Instrukcja obsługi. Asmax USB 711G Wireless

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Asmax USB 711G Wireless"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Asmax USB 711G Wireless Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Copyright (c) 2009, Asmax International. All Rights Reserved.

2 Ta instrukcja jest przeznaczona dla użycia z urządzeniem Asmax USB 711G Wireless. Informacje zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone dla danego urządzenia; jednakże nie ma żadnej gwarancji na jej poprawną zawartość. Producent nie daje żadnej gwarancji i nie przyjmuje zażaleń dotyczących dokładności, kompletności tego dokumentu i nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę albo szkodę. Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiejkolwiek części lub w całości, przechowywana, zapisana w systemie wyszukiwania informacji, tłumaczona na jakikolwiek język lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, mechaniczne, magnetyczne, elektroniczne, optycznie, ksero, instrukcja obsługi lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. Są one używane do celów identyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 1

3 Zawartość Świadectwo zgodności FCC... 4 Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego:... 4 Deklaracja zgodności CE... 5 Zawartość opakowania... 6 Wprowadzenie... 6 Informacje ogólne... 6 Główne funkcje... 6 Status diody LED... 7 Instalacja urządzenia... 7 Instalacja oprogramowania i sterowników... 7 Deinstalacja oprogramowania Usuwanie programu narzędziowego Konfiguracja Zakładka Profile Sieć Zaawansowane Statystyki WPS (Wi-Fi Protected Setup) Szybka konfiguracja bezpiecznego połączenia bezprzewodowego Radio On/Off Informacje Przykładowe zastosowanie Konfiguracja funkcji Use Zero Configuration as Configuration utility Tryb punktu dostępowego Konfiguracja punktu dostępowego na bazie naszego adaptera Asmax USB 711G Lista kontroli dostępu - Access Control Tabela MAC Logowanie zdarzeń Statystyki punktu dostępowego Informacje o punkcie dostępowym Przykład zastosowania Konfiguracja gry online PSP XLink

4 Usuwanie podstawowych problemów Słowniczek podstawowych pojęć Specyfikacja Informacje kontaktowe Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

5 Świadectwo zgodności FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC klasa B, część 15). UWAGA: Wszelkie przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano wyraźnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie zgodności z normami, mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie przeszło pomyślnie testy na zgodność z normą dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić należytą ochronę przed szkodliwą interferencją z innymi urządzeniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, używa i może emitować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji interferencja nie będzie miała miejsca. Jeśli urządzenie stwarza interferencję zakłócającą pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych, co da się stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, można zastosować poniższe zabiegi, by zmniejszyć intensywność zakłóceń: Zmienić ukierunkowanie anteny odbiorczej lub przenieść ją w inne miejsce Zwiększyć dystans między odbiornikiem a miejscem eksploatacji urządzenia Podłączyć urządzenie do gniazda należącego do odrębnego obwodu niż ten, do którego przyłączony jest odbiornik Zasięgnąć porady sprzedawcy Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego: Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczącymi stopnia emisji fal radiowych w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie oraz jego antena nie powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. By spełniać wymagania FCC dotyczące emisji fal radiowych, antena używana wraz z niniejszym urządzeniem musi być zainstalowana z zachowaniem przynajmniej dwudziestocentymetrowego odstępu od ludzi oraz nie może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 20cm od pracującego urządzenia. 4

6 Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi ustalone w Dyrektywie Rady dotyczącej zgodności obowiązujących w poszczególnych stanach przepisów związanych ze Zgodnością Elektromagnetyczną (89/336/EEC), Dyrektywą Niskich Napięć (73/23/EEC) i Nowelizacją Dyrektywy (93/68/EEC), oraz procedurami zawartymi w Dyrektywie Rady Europy 99/5/EC oraz 89/3360EEC. Urządzenie zostało dopuszczone do użytku. Test został przeprowadzony zgodnie z następującymi europejskimi standardami: EN V (2003) EN V (2002) / EN V (2002) EN : 2001 Europejskie standardy określają maksymalną moc nadawczą na poziomie 100mW EIRP oraz zakres częstotliwości GHz; We Francji zakres ten wynosi GHz, w związku z czym urządzenie musi zostać dostosowane do użytku domowego. 5

7 Zawartość opakowania W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: Jeden adapter bezprzewodowy Asmax USB 711G Wireless Jeden przewód - przedłużacz USB Przewodnik do szybkiej instalacji Dysk CD zawierający instrukcję obsługi oraz oprogramowanie do zarządzania urządzeniem W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki można pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. Wprowadzenie Informacje ogólne Asmax USB 711G Wireless jest zgodny ze standardem IEEE g oraz IEEE b. Umożliwia bezprzewodowe połączenie komputera do sieci lokalnej. Wykorzystuje bezprzewodową technologię RF (Radio Frequency) do wysyłania i odbioru danych. Z tym urządzeniem możesz łatwo rozbudować swoją bezprzewodową sieć komputerową. Połącz się z punktem dostępowym i uzyskaj dostęp do szybkiego łącza w standardzie IEEE g, kiedy udostępniasz bądź pobierasz zdjęcia, pliki, muzykę, wideo, drukarki czy gdy korzystasz z dysków sieciowych i zgromadzonych na nich danych. Dzięki szybkiemu połączeniu z siecią bezprzewodową możesz cieszyć się także płynnymi rozmowami telefonicznymi, grami sieciowymi, czy transmisją wideo. Urządzenie umożliwia transmisje peer-to-peer pomiędzy kompatybilnymi użytkownikami, przy wykorzystaniu takiej metody połączenia punkt dostępowy nie będzie potrzebny. Urządzenie oferuje łatwą instalację w systemie operacyjnym poprzez prostą procedurę instalacji krok po kroku oraz dołączone oprogramowanie do zarządzania kartą bezprzewodową oraz uzyskanie wydajnego połączenia z siecią bezprzewodową w korporacji, biurze, mieszkaniu dla użytkowników. Urządzenie wspiera również dodatkowe protokoły zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych danych takie jak WEP czy WPA. Główne funkcje Pełna kompatybilność ze standardem IEEE b oraz IEEE g oraz urządzeniami pracującymi w tych standardach, maksymalny transfer danych to 54Mbps 6

8 Dynamiczna prędkość transmisji: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 i 6Mbps dla IEEE g Dynamiczna prędkość transmisji: 11, 5.5, 2 i 1Mbps dla IEEE b Wsparcie dla szyfrowanej transmisji danych w standardzie WEP Wsparcie dla szyfrowanej transmisji danych w standardzie WPA, WPA2 Wsparcie dla dwóch głównych istniejących topologii sieci bezprzewodowych: Infrastructure (Access Point) i Ad-Hoc (Peer-to-Peer) Możliwość pracy jako punkt dostępowy, funkcja dostępna w oprogramowaniu urządzenia Wspiera ochronę transmitowanych danych automatycznie zwiększając wydajność Wsparcie dla trybu oszczędzania energii Profile użytkownika oraz przegląd dostępnych sieci bezprzewodowych z poziomy aplikacji zarządzającej Wsparcie dla systemów Windows 2000, XP, Vista Interfejs USB 2.0 Prosta instalacja krok po kroku dzięki aplikacji ze sterownikami znajdującymi się na dołączonej do urządzenia płycie CD Status diody LED Dioda LED w górnej części tej karty wskazuje status urządzenia. Migające zielone światło oznacza wysyłanie i odbieranie danych z sieci bezprzewodowej. Instalacja urządzenia 1. Podłącz urządzenie Asmax USB 711G Wireless do wolnego portu USB (możesz wykorzystać dołączony do urządzenia przedłużacz USB). 2. Urządzenie nie posiada zewnętrznego zasilania. Po podłączeniu (jeśli komputer jest włączony) dioda urządzenia powinna się zapalić na zielono. Instalacja oprogramowania i sterowników Aby sterowniki i oprogramowanie do urządzenia bezprzewodowego zostało poprawnie załadowane i skonfigurowane należy uzyskać od administratora sieci bezprzewodowej, do której chcesz się podłączyć następujące dane potrzebne do uzyskania połączenia bezprzewodowego: Nazwę klienta sieci bezprzewodowej 7

9 SSID sieci bezprzewodowej Unikalną nazwę komputera klienckiego i grupy roboczej Konto sieciowe, nazwę użytkownika i hasło Adres IP, adres bramy i maski podsieci, jeśli nie używasz serwera DHCP Każdy komputer w sieci jest identyfikowany poprzez unikalny adres sieciowy. Są dwie metody przydzielania adresów sieciowych komputerom w sieciach TCP/IP: Statycznie, poprzez ręczne wpisanie każdemu komputerowi klienckiemu odpowiednich wartości Dynamicznie, poprzez automatyczne uzyskanie potrzebnych wartości z serwera DHCP W sieciach ze statycznym przyznawaniem adresu IP administrator sieci komputerowej ręcznie przydziela adres IP każdemu komputerowi. Komputer używa tego samego adresu IP podczas logowania się do sieci. Możemy ręcznie zmienić adres IP w ramce dialogowej Właściwości Sieci. Sieci używające statycznie nadawanych adresów IP nie potrzebują dodatkowego oprogramowania do zarządzania siecią. W sieci z dynamicznie przyznawanymi adresami IP, serwer DHCP umieszczony w sieci dynamicznie przydziela adresy IP wszystkim klienckim komputerom zawsze podczas logowania się do sieci. Sieci używające dynamiczne przydzielanych adresów IP wymagają skonfigurowania do współpracy z serwerem DHCP. Kreator krok po kroku poprowadzi Cię przez proces instalacji narzędzi do obsługi urządzenia i sterowników dla Windows 2000, XP i Visty. Przed zainstalowaniem oprogramowania należy podłączyć adapter do komputera. Po tym, pojawi się monit Kreator znajdowania nowego sprzętu, kliknij przycisk Anuluj i uruchom program Setup.exe zamieszczony na dołączonej do urządzenia płycie CD. Instalacja w systemach operacyjnych Windows 2000, XP i Vista są bardzo podobne, więc jako przykład instalacji podamy instalację urządzenia w systemie operacyjnym Windows XP. 8

10 Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM, kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. W oknie, które się pojawi wpisz X:\ASMAX USB 711G\Setup.exe (gdzie X to litera Twojego napędu CD-ROM; USB 711G to katalog z oprogramowaniem instalacyjnym umieszczony na płycie CD). Powinien pojawić się ekran jak na rysunku poniżej: Możesz kliknąć Cancel, by zakończyć instalację. W przeciwnym wypadku kreator instalacji po chwili wyświetli ekran, jak na rysunku poniżej. W kreatorze instalacji możesz wybrać, co dokładnie ma zostać zainstalowane (oprogramowanie narzędziowe + sterowniki lub tylko sterowniki). By kontynuować kliknij Next lub przycisk Cancel, by przerwać instalację. 9

11 W następnym ekranie można wybrać narzędzie konfiguracji urządzenia bezprzewodowego (domyślne oprogramowanie Asmax Wireless Utility lub oprogramowanie firmy Microsoft zalecamy używać oprogramowania Asmax Wireless Utility i kliknąć przycisk Next ). By zmienić lokalizację instalacji kliknij Browse i wskaż nową ścieżkę instalacji oprogramowania. Kliknij Next, by kontynuować instalację. Kliknij Back, by powrócić do poprzedniego ekranu lub Cancel, by przerwać instalację. 10

12 Kliknij przycisk Install, aby kontynuować instalację urządzenia. Następnie zostanie wyświetlony ekran jak poniżej, wyświetlający postęp instalacji. 11

13 Podczas kopiowania plików może pojawić się okno ostrzeżenia, jak na rysunku poniżej. Kliknij przycisk Mimo to kontynuuj, by kontynuować instalację. Nasze sterowniki zostały dokładnie przetestowane i będą działać z Twoim systemem operacyjnym. Gdy pliki zostaną z powodzeniem skopiowane, pojawi się ekran, jak na rysunku poniżej. Kliknij Finisz, by zakończyć pracę kreatora. 12

14 Po pomyślnym zainstalowaniu sterownika powinieneś zobaczyć w zasobniku systemowym ikonę lub. W przypadku nie wykrycia urządzenia, jeżeli podłączyłeś urządzenie do komputera, odłącz je i podłącz z powrotem. System operacyjny automatycznie wykryje adapter i automatycznie przypisze do niego sterownik. W przeciwnym wypadku postępuj według wskazówek konfiguracyjnych, by zakończyć instalację sterownika. Deinstalacja oprogramowania Odinstalowanie sterownika z systemu W pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, przesuń kursor na Ustawienia, a następnie kliknij Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę System. Następnie, w oknie System kliknij zakładkę Sprzęt. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń, dwukrotnie kliknij Karty sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na USB Wireless Adapter. 13

15 4. Kliknij Odinstaluj.... System odinstaluje sterowniki adaptera z Twojego komputera. Usuwanie programu narzędziowego 1. W pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, przesuń kursor na Ustawienia, a następnie kliknij Panel sterowania. 2. Kliknij dwukrotnie Dodaj/Usuń programy, odszukaj na liście zainstalowanych programów Wireless Utility, a następnie kliknij Usuń. 3. Postępowanie zgodnie z instrukcjami. Kreator instalacji odinstaluje program z komputera. 14

16 Konfiguracja Konfiguracja oprogramowania narzędziowego Asmax USB 711G Wireless może być skonfigurowany przez narzędzie dla systemu Windows 2000, XP i Vista. Ten rozdział omawia sposób konfiguracji urządzenia w systemie Windows XP do bezprzewodowego połączenia z siecią WLAN oraz funkcje szyfrowania danych. Czynności konfiguracyjne w Windows 2000, XP i Vista są podobne. W konfiguracji w systemie Windows XP lub Vista za pomocą wbudowanego w te systemy operacyjne oprogramowania narzędziowego, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w tych systemach operacyjnych. Po pomyślnym zainstalowaniu programu obsługowego oraz sterownika, w zasobniku systemowym pojawi się ikona, lub, Oznacza to, że urządzenie działa w systemie. Jeżeli urządzenie nie pracuje, możesz je uruchomić klikając: Start Wszystkie programy ASMAX USB 711G ASMAX USB 711G. Jeżeli ikona nadal się nie pojawia, sterownik lub program obsługowy mogą być zainstalowane niepoprawnie, bądź adapter nie jest podłączony do komputera. Spróbuj jeszcze raz. Ikona oznacza, że połączenie zostało ustanowione. Ikona oznacza brak połączenia. Kliknij dwukrotnie ikonkę Pojawi się ekran konfiguracyjny programu narzędziowego. Możesz również uruchomić program klikając: Start Wszystkie programy ASMAX USB 15

17 711G ASMAX USB 711G. Program obsługowy zawiera kompletny i łatwy w obsłudze zestaw narzędzi do: Wyświetlania informacji o aktualnym statusie Dodawania i edycji profili konfiguracyjnych Wyświetlania aktualnych informacji diagnostycznych Poniższy fragment omawia opisane powyżej funkcje. Uwaga: Jeżeli używasz systemu Windows XP lub Vista, możesz do konfiguracji sieci bezprzewodowej użyć narzędzi systemowych (by użyć tej funkcji musisz uaktualnić swój system operacyjny o dodatek najnowszy dla danego systemu operacyjnego Service Pack). Jeżeli chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą narzędzi systemowych, wyjdź z programu obsługowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie, zostaną wyświetlone opcje, z których należy wybrać Use Zero Configuration as Configuration utility. Zakładka Profile Kliknij zakładkę Profile programu obsługowego. Pojawi się ekran widoczny na rysunku poniżej. Zakładka Profile zawiera narzędzia potrzebne do: Dodawania profilu Usuwania profilu Edycji profile Aktywacji profilu 16

18 Aby dodać nowy profil kliknij przycisk Add, w zakładce Profile. Zakładka konfiguracji profili zostanie wyświetlona, jak na rysunku poniżej. Wpisz nazwę sieci WLAN, czyli SSID, a następnie kliknij przycisk OK, aby go dodać. Profile List Lista zawierająca skonfigurowane profile. W tabeli znajduje się nazwa profilu, SSID, ikony z dodatkowymi informacjami o sieci. Profile Name - identyfikacja profilu konfiguracyjnego. Należy określić jego nazwę. Nazwy profili nie rozróżniają wielkich i małych liter. Edycja istniejących profile, aby edytować wybrany profil należy zaznaczyć poprzez zaznaczenie profile do edycji i kliknięcie przycisku Edit. Widok ekranu edycji jak na rysunku poniżej. 17

19 Zakładka System Config: W tej zakładce możemy zmienić nazwę profilu i identyfikator sieci (SSID) - podstawowe parametry sieci. Profile Name Nazwa profilu, która będzie wyświetlana na liście. SSID Nazwa SSID sieci, do której chcesz się podłączyć lub wybierz ją z listy. Jeśli punkt dostępowy ma wyłączoną opcję rozgłaszania SSID nazwa musi być wpisana ręcznie. W SSID rozpoznawane są małe i wielkie litery. Network Type Wybierz typ sieci bezprzewodowej [ad hoc - połączenie punkt-punkt (peer-topeer) z drugą kartą bezprzewodową lub tryb infrastructure - połączenie z siecią bezprzewodową utworzoną przez punkt dostępowy lub router bezprzewodowy]. TxPower Siła transmisji. Obniżenie wartości TxPower może poprawić jakość połączenia z siecią bezprzewodową w niektórych przypadkach, np. gdy karta sieciowa znajduje się blisko punktu dostępowego, a w okolicy jest dużo sieci bezprzewodowych mogących wprowadzać zakłócenia. Preamble (tylko typ Ad hoc) Wybierz długość preambuły: Auto (automatycznie) lub Long (długa). Channel (tylko typ Ad hoc) Wybierz kanał, który zostanie użyty przy tworzeniu sieci Ad hoc. 18

20 PSM Wybierz tryb oszczędzania energii: CAM (Constantly Awake Mode) karta sieciowa będzie działać na pełnym zasilaniu po podłączeniu do zasilania sieciowego lub PSM (Power Saving Mode) karta sieciowa będzie przechodzić w stan oszczędzania energii. RTS Threshold - określa próg rozmiaru pakietu, przy którym przed otwarciem komunikacji przez urządzenie wysyłające do bezprzewodowego urządzenia odbiorczego musi zostać wysłany sygnał żądania wysyłania (RTS) Ustawieniem domyślnym jest wartość Fragmentation Threshold - określa, jak duży może być przesyłany fragment, aby nie trzeba go było dzielić na kilka mniejszych w celu zwiększenia przepustowości. Ustawieniem domyślnym jest wartość Zakładka Auth.\Encry.: Kliknij Auth.\Encry., zostanie wyświetlona poniższa zakładka umożliwia konfigurację parametrów uwierzytelniania i szyfrowania, wymaganych do podłączenia z zabezpieczoną siecią bezprzewodową. Informacje te należy uzyskać od administratora sieci bezprzewodowej. Wygląd tej zakładki zależy od wartości wybranej z listy. Authentication Type - rodzaj uwierzytelniania. Open Podłączenie się do otwartej sieci bezprzewodowej nie wymaga uwierzytelnienia. 19

21 Shared Uwierzytelnienie następuje po podaniu przez stację bezpiecznym kanałem (niezależnym od kanału komunikacji bezprzewodowej IEEE ) klucza WEP. LEAP Protokół LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) jest metodą uwierzytelniania EAP używaną głównie w sieciach bezprzewodowych Cisco Aironet. Protokół ten szyfruje przesyłane dane, używając dynamicznie generowanych kluczy WEP, a także wspiera dwukierunkowe uwierzytelnianie. WPA i WPA2 Uwierzytelnianie następuje za pośrednictwem protokołu 802.1x, a do szyfrowania przesyłanych danych używane są algorytmy AES i TKIP, które są bezpieczniejsze od szyfrowania WEP (Radius słowniczek). WPA PSK i WPA2 PSK Uwierzytelnianie następuje po podaniu przez stację klucza WPA Preshared Key, a do szyfrowania przesyłanych danych używane są algorytmy AES i TKIP, które są bezpieczniejsze od szyfrowania WEP. Authentication Open lub Shared 802.1x Setting uaktywnia się po wybraniu rodzaju uwierzytelniania WPA. Encryption (Szyfrowanie) Wyświetla typ szyfrowania danych, wykorzystywany przez sterownik. Po wybraniu w menu Network Authentication opcji Open System lub Shared-Key System, pojawiają się dwie kolejne opcje: WEP oraz Disabled. Po wybraniu z menu Network Authentication pozycji WPA-PSK, zamiast WEP oraz Disabled, pojawiają się opcje TKIP oraz AES. Wep Key (klucz WEP) Key #1, Key #2, Key #3, Key #4, Key groups (Klucz#1~#4, grupy kluczy). Możesz wprowadzić 10 znaków w systemie szesnastkowym (dowolna kombinacja 0-9, A-F, a-f), lub 5 znaków ASCII dla kodowania 64-bitowego (zwanego również 40-bitowym). Dla kodowania 128-bitowego (zwanego również 104-bitowym) możesz wprowadzić 26 znaków w systemie szesnastkowym (dowolna kombinacja 0-9, A-F, a-f) lub 13 znaków ASCII. 20

22 Authentication LEAP Authentication Zmiana metody uwierzytelniania. Identity Wpisz identyfikator (Identity) dla usługi uwierzytelniania LEAP. Password Wpisz hasło (Password) dla usługi uwierzytelniania LEAP. Domain Name Wpisz nazwę domeny (Domain Name) dla usługi uwierzytelniania LEAP. Show Password Zaznacz, aby znaki hasła nie były zastępowane gwiazdką. Authentication WPA/WPA2 Authentication Zmiana metody uwierzytelniania. Encryption Wybór algorytmu szyfrowania: AES (Advanced Encryption System) używa symetrycznego szyfrowania 128-bitowych bloków danych lub TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) używa silniejszych algorytmów szyfrowania i z pomocą MIC (Message Integrity Check) chroni naszą sieć bezprzewodową. Protokoły WPA i WPA2 do uwierzytelniania wykorzystują protokół 802.1x, dlatego po wybraniu algorytmu szyfrowania należy przejść na zakładkę 8021X i skonfigurować parametry protokołu 802.1x. 21

23 Authentication WPA PSK lub WPA2 PSK Authentication Zmiana metody uwierzytelniania. Encryption Wybór algorytmu szyfrowania: AES (Advanced Encryption System) używa symetrycznego szyfrowania 128-bitowych bloków danych lub TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) używa silniejszych algorytmów szyfrowania i chroni naszą sieć bezprzewodową. WPA Preshared Key Wpisz klucz WPA Preshared Key. Klucz ten powinien mieć długość od 8 do 32 znaków. Show Password Zaznacz tą opcję, aby znaki klucza nie były zastępowane gwiazdką. Konfiguracja zakładki 802.1x Kliknij na zakładkę 802.1x, aby ustawić parametry uwierzytelniania 802.1x. Informacje te należy uzyskać od administratora sieci bezprzewodowej. Wygląd tej zakładki i dostępne opcje zależą od wartości wybranych z list EAP Method i Tunnel Authentication. PEAP Protokół PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) przenosi korzystając z tunelowania dane uwierzytelniające pomiędzy klientami PEAP a serwerem uwierzytelniającym. Protokół PEAP może uwierzytelniać klientów bezprzewodowych sieci LAN używając jedynie certyfikatów po stronie serwera, co upraszcza wdrożenie i administrację bezpiecznej sieci bezprzewodowej. TLS/Smart Card Transport Layer Security korzysta z certyfikatów i dwukierunkowego uwierzytelniania klienta i sieci. TLS opiera się na uwierzytelnieniu za pomocą certyfikatów po stronie klienta jak i serwera, a także może być wykorzystany do dynamicznego generowania, opartych na użytkowniku lub sesji, kluczy WEP używanych do zabezpieczenia kolejnych komunikacji pomiędzy klientem sieci bezprzewodowej a punktem dostępowym (AP). TTLS Tunneled Transport Layer Security korzysta z certyfikatów i dwustronnego uwierzytelniania klienta i sieci, a dane wymagane do uwierzytelnienia przesyłane są 22

24 szyfrowanym kanałem. W przeciwieństwie do EAP-TLS, EAP-TTLS wymaga certyfikatów tylko po stronie serwera. EAP-FAST Protokół Flexible Authentication via Secure Tunneling został opracowany przez firmę Cisco. Zamiast korzystania z certyfikatów, wspólne uwierzytelnianie jest uzyskiwane za pomocą PAC (Protected Access Credential), który może być dynamicznie zarządzany przez serwer uwierzytelniający. PAC może zostać dostarczony (jednorazowa dystrybucja) do klienta zarówno ręcznie (dystrybucja za pomocą dysku lub zabezpieczonego połączenia sieciowego) jak i automatycznie (dystrybucja wewnątrz pasma sieci bezprzewodowej). Jedyna dostępna metoda uwierzytelnienia tunelu to Generic Token Card. MD5-Challenge Jest to metoda uwierzytelniania EAP dostarczająca podstawowe wsparcie EAP. Wspierane jest tylko jednokierunkowe uwierzytelnianie, np. niemożliwe jest dwukierunkowe uwierzytelnienie klienta i sieci. Wybranie tej metody jest możliwe tylko po wybraniu w polu Authentication na zakładce Auth. \ Encry. opcji Open lub Shared. EAP Method Zmiana metody uwierzytelniania EAP. Tunnel Authentication Zmiana uwierzytelniania tunelu. Session Resumption Włączenie / wyłączenie wznawiania sesji. Authentication ID / Password Dane do uwierzytelnienia połączenia: Identity Wpisz identyfikator (Identity) dla serwera. Password Wpisz hasło (Password) dla serwera. Domain Name Wpisz nazwę domeny (Domain Name) dla serwera. Tunnel ID / Password Dane do uwierzytelnienia tunelu: Identity Wpisz identyfikator (Identity) dla tunelu. Password Wpisz hasło (Password) dla tunelu. Show Password Zaznacz aby wpisywane znaki nie były zastępowane gwiazdką. 23

25 Password Mode Wybierz, czy używane hasło jest statyczne (Static Password), czy uzyskiwane jako token (Soft Token). Use Client certificate Zaznacz, aby użyć certyfikatu klienta, a następnie wybierz go z listy. Poniżej zostaną wyświetlone informacje o certyfikacie: Issued To Dla kogo certyfikat został wydany. Issued By Przez kogo certyfikat został wydany. Expired On Data wygaśnięcia certyfikatu. Friendly Name Przyjazna nazwa certyfikatu. Use certificate chain Zaznacz, aby włączyć funkcję certyfikacji i wybierz organizację certyfikacyjną będącą wydawcą certyfikatu. Allow intermediate certificates Zaznacz, aby zezwolić na wykorzystanie pośrednich certyfikatów. Muszą się one znajdować w łańcuchu certyfikacyjnym pomiędzy certyfikatem serwera a wybraną organizacją certyfikacyjną. Server name Wpisz nazwę serwera uwierzytelniającego. 24

26 Allow unauthenticated provision mode Zaznacz, aby zezwolić na otrzymanie nieuwierzytelnionego PAC. Use protected authentication credential Zaznacz, aby korzystać z pliku PAC, a następnie kliknij przycisk Import, aby wybrać plik z ustawieniami PAC. Kliknij Remove, aby przestać używanego pliku z ustawieniami PAC. File Path Ścieżka do wybranego pliku z ustawieniami PAC. Usuwanie profilu: Zaznacz żądaną nazwę profilu, który chcesz usunąć na liście profil, a następnie kliknij przycisk Delete. Aby przełączyć się na inny profil: Podświetl żądaną nazwę profilu na liście profil, a następnie kliknij przycisk Activate. Panel dodatkowy Panel dodatkowy, gdzie znajdują się informacje o połączeniu lub dodatkowe opcje związane z opcją wybraną w panelu głównym. Aby pokazać panel dodatkowy kliknij na przycisk strzałki, jak na rysunku poniżej. 25

27 Status Stan połączenia z siecią bezprzewodową. Extra Info Dodatkowe informacje o połączeniu. Channel Informacje o częstotliwości używanym przez sieć bezprzewodową. Authentication Metoda uwierzytelnienia używana przy podłączeniu do aktywnej sieci. Encryption Metoda szyfrowania używana przy podłączeniu do aktywnej sieci. Network Type Typ aktywnej sieci bezprzewodowej (ad hoc połączenie punkt-punkt (peer-topeer) z drugą kartą bezprzewodową lub infrastructure połączenie z siecią bezprzewodową utworzoną przez punkt dostępowy (Access Point - AP) lub router bezprzewodowy. Status Stan połączenia z siecią bezprzewodową. IP Address Ustawiony lub uzyskany z serwera DHCP adres IP karty. Sub Mask Ustawiona lub uzyskana z serwera DHCP maska podsieci. Default Gateway Ustawiony lub uzyskany z serwera DHCP adres IP bramy domyślnej. Link Quality Jakość połączenia z siecią bezprzewodową. Signal Strength Siła sygnału sieci bezprzewodowej. 26

28 Noise Strength Poziom zakłóceń przy połączeniu z siecią. Transmit / Receive parametry nadawania / odbierania aktywnego połączenia: Link Speed Szybkość połączenia. Throughput Aktualna przepustowość połączenia. Sieć Kliknij na zakładkę Network, gdzie zostanie wyświetlony ekran jak poniżej, wyświetlający dostępne sieci bezprzewodowe i po rozwinięciu okna także zaawansowane informacje o każdej z dostępnych sieci bezprzewodowych. AP List Lista sieci bezprzewodowych znajdujących się w zasięgu. Kolumny zawierają kolejno: SSID (niewidoczny jeśli nie jest rozgłaszany przez punkt dostępowy), informację o typie sieci (Infrastructure lub Ad hoc) i używany kanał, obsługiwane standardy, stan zabezpieczenia oraz siłę sygnału. Dwukrotne kliknięcie sieci na liście spowoduje wyświetlenie w panelu dodatkowym szczegółowych informacji o tej sieci. Rescan: Kliknij przycisk Rescan, aby odświeżyć listę dostępnych sieci bezprzewodowych w dowolnym momencie. Add to Profile: Zaznacz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć i kliknij przycisk Add to Profile, aby dodać wybraną sieć bezprzewodową do profilu. Connect: Zaznacz wybraną sieć bezprzewodową i kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk Connect, aby połączyć się wybraną siecią bezprzewodową, bez dodawania jej do profilu. 27

29 Informacje dodatkowe są wyświetlone w panelu dodatkowym po podwójnym kliknięciu na sieci w liście AP List, informacje podane są w trzech zakładkach (General, WPS, CCX). Zakładka General SSID SSID sieci lub jego brak, gdy SSID nie jest rozgłaszany przez punkt dostępowy. MAC Address Sprzętowy adres (MAC) punktu dostępowego. Authentication Type Uwierzytelnianie używane przez punkt dostępowy. 28

30 Encryption Type Szyfrowanie używane przez punkt dostępowy. Channel Kanał - częstotliwość używana przez tą sieć bezprzewodową. Network Type Typ sieci bezprzewodowej (Infrastructure lub Ad hoc). Beacon Interval Częstotliwość wysyłania pakietu podtrzymującego połączenie. Signal Strength Siła sygnału sieci bezprzewodowej. Supported Rates (Mbps) Prędkości połączeń wspierane przez tą sieć. Authentication Type Uwierzytelnianie używane przez punkt dostępowy. Encryption Type Szyfrowanie używane przez punkt dostępowy. Config Methods Metody wspierane przez punkt dostępowy jako rejestrującego (Enrolee) przy dodawaniu zewnętrznych rejestratorów (Registrar). Device Password ID Wskazuje metodę lub identyfikuje hasło, które rejestrator (Registrar) ma zamiar używać. Selected Registrar Wskazuje, czy użytkownik niedawno aktywował rejestrator (Registrar) w celu dodania rejestrującego (Enrolee): TRUE (tak) lub FALSE (nie). State Bieżący stan konfiguracji punktu dostępowego: Configured (skonfigurowany) lub Unconfigured (nieskonfigurowany). Version Wersja określonego WPS. AP Setup Locked Wskazuje, czy punkt dostępowy wszedł w stan blokady. UUID-E Identyfikator UUID (Universally Unique Identifier) generowany przez rejestrującego (Enrollee). Wartość 16 bitowa. RF Bands Wskazuje wszystkie pasma radiowe udostępniane przez punkt dostępowy. 29

31 Zakładka CCX Informacje o obsłudze przez punkt dostępowy rozszerzeń CCX (Cisco Compatible extensions) zapewniających kompatybilność z protokołami bezprzewodowymi, będących własnością firmy Cisco. Wartość FALSE oznacza brak kompatybilności, a TRUE kompatybilność z danym protokołem. Zaawansowane Kliknij zakładkę Advanced, gdzie możesz konfigurować zaawansowane parametry urządzenia. Poniżej rysunek przedstawiający widok zakładki Advanced. Enable TX Burst - Włączenie lub wyłączenie trybu przyśpieszenia ramek. Tryb ten może nie być kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami sieciowymi. Fast Roaming at Przełączenie między punktami dostępowymi sieci będzie następować po przekroczenie minimalnej siły sygnału aktualnego punktu dostępowego ustalonej w tym polu. 30

32 Show Authentication Status Dialog- Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie informacji dotyczących procesu uwierzytelniania podczas podłączania do punktu dostępowego przy użyciu protokołu 802.1x. Apply Kliknij, aby zastosować wprowadzone zmiany. Statystyki Kliknij na zakładkę Statistics, aby wyświetlić statystyki dotyczące wysyłania i odbierania danych przez nasze urządzenie. Zakładka ta jest podzielona na dwie części: dane wysyłane (Transmit) i odbierane (Recive). Frames Transmitted Successfully Ramki wysłane poprawnie. Frames Retransmitted Successfully Ramki wysłane poprawnie po ponowieniu próby. Frames Fail To Receive ACK After All Retries Ramki, które nie otrzymały ramki ACK (acknowledge potwierdzenie) po wszystkich próbach. RTS Frames Successfully Receive CTS Ramki RTS (Request To Send żądanie wysłania), które uzyskały odpowiedź w postaci ramki CTS (Clear To Send pozwolenie na wysłanie). RTS Frames Fail To Receive CTS Ramki RTS (Request To Send żądanie wysłania), które nie uzyskały odpowiedzi w postaci ramki CTS (Clear To Send pozwolenie na wysłanie). Reset Counter Kliknij, aby wyzerować statystyki wysyłania. 31

33 Frames Received Successfully Ramki odebrane pomyślnie. Frames Received with CRC Error Ramki odebrane z błędem CRC. Frames Dropped Due To Out-of-Resource Ramki porzucone z powodu braku zasobów. Duplication Frames Receive Ramki otrzymane podwójnie. Reset Counter Klinkij, aby wyzerować statystyki odbierania. WPS (Wi-Fi Protected Setup) Szybka konfiguracja bezpiecznego połączenia bezprzewodowego Kliknij zakładkę szybkiej konfiguracji bezpiecznego połączenia WPS, jej zadaniem jest uproszczenie konfiguracji zabezpieczeń i zarządzania siecią bezprzewodową. Urządzenie jako rejestrujące połączenie (funkcja Enrollee ) lub jako zewnętrzny rejestrator połączeń (funkcja Registrar ) obsługuje metodę konfiguracji korzystając z kodu PIN lub metodę konfiguracji przez wewnętrzny lub zewnętrzny rejestrator. 32

34 WPS AP List Lista punktów dostępowych obsługujących WPS znajdujących się w zasięgu. Tabela zawiera: SSID, BSSID, kanał transmisji, ID, stan zabezpieczeń. Rescan Ponowne wyszukiwanie punktów dostępowych z WPS. Information Wyświetla w panelu pomocniczym szczegółowe informacje o danej sieci. PIN Code 8-cyfrowy numer, wymagany przez rejestrator (Registrar) w metodzie PIN. Gdy urządzenie pełni rolę rejestrującego (Enrollee), kliknięcie przycisku Renew wygeneruje nowy kod PIN. Config Mode Wybór trybu pracy urządzenia: rejestrujący (Enrollee) lub zewnętrzny rejestrator (Registrar). WPS Profile List Wyświetla poświadczenia otrzymane z rejestratora (Registrar). Tabela zawiera: SSID, adres MAC, metodę uwierzytelniania i szyfrowania. Gdy stacja z urządzeniem pracuje w trybie rejestrującym (Enrollee), poświadczenia są tworzone po udanym podłączeniu WPS. W trybie gdzie urządzenie jest rejestratorem (Registrar), RaUI tworzy nowe poświadczenia zabezpieczone 64 bitowym kluczem szesnastkowym WPA2-PSK/AES, które nie zmieniają się aż do następnego przełączenia stacji w rolę rejestratora (Registrar). Detail Wyświetla informacje o poświadczeniu. Connect Podłączenie się do sieci w zaznaczonym poświadczeniu. Rotate Podłączenie się do następnej sieci wewnątrz poświadczeń. Disconnect Zatrzymuje akcję WPS i rozłącza aktywne połączenie. Export Profile Eksport wszystkich poświadczeń do profilu. Delete Usuwa istniejące poświadczenie i zaznacza kolejne poświadczenie jeśli takie istnieje. PIN Rozpoczęcie procesu dodawania do rejestratora (Registrar), używając metody PIN. W przypadku gdy urządzenie jest rejestratorem (Registrar), proszę pamiętać o wpisaniu kodu PIN 33

35 otrzymanego od rejestrującego (Enrollee) przed kliknięciem przycisku PIN. Po kliknięciu przycisku PIN, nie używaj przycisku Rescan przez około dwóch minut. Metoda z wykorzystaniem kodu PIN Jeśli Twój punkt dostępowy AP obsługuje Wi-Fi Protected Setup i metodę PIN, można dodać nasze urządzenie do sieci bezprzewodowej przy pomocy dwóch następujących sposobów: 1) Wprowadź PIN z punktu dostępowego AP Wybierz z Config Mode tryb Registrar" i wprowadź kod PIN z AP w pole Pin Code", jak na rysunku poniżej. Następnie kliknij na przycisk "PIN", aby uruchomić połączenie bezprzewodowe bez konieczności jakiegokolwiek konfiguracji punktu dostępowego AP. UWAGA: Domyślny kod PIN punktu dostępowego AP można znaleźć na jego etykiecie lub w podręczniku użytkownika. 2) Wprowadź PIN do punktu dostępowego AP Wybierz tryb Enrollee" z Config Mode" i kliknij przycisk "PIN", jak na rysunku poniżej. Tymczasem, wprowadź wygenerowany kod PIN naszej karty Asmax USB 711G do konfiguracji naszego punktu dostępowego AP. Szczegółowe instrukcje jak kod PIN wprowadzić do punktu dostępowego i dotyczące jego konfiguracji, proszę szukać w instrukcji obsługi punktu dostępowego AP. 34

36 Radio On/Off Przycisk Radio On/Off powoduje włączenie lub wyłączenie transmisji sygnału radiowego przez nasze urządzenie. Zielona ikona oznacza włączoną transmisję, a czerwona oznacza brak transmisji radiowej. Informacje Kliknij na zakładkę About, aby wyświetlić znajdujące się tam informacje o adapterze, sterowniku i oprogramowaniu. RaConfig Version Wersja aplikacji RaConfig (RaUI). Driver Version Wersja sterownika. 35

37 Date Data wypuszczenia aplikacji/sterownika. EEPROM Version Wersja oprogramowania EEPROM karty. Firmware Version Wersja oprogramowania Firmware karty. Phy_Address Sprzętowy adres (MAC) karty. Przykładowe zastosowanie Załóżmy, że posiadasz zainstalowany, gotowy do użytku punkt dostępowy. Nazwa SSID to ASMAX, zabezpieczony WPA2PSK/AES (klucz ASCII ). By ustanowić połączenie z tym punktem dostępowym, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Uruchom program narzędziowy ASMAX WIRELESS USB 711G. 2. Kliknij zakładkę Profile, a następnie przycisk New. 3. Pojawi się ekran konfiguracji profilu. W polu Profile Name wpisz, np. Test, w polu SSID: ASMAX, w polu Network Mode wybierz tryb Infrastructure, w polu Data Encryption wybieramy WPA2-PSK, w polu Encryption - AES oraz wpisz klucz w polu WPA Preshared Key. 4. Kliknij OK, by zapisać profil. 5. Kliknij Apply w zakładce Profile. Urządzenie nawiąże połączenie z punktem dostępowym według ustawionego profilu. Konfiguracja funkcji Use Zero Configuration as Configuration utility * Oprogramowanie narzędziowe wbudowane, np. w Windows XP. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę zostaną wyświetlone następujące opcje, jak na rysunku poniżej. Aby korzystać z oprogramowania narzędziowego wbudowanego w system operacyjny MS Windows XP/Vista należy kliknąć na funkcję Use Zero Configuration as Configuration Utility. 36

38 2. Następnie wyłączone zostaie oprogramowanie narzędziowe Asmax Wireless Utility, a włączone domyślne oprogramowanie MS Windows, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe kliknij dwa razy na ikonkę, wyświetlone zostanie okno, jak poniżej wyświetlające dostępne sieci bezprzewodowe. Wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć, zaznacz ją i kliknij przycisk Połącz. UWAGA: System operacyjny musi posiadać najnowszy dodatek Service Pack. 3. Gdy połączenie zostanie nawiązane zostanie wyświetlona ikona, jak poniżej. 37

39 Tryb punktu dostępowego Aby z naszego urządzenia Asmax USB 711G utworzyć punkt dostępowy AP kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę i wybierz opcję jak na rysunku poniżej Switch to AP Mode. W tej chwili, jeśli komputerze zainstalowano inne karty sieciowe (bezprzewodowe lub przewodowe), pojawi się monit ICS Wybierz WAN Adapter, aby wybrać jedną z nich jest WAN. Dzięki tej funkcji urządzenie Asmax USB 711G może służyć jako router bezprzewodowy. W polu WAN wybieramy drugą kartę przewodową/bezprzewodową, na której mamy łącze z Internetem, a nasz adapter Asmax USB 711G będzie nadajnikiem dla innych komputerów. Konfiguracja punktu dostępowego na bazie naszego adaptera Asmax USB 711G Poniżej przedstawimy prosty przykład konfiguracji punktu dostępowego. 38

40 SSID Wprowadź swój identyfikator/nazwę sieci bezprzewodowej lub użyj opcji Use Mac Address, aby automatycznie nadać nazwę sieci na bazie adresu MAC urządzenia. Channel Rozwiń listę i wybierz kanał transmisji Twojej sieci bezprzewodowej. Dostępne kanały od 1 do 13. Beacon (Czas pomiędzy sygnałami identyfikacji): Określa przedział czasowy pomiędzy transmisjami sygnału identyfikacji. Sygnał identyfikacji to sygnał testujący każdego klienckiego urządzenia bezprzewodowego lub punktu dostępu, wysyłany w celu poinformowania o aktywności w sieci. Zalecane ustawienie to wartość miedzy 1 i 1000 milisekund. Domyślny czas pomiędzy sygnałami identyfikacji to 100 ms. TX Power Ręczne ustawienie mocy urządzenia. Domyślnie ustawiona wartość to 100%. Idle Time - Limit czasu bezczynności, domyślnie wartość wynosi

41 Lista kontroli dostępu - Access Control Kliknij zakładkę Access Control, aby zdefiniować politykę kontroli dostępu do punktu dostępowego AP, jak na rysunku poniżej. W tej zakładce można włączyć lub wyłączyć łączenie się do naszego punktu dostępowego użytkowników tylko w wybranymi adresami MAC. Parametr Diable oznacza funkcję wyłączoną, Allow All pozwala łączyć się tylko zdefiniowanym niżej adresom MAC, Reject All zabrania dostępu dla zdefiniowanych adresów MAC. Domyślnie zaznaczona opcja to Disable. W polu Mac Address wpisujemy adres MAC i klikamy przycisk Add. Podany adres MAC zostanie dodany do listy Access List. Aby wybrany adres usunąć należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk Delete. 40

42 Tabela MAC Proszę kliknąć na zakładkę Mac Table, aby wyświetlić stronę stanu łącza bezprzewodowego. W tej zakładce wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o bieżących połączeniach. MAC Address Adres MAC urządzenia podłączonego do naszego punktu dostępowego. AID Wartość bieżącego połączenia. Power Saving Mode Wsparcie dla trybu oszczędzania energii na aktualnie podłączonej stacji. Status Status połączenia bieżącego połączenia. 41

43 Logowanie zdarzeń Kliknij na zakładkę Event Log, aby wyświetlić zapis wszystkich zdarzeń, podłączonych klientów. Widok jak na rysunku poniżej. Event Time (yy/mm/dd-hh:mm:ss) Data i dokładny czas zarejestrowanego zdarzenia. Message Opis zdarzenia Statystyki punktu dostępowego Strona statystyk wyświetla szczegółowe informacje na podstawie licznika IEEE MIB. Informacje, jakie są wyświetlone to szczegółowe informacje o pakietach wysłanych i odebranych. Aby wyświetlić statystyki naszego punktu dostępowego kliknij na zakładkę Statistics. Widok zakładki jak na rysunku poniżej. 42

44 Informacje o punkcie dostępowym Kliknij na zakładkę About, aby wyświetlić informacje o naszym punkcie dostępowym, takie jak wersja oprogramowania, wersja sterowników, adres IP, maska podsieci, adres MAC naszego punktu dostępowego. Widok zakładki jak poniżej na rysunku. 43

45 UWAGA: Aby, np. udostępnić łącze internetowe za pomocą naszego punktu dostępowego Asmax USB 711G należy na interfejsie gdzie mamy Internet na przykładzie Win XP, kliknąć prawym przyciskiem na połączeniu Właściwości Zaawansowane Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera Wybrać połączenie sieci domowej czyli interfejs naszego urządzenia Asmax USB 711G i kliknąć OK. Po tym system operacyjny wyświetli komunikat o przypisaniu adresu IP dla urządzenia Asmax USB 711G (domyślnie , maska podsieci: ). Po kliknięciu Tak. podane wartości zostaną zapisane, później możemy zmienić podsieć na inną. WAŻNE, aby nasza podsieć lokalna (AP) nie pokrywała się z podsiecią interfejsu gdzie mamy Internet! Punkt dostępowy Asmax USB 711G nie posiada serwera DHCP, klientom adresy przypisujemy statycznie. Możemy skorzystać z serwera DHCP wbudowanego w MS Windows lub innego oprogramowania zewnętrznego do tego celu. 44

46 45

47 Przykład zastosowania 2 Konfiguracja gry online PSP XLink Proszę sprawdzić, czy oprogramowanie i środowisko sprzętowe zostało poprawnie skonfigurowane. Oprogramowanie i sterownik adaptera Asmax USB 711G powinien być poprawnie zainstalowany. Postępujemy w następujący sposób: Wejdź na stronę internetową X-LINK następnie zarejestruj się i pobierz najnowsze oprogramowanie X-LINK Kai. Zainstaluj oprogramowanie X-LINK Kai, kliknij Start > Wszystkie programy > XLink Kai > Configure Kai. Wyświetlone zostanie okienko, jak poniżej. Po zakończeniu ustawień kliknij Start > Wszystkie programy > XLink Kai > Start Kai połącz się z XLink Kai. Włącz tryb bezprzewodowy urządzenia PSP, a potem zacznij internetowa grę. 46

48 Kliknij prawym przyciskiem myszy na Mój komputer Właściwości Sprzęt Menedżer urządzeń Karty sieciowe USB Wireless Adapter i na tym urządzeniu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości Zaawansowane, przejdź do wartości PSP Xlink Mode i zmień jej wartość na Enable. Kliknij Start > Panel Sterowania > Połączenia sieciowe Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę naszego interfejsu urządzenia Asmax USB 711G, wybierz Właściwości. Następnie przejdź w otwartym okienku na Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij Właściwości. 47

49 W oknie jakie zostanie wyświetlone zaznacz Użyj następującego adresu IP i kliknij OK. UWAGA: Proszę ustawić adres IP podsieci z innego segmentu niż adres IP drugiej karty sieciowej w celu uniknięcia konfliktów. 48

50 Uruchom program narzędziowy urządzenia Asmax USB, przejdź do zakładki Network i zaznacz SSID sieci zaczynającą się od PSP i kliknij przycisk Connect. Sprawdź, czy zostało wykryte urządzenie PSP w trybie Diagnostics", jak widać to na rysunku poniżej. Kliknij ikonkę, następnie kliknij folder. Kliknij ikonkę w prawy górnym rogu aby wejść do Arena Mode, zaznacz go, a następnie przyłącz się lub rozpocznij nową grę. 49

51 50

52 Usuwanie podstawowych problemów Problem: Dioda LED nie świeci. Porada: Sprawdź, czy karta bezprzewodowa jest właściwe podłączona i oprogramowanie zostało właściwe zainstalowane. Sprawdź, czy masz zainstalowane odpowiednie poprawki do systemu operacyjnego MS Windows, które pozwalają na poprawne działanie portów USB. Jeśli tak, a karta bezprzewodowa dalej nie działa skontaktuj się ze sprzedawcą. Problem: Dioda LED nie mruga Porada: Upewnij się, że poprawnie zainstalowałeś sterowniki i oprogramowanie dołączone do urządzenia na płycie CD. Jeśli tak, a karta bezprzewodowa dalej nie działa skontaktuj się ze sprzedawcą. Problem: Dioda LED mruga, ale ikonka karty bezprzewodowej nie pokazuje się w zasobniku systemowym. Porada: Upewnij się, że zainstalowałeś oprogramowanie dostarczone na płycie CD, a nie tylko same sterowniki do urządzenia. Jeśli tak, to odinstaluj oprogramowanie karty bezprzewodowej i zainstaluj go ponownie, jeśli to nie pomoże skontaktuj się ze sprzedawcą. Problem: komputer wyposażony w adapter USB nie może nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową. Porada: Sprawdź, czy adres IP, maska podsieci, brama i ustawienia DNS są odpowiednio skonfigurowane dla danej sieci. W trybie infrastruktury, sprawdź czy identyfikator sieci (SSID) jest identyczny dla klientów i punktów dostępowych. Jeśli urządzenie pracuje w trybie Ad-Hoc oba komputery muszą mieć identyczny identyfikator SSID. Gdy zajdzie konieczność ustanowienia przez jednego z klientów grupy logicznej klientów bezprzewodowych (BSS), należy poczekać na zestrojenie ustawień pomiędzy wszystkimi klientami. Pozwala nam to na unikniecie ustanawiania kilku grup BSS przez różne komputery w tym samym czasie, co może doprowadzić do powstania kilku grup BSS zamiast jednej skupiającej wielu klientów. Sprawdź, czy połączenie z siecią bezprzewodową jest skonfigurowane odpowiednio. Jeśli uruchomione jest szyfrowanie danych, sprawdź, czy zostały wpisane odpowiednie klucze zarówno w konfiguracji karty, jak i punktu dostępowego. 51

53 Problem: Karta bezprzewodowa łączy się z siecią bezprzewodową, ale nie mogę dzielić się plikami z innymi użytkownikami mojej sieci. Porada: Sprawdź, czy funkcja udostępniania plików i drukarek jest włączona. Możesz sprawdzić, czy funkcja jest włączona (Panel Sterowania -> Połączenia sieciowe -> Kreator konfiguracji sieci -> Udostępnić pliki i foldery). Dodatkowo jeśli posiadamy oprogramowanie typu firewall (zaporę), bądź używamy zapory systemu MS Windows chroniącej nasz komputer musimy stworzyć odpowiednie reguły w celu umożliwienia komunikacji z innymi użytkownikami sieci. Problem: Słaba wydajność połączenia bezprzewodowego. Porada: Spróbuj wybrać inny kanał transmisji dla sieci bezprzewodowej, bądź sprawdzić, czy odległość do punktu dostępowego (AP) nie jest za duża lub czy nie ma na drodze sygnału radiowego przeszkód mogących osłabić propagację sygnału radiowego, jak np. ściany żelbetonowe. Musisz też sprawdzić, czy problem nie występuje po stronie samego punktu dostępowego (AP), możesz też w punkcie dostępowym zastosować silniejszą antenę. 52

54 Słowniczek podstawowych pojęć IEEE b Standard IEEE b cechuje połączenie bezprzewodowe o prędkości 11 Mbps, wykorzystujące technologię bezpośredniego modulowania nośnej sekwencją kodową (DSSS) w nielicencjonowanym paśmie radiowym o częstotliwości 2.4GHz, z zabezpieczeniem w postaci szyfrowania WEP. Sieci IEEE b bywają nazywane sieciami Wi-Fi. IEEE g Standard IEEE g cechuje połączenie bezprzewodowe o prędkości 54 Mbps, wykorzystujące technologię bezpośredniego modulowania nośnej sekwencją kodową (DSSS) oraz modulację OFDM w nielicencjonowanym paśmie radiowym o częstotliwości 2.4GHz, kompatybilne wstecznie z urządzeniami IEEE b oraz z zabezpieczeniem w postaci szyfrowania WEP. Ad-hoc Network Sieć Ad-hoc jest grupą komputerów wyposażonych w adaptery bezprzewodowe, połączonych w niezależną, bezprzewodową sieć LAN IEEE Komputery bezprzewodowe w sieci Ad-hoc działają w oparciu o połączenia peer-to-peer, komunikując się bezpośrednio ze sobą, z pominięciem punktu dostępowego. Tryb Ad-hoc jest również nazywany Independent Basic Service Set (IBSS), lub trybem peer-to-peer i jest przydatny w skali poszczególnych działów w segmencie SOHO. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) to protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski sieci. W sieci opartej na protokole TCP/IP każdy komputer ma co najmniej jeden adres IP i jedną maskę podsieci; dzięki temu może się komunikować z innymi urządzeniami w sieci. DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) Bezpośrednie modulowanie nośnej sekwencją kodową. DSSS generuje niepotrzebne, niewielkie ilości bitów, dla wszystkich przesyłanych danych. Nazywane są one chip (lub chipping code ). Nawet w przypadku uszkodzenia jednego lub większej ilości bitów w chipie podczas transmisji, wbudowana w odbiornik technologia Statistics, może odtworzyć oryginalną postać danych, bez konieczności ponownej transmisji. Dla niewtajemniczonego odbiornika, DSSS jest niskiej mocy szerokopasmowym szumem i jako taki jest odrzucany (ignorowany) przez większość odbiorników pracujących w wąskich pasmach. Jednak przez odbiornik wtajemniczony (np. inną końcówkę bezprzewodowej sieci LAN), sygnał DSSS jest rozpoznawany jako jedyny prawidłowy sygnał, a wszelkie zakłócenia są w odpowiedni sposób odrzucane (ignorowane). Ethernet Technologia, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację kabli oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE. Ethernet jest najpopularniejszym standardem w sieciach lokalnych. 53

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

TL-WN821N Bezprzewodowa karta sieciowa Wireless N USB. Podręcznik użytkownika

TL-WN821N Bezprzewodowa karta sieciowa Wireless N USB. Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika TL-WN821N Bezprzewodowa karta sieciowa Wireless N USB PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM hornet Wi-Fi USB Lite (P 6122-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM hornet Wi-Fi USB Lite (P 6122-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM hornet Wi-Fi USB Lite (P 6122-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania są dostępne pod adresem www.pentagram.pl 2007-08-21 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM hornet Wi-Fi USB [P 6132-11] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. 2010-08-24 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Instrukcja obsługi

Asmax BR 704G. Instrukcja obsługi Asmax BR 704G Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G650+

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G650+ Szybka karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2,4 GHz D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G650+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Podstawy sieci bezprzewodowych... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Szybka karta PCI sieci bezprzewodowej 2,4 GHz D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Podstawy sieci bezprzewodowych... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Asmax AR 1004G/I QoS

Asmax AR 1004G/I QoS ADSL 2/2+ Router Asmax AR 1004G/I QoS Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku i bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g) serwer wydruku z kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-2150N HL-2170W Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WRT-150/WRT-150A Router Bezprzewodowy xdsl 150Mbps V1.1_20110309 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WUSB-150/WUSB-150A Karta bezprzewodowa USB Lite N / 150Mbps V1.1_20110309 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo