AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Remote Printer alternatywna usługa zdalnego wydruku dla systemów Microsoft Windows Kierunek, rok studiów: Wersja z dnia Informatyka, rok IV Przedmiot: Administracja systemami komputerowymi Grupa (projekt): Prowadzący zajęcia: Rok akad: 2003/2004 dr inż. Rafał Wcisło Semestr: letni Zespół autorski: Paweł Zawada Bogdan Tomczyk Marek Wiącek Paweł Witek Kraków, lipiec 2004

2 Spis treści 1. Wstęp Architektura Narzędzia i środowisko uruchomieniowe Kompilacja 5 2. Implementacja Sterownik Opis drukarki - GPD Implementacja interfejsu użytkownika Problemy Print Processor Zasada działania Problemy Serwer wydruku Instalacja Problemy Inne możliwe rozwiązania Przesyłanie kompletnych plików spoolera (shd, spl) Wirtualny port równoległy Wykorzystane materiały 21 Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 2 Długość: 307 kb 2

3 1. Wstęp. Celem niniejszego projektu było stworzenie wirtualnego sterownika drukarki pozwalającego na zdalne drukowanie dokumentów w systemie Windows. Z uwagi na różnice w obsłudze wydruku pomiędzy różnymi wersjami systemu Windows powstały sterownik początkowo działał tylko pod obsługą Windows 2000, w wersji ostatecznej dodana została obsługa Windows XP. Zarówno sterownik, jak i serwer wydruku są w pełni konfigurowalne za pomocą graficznego interfejsu użytkownika Architektura Ogólny schemat architektury usługi drukowania w systemie Windows został przedstawiony na Rysunek 1 Rysunek 1. Architektura usługi wydruku w Windows (źródło: MSDN) W dużym uproszczeniu interesujące nas etapy procesu wydruku są następujące: 1. aplikacja użytkownika konfiguruje parametry wydruku i przekazuje drukowany dokument do sterownika drukarki 2. jeśli printprocesor skonfigurowany jest w trybie EMF (a tylko ta sytuacja nas interesuje) plik kolejkowany jest w katalogu spoolera, po wcześniejszej konwersji poszczególnych stron do formatu EMF Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 3 Długość: 307 kb 3

4 3. uruchamiany jest printprocesor celem dodatkowej, zależnej od konkretnego urządzenia, obróbki pliku 4. faza właściwego wydruku poprzez portmonitor i port drukarki Po rozważeniu wielu możliwości (opisanych w rozdziale Inne możliwe rozwiązania) zdecydowaliśmy, że nasze rozwiązanie będzie przeźroczystym(na tyle na ile to możliwe) pośrednikiem między fazami 3 i 4 powyższego algorytmu. Wymagało to stworzenia następujących własnych elementów architektury usługi wydruku: sterownika wirtualnej drukarki (opartego o ogólny sterownik UNIDRV i specyfikację GPD - Generic Printer Description). Sterownik ten umożliwia konfigurację połączeń do serwerów wydruku, pobranie z serwera parametrów drukarki i ich konfigurację podczas wydruku printprocesora, którego zadaniem jest ekstrakcja kolejnych drukowanych stron (format EMF) z plików spoolera i ich przesył za pomocą sieci TCP/IP do serwera wydruku serwera wydruku odpowiedzialnego za podstawową autentykację, wysyłanie parametrów drukarki, oraz właściwe drukowanie 1.2. Narzędzia i środowisko uruchomieniowe Oprogramowanie zostało wykonane przy użyciu następujących narzędzi: MS Visual Studio 6.0 MS Visual Studio.NET MS Windows 2000 DDK Minidriver Development Tool Compuware DriverStudio (+ SofICE Debugger) Oprogramowanie klienta (Sterownik wrirtualnej drukarki Do uruchomienia serwera wydruku niezbędny jest.net Framework w wersji 1.1 (do pobrania z jest również dołączona na płycie CD w katalogu \MS.NETFramework1.1\) dowolna wersja systemu Windows, na której można go zainstalować. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 4 Długość: 307 kb 4

5 1.3. Kompilacja Serwer: Ze środowiska MS Visual Studio.NET po wczytaniu pliku projektu src\remoteprinterserver\remoteprinter.sln Plugin interfejsu użytkownika : W konsoli Windows 2000 DDK\ Build Environment poleceniem build cwz uruchamianym w katalogu ze źródłami src\rpdrvui\dll_src PrintProcesor: W konsoli Windows 2000 DDK\ Build Environment poleceniem build cwz uruchamianym w katalogu ze źródłami src\genprint Instalator: Ze środowiska MSVisualStudio 6.0 po wczytaniu pliku projektu src\installer\install.dsw Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 5 Długość: 307 kb 5

6 2. Implementacja Sterownik Opis drukarki - GPD Sterownik został zrealizowany jako rozszerzenie uniwersalnego sterownika Unidrv. Możliwości sterownika są opisywane za pomocą plików GPD generowanych dynamicznie na podstawie danych zwróconych przez serwer wydruku. Wykorzystane w projekcie elementy definicji GPD zawierają następujące informacje (razem z przykładami fragmentów wygenerowanego pliku GPD): ogólne parametry drukarki: *GPDSpecVersion: "1.1" *GPDFileVersion: "1.1" *GPDFileName: "vprinter.gpd" *ModelName: "Remote Printer" *ResourceDLL: "vprinter.dll" *PrinterType: SERIAL układ pionowy/poziomy *Feature: Orientation { *rcnameid: =ORIENTATION_DISPLAY *Option: PORTRAIT { *rcnameid: =PORTRAIT_DISPLAY } *Option: LANDSCAPE_CC270 { *rcnameid: =LANDSCAPE_DISPLAY } } listy obsługiwanych źródeł (podajników) papieru *Feature: InputBin { *rcnameid: =PAPER_SOURCE_DISPLAY *Option: UPPER { *rcnameid: =UPPER_TRAY_DISPLAY } *Option: MANUAL { *rcnameid: =MANUAL_FEED_DISPLAY }... } rodzaj medium wydruku (papier/folia itp.) nazwy i parametry rozmiarów papieru *Feature: PaperSize { *rcnameid: =PAPER_SIZE_DISPLAY *Option: LETTER { *rcnameid: =RCID_DMPAPER_SYSTEM_NAME *PrintableArea: PAIR(60721, 78581) *PrintableOrigin: PAIR(0, 0) }... Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 6 Długość: 307 kb 6

7 } rozdzielczości wydruku *Feature: Resolution { *rcnameid: =RESOLUTION_DISPLAY *Option: r150x150 { *Name: "150 x 150 " =DOTS_PER_INCH *DPI: PAIR(150, 150) *TextDPI: PAIR(150, 150) *SpotDiameter: 1 }... } tryby koloru (Mono/Color); *Feature: ColorMode { *rcnameid: =COLOR_PRINTING_MODE_DISPLAY *Option: Mono { *Color?: FALSE *rcnameid: =MONO_DISPLAY } *Option: Color { *Color?: TRUE *rcnameid: =COLOR_DISPLAY } } inne parametry (np. maksymalna liczba kopii, sortowanie stron, wydruk dupleksowy, jakości wydruku) *MaxCopies: 1 *MasterUnits: PAIR(7200, 7200) *Command: CmdSendBlockData { *Cmd : "<1B>0" } *BestQualitySettings: LIST(ColorMode.Mono) *BetterQualitySettings: LIST(ColorMode.Mono) *DraftQualitySettings: LIST(ColorMode.Mono) Implementacja interfejsu użytkownika Sterownik UNIDRV umożliwia dołączanie komponentów interfejsu za pomocą mechanizmu Common Property Sheet User Interface (CPSUI). Nasz sterownik jest wyposażony interfejs użytkownika dostępny jako zakładka w oknie właściwości drukarki (Rysunek 2). Interfejs pozwala na wybranie hosta oraz portu, z którym sterownik ma się łączyć oraz na zapisywanie informacji o utworzonych sesjach. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 7 Długość: 307 kb 7

8 Rysunek 2. Zakładka konfiguracji połączeń z serwerem Interfejs zdefiniowany jest jako plug-in w postaci pliku dll (oemui.dll), który podczas wyświetlania okna właściwości drukarki jest uruchamiany przez unidrv.dll poprzez zestaw ustandaryzowanych funkcji (IPrintOemUI COM Interface). Funkcje te musi zaimplementować główna klasa biblioteki dll. Należą do nich: IPrintOemUI::CommonUIProp Umożliwia modyfikacje istniejących zakładek okna właściwości drukowanego dokumentu/drukarki IPrintOemUI::DeviceCapabilities Umożliwia dodanie niestandardowych właściwości urządzenia IPrintOemUI::DevicePropertySheets Umożliwia dodanie komponentów (zakładek) do okna właściwości drukarki IPrintOemUI::DevMode Przeprowadza operacje na prywatnej strukturze DEVMODE Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 8 Długość: 307 kb 8

9 IPrintOemUI::DevQueryPrintEx Umożliwia sprawdzanie czy zadanie wydruku może być wydrukowane IPrintOemUI::DocumentPropertySheets Umożliwia dodanie komponentów (zakładek) do okna właściwości drukowanego dokumentu IPrintOemUI::DriverEvent Wywoływane w celu obsługi zdarzeń, którymi może być zainteresowany plugin pochodzącymi od sterownika IPrintOemUI::FontInstallerDlgProc Zamiennik standardowego interfejsu instalacji czcionek IPrintOemUI::GetInfo Identyfikacja pluginu IPrintOemUI::PrinterEvent Wywoływane w celu obsługi zdarzeń, którymi może być zainteresowany plugin pochodzącymi od drukarki IPrintOemUI::PublishDriverInterface Używane do komunikacji ze sterownikiem drukarki za pomocą mechanizmu COM IPrintOemUI::QueryColorProfile Specyfikowanie profilów kolorów ICC IPrintOemUI::UpdateExternalFonts Umożliwia modyfikację definicji czcionek IPrintOemUI::UpgradePrinter Umożliwia uaktualnianie parametrów drukarki z rejestru Drukowanie za pomocą wirtualnego sterownika jest realizowane w następujący sposób: drukowany dokument jest przekazywany do procesora wydruku, który generuje pliki EMF. Pliki te są następnie przekazywane do serwera wydruku razem z ustawieniami wydruku za pomocą sieci i drukowane po jego stronie na odpowiedniej drukarce Problemy Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 9 Długość: 307 kb 9

10 Sterownik Unidrv działa niezgodnie z dokumentacją, w szczególności chodzi o pluginy do interfejsu użytkownika dynamiczne zmiany własności drukarki wymagały nadpisywania plików GPD Print Processor. Print processor jest (w sterownikach rzeczywistych drukarek) elementem odpowiedzialnym obróbkę drukowanego plika na najniższym, najbliższym samemu urządzeniu poziomie. Gdy spooler zadecyduje, że dane zadanie (dokument) należy wydrukować przekazuje uchwyt do dokumentu do print processor a. Print Processor ma za zadanie przetwarza kolejne rekordy EMF i przy wykorzystaniu funkcji GDI konwertuje dokument do postaci specjalnie przygotowanej dla sprzętu. Print Processor jest obecny w systemie w postaci biblioteki DLL, biblioteka ta musi eksportować funcje: EnumPrintProcessorDatatypesW zwraca listę obsługiwanych typów OpenPrintProcessor funkcja wywoływana przed drukowaniem dokumentu, przygotowuje print processor do drukowania, zwraca uchwyt, którym spooler posługuje się do komunikacji z print processor em PrintDocumentOnPrintProcessor funkcja wywoływana w celu drukowania dokumentu, wysyła dane do urządzenia (lub print monitor a) ControlPrintProcessor funkcja pozwalająca kontrolować zadanie wydruku (wstrzymanie, wznowienie, anulowanie) ClosePrintProcessor funkcja kończy zadanie drukowania, zwalnia zasoby wykorzystywane przez print processor, GetPrintProcessorCapabilities zwraca informacja na temot możliwości print processor a w zakresie obróbki zadanego formatu dokumentów Zasada działania Drukarka jest tak skonfigurowana (przez program instalatora) aby domyślnym dla niej formatem był NT EMF i aby korzystała z dostarczanego przez nas print processor a. Tak więc jeśli chcemy drukować dokument i jako drukarkę wybierzemy naszą drukarkę spooler zapisze spool file w formacie EMF (wlaściwie jest to specjalny, mocno strzeżony przez Microsoft format zawierający kolejne rekordy dokumenty EMF). Następnie tak zapisany plik trafia do print processor a, który w funkcji PrintDocumentOnPrintProcessor odczytuje kolejne rekordy EMF i przesyła je przez sieć do serwera. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 10 Długość: 307 kb 10

11 Problemy Microsoft nie udostepnia specyfikacji formatu *.spl w którym zapisywane są zadania wydruku, co więcej format ten może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. W print processorze nie można uzyskać w sposób pewny uchywtu do pliku *.spl, do funkcji PrintDocumentOnPrintProcessor dostarczany jest HANDLE który nie jest zwykłym uchytem do pliku i nie można go normalnie czytać (można wykonać tylko funkcje wysokiego poziomu typu GdiPlayPageEMF). Nie ma również pewnego sposobu aby dowiedzieć się, w którym miejscu został zlokalizowany plik spl przechowywujący zadanie drukowania. Microsoft uważa że sterownik nie powinien być zależny od lokalizacji tego pliku ani jego formatu (wypowiedzi Ashwin a na grupie microsoft.public.development.device.drivers). Co więcej zarówno sam format pliku jak i jego polożenie i nazwa są zależne od wersji systemu. Dla Windows 2000 plik spoolera tworzony jest w katalogu C:\WINNT\system32\spool\printers a jego nazwa jest zależna od numeru zadania drukowania i ma format xxxxx.spl (gdzie xxxxx to pięciocyfrowa liczba, wypełniona zerami na początku) Serwer wydruku. Serwer wydruku jest zrealizowany jako usługa systemu Windows zaimplementowana za pomocą platformy.net. Usługa umożliwia udostępnienie wielu drukarek na różnych portach i jest konfigurowalna za pomocą aplikacji dostępnej z paska zadań. Rysunek 3. Ikona aplikacji na pasku zadań. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 11 Długość: 307 kb 11

12 Rysunek 4. Konfiguracja serwera druku. Dostęp do usługi określa się podając dozwolone adresy IP oraz maski, które mają być używane przy ich porównywaniu. Rysunek 5. Określanie praw dostępu do usługi. Powyższy rysunek przedstawia przykładową konfigurację praw dostępu. Z usługą będą mogły komunikować się komputery należące do podsieci /16 oraz / Model Usługa systemu Windows..NET Framework oferuje klasę ServiceBase, dziedzicząc po której można łatwo stworzyć własne usługi i instalować je za pomocą programu installutil. Klasą usługi jest w tym przypadku PrintService, tworzący dla każdej zarejestrowanej drukarki osobną instancję klasy RequestHandler. Klasy Connection oraz Protocol są używane do komunikacji z klientem. Klasa RequestHandler jest odpowiedzialna za realizację następującej funkcjonalności: Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 12 Długość: 307 kb 12

13 drukowanie (HandlePrintRequest), ustawianie parametrów wydruku (HandleSetParametersRequest), pobranie informacji o możliwościach drukarki (HandlePrinterCapabilitiesRequest), pobranie nazwy drukarki (HandlePrinterNameRequest). RequestHandler - «property» EventLog : EventLog - stop : bool = false - port : int - devmode : byte[] = null - allowedranges : IPRange [] + RequestHandler ( ) + Start ( ) + Stop ( ) - ProvideNextPage ( ) - HandlePrintRequest ( ) - HandleSetParametersRequest ( ) - HandlePrinterNameRequest ( ) - HandlePrinterCapabilitiesRequest ( ) - HandleRequest ( ) - Accept ( ) - AcceptConnections ( ) - DeviceCapabilities ( ) - «get» EventLog ( ) 1..* 1 - service _Protocol PrintService + PrintService ( ) - Main ( ) - InitializeComponent ( ) # Dispose ( ) # OnStart ( ) # OnStop ( ) Protocol + WriteString ( ) + ReadString ( ) + WriteInt ( ) + ReadInt ( ) - connection 1 Connection + «property» In : BinaryReader + «property» Out : BinaryWriter + Connection ( ) + «get» In ( ) + «get» Out ( ) Serwer druku. Na serwer wydruku składają się następujące klasy: PrintServer odpowiedzialny za drukowanie dokumentów na określonej drukarce, ServerConfigurator klasa odpowiedzialna za odczyt i zapisywanie konfiguracji drukarki do rejestru, IPRange i PrinterDefinition klasy używane przez ServerConfigurator. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 13 Długość: 307 kb 13

14 PrintServer + «property» InstalledPrinters : string [] + «property» PrinterSettings : PrinterSettings + «property» PrinterName : string + «property» PrinterResolutions : PrinterResolution [] + «property» PaperSources : PaperSource [] + «property» PaperSizes : PaperSize [] - printername : string - DM_ORIENTATION : uint = 1 - DM_COPIES : uint = DM_COLOR : uint = DM_PAPERSIZE : uint = 2 - DM_PAPERLENGTH : uint = 4 - DM_PAPERWIDTH : uint = 8 - DM_SCALE : uint = 16 - DM_PRINTQUALITY : uint = DM_DEFAULTSOURCE : uint = DMORIENT_LANDSCAPE : uint = 2 - DMORIENT_PORTRAIT : uint = 1 - DMCOLOR_COLOR : uint = 2 - DMCOLOR_MONOCHROME : uint = 1 + PrintServer ( ) + PrintServer ( ) + Print ( ) - AlignDevMode ( ) - GetPrinterResolution ( ) - GetPaperSourceByKind ( ) - GetPaperSizeByKind ( ) - ApplySettings ( ) + Print ( ) + Print ( ) - CreatePrintDocument ( ) - CreatePrinterSettings ( ) - OnBeginPrint ( ) - OnEndPrint ( ) + MetafileUnitToPageSize ( ) - OnPrintPage ( ) + «get» InstalledPrinters ( ) + «get» PrinterSettings ( ) + «set» PrinterSettings ( ) + «get» PrinterName ( ) + «get» PrinterResolutions ( ) + «get» PaperSources ( ) + «get» PaperSizes ( ) ServerConfigurator + «property» AllowedIPRanges : IPRange [] + «property» PrinterDefinitions : PrinterDefinition [] - PRINTER_NAME : string = "PrinterName" - PRINTER_PORT : string = "PrinterPort" - RANGE_ADDRESS : string = "RangeAddress" - RANGE_MASK : string = "RangeMask" - REGISTRY_MAIN_KEY : string = "Software" - REGISTRY_SUB_KEY : string = "RemotePrinter" + ServerConfigurator ( ) + «get» AllowedIPRanges ( ) + «set» AllowedIPRanges ( ) + «get» PrinterDefinitions ( ) + «set» PrinterDefinitions ( ) IPRange + «property» Address : IPAddress + «property» Mask : IPAddress + IPRange ( ) + Accept ( ) - MaskBytes ( ) - CompareBytes ( ) + ToString ( ) + «get» Address ( ) + «set» Address ( ) + «get» Mask ( ) + «set» Mask ( ) PrinterDefinition + «property» PrinterName : String + «property» Port : int - printername : String - port : int + PrinterDefinition ( ) + ToString ( ) + «get» PrinterName ( ) + «set» PrinterName ( ) + «get» Port ( ) + «set» Port ( ) Program konfiguracyjny. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 14 Długość: 307 kb 14

15 TrayIconApp - exitapp : bool + TrayIconApp ( ) + TrayIconApp ( ) # InitializeMenu ( ) - ExitHandler ( ) - EditPropertiesHandler ( ) # Dispose ( ) - InitializeComponent ( ) + Run ( ) # EditProperties ( ) + Main ( ) ServerPropertiesForm + ServerPropertiesForm ( ) # Dispose ( ) - InitializeComponent ( ) - startbutton_click ( ) - stopbutton_click ( ) - refreshtimer_tick ( ) - printerlistbox_selectedindexchanged ( ) - ShowPrinterPropertiesForm ( ) - ShowIPRangePropertiesForm ( ) - UpdatePrinterList ( ) - UpdatePrinterList ( ) - UpdateIPRangeList ( ) - UpdateIPRangeList ( ) - addbutton_click ( ) - editbutton_click ( ) - removebutton_click ( ) - rangelistbox_selectedindexchanged ( ) - addrangebutton_click ( ) - editrangebutton_click ( ) - removerangebutton_click ( ) PrinterPropertiesForm + «property» Port : int + «property» PrinterName : string - port : int - printername : String + PrinterPropertiesForm ( ) # Dispose ( ) - InitializeComponent ( ) - PrinterPropertiesForm_Validating ( ) - okbutton_click ( ) - cancelbutton_click ( ) + «get» Port ( ) + «set» Port ( ) + «get» PrinterName ( ) + «set» PrinterName ( ) IPRangePropertiesForm + «property» Address : IPAddress + «property» Mask : IPAddress + IPRangePropertiesForm ( ) # Dispose ( ) - InitializeComponent ( ) - IPRangePropertiesForm_Activated ( ) - cancelbutton_click ( ) - okbutton_click ( ) + «get» Address ( ) + «set» Address ( ) + «get» Mask ( ) + «set» Mask ( ) Główną klasą aplikacji jest TrayIconApp, odpowiedzialna za wyświetlanie pozostałych kontrolek. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 15 Długość: 307 kb 15

16 3. Instalacja Instalacja sterownika po stronie klienta. Aby maksymalnie uprościć proces instalacji stworzyliśmy program, który wykonuje wszelkie czynności, które przy instalacji za pomocy samego pliku *.inf użytkownik musiałby wykonać samodzielnie, odpowiadając na szereg pytań kreatora dodawania nowej drukarki, oraz zmieniając zaawansowane ustawienia. Aby zainstalować drukarkę należy uruchomić program instalacyjny z parametrem install. Przy instalacji można podać dodatkowy parametr katalog domyślny spoolera. Na procedurę automatycznej instalacji składają się następujące czynności: 1. Przekopiowanie plików preprocesora do katalogu systemowego PrintProcessor Directory. 2. Przekopiowanie plików instalacyjnych drukarki do katalogu systemowego Printer Driver Directory. 3. Zainstalowanie i zarejestrowanie w systemie Print Procesor a 4. Dodanie lokalnego portu wykorzystywanego przez drukarkę 5. Zainstalowanie sterownika drukarki 6. W końcu dodanie samej drukarki 7. Usunięcie plików instalacyjnych sterownika drukarki 8. Ustawienie katalogu domyślnego dla plików spoolera Ostatni podpunkt jest szczególnie ważny w systemie WindowsXP, jest to jedyna możliwość aby wymusić odpowiednie nazywanie plików przez podsystem drukowania. Po zainstalowaniu drukarki przy pomocy programu instalacyjnego, należy sprawdzić czy w ustawieniach drukarki zaznaczona została opcja Przechowaj dokumenty po wydrukowaniu. Opcja ta musi być zaznaczona aby sterownik działał poprawnie. Po zainstalowniu i wprowadzeniu zmian należy ponownie uruchomić usługę bufor wydruku albo zresetować komputer. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 16 Długość: 307 kb 16

17 Procedura deinstalacji przebiega w przeciwnym kierunku. 1. Usunięcie drukarki z systemu 2. Odinstalowanie sterownika 3. Usunięcie lokalnego portu drukarki 4. Odinstalowanie print processor a 5. Usunięcie pliku print processor a Drukarkę możemy odinstalować wywołując program instalacyjny z parametrem uninstall. Przed przystąpieniem do deinstalacji należy upewnić się, że zostały usunięte wszystkie zadania z kolejki drukowania. Pliki sterownika nie są usuwane z systemu. W czasie instalacji (wywołanie funkcji AddPrinterDriver()) system kopiuje pliki z Printer Driver Directory do znanego sobie katalogu, gdzie zostają one do czasu gdy użytkownik sam je skasuje. Ewentualnie, w momencie instalowania kolejnej wersji sterownika, odpowiednie pliki zostaną zastąpione nowszymi wersjami. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 17 Długość: 307 kb 17

18 3.2. Instalacja usługi po stronie serwera. Instalacja usługi po stronie serwera wymaga użycia narzędzia installutil (stanowiącego część.net Framework) w katalogu z binariami dla serwera w następujący sposób: installutil RemotePrinter.Service.exe Instalator tworzy nową usługę systemu Windows o nazwie RemotePrinter, którą można uruchamiać i zatrzymywać zarówno za pomocą aplikacji konfiguracyjnej, jak i z poziomu panelu sterowania. Narzędzie installutil może być również użyte do usunięcia usługi: installutil /u RemotePrinter.Service.exe 3.3. Problemy Dodanie portu lokalnego bez interacji z użytkownikiem. WINAPI nie udostępnia funkcji która umożliwiła by wykonanie tego zadania. Standardową reakcją na wywołanie funkcji AddPort z WINAPI jest wyświetlenie okienka dialogowego umożliwiającego wpisanie odpowiednich parametrów. Odpowiedź jak tego uniknąć można było odnaleźć w postach wysłanych na grupę dyskusyjną microsoft.public.development.device.drivers. Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 18 Długość: 307 kb 18

19 4. Inne możliwe rozwiązania 4.1. Przesyłanie kompletnych plików spoolera (shd, spl) Printprocesor przesyła pliki z kolejki wydruku bezpośrednio do serwera, serwer kopiuje je do katalogu spoolera i restartuje usługę bufora wydruku ustawiając parametry kolejkowania (nazwa kolejki, kolejność) tak by wyglądały na zapisane lokalnie. Zalety: - pliki spl nie muszą być parsowane, co przy braku jawnej oficjalnej specyfikacji tego formatu uwalniałoby nas od konieczności zdania się na niepewne metody wyodrębniania plików EMF - jeśli sterownik drukarki i system na kliencie i serwerze byłyby identyczne można wykorzystać wszystkie nawet niestandardowe właściwości drukarki Wady: - konieczność posiadania identycznej wersji systemu na kliencie i serwerze - niemożliwe dynamiczne dostosowywanie się i korzystanie z wielu serwerów wydruku przez tę samą drukarkę wirtualną - na serwerze konieczność przerywania drukowania dokumentów, w celu zrestartowania usługi bufora wydruku, co jest zabiegiem powolnym i blokującym ciągłą pracę pozostałych użytkowników drukarki Wirtualny port równoległy Klient instaluje wirtualny sterownik portu równoległego oraz oryginalny sterownik drukarki z wyjściem na ten port. Sterownik portu przesyła wszystkie dane do serwera zamiast do drukarki. Na serwerze dane przesyłane są do rzeczywistego portu drukarki. Zalety: - pliki spl nie muszą być parsowane - wykorzystywany jest standardowy sterownik drukarki - praktycznie pełna przeźroczystość rozwiązania (przy założeniu, że rozwiązanie w ogóle jest realizowalne, patrz: wady) Wady: - na serwerze duży problem z przydziałem dostępu do portu drukarki (dostęp musiałby się odbywać w trybie surowym z pominięciem spoolera na serwerze) - trudna do rozwiązania konieczność przechwytywania odpowiedzi od drukarki i rozstrzygania czy powinny być one przesłane do klienta czy pozostawione na serwerze Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 19 Długość: 307 kb 19

20 - na kliencie niemożliwe dynamiczne dostosowywanie się i korzystanie z wielu serwerów wydruku przez tę samą drukarkę wirtualną Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 20 Długość: 307 kb 20

21 5. Wykorzystane materiały 1. Microsoft Development Network: USENET: microsoft.public.development.device.drivers microsoft.public.win32.programmer.gdi microsoft.public.windowsnt.print 3. MS Windows 2000 DDK Documentation 4. MS Windows 2000 DDK Examples 5. Virtual Printer 6. Virtual Printer (http://www.mabuse.de/vprinter.mhtml) 7. PrintMirror (http://sourceforge.net/projects/printmirror/) 8. SoftICE Command Reference Help Plik: virtual_printer_driver.doc Wersja: z dnia Stron: 21 Długość: 307 kb 21

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Narzędzia 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta

SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta Autor: Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Seweryn Koœció³ek ISBN: 978-83-246-0582-8 Format: 172x245, stron: 528 Zawiera DVD Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET, spol. s.r.o. Oprogramowanie ESET Endpoint Antivirus

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)

Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Dogłębnie Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), zdefiniowany w dokumentach RFC 2131 oraz 2132, zapewnia usługę, która dynamicznie konfiguruje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

eklasa Szkoła Krótki Przewodnik eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

eklasa Szkoła Krótki Przewodnik eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone eklasa Szkoła Krótki przewodnik Copyright 2011 INTEGRIT Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone SPIS TREŚCI Co to jest eklasa?... 3 Funkcje i zalety...3 Instalacja... 11 Wymagania wstępne... 12 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Remote Administrator v2.2

Remote Administrator v2.2 Remote Administrator v2.2 Radmin najszybszy program zdalnego dostępu. Najlepsze rozwiązanie do wsparcia użytkowników i administracji sieci. Ostatnia modernizacja: 18 lutego 2006 г. Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 T640, T642, T644 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika

HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin Podręcznik użytkownika Uwagi o prawach autorskich 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym

Biuletyn techniczny. Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym Biuletyn techniczny Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 PARAMETRY ŁĄCZA... 4 2.1 PRZEPUSTOWOŚĆ ŁĄCZA... 4 2.2 JAKOŚĆ ŁĄCZA...

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo