AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Remote Printer alternatywna usługa zdalnego wydruku dla systemów Microsoft Windows Kierunek, rok studiów: Wersja z dnia Informatyka, rok IV Przedmiot: Administracja systemami komputerowymi Grupa (projekt): Prowadzący zajęcia: Rok akad: 2003/2004 dr inż. Rafał Wcisło Semestr: letni Zespół autorski: Paweł Zawada Bogdan Tomczyk Marek Wiącek Paweł Witek Kraków, lipiec 2004

2 Spis treści 1. Wstęp Architektura Narzędzia i środowisko uruchomieniowe Kompilacja 5 2. Implementacja Sterownik Opis drukarki - GPD Implementacja interfejsu użytkownika Problemy Print Processor Zasada działania Problemy Serwer wydruku Instalacja Problemy Inne możliwe rozwiązania Przesyłanie kompletnych plików spoolera (shd, spl) Wirtualny port równoległy Wykorzystane materiały 21 Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 2 Długość: 307 kb 2

3 1. Wstęp. Celem niniejszego projektu było stworzenie wirtualnego sterownika drukarki pozwalającego na zdalne drukowanie dokumentów w systemie Windows. Z uwagi na różnice w obsłudze wydruku pomiędzy różnymi wersjami systemu Windows powstały sterownik początkowo działał tylko pod obsługą Windows 2000, w wersji ostatecznej dodana została obsługa Windows XP. Zarówno sterownik, jak i serwer wydruku są w pełni konfigurowalne za pomocą graficznego interfejsu użytkownika Architektura Ogólny schemat architektury usługi drukowania w systemie Windows został przedstawiony na Rysunek 1 Rysunek 1. Architektura usługi wydruku w Windows (źródło: MSDN) W dużym uproszczeniu interesujące nas etapy procesu wydruku są następujące: 1. aplikacja użytkownika konfiguruje parametry wydruku i przekazuje drukowany dokument do sterownika drukarki 2. jeśli printprocesor skonfigurowany jest w trybie EMF (a tylko ta sytuacja nas interesuje) plik kolejkowany jest w katalogu spoolera, po wcześniejszej konwersji poszczególnych stron do formatu EMF Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 3 Długość: 307 kb 3

4 3. uruchamiany jest printprocesor celem dodatkowej, zależnej od konkretnego urządzenia, obróbki pliku 4. faza właściwego wydruku poprzez portmonitor i port drukarki Po rozważeniu wielu możliwości (opisanych w rozdziale Inne możliwe rozwiązania) zdecydowaliśmy, że nasze rozwiązanie będzie przeźroczystym(na tyle na ile to możliwe) pośrednikiem między fazami 3 i 4 powyższego algorytmu. Wymagało to stworzenia następujących własnych elementów architektury usługi wydruku: sterownika wirtualnej drukarki (opartego o ogólny sterownik UNIDRV i specyfikację GPD - Generic Printer Description). Sterownik ten umożliwia konfigurację połączeń do serwerów wydruku, pobranie z serwera parametrów drukarki i ich konfigurację podczas wydruku printprocesora, którego zadaniem jest ekstrakcja kolejnych drukowanych stron (format EMF) z plików spoolera i ich przesył za pomocą sieci TCP/IP do serwera wydruku serwera wydruku odpowiedzialnego za podstawową autentykację, wysyłanie parametrów drukarki, oraz właściwe drukowanie 1.2. Narzędzia i środowisko uruchomieniowe Oprogramowanie zostało wykonane przy użyciu następujących narzędzi: MS Visual Studio 6.0 MS Visual Studio.NET MS Windows 2000 DDK Minidriver Development Tool Compuware DriverStudio (+ SofICE Debugger) Oprogramowanie klienta (Sterownik wrirtualnej drukarki Do uruchomienia serwera wydruku niezbędny jest.net Framework w wersji 1.1 (do pobrania z jest również dołączona na płycie CD w katalogu \MS.NETFramework1.1\) dowolna wersja systemu Windows, na której można go zainstalować. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 4 Długość: 307 kb 4

5 1.3. Kompilacja Serwer: Ze środowiska MS Visual Studio.NET po wczytaniu pliku projektu src\remoteprinterserver\remoteprinter.sln Plugin interfejsu użytkownika : W konsoli Windows 2000 DDK\ Build Environment poleceniem build cwz uruchamianym w katalogu ze źródłami src\rpdrvui\dll_src PrintProcesor: W konsoli Windows 2000 DDK\ Build Environment poleceniem build cwz uruchamianym w katalogu ze źródłami src\genprint Instalator: Ze środowiska MSVisualStudio 6.0 po wczytaniu pliku projektu src\installer\install.dsw Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 5 Długość: 307 kb 5

6 2. Implementacja Sterownik Opis drukarki - GPD Sterownik został zrealizowany jako rozszerzenie uniwersalnego sterownika Unidrv. Możliwości sterownika są opisywane za pomocą plików GPD generowanych dynamicznie na podstawie danych zwróconych przez serwer wydruku. Wykorzystane w projekcie elementy definicji GPD zawierają następujące informacje (razem z przykładami fragmentów wygenerowanego pliku GPD): ogólne parametry drukarki: *GPDSpecVersion: "1.1" *GPDFileVersion: "1.1" *GPDFileName: "vprinter.gpd" *ModelName: "Remote Printer" *ResourceDLL: "vprinter.dll" *PrinterType: SERIAL układ pionowy/poziomy *Feature: Orientation { *rcnameid: =ORIENTATION_DISPLAY *Option: PORTRAIT { *rcnameid: =PORTRAIT_DISPLAY } *Option: LANDSCAPE_CC270 { *rcnameid: =LANDSCAPE_DISPLAY } } listy obsługiwanych źródeł (podajników) papieru *Feature: InputBin { *rcnameid: =PAPER_SOURCE_DISPLAY *Option: UPPER { *rcnameid: =UPPER_TRAY_DISPLAY } *Option: MANUAL { *rcnameid: =MANUAL_FEED_DISPLAY }... } rodzaj medium wydruku (papier/folia itp.) nazwy i parametry rozmiarów papieru *Feature: PaperSize { *rcnameid: =PAPER_SIZE_DISPLAY *Option: LETTER { *rcnameid: =RCID_DMPAPER_SYSTEM_NAME *PrintableArea: PAIR(60721, 78581) *PrintableOrigin: PAIR(0, 0) }... Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 6 Długość: 307 kb 6

7 } rozdzielczości wydruku *Feature: Resolution { *rcnameid: =RESOLUTION_DISPLAY *Option: r150x150 { *Name: "150 x 150 " =DOTS_PER_INCH *DPI: PAIR(150, 150) *TextDPI: PAIR(150, 150) *SpotDiameter: 1 }... } tryby koloru (Mono/Color); *Feature: ColorMode { *rcnameid: =COLOR_PRINTING_MODE_DISPLAY *Option: Mono { *Color?: FALSE *rcnameid: =MONO_DISPLAY } *Option: Color { *Color?: TRUE *rcnameid: =COLOR_DISPLAY } } inne parametry (np. maksymalna liczba kopii, sortowanie stron, wydruk dupleksowy, jakości wydruku) *MaxCopies: 1 *MasterUnits: PAIR(7200, 7200) *Command: CmdSendBlockData { *Cmd : "<1B>0" } *BestQualitySettings: LIST(ColorMode.Mono) *BetterQualitySettings: LIST(ColorMode.Mono) *DraftQualitySettings: LIST(ColorMode.Mono) Implementacja interfejsu użytkownika Sterownik UNIDRV umożliwia dołączanie komponentów interfejsu za pomocą mechanizmu Common Property Sheet User Interface (CPSUI). Nasz sterownik jest wyposażony interfejs użytkownika dostępny jako zakładka w oknie właściwości drukarki (Rysunek 2). Interfejs pozwala na wybranie hosta oraz portu, z którym sterownik ma się łączyć oraz na zapisywanie informacji o utworzonych sesjach. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 7 Długość: 307 kb 7

8 Rysunek 2. Zakładka konfiguracji połączeń z serwerem Interfejs zdefiniowany jest jako plug-in w postaci pliku dll (oemui.dll), który podczas wyświetlania okna właściwości drukarki jest uruchamiany przez unidrv.dll poprzez zestaw ustandaryzowanych funkcji (IPrintOemUI COM Interface). Funkcje te musi zaimplementować główna klasa biblioteki dll. Należą do nich: IPrintOemUI::CommonUIProp Umożliwia modyfikacje istniejących zakładek okna właściwości drukowanego dokumentu/drukarki IPrintOemUI::DeviceCapabilities Umożliwia dodanie niestandardowych właściwości urządzenia IPrintOemUI::DevicePropertySheets Umożliwia dodanie komponentów (zakładek) do okna właściwości drukarki IPrintOemUI::DevMode Przeprowadza operacje na prywatnej strukturze DEVMODE Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 8 Długość: 307 kb 8

9 IPrintOemUI::DevQueryPrintEx Umożliwia sprawdzanie czy zadanie wydruku może być wydrukowane IPrintOemUI::DocumentPropertySheets Umożliwia dodanie komponentów (zakładek) do okna właściwości drukowanego dokumentu IPrintOemUI::DriverEvent Wywoływane w celu obsługi zdarzeń, którymi może być zainteresowany plugin pochodzącymi od sterownika IPrintOemUI::FontInstallerDlgProc Zamiennik standardowego interfejsu instalacji czcionek IPrintOemUI::GetInfo Identyfikacja pluginu IPrintOemUI::PrinterEvent Wywoływane w celu obsługi zdarzeń, którymi może być zainteresowany plugin pochodzącymi od drukarki IPrintOemUI::PublishDriverInterface Używane do komunikacji ze sterownikiem drukarki za pomocą mechanizmu COM IPrintOemUI::QueryColorProfile Specyfikowanie profilów kolorów ICC IPrintOemUI::UpdateExternalFonts Umożliwia modyfikację definicji czcionek IPrintOemUI::UpgradePrinter Umożliwia uaktualnianie parametrów drukarki z rejestru Drukowanie za pomocą wirtualnego sterownika jest realizowane w następujący sposób: drukowany dokument jest przekazywany do procesora wydruku, który generuje pliki EMF. Pliki te są następnie przekazywane do serwera wydruku razem z ustawieniami wydruku za pomocą sieci i drukowane po jego stronie na odpowiedniej drukarce Problemy Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 9 Długość: 307 kb 9

10 Sterownik Unidrv działa niezgodnie z dokumentacją, w szczególności chodzi o pluginy do interfejsu użytkownika dynamiczne zmiany własności drukarki wymagały nadpisywania plików GPD Print Processor. Print processor jest (w sterownikach rzeczywistych drukarek) elementem odpowiedzialnym obróbkę drukowanego plika na najniższym, najbliższym samemu urządzeniu poziomie. Gdy spooler zadecyduje, że dane zadanie (dokument) należy wydrukować przekazuje uchwyt do dokumentu do print processor a. Print Processor ma za zadanie przetwarza kolejne rekordy EMF i przy wykorzystaniu funkcji GDI konwertuje dokument do postaci specjalnie przygotowanej dla sprzętu. Print Processor jest obecny w systemie w postaci biblioteki DLL, biblioteka ta musi eksportować funcje: EnumPrintProcessorDatatypesW zwraca listę obsługiwanych typów OpenPrintProcessor funkcja wywoływana przed drukowaniem dokumentu, przygotowuje print processor do drukowania, zwraca uchwyt, którym spooler posługuje się do komunikacji z print processor em PrintDocumentOnPrintProcessor funkcja wywoływana w celu drukowania dokumentu, wysyła dane do urządzenia (lub print monitor a) ControlPrintProcessor funkcja pozwalająca kontrolować zadanie wydruku (wstrzymanie, wznowienie, anulowanie) ClosePrintProcessor funkcja kończy zadanie drukowania, zwalnia zasoby wykorzystywane przez print processor, GetPrintProcessorCapabilities zwraca informacja na temot możliwości print processor a w zakresie obróbki zadanego formatu dokumentów Zasada działania Drukarka jest tak skonfigurowana (przez program instalatora) aby domyślnym dla niej formatem był NT EMF i aby korzystała z dostarczanego przez nas print processor a. Tak więc jeśli chcemy drukować dokument i jako drukarkę wybierzemy naszą drukarkę spooler zapisze spool file w formacie EMF (wlaściwie jest to specjalny, mocno strzeżony przez Microsoft format zawierający kolejne rekordy dokumenty EMF). Następnie tak zapisany plik trafia do print processor a, który w funkcji PrintDocumentOnPrintProcessor odczytuje kolejne rekordy EMF i przesyła je przez sieć do serwera. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 10 Długość: 307 kb 10

11 Problemy Microsoft nie udostepnia specyfikacji formatu *.spl w którym zapisywane są zadania wydruku, co więcej format ten może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. W print processorze nie można uzyskać w sposób pewny uchywtu do pliku *.spl, do funkcji PrintDocumentOnPrintProcessor dostarczany jest HANDLE który nie jest zwykłym uchytem do pliku i nie można go normalnie czytać (można wykonać tylko funkcje wysokiego poziomu typu GdiPlayPageEMF). Nie ma również pewnego sposobu aby dowiedzieć się, w którym miejscu został zlokalizowany plik spl przechowywujący zadanie drukowania. Microsoft uważa że sterownik nie powinien być zależny od lokalizacji tego pliku ani jego formatu (wypowiedzi Ashwin a na grupie microsoft.public.development.device.drivers). Co więcej zarówno sam format pliku jak i jego polożenie i nazwa są zależne od wersji systemu. Dla Windows 2000 plik spoolera tworzony jest w katalogu C:\WINNT\system32\spool\printers a jego nazwa jest zależna od numeru zadania drukowania i ma format xxxxx.spl (gdzie xxxxx to pięciocyfrowa liczba, wypełniona zerami na początku) Serwer wydruku. Serwer wydruku jest zrealizowany jako usługa systemu Windows zaimplementowana za pomocą platformy.net. Usługa umożliwia udostępnienie wielu drukarek na różnych portach i jest konfigurowalna za pomocą aplikacji dostępnej z paska zadań. Rysunek 3. Ikona aplikacji na pasku zadań. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 11 Długość: 307 kb 11

12 Rysunek 4. Konfiguracja serwera druku. Dostęp do usługi określa się podając dozwolone adresy IP oraz maski, które mają być używane przy ich porównywaniu. Rysunek 5. Określanie praw dostępu do usługi. Powyższy rysunek przedstawia przykładową konfigurację praw dostępu. Z usługą będą mogły komunikować się komputery należące do podsieci /16 oraz / Model Usługa systemu Windows..NET Framework oferuje klasę ServiceBase, dziedzicząc po której można łatwo stworzyć własne usługi i instalować je za pomocą programu installutil. Klasą usługi jest w tym przypadku PrintService, tworzący dla każdej zarejestrowanej drukarki osobną instancję klasy RequestHandler. Klasy Connection oraz Protocol są używane do komunikacji z klientem. Klasa RequestHandler jest odpowiedzialna za realizację następującej funkcjonalności: Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 12 Długość: 307 kb 12

13 drukowanie (HandlePrintRequest), ustawianie parametrów wydruku (HandleSetParametersRequest), pobranie informacji o możliwościach drukarki (HandlePrinterCapabilitiesRequest), pobranie nazwy drukarki (HandlePrinterNameRequest). RequestHandler - «property» EventLog : EventLog - stop : bool = false - port : int - devmode : byte[] = null - allowedranges : IPRange [] + RequestHandler ( ) + Start ( ) + Stop ( ) - ProvideNextPage ( ) - HandlePrintRequest ( ) - HandleSetParametersRequest ( ) - HandlePrinterNameRequest ( ) - HandlePrinterCapabilitiesRequest ( ) - HandleRequest ( ) - Accept ( ) - AcceptConnections ( ) - DeviceCapabilities ( ) - «get» EventLog ( ) 1..* 1 - service _Protocol PrintService + PrintService ( ) - Main ( ) - InitializeComponent ( ) # Dispose ( ) # OnStart ( ) # OnStop ( ) Protocol + WriteString ( ) + ReadString ( ) + WriteInt ( ) + ReadInt ( ) - connection 1 Connection + «property» In : BinaryReader + «property» Out : BinaryWriter + Connection ( ) + «get» In ( ) + «get» Out ( ) Serwer druku. Na serwer wydruku składają się następujące klasy: PrintServer odpowiedzialny za drukowanie dokumentów na określonej drukarce, ServerConfigurator klasa odpowiedzialna za odczyt i zapisywanie konfiguracji drukarki do rejestru, IPRange i PrinterDefinition klasy używane przez ServerConfigurator. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 13 Długość: 307 kb 13

14 PrintServer + «property» InstalledPrinters : string [] + «property» PrinterSettings : PrinterSettings + «property» PrinterName : string + «property» PrinterResolutions : PrinterResolution [] + «property» PaperSources : PaperSource [] + «property» PaperSizes : PaperSize [] - printername : string - DM_ORIENTATION : uint = 1 - DM_COPIES : uint = DM_COLOR : uint = DM_PAPERSIZE : uint = 2 - DM_PAPERLENGTH : uint = 4 - DM_PAPERWIDTH : uint = 8 - DM_SCALE : uint = 16 - DM_PRINTQUALITY : uint = DM_DEFAULTSOURCE : uint = DMORIENT_LANDSCAPE : uint = 2 - DMORIENT_PORTRAIT : uint = 1 - DMCOLOR_COLOR : uint = 2 - DMCOLOR_MONOCHROME : uint = 1 + PrintServer ( ) + PrintServer ( ) + Print ( ) - AlignDevMode ( ) - GetPrinterResolution ( ) - GetPaperSourceByKind ( ) - GetPaperSizeByKind ( ) - ApplySettings ( ) + Print ( ) + Print ( ) - CreatePrintDocument ( ) - CreatePrinterSettings ( ) - OnBeginPrint ( ) - OnEndPrint ( ) + MetafileUnitToPageSize ( ) - OnPrintPage ( ) + «get» InstalledPrinters ( ) + «get» PrinterSettings ( ) + «set» PrinterSettings ( ) + «get» PrinterName ( ) + «get» PrinterResolutions ( ) + «get» PaperSources ( ) + «get» PaperSizes ( ) ServerConfigurator + «property» AllowedIPRanges : IPRange [] + «property» PrinterDefinitions : PrinterDefinition [] - PRINTER_NAME : string = "PrinterName" - PRINTER_PORT : string = "PrinterPort" - RANGE_ADDRESS : string = "RangeAddress" - RANGE_MASK : string = "RangeMask" - REGISTRY_MAIN_KEY : string = "Software" - REGISTRY_SUB_KEY : string = "RemotePrinter" + ServerConfigurator ( ) + «get» AllowedIPRanges ( ) + «set» AllowedIPRanges ( ) + «get» PrinterDefinitions ( ) + «set» PrinterDefinitions ( ) IPRange + «property» Address : IPAddress + «property» Mask : IPAddress + IPRange ( ) + Accept ( ) - MaskBytes ( ) - CompareBytes ( ) + ToString ( ) + «get» Address ( ) + «set» Address ( ) + «get» Mask ( ) + «set» Mask ( ) PrinterDefinition + «property» PrinterName : String + «property» Port : int - printername : String - port : int + PrinterDefinition ( ) + ToString ( ) + «get» PrinterName ( ) + «set» PrinterName ( ) + «get» Port ( ) + «set» Port ( ) Program konfiguracyjny. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 14 Długość: 307 kb 14

15 TrayIconApp - exitapp : bool + TrayIconApp ( ) + TrayIconApp ( ) # InitializeMenu ( ) - ExitHandler ( ) - EditPropertiesHandler ( ) # Dispose ( ) - InitializeComponent ( ) + Run ( ) # EditProperties ( ) + Main ( ) ServerPropertiesForm + ServerPropertiesForm ( ) # Dispose ( ) - InitializeComponent ( ) - startbutton_click ( ) - stopbutton_click ( ) - refreshtimer_tick ( ) - printerlistbox_selectedindexchanged ( ) - ShowPrinterPropertiesForm ( ) - ShowIPRangePropertiesForm ( ) - UpdatePrinterList ( ) - UpdatePrinterList ( ) - UpdateIPRangeList ( ) - UpdateIPRangeList ( ) - addbutton_click ( ) - editbutton_click ( ) - removebutton_click ( ) - rangelistbox_selectedindexchanged ( ) - addrangebutton_click ( ) - editrangebutton_click ( ) - removerangebutton_click ( ) PrinterPropertiesForm + «property» Port : int + «property» PrinterName : string - port : int - printername : String + PrinterPropertiesForm ( ) # Dispose ( ) - InitializeComponent ( ) - PrinterPropertiesForm_Validating ( ) - okbutton_click ( ) - cancelbutton_click ( ) + «get» Port ( ) + «set» Port ( ) + «get» PrinterName ( ) + «set» PrinterName ( ) IPRangePropertiesForm + «property» Address : IPAddress + «property» Mask : IPAddress + IPRangePropertiesForm ( ) # Dispose ( ) - InitializeComponent ( ) - IPRangePropertiesForm_Activated ( ) - cancelbutton_click ( ) - okbutton_click ( ) + «get» Address ( ) + «set» Address ( ) + «get» Mask ( ) + «set» Mask ( ) Główną klasą aplikacji jest TrayIconApp, odpowiedzialna za wyświetlanie pozostałych kontrolek. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 15 Długość: 307 kb 15

16 3. Instalacja Instalacja sterownika po stronie klienta. Aby maksymalnie uprościć proces instalacji stworzyliśmy program, który wykonuje wszelkie czynności, które przy instalacji za pomocy samego pliku *.inf użytkownik musiałby wykonać samodzielnie, odpowiadając na szereg pytań kreatora dodawania nowej drukarki, oraz zmieniając zaawansowane ustawienia. Aby zainstalować drukarkę należy uruchomić program instalacyjny z parametrem install. Przy instalacji można podać dodatkowy parametr katalog domyślny spoolera. Na procedurę automatycznej instalacji składają się następujące czynności: 1. Przekopiowanie plików preprocesora do katalogu systemowego PrintProcessor Directory. 2. Przekopiowanie plików instalacyjnych drukarki do katalogu systemowego Printer Driver Directory. 3. Zainstalowanie i zarejestrowanie w systemie Print Procesor a 4. Dodanie lokalnego portu wykorzystywanego przez drukarkę 5. Zainstalowanie sterownika drukarki 6. W końcu dodanie samej drukarki 7. Usunięcie plików instalacyjnych sterownika drukarki 8. Ustawienie katalogu domyślnego dla plików spoolera Ostatni podpunkt jest szczególnie ważny w systemie WindowsXP, jest to jedyna możliwość aby wymusić odpowiednie nazywanie plików przez podsystem drukowania. Po zainstalowaniu drukarki przy pomocy programu instalacyjnego, należy sprawdzić czy w ustawieniach drukarki zaznaczona została opcja Przechowaj dokumenty po wydrukowaniu. Opcja ta musi być zaznaczona aby sterownik działał poprawnie. Po zainstalowniu i wprowadzeniu zmian należy ponownie uruchomić usługę bufor wydruku albo zresetować komputer. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 16 Długość: 307 kb 16

17 Procedura deinstalacji przebiega w przeciwnym kierunku. 1. Usunięcie drukarki z systemu 2. Odinstalowanie sterownika 3. Usunięcie lokalnego portu drukarki 4. Odinstalowanie print processor a 5. Usunięcie pliku print processor a Drukarkę możemy odinstalować wywołując program instalacyjny z parametrem uninstall. Przed przystąpieniem do deinstalacji należy upewnić się, że zostały usunięte wszystkie zadania z kolejki drukowania. Pliki sterownika nie są usuwane z systemu. W czasie instalacji (wywołanie funkcji AddPrinterDriver()) system kopiuje pliki z Printer Driver Directory do znanego sobie katalogu, gdzie zostają one do czasu gdy użytkownik sam je skasuje. Ewentualnie, w momencie instalowania kolejnej wersji sterownika, odpowiednie pliki zostaną zastąpione nowszymi wersjami. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 17 Długość: 307 kb 17

18 3.2. Instalacja usługi po stronie serwera. Instalacja usługi po stronie serwera wymaga użycia narzędzia installutil (stanowiącego część.net Framework) w katalogu z binariami dla serwera w następujący sposób: installutil RemotePrinter.Service.exe Instalator tworzy nową usługę systemu Windows o nazwie RemotePrinter, którą można uruchamiać i zatrzymywać zarówno za pomocą aplikacji konfiguracyjnej, jak i z poziomu panelu sterowania. Narzędzie installutil może być również użyte do usunięcia usługi: installutil /u RemotePrinter.Service.exe 3.3. Problemy Dodanie portu lokalnego bez interacji z użytkownikiem. WINAPI nie udostępnia funkcji która umożliwiła by wykonanie tego zadania. Standardową reakcją na wywołanie funkcji AddPort z WINAPI jest wyświetlenie okienka dialogowego umożliwiającego wpisanie odpowiednich parametrów. Odpowiedź jak tego uniknąć można było odnaleźć w postach wysłanych na grupę dyskusyjną microsoft.public.development.device.drivers. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 18 Długość: 307 kb 18

19 4. Inne możliwe rozwiązania 4.1. Przesyłanie kompletnych plików spoolera (shd, spl) Printprocesor przesyła pliki z kolejki wydruku bezpośrednio do serwera, serwer kopiuje je do katalogu spoolera i restartuje usługę bufora wydruku ustawiając parametry kolejkowania (nazwa kolejki, kolejność) tak by wyglądały na zapisane lokalnie. Zalety: - pliki spl nie muszą być parsowane, co przy braku jawnej oficjalnej specyfikacji tego formatu uwalniałoby nas od konieczności zdania się na niepewne metody wyodrębniania plików EMF - jeśli sterownik drukarki i system na kliencie i serwerze byłyby identyczne można wykorzystać wszystkie nawet niestandardowe właściwości drukarki Wady: - konieczność posiadania identycznej wersji systemu na kliencie i serwerze - niemożliwe dynamiczne dostosowywanie się i korzystanie z wielu serwerów wydruku przez tę samą drukarkę wirtualną - na serwerze konieczność przerywania drukowania dokumentów, w celu zrestartowania usługi bufora wydruku, co jest zabiegiem powolnym i blokującym ciągłą pracę pozostałych użytkowników drukarki Wirtualny port równoległy Klient instaluje wirtualny sterownik portu równoległego oraz oryginalny sterownik drukarki z wyjściem na ten port. Sterownik portu przesyła wszystkie dane do serwera zamiast do drukarki. Na serwerze dane przesyłane są do rzeczywistego portu drukarki. Zalety: - pliki spl nie muszą być parsowane - wykorzystywany jest standardowy sterownik drukarki - praktycznie pełna przeźroczystość rozwiązania (przy założeniu, że rozwiązanie w ogóle jest realizowalne, patrz: wady) Wady: - na serwerze duży problem z przydziałem dostępu do portu drukarki (dostęp musiałby się odbywać w trybie surowym z pominięciem spoolera na serwerze) - trudna do rozwiązania konieczność przechwytywania odpowiedzi od drukarki i rozstrzygania czy powinny być one przesłane do klienta czy pozostawione na serwerze Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 19 Długość: 307 kb 19

20 - na kliencie niemożliwe dynamiczne dostosowywanie się i korzystanie z wielu serwerów wydruku przez tę samą drukarkę wirtualną Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 20 Długość: 307 kb 20

21 5. Wykorzystane materiały 1. Microsoft Development Network: USENET: microsoft.public.development.device.drivers microsoft.public.win32.programmer.gdi microsoft.public.windowsnt.print 3. MS Windows 2000 DDK Documentation 4. MS Windows 2000 DDK Examples 5. Virtual Printer 6. Virtual Printer (http://www.mabuse.de/vprinter.mhtml) 7. PrintMirror (http://sourceforge.net/projects/printmirror/) 8. SoftICE Command Reference Help Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 21 Długość: 307 kb 21

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Wymagania aplikacji... 2 3. Katalog instalacji... 2 4. Programy i funkcje... 3 5. Opis instalacji...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Warszawa, 12.04.2013 r. Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Poprawiono obsługę aktów zgonu dla przypadków z data zgonu lub znalezieniem zwłok. Na wydruku będzie drukowane to co

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Simulink Real-Time Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Listopad, 2016 r. Wstęp Simulink Real-Time jest środowiskiem pozwalającym na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Windows. Przegląd

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.0 Lipiec 2014 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Geneza rejestru systemu Windows

Geneza rejestru systemu Windows Geneza rejestru systemu Windows Rejestr jest centralną bazą danych przeznaczoną do przechowywania w ujednolicony sposób wszystkich informacji konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. Znajdują

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral

Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral Wrocław, październik 2013 Zmiana ustawień puli aplikacji na wersję architektury.net Framework 4.0 dla witryny sieci web na której zainstalowany jest system Mistral System Mistral od wersji 2.14.0 wymaga

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Przykłady. Instalacja roli serwera wydruku

Przykłady. Instalacja roli serwera wydruku Serwer drukarek Wśród nowych elementów Windows 2003 Server warto wymienić serwer drukarek. Ta jedna z podstawowych funkcji każdego serwera została znacznie rozbudowana działa szybciej, jest bardziej pewna

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo