Podstawy programowania w języku C++

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowania w języku C++"

Transkrypt

1 Podstawy programowania w języku C++ Część piąta Funkcje i struktura programu Wersja skrócona, tylko C++ Autor Roman Simiński Kontakt Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi uważnego w nim uczestnictwa. Opracowanie to jest chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie jakiegokolwiek fragmentu w celach innych niż nauka własna jest nielegalne. Dystrybuowanie tego opracowania lub jakiejkolwiek jego części oraz wykorzystywanie zarobkowe bez zgody autora jest zabronione.

2 Pierwsza własna funkcja #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; int main() double dlugosc_boku, pole; cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; cin >> dlugosc_boku; pole = oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); cout << "Pole: " << pole; return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 2

3 Pierwsza własna funkcja jak to działa? #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; int main() double dlugosc_boku, pole; cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: ";» cin >> dlugosc_boku; pole = oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); cout << "Pole: " << pole; dlugosc_boku pole?? return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 3

4 Pierwsza własna funkcja przed wywołaniem #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; int main() double dlugosc_boku, pole; cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; cin >> dlugosc_boku;» pole = oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); cout << "Pole: " << pole; dlugosc_boku pole 25? return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 4

5 Pierwsza własna funkcja wywołanie funkcji, przekazanie parametrów #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double» double oblicz_pole_kwadratu( double double bok bok ) ) return bok * bok; int main() double dlugosc_boku, pole; 25 bok 25 cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; dlugosc_boku pole 25? cin >> dlugosc_boku; pole = oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); cout << "Pole: " << pole; return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 5

6 Pierwsza własna funkcja wykonanie funkcji #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double oblicz_pole_kwadratu( double bok )» return bok * bok; ; int main() double dlugosc_boku, pole; 625 bok dlugosc_boku cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; pole? cin >> dlugosc_boku; pole = oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); cout << "Pole: " << pole; return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 6

7 Pierwsza własna funkcja po powrocie funkcji #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; int main() double dlugosc_boku, pole; cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; cin >> dlugosc_boku; pole = oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku );» cout << "Pole: " << pole; dlugosc_boku pole return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 7

8 Pierwsza własna funkcja drobna optymalizacja #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; Zmienna pole jest niepotrzebna, rezultat funkcji może być int main() double dlugosc_boku; cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; cin >> dlugosc_boku; przekazany do strumienia wyjściowego bezpośrednio. cout << "Pole: " << oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 8

9 Ogólna postać definicji funkcji typ_rezultatu nazwa_funkcji( lista_parametrów_formalnych ) ciało_funkcji Przykłady prostych funkcji o charakterze obliczeniowym: double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; double oblicz_obwod_kwadratu( double bok ) return 4 * bok; double oblicz_delte( double a, double b, double c ) return b * b 4 * a * c; Copyright Roman Simiński Strona : 9

10 A co z procedurami? W języku C/C++ nie występuje podział podprogramów na procedury i funkcje. Wszystkie podprogramy są funkcjami. Istnieje jednak możliwość wykorzystywania funkcji jak procedur, bądź deklarowania funkcji tak, by przypominały procedury. Słowo kluczowe void, będące nazwą typu, oznacza brak, nieobecność jakiejkolwiek wartości. Jeżeli typem rezultatu będzie typ określany słowem kluczowym void, to oznacza, iż funkcja nie udostępnia rezultatu staje się wtedy czymś podobnym do procedury z języka Pascal. Copyright Roman Simiński Strona : 10

11 Jeżeli rezultat funkcji nie jest ważny? Procedura... void wyswietl_info( void ) cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; int main() double dlugosc_boku; wyswietl_info(); cin >> dlugosc_boku; Zadaniem funkcji jest wyprowadzenie tekstu komunikatów. Nie potrzebuje parametrów, nie oddaje rezultatu. cout << "Pole: " << oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 11

12 Kilka słów na temat definiowania funkcji Jeżeli w miejscu listy parametrów formalnych występuje słowo kluczowe void, to oznacza, że funkcja nie posiada parametrów. Jeżeli funkcja posiada rezultat, w ciele funkcji powinna wystąpić instrukcja return, a po niej, wyrażenie o typie zgodnym z typem rezultatu funkcji. Na liście parametrów formalnych, dla każdego parametru określamy jego typ. Nawiasy po nazwie funkcji są konieczne, nawet gdy funkcja nie ma parametrów. Nawiasy występują zarówno przy definicji, deklaracji jak i przy wywołaniu funkcji. Copyright Roman Simiński Strona : 12

13 Kilka słów na temat definiowania funkcji Wersja naiwna funkcji obliczania średniego spalania: float oblicz_spalanie( float paliwo, float dystans ) return ( paliwo * 100 ) / dystans; Próba ratowania się przed dzieleniem przez zero: float oblicz_spalanie( float paliwo, float dystans ) if( dystans!= 0 ) return ( paliwo * 100 ) / dystans; A jaki będzie rezultat funkcji, gdy dystans będzie równy zero? Copyright Roman Simiński Strona : 13

14 Kilka słów na temat definiowania funkcji Specyfikacja funkcji: oblicz średnie spalanie, ignoruj ujemne wartości parametrów, gdy dystans jest zerowy, niech rezultat będzie równy -1, co jest sygnałem błędu. float oblicz_spalanie( float paliwo, float dystans ) if( dystans == 0 ) return 1; else return fabs( ( paliwo * 100 ) / dystans ); spalanie = oblicz_spalanie( 40.5, 0 ); if( spalanie == -1 ) cout << "Nie dokonam oblicze ń dla błędnych danych"; else cout << "Spalanie wynosi " << spalanie << " l na 100 km"; Copyright Roman Simiński Strona : 14

15 Definiowanie funkcji pułapka pierwsza, rezultat typu int W języku C/C++ wolno czasem opuścić słowo kluczowe int, wtedy zostanie ono przyjęte domyślnie. To, że tak robić można nie oznacza, że tak robić trzeba. Zapisy równoważne: int fun( void ) fun( void ) Copyright Roman Simiński Strona : 15

16 Definiowanie funkcji pułapka druga, puste nawiasy parametrów W języku C++ puste nawiasy oznaczają brak parametrów: Zapisy równoważne w C++: int fun( void ) ciało funkcji int fun() ciało funkcji Copyright Roman Simiński Strona : 16

17 Przekazywanie parametrów przez wartość void inc( int i ) ++i; Co wyprowadzi program? int a = 5; inc( a ); cout << a; Copyright Roman Simiński Strona : 17

18 Przekazywanie parametrów przez wartość void inc( int i ) ++i; Jaki jest stan pamięci przed wywołaniem? int a = 5; inc( a ); cout << a; Przed wywołaniem inc( a ) a 5 Copyright Roman Simiński Strona : 18

19 Przekazywanie parametrów przez wartość void inc( int i ) ++i; Co się dzieje w trakcie wywołania? int a = 5; inc( a ); cout << a; Przed wywołaniem inc( a ) Wywołanie inc( a ) a 5 a 5 i 5 Copyright Roman Simiński Strona : 19

20 Przekazywanie parametrów przez wartość void inc( int i ) ++i; Co się dzieje w trakcie wykonania? int a = 5; inc( a ); cout << a; Przed wywołaniem inc( a ) Wywołanie inc( a ) Wykonanie inc( a ) a 5 a 5 a 5 i 5 i 6 5X ++i Copyright Roman Simiński Strona : 20

21 Przekazywanie parametrów przez wartość void inc( int i ) ++i; Jaki jest stan pamięci po wywołaniu? int a = 5; inc( a ); cout << a; Przed wywołaniem inc( a ) Wywołanie inc( a ) Wykonanie inc( a ) Po wykonaniu inc( a ) a 5 a 5 a 5 a 5 i 5 i 6 5X ++i Copyright Roman Simiński Strona : 21

22 Przekazywanie parametrów przez wartość Przy przekazywaniu parametrów przez wartość, wartość parametru aktualnego wywołania funkcji kopiowana jest do parametru formalnego funkcji. Od tego momentu parametr aktualny i formalny są od siebie niezależne. Żadna modyfikacja parametru formalnego funkcji nie przenosi się na parametr aktualny wywołania. Wnętrze funkcji nie jest w stanie zmodyfikować parametru formalnego funkcji. Copyright Roman Simiński Strona : 22

23 Przekazywanie parametrów przez referencję void inc( int & i ) ++i; Co wyprowadzi program? int a = 5; inc( a ); cout << a; Parametr formalny i jest referencją do parametru aktualnego wywołania funkcji Copyright Roman Simiński Strona : 23

24 Przekazywanie parametrów przez referencję void inc( int & i ) ++i; Jaki jest stan pamięci przed wywołaniem? int a = 5; inc( a ); cout << a; Parametr formalny i jest referencją do parametru aktualnego wywołania funkcji Przed wywołaniem inc( a ) a 5 Copyright Roman Simiński Strona : 24

25 Przekazywanie parametrów przez referencję void inc( int & i ) ++i; Co się dzieje w trakcie wywołania? int a = 5; inc( a ); cout << a; Parametr formalny i jest referencją do parametru aktualnego wywołania funkcji Przed wywołaniem inc( a ) Wywołanie inc( a ) a 5 a 5 i Copyright Roman Simiński Strona : 25

26 Przekazywanie parametrów przez referencję void inc( int & i ) ++i; Co się dzieje w trakcie wykonania? int a = 5; inc( a ); cout << a; Parametr formalny i jest referencją do parametru aktualnego wywołania funkcji Przed wywołaniem inc( a ) Wywołanie inc( a ) Wykonanie inc( a ) a 5 a 5 i a 6 5X i ++i Copyright Roman Simiński Strona : 26

27 Przekazywanie parametrów przez referencję void inc( int & i ) ++i; Jaki jest stan pamięci po wywołaniu? int a = 5; inc( a ); cout << a; Parametr formalny i jest referencją do parametru aktualnego wywołania funkcji Przed wywołaniem inc( a ) Wywołanie inc( a ) Wykonanie inc( a ) Po wykonaniu inc( a ) a 5 a 5 i a 6 5X i a 56 ++i Copyright Roman Simiński Strona : 27

28 Wykorzystanie parametrów referencyjnych Przy przekazywaniu parametrów przez referencję, parametr aktualny wywołania funkcji nakłada się na parametr formalny funkcji. Od tego momentu parametr aktualny i formalny odnoszą się do tej samej lokalizacji (adresu) w pamięci operacyjnej. Każda modyfikacja parametru formalnego funkcji przenosi się na parametr aktualny wywołania. Wnętrze funkcji może zmodyfikować parametr formalny funkcji. Copyright Roman Simiński Strona : 28

29 Funkcja a przekazywanie parametrów przez referencję Wczytywanie liczby wykorzystanie funkcji double czytajdystans() double liczba; do cout << endl << "Podaj dystans: "; cin >> liczba; if( liczba <= 0 ) cout << "Dystans musi byc liczba dodatnia"; while( liczba <= 0 ); return liczba; double dystans; dystans = czytajdystans(); Copyright Roman Simiński Strona : 29

30 Funkcja a przekazywanie parametrów przez referencję Wczytywanie liczby wykorzystanie parametru referencyjnego double czytajdystans( double & liczba ) do cout << endl << "Podaj dystans: "; cin >> liczba; if( liczba <= 0 ) cout << "Dystans musi byc liczba dodatnia"; while( liczba <= 0 ); double dystans; czytajdystans( dystans ); Copyright Roman Simiński Strona : 30

31 Definicja funkcji po jej wywołaniu int main() double dlugosc_boku, pole; pole = oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); Wywołanie funkcji double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; Czy kompilatorowi się to spodoba? Definicja funkcji Copyright Roman Simiński Strona : 31

32 Czy kompilatorowi się to spodoba? int main() double dlugosc_boku, pole; pole = oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); Wywołanie funkcji double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; Definicja funkcji W kompilatorach C++ zgłoszony zostanie błąd! Copyright Roman Simiński Strona : 32

33 Skąd te rozbieżności? Definicja funkcji występuje po jej wywołaniu. Kompilator na etapie wywołania jej jeszcze nie zna. Czyni w stosunku do niej założenia że to funkcja, której rezultatem jest wartość int. To założenie może być słusznie albo nie. Aby kompilator mógł kontrolować poprawność wywołania funkcji, należy to wywołanie poprzedzić definicją lub deklaracją wywoływanej funkcji. Aby uniknąć niejednoznaczności, wprowadza się prototypy funkcji. Deklaracja przyjmuje postać prototypu funkcji. Copyright Roman Simiński Strona : 33

34 Prototypy funkcji Definicja funkcji: double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; Deklaracja prototyp funkcji: double oblicz_pole_kwadratu( double bok ); Ogólna postać definicji funkcji: typ_rezultatu nazwa_funkcji( lista_parametrów_formalnych ) ciało_funkcji Ogólna postać prototypu funkcji: typ_rezultatu nazwa_funkcji( lista_parametrów_formalnych ); Copyright Roman Simiński Strona : 34

35 Wykorzystanie prototypów funkcji zadeklaruj funkcję potem wołaj #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ); int main() double dlugosc_boku; cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; cin >> dlugosc_boku; cout << "Pole: " << oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); return EXIT_SUCCESS; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; Copyright Roman Simiński Strona : 35

36 Można jednak po paskalowemu zdefiniuj funkcje potem wołaj #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; double oblicz_pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; int main() double dlugosc_boku; cout << endl << "Obliczam pole kwadratu"; cout << endl << "Podaj dlugosc boku: "; cin >> dlugosc_boku; cout << "Pole: " << oblicz_pole_kwadratu( dlugosc_boku ); return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 36

37 Podsumowanie informacji o prototypach Starsze implementacje C dopuszczały wywoływanie funkcji wcześniej kompilatorowi nieznanych. W trakcie kompilowania wywołania nieznanej funkcji przez domniemanie przyjmowano, że jej rezultatem jest wartość int i nic nie wiadomo na temat jej parametrów. Nie pozwalało to kompilatorowi kontrolować poprawności wywołania funkcji. Aby kompilator mógł kontrolować poprawność wywołania funkcji, należy to wywołanie poprzedzić definicją lub deklaracją wywoływanej funkcji. Deklaracja przyjmuje postać prototypu funkcji. Deklaracja i definicja funkcji powinna być zgodna. Jeżeli w obrębie jednego pliku wystąpi niezgodność, kompilator zgłosi błąd kompilacji. Copyright Roman Simiński Strona : 37

38 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci auto void fun( float a ) int i = 0; char c = 'A'; float f; if( i == 0 ) float i = 100.0; int k; Przesłanianie identyfikatorów w obrębie tego bloku instrukcji if nazwa i oznacza, lokalną w tym bloki, zmienną typu float. Zmienne klasy auto mogą być definiowane na początku każdego bloku w C89, w standardzie C99 i w języku C++ każdym miejscu dozwolonym syntaktyką języka. Zmienne klasy auto pojawiają się wraz z wejściem sterowania do bloku w którym są zadeklarowane i znikają wraz z wyjściem sterowania z tego bloku. Zmienne deklarowane wewnątrz bloku są automatycznymi, jeżeli nie podano klasy pamięci albo jawnie użyto specyfikatora auto. Copyright Roman Simiński Strona : 38

39 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci auto void fun( float a ) int i = 0; int j; cout << "a = " << a << " i = " << i << " j = " << j << endl; int main() fun( 1.0 ); fun( 2.0 ); fun( 3.0 ); return EXIT_SUCCESS; Zmienne klasy auto: Nie zachowują swoich wartości pomiędzy swoimi kolejnymi kreacjami. O ile nie zostaną zainicjalizowane, maja wartości przypadkowe. Parametry formalne funkcji też są klasy auto. Copyright Roman Simiński Strona : 39

40 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci auto Zmienna klasy auto tworzone są automatycznie i lokowane są na stosie. Stos to element procesu, służący do przechowywania danych chwilowych. Na stosie lokowane są zmienne auto, w tym argumenty funkcji, oraz adresy powrotu dla wywoływanych podprogramów. Stos ma ustalony i ograniczony rozmiar należy sprawdzić ustalenia rozmiaru stosu w opcjach kompilatora (lub konsolidatora). Może się zdarzyć, że stos ma rozmiar rzędu kilku kilobajtów. Wobec powyższego, niebezpieczna może być poniższa definicja dużej tablicy: void fun( void ) float tab[ ]; Copyright Roman Simiński Strona : 40

41 Deklaracje zmiennych automatycznych w obrębie instrukcji W C++ można definiować zmienne w obrębie ograniczonym zasięgiem instrukcji: for( int i = 10; i > 0; i--) cout << endl << i << "..."; i = 0; // Błędna odwołanie poza zasięgiem switch( char c = getchar() ) case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u': case 'y': cout << "Samogloska " << c; break; c = getchar(); // Błędna odwołanie poza zasięgiem Copyright Roman Simiński Strona : 41

42 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci static void fun_auto() int i = 1; cout << endl << "Auto " << i++; void fun_static() static int i = 1; cout << endl << "Static " << i++; int main() fun_auto(); fun_static(); fun_auto(); fun_static(); fun_auto(); fun_static(); Copyright Roman Simiński Strona : 42

43 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci static Zmienne statyczne mogą być lokalne w bloku lub zewnętrzne dla wszystkich bloków. Jeżeli zmienna wewnątrz bloku zostanie zadeklarowana ze specyfikatorem static, to: jest raz inicjowana wartością inicjalizatora lub nadawana jest jej wartość zerowa odpowiednio do typu. przechowuje wartość po opuszczeniu i ponownym wejściu do bloku. Statyczne zmienne lokalne stanowią prywatną, nieulotną pamięć danej funkcji czy bloku. Copyright Roman Simiński Strona : 43

44 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci static Przykład wykorzystania zmiennej statycznej funkcja z limitem wywołań w obrębie pojedynczego wykonania programu: void funkcja_z_limitem_wywolan( void ) static int licznik_wywolan = 0; if( licznik_wywolan < 10 ) licznik_wywolan++; // Tutaj odpowiednie instrukcje else cout << "Wersja demo -- limit wywolan wyczerpany"; Copyright Roman Simiński Strona : 44

45 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci register Deklaracja zmiennej jako register jest równoważna z deklaracją auto, ale wskazuje że deklarowany obiekt będzie intensywnie wykorzystywany, i w miarę możliwości będzie umieszczony w rejestrze procesora. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie zmiennej w rejestrze, pozostaje ona w pamięci. Zmienne rejestrowe pozwalają zredukować zajętość pamięci i poprawić szybkość wykonania operacji takie zmienne wykorzystujących. Jednak większość współczesnych kompilatorów wykorzystuje optymalizację rejestrową, zatem wiele zmiennych i tak przechowywanych jest w rejestrach, mimo braku jawnej specyfikacji jako register. register int i; for( i = 0; i < 10; i++ ) int very_time_critical_fun( register int i ) Copyright Roman Simiński Strona : 45

46 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci extern double dystans, paliwo; void czytaj_dane() cin >> dystans; cin >> paliwo; void pisz_wyniki() if( dystans == 0 ) cout << "Nie policze spalania dla zerowego dystansu" ); else cout << "Spalanie " << ( paliwo * 100 ) / dystans << "l na 100 km" ; int main() czytaj_dane(); pisz_wyniki(); return EXIT_SUCCESS; Copyright Roman Simiński Strona : 46

47 Deklaracje zmiennych a struktura programu klasa pamięci extern Zmienne zewnętrzne deklarowane są na zewnątrz wszystkich funkcji. Zasięg zmiennej zewnętrznej rozciąga się od miejsca deklaracji do końca pliku. Zmienne zewnętrzne istnieją stale, nie pojawiają się i nie znikają, zachowują swoje wartości i są dostępne dla wszystkich funkcji programy występujących w zakresie danej zmiennej. Zmienna zewnętrzna jest raz inicjowana wartością inicjalizatora lub nadawana jest jej wartość zerowa odpowiednio do typu. Jeżeli dla zmiennej zewnętrznej użyjemy specyfikacji static, to oznacza to uprywatnienie (ograniczenie dostępu) w obrębie danego pliku źródłowego. Zmienne zewnętrzne oraz ich właściwe definiowanie i deklarowanie mają istotne znaczenie przy organizacji programów wielomodułowych. Copyright Roman Simiński Strona : 47

48 Definicje zmiennych o ustalonej wartości Słowo kluczowe const oznacza modyfikator często używany w C++, dostępny jest również choć rzadziej używany w języku C. Modyfikator const użyty w definicji zmiennej lub parametru oznacza, że wartość takiego elementu nie może być zmieniana po zainicjowaniu. const int i = 1;... i = 5; // Niedozwolone Aby wnętrze funkcji nie mogło zmodyfikować parametru aktualnego: void print_int( const int & i ) cout << i; void inc( const int & i ) ++i; // Nie wolno! Copyright Roman Simiński Strona : 48

49 Definicje zmiennych o nieprzewidywalnie zmiennej wartości Słowo kluczowe volatile to modyfikator oznaczający obiekt o wartościach zmieniających się w nieprzewidywalny sposób, inaczej obiekty ulotne. Obiektami takimi mogą być zmienne odnoszące się do obiektów zewnętrznych w stosunku do programu zmiennych nałożonych na porty We/Wy, odnoszących się do obszarów BIOS'a, systemu operacyjnego. Takie zmienne nie powinny być poddawane optymalizacjom szczególnie optymalizacji rejestrowej. Specyfikacja volatile zapobiega wszystkim potencjalnym optymalizacjom. volatile unsigned char kbdstate =... ; // Zmienna nałożona na dane BIOS while( kbdstate & LR_SHIFT ) if( kbdstate & L_SHIFT ) // co ś tam if( kbdstate & R_SHIFT ) // co ś tam Ponieważ zmienna kbdstate jest z iteracji while często wykorzystywana, kompilator może przenieść ją do rejestru procesora. Sprawi to, że ten fragment programu nie będzie działał poprawnie. Copyright Roman Simiński Strona : 49

50 Funkcje w osobnym module Funkcje o podobnym przeznaczeniu mogą być grupowane w moduły. Języki C i C++ nie oferują zdefiniowanej syntaktycznie modularyzacji. Jednak program może się składać z kompilowanych oddzielnie części zwanych właśnie modułami łączonych potem przez konsolidator (wraz z bibliotekami) w plik wykonywalny. Przyjęta konwencja budowania modułów zakłada oddzielenie części publicznej (nagłówkowej) modułu od części implementacyjnej (realizacyjnej). Moduł Część nagłówkowa modułu Tutaj deklaracje elementów eksportowanych przez moduł to moduł udostępnia. Część implementacyjna modułu Tutaj kod oraz deklaracje składowych modułu, również prywatnych (wewnętrznych) Plik nagłówkowy, rozszerzenia:.h,.hpp,.hxx Plik realizacyjny, rozszerzenia:.c,.cpp,.cxx Copyright Roman Simiński Strona : 50

51 Część publiczna a cześć implementacyjna Część publiczna modułu zawiera opis elementów dostępnych do użytku w innych modułach programu. W językach C i C++ część publiczna modułu to osobny plik plik nagłówkowy (rozszerzenie h, hpp, hxx). Plik nagłówkowy jest plikiem tekstowym, udostępniany jest i dystrybuowany w wersji tekstu jawnego. Część implementacyjna modułu zawiera wszystko to, co potrzebne jest dla działania elementów udostępnianych przez moduł. W językach C i C++ część implementacyjna modułu to osobny plik zwykły plik programu (rozszerzenie c, cpp, cxx). Część implementacyjna może być udostępniana i dystrybuowana w postaci źródłowej lub skompilowanej (pliki o, obj, lib). Copyright Roman Simiński Strona : 51

52 Funkcje w osobnym module przykład Załóżmy, że chcemy stworzyć moduł o nawie fun, w którym będą zdefiniowane funkcje obliczające pola i obwody figur płaskich. Zaczniemy od modułu udostępniającego następujące funkcje: double pole_kwadratu( double bok ); double obwod_kwadratu( double bok ); double pole_kola( double promien ); double obwod_kola( double promien ); Inne moduły programu będą mogły wykorzystywać funkcje zdefiniowane w module fun. Copyright Roman Simiński Strona : 52

53 Funkcje w osobnym module koncepcja Program główny: main.cpp int main() cout << pole_kwadratu( 10 ) << endl; cout << obwod_kwadratu( 10 ) << endl; cout << pole_kola( 10 ) << endl; cout << obwod_kola( 10 ) << endl; return EXIT_SUCCESS; Moduł z funkcjami: fun double pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; double obwod_kwadratu( double bok ) return 4 * bok; double pole_kola( double promien ) return 3.14 * promien * promien; double obwod_kola( double promien ) return 2 * 3.14 * promien; Wywołania funkcji udostępnianych przez moduł fun Definicje funkcji udostępnianych przez moduł fun Copyright Roman Simiński Strona : 53

54 Funkcje w osobnym module podział modułu na części Moduł z funkcjami: fun double pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; double obwod_kwadratu( double bok ) return 4 * bok; double pole_kola( double promien ) return M_PI * promien * promien; double obwod_kola( double promien ) return 2 * M_PI * promien; Definicje funkcji udostępnianych przez moduł fun Część publiczna modułu: fun.hpp double pole_kwadratu( double bok ); double obwod_kwadratu( double bok ); double pole_kola( double promien ); double obwod_kola( double promien ); Część implementacyjna : fun.cpp double pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; double obwod_kwadratu( double bok ) return 4 * bok; double pole_kola( double promien ) return 3.14 * promien * promien; double obwod_kola( double promien ) return 2 * 3.14 * promien; Copyright Roman Simiński Strona : 54

55 Funkcje w osobnym module włączanie własnego pliku nagłówkowego Część implementacyjna : fun.cpp #include "fun.hpp" Moduły zwykle włączają własny plik nagłówkowy. W tym akurat przypadku nie jest to konieczne. Część publiczna modułu: fun.hpp double pole_kwadratu( double bok ); double obwod_kwadratu( double bok ); double pole_kola( double promien ); double obwod_kola( double promien ); double pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; double obwod_kwadratu( double bok ) return 4 * bok; double pole_kola( double promien ) return 3.14 * promien * promien; double obwod_kola( double promien ) return 2 * 3.14 * promien; Copyright Roman Simiński Strona : 55

56 Funkcje w osobnym module włączanie innych plików nagłówkowych Część implementacyjna : fun.cpp #include "fun.hpp" #include <cmath> Włączenie pliku nagłówkowego zawierającego definicję stałej π : M_PI Część publiczna modułu: fun.hpp double pole_kwadratu( double bok ); double obwod_kwadratu( double bok ); double pole_kola( double promien ); double obwod_kola( double promien ); double pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; double obwod_kwadratu( double bok ) return 4 * bok; double pole_kola( double promien ) return M_PI * promien * promien; double obwod_kola( double promien ) return 2 * M_PI * promien; Copyright Roman Simiński Strona : 56

57 Funkcje w osobnym module włączanie innych plików nagłówkowych Część publiczna modułu: fun.hpp #ifndef _fun_hpp_ #define _fun_hpp_ double pole_kwadratu( double bok ); double obwod_kwadratu( double bok ); double pole_kola( double promien ); double obwod_kola( double promien ); #endif Próba włączenia pliku wiele razy: #include <iostream> #include <cstdlib> #include "fun.hpp"... #include "fun.hpp"... #include "fun.hpp" Dyrektywa umożliwiająca kompilację warunkową Prototypy funkcji zostaną włączone jeden raz Copyright Roman Simiński Strona : 57

58 Funkcje w osobnym module wykorzystanie pliku nagłówkowego Program główny: main.cpp #include <iostream> #include <cstdlib> int main() cout << pole_kwadratu( 10 ) << endl; cout << obwod_kwadratu( 10 ) << endl; cout << pole_kola( 10 ) << endl; cout << obwod_kola( 10 ) << endl; return EXIT_SUCCESS; Program główny: main.cpp #include <iostream> #include <cstdlib> #include "fun.hpp" int main() cout << pole_kwadratu( 10 ) << endl; cout << obwod_kwadratu( 10 ) << endl; cout << pole_kola( 10 ) << endl; cout << obwod_kola( 10 ) << endl; return EXIT_SUCCESS; Ostrzeżenie lub błąd kompilacji definicje (prototypy) tych funkcji nie są znane! Po włączeniu pliku nagłówkowego fun.hpp deklaracje tych funkcji są znane kompilatorowi Program w włączonym plikiem nagłówkowym skompiluje się poprawnie, ale nie powstanie wersja wykonywalna, ponieważ program jest jeszcze niekompletny.... Copyright Roman Simiński Strona : 58

59 Kompilator, konsolidator... przypomnienie Edytor Środowisko do tworzenia programu źródłowego Program źródłowy Plik (pliki) tekstowe, np.: - Pascal :.pas - C :.c - C++ :.cpp, cxx Błędy syntaktyczne (składniowe) Analizator s yntaktyczny Generator kodu mas zynowego Kod maszynowy przed konsolidacją Plik (pliki)object.: - Dos, Windows :.obj,.tpu - Unix :.o Błędy konsolidacji programu K o m p i l a t o r Kons olidator (ang. linker) Biblioteki standardowe, systemowe, specjalizowane Kod wykonywalny Plik wykonywalny : - Dos, Windows :.com,.exe - Unix :.out Błędy wykonania programu Środowisko uruchomieniowe (ang. debuger, profiler) Testowanie i uruchamianie Poprawki Modyfikacje Rozwój Wdrożenie programu Copyright Roman Simiński Strona : 59

60 Kompilacja + konsolidacja dla pojedynczego modułu main.cpp Wersja źródłowa iostream cstdlib fun.hpp Preprocesor main.cpp po preprocesingu Realizacja dyrektyw, w tym #include Plik tekstowy po rozwinięciu dyrektyw preprocesora Kompilator Kompilacja, generacja kodu maszynowego main.o Kod maszynowy, jeszcze nie gotowy do uruchomienia Pliki bibliotek Konsolidator Dołączenie kodu z bibliotek standardowych i innych zewnętrznych main.exe Program wykonywalny Copyright Roman Simiński Strona : 60

61 Kompilacja + konsolidacja dla programu wielomodułowego problem main.cpp Wersja źródłowa iostream cstdlib fun.hpp Preprocesor main.cpp po preprocesingu Realizacja dyrektyw, w tym #include Plik tekstowy po rozwinięciu dyrektyw preprocesora Kompilator Kompilacja, generacja kodu maszynowego Te etapy przebiegają podobnie do kompilacji programu jednomodułowego Pliki bibliotek main.o Konsolidator Kod maszynowy, jeszcze nie gotowy do uruchomienia Dołączenie kodu z bibliotek standardowych i innych zewnętrznych main.exe Program wykonywalny Copyright Roman Simiński Strona : 61

62 Kompilacja + konsolidacja dla programu wielomodułowego problem main.cpp Wersja źródłowa iostream cstdlib fun.hpp Preprocesor main.cpp po preprocesingu Realizacja dyrektyw, w tym #include Plik tekstowy po rozwinięciu dyrektyw preprocesora Kompilator Kompilacja, generacja kodu maszynowego main.o Kod maszynowy, jeszcze nie gotowy do uruchomienia Pliki bibliotek Konsolidator Dołączenie kodu z bibliotek standardowych i innych zewnętrznych Skąd konsolidator ma wiedzieć, że funkcje są w fun.cpp? main.exe Program wykonywalny Copyright Roman Simiński Strona : 62

63 Kompilacja rozłączna koncepcja main.cpp fun.cpp iostream cstdlib Preprocesor Preprocesor fun.hpp fun.hpp main.cpp po preprocesingu fun.cpp po preprocesingu Kompilator Kompilator Kompilacja programu głównego main.cpp main.o fun.o Pliki bibliotek Konsolidator Dołączenie kodu z bibliotek standardowych i modułu fun.cpp main.exe Program wykonywalny Copyright Roman Simiński Strona : 63

64 Kompilacja rozłączna koncepcja main.cpp fun.cpp iostream cstdlib Preprocesor Preprocesor fun.hpp fun.hpp main.cpp po preprocesingu fun.cpp po preprocesingu Kompilator Kompilator main.o fun.o Kompilacja modułu fun.cpp Pliki bibliotek Konsolidator Dołączenie kodu z bibliotek standardowych i modułu fun.cpp main.exe Program wykonywalny Copyright Roman Simiński Strona : 64

65 Kompilacja rozłączna koncepcja main.cpp fun.cpp iostream cstdlib Preprocesor Preprocesor fun.hpp fun.hpp main.cpp po preprocesingu fun.cpp po preprocesingu Kompilator Kompilator Kod maszynowy programu głównego main.o fun.o Kod maszynowy funkcji Pliki bibliotek Konsolidator Dołączenie kodu z bibliotek standardowych i modułu fun.o main.exe Program wykonywalny Copyright Roman Simiński Strona : 65

66 Kompilacja rozłączna manualne zarządzanie kompilacją Załóżmy, że kompilator dostępny jest poleceniem cc (jak w systemach Unixowych) i zmienne środowiskowe są ustalone. cc test.cpp Wywołanie to spowoduje: kompilacje programu test.cpp, wygenerowanie pliku pośredniego test.o (w przypadku braku błędów), połączenie test.o z plikami bibliotek i generacja i wynikowego pliku a.out. Użycie flagi -o umożliwia określenie nazwy pliku wynikowego (np. uruchom). cc test.cpp o uruchom Użycie flagi -c pozwala na samą kompilację (bez konsolidacji programu). cc -c test.cpp Powstaje tylko plik pośredni test.o. Copyright Roman Simiński Strona : 66

67 Kompilacja rozłączna manualne zarządzanie kompilacją Załóżmy, że nasz program składa się z modułów: main.cpp program główny z funkcją main, fun.cpp moduł z definicjami funkcji. Kompilujemy oddzielnie poszczególne moduły: cc -c main.cpp cc -c fun.cpp Powstają pliki pośrednie main.o oraz fun.o. Łączymy je w program wykonywalny o nazwie uruchom: cc fun.o main.o o uruchom W przypadku modyfikacji pliku fun.cpp wystarczy: cc -c fun.cpp cc fun.o main.o o uruchom Copyright Roman Simiński Strona : 67

68 Kompilacja rozłączna automatyzacja make program realizujący niezbędne kompilacje w oparciu o reguły zdefiniowane w pliku sterującym (domyślna nazwa Makefile): plik ten opisuje zależności pomiędzy modułami programu oraz określa jaki wywołania powinny zostać wykonane dla każdego z modułów, program make sprawdza czasy modyfikacji plików źródłowych i docelowych i przeprowadza jedynie niezbędne kompilacje. Makefile dla omawianego przykładu: uruchom : fun.o main.o cc fun.o main.o o uruchom fun.o : fun.cpp fun.hpp cc -c fun.cpp main.o : main.cpp fun.hpp cc -c main.cpp Copyright Roman Simiński Strona : 68

69 Kompilacja rozłączna tworzenie projektów w środowiskach IDE Większość środowisk programistycznych oferuje możliwość budowania projektów. Projekt określa przynajmniej: pliki źródłowe i pomocnicze wchodzące w skład programu, lokalizację bibliotek, plików nagłówkowych, opcje kompilacji, typ kodu wynikowego, oraz inne, zależne od implementacji, cechy i parametry programu. Copyright Roman Simiński Strona : 69

70 Kompilacja rozłączna tworzenie projektów w Code::Blocks Copyright Roman Simiński Strona : 70

71 Kompilacja rozłączna tworzenie projektów w Dev-C++ Copyright Roman Simiński Strona : 71

72 Co może eksportować moduł? Stałe, jako symbole preprocesora: #define KEY_UP 0x48 #define KEY_DOWN 0x50 #define KEY_LEFT 0x4b #define KEY_RIGHT 0x4d Typy wyliczeniowe: enum ctrl_key_codes KEY_UP = 0x48, KEY_DOWN = 0x50, KEY_LEFT = 0x4b, KEY_RIGHT = 0x4d ; Nazwy typów zdefiniowanych przez programistę: typedef unsigned char typedef unsigned short int typedef unsigned long int byte; word; counter_t; Copyright Roman Simiński Strona : 72

73 Co może eksportować moduł? cd.... Definicje zmiennych const: const int MAKS_PREDK_ZABUD = 50; const double MOJE_PI = 3.14; Prototypy funkcji: double pole_kwadratu( double bok ); double obwod_kwadratu( double bok ); double pole_kola( double promien ); double obwod_kola( double promien ); Uwaga, jeżeli moduł eksportuje definicje typów czy stałych, zwykle trzeba zabezpieczać plik nagłówkowy przed wielokrotnym włączaniem w tym samym zakresie. Copyright Roman Simiński Strona : 73

74 Zabezpieczenie przed wielokrotnym włączaniem pliku nagłówkowego Dyrektywa kompilacji warunkowej: #ifndef _fun_hpp_ #define _fun_hpp_ const double MOJE_PI = 3.14; double pole_kwadratu( double bok ); #endif #include "fun.hpp".. #include "fun.hpp".. #include "fun.hpp" Gdyby nie było tej dyrektywy: const double MOJE_PI = 3.14; double pole_kwadratu( double bok ); #include "fun.hpp".. #include "fun.hpp".. #include "fun.hpp" Copyright Roman Simiński Strona : 74

75 Eksport zmiennej zewnętrznej Uwaga, jeżeli moduł ma eksportować zmienną, należy w odpowiedni sposób to opisać. Deklaracja zmiennej informacja o typie i nazwie zmiennej, nie musi zawierać informacji o klasie pamięci i wartości incjalizującej. Definicja zmiennej to deklaracja zawierająca informacje o klasie pamięci i wartości inicjalizującej. Definicja zmiennej występuje raz i rezerwuje pamięć dla zmiennej, zgodna z definicją deklaracja może występować w programie wiele razy, ma charakter informacyjny. Copyright Roman Simiński Strona : 75

76 Eksport zmiennej zewnętrznej Plik nagłówkowy zawiera deklarację zmiennej: extern int input_data_error; Plik implementacyjny zawiera definicję zmiennej: int input_data_error; #ifndef _fun_hpp_ #define _fun_hpp_ extern int input_data_error; double pole_kwadratu( double bok ); double obwod_kwadratu( double bok ); double pole_kola( double promien ); double obwod_kola( double promien ); #endif #include "fun.hpp" #include <cmath> int input_data_error; double pole_kwadratu( double bok ) return bok * bok; Copyright Roman Simiński Strona : 76

77 Każda funkcja i zmienna zewnętrzna jest domyślnie eksportowana Każda funkcja i zmienna zewnętrzna występująca w module może być dostępna dla innych modułów programu. Czasem chcemy jednak ograniczyć dostęp do takich zmiennych i funkcji uprywatnić je w obrębie modułu. Jeżeli definicja zmiennej zewnętrznej lub funkcji zawiera słowo static, nie są one dostępne dla innych modułów programu: static int private_error_flag; static void private_error_handler( void ) Nazwy takich zmiennych i funkcji mogą się powtarzać w innych modułach programu. Copyright Roman Simiński Strona : 77

Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++

Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++ Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++ Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Klasy pamięci, programy wielomodułowe Deklaracje zmiennych

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C i C++

Podstawy programowania w języku C i C++ Podstawy programowania w języku C i C++ Część piąta Funkcje i struktura programu Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część trzecia Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++

Programowanie w języku C++ Programowanie w języku C++ Część siódma Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część pierwsza Od języka symbolicznego do języka wysokiego poziomu Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część ósma Zmienne wskaźnikowe koncepcja, podstawowe zastosowania Wersja skrócona, tylko C++ Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Wykład 1

Wstęp do programowania. Wykład 1 Wstęp do programowania Wykład 1 1 / 49 Literatura Larry Ullman, Andreas Signer. Programowanie w języku C++. Walter Savitch, Kenrick Mock. Absolute C++. Jerzy Grębosz. Symfonia C++. Standard. Stephen Prata.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część dziesiąta Rekordy w C/C++ struktury Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część siódma Przetwarzanie tablic znaków Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część dziewiąta Tablice a zmienne wskaźnikowe Wersja skrócona, tylko C++ Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie argumentów wskaźniki

Przekazywanie argumentów wskaźniki Przekazywanie argumentów wskaźniki klasyczne wywołanie wyliczenie i zwrotne przekazanie tylko jednej wielkości moŝliwość uŝycia zmiennych globalnych niebezpieczeństwa z tym związane wyjście wywołanie funkcji

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podział programu na moduły

Podział programu na moduły Materiały Podział programu na moduły Informatyka Szczegółowe informacje dotyczące wymagań odnośnie podziału na moduły: http://www.cs.put.poznan.pl/wcomplak/bfiles/c_w_5.pdf Podział programu na moduły pozwala

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Globalne / Lokalne. Wykład 15. Podstawy programowania (język C) Zmienne globalne / lokalne (1) Zmienne globalne / lokalne (2)

Globalne / Lokalne. Wykład 15. Podstawy programowania (język C) Zmienne globalne / lokalne (1) Zmienne globalne / lokalne (2) Podstawy programowania (język C) Globalne / Lokalne Wykład 15. Tomasz Marks - Wydział MiNI PW -1- Tomasz Marks - Wydział MiNI PW -2- Zmienne globalne / lokalne (1) int A, *Q; // definicja zmiennych globalnych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan. Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C

Grzegorz Cygan. Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C Grzegorz Cygan Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C Mikrosterownik Inne nazwy: Microcontroler (z języka angielskiego) Ta nazwa jest powszechnie używana w Polsce. Mikrokomputer jednoukładowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część czwarta Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Język C++ zajęcia nr 2

Język C++ zajęcia nr 2 Język C++ zajęcia nr 2 Inicjalizacja Definiowanie obiektu może być połączone z nadaniem mu wartości początkowej za pomocą inicjalizatora, który umieszczany jest po deklaratorze obiektu. W języku C++ inicjalizator

Bardziej szczegółowo

Wyjątki (exceptions)

Wyjątki (exceptions) Instrukcja laboratoryjna nr 6 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wyjątki (exceptions) dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski mgr inż. Maciej Lasota dr inż. Tomasz Kaczmarek Wstęp Wyjątki (ang.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część ósma Zmienne wskaźnikowe koncepcja, podstawowe zastosowania Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

#include <iostream> using namespace std; void ela(int); int main( ); { Funkcja 3. return 0; }

#include <iostream> using namespace std; void ela(int); int main( ); { Funkcja 3. return 0; } #include using namespace std; Prototypy funkcji Funkcja 1 void ela(int); double info (double); int main( ); return 0; Funkcja 2 void ela(int); Funkcja 3 double info(double); return 4*t; jeszcze

Bardziej szczegółowo

Przeciążenie (przeładowanie nazw) funkcji

Przeciążenie (przeładowanie nazw) funkcji Przeciążenie (przeładowanie nazw) funkcji dla większości języków (w tym C) zasada w programie może być tylko jedna funkcja o danej nazwie kompilator C++ - dopuszcza więcej niż jedną funkcję o tej samej

Bardziej szczegółowo

Wykład II Tablice (wstęp) Przykłady algorytmów Wstęp do języka C/C++

Wykład II Tablice (wstęp) Przykłady algorytmów Wstęp do języka C/C++ Podstawy programowania Wykład II Tablice (wstęp) Przykłady algorytmów Wstęp do języka C/C++ 1 dr Artur Bartoszewski - Podstawy programowania, sem. 1- WYKŁAD Część I Wstęp do struktur danych: Tablice 2

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część dziesiąta Rekordy w C/C++ struktury Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w języku C++ dr inż. Jarosław Forenc

Programowanie obiektowe w języku C++ dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 2/45 Plan wykładu nr 4 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania. Wykład 1

Podstawy Programowania. Wykład 1 Podstawy Programowania Wykład 1 Jak się uczyć programowania? Wykład i laboratorium Literatura Jerzy Grębosz Symfonia C++ Bjarne Stroustrup Język C++ Bruce Eckel Thinking in C++ Tony L. Hansen C++ zadania

Bardziej szczegółowo

Język C - podstawowe informacje

Język C - podstawowe informacje Język C - podstawowe informacje Michał Rad AGH Laboratorium Maszyn Elektrycznych 2014-12-05 Outline Program w języku C Funkcje Składnia Instrukcje sterujace Na koniec... Po kolei napisać program (zwykły

Bardziej szczegółowo

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy :

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : class nazwa_klasy prywatne dane i funkcje public: publiczne dane i funkcje lista_obiektów;

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część jedenasta Przetwarzanie plików amorficznych Konwencja języka C Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Slajd 1 z 10 C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 15 maja 2013 r. Slajd 2 z 10 Pojęcia związane z debugowaniem DEBUGOWANIE (z ang. debugging odrobaczanie)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 6 Krótki kurs C++ Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 6 Krótki kurs C++ Historia Lata 70-te XX w język C (do pisania systemów operacyjnych) "The C programming language" B. Kernighan, D. Ritchie pierwszy standard

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki. 1.1 Główne zastosowania wskaźników

1 Wskaźniki. 1.1 Główne zastosowania wskaźników 1 Wskaźniki Wskaźnik (ang. pointer) jest obiektem (zmienną) przechowującym adres pamięci. Definiowanie wskaźników: typ *nazwa wskaznika; np.: int *wsk na x;, double *xxx;, char *znak;. Aby można było pracować

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3: Preprocesor i funkcje ze zmienną liczbą argumentów. mgr inż. Arkadiusz Chrobot

Laboratorium 3: Preprocesor i funkcje ze zmienną liczbą argumentów. mgr inż. Arkadiusz Chrobot Laboratorium 3: Preprocesor i funkcje ze zmienną liczbą argumentów mgr inż. Arkadiusz Chrobot 10 listopada 2010 1 Preprocesor Preprocesor jest programem uruchamianym przed właściwym procesem kompilacji

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. Przetwarzanie plików amorficznych Konwencja języka C. Część siódma. Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński

Języki programowania. Przetwarzanie plików amorficznych Konwencja języka C. Część siódma. Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński Języki programowania Część siódma Przetwarzanie plików amorficznych Konwencja języka C Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 1

Wykład 1 Wstęp do programowania 1 Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 1 Wprowadzenie Cel wykładów z programowania proceduralnego Wykład jest poświęcony językowi C i jego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe i C++

Programowanie Obiektowe i C++ Programowanie Obiektowe i C++ Marcin Benke Instytut Informatyki UW 2.10.2006 Marcin Benke (IIUW) Programowanie Obiektowe i C++ 2.10.2006 1 / 38 Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście

Bardziej szczegółowo

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi EGZAMIN PIERWSZY (25 CZERWCA 2013) JĘZYK C++ poprawiam ocenę pozytywną z egzaminu 0 (zakreśl poniżej x) 1. Wśród poniższych wskaż poprawną formę definicji

Bardziej szczegółowo

Funkcja (podprogram) void

Funkcja (podprogram) void Funkcje Co to jest funkcja? Budowa funkcji Deklaracja, definicja i wywołanie funkcji Przykłady funkcji definiowanych przez programistę Przekazywanie argumentów do funkcji Tablica jako argument funkcji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzynasta Tablice struktur, pliki struktur Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Wprowadzenie do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Spotkanie 03 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Idea programowania obiektowego Definicja

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do szablonów szablony funkcji

Wprowadzenie do szablonów szablony funkcji Wprowadzenie do szablonów szablony funkcji Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2006 2010 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop

Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Wstęp 11 Część I PASCAL - wprowadzenie do programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Fragment wykładu z języka C ( )

Fragment wykładu z języka C ( ) Fragment wykładu z języka C (2002-2009) Piotr Szwed pszwed@agh.edu.pl Program make Typowy program w języku C/C++ składa się z wielu odrębnych modułów (jednostek translacji). Ich liczba może dochodzić do

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część druga Instrukcje sterujące przebiegiem programu Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu.

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu. Zrozumienie funkcji danych statycznych jest podstawą programowania obiektowego. W niniejszym artykule opiszę zasadę tworzenia klas statycznych w C#. Oprócz tego dowiesz się czym są statyczne pola i metody

Bardziej szczegółowo

referencje Wykład 2. Programowanie (język C++) Referencje (1) int Num = 50; zdefiniowano zmienną Num (typu int) nadając jej wartość początkową 50.

referencje Wykład 2. Programowanie (język C++) Referencje (1) int Num = 50; zdefiniowano zmienną Num (typu int) nadając jej wartość początkową 50. Programowanie (język C++) referencje Wykład 2. Referencje (1) Referencja (odnośnik) jest zmienną identyfikującą inną zmienną. Wykonanie operacji na referencji ma taki sam skutek, jak wykonanie tejŝe operacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2. Język C++. Wykład 1.

Programowanie 2. Język C++. Wykład 1. 1.1 Wstęp... 1 1.2 Obiekty stałe... 3 1.3 Obiekty statyczne... 4 1.4 Wskaźniki... 5 1.5 Referencje... 8 1.6 Wskaźniki do wskaźników... 11 1.7 Definiowanie własnych typów danych, polecenie typedef... 17

Bardziej szczegółowo

Język C++ Różnice między C a C++

Język C++ Różnice między C a C++ Język C++ Różnice między C a C++ Plan wykładu C a C++ Różnice ogólne Typy Deklaracje zmiennych C++ jako rozszerzenie C Domyślne argumenty funkcji Przeciążanie funkcji Referencje Dynamiczny przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

PMiK Programowanie Mikrokontrolera 8051

PMiK Programowanie Mikrokontrolera 8051 PMiK Programowanie Mikrokontrolera 8051 Wykład 3 Mikrokontroler 8051 PMiK Programowanie mikrokontrolera 8051 - wykład S. Szostak (2006) Zmienna typu bit #define YES 1 // definicja stałych #define NO 0

Bardziej szczegółowo

Języki programowania - podstawy

Języki programowania - podstawy Języki programowania - podstawy Andrzej Dudek Wydział Techniczno Informatyczny W Jeleniej Górze Dudek A. Informatyka przemysłowa tendencje i wyzwania 26.10.2015 1 /24 Algorytm określony sposób rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dariusz Wardowski

Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dariusz Wardowski Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ w Płocku 1 O mnie prowadzący wykład i laboratoria: Dariusz Wardowski pokój: 102

Bardziej szczegółowo

Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja

Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja Implementowane typy danych bit 1 bit char lub char signed 8 bitów char unsigned 8 bitów int lub signed int 16 bitów unsigned int 16 bitów long lub

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania

Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania Wstęp do Informatyki i Programowania Laboratorium: Lista 0 Środowisko programowania Przemysław Kobylański Wprowadzenie Każdy program w C musi zawierać przynajmniej funkcję o nazwie main(): Aby możliwe

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne. dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zajęcia nr 2 Programowanie strukturalne dr inż. Łukasz Graczykowski mgr inż. Leszek Kosarzewski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Pętla while #include using namespace std; int main ()

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. #include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std;

Rozwiązanie. #include <cstdlib> #include <iostream> using namespace std; Programowanie C++ Zadanie 1 Napisz program do obliczenia sumy i iloczynu ciągu liczb zakooczonego liczbą zero. Zakładamy, że ciąg zawiera co najmniej jedną liczbę (założenie to jest konieczne przy obliczeniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część druga Obiekty i klasy Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Bartosz Szreder szreder (at) mimuw... 04 X 2011 Wszelkie uwagi, poprawki, braki czy sugestie najlepiej wysyłać na maila. 1. wprowadzenie do Linuksa: kompilacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r.

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. M. Trzebiński C++ 1/14 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. IFJ PAN Przygotowanie środowiska pracy Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Abstrakcyjne struktury danych w praktyce

Abstrakcyjne struktury danych w praktyce Abstrakcyjne struktury danych w praktyce Wykład 13 7.4 notacja polska A.Szepietowski Matematyka dyskretna rozdział.8 stos kompilacja rozłączna szablony funkcji Przypomnienie Drzewo binarne wyrażenia arytmetycznego

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 5 W programowaniu obiektowym programista koncentruje się na obiektach. Zadaje sobie pytania typu:

Bardziej szczegółowo

Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI)

Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI) Język C, tablice i funkcje (laboratorium, EE1-DI) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Wstęp (tablice) Tablica to uporządkowany ciąg elementów tego samego typu, zajmujących ciągły obszar pamięci.

Bardziej szczegółowo

C-struktury wykład. Dorota Pylak

C-struktury wykład. Dorota Pylak C-struktury wykład Dorota Pylak C-struktury W języku C++, jak w każdym języku obiektowym, mamy możliwość definiowania własnych typów danych, wraz z określeniem operacji, jakie na tych danych można wykonywać.

Bardziej szczegółowo

Struktury Struktura polami struct struct struct struct

Struktury Struktura polami struct struct struct struct Struktury Struktura jest zbiorem zmiennych występujących pod wspólna nazwą. Zmienne wchodzące w skład struktury nazywane są polami lub elementami, a czasem członkami struktury. Struktury używamy, jeśli

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki wykład 12 - sem.iii M. Czyżak Język C - preprocesor Preprocesor C i C++ (cpp) jest programem, który przetwarza tekst programu przed przekazaniem go kompilatorowi.

Bardziej szczegółowo

Rzutowanie i konwersje

Rzutowanie i konwersje Rzutowanie i konwersje Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2005 2013 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu na temat programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 1 Literatura Literatura podstawowa: Prata Stephen. Szkoła programowania. Język C++. Wydanie V. Helion,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w dziedziczenie. Klasa D dziedziczy klasę B: Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class).

Wprowadzenie w dziedziczenie. Klasa D dziedziczy klasę B: Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class). Wprowadzenie w dziedziczenie Klasa D dziedziczy klasę B: B klasa bazowa D klasa pochodna Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class). Najpierw jest tworzona klasa bazowa,

Bardziej szczegółowo