Programowanie obiektowe w języku C++ dr inż. Jarosław Forenc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie obiektowe w języku C++ dr inż. Jarosław Forenc"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 2/45 Plan wykładu nr 4 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Programowanie obiektowe w języku C++ definicja klasy, składniki klasy: dane i funkcje prawa dostępu do składników klasy definiowanie funkcji składowych wewnątrz i poza klasą wskaźnik this klasy a pliki nagłówkowe funkcje zaprzyjaźnione z klasą konstruktor (domyślny, kopiujący) i destruktor dynamiczny przydział pamięci w C++ Wykład nr 4 ( ) Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 3/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 4/45 Definicja klasy Składniki klasy - dane dane (dane składowe, pola, składniki) - oznaczają to samo co pola w strukturach zmienne typu nazwa_typu nazywa się obiektami utworzenie obiektu wymaga, podobnie jak przy deklaracji innych zmiennych, podania nazwy typu i nazwy obiektu: nazwa_typu x; - deklaracja obiektu x klasy nazwa_typu nazwa_typu *y; - deklaracja wskaźnika y do obiektów typu nazwa_typu ; do danych w klasie odwołujemy się w taki sam sposób jak do pól struktury: obiekt.dana wskaźnik->dana osoba x; x.wiek = 15; osoba *y; y = &x; mówimy: y->wiek = 20; x jest obiektem klasy osoba y jest wskaźnikiem do obiektu klasy osoba

2 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 5/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 6/45 Składniki klasy - funkcje Składniki klasy - funkcje funkcje (funkcje składowe, metody) - są to funkcje operujące na danych składowych klasy funkcje (funkcje składowe, metody) - są to funkcje operujące na danych składowych klasy void zapisz(char *i, char *n, int w); ; mówimy: wywołanie funkcji zapisz na rzecz obiektu x klasy osoba void zapisz(char *i, char *n, int w); ; do funkcji w klasie odwołujemy się w taki sam sposób jak do jej danych: obiekt.funkcja(argumenty) wskaźnik->funkcja(argumenty) osoba x; x.zapisz("jan","nowak",30); osoba *y = &x; y->zapisz("adam","nowak",25); deklaracje danych i funkcji mogą być umieszczane w klasie w dowolnej kolejności niezależnie od miejsca zdefiniowania składnika wewnątrz klasy - składnik znany jest w całej definicji klasy Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 7/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 8/45 Prawa dostępu do składników klasy private (prywatne) oznacza, że funkcje i dane klasy dostępne są tylko z wnętrza klasy dla danych oznacza to, że tylko funkcje będące składnikami klasy (oraz funkcje zaprzyjaźnione) mogą te dane odczytywać lub do nich coś zapisywać dla funkcji oznacza to, że mogą one zostać wywołane tylko przez inne funkcje składowe tej klasy (oraz funkcje zaprzyjaźnione) public (publiczne) komponenty publiczne są ogólnie dostępne, można się do nich odwoływać z wnętrza klasy lub spoza klasy protected (zabezpieczone) dostęp jest taki sam jak dla private, ale dodatkowo są one dostępne dla klas wywodzących się od tej klasy (dziedziczenie) Prawa dostępu do składników klasy etykiety private, public, protected można umieszczać w dowolnej kolejności, mogą one powtarzać się int ocena; void zapisz(char *i, char *n); float wzrost; float waga; void drukuj(); ; domyślnie (bez podania praw dostępu) wszystkie składowe są prywatne funkcje składowe klasy mają dostęp do wszystkich jej danych i funkcji (niezależnie od praw dostępu)

3 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 9/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 10/45 Definiowanie funkcji składowych klasy Definiowanie funkcji składowych wewnątrz klasy class nazwa typ funkcja(parametry) kod ; class nazwa typ funkcja(parametry); ; typ nazwa::funkcja(parametry) kod wewnątrz klasy deklaracja i definicja funkcji poza klasą deklaracja funkcji definicja funkcji void zapisz(char *i, char *n, int w) void drukuj(void) ; funkcja zdefiniowana wewnątrz klasy jest funkcją inline podczas kompilacji, w miejscu wywołania funkcji, wstawiany jest jej kod ciało funkcji wewnątrz klasy nie powinno mieć więcej niż dwie/trzy linijki kodu częste wywołania długich funkcji mogą prowadzić do dużego wzrostu wielkości pliku wynikowego Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 11/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 12/45 Definiowanie funkcji składowych poza klasą void zapisz(char *i, char *n, int w); void drukuj(void); ; deklaracje funkcji void osoba::zapisz(char *i, char *n, int w) :: - operator zakresu, pokazuje do jakiej klasy należy funkcja void osoba::drukuj(void) Przykład nr 1 (1/2) #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; void zapisz(char *i, char *n, int w); void drukuj(); ; void osoba::zapisz(char *i, char *n, int w)

4 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 13/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 14/45 Przykład nr 1 (2/2) Wskaźnik this void osoba::drukuj() Jan Kowalski 30 Anna Nowak 25 funkcje wywoływane są zawsze na rzecz konkretnego obiektu do wnętrza funkcji przekazywany jest niejawnie wskaźnik do tego obiektu - tym adresem funkcja inicjalizuje swój wskaźnik zwany this w rzeczywistości funkcja drukuj(): osoba os1, os2; os1.zapisz("jan","kowalski",30); os2.zapisz("anna","nowak",25); void osoba::drukuj() os1.drukuj(); os2.drukuj(); ma następującą postać: return 0; void osoba::drukuj() cout << this->imie << " " << this->nazwisko; cout << " " << this->wiek << endl; Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 15/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 16/45 Obiekty w pamięci komputera Statyczne składniki klasy definicja klasy nie definiuje obiektu, a więc nie przydziela pamięci void zapisz(char *i,char *n,int w); void drukuj(); ; osoba os1, os2;... definiując kilka obiektów danej klasy w pamięci przydzielane jest miejsce dla wszystkich danych, natomiast funkcje są w pamięci tylko jeden raz w definicji klasy nie można inicjować danych static int semestr; ; int osoba::semestr = 3; osoba::semestr = 4; osoba os1, os2; os1.semestr = 5;... statyczne dane składowe klasy są wspólne dla wszystkich obiektów danej klasy pamięć na składnik jest przydzielana jednokrotnie, nawet jeśli nie ma żadnego obiektu tej klasy każdy składnik statyczny musi być ponownie zdefiniowany w zakresie globalnym Zastosowanie: licznik obiektów danej klasy licznik wywołań funkcji składowej klasy przez wszystkie jej obiekty zdefiniowanie składnika o takiej samej wartości dla wszystkich obiektów klasy

5 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 17/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 18/45 Modyfikator const Modyfikator volatile ; void zapisz(char *i,char *n,int w); void drukuj() const; void osoba::drukuj() const modyfikator const zapewnia, że funkcja nie będzie mogła zmieniać wartości danych składowych klasy wskaźnik this przekazywany do takiej funkcji traktowany jest jako stały modyfikator const umieszcza się w deklaracji i definicji funkcji modyfikator volatile (ang. ulotny) oznacza, że obiekt tak określony może zmienić się w sposób niezauważalny dla kompilatora volatile float temperatura; każde odwołanie do tego obiektu powinno prowadzić do odczytania komórek pamięci przydzielonych temu obiektowi kompilator nie powinien wykonywać żadnych optymalizacji związanych z tym obiektem modyfikator volatile może pojawić się także w nagłówku funkcji int function() volatile; funkcja taka może być wywołana tylko na rzecz obiektu zadeklarowanego jako volatile Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 19/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 20/45 Klasy a pliki nagłówkowe Klasy a pliki nagłówkowe zazwyczaj definicje klas umieszcza się w plikach nagłówkowych *.h, natomiast definicje funkcji składowych w plikach *.cpp pliki *.h dołącza się do plików *.cpp dyrektywą #include "nazwa.h" w plikach nagłówkowych nie mogą występować definicje funkcji, chyba, że są one umieszczone bezpośrednio w klasie osoba.h #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; void zapisz(char *i, char *n, int w); void drukuj(); ;

6 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 21/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 22/45 Klasy a pliki nagłówkowe Klasy a pliki nagłówkowe w pliku osoba.cpp umieszczone są definicje funkcji składowych klasy osoba klasę osoba wykorzystujemy w pliku main.cpp osoba.cpp #include "osoba.h" void osoba::zapisz(char *i, char *n, int w) void osoba::drukuj() main.cpp #include "osoba.h" osoba os1, os2; os1.zapisz("jan","kowalski",30); os2.zapisz("anna","nowak",25); os1.drukuj(); os2.drukuj(); return 0; Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 23/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 24/45 Klasy a pliki nagłówkowe Funkcje zaprzyjaźnione z klasą w celu uniknięcia wielokrotnego dołączania tego samego pliku nagłówkowego stosuje się dyrektywy kompilacji warunkowej: funkcja zaprzyjaźniona z klasą to funkcja, która nie będąc składnikiem klasy ma dostęp do wszystkich (także prywatnych) składników klasy osoba.h #ifndef OSOBA_H_ #define OSOBA_H_ #include <iostream> #include <cstring> using namespace std;... ; #endif void zapisz(char *i,char *n,int w); friend void funkcja(osoba Nowak); ; void funkcja(osoba Nowak) Nowak.wiek = 20; funkcja może przyjaźnić się z więcej niż jedną klasą nie ma znaczenia, w którym miejscu w klasie pojawia się deklaracja przyjaźni (sekcja private, protected, public) funkcja zaprzyjaźniona może być funkcją składową innej klasy przyjaźń nie jest dziedziczona

7 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 25/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 26/45 Konstruktor Konstruktor osoba(char *i, char *n, int w); void drukuj(void); ; osoba::osoba(char *i,char *n, int w) konstruktor służy do nadania wartości początkowych obiektowi i dynamicznego przydzielenia pamięci wywoływany jest bezpośrednio po utworzeniu obiektu nazwa konstruktora jest taka sama jak nazwa klasy dla konstruktora nie określamy typu zwracanej wartości (nie może tam wystąpić nawet void) może mieć kilka wariantów czyli różną liczbę parametrów (przeładowanie/przeciążenie) osoba(char *i, char *n, int w); void drukuj(void); ; osoba::osoba(char *i,char *n,int w) bez konstruktora: osoba os1; os1.zapisz("jan","kos",30); z konstruktorem: osoba os1("jan","kos",30); lub osoba os1=osoba("jan","kos",30); Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 27/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 28/45 Przeładowanie nazw funkcji Przeładowanie nazw funkcji przeładowanie nazw funkcji polega na tym, że w danym zakresie ważności jest więcej niż jedna funkcja o tej samej nazwie: int oblicz(int x); int oblicz(int x, int y); int oblicz(int x, double y); w rzeczywistości przy przeładowaniu kompilator zmienia nazwy funkcji int oblicz(int x); oblicz_fi int oblicz(int x, int y); oblicz_fii int oblicz(int x, double y); oblicz_fid to, która funkcja zostanie w danym przypadku uaktywniona, zależy od liczby i typu argumentów przy przeładowaniu ważna jest tylko odmienność listy argumentów, natomiast typ zwracany przez funkcję nie jest brany pod uwagę int oblicz(int x); float oblicz(int x); // błąd!!!

8 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 29/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 30/45 Konstruktor domniemany Konstruktor kopiujący char imie[20], nazwisko[30]; osoba(char *i, char *n, int w); osoba(); ; osoba::osoba(char *i,char *n,int w) osoba::osoba() strcpy(imie,""); strcpy(nazwisko,""); wiek = 0; jest to konstruktor, który można wywołać bez żadnego argumentu osoba os1; lub osoba os1 = osoba(); jeśli w klasie nie ma takiego konstruktora, to kompilator sam go wygeneruje kompilator generuje konstruktor domniemany tylko wtedy, gdy w programie nie ma zdefiniowanego żadnego innego konstruktora konstruktor kopiujący służy do skonstruowania obiektu, który jest kopią innego, już istniejącego obiektu tej klasy: klasa::klasa(klasa &); klasa::klasa(const klasa &); konstruktor kopiujący nie jest obowiązkowy, jeśli go nie zdefiniujemy wtedy kompilator wygeneruje go sobie sam (kopiowanie składnik po składniku ) konstruktor kopiujący możemy sami wywołać, np. klasa obiekt1; klasa obiekt2 = obiekt1; Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 31/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 32/45 Konstruktor kopiujący Destruktor konstruktor kopiujący może być wywołany niejawnie: podczas przesyłania argumentów do funkcji - jeśli argumentem funkcji jest obiekt klasy, a przesyłanie odbywa się przez wartość podczas, gdy funkcja jako swój wynik, zwraca (przez wartość) obiekt danej klasy konstruktor kopiujący jest niezbędny, gdy daną składową w klasie jest wskaźnik osoba(char *i, char *n, int w); ~osoba(void); void drukuj(void); ; osoba::~osoba()... destruktor jest wywoływany bezpośrednio przed zniszczeniem obiektu (destruktor można wywołać jawnie - nie spowoduje on jednak usunięcia obiektu) jego nazwa jest taka sama jak nazwa klasy, ale przed jego nazwą umieszcza się znak ~ zadaniem destruktora jest posprzątanie po obiekcie, np. zwolnienie pamięci dla destruktora nie określamy typu zwracanej wartości

9 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 33/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 34/45 Przykład nr 2 - konstruktor i destruktor (1/2) Przykład nr 2 - konstruktor i destruktor (2/2) #include <iostream> #include <cstring> #pragma warning (disable:4996) using namespace std; class test char name[15]; test(char *n) strcpy(name,n); cout << "Konstruktor obiektu: " << name << endl; ~test() cout << "Destruktor obiektu: " << name << endl; ; test t1("t1"), t2("t2"); system("pause"); test t3("t3"); system("pause"); system("pause"); return 0; Konstruktor obiektu: t1 Konstruktor obiektu: t2 Aby kontynuować, naciśnij... Konstruktor obiektu: t3 Aby kontynuować, naciśnij... Destruktor obiektu: t3 Aby kontynuować, naciśnij... Destruktor obiektu: t2 Destruktor obiektu: t1 Aby kontynuować, naciśnij... Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 35/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 36/45 Lista inicjalizacyjna konstruktora Dynamiczny przydział pamięci w języku C++ class abc int a, b, c; abc(int aa, int bb, int cc); ; abc::abc(int aa, int bb, int cc): a(aa), b(bb) c = cc; do dynamicznego przydziału pamięci w języku C++ służy operator new operator ten alokuje obszar pamięci niezbędny dla przechowywania obiektu podanego typu i zwraca wskaźnik na początek tego obszaru int *ptr; ptr = new int; jeśli alokacja pamięci nie jest możliwa, to zwracana jest wartość NULL specyfikuje jak należy zainicjować niestatyczne składniki klasy a(aa) - składnik a należy zainicjować wartością wyrażenia w nawiasie (aa) przydział pamięci na tablicę n elementów typu int: lista inicjalizacyjna pojawia się tylko przy definicji konstruktora kolejność umieszczania elementów na liście inicjalizacyjnej nie ma znaczenia int *ptr; ptr = new int[n]; jako rozmiar tablicy n można podać dowolne wyrażenie

10 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 37/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 38/45 Dynamiczny przydział pamięci w języku C++ Dynamiczny przydział pamięci w języku C++ pamięć przydzielona operatorem new istnieje do zakończenia programu lub do chwili zwolnienia tej pamięci za pomocą operatora delete delete ptr; gdzie ptr jest wskaźnikiem wskazującym na obiekt stworzony przez new usuwając tablicę, trzeba podać, że chodzi o tablicę, a nie o pojedynczy element: delete [] ptr; gdzie ptr jest wskaźnikiem zwróconym przez operator new podczas tworzenia dynamicznej tablicy ; osoba os, *ptr_os; ptr_os = new osoba; os.wiek = 25; ptr_os->wiek = 25; delete ptr_os; operator new można zastosować do dynamicznego tworzenia obiektu w trakcie wykonywania programu pamięć utworzonego obiektu należy zwolnić za pomocą operatora delete Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 39/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 40/45 Przykład nr 3 - konstruktor i destruktor (1/3) Przykład nr 3 - konstruktor i destruktor (2/3) #include <iostream> #include <cstring> #pragma warning (disable:4996) using namespace std; char *imie; char *nazwisko; osoba(char *i, char *n, int w); ~osoba(); void drukuj(); ; osoba::osoba(char *i, char *n, int w) imie = new char[strlen(i)+1]; nazwisko = new char[strlen(n)+1]; osoba::~osoba() delete [] imie; delete [] nazwisko; void osoba::drukuj()

11 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 41/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 42/45 Przykład nr 3 - konstruktor i destruktor (3/3) Przykład nr 4 - konstruktor i destruktor (1/3) osoba os1("jan","kos",30); os1.drukuj(); Jan Kos 30 w kolejnym przykładzie zdefiniujemy funkcję drukuj() jako funkcję zaprzyjaźnioną z klasą w definicji klasy: friend void drukuj(osoba ktos); definicja funkcji: void drukuj(osoba ktos) cout << ktos.imie << " " << ktos.nazwisko; cout << " " << ktos.wiek << endl; #include <iostream> #include <cstring> #pragma warning (disable:4996) using namespace std; char *imie; char *nazwisko; osoba(char *i, char *n, int w); osoba(const osoba &os); ~osoba(); friend void drukuj(osoba ktos); ; konstruktor kopiujący wywołanie funkcji: drukuj(os1); Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 43/45 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 44/45 Przykład nr 4 - konstruktor i destruktor (2/3) osoba::osoba(char *i, char *n, int w) imie = new char[strlen(i)+1]; nazwisko = new char[strlen(n)+1]; osoba::osoba(const osoba &os) imie = new char[strlen(os.imie)+1]; nazwisko = new char[strlen(os.nazwisko)+1]; strcpy(imie,os.imie); strcpy(nazwisko,os.nazwisko); wiek = os.wiek; konstruktor kopiujący Przykład nr 4 - konstruktor i destruktor (3/3) osoba::~osoba() delete [] imie; delete [] nazwisko; void drukuj(osoba ktos) cout << ktos.imie << " " << ktos.nazwisko; cout << " " << ktos.wiek << endl; osoba os1("jan","kos",30); drukuj(os1); Jan Kos 30

12 Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 45/45 Koniec wykładu nr 4 Dziękuję za uwagę! (Następny wykład: )

Informatyka 2. Wykład nr 3 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc

Informatyka 2. Wykład nr 3 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Wykład nr 3 (05.11.2008) Rok akademicki 2008/2009, Wykład

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1 Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. Program komputerowy opisuje w pewien sposób rzeczywisto.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Wykład nr 6 (07.12.2012) dr inż. Jarosław Forenc Rok

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w języku C++ Zarządzanie procesami. dr inż. Jarosław Forenc. Przeładowanie (przeciążanie) operatorów

Programowanie obiektowe w języku C++ Zarządzanie procesami. dr inż. Jarosław Forenc. Przeładowanie (przeciążanie) operatorów Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 5 2/40 Plan wykładu nr 5 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2 Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. Dziedziczenie Dziedziczenie jest to technika pozwalaj c na definiowanie nowej klasy przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Pojęcie struktury i klasy. Konstruktor i destruktor. Spotkanie 08 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Spotkanie 08 Klasy: definicja a deklaracja klasy dane składowe

Bardziej szczegółowo

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Klasy i modyfikatory dostępu Przesłanianie metod Polimorfizm Wskaźniki Metody wirtualne Metody abstrakcyjne i interfejsy Konstruktory i destruktory

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W JĘZYKU C++: KLASY I OBIEKTY, DANE I FUNKCJE SKŁADOWE, PRAWA DOSTĘPU, KONSTRUKTORY I DESTRUKTORY.

Spis treści PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W JĘZYKU C++: KLASY I OBIEKTY, DANE I FUNKCJE SKŁADOWE, PRAWA DOSTĘPU, KONSTRUKTORY I DESTRUKTORY. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 2 Kod przedmiotu: ES1C300 016 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania obiektowego. WYKŁAD 3 Dziedziczenie Pola i funkcje statyczne Funkcje zaprzyjaźnione, this

Wstęp do programowania obiektowego. WYKŁAD 3 Dziedziczenie Pola i funkcje statyczne Funkcje zaprzyjaźnione, this Wstęp do programowania obiektowego WYKŁAD 3 Dziedziczenie Pola i funkcje statyczne Funkcje zaprzyjaźnione, this 1 Nazwa typu Rozmiar Zakres Uwagi bool 1 bit wartości true albo false stdbool.h TYPY ZNAKOWE

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy :

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : class nazwa_klasy prywatne dane i funkcje public: publiczne dane i funkcje lista_obiektów;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w dziedziczenie. Klasa D dziedziczy klasę B: Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class).

Wprowadzenie w dziedziczenie. Klasa D dziedziczy klasę B: Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class). Wprowadzenie w dziedziczenie Klasa D dziedziczy klasę B: B klasa bazowa D klasa pochodna Klasa B klasa bazowa (base class), klasa D klasa pochodna (derived class). Najpierw jest tworzona klasa bazowa,

Bardziej szczegółowo

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Klasy i modyfikatory dostępu Przesłanianie metod Polimorfizm Wskaźniki Metody wirtualne Metody abstrakcyjne i interfejsy Przeciążanie operatorów Słowo

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Informatyka 2. Wykład nr 1 (04.10.2008) Dane podstawowe. - Wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka. Program wykładu (1/2)

Informatyka 2. Informatyka 2. Wykład nr 1 (04.10.2008) Dane podstawowe. - Wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka. Program wykładu (1/2) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 2/25 Dane podstawowe Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++

Programowanie w języku C++ Programowanie w języku C++ Część siódma Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład V. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład V - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Programowanie obiektowe Dziedziczenie (inheritance) - mechanizm

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej www.imio.polsl.pl fb.com/imiopolsl @imiopolsl Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Języki programowania z programowaniem obiektowym Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie argumentów wskaźniki

Przekazywanie argumentów wskaźniki Przekazywanie argumentów wskaźniki klasyczne wywołanie wyliczenie i zwrotne przekazanie tylko jednej wielkości moŝliwość uŝycia zmiennych globalnych niebezpieczeństwa z tym związane wyjście wywołanie funkcji

Bardziej szczegółowo

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi EGZAMIN PIERWSZY (25 CZERWCA 2013) JĘZYK C++ poprawiam ocenę pozytywną z egzaminu 0 (zakreśl poniżej x) 1. Wśród poniższych wskaż poprawną formę definicji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 5 W programowaniu obiektowym programista koncentruje się na obiektach. Zadaje sobie pytania typu:

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu.

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu. Zrozumienie funkcji danych statycznych jest podstawą programowania obiektowego. W niniejszym artykule opiszę zasadę tworzenia klas statycznych w C#. Oprócz tego dowiesz się czym są statyczne pola i metody

Bardziej szczegółowo

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne Tematyka wykładów 1. Wprowadzenie. Klasy cz. 1 - Język C++. Programowanie obiektowe - Klasy i obiekty - Budowa i deklaracja klasy. Prawa dostępu - Pola i funkcje składowe - Konstruktor i destruktor - Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12 Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12 dr Lidia Stępień Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie L. Stępień (AJD) 1 / 22 Zakresowe pętle for double tab[5] {1.12,2.23,3.33,4.12,5.22 for(double x: tab)

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach 1. Szablony klas i funkcji 2. Szablon klasy obsługującej uniwersalną tablicę wskaźników 3. Zastosowanie metody zwracającej przez return referencję do

Bardziej szczegółowo

Język C++ Programowanie obiektowe

Język C++ Programowanie obiektowe Język C++ Programowanie obiektowe Cechy programowania obiektowego abstrakcyjne typy danych hermetyczność obiektów (kapsułkowanie) dziedziczenie polimorfizm Programowanie proceduralne vs. programowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie, część I

Programowanie, część I 11 marca 2010 Kontakt Wstęp Informacje organizacyjne Materiał na ćwiczenia Plan wykładu http://www.fuw.edu.pl/~rwys/prog rwys@fuw.edu.pl tel. 22 55 32 263 Materiał na ćwiczenia Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej www.imio.polsl.pl fb.com/imiopolsl @imiopolsl Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Języki programowania z programowaniem obiektowym Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Język C++ wykład VII. uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski. Programowanie C/C++ Język C++ wykład VII. dr Jarosław Mederski. Spis.

Język C++ wykład VII. uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski. Programowanie C/C++ Język C++ wykład VII. dr Jarosław Mederski. Spis. Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Obiektowość języka C++ ˆ Klasa (rozszerzenie struktury), obiekt instancją klasy, konstruktory i destruktory ˆ Enkapsulacja - kapsułkowanie,

Bardziej szczegółowo

2.4 Dziedziczenie. 2.4 Dziedziczenie Przykłady programowania w C - kurs podstawowy

2.4 Dziedziczenie. 2.4 Dziedziczenie Przykłady programowania w C - kurs podstawowy 2.4 Dziedziczenie Poprzednie dwa rozdziały które dotyczyły zagadnienia automatów komórkowych na przykładach programów w C++. Mogłyby one sugerować że niekoniecznie trzeba programować obiektowo aby napisać

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w języku

Programowanie obiektowe w języku Programowanie obiektowe w języku C++ Stanisław Gepner sgepner@meil.pw.edu.pl Dziedziczenie Wstęp Zacznijmy od przykładu Przykład rolniczy Każde zwierzątko wydaje dźwięk Każde się tak samo porusza Musimy

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 2

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 2 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 2 Definiowanie klas w C++ - ciąg dalszy Lista inicjalizująca konstruktora Przeznaczenie - do inicjalizacji pól klasy z kwalifikatorem const i inicjalizacji obiektów składowych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - Przykładowe zadania egzaminacyjne (2005/2006)

Programowanie obiektowe - Przykładowe zadania egzaminacyjne (2005/2006) Programowanie obiektowe - Przykładowe zadania egzaminacyjne (2005/2006) Część 1. Teoria Wyjaśnij pojęcia, podaj przykład: klasa obiekt konstruktor destruktor kapsułkowanie (hermetyzacja) wskaźnik this

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Literatura Języki i paradygmaty programowania Wykład 2 1. C. S. Horstman, G. Cornell, core Java 2 Podstawy, Helion 2003

Bardziej szczegółowo

Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika. Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np

Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika. Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np Klasy Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika Wartości takiego typu nazywamy obiektami Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np struct Zespolona { Klasy jako struktury z operacjami

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 8 Przykład realizowany na wykładzie Klasy StringBad i String. Wstępne pliki załaczone jako źródła.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Historia C++ został zaprojektowany w 1979 przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki zaprojektowany jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych jest to język pozwalający na programowanie zarówno proceduralne

Bardziej szczegółowo

Operatory na rzecz typu TString

Operatory na rzecz typu TString Operatory na rzecz typu TString Dopiszmy w definicji klasy operator[], dzięki któremu potraktujemy obiekt jak tablicę class TString { public: char& operator[]( size_t n ); const char& operator[]( size_t

Bardziej szczegółowo

Język C++ zajęcia nr 2

Język C++ zajęcia nr 2 Język C++ zajęcia nr 2 Inicjalizacja Definiowanie obiektu może być połączone z nadaniem mu wartości początkowej za pomocą inicjalizatora, który umieszczany jest po deklaratorze obiektu. W języku C++ inicjalizator

Bardziej szczegółowo

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza)

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Różnice między C i C++ (Rozszerzenia C++) Nowe słowa kluczowe class, delete, new, friend,... Komentarze /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Wskaźniki typu void W C wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach dr inż. Jacek Naruniec Zmienne automatyczne i dynamiczne Zmienne automatyczne: dotyczą kontekstu, po jego opuszczeniu są usuwane, łatwiejsze w zarządzaniu od zmiennych

Bardziej szczegółowo

Zwracanie obiektu. Funkcja może zwracać obiekty: #include"stdafx.h #include <iostream> using namespace std; class samp { inti; public:

Zwracanie obiektu. Funkcja może zwracać obiekty: #includestdafx.h #include <iostream> using namespace std; class samp { inti; public: Zwracanie obiektu Funkcja może zwracać obiekty: #include"stdafx.h #include using namespace std; class samp ; inti; samp(char *title); voidset_i(intii) i = ii; intget_i() return i; ~samp(); samp::samp(char

Bardziej szczegółowo

C++ Przeładowanie operatorów i wzorce w klasach

C++ Przeładowanie operatorów i wzorce w klasach C++ i wzorce w klasach Andrzej Przybyszewski numer albumu: 89810 14 listopada 2009 Ogólnie Przeładowanie (przeciążanie) operatorów polega na nadaniu im nowych funkcji. Przeładowanie operatora dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory dr inż. Jacek Naruniec Przypomnienie z ostatnich wykładów Konstruktory/destruktory i kolejność ich wywołania w złożonej klasie. Referencja Obiekty

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Bartosz Szreder szreder (at) mimuw... 22 XI 2011 Uwaga! Ponieważ już sobie powiedzieliśmy np. o wskaźnikach i referencjach, przez które nie chcemy przegrzebywać

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 Definiowanie operatorów i ich przeciążanie Przykłady zastosowania operatorów: a) operator podstawienia ( = ) obiektów o złożonej strukturze, b) operatory działania na

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Wprowadzenie do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Spotkanie 03 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Idea programowania obiektowego Definicja

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Co to jest klasa? Z programistycznego punktu widzenia klasa stanowi typ danych, który odwzorowuje wspólne cechy jakiegoś obiektu.

Co to jest klasa? Z programistycznego punktu widzenia klasa stanowi typ danych, który odwzorowuje wspólne cechy jakiegoś obiektu. .NET Klasy, obiekty Klasa i obiekt Każdy obiektowy język programowania daje programiście możliwość tworzenia nowych typów danych. Nowy typ danych definiuje się poprzez zdefiniowanie klasy. Co to jest klasa?

Bardziej szczegółowo

wykład V uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C++ klasy i obiekty wykład V dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - klasy

wykład V uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C++ klasy i obiekty wykład V dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - klasy i obiekty Programowanie i obiekty uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski i obiekty 1 2 3 4 i obiekty Obiektowość języka C++ Na tym wykładzie poznamy: ˆ Klasa (w języku C++ rozszerzenie struktury, typ

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie, część I

Programowanie, część I Programowanie, część I Rafał J. Wysocki Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW 22 lutego 2011 Rafał J. Wysocki (rwys@fuw.edu.pl) Programowanie, część I 22 lutego 2011 1 / 80 Wstęp Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 12

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 12 JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM Wykład 12 1 KLASY ZAPRZYJAŹNIONE Jedna klasa (A) może zadeklarować przyjaźń z inną klasą (B). Oznacza to, że klasa B ma dostęp do wszystkich składników

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. Ogólna postać dziedziczenia klas:

Dziedziczenie. Ogólna postać dziedziczenia klas: Dziedziczenie Ogólna postać dziedziczenia klas: class nazwa_clasy_pochodnej : specyfikator_dostępu nazwa_clasy_bazowej specyfikator_dostępu : public private protected Specyfikator dostępu definiuje, w

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Program przedmiotu. Programowanie Obiektowe (język C++) Literatura. Program przedmiotu c.d.:

Wykład 1. Program przedmiotu. Programowanie Obiektowe (język C++) Literatura. Program przedmiotu c.d.: Program przedmiotu Programowanie Obiektowe (język C++) Wykład 1. Definiowanie prostych klas. Przykłady. Przypomnienie: typy referencyjne, domyślne wartości argumentów, przeciąŝanie funkcji. Konstruktory,

Bardziej szczegółowo

#include "stdafx.h" #include <iostream> #include "windows.h" using namespace std;

#include stdafx.h #include <iostream> #include windows.h using namespace std; // W8_3.cpp : Defines the entry point for the console application. // Przeciazenie operatorow new, delete // Przeciazenie globalne: przeciazone operatory new, delete // dzialaja dla danych dowolnych //

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu: INFORMATYKA 2 - Wykład 15h Kod przedmiotu: ES1C300 016, ECTS: 3 pkt. Kierunek: Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia Semestr: III, rok akademicki: 2016/2017 Zaliczenie przedmiotu: Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część czwarta Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Operator przypisania. Jest czym innym niż konstruktor kopiujący!

Operator przypisania. Jest czym innym niż konstruktor kopiujący! Operator przypisania Jest czym innym niż konstruktor kopiujący! Domyślnie jest zdefiniowany jako przypisanie składowa po składowej (zatem niekoniecznie bajt po bajcie). Dla klasy X definiuje się jako X&

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe Wykład 1. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20

Programowanie obiektowe Wykład 1. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20 O mnie prowadzący wykład: Dariusz Wardowski pokój: A334 dyżur: środa, godz. 10.00 12.00 e-mail: wardd@math.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi

EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi 1. Napisz wskaźnik do funkcji fun tak zdeklarowanej: T* fun( int, double const& ) const; definicja wskaźnika musi być precyzyjna, inaczej

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Wykład nr 2 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc

Informatyka 2. Wykład nr 2 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Wykład nr 2 (22.10.2008) Rok akademicki 2008/2009, Wykład

Bardziej szczegółowo

Jzyk C++ cz 3. Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2" ( $%%) )'20 )*0) 1 / )

Jzyk C++ cz 3. Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2 ( $%%) )'20 )*0) 1 / ) Jzyk C++ cz 3 Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki # $$%%& ' ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2" ( $%%) )'20 )*0) 1 / )!" 2 # $$%%& ' ( $%%/,))3 ( %* 2 / 4 ( ( *' *''*,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW Język Język programowania: C/C++ Środowisko programistyczne: C++Builder 6 Wykład 9.. Wskaźniki i i zmienne dynamiczne.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W JĘZYKU C++: FUNKCJE ZAPRZYJAŹNIONE Z KLASĄ, PRZEŁADOWANIE OPERATORÓW. Informatyka 2

Spis treści PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W JĘZYKU C++: FUNKCJE ZAPRZYJAŹNIONE Z KLASĄ, PRZEŁADOWANIE OPERATORÓW. Informatyka 2 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 2 Kod przedmiotu: ES1C300 016 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 4 pozostałe operatory, forward declaration, dziedziczenie. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 4 pozostałe operatory, forward declaration, dziedziczenie. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 4 pozostałe operatory, forward declaration, dziedziczenie dr inż. Jacek Naruniec Kolokwium wykładowe Pierwsze kolokwium 6 kwietnia Drugie kolokwium 1 czerwca Kolokwium poprawkowe 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

tel Konsultacje www

tel Konsultacje www Języki Programowania Prowadząca: dr inż. Hanna Zbroszczyk e-mail: e-mail gos@if.pw.edu.pl tel: tel +48 22 234 58 51 Konsultacje: Piątek: 12.00 13.30 www: http://www.if.pw.edu.pl/~gos/students/jp Politechnika

Bardziej szczegółowo

Tbli Tablice obiektów biktó są tworzone dokładnie d tak samo, jak i tablice, składające się z elementów innego typu

Tbli Tablice obiektów biktó są tworzone dokładnie d tak samo, jak i tablice, składające się z elementów innego typu Tablice, wskaźniki, referencje Tbli Tablice obiektów biktó są tworzone dokładnie d tak samo, jak i tablice, składające się z elementów innego typu #include using namespace std; class cl int

Bardziej szczegółowo

referencje Wykład 2. Programowanie (język C++) Referencje (1) int Num = 50; zdefiniowano zmienną Num (typu int) nadając jej wartość początkową 50.

referencje Wykład 2. Programowanie (język C++) Referencje (1) int Num = 50; zdefiniowano zmienną Num (typu int) nadając jej wartość początkową 50. Programowanie (język C++) referencje Wykład 2. Referencje (1) Referencja (odnośnik) jest zmienną identyfikującą inną zmienną. Wykonanie operacji na referencji ma taki sam skutek, jak wykonanie tejŝe operacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Materiały przygotował: mgr inż. Wojciech Frohmberg

Programowanie obiektowe. Materiały przygotował: mgr inż. Wojciech Frohmberg Programowanie obiektowe Materiały przygotował: mgr inż. Wojciech Frohmberg Konstruktor Konstruktor w językach zorientowanych obiektowo pełni podwójną rolę: przydziela pamięć na obiekt, zdefiniowany klasą

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe mgr inż. Kajetan Kurus 4 marca 2014 1 Podstawy teoretyczne 1. Programowanie proceduralne (powtórzenie z poprzedniego semestru) (a) Czym się charakteryzuje?

Bardziej szczegółowo

Pola i metody statyczne

Pola i metody statyczne Pola i metody statyczne Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2005 2009 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu na temat programowania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr 9 (20.01.2012) dr inż. Jarosław Forenc Rok

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

string Rodzaj[4]= {"TV ", "wieza ", "DVD ", "kino "}; string Producent[4]={"Phillips", "Sony ", "Sanyo ", "Samsung "};

string Rodzaj[4]= {TV , wieza , DVD , kino }; string Producent[4]={Phillips, Sony , Sanyo , Samsung }; // Referencja #include #include using namespace std; string Rodzaj[4]= "TV ", "wieza ", "DVD ", "kino "; string Producent[4]="Phillips", "Sony ", "Sanyo ", "Samsung "; class Sprzet_AV

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Język C++ Różnice między C a C++

Język C++ Różnice między C a C++ Język C++ Różnice między C a C++ Plan wykładu C a C++ Różnice ogólne Typy Deklaracje zmiennych C++ jako rozszerzenie C Domyślne argumenty funkcji Przeciążanie funkcji Referencje Dynamiczny przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM TEMAT : KLASY POLIMORFIZM 1. Wprowadzenie do polimorfizmu i funkcji wirtualnych w języku C++ Język C++ zakłada, że w pewnych przypadkach uzasadnione jest tworzenie klas, których reprezentanci w programie

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Konstruktor kopiujacy

Konstruktor kopiujacy Konstruktor kopiujacy Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu na temat programowania obiektowego. Jest on udostępniony

Bardziej szczegółowo

Abstrakcyjny typ danych

Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny Typ Danych (abstract data type-adt): zbiór wartości wraz z powiązanymi z nimi operacjami; operacje są zdefiniowane w sposób niezależny od implementacji; operacje są

Bardziej szczegółowo

Struktury Struktura polami struct struct struct struct

Struktury Struktura polami struct struct struct struct Struktury Struktura jest zbiorem zmiennych występujących pod wspólna nazwą. Zmienne wchodzące w skład struktury nazywane są polami lub elementami, a czasem członkami struktury. Struktury używamy, jeśli

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe

Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo