Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oprogramowania portalu KUS na potrzeby realizacji projektu PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zapraszamy do składania ofert na zakup oprogramowania portalu KUS. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7 tel./fax: (+48) ; tel.: (+48) ; NIP: ; KRS: ; Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy

2 ZAKRES PROJEKTU 1. Szczegółowy zakres prac: a) Opracowanie oprogramowania do portalu KUS. b) Opracowanie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej oprogramowania. c) Wykonanie oprogramowania w oparciu o założenia i parametry techniczne, koncepcje, strukturę danych, określone w specyfikacji funkcjonalnej i projekcie technicznym. d) Wykonanie oprogramowania zgodnie z założeniami projektowymi zawartymi w Podręczniku i Wymaganiach portalu KUS oraz zgodne z wytycznymi POKL. e) Udostępnienie kodu źródłowego oprogramowania na środowisku dostawcy w trakcie prowadzenia prac programistycznych dla osób wskazanych przez Zamawiającego. f) Zapewnienie dostępności zespołu programistycznego w okresie 6 miesięcy od odbioru prac dla realizacji drobnych modyfikacji (rozwoju) Systemu. g) Instalacja i uruchomienie portalu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. h) Świadczenie usług wsparcia technicznego (gwarancyjnego) dla portalu. i) Zapewnienie dzierżawy serwera wirtualnego dla portalu w centrum hostingowym. j) Współpraca z koordynatorem projektu po stronie Zamawiającego. k) Zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą stanowić tajemnicę służbową i handlową. l) Umieszczenie kalkulatora kosztów ekonomicznych, kalkulatora użyteczności społecznej. Strona 2 2. Oprogramowanie portalu powinno służyć jako: a) Narzędzie wspomagające przygotowanie i komunikację po spotkaniach RADAR. b) Narzędzie wspomagające tworzenie studiów celowości. c) Narzędzie do tworzenia benchmark na podstawie kalkulatorów oraz zarządzania listą wskaźników usług społecznych. d) Narzędzia wspierających proces oceny jakości usług przez urzędników, wykonawców(matryca). e) Narzędzie do upublicznienia artykułów zawierających informację o wyborze wykonawców, uzyskanej ocenie wielowymiarowej. f) Zapewnienie repozytorium dokumentacji szkoleniowej i metodyki KUS. g) Zapewnienie platformy komunikacji pomiędzy członkami zespołów ds. kontraktowania usług społecznych. h) Zapewnienie repozytorium dla katalogu aktualnych usług oraz matrycy usług. i) Umieszczenie bazy wiki oraz linków do dokumentów strategicznych, które odnoszą się do usług i problemów społecznych. j) Baza danych Samorządowego Banku Pomysłów Społecznych.

3 3. Produkty prac: 1. Dokumentacja techniczna portalu. 2. Przekazanie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania. 4. Zakładana funkcjonalność portalu Strona 3 Celem oprogramowania portalu będzie automatyzacja procesów oraz wsparcie w komunikacji pomiędzy użytkownikami innowacyjnego narzędzia opracowanego w celu wsparcia zarządzania usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w samorządach gminnych i powiatowych Podkarpacia i Lubelszczyzny. Główną funkcją systemu informatycznego jest wspieranie uczestników procesu biznesowego. Wspieranie to odbywa się poprzez automatyzację działań, przechowywanie informacji, umożliwienie współpracy na odległość z wykorzystaniem sieci Internet. 5. Opis wymagań funkcjonalnych portalu dla każdego z kroków Poniższa tabela zawiera opis wymagań funkcjonalnych, przyporządkowanych do każdego z kroków procesu głównego, które powinny być bezwzględnie realizowane przez system informatyczny. I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 1 organizacyjna 1.1 Powołanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System informatyczny KUS powinien posiadać funkcjonalność rejestrowania użytkowników wraz z możliwością uzupełniania informacji w postaci profilu użytkownika. Opcja rejestracji służyć będzie dodawaniu nowego konta użytkownika do systemu Pola formularza rejestracyjnego powinny być jednakowe dla poszczególnych grup uczestników: urzędnik: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu użytkownik: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu odbiorca: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu Po dokonaniu obowiązkowej rejestracji każdy z użytkowników będzie mógł edytować informacje o sobie m.in. poprzez uzupełnianie dodatkowych informacji na swoim profilu, np. nazwa instytucji: typ instytucji (do wyboru: firma, urząd, inkubator przedsiębiorczości, organizacja pozarządowa), nazwa instytucji, strona WWW itd. Do każdej wypełnianej w ten sposób wizytówki będzie również możliwe dodanie pliku graficznego Rejestracja dokonywana powinna być w każdym przypadku przez osobę zainteresowaną, jednak dla celów administracyjnych należy stworzyć funkcjonalność tworzenia konta przez administratora systemu. W ramach tej funkcjonalności każdy użytkownik wybiera dla siebie identyfikator i hasło, potrzebne by zalogować się do systemu. Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego spowoduje przesłanie wiadomości do administratora, który będzie mógł zatwierdzić kandydaturę i utworzyć nowe konto. Następnie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty internetowej będzie wysyłana automatycznie wiadomość zawierająca link aktywujący konto

4 Rejestracji do systemu informatycznego KUS dokonuje się tylko za pierwszym razem jego użytkowania. Przy każdej następnej chęci skorzystania z portalu należy skorzystać z opcji logowania przez podanie identyfikatora i hasła. Jeśli weryfikacja danych przebiegnie prawidłowo użytkownik powinien uzyskać dostęp do systemu, co pozwoli mu na korzystanie z pełnej, przewidzianej dla grupy logującego się użytkownika, funkcjonalności. W przypadku błędu logowania system powróci na stronę logowania i będzie możliwe powtórzenie czynności jeszcze trzykrotnie. Dostęp do danych systemu informatycznego KUS będą mieć tylko użytkownicy zalogowani. System informatyczny powinien posiadać funkcjonalność wysyłania zaproszeń do użytkowników za pomocą wiadomości Strona 4 I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 1 organizacyjna 1.2 Przeprowadzenie szkoleń System informatyczny (portal KUS) powinien mieć możliwość generowania listy obecności na potrzebę przeprowadzenia szkoleń System informatyczny powinien mieć możliwość przechowywania materiałów szkoleniowych (doc, pdf, pliki wideo) System informatyczny powinien umożliwić użytkownikowi zalogowanemu dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość pobrania materiałów I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 2 administracyjna 2.1 Utrzymanie systemu informatycznego i dokumentacji System powinien udostępniać interfejs dostępny dla zalogowanego Administratora pozwalający na: dodawanie, usuwanie, blokowanie / odblokowywanie, zmianę uprawnień poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. System powinien udostępniać interfejs umożliwiający archiwizację historycznych wpisów, System powinien udostępniać interfejs umożliwiający tworzenie kopii zapasowej. I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 2 administracyjna 2.2 Organizacja spotkań RADAR System informatyczny powinien posiadać funkcjonalność wysyłania zaproszeń do użytkowników za pomocą wiadomości System informatyczny powinien mieć możliwość generowania oraz zarządzania listą uczestników spotkań RADAR System informatyczny powinien mieć możliwość przechowywania materiałów na spotkania RADAR (doc, pdf, pliki wideo) System informatyczny powinien umożliwić użytkownikowi zalogowanemu dostęp do materiałów oraz możliwość ich pobrania System powinien umożliwiać stworzenie wielu niezależnych notatek zarówno przez urzędnika, użytkownika. odbiorcę System informatyczny powinien mieć możliwość głosowania i wyboru najważniejszych obszarów interwencji, System informatyczny powinien mieć możliwość głosowania i priorytetyzacji zgłoszonych inicjatyw,

5 System informatyczny powinien mieć możliwość tworzenia raportów podsumowujących spotkania, II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Pierwsze spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika. Strona 5 II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza RADAR 1 z możliwością dodania załącznika. II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Drugie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika. II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Trzecie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępniać formularz pozwalający na opracowanie listy usług, które wchodzą do procesu outsourcingu; System powinien udostępniać formularz pozwalający na indywidualne opracowanie wskaźników do każdej usługi II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza RADAR II System powinien umożliwiać przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oceniającej podmioty chcące świadczyć usługi społeczne; II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza 3

6 1.6 Czwarte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika. System powinien udostępniać formularz umożliwiający opracowanie listy podmiotów zewnętrznych chcących świadczyć usługi społeczne, System powinien udostępniać formularz umożliwiający opracowanie kalkulatora kosztów ekonomicznych i kosztów użyteczności społecznej dla wybranych usług świadczonych metodą dotychczasową z użyciem wybranych wskaźników. Strona 6 II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Piąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Zwołanie rady II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Szóste spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Pierwsze spotkanie Komisji Przetargowej II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Siódme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych

7 System powinien udostępniać formularz pozwalający na opracowanie Studium Celowości, którego zadaniem jest porównanie dotychczas stosowanej metody świadczenia usługi społecznej z metodą zaproponowaną przez podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i dokonanie oceny opłacalności zmiany na metodę outsourcingową. Strona 7 II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Drugie spotkanie Komisji Przetargowej II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Ósme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępniać formularz umożliwiający przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dla każdej usługi społecznej świadczonej przez podmiot zewnętrzny w oparciu o zidentyfikowane na etapach wcześniejszych wskaźniki II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Dziewiąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Podproces III utrzymania banków inicjatyw i stworzenie benchmarkingu 6.1 Bank inicjatyw i metod świadczenia usług społecznych Moduł Bank Inicjatyw jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania wyświetlania Listy Inicjatyw za pomocą filtrów: o o o Kategoria Status Data zgłoszenia System umożliwia dodanie inicjatywy przez każdego zalogowanego użytkownika portalu. Każda inicjatywa posiada tytuł, opis oraz przypisanie do odpowiedniej kategorii.

8 System umożliwia nadania 4 fazy (status) rozwoju inicjatywy: o Zgłoszona o W fazie studium celowości o Realizowana o Zrealizowana System musi mieć możliwość komentowania oraz oceny zgłoszonych inicjatyw Podproces III utrzymania banków inicjatyw i stworzenie benchmarkingu Strona Studia Celowości Dla każdej inicjatywy (rozumianej jako sposób na realizację usługi społecznej) system musi umożliwić stworzenie studium celowości za pomocą dedykowanego przycisku w opisie inicjatywy. Portal musi umożliwić stworzenie kilku studium celowości dla jednej inicjatywy. Stworzenie studium celowości jest możliwe tylko dla zalogowanego użytkownika portalu. Wyróżnia się dwie fazy tworzenia studium: o o Faza robocza, w której Redaktor naczelny wraz z zespołem pracują nad studium. W tej fazie studium nie jest widoczne dla pozostałych użytkowników. Wszelkie opisy i komentarze są dostępne wyłącznie z poziomu zespołu roboczego. Faza publiczna, w której studium lub jego poszczególne rozdziały są widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy mogą je oceniać i dodawać komentarze zarówno do całego studium jak i do poszczególnych jego części. Formularz studium celowości zbudowany jest z dowolnej liczby rozdziałów oraz podrozdziałów. Twórca studium celowości staje się właścicielem dokumentu. System musi umożliwić właścicielowi nadanie praw edycji dla innych użytkowników portalu do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. System musi umożliwić wersjonowanie poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów dokumentu. System musi rejestrować login użytkownika dokonywującego edycję oraz datę modyfikacji. System musi umożliwić właścicielowi dokumentu podgląd wszystkich wersji rozdziałów oraz w razie potrzeby przywrócenia poprzedniej wersji. Poniższa tabela zawiera opis wymagań funkcjonalnych, przyporządkowanych do każdego z kluczowych zadań portalu KUS, które powinny być realizowane przez system informatyczny. Zapewnienie platformy komunikacji pomiędzy członkami zespołów ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępnić formularze do komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu System powinien umożliwić udostępnianie katalogów oraz plików z repozytorium innym wskazanym użytkownikom System powinien mieć możliwość rozmowy (czat) z innymi zalogowanymi użytkownikami

9 portalu Zapewnienie repozytorium dokumentacji szkoleniowej i metodyki KUS System powinien mieć możliwość zakładania drzewa katalogowego w repozytorium dokumentów System powinien umożliwić nadanie uprawnień do katalogu lub pliku w repozytorium System musi mieć możliwość dodawania wszelkiego rodzaju plików do repozytorium (pdf, xls, doc, pliki wideo) Strona 9 Zapewnienie repozytorium dla katalogu aktualnych usług oraz matryca usług i problemów społecznych System powinien mieć możliwość zakładania drzewa katalogowego w repozytorium dokumentów System powinien umożliwić nadanie uprawnień do katalogu lub pliku w repozytorium System musi mieć możliwość dodawania wszelkiego rodzaju plików do repozytorium (pdf, xls, doc, pliki wideo) Baza wiki oraz linki do dokumentów strategicznych, które odnoszą się do usług i problemów społecznych System powinien mieć możliwość zakładania wątków do określonych słów kluczowych System powinien mieć możliwość dodawania załączników do wątków wiki System powinien mieć możliwość nadania uprawnień przez Administratora do poszczególnych wątków np. edycja, publikacja, usuwanie Narzędzie wspomagające przygotowanie i komunikację po spotkaniach RADAR System powinien udostępnić formularze do komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu System powinien umożliwić udostępnianie katalogów oraz plików z repozytorium innym wskazanym użytkownikom System powinien mieć możliwość rozmowy (czat) z innymi zalogowanymi użytkownikami portalu Portal będzie zawierał kalkulator kosztowy i kalkulator efektywność społecznej usług System musi umożliwić dodawanie oraz edycję wskaźników

10 Narzędzie do tworzenia benchmark na podstawie kalkulatorów oraz zarządzania listą wskaźników usług społecznych System musi umożliwić dodawanie oraz edycję wskaźników Narzędzie wspierające proces oceny jakości usług przez urzędników, wykonawców, beneficjentów, i inne podmioty wskazane do oceny (Arkusz Oceny Wielowymiarowej; Metryka Użyteczności, Efektywności i Jakości Usług Społecznych, zwaną Metryką Skuteczności ) System musi mieć możliwość uzupełniania Arkusza Oceny Wielowymiarowej Strona 10 Upublicznianie artykułów zawierający informację o wyborze wykonawców, uzyskanej ocenie wielowymiarowej System musi mieć możliwość umieszczania artykułów System musi mieć możliwość nadawania uprawnień do umieszczania artykułów System musi mieć możliwość dodawania załączników do artykułów Baza danych Samorządowego Banku Pomysłów Społecznych Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania wyświetlania listy za pomocą filtrów: o Kategoria o Status o Data zgłoszenia System umożliwia dodanie pomysłu przez każdego zalogowanego urzędnika portalu. Każdy pomysł posiada tytuł, opis oraz przypisanie do odpowiedniej kategorii. 6. Architektura Systemu Architektura systemu powinna przedstawiać się następująco:

11 Strona 11 Architektura podzielona została na cztery podstawowe warstwy: 1. Warstwę usług sieci Internet 2. Warstwę usług infrastrukturalnych 3. Warstwę usług funkcjonalnych 4. Warstwę interfejsów 1. Warstwa usług sieci Internet obejmuje: 1.1. usługi dostępu do sieci oraz transmisji danych pomiędzy klientem (przeglądarką WWW uruchomioną na komputerze podłączonym do sieci) a serwerem (serwisem WWW uruchomionym na serwerze). 2. Warstwa usług infrastrukturalnych obejmuje: 2.1. Infrastrukturę sprzętową (bądź usługi infrastruktury sprzętowej) 2.2. System operacyjny serwera (Microsoft Windows Server), bazę danych (SQL Server), Serwer WWW Windows Serwer 2008 R2 SQL Serwer Express 2008 IIS Bazę użytkowników. Baza ta zawiera informacje o wszystkich użytkownikach korzystających z sytemu informatycznego z podziałem na cztery rodzaje kont: Administrator Urzędnik Użytkownik Odbiorca Baza zawierać powinna zarówno dane niezbędne do zalogowania użytkownika do systemu (adres oraz szyfrowane hasło), dane niezbędne do komunikacji z użytkownikiem: adres i telefon a także dane umieszczone przez użytkownika w indywidualnym profilu: nazwę instytucji którą reprezentuje, plik graficzny (zdjęcie lub logo instytucji) dodatkowe komentarze. 2.4 Bazę danych relacji i komunikacji. Baza ta zawiera zapisy dotyczące wszystkich spotkań i kontaktów mających miejsce pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu. Baza ta stanowi swoisty CRM (system zarządzania relacjami) w który odnotowywane są zarówno poszczególne kontakty jak i notatki i załączniki z nimi związane.

12 3. Warstwa usług funkcjonalnych obejmuje: 1.1 Moduł komunikacji, którego zadaniem jest obsługa wszystkich funkcjonalności związanych z realizacją komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu, w szczególności moduł ten zapewnia możliwość tworzenia indywidualnych notatek po każdym ze spotkań, możliwość załączania plików z materiałami pomocniczymi. Moduł komunikacji obsługuje także integrację systemu z usługami poczty elektronicznej oraz zewnętrznymi usługami zarządzania czasem (zewnętrznymi kalendarzami) 1.2 Moduł Bazy Inicjatyw, która służy do kompleksowego zarządzania inicjatywami, począwszy od zgłaszania inicjatyw przez użytkowników, poprzez dokonywanie ocen i ich priorytetyzację. 1.3 Moduł Studium Celowości, którego zadaniem jest udostępnienie narzędzia do tworzenia Studium Celowości dla poszczególnych inicjatyw. Za pomocą prostych narzędzi możliwe będzie opracowanie Studium Celowości, którego zadaniem jest porównanie dotychczas stosowanej metody świadczenia usługi społecznej z metodą zaproponowaną przez podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i dokonanie oceny opłacalności zmiany na metodę outsourcingową. 1.4 Moduł ankiety, która ma formę e-formularza służącego do szybkiego badania opinii. 1.5 Moduł radar, który ma pomóc w organizacji i przeprowadzaniu spotkań RADARowych oraz zbieraniu i analizowaniu ustaleń i wyników tych spotkań. Dzięki modułowi możliwe będzie przeprowadzenie kolejnych spotkań w logiczny i uporządkowany sposób krok po kroku. 1.6 Moduł kalkulator kosztów ekonomicznych, który udostępni katalog wskaźników umożliwiających pomiar wydajności usług społecznych w sensie ekonomicznym. 1.7 Moduł kalkulator kosztów użyteczności społecznej, który stanowi zestaw wskaźników ułatwiających pomiar efektywności usług (społecznych) w aspekcie ich użyteczności społecznej. 4. Warstwa interfejsów obejmuje: Interfejs dla Administratora Systemu Strona 12 Interfejs dla Gościa Interfejs dla Urzędnika Interfejs dla Użytkownika Uzupełnieniem funkcjonalnej części interfejsu jest cześć informująca o tym, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, umieszczona w dolnej części interfejsu na stronie głównej oraz zakładce pomoc. 7. Wymagania funkcjonalne System musi w pełni obsługiwać proces opisany w załączonym podręczniku KUS (Załącznik nr 4 do SIWZ).

13 8. Wymagania na interfejsy Portal powinien składać się z interfejsów WWW inspirowanych stylizacją zastosowaną w najnowszych typach interfejsów takich jak Windows 8, Android czy IOS (interfejs kafelkowy). Interfejsy powinny być ergonomiczne i proste w użyciu. Dostęp do wszystkich funkcjonalności powinien być intuicyjny i łatwy do zapamiętania. Strona 13

Wymagania na portal KUS

Wymagania na portal KUS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymagania na portal KUS www.fim.org.pl Lublin, Marzec 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 Program Aktywności Samorządowej - PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Koncepcja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania doradców zawodowych i pośredników pracy

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania doradców zawodowych i pośredników pracy Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania doradców zawodowych i pośredników pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla SAS. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Szkolny Administrator

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Katowice, października 2015

Katowice, października 2015 Katowice, 29-30 października 2015 Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl. Przed rozpoczęciem pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu FotoSender

Instrukcja obsługi programu FotoSender Instrukcja obsługi programu FotoSender 1. Logowanie Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć założone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, że osoby

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd d Geodezji i Kartografii

Główny Urząd d Geodezji i Kartografii Główny Urząd d Geodezji i Kartografii EDYTOR METADANYCH Narzędzie do przygotowania metadanych w zakresie działek ewidencyjnych Łukasz Karpów Agenda Cel projektu Założenia Użytkownicy Praca z Edytorem Metadanych

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2. Dodawanie nowego projektu... 4. Dodawanie lokalnego pliku do projektu...

SZYBKI START. Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2. Dodawanie nowego projektu... 4. Dodawanie lokalnego pliku do projektu... SZYBKI START Proces rejestracji nowego użytkownika.. 2 Dodawanie nowego projektu... 4 Dodawanie lokalnego pliku do projektu.... 5 Dodawanie metryczki do pliku.... 8 Zlecanie wysyłki do biura reklamy. 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku 1. Uzyskanie dostępu do portalu serwisowego 2. Wypełnienie formularza reklamacyjnego 3. Weryfikacja zgłoszonych towarów 4. Zgłoszenie grupy towarów specyfikowanych

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

E- Fakturomat - praktyczne narzędzie dla sieci handlowych i agencji badania rynku i opinii." Itezone.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

E- Fakturomat - praktyczne narzędzie dla sieci handlowych i agencji badania rynku i opinii. Itezone.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2014 z dnia 19.02.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. E- Fakturomat - praktyczne narzędzie dla sieci handlowych i agencji badania rynku i opinii." realizowanego przez:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet. Warto wiedzieć, że także inne usługi urzędów pracy są dostępne drogą

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Jak szybko skorzystać

Jak szybko skorzystać Jak szybko skorzystać ze szkoleniowego portalu społecznościowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury? proste instrukcje w kilku krokach Wybrane, najważniejsze instrukcje: 1. Wejście na portal 2.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE

Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Rejestracja i logowanie do systemu e-bok EWE Spis treści Wstęp 1. Kto może korzystać z e-bok EWE?... 3 2. Funkcje systemu e-bok... 3 3. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego... 4 4. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo