Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory"

Transkrypt

1 Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory 1. Monitor to mechanizm zamykający całą pamięć wspólną i synchronizację w pojedynczym module. 2. Monitor posiada całą pamięć wspólną jako część 'prywatną': dostępu do niej nie mają taski (czyli typowo wątki) użytkownika bezpośrednio a jedynie przez procedury wejściowe (entries, entry procedures). Procedury te mogą być wywoływane przez taski użytkownika i mogą przyjmować argumenty i zwracać wartości. Jeśli w danym momencie jakiś wątek jest w trakcie wykonywania kodu którejś z procedur wejściowych, to mówimy że jest on w monitorze. 3. W monitorze (czyli w którejś z procedur wejściowych) może być tylko jeden task na raz. Jeśli monitor jest zajęty (czyli ktoś wykonuje jakąś procedurę wejściową) to zadania użytkownika są kolejkowane w kolejce wejściowej (entry queue). Po wyjściu zadania z monitora (czyli po zakończeniu wykonywania procedury wejściowej) monitor przekazywany jest następnemu zadaniu z kolejki. W ten sposób monitor zapewnia zadaniom wzajemne wykluczanie (mutual exclusion), chroniąc tym samym pamięć wspólną. Rozwiązania problemów programowania współbieżnego z wykorzystaniem monitora są z reguły prostsze i mniej 'trickowe' niż z wykorzystaniem semaforów. Niestety, z monitorami są związane pewne problemy. W Javie monitor może być realizowany poprzez klasę ReentrantLock implementującą interfejs Lock. Tworzymy obiekt: Lock monitor = new ReentrantLock(true); //true będzie kolejka Treść procedury wejściowej to dowolny kod znajdujący się wewnątrz bloku: monitor.lock(); //tu kod monitor.unlock();

2 4. Oprócz tego monitor ma tzw. mechanizm kolejek wewnętrznych zwanych też zmiennymi warunkowymi (queues, condition variables). W każdym monitorze można stworzyć dowolną ilość kolejek wewnętrznych. Kolejka taka ma trzy dostępne operacje (można je wykonywać tylko wewnątrz procedur wejściowych, bo kolejki wewnętrzne są widoczne tylko wewnątrz monitora): q.empty() - true jeśli kolejka jest pusta i false w.p.p. q.delay() - zawieś się i wpisz do kolejki q, zwalnia task czekający w kolejce wejściowej q.continue() - jeśli q jest pusta nic nie rób, w przeciwnym razie odwieś pierwsze z zadań czekających w kolejce q Czasem można się także spotkać z operacją: q.continueall() - odwieś wszystkie taski czekające w q, W Javie kolejka wewnętrzna jest reprezentowana przez interfejs Condition i tworzona przy pomocy metody: Condition q = monitor.newcondition(); Odpowiednikiem operacji delay jest metoda await(): q.await(); q.awaituninterruptibly(); Z kolei odpowiednikiem operacji continue jest metoda signal() q.signal(); Wreszcie odpowiednikiem operacji continueall jest metoda signalall() q.signalall(); Źródło rysunku:

3 Działanie operacji delay W1 W2 wchodzi do monitora chce wejść do monitora: czeka w kolejce wejściowej... delay (zawiesza sie) >.. może wejść do monitora... wychodzi z monitora (kończy procedurę wejściową). Jest kilka semantyk działania continue: W1 W2 W3 wchodzi do monitora q.delay. wchodzi do monitora.. chce wejść do monitora. q.continue. ma się odwiesić chce się wykonywać chce wejść (w monitorze) (w monitorze) (do monitora) A) Semantyka Hoare'a (oryginalnie zaproponowana w 1974 przez Hoare'a, który był twórcą idei monitora). Zadanie które wykonało q.continue zawiesza się (w dodatkowej kolejce tymczasowej). Odwieszane jest zadanie z kolejki q. Wykonuje się ono w monitorze do końca swojej procedury wejściowej. Po tym jak wyjdzie z monitora, odwieszane jest zadanie z kolejki tymczasowej. Jeśli zanim wyjdzie zrobi continue kolejka tymczasowa rośnie. B) Semantyka Mesy (od języka programowanie Mesa, w którym ją wprowadzono jest to semantyka współcześnie typowo używana, także w Javie, jest nazywana także semantyką wait - notify). Zadanie, które wykonało q.continue wykonuje się dalej do końca swojej procedury wejściowej. Pierwsze zadanie z kolejki q wznawia działanie w monitorze po wyjściu tego zadania z monitora. W przypadku continueall, zadania z kolejki wykonują się w monitorze po kolei. C) Często przyjmuje się (aby uniknąć problemu), że continue może być tylko ostatnią operacją w kodzie procedury wejściowej.

4 5. Przykłady: A) Semafor: q: queue; n: int :=x; entry P() if n = 0 q.delay(); else n--; entry V() if not q.empty() q.continue(); // może być samo q.continue() bo na kolejce pustej nic by się nie działo else n++; ; Zadanie: jaki to jest semafor? Binarny? Liczbowy? Ograniczony? Nieograniczony? B) Producent i konsument (z buforem jednoelementowym): full: boolean = false; bufor: qp: queue; //kolejka producentow qk: queue; //kolejka konsumentow entry wloz(in x) if full qp.delay(); **** bufor = x; full:= true; if not qk.empty() qk.continue(); entry wez(out x) if!full qk.delay(); **** x = bufor; full:= false; if not qp.empty() qp.continue(); Zadanie (tablicowe): zrobić producenta i konsumenta z buforem o dowolnym rozmiarze. Uwaga: Bufor, jako pamięć wspólna jest wewnątrz monitora. Zadanie: Zaimplementować to w Javie: w programie powinien być wątek producenta, watek konsumenta, klasa monitora i main. W mainie stworzyć monitor, kilku producentów, kilku konsumentów, przekazać im monitor. Producent powinien produkować Stringa będącego katenacją numeru wątku i numeru kolejnego wyprodukowania. Bufor może być listą (w konstruktorze dla monitora można podać maksymalny rozmiar).

5 Uwaga: w Javie w poniższej sytuacji W1 W2 W3 monitor.lock() q.await(). monitor.lock(). monitor.lock(). q.signal(). ma się odwiesić chce się wykonywać chce wejść (w monitorze) (w monitorze) (do monitora) nie ma gwarancji, że wątek W1 dostanie się do monitora przed wątkiem W3. Zatem, jeśli W2 to producent, który umieścił dane w buforze, nie ma gwarancji, że konsumentowi W1, który ma tą daną dostać, nie podbierze jej W3. Wówczas dojdzie do błędu polegającego na tym, że W1 i W3 pobiorą to samo (albo W1 skonsumuje daną a W3 mimo że się odwiesi, dostanie pustą listę). Rozwiązaniem jest zastąpienie w linijkach oznaczonych w powyższym kodzie gwiazdkami ifów przez while. Dodatkowo w Javie jest możliwy tzw 'spurious wakeup'. Oznacza to, że wątek, czekający na q.await() może przebudzić się bez wykonania signal. Należy więc zawsze warunek przebudzenia sprawdzać w pętli while. Pytanie: czy wobec możliwości zawłaszczenia monitora przez zadanie wchodzące do niego oraz możliwość wystąpienia 'spurious wakeup' jest możliwe rozwiązanie sprawiedliwe? Odp. Tak. Idea rozwiązania: dodać dodatkową kolejkę (nie służącą do blokowania wątków tylko zwykłą kolejkę) obiektów typu Thread. Wątek zawieszany dodaje wpis do kolejki Thread. Jeśli przy wchodzeniu do monitora ta kolejka jest niepusta i nie jest spełniony warunek możliwości wyprodukowania/skonsumowania to producent/konsument powinni się zawiesić w swoich kolejkach (i dodać swoje wątki do kolejki Thread). Po odwieszeniu wątek powinien sprawdzić, czy jego obiekt wątek jest na początku kolejki Thread i, jeśli tak jest (i warunek wejścia do monitora jest spełniony tzn nie jest to spurious wakeup) to wątek usuwa swój wpis z początku kolejki Thread i idzie dalej do monitora. Uwaga: w Javie sprawdzanie bieżącego wątka to Thread.CurrentThread();

6 C) Czytelnicy i pisarze (z preferencjami): qc, qp: queue; //kolejka czytelnikow i kolejka pisarzy r:=0, w:=0: integer; entry PC() //poczatek czytania if w = 1 or not qp.empty() qc.delay(); r++; if not qc.empty() qc.continue(); //kaskadowe odwieszanie czytelnikow entry PP()//poczatek pisania if w = 1 or r > 0 qp.delay(); w ++; entry KC()//koniec czytania r --; if r = 0 qp.continue(); entry KP() //koniec pisania w--; if not qc.empty() qc.continue(); else qp.continue(); ; Manipulując fragmentami kodu zaznaczonymi na żółto można sterować priorytetami. Uwaga: Ponieważ czytelnicy czytają współbieżnie, czytanie (i pisanie) nie może odbywać się w monitorze. Zadanie: zaimplementować to w Javie, czytanie i pisanie ma być atrapą. Zadanie na BaCy dotyczy wersji FIFO. Rozwiązanie (zabezpieczające nas przed 'spurious wakeup') i realizujące FIFO znajduje się w prezentacji slajdy 27-32

7 6. Symulacja monitora za pomocą semaforów (monitor i semafor są sobie równoważne): SemaforBinarny mutex:=otwarty; //kolejka wejściowa Dla każdej kolejki wewnętrznej q: int czekaja := 0 ; SemaforBinarny s:=zamkniety; Operacje w monitorze entry P() q.delay(); q.continue(); ; Operacje semaforowe < > mutex.p() < > mutex.v() < > czekaja++; mutex.v(); S.P(); czekają--; < > if (czekaja>0) s.v(); else mutex.v(); Po q.continue pierwszym zadaniem, które ma się wykonywać jest to, które było zawieszone, dlatego nie otwieram mutexa (żeby nie weszły zadania z kolejki wejściowej). Do monitora wejdzie zadanie, które zrobiło delay i 'przejmie' mutexa.

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Zadanie numer 3 Monitory

Programowanie współbieżne Zadanie numer 3 Monitory Programowanie współbieżne Zadanie numer 3 Monitory Cel zadania Celem zadania jest poznanie monitorowego mechanizmu synchronizacji procesów i zasad jego działania. Podstawa zaliczenia 1. Zademonstrowanie

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA plan Wątki Właściwości Tworzenie i łączenie Wzorce zastosowań biblioteka OpenMP Synchronizacja Obiekty synchronizacji Wzorzec Monitor Właściwości

Bardziej szczegółowo

Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg.

Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg. Wady mechanizmów niskopoziomowych Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg. Dekkera zależny od liczby synchronizowanych

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011)

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) POSIX Threads Wojciech Muła marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) Najbardziej aktualna wersja online jest utrzymywana w serwisie Wikibooks. Wersja PDF jest dostępna adresem

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Programowanie równoległe Parallel Extensions

Programowanie równoległe Parallel Extensions Programowanie równoległe Parallel Extensions W. Grześkowiak Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Polska w.grzeskowiak@stud.elka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po języku Python

Przewodnik po języku Python Przewodnik po języku Python Wydanie 2.3 Guido van Rossum Fred L. Drake, Jr., editor 27 października 2004 PythonLabs Email: python-docs@python.org Copyright c 2001 Python Software Foundation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) ROZDZIAŁ 6 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH jego zadaniem jest tworzenie skryptów w różnych językach np. Visual Basic Script, PerlScript, Python, Java Script, TCL(Tool Command

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo