Twoja instrukcja użytkownika PENTAGRAM ADSL WI-FI LITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika PENTAGRAM ADSL WI-FI LITE http://pl.yourpdfguides.com/dref/960585"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PENTAGRAM ADSL WI- FI LITE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:... 6 OBSLUGA URZDZENIA UYTKOWANIE MODEMU/ROUTERA CERBERUS.. 7 DIODY LED NA PRZEDNIM PANELU 7 PRZYCISKI ORAZ PORTY KOMUNIKACYJNE 8 USTAWIENIA FABRYCZNE

3 8 RESETOWANIE URZDZENIA 9 PODLCZENIE CERBERUSA DO KOMPUTERA KONFIGURACJA WLACIWOCI SIECI KONFIGURACJA ROUTERA PRZEZ 13 LOGOWANIE NAWIGACJA.

4 . 14 ZAKLADKA QUICK START ZAKLADKA INTERFACE SETUP 20 ZAKLADKA ADVANCED SETUP 29 ZAKLADKA ACCESS MANAGEMENT.. 37 ZAKLADKA MAINTENANCE...

5 ZAKLADKA STATUS ZAKLADKA HELP ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW UYCIE DIOD LED DO ZDIAGNOZOWANIA PROBLEMU. 52 PROBLEM Z KONFIGURACJ PRZEZ PRZEGLDARK. 52 PROBLEMY Z LOGOWANIEM...

6 53 PROBLEMY Z KOMUNIKACJ Z SIECI LAN PROBLEMY Z KOMUNIKACJ Z SIECI WAN PROBLEMY Z POLCZENIEM DO SIECI INTERNET Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Wprowadzenie Gratulujemy wyboru urzdzenia PENTAGRAM Cerberus ADSL Wi-Fi Lite. Jestemy przekonani, e spelni on Twoje oczekiwania i bdzie Ci dobrze sluyl. Modem/router Cerberus ADSL Wi-Fi Lite pozwala wykorzystywa do podlczenia komputerów zarówno interfejsy Ethernet (wbudowany 4-portowy switch 10/100 Mb/s), jak i bezprzewodowy interfejs Wi-Fi. Dziki wbudowanemu Access Pointowi (punktowi dostpowemu) potrafi take lczy w sie komputery podlczone do niego przewodowo z tymi podlczonymi drog radiow. Wbudowany modem ADSL2/2+ zapewnia wysok wydajno polczenia do 24 Mb/s przy pobieraniu danych oraz do 1 Mb/s przy ich wysylaniu. Modem zgodny jest z najpopularniejszymi protokolami ADSL2/2+. Urzdzenie pelni równie funkcj internetowej,,zapory ogniowej" (ang. firewall), dziki czemu moesz zabezpieczy sie przed dostpem z zewntrz osób do tego nieuprawnionych. Komputery znajdujce si w sieci lokalnej chronione s na dwa sposoby. Po pierwsze zastosowanie funkcji NAT powoduje, e adresy IP komputerów w sieci lokalnej s niewidoczne dla uytkowników z zewntrz. Po drugie pewne porty mog by blokowane lub przekierowane, aby ograniczy dostp do uslug dostpnych z sieci Internet. Urzdzenie moe zosta skonfigurowane w taki sposób, aby blokowa niektórym uytkownikom dostp do Internetu. Aby np. zapewni poprawne dzialanie gier i innych aplikacji internetowych mona otworzy pewne porty dla uytkowników zewntrznych tak, aby mieli dostp do uslug uruchomionych w sieci lokalnej. Zintegrowana obsluga DHCP (Dynamic Host Control Protocol) zarówno klient jak i serwer pozwala uytkownikom sieci lokalnej na dynamiczne uzyskiwanie adresu IP w trakcie uruchamiania komputera. Pozwala to unikn czsto mudnego procesu konfiguracji komputerów pracujcych w sieci. Dla bardziej zaawansowanych uytkowników przydatna moe si okaza funkcja Virtual Service (z ang. uslugi wirtualne). Funkcja ta pozwala tak skonfigurowa urzdzenie, aby z zewntrz router widziany byl jako pojedynczy serwer rónych uslug, jednake faktycznie serwery poszczególnych uslug mog by rónymi maszynami znajdujcymi si w sieci lokalnej. Np. w sieci lokalnej moe by uruchomiony serwer HTTP (stron internetowych) wówczas wszelkie zapytania trafiajce do routera przekierowane bd do tego serwera WWW. W ten sposób poszczególne dania do rónych uslug mog by przekierowane na róne komputery w sieci LAN. Zawarto pudelka PENTAGRAM Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Zasilacz 12 V, 1 A Kabel sieciowy (RJ-45) Kabel telefoniczny (RJ-11) Plyta CD Szybka instrukcja instalacji Podrcznik,,Polcz si wnet" 5 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Funkcje urzdzenia Fast Ethernet Switch: 4-portowy koncentrator przelczajcy sluy do podlczania maszyn pracujcych po stronie sieci LAN. IEEE g 54Mbps Wireless LAN: interfejs sieci bezprzewodowej; umoliwia dostp do sieci zewntrznej (WAN) komputerom polczonym drog radiow. Network Address Translation (NAT): rozbudowane funkcje protokolu NAT pozwalaj wielu uytkownikom uzyskiwa dostp do zasobów sieci zewntrznej (np. Internet) przy uyciu pojedynczego, publicznego adresu IP. Universal Plug and Play (UPnP) oraz UPnP NAT Traversal: protokoly te wykorzystywane s do ustanowienia prostego i szybkiego lcza midzy urzdzeniami i komputerami PC pochodzcymi od wielu rónych producentów. Sprawiaj one, e korzystanie z sieci jest latwiejsze. Usluga Dynamiczny DNS umoliwia utrzymywanie stalej domeny uytkownikom korzystajcym z dynamicznego adresu IP. Aby korzysta z tej uslugi naley zarejestrowa si w jednym z serwisów oferujcych DDNS, np. PPPoE (PPP over Ethernet) jest protokolem uywanym najczciej przy polczeniach modemowych (dial-up) i technologii HIS (SDI). PPP moe by równie skonfigurowany na interfejsie szeregowym asynchronicznym i synchronicznym. Sluy take do latwego zestawiania tuneli. PPP jest stosowany w technologii WAN. Virtual Server: funkcja wirtualnych serwerów pozwala uytkownikowi tak skonfigurowa urzdzenie, aby móc uzyskiwa dostp do uslug uruchomionych na komputerach w sieci LAN z sieci WAN. Urzdzenie potrafi wykry nadchodzce zapytanie do konkretnej uslugi i przekaza je do wlaciwego komputera, na którym serwer tej uslugi jest uruchomiony. Mona np. tak skonfigurowa Cerberusa, aby uytkownicy z sieci zewntrznej (WAN) mogli mie dostp do serwera WWW pracujcego wewntrz sieci LAN. Istnieje take moliwo skonfigurowania tzw.,,strefy zdemilitaryzowanej" (DMZ) dla którego z komputerów pracujcych w sieci LAN, wówczas komputer taki jest wystawiony na wszelkie zapytania z sieci WAN (np. Internetu). Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Klient oraz Serwer: od strony sieci WAN klient sieci DHCP moe automatycznie uzyska adres IP od dostawcy uslug internetowych (ISP). Po stronie sieci lokalnej wbudowany serwer DHCP moe automatycznie przydzieli adresy IP, a take ustawienia serwerów DNS nawet 253 komputerom pracujcym w sieci, co zdecydowanie ulatwia zarzdzanie sieci. Routowanie statyczne oraz RIP1/2: wsparcie dla tablicy routowania statycznego oraz obsluga protokolów RIP1/2. SNMP (Simple Network Management Protocol): protokól pozwalajcy zbiera informacje o pracy sieci. Cerberus ma wbudowany serwer tego protokolu, dziki czemu specjalistyczne oprogramowanie moe monitorowa prac urzdzenia. Zdalne zarzdzanie przez przegldark WWW: urzdzenie zarzdzane jest przez graficzny interfejs uytkownika (GUI), do którego uzyskuje si dostp za pomoc zwyklej przegldarki WWW. Interfejs jest latwy w obsludze. Istnieje take moliwo zarzdzania urzdzeniem z sieci WAN (np. przez Internet). 6 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Aktualizacje oprogramowania: oprogramowanie zarzdzajce urzdzeniem moe by latwo zaktualizowane przy uyciu graficznego interfejsu uytkownika. Wsparcie dla wielu standardów ADSL: transmisja danych z prdkociami do 24 Mb/s (wysylanie) oraz do 1 Mb/s (odbieranie). Zgodno ze standardami: ANSI T1.413 issue 2, ITU-T G.

7 992.1 (G.dmt), ITU-T G.

8 992.2 (G.lite), G (G.hs, Multimode), ITU-T G (ADSL2 G.dmt.bis), ITU-T G (ADSL2 G. lite.bis), ITU-T G (ADSL2+; Annex A, I, J, L & M), Reach Extended ADSL (RE ADSL). Multi-Protocol do nawizywania polcze: obsluga PPPoA RFC 2364 PPP over ATM Adaptation Layer 5), RFC 1483 encapsulation over ATM (mostkowany lub routowany), PPP over Ethernet (RFC 2516) oraz IPoA (RFC1577) do nawizywania polczenia z dostawc uslug internetowych. Urzdzenie obsluguje zarówno enkapsulacje oparte na VC, jak i LCC. Obsluga urzdzenia Uytkowanie Modemu/Routera Cerberus Nie przechowuj modemu w miejscach o podwyszonej temperaturze i wilgotnoci. Nie uywaj tego samego ródla do zasilania modemu i do uruchomienia innego urzdzenia. Nie otwieraj obudowy modemu, nie naprawiaj urzdzenia samodzielnie. Jeli modem stanie si bardzo gorcy natychmiast wylcz go z gniazdka zasilajcego, a nastpnie dostarcz do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy. Ustaw urzdzenie na stabilnej powierzchni. Uywaj tylko zasilacza dolczonego do zestawu. Diody LED na przednim panelu Dioda LED PWR WLAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 ADSL Znaczenie wieci na zielono, jeli modem jest wlczony. Jeli wieci wskazuje nawizane polczenie z sieci WLAN. Miga, gdy przesylane s dane. wieci na zielono, gdy ustanowiono polczenie z prdkoci 100 Mb/s, lub na pomaraczowo, gdy ustanowiono polczenie z prdkoci10 Mb/s. Miga, gdy dane s wysylane lub odbierane. Jeli wieci wskazuje, e modem uzyskal synchronizacj z DSLAM i pracuje poprawnie, jeli pulsuje modem próbuje uzyska synchronizacj z DSLAM. 7 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Przyciski oraz porty komunikacyjne LINE (port RJ-11) LAN (port RJ-45) DEFAULT PWR ON/OFF Podlcz do tego portu dolczony kabel telefoniczny (lini ADSL) zakoczony wtykiem RJ-11. Porty umoliwiajce podlczenie czterech komputerów lub urzdze sieciowych za pomoc kabla UTP zakoczonego wtykiem RJ-45. Wszystkie cztery porty maj funkcj automatycznego przeplotu, umoliwiajc wykrycie zastosowanego do podlczenia kabla i zastosowanie bd nie przeplotu, jeli bdzie to wymagane. Przycisk sluy do przywrócenia w modemie ustawie fabrycznych (wszystkie wprowadzone dane zostan skasowane) lub przywrócenia funkcjonalnoci routera np. po nieudanej aktualizacji oprogramowania firmware. Podlcz do tego gniazda dolczony zasilacz sieciowy (12V DC/1A) Przelcznik umoliwiajcy wlczenie/wylczenie urzdzenia. Ustawienia fabryczne Przed zmian konfiguracji urzdzenia zapoznaj si ustawieniami fabrycznymi. Porty LAN/WLAN Adres IP Maska podsieci Serwer DHCP Pula adresowa Czas dzierawy adresu Nazwa uytkownika Haslo Wlczony 12 adresów IP od sekund (72 godziny) admin trendchip W przypadku zgubienia hasla bdzie konieczne przywrócenie ustawie fabrycznych urzdzenia. Procedura ta zostala opisana na nastpnej stronie. 8 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Resetowanie urzdzenia Gdy zapomniale haslo dostpu do interfejsu konfiguracyjnego. Wlcz urzdzenie i poczekaj, a dioda ADSL zacznie si wieci lub miga. Nacinij i przytrzymaj przycisk DEFAULT umieszczony na tylnim panelu routera, przez 5~10 sekund, a diody zamigaj, nastpnie pu go. Procedura zakoczy si, gdy wszystkie diody zaczn znowu stabilnie wieci. Wszystkie ustawienia powróc do domylnych wartoci. Nazwa uytkownika i haslo zostan zmienione na domylne admin / trenchip. Podlczenie Cerberusa do komputera. Cerberus moe by podlczona warto x 12 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Konfiguracja routera przez WWW Router Cerberus ADSL Wi-Fi Lite moe by konfigurowany przez przegldark internetow, która jest standardow aplikacj zintegrowan z wikszoci systemów operacyjnych. Router oferuje bardzo prosty i przejrzysty interfejs graficzny slucy do konfiguracji nawet zaawansowanych opcji sieciowych. Logowanie Uruchom przegldark internetow Wpisz domylny adres IP: Wpisz domyln nazw uytkownika (admin) i haslo (trendchip) 13 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Nawigacja Na stronie konfiguracyjnej znajduj si ponisze zakladki: Quick Start kreator, pomagajcy w konfiguracji routera, Interface Setup konfiguracja opcji internetowych i LAN, Advanced Setup konfiguracja opcji zaawansowanych, Access Management zarzdzanie dostpem do routera Maintenance zmiana hasla, strefy czasowej, aktualizacja lub przeladowanie oprogramowania oraz diagnostyka routera, Status informacje o urzdzeniu, logi systemowe i statystyki wydajnoci Help pomoc. 14 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Zakladka Quick Start Quick Start pomoe ci skonfigurowa najwaniejsze ustawienia routera i polczenia internetowego. Kreator ten poprowadzi ci krok po kroku przez wszystkie niezbdne do dzialania routera opcje i jego uycie do konfiguracji ADSL jest bardzo zalecane. Po klikniciu RUN WIZARD w nowym oknie przegldarki zostanie otwarta ponisza strona: Postpuj zgodnie z informacjami w kadym kroku, aby skonfigurowa router. Kliknij NEXT, aby kontynuowa lub EXIT aby opuci kreator. 15 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Zmiana hasla Umoliwia zmian domylnego hasla na nowe w celu zwikszenia bezpieczestwa. Wprowad nowe haslo w pola New Password i Confirmed Password. Kliknij BACK, aby powróci do poprzedniego ekranu, NEXT aby przej do nastpnego ekranu lub EXIT aby opuci kreator bez zapisywania zmian. Wybór strefy czasowej Wybierz z rozwijanej listy odpowiedni stref czasow i kliknij NEXT. Kliknij, BACK aby powróci do poprzedniego ekranu, NEXT aby przej do nastpnego ekranu lub EXIT aby opuci kreator bez zapisywania zmian. 16 Cerberus ADSL Wi- Fi Lite Konfiguracja polczenia internetowego Trudniejsze pojcia: Multipleksing - protokoly mog by przenoszone wirtualnymi kanalami (VC) na dwa sposoby. Upewnij si, e wybrale metod multipleksowania uywan przez swojego uslugodawc: Multipleksing oparty na VC w tej metodzie kady protokól jest przydzielony do specyficznego wirtualnego kanalu, np.: kanalem VC1 jest przenoszony IP, itd. Ta metoda przewaa w rodowiskach, w których dynamiczne tworzenie duej liczby kanalów wirtualnych ATM jest szybkie i ekonomiczne. Multipleksing oparty na LLC w tej metodzie jeden wirtualny kanal przenosi wiele protokolów a informacje identyfikujce protokoly znajduj si w naglówku kadego pakietu. Metoda ta wymaga szerszego pasma i dodatkowego przetwarzania, ale moe mie przewag w rodowiskach, w których uywanie oddzielnych kanalów dla kadego protokolu nie jest praktyczne, np. jeli koszty s silnie uzalenione od iloci jednoczesnych kanalów wirtualnych. VPI i VCI - upewnij si, e uywasz wartoci dla VPI (Virtual Path Identifier - identyfikator cieki wirtualnej) i VCI (Virtual Channel Identifier - identyfikator kanalu wirtualnego) podanych przez uslugodawc.

9 Poprawny zakres dla VPI to 0 do 255, a zakres dla VCI to 32 do (wartoci 0-31 s zarezerwowane na potrzeby lokalnego zarzdzania ruchem ATM). PPPoA Point-to-Point Protocol over ATM Adaptation Layer 5 (AAL5) (PPPoA) pozwala na kontrol dostpu i naliczanie oplat w sposób podobny do polcze dodzwanianych (dial-up) uywajcych PPP. Router uywa enkapsulacji sesji PPP bazujc na RFC1483 i wysyla wirtualnym polczeniem ATM PVC do urzdzenia DSLAM uslugodawcy. PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet pozwala na kontrol dostpu i naliczanie oplat w sposób podobny do polcze dodzwanianych (dial-up) uywajcych PPP. Router mostkuje sesj PPP przez Ethernet (PPP over Ethernet, RFC 2516) z twojego komputera do wirtualnego polczenia ATM PVC polczonego do koncentratora dostpowego ADSL (ADSL Access Concentrator), gdzie sesja PPP jest koczona. Pojedyncze polczenie PVC moe obsluy dowoln ilo sesji PPP z twojej sieci LAN. Wybierz standard polczenia stosowany przez twojego uslugodawc (dostawc uslug internetowych). Wygld nastpnego ekranu zaley od opcji, jak tu wybierzesz - poniej opisane s wszystkie moliwoci. Kliknij BACK, aby powróci do poprzedniego ekranu, NEXT, aby przej do nastpnego ekranu lub EXIT, aby opuci kreator bez zapisywania zmian. 17 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Dynamic IP Address Dynamiczny adres IP jest przydzielany przez uslugodawc podczas kadego polczenia. Wpisz wartoci dla VPI (Virtual Path Identifier - identyfikator cieki wirtualnej) i VCI (Virtual Channel Identifier - identyfikator kanalu wirtualnego) oraz wybierz typ polczenia. Wszystkie dane powiniene otrzyma od swojego uslugodawcy. Kliknij BACK aby powróci do poprzedniego ekranu, NEXT aby przej do nastpnego ekranu lub EXIT aby opuci kreator bez zapisywania zmian. Static IP Address Adres statyczny jest staly i nie zmienia si przy kadym polczeniu. Wpisz wartoci dla VPI (Virtual Path Identifier - identyfikator cieki wirtualnej), VCI (Virtual Channel Identifier - identyfikator kanalu wirtualnego), IP Address (adres IP), Subnet mask (maska podsieci), ISP Gateway (Brama uslugodawcy) oraz wybierz typ polczenia. Wszystkie dane powiniene otrzyma od swojego uslugodawcy. Kliknij BACK aby powróci do poprzedniego ekranu, NEXT aby przej do nastpnego ekranu lub EXIT aby opuci kreator bez zapisywania zmian. 18 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite PPPoE/PPPoA Podaj informacje dotyczce protokolu PPPoE lub PPPoA uzyskane od uslugodawcy. Wpisz wartoci dla Username (nazwa uytkownika), Password (haslo), VPI (Virtual Path Identifier - identyfikator cieki wirtualnej), VCI (Virtual Channel Identifier - identyfikator kanalu wirtualnego) oraz wybierz typ polczenia. Wszystkie dane powiniene otrzyma od swojego uslugodawcy. Nazwa uytkownika musi by wpisana tak samo jak podal j uslugodawca (zazwyczaj gdzie domena okrela nazw uslugi i naley j wpisa dokladnie tak, jak to podal uslugodawca). Kliknij BACK aby powróci do poprzedniego ekranu, NEXT aby przej do nastpnego ekranu lub EXIT aby opuci kreator bez zapisywania zmian. Bridge Mode RFC 1483 opisuje dwie metody wieloprotokolowej enkapsulacji przez AAL5. Pierwsza metoda umoliwia na multipleksowanie wielu protokolów przez pojedynczy wirtualny kanal ATM (multipleksing oparty na LLC). Druga metoda zaklada, e kady protokól jest przenoszony oddzielnym wirtualnym kanalem ATM (multipleksing oparty na VC). Wpisz wartoci dla VPI (Virtual Path Identifier - identyfikator cieki wirtualnej) i VCI (Virtual Channel Identifier - identyfikator kanalu wirtualnego) oraz wybierz typ polczenia. Wszystkie dane powiniene otrzyma od swojego uslugodawcy. Kliknij BACK aby powróci do poprzedniego ekranu, NEXT aby przej do nastpnego ekranu lub EXIT aby opuci kreator bez zapisywania zmian. 19 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Koczenie kreatora Kreator posiada wszystkie potrzebne informacje. Kliknij BACK aby powróci do poprzedniego ekranu i wprowadzi poprawki, NEXT aby zapisa konfiguracj lub EXIT aby opuci kreator bez zapisywania zmian. Ustawienia zostaly pomylnie zapisane. Kliknij CLOSE, aby zakoczy prac kreatora i zamkn jego okno. Zakladka Interface Setup Trudniejsze pojcia: RIP (Routing Information Protocol) protokól odpowiedzialny za przesylanie informacji o trasach. Router obsluguje RIP1, RIP2-B, RIP2-M. RIP2-B i RIP2-M s wysylane w formacie RIP2, a jedyn rónic to sposób wysylania pakietów: Broadcast lub Multicast. RIP Direction kierunek w którym pakiety RIP bd akceptowane przez router. None RIP wylczony; Both router okresowo bdzie wysylal informacje o trasach a take akceptowal te informacje i dolczal je do swojej tablicy routingu; IN only router bdzie akceptowal pakiety RIP, ale sam nie bdzie ich wysylal; OUT only router bdzie wysylal ale nie akceptowal pakietów RIP. IGMP (Internet Group Multicast Protocol) protokól uywany do ustalania czlonkostwa w grupach multicastingowych. Router obsluguje obie wersje tego protokolu: IGMP-v1 i IGMP-v2. Wybierz None aby wylczy IGMP. 20 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Internet Ta zakladka pozwala na skonfigurowanie sposobu, w jaki router bdzie si lczyl z sieci Internet. Jeli skorzystale z kreatora Quick Start, wszystkie wartoci polczenia z kreatora powinny by widoczne na tej zakladce. Po dokonaniu zmian kliknij SAVE, eby je zapisa. 21 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite ATM VC Ustawienia ATM s uywane podczas polczenia do twojego uslugodawcy (ISP). Twój uslugodawca powinien dostarczy informacje dotyczce wartoci VPI, VCI. Router umoliwia konfiguracj i zapis do 8 polcze (PVC). Moesz skorzysta z ustawie QoS w celu ustawienia priorytetu dla kadego polczenia ATM. Virtual Circuit wybierz polczenie PVC, które chcesz skonfigurowa VPI identyfikator cieki wirtualnej. Poprawny zakres to 0 do 255 VCI identyfikator kanalu wirtualnego. Poprawny zakres to 32 do (wartoci 0-31 s zarezerwowane na potrzeby lokalnego zarzdzania ruchem ATM). ATM QoS wybierz klas ruchu dla wybranego polczenia. Dostpne s CBR (Constant Bit Rate stala przeplywno), VBR (Variable Bit Rate zmienna przeplywno) i UBR (Unspeecified Bit Rate nieustalona przeplywno). Ustawienia tych klas s kontrolowane przez ponisze parametry (PCR, SCR, MBS). PCR (Peak Cell Rate) maksymalna moliwa szybko wysylania komórek. Parametr ten moe by niszy (ale nie wyszy) od maksymalnej szybkoci linii. Jedna komórka ATM to 54 bajtów (424 bitów), wic przy maksymalnej szybkoci 832 Kbps maksymalna warto PCR to 1962 komórek na sekund. Ta warto nie jest gwarantowana ze wzgldu na zaleno od szybkoci linii. SCR (Sustained Cell Rate) przecitna szybko wysylania komórek w pakietach a take parametr dla ruchu pakietowego. SCR nie moe by wikszy od PCR. Domylna warto parametru to 0 komórek na sekund.

10 MBS (Maximum Burst Size) maksymalna ilo komórek, która moe by wyslana z prdkoci PCR. Po osigniciu wartoci MBS prdko spada poniej SCR póki rednia prdko nie wyrówna si do wartoci SCR. Po wyrównaniu wicej komórek (a do wartoci MBS) moe by przeslanych z prdkoci PCR. CBR (Constant Bit Rate) polczenie o stalej i niezmiennej przepustowoci. Jedyny parametr jaki naley skonfigurowa to PCR. UBR (Unspecified Data Rate) polczenia o niezdefiniowanej przepustowoci. Jedyny parametr jaki naley skonfigurowa to PCR. rtvbr (real time Variable Bit Rate) polczenia, które mimo zmiennej przepustowoci wymagaj dokladnego zgrania czasowego midzy ródlem a celem sygnalu. Parametry jaki naley skonfigurowa to PCR, SCR i MBS. nrtvbr (non real time Variable Bit Rate) polczenia o zmiennej przepustowoci, niewymagajce zgrania czasowego, ale nadal wymagajce ustawienia dostpnoci pasma. Parametry jaki naley skonfigurowa to PCR, SCR i MBS. Encapsulation Wybierz protokól enkapsulacji uywany przez twojego uslugodawc (ISP). Wygld i nazwa nastpnego akapitu bd odpowiadaly opcji tu wybranej. 22 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Dynamic IP Address Wybierz t opcj jeli adres IP jest automatycznie przydzielany przez uslugodawc podczas kadego polczenia. Encapsulation wybór enkapsulacji stosowanej przez uslugodawc NAT wlczenie/wylczenie NAT (Network Address Translation tlumaczenie adresów sieciowych) Default Route wybierz czy to polczenie PVC ma by domyln tras dla danych internetowych TCP MTU Option okrela rozmiar MTU (Maximum Transmission Unit - najwiksza jednostka transmisji) dla protokolu TCP. Dynamic Route wybór wersji protokolu RIP i kierunku, w którym bdzie uywany Multicast wybór wersji protokolu, uywanego do ustanawiania czlonkostwa w grupach multicastingowych Static IP Address Wybierz t opcj jeli adres IP jest staly i nie zmienia si przy kadym polczeniu. Encapsulation wybór enkapsulacji stosowanej przez uslugodawc Static IP Address adres IP uzyskany od uslugodawcy IP Subnet Mask maska podsieci Gateway adres IP bramy uslugodawcy NAT wlczenie/wylczenie NAT (Network Address Translation tlumaczenie adresów sieciowych) Default Route wybierz czy to polczenie PVC ma by domyln tras dla danych internetowych TCP MTU Option okrela rozmiar MTU (Maximum Transmission Unit - najwiksza jednostka transmisji) dla protokolu TCP. Dynamic Route wybór wersji protokolu RIP i kierunku, w którym bdzie uywany Multicast wybór wersji protokolu, uywanego do ustanawiania czlonkostwa w grupach multicastingowych 23 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite PPPoA/PPPoE Wybierz t opcj jeli twój dostawca wymaga polczenia PPPoA/PPPoE. Username nazwa uytkownika dla polczenia PPPoA/PPPoE Password haslo dla polczenia PPPoA/PPPoE Encapsulation wybór enkapsulacji stosowanej przez uslugodawc Connection Wybierz czy router ma by zawsze polczony (Always On) czy ma si lczy na danie (Connect On-Demand). Jeli wybrana zostanie druga opcja naley okreli czas bezczynnoci po którym router rozlczy si. TCP MMS Option wpisz warto TCP MSS (MMS Maximum Segment Size maksymalny rozmiar segmentu) Get IP Address wybierz czy adres IP ma by staly (Static) czy pobierany automatycznie (Dynamic) Static IP Address adres IP uzyskany od uslugodawcy (tylko dla stalego adresu IP) IP Subnet Mask maska podsieci (tylko dla stalego adresu IP) Gateway adres IP bramy uslugodawcy (tylko dla stalego adresu IP) NAT wlczenie/wylczenie NAT (Network Address Translation tlumaczenie adresów sieciowych) Default Route wybierz czy to polczenie PVC ma by domyln tras dla danych internetowych TCP MTU Option okrela rozmiar MTU (Maximum Transmission Unit - najwiksza jednostka transmisji) dla protokolu TCP. Dynamic Route wybór wersji protokolu RIP i kierunku, w którym bdzie uywany Multicast wybór wersji protokolu, uywanego do ustanawiania czlonkostwa w grupach multicastingowych Bridge Mode Router moe by skonfigurowany jako urzdzenie lczce twoj sie z uslugodawc. Bridge (most) to urzdzenie lczce dwie sieci, tak jakby byly dwoma segmentami jednej fizycznej sieci LAN. Encapsulation wybór enkapsulacji stosowanej przez uslugodawc 24 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite LAN Ta zakladka umoliwia zmian ustawie sieci LAN, takich jak adres IP routera. Adres ten jest dostpny tylko w sieci LAN i nie jest dostpny z sieci Internet. Router Local IP IP Address adres IP routera w sieci lokalnej, domylnie IP Subnet Mask router automatycznie obliczy mask podsieci na podstawie przydzielonego mu adresu IP. Jeli nie bdziesz stosowal dodatkowych podsieci zaleca si pozostawienie maski podsieci wyliczonej przez router. Dynamic Route wybór wersji protokolu RIP i kierunku, w którym bdzie uywany Multicast wybór wersji protokolu, uywanego do ustanawiania czlonkostwa w grupach multicastingowych 25 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite DHCP Serwer DHCP automatycznie przydziela adresy IP urzdzeniom i komputerom uywanym w sieci. Aby takie urzdzenie dostalo adres IP z serwera DHCP musi by skonfigurowane do automatycznego uzyskiwania adresu IP. Serwer DHCP jest domylnie wlczony. Wygld tego akapitu zaley od wartoci jaka zostanie zaznaczona w opcji DHCP. Disabled serwer DHCP jest wylczony Enabled serwer DHCP jest wlczony Relay przekazywanie da DHCP do innego komputera/urzdzenia. Disabled Enabled Starting IP Address pocztkowy adres zakresu DHCP IP Pool Count ilo kolejnych adresów IP, które serwer DHCP moe przydzieli Lease Time czas dzierawy adresów IP DNS Relay sposób przekazywania da DNS Primary DNS adres podstawowego serwera DNS Secondary DNS adres alternatywnego serwera DNS Relay DHCP Relay to funkcja przekazywania da DHCP do serwera DHCP znajdujcego si poza lokaln sieci LAN. DHCP Server IP for Relay Agent adres IP zewntrznego serwera DHCP 26 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Wireless Ta zakladka umoliwia zmian ustawie bezprzewodowej sieci WLAN. Wireless LAN Access Point okrela czy router ma dziala jako punkt dostpowy (Access Point) SSID (Service Set IDentifier) identyfikator sieci bezprzewodowej tworzonej przez router Broadcast SSID rozglaszanie identyfikatora sieci, jeli wybierzesz No sie nie bdzie widoczna w wynikach wyszukiwania sieci bezprzewodowych a parametry polczenia do tej sieci trzeba bdzie wpisa rcznie Channel ID wybór kanalu (czstotliwoci) uywanej przez t sie Authentication Type metoda szyfrowania polczenia; po wlczeniu tej opcji wybranie innej pozycji ni Disabled (wylczone) pojawi si dodatkowy akapit nazwany zalenie od wybranej opcji.

11 27 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite WEP Pojawia si po wybraniu z listy Authentication Type WEP-64Bits lub WEP-128Bits. WEP (Wired Equivalent Privacy) polega na szyfrowaniu danych przed wyslaniem sieci bezprzewodow. Key #1-4 klucze WEP s uywane do szyfrowania danych. Zarówno router jak i klienci sieci bezprzewodowej musz uywa takich samych kluczy WEP do transmisji danych. Klucz sklada si z przedrostka 0x i cigu 10 (WEP 64bit) lub 26 (WEP 128bit) cyfr szesnastkowych (0-9, A-F). Wartoci kluczy musz by takie same na routerze i innych komputerach/urzdzeniach podlczonych do tej sieci bezprzewodowej. WPA-PSK WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access, Pre-Shared Key) polega na szyfrowaniu danych przed wyslaniem sieci bezprzewodow. Encryption metoda szyfrowania danych TKIP dla WPA-PSK, AES dla WPA2-PSK Pre-Shared Key klucz uywany do szyfrowania danych. Zarówno router jak i klienci sieci bezprzewodowej musz uywa takiego samego klucza do transmisji danych. Advanced Setting Beacon Interval czstotliwo transmitowania przez router pakietu synchronizujcego sie bezprzewodow (beacon). RTS/CTS próg wielkoci ramki RTS (Request To Send danie wyslania) do wywolania handshake RTS/CTS (wymiana ramek RTS i CTS Clear To Send gotowe do wyslania). Dane z wielkoci ramki przekraczajc t warto wywola handshake RTS/CTS. Ustawienie wartoci przekraczajcej maksymaln MSDU (MAC Service Data Unit) wylczy t opcj. Ustawienie wartoci 0 wlcza handshake RTS/CTS. Fragmentation Threshold najwikszy rozmiar fragmentu danych, który moe by przeslany. DTIM czstotliwo wysylania przez router pakietu DTIM (Delivery Traffic Indication Message) b/g wybór standardu sieci wykorzystywanej w tej sieci bezprzewodowej 28 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Wireless MAC Address Filter Moesz zezwoli lub zabroni urzdzeniom z wymienionymi adresami MAC na komunikacj z routerem. Active wlczenie (Activated) lub wylczenie (Deactivated) kontroli dostpu do sieci bezprzewodowej na podstawie adresu MAC urzdzenia. Action wybór czy dostp wymienionych poniej adresów MAC do sieci bezprzewodowej ma by dozwolony (Allow Association) czy zabroniony (Deny Association). Mac Address #1-8 lista adresów MAC uprawnionych lub nie do korzystania z tej sieci. Zakladka Advanced Setup Firewall Firewall wlczenie tej opcji (Enabled) spowoduje wykrywanie i blokowanie ataków typu DOS (Denial of Service), np.: Ping of Death, SYN Flood, Port Scan i Land Attack. SPI wlczenie (Enabled) lub wylczenie (Disabled) funkcji SPI (Statefull Packet Inspection), która zablokuje wszystkie polczenia inicjowane ze strony WAN (lcznie z dostpem do DMZ, Virtual Server i ACL ze strony WAN). 29 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Routing Niniejsza tablica pokazuje list adresów IP punktów w Internecie, z którymi najczciej komunikuje si twoja sie. Kiedy komputer próbuje wysla dane do jednego z wymienionych punktów, router uywa Gateway IP (adres IP bramy) aby zidentyfikowa pierwszy router internetowy, z jakim naley si skontaktowa w celu jak najlepszego wyznaczenia trasy (route). ADD ROUTE dodanie nowej trasy statycznej otwiera ponisze okno. Destination IP Address adres IP ostatecznego punktu docelowego dla pakietów routowanych przez t regul. IP Subnet Mask Wpisz mask podsieci dla powyszego adresu. Gateway IP Address adres IP bramy, która jest odpowiedzialna za przekazywanie pakietów. Wpisz adres bramy lub wybierz polczenie PVC, które bdzie pelni t rol. Brama jest bezporednim ssiadem routera i przekazuje pakiety do punktu docelowego. W sieci LAN brama musi si znajdowa w tym samym segmencie sieci co router; w sieci Internet (WAN) brama musi okrelona adresem IP jednego ze zdalnych wzlów. Metric metryka, która reprezentuje,,koszt" transmisji na cele routingu. Routing IP jako wyznacznik kosztu uywa iloci przeskoków z wartoci minimaln 1 dla sieci polczonych bezporednio. Podaj liczb przyblion do wartoci kosztu dla tego polczenia. Warto ta nie musi by dokladna, ale musi by z zakresu Zazwyczaj najlepsz wartoci jest 2-3. Announced in RIP ten parametr okrela czy router dolcza t bram do rozsylanych przez siebie przekazów RIP. okrela poloenie wzla wzgldem routera. Wzly znajdujcej si w sieci LAN s wewntrzne a np. serwery WWW w Internecie s wzlami zewntrznymi. Cerberus ADSL Wi-Fi Lite TYP One-to-One (jeden do jednego) Many-to-One (SUA/PAT) (wielu do jednego) Many-to-Many Overload (wielu do wielu przecione) MAPOWANIE IP ILA1 IGA1 ILA1 IGA1 ILA2 IGA1... ILA1 IGA1 ILA2 IGA2 ILA3 IGA1 ILA4 IGA2... ILA1 IGA1 ILA2 IGA2 ILA3 IGA3 ILA4 IGA4... IP serwera 1 IP serwera 2 IP serwera 3 Many-to-Many No Overload (wielu do wielu nieprzecione) Server (Serwer) IGA1 IGA1 IGA1 NAT (Network Address Translation tlumaczenie adresów sieciowych) pozwala na zamian prywatnych adresów IP uywanych w sieci LAN na adresy publiczne uywane w sieci Internet. Router umoliwia konfiguracj regul NAT w celu ustalenia w jakich przypadkach i w jaki sposób publiczne i prywatne adresy maj by tlumaczone. Virtual Circuit wybierz polczenie PVC, którego ustawienia NAT chcesz zmodyfikowa. NAT Status stan NAT dla wybranego polczenia Activated (wlczony) lub Deactivated (wylczony). Number of IPs ilo adresów IP dostpnych u uslugodawcy dla wybranego polczenia - Single (jeden) lub Multiple (wiele). Naley pamita, e przy jednym adresie IP ustawienia adresów DMZ i serwerów wirtualnych bd obowizywa dla wszystkich polcze PVC. Przy wielu adresach IP ustawienia adresów DMZ i serwerów wirtualnych dotycz kadego polczenia PVC osobno. Dodatkowo dla polcze z wieloma adresami IP dostpna jest konfiguracja regul mapowania adresów. DMZ / Virtual Server / IP Address Mapping otwiera odpowiadajc opcji podstron: 32 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite DMZ DMZ (de-militarized zone strefa zdemilitaryzowana) to host (urzdzenie, któremu przypisany jest adres sieciowy i biorce udzial w wymianie informacji w sieci, np. komputer lub drukarka) pomidzy sieci lokaln a sieci publiczn. Zapobiega uzyskaniu dostpu do wewntrznych serwerów zawierajcych dane firmowe uytkownikom sieci publicznych. Tacy uytkownicy maj dostp tylko do hosta DMZ. DMZ setting for polczenie dla którego konfigurowany jest DMZ. Dla pojedynczego adresu IP ustawienia bd obowizywaly wszystkie polczenia PVC. Przy wielu adresach bdzie widniala tutaj informacja o polczeniu PVC, w którym wprowadzone zmiany DMZ bd obowizywaly. DMZ wlczenie (Enabled) lub wylczenie (Disabled) DMZ. DMZ Host IP Address adres IP wewntrznego hosta, który bdzie pelnil funkcj DMZ.

12 Po dokonaniu zmian kliknij SAVE aby zapisa zmiany lub BACK aby powróci do poprzedniego ekranu. 33 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Virtual Server Virtual Server (wirtualny serwer) to serwer lub serwer(y) za NATem (w sieci LAN), np. serwer WWW lub FTP, który moe by widoczny z sieci zewntrznej, pomimo tego, e NAT sprawia, e sie lokalna jest widoczna z zewntrz jako jedna maszyna. Virtual Server for - polczenie dla którego konfigurowany jest Virtual Server. Dla pojedynczego adresu IP ustawienia bd obowizywaly wszystkie polczenia PVC. Przy wielu adresach bdzie widniala tutaj informacja o polczeniu PVC, w którym wprowadzone zmiany Virtual Server bd obowizywaly. Rule Index wybierz regul do skonfigurowania. Moesz skonfigurowa do 16 regul. Polczenia PVC z pojedynczym adresem IP bd korzysta z tych samych regul. Start Port Number / End Port Number wpisz port pocztkowy i kocowy zakresu portów, które bd przekazywane. Jeli tylko jeden port ma by przekazywany wpisz w obu polach t sam warto, np. dla wirtualnego serwera FTP 21. Local IP Address wpisz adres IP wirtualnego serwera w sieci LAN. Virtual Server Listing lista wszystkich skonfigurowanych wirtualnych serwerów. Po dokonaniu zmian kliknij SAVE aby zapisa zmiany, DELETE aby usun regul z ustawionymi parametrami, BACK aby powróci do poprzedniego ekranu lub CANCEL aby wyj bez zapisywania zmian. 34 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite IP Address Mapping Mapowanie adresów IP jest przeznaczone dla polcze PVC z wieloma adresami IP. Reguly mapowania adresów IP s konfigurowane dla kadego polczenia PVC osobno. Address Mapping Rule informacja, którego polczenia PVC reguly s konfigurowane. Rule Index wybierz regul do skonfigurowania. Moesz skonfigurowa do 16 regul. Rule Type wybierz typ mapowania: One-to-One, Many-to-One, Many-to- Many Overload lub Many-to-Many No-Overload. Local Start IP / Local End IP wpisz zakres lokalnych adresów, które maj by mapowane. Local Start IP to adres pocztkowy a Local End IP to adres kocowy zakresu. Jeli regula ma by zastosowana do wszystkich adresów lokalnych w pole Local Start IP wpisz a w pole Local End IP Public Start IP / Public End IP wpisz zakres publicznych adresów, które maj by mapowane. Public Start IP to adres pocztkowy a Public End IP to adres kocowy zakresu. Jeli publiczne adresy IP s przydzielane automatycznie w polu Public Start IP wpisz warto Po dokonaniu zmian kliknij SAVE aby zapisa zmiany, DELETE aby usun regul z ustawionymi parametrami, BACK aby powróci do poprzedniego ekranu lub CANCEL aby wyj bez zapisywania zmian. 35 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite ADSL Na tej stronie mona wybra wersj i typ polczenia ADSL. ADSL Mode wybierz wersj uywanego polczenia ADSL: Auto Sync-Up (automatyczna synchronizacja), ADSL2+, ADSL2, G.DMT, T1.413 i G.LITE. ADSL Type wybierz typ polczenia: ANNEX A, ANNEX I, ANNEX A/L, ANNEX M, ANNEX A/I/J/L/M. Po dokonaniu zmian kliknij SAVE aby zapisa zmiany. 36 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Zakladka Access Management ACL Na tej stronie moliwe jest ustawienie uprawnie do zdalnego zarzdzania. ACL (Access Control Listing lista kontroli dostpu) jest narzdziem zarzdzajcym dzialajcym jako filtr (na podstawie aplikacji) dla przychodzcych i wychodzcych pakietów. Jeli chcesz aby router mógl by zarzdzany za pomoc www lub telnetu, naley wlczy Telnet lub Web (www) i doda adres IP, który bdzie mial dostp do konfiguracji routera. Domylny adres IP pozwala wszystkim uytkownikom na zarzdzanie routerem. ACL wlczenie (Activated) lub wylczenie (Deactivated) ACL. Domylna opcja Deactivated zezwala wszystkim adresom IP na polczenie z routerem. Po zaznaczeniu Activated tylko adresy IP znajdujce si na licie bd mialy dostp do routera. ACL Rule Index wybierz regul do skonfigurowania. Moesz skonfigurowa do 16 regul. Active wybierz czy regula jest aktywna, wybranie Yes powoduje, e poniszy adres IP bdzie mial moliwo zdalnego zarzdzania routerem. Application kada pozycja na tej licie okrela uslug za pomoc której mona zdalnie zarzdza routerem: Web (www), FTP, Telnet, SNMP, Ping lub All (wszystkie) Interface wybierz interfejs, z którego dostp bdzie moliwy: WAN, LAN lub Both (oba). UWAGA! Przynajmniej jedna pozycja na licie ACL musi dotyczy dostpu z sieci LAN w innym przypadku dostp do zarzdzania routerem moe by niemoliwy. Pamitaj, e po wlczeniu ACL zarzdzanie routerem jest moliwe TYLKO z wymienionych adresów IP. Po dokonaniu zmian kliknij SAVE aby zapisa zmiany, DELETE aby usun regul z ustawionymi parametrami lub CANCEL aby wyj bez zapisywania zmian. 37 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite IP Filter Router udostpnia zapor (firewall) umoliwiajc ograniczenie parametrów polczenia w celu zminimalizowania ryzyka wlamania a take chronic przed wieloma atakami hakerskimi. Pakiety mog by filtrowane na podstawie protokolu (TCP, UDP, ICMP) i okrelonego kierunku (przychodzce, wychodzce, oba). IP Filter jest bardziej skomplikowanym narzdziem do filtrowania, dzialajcym na podstawie adresów IP i konfigurowalnych regul. W kadym z 12 zestawów mona skonfigurowa do 6 regul, co daje lcznie po 24 reguly na kade polczenie. Jeli wszystkie reguly w zestawie bd ustawione jako Next, dane bd przekazane do filtrowania do nastpnego zestawu. IP Filter Set Index wybierz zestaw regul, który ma by skonfigurowany. Interface polczenie, dla którego reguly bd konfigurowane (PVC0-PVC7 lub LAN). Direction kierunek przeplywu danych, dla którego filtry bd stosowane. Kierunek jest okrelany w odniesieniu do routera. W przypadku WAN dane przychodzce do twojej sieci z zewntrz s uznawane za przychodzce (Incoming) a dane opuszczajce twoj sie za wychodzce (Outgoing). W przypadku LAN dane przychodzce do twojej sieci z zewntrz s uznawane za wychodzce (Outgoing) a dane opuszczajce twoj sie za przychodzce (Incoming). IP Filter Rule Index wybierz regul do skonfigurowania. Active wlczenie (Yes) lub wylczenie (No) wybranej reguly. 38 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Source IP Address wpisz ródlowy adres IP, na podstawie którego dane bd filtrowane. Wpisanie adresu spowoduje, e regula bdzie dotyczy dowolnego ródlowego adresu IP. Subnet Mask maska podsieci wpisanego powyej ródlowego adresu IP. Port Number numer portu ródlowego, na podstawie którego dane bd filtrowane. Warto 0 oznacza, e regula bdzie dotyczy dowolnego portu ródlowego. Destination IP Address wpisz docelowy adres IP, na podstawie którego dane bd filtrowane. Wpisanie adresu spowoduje, e regula bdzie dotyczy dowolnego docelowego adresu IP. Subnet Mask maska podsieci wpisanego powyej docelowego adresu IP. Port Number numer portu docelowego, na podstawie którego dane bd filtrowane.

13 Warto 0 oznacza, e regula bdzie dotyczy dowolnego portu docelowego. Protocol protokól, którego dotyczy ma regula: TCP, UDP, lub ICMP. Rule Unmatched wybierz, co ma si sta z danymi w przypadku niezgodnoci z regul: Forward dane zostan przekazane dalej, Next dane zostan porównane z nastpn regul. Po regule zawierajcej Forward nie s przetwarzane kolejne reguly, powinna wic by ostatni regul w kolejnoci. IP Filter Set Index wybierz zestaw regul, którego reguly maj by wywietlone. Na przyklad, aby zablokowa dla konkretnego adresu IP moliwo przegldania stron internetowych (protokól HTTP) naley wykona ponisze kroki: 1. IP Filter Set Editing: wybierz zestaw regul (IP Filter Set Index), polczenie (Interface) i kierunek (Direction). Pamitaj, e przy zmianie zestawu regul zmieniane na domylne s wartoci Interface i Direction. 2. IP Filter Rule Editing: Wybierz regul (IP Filter Rule Index) i wlcz j (Active - Yes). W pole Source IP Address wpisz adres IP komputera, którego ma dotyczy ta regula (na przykladzie ), w pole Subnet Mask wpisz a pole Port Number pozostaw puste lub wpisz 0. W kolejnej ramce pola Destination IP Address i Subnet Mask pozostaw puste lub wpisz w nie a w pole Port Number wpisz 80. Jako protokól (Protocol) wybierz TCP a w polu Rule Unmatched wybierz pozycj Finish, co zablokuje jedynie port 80 (HTTP) lub Next, eby skonfigurowa kolejn regul. 3. Po skonfigurowaniu reguly kliknij SAVE aby j zapisa i kontynuowa edycj filtrów IP. 39 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite SNMP Simple Network Management Protocol (SNMP) jest uywany do wymiany informacji midzy urzdzeniami sieciowymi. SNMP pozwala komputerowi na dostp do konfiguracji, wydajnoci i innych danych systemowych znajdujcych si na routerze. Komputer jest stacj zarzdzajc (SNMP manager) a router zarzdzan (SNMP agent). Dane, do których dostp mona uzyska za pomoc SNMP s przechowywane w bazie informacji zarzdzania (Management Information Base MIB) znajdujcej si na routerze. Get Community haslo dla przychodzcych ze stacji zarzdzajcej da Get- i GetNext. Set Community haslo dla przychodzcych ze stacji zarzdzajcej da Set. Domylne haslo dla obu typów da to public. Po zakoczeniu wprowadzania zmian kliknij SAVE aby zapisa zmiany. UPnP Universal Plug and Play (UPnP) jest rozproszon i otwart architektur sieciow uywajc protokolu TCP/IP do prostych polcze peer-to-peer (kady z kadym) midzy urzdzeniami w sieci. Urzdzenie UPnP moe dynamicznie lczy si z sieci, pobiera adres IP, przekazywa informacje o swoich moliwociach i uczy si o innych urzdzeniach w sieci. Gdy urzdzenie nie jest uywane moe opuci sie. Transmisja UPnP jest dozwolona tylko w sieciach LAN. Sprzt UPnP jest identyfikowany przez ikon w folderze Polczenia sieciowe (w Windows XP i Windows Me). Kade kompatybilne z UPnP urzdzenie zainstalowane w twojej sieci bdzie przedstawione przez wlasn ikon. UPnP wlczenie (Activated) lub wylczenie (Deactivated) UPnP. 40 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Auto-Configured Sieciowe urzdzenia UPnP mog automatycznie konfigurowa swoje adresowanie, oglasza swoj obecno w sieci innym urzdzeniom UPnP a take wymienia midzy sob proste informacje o sobie i uslugach. Wybranie opcji Activated (wlczone) umoliwia urzdzeniom UPnP na automatyczn konfiguracj routera, aby umoliwi komunikacj z jego pomoc, np.: aby móc korzysta z tlumaczenia NAT, aplikacja UPnP moe zarezerwowa port przekazujcy, który umoliwi jej na komunikacj z innym urzdzeniem UPnP eliminuje to konieczno rcznej konfiguracji portu przekazujcego dla aplikacji obslugujcej UPnP. Jeli nie chcesz aby zmiany mogly by dokonywane za pomoc UPnP wybierz opcj Deactivated (wylczony). Kliknij SAVE aby zapisa zmiany. DDNS DDNS (Dynamic Domain Name System system dynamicznych nazw domenowych) pozwala na przydzielenie do twojego biecego dynamicznego adresu IP nazwy domenowej i innych dynamicznych uslug DNS. Ulatwia to komunikacj z twoj sieci a take umoliwia staly dostp do strony lub serwera FTP dzialajcych na twoim komputerze za pomoc nazwy domenowej (np.: twójhost.dyndns.org gdzie twójhost to nazwa wybrana przez ciebie), która bdzie niezmienna w przeciwiestwie do dynamicznego adresu IP, który moe si zmieni przy kadym polczeniu. Twoi przyjaciele i rodzina zawsze bd si mogli z tob skontaktowa, nawet nie znajc twojego adresu IP. Najpierw naley zaloy bezplatne konto na stronie jest to usluga dla ludzi, którzy otrzymuj dynamiczny adres IP od swojego uslugodawcy lub z serwera DHCP a chcieliby posiada adres domenowy. Wszystkie wartoci wymagane poniej powiniene otrzyma od dostawcy uslugi DDNS. Dynamic DNS wlczenie (Activated) lub wylczenie (Deactivated) uslugi DDNS. Service Provider nazwa dostawcy uslugi DDNS. My Host Name nazwa domenowa przydzielana przez dostawc uslugi DDNS do adresu IP. Address adres uyty przy rejestracji w systemie dostawcy DDNS. Username nazwa uytkownika w systemie dostawcy uslugi DDNS wpisz nazw dokladnie w takiej postaci w jakiej otrzymale j od dostawcy uslugi DDNS. Password haslo w systemie dostawcy uslugi DDNS. Wildcard support wlczenie (Yes) lub wylczenie (No) obslugi wieloznaczników DYNDNS (DYNDNS Wildcard). Wlczenie wieloznaczników dla swojej nazwy domenowej spowoduje, e adresy *.twójhost.dyndns. org bd aliasami (nazwami zastpczymi) tego samego adresu IP co nazwa twójhost.dyndns.org. Ta funkcja jest przydatna gdy chcesz uywa, np.: www. twójhost.dyndns.org aby móc polczy si ze swoim routerem / komputerem / sieci. Kliknij SAVE aby zapisa zmiany. 41 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Zakladka Maintenance Administration Istnieje tylko jedno konto umoliwiajce dostp do konfiguracji routera przez przegldark. Uytkownik admin ma prawa do odczytu i zapisu. Ta zakladka umoliwia zmian hasla. New Password wpisz nowe haslo. Confirm Password wpisz ponownie nowe haslo. Kliknij SAVE aby zapisa zmiany. Uwaga! Jeli zapomniale hasla moesz przywróci domylne haslo (a take domylne ustawienia innych ustawie routera) naciskajc i przytrzymujc przez ok. 10 sekund przycisk DEFAULT znajdujcy si w tylnej czci obudowy routera. Domylny uytkownik i haslo to odpowiednio admin i trendchip. Time Zone Czas systemowy routera jest uywany przez urzdzenie tylko w uslugach planowania. Czas mona ustawi rcznie (Manually), zsynchronizowa z zegarem komputera (PC's Clock) lub ustawi synchronizacj z serwerem NTP (NTP Server automatically). 42 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite NTP Server automatically Current Date/Time data i godzina otwarcia tej zakladki. Time Zone wybierz stref czasow odpowiadajc twojemu miejscu przebywania. Ta opcja ustawi rónic czasu midzy twoj stref czasow a czasem Greenwich (GMT). Daylight Saving wlczenie (Enabled) lub wylczenie (Disabled) czasu letniego. NTP Server Address adres IP lub nazwa domenowa serwera czasu.

14 Kliknij SAVE aby zapisa zmiany lub CANCEL aby anulowa. PC's Clock Po wybraniu tej opcji router zsynchronizuje dat i czas z dat i czasem komputera. Kliknij SAVE aby zapisa zmiany lub CANCEL aby anulowa. Manually Date wpisz w pola biec dat w kolejnoci miesic, dzie, rok. Time wpisz biec godzin w kolejnoci godziny, minuty, sekundy. Kliknij SAVE aby zapisa zmiany lub CANCEL aby anulowa. 43 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Firmware Na tej zakladce moliwa jest aktualizacja oprogramowania firmware routera. Pobierz plik z oprogramowaniem firmware na swój dysk twardy. Aktualizacja oprogramowania firmware moe potrwa kilka minut nie wylczaj urzdzenia w tym czasie! Po pomylnej aktualizacji router zostanie zrestartowany. Konieczne jest ponowne zalogowanie si w przypadku próby wejcia na stron konfiguracyjn. Current Firmware Version bieca wersja oprogramowania firmware. New Firmware Location podaj poloenie nowego pliku z oprogramowaniem firmware lub kliknij Przegldaj... aby go wyszuka. Kliknij UPGRADE aby zaktualizowa oprogramowanie firmware. SysRestart Ta zakladka umoliwia zrestartowanie routera. System Restart with wybór ustawie jakie maj obowizywa po ponownym uruchomieniu routera: Current Settings ustawienia biece lub Factory Defaults ustawienia fabryczne. Drug metod na przywrócenie ustawie do domylnych, fabrycznych wartoci jest nacinicie i przytrzymanie przez ok. 10 sekund przycisku DEFAULT znajdujcego si w tylnej czci obudowy routera. Kliknij RESTART aby zrestartowa router. 44 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Diagnostics Na tej zakladce mona zobaczy wyniki testu polcze. Virtual Circuit wybierz polczenie, które zostanie sprawdzone. Wyniki testu s wywietlone poniej zielony napis PASS oznacza poprawne zakoczenie testu, czerwony napis FAIL oznacza bld a zielone SKIPPED oznacza pominicie testu. Na powyszym zrzucie ekranowym pokazane s wyniki testu bez podlczenia linii ADSL wszystkie testy wymagajce polczenia ADSL zostaly pominite. 45 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Zakladka Status Device Info Wszystkie najwaniejsze informacje dotyczce urzdzenia: wersja oprogramowania firmware, ustawienia polcze LAN i WAN, stan polczenia ADSL oraz informacje dotyczce sprztowego adresu routera (MAC). Dane tu zawarte maj charakter informacyjny i nie mona ich zmieni na tej zakladce. Device Information Firmware Version wersja oprogramowania firmware. MAC Address adres sprztowy routera. 46 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite LAN IP Address adres IP routera w sieci LAN. Subnet Mask maska podsieci. DHCP Server stan serwera DHCP: Enabled (wlczony) lub Disabled (wylczony). NAT stan uslugi NAT: Enabled (wlczona) lub Disabled (wylczona). WAN Virtual Circuit wybierz polczenie PVC, którego ustawienia chcesz wywietli. Status stan polczenia: Connected (polczone) lub Not Connected (niepodlczone). Connection Type typ polczenia ustawionego na zakladce Interface Setup WAN. IP Address / Subnet Mask / Default Gateway / DNS Server parametry polczenia. ADSL ADSL Firmware Version wersja oprogramowania firmware ADSL. Line State stan linii ADSL. Modulation stan modulacji dla G. dmt lub T Annex Mode typ polczenia ADSL (aneks). Downstream / Upstream jako polczenia ADSL dla danych przychodzcych (Downstream) i wychodzcych (Upstream): SNR Margin ilo zwikszonych zaklóce, które mog wystpi bez przekroczenia ustalonej wartoci BER (bit error rate bitowy wspólczynnik bldu). Warto SNR Margin jest ustalana przez DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer koncentrator cyfrowych linii abonenckich) uslugodawcy. Jeli warto SNR Margin zostanie zwikszona, zmniejszy si warto BER kosztem przepustowoci. Jeli warto SNR Margin zostanie zmniejszona, zwikszy si przepustowo kosztem zwikszenia wartoci BER. Line Attenuation tlumienie linii czyli oslabienie sygnalu linii ADSL midzy nadajnikiem (DSLAM uslugodawcy) a odbiornikiem (modem ADSL klienta) mierzony w db. Warto ta jest wyliczana z rónicy w db pomidzy sil sygnalu docierajcego 47 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite do modemu ADSL klienta a referencyjn sil sygnalu nadawanego przez DSLAM uslugodawcy. Data Rate przepustowo linii ADSL. System Log W dzienniku systemowym wywietlane s wszystkie informacje dotyczce lczenia z innymi urzdzeniami, jak np.: rezultat negocjacji adresów DNS i bramy IP z urzdzeniami uslugodawcy. Moesz zapisa dziennik do pliku klikajc SAVE LOG lub go wyczyci klikajc CLEAR LOG. 48 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Statistics Router przetrzymuje statystyki ruchu przez niego przechodzcego. Mona obejrze statystyki dla ruchu zarówno po stronie LAN jak i WAN. Liczniki s kasowane przy kadym wylczeniu routera (take podczas restartowania). Wybierajc opcj Ethernet lub ADSL mona wybra rodzaj polczenia, którego statystyki zostan wywietlone. Ethernet Transmit Statistics statystyka wysylania: Transmit Frames wyslane ramki, Transmit Multicast Frames wyslane ramki multicast, Trasmit total Bytes wyslane bajty, Transmit Collision ilo kolizji, Transmit Error Frames wyslane bldne ramki. Receive Statistics statystyka odbierania: Receive Frames odebrane ramki, Receive Multicast Frames odebrane ramki multicast, Receive total Bytes odebrane bajty, Receive CRC Errors bldy CRC przy odbieraniu, Receive Under-size Frames odebrane za male ramki. Kliknij REFRESH, aby odwiey statystyki. 49 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite ADSL Transmit Statistics statystyka wysylania: Transmit total PDUs wyslane jednostki PDU (Protocol Data Unit), Transmit total Error Counts lczna ilo bldów podczas wysylania. Transmit Statistics statystyka odbierania: Receive total PDUs odebrane jednostki PDU (Protocol Data Unit), Receive total Error Counts lczna ilo bldów podczas odbierania. Kliknij REFRESH, aby odwiey statystyki. 50 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Zakladka Help Na tej zakladce mona znale informacje pomocne w konfiguracji routera. 51 Cerberus ADSL Wi-Fi Lite Rozwizywanie problemów Jeli router nie pracuje poprawnie, przed skontaktowaniem si z pomoc techniczn serwisu lub uslugodawcy zapoznaj si z informacjami zawartymi w tym rozdziale. Uycie diod LED do zdiagnozowania problemu Diody LED mog by pomocne przy odnalezieniu prawdopodobnej przyczyny problemu. Dioda zasilania PWR Jeli dioda PWR na przednim panelu nie wieci si: 1. upewnij si, e zasilacz jest podlczony do routera i odpowiedniego ródla zasilania. Uywaj tylko dolczonego zasilacza; 2. upewnij si, e zarówno router jak i ródlo zasilania s wlczone i router jest odpowiednio zasilany; 3.

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6331-4A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6331-4A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6331-4A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Spis treści 1. Charakterystyka Modemu 2 1.1. Panel Przedni 2 1.2. Panel Tylni 2 2. Zawartość Opakowania 3 3. Instalacja Modemu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DSL-524T. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DSL-524T (informacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Nowe rautery Planet Technology. pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09

Nowe rautery Planet Technology. pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09 Nowe rautery Planet Technology pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09 Firma Planet Technology zaprezentowała swoje dwa nowe produkty. PLANET WNRT-632 - Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n - oraz PLANET

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2)

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2) Routery BEFSR11 / 41 WAN (Internet): 1xRJ-45 FE 10/100 LAN: przełącznik FE 1 / 4xRJ-45 (AutoMDI / MDI-X) Rodzaje połączenia WAN: Obtain IP address automatically - klient serwera DHCP Static IP - adres

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Podłączenie routera do komputera

Podłączenie routera do komputera Z najczęstszych stosowanych możliwości podłączenia się do Internetu jest bezpośrednie połączenie linią telefoniczną ( asynchroniczna linia ADSL). Najczęściej usługodawcy Internetowi wraz z zestawem abonenckim

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000.

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000. Pirelli 226 AG Ustaw swój komputer Router potrafi automatycznie przyznać adres ip komputerom w sieci dzięki funkcji DHCP Serwer. Jednakże, twój komputer musi być właściwie skonfigurowany aby ruter mógł

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog)

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Każdy router Prestige domyślnie ma włączoną usługę DHCP aby automatycznie

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG200G-EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/2441271

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG200G-EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/2441271 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG200G-EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG200G-EU (informacje,

Bardziej szczegółowo

High-Speed ADSL Router

High-Speed ADSL Router High-Speed ADSL Router Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless Podręcznik szybkiej instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC 1. Zawartość opakowania Router bezprzewodowy WL-520GU/GC x Adapter zasilania x 1 Dysk CD z programami narzędziowymi x 1 Kabel RJ45 x 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1 2. Specyfikacje Standard sieci

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie tego bezprzewodowego modemu routera ADSL firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji,

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Brama ADSL Szybki Start

Brama ADSL Szybki Start Zawartość zestawu Brama ADSL -G Podręcznik użytkownika na płycie CD-Rom Kabel ethernetowy RJ45 Kabel telefoniczny RJ11 Zasilacz sieciowy Brama ADSL Szybki Start Rozdział 1: Podłączanie urządzenia W punkcie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Zalety Dzielenie Internetu jeśli posiadasz szerokopasmowe połączenie z Internetem, możesz udostępnić kilku komputerom PC równoczesny dostęp

Bardziej szczegółowo