PODRĘCZNIK UżYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UżYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Quality makes the Difference PODRĘCZNIK UżYTKOWNIKA od wersji

2 Treść Spis treści Ważne wskazówki...6 Pierwsze kroki...7 Wymagania systemowe...7 Instalacja oprogramowania...9 Połączenie urządzenia z komputerem...10 Uruchamianie programu TRENDset...11 Elementy interfejsu użytkownika...12 Pasek menu...13 Pasek symboli...13 Pasek statusu...14 Pasek funkcji...15 Praca z plikami...16 Otwieranie pliku...16 Zamykanie pliku...16 Zapisywanie pliku...17 Zakończenie pracy programu TRENDset...17 DRUKOWANIE...18 Ustawienia wstępne...19 Ustalanie języka w programie TRENDset...19 Logowanie i wylogowywanie dla personelu serwisowego...19 Ustalanie granic zdarzeń dla potrzeb statystyki

3 Treść Komunikacja z urządzeniem...21 Automatyczne wyszukiwanie urządzenia...21 Ręczne wyszukiwanie urządzenia...22 Usuwanie problemów...23 Wczytywanie danych urządzenia...24 Usuwanie danych urządzenia...26 Użycie karty SD...28 Zastosowanie karty SD w urządzeniu do terapii oddechowej...28 Stosowanie urządzenia DATA box...30 Przygotowanie karty SD...31 Odczytywanie karty SD...33 Zapisywanie danych z kart SD...34 Otwieranie danych z kart SD...34 Informacje o programie TRENDset...35 Korzystanie z pomocy...35 Dane pacjenta...36 Wprowadzanie, zmienianie, zarządzanie danymi pacjenta...37 Wyświetlanie wartości chwilowej ciśnienia terapeutycznego...38 Wyświetlanie parametrów urządzenia...39 Ustawienia urządzenia...40 Ustawianie ciśnienia terapeutycznego...41 Ustawianie parametrów oddychania...44 Ustawianie Ramp miękkiego startu i testu maski

4 Treść Ustawianie parametrów alarmowych...49 Ustawianie parametrów urządzenia...52 Praca z oknem popup z parametrami...56 Ustawienia wstępne urządzenia...57 Zapisywanie ustawień wstępnych...57 Zastosowanie ustawień wstępnych...58 Stosowanie ustawień wstępnych na urządzeniach...59 Stosowanie ustawień wstępnych na kartach SD...60 Kalendarz terapii...61 Pamięć terapii...62 Pamięć zgodności...62 Pamięć danych wydajności...62 Wybór dni terapii dla potrzeb statystyki...65 Otwieranie protokołu dotyczącego czasu trwania terapii...66 Dane i zdarzenia...67 Analiza danych i zdarzeń...68 Wybór dni terapii...71 Zoom widoku...71 Powiększanie i zmniejszanie diagramów...72 Nadzór nad przebiegiem terapii w czasie rzeczywistym...73 Alarmy i zmiany parametrów...75 Wizualizacja zdarzeń...76 Zastosowanie opcji filtra

5 Treść Statystyka...77 Wybór dni terapii...78 Analiza rozkładu ciśnienia w czasie...80 Analiza częstotliwości występowania zdarzeń...81 Efekt działania ciśnienia terapeutycznego...82 Rozkład zdarzeń w czasie...83 Analiza statystyczna...84 Czasy i liczniki...85 Czasy pracy urządzenia...86 Cofanie czasu pracy filtra...87 Ustawianie daty...88 Ustawianie godziny...89 Deaktywacja funkcji budzika...90 Ustawianie czasu budzenia...91 Komunikaty systemowe

6 Ważne wskazówki Ważne wskazówki TRENDset to oprogramowanie analizujące wykorzystywane w urządzeniach do terapii oddechowej firmy HOFFRICHTER GmbH. Do głównych funkcji oprogramowania należy analizowanie danych terapeutycznych oraz zdalne ustawianie parametrów urządzenia. Oprogramowanie wykorzystywane jest przez personel medyczny oraz serwis w laboratorium snu. UWAGA Przed użyciem programu TRENDset: 1. Zapoznać się z treścią instrukcji obsługi urządzenia. 2. Przeczytać podręcznik użytkownika TRENDset. WSKAZÓWKA: Zaleca się zawsze używanie aktualnej wersji programu TRENDset. Informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej 6

7 Pierwsze kroki Pierwsze kroki Wymagania systemowe Wymagania sprzętowe klasa AMD Athlon / Pentium (x86), częstotliwość taktowania 700 MHz min. 400 MB pamięci operacyjnej dla MS Windows 2000, XP, Vista i 7 min. 150 MB wolnej pamięci na twardym dysku (odpowiednio więcej w zależności od pożądanej pojemności pamięci przeznaczonej na dane pacjenta) min. 280 MB wolnej pamięci na twardym dysku dla Microsoft.NET Framework 2.0 Redistributable (x86) karta graficzna 2 MB minimum High Color (16 Bit) mysz wolny interfejs szeregowy lub port USB z końcówką USB-do- RS232 Czytnik kart SD 7

8 Pierwsze kroki Wymagania oprogramowania system operacyjny: MS-Windows 2000 MS-Windows XP MS-Windows Vista MS-Windows 7 instalacja najnowszych dodatków (Service Pack) oraz krytycznych aktualizacji (Updates) dla używanego systemu operacyjnego Windows Installer 3.0 (Windows 2000) Microsoft.NET 2.0 Frameworks Inne wymagania kabel seryjny (przyłącza: wtyczka D-Sub 9 pin oraz wtyczka RJ11) 8

9 Pierwsze kroki Instalacja oprogramowania Program TRENDset można zainstalować na dwa sposoby: 1. Instalacja z CD 2. Pobranie ze strony głównej firmy HOFFRICHTER WSKAZÓWKA: Instalacja TRENDSET jest możliwa tylko w przypadku posiadania praw administratora. Instalacja z CD Włożyć CD do napędu optycznego w komputerze. Jeżeli funkcja Autorun jest aktywna, setup uruchomi się automatycznie. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi. Jeżeli program.net-framework nie jest zainstalowany na komputerze, zostaną Państwo poproszeni o jego zainstalowanie. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi. Instalacja wersji do pobrania Uruchomić TRENDset.zip.exe i rozpakować pliki. Instalacja uruchamia się automatycznie. Jeżeli program.net-framework nie jest zainstalowany na komputerze, zostaną Państwo poproszeni o jego zainstalowanie. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi. 9

10 Pierwsze kroki Połączenie urządzenia z komputerem 1. Złącze D-SUB 9 pin kabla seryjnego 1 włożyć w port COM w komputerze. 2. Wtyczkę RJ11 wetknąć w urządzenie. 3. Za pośrednictwem dołączonego kabla sieciowego połączyć urządzenie z gniazdkiem wtykowym ze zestykiem ochronnym Kabel można zamówić w firmie HOFFRICHTER (nr art ) lub w M i F Zaar 10

11 Pierwsze kroki Uruchamianie programu TRENDset 1. Uruchomić program TRENDset pojawi się okno powitania. 2. TRENDset automatycznie wyszukuje podłączone urządzenia. Okno powitania z numerem wersji programu TRENDset Lista znalezionych urządzeń. Wybierz urządzenie klikając myszką. Rozpocznie się import danych. Proces może potrwać do 50 sekund. Status TRENDset zmieni się na Online (patrz: strona 14). Jeśli nie zostaną wykryte żadne urządzenia pod Znalezione urządzenia, to nie zostaną wyświetlone. Możesz także otworzyć istniejący plik. Kliknij na Plik. Co więcej możesz wczytać (odczytać) dane z karty SD. Kliknij na Czytanie karty pamięci SD. Gdy program TRENDset połączony jest z urządzeniem, pojawia się komunikat o statusie Online. 11

12 Elementy interfejsu użytkownika Elementy interfejsu użytkownika Pasek symboli Pasek menu Pasek statusu Pasek funkcji Obszar roboczy 12

13 Elementy interfejsu użytkownika Pasek menu Pasek menu zawiera wszystkie menu i punkty menu, które są niezbędne do obsługi programu TRENDset. Pasek symboli Za pośrednictwem paska symboli mogą Państwo wywoływać najważniejsze funkcje programu. Zamknij plik Otwórz plik Zapisz plik Czytaj kartę SD Popup z parametrami Drukuj dane Automatyczne wyszukiwanie urządzenia 13

14 Elementy interfejsu użytkownika Pasek statusu Na pasku statusu znajdą Państwo informacje o statusie połączenia, wybranym obszarze funkcyjnym oraz o podłączonym typie urządzenia. Status połączenia Obszar funkcyjny Typ urządzenia 14

15 Elementy interfejsu użytkownika Pasek funkcji Program TRENDset jest podzielony na 6 obszarów funkcyjnych: Dane pacjenta Ustawienia urządzenia Kalendarz terapii Dane i zdarzenia Alarmy i zmiany parametrów Statystyka Czasy i liczniki Po uruchomieniu programu otwarty jest zawsze obszar funkcyjny Dane pacjenta. Jeżeli wybiorą Państwo inny obszar funkcyjny, zmieni się widok obszaru roboczego. WSKAZÓWKA: Ilość obszarów funkcyjnych oraz widok w obszarze roboczym zależą od typu urządzenia. Aktywny obszar funkcyjny podświetlany jest na pasku funkcji na szaro. 15

16 Praca z plikami Praca z plikami Otwieranie pliku Wybrać Plik > Otwórz lub na pasku symboli. Otworzy się dialog Otwórz z ustawioną wstępnie ścieżką Własne pliki (dokumenty)/trendset. Katalog TRENDset tworzony jest przy pierwszym wywołaniu programu i służy jako standardowy katalog do przechowywania wszelkich plików programu TRENDset. Otwierać można tylko pliki z rozszerzeniem.csw,.csa lub.csp. W celu szybkiego otwarcia pliku należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+O. Zanim w statusie Online zostanie otwarty nowy plik, TRENDset sprawdza najpierw, czy wszystkie otwarte dane zostały zabezpieczone. Jeśli nie, pojawi się zapytanie, czy dokonane zmiany powinny zostać zapisane, czy nie. Gdy tylko otworzą Państwo plik, program TRENDset zmienia status na Offline. Jeśli nastąpi otwarcie pliku, który został zapisany z karty SD na dysku twardym (.csa), wówczas TRENDset przejdzie do statusu archiwum karty SD. W statusie Offline otwarcie plików preset (.csp) nie jest możliwe. Zamykanie pliku Wybrać Plik > Zamknij lub na pasku symboli. W przypadku, gdy zmiany nie zostały jeszcze wysłane do urządzenia, pojawi się komunikat wzywający do zapisania zmian. Po zamknięciu następuje zmiana statusu z Online na Offline. 16

17 Praca z plikami Zapisywanie pliku Zapisz Wybrać Plik > Zapisz lub na pasku symboli. Dane z podłączonych z PC urządzeń do terapii oddechowej przechowywane są w katalogu Własne pliki (dokumenty)/trendset z rozszerzeniem.csw. Dane, które zostały odczytane z karty SD przechowywane są w katalogu Własne pliki (dokumenty)/trendset/therapy SD_Archive z rozszerzeniem.csa. W celu szybkiego zapisania pliku należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+S. Zapisz jako Za pomocą polecenia Zapisz jako mogą Państwo zapisać otwarty plik pod inną nazwą lub w innym katalogu. Zakończenie pracy programu TRENDset Wybrać Plik > Koniec. Przed zakończeniem program TRENDset sprawdza, czy wszystkie dane zostały zabezpieczone. W przypadku, gdy zmiany nie zostały jeszcze wysłane do urządzenia, pojawi się komunikat wzywający do zapisania tychże zmian. 17

18 Drukowanie DRUKOWANIE Wybrać Plik > Drukuj lub na pasku symboli. 1. Wybrać drukarkę. 2. Ustalić ilość egzemplarzy do druku. 3. Zaznaczyć dokumenty, które chcą Państwo wydrukować, poprzez aktywowanie pól wyboru. Oprócz Alarmy i zmiany parametrów można wybrać, ile zdarzeń ma zostać wydrukowanych. W celu szybkiego wydrukowania pliku należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+P. WSKAZÓWKA: Dopóki otwarty jest program TRENDset, dopóty w pamięci pozostają ostatnie ustawienia drukowania. 4. Komunikat należy potwierdzić naciskając OK. 18

19 Ustawienia wstępne Ustawienia wstępne Ustalanie języka w programie TRENDset Wybrać Ustawiena > Język. Mogą Państwo wybierać spośród wielu języków. Jeżeli potrzebny jest inny język, należy skontaktować się z naszym serwisem. W każdej chwili możliwe jest poszerzenie oferowanego wachlarza języków. Logowanie i wylogowywanie dla personelu serwisowego Dany punkt menu umożliwia dostęp do obszaru serwisowego programu. Obszar serwisowy oferuje możliwość wykonania specjalnych czynności oraz uzyskania dodatkowych danych urządzenia. Dostęp jest chroniony hasłem i mają go tylko osoby posiadające autoryzację. Logowanie Wybrać Ustawiena > Serwis > Zaloguj. 1. Wprowadzić nazwę użytkownika. 2. Wprowadzić hasło. 3. Jeżeli obszar serwisowy ma być wyświetlany przy każdym nowym uruchomieniu programu TRENDset, należy aktywować pole wyboru. 4. Komunikat należy potwierdzić naciskając OK. Wylogowywanie Wybrać Ustawiena > Serwis > Wyloguj. 19

20 Ustawienia wstępne Ustalanie granic zdarzeń dla potrzeb statystyki Granice zdarzeń określają, czy (i po jakim czasie wystąpienia) zdarzenia mają być wyświetlane i zamieszczane w statystyce. Wybrać Ustawiena > Limity Zdarzén. 1. Aktywacja pola opcji. Do wyboru: żaden, 5 s oraz 10 s. 2. Komunikat należy potwierdzić naciskając OK. Dla danych typów urządzeń mogą Państwo ustawić granice zdarzeń.: AutoTREND (i)carat et AUTO icarat et z kartą SD point 2 TREND 210 TREND II AUTO/CPAP TREND II z kartą SD VECTOR et AUTO/CPAP VECTOR ET AUTO/CPAP VECTOR et z kartą SD VECTOR II AUTO VECTOR II FLEXLINE 20

21 Komunikacja z urządzeniem Komunikacja z urządzeniem Automatyczne wyszukiwanie urządzenia Wybrać Komunikacja > Automatyczne szukanie urządzenia lub pasku symboli. na Lista znalezionych urządzeń. Wybierz urządzenie klikając myszką. Rozpocznie się import danych. Proces może potrwać do 50 sekund. Status TRENDset zmieni się na Online (patrz: strona 14). Jeśli nie zostaną wykryte żadne urządzenia pod Znalezione urządzenia, to nie zostaną wyświetlone. TRENDset pozostaje w statusie Offline (patrz: strona 14). Wszystkie funkcje programujące i analizujące pozostaną nieaktywne. Gdy program TRENDset połączony jest z urządzeniem, pojawia się komunikat o statusie Online. 21

22 Komunikacja z urządzeniem Ręczne wyszukiwanie urządzenia Jeśli wiele urządzeń zostanie podłączonych do twojego komputera, oprócz funkcji automatycznego wyszukiwania urządzeń, będziesz mieć dostęp do konkretnego urządzenia poprzez wybór odpowiedniego portu COM. Wybrać Komunikacja > Manualne szukanie urządzenia. 1. Wybrać port COM, do którego podłączone jest urządzenie. 2. Program TRENDset szuka podłączonego urządzenia. a. Gdy urządzenie zostanie rozpoznane, uruchamia się import danych. Proces ten trwa maks. 50 s. b. Jeżeli urządzenie nie zostanie rozpoznane, pojawia się komunikat Brak podłączenia do urządzenia terapeutycznego. Komunikat należy potwierdzić naciskając OK. Wybrać inny port COM i potwierdzić ponownie naciskając OK. Proces ten należy powtarzać do momentu, aż program TRENDset znajdzie urządzenie. 3. TRENDset zmienia status na Online (patrz: strona 14) Jeżeli urządzenie nie zostanie znalezione, program TRENDset pozostaje w statusie Offline (patrz: strona 14). Wszelkie funkcje programujące i analizujące pozostają nieaktywne. Gdy program TRENDset połączony jest z urządzeniem, pojawia się komunikat o statusie Online. 22

23 Komunikacja z urządzeniem Usuwanie problemów W czasie, gdy program TRENDset wyszukuje urządzenie, mogą pojawiać się następujące komunikaty systemowe Komunikat systemowy Brak podłączenia do urządzenia terapeutycznego. Port COM x jest nieważny lub używany przez inną aplikację. Brak połączenia z urządzeniem terapeutycznym w porcie COM x. Przyczyna Wybrano niewłaściwy port COM. Port COM nie istnieje lub jest blokowany przez inną aplikację. Urządzenie nie jest włączone. Kabel seryjny nie jest prawidłowo połączony z komputerem lub urządzeniem. Urządzenie jest połączone z innym portem COM. Brak urządzenia. 23

24 Komunikacja z urządzeniem Wczytywanie danych urządzenia Wybrać Komunikacja > Czytaj dane urządzenia. Do wyboru zostaną Państwu przedstawione 3 podmenu: Czytaj pamieć urządzenia Czytaj parametry urządzenia Czytaj dane pacjenta (jeżeli są wpisane) Wczytywanie pamięci urządzenia Wybrać Komunikacja > Czytaj dane urządzenia > Czytaj pamieć urządzenia. Pamięć urządzenia w zależności od typu urządzenia składa się pamięci terapii i pamięci zgodności. Pamięć terapii zawiera wszystkie dane dotyczące terapii. W pamięci zgodności zapisywane są tylko dane dotyczące wykorzystania urządzenia. Dane dotyczące terapii znajdą Państwo w obszarach funkcyjnych Kalendarz terapii, Dane i zdarzenia, jak również ich analizę statystyczną w obszarze Statystyka. Wykorzystanie urządzenia wyświetlane jest w Kalendarz terapii. W danych obszarach funkcyjnych znajdą Państwo wczytane dane dotyczące terapii. 24

25 Komunikacja z urządzeniem Wczytywanie parametrów urządzenia Wybrać Komunikacja > Czytaj dane urządzenia > Czytaj parametry urządzenia. Parametry urządzenia przedstawiane są w obszarach funkcyjnych Dane pacjenta, Ustawienia urządzenia oraz Czasy i liczniki. W danych obszarach funkcyjnych znajdą Państwo wczytane parametry urządzenia. Wczytywanie danych pacjenta Wybrać Komunikacja > Czytaj dane urządzenia > Czytaj dane pacjenta. Dane pacjenta są wczytywane i przedstawiane w obszarze funkcyjnym Dane pacjenta. W tym obszarze funkcyjnym znajdą Państwo wczytane dane pacjenta. 25

26 Komunikacja z urządzeniem Usuwanie danych urządzenia Wybrać Komunikacja > Usuń dane urządzenia. Do wyboru zostaną Państwu przedstawione 4 podmenu: Usuń dane pacjenta Usuń pamięć urządzenia i wyślij ustawienia fabryczne Usuń pamięć urządzenia Wyślij ustawienia fabryczne Usuwanie danych pacjenta Wybrać Komunikacja > Usuń dane urządzenia > Usuń dane pacjenta. Usuwanie pamięci urządzenia i wysyłanie ustawień fabrycznych Wybrać Komunikacja > Usuń dane urządzenia > Usuń pamięć urządzenia i wyślij ustawienia fabryczne. Funkcji tej należy użyć, jeżeli oprócz usunięcia pamięci urządzenia chcą Państwo, aby urządzenie powróciło do ustawień fabrycznych. UWAGA! Punkt menu Usuń dane urządzenia wyświetli się dopiero po rozpoznaniu urządzenia i gdy TRENDset będzie znajdował się w statusie Online. UWAGA! Proces usuwania w zależności od typu urządzenia trwa maks. 60 s. W tym czasie urządzenia nie wolno odłączać od komputera ani od sieci elektrycznej. 26

27 Komunikacja z urządzeniem Usuwanie pamięci urządzenia Wybrać Komunikacja > Usuń dane urządzenia > Usuń pamięć urządzenia. Usunięta zostanie kompletna pamięć terapii wraz ze wszystkimi wartościami ciśnienia i przepływu z przynależnymi do nich zdarzeniami, jak również pamięć zgodności wraz z danymi dotyczącymi wykorzystania urządzenia. WSKAZÓWKA: Przed podjęciem jakiegokolwiek działania pojawi się zapytanie, czy proces ma zostać rzeczywiście przeprowadzony. Wysyłanie ustawień fabrycznych Wybrać Komunikacja > Usuń dane urządzenia > Wyślij ustawienia fabryczne. Wszystkie parametry i parametry urządzenia zostaną ustawione w taki sposób, że przyjmą one wartości standardowe. Oprócz tego dane pacjenta zostaną usunięte. 27

28 Komunikacja z urządzeniem Użycie karty SD Istnieją dwie możliwości zapisania plików na karcie SD. Urządzenie do terapii oddechowej z kartą SD (tylko w wersjach urządzeń z gniazdem karty SD) DATA box z kartą SD Można stosować tylko karty SD o specyfikacji 1.x o pojemności maksymalnie 2 GB. WSKAZÓWKA: Zanim karta SD zostanie zastosowana w DATA box lub urządzeniu do terapii oddechowej, należy ją sformatować przy pomocy programu TRENDset. Zastosowanie karty SD w urządzeniu do terapii oddechowej Na karcie SD zapisywanych jest 100 ostatnich zdarzeń. Za zdarzenia uważa się zmiany parametrów, jak ustawienia terapii, kasowanie liczników (np. licznik filtra) itd. Parametry zapisywane są wraz z datą i godziną zmiany oraz ze starą i nową wartością. Dodatkowo zapisaniu ulegają wszystkie powstałe alarmy wraz z datą i godziną. Następnie na karcie SD zapisywane są następujące zdarzenia dotyczące terapii. Typ CPAP AUTO BILEVEL BILEVEL BILEVEL point 2 z Parametr ST20 ST30 DATA box Ciśnienie Przepływ oddechowy Średni Przepływ systemu (Przeciek-Flow) 28

29 Parametr Typ CPAP AUTO BILEVEL BILEVEL ST20 BILEVEL ST30 Komunikacja z urządzeniem point 2 z DATA box Hyperwentylacja Przeciek Tryb Stan urządzenia Częstotliwość Względny oddechowy pojemność oddechowa Centralny bezdech senny Obturacyjny bezdech senny Bezdech senny mieszany Spłycenie oddechu Bezdech Skurcz dróg oddechowych Chrapanie Artefakt Ustawienia Wydech ustami Pojemność oddechowa Bezdech Niski MV 29

30 Komunikacja z urządzeniem Stosowanie urządzenia DATA box Jeśli podczas terapii urządzenie do terapii oddechowej jest połączone poprzez urządzenie DATA box, oprócz standardowo zapisanych danych w urządzeniu istnieje możliwość pobrania i zapisania dodatkowych danych. Podłączenie pulsometru do urządzenia DATA box daje możliwość rejestracji i zapisania również częstotliwości tętna oraz wartości nasycenia tlenem krwi pacjenta, co umożliwia z kolei daleko idącą analizę powodzenia terapii. Zapisy urządzenia DATA box można odczytać i przeanalizować na komputerze poprzez kartę SD. Do tego potrzebny jest czytnik kart w Państwa komputerze. Dane wyświetlane są w formie wykresu krzywych w obszarze funkcyjnym Dane i zdarzenia. DATA box 30

31 Komunikacja z urządzeniem Przygotowanie karty SD Zanim będzie można zapisać dane pacjenta lub ustawienia terapii na karcie SD przy pomocy programu TRENDset, karta SD musi zostać sformatowana i zainstalowana dla urządzenia terapeutycznego. Formatowanie musi się odbyć w programie TRENDset, natomiast inicjowanie można przeprowadzić albo w programie TRENDset, albo w urządzeniu terapeutycznym lub w urządzeniu DATA box. Zgodnie z tym karty SD można przygotować w programie TRENDset jak poniżej: a. Formatowanie karty SD (zwykłe formatowanie w przypadku nieznanego urządzenia terapeutycznego) b. Inicjowanie karty SD (Formatowanie i inicjowanie w przypadku znanego urządzenia terapeutycznego). WSKAZÓWKA: Bez wykonania formatowania przy pomocy programu TRENDset, urządzenie DATA box lub urządzenie do terapii oddechowej nie zaakceptuje karty SD. Formatowanie karty SD Wybrać DATAbox > Formatowanie karty SD. Otwiera się pole dialogowe Formatowanie karty SD, w którym wyszczególnione są wszystkie zewnętrzne nośniki danych Państwa komputera. Wybrać nośnik danych, aktywując odpowiednie pole wyboru. Po kliknięciu na Start pojawi się informacja, że wszystkie znajdujące się ewentualnie na karcie dane ulegną utraceniu na skutek formatowania. Potwierdzić naciskając OK, aby kontynuować operację lub przerwać operację naciskając Usuń. 31

32 Komunikacja z urządzeniem Inicjowanie karty SD Wybrać karta SD > Inicjowanie karty SD. Otwiera się pole dialogowe Inicjowanie karty SD, w którym wyszczególnione są wszystkie zewnętrzne nośniki danych Państwa komputera. Wybrać nośnik danych, aktywując odpowiednie pole wyboru. Po kliknięciu na Start pojawi się informacja, że wszystkie dane znajdujące się ewentualnie na karcie ulegną utraceniu na skutek wykonywanej operacji. Potwierdzić naciskając OK, aby kontynuować operację lub przerwać operację naciskając Usuń. TREND II VECTOR et point 2 z DATA box icarat et Dla urządzeń od wersji oprogramowania można instalować karty SD. W następnym polu dialogowym można wybrać, dla jakiego urządzenia ma zostać wykonane inicjowanie kary SD. Ustawić najpierw Typ urządzenia (CPAP, AUTO, BILEVEL) a następnie Nazwa urządzenia (TREND II, VECTOR et, itp.). Wpis numeru seryjnego jest opcjonalny i powoduje, że karta SD może być stosowana tylko z tym urządzeniem, które posiada ten numer seryjny. Dostęp do pola wpisu dla numeru seryjnego uzyskuje się klikając po prawej stronie. Potwierdzić wybór naciskając OK. Następnie odbywa się przekierowanie do obszaru funkcyjnego Dane pacjenta. 32

33 Komunikacja z urządzeniem Odczytywanie karty SD Wybrać DATAbox > Czytanie karty pamięci SD. Dialog Czytanie karty pamięci SD pokazuje dane pacjenta zapisane na karcie SD. Na jednej karcie SD można zapisywać wiele danych pacjenta. Należy aktywować pole wyboru. Kliknąć OK. Dane pacjenta zostaną wczytane i pojawi się program TRENDset. Program TRENDset przechodzi podczas wyświetlania danych, zarejestrowanych urządzeniem DATA box, do statusu DATA box, a w przypadku danych z urządzeń z kartą SD, do statusu karta SD. Można teraz dokonać zmiany parametrów w obszarach funkcyjnych Ustawienia urządzenia, Dane pacjenta lub Czasy i liczniki i zapisać na karcie SD poprzez Wyślij. 33

34 Komunikacja z urządzeniem Aby dane przegrać ponownie do urządzenia, należy podłączyć DATA box do urządzenia i włożyć następnie kartę SD do DATA box lub włożyć kartę SD ponownie do gniazda karty SD w urządzeniu. Zapisywanie danych z kart SD Wszelkie dane pacjenta dają się również zapisać na dysku twardym. W tym celu należy najpierw odczytać kartę SD. (DATAbox > Czytanie karty pamięci SD). Następnie należy zapisać plik (Plik > Zapisz/Zapisz jako). Pliki z karty SD zapisywane są z rozszerzeniem pliku.csa. Pliki pochodzące z karty SD w przeciwieństwie do innych plików programu TRENDset (*.csw) mają rozszerzenie.csa. Pliki zapisywane są w podkatalogu THERAPY SD_Archive. Otwieranie danych z kart SD Wybrać Plik > Otwórz lub na pasku symboli. Przed otwarciem nowego pliku, program TRENDset sprawdzi, czy wszystkie otwarte pliki zostały zabezpieczone. Gdy tylko otworzą Państwo plik, program TRENDset zmienia status na karta SD. W tym statusie nie mogą Państwo zmieniać danych pacjenta lub parametrów i zapisywać ich na karcie SD. WSKAZÓWKA: Pliki z kart SD (*.csa) zawierają dane pacjentów i mogą gromadzić szczegółowe dane terapii pochodzące z wielu lat. Pliki są zdecydowanie większe niż pliki z rozszerzeniem.csw. 34

35 Komunikacja z urządzeniem Informacje o programie TRENDset Wybrać Info. Wyświetli się numer wersji programu TRENDset oraz dane o producencie. Korzystanie z pomocy Wybrać Pomoc TRENDset. Otworzy się pomoc w formacie PDF. Naciśnięcie F1 powoduje natychmiastowe otwarcie pomocy. WSKAZÓWKA: Pomoc otwierana jest w programie PDF Viewer, jak Adobe Reader. Program można zainstalować w razie potrzeby z TRENDset-CD lub pobrać z internetu na reader. 35

36 Dane pacjenta Dane pacjenta W obszarze funkcyjnym Dane pacjenta można zarządzać danymi pacjenta, rozpoczynać i kończyć terapię oraz otrzymywać informacje o najważniejszych właściwościach urządzenia. Obszar roboczy jest podzielony na Dane pacjenta, Wyświetlacz oraz Parametry urządzenia. Dane pacjenta Parametry urządzenia Wyświetlacz 36

37 Dane pacjenta Wprowadzanie, zmienianie, zarządzanie danymi pacjenta Wszystkie podświetlone na biało pola tekstowe pozwalają na wpisywanie, zmienianie i usuwanie danych. Zmiany wyróżniane są na czerwono. W celu cofnięcia wszystkich wpisów do stanu wyjściowego należy nacisnąć Skasuj. Aby wysłać zmienione dane do urządzenia, należy wybrać Wyślij. Następnie dane są ponownie odczytywane i przedstawiane w programie TRENDset. Dane wysyłane i odbierane porównywane są wówczas ze sobą. Daje to gwarancję, że w urządzeniu zostały zapisane prawidłowe dane. Nie wszystkie urządzenia mogą zapamiętywać dane pacjenta. W przypadku połączenia z urządzeniami, które nie mogą zapisywać danych pacjenta, dane te należy wprowadzić ręcznie i potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem Akceptuj. Plik należy zapisać (Plik > Zapisz/Zapisz jako). VECTOR et (i)carat et VECTOR ET TREND II point point 2 TREND 210 AutoTREND (od wersji 1.502) VECTOR II FLEXLINE VECTOR II Auto (od wersji 1.502) Dane typy urządzeń mogą zapisywać dane pacjenta. 37

38 Dane pacjenta Wyświetlanie wartości chwilowej ciśnienia terapeutycznego W obszarze Wyświetlacz pokazywana jest wartość chwilowa ciśnienia oraz status urządzenia. Należy kliknąć na przycisk On / Off terapia uruchamia się. Status urządzenia Włącz / wyłącz terapię Wyświetlacz ciśnienia (graficzny) Wyświetlacz ciśnienia (numeryczny 38

39 Dane pacjenta Wyświetlanie parametrów urządzenia W obszarze Parametry urządzenia mogą Państwo zobaczyć główne cechy urządzenia. Pełnią one funkcję czysto informacyjną i nie można ich zmieniać. 39

40 Ustawienia urządzenia Ustawienia urządzenia W obszarze funkcyjnym Ustawienia urządzenia ustawiają Państwo parametry urządzenia. Obszar roboczy, w zależności od podłączonego urządzenia, jest podzielony na grupy parametrów, jak Ciśnienie, Oddychanie, Ramp/ test maski, Alarm maski, Urządzenie i Tekst powitania. Ciśnienie Ramp miękkiego startu / test maski Alarm maski Wyświetlacz graficzny wybranych parametrów Aktywacja kodu PIN Tekst powitania w urządzeniu Parametry respiracji Parametry urządzenia 40

41 Ustawienia urządzenia Ustawianie ciśnienia terapeutycznego Wybrać Ustawienia urządzenia > Ciśnienie. Ciśnienie terapeutyczne mogą Państwo zmieniać na 2 sposoby: a. za pośrednictwem pola wyboru b. za pośrednictwem diagramu Trzymając wciśnięty przycisk myszy pociągnąć za czerwone punkty. Kierunek przeciągania oznaczono strzałkami. Ustawienia w polach wyboru zmieniają się przy tym automatycznie. Przerzutnik można aktywować lub dezaktywować w trybie Bilevel T poprzez przycisk ekranowy On / Off. Z lewej strony obok przycisku widoczny jest stan aktywny. Wszystkie zmiany są wyróżniane na czerwono. W celu cofnięcia wszystkich wpisów do stanu wyjściowego należy nacisnąć Kasuj. Aby wysłać zmienione dane do urządzenia, należy nacisnąć Wyślij. Następnie dane są ponownie odczytywane i przedstawiane w programie TRENDset. Dane wysyłane i odbierane porównywane są wówczas ze sobą. Daje to gwarancję, że w urządzeniu zostały zapisane prawidłowe dane. 41

42 Ustawienia urządzenia Wyjaśnienie pojęć Ciśnienie terapeutyczne Poziom FLEX Wysokość ciśnienia terapeutycznego Wysokość podwyższenia ciśnienia lub obniżenia ciśnienia jest zależna od wysokości przepływu oddechowego, ustawionego poziomu FLEX oraz ustawionego ciśnienia terapeutycznego. Trzy poziom FLEX (1-3) służą do indywidualnego dostosowania do pacjenta. I-FLEX Podwyższenie ciśnienia podczas fazy wdechu jest zależne od przepływu oddechowego, ustawionego poziomu I-FLEX oraz ustawionego ciśnienia terapeutycznego. Ustawienie poziomu I-FLEX (0-3) służy indywidualnemu dostosowaniu ciśnienia terapeutycznego do przepływu oddechowego pacjenta. E-FLEX Obniżenie ciśnienia podczas fazy wydechu jest zależne od wysokości przepływu oddechowego, ustawionego poziomu E-FLEX oraz ustawionego ciśnienia terapeutycznego. Ustawienie poziomu E-FLEX (0-3) służy indywidualnemu dostosowaniu ciśnienia terapeutycznego do przepływu oddechowego pacjenta. Ciśnienie startowe Ciśnienie startowe Ciśnienie minimalne Ciśnienie minimalne Ciśnienie maksymalne Ciśnienie maksymalne Szybkość zmiany ciśnienia Określa, jak szybko ciśnienie podnosi się podczas zdarzenia. Za jego pomocą można dostosować szybkość, z jaką podnosi się ciśnienie, do predyspozycji pacjenta. Ciśnienie wdechowe Ciśnienie wdechowe Ciśnienie wydechowe Ciśnienie wydechowe I-Slope Dynamika ciśnienia wdechowego E-Slope Dynamika ciśnienia wydechowego Trigger Aktywacja lub deaktywacja wyzwalacza przy wdechu w trybie T I-Trigger Czułość wyzwalacza przy wdechu E-Trigger Czułość wyzwalacza przy wydechu Objętość docelowa Wartość objętości docelowej (tylko w trybach S, ST, T) Dodatkowe ciśnienie Nastawne ciśnienie dodatkowe, przy aktywnej objętości docelowej (tylko w trybach S, ST, T) Minimalny czas wdechu TI min Minimalny czas wdechu (tylko w trybach S i ST) Maksymalny czas wdechu TI max Maksymalny czas wdechu (tylko w trybach S i ST) 42

43 Ustawienia urządzenia Dostępne parametry w zależności od trybu terapii Tryb CPAP FLEX APAP BILEVEL S BILEVEL ST BILEVEL T Parametr Ciśnienie terapeutyczne Poziom FLEX Ciśnienie startowe Ciśnienie minimalne Ciśnienie maksymalne Szybkość zmiany ciśnienia Ciśnienie wdechowe Ciśnienie wydechowe I-FLEX u uu E-FLEX u uu I-Slope E-Slope Trigger I-Trigger E-Trigger Objętość docelowa Dodatkowe ciśnienie TI min TI max we wszystkich urządzeniach z tym trybem tylko w VECTOR et, VEC- TOR ET, (i)carat et, TREND II tylko w VECTOR et BILE- VEL ST30, icarat et BILEVEL ST30, TREND II BILEVEL ST30 u tylko w point 2 tylko w VECTOR et BILE- VEL ST20 i ST30, icarat et BILEVEL ST20 i ST30, TREND II BILEVEL ST20 i ST30 tylko w VECTOR et, TREND II i icarat et od oprogramowania uu tylko w point 2 AutoCPAP, oraz VECTOR et, TREND II i icarat et od oprogramowania

44 Ustawienia urządzenia Ustawianie parametrów oddychania Wybrać Ustawienia urządzenia > Oddychanie. Wdech mogą Państwo zmieniać na 2 sposoby: a. za pośrednictwem pola wyboru b. za pośrednictwem diagramu Trzymając wciśnięty przycisk myszy pociągnąć za czerwone punkty. Kierunek przeciągania oznaczono strzałkami. Ustawienia w polach wyboru zmieniają się przy tym automatycznie. Wszystkie zmiany są wyróżniane na czerwono. W celu cofnięcia wszystkich wpisów do stanu wyjściowego należy nacisnąć Kasuj. Aby wysłać zmienione dane do urządzenia, należy nacisnąć Wyślij. Następnie dane są ponownie odczytywane i przedstawiane w programie TRENDset. Dane wysyłane i odbierane porównywane są wówczas ze sobą. Daje to gwarancję, że w urządzeniu zostały zapisane prawidłowe dane. 44

45 Ustawienia urządzenia Wyjaśnienie pojęć Częstotliwość Wdech Opóźnienie Stosunek I:E Ilość oddechów na minutę Czas wdechu proporcjonalnie do całego oddechu Czas opóźnienia pomiędzy przełączaniem z trybu S na tryb T Stosunek I:E (wdechu do wydechu) z częstotliwości i czasu wdechu Dostępne parametry w zależności od typu urządzenia Tryb CPAP FLEX APAP BILEVEL S BILEVEL ST BILEVEL T Częstotliwość Wdech Opóźnienie Częstotliwość zapisywania Urządzenia dysponują różnymi parametrami. 45

46 Ustawienia urządzenia Ustawianie Ramp miękkiego startu i testu maski Wybrać Ustawienia urządzenia > ramp/test maski. Parametry dla ramp i testu maski mogą Państwo zmieniać na 2 sposoby: a. za pośrednictwem pól wyboru b. za pośrednictwem diagramu Trzymając wciśnięty przycisk myszy pociągnąć za czerwone punkty. Kierunek przeciągania oznaczono strzałkami. Ustawienia w polach wyboru zmieniają się przy tym automatycznie. Wszystkie zmiany są wyróżniane na czerwono. W celu cofnięcia wszystkich wpisów do stanu wyjściowego należy nacisnąć Kasuj. Aby wysłać zmienione dane do urządzenia, należy nacisnąć Wyślij. Następnie dane są ponownie odczytywane i przedstawiane w programie TRENDset. Dane wysyłane i odbierane porównywane są wówczas ze sobą. Daje to gwarancję, że w urządzeniu zostały zapisane prawidłowe dane. 46

47 Ustawienia urządzenia Wyjaśnienie pojęć Czas ramp Ciśnienie startowe Ramp Test maski Czas, w którym ciśnienie narasta stopniowo do momentu osiągnięcia ciśnienia terapeutycznego, poczynając od ciśnienia ramp Ciśnienie startowe ramp Podczas testu maski urządzenie eksploatowane jest przez ustawiony czas z maksymalnym możliwym ciśnieniem terapeutycznym, służącym do przeprowadzenia testu szczelności maski. Maksymalne możliwe ciśnienie terapeutyczne wynika z ustawień w obszarze funkcyjnym Ustawienia urządzenia. 47

48 Ustawienia urządzenia Dostępne parametry w zależności od typu urządzenia Urządzenie Czas ramp Ciśnienie startowe Ramp Test maski VECTOR et (i)carat et VECTOR ET TREND II point point 2 TREND 200 TREND 210 AutoTREND TREND 300 TREND 400 TREND 500 TRENDlife Calypso VECTOR VECTOR II VECTOR II FLEXLINE Urządzenia dysponują różnymi parametrami. VECTOR II AUTO VECTOR II BILEVEL 48

49 Ustawienia urządzenia Ustawianie parametrów alarmowych Aktywowanie/dezaktywowanie alarmu maski Wybrać Ustawienia urządzenia > Alarm maski. Aktywowanie lub dezaktywowanie alarmu maski przy pomocy pola wyboru. Parametry dla alarmu maski mogą Państwo zmieniać na 2 sposoby: a. za pośrednictwem pól wyboru b. za pośrednictwem diagramu Trzymając wciśnięty przycisk myszy pociągnąć za czerwone punkty. Kierunek przeciągania oznaczono strzałkami. Ustawienia w polach wyboru zmieniają się przy tym automatycznie. Wszystkie zmiany są wyróżniane na czerwono. W celu cofnięcia wszystkich wpisów do stanu wyjściowego należy nacisnąć Kasuj. Aby wysłać zmienione dane do urządzenia, należy nacisnąć Wyślij. Następnie dane są ponownie odczytywane i przedstawiane w programie TRENDset. Dane wysyłane i odbierane porównywane są wówczas ze sobą. Daje to gwarancję, że w urządzeniu zostały zapisane prawidłowe dane. 49

50 Ustawienia urządzenia Wyjaśnienie pojęć Alarm maski 1 Czas reakcji alarmu 1, 2 Różnica ciśnienia 1, 2 Alarm, gdy maska ześlizgnie się z twarzy lub wąż zostanie wyrwany z urządzenia. Wartość ta definiuje czas opóźnienia, od kiedy emitowany jest alarm. Za pomocą danej wartości ustawiane jest tolerowane odchylenie od ustalonego ciśnienia 1 nie w przypadku Automatyki Start/Stop 2 tylko przy aktywnym alarmie maski 50

51 Ustawienia urządzenia Ustawianie alarmów Niski przepływ na minutę i Bezdech Wybrać Ustawienia urządzenia > Alarm Niski przepływ na minutę lub Alarm Bezdech. Za pośrednictwem pól wyboru ustawić żądaną wartość. Wszystkie zmiany zostaną wyróżnione na czerwono. W celu cofnięcia wszystkich wpisów do stanu wyjściowego należy nacisnąć Kasuj. Aby wysłać zmienione dane do urządzenia, należy nacisnąć Wyślij. Następnie dane są ponownie odczytywane i przedstawiane w programie TRENDset. Dane wysyłane i odbierane porównywane są wówczas ze sobą. Daje to gwarancję, że w urządzeniu zostały zapisane prawidłowe dane. Wyjaśnienie pojęć Alarm Niski przepływ na minutę Alarm Bezdech Alarm, gdy minutowa pojemność oddechowa jest za niska. Gdy nastąpi przekroczenie ustawionej dolnej granicy, urządzenie wydaje sygnał alarmowy. Alarm, gdy zostanie rozpoznany bezdech. W przypadku rozpoznania bezdechu, który jest dłuższy niż ustawiony czas trwania, urządzenie wydaje sygnał alarmowy. 51

52 Ustawienia urządzenia Ustawianie parametrów urządzenia Wybrać Ustawienia urządzenia > Urządzenie. Do zmiany parametrów należy użyć pól wyboru. Wszystkie zmiany są wyróżniane na czerwono. W celu cofnięcia wszystkich wpisów do stanu wyjściowego należy nacisnąć Kasuj. Aby wysłać zmienione dane do urządzenia, należy nacisnąć Wyślij. Następnie dane są ponownie odczytywane i przedstawiane w programie TRENDset. Dane wysyłane i odbierane porównywane są wówczas ze sobą. Daje to gwarancję, że w urządzeniu zostały zapisane prawidłowe dane. 52

53 Ustawienia urządzenia Funkcja automatyczna W celu ustawienia automatycznego dostosowania ciśnienia należy aktywować pole wyboru automatyczny. Dzięki temu uaktywnia się pole wyboru trybu automatycznego, które posiada następujące opcje. WYŁĄCZ brak możliwości ustawienia automatycznego dostosowania ciśnienia Start/Stopp Progi ciśnienia automatycznego On Progi ciśnienia automatycznego Off Opóźnienie automatyczne ciśnienia Start Progi ciśnienia automatycznego On ciśnienia Dalsze informacje dotyczące funkcji trybu automatycznego znajdą Państwo na strona

54 Ustawienia urządzenia Wyjaśnienie pojęć Tryb Język Jednostka ciśnienia Jasność wyświetlacza Ciśnienie Ramp Poziom grzania Rodzaj menu Tryb urządzenia Język menu urządzenia Podanie, w jakiej jednostce ma być wyświetlane ciśnienie Jasność wyświetlacza Łagodny wzrost ciśnienia Wybór poziomu grzania nawilżacza Menu, które jest wyświetlane w urządzeniu Aktywui kod PIN Po aktywowaniu pola wyboru mogą Państwo wprowadzić czteroznakowy kod PIN. Jeżeli wysyłają Państwo kod PIN do urządzenia, zmiana parametrów ciśnienia i trybu w urządzeniu możliwa jest tylko po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN. Automatyczne Progi ciśnienia automatycznego On Pierwsza wartość oznacza wdech, druga wartość wydech. Wartości te muszą być przekroczone w celu rozpoczęcia terapii. Progi ciśnienia automatycznego Off Ta wartość musi być przekroczona aby leczenie zostało zakończone. Opóźnienie automatyczne Czas, po którym aparat wyłączy się. Wyświetl stan oddechu W tym miejscu można ustalić, czy wskaźnik objętości oddechowej podczas trwania terapii jest aktywny czy nieaktywny. Wyświetl dane efektywności Rodzaj maski Tekst powitania Przewijanie menu W tym miejscu można ustalić, czy w menu informacyjnym wyświetlany jest wskaźnik danych wydajności, jak wskaźnik bezdechu (AI) czy wskaźnik bezdechu/spłyconego oddechu (AHI w urządzeniach CPAP i AUTO) i przeciek (nieszczelność). Wybór używanego typu maski Tekst powitania wyświetlany jest podczas startu urządzenia. Maksymalna długość tekstu to 2 linijki á 16 znaków. Mogą Państwo dokonać wyboru spośród zdefiniowanych wstępnie tekstów lub wprowadzić własny tekst. W tym celu należy wybrać w polu wyboru Inny tekst. W tym miejscu mogą Państwo ustalić, czy przewijanie w menu będzie dopuszczalne czy też nie. 54

55 Ustawienia urządzenia Dostępne parametry w zależności od typu urządzenia Tryb Język Jednostka ciśnienia Jasność wyświetlacza Ciśnienie Ramp Poziom grzania Rodzaj menu kod PIN Urządzenie VECTOR et (i)carat et VECTOR ET TREND II point point 2 TREND 200 TREND 210 AutoTREND TREND 300 TREND 400 TREND 500 TRENDlife Calypso VECTOR Automatyczne Progi ciśnienia automatycznego On Progi ciśnienia automatycznego Off Opóźnienie automatyczne Wyświetl stan oddechu Wyświetl dane efektywności VECTOR II VECTOR II FLEXLINE VECTOR II AUTO VECTOR II BILEVEL od wersji tylko w urządzeniach automatycznych od wersji Rodzaj maski Tekst powitania Przewijanie menu 55

56 Ustawienia urządzenia Praca z oknem popup z parametrami Popup z parametrami to małe pole dialogowe, które zawiera istotne funkcje z Ustawienia urządzenia. Wybrać Ustawienia > Parametr-popup lub na pasku symboli. Interfejs użytkownika ulega minimalizacji i następuje otwarcie parametru popup. Zaleta: mogą Państwo korzystać z programu TRENDset i innych aplikacji jednocześnie oraz w dalszym ciągu sterować urządzeniem. Korzystanie z okna popup z parametrami możliwe jest tylko w statusie Online, karta SD i DATA box. W razie potrzeby można zmienić położenie i wielkość okna popup z parametrami. W tym celu, trzymając wciśnięty klawisz myszy, należy przeciągnąć krawędź okna. Aby zamknąć okno Parametr-popup i powrócić do standardowego interfejsu użytkownika, należy nacisnąć na krzyżyk w prawym górnym rogu. Dzięki oknu Parametr-popup oszczędzają Państwo miejsce na ekranie Po zamknięciu okna popup z parametrami zapisywane jest położenie oraz wielkość. 56

57 Ustawienia urządzenia Ustawienia wstępne urządzenia Dzięki zastosowaniu ustawień wstępnych wpis często powtarzających się ustawień urządzenia ulega istotnemu uproszczeniu. Obejmują one wszystkie wartości ustawiane w obszarach funkcyjnych Ustawienia urządzenia i Czasy i liczniki w pliku szablonowym. Jako podstawa ustawień wstępnych mogą służyć dane z następujących źródeł: podłączone urządzenia do terapii oddechowej (patrz Wczytywanie pamięci urządzenia na strona 24) Karty SD, które zostały zastosowane w urządzeniach do terapii oddechowej (patrz Odczytywanie karty SD na strona 33) Karty SD, które były inicjowane w programie TRENDset (patrz Inicjowanie karty SD na strona 32) Zapisywanie ustawień wstępnych Dokonać żądanych ustawień w obszarze funkcyjnym Ustawienia urządzenia. Wybrać Plik > Zapisz jak zaprogramowa. Pliki archiwizowane są w katalogu Własne pliki (dokumenty)/trendset/ Presets z rozszerzeniem.csp. Zaleca się zachowanie nazw plików zasugerowanych przez program TRENDset lub w razie potrzeby rozszerzenie tylko o dodatki, 57

58 Ustawienia urządzenia aby ciągle można było prześledzić, dla jakiego typu urządzenia z jaką wersją oprogramowania przeznaczone są ustawienia wstępne. Jeśli ustawienia wstępne tworzone są przy pomocy kart SD inicjowanych od nowa w programie TRENDset ( SD_INIT ), wychodzi się od najbardziej aktualnej wersji oprogramowania urządzenia. W ten sposób inicjowane i z wgranymi ustawieniami urządzenia karty SD akceptowane są tylko przez urządzenia do terapii oddechowej z wersją oprogramowania urządzenia lub wyższą. Zastosowanie ustawień wstępnych Zastosowanie na: Ustawienia wstępne utworzono na podstawie: danych urządzenia na podłączonym urządzeniu do terapii oddechowej lub danych urządzenia na karcie SD podłączonym urządzeniu do terapii oddechowej tego samego typu i z identyczną wersją oprogramowania lub wersją oprogramowania lub wyższą dostępnej karcie SD z urządzenia do terapii oddechowej tego samego typu Karta SD do stosowania z: urządzeniem do terapii oddechowej tego samego typu z identyczną wersją oprogramowania lub wersją oprogramowania lub wyższą Zastosowanie na: od nowa inicjowanej karty SD dla urządzenia do terapii oddechowej tego samego typu Ustawienia wstępne utworzono na podstawie: od nowa inicjowanej karty SD Karta SD do stosowania z: urządzeniem do terapii oddechowej typu, dla którego karta SD była inicjowana i z wersją oprogramowania lub wyższą 58

59 Ustawienia urządzenia Stosowanie ustawień wstępnych na urządzeniach Upewnić się, że program TRENDset znajduje się w statusie Online. Przeprowadzić w razie potrzeby wyszukiwanie urządzenia (od strona 21). Wybrać Plik > Otwórz lub na pasku symboli. Otworzy się pole dialogowe Otwórz z ustawioną wstępnie ścieżką Własne pliki (dokumenty)/ TRENDset. W celu szybkiego otwarcia pliku należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+O. Podwójnym kliknięciem otworzyć katalog Presets, wybrać żądany plik ustawienia wstępnego i kliknąć na Otwórz. Ustawienia zapisane w pliku ustawień wstępnych wyświetlane są teraz w obszarach funkcyjnych Ustawienia urządzenia i Czasy i liczniki. Aby wysłać zmienione dane do urządzenia, należy nacisnąć Wyślij. WSKAZÓWKI: Do urządzeń nie można zastosować żadnych ustawień wstępnych, które zostały utworzone z nowo inicjowanych kart SD. Tego rodzaju ustawienia wstępne można rozpoznać po wyróżniku SD_INIT w nazwie pliku. W przypadku urządzeń z wersją oprogramowania i niższą wersja oprogramowania urządzenia ustawień wstępnych (np. 2,142 w nazwie pliku) musi być zgodna z wersją oprogramowania urządzenia do terapii oddechowej. Wersję oprogramowania podłączonego urządzenia można znaleźć w obszarze funkcyjnym Dane pacjenta (patrz strona 36). 59

60 Ustawienia urządzenia Stosowanie ustawień wstępnych na kartach SD Jeśli zastosowana przez Państwa karta SD nie była jeszcze inicjowana przez program TRENDset lub urządzenie do terapii oddechowej, należy przeprowadzić najpierw inicjowanie kary SD (patrz strona 32). Wybrać karta SD > Czytanie karty pamięci SD. Pole dialogowe Czytanie karty pamięci SD wskazuje dane pacjentów, które zostały zapisane na karcie SD. Wybrać żądany plik danych pacjenta, aktywując odpowiednie pole wyboru. Kliknąć następnie na OK. Dane pacjenta zostaną wczytane i pojawi się program TRENDset. Wybrać Plik > Otwórz lub na pasku symboli. Otworzy się pole dialogowe Otwórz z ustawioną wstępnie ścieżką Własne pliki (dokumenty)/ TRENDset. Podwójnym kliknięciem otworzyć katalog Presets, wybrać żądany plik ustawienia wstępnego i kliknąć na Otwórz. Ustawienia zapisane w pliku ustawień wstępnych wyświetlane są teraz w obszarach funkcyjnych Ustawienia urządzenia i Czasy i liczniki. Aby zapisać zmienione dane na karcie SD, należy nacisnąć na Wyślij. 60

61 Kalendarz terapii Kalendarz terapii Obszar funkcyjny Kalendarz terapii zawiera graficzne przedstawienie dotyczące wykorzystania urządzenia. Wyświetlany jest czas trwania terapii na dzień i w przypadku niektórych typów urządzeń stosowane ciśnienia. Kalendarz terapii otrzymuje dane z pamięci terapii, pamięci zgodności i z pamięci danych wydajności 1. Analiza danych terapii wybranych w kalendarzu terapii odbywa się w obszarze funkcyjnym Dane i zdarzenia. Kalendarz terapii, tu z wyświetleniem zastosowanych ciśnień. 1 tylko TREND II, VECTOR et i icarat et od wersji oprogramowania

62 Kalendarz terapii Pamięć terapii W pamięci terapii urządzenia zapisywanych jest około 30 dni terapii. Pamięć zgodności Gdy pamięć terapii jest pełna, starsze dane dotyczące terapii przenoszone są do pamięci zgodności. Pamięć zgodności zapisuje dane przez ok. rok. Dane pamięci zgodności wyświetlane są tylko w funkcji Kalendarz terapii oraz w protokole kalendarza terapii. W obszarze funkcyjnym Dane i zdarzenia oraz Statystyka dane te nie są wyświetlane ani analizowane. Pamięć danych wydajności Urządzenia od wersji SW wyposażone są w pamięć danych wydajności. W pamięci danych wydajności zapisywane są następujące wartości: wskaźnik bezdechu (AI) lub wskaźnik bezdechu/spłyconego oddechu (AHI) zwiększony przeciek (wyciek) w % średni czas stosowania (użycie) Wartości zapisywane są za każdym razem na jeden dzień, jeden tydzień, jeden miesiąc, 6 miesięcy i jeden rok. VECTOR et (i)carat et TREND II Niniejsze typy urządzeń mogą zapisywać dane wydajności. 62

63 Kalendarz terapii Dostępne pamięci w zależności od typu urządzenia Urządzenie Pamięć terapii Pamięć zgodności Pamięć danych wydajności VECTOR et CPAP i AUTO VECTOR et BILEVEL i BILEVEL ST 20 i ST 30 (i)carat et AUTO (i)carat et BILEVEL i BILEVEL ST 20 i ST 30 VECTOR ET CPAP i AUTO VECTOR ET BILEVEL i BILEVEL ST 20 TREND II CPAP i AUTO TREND II BILEVEL i BILEVEL ST 20 i ST 30 point point 2 TREND 200 TREND 210 AutoTREND TREND 300 TREND 400 TREND 500 TRENDlife Calypso VECTOR VECTOR II VECTOR II FLEXLINE VECTOR II AUTO VECTOR II BILEVEL VECTOR et, TREND II i icarat et od wersji oprogramowania

64 Kalendarz terapii Obszary kalendarza terapii Ciśnienie, wyświetlacz numeryczny w hpa Oznaczenie poszczególnych ciśnień za pomocą kolorów Wyświetlacz dzienny Przeciek w % 1 Data dnia terapii Analiza i statystyka (On / Off) Czas trwania terapii z podaniem stosowanych ciśnień Czas trwania terapii bez podania stosowanych ciśnień AI lub AHI (urządzenia CPAP i AUTO) 1 Całkowity czas trwania terapii podczas dnia terapii w h Dzień terapii trwa od godz w południe do godz w południe. Gdy przesuną Państwo wskaźnik myszy na obszar terapii, pokazuje się szybka informacja. 1 tylko w TREND II, VECTOR et i icarat et od wersji oprogramowania

65 Kalendarz terapii Wybór dni terapii dla potrzeb statystyki Aby poddać analizie dane dotyczące terapii w obszarach funkcyjnych Dane i zdarzenia oraz Statystyka, należy zaznaczyć żądane dni terapii. W tym celu należy kliknąć na symbol znajdujący się z prawej strony obok daty. wybrano (symbol czerwony) nie wybrano (symbol szary) Jeżeli chcą Państwo wybrać wszystkie dni terapii, należy aktywować pole wyboru Wybierz wszystkie dni. Ponadto mogą Państwo zdecydować, czy dni wolne od terapii powinny być wyświetlane w kalendarzu terapii czy też nie. W tym celu należy aktywować pole wyboru Pokaż dni bez terapii. Po zaznaczeniu dni terapii mogą Państwo przejść do obszaru funkcyjnego Dane i zdarzenia lub Statystyka i dokonać analizy danych zaznaczonych dni terapii. Całkowity czas stosowania urządzenia w godzinach oraz Średni czas stosowania urządzenia dziennie w godzinach widoczny jest w dolnej części obszaru roboczego. 65

66 Kalendarz terapii Otwieranie protokołu dotyczącego czasu trwania terapii Kliknąć na Protokół. Protokół zawiera oprócz danych dotyczących codziennego czasu trwania terapii również informacje dotyczące czasu rejestracji danych, dni terapii, całkowitego czasu stosowania urządzenia oraz średniego czasu stosowania urządzenia dziennie. Urządzenia VECTOR et, TREND II i ica- RAT et od wersji oprogramowania urządzenia dysponują oprócz tego pamięcią danych wydajności. W celu zamknięcia okna należy nacisnąć na krzyżyk w prawym górnym rogu. Protokół analizuje pamięć terapii oraz pamięć zgodności. 66

67 Dane i zdarzenia Dane i zdarzenia W obszarze funkcyjnym Dane i zdarzenia dokonują Państwo analizy danych. Ponadto mogą Państwo nadzorować przebieg terapii w czasie rzeczywistym. Diagramy umożliwiają Państwu analizę danych z dokładnością co do minuty. Gdy przesuną Państwo wskaźnik myszy na krzywą lub pasek, pojawia się szybka informacja. 67

68 Dane i zdarzenia Analiza danych i zdarzeń Wyjaśnienie pojęć Ciśnienie (hpa) Przepływ oddechowy Średni Przepływ systemu Względna oddechowa objętość(%) Tlen Puls Centralny bezdech senny Obturacyjny bezdech senny Bezdech senny mieszany Splycenie oddechu Bezdech Skurcz dróg oddechowych Ciśnienie w masce pacjenta Przepływ u pacjenta Przepływ, który wydostaje się przez zawór wydechowy. W przypadku nieszczelności, np. w wyniku przesunięcia się maski, przepływ zwiększa się. Względna objętość oddechu obliczana jest na podstawie przepływu oddechu. Średnie nasycenie tlenem Chwilowy puls pacjenta Centralny bezdech senny jest wyświetlany, jeżeli oprócz ograniczenia przepływu oddechu dla czasu ustawionej granicy zdarzenia nie zostaną rozpoznane żadne lub minimalne zmiany przepływu oddechu bez jednoczesnych przewężeń dróg oddechowych. Obturacyjny bezdech senny jest wyświetlany, jeżeli oprócz ograniczenia przepływu oddechu dla czasu ustawionej granicy zdarzenia nie zostaną rozpoznane żadne lub minimalne zmiany przepływu oddechu i w tym samym czasie przewężenie dróg oddechowych znajdzie się powyżej wartości progowej. Bezdech senny mieszany jest wyświetlany, jeżeli bezdech składa się części obstrukcyjnej lub centralnej, a pomiędzy obydwiema częściami brak jest oddychania normalnego. Spłycenie oddechu jest wyświetlane, jeżeli występuje ograniczenie przepływu oddechu dla czasu ustawionej granicy zdarzenia. Bezdech senny jest wyświetlany, jeżeli oprócz ograniczenia przepływu oddechu dla czasu ustawionej granicy zdarzenia nie zostaną rozpoznane żadne lub minimalne zmiany przepływu oddechu. Skurcz dróg oddechowych jest wyświetlany, jeżeli opór górnych dróg oddechowych znajduje się przez co najmniej 3 s powyżej wartości progowej. 68

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

BURY Time Suite. Wstęp 2. 1. Informacje ogólne 2. Instalacja i sposoby korzystania 3

BURY Time Suite. Wstęp 2. 1. Informacje ogólne 2. Instalacja i sposoby korzystania 3 BURY Time Suite Spis treści Wstęp 2 1. Informacje ogólne 2 Instalacja i sposoby korzystania 3 2. Wymagania techniczne 3 3. Instalacja oprogramowania 3 4. Pierwsze użycie programu BURY Time Suite 5 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Archive Player 2.2. Instrukcja obsługi

Archive Player 2.2. Instrukcja obsługi Archive Player 2.2 pl Instrukcja obsługi Archive Player 2.2 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 O instrukcji 5 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji 5 1.3 Archive Player 5 1.4 Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Wersja oprogramowania : 2.1.24.60 Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance pl Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wskazówki bezpieczeństwa 6 1.1 Użyte symbole bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

procella ME Podręcznik użytkownika Wersja 3 / Lipiec 2004 Doku-Nr: E-PD 12 PL / procella_me Copyright 2004

procella ME Podręcznik użytkownika Wersja 3 / Lipiec 2004 Doku-Nr: E-PD 12 PL / procella_me Copyright 2004 procella ME Podręcznik użytkownika Wersja 3 / Lipiec 2004 Doku-Nr: E-PD 12 PL / procella_me Copyright 2004 Q-DAS GmbH Eisleber Str. 2 D - 69469 Weinheim Tel.: ++49/6201/3941-0 Fax: ++49/6201/3941-24 E-Mail:

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY. Wersja 3.0 dla Microsoft Windows.

OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY. Wersja 3.0 dla Microsoft Windows. OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY Wersja 3.0 dla Microsoft Windows Importer: EKOTRONIC ul. Rogożnicka 9 B, 42-575 Strzyżowice tel. / fax: 32/360 22

Bardziej szczegółowo

Multi Voice Recorder SPIS TREŚCI

Multi Voice Recorder SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA...2 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. ZAKRES FUNKCJI...2 II. PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU...4 1. MONTAŻ URZĄDZENIA...4 2. PODŁĄCZENIA REJESTRATORA MVR DO TELEFONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition

Access Professional Edition Access Professional Edition Configuration pl Podręcznik użytkownika Access Professional Edition 2.1 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje ogólne 5 1.1 Logowanie użytkownika 8 1.2 Menu i pasek narzędzi

Bardziej szczegółowo

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo