Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 I. Spis treści II. Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni III. W Projekcie biorą udział IV. Firmy Rodzinne w Polsce V. Cele naszego projektu VI. Do kogo skierowaliśmy projekt VII. Co otrzymacie VIII. Zakończenie Spis treści Przesłanie Lidera Merytorycznego...3 Partnerzy projektu Kody Wartości...4 Firmy Rodzinne w Polsce...5 Cele projektu...9 Adresaci projektu...10 Etapy projektu...12 Czerpiemy z zagranicznych doświadczeń...13 Projekt tworzony przez praktyków dla praktyków...14 Wypracowane narzędzia...15 Nowy cel...17 Firmy Rodzinne na świecie...19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni!... Gospodarka polska wchodzi w bardzo istotny okres pierwszej zmiany pokoleniowej, w której właściciele i założyciele firm z okresu zmian ustrojowych szykują swoich następców do przejęcia władzy, wiedzy i odpowiedzialności. Jest to proces złożony, dotykający tak sfery biznesowej jak i emocjonalnej, dlatego wymaga właściwego przygotowania i dobrego przeprowadzenia. Firmy Rodzinne i ich funkcjonowanie jest moją pasją i pracą. Zajmuję się strategiami firm rodzinnych, prowadzę Instytut Biznesu Rodzinnego, realizuję badania w tym zakresie i jako wykładowca pracuję ze studentami dziećmi z Firm Rodzinnych. Wierzę, że firmy rodzinne są fundamentem zdrowych rozwiniętych gospodarek i ostoją wartości zarówno tych rodzinnych jak i biznesowych. Z doświadczenia wiem, że działania firm rodzinnych cechuje długoterminowa perspektywa, która często wykracza poza pierwszą generację. Dlatego właśnie rozpoczęliśmy pracę nad bardzo ważnym i wyjątkowym projektem finansowanym ze środków EFS pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Kody Wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych. Wraz z grupą Ekspertów, pragniemy opracować specjalnie dla Was drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni zestaw praktycznych narzędzi wspierających sukcesję. Sukcesja jest przekazaniem przez przedsiębiorcę władzy, wiedzy i własności swojemu następcy. Ten proces jest wpisany w charakterystykę firm rodzinnych. Przekazanie następcy całości firmy to wielkie wyzwanie zarówno dla sukcesora, jak i dla właściciela. Pytanie Jak przekazać firmę następcy? coraz częściej zadają sobie właściciele, którzy rozpoczęli działalność w latach 80-tych. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z Państwem przygotujemy na nie satysfakcjonującą odpowiedź. Zapraszamy serdecznie do śledzenia postępu prac związanych z naszym projektem. Przygotowaliśmy dla Państwa platformę Na tej stronie będziemy publikować efekty naszych prac. Mam nadzieję, że materiały tam zamieszczone pomogą Państwu w prowadzeniu najwspanialszej firmy na świecie firmy rodzinnej. dr Adrianna Lewandowska wraz z zespołem projektowym Kodów Wartości 3

4 Partnerzy projektu Kody Wartości:... I. Spis treści Business Discovery: od 2006 roku specja- TEB Akademia: założyciel Grupy Wyższych lizuje się w doradztwie dla firm rodzinnych, II. Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni przeprowadza dla nich projekty strategiczne i wspiera zarządzanie zmianą. Współpracuje z III. wieloma W partnerami Projekcie zagranicznymi biorą w obsza- udział rze doradztwa dla firm rodzinnych. Eksperci Business Discovery działają w Instytucie IV. Firmy Rodzinne w Polsce Biznesu Rodzinnego i brali także udział w pro- jekcie FIRMY RODZINNE realizowanym przy jekcie Kody wartości TEB Akademia zajmuje współpracy PARP. V. Cele naszego projektu Szkół Bankowych (9 uczelni i wydziałów zamiejscowych w różnych regionach Polski) to swoisty think tank Grupy WSB. Pełni funkcje stymulujące, koordynuje wdrażanie projektów strategicznych w Grupie WSB. Bazując na szerokim doświadczeniu w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, w pro- się zarządzaniem i rozliczeniem projektu. VI. Do kogo skierowaliśmy projekt VII. Co otrzymacie Inżynieria Personalna: firma doradczo szko- VIII. Zakończenie leniowa od 1994 roku specjalizuje się w doradztwie personalnym dla działów HR, ale również prezesów, menedżerów i członków zarządu czyli osób odpowiedzialne za realizację celów biznesowych organizacji. Tworzy ją zespół pięciu partnerów, odpowiedzialnych za centra kompetencji i zarządzających Inżynierią Personalną. HORTIMEX PLUS Sp. z o.o. Sp.k.: firma rodzinna istniejąca od 1988 roku. Jest liderem w branży obrotu dodatkami i składnikami żywności. Stosuje nowoczesne narzędzia (systemy ERP, CRM), wdrożyła i utrzymuje certyfikowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem (ISO , HACCP). Od 2010 roku jest w trakcie sukcesji (planowane zakończenie na rok 2013) budując strategię dalszego rozwoju i wdrażając zmiany organizacyjne. 4 F

5 R... Firmy Rodzinne

6 Firmy rodzinne podstawą zdrowych gospodarek... Firmy rodzinne, czyli przedsiębiorstwa kontrolowane przez członków jednej rodziny, funkcjonują od wieków. Wychowani w duchu i otoczeniu anonimowych przedsiębiorstw nie I. Spis treści dostrzegamy najczęściej, że Bosch to nie tylko II. Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni nazwa wiertarki, że Mariott to nie tylko nazwa hotelu, a Oetker rodzaj budyniu - to przede wszystkim ludzie, konstruktorzy, hotelarze, farmaceuci, którzy użyczyli swych nazwisk III. W Projekcie biorą udział produktom i założonym przez siebie przedsiębiorstwom i wraz ze swoimi rodzinami Firmy rodzinne powstają z pasji i ducha przedsiębiorczości właściciela, który na początku rozwijali je skutecznie przez pokolenia. IV. Firmy Rodzinne w Polsce samodzielnie buduje biznes. Wraz z upływem V. Cele naszego projektu VI. Do kogo skierowaliśmy projekt VII. Co otrzymacie VIII. Zakończenie... lat angażuje się w przedsiębiorstwo coraz więcej członków rodziny. To, co charakteryzuje i odróżnia je od innych przedsiębiorstw to symbioza dwóch światów - rodziny i biznesu, które ciągle przeplatając się, nadają firmie wyjątkową wartość. Wartość, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To, co odróżnia je od pozostałych przedsiębiorstw, to przede wszystkim strefa wartości i kultury organizacyjnej. W firmach tych wartości są ważne, przekazywane i współdzielone z pracownikami firmy.... Według ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 75% firm europej- skich i ok. 60% spółek publicznych w USA to biznesy rodzinne. W Polce, jak pokazały badania prowadzone w 2009 roku, firmy rodzinne stanowią 36% sektora MMSP.* 6

7 Sukcesja nowe wyzwanie... Zmiana ustroju gospodarczego w Polsce, a w konsekwencji dynamiczny rozwój rynku, otwar- S cie granic oraz wejście Polski do UE, umożliwiło polskim firmom rodzinnym wzrost na niespotykaną dotąd skalę. Dziś ich założyciele i właściciele, tak skutecznie kierujący biznesami i rozwijający ich potencjał od ponad 20 lat, zbliżają się do wieku emerytalnego. Dlatego od skutecznego przekazania biznesu w firmach rodzinnych zależy ich dalszy rozwój, a w niektórych przypadkach - nawet przetrwanie. Najbliższe lata będą dla firm rodzinnych czasem próby utrzymania ich dorobku i dotychczasowych osiągnięć. Stawka jest wysoka, gdyż od trafności wyboru następcy/następczyni zależy zagwaranto- wanie długowieczności firmy i utrzymania dynamiki jej rozwoju. Przekazanie zarządzania w nowe ( ręce wiąże się także z formalnym przekazaniem częściowej własności i podzieleniem majątku ro- dzinnego, aby zapewnić dobre funkcjonowanie rodzinnej firmy. Praktyka firm zachodnich pokazuje, że dwu- i trzypokoleniowa skuteczna sukcesja jest wyzwaniem. Statystyki z krajów o długich tradycjach gospodarki rynkowej wyraźnie pokazują, że do drugiego pokolenia skutecznie przechodzi tylko 50% firm, a w trzecim pokoleniu utrzymuje się tylko 15% firm rodzinnych. 57% firm rodzinnych w Polsce planuje sukcesję w ciągu najbliższych 5 lat.* Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa... *(Źródło: Badanie PENTOR firm rodzinnych z 2009 roku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ) 7

8 Wybór następcy, a także dobre przygotowanie go do nowej roli to długotrwały proces wymagający planowania, czasu i zaangażowania nestora i sukcesora. Nasza misja

9 C... Nasza misja: Wzmacniamy wartość biznesów rodzinnych z sektora MMSP Celem projektu Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzin- nych jest stworzenie unikatowej metodyki zarządzania zmianą sukcesyjną, która pozwoli na skuteczne przeprowadzenie sukcesji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych, z uwzględnieniem specyfiki i oczekiwań polskich firm rodzinnych. Efektem prac będzie stworzenie kompleksowego instrumentarium przygotowującego firmy rodzinne do samodzielnego przeprowadzania procesu sukcesji. 9

10 Projekt dedykowany jest firmom rodzinnym z sektora MMSP, które chcę samodzielnie przeprowadzić proces sukcesji... Właściciela - osoby która założyła ten biznes, czuje go najlepiej, całym sobą i inte- \ W procesie sukcesyjnym ważne jest spojrzenie: I. Spis treści gruje działania firmy wokół wspólnych wartości; II. Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni które bliskie są nestorowi i wpisują się w dotychczasowy sposób działania firmy; III. W Projekcie biorą udział pokrewieństwa są z nią powiązane tak emocjonalnie, jak i majątkowo; IV. Firmy Rodzinne w Polsce V. Cele naszego projektu VI. Do kogo skierowaliśmy projekt VII. Co otrzymacie w strukturze zarządzania i własności firmy, na rzecz której pracują; VIII. Zakończenie Sukcesora - osoby, która chciałaby przejąć odpowiedzialność za prowadzenie biznesu, jest do tego przygotowana nie tylko merytorycznie, ale też wyznaje wartości, Rodziny - osób, które niekoniecznie zaangażowane są w działalność firmy, ale z racji Córek - jak się bowiem okazuje częściej na sukcesorów wybierani są synowie. Warto zatem przeanalizować kompetencje młodych kobiet, które mogą być sukcesorkami i przygotować narzędzia zachęcające właścicieli do przekazania firm w ich ręce; Lidera HR - znającego firmę od podszewki, osoby, która pełni funkcję stymulującą rozwój pracowników, aranżuje zmiany, a w większych firmach realizuje procesy HR; Pracowników - którzy również mają swoiste obawy i emocje związane ze zmianami Zarządu zewnętrznego - osób, które kontraktowo miałyby pełnić funkcje zarządcze w firmie rodzinnej, której prowadzenie jest jednak inne niż prowadzenie korporacji. Narzędzia dla tych grup zostaną zbudowane w taki sposób, aby umożliwić firmie skuteczne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu przekazania przedsiębiorstwa rodzinnego bez wsparcia zewnętrznego. 10 E

11 Każdy artysta odbija cząstkę siebie w swoim dziele. Tak samo przedsiębiorca buduje swoją firmę na wartościach, które są dla niego ważne. To niewidzialna nić, mocna i trwała, jednocząca pokolenia właścicieli firm rodzinnych. prof Peter May - Uznany specjalista ds. firm rodzinnych tapy projektu

12 Etapy projektu... Projekt Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych podzielony jest na 7 etapów. Są one zaplanowane zgodnie z koncepcją projektowania usług metodą Design Thinking. W trakcie trwania projektu Kody Wartości, oprócz projektowania narzędzi, kilka razy przeprowadzone będą procesy testowania i zbierania informacji zwrotnych od przyszłych użytkowników I. Spis treści - przedstawicieli firm rodzinnych planujących przeprowadzenie samodzielnej sukcesji. Dzięki takiemu zaplanowaniu procesu innowacyjne narzędzia HR, które będą efektem prac, będą w maksymalnym stopniu dostosowane do potrzeb firm rodzinnych, łatwe w zastosowaniu i efektywne. II. Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni III. W Projekcie biorą udział IV. Firmy Rodzinne w Polsce V. Cele naszego projektu VI. Do kogo skierowaliśmy projekt VII. Co otrzymacie VIII. Zakończenie 12

13 Czerpiemy z zagranicznych doświadczeń... Dopiero od niedawna w Polsce problem sukcesji nabiera na znaczeniu. Inaczej jest za granicą, gdzie badania nad sukcesją w firmach rodzinnych trwają od lat. Mając to na uwadze, będziemy bazować na doświadczeniu ekspertów z kilku ośrodków badawczych z Europy Testowanie i modyfikacja to kluczowe elementy zapewniające innowacyjność i użyteczność narzędzi HR dla firm rodzinnych INTES Firma doradcza istniejąca na rynku niemieckim od 1998 roku. Zajmuje się doradztwem i szkoleniami dla przedsiębiorstw rodzinnych z zakresu strategii właścicielskiej, biznesu i rodziny; sukcesji oraz sposobu finansowania biznesów rodzinnych. Ponad 5000 osób skorzystało z ich oferty. Założycielem jest profesor Peter May, który jest szeroko uznanym autorytetem z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej. Firma posiada również część szkoleniową, która zajmuje się podnoszeniem kompetencji firm rodzinnych. Friedag Consult Firma zajmuje się doradztwem strategicznym dla przedsiębiorstw. Założona została w 2002 roku przez dr Herwiga Friedaga. Do dnia dzisiejszego może pochwalić się ponad 300 seminariami dla firm i 100 wdrożeniami strategii. Firma w procesie doradztwa opiera się o koncepcję Balanced Scorecard. Od innych firm odróżnia ją wyjątkowe spojrzenie na całość działania firmy. Wartości, którymi kieruje się firma, są równie ważne jak dane finansowe. Uniwersytet St. Gallen Założony w 1898 roku w Szwajcarii jest jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. O jego wartości świadczy stała współpraca z ponad 150 innymi uczelniami. Działa na nim Centrum Biznesu Rodzinnego zajmujące się głównie badaniem firm rodzinnych. Główne badania dotyczą wartości i funkcjonowania firm rodzinnych, stosowanych strategii, sukcesji oraz rozwoju pracowników. Osoby działające w ramach centrum prowadzą również zajęcia dla osób, które planują w przyszłości praco- wać lub założyć firmę rodzinną Eksperci zagraniczni - gwarancja implementacji doświadczeń dojrzałych rynków i przepływ know-how związanych z sukcesją

14 Kody Wartości Projekt tworzony... I. Spis treści II.... Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni III. W Projekcie biorą udział IV. Firmy Rodzinne w Polsce V. Cele naszego projektu VI. Do kogo skierowaliśmy projekt VII. Co otrzymacie VIII. Zakończenie przez praktyków dla praktyków Pracując od lat z firmami rodzinnymi wiemy, że każda firma ma różne potrzeby. Dlatego w projekcie zaplanowaliśmy kilka kluczowych momentów, w których pragniemy zaprosić przedstawicieli firm rodzinnych do współpracy. Pomoże to nam poznać potrzeby i oczekiwania: Właściciela i sukcesora Rodziny Pracowników Zarządu Zebrane informacje pozwolą na opracowanie narzędzi, które będą spełniały wymagania firm ro- dzinnych i będą skutecznie pomagały w procesie sukcesji.... Loża Dyskusyjna Firm Rodzinnych przy projekcie Kody Wartości to elitarne forum przedstawicieli przedsiębiorstw rodzinnych. Środowisko konsultacji społecznych, pogłębionych badań nad tematem sukcesji oraz testowania narzędzi HR wspierających sukcesję. Firmy rodzinne pragnące dołączyć do Loży Dyskusyjnej zachęcamy do kontaktu z nami na: Nie czekaj, zgłoś się!

15 Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Każdy etap oznacza obranie nowego celu. Narzędzia dla FR

16 / dla Firm Rodzinnych drogi I. do Spis profesjonalnej treści samodzielnej sukcesji. PRODUKTY, które powstaną w projekcie: II. Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni Metodologia skutecznej sukcesji podręcznik opisujący poszczególne fazy sukcesji wraz z zestawem praktycznych narzędzi HR. Obejmuje wątki wpływu tego procesu III. W na Projekcie realizację celów biznesowych biorą udział oraz na relacje rodzinne. Zawiera także omówienie kwestii rozwiązania sposobów prawnego przekazania firmy, wydzielenie majątku czy zabezpieczenia finansowego nestora; IV. Firmy Rodzinne w Polsce Toolbox Skrzynka z narzędziami Będzie podzielona na 7 modułów: Właściciel - Zarząd - Rodzina - Sukcesor - Sukcesorka - Pracownicy HR V. Cele naszego projektu - Pracownicy. Każdy moduł składać się będzie z zestawu narzędzi do wykorzystania w procesie sukcesji przez poszczególne grupy odbiorców; VI. Do kogo skierowaliśmy projekt Film materiał wideo instruujący, jak korzystać z metodologii 7 kroków, seria przyjaznych filmów, które pomogą w zrozumieniu procesu sukcesji; VII. Co otrzymacie Platforma to miejsce spotkań oraz gromadzenia i wymiany wiedzy. Platforma będzie miejscem, gdzie będą spotykać się sukcesorzy i właściciele, aby zdobyć wiedzę po- VIII. Zakończenie Praktyczne narzędzia... Po zakończeniu projektu firmy rodzinne otrzymają bezpłatnie praktyczne i użyteczne narzę- dzia umożliwiające samodzielne przeprowadzenie skutecznego procesu sukcesji w firmie rodzin- nej. Dla partnerów projektu będzie to zakończenie pracy, dla polskich firm rodzinnych rozpoczęcie trzebną do przeprowadzenia proces i wymienić się doświadczeniami. S Dzięki finansowaniu projektu Kody Wartości ze środków Unii Europejskiej wypracowane narzędzia, film oraz przewodnik będzie dostępny bezpłatnie dla firm rodzinnych z sektora MMSP. 16

17 )... Metodologia 7 kroków procesu sukcesyjnego 17

18 Nowy cel... I. Spis treści II. Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni III. W Projekcie biorą udział IV. Firmy Rodzinne w Polsce V. Cele naszego projektu Znalezienie nowego celu dla VI. Do kogo skierowaliśmy projekt ustępującego właściciela jest wyzwaniem i ważnym etapem procesu VII. Co otrzymacie sukcesji. Właściciel przez całe lata aktywności zawodowej związany był z firmą, która była dla niego miejscem VIII. Zakończenie zarabiania, a nawet całym życiem. Trudno mu wyobrazić sobie satysfakcjonującą i ciekawą rolę poza firmą. Dlatego w projekcie Kody Wartości przygotowana zostanie przymierzalnia nowych aktywności, aby pomóc właścicielom w odkryciu nowych pasji i obszarów przynoszących satysfakcję. 18

19 Firmy Rodzinne... na świecie... Firmy rodzinne stanowią najbardziej trwałą formę działalności. Istniały wcześniej niż korporacje międzynarodowe, istniały przed rewolucją przemysłową, istniały od czasów imperium rzymskiego. Sukcesja pozwala zachować biznes w rękach rodziny przez wiele pokoleń. Przykładem może być najstarsza firma rodzinna Hoshi Ryokan, która została założona w roku Hoshi Ryokan założona w roku Firma została założona w Kamatsu, w Japonii w roku 718. Jest ona zarządzana przez przedstawicieli 46-ego pokolenia rodziny. Legenda głosi, że pewnego razu bóg Mount Hakusan odwiedził buddyjskiego kapłana, któremu nakazał odkopanie podziemnego, ciepłego źródła znajdującego się niedaleko wioski.. Wtedy to kapłan poprosił swojego ucznia, Garyo Saskiri, aby wybudował w tym miejscu uzdrowisko. Od tego czasu, jego rodzina, znana jako Hoshi, prowadzi hotel w Kamatsu. Budynek, który dziś służy jako hotel, może pomieścić 450 gości w 100 pokojach. Każdy klient traktowany jest jako ktoś szczególny. Obecnie, kierownikiem hotelu jest Zengero Hoshi.....F Utrzymanie firmy przez tyle lat w biznesie wymaga starannego planowania procesu sukcesji. Aby uświadomić sobie, jak ważne są firmy rodzinne, przedstawiamy 5 faktów na temat amerykańskich firm rodzinnych na świecie: 1) Ponad 30% firm przechodzi do kolejnego pokolenia. 12% z nich będzie dalej funkcjonowało w trzecim pokoleniu, do czwartego dojdzie już tylko 3%. 2) 39% firm planuje sukcesję w przeciągu następnych 5 lat. 3) 34% firm rodzinnych będzie prowadzane przez kobiety. 52% firm zatrudnia przynajmniej jedną kobietę w pełnym wymiarze godzin. 4) 85% właścicieli twierdzi, że następcą będzie członek rodziny. 5) Firmy pozostają średnio w posiadaniu rodziny przez 78 lat. 19

20 Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przekazanie władzy, własności i wiedzy z pokolenia na pokolenie.

Przekazanie władzy, własności i wiedzy z pokolenia na pokolenie. www.sukcesja.org www.pmdg.pl Przekazanie władzy, własności i wiedzy z pokolenia na pokolenie. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. ul. Wallek-Walewskiego 4 30-094 Kraków WIELOŚĆ DEFINICJI FIRMY RODZINNEJ

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu PI. Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych

Prezentacja projektu PI. Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych Prezentacja projektu PI. Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych Agenda prezentacji 1. Nasz punkt wyjścia 2. Podsumowanie Diagnozy Wnioski z analizy literaturowej Wyniki i wnioski

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne CEL GŁÓWNY PROJEKTU CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO- SZKOLENIOWEGO Organizatorzy i Współorganizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Do kogo skierowane są szkolenia? Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Miejsce pracy główne cele strategiczne Wypracowanie i

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług to nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Sukcesja, czyli zmiana na stanowisku zarządzającego w firmie rodzinnej to problem, z którym Rodzinni będą

Sukcesja, czyli zmiana na stanowisku zarządzającego w firmie rodzinnej to problem, z którym Rodzinni będą Sukcesja z sukcesem! Sesja o sukcesji w firmach rodzinnych podczas U-Rodzin Koncepcja sesji Sukcesja, czyli zmiana na stanowisku zarządzającego w firmie rodzinnej to problem, z którym Rodzinni będą zmuszeni

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o.

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o. Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2013 r. rozpoczął realizację dwóch projektów doradczo-szkoleniowych pt.: Klimatyczne uzdrowiska oraz Czas na ekologiczny hotel. Projekty są

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP)

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP) AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA Good Manufacturing Practice (GMP) 2013 W związku z wysoką dynamiką zmian w standardach Dobrej Praktyki Wytwarzania i brakiem adekwatnej oferty szkoleniowej odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1 Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r 1 Regionalne partnerstwo dla e-rozwoju Wypracowanie realistycznych celów, narzędzi i

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy HR jako Strategiczny Partner Biznesowy Terminy szkolenia 18-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 marzec 2016r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** 8-10 czerwiec

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy Koncepcja pracy doktorskiej na temat: Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy mgr Jerzy Ryżanycz Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo