Instrukcja szybkiej instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja szybkiej instalacji"

Transkrypt

1 Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Do korzystania z karty DWL-122 w przypadku komputera PC z systemem Windows niezbędne są następujące elementy: wolny port USB do podłączenia karty DWL-122; procesor 300 MHz lub szybszy i co najmniej 32 MB pamięci operacyjnej; punkt dostępowy b (przy pracy w trybie Infrastructure) lub inna karta b (przy pracy w trybie Ad-Hoc, czyli z połączeniem równorzędnym); prawidłowo zainstalowany i działający kontroler USB. Do korzystania z karty DWL-122 w przypadku komputera Macintosh z systemem OS X niezbędne są następujące elementy: Power Mac G3 lub G4, imac, ibook albo PowerBook (następca PowerBook G3) i co najmniej 128 MB pamięci operacyjnej; punkt dostępowy b, np. ruter bezprzewodowy D-Link, punkt dostępowy lub stacja bazowa Airport, (przy pracy w trybie Infrastructure) lub inna karta b (przy pracy w trybie Ad-Hoc, czyli z połączeniem równorzędnym); prawidłowo zainstalowany i działający kontroler USB. Zawartość opakowania W opakowaniu zakupionej karty DWL-122 powinny znajdować się następujące pozycje: Karta USB do sieci bezprzewodowej DWL-122 Dysk CD (zawierający sterowniki, Podręcznik i Gwarancję) Przedłużacz USB Jeżeli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2 WYGLĄD KARTY Wskaźniki LED Link/Power Link (połączenie) miga podczas przesyłania danych. PWR (zasilanie) świeci przy prawidłowym zainstalowaniu karty w komputerze. Złącze USB Służy do podłączenia karty do komputera PC lub laptopa. Antena Służy do bezprzewodowego połączenia z siecią b. Instalacja w systemie operacyjnym Windows Włóż dysk CD do napędu CD-ROM komputera. Włącz komputer i włóż do napędu CD-ROM dysk CD ze sterownikami karty D-Link Air DWL-122. Podane dalej instrukcje instalacji dotyczą systemu operacyjnego Windows XP. W innych wersjach systemu Windows wygląd ekranu jest podobny. Nie należy podłączać karty DWL- 122 do komputera przed zainstalowaniem sterowników z dysku D- Link! Informacje na temat instalacji w systemie Macintosh OS X można znaleźć w punkcie 1 części dotyczącej komputerów Macintosh. Wyświetli się ekran instalacyjny pokazany obok. Kliknij opcję programu narzędziowego Install Drivers.

3 Jeżeli funkcja automatycznego uruchamiania dysku CD nie działa, naciśnij Start > Uruchom i wpisz w wierszu poleceń D:\ Driver\Setup.exe. Jeśli dysk uruchamia się automatycznie, przejdź do następnego ekranu. Wpisz D:\Driver\Setup.exe. Kliknij OK. Litera D oznacza napęd CD-ROM. Może on być oznaczony inną literą. Kliknij Dalej. Kliknij Dalej.

4 Kliknij Nie, zrestartuję komputer później. Kliknij Zakończ. Zamknij system. Podłączanie karty DWL-122 do komputera Zdejmij nasadkę ochronną karty. Najpierw naciśnij nasadkę kciukiem. Następnie zsuń ją z karty DWL-122. Podłącz kartę DWL-122 do jednego końca dostarczonego z nią kabla USB, a drugi koniec kabla podłącz do portu USB komputera.

5 Uruchamianie komputera Po uruchomieniu komputera z systemem Windows XP wyświetli się pokazany obok ekran Kreatora instalacji nowego sprzętu. Zaznacz opcję Zainstaluj sterownik automatycznie (zalecane). Kliknij Dalej. Windows XP automatycznie załaduje pliki sterownika. Kliknij Zakończ.

6 W trakcie instalacji w systemie Windows XP/2000 może wyświetlić się pokazany obok ekran Nie znaleziono podpisu cyfrowego lub podobny. Kliknij Kontynuuj mimo to, aby kontynuować instalację. W systemie Windows Me i 98SE może wyświetlić się ekran pokazany obok. Kliknij Tak, aby zakończyć instalację. Instalacja została zakończona! Po poleceniu kontynuacji (w systemie Windows XP) lub ponownym uruchomieniu komputera (w innych wersjach systemu Windows) automatycznie uruchomi się program konfiguracyjny karty D-Link Air DWL-122, a w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli się jego ikona. Jeżeli ikona jest ZIELONA, instalacja karty DWL-122 została pomyślnie zakończona, zostało ustanowione połączenie z siecią bezprzewodową, z którą komputer może się już komunikować. W przypadku systemu Windows XP, aby uruchomić program konfiguracyjny Air USB, należy dwukrotnie kliknąć jego ikonę w zasobniku systemowym. Aby uruchomić program konfiguracyjny, dwukrotnie kliknij jego ikonę w zasobniku systemowym.

7 Instalacja została zakończona! (kontynuacja) Kliknij Zaawansowane. Usuń zaznaczenie przy opcji Użyj Windows do skonfigurowania ustawień sieci. Kliknij OK.

8 Ustanawianie połączenia z siecią bezprzewodową W tym oknie są wyświetlane dostępne sieci bezprzewodowe. Zaznacz sieć, z którą chcesz się połączyć, i kliknij Configure (Konfiguruj). Szyfrowanie WEP fabrycznie jest wyłączone. Jeżeli punkt dostępowy lub ruter bezprzewodowy jest skonfigurowany z szyfrowaniem WEP, wpisz właściwy klucz szyfrowania. Kliknij OK.

9 Ustanawianie połączenia z siecią bezprzewodową (kontynuacja) Kliknij Connect (Połącz). Gotowe! Połączenie z siecią bezprzewodową zostało ustanowione! Można już korzystać z nowego środowiska bezprzewodowego! W dolnym oknie jest widoczny skonfigurowany punkt dostępowy lub ruter bezprzewodowy. Jeżeli masz więcej niż jeden profil, wybierz ten, z którym chcesz się połączyć.

10 Instalacja sterownika w systemie Macintosh OS X Włącz komputer i włóż do napędu CD-ROM dysk ze sterownikami karty D-Link Air DWL-122. Opisane dalej instrukcje instalacji odnoszą się do systemu Macintosh OS X (wersja 10.2.x). Na pulpicie komputera powinna wyświetlić się ikona pokazana poniżej lub podobna. Kliknij dwukrotnie. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie folder MAC, następnie ikonę DLinkUsbDriver.dmg. Spowoduje to rozpakowanie pakietu instalacyjnego DLinkUsbDriver.pkg. Kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć. Kliknij dwukrotnie. Przed rozpoczęciem instalacji system może wymagać wpisania nazwy użytkownika i hasła. Wyświetli się pierwszy ekran instalacji. Aby rozpocząć proces instalacji musisz kliknąć Continue (Kontynuuj). Kliknij Continue (Kontynuuj).

11 Instalacja sterownika w systemie Macintosh OS X (kontynuacja) Wyświetli się zapytanie o miejsce zapisu plików instalacyjnych. Wybierz lokalizację, klikając dwukrotnie właściwy dysk twardy. Kliknij Continue (Kontynuuj). Kliknij Continue Installation (Kontynuuj instalację). Kliknij Restart. Sposób podłączenia karty do komputera jest opisany w punkcie 2 instalacji w systemie Windows. Gotowe! Nastąpi teraz ponowne uruchomienie komputera.

12 DODATEK A Korzystanie z programu konfiguracyjnego w systemie operacyjnym Macintosh OS X (10.2.x) Po załadowaniu preferencji systemowych w dolnej części ekranu wyświetli się ikona o nazwie Wireless Adaptor (Karta sieci bezprzewodowej). Kliknij. Network Name (Nazwa sieci). Identyfikator zestawu usług (Service Set Identifier) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Fabrycznie jest on ustawiony jako default (domyślny). Signal Strenght (Moc sygnału). W tym polu jest wyświetlana moc sygnału pomiędzy punktem dostępowym a kartą DWL Network Type (Typ sieci). W tym polu jest wyświetlany typ sieci, z którą komputer jest połączony. Ustawienie fabryczne to Access Point (punkt dostępowy). W przypadku połączenia równorzędnego jest używany tryb Ad-Hoc. Available Wireless Networks (Dostępne sieci bezprzewodowe). W tym polu są wyświetlane sieci w zasięgu karty DWL-122 a także informacje o typie sieci, mocy sygnału, kanale oraz włączeniu lub wyłączeniu szyfrowania. Channel (Kanał). W tym polu są wyświetlane informacje dotyczące kanału. Domyślnie jest ustawiony kanał 6. Karta DWL-122 automatycznie dostosowuje kanał w zależności od punktu dostępowego. My Networks (Moje sieci). To pole umożliwia skonfigurowanie wielu profili sieci. Funkcja wygodna dla użytkowników przemieszczających się pomiędzy obszarami, w których działają różne sieci.

13 DODATEK A (kontynuacja) Po kliknięciu przycisków Properties (Właściwości) i Create (Utwórz) wyświetli się ekran pokazany obok. Umożliwia on modyfikowanie ustawień szyfrowania (WEP Settings) i ustawienie wskaźnika klucza (Key Index) oraz konfigurowanie nowych profili. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zakończyć konfigurację.

14 DODATEK B Korzystanie z programu konfiguracyjnego w systemach operacyjnych Windows W polu Status jest wyświetlany adres MAC punktu dostępowego sprzężonego z kartą DWL-122. SSID. Identyfikator zestawu usług (Service Set Identifier) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Fabrycznie jest on ustawiony jako default (domyślny). Frequency (Częstotliwość). W tym polu jest wyświetlana częstotliwość używana aktualnie przez kartę. Wireless mode (Tryb pracy w sieci bezprzewodowej). Fabrycznie jest ustawiony tryb Infrastructure. W przypadku połączeń równorzędnych jest używany tryb AD-Hoc. Encryption (Szyfrowanie). W tym polu jest wyświetlany aktualny status szyfrowania połączenia bezprzewodowego. TxRate (Szybkość transmisji). Ustawieniem domyślnym jest Auto. Oznacza to, że parametr ten jest określany automatycznie przez kartę DWL-122 zależnie od odległości do punktu dostępowego. Packet Count (Liczba pakietów). W tym polu są wyświetlane graficznie informacje statystyczne o ilości danych wysłanych i odebranych. Channel (Kanał). W tym polu są wyświetlane informacje dotyczące kanału. Domyślnie jest ustawiony kanał 6. Karta DWL-122 automatycznie dostosowuje kanał w zależności od punktu dostępowego. Signal Strength (Moc Sygnału). W tym polu jest wyświetlana moc sygnału bezprzewodowego połączenia karty DWL-122 z punktem dostępowym (w procentach).

15 DODATEK B (kontynuacja) SSID. Identyfikator zestawu usług (Service Set Identifier) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Fabrycznie jest on ustawiony jako default (domyślny). Należy wprowadzić identyfikator identyczny z tym, jaki ma działający w sieci ruter bezprzewodowy lub punkt dostępowy. Wireless mode (Tryb pracy w sieci bezprzewodowej). Fabrycznie jest ustawiony tryb Infrastructure. W przypadku połączeń równorzędnych jest używany tryb AD-Hoc. Data Encryption (Szyfrowanie danych). Ustawienie domyślne to Disabled (Wyłączone). Gdy szyfrowanie jest włączone, karta obsługuje szyfrowanie WEP. Authentication (Uwierzytelnianie). W polu tym jest można określić metodę uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej. Ustawienie domyślne to Open Authentication (Uwierzytelnianie otwarte). Key Length (Długość klucza). Jeżeli szyfrowanie jest włączone, można określić jego poziom i format używanego klucza. Należy wybrać odpowiedni wskaźnik klucza (Key Index) 1 4 oraz wpisać w odpowiednie pole ciąg znaków ASCII lub cyfr w kodzie szesnastkowym.

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Wonderful Communication, Mobile Life.

Wonderful Communication, Mobile Life. Wonderful Communication, Mobile Life. Adapter HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN HUAWEI D05 Wi-Fi/LAN Adapter Instrukcja obsługi Strona pusta przeznaczona na notatki! Zawiadomienie Prawa autorskie Huawei Technologies

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo