ACCA w dobrym towarzystwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACCA w dobrym towarzystwie"

Transkrypt

1 ACCA w dobrym towarzystwie Liczą się kompetencje! Skontaktj się z nami: Warszawa Jolanta Wójcik Tel Wrocław Katarzyna Pdelska tel Warto spróbować! Na początek, zapraszamy na pierwsze szkolenia z poziom Fndamentals Knowledge F2 i F3 bez zobowiązań do kontynacji program. Jest to okazja do poznania naszych wykładowców, metodologii przygotowania do egzaminów oraz sposob naki. Uczestnictwo w zajęciach z pewnością łatwi podjęcie decyzji o dziale w całym programie. ACCA, to profesjonalne kwalifikacje do zarządzania nowoczesną organizacją ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accontants) jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zrzeszającą specjalistów finansowych z całego świata. Aby zostać jej członkiem należy wykazać się praktyką zawodową oraz zdać 14 egzaminów w ramach program ACCA. Kwalifikacje ACCA należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych na świecie. Uznawane są we wszystkich państwach członkowskich Unii Eropejskiej. Kwalifikacje ACCA pomagają profesjonalistom w nowoczesnym zarządzani we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Są one potwierdzeniem wysoko cenionej wiedzy potrzebnej w procesach podejmowania decyzji, mających wpływ na przyszłość firmy niezależnie od branży. Program ACCA jest przeznaczony dla tych, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnej, interesjącej ich dziedzinie gospodarki. Uczestnikami krs ACCA mogą zostać absolwenci wszystkich kiernków stdiów magisterskich lb licencjackich. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość rachnkowości i finansów.

2 Przedmioty ACCA ACCA jest programem kompleksowym, w którym nacisk położono zarówno na miejętności zarządzania finansami i podejmowania decyzji jak i na strategie zarządcze. Dzięki tem, czestnictwo w programie ACCA poszerza możliwości zawodowe pracownika i obniża dodatkowe koszty szkoleń ponoszone przez pracodawcę. Uczestnicy krsów zdobywają wiedzę na poziomie zaawansowanym, obejmjącą m.in.: międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) - F3, F7, P2 podejmowanie decyzji zarządczych - F2, F5, F9, P4, P5 strategie finansowe i biznesowe (marketing, HR) - F1, P3, P4 polskie prawo podatkowe - F6 prawo handlowe - F4 Liczba dni szkoleniowych jest różna dla poszczególnych przedmiotów. Uczestnicy krsów powinni dodatkowo przeznaczać minimm osiem godzin tygodniowo na samodzielną nakę. Czas trwania program, od jego rozpoczęcia do zdania ostatnich egzaminów wynosi średnio od 2,5 rok do 4 lat. Od moment rejestracji w organizacji ACCA stdent ma maksymalnie 10 lat na zdanie wszystkich egzaminów. Absolwenci kiernków ekonomicznych mogą biegać się w ACCA o zwolnienia z niektórych egzaminów. Zwolnienia możliwe są tylko w części Fndamentals. Nie są przyznawane żadne zwolnienia w części Professional. Szczegółowe informacje kandydaci otrzymają po przesłani zgłoszenia na krs. Zarówno krsy, jak i egzaminy przeprowadzane są w język angielskim. Zawartość merytoryczna program ACCA podana jest w tabeli na stronach Ze względ na język wykładowy (angielski), program stdiów podany jest w wersji oryginalnej. Professional Optional P5 Advanced Performance Management P4 Advanced Financial Management P7 Advanced Adit and Assrance P6 Advanced Taxation Professional Essential P1 Professional Accontant P2 Corporate Reporting P3 Bsiness Analysis Fndamentals Skills F4 Corporate and Bsiness Law F5 Performance Management F9 Financial Management F7 Financial Reporting F8 Adit and Assrance F6 Taxation Fndamentals Knowledge F2 Management Acconting F3 Financial Acconting F1 Accontant In Bsiness

3 Egzaminy ACCA Każdy przedmiot program ACCA kończy się egzaminem organizowanym bezpośrednio przez ACCA. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy do rok: w czerwc i w grdni. Egzaminy odbywają się w tym samym czasie na całym świecie. W Polsce organizowane są w Warszawie, Krakowie, Gdańsk, Poznani i we Wrocławi. Dodatkowo, przedmioty F1, F2, F3, F4 można zdawać również kompterowo (CBE Compter Based Exams), niezależnie od terminów wyznaczonych w sesji czerwcowej i grdniowej. EY Academy of Bsiness posiada licencję na przeprowadzanie egzaminów w tej formie. Zwolnienia z egzaminów Absolwenci stdiów mogą biegać się w ACCA o zwolnienia. Lista czelni i kiernków akredytowanych przez ACCA pblikowana jest na stronie: https://portal.accaglobal.com/accrweb/f aces/page/pblic/accreditations/enqiry /main/enqinstittionstable.jspx Kandydat do program może tam sprawdzić, z których przedmiotów otrzyma zwolnienie. Doradcy podatkowi otrzymją zwolnienie z przedmiot F6. Osoby, które mają zaświadczenie o zdani 10 egzaminów na biegłego rewidenta otrzymją zwolnienie z całej części Fndamentals (od F1 do F9). Zwolnienia możliwe są tylko w części Fndamentals. Nie są przyznawane żadne zwolnienia w części Professional. Szczegółowe informacje kandydaci otrzymają po przesłani zgłoszenia na krs. Dzięki intensywnym krsom, przygotowjącym do egzaminów z Paper F2 i Paper F3 czestnicy zyskją solidne podstawy w zakresie rachnkowości finansowej wedłg standardów międzynarodowych i rachnkowości menedżerskiej. Dlatego osoby, które otrzymały zwolnienia z tych egzaminów, mimo wszystko zachęcamy do czestnictwa w krsie. Zakres programowy F2 i F3 stanowi bazę dla wiadomości na wyższych poziomach zaawansowania (patrz schemat na stronie 2). Szkolenia z EY Academy of Bsiness Organizjemy bardzo intensywne krsy, możliwiające opanowanie technik egzaminacyjnych. Dzięki nim zdawalność egzaminów naszych stdentów znacznie przewyższa zdawalność światową z poszczególnych przedmiotów. Statystyki zdawalności naszych stdentów z każdego przedmiot pblikjemy na naszej stronie internetowej Oferowane przez EY Academy of Bsiness krsy zazwyczaj odbywają się w weekendy. Zajęcia prowadzone są w naszym centrm szkoleniowym, w siedzibie EY Academy of Bsiness w Warszawie i we Wrocławi. Oprócz rzetelnej wiedzy finansowej stdenci zdobywają podczas szkoleń nowe kontakty oraz swobodę w posłgiwani się językiem angielskim biznesowym Strktra krs przygotowjącego do egzamin: Modł 1 jedno- lb dwdniowe szkolenie wprowadzające, podczas którego czestnicy rozwiązją zadania egzaminacyjne wykorzystjąc nowo zdobytą wiedzę. Na zajęciach rozdawane są podręczniki oraz materiały szkoleniowe do pracy na zajęciach, ale również samodzielnej naki w dom Modł 2 dwdniowy krs zpełniający i trwalający wiedzę zdobytą w modle pierwszym. Zwykle organizowany jest na dwa trzy tygodnie przed egzaminem próbnym (tzw. mock exam) Mock exam pięć - sześć tygodni przed egzaminem ACCA, czestnicy krs przystępją do egzamin próbnego, który ma za zadanie sprawdzenie ich dotychczasowej wiedzy i znajomości technik egzaminacyjnych. Obowiązją takie same zasady, jak na prawdziwym egzaminie. Jest to najlepsze ćwiczenie przed właściwym sprawdzianem Modł 3 przy trdniejszych przedmiotach; omawiane są na nim bardziej skomplikowane zagadnienia wymagające poświęcenia większej wagi ze strony czestników. Stdenci nadal rozwiązją zadania na poziomie egzaminacyjnym. Podczas tego spotkania otrzymją również informację o wynikach egzamin próbnego Hot-line czestnicy mają możliwość stałego kontakt z wykładowcami drogą ową Podczas zajęć, dla Państwa wygody zapewniamy: rano energetyczne pączki i zdrowe owoce, kanapki i jogrty w połdnie oraz napoje przez cały dzień. Szczegółowy terminarz krsów podany jest na stronie 7.

4 ACCAdemia Przyszłego Menedżera ACCAdemia Przyszłego Menedżera to specjalna oferta cenowa dla osób po stdiach, które nie kończyły jeszcze 28 lat. Młodym absolwentom oferjemy specjalną, o 30% niższą cenę szkoleń ACCA. Program kierjemy do osób, które planją swoją przyszłość w profesjonalnym środowisk biznesowym. Absolwenci wyższych czelni mają szansę sami sfinansować sobie stdia ACCA, które otworzą im drzwi do kariery zawodowej w każdej dziedzinie biznes. Zniżka przyznawana jest na cały tok program ACCA pod warnkiem nieprzerywania czestnictwa w krsach na dłżej niż dwa semestry z rzęd. Reprezentacja EY Rejestracji w organizacji ACCA dokonją Państwo samodzielnie na stronach internetowych, bądź za pośrednictwem EY Academy of Bsiness. Uczestnictwo w programie ACCA z EY jako Państwa Reprezentantem oraz administracja za naszym pośrednictwem możliwa jest jedynie w przypadk wybor minimm jednego krs w semestrze. W przypadk wybor rejestracji za naszym pośrednictwem, administrjemy całość Państwa stdiów i zamiast kontaktować się bezpośrednio z ACCA, kontaktją się Państwo z nami. Od nas otrzymje się komplet informacji o potrzebnych dokmentach dotyczących rejestracji i zwolnień. My wysyłamy dokmenty do ACCA i monitorjemy proces rejestracji. Pomagamy we wszystkich dodatkowych sprawach związanych z ACCA w trakcie trwania Państwa stdiów. Opłacamy wszelkie koszty w ACCA związane z rejestracją, egzaminami i opłatami rocznymi. W ACCA są Państwo rejestrowani pod specjalnym kodem i cała korespondencja z ACCA przechodzi przez EY. Faktry wystawiane są zawsze na początk semestr za wszystkie koszty związane z Państwa działem w programie w danym półrocz (opłaty za krsy, książki, egzaminy i administrację). Opłaty za egzaminy ACCA wnoszą Państwo do nas, zawsze wcześniej niż w przypadk bezpośrednich wpłat do ACCA. Inwestycja Poniżej przedstawiamy opłaty za egzaminy, książki i reprezentację (Administracja EY z rejestracją w ACCA) Opłaty pobierane są zaliczkowo za każdy kolejny semestr na podstawie faktry pro-forma. Natomiast ceny za dział w poszczególnych szkoleniach znajdją się na stronie 5. Opłaty dla ACCA na rok 2015 podane w polskich złotych * Registration fee 500 PLN + 23% VAT (jednorazowo) Annal Sbscription 525 PLN + 23% VAT (płatne co rok, płatność za każdy rok wnosi się z góry) * Podane ceny są stalone wedłg krs sprzedaży HSBC z dnia 24 sierpnia 2015 pls 7% na różnice krsowe. Ceny obowiązją do 30 września 2015 r. W przypadk znacznych wahań krs fnta, ceny mogą lec zmianie. Późny zapis* Egzaminy Wczesny zapis Zgłoszenia do 20 sierpnia Standardowy zapis Zgłoszenia do 30 września *z opcji tej można skorzystać tylko indywidalnie zapisjąc się przez swoje konto myacca Fndamentals F1-F3 (per paper) PLN % VAT PLN % VAT -- Fndamentals F4-F9 (per paper) PLN % VAT PLN % VAT PLN 1495 Professionals P1-P7 (per paper) PLN % VAT PLN % VAT PLN 1701 CBE ceny egzaminów kompterowych F1, F2, F3 375 PLN + 23% VAT F4 460 PLN + 23 % VAT Administracja EY z rejestracją kandydata w ACCA Administracja EY 470 PLN + 23% VAT (pierwszy semestr, jednorazowo) 235 PLN + 23% VAT (semestralnie półrocznie)

5 Komplet podręczników Kaplan Pblishing do jednego przedmiot wynosi 360 PLN + 5% VAT, w cenie promocyjnej 288 PLN + 5% VAT (promocja obowiązje do 14 sierpnia 2015 r.) Cena pojedynczych podręczników do każdego przedmiot: Complete text 215 PLN + 5% VAT cena z rabatem 172 PLN + 5% VAT Exam kit 110 PLN + 5% VAT cena z rabatem 88 PLN + 5% VAT Pocket notes 75 PLN + 5% VAT cena z rabatem 60 PLN + 5% VAT Istnieje możliwość zakpienia materiałów szkoleniowych do Paper F6 (podatki, polski wariant) w cenie 299 PLN + 5% VAT. UWAGA: Zamówione podręczniki należy odebrać w ciąg miesiąca od zamówienia (osoby zapisane na krs, mogą odebrać książki w naszym birze w trakcie pierwszych zajęć) cennik szkoleń ACCA ACCA Cost per corse (in PLN) ACCAdemia Cost per corse (in PLN) Nmber of program days Fndamentals. Knowledge Level F1 Accontant in Bsiness AB VAT VAT 2 F2 Management Acconting MA VAT VAT 3 F3 Financial Acconting FA VAT VAT 4 Fndamentals. Skills Level F4 Corporate and Bsiness Law GL VAT VAT 4 F5 Performance Management PM VAT VAT 6 F5 Performance Management PM Revision Only VAT VAT 2 F6 Taxation TX 2049* + VAT 1524* + VAT 5 F6 Taxation TX (PL) Revision Only 1139* + VAT 887* + VAT 2 F7 Financial Reporting FR VAT VAT 8 F7 Financial Reporting FR Revision Only VAT VAT 2 F8 Adit and Assrance AA VAT VAT 6 F8 Adit and Assrance AA Revision Only VAT VAT 2 F9 Financial Management FM VAT VAT 6 F9 Financial Management FM REVISION ONLY VAT VAT VAT VAT 44 Professional. Essentials P1 Governance, Risk and Ethics VAT VAT 4 P2 Corporate Reporting CR VAT VAT 7 P2 Corporate Reporting CR Revision Only VAT VAT 2 P3 Bsiness Analysis BA VAT VAT 4 Professional. Options P4 Advanced Financial Management AFM VAT VAT 7 P5 Advanced Performance Management APM VAT VAT 5 P7 Advanced Adit and Assrance AAA VAT VAT VAT VAT 27 Podane ceny szkoleń są cenami netto, do wszystkich cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%. *Do Paper F6 (podatki, polski wariant) nie ma możliwości zakpienia podręczników Kaplan Pblishing Folks Lynch. Materiały szkoleniowe rozdawane na krsie pełnią rolę książek. Ich cena została doliczona do kosztów szkolenia; nie ma możliwości z ich rezygnacji.

6 W cenie szkolenia Forma płatności Zapisy 8 godzin zajęć realizowanych od do Materiały szkoleniowe Hot-line stały kontakt z wykładowcą Egzamin próbny Poczęstnek podczas przerw, w tym o godz. 11:00 świeże pączki i zdrowe owoce, a o 13:00 smaczne kanapki i jogrty. Honorjemy jedynie przelewy bankowe. Na początk każdego semestr pytamy o plany dotyczące kolejnej sesji egzaminacyjnej. Po otrzymani pisemnej deklaracji ile egzaminów zamierzają Państwo zdawać i na jakie krsy częszczać w danym semestrze wysyłamy Państw faktrę pro-forma. Po dokonani płatności wystawiamy faktrę VAT. W jednej sesji można podchodzić maksymalnie do czterech (4) egzaminów. Jeśli są Państwo zdecydowani czestniczyć w programie szkoleń ACCA lb ACCAdemia Przyszłego Menedżera prosimy o wypełnienie formlarza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na skrzynkę ogólną: lb do koordynatora program: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod nmerem telefon lb przesłanie zapytania em: Kawa, herbata i woda przez cały dzień Zapraszamy również na nasze strony internetowe, gdzie znajdje się pełna oferta słg szkoleniowych EY Academy of Bsiness: Aktalnie obowiązją dodatkowe oferty specjalne! ACCAdemia zniżka Zniżka na szkolenia dla młodych i ambitnych absolwentów czelni wyższych. Promocja dotyczy osób po stdiach, które nie kończyły 28 lat. 1 2 Take & Pass zniżka 60%* na powtarzane szkolenie 3 4 CBE egzaminy CBE egzaminy kompterowe F1, F2, F3 Zniżka 20% na książki ACCA kompterowe F1, F2, F3, F4 w obniżonej cenie dla do w obniżonej cenie do 141 sierpnia marca czestników krsów *Rabat 60% liczony jest od cen standardowych ACCA (a nie ACCAdemia). O szczegóły promocji zapytaj koordynatora.

7 Prezentowane poniżej daty mogą lec nieznacznym zmianom Warszawa Fndamentals. Knowledge Level Modle 1 Modle 2 Modle 3 (Revision) *F1 Acccontant in Bsiness AB 4-5 Jly 2015 (Sat-Sn) F2 Management Acconting MA December (Sat-Mon) F3 Financial Acconting 5-6 December (Sat-Sn) Janary (Sat-Sn) Fndamentals. Skills Level *F4 Corporate and Bsiness Law GL September (Sat-Sn) October (Sat-Sn) F5 Performance Management PM September (Sat-Sn) October (Sat-Sn) November (Sat-Sn) F6 Taxation TX September (Fri-Sn) October (Sat-Sn) F7 Financial Reporting FR 5-7 September (Sat-Mon) October (Sat-Mon) 7-8 November (Sat-Sn) F8 Adit and Assrance AA September (Sat-Sn) October (Sat-Sn) November (Sat-Sn) F9 Financial Management FM September (Sat-Sn) 3-4 October (Sat-Sn) November (Sn-Mon) Professional. Essentials Modle 1 Modle 2 Modle 3 P1 Governance, Risk and Ethics October (Sat-Sn) November (Sat-Sn) P2 Corporate Reporting CR 5-7 September (Sat-Mon) 3-4 October (Sat-Sn) November (Sat-Sn) P3 Bsiness Analysis BA September (Sat-Sn) 7-8 November (Sat-Sn) Professional. Options P4 Advanced Financial Management AFM September (Fri-Sn) October (Sat-Sn) November (Fri-Sat) P5 Advanced Performance Management APM October (Sat-Mon) 7-8 November (Sat-Sn) P7 Advanced Adit and Assrance AAA *Szkolenie odbędzie się w przypadk zebrania grpy minimm 10 osób Istnieje możliwość wykpienia egzamin próbnego (mock exam) bez dział w szkoleni, wówczas jego koszt, to 129 PLN + 23% VAT. Mock exams w Warszawie odbędą się: W tygodni 5-9 listopada 2015 Dla czestników szkoleń mock exams są bezpłatne.

8 ACCA Qalification syllabs Paper F1 Accontant in Bsiness AB Fndamentals Bsiness organisation strctre, governance and management: The bsiness organisation and its strctre; The formal and informal bsiness organization; Organisational cltre in bsiness; Stakeholders of bsiness organizations; Information technology and information systems in bsiness; Committees in the bsiness organization; Bsiness ethics and ethical behavior; Governance and social responsibility in bsiness. Key environmental inflences and constraints on bsiness and acconting: Political and legal factors; Macro-economic factors; Social and demographic factors; Technological factors; Competitive factors. History and role of acconting in bsiness: The history and fnction of acconting in bsiness; Law and reglation governing acconting; Financial systems, procedres and IT applications; The relationship between acconting and other bsiness fnctions. Specific fnctions of acconting and internal financial control: Acconting and finance fnctions within bsiness; Internal and external aditing and their fnctions; Internal financial control and secrity within bsiness organizations; Frad and fradlent behavior and their prevention in bsiness. Leading and managing individals and teams: Leadership, management and spervision; Individal and grop behavior in bsiness organizations; Team formation, development and management; Motivating individals and grops. Recriting and developing effective employees: Recritment and selection, managing diversity, and eqal opportnity; Techniqes for improving personal effectiveness at work and their benefits; Featres of effective commnication; Training, development, and learning in the maintenance and improvement of bsiness performance; Review and appraisal of individal performance. Paper F2 Management Acconting MA The natre and prpose of cost and management acconting: Acconting for management; Cost and management acconting verss financial acconting. Cost classification, behavior and prpose: Prodction and non-prodction costs; Direct and indirect costs; Fixed and variable costs. Bsiness mathematics and compter spreadsheets: Dealing with ncertainty; Statistics for bsiness; Use of compter spreadsheet, Cost acconting techniqes: Acconting for materials; Acconting for labor; Acconting for overheads; Marginal and absorption costing; Job and batch costing; Process costing; Service / operation costing. Bdgeting and standard costing: Natre and prpose of bdgeting; Fnctional bdgets; Flexible bdgets and standard costing; Basic variance analysis nder absorption and marginal costing; Reconciliation of bdgeted profit to actal profit; Behavioral aspects of bdgeting; Performance measrement overview, application, monitoring and performance. Capital bdgeting and disconted cash flow analysis: Investment appraisal sing NPV, IRR, Payback, and ROI. Paper F3 Financial Acconting FA The context and prpose of financial reporting: The reasons for, and objectives of, financial reporting; Users and stakeholders needs; The main elements of financial reports; The reglatory framework. The qalitative characteristics of financial information and the fndamental bases of acconting: The qalitative characteristics of financial reporting; Alternative bases sed in the preparation of financial information. The se of doble-entry and acconting systems: Doble-entry book-keeping principles inclding the maintenance of acconting records and sorces of information; Ledger acconts, books of prime entry, and jornals; Acconting systems and the impact of information technology on financial reporting. Recording transactions and events: Sales and prchases; Cash; Inventory; Tangible non-crrent assets; Depreciation; Intangible noncrrent assets and amortization; Accrals and prepayments; Receivables and payables; Provisions and contingencies; Capital strctre and finance costs. Preparing a trial balance: Trial balance; Correction of errors; Control acconts and reconciliations; Bank reconciliations; Sspense acconts. Preparing basic financial statements: Balance sheets; Income statements; Events after the balance sheet date; Acconting for partnerships; Cash flow statements (exclding partnerships); Incomplete records; Prepare simple consolidated financial statements; Interpretation of financial statements.

9 ACCA Qalification syllabs Paper F4 Corporate and Bsiness Law GLO Fndamentals Essential elements of legal systems: Economic, Political and Legal Systems; Different legal systems; International trade, international legal reglation and conflict of law; Alternative Dispte Resoltion mechanisms and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. International bsiness transactions: Introdction to the United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods and ICC Inco terms; Formation of contract; Obligations of the seller; Obligations of the byer; Provisions common to both the seller and the byer, the passage of risk; Transportation docments; Means of payment. International bsiness forms: Agency; Partnerships. The formation and constittion of joint stock companies: Corporations and legal personality; The formation of the company; The constittion of the company. Capital and the financing of companies: Share capital; Loan capital; Capital maintenance and dividend law. Management, administration and reglation of companies: Company directors; Other company officers; Company meetings and resoltions. Legal implications relating to companies in difficlty or in crisis: Insolvency; Alternatives to winding p. Governance and ethical isses relating to bsiness: Corporate governance; Fradlent behavior. Paper F5 Performance Management PM Specialist cost and management acconting techniqes: Activity-based costing; Target costing; Life-cycle costing; Environmental acconting; Throghpt acconting. Decision-making techniqes: Mlti-limiting factors and the se of linear programming and shadow pricing; Pricing decisions; Make-orby and other short-term decisions; Dealing with risk and ncertainty in decision- making. Bdgeting: Objectives; Bdgetary systems; Types of bdget; Qantitative analysis in bdgeting; Behavioral aspects of bdgeting. Standard costing and variance analysis: Bdgeting and standard costing; Basic variances and operating statements; Material mix and yield variances; Planning and operational variances; Behavioral aspects of standard costing. Performance measrement and control: The scope of performance measrement; Divisional performance and transfer pricing; Performance analysis in not-for-profit organisations and the pblic sector; External considerations and behavioral aspects. Paper F6 Taxation TX PL The Polish tax system: Fnction and prpose of taxation in modern economies and specifically Poland. Comptation of tax liability of individals and corporations: varios sorces of income whether personal or corporate; Exemptions and reliefs. ZUS: Scope; Contribtions for employed persons; Other contribtions; health service contribtions. VAT: Scope; Registration; Comptation of liability; Penalties Paper F7 Financial Reporting FR IFRS A conceptal framework for financial reporting: The need for a conceptal framework; Understandability, relevance, reliability and comparability; Recognition and measrement; The legal verss the commercial view of acconting; Alternative models and practices; The concept of faithfl representation ( tre and fair view ). A reglatory framework for financial reporting: Reasons for the existence of a reglatory framework; The standard setting process; Specialised, not-for-profit, and pblic sector entities. Financial statements: Cash flow statements; Tangible non-crrent assets; Intangible assets; Inventory; Financial assets and financial liabilities; Leases; Provisions, contingent liabilities, and contingent assets; Impairment of assets; Taxation; Reglatory reqirements relating to the preparation of financial statements; Reporting financial performance. Bsiness combinations: The concept and principles of a grop; The concept of consolidated financial statements; Preparation of consolidated financial statements inclding an associate Analysing and interpreting financial statements: Limitations of financial statements; Calclation and interpretation of acconting ratios and trends to address sers and stakeholders needs. Limitations of interpretation techniqes; Specialised, not-for-profit, and pblic sector entities.

10 ACCA Qalification syllabs Paper F8 Adit and Assrance AA Fndamentals Adit Framework and Reglation: The concept of adit and other assrance engagements; Stattory adits; The reglatory environment and corporate governance; Professional ethics and ACCA s Code of Ethics and Condct. Internal adit: Internal adit and corporate governance; Differences between external and internal adit; The scope of the internal adit fnction; Otsorcing the internal adit department; Internal adit assignments. Planning and risk assessment: Objective and general principles; Understanding the entity and knowledge of the bsiness; Assessing the risks of material misstatement and frad; Analytical procedres; Planning an adit; Adit docmentation; The work of others. Internal control: Internal control systems; The se of internal control systems by aditors; Transaction cycles; Tests of control; The evalation of internal control components; Commnication on internal control. Adit evidence: The se of assertions by aditors; Adit procedres; The adit of specific items; Adit sampling and other means of testing; Compter-assisted adit techniqes; Not-for-profit organisations. Review: Sbseqent events; Going concern; Management representations; Adit finalisation and the final review. Reporting: Adit reports; Reports to management; Internal adit reports. Paper F9 Financial Management FM Financial management fnction: The natre and prpose of financial management, Financial objectives and relationship with corporate strategy; Stakeholders and impact on corporate objectives; Financial and other objectives in not-for-profit organisations. Financial management environment: The economic environment for bsiness; The natre and role of financial markets and instittions. Working capital management: The natre, elements and importance of working capital; Management of inventories, acconts receivable, acconts payable and cash; Determining working capital needs and fnding strategies. Investment appraisal: The natre of investment decisions and the appraisal process; Non-disconted cash flow techniqes; Disconted cash flow (DCF) techniqes; Allowing for inflation and taxation in DCF; Adjsting for risk and ncertainty in investment appraisal; Specific investment decisions (lease or by; asset replacement, capital rationing). Bsiness finance: Sorces of, and raising short-term finance; Sorces of, and raising long-term finance; Internal sorces of finance and dividend policy; Gearing and capital strctre considerations ; Finance for Small and Medim-size Entities (SMEs); Islamic Finance. Cost of capital: Sorces of finance and their relative costs; Estimating the cost of eqity; Estimating the cost of debt and other capital instrments; Estimating the overall cost of capital; Capital strctre theories and practical considerations; Impact of cost of capital on investments. Bsiness valations: Natre and prpose of the valation of bsiness and financial assets; Models for the valation of shares; The valation of debt and other financial assets; Efficient market hypothesis (EMH) and practical considerations in the valation of shares. Risk management: The natre and types of risk and approaches to risk management; Cases of exchange rate differences and interest rate flctations; Hedging techniqes for foreign crrency risk; Hedging techniqes for interest rate risk.

11 ACCA Qalification syllabs Paper P1 Governance, Risk and Ethics Professional - essentials Governance and responsibility: The scope of governance; Agency relationships and theories; The board of directors; Board committees; Directors remneration; Different approaches to corporate governance; Corporate governance and corporate social responsibility; Governance: reporting and disclosre. Internal control and review: Management control systems in corporate governance; Internal control, adit and compliance in corporate governance; Internal control and reporting; Management information in adit and internal control. Identifying and assessing risk; Risk and the risk management process; Categories of risk; Identification, assessment and measrement of risk. Controlling risk: Targeting and monitoring risk; Methods of controlling and redcing risk; Risk avoidance, retention and modelling. Professional vales and ethics: Ethical theories; Different approaches to ethics and social responsibility; Professions and the pblic interest; Professional practice and codes of ethics; Conflicts of interest and the conseqences of nethical behavior; Ethical characteristics of professionalism. Paper P2 Corporate Reporting CR IFRS The professional and ethical dty of the accontant: Professional behavior and compliance with acconting standards; Ethical reqirements of corporate reporting and the conseqences of nethical behavior; Social responsibility. The legal and financial reporting framework: The contribtion and limitations of financial statements in meeting the needs of sers and capital markets; The applications, strengths and weaknesses of an acconting framework; Critical evalation of principles and practices. Reporting the financial performance of entities: Performance reporting; Non-crrent assets; Financial instrments; Leases; Segment reporting; Employee benefits; Income taxes; Provisions, contingencies and events after the balance sheet date; Related parties; Sharebased payment. Financial statements of grops of entities: Grop acconting inclding cash flow statement; Contining and discontined interests; Changes in grop strctres; Foreign transactions and entities. Specialised entities: Financial reporting in specialised, not-for-profit and pblic sector entities; Reporting reqirements of small and medim sized entities (SMEs). Implications of changes in acconting reglation on financial reporting; The effect of changes in acconting standards on acconting systems; Proposed changes to acconting standards. The appraisal of financial performance and position of entities: The creation of sitable acconting policies; Analysis and interpretation of financial information and measrement of performance. Crrent developments: Environmental and social reporting; Convergence between national and international reporting standards; Comparison of national reporting reqirements; Crrent reporting isses. Paper P3 Bsiness Analysis BA Strategic position: The need for, and prpose of, strategic and bsiness analysis; Environmental isses affecting the strategic position of an organization; Competitive forces affecting an organization; Marketing and the vale of goods and services; The internal resorces, capabilities and competences of an organization; The expectations of stakeholders and the inflence of ethics and cltre. Strategic choices: The inflence of corporate strategy on an organization; Alternative approaches to achieving competitive advantage; Alternative directions and methods of development; Strategic action. Organising and enabling sccess: Managing strategic change; Understanding strategy development; Bsiness process change; The role of process and process change initiatives; Improving the processes of the organization; Software soltions. Information technology: Integrate appropriate information technology soltions; basic hardware and software infrastrctre reqired to spport bsiness information systems and to spport the organisation s strategy; Identify and analyse general information technology controls and application controls reqired for effective acconting information systems; Analyse the adeqacy of general information technology controls and application controls for relevant application systems; Evalate controls over the safegarding of information technology assets to ensre the organisational ability to meet bsiness objectives. E-bsiness: E-bsiness principles and application: pstream spply chain management; downstream spply chain management; cstomer relationship management; e-marketing Project management: Principles of project management to enable the implementation of aspects of the organisation s strategy with the twin objectives of managing risk and ensring benefits realisation. Identifying and initiating projects; Managing and leading projects; Monitoring, controlling and conclding projects. Financial Analysis: The link between strategy and finance; Finance decisions to formlate and spport bsiness strategy; Financial implications of making strategic choices and of implementing strategic actions; forecasting techniqes sed in bsiness analysis and strategy developent. People: Strategy and people: leadership;performance management; job design; staff development.

12 ACCA Qalification syllabs Paper P4 Advanced Financial Management AFM Professional - options Role and responsibility towards stakeholders: Conflicting stakeholder interests; The role and responsibility of senior financial exective/advisor; Impact of environmental isses on corporate objectives and on governance; Financial strategy formlation; Ethical isses in financial management. Advanced investment appraisal: Disconted cash flow techniqes and the se of free cash flows; Impact of financing on investment decisions and adjsted present vales; Application of option pricing theory in investment decisions; International investment and financing decisions; Impact of capital investment on financial reporting. Acqisitions and mergers: Acqisitions and mergers verss other growth strategies; Valation for acqisitions and mergers; Reglatory framework and processes; Financing acqisitions and mergers. Corporate reconstrction and re-organisation: Predicting corporate failre; Financial reconstrction; Bsiness re-organisation. Treasry and advanced risk management techniqes: The role of the treasry fnction in mltinationals; The se of financial derivatives to hedge against forex risk; The se of financial derivatives to hedge against interest rate risk; Other forms of risk; Dividend policy in mltinationals and transfer pricing. Economic environment for mltinationals: Management of international trade and finance; Strategic bsiness and financial planning for mltinationals. Emerging isses in finance and financial management: Developments in world financial markets; Financial engineering and emerging derivative prodcts; Developments in international trade and finance. Paper P5 Advanced Performance Management APM Strategic planning and control: Introdction to strategic management acconting; Appraisal of alternative approaches to bdgeting for control; Changes in bsiness strctre and management acconting ; Effect of Information Technology (IT) on modern management acconting. Economic, fiscal and environmental factors: Impact of world economic and market trends; Impact of national fiscal and monetary policy on performance; Other environmental and ethical isses. Performance measrement systems and design: Management acconting and information systems; Internal sorces of management information; External sorces of management information; Recording and processing methods; Management reports. Strategic performance measrement: Performance hierarchy; Scope of strategic performance measres in private sector; Strategic performance isses in complex bsiness strctres; Divisional performance and transfer pricing isses; Scope of strategic performance measres in not-for-profit organizations; Behavioral aspects of performance measrement. Performance evalation and corporate failre: Alternative views of performance measrement; Non-financial performance indicators; Predicting and preventing corporate failre. Crrent developments and emerging isses in management acconting and performance management: Crrent developments in management acconting techniqes; Crrent isses and trends in performance management. Paper P7 Advanced Adit and Assrance AAA Reglatory Environment: International reglatory frameworks for adit and assrance services; Money landering; Laws and reglations. Professional and Ethical Considerations: Code of Ethics for Professional Accontants; Frad and error; Professional liability. Practice Management: Qality control; Advertising, pblicity, obtaining professional work and fees; Tendering; Professional appointments. Assignments: The adit of historical financial information inclding; Planning, materiality and assessing the risk of misstatement; Evidence; Evalation and review; Grop adits; Adit-related services; Assrance services; Prospective financial information; Forensic adits; Internal adit; Otsorcing. Reporting: Aditor s reports; Reports to management; Other reports. Crrent Isses and Developments: Professional, ethical and corporate governance; Information technology; Transnational adits; Social and environmental aditing; Other crrent isses.

13 Formlarz zgłoszeniowy - ACCA Uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszego formlarza i przesłanie go na lb Ja niżej podpisany/-a... z nr. rejestracyjnym ACCA..... data rodzenia... , tel. kontaktowy. Potwierdzam swoje czestnictwo w KURSACH* przygotowjących do egzaminów: (proszę o wpisanie symboli i nmerów poszczególnych przedmiotów) Paper:...Paper:... Paper:......Paper:... Miejsce szkolenia: o Warszawa Osoby wybierające krsy od F5 do F9 oraz P2 w Warszawie, proszone są o podanie następjących informacji: Zgłaszam się na: cały krs r zgłaszam się tylko na zajęcia Revision r *Rezerwacji miejsc dokonjemy na podstawie kolejności zgłoszeń Zamówienie KSIĄŻEK przygotowjących do egzaminów: Paper:... r zestaw r complete text r exam kit r pocket notes Paper:... r zestaw r complete text r exam kit r pocket notes Paper:... r zestaw r complete text r exam kit r pocket notes Paper:... r zestaw r complete text r exam kit r pocket notes Odbiór osobisty r Przesyłka krierska (15 PLN netto) r Usłga administracji + składka roczna członkowska ACCA na 2016 rok r Proszę o rejestrację na EGZAMINY (proszę o wpisanie symboli i nmerów wybranych przedmiotów) Paper:...Paper:... Paper:......Paper:... W centrm egzaminacyjnym Gdańsk r Kraków r Poznań r Warszawa r Wrocław r Inne (proszę podać).... Proszę o rejestrację na EGZAMINY CBE (Compter Based Exam)** Paper F1 r Paper F2 r Paper F3 r Paper F4 r ** Po otrzymani zgłoszenia skontaktjemy się z Państwem w cel stalenia termin Proszę o wystawienie faktry za wyżej wymienione słgi na: Nabywca:.. Adres:.. NIP:... i przesłanie na adres (jeżeli jest inny niż powyżej): Before signing this Enrolment Form, stdents are reminded to ensre that they have clearly nderstood all the terms of their enrolment with EY Academy of Bsiness in particlar clases concerning refnds, deferments, waivers, corse transfers and visa applications (when applicable). Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktry elektronicznej: r NIE r TAK, na poniższy adres ... Warnki czestnictwa w szkoleniach Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.): Warnkiem czestnictwa w szkoleni jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: lb faksem na nr Płatności za dział w szkoleni należy dokonać na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem krs Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezkosztowa anlacja dział w szkoleni możliwa jest po otrzymani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rozpoczęciem krs. W przypadk niedochowania termin, czestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleni nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrot należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego czestnika. Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania lb zmiany termin szkolenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeni słg drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia jak i informacji o innych prodktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., al. Armii Ldowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysłgjącym mi prawie odwołania dzielonej zgody, co spowodje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych Oświadczam, że zapoznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkoleni i je akceptję. data. podpis i pieczątka firmy

ACCA w dobrym towarzystwie

ACCA w dobrym towarzystwie ACCA w dobrym towarzystwie Liczą się kompetencje! Skontaktj się z nami: Warszawa Jolanta Wójcik Tel. +48 22 579 8213 jolanta.wojcik@pl.ey.com Wrocław Katarzyna Pdelska tel. +48 510 201 305 katarzyna.pdelska@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

ACCA 3 kroki do sukcesu!

ACCA 3 kroki do sukcesu! ACCA 3 kroki do sukcesu! Harmonogram zajęć: Strona 12 Miejsce szkolenia: Warszawa, Wrocław Data szkolenia: ACCA WYRÓŻNIA! EY Academy of Business współfinansuje młodym absolwentom (2012/2013) program ACCA!

Bardziej szczegółowo

Nowość!Kursy REVISION dla Papers: F5 F6 F7 F8 F9

Nowość!Kursy REVISION dla Papers: F5 F6 F7 F8 F9 Drodzy Studenci ACCA, Przesyłam ofertę na kolejny semestr programu ACCA. Zawiera ona nowy harmonogram szkoleń i egzaminów wraz z cennikiem. Na końcu oferty znajduje się formularz zgłoszeniowy. Uprzejmie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy

OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy semestr letni 2015 SPIS TREŚCI: Czym jest Organizacja ACCA? 3 Program Foundations in Accountancy 4 Rejestracja do organizacji ACCA 6 Rejestracja na egzaminy FIA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Warsztat adresowany jest głównie do absolwentów Akademii Asesora EY. Zapraszamy również osoby zajmjące się prowadzeniem procesów AC i DC, które chcą

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami: MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com Poznań i Wrocław Katarzyna Pdelska tel.

Bardziej szczegółowo

AGILE Project Management

AGILE Project Management AGILE Project Management Innowacyjne podejście do zarządzania projektami Symlacja projekt od początk do końca Podczas symlacji projekt poznasz techniki i narzędzia wykorzystywane do różnych projektów,

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness 12-16 dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Start: 28-29 września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska tel. +48 22 579

Bardziej szczegółowo

Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika

Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika Korzyści z krs Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 8242 kladia.pliszka@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness 12-16 dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Edycja 2015/2016 Start: 28-29 września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME)

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) University of Applied Sciences ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) Contents A. Introduction... 3 A.1. Change Management in SME s An innovative

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Rok 2008 to rok, w którym firma Mota- Engil Polska S.A. umacniała zaufanie do polityki modernizacji, którą jednocześnie

Bardziej szczegółowo

LONDONSAM POLSKA CELE

LONDONSAM POLSKA CELE FINACIAL ENGLISH CRASH COURSE LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 LONDONSAM POLSKA LondonSAM Polska specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i zarządzania. Klienci doceniają w nas przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją

LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją LEAN w praktyce Exective Smmary warsztat z symlacją Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC) Korzyści ze stosowania narzędzi Lean i Teorii Ograniczeń Pokonywanie opor przed wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

CFA Training Programme for Level 1

CFA Training Programme for Level 1 CFA Training Programme for Level 1 Ahead of the June 2015 exam session What does EY Academy of Business offer? Ahead of the Level 1 June 2015 exam, we are offering candidates a comprehensive preparatory

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo