więcej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8140"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (304)/2015 (9 15 marca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wydłużeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej raportu z konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 3 marca 2015 r. ZWO zadecydował o wydłużeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej Raportu z konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS, które przeprowadzone zostały w dniach od 26 stycznia do 9 lutego 2015r.. więcej: Informacja dotycząca zmiany Planu działania dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL ) 23 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 304/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 4525/2014 z 08 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Planów działania na lata dla Priorytetów komponentu regionalnego PO KL w województwie opolskim. z późn. zm. Przedmiotem zmiany był Plan działania dla Priorytetu VI - aktualizacja dotyczyła projektów systemowych i tabeli finansowej. więcej: Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL ) Poniżej przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2014, Priorytet VII PO KL, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. więcej: 1pokl priorytet-vii-po-kl-poddzialanie-721.html

2 Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL ) Poniżej przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2013, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. więcej: 1pokl priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-812.html Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL ) Poniżej przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2014, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. więcej: 1pokl priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-811.html Nowy produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu: PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH Opolskie Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej: Rada hrabstwa South Gloucestershire z Anglii poszukuje partnerów do projektu Rada hrabstwa South Gloucestershire z Anglii poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków programu Horyzont 2020 dotyczącego technologii ogrzewania/chłodzenia i energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii. Termin składania wniosków upływa 5 maja 2015 r. więcej:

3 Władze lokalne hiszpańskiej prowincji Guipúzcoa poszukują partnerów do projektu w ramach Horyzont 2020 nabór: H2020-ISIB B Władze lokalne hiszpańskiej prowincji Guipúzcoa poszukują partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont H2020-ISIB B - Poprawa modeli zarządzania lasami. więcej: Organizacja pozarządowa z Włoch poszukuje partnerów do projektu Organizacja pozarządowa z Włoch poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach Programu Prawa, równość i obywatelstwo. więcej: Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont 2020 (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015) dotyczącego młodego pokolenia w innowacji (młodzi motorem zmian społecznych), włączeniu i zrównoważonej Europie. Celem projektu jest zbadanie orientacji pokolenia sprzed kryzysu (ponad 50 lat) i generacji infrakryzysowej (18-35 lat) w zakresie porządku publicznego, organizacji życia gospodarczego, społecznego i prywatnego i wyjaśnienia gotowość młodych do bycia motorem transformacji społeczno-ekologicznej. więcej: Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu, który wdrażany będzie w ramach programu Erasmus +, Działanie 2 - Strategiczne partnerstwo.celem projektu jest poprawa osiągnięć uczniów i zwiększenie ich zainteresowania nauką. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 r. więcej:

4 Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego poszukuje partnerów Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego Havelland-Flaeming poszukuje polskich partnerów do dwóch projektów: EUROPEACE i WETLANDS, które są planowane do złożenia w ramach nowej edycji Programu Europa Środkowa. więcej: Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. więcej: Władze norweskiej gminy Gjesdal poszukują partnerów do projektu Władze norweskiej gminy Gjesdal położonej w regionie Stavanger poszukują partnerów do projektu w dziedzinie energii, który wdrażany będzie w ramach Programu Horyzont więcej: Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdrażającą program ERASMUS+, realizować będzie działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej: Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały

5 dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO więcej: Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej: Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. więcej:

6 Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej szczegółowszej wiedzy w temacie współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej: Instytuty badawcze KE szukają naukowców Komisja Europejska zbiera zgłoszenia od naukowców zainteresowanych pracą we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC). Aktualnie otwarty pierwszy nabór ma na celu utworzenie bazy danych kandydatów, spośród których będą rekrutowani pracownicy naukowi do Instytutów JRC. więcej: E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej: Fundusze dla młodych - ruszają pierwsze nabory Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP), w których o dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) mogą ubiegać się Powiatowe Urzędy Pracy. Środki przeznaczone zostaną na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP). więcej:

7 Start Funduszy Europejskich miliardy na rozwój Premier Ewa Kopacz w towarzystwie polskiej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz unijnych komisarzy i marszałków województw 26 lutego br. symbolicznie zainaugurowała wykorzystanie kolejnej transzy Funduszy Europejskiej. Polska na lata otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych z polityki spójności. więcej: Gdzie po informacje o Funduszach Europejskich? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak Fundusze Europejskie mogą Tobie pomóc, możesz bezpłatnie skorzystać z konsultacji w sieci Punktów Informacyjnych w całym kraju. więcej: Komisja Europejska (KE) wydłuża konsultacje listy projektów infrastruktury energetycznej i gazu KE do 31 marca 2015 r. wydłużyła konsultacje dotyczące listy projektów z obszaru infrastruktury energetycznej i gazu. Zapraszamy do zgłaszania uwag. więcej: Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy ESPON 2020 ESPON jest programem badawczym mającym na celu wspieranie efektywności Polityki Spójności Unii Europejskiej oraz polityk i programów w ramach wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności polityk rozwoju terytorialnego w Europie. więcej: O programie COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich

8 przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 Do 31 marca 2015 r. można zgłaszać uwagi do projektu Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą Dokument będzie jedną z rządowych strategii rozwoju, przygotowywaną w celu odpowiedzi na wyzwania specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym. więcej: olski_centralnej_do_r_2020_2015_02_17.aspx Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 r. Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 r. więcej: O programie Horyzont 2020 W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły "Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata (The Framework Programme for Research and Innovation). Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program na rzecz badań i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Program

9 stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. więcej: Pomoc we wdrożeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej: Informacja dotycząca pracy dla polskich studentów w Niemczech w czasie wakacji - LATO 2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że w dniach r r. w godz będzie przyjmował zapisy studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w siedzibie tut. Urzędu tj. Opole, ul. Oleska 127, I piętro, pok. 15. więcej: Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 r. więcej: Poziom realizacji programów - stan na 1 marca 2015 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 1 marca 2015 r. złożono 301,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 612,1 mld zł. więcej:

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucją Wdrażającą dla II osi priorytetowej PO IiŚ W dniu 19 lutego 2015 r. Pani Prezes Małgorzata Skucha i Pan Minister Maciej Grabowski podpisali Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata w zakresie II osi priorytetowej "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu". więcej: Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 26 lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i pożyczek na budowę mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Ęnergi. więcej: Zaproszenie do udziału w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2015 Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe działające w branży IT/ICT do udziału w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2015 organizowanej podczas targów CeBIT 2015, w dniach marca 2015 r. w Hanowerze w Niemczech. więcej: Trwa wypłata płatności bezpośrednich, dopłat ONW i wsparcia z "Programu rolnośrodowiskowego" za 2014 r. Do 4 lutego 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. ponad 9 mld zł. Zgodnie z unijnym prawem, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok od 1 grudnia ubr. Agencja ma na realizację tych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł. więcej:

11 Opublikowano "Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata " Celem dokumentu jest w szczególności zapewnienie jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata więcej: Na co pieniądze w Programie Infrastruktura i Środowisko ? Program Infrastruktura i Środowisko , podobnie jak jego poprzednik, będzie wspierać rozwój infrastruktury kraju. W efekcie środki unijne Programu, wdrażane przez kolejnych siedem lat, przyczynią się do dalszego, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności. Na co w szczególności będą przeznaczone te pieniądze? Gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe to obszary, pomiędzy które rozdzielono środki największego pod względem budżetu programu na nową perspektywę. więcej: Ponad 93 mln zł z POIiŚ na gospodarkę wodno-ściekową 17 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma szansę na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na kwotę 93 mln złotych. Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zatwierdził dwie listy rankingowe przedsięwzięć złożonych w ramach kolejnego konkursu Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. więcej:

12 Przyjęto założenia ustawy o zmianie ustawy o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej 24 lutego 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej (EUWT). Na ich podstawie przygotowany zostanie projekt nowelizacji ustawy z 7 listopada 2008 r. o EUWT. Proponowane zmiany polskich przepisów mają na celu ich dostosowanie do zmienionych regulacji unijnych. więcej: Wyniki aktualizacji Listy Projektów dla POIiŚ Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 9 lutego 2015 r. więcej: Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej: Termin ogłoszenia wyników konkursu START 2015 Uprzejmie informujemy, że wyniki konkursu START 2015 zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja br. Wszyscy kandydaci zostaną o nich poinformowani pocztą elektroniczną, a lista laureatów zostanie zamieszczona w podanym terminie na stronie internetowej Fundacji. więcej:

13 Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie engage oraz zmiana w regulaminie konkursu Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem udziałem w ostatniej edycji konkursu engage, Fundacja postanowiła wydłużyć termin składania wniosków w tym konkursie do 31 marca br. więcej: Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 1.2 PO KL W dniu 19 lutego 2015 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. Monitorowanie losów dziecka standard postępowania pracowników socjalnych narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie. więcej: Skorzystaj z nowej usługi w zakresie marketingu i sprzedaży produktów Zachęcamy mikro i małe przedsiębiorstwa działające w branży przetwórstwa rolnospożywczewgo do skorzystania z nowej usługi systemowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów. więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie engage oraz zmiana w regulaminie konkursu Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem udziałem w ostatniej edycji konkursu engage, Fundacja postanowiła wydłużyć termin składania wniosków w tym konkursie do 31 marca br. więcej:

14 Skorzystaj z nowej usługi KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną Zachęcamy mikro i małe przedsiębiorstwa do skorzystania z nowej usługi systemowej KSU w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Oferta KSU skierowana jest do firm, które charakteryzują się rocznym zużyciem energii (przede wszystkim energii cieplnej i elektrycznej) na poziomie nie mniejszym niż 250 GJ (69,44 MWh). więcej: Najlepsze praktyki w zakresie analiz kosztów i korzyści (AKK) Miło nam przedstawić Państwu opracowanie poświęcone dobrym praktykom w zakresie prowadzenia projektów transportowych. Powstało ono na bazie doświadczeń Centrum Unijnych Projektów Transportowych przy weryfikowaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" w latach Dokument dostępny jest również w angielskiej wersji językowej. więcej: Podsumowanie konsultacji Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczącego konsultacji projektu Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia zestawienie nadesłanych uwag do Karty Podmiotu oraz Karty Usługi, uzupełnione o uwagi przesłane w dniu 9 stycznia 2015 r. przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. więcej: INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza służąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a także umożliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej:http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/strony/interreg_europa_baza_poszukiwania_partnerow_projektowych_ aspx

15 KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE Gdzie zdobyć pieniądze na badania naukowe? Konkursy dla firm studenckich, stypendia na badania we Francji, zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców lub konkurs dla młodych projektantów. To zaledwie wycinek z możliwości rozwoju dla studentów, doktorantów, młodych przedsiębiorców. Od 30 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu European Pioneers. więcej: Impuls do biznesu konkurs dla przedsiębiorców Konkurs Impuls do biznesu jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnego sektora z siedzibą w Polsce, których działalność bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. Autor najlepszego pomysłu otrzyma zł. Pula nagród w konkursie wynosi zł. Do 20 kwietnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia więcej: Projekt Can EU CAP it kurs e-learningowy, konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej WPR Grupa Bruges zaprasza na ogólny kurs e-learningowy na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej w ramach projektu Can EU CAP it. Informacja na temat kursu CAP Pro dostępna jest w wersji angielskiej, niemieckiej, francuskiej i włoskiej (pobierz). Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty. więcej:

16 Zdobądź certyfikat European Language Label! Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, realizują coś więcej niż program nauczania. Termin nadsyłania formularzy upływa 13 kwietnia 2015 roku. więcej: Rozpoczął się nabór kandydatów na ekspertów Priorytetu II Programu Polska Cyfrowa Władza Wdrażająca Programy Europejskie poszukuje kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II E- Administracja i otwarty rząd w Programie Polska Cyfrowa. Osoby zainteresowane oceną projektów proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do 13 marca 2015 r. więcej: Główne obszary Programu Infrastruktura i Środowisko Najważniejszym założeniem Programu Infrastruktura i Środowisko na lata jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnej gospodarki kraju. W celu jego osiągnięcia działania planowane w bieżącej perspektywie podzielono pomiędzy 9 osi sektorowych i 1 oś pomocy technicznej. więcej: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej partnerem prestiżowego konkursu Innovators Under 35 W ramach konkursu wyłaniani są młodzi liderzy innowacji (poniżej 35 r.ż.), którzy dzięki swojemu wkładowi w rozwój nowych technologii w nieoceniony sposób przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na wyzwania współczesnej rzeczywistości oraz poprawy życia wielu osób na świecie. Do konkursu mogą być nominowani młodzi przedsiębiorcy, badacze i wizjonerzy autorzy projektów w takich dziedzinach technologii, jak: Internet,

17 biotechnologia, telekomunikacja, transport, materiały i energia. Nominacje są zbierane do 31 marca 2015 r. więcej: Rusza nabór wniosków w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER Do 28 kwietnia br. młodzi naukowcy-popularyzatorzy mogą składać wnioski w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP*. W konkursie INTER wnioski mogą składać uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych więcej: Rusza pierwszy konkurs o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wprowadza do swojej oferty nową propozycję Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata. Pierwszy właśnie został ogłoszony nominacje będą przyjmowane do 30 czerwca br. więcej: 19. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 19. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 marca 2015 r. więcej: konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

18 NABORY WNIOSKÓW Nabór wniosków stażowych, PUP Opole Staże będą organizowane w pierwszej kolejności u organizatora, który: Złoży deklarację zatrudnienia po odbyciu stażu Wnioskuje o stanowisko, na które brakuje ofert pracy Wywiązywał się ze zobowiązań zawartych w umowach z tut. urzędem w ramach aktywizacji bezrobotnych, w tym z deklaracji zatrudnienia Współpracował z tut. urzędem w zakresie pośrednictwa niesubsydiowanego więcej: Ogłoszenia konkursowe w ramach nowego Programu UE - EaSI w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej Od początku roku 2014 można skorzystać z ogłaszanych przez Komisję Europejską ogłoszeń konkursowych i przetargowych w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social Innovation EaSI) na lata więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osobom w wieku co najmniej 50 lat. więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "PRACA ŁĄCZY POKOLENIA" POKL Poddziałanie CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r.

19 CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych z miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. więcej: Program stażowy dla absolwentów Celem projektu jest organizacja staży dla absolwentów w zakresie elektroniki, utrzymania ruchu, telekomunikacji, informatyki oraz specjalistów z obszaru systemów sterowania, projektowania, konstruowania czy budownictwa. Staże przeznaczone są dla absolwentów kierunków technicznych bądź ścisłych uczelni wyższych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. Czas trwania projektu: maj 2014 r. - czerwiec 2015 r. więcej: Wznowiona rekrutacja do projektu "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"! WUP w Opolu zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach Projektu "Powrót do zatrudnienia" na szkolenie w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Termin realizacji projektu: kwiecień 2013 r. czerwiec 2015r więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie PUP w Opolu informuje o możliwości udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku życia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia. Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco. więcej:

20 Projekt Zarządzanie kompetencjami w MSP Zapraszamy kadrę zarządzającą i HR oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w Usłudze szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP realizowanym na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego,,zarządzanie kompetencjami w MSP. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia do Usługi pozostałe ostatnie wolne miejsca wyłącznie dla przedsiębiorstw średnich, o ograniczonych zasobach organizacyjno-finansowych. więcej: Nabór wniosków stypendialnych w programie Aktywność obywatelska rozpoczęty! O stypendium mogą ubiegać się osoby realizujące projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej. Powołanie tego typu programu stypendialnego było jednym z postulatów Paktu dla kultury. Nabór trwa do 31 marca 2015r. więcej: To już ostatnia szansa na przystąpienie do projektu szkoleniowo-doradczego Firmy Rodzinne II! 26 marca br. w Warszawie rusza VII edycja projektu Firmy Rodzinne II to wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Pro Design sp. z o.o, mający na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych specyficznych organizmów ekonomicznych, w których przeplatają się systemy tego, co prywatne z tym, co biznesowe. Jeśli prowadzisz firmę rodzinną - pracujesz z innym członkiem rodziny, rodzina ma istotny wpływ na zarządzanie i posiada znaczące udziały w firmie ten projekt jest właśnie dla Ciebie. więcej:

21 Nabór na wynajem pomieszczeń w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy Moniuszki 11 (dworzec PKS) O wynajem lokali mogą starać się osoby, które są mieszkańcami powiatu kluczborskiego i planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą już firmę, ale nie dłużej niż 3 lata (w momencie składania wniosku). Do dyspozycji Państwa są lokale o powierzchni od 39,75 m2 do 46,78 m2 przeznaczone pod działalność handlowo-usługową. Budynek jest parterowy i do każdego z pomieszczeń jest osobne wejście z zewnątrz. więcej: https://inkkluczbork.skycms.com.pl/501/nabor-moniuszki.html Wynajmij biurko w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) W siedzibie AIP UO jest możliwość wynajmu powierzchni biurowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. W wyniku przebudowy budynku powstało 13 stanowisk biurowych. więcej: Zostań liderem wśród młodych naukowców LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Termin naboru wniosków: r r. więcej: 50 mln zł na innowacje drogowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiły konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych. Na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa obie instytucje przeznaczyły po 25 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego 2015 r. i potrwa dwa miesiące. więcej:

22 Japonia, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry razem Ruszył I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4- Japan Joint Research Program). Data zamknięcia naboru wniosków: r. więcej: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 rok Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku. więcej: Termin składania wniosków przez szkoły wyższe w PO WER Uprzejmie przypominamy, że 18 marca br. upływa termin składania wniosków przez szkoły wyższe w Programie Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na rok akademicki 2015/16 o dofinansowanie niepełnosprawnych studentów wyjeżdżających na studia i/lub praktykę oraz studentów wyjeżdżający na studia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (otrzymują stypendia socjalne). więcej: Harmonogram naborów wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na swojej stronie w zakładce Oferta finansowania zamieścił aktualny harmonogram naborów wniosków w dziedzinach: - Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi - Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Ochrona atmosfery - Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - Międzydziedzinowy więcej:

23 Trwa nabór przedszkoli do projektu KIK/33 Przedszkola, które nie zgłosiły dotąd udziału w projekcie Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców mają kolejna szansę, aby przystąpić do programu. Ruszył właśnie kolejny nabór. Nabór trwa do 31 marca br. więcej: Będzie nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO RYBY Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 "Działania wspólne", które wchodzi w skład PO RYBY Pomoc można otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji producentów, a także na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków. Wnioski można składać od 10 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r. włącznie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich " w zakresie środka 3.1 "Działania wspólne". więcej: Ruszył nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" Udział w naborze wziąć mogą podmioty realizujące projekty bilateralne w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu Programu, którym jest ochrona różnorodności biologicznej. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 marca do 30 czerwca 2015 r. więcej:

24 Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach w/w działania należy składać w terminie od 27 lutego do 4 maja 2015 r. więcej: 4.aspx Informacje na temat planowanych naborów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni III nabór Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni wspierających wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Polski i Państw Darczyńców. O dofinansowanie w ramach FSS Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe - posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. III nabór (otwarty od 2 lutego 2015 do 2 kwietnia 2015, do 16:00) - rok akademicki 2015/2016, alokacja: więcej: Aktualne nabory wniosków w programach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Program Obszar (aktywne linki) Zakończenie naboru ERA-NET ERA-MIN Badania obejmujące zagadnienia z zakresu surowców r. nieenergetycznych Pollux CORE 2015 Innovation in Services r. Współpraca V4 - Japonia Advanced Materials r. ERA.Net Smart Grids Plus Badania obejmujące zagadnienia z zakresu r.

25 inteligentnych sieci wysokoenergetycznych Inicjatywa CORNET Badania branżowe r. Infect-Era Badania obejmujące zagadnienia z zakresu r. chorób zakaźnych TRANSCAN-2 Badania obejmujące zagadnienia z zakresu r. onkologii LIDER Poszerzenie kompetencji młodych naukowców r. JPco-fuND Badania obejmujące zagadnienia z zakresu chorób r. neurodegeneracyjnych NEURON II Badania obejmujące zagadnienia z zakresu r. neurologii EUROSTARS 2 Brak ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć r. zastosowania innego niż do celów cywilnych Badania obejmujące zagadnienia z zakresu ERA-NET FACCE biologii produkcji biomasy i SURPLUS zagadnień dotyczących r. zrównoważonego rolnictwa EuroNanoMed II Badania obejmujące zagadnienia z zakresu nanomedycyny r. więcej:

26 Granty na badania, stypendia i staże znajdź coś dla siebie Na stronie Eurodesku jest dostępna baza grantów zarówno krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na stypendia, staże, praktyki, badania i wiele innych. Większość jest kierowana do studentów, doktorantów, naukowców i aktywistów/społeczników. więcej: Liczba złożonych wniosków w ramach konkursu - III edycja Liczba złożonych wniosków w ramach konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MSP III edycja. więcej: Znamy termin rozpoczęcia naboru w programie Interreg Europa Środkowa Nabór projektów będzie dwuetapowy i rozpocznie się 12 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w pierwszym etapie będą mogli wziąć udział w etapie drugim, podczas którego składane są kompletne aplikacje. W programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór (etap 1) potrwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Informacje na temat naboru i możliwości konsultowania pomysłów projektowych z ekspertami Sekretariatu Technicznego oraz pakiet aplikacyjny dostępne będą na stronie 12 lutego 2015 r. W tym samym dniu zostanie też otwarta rejestracja na seminarium dla wnioskodawców wiodących, które jest organizowane przez Sekretariat Techniczny programu w Wiedniu, 10 marca 2015 r. więcej: Wolontariat Europejski (EVS) w Sumach na Ukrainie Fundacja Instytut Innowacji poszukuje kandydatów chętnych na 10-miesięczny wyjazd do Sum (północna część Ukrainy) w ramach Wolontariatu Europejskiego. Termin wyjazdu będzie indywidualnie ustalany z wolontariuszem. więcej:

27 Znamy harmonogram naborów wniosków na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa Program Polska Cyfrowa (POPC) ma już swój harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Zaakceptowała go wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Harmonogram przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 2,6 mld zł. więcej: Nabory wniosków w ramach programu Erasmus+ Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat: Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) 4 marca 2015 r. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus 4 marca 2015 r. Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego 3 kwietnia 2015 r. Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) 31 marca 2015 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r. Akcja 3 Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą 30 kwietnia 2015 r. więcej:

28 Dodatkowy nabór wniosków w konkursie popularyzatorskim INTER Od 2 marca do 28 kwietnia br. młodzi naukowcy-popularyzatorzy będą mogli składać wnioski w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. Celem konkursu jest promowanie badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności z zakresu popularyzowania nauki. więcej: Ostatnia szansa na udział w konkursie IMPULS Do 19 kwietnia br. naukowcy, którzy mają pomysł na innowacyjne badania o potencjale komercjalizacyjnym, mogą składać wnioski w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. więcej: Ponad milion złotych na ochronę bioróżnorodności z funduszy EOG Został ogłoszony nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. Do wsparcia finansowego ze środków MF EOG będą zakwalifikowane wyłącznie projekty złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk między polskimi beneficjentami i podmiotami z tych trzech krajów. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 3 marca do 30 czerwca 2015r. więcej: duszy_eog.html Programy NFOŚiGW Informacja o aktualnych naborach w ramach programów krajowych NFOŚiGW znajduje się pod adresem: oraz:

29 SKILLS staże Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Najbliższy termin składania wniosków 15 marca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE. Wnioski można składać w trybie ciągłym. więcej: Zapytanie ofertowe na wybór eksperta do kontroli projektów PO KL w obszarze udzielania zamówień publicznych Zaproszenie w ramach rozeznania rynku do składania ofert na wybór eksperta do kontroli maksymalnie 40 postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych przez różne podmioty w ramach projektów oraz Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej:

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską INFORMATOR EUROPEJSKI NR 1 (296)/2015 (5 stycznia 2015 r. 11 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo