SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 POIG /12 ZOs-268/2014/01/01 Załącznik nr 1 do ZO-268/2014/01/01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Kompleksowa realizacja projektu Otwarcie na świat ograniczenie wykluczenia cyfrowego w miejscowościach, Otfinów, Goruszów, Pierszyce, Przybysławice i Pasieka Otfinowska POIG /12 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I. ZAMAWIAJĄCY RYMAR-KOMP spółka cywilna Ryszard Prosowicz i Marek Mosio ul. Rynek 9A Żabno NIP: REGON: II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji zgodnie z projektem Otwarcie na świat ograniczenie wykluczenia cyfrowego w miejscowościach, Otfinów, Goruszów, Pierszyce, Przybysławice i Pasieka Otfinowska. Poniżej przedstawiono komponenty zamówienia, co do których Oferent powinien skalkulować odpowiednio swoją ofertę. W każdym przypadku podano minimalne parametry techniczne które muszą być osiągnięte w ofercie przedstawionej Zamawiającemu. W każdej pozycji oferent winien przyjmować, że powinien skalkulować odpowiednio dostawę materiałów, instalację wraz z konfiguracją oraz gwarancję minimum 3 lata na każdy komponent sieci oraz na cały system rozumiany jako cała wybudowana sieć. 1 Lp. Nazwa Liczba Szczegółowy opis Radiolinia w paśmie chronionym min. 500 Mb upgrade 800 Mb 2 Węzeł dystrybucyjny Switch dystrybucyjny Załącznik nr 1 system radioliniowy Dostawa materiałów do budowy węzłów dystrybucyjnych wraz z instalacją oraz konfiguracją do odpowiedniej pracy w budowanej sieci. Szczegółowy opis zawarto poniżej. Zarządzalny przełącznik warstwy drugiej - podstawowe wymagania: - 4 do 10 portów Gigabit Ethernet - minimum 2 porty SFP, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1/7

2 2.2 Ma oraz mocowanie 3 kpl. 2.3 Obudowa, okablowanie 3 kpl. 2.4 Zasilanie 3 kpl. - obsługa VLAN, IGMP Snooping, SNMP, SSH, RADIUS, DHCP Snooping, QoS, QinQ, ERP, STP, ERP, - możliwość montażu w szafie Rack 19" W przypadku zastosowania systemu radioliniowego z wbudowanym zarządzalnym switchem o podobnych lub lepszych parametrach, nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego switcha. Wykonawca musi każdorazowo we własnym zakresie dostosować konstrukcję nośną anten do specyficznych warunków poszczególnych lokalizacji. Wykonana konstrukcja musi dawać gwarancję odpowiedniej wytrzymałości dla zastosowanych anten. Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być ocynkowane. Na pisemne życzenie Zamawiającego, w ciągu 14 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie wyliczenia wytrzymałościowe zastosowanej konstrukcji. Obudowa zamontowana w węźle dystrybucyjnym ma pomieścić wszystkie elementy tam zainstalowane czyli: IDU radiolinii, switch dystrybucyjny, koncentrator OLT oraz system zasilania. Obudowa na wszystkie elementy elektroniki montowane w węźle dystrybucyjnym, powinna posiadać następujące parametry: - obudowa typu Rack min. 10U, - kluczyk zabezpieczający drzwiczki, - powinna posiadać wbudowany wentylator jeśli będzie on niezbędny do prawidłowej pracy urządzeń, Okablowanie węzła dystrybucyjnego powinno być wykonane w odpowiednich rurach osłonowych. Sposób prowadzenia kabli powinien być uzgodniony z właścicielem obiektu w którym instalowany jest węzeł dystrybucyjny. Zasilacz powinien gwarantować następujące funkcjonalności oraz parametry: - moc zasilacza 300W, - napięcie wyjściowe: -48V - redundantne dwa zasilacze, przełączające się automatycznie w sytuacji awarii podstawowego zasilacza, - podtrzymanie zasilania dla mocy 100 W - min. 8h, - zasilacz powinien być standardowo zamontowany w obudowie typu Rack, o ile specyficzne warunki danego węzła nie będą wymagały innej obudowy. 2.5 Odgromienie 3 kpl. Odgromienie powinno być wykonane zgodnie ze W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2/7

3 3 Sieci FTTH Sieć FTTH_01 (GORUSZÓW- PIERSZYCE - OTFINÓW) OLT + mat. pomocnicze ONU + mat. pomocnicze Kable magistralne i rozdzielcze m uką inżynieryjną, dające zabezpieczenie urządzeń zamontowanych w węźle dystrybucyjnym. Do każdej instalacji wymagane jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z badaniami galwanometrycznymi uziomu. Dostawa materiałów infrastruktury wraz z instalacją w terenie oraz konfiguracją do odpowiedniej pracy w budowanej sieci. - Załącznik nr 2 - zestawienie materiałów i usług Koncentrator OLT powinien posiadać następujące parametry techniczne: - conajmniej 4 porty SFP GPON z możliwością rozszerzenia o kolejne porty w razie potrzeby, - każdy z portów SFP GPON powinien obsługiwać przynajmniej 64 jednostki klienckie ONU, - posiadać minimum dwa porty uplinkowe z możliwością agregacji, - posiadać możliwość obsługi ruchu multicastowego, - posiadać funkcjonalność konfiguraji VLANów, stakowanie VLANów, limitowanie prędkości per port, obsługi Radius, SSH, DHCP serwer, DHCP Snooping, DHCP relay, SNMPv1/v2/v3, Static Routing, OSPF. Materiały łączące koncentrator OLT z pozostałą częścią infrastruktury powinny być wysokiej jakości. Patchcordy powinny być wykonane z włókna G657A. Końcówki klienckie ONU w podstawowej wersji powinny posiadać od 1 do 4 porty Gigabit Ethernet. Końcowki klienckie ONU powinny być konfigurowane z poziomu koncentratora OLT. Powinny posiadać funkcjonalność: - IGMP Snooping, - konfigurację VLANów, stakowanie VLANów, - przypisywanie priorytetow 802.1p, - limitowanie pasma na port - limitowanie adresów MAC - pomiar sygnału optycznego Wykonawca powinien mieć możliwość dostarczenia urządzeń ONU z funkcją routera, VoIP oraz Wifi. Umowa dotycząca dzierżawy podbudowy słupowej NN zawarta pomiędzy narzuca specyficzne warunki jakie muszą być spełnione montując kable oraz osprzęt na podbudowie słupowej. - kable światłowodowy muszą być całkowicie dielektryczne, ciężar kabla nie powinien przekraczać 35 kg/km. Zaleca się stosowanie kabli o małej W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 3/7

4 3.1.4 Kable przyłączeniowe 5982 m 3.2 Sieć FTTH_02 (PRZYBYSŁAWICE-PASIEKA OTFINOWSKA) OLT + mat. pomocnicze ONU + mat. pomocnicze 50. średnicy. - kabel powinien być przystosowany do podwieszania na przęsłach długości 60 m, - ilość włókien w kablu 12J, - mufy rozdzielcze i dystrybucyjne powinny być montowane na specjalnie zaprojektowanych uchwytach, - zastosowane mufy powinny posiadać co najmniej 4 porty wejściowe na kable światłowodowe oraz powinny pomieścić 12 spawów oraz splitter. Kable przyłączeniowe powinny uwzględniać specyfikę podłączanych lokali klienckich. Zalecane jest aby były to kable z włóknami G657A które są bardziej odporne na zginania, złamania, uszkodzenia. Kabel 4J. Gniazda abonenckie, patchcordy i materiały stosowane w lokalach klienckich powinny cechować się wysoką jakością oraz powinny być montowane ze szczególną starannością zwracając uwagę na estetykę montażu. - Załącznik nr 3 - zestawienie materiałów i usług Koncentrator OLT powinien posiadać następujące parametry techniczne: - conajmniej 4 porty SFP GPON z możliwością rozszerzenia o kolejne porty w razie potrzeby, - każdy z portów SFP GPON powinien obsługiwać przynajmniej 64 jednostki klienckie ONU, - posiadać minimum dwa porty uplinkowe z możliwością agregacji, - posiadać możliwość obsługi ruchu multicastowego, - posiadać funkcjonalność konfiguraji VLANów, stakowanie VLANów, limitowanie prędkości per port, obsługi Radius, SSH, DHCP serwer, DHCP Snooping, DHCP relay, SNMPv1/v2/v3, Static Routing, OSPF. Materiały łączące koncentrator OLT z pozostałą częścią infrastruktury powinny być wysokiej jakości. Patchcordy powinny być wykonane z włókna G657A. Końcówki klienckie ONU w podstawowej wersji powinny posiadać od 1 do 4 porty Gigabit Ethernet. Końcowki klienckie ONU powinny być konfigurowane z poziomu koncentratora OLT. Powinny posiadać funkcjonalność: - IGMP Snooping, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 4/7

5 3.2.3 Kable magistralne i rozdzielcze m Kable przyłączeniowe m - konfigurację VLANów, stakowanie VLANów, - przypisywanie priorytetow 802.1p, - limitowanie pasma na port - limitowanie adresów MAC - pomiar sygnału optycznego Wykonawca powinien mieć możliwość dostarczenia urządzeń ONU z funkcją routera, VoIP oraz Wifi. Umowa dotycząca dzierżawy podbudowy słupowej NN zawarta pomiędzy narzuca specyficzne warunki jakie muszą być spełnione montując kable oraz osprzęt na podbudowie słupowej. - kable światłowodowy muszą być całkowicie dielektryczne, ciężar kabla nie powinien przekraczać 35 kg/km. Zaleca się stosowanie kabli o małej średnicy. - kabel powinien być przystosowany do podwieszania na przęsłach długości 60 m, - ilość włókien w kablu 12J, - mufy rozdzielcze i dystrybucyjne powinny być montowane na specjalnie zaprojektowanych uchwytach, - zastosowane mufy powinny posiadać co najmniej 4 porty wejściowe na kable światłowodowe oraz powinny pomieścić 12 spawów oraz splitter. Kable przyłączeniowe powinny uwzględniać specyfikę podłączanych lokali klienckich. Zalecane jest aby były to kable z włóknami G657A które są bardziej odporne na zginania, złamania, uszkodzenia. Kabel 4J. Gniazda abonenckie, patchcordy i materiały stosowane w lokalach klienckich powinny cechować się wysoką jakością oraz powinny być montowane ze szczególną starannością zwracając uwagę na estetykę montażu. Wymagany okres gwarancji na wszystkie wymienione powyżej elementy oraz całość wybudowanej sieci to 3 lata od momentu oddania całej inwestycji do użytku przez Wykonawcę. Przekazanie sieci do użytku będzie udokumentowane protokołami odbioru podpisanymi przez obie strony tj. Wykonawcę oraz Zamawiającego. Podmiotom zainteresowanym złożeniem oferty, którzy wyślą em prośbę do Zamawiającego, zostanie udostępniony dokładny opis inwestycji zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA a. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopad W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 5/7

6 b. Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania terminów pośrednich wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr POIG /12, które na dzień składania zapytania ofertowego wyglądają następująco: i. Terminy realizacji poszczególnych Działań w ramach projektu Nazwa Działania 1. Materiały FTTH w Goruszów Pierszyce - Otfinów w 3 etapach 2. Materiały FTTH w Przybysławice Pasieka Otfinowska w 3 etapach I, II, III kw I, II, III kw Termin realizacji Działania 3. Materiały - radiolinie I kw Materiały węzły dystrybucyjne I kw Usługa budowy FTTH w Goruszów Pierszyce - Otfinów w 4 etapach 6. Usługa budowy FTTH w Przybysławice Pasieka Otfinowska w 4 etapach I, II, III, IV kw I, II, III, IV kw Instalacja radiolinii I kw Instalacja węzła dystrybucyjnego I kw ii. Plan dostawy elementów sieci w podziale na lata (zgodny z punktem 15. Wniosku o dofinansowanie projektu POIG /12) Wskaźnik produktu Jedn miary Rok bazowy 2014 RAZEM 1 Liczba zakupionych stacji/kart klienckich Liczba teleinformatycznych obiektów infrastruktury (may) Długość światłowodów sieci zbudowanej w ramach projektu (w metrach) Instalacja Odbiorców Końcowych będzie następować w miarę spływania zgłoszeń do Zamawiającego. c. Ostateczny termin realizacji zamówienia oraz terminy pośrednie mogą ulec zmianie, w zależności od ustaleń z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. IV. TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI a. Zapłata za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia nastąpi w formie przelewu, do 30 dni od daty otrzymania faktury. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY a. Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym załączonym do Zapytania ofertowego. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 6/7

7 b. Oferta powinna być: i. opatrzona pieczątką firmową, ii. zawierać adres, numer NIP, Regon oraz telefon Oferenta, iii. opatrzona datą sporządzenia, iv. podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT a. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres ul. Rynek 9A, Żabno do dnia , do godziny 16:00. b. Wiążąca jest data i godzina wpływu Oferty. c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. VII. OCENA OFERT Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej Oferty jest cena netto. VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami w tym do udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania związane z niniejszym postępowaniem jest Ryszard Prosowicz tel , W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 7/7

8 POIG /12 ZOs-268/2014/01/01a Załącznik nr 1 do ZOs-268/2014/01/01 Szczegóły techniczne systemu radioliniowego Kompleksowa realizacja projektu Otwarcie na świat ograniczenie wykluczenia cyfrowego w miejscowościach, Otfinów, Goruszów, Pierszyce, Przybysławice i Pasieka Otfinowska POIG /12 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.1 SYSTEM RADIOLINIOWY punkt-punkt Radiolinia musi obsługiwać pasma 6, 8, 10, 10.5, 11, 13, 18, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 42 GHz Każdy most radiowy powinien spełniać wymagania dostępności linku na poziomie parametrów określonych w specyfikacji, na poziomie 99,9%. Oferent posiadając wiedzę wynikającą z szczegółowego załącznika technicznego budowanej sieci której dotyczy zapytanie cenowe a także specyficzne parametry mocy ODU oraz uzysku mocy proponowanych anten, winien skalkulować odpowiedni rozmiar anten oraz moc ODU, potrzebne do osiągnięcie wymaganego wskaźnika dostępności System powinien posiadać budowę typu Split, czyli jednostkę Indoorową (IDU) i Outdoorową (ODU). Jednostka Indoorowa powinna być niezależna od częstotliwości System powinien oferować dwukierunkową transmisję z przepływnościami do ponad 400Mbps dla pojedynczej pary urządzeń tworzących system punkt-punkt. Przepustowość liczona przy ramce Ethernet o długości 1,5kB System powinien oferować możliwość transportu Ethernetu i PDH w jednym łączu w postaci natywnej z możliwością konfiguracji System powinien oferować możliwość pracy w trybie bez protekcji 1+0 oraz z protekcją mikrofalową typu 1+1. System powinien umożliwiać przejście na modulację 512QAM bez wymiany zakupionego sprzętu (licencja). W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1/3

9 1.1.7 Ze względu na wysoki ko licencji UKE Zamawiający określa jak najwyższą przepustowość radiolinii w danym kanale, nie mniejszą niż: Na kanał 7MHz nie mniej niż 40Mb/s Na kanał 14MHz- nie mniej niż 80Mb/s Na kanał 28MHz nie mniej niż 200Mb/s Na kanał 56MHz nie mniej niż 400Mb/s W/w przepustowości radiolinii liczona dla ramek Ethernet o długości 1,5 kb. 1.2 INDOOR UNIT (IDU) Urządzenie wewnętrzne powinno zapewniać dostęp od frontu do wszelkich interfejsów (ruchowych, zasilających, radiowych, etc) Zarządzanie radiolinią (sieć DCN) powinno wykorzystywać technologię IP System powinien oferować interfejsy: 1x1000BASE-T oraz nie mniej niż 16xE System powinien oferować wsparcie dla Class of Service (CoS) zgodnie z IEEE 802.1p System powinien oferować obsługę min. 8 klas usług (8 kolejek wg IEEE 802.1D lub 802.1Q) System powinien oferować możliwość obsługi QoS na podstawie informacji zawartych w ramce Ethernetowej (PCP), IP (DSCP) lub MPLS (EXP). 1.3 NATYWNY ETHERNET Natywny Ethernet jest rozumiany jako transport Ethernetu na interfejsie radiowym bez wykorzystania innych technologii jak PDH SDH System powinien oferować transport natywnego Ethernetu w kanałach od 7, 14, 28, 40, 56MHz z przepływnością do powyżej 300Mbps. 1.4 MODULACJA ADAPTACYJNA System powinien oferować bezprzerwową modulację adaptacyjną, która zapewni automatyczną zmianę modulacji odpowiednio do warunków propagacyjnych Modulacja Adaptacyjna powinna być w zakresie od 4 do 512QAM Modulacja Adaptacyjna powinna być dostępna w kanałach 7, 14, 28, 40 i 56MHz. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2/3

10 1.4.4 Zmiany schematu modulacji w funkcjonalności Modulacji Adaptacyjnej powinny następować bez przerwy w ruchu zarówno dla części PDH jak i części ruchu Ethernet o wysokim priorytecie. 1.5 OUTDOOR UNIT (ODU) Jednostka outdoorowa (ODU) powinna zapewniać możliwość montażu zarówno zintegrowanego z anteną jak i odseparowanego Ze względu na konieczność oszczędności obciążenia maów Zamawiający będzie chciał planować użycie jak najmniejszych anten. W związku z tym wymaga się aby system oferował moduły radiowe o standartowej mocy oraz o podwyższonej mocy, tzw. high power. Moduły radiowe o mocach podwyższonych nie mniejsze niż: dla 23GHz przy modulacji 128QAM - 22dBmy oraz dla 13GHz przy modulacji 128QAM moc 23dBM Jednostka outdoorowa (ODU) powinna być uniwersalna, tzn. powinna zapewniać wsparcie dla wszelkich pojemności, wszelkich schematów modulacji, modulacji zarówno stałej jak i adaptacyjnej, oraz wszelkich zastosowanych technologii PDH, SDH i Ethernet. 1.6 ANTENA System powinien oferować anteny paraboliczne gotowe do montażu zintegrowanego z ODU dla średnic od 0,3 m do 1,2 m włącznie. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 3/3

11 POIG /12 ZOs-268/2014/01/01b Załącznik nr 2 do ZOs-268/2014/01/01 Szczegóły techniczne Sieci FTTH_01 (GORUSZÓW - PIERSZYCE - OTFINÓW) Kompleksowa realizacja projektu Otwarcie na świat ograniczenie wykluczenia cyfrowego w miejscowościach, Otfinów, Goruszów, Pierszyce, Przybysławice i Pasieka Otfinowska POIG /12 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osprzęt OLT Referencja Opis materiału Ilość J.m. SRS-6/6-S0 SZAFA RAMOWA 600/600/, RAL 7035 SZARY 1 FB1201 PRZEŁĄCZNICA TELESKOPOWA 1U 19" 280MM RAL FB-ONU ONU 10/100/1000Base-TX; GPON B+ Terminal kliencki 70 FB-OLT OLT Koncentrator - 4 Blank GPON SFP slot, 4 Port Combo GbE 1 S10-P9-SMA- 09-Y SCA AD-SCA-SX- 1210GR-BK G00-SX-SMA- 28-Y SCA- SCA PIGTAIL 1m 09/125 SM ITU652CD SC/APC BUFFOR 900um 24 ADAPTER SC/APC JEDNOMODOWY, SIMPLEX, CERAMICZNA FERRULA PATCHCORD 5M 09/125 SM SCA/SCA G657A 2,8MM SIMPLEX GOLD 24 1 FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 24 FB1450A OBUDOWA SKRZYNI ZAPASU KABLA LINIOWEGO BEZ STELAŻA 1 FB1450E STELAŻ ZAPASU KABLA LINIOWEGO 1 MT-UPU-FOS- 290 MetroJET pianka uszczelniająca Fill & Seal 290ml 1 AIR TARCK kable magistralne oraz rozdzielcze Referencja Opis materiału Ilość J.m. AERO-12F- SM2-PE-BK ŚWIATŁOWÓD NAPOWIETRZNY SM 9/125 12J G652D PE NA PRZĘSŁO DO 80MB m AT-UO9L Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych 6-9mm 380 AT-ZPT25Z Zawiesie przelotowe 30 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1/3

12 AT-P11B POPRZECZKA NA SŁUP BETONOWY (OBEJMA+POPRZECZKA+ŚRUBY) 200 AT-WU WSPORNIK UNIWERSALNY 400 MDU08 Mufo-przełącznica nasłupowa 38 kpl AT- UN_OBP_BPEO UCHWYT NASŁUPOWY DO SZAFKI FTTH 28 kpl FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 456 FPLC-G FPLC-G FPLC-G PLC 1/8 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 8 PLC 1/4 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 20 PLC 1/2 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 10 AIR TRACK kable przyłączeniowe i osprzęt przyłączy budynkowych Referencja Opis materiału Ilość J.m. AERO50-4J- G652CD-PE-BK ŚWIATŁOWÓD NAPOWIETRZNY SM 9/125 2J G652 PE NA PRZĘSŁO DO 50MB AT-UO9L Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych 6-9mm 140 HKM-10 Hak huśtawkowy HKM 70 VFTO-A-01- SCA-000 OA- XBFSC00092 G00-SX-SMA- 28-Y SCA- SCA S10-P9-SMA- 09-Y SCA GNIAZDO ABONENCKIE NATYNKOWE VFTO-A LUB VTFO-B 1- PORTOWE Z ADAPTEREM SC/APC SX, BEZ PIGTAILA 70 Przepust abonencki (WM02-01) PATCHCORD 2,5M 09/125 SM SCA/SCA G657A 2,8MM SIMPLEX GOLD PIGTAIL 1m 09/125 SM ITU652CD SC/APC BUFFOR 900um FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 70 MT-UPU-FOS- 290 MetroJET pianka uszczelniająca Fill & Seal 290ml m Osprzęt OLT Referencja Opis USŁUGI Ilość J.m. Montaż przełącznicy światłowodowej 12SC 1 kpl Usługa wykonania spawów światłowodowych wraz z pomiarem reflektometrycznym 24 Układanie toru światłowodowego wewnątrz budynkowego 25 m W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2/3

13 zamontowanie szafy ramowej 1 Montaż koncentratora OLT w szafie ramowej 1 AirTrack kable magistralne oraz rozdzielcze Referencja Opis USŁUGI Ilość J.m. Zawieszanie kabli światłowodowych napowietrznych na podbudowie słupowej SN i NN Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych nadziemnych Montaż mufo-przełacznicy światłowodowej na słupie energetycznym 38 Montaż splittera światłowodowego Fibrain PLC w mufo-przełącznicy 38 Usługa wykonania spawów światłowodowych z pomiarem 456 Opłata za zajęcie terenu na czas budowy 400 m2 Opłaty za nadzór gestorów sieci uzbrojenia terenu 1 kpl m AirTrack kable przyłączeniowe i osprzęt przyłączy budynkowych Referencja Opis USŁUGI Ilość J.m. Zawieszanie kabli światłowodowych napowietrznych na podbudowie słupowej enn i telekomunikacyjnej Montaż haka huśtawkowego HKM Montaż gniazda abonenckiego natynkowe 70 Usługa zarobienia kabla abonenckiego wtykiem SC/APC od strony mufo-przełącznicy Układanie toru światłowodowego wewnątrz budynkowego 350 m Wykonanie przepustów ściennych dla pojedyńczej mikrorurki wraz z przewiertem ściany Usługa wykonania spawów światłowodowych z pomiarem m Referencja Opis USŁUGI Ilość J.m. US-11 US-11 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na powieszenie kabli światłowodowych po linii NN i SN - część magistralna - (wchodzi w skład wytworzenia środka trwałego) Opracowanie Projektu Technicznego dzierżawy słupów energetycznych enn i SN od Zakładu Energetycznego - (wchodzi w skład wytworzenia środka trwałego) 1 kpl 1 kpl W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 3/3

14 POIG /12 ZOs-268/2014/01/01c Załącznik nr 3 do ZOs-268/2014/01/01 Szczegóły techniczne Sieci FTTH_02 (PRZYBYSŁAWICE - PASIEKA OTFINOWSKA) Kompleksowa realizacja projektu Otwarcie na świat ograniczenie wykluczenia cyfrowego w miejscowościach, Otfinów, Goruszów, Pierszyce, Przybysławice i Pasieka Otfinowska POIG /12 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osprzęt OLT Referencja Opis materiału Ilość J.m. SRS-6/6-S0 SZAFA RAMOWA 600/600/, RAL 7035 SZARY 1 FB1201 PRZEŁĄCZNICA TELESKOPOWA 1U 19" 280MM RAL FB-ONU ONU 10/100/1000Base-TX; GPON B+ Terminal kliencki 50 FB-OLT OLT Koncentrator - 4 Blank GPON SFP slot, 4 Port Combo GbE 1 S10-P9-SMA- 09-Y SCA AD-SCA-SX- 1210GR-BK G00-SX-SMA- 28-Y SCA- SCA PIGTAIL 1m 09/125 SM ITU652CD SC/APC BUFFOR 900um 24 ADAPTER SC/APC JEDNOMODOWY, SIMPLEX, CERAMICZNA FERRULA 24 PATCHCORD 5M 09/125 SM SCA/SCA G657A 2,8MM SIMPLEX GOLD 1 FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 24 FB1450A OBUDOWA SKRZYNI ZAPASU KABLA LINIOWEGO BEZ STELAŻA 1 FB1450E STELAŻ ZAPASU KABLA LINIOWEGO 1 MT-UPU- FOS-290 MetroJET pianka uszczelniająca Fill & Seal 290ml 1 AIR TARCK kable magistralne oraz rozdzielcze Referencja Opis materiału Ilość J.m. AERO-12F- SM2-PE-BK ŚWIATŁOWÓD NAPOWIETRZNY SM 9/125 12J G652D PE NA PRZĘSŁO DO 80MB m AT-UO9L Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych 6-9mm 300 AT-ZPT25Z Zawiesie przelotowe 30 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1/3

15 AT-P11B POPRZECZKA NA SŁUP BETONOWY (OBEJMA+POPRZECZKA+ŚRUBY) 80 AT-WU WSPORNIK UNIWERSALNY 160 MDU08 Mufo-przełącznica nasłupowa 36 kpl AT- UN_OBP_BPEO UCHWYT NASŁUPOWY DO SZAFKI FTTH 28 kpl FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 432 FPLC-G FPLC-G FPLC-G PLC 1/8 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 16 PLC 1/4 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 29 PLC 1/2 Spliter 60x12x4mm fanout 900mm SC/APC G657A 11 AIR TRACK kable przyłączeniowe i osprzęt przyłaczy budynkowych Referencja Opis materiału Ilość J.m. AERO50-4J- G652CD-PE-BK ŚWIATŁOWÓD NAPOWIETRZNY SM 9/125 2J G652 PE NA PRZĘSŁO DO 50MB AT-UO9L Uchwyt odciągowy do kabli samonośnych 6-9mm 100 HKM-10 Hak huśtawkowy HKM 50 VFTO-A-01- SCA-000 OA- XBFSC00092 G00-SX-SMA- 28-Y SCA- SCA S10-P9-SMA- 09-Y SCA GNIAZDO ABONENCKIE NATYNKOWE VFTO-A LUB VTFO-B 1- PORTOWE Z ADAPTEREM SC/APC SX, BEZ PIGTAILA 50 Przepust abonencki (WM02-01) PATCHCORD 2,5M 09/125 SM SCA/SCA G657A 2,8MM SIMPLEX GOLD PIGTAIL 1m 09/125 SM ITU652CD SC/APC BUFFOR 900um FB7442 OSŁONKA SPAWÓW TERMOKURCZLIWA 45mm 50 MT-UPU- FOS-290 MetroJET pianka uszczelniająca Fill & Seal 290ml m Osprzęt OLT Referencja Opis USŁUGI Ilość J.m. Montaż przełącznicy światłowodowej 12SC 1 kpl Usługa wykonania spawów światłowodowych wraz z pomiarem reflektometrycznym 24 Układanie toru światłowodowego wewnątrz budynkowego 25 m zamontowanie szafy ramowej 1 Montaż koncentratora OLT w szafie ramowej 1 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2/3

16 AirTrack kable magistralne oraz rozdzielcze Referencja Opis USŁUGI Ilość J.m. Zawieszanie kabli światłowodowych napowietrznych na podbudowie słupowej SN i NN Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych nadziemnych 160 Montaż mufo-przełacznicy światłowodowej na słupie energetycznym 36 Montaż splittera światłowodowego Fibrain PLC w mufo-przełącznicy 36 Usługa wykonania spawów światłowodowych z pomiarem 432 Opłata za zajęcie terenu na czas budowy 500 m2 Opłaty za nadzór gestorów sieci uzbrojenia terenu 1 kpl m AirTrack kable przyłączeniowe i osprzęt przyłączy budynkowych Referencja Opis USŁUGI Ilość J.m. Zawieszanie kabli światłowodowych napowietrznych na podbudowie słupowej enn i telekomunikacyjnej Montaż haka huśtawkowego HKM Montaż gniazda abonenckiego natynkowe 50 Usługa zarobienia kabla abonenckiego wtykiem SC/APC od strony mufoprzełącznicy Układanie toru światłowodowego wewnątrz budynkowego 250 m Wykonanie przepustów ściennych dla pojedyńczej mikrorurki wraz z przewiertem ściany Usługa wykonania spawów światłowodowych z pomiarem m Referencja Opis USŁUGI Ilość J.m. US-11 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na powieszenie kabli światłowodowych po linii NN i SN - część magistralna - (wchodzi w skład wytworzenia środka trwałego) 1 kpl US-11 Opracowanie Projektu Technicznego dzierżawy słupów energetycznych enn i SN od Zakładu Energetycznego - (wchodzi w skład wytworzenia środka trwałego) 1 kpl W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 3/3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA POIG.08.04.00-12-048/13 ZOs-048/2014/03/01 Załącznik nr 1 do ZO-048/2014/03/01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Kompleksowa realizacja projektu Internet z szybkością światła budowa sieci światłowodowej w

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.02.01.00-26-063/13/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.02.01.00-26-063/13/2014 Fiberway Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 6 32-005 Niepołomice tel +48 12 312 12 13 email: biuro@fiberway.pl Niepołomice, dn. 10.04.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.02.01.00-26-063/13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2

TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 ZAŁĄCZNIK NR 8 TABELE ZGODNOŚCI Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 Nr sektora Ilość kart radiowych/sektorów radiowych Rodzaj anten

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Znak sprawy: ZS.042.08.2013 Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek Miasto i Gmina Lwówek -1- Spis treści 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.... 4 1.1. Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3. Wersja 5.0

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3. Wersja 5.0 Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 5.0 1 Spis treści KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 P.H.H.U. AWIST Mogilany 9.06.2014 Artur Waligóra ul. Żary 22A 32-031 Mogilany Tel: 12 333 40 60 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 W związku z realizacją projektu pt. Zapewnienie dostępu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych Załącznik nr 1 do PFU Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych A. - Radiolinia typ A B. - Radiolinia typ B C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia radiolinia opcjonalna) D.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 23 września 2008 roku PUP.NOK.342/48.2/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo