PXC...D PXC...-E.D. Sterowniki modułowe. Desigo PX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PXC...D PXC...-E.D. Sterowniki modułowe. Desigo PX"

Transkrypt

1 P01 Desigo PX Sterowniki modułowe PXC...D PXC...-E.D PXA40- Swobodnie programowalne sterowniki dla instalacji HVAC i zarzdzania innymi instalacjami budynkowymi. Sterowniki BACnet z protokołem komunikacji BACnet poprzez LonTalk, PTP lub Ethernet / IP Znak BTL (komunikacja BACnet przetestowana w BTL) Wysoka wydajno i niezawodne działanie Funkcje zarzdzania (zarzdzanie alarmami, programy czasowe, rejestrowanie danych, zarzdzenia zdalne, ochrona przez dostpem, etc.) Zintegrowany Web Serwer zawierajcy podstawowy lub graficzny interfejs Web z moliwoci wysyłania alarmów przez lub SMS Midzymodułowa magistrala do podłczenia zewntrznych modułów wej/wyj TX-I/O o rónych typach sygnałów Dla samodzielnych aplikacji lub praca w sieci z innymi sterownikami Moliwo podłczenia poniszych urzdze: lokalne / sieciowe panele operatorskie PXM... PX-WEB (Web Serwer oparty o przegldark, panel dotykowy lub PDA) Sterownik systemowy do integracji regulatorów serii DESIGO RXC oraz urzdze 3-cich zgodnych ze standardem LONMARK CM1N9222pl_ Building Technologies

2 Przegld typów sterowników do podłczenia modułów TX-I/O przez magistral midzymodułow, modułów PTM-I/O i integracji regulatorów Desigo RXC oraz kompatybilnych ze standardem LONMARK urzdze 3-cich. Do 52 punktów danych*) Do 200 punktów danych*) Ponad 200 punktów danych*) Sterownik modułowy BACnet / LonTalk PXC50.D PXC100.D PXC200.D Sterownik modułowy BACnet / IP PXC50-E.D PXC100-E.D PXC200-E.D *) Uwaga Punkty danych zawieraj fizyczne wejcia / wyjcia poprzez TX-I/O jak równie punkty integrowane przez TX OPEN. Kompatybilno ze sterownikami Moduły TX-I/O Typ Karta kat. Moduł/wej dwustanowych, 8 lub 16 I/O wej DI TXM1.8D, TXM1.16D CM2N8172 Moduł uniwersalny, z/bez sterowania lokalnego i wska. LCD TXM1.8U, TXM1.8U-ML CM2N8173 Moduł super uniwersalnych, z/bez sterowania lokalnego i LCD TXM1.8X, TXM1.8X-ML CM2N8174 Moduł wyj przekanikowych, z/bez sterowania lokalnego TXM1.6R, TXM1.6R-M CM2N8175 Moduł pomiaru rezystancji (dla Pt100 4-yłowe) TXM1.8P CM2N8176 Moduł zasilania 1.2 A, zabezpieczenie 10A TXS1.12F10 CM2N8183 Moduł podłczenia magistrali, zabezpieczenie 10A TXS1.EF10 CM2N8183 Moduł rozszerzenia magistrali midzymodułowej TXA1.IBE CM2N8184 Moduł TX OPEN TXI1.OPEN CM1N8185 Moduły rozszerze P-Bus do integracji istniejcych modułów PTM I/O (wraz z PXC50...D, PXC100...D or PXC200...D) Typ PXX-PBUS Karta kat. CM1N9283 Uwaga Wymagany jest jeden moduł zasilajcy TXS1.12F10 jako zasilanie magistrali P-bus dla kadego pasma P-bus. Moduł TXS1.12F10 moe zasili max. 64 urzdze (1 LU = 12.5 ma, DC 24 V) Moduły rozszerze LONWORKS do integracji DESIGO RXC i urzdze 3-cich zgodnych ze standardem LONMARK (wraz z PXC00.D) Typ Karta kat. Integracja maksymalnie 60 urzdze Integracja maksymalnie 120 urzdze PXX-L11 PXX-L12 CM1N9282 Ilo RXC które mona podłczy: Wersja Desigo V5 V5 V5 Typ PXC50.D, PXC50-E.D PXC100.D, PXC100-E.D PXC200.D, PXC200-E.D Ilo RXC z PXX-L *) 60 *) Ilo RXC z PXX-L *) 120 *) *) Dua ilo RXC zmniejsza wydajno PXC dla podłczonych odpowiedniej iloci punktów danych do modułów TX-I/O lub PTM-I/O. 2 / 13

3 Przegld typów sterowników systemowych do integracji poprzez moduły rozszerze PXX-Lx Sterownik systemowy BACnet / LonTalk Sterownik systemowy BACnet / IP PXC00.D PXC00-E.D Kompatybilno ze sterownikami systemowymi Moduły rozszerze LONWORKS do integracji DESIGO RXC i urzdze 3-cich zgodnych ze standardem LONMARK (wraz z PXC00.D i PXC00-E.D) Typ Integracja maksymalnie 60 urzdze Integracja maksymalnie 120 urzdze PXX-L11 PXX-L12 Karta katalogowa CM1N9282 Dodatkowe moduły dla sterowników modułowych i systemowych PXC00/50/100/200.D (BACnet/LonTalk) Dodatkowy moduł moe by zamontowany w miejscu pokrywy czołowej. Moduł PXA Interfejs USB Host (dla modemu przez PXA-C3) Funkcje sieciowe PTP Dial-in XWP (modem) 1) T X X Dodatkowe moduły dla sterowników modułowych i systemowych PXC00/50/100/200.D (BACnet/LonTalk) Dodatkowy moduł moe by zamontowany w miejscu pokrywy czołowej. Moduł PXA W0 W1 W2 T Interfejs Ethernet RJ45 X X X USB Host (dla modemu przez PXA-C3) X X X X Zdalne zarzdzanie PTP Dial-in DESIGO INSIGHT (modem) 1) X X X X PPP przez Ethernet RJ45 1) X X X Funkcje Web Podstawowe funkcje Web X 2) X X Graficzne funkcje Web X 2) X Wysyłanie alarmów przez SMS (modem) X X X Wysyłanie alarmów przez (RJ45) X X X 1) 2) Połczenie modemowe moe by konfigurowane jak poniej: z kadego zdalnego stanowiska (XWP) dla zdalnego zarzdzania PX WEB podstawowego/graficznego i alarmowanie przez SMS. Funkcje Web tylko dla jednego (wyposaonego w kart W ) sterownika Moduły opcjonalne łczone na Gorco Opcjonalne moduły PXA40- mog by dołczane i odłczane w trakcie pracy sterownika. Funkcjonalno jest dostpna natychmiast po dołczeniu modułu. Funkcjonalno zanika po około 1 minucie od odłczenia modułu. 3 / 13

4 Panele operatorskie do sterowników modułowych I systemowych Typ Karta katalogowa Lokalny panel operatorski PXM10 CM1N9230 Panel operatorski PXM20 CA1N9231 Panel operatorski dla Ethernetu PXM20-E CM1N9234 Kabel podłczeniowy (do podłczenia paneli operatorskich PXM10, PXM20 i do wgrywania oprogramowania firmowego) PXA-C1 -- Funkcje sterowników Jest to swobodnie programowalny sterownik, pozwalajcy spełnia wymagania stawiane dla specyficznych procesów oraz systemów i funkcji. Obok swobodnie programowalnych funkcji sterujcych, jednostka ta posiada zintegrowany wygodny interfejs do realizacji nastpujcych funkcji: Zarzdzanie alarmami i ich dystrybucj poprzez cał sie. Trzy typy alarmów (proste, podstawowe i rozszerzone) z bezpieczn kontrol oraz automatycznym monitorowaniem przesyłania Programy czasowe Funkcje rejestracji danych Funkcje zdalnego zarzdzania Ochrona przed dostpem w obrbie całej sieci, z indywidualnie definiowanymi profilami i kategoriami uytkowników Jzyk programowania Komunikacja BACnet/IP (tylko PXC...-E.D) BACnet/LonTalk (tylko PXC...D) BACnet/PTP (z modułem PXA40...) Sterowniki s swobodnie programowalne w jzyku D-MAP (cile spełniajcym wymagania normy CEN Standard 1131). Programy do obsługi instalacji tworzy si poprzez graficzne łczenie bloków funkcyjnych dostpnych w bibliotekach. Komunikacja przez Ethernet z wykorzystaniem midzynarodowego standardu BACnet. Moliwo komunikacji z innymi sterownikami metod peer-to-peer oraz sieciowe podłczenie do panelu operatorskiego PXM20-E. Urzdzenia komunikuj si wykorzystujc protokół transmisji LonTalk, natomiast komunikaty s zgodne z midzynarodowym standardem BACnet. Moliwo komunikacji z innymi sterownikami metod peer-to-peer oraz sieciowe podłczenie do panelu operatorskiego PXM20. Urzdzenia komunikuj si wykorzystujc publiczn sie telefoniczn (protokół PTP), natomiast komunikaty s zgodne z midzynarodowym standardem BACnet. 4 / 13

5 Obsługa Posiadaj róne opcje do współpracy ze sterownikami modułowymi: Lokalny panel operatora PXM10, podłczony przewodem PXA-C1 Sieciowy panel operatora PXM20, podłczony przewodem PXA-C1, moe by stosowany, jako lokalny lub podłczony do sieci BACnet / LONTALK, jako wspólny dla całej instalacji Sieciowy panel operatora PXM20-E, moe by stosowany, jako lokalny lub podłczony do sieci BACnet / IP, jako wspólny dla całej instalacji (podłczony via hub / switch) PX-WEB: karta rozszerze PXA40-W jest przystosowana do pracy, jako serwer Web, umoliwia współprac z przegldarki typu Web, z panelem dotykowym lub z PDA. Wysyłanie alarmów przez SMS lub . Budowa Zwarta konstrukcja pozwala na monta sterownika w trudno dostpnych miejscach. Pozwala na wykonanie kompaktowych szafy o małych gabarytach. PXC...D 9222z01 PXA z16 1 Obudowa z tworzywa sztucznego 2 Pokrywa interfejsu dla modułów rozszerze 3a Pokrywa czołowa 3b PXM moduł dodatkowy 4 Wyjmowana wtyczka ze złczem rubowym (zasilanie) 5 Podłczenie do sieci, paneli operatorskiej, narzdzi, itp.. 6 Kontrolka LED - wskanik stanu urzdze i systemu 7 Złcze magistrali midzymodułowej (brak w PXC00 ) 8 Zatrzask do montau szyny DIN 5 / 13

6 Wskaniki LED RUN FLT BAT COM INF SRV 9222z14 Przycisk Sernice pin (DESIGO) LED Kolor Działanie Funkcja RUN Zielony Stale WŁCZONA Stale WYŁCZONA Zasilanie OK Brak zasilania FLT Czerwony Stale WYŁCZONA Stale WŁCZONA Szybkie miganie Praca normalna Awaria Brak lub uszkodzony firmware BAT Czerwony Stale WYŁCZONA Stale WŁCZONA Bateria OK Bateria rozładowana wymieni! COM ółty Stale WŁCZONA Stale WYŁCZONA Miganie Połczenie z hubem OK Brak połczenia z hubem Komunikacja INF Czerwony Dowolnie programowana SRV (Ethernet) SRV (LONWORKS Bus) Czerwony Czerwony Stale WYŁCZONA Stale WŁCZONA Miganie Miganie (Wink *) Stale WYŁCZONA Stale WŁCZONA Miganie Miganie (Wink *) *) Sekwencja migania dla komendy Wink: OK Brak połczenia z hubem Nieskonfigurowany adres IP Fizyczna identyfikacja sterownika po odebraniu komendy Wink Wzeł LONWORKS skonfigurowany Defekt chipu LONWORKS lub wcinity przycisk Serwis pin Wzeł LONWORKS nieskonfigurowany Fizyczna identyfikacja sterownika po odebraniu komendy Wink 21s 9222z02 5 Hz 5 Hz 2s 1s 2s 1s Monta Sterowniki mog by montowane poprzez zatrzaski na standardowych szynach. Złcze zasilania i złcza urzdze pomieszczeniowych posiadaj wtykowe wkrcane bloki zaciskowe. Inne interfejsy działa na zasadzie szybkiego wtyku. Zamiast pokrywy czołowej mona umieci w sterowniku dodatkowy moduł PXA / 13

7 Uruchomienie Aby zapewni bezpieczestwo osobiste operatorów i zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu urzdze, zawsze naley postpowa zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganymi normami bezpieczestwa. Załadowanie programu sterujcego instalacj Ustawienia parametrów i danych konfiguracyjnych Test okablowania Połczenie z sieci Forsowanie wgrywania firmware u Ładowanie do sterownika programu aplikacyjnego wykonuje si za pomoc narzdzia CFC z pakietu XWP lokalnie przez złcze RJ45 sterownika lub poprzez sie (BACnet/IP lub BACnet/LonTalk). Do ustawienia parametrów sterujcych i danych konfiguracyjnych słuy narzdzie PX Design pakietu XWP. Dane, które maj posta zmiennych sieciowych mog by te modyfikowane z panelu operatora PXM20 / PXM20-E (BACnet / LonTalk lub BACnet / IP). Moliwa jest take modyfikacja czci danych z panelu operatora PXM10. Uyj narzdzia Point Test Tool. Do konfigurowania adresów sieciowych uywane jest narzdzie XWP. Dla uzyskania unikalnej identyfikacji adresów urzdze w sieci (BACnet/IP lub BACnet/LonTalk), nacisn przycisk serwisowy lub za pomoc przyrzdu z ostr kocówk wysła komend wink do odpowiedniego sterownika, (co spowoduje miganie diody serwisowej LED). Wariant poprzez V24: Jeli naciniemy przycisk Forsowanie wgrywania firmware u podczas restartu, aktualny program D-MAP zostanie skasowany z pamici FLASH. Sterownik czeka krótk chwil na sygnał aktywowania FWLoader i nastpnie startuje sterownik. Wariant poprzez IP: (dla PXC..-E.D, znacznie szybszy ni poprzez V24) Wcisn na 5 sekund przycisk Forsowanie wgrywania oprogramowania firmowego (nie wciskajc w tym czasie przycisku Reset) Wymaganie: Dla sterownika przeprowadzono konfiguracj wzłów oraz nie wgrano aplikacji CFC poprzez clear/reset (ustawienia komunikacji pozostaj czego nie bdzie w przypadku usuwania przez wcinicie przycisku reset). Szczegóły patrz Firmware Download Tool User's guide, CM Reset Nacinicie przycisku reset wymusza restart sterownika. Opis przycisków i baterii Zasilanie Zasilania sterownika powinno by włczone i wyłczone w tym samym czasie, co zasilanie modułów. W przeciwnym przypadku wystpi niechciane alarmy. 7 / 13

8 Konserwacja i serwis ywotno baterii Program i baza danych s zapisywane w pamici SDRAM z podtrzymaniem bateryjnym (Alkaliczna AA). Eliminuje to potrzeb czasochłonnego odtwarzania programu i bazy danych, w przypadku wyłczenia zasilania na dłuszy czas (do ok. 1 miesica. Bateria alkaliczne maj typowo okres trwałoci około 4 lata bez obcienia. Po zaistnieniu zdarzenia Battery low jest kilka dni na dokonanie wymiany baterii. Zegar czas rzeczywistego jest podtrzymywany przez bateri litow, która ma trwało około 10 lat. Gdy nadchodzi czas wymiany baterii, sterownik sygnalizuje zbyt niski poziom napicia zasilania diod LED BAT, jednoczenie automatycznie generuje zdarzenie systemowe do wybranego terminala. Wymiana baterii STOP Ostrzeenie! Wymiana baterii wymaga zdjcia osłony przedniej. Jeeli podłczony jest zewntrzny zasilacz, bateria moe by wyjta na czas nieokrelony. W celu zabezpieczenia urzdzenia przed uszkodzeniem na skutek wyładowania elektrostatycznego (ESD), naley uywa paska na przegubie rki, z przewodem podłczonym do uziemienia podczas wymiany baterii. Uaktualnienie firmewar u Firmware zawiera system operacyjny, jest on przechowywany w nielotnej pamici Flash ROM. Flash ROM jest w prosty sposób uaktualniany bez koniecznoci demontau. Pozwala to szybko i prosto uaktualni firmware do nowej wersji, jeli zajdzie taka potrzeba. Likwidacja Urzdzenie jest traktowane jako odpad elektroniczny, w rozumieniu europejskiej dyrektywy 2002/96/EC (WEEE), dlatego nie moe podlega likwidacji w sposób stosowany w przypadku nieposortowanych odpadów komunalnych. Przy likwidacji, naley stosowa si do obowizujcych przepisów krajowych. 8 / 13

9 Dane techniczne Dane podstawowe Napicie robocze AC 24 V ± 20% Napicie znamionowe AC 24 V Bezpieczne niskie napicie SELV lub HD 384 niskie napicie PELV Czstotliwo 50/60 Hz Pobór mocy Max. 24 VA (ten sam dla szystkich typów) Pobór prdu 5 A Dane operacyjne Procesor Motorola Power PC MPC885 Obszar pamici 64MB SDRAM / 32MB FLASH (96MB całkowity) Klasa dokładnoci 0.5 Zachowanie danych w przypadku awarii zasilania Podtrzymanie dla SDRAM 1 x AA bateria alkaliczne (wymienna) Podtrzymanie dla zegara czasu rzeczywistego Bateria litowa (wymienna) Zazwyczaj 1 miesic (nieuywane: 4 lata) 10 lat Interfejsy komunikacyjne PXC...D PXC...-E.D Poziom sieci budynkowej LONWORKS FTT Transceiver (złcze rubowe (B)) Komunikacja lokalna (HMI) (RJ45 (C)) Komunikacja lokalna (HMI, Tool) (RJ45 (E)) PXM20 (BACnet/LonTalk) *) PXM10 (serial) PXM20 (BACnet/LonTalk) *) Tool Kabel podłczeniowy max. 3 metry PXM10 (serial) 10 Base-T / 100 Base-TX IEEE802.3, autodetekcja (RJ45 (D)) Komunikacja lokalna PXM10 (serial) (HMI) (RJ45 (G)) Interfejs USB host RS232 modem (poprzez kabel USB- RS232 modem (poprzez kabel (Modem) RS232 PXA-C3) USB-RS232 PXA-C3) Interfejs urzdze USB (do przyszłych zastosowa) (do przyszłych zastosowa) Interfejs Ethernet Typ interfejsu 100BaseTX, IEEE zgodny Prdko 10 / 100 MBit/s, autodetekcja Protokół BACnet na UDP/IP Przyłcze RJ45 gniazdo, ekran Magistrala LONWORKS Sie TP/FT-10 Prdko 78 kbit/s Protokół BACnet Interfejs chip Echelon Processor TMPN3150B1AF Interfejs Island bus CD, CS Ochrona Odporne na zwarcia Odporne na zwarcia *) tylko JEDEN PXM20 na sterownik 9 / 13

10 Wkładane zaciski rubowe Zasilanie Wkładane zaciski rubowe Magistrala LonWorks Długoci I rodzaje kabli (patrz instrukcja instalacji PX, CA110396) Kabel podł. Island bus Kable podłczeniowe Ethernet i PXM20-E Typ kabla Kabel podłczeniowy LONWORKS bus Typ kabla Kabel podłczeniowy PXM10 Przewody linkowe lub yłowe mm2 lub 2 x 1.5 mm2 Przewody linkowe lub yłowe mm2 lub 2 x 1.5 mm2 Max. 100 m Standardowy przynajmniej CAT5 UTP (nieekranowana skrtka) lub STP (ekranowana skrtka) Patrz instr. instalacji CA ConCab or CAT5 Max. 3 m Patrz CM Standard ochrony obudowy Standard ochrony wg EN IP 20 Klasa ochrony Klasa ochrony izolacji II Warunki otoczenia Praca Wg IEC Warunki klimatyczne Klasa 3K5 Temperatura C Wilgotno 5 95 % r.h. (bez kondensacji) Warunki mechaniczne Klasa 3M2 Transport To IEC Warunki klimatyczne Klasa 2K3 Temperatura C Wilgotno 5 95 % r.h. (bez kondensacji) Warunki mechaniczne Klasa 2M2 Standardy, dyrektywy i certyfikaty Bezpieczestwo produktu Automatyczne elektryczne urzdzenia EN sterujce domowego uytku i podobne Zgodno elektromagnetyczna Odporno na zakłócenia EN Emisja zakłóce EN Zgodno oznakowa CE: Zgodno elektromagnetyczna 2004/108/EC Zatwierdzenie UL (UL 916) PAZX7 Federal Communications Commission (US) FCC CFR 47 Part 15 Class B Zgodno C-Tick compliance wg Australian Radio Communications Act 1992 EMC Framework Radio Emission Standard AS/NZS 2064 Zgodno rodowiskowa Wymiary Deklaracja o zgodnoci rodowiskowej CM1E9222 zawiera dane dotyczce zgodnej rodowiskowo konstrukcji produktu i innych wymaga (zgodno RoHS, rodzaju materiałów, opakowa, korzyci dla rodowiska, utylizacja) Patrz Wymiary ISO (rodowisko) ISO 9001 (Jako) SN (Produkty zgodne rodowiskowo) 2002/95/EC (RoHS) Masa Bez opakowania Z opakowaniem Wszystkie rodzaje 0,489 kg 0,531 kg 10 / 13

11 Zaciski podłczeniowe i interfejsy PXC...D 24 V~ T (A) CLA CLB (B) HMI (C) (E) HMI / TOOL (F) (G) HMI 9222Z10 PXC...-E.D 24 V~ T (A) (D) (F) (G) HMI 9222Z11 1, 2 24 V ~, Napicie robocze AC 24 V 3 Uziemienie (A) Blok wtyków z zaciskami Interfejs USB host (dla modemu poprzez kabel PXA-C3) 4,5 (B) CLA, CLB Magistrala LONWORKS Blok wtyków z zaciskami (C) HMI Interfejs RJ45 (LONWORKS) dla panelu operatorskiego PXM20 (take dla narzdzia) (D) Interfejs RJ45 dla Ethernetu (Panel operatorski PXM20-E mona podłczy do huba lub switcha) (E) HMI / Tool Interfejs RJ45 (LONWORKS i szeregowy) dla PXM10, PXM20 i narzdzia (F) Interfejs urzdze USB (dla przyszłych zastosowa) (G) HMI Interfejs RJ45 (szeregowy) dla panelu operatorskiego PXM10 11 / 13

12 Oznaczenie wyprowadze wtyku RJ45 Wtyk (C) "HMI" (LONWORKS) z12 Opis wyprowadze 1. LONWORKS Data A (CLA) 2. LONWORKS Data B (CLB) 3. G0 / GND 4. G / Plus Opis wyprowadze 5. nieuywany 6. nieuywany 7. nieuywany 8. nieuywany Wtyk (D) Ethernet Gniazdo RJ45, standardowe połczenie zgodne z AT&T z12 1. Tx+ 2. Tx 3. Rx + 4. nieuywany 5. nieuywany 6. Rx 7. nieuywany 8. nieuywany Wtyk (E) "HMI / Tool" (LONWORKS i szeregowy) z12 1. LONWORKS Data A (CLA) 2. LONWORKS Data B (CLB) 3. GND V max. 300 ma (PXM20) 5. nieuywany 6. nieuywany 7. COM1 / TxD 8. COM1 / RxD Wtyk (G) "HMI" (szeregowy) z12 1. nieuywany 2. nieuywany 3. G0 / GND 4. G / Plus 5. nieuywany 6. *) 7. COM1/TxD 8. COM1/RxD *) 6 Nieuywany (PXC.D) Połczony do pinu 8 (PXC -E.D) Schematy połczeniowe Podłczania modułów TX-I/O oraz modułów obiektowych Patrz: Installation Guide TX-I/O, CM / 13

13 Wymiary Wszystkie wymiary w mm Sterowniki modułowe, sterowniki systemowe PXC.D (PXA40-...) (PXA40-...) 9222m14 Moduły rozszerze PXA m Siemens Switzerland Ltd Moe ulec zmianie 13 / 13

Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB

Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB 9 266 9263p01 DESIGO PX Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB Instalowany w modułowym sterowniku typu PXC...-U PXA30-W0 Do współpracy ze sterownikiem PXC -U w systemach

Bardziej szczegółowo

Router BACnet dla sieci LON Ethernet/IP

Router BACnet dla sieci LON Ethernet/IP 9 260 DESIGO PX Router BACnet dla sieci LON Ethernet/IP PXG80-N Router BACnet dla sieci LON Ethernet/IP Transmisja rozgłoszeniowa z zastosowaniem urzdzenia BBMD (BACnet Broadcast Management Device) Statystyka

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez uŝytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

PXM20. Panel operatora. Building Technologies Building Automation DESIGO PX

PXM20. Panel operatora. Building Technologies Building Automation DESIGO PX 9 231 DESIGO PX Panel operatora PXM20 Panel operatora z mo liwo ci podł czenia do sieci, przeznaczony do prezentacji danych i obsługi jednego lub wielu sterowników DESIGO PX. Wy wietlacz o du ej rozdzielczo

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu mediów MMC

Moduł monitoringu mediów MMC MMC Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoruje: Licznik energii elektrycznej Licznik wody zimnej Licznik ciepłej wody użytkowej Licznik gazu

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK STEROWNIK CNC/PLC XCx 1100

STEROWNIK STEROWNIK CNC/PLC XCx 1100 STEROWNIK STEROWNIK CNC/PLC XCx 1100 1. X1, X2, X3 Ethernet, RJ 45 2. X4, X5 Sercos III, RJ 45 3. X6/7, X8/9 USB 4. X10 DVI 5. X11 CAN 6. X12 RS232 / RS422 / RS485 do podłączenia panela operatorskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco 900 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10

Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10 Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10 Obsługa szeregu mediów komunikacyjnych Praca w czterech trybach Praca w sieci LonWorks Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika Charakterystyka Moduł routera

Bardziej szczegółowo

BACnet Sterownik/router sieciowy bcx1

BACnet Sterownik/router sieciowy bcx1 BACnet Sterownik/router sieciowy bcx1 Sterownik bcx1 w wersji BACnet pełni rolę routera BACnet oraz sterownika sieciowego z rodziny sterowników BACnet Continuum. Sterowniki bcx1 są posadowione w warstwie

Bardziej szczegółowo

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop Kolektywne/ SynoLINE600 AlgoRex Synova TM Rczne przyciski alarmowe do zastosowa w liniach dozorowych

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat Krótki opis Sterownik MS120 przeznaczony jest do komór parzelniczych, wędzarniczych, dojrzewalniczych oraz komór schładzania szokowego. Można go również wykorzystać w urządzeniach rozmrażających lub mrożących.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Routery RTR-XXX/XXX - Router FT/FO (RS485-78)

Routery RTR-XXX/XXX - Router FT/FO (RS485-78) Routery RTR-XXX/XXX - Router FT/FO (RS485-78) Obsługa szeregu mediów komunikacyjnych Praca w czterech trybach Praca w sieci LonWorks Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika Charakterystyka Moduł

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Andover ContinuumTM Infinet II

Andover ContinuumTM Infinet II Andover ContinuumTM Infinet II Seria sterowników lokalnych i2600 została zaprojektowana do monitorowania małych lub średnich grup punktów analogowych, cyfrowych lub nadzorowanych. 02 Andover Continuum

Bardziej szczegółowo

UNIGYR VISONIK Akcesoria do modułów I/O. Listwa I/O, 389 mm* Listwa I/O, 645 mm* Listwa I/O, 901 mm* PTX 1.8

UNIGYR VISONIK Akcesoria do modułów I/O. Listwa I/O, 389 mm* Listwa I/O, 645 mm* Listwa I/O, 901 mm* PTX 1.8 8 105 UNIGYR VISONIK Akcesoria do modułów I/O 8105 Z05 EN50022-35x7,5 Niniejsza karta katalogowa zawiera wykaz i opis akcesoriów niezbędnych do montażu, oznakowania oraz uruchamiania modułów I/O. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Service pin lub przez ręczne wprowadzenie numeru

Service pin lub przez ręczne wprowadzenie numeru Dwa wejścia analogowe dla sygnałów 0-10 V DC (wersja 2xAI/10) Dwa wejścia analogowe dla sygnałów 4-20 ma DC (wersja 2xAI/4-20) Galwaniczna separacja wejść - obie wersje modułu Praca w sieci LonWorks Zgodność

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ET2007 Współpracuje z EC, ECC, DC Ekran QVGA TFT 512 MB pamięci flash 512 MB pamięci RAM Środowisko CODESYS Port Ethernet Port USB Port microsd Zasilanie +24V DC, 0.3A

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Notatka Aplikacyjna NA 03012PL Październik 2016

Notatka Aplikacyjna NA 03012PL Październik 2016 Notatka Aplikacyjna NA 03012PL Spis treści 1. Wstęp... 2. Przegląd interfejsów... 2.1. Panele operatorskie XV300, XV100, XV152 oraz sterownik XC152.... 2.1.1. Ethernet (1).... 2.1.2. Ethernet (2).... 2.1.3.

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Miernik temperatury do magistrali LPB

Miernik temperatury do magistrali LPB 2 528 Miernik temperatury do magistrali LPB QAB30.600 Czujnik temperatury / adapter do stosowania z centralą komunikacyjną OCI600 Pomiar temperatury za pomocą fabrycznie podłączonego zanurzeniowego czujnika

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro wtyk przemysłowy C6 A Ilustracje wymiary str.1/6 powiększone rysunki na końcu dokumentu Opis produktu wtyk RJ45 kat.6 A /klasa E A do zarabiania we własnym zakresie w pełni ekranowany i przystosowany do

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 6 3.1. Instalowanie konwertera... 6 3.2. Opis wyprowadzeñ

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

TAC Xenta 421A/422A Moduły z wejściami uniwersalnymi i wyjściami cyfrowymi

TAC Xenta 421A/422A Moduły z wejściami uniwersalnymi i wyjściami cyfrowymi TAC Vista TAC Xenta 421A/422A Moduły z wejściami uniwersalnymi i wyjściami cyfrowymi Moduły TAC Xenta 421A i 422A z wejściami uniwersalnymi i wyjściami cyfrowymi są częścią rodziny TAC Xenta. Mogą służyć

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP1XS) Seria FS720 (MPXS) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 504 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone lub sieciowej Moliwo podłczenia do 6 stacji, takich

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6070 1/6. Przycisk RESET. Przełączniki konfiguracyjne. Diody statusowe. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6070 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada trzy porty szeregowe typu COM z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU oraz

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH GS-2124C GS-2116C GS-2108C #05567 #05566 #05565 wersja 1.1 Wstp Gigabitowy przełcznik serii GS-21xxC

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011 Dane techniczne 2CDC502086D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Router IP 3.1.1 tworzy złącze między instalacjami KNX a sieciami IP. Może być używany jako sprzęgło liniowe lub obszarowe i korzystać przy tym

Bardziej szczegółowo

MSEA - Metasys System Extended Architecture

MSEA - Metasys System Extended Architecture systemy automatyki budynku 136 MSEA - Metasys System Extended Architecture LN Series Rodzina sterowników serii LN systemu Metasys obejmuje sterowniki klimakonwektora (FCUL), centrali wentylacyjnej typu

Bardziej szczegółowo

FOX204 MODUŁ FOX NET. Instrukcja Instalatora. Spis treści 1 Zasady użytkowania 2 2 Opis ogólny 3 3 Instalacja i podłączenie 4 4 Konfiguracja 5

FOX204 MODUŁ FOX NET. Instrukcja Instalatora. Spis treści 1 Zasady użytkowania 2 2 Opis ogólny 3 3 Instalacja i podłączenie 4 4 Konfiguracja 5 System firmy Nexwell przeznaczony do sterowania inteligentnym domem FOX204 MODUŁ FOX NET Instrukcja Instalatora wersja 1.0 2013 Spis treści 1 Zasady użytkowania 2 2 Opis ogólny 3 3 Instalacja i podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo