PXC...D PXC...-E.D. Sterowniki modułowe. Desigo PX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PXC...D PXC...-E.D. Sterowniki modułowe. Desigo PX"

Transkrypt

1 P01 Desigo PX Sterowniki modułowe PXC...D PXC...-E.D PXA40- Swobodnie programowalne sterowniki dla instalacji HVAC i zarzdzania innymi instalacjami budynkowymi. Sterowniki BACnet z protokołem komunikacji BACnet poprzez LonTalk, PTP lub Ethernet / IP Znak BTL (komunikacja BACnet przetestowana w BTL) Wysoka wydajno i niezawodne działanie Funkcje zarzdzania (zarzdzanie alarmami, programy czasowe, rejestrowanie danych, zarzdzenia zdalne, ochrona przez dostpem, etc.) Zintegrowany Web Serwer zawierajcy podstawowy lub graficzny interfejs Web z moliwoci wysyłania alarmów przez lub SMS Midzymodułowa magistrala do podłczenia zewntrznych modułów wej/wyj TX-I/O o rónych typach sygnałów Dla samodzielnych aplikacji lub praca w sieci z innymi sterownikami Moliwo podłczenia poniszych urzdze: lokalne / sieciowe panele operatorskie PXM... PX-WEB (Web Serwer oparty o przegldark, panel dotykowy lub PDA) Sterownik systemowy do integracji regulatorów serii DESIGO RXC oraz urzdze 3-cich zgodnych ze standardem LONMARK CM1N9222pl_ Building Technologies

2 Przegld typów sterowników do podłczenia modułów TX-I/O przez magistral midzymodułow, modułów PTM-I/O i integracji regulatorów Desigo RXC oraz kompatybilnych ze standardem LONMARK urzdze 3-cich. Do 52 punktów danych*) Do 200 punktów danych*) Ponad 200 punktów danych*) Sterownik modułowy BACnet / LonTalk PXC50.D PXC100.D PXC200.D Sterownik modułowy BACnet / IP PXC50-E.D PXC100-E.D PXC200-E.D *) Uwaga Punkty danych zawieraj fizyczne wejcia / wyjcia poprzez TX-I/O jak równie punkty integrowane przez TX OPEN. Kompatybilno ze sterownikami Moduły TX-I/O Typ Karta kat. Moduł/wej dwustanowych, 8 lub 16 I/O wej DI TXM1.8D, TXM1.16D CM2N8172 Moduł uniwersalny, z/bez sterowania lokalnego i wska. LCD TXM1.8U, TXM1.8U-ML CM2N8173 Moduł super uniwersalnych, z/bez sterowania lokalnego i LCD TXM1.8X, TXM1.8X-ML CM2N8174 Moduł wyj przekanikowych, z/bez sterowania lokalnego TXM1.6R, TXM1.6R-M CM2N8175 Moduł pomiaru rezystancji (dla Pt100 4-yłowe) TXM1.8P CM2N8176 Moduł zasilania 1.2 A, zabezpieczenie 10A TXS1.12F10 CM2N8183 Moduł podłczenia magistrali, zabezpieczenie 10A TXS1.EF10 CM2N8183 Moduł rozszerzenia magistrali midzymodułowej TXA1.IBE CM2N8184 Moduł TX OPEN TXI1.OPEN CM1N8185 Moduły rozszerze P-Bus do integracji istniejcych modułów PTM I/O (wraz z PXC50...D, PXC100...D or PXC200...D) Typ PXX-PBUS Karta kat. CM1N9283 Uwaga Wymagany jest jeden moduł zasilajcy TXS1.12F10 jako zasilanie magistrali P-bus dla kadego pasma P-bus. Moduł TXS1.12F10 moe zasili max. 64 urzdze (1 LU = 12.5 ma, DC 24 V) Moduły rozszerze LONWORKS do integracji DESIGO RXC i urzdze 3-cich zgodnych ze standardem LONMARK (wraz z PXC00.D) Typ Karta kat. Integracja maksymalnie 60 urzdze Integracja maksymalnie 120 urzdze PXX-L11 PXX-L12 CM1N9282 Ilo RXC które mona podłczy: Wersja Desigo V5 V5 V5 Typ PXC50.D, PXC50-E.D PXC100.D, PXC100-E.D PXC200.D, PXC200-E.D Ilo RXC z PXX-L *) 60 *) Ilo RXC z PXX-L *) 120 *) *) Dua ilo RXC zmniejsza wydajno PXC dla podłczonych odpowiedniej iloci punktów danych do modułów TX-I/O lub PTM-I/O. 2 / 13

3 Przegld typów sterowników systemowych do integracji poprzez moduły rozszerze PXX-Lx Sterownik systemowy BACnet / LonTalk Sterownik systemowy BACnet / IP PXC00.D PXC00-E.D Kompatybilno ze sterownikami systemowymi Moduły rozszerze LONWORKS do integracji DESIGO RXC i urzdze 3-cich zgodnych ze standardem LONMARK (wraz z PXC00.D i PXC00-E.D) Typ Integracja maksymalnie 60 urzdze Integracja maksymalnie 120 urzdze PXX-L11 PXX-L12 Karta katalogowa CM1N9282 Dodatkowe moduły dla sterowników modułowych i systemowych PXC00/50/100/200.D (BACnet/LonTalk) Dodatkowy moduł moe by zamontowany w miejscu pokrywy czołowej. Moduł PXA Interfejs USB Host (dla modemu przez PXA-C3) Funkcje sieciowe PTP Dial-in XWP (modem) 1) T X X Dodatkowe moduły dla sterowników modułowych i systemowych PXC00/50/100/200.D (BACnet/LonTalk) Dodatkowy moduł moe by zamontowany w miejscu pokrywy czołowej. Moduł PXA W0 W1 W2 T Interfejs Ethernet RJ45 X X X USB Host (dla modemu przez PXA-C3) X X X X Zdalne zarzdzanie PTP Dial-in DESIGO INSIGHT (modem) 1) X X X X PPP przez Ethernet RJ45 1) X X X Funkcje Web Podstawowe funkcje Web X 2) X X Graficzne funkcje Web X 2) X Wysyłanie alarmów przez SMS (modem) X X X Wysyłanie alarmów przez (RJ45) X X X 1) 2) Połczenie modemowe moe by konfigurowane jak poniej: z kadego zdalnego stanowiska (XWP) dla zdalnego zarzdzania PX WEB podstawowego/graficznego i alarmowanie przez SMS. Funkcje Web tylko dla jednego (wyposaonego w kart W ) sterownika Moduły opcjonalne łczone na Gorco Opcjonalne moduły PXA40- mog by dołczane i odłczane w trakcie pracy sterownika. Funkcjonalno jest dostpna natychmiast po dołczeniu modułu. Funkcjonalno zanika po około 1 minucie od odłczenia modułu. 3 / 13

4 Panele operatorskie do sterowników modułowych I systemowych Typ Karta katalogowa Lokalny panel operatorski PXM10 CM1N9230 Panel operatorski PXM20 CA1N9231 Panel operatorski dla Ethernetu PXM20-E CM1N9234 Kabel podłczeniowy (do podłczenia paneli operatorskich PXM10, PXM20 i do wgrywania oprogramowania firmowego) PXA-C1 -- Funkcje sterowników Jest to swobodnie programowalny sterownik, pozwalajcy spełnia wymagania stawiane dla specyficznych procesów oraz systemów i funkcji. Obok swobodnie programowalnych funkcji sterujcych, jednostka ta posiada zintegrowany wygodny interfejs do realizacji nastpujcych funkcji: Zarzdzanie alarmami i ich dystrybucj poprzez cał sie. Trzy typy alarmów (proste, podstawowe i rozszerzone) z bezpieczn kontrol oraz automatycznym monitorowaniem przesyłania Programy czasowe Funkcje rejestracji danych Funkcje zdalnego zarzdzania Ochrona przed dostpem w obrbie całej sieci, z indywidualnie definiowanymi profilami i kategoriami uytkowników Jzyk programowania Komunikacja BACnet/IP (tylko PXC...-E.D) BACnet/LonTalk (tylko PXC...D) BACnet/PTP (z modułem PXA40...) Sterowniki s swobodnie programowalne w jzyku D-MAP (cile spełniajcym wymagania normy CEN Standard 1131). Programy do obsługi instalacji tworzy si poprzez graficzne łczenie bloków funkcyjnych dostpnych w bibliotekach. Komunikacja przez Ethernet z wykorzystaniem midzynarodowego standardu BACnet. Moliwo komunikacji z innymi sterownikami metod peer-to-peer oraz sieciowe podłczenie do panelu operatorskiego PXM20-E. Urzdzenia komunikuj si wykorzystujc protokół transmisji LonTalk, natomiast komunikaty s zgodne z midzynarodowym standardem BACnet. Moliwo komunikacji z innymi sterownikami metod peer-to-peer oraz sieciowe podłczenie do panelu operatorskiego PXM20. Urzdzenia komunikuj si wykorzystujc publiczn sie telefoniczn (protokół PTP), natomiast komunikaty s zgodne z midzynarodowym standardem BACnet. 4 / 13

5 Obsługa Posiadaj róne opcje do współpracy ze sterownikami modułowymi: Lokalny panel operatora PXM10, podłczony przewodem PXA-C1 Sieciowy panel operatora PXM20, podłczony przewodem PXA-C1, moe by stosowany, jako lokalny lub podłczony do sieci BACnet / LONTALK, jako wspólny dla całej instalacji Sieciowy panel operatora PXM20-E, moe by stosowany, jako lokalny lub podłczony do sieci BACnet / IP, jako wspólny dla całej instalacji (podłczony via hub / switch) PX-WEB: karta rozszerze PXA40-W jest przystosowana do pracy, jako serwer Web, umoliwia współprac z przegldarki typu Web, z panelem dotykowym lub z PDA. Wysyłanie alarmów przez SMS lub . Budowa Zwarta konstrukcja pozwala na monta sterownika w trudno dostpnych miejscach. Pozwala na wykonanie kompaktowych szafy o małych gabarytach. PXC...D 9222z01 PXA z16 1 Obudowa z tworzywa sztucznego 2 Pokrywa interfejsu dla modułów rozszerze 3a Pokrywa czołowa 3b PXM moduł dodatkowy 4 Wyjmowana wtyczka ze złczem rubowym (zasilanie) 5 Podłczenie do sieci, paneli operatorskiej, narzdzi, itp.. 6 Kontrolka LED - wskanik stanu urzdze i systemu 7 Złcze magistrali midzymodułowej (brak w PXC00 ) 8 Zatrzask do montau szyny DIN 5 / 13

6 Wskaniki LED RUN FLT BAT COM INF SRV 9222z14 Przycisk Sernice pin (DESIGO) LED Kolor Działanie Funkcja RUN Zielony Stale WŁCZONA Stale WYŁCZONA Zasilanie OK Brak zasilania FLT Czerwony Stale WYŁCZONA Stale WŁCZONA Szybkie miganie Praca normalna Awaria Brak lub uszkodzony firmware BAT Czerwony Stale WYŁCZONA Stale WŁCZONA Bateria OK Bateria rozładowana wymieni! COM ółty Stale WŁCZONA Stale WYŁCZONA Miganie Połczenie z hubem OK Brak połczenia z hubem Komunikacja INF Czerwony Dowolnie programowana SRV (Ethernet) SRV (LONWORKS Bus) Czerwony Czerwony Stale WYŁCZONA Stale WŁCZONA Miganie Miganie (Wink *) Stale WYŁCZONA Stale WŁCZONA Miganie Miganie (Wink *) *) Sekwencja migania dla komendy Wink: OK Brak połczenia z hubem Nieskonfigurowany adres IP Fizyczna identyfikacja sterownika po odebraniu komendy Wink Wzeł LONWORKS skonfigurowany Defekt chipu LONWORKS lub wcinity przycisk Serwis pin Wzeł LONWORKS nieskonfigurowany Fizyczna identyfikacja sterownika po odebraniu komendy Wink 21s 9222z02 5 Hz 5 Hz 2s 1s 2s 1s Monta Sterowniki mog by montowane poprzez zatrzaski na standardowych szynach. Złcze zasilania i złcza urzdze pomieszczeniowych posiadaj wtykowe wkrcane bloki zaciskowe. Inne interfejsy działa na zasadzie szybkiego wtyku. Zamiast pokrywy czołowej mona umieci w sterowniku dodatkowy moduł PXA / 13

7 Uruchomienie Aby zapewni bezpieczestwo osobiste operatorów i zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu urzdze, zawsze naley postpowa zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganymi normami bezpieczestwa. Załadowanie programu sterujcego instalacj Ustawienia parametrów i danych konfiguracyjnych Test okablowania Połczenie z sieci Forsowanie wgrywania firmware u Ładowanie do sterownika programu aplikacyjnego wykonuje si za pomoc narzdzia CFC z pakietu XWP lokalnie przez złcze RJ45 sterownika lub poprzez sie (BACnet/IP lub BACnet/LonTalk). Do ustawienia parametrów sterujcych i danych konfiguracyjnych słuy narzdzie PX Design pakietu XWP. Dane, które maj posta zmiennych sieciowych mog by te modyfikowane z panelu operatora PXM20 / PXM20-E (BACnet / LonTalk lub BACnet / IP). Moliwa jest take modyfikacja czci danych z panelu operatora PXM10. Uyj narzdzia Point Test Tool. Do konfigurowania adresów sieciowych uywane jest narzdzie XWP. Dla uzyskania unikalnej identyfikacji adresów urzdze w sieci (BACnet/IP lub BACnet/LonTalk), nacisn przycisk serwisowy lub za pomoc przyrzdu z ostr kocówk wysła komend wink do odpowiedniego sterownika, (co spowoduje miganie diody serwisowej LED). Wariant poprzez V24: Jeli naciniemy przycisk Forsowanie wgrywania firmware u podczas restartu, aktualny program D-MAP zostanie skasowany z pamici FLASH. Sterownik czeka krótk chwil na sygnał aktywowania FWLoader i nastpnie startuje sterownik. Wariant poprzez IP: (dla PXC..-E.D, znacznie szybszy ni poprzez V24) Wcisn na 5 sekund przycisk Forsowanie wgrywania oprogramowania firmowego (nie wciskajc w tym czasie przycisku Reset) Wymaganie: Dla sterownika przeprowadzono konfiguracj wzłów oraz nie wgrano aplikacji CFC poprzez clear/reset (ustawienia komunikacji pozostaj czego nie bdzie w przypadku usuwania przez wcinicie przycisku reset). Szczegóły patrz Firmware Download Tool User's guide, CM Reset Nacinicie przycisku reset wymusza restart sterownika. Opis przycisków i baterii Zasilanie Zasilania sterownika powinno by włczone i wyłczone w tym samym czasie, co zasilanie modułów. W przeciwnym przypadku wystpi niechciane alarmy. 7 / 13

8 Konserwacja i serwis ywotno baterii Program i baza danych s zapisywane w pamici SDRAM z podtrzymaniem bateryjnym (Alkaliczna AA). Eliminuje to potrzeb czasochłonnego odtwarzania programu i bazy danych, w przypadku wyłczenia zasilania na dłuszy czas (do ok. 1 miesica. Bateria alkaliczne maj typowo okres trwałoci około 4 lata bez obcienia. Po zaistnieniu zdarzenia Battery low jest kilka dni na dokonanie wymiany baterii. Zegar czas rzeczywistego jest podtrzymywany przez bateri litow, która ma trwało około 10 lat. Gdy nadchodzi czas wymiany baterii, sterownik sygnalizuje zbyt niski poziom napicia zasilania diod LED BAT, jednoczenie automatycznie generuje zdarzenie systemowe do wybranego terminala. Wymiana baterii STOP Ostrzeenie! Wymiana baterii wymaga zdjcia osłony przedniej. Jeeli podłczony jest zewntrzny zasilacz, bateria moe by wyjta na czas nieokrelony. W celu zabezpieczenia urzdzenia przed uszkodzeniem na skutek wyładowania elektrostatycznego (ESD), naley uywa paska na przegubie rki, z przewodem podłczonym do uziemienia podczas wymiany baterii. Uaktualnienie firmewar u Firmware zawiera system operacyjny, jest on przechowywany w nielotnej pamici Flash ROM. Flash ROM jest w prosty sposób uaktualniany bez koniecznoci demontau. Pozwala to szybko i prosto uaktualni firmware do nowej wersji, jeli zajdzie taka potrzeba. Likwidacja Urzdzenie jest traktowane jako odpad elektroniczny, w rozumieniu europejskiej dyrektywy 2002/96/EC (WEEE), dlatego nie moe podlega likwidacji w sposób stosowany w przypadku nieposortowanych odpadów komunalnych. Przy likwidacji, naley stosowa si do obowizujcych przepisów krajowych. 8 / 13

9 Dane techniczne Dane podstawowe Napicie robocze AC 24 V ± 20% Napicie znamionowe AC 24 V Bezpieczne niskie napicie SELV lub HD 384 niskie napicie PELV Czstotliwo 50/60 Hz Pobór mocy Max. 24 VA (ten sam dla szystkich typów) Pobór prdu 5 A Dane operacyjne Procesor Motorola Power PC MPC885 Obszar pamici 64MB SDRAM / 32MB FLASH (96MB całkowity) Klasa dokładnoci 0.5 Zachowanie danych w przypadku awarii zasilania Podtrzymanie dla SDRAM 1 x AA bateria alkaliczne (wymienna) Podtrzymanie dla zegara czasu rzeczywistego Bateria litowa (wymienna) Zazwyczaj 1 miesic (nieuywane: 4 lata) 10 lat Interfejsy komunikacyjne PXC...D PXC...-E.D Poziom sieci budynkowej LONWORKS FTT Transceiver (złcze rubowe (B)) Komunikacja lokalna (HMI) (RJ45 (C)) Komunikacja lokalna (HMI, Tool) (RJ45 (E)) PXM20 (BACnet/LonTalk) *) PXM10 (serial) PXM20 (BACnet/LonTalk) *) Tool Kabel podłczeniowy max. 3 metry PXM10 (serial) 10 Base-T / 100 Base-TX IEEE802.3, autodetekcja (RJ45 (D)) Komunikacja lokalna PXM10 (serial) (HMI) (RJ45 (G)) Interfejs USB host RS232 modem (poprzez kabel USB- RS232 modem (poprzez kabel (Modem) RS232 PXA-C3) USB-RS232 PXA-C3) Interfejs urzdze USB (do przyszłych zastosowa) (do przyszłych zastosowa) Interfejs Ethernet Typ interfejsu 100BaseTX, IEEE zgodny Prdko 10 / 100 MBit/s, autodetekcja Protokół BACnet na UDP/IP Przyłcze RJ45 gniazdo, ekran Magistrala LONWORKS Sie TP/FT-10 Prdko 78 kbit/s Protokół BACnet Interfejs chip Echelon Processor TMPN3150B1AF Interfejs Island bus CD, CS Ochrona Odporne na zwarcia Odporne na zwarcia *) tylko JEDEN PXM20 na sterownik 9 / 13

10 Wkładane zaciski rubowe Zasilanie Wkładane zaciski rubowe Magistrala LonWorks Długoci I rodzaje kabli (patrz instrukcja instalacji PX, CA110396) Kabel podł. Island bus Kable podłczeniowe Ethernet i PXM20-E Typ kabla Kabel podłczeniowy LONWORKS bus Typ kabla Kabel podłczeniowy PXM10 Przewody linkowe lub yłowe mm2 lub 2 x 1.5 mm2 Przewody linkowe lub yłowe mm2 lub 2 x 1.5 mm2 Max. 100 m Standardowy przynajmniej CAT5 UTP (nieekranowana skrtka) lub STP (ekranowana skrtka) Patrz instr. instalacji CA ConCab or CAT5 Max. 3 m Patrz CM Standard ochrony obudowy Standard ochrony wg EN IP 20 Klasa ochrony Klasa ochrony izolacji II Warunki otoczenia Praca Wg IEC Warunki klimatyczne Klasa 3K5 Temperatura C Wilgotno 5 95 % r.h. (bez kondensacji) Warunki mechaniczne Klasa 3M2 Transport To IEC Warunki klimatyczne Klasa 2K3 Temperatura C Wilgotno 5 95 % r.h. (bez kondensacji) Warunki mechaniczne Klasa 2M2 Standardy, dyrektywy i certyfikaty Bezpieczestwo produktu Automatyczne elektryczne urzdzenia EN sterujce domowego uytku i podobne Zgodno elektromagnetyczna Odporno na zakłócenia EN Emisja zakłóce EN Zgodno oznakowa CE: Zgodno elektromagnetyczna 2004/108/EC Zatwierdzenie UL (UL 916) PAZX7 Federal Communications Commission (US) FCC CFR 47 Part 15 Class B Zgodno C-Tick compliance wg Australian Radio Communications Act 1992 EMC Framework Radio Emission Standard AS/NZS 2064 Zgodno rodowiskowa Wymiary Deklaracja o zgodnoci rodowiskowej CM1E9222 zawiera dane dotyczce zgodnej rodowiskowo konstrukcji produktu i innych wymaga (zgodno RoHS, rodzaju materiałów, opakowa, korzyci dla rodowiska, utylizacja) Patrz Wymiary ISO (rodowisko) ISO 9001 (Jako) SN (Produkty zgodne rodowiskowo) 2002/95/EC (RoHS) Masa Bez opakowania Z opakowaniem Wszystkie rodzaje 0,489 kg 0,531 kg 10 / 13

11 Zaciski podłczeniowe i interfejsy PXC...D 24 V~ T (A) CLA CLB (B) HMI (C) (E) HMI / TOOL (F) (G) HMI 9222Z10 PXC...-E.D 24 V~ T (A) (D) (F) (G) HMI 9222Z11 1, 2 24 V ~, Napicie robocze AC 24 V 3 Uziemienie (A) Blok wtyków z zaciskami Interfejs USB host (dla modemu poprzez kabel PXA-C3) 4,5 (B) CLA, CLB Magistrala LONWORKS Blok wtyków z zaciskami (C) HMI Interfejs RJ45 (LONWORKS) dla panelu operatorskiego PXM20 (take dla narzdzia) (D) Interfejs RJ45 dla Ethernetu (Panel operatorski PXM20-E mona podłczy do huba lub switcha) (E) HMI / Tool Interfejs RJ45 (LONWORKS i szeregowy) dla PXM10, PXM20 i narzdzia (F) Interfejs urzdze USB (dla przyszłych zastosowa) (G) HMI Interfejs RJ45 (szeregowy) dla panelu operatorskiego PXM10 11 / 13

12 Oznaczenie wyprowadze wtyku RJ45 Wtyk (C) "HMI" (LONWORKS) z12 Opis wyprowadze 1. LONWORKS Data A (CLA) 2. LONWORKS Data B (CLB) 3. G0 / GND 4. G / Plus Opis wyprowadze 5. nieuywany 6. nieuywany 7. nieuywany 8. nieuywany Wtyk (D) Ethernet Gniazdo RJ45, standardowe połczenie zgodne z AT&T z12 1. Tx+ 2. Tx 3. Rx + 4. nieuywany 5. nieuywany 6. Rx 7. nieuywany 8. nieuywany Wtyk (E) "HMI / Tool" (LONWORKS i szeregowy) z12 1. LONWORKS Data A (CLA) 2. LONWORKS Data B (CLB) 3. GND V max. 300 ma (PXM20) 5. nieuywany 6. nieuywany 7. COM1 / TxD 8. COM1 / RxD Wtyk (G) "HMI" (szeregowy) z12 1. nieuywany 2. nieuywany 3. G0 / GND 4. G / Plus 5. nieuywany 6. *) 7. COM1/TxD 8. COM1/RxD *) 6 Nieuywany (PXC.D) Połczony do pinu 8 (PXC -E.D) Schematy połczeniowe Podłczania modułów TX-I/O oraz modułów obiektowych Patrz: Installation Guide TX-I/O, CM / 13

13 Wymiary Wszystkie wymiary w mm Sterowniki modułowe, sterowniki systemowe PXC.D (PXA40-...) (PXA40-...) 9222m14 Moduły rozszerze PXA m Siemens Switzerland Ltd Moe ulec zmianie 13 / 13

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (0-41) 274-86-52

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny. Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA

Projektor multimedialny. Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Projektor multimedialny Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Funkcje i zalety str. 2 Funkcje i zalety Niniejszy projektor multimedialny, przenony, trwały i prosty w uyciu, został zaprojektowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

Szczecin, ul. Ku Sło cu 140 działka nr 10/4, obr b 2255. ul. Piastów 17 70-310 Szczecin. ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin

Szczecin, ul. Ku Sło cu 140 działka nr 10/4, obr b 2255. ul. Piastów 17 70-310 Szczecin. ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin Szczecin, ul. Ku Słocu 140 działka nr 10/4, obrb 2255 ul. Piastów 17 70-310 Szczecin ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin tel./fax: 091 424 30 30 tel.kom.: 0 606 88 35 63 e-mail: lisewski@onet.pl mgr in.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. System rozproszonych I/O Fail-Safe Inyniering ET 200S system rozproszonych I/O - Moduły Fail-Safe. Przedmowa. Informacje o produkcie

SIMATIC. System rozproszonych I/O Fail-Safe Inyniering ET 200S system rozproszonych I/O - Moduły Fail-Safe. Przedmowa. Informacje o produkcie Przedmowa Informacje o produkcie 1 SIMATIC System rozproszonych I/O Fail-Safe Inyniering ET 200S system rozproszonych I/O - Moduły Fail-Safe Instalacja i Instrukcja obsługi Konfiguracja 2 Ustawianie adresów

Bardziej szczegółowo

W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ

W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ Paweł NASKRT 1 Waldemar BOJANOWSKI 2 Krzysztof PAWLAK 3 1. Wstp. Automatyka cigle podlega zmianom i innowacjom. Nie tak dawno zmiany te odnosiły si tylko do obszaru samej produkcji w zakładzie. Dzi zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Oststraße 128 22844 Norderstedt - Germany Tel.: 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TRECI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 1 Spis Treci Lp. Tre

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo