zmianie w ustawieniach systemu CMS. Strona 19

20 5. Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań Nagrań znajdujących się na dysku/dyskach rejestratora. a) Odtwarzanie obrazów z wszystkich kanałów rejestratora. Interfejs odtwarzania jest przedstawiony na powyższym rysunku rysunku. Aby wyszukać nagrania na dysku zamontowanym w rejestratorze należy najpierw połączyć się z tym rejestratorem. W zakładce kalendarze (nad listą urządzeń) wybrać interesujący nas dzień, tak aby był zaznaczony niebieskim kwadratem. Następnie z listy urządzeń wybrać to które nas interesuje klikając dwa razy lewym klawiszem myszy. Jeżeli nagrania są na dysku pojawią się niebieskie paski obok listy kanałów jak na rysunku poniżej. Strona 20

21 Aby odtworzyć nagrania należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy (praworęczni) wskazując na osi czasowej moment od którego ma się rozpocząć odtwarzanie. Rozpocznie się odtwarzanie wszystkich kanałów z dysku rejestratora. b) Odtwarzanie obrazu z konkretnego kanału. Aby wyszukać i odtworzyć nagranie tylko z jednego kanału należy zalogować się do rejestratora. Z listy wybrać rejestrator klikając na jego ikonę raz lewym klawiszem myszy. Rozwinie się jego lista kanałów. Należy wybrać interesujący nas kanał klikając dwa razy lewym klawiszem myszy (praworęczni). Ukaże się następujący interfejs graficzny. Aby odtworzyć nagrania należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy (praworęczni) wskazując na osi czasowej moment od którego ma się rozpocząć odtwarzanie. Rozpocznie się odtwarzanie konkretnego kanału z dysku rejestratora Nagrań zapisanych na pamięciach masowych zdefiniowanych w programie. Należy w programie, jako źródło (wyszukiwania danych) wskazać pamięć masowa (rysunek poniżej). Warunkiem działania tej funkcji jest poprawne zdefiniowanie harmonogramów opisanych w rozdziale Mapowane dyski / pamięć masowa. Procedura wyszukiwania i odtwarzania nagrań, analogiczna jak opisana wyżej dla nagrań z dysku rejestratora. 6. Alarmy Zakładka ta służy do obsługi alarmów z urządzeń DVR. Aby poprawnie ta funkcja działała należy skonfigurować Pamięć alarmów opisaną w rozdziale Pamięć alarmów oraz Alarmy i detekcja. Jeżeli skonfigurowano opcje zgodnie z opisem, informacje odnośnie zdarzeń alarmowych będą wyświetlane jak pokazano na rysunku poniżej. Alarmy które nie zostały jeszcze obsłużone wyświetlane są na czerwono. Alarmy które wyświetlono (obsłużono) są na liście wyświetlane na szaro. Strona 21

22 Strona 22

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania sieciowego: WWW klient DVR klient Aplikacja CMS dla rejestratorów VODVR 7004B VODVR 7108 / 7116 VODVR 8616 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Wersja instrukcji 1.5 (kwiecień 2003) Dotyczy klienta w wersji 1.0.0.237 2000-2003 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Główny Ekran 1-1. Opis ekranu głównego A ~ L Funkcje klawiszy 1-2. Sterowanie Pan/Tilt M Pan/Tilt (1) Presety (2) Grupy (3) Menu Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2. Komputerowy system obserwacji i zapisu video

INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2. Komputerowy system obserwacji i zapisu video INSTRUKCJA OBSŁUGI VideoPRO v. 3.4.2 Komputerowy system obserwacji i zapisu video Uwaga: Firma Adacs nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania tego urządzenia. Zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION DS-7304HI-S DS-7308HI-S DS-7316HI-S DS-8108HDI-S DS-8116HDI-S DS-8108HFI-S DS-8116HFI-S Wersja: 1.1 (19 II 2010) 1 Hikvision Network Digital Video Recorder

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo