Języki i Techniki Programowania II. Wykład 7. Współbieżność 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Języki i Techniki Programowania II. Wykład 7. Współbieżność 1"

Transkrypt

1 Języki i Techniki Programowania II Wykład 7 Współbieżność 1

2 Programy, Procesy, Wątki Program to zestaw instrukcji do wykonania, dane do przetworzenia, mechanizmy sterujące (stos) Proces w komputerze to instancja programu z własnymi danymi i mechanizmami sterującymi Wątek (thread, lightweight process, kernel-space thread) różni się od procesu tym że współdzieli dane Czasem mówi się o włóknach (fiber, user-space thread, green thread) dla wątków w przestrzeni zasobów użytkownika

3 Sposoby realizacji współbieżności Timesharing: Cooperative multitasking (green threads) - proces kończy działanie gdy: zakończy działanie zablokuje się na operacji blokującej np. I/O dopuści procesy inne do pracy (yield) Wielozadaniowość z wywłaszczaniem (Pre-emptive multitasking) proces może zostać wstrzymany przez scheduler systemy operacyjnego

4 Problemy w przetwarzaniu współbieżnym while(flag!=1) { //!!! flag=0 //instrukcje wymagajace oddzielenia flag=1

5 Istotne pojęcia Sekcja Krytyczna Zestaw danych wymagających wyłącznej obsługi ze strony 1 procesu/wątku Semafor (Edsger Dijkstra THE Operating System) zmienna strażnik - operacja test&set Monitor klasa mogąca być wykonana przez kilka procesów, chroniona mechanizmem wzajemnego wykluczania (Mutex), obejmująca jakąś sekcję krytyczną

6 Poprawność Programu Współbieżnego Dwa type własności poprawności: Bezpieczeństwo (safety) Problemy: niepoprawność (race conditions) Żywotność (liveness) Problemy globalne: zakleszczenie (deadlock, livelock) Problemy lokalne: wykluczenie (lockout), zagłodzenie (starvation)

7 Klasyczne zagadnienia Problem Śpiącego Golibrody 3 monitory: golibrody, kolejki klientów, mutex Problem 5-ciu filozofów zagłodzenie zakleszczenie Rozwiązanie: wprowadzenie porządku dla monitorów

8 Klasa Thread java.lang.thread metoda public void run() zawiera zadania do wykonania uruchamiamy nowy wątek poprzez public void start() a NIE poprzez run()

9 Klasa Thread public class SimpleThread extends Thread { public SimpleThread(String str) { super(str); public void run() { for (int i = 0; i < 10; i++) { System.out.println(i + " " + getname()); try { sleep((long)(math.random() * 1000)); catch (InterruptedException e) { System.out.println("DONE! " + getname());

10 Klasa Thread public class TwoThreadsTest { public static void main (String[] args) { new SimpleThread("Jamaica").start(); new SimpleThread("Fiji").start();

11 Klasa Thread

12 Interfejs Runnable public interface Runnable { public void run (); Stosujemy gdy nie chcemy stracić hierarchii klas: przy implementacji appletów, własnych mechanizmów etc. etc.

13 Cykl Życia Wątku

14 Scheduling Dany wątek przerywa działanie gdy: Przechodzi w stan Non Runnable Wątek o wyższym priorytecie się obudził wykonał yield() (trafia wtedy na kolejkę FIFO wątków o tym samym priorytecie) Zakończył metodę run()

15 Mutex Obsługa mutexa: modyfikator metody synchronized blok synchronized(obj) {...

16 Mutex class SynchStack { int sp = 0; int data[] = new int[6]; public synchronized void push(int i) { data[sp]=i; sp++; public synchronized int pop() { sp--; return data[sp];

17 Mutex class SynchStack { int sp = 0; int data[] = new int[6]; public void push(int i) { synchronized(this) { data[sp]=i; sp++; public int pop() { synchronized(this) { sp--; return data[sp];

18 Mutex Komunikacja między wątkami odbywa się przy użyciu dwu kolejek związanych w wątkami: Kolejka synchronized dostęp do monitora związanego z daną instancją Kolejka wait / notify pozwalająca na sprawdzanie szczególnych warunków związanych z daną instancją wait(), wait(long) należy posiadać monitor by je wywołać, monitor natychmiast jest zwalniany notify(), notifyall() - należy posiadać monitor by je wywołać

19 Mutex class SynchStack { int sp = 0; int data[] = new int[6]; public synchronized void push(int i) { while(sp>=6) { try { this.wait(); catch(interruptedexception e) {... data[sp]=i; sp++; this.notifyall();

20 Mutex public synchronized int pop() { while(sp<=0) { try { this.wait(); catch(interruptedexception e) {... sp--; this.notifyall(); return data[sp]; //POPRAWNE, NADAL MAMY MONITOR

21 Synchronizacja public class Producer extends Thread { private CubbyHole cubbyhole; private int number; public Producer(CubbyHole c, int number) { cubbyhole = c; this.number = number;

22 Synchronizacja public void run() { for (int i = 0; i < 10; i++) { cubbyhole.put(number, i); try { sleep((int)(math.random() * 100)); catch (InterruptedException e) {

23 Synchronizacja public class Consumer extends Thread { private CubbyHole cubbyhole; private int number; public Consumer(CubbyHole c, int number) { cubbyhole = c; this.number = number; public void run() { int value = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) value = cubbyhole.get(number);

24 Synchronizacja public class CubbyHole { private int contents; private boolean available = false; public synchronized int get(int who) { while (available == false) { try { wait(); catch (InterruptedException e) { available = false; System.out.println("Consumer " + who + " got: " + contents); notifyall();return contents;

25 Synchronizacja public synchronized void put(int who, int value) { while (available == true) { try { wait(); catch (InterruptedException e) { contents = value; available = true; System.out.println("Producer " + who + " put: " + contents); notifyall();

26 Synchronizacja public class ProducerConsumerTest { public static void main(string[] args) { CubbyHole c = new CubbyHole(); Producer p1 = new Producer(c, 1); Consumer c1 = new Consumer(c, 1); p1.start(); c1.start();

27 Synchronizacja Producer #1 put: 0 Consumer #1 got: 0 Producer #1 put: 1 Consumer #1 got: 1 Producer #1 put: 2 Consumer #1 got: 2 Producer #1 put: 3 Consumer #1 got: 3 Producer #1 put: 4 Consumer #1 got: 4 Producer #1 put: 5...

28 Pipes public static Reader process(reader source) throws IOException { BufferedReader in = new BufferedReader(source); PipedWriter pipeout = new PipedWriter(); PipedReader pipein = new PipedReader(pipeOut); PrintWriter out = new PrintWriter(pipeOut); new ProcessThread(out, in).start(); return pipein;

29 Pipes public class ProcessThread extends Thread { private PrintWriter out = null; private BufferedReader in = null; public ProcessThread(PrintWriter out, BufferedReader in) { this.out = out; this.in = in;

30 Pipes public void run() { if (out!= null && in!= null) { try { String input; while ((input = in.readline())!= null) { out.println(process(input));//blocking I/O out.flush(); out.close(); catch (IOException e) { System.err.println("ProcessThread run: " + e);

31 Pipes private String process(string source) { String processedstring=null;... return processedstring;

Język Java wątki (streszczenie)

Język Java wątki (streszczenie) Programowanie współbieżna Język Java wątki (streszczenie) Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Języka Java wątki Autor:

Bardziej szczegółowo

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run().

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run(). Wątki Streszczenie Celem wykładu jest wprowadzenie do obsługi wątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread Nadpisanie metody run(). class Watek extends Thread public

Bardziej szczegółowo

Obliczenia równoległe i rozproszone w JAVIE. Michał Kozłowski 30 listopada 2003

Obliczenia równoległe i rozproszone w JAVIE. Michał Kozłowski 30 listopada 2003 Obliczenia równoległe i rozproszone w JAVIE Michał Kozłowski 30 listopada 2003 Wątki w JAVIE Reprezentacja wątków jako obiektów Uruchamianie i zatrzymywanie wątków Realizacja wątków Ograniczenia Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Wykład 5. Rafał Skinderowicz

Programowanie współbieżne Wykład 5. Rafał Skinderowicz Programowanie współbieżne Wykład 5 Rafał Skinderowicz Monitory motywacje Mechanizmy synchronizacji takie jak blokady (zamki) semafory pozwalają efektywnie rozwiązywać dostępu do współdzielonych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Programowanie równoległe i rozproszone. W1. Wielowątkowość. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1

Programowanie równoległe i rozproszone. W1. Wielowątkowość. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Programowanie równoległe i rozproszone W1. Wielowątkowość Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Problemy współbieżności wyścig (race condition) synchronizacja realizowana sprzętowo (np.

Bardziej szczegółowo

W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas.

W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas. WspółbieŜność W programowaniu sekwencyjnym, kaŝdy program ma początek, sekwencje instrukcji do wykonania i koniec. W kaŝdym momencie działania programu moŝemy wskazać miejsce, w którym znajduje się sterowanie.

Bardziej szczegółowo

Współbieżność w środowisku Java

Współbieżność w środowisku Java Współbieżność w środowisku Java Wątki i ich synchronizacja Zagadnienia Tworzenie wątków Stany wątków i ich zmiana Demony Synchronizacja wątków wzajemne wykluczanie oczekiwanie na zmiennych warunkowych

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowątkowe. Tomasz Borzyszkowski

Programowanie wielowątkowe. Tomasz Borzyszkowski Programowanie wielowątkowe Tomasz Borzyszkowski Wątki a procesy Jako jeden z niewielu języków programowania Java udostępnia użytkownikowi mechanizmy wspierające programowanie wielowątkowe. Program wielowątkowy

Bardziej szczegółowo

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1.

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Wielowątkowość Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Informacje organizacyjne Wymiar godzin: W-30, LAB-15 Zaliczenie wykonanie kilku programów i ich zaliczenie (w trakcie zajęć laboratoryjnych)

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java

Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie współbieżne i rozproszone w języku

Bardziej szczegółowo

Programowanie równoległe i rozproszone. Monitory i zmienne warunku. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1

Programowanie równoległe i rozproszone. Monitory i zmienne warunku. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Programowanie równoległe i rozproszone Monitory i zmienne warunku Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Problemy współbieżności Problem producentów i konsumentów: jedna grupa procesów

Bardziej szczegółowo

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4 Spis treści 1 Wątki 1 2 Tworzenie wątków 1 3 Synchronizacja 3 4 Dodatki 3 5 Algorytmy sortowania 4 6 Klasa Runnable 4 Temat: Wątki Czym są wątki. Grafika. Proste animacje. Małe podsumowanie materiału.

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA plan Wątki Właściwości Tworzenie i łączenie Wzorce zastosowań biblioteka OpenMP Synchronizacja Obiekty synchronizacji Wzorzec Monitor Właściwości

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory

Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory 1. Monitor to mechanizm zamykający całą pamięć wspólną i synchronizację w pojedynczym module. 2. Monitor posiada całą pamięć wspólną jako część 'prywatną': dostępu

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5.

Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5. Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5. Schemat Internetu R R R R R R R 2 Model Internetu 3 Protokoły komunikacyjne stosowane w sieci Internet Protokoły warstwy

Bardziej szczegółowo

Serwlety i JSP. Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl

Serwlety i JSP. Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl Serwlety i JSP Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl Plan prezentacji Wstęp CGI i inne wcześniejsze rozwiązania Serwlety ulepszenia klasa HTTPServlet obsługa sesji wielowątkowość JSP czym się różni od

Bardziej szczegółowo

Stworzenie klasy nie jest równoznaczne z wykorzystaniem wielowątkowości. Uzyskuje się ją dopiero poprzez inicjalizację wątku.

Stworzenie klasy nie jest równoznaczne z wykorzystaniem wielowątkowości. Uzyskuje się ją dopiero poprzez inicjalizację wątku. Laboratorium 7 Wstęp Jednym z podstawowych własności Javy jest wielowątkowość. Wiąże się to z możliwością współbieżnego wykonywania różnych operacji w ramach pojedynczej wirtualnej maszyny Javy (JVM).

Bardziej szczegółowo

Systemy czasu rzeczywistego Wprowadzenie do przedmiotu

Systemy czasu rzeczywistego Wprowadzenie do przedmiotu Systemy czasu rzeczywistego Wprowadzenie do przedmiotu Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) Wątek 0 Komponent serwera Wątek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) Wątek 1 Komponent serwera Wątek pochodny 3.2 Host 4 Serwer Wątek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA. Programowanie współbieżne... (w13)

PARADYGMATY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA. Programowanie współbieżne... (w13) PARADYGMATY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programowanie współbieżne... (w13) Treść 2 Wstęp Procesy i wątki Szybkość obliczeń prawo Amdahla Wyścig do zasobów Synchronizacja i mechanizmy synchronizacji semafory

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowaia w języku Java. dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl

Wprowadzenie do programowaia w języku Java. dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl Wprowadzenie do programowaia w języku Java dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl Dlaczego Java?* W oparciu o technologię Java pracuje 4,5 mld. urządzeń Ponad 800 mln. komputerów 2,1 mld. telefonów

Bardziej szczegółowo

Obliczenia rozproszone w sieci, możliwości Javy i oferta Loglanu

Obliczenia rozproszone w sieci, możliwości Javy i oferta Loglanu Andrzej Salwicki Przedstawiono pewne narzędzia programowania rozproszonego. Mają one dwie istotne cechy: zwięzły, przejrzysty oraz jednolity mechanizm programowania do obliczeń rozproszonych i obliczeń

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Strumienie, operacje wejścia-wyjścia

Rozdział 7 Strumienie, operacje wejścia-wyjścia Rozdział 7 Strumienie, operacje wejścia-wyjścia 7.1 Strumienie 7.2 Standardowe obsługa wejścia-wyjścia - klasy InputStream oraz OutputStream 7.2.1 Obsługa wejścia klasa InputStream 7.2.2 Obsługa wejścia

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python. Wątki

Kurs języka Python. Wątki Kurs języka Python Wątki Wątek Wątek (ang. thread) to jednostka wykonawcza w obrębie jednego procesu, będąca kolejnym ciągiem instrukcji wykonywanym w obrębie tych samych danych (w tej samej przestrzeni

Bardziej szczegółowo