INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) dla miasta Brzeg 22 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) jako Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do Działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO dla miasta Brzeg. Zmniejszenie wartości dofinansowania projektu w ramach Poddziałania RPO WO marca 2011 r. ZWO jako Iś RPO WO podjął uchwałę zmieniającą w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do Poddziałania Drogi lokalne RPO WO w której dokonuje się zmniejszenia kwoty dofinansowania projektu: Wybór projektu do dofinansowania w ramach II naboru do działania 6.1 RPO WO dla miasta Głogówek 15 marca 2011 r. ZWO jako Iś RPO WO podjął uchwałę w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach II naboru projektów do Działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO dla miasta Głogówek 1

2 Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 6.1 RPO WO dla miasta Głubczyce 15 marca 2011 r. ZWO jako Iś RPO WO podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do Działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO dla miasta Głubczyce. Errata dokumentu "Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Iś PO KL wydała erratę dokumentu "Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL". machpokl_ aspx Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) - stan na 28 lutego 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach PO IiŚ. Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności stan na 20 marca 2011 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 20 marca 2011 r. złoŝono 164 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 376,8 mld zł. 2

3 NABORY WNIOSKÓW / KONKURSY Nabór wniosków w ramach Działania 4.4 RPO WO Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 4.4 Ochrona bioróŝnorodności Opolszczyzny RPO WO Wnioski moŝna składać od 17 do 31 marca 2011r. Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL Ministerstwo Edukacji Narodowej wznawia nabór wniosków w ramach Poddziałania Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli PO KL. Wnioski o dofinansowanie projektów moŝna składać od 1 marca 2011r. 6/pokl/332/2009-%E2%80%9Eprzygotowanie-wybranych-szkol-do-realizacji-praktyk-przez-studentow-przygotowywanychdo-wykonywania-zawodu-nauczyciela Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL WUP w Opolu ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie PO KL. Wnioski moŝna składać od 21 lutego 2011r. o_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL. Wnioski moŝna składać w terminie od 17 marca do 19 kwietnia 2011 r. wo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. Wnioski 3

4 moŝna składać w terminie od 24 marca 2011 r. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. wo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 Nabór wniosków w ramach Działania 9.2 PO KL WUP w Opolu ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL. Wnioski moŝna składać od 24 marca 2011 r. =&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 Nabór wniosków w ramach Działania 9.3 PO KL WUP w Opolu ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - projekty konkursowe PO KL. Wnioski moŝna składać od 10 marca 2011 r. =&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 Nabór wniosków w ramach Działania 114 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW. Wnioski moŝna składać od 3 stycznia 2011r. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2011 r., o ile nie zostanie opublikowana informacja dotycząca przekroczenia 120 % środków finansowych dostępnych w ramach PROW

5 Nabór wniosków w ramach Działania 132 PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości Ŝywności PROW. Wnioski moŝna składać od 15 kwietnia 2009r. Termin składania wniosków w ramach tego działania, upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, Ŝe zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złoŝonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych. Nabór wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stobrawski Zielony Szlak o przyznanie pomocy w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW ZWO informuje o moŝliwości składania za pośrednictwem LGD Stobrawski Zielony Szlak wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie Odnowa i rozwój wsi. Wnioski moŝna składać w terminie od 4 do 20 kwietnia 2011 r. Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków do Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków PO IiŚ. Wnioski moŝna składać od 11 do 27 kwietnia 2011 r. Nabór wniosków w ramach Działania 9.6 PO IiŚ Ministerstwo Gospodarki ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych PO IiŚ. Wnioski moŝna składać w terminie od 17 do 31 marca 2011r. 5

6 Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych PO IG. Wnioski moŝna składać od 7 marca do 8 kwietnia 2011r. Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO IG PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania Wsparcie dla MSP PO IG. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji na 2011 rok lub do końca 2011r. Nabór wniosków w ramach Działania 5.1 PO IG PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym PO IG. Wnioski moŝna składać w terminie od 21 marca do 27 maja 2011r. Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 PO IG Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłasza nabór wniosków do Działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa aŝ do odwołania. Nabór wniosków w ramach Działania PO IG PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej PO IG. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym od 14 lutego 2011 r. do wyczerpania alokacji na 2011 rok lub do końca 2011r. 6

7 Nabór wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG. Wnioski moŝna składać w terminie od 4 do 29 kwietnia 2011 r. Nabór wniosków w ramach Działania 8.3 PO IG Władza WdraŜająca projekty Europejskie ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion PO IG. Wnioski moŝna składać w terminie od 28 lutego do 27 maja 2011 r. Nabór wniosków w ramach programu Pomost Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach programu Pomost WSPARCIE DLA KOBIET realizujących projekty naukowe w trakcie ciąŝy w przypadku pracy naukowej, której specyfika moŝe mieć wpływ na przebieg ciąŝy Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym począwszy od 9 lutego 2010 r. oraz GRANTY POWRTOWE obejmujące finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu płci wychowujących małe dzieci. Wnioski będą przyjmowane od 30 lipca do 30 września 2011 r. Nabór wniosków w ramach programu TEAM FNP ogłasza nabór wniosków w ramach programu TEAM Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staŝy podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Wnioski przyjmowane są od 30 lipca do 30 września 2011 r. Nabór wniosków w ramach programu HOMING PLUS FNP ogłasza nabór wniosków w ramach programu HOMING PLUS subsydia dla młodych uczonych zachęcając e do podjęcia pracy badawczej. Wnioski przyjmowane są od 15 sierpnia do 15 października 2011r. 7

8 Nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Wnioski przyjmowane są w Krajowych Punktach Kontaktowych do 18 lipca 2011r. WYDARZENIA Zarząd Powiatu Krapkowickiego zaprasza do udziału w zorganizowanym we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego (RPEFS) w Opolu bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. MoŜliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania POKL. Spotkanie odbędzie się 30 marca 2011 r. w o godz. 9:30 w Sali nr 40 w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. ROEFS w Opolu zaprasza na bezpłatne szkolenie: Procedury aplikowania w ramach PO KL Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych w kontekście zmian w wytycznych programowych. Szkolenie odbędzie się 4 5 oraz kwietnia 2011 r. w Opolu. o_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 Fundacja Kronenberga ogłasza konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców prowadzących z sukcesem biznes, zakorzenionych w lokalnych społecznościach i łączących tradycję z nowoczesnością. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 kwietnia 2011 r. 8

9 Na zlecenie MRR Naczelna Organizacja Techniczna w porozumieniu z BGK organizuje cykl warsztatów regionalnych pt. Kredyt technologiczny efektywną formą wsparcia innowacyjnych technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw, poświęconych Działaniu 4.3 Kredyt Technologiczny PO IG. Zaproszenie do składania wniosków w konkursie "European Public Sector Award 2011" Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) zaprasza do składania wniosków w trzeciej edycji konkursu "European Sector Award 2011" (EPSA) na najbardziej innowacyjne i skuteczne działania/projekty w sektorze administracji publicznej. n_public_sector_award_2011.aspx * w przypadku braku moŝliwości bezpośredniego połączenia z podanych linków do stron, prosimy skopiować adres do pola adresowego przeglądarki internetowej 9

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu z listy rezerwowej w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny formalnej wniosków złoŝonych w ramach II naboru do działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 23 (137) (13 19 czerwca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 23 (137) (13 19 czerwca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 23 (137) (13 19 czerwca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Vademecum dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) WAŻNE INFORMACJE Opolskie najlepsze w konkursie o dodatkowe pieniądze z UE MRR podało oficjalne wyniki konkursu o KRW, w ramach regionalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Decyzja o wyborze do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 40 (154) ( października 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 40 (154) ( października 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 40 (154) ( 10 16 października 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.2.1/2011 (za okres 1-30 września

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (80) (19 25 kwietnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (80) (19 25 kwietnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (80) (19 25 kwietnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie I naboru wniosków złoŝonych do dofinansowania w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) Zarząd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu w ramach III naboru do Poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (87) (14 20 czerwca 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (87) (14 20 czerwca 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (87) (14 20 czerwca 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Decyzja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego złoŝonego w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (141) (11 17 lipca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (141) (11 17 lipca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (141) (11 17 lipca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu do dofinansowania w ramach IV naboru do Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia ) WAśNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach IV naboru do Poddziałania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) WAśNE INFORMACJE Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (173) (20 26 lutego 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (173) (20 26 lutego 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (173) (20 26 lutego 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków złoŝonych w ramach IV naboru do poddziałania 3.1.2 regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 49 (64) (14 20 grudnia 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 49 (64) (14 20 grudnia 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 49 (64) (14 20 grudnia 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Zmiana Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Konkurs "Kapitalni w Opolskiem" Jesteś kapitalnym beneficjentem, realizujesz kapitalny projekt? Pochwal się nim i zyskaj prestiŝowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (180) (9 15 kwietnia 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (180) (9 15 kwietnia 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (180) (9 15 kwietnia 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Zmiana godzin pracy GPI w Opolu Informujemy, iŝ 6 kwietnia 2012 r. Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich (GPI) w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (13 19 października 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (13 19 października 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (13 19 października 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (123) (28 lutego 6 marca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (123) (28 lutego 6 marca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (123) (28 lutego 6 marca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu do dofinansowania w ramach II naboru do działania 6.1 RPO WO 2007-2013 dla miasta Głuchołazy Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Zakończono ocenę formalną wniosków w ramach poddziałania 1.4.2 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Województwo opolskie otrzymało dodatkowe pieniądze na realizację Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zmiana struktury Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Wyjątkowo europejski weekend w Opolu W niedzielne popołudnie 17 czerwca opolski rynek został opanowany przez fundusze europejskie.

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 31 (196) (30 lipca 5 sierpnia 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 31 (196) (30 lipca 5 sierpnia 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 31 (196) (30 lipca 5 sierpnia 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie merytorycznej I i II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złoŝonych do dofinansowania w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (226) (25 luty 3 marca 2013 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (226) (25 luty 3 marca 2013 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (226) (25 luty 3 marca 2013 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja ZWO o wyborze projektów do dofinansowania w ramach V naboru wniosków do poddziałania 5.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (211) (12 18 listopada 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (211) (12 18 listopada 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (211) (12 18 listopada 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Konsultacje dla beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach V naboru do poddziałania 5.1.1 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 dr Marcin Kozieł Zakład

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (3 9 listopada 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (3 9 listopada 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (3 9 listopada 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Lista rankingowa do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2008 Wojewódzki Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE W konkurencyjności znaleźć siłę 30 października 2014 r. dobrodzieńska Dobroteka stała się miejscem wymiany doświadczeń przy działaniach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 43 (208) (22 28 października 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 43 (208) (22 28 października 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 43 (208) (22 28 października 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich 2009 Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Pomoc unijna udzielana przez PARP

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Konferencja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 6 (268) (31 marca 6 kwietnia 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 6 (268) (31 marca 6 kwietnia 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 6 (268) (31 marca 6 kwietnia 2014 r.) WAśNE INFORMACJE Dni Otwarte Funduszy Europejskich 1 11 maja 2014 r. W dniach 1 11 maja 2014 r. z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Podstawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 8 (154) 1-7 marca 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 3 marca SPOTKANIE MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ Z AMBASADOREM SINGAPURU Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska spotka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko grudzień 21 r. 1. Realizacja Programu dane podstawowe 1.1 Wybór projektów do realizacji 1.2 Wnioski / umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo