Wykład 8: Obsługa Wyjątków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 8: Obsługa Wyjątków"

Transkrypt

1 Wykład 8: Obsługa Wyjątków

2 Wyjątki Wyjątek to sytuacja nienormalna, która pojawia się w trakcie wykonania programu. W językach bez obsługi wyjątków, błędy są wykrywane i obsługiwane ręcznie, zwykle przez kody błędów. Java dostarcza specjalnych konstrukcji językowych do sygnalizacji, wykrywania i obsługi błędów.

3 Wyjątki w Javie Wyjątek to obiekt, który opisuje sytuację wyjątkową (błędną) powstałą w kodzie programu: Kiedy powstaje błąd, wyjątek opisujący go jest "wyrzucany" w metodzie która ten błąd spowodowała. Metoda może "wyłapać" i "obsłużyć" wyjątek samodzielnie, lub przekazać go dalej. Błąd jest na koniec wyłapany i obsługiwany.

4 Konstrukcje Obsługi Wyjątków try otacza część programu, którą chcemy monitorować na wypadek sygnalizacji błędów catch w parze z try, wyłapuje określone wyjątki i obsługuje je w pewien sposób throw sygnalizuje powstanie określonego wyjątku throws określenie jakie wyjątki może dana metoda sygnalizować finally kod, który musi być koniecznie wywołany przed opuszczeniem danej metody

5 Blok Obsługi Wyjątków Blok try/catch/finally do obsługi dwóch rodzajów wyjątków (TypWyjatku1 i TypWyjatku2): try { //monitorowana część kodu catch(typwyjatku1 e) { //obsluga wyjatku dla typu 1 catch(typwyjatku2 e) { //obsluga wyjatku dla typu 2 finally { //kod do wykonanie przed zakonczeniem

6 Hierarchia Wyjątków Throwable obejmuje wszystkie wyjątki Exception wyjątki do wyłapania przez programy użytkowe RuntimeException definiowane automatycznie dla programów: dzielenie przez zero indeksowanie tablic itp. TypWyjatku wyjątki użytkownika Error nie do wyłapania przez programy użytkowe, błędy środowiska wykonawczego

7 Domyślna Obsługa Wyjątków class Wyjatek0 { public static void main(string args[]) { int d = 0; int a = 42 / d; Gdy system wykrywa dzielenie przez zero, tworzy nowy obiekt wyjątku, i wyrzuca go. Z braku własnej procedury obsługi, wyjątek jest przechwycony przez procedurę domyślną, która wyświetla komunikat, stos wywołań i powoduje zakończenie.

8 Domyślna Obsługa Wyjątków Stos wywołań: ciąg wywołań metod które prowadziły do wystąpienia błędu. class Wyjatek1 { static void metoda() { int d = 0; int a = 10 / d; public static void main(string args[]) { Wyjatek1.metoda();

9 Własna Obsługa Wyjątków Korzyści własnej obsługi błędów: umożliwia poprawianie błędów, zapobiega zakończeniu działania programu. class Wyjatek2 { public static void main(string args[]) { int d, a; Należy umieścić kod do monitorowania w bloku try: try { d = 0; a = 42 / d; System.out.println("Nieosiągalne");

10 Własna Obsługa Wyjątków Należy określić które wyjątki chcemy wyłapać: catch (ArithmeticException e) { Oraz jak te wyjątki obsłużyć: System.out.println("Dzielenie przez 0"); Kod po obsłudze wyjątku: System.out.println("Po wyjatku");

11 Try i Catch Bloki try i catch stanowią parę. Gdy wyrzucany jest wyjątek w bloku try: try { d = 0; a = 42 / d; System.out.println("Nieosiągalne"); kontrola przechodzi natychmiast do bloku catch: catch (ArithmeticException e) {... catch nie może wyłapać wyjątków z innych bloków try, z wyłączeniem zagnieżdżonych bloków try.

12 Maskowanie Błędów Wyjątek jest obsługiwany, potem program kontynuuje tak jakby nic się nie wydarzyło. Generowanie liczb losowych: import java.util.random; class ObslugaBledow { public static void main(string args[]) { int a = 0, b = 0, c = 0; Random r = new Random();

13 Maskowanie Błędów Obsługa błędu gdy jedna z pary liczb jest zerem: for (int i=0; i<32000; i++) { try { b = r.nextint(); c = r.nextint(); a = / (b / c); catch (ArithmeticException e) { System.out.println("Dzielenie przez 0"); a = 0; System.out.println("i: " + i + "a: " + a);

14 Wyświetlanie Opisu Wyjątku Klasa Throwable przesłania metodę tostring() tak by wyświetlała opis wyjątku. try {... catch (ArithmeticException e) { System.out.println("Wyjatek: " + e); a = 0;

15 Obsługa Kilku Wyjątków Na Raz Jeden blok try i kilka catch dla różnych wyjątków. class WieleBledow { public static void main(string args[]) { try { int a = args.length; System.out.println("a= " + a); Ryzyko dzielenia przez zero: int b = 42 / a; Indeks poza zakresem tablicy: int c[] = { 1 ; c[42] = 99;

16 Obsługa Kilku Wyjątków Na Raz Wyłapanie i obsługa błędu dzielenia przez zero: catch(arithmeticexception e) { System.out.println("Dzielenie przez 0"); Wyłapanie i obsługa błędu indeksowania poza tablicą: catch(arrayindexoutofboundsexception e) { System.out.println("Index poza tablica"); Kod po obsłudze błędów: System.out.println("Po obsludze bledow");

17 Kolejność Obsługi Wyjątków W sekwencji catch, wyjątki pod-klasy muszą wystąpić przed wyjątkami nad-klasy. Pojawi się błąd kompilacji: class WyjatekPodKlasa { public static void main(string args[]) { try { int a = 0; int b = 42 / a; catch(exception e) { System.out.println("Wyjatek generyczny"); catch(arithmeticexception e) { System.out.println("Nieosiagalny");

18 Zagnieżdżony Blok try Jeden blok try wewnątrz innego try. class ZagniezdzonyTry { public static void main(string args[]) { Zewnętrzny blok try: try { int a = args.length; Ryzyko dzielenia przez zero: int b = 42 / a; System.out.println("a= " + a);

19 Zagnieżdżony Blok try Wewnętrzny blok try: try { Ryzyko dzielenia przez zero: if (a == 1) a = a /(a-a); Wykroczenie poza zakres tablicy: if (a == 2) { int c[] = {1; c[42] = 99;

20 Zagnieżdżony Blok try Obsługa wyjątku wykroczenia poza zakres tablicy powstałego w bloku wewnętrznym try: catch(arrayindexoutofboundsexception e){ System.out.println("Index za tablica"); Obsługa wyjątku błędu dzielenia przez zero powstałego w bloku zewnętrznym try: catch (ArithmeticException e) { System.out.println("Dzielenie przez 0);

21 Zagnieżdżony Blok try wyjątek powstaje w bloku wewnętrznym try i jest obsłużony przez catch w tym samym bloku wyjątek powstaje w bloku wewnętrznym try i jest obsłużony przez catch w bloku zewnętrznym wyjątek powstaje w bloku zewnętrznym try i jest obsłużony przez catch w bloku zewnętrznym brakuje instrukcji catch w obu blokach - wyjątek obsługiwany jest przez środowisko wykonawcze

22 Metody i Występowanie Bloków try class MetodaZagniezdzonyTry { Metoda z wewnętrznym blokiem try: static void zagniezdzonytry(int a) { try { if (a == 1) a = a /(a-a); if (a == 2) { int c[] = {1; c[42] = 99; catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.out.println("Index poza tablica);

23 Metody i Występowanie Bloków try Metoda z zewnętrznym blokiem try: public static void main(string args[]) { try { int a = args.length; int b = 42 / a; System.out.println("a= " + a); zagniezdzonytry(a); catch (ArithmeticException e) { System.out.println("Dzielenie przez 0);

24 Wyrzucanie Wyjątków Program użytkownika może sam wyrzucać wyjątki: throw object; Obiekt musi być klasy Throwable, albo jej pod-klasy. Uzyskanie obiektu klasy Throwable: użycie operatora new użycie parametru w instrukcji catch

25 Obsługa throw Przerwanie wykonania na instrukcji throw: czy najbliższy otaczający blok try posiada instrukcję catch dla obsługi danego wyjątku? w przeciwnym razie, czy kolejny otaczający blok try posiada tą instrukcję? w przeciwnym razie, wykonaj domyślną obsługę wyjątku: przerwanie wykonania, drukowanie stosu

26 Demonstracja throw class ThrowDemo { static void metoda() { try { Tworzy nowy wyjątek i go wyrzuca: throw new NullPointerException("demo"); Wyjątek jest wyłapany natychmiast: catch(nullpointerexception e) { System.out.println("Zlapany w metodzie");

27 Demonstracja throw Obsługa polega na przesłaniu wyjątku dalej: throw e; Wyjątek jest złapany ponownie przez metodę main: public static void main(string args[]) { try { metoda(); catch(nullpointerexception e) { System.out.println("Zlapany ponownie");

28 Tworzenie Standardowych Wyjątków Tworzenie obiektu standardowej klasy wyjątku: throw new NullPointerException("demo"); Wszystkie standardowe wyjątki mają dwa konstruktory: bezparametrowy z parametrem String opisującym wyjątek; dostępny przez getmessage() w Throwable

29 Deklaracja throws Jeśli metoda może spowodować wyjątek którego sama nie jest w stanie obsłużyć, to musi ten fakt opisać. typ nazwa(parametry) throws wyjatki {... Niezbędne jest wymienienie wszystkich wyjątków, oprócz typów Error i RuntimeException.

30 Brak Deklaracji throws Metoda wyrzuca wyjątek którego ani nie wyłapuje, ani nie deklaruje. Ten program nie kompiluje się. class ThrowsDemo1 { static void metoda() { System.out.println("Wewnatrz metody"); throw new IllegalAccessException("demo"); public static void main(string args[]) { metoda();

31 Dodana Deklaracja throws Jedna metoda deklaruje, druga wyłapuje wyjątek: class ThrowsDemo2 { static void metoda() throws IllegalAccessException { System.out.println("Wewnatrz metody"); throw new IllegalAccessException("demo"); public static void main(string args[]) { try { metoda(); catch (IllegalAccessException e) { System.out.println("Zlapany " + e);

32 Deklaracja finally Kod który będzie wykonany po bloku try/catch, bez względu na powstanie wyjątków. Użyteczny gdy należy zwolnić zasoby systemowe. Każdy try musi posiadać co najmniej jedną instrukcję catch lub finally.

33 Demonstracja finally class FinallyDemo { static void proca() { try { System.out.println("wewnatrz proca"); throw new RuntimeException("demo"); finally { System.out.println("procA: finally"); static void procb() { try { System.out.println("wewnatrz procb"); return; finally { System.out.println("procB: finally");

34 Demonstracja finally static void procc() { try { System.out.println("wewnatrz procc"); finally { System.out.println("procC: finally"); public static void main(string args[]) { try { proca(); catch(exception e) { System.out.println("Wyjatek zlapany"); procb(); procc();

35 Standardowe Wyjątki Niesprawdzane RuntimeException są dostępne automatycznie. Nie muszą być deklarowane w sekcji throws. Kompilator nie sprawdza czy metoda deklaruje czy obsługuje te wyjątki. Inaczej wyjątki niesprawdzane.

36 Standardowe Wyjątki Niesprawdzane ArithmeticException błędy arytmetyczne, np. dzielenie przez zero ArrayIndexOutOfBoundsException indeks tablicy poza zakresem ArrayStoreException przypisanie tablicy nieodpowiedniego typu elementu ClassCastException niepoprawne rzutowanie IllegalArgumentException niepoprawny argument metody IllegalMonitorStateException niepoprawna operacja monitora

37 Standardowe Wyjątki Niesprawdzane IllegalStateException środowisko lub aplikacja jest w niepoprawnym stanie IllegalThreadStateException wymagana operacja niekompatybilna z bieżącym stanem wątka IndexOutOfBoundException jakis rodzaj indeksu jest poza zakresem NegativeArraySizeException tablica tworzona z ujemnym rozmiarem NullPointerException niepoprawne użycie wskaźnika null

38 Standardowe Wyjątki Niesprawdzane NumberFormatException niepoprawna konwersja stringu na format liczbowy SecurityException próba naruszenia bezpieczeństwa StringIndexOutOfBoundsException indeks poza zakresem stringu UnsupportedOperationException napotkano niepoprawną operację

39 Standardowe Wyjątki Sprawdzane Metody która mogą generować te wyjątki a nie potrafią ich samodzielnie obsłużyć, muszą je deklarować: ClassNotFoundException nie znaleziono klasy CloneNotSupportedException próba klonowania obiektu który nie implementuje interfejsu Cloneable. IllegalAccessException dostęp do klasy zabroniony InstantiationException próba tworzenia obiektu klasy abstrakcyjnej lub interfejsu

40 Standardowe Wyjątki Sprawdzane InterruptedException jeden wątek przerwany przed drugi NoSuchFieldException pole nie istnieje NoSuchMethodException metoda nie istnieje

41 Tworzenie Własnych Klas Wyjątków Utwórz pod-klasę Exception. Pod-klasa nie musi nic deklarować, musi tylko istnieć. Exception nie deklaruje własnych metod, ale dziedziczy po Throwable.

42 Demonstracja Własnych Klas Wyjątków Własna klasa wyjątków: class MojWyjatek extends Exception { private int szczegoly; MojWyjatek(int a) { szczegoly = a; Przesłonięcie metody z klasy Throwable: public String tostring() { return "MojWyjatek[" + szczegoly + "]";

43 Demonstracja Własnych Klas Wyjątków class MojeWyjatki { Metoda deklaruje wyjątek tej klasy: static void oblicz(int a) throws MojWyjatek { System.out.println("oblicz(" + a + ")"); Wyrzucenie wyjątku: if (a > 10) throw new MojWyjatek(a); System.out.println("Normalne wyjscie");

44 Demonstracja Własnych Klas Wyjątków public static void main(string args[]) { try { oblicz(1); oblicz(20); Przechwycenie wyjątku: catch (MojWyjatek e) { System.out.println("Zlapany " + e);

Wyjątki Monika Wrzosek (IM UG) Programowanie obiektowe 180 / 196

Wyjątki Monika Wrzosek (IM UG) Programowanie obiektowe 180 / 196 Wyjątki 180 / 196 Wyjątki W Javie istnieje mechanizm tzw. wyjątków (ang. exception), który pozwala na przechwytywanie błędów pojawiających się w programie. Kompilacja tab [ 1 0 ] = 100; spowoduje powstanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java - Wyjątki, obsługa wyjątków, generowanie wyjątków

Programowanie w języku Java - Wyjątki, obsługa wyjątków, generowanie wyjątków Programowanie w języku Java - Wyjątki, obsługa wyjątków, generowanie wyjątków mgr inż. Maciej Lasota Version 1.0, 13-05-2017 Spis treści Wyjątki....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Throwable. Wyjatek_1(int x_) { x = x_; } int podaj_x()

Throwable. Wyjatek_1(int x_) { x = x_; } int podaj_x() Wykład 3. Wyjątki 1) Obsługa wyjątków system czasu przebiegu Javy przerwanie programu class Wyjatek_1 //plik Proba_1.java int x; Wyjatek_1(int x_) x = x_; int iloraz() int p = 45/x; //generowanie wyjątku

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 3 (część 1)

Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 3 (część 1) Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 3 (część 1) Autor Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Autor: Zofia Kruczkiewicz, Języki i metody programowania Java, wykład 3, część 1 1 STRUKTURA WYKŁADU 1. Wyjątki,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 9: Wyjątki 5/5/2013 S.Deniziak:Programowanie obiektowe - Java 1 Co to jest wyjątek? błąd wykonania: InputFile.java:8: Warning: Exception java.io.filenotfoundexception must

Bardziej szczegółowo

WYJĄTKI. Jest ona jednak czasochłonna i prowadzi do duŝego zapotrzebowania na zasoby systemu.

WYJĄTKI. Jest ona jednak czasochłonna i prowadzi do duŝego zapotrzebowania na zasoby systemu. WYJĄTKI Klasa Throwable Exception Error Klasy dziedziczące po klasie Exception są typami wyjątków, które automatycznie obsługuje Java lub program przy jawnym przechwytywaniu i obsłudze wyjątków w blokach

Bardziej szczegółowo

Obsługa błędów za pomocą wyjątków. Paweł Motofa (140746)

Obsługa błędów za pomocą wyjątków. Paweł Motofa (140746) Obsługa błędów za pomocą wyjątków Paweł Motofa (140746) Co zrobić, gdy wystąpi błąd Przykład Co zrobić, gdy wystąpi błąd Co zrobić, gdy wystąpi błąd Co zrobić, gdy wystąpi błąd Jak wyglądałaby funkcja

Bardziej szczegółowo

Zad.30. Czy można utworzyć klasę, która implementuje oba interfejsy?

Zad.30. Czy można utworzyć klasę, która implementuje oba interfejsy? Zad.28. Utwórz klasę, która implementuje oba interfejsy: public void pisz ( ) ; public void pisz ( ) ; Zad.29. Utwórz klasę, która implementuje oba interfejsy: public void pisz ( int l i c z b a ) ; public

Bardziej szczegółowo

Wyjątki. Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut.

Wyjątki. Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Wyjątki Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Wydaje się, że żaden użytkownik oprogramowania nie lubi, kiedy stosowany program nagle zawiesza się,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku Java

Aplikacje w środowisku Java Aplikacje w środowisku Java Materiały do zajęć laboratoryjnych Wyjątki mgr inż. Kamil Zieliński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2018/2019 Spis treści Wyjątki... 3 2 Wyjątki Podczas pracy programu

Bardziej szczegółowo

Java podstawy jęyka. Wykład 2. Klasy abstrakcyjne, Interfejsy, Klasy wewnętrzne, Anonimowe klasy wewnętrzne.

Java podstawy jęyka. Wykład 2. Klasy abstrakcyjne, Interfejsy, Klasy wewnętrzne, Anonimowe klasy wewnętrzne. Java podstawy jęyka Wykład 2 Klasy abstrakcyjne, Interfejsy, Klasy wewnętrzne, Anonimowe klasy wewnętrzne. Wyjątki: obsługa błędów Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Łódzkiego 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

Java SE Laboratorium nr 4. Temat: Obsługa wyjątków i zdarzeń

Java SE Laboratorium nr 4. Temat: Obsługa wyjątków i zdarzeń Java SE Laboratorium nr 4 Temat: Obsługa wyjątków i zdarzeń 1 1. Definicja i idea I. Obsługa wyjątków Praktycznie w każdym większym programie powstają jakieś błędy. Powodów jest bardzo wiele, może być

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe Ćwiczenie 4

Programowanie Obiektowe Ćwiczenie 4 Programowanie Obiektowe Ćwiczenie 4 1. Zakres ćwiczenia wyjątki kompozycja 2. Zagadnienia Założeniem, od którego nie należy odbiegać, jest by każdy napotkany problem (np. zatrzymanie wykonywanej metody)

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Wykład 04. Programowanie obiektowe. Maciej Wołoszyn 17 marca Spis treści

Wykład 04. Programowanie obiektowe. Maciej Wołoszyn 17 marca Spis treści Programowanie obiektowe Wykład 04 Maciej Wołoszyn mailto:woloszyn@fatcat.ftj.agh.edu.pl 17 marca 2009 Spis treści 1 Wyjatki i obsługa błędów 2 1.1 Rzucanie wyjątków............................... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie danych z klawiatury. Wyjątki związane z wprowadzaniem danych, przekroczeniem rozmiaru tablicy, dzieleniem przez zero itd.

Wprowadzanie danych z klawiatury. Wyjątki związane z wprowadzaniem danych, przekroczeniem rozmiaru tablicy, dzieleniem przez zero itd. -1-1. Wyjątki 2. Przykładowe zadania Wyjątki Wyjątek w Java jest obiektem, który opisuje sytuację błędną powstałą w kodzie. Zaistnienie sytuacji błędnej w metodzie powoduje utworzenie obiektu reprezentującego

Bardziej szczegółowo

Wyjątki (exceptions)

Wyjątki (exceptions) Instrukcja laboratoryjna nr 6 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wyjątki (exceptions) dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski mgr inż. Maciej Lasota dr inż. Tomasz Kaczmarek Wstęp Wyjątki (ang.

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 3. Wojciech Macyna. 22 marca 2019

Kurs programowania. Wykład 3. Wojciech Macyna. 22 marca 2019 Wykład 3 22 marca 2019 Klasy wewnętrzne Klasa wewnętrzna class A {... class B {... }... } Klasa B jest klasa wewnętrzna w klasie A. Klasa A jest klasa otaczajac a klasy B. Klasy wewnętrzne Właściwości

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe III. Refleksja Małgorzata Prolejko OBI JA16Z03 Plan Klasa Class. Analiza funkcjonalności klasy. Podstawy obsługi wyjątków. Zastosowanie refleksji do analizy obiektów. Wywoływanie

Bardziej szczegółowo

Java: kilka brakujących szczegółów i uniwersalna nadklasa Object

Java: kilka brakujących szczegółów i uniwersalna nadklasa Object Java: kilka brakujących szczegółów i uniwersalna nadklasa Object Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU Konstrukcja obiektów Niszczenie obiektów i zwalnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Java. Wykład. Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ

Java. Wykład. Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Procesy i wątki Proces posiada samodzielne środowisko wykonawcze. Proces posiada własny zestaw podstawowych zasobów w czasie wykonywania; W szczególności, każdy proces ma własną przestrzeń pamięci. W uproszczeniu

Bardziej szczegółowo

Dawid Gierszewski Adam Hanasko

Dawid Gierszewski Adam Hanasko Dawid Gierszewski Adam Hanasko Chcemy stworzyć klasę w której możemy przechowywać dwie zmienne dowolnych typów Tworzymy tyle różnych klas ile potrzeba: Class ParaInt{ int pierwszy; Int drugi; Class ParaButow{

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 5 Marcin Młotkowski 23 marca 2017 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 50 Historia Początkowe założenia Projekt OAK Sterowanie urządzeniami

Bardziej szczegółowo

public - może być używana w kodzie poza klasą, jedna klasa ModyfikatorKlasy może być kombinacją wyrażeń:

public - może być używana w kodzie poza klasą, jedna klasa ModyfikatorKlasy może być kombinacją wyrażeń: Klasy Metody [ModyfikatorMetody] TypZwrotny Nazwa (Typ arg1, ) { // implementacja metody ModyfikatorMetody może być kombinacją wyrażeń: modyfikator widzialności public dostępna dla metod spoza klasy protected

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Dziedziczenie

Wykład 6: Dziedziczenie Wykład 6: Dziedziczenie Dziedziczenie Jeden z filarów obiektowości. Budowa jednej klasy na bazie drugiej, przez dodawanie/przesłanianie jej składowych: nad-klasa klasa bazowa pod-klasa klasa pochodna od

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe IV. Interfejsy i klasy wewnętrzne Małgorzata Prolejko OBI JA16Z03 Plan Właściwości interfejsów. Interfejsy a klasy abstrakcyjne. Klonowanie obiektów. Klasy wewnętrzne. Dostęp do

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 8 - wprowadzenie do obsługi plików tekstowych i wyjątków mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 11 grudnia 2017 1 / 34 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Klasy cd. Struktury Interfejsy Wyjątki

Klasy cd. Struktury Interfejsy Wyjątki Klasy cd. Struktury Interfejsy Wyjątki Struktury Struktura pozwala na zdefiniowanie typu danych, który nie charakteryzuje się zbyt złożoną funkcjonalnością (np. punkt, kolor, etc). Do definiowania struktury

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

1. Co będzie wynikiem wykonania poniŝszych instrukcji? g2d.gettransform().scale(1, -1); g2d.gettransform().translate(4, -8); g2d.drawline(4, 0, 4, 4);

1. Co będzie wynikiem wykonania poniŝszych instrukcji? g2d.gettransform().scale(1, -1); g2d.gettransform().translate(4, -8); g2d.drawline(4, 0, 4, 4); 1. Co będzie wynikiem wykonania poniŝszych instrukcji? g2d.gettransform().scale(1, -1); g2d.gettransform().translate(4, -8); g2d.drawline(4, 0, 4, 4); a) b) c) d) 2. Jaki będzie wynik kompilacji i wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Plik Źródłowy w Javie Składa się z: instrukcji pakietu (pojedyncza, opcjonalna) instrukcji importujących (wielokrotne, opcjonalne) deklaracji klasy publicznej (pojedyncza,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Platformy Programistyczne Wykład z Javy dla zaawansowanych

Platformy Programistyczne Wykład z Javy dla zaawansowanych Platformy Programistyczne Wykład z Javy dla zaawansowanych Agata Migalska 20 maja 2014 Plan wykładu 1 Polimorfizm i dziedziczenie 2 Życie i śmierć obiektu 3 Poziomy oraz modyfikatory dostępu 4 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run().

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run(). Wątki Streszczenie Celem wykładu jest wprowadzenie do obsługi wątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread Nadpisanie metody run(). class Watek extends Thread public

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java Aplikacje Internetowe Podstawy języka Java Najprostsza aplikacja class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World!"); Komponenty Javy JRE Java Runtime Environment

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Wybrane konstrukcje obiektowych języków programowania (1)

Wykład 2 Wybrane konstrukcje obiektowych języków programowania (1) MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska Wykład 2 Wybrane konstrukcje obiektowych języków programowania (1) Zagadnienia o Podstawy o Kontrolowanie sterowania o Klasy o Interfejsy o Obsługa błędów o Pojemniki o System

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Wyjątki

Zaawansowane programowanie w języku C++ Wyjątki Zaawansowane programowanie w języku C++ Wyjątki Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? public interface I { void m1() {}; static public void m2() {}; void abstract m3();

1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? public interface I { void m1() {}; static public void m2() {}; void abstract m3(); 1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? public interface I { void m1() {; static public void m2() {; void abstract m3(); default static void m4() {; a) Poprawnie zadeklarowano metodę m1() b) Poprawnie

Bardziej szczegółowo

Obsługa wyjątków. Rysunek 2-4 Hierarchia dziedziczenia klas wyjątków

Obsługa wyjątków. Rysunek 2-4 Hierarchia dziedziczenia klas wyjątków Obsługa wyjątków Podczas działania programu mogą wystąpić róŝne sytuacje specjalne, do których naleŝą m.in. wystąpienia błędu polegającego na próbie otwarcia pliku, który nie istnieje. Java posiada zapoŝyczony

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusza Mikody

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusza Mikody Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusza Mikody W bloku inicjalizacji nie można wywołać konstruktora klasy nadrzędnej (poprzez super). class Klasa{

Bardziej szczegółowo

Struktura programu: package pl.mojastrona.mojpakiet; import javax.swing.*; import java.awt.container; class MojaKlasa extends Jframe {

Struktura programu: package pl.mojastrona.mojpakiet; import javax.swing.*; import java.awt.container; class MojaKlasa extends Jframe { Struktura programu: package pl.mojastrona.mojpakiet; import javax.swing.*; import java.awt.container; class MojaKlasa extends Jframe { public MojaKlasa() {... class KlasaStartowa { MojaKlasa ob1; MojaKlasa

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć III

Materiały do zajęć III Materiały do zajęć III Instrukcja wyboru if Spis treści I. Instrukcja wyboru if II. Wybór wielowariantowy III. Czy liczba podana przez użytkownika jest parzysta? IV. Wyjątki V. Instrukcje iteracji pętle

Bardziej szczegółowo

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut.

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Konstruktory Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Rozpatrzmy przykład przedstawiający klasę Prostokat: class

Bardziej szczegółowo

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1.

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Wielowątkowość Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Informacje organizacyjne Wymiar godzin: W-30, LAB-15 Zaliczenie wykonanie kilku programów i ich zaliczenie (w trakcie zajęć laboratoryjnych)

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. dr Jarosław Skaruz

Dziedziczenie. dr Jarosław Skaruz Dziedziczenie dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com Dziedziczenie specjalizacja Dziedziczenie generalizacja Generalizacja-specjalizacja jest takim związkiem pomiędzy klasami,

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania Java. Wykład 2 (część 2)

Języki i metody programowania Java. Wykład 2 (część 2) Języki i metody programowania Java INF302W Wykład 2 (część 2) Autor Dr inż. Zofia Kruczkiewicz 1 Struktura wykładu 1. Identyfikacja danych reprezentowanych przez klasy podczas opracowania koncepcji prostego

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 1/23 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 6 polimorfizm Na poprzednim wykładzie: dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyjątki. Wyjątki. Bogdan Kreczmer. Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wrocławska

Wyjątki. Wyjątki. Bogdan Kreczmer. Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.edu.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2018 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu dotyczącego programowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja do API Javy.

Dokumentacja do API Javy. Dokumentacja do API Javy http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/ Klasy i obiekty Klasa jest to struktura zawierająca dane (pola), oraz funkcje operujące na tych danych (metody). Klasa jest rodzajem szablonu

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie (zakładając, że zaimportowano wszystkie niezbędne klasy)?

1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie (zakładając, że zaimportowano wszystkie niezbędne klasy)? 1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie (zakładając, że zaimportowano wszystkie niezbędne klasy)? public static void test1() { Object[] o = new Object[] { "1", "2", "3" ; List l = new ArrayList(Arrays.asList(o));

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C++ Wykład 8. Katarzyna Grzelak. 7 maja K.Grzelak (Wykład 8) Programowanie w C++ 1 / 31

Programowanie w C++ Wykład 8. Katarzyna Grzelak. 7 maja K.Grzelak (Wykład 8) Programowanie w C++ 1 / 31 Programowanie w C++ Wykład 8 Katarzyna Grzelak 7 maja 2018 K.Grzelak (Wykład 8) Programowanie w C++ 1 / 31 STL - powtórzenie STL Standard Template Libarary standardowa biblioteka szablonów Składowe biblioteki:

Bardziej szczegółowo

Techniki zabezpieczania kodu - kontrola wyjatków. Temat VIII

Techniki zabezpieczania kodu - kontrola wyjatków. Temat VIII Techniki zabezpieczania kodu - kontrola wyjatków Temat VIII Wyjatki w Javie To nie sa wyjatki Rodzaje Throwable błędy wyjatki wyjatki zwykłe wyjatki czasu wykonania (2/39) Wyjatki na co uważać? Typowy

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki W językach niskopoziomowych błędy zgłaszane były przez zwracanie odpowiedniego statusu (liczby) W C main() zwraca int żeby można było określić

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2: Wstęp do języka Java 3/4/2013 S.Deniziak: Programowanie obiektowe - Java 1 Cechy języka Java Wszystko jest obiektem Nie ma zmiennych globalnych Nie ma funkcji globalnych

Bardziej szczegółowo

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Java RMI Mechanizm zdalnego wywołania metod Javy (RMI Remote Method Invocation) posiada kilka charakterystycznych cech,

Bardziej szczegółowo

Tablice i łańcuchy znakowe jako obiektowe typy danych. dr Jarosław Skaruz

Tablice i łańcuchy znakowe jako obiektowe typy danych. dr Jarosław Skaruz Tablice i łańcuchy znakowe jako obiektowe typy danych dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Klasy String, StringBuffer, StringBuilder Tablice jednowymiarowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/23 Podstawy programowania obiektowego wykład 8 polimorfizm, wyjątki, kolekcje generyczne Na poprzednim wykładzie: dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie klasy już istniejącej,

Bardziej szczegółowo

Konwencje obsługi błędów

Konwencje obsługi błędów Obsługa błędów Rakieta Ariane 5 spadła 40 sekund po starcie. Straty 0,5 miliarda dolarów. Przyczyna: wyjątek (exception) rzucony przez kod napisany pierwotnie dla Ariane 4. Feralna procedura była niepotrzebna

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

1. Język JAVA. 1. Pierwszy program. 2. Kalkulator. 3. Klasy. 4. Dziedziczenie

1. Język JAVA. 1. Pierwszy program. 2. Kalkulator. 3. Klasy. 4. Dziedziczenie 1. Język JAVA 1. Pierwszy program Napisać program, który: 1. wypisuje na ekran dowolny tekst. 2. Wypisuje argumenty podane w linii poleceń. 2. Kalkulator 1. Program wypisuje sumę liczb podanych jako parametr.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku Java

Aplikacje w środowisku Java Aplikacje w środowisku Java Materiały do zajęć laboratoryjnych Klasy i obiekty - wprowadzenie mgr inż. Kamil Zieliński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2018/2019 Klasa zbiór pól i metod Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przykład -

Przykład - Polimorfizm Przykład - http://rpodhajny.wordpress.com klasa bazowa A, oraz klasy pochodne B1, B2,, Bn (dziedziczące po klasie bazowej). niektóre klasy pochodne chcą mieć możliwość skorzystania z metody

Bardziej szczegółowo

Klasy. dr Anna Łazińska, WMiI UŁ Podstawy języka Java 1 / 13

Klasy. dr Anna Łazińska, WMiI UŁ Podstawy języka Java   1 / 13 Klasy Klasa to grupa obiektów, które mają wspólne właściwości, a obiekt jest instancją klasy. Klasa w języku Java może zawierać: pola - reprezentują stan obiektu (odniesienie do pola z kropką), methods

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone - Ćwiczenie 6

Systemy Rozproszone - Ćwiczenie 6 Systemy Rozproszone - Ćwiczenie 6 1 Obiekty zdalne Celem ćwiczenia jest stworzenie obiektu zdalnego świadczącego prostą usługę nazewniczą. Nazwy i odpowiadające im punkty końcowe będą przechowywane przez

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne, interfejsy i polimorfizm

Klasy abstrakcyjne, interfejsy i polimorfizm Programowanie obiektowe 12 kwietnia 2011 Organizacyjne Klasówka będzie 20 IV 2011. Sale jeszcze są pertraktowane. Materiał do wyjątków włącznie. Można mieć swoje materiały nieelektroniczne. Wywołanie z

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016 Wykład 9 28 kwiecień 2016 Java Collections Framework (w C++ Standard Template Library) Kolekcja (kontener) Obiekt grupujacy/przechowuj acy jakieś elementy (obiekty lub wartości). Przykładami kolekcji sa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ)

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) 1. Przygotowanie Przed rozpoczęciem pracy, należy uruchomić "Kreator przygotowania WebSphere MQ" oraz przejść przez wszystkie kroki kreatora, na końcu zaznaczając

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Czapiewski Tworzenie aplikacji w języku Java Laboratorium 1

dr inż. Piotr Czapiewski Tworzenie aplikacji w języku Java Laboratorium 1 Ćwiczenie 1 Uruchamianie programu w Netbeans Uruchom środowisko Netbeans. Stwórz nowy projekt typu Java Application. Nadaj projektowi nazwę HelloWorld (Project Name), zwróć uwagę na folder, w którym zostanie

Bardziej szczegółowo

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4 Spis treści 1 Wątki 1 2 Tworzenie wątków 1 3 Synchronizacja 3 4 Dodatki 3 5 Algorytmy sortowania 4 6 Klasa Runnable 4 Temat: Wątki Czym są wątki. Grafika. Proste animacje. Małe podsumowanie materiału.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Autor: Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Aplikacja wielookienkowa. Zakładanie projektu typu CLR Windows Forms 1.1. Aplikacja typu MDI 1.2. Aplikacja typu SDI 2. Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Więcej o Klasach i Metodach

Wykład 5: Więcej o Klasach i Metodach Wykład 5: Więcej o Klasach i Metodach Przeciążanie Metod Klasa posiada dwie lub więcej metod o tej samej nazwie ale różnych deklaracjach parametrów. Java używa liczby i typów argumentów by ustalić którą

Bardziej szczegółowo

Obsługa wyjątków. Język C++ WW12

Obsługa wyjątków. Język C++ WW12 Obsługa wyjątków Pozwala zarządzać błędami wykonania w uporządkowany sposób. Umożliwia automatyczne wywołanie części kodu, funkcji, metod klas, który trzeba wykonać przy powstaniu błędów. try //blok try

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz, Programowanie obiektowe - java, wykład 2 1

Zofia Kruczkiewicz, Programowanie obiektowe - java, wykład 2 1 PODSTAWOWE ELEMENTY JĘZYKA JAVA WYRAŻENIA, OPERATORY, INSTRUKCJE 1. Operatory arytmetyczne +, -, /,*, % Przykład 1 programu z interfejsem konsolowym public class Lab2_1 // Tworzy generator liczb losowych,

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki

Informatyka I. Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki Informatyka I Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2019 1 Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 07.04.2014 WYKŁAD 7 Wyjątki Częstym problemem

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Podstawy Języka

Wykład 2: Podstawy Języka Wykład 2: Podstawy Języka 1.wprowadzenie 2.podstawy języka 3.sterowanie 4.inicjacja i sprzątanie 5.kontrola dostępu 6.dziedziczenie 7.polimorfizm 8.obsługa błędów 9.kolekcje obiektów 10.wejście i wyjście

Bardziej szczegółowo

Zdalne wywołanie metod - koncepcja. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7. Rodzaje obiektów. Odniesienie do obiektu

Zdalne wywołanie metod - koncepcja. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7. Rodzaje obiektów. Odniesienie do obiektu Zdalne wywołanie metod - koncepcja Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7 RMI (Remote Method Invocation) - obiektowe RPC, dostarcza klientowi interfejs do obiektu, implementacja

Bardziej szczegółowo

Java EE produkcja oprogramowania

Java EE produkcja oprogramowania Java EE produkcja oprogramowania PPJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JAVIE PODSTAWY JĘZYKA JAVA 4 Warszawa, 2016Z 2 Pętle, typ tablicowy, usługi czasu i kalendarza 3 Pętla while 1/3 Instrukcja pętli umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie?

1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? 1. Co można powiedzieć o poniższym kodzie? void m(int a) { int m(string s){return Integer.parseInt(s); String m(int a){ return Integer.toString(a); a) Jego kompilacja powiedzie się b) Jego kompilacja nie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiektowości

Podstawy obiektowości Podstawy obiektowości Zad. Zamówienie 1. Napisać program do obsługi zamówień. Program powinien składać się z dwóch klas: Zamowienie oraz Pozycja, przy czym każde zamówienie zawierać może jedną lub więcej

Bardziej szczegółowo

Operator przypisania. Jest czym innym niż konstruktor kopiujący!

Operator przypisania. Jest czym innym niż konstruktor kopiujący! Operator przypisania Jest czym innym niż konstruktor kopiujący! Domyślnie jest zdefiniowany jako przypisanie składowa po składowej (zatem niekoniecznie bajt po bajcie). Dla klasy X definiuje się jako X&

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 8. Wojciech Macyna. 10 maj 2017

Kurs programowania. Wykład 8. Wojciech Macyna. 10 maj 2017 Wykład 8 10 maj 2017 Współbieżność Watki w JAVA-ie Współbieżność może być realizowana na poziomie systemu operacyjnego (procesy) lub na poziomie aplikacji (watki). W JAVA-ie powszechnie stosuje się watki.

Bardziej szczegółowo

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu.

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu. Zrozumienie funkcji danych statycznych jest podstawą programowania obiektowego. W niniejszym artykule opiszę zasadę tworzenia klas statycznych w C#. Oprócz tego dowiesz się czym są statyczne pola i metody

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wyjątków

Klasyfikacja wyjątków Obsługa wyjątków Klasyfikacja wyjątków Błędy w eksploatacji programów np. błędy użytkowników. Niedostępność zasobów żądanie przydziału zasobów nie może być zrealizowane np. w wyniku braku dostępnej pamięci

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wyjątki PL/SQL Mechanizmy dotyczące błędów Typy wyjątków Obsługa wyjątków PL/SQL Obsługa błędów predefiniowanych, użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki dziedziczenia klas. Czas wykładu 45 minut.

Dziedziczenie. Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki dziedziczenia klas. Czas wykładu 45 minut. Dziedziczenie Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki dziedziczenia klas. Czas wykładu 45 minut. Rozpatrzmy przykład przedstawiający klasy Student oraz Pracownik: class Student class Pracownik

Bardziej szczegółowo