Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DSL-524T. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DSL-524T (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi D-LINK DSL-524T Podręcznik użytkownika D-LINK DSL-524T Instrukcje obsługi D-LINK DSL-524T Instrukcje użytkowania D-LINK DSL-524T Instrukcja użytkowania D-LINK DSL-524T Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T

2 Skrót instrukcji:... 6 Konfiguracja Home > Wizard. 8 Home > WAN >ATM VC Settings

3 15 Home > WAN > Dynamic IP Address Home > WAN > Static IP Address Home > WAN > PPPoE/PPPoA Home > WAN > Bridge Mode. 20 Home > WAN > PPTP

4 Home > WAN > ATM Home > LAN Home > DHCP Home > DNS...

5 26 Home >Dynamic DNS Advanced > upnp Advanced > Virtual Server Advanced > LAN Clients...

6 30 Advanced > SNMP Advanced > Filters Advanced > Filters Advanced > Bridge Filters.

7 Advanced > Routing Advanced > DMZ. 36 Advanced > Firewall 37 Advanced > RIP

8 .. 39 Advanced > ADSL Advanced > ATM VCC Advanced > QoS Tools > Admin.

9 Tools > Admin >Remote Web/Telnet Management. 45 Tools > System Tools > Misc Rozwizywanie problemów...

10 Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Dane techniczne Zawarto opakowania Router D-Link DSL- 524T Zasilacz sieciowy 12V / 1.2A Kabel Ethernet (skrtka nieekranowana CAT5-UTP, typ polczenia: bezporedni) Podrcznik uytkownika na dysku CD Kabel telefoniczny Uwaga: Korzystanie z zasilacza o innym napiciu znamionowym ni w zasilaczu dolczonym do urzdzenia DSL- 524T spowoduje uszkodzenie routera i uniewanienie jego gwarancji. Jeli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawc. 3 Wymagania systemowe Polczenie Ethernet lub ADSL Komputer z systemem Windows, Macintosh lub Unix z zainstalowan kart sieciow Ethernet Przegldarka Internet Explorer 6.0, Mozilla (5.0), Firefox 1.5 lub wyszy (konfiguracja) System operacyjny Windows XP Service Pack 2 (installation Wizard) 4 Zlcza ADSL Port sieci rozlegle ADSL LAN ports (1-4) -- Porty sieci lokalnej (1-4) Internet port -- Port Ethernet lub DSL Power jack -- Gniazdo zasilacza Reset -- Przycisk resetowania Funkcje Przyjazne uytkownikowi narzdzia diagnostyczne oraz konfiguracji Pozwala wielu komputerom na dostp do technologii szerokopasmowej (Ethernet/DSL) Zaawansowane opcje zapory (Firewall) NAT, VPN Filtrowanie adresów MAC Filtrowanie adresów IP Blokowanie wybranych domen Harmonogramy Server DHCP pozwala hostom w sieci na automatyczne uzyskiwanie konfiguracji IP Konfiguracja za pomoc przegldarki WWW 5 Instalacja Podlczajc router poprzez kabel/adsl, postpuj wedlug kolejnoci opisanej poniej: Wylcz zasilanie routera. Wylcz komputer. Podlcz kabel sieciowy z modemu DSL i do portu (Internet/WAN) routera. Wlcz kabel lczcy komputer do jednego z czterech portów LAN routera. Podlcz zasilacz routera, poczekaj ok. 30 sek. na zaladowanie si systemu. Wlcz komputer. Sprawd kontrolki na obudowie routera. Diody zasilania, portu Internet, oraz LAN do którego podlczony jest komputer powinny wieci (zielone). W przeciwnym wypadku upewnij si, e komputer, router oraz modem s wlczone, oraz polczenia sieciowe s poprawnie podlczone. 6 Konfiguracja Korzystanie z kreatora konfiguracji Konfigurowanie urzdzenia DSL- 524T w systemach MS Windows, Macintosh lub UNIX odbywa si za pomoc przegldarki internetowej. Po uruchomieniu przegldarki, w polu Adres naley wpisa adres routera DSL- 524T (np: i nacisn Enter. Uruchom przegldark WWW. Wpisz adres IP urzdzenia DSL- 524T. (W powyszym przykladzie wykorzystano domylny adres IP. W przypadku zmiany adresu routera DSL- 524T odpowiednio do wymaga sieci, w przegldarce naley wpisa nowy adres, a nie domylny). W polu Nazwa uytkownika wpisz admin (malymi literami). W polu Password wpisz admin (malymi literami). Kliknij przycisk OK. 7 Home > Wizard Zostanie wywietlony nastpujcy ekran. Kliknij przycisk Run Wizard (Uruchom kreatora). Zostanie wywietlony ekran Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Aby szybko skonfigurowa router DSL- 524T, postpuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Kliknij przycisk Next (Dalej). Wprowad stref czasow wlaciw dla twojego miejsca zamieszkania. Kliknij przycisk Next (Dalej). Na pokazanej poniej stronie wybierz metod polczenia z Internetem. Polczenie to okrelane jest mianem polczenia WAN (WAN connection) lub typu sieci WAN (WAN Type). 8 PPP over Ethernet/ATM (PPPoE/PPPoA) (protokól przesylania pakietów PPP w sieci Ethernet/ATM np. uytkownicy DSL) - T opcj naley wybra, jeli operator Internetu wymaga, aby korzystanie z jego uslug odbywalo si za porednictwem protokolu PPPoE/PPPoA. 9 Username nazwa uytkownika Password haslo VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Connection Type typ polczenia Kliknij Next (Dalej) Kliknij Restart aby ponownie uruchomi router. Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP np: uytkownicy modemów do sieci telewizji kablowej) - Ta opcja umoliwia automatyczne uzyskanie adresu IP od

11 operatora Internetu. 10 VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Connection Type typ polczenia Cloned MAC Address Przycisk Clone MAC Address umoliwia skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu routera Kliknij Next (Dalej) Kliknij Restart aby ponownie uruchomi router. Static IP Address (Statyczny adres IP) - Ta opcja umoliwia rczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. 11 VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mie warto odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naley natomiast wpisa: 1 i 32 IP Address statyczny adres IP Subnet Mask maska podsieci ISP Gateway Address adres bramy domylnej Primary DNS Address adres serwera DNS Secondary DNS Address adres drugiego serwera DNS Connection Type typ polczenia Kliknij Next (Dalej) Kliknij Restart aby ponownie uruchomi router. Bridge Mode - funkcja Bridge 12 VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mie warto odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naley natomiast wpisa: 1 i 32 Connection Type typ polczenia Kliknij Next (Dalej) 13 Kliknij Restart w celu zapisania i ponownego uruchomienia z nowymi ustawieniami. 14 Home > WAN >ATM VC Settings PVC (Permanent Virtual Connection) stale polczenia wirtualne. VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mie warto odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naley natomiast wpisa: 1 i 32 Virtual Circuit wybierz Enabled (wlczony) lub Disabled (wylczony) WAN Settings wybierz z listy Dynamic IP Address Static IP Address PPPoE/PPPoA Bridge Mode 15 Home > WAN > Dynamic IP Address Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP) - Ta opcja umoliwia automatyczne uzyskanie adresu IP od operatora Internetu. Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T

12 Connection Type rodzaj polczenia Cloned MAC Address Przycisk Clone MAC Address umoliwia skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu routera MTU wpisz warto MTU jeli jest wymagana przez dostawc, w przeciwnym wypadku pozostaw warto domyln. NAT Wybierz Enabled (wlczony) lub Disabled (wylczony) 16 Firewall - Wybierz Enabled (wlczony) lub Disabled (wylczony) Kliknij Apply (Zastosuj) 17 Home > WAN > Static IP Address Static IP Address (Statyczny adres IP) Ta opcja umoliwia rczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. Connection Type rodzaj polczenia IP Address statyczny adres IP Subnet Mask maska podsieci Gateway Address adres bramy domylnej Primary/Secondary DNS Address podaj adres / adresy serwerów DNS MTU wpisz warto MTU jeli jest wymagana przez dostawc, w przeciwnym wypadku pozostaw warto domyln PPPoEPassThrough - Wybierz Enabled (wlczony) lub Disabled (wylczony) NAT - Wybierz Enabled (wlczony) lub Disabled (wylczony) Firewall - Wybierz Enabled (wlczony) lub Disabled (wylczony) 18 Home > WAN > PPPoE/PPPoA Opcj PPPoEPPPoA (protokól przesylania pakietów PPP w sieci Ethernet/ATM) naley wybra wówczas, gdy operator Internetu stosuje polczenia z wykorzystaniem tego protokolu. Operator udostpni odpowiedni nazw uytkownika i haslo. Opcja ta jest na ogól wykorzystyz listy: - Disable DNS Relay - Use Auto Discovered DNS Server Only - Use User Discovered DNS Server Only Preferred DNS Address (Glówny serwer DNS): adres IP glównego serwera DNS przypisany przez operatora Internetu. Alternate DNS Address (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny. 26 Home >Dynamic DNS Dynamic DNS - Aby serwer byl dostpny pod zmiennym adresem IP, naley skorzysta z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service -- DDNS). W celu wlczenia funkcji Dynamic DNS, wybierz z listy odpowiedni adres. Nastpnie wprowad odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie nastpujcych parametrów: Username (Nazwa uytkownika), Password (Haslo). Host Name (Nazwa hosta), Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Zapisz ustawienia i uruchom ponownie router. Tools > System > Save and Reboot 27 Advanced > upnp UPnP (Universal Plug and Play) to technologia pozwalajca na wykrywanie sieciowych urzdze, które mog ze sob wspólpracowa. Umoliwia przesylanie danych midzy dwoma urzdzeniami pod kontrol dowolnego urzdzenia sterujcego w sieci. UPnP jest niezalena od systemu operacyjnego, jzyka programowania i fizycznego medium. Zaznacz Enable UPnP aby wlaczy t opcj, nastpnie wybierz polczenie. 28 Advanced > Virtual Server Zapora odfiltrowuje nierozpoznane pakiety, chronic sie lokaln. Dziki temu komputery polczone w sie za pomoc routera DSL- 524T s niewidoczne z zewntrz. wybierz typ protokolu. IP wpisz zakres docelowych adresów IP. Source Port wpisz zakres portów ródlowych. wybierz typ protokolu. Action - Allow (zezwól na dostp), Deny (zabro dostpu). wybierz typ protokolu. Apply aby doda now tras do tablicy. pomaga chroni Twoj sie przed atakami tj. DoS (Denial of Service atak polega na zalewaniu sieci (ang. flooding) nadmiarow iloci danych majcych na celu wysycenie dostpnego pasma), skanowaniem portów. DoS Protection - Wybierz Enable aby wlczy lub Disable aby wylczy ochron przed DoS SYN Flooding checking ICMP Redirection checking 37 Port Scan Protection - Wybierz Enable aby wlczy lub Disable aby wylczy ochron. FIN/URG/PSH attack Xmas Tree attack Null Scan attack SYN/RST attack SYN/FIN attack Service Filtering wybierz które uslugi przychodzce z sieci zewntrznej maj by blokowane Ping from External Network Telnet from External Network FTP from External Network DNS from External Network IKE from External Network RIP from External Network DHCP from External Network ICMP from External Network 38 Advanced > RIP RIP protokól routingu oparty na zestawie algorytmów wektorowych, slucych do obliczania najlepszej trasy do celu. Wybierz Enabled aby wlczy. Protocol wybierz wersj protokolu RIP której chcesz uywa Direction wybierz który ruch ma by routowany protokolem RIP In wchodzcy, Out wychodzcy, Both wchodzcy i wychodzcy. Kliknij Apply, aby wprowadzi zmiany 39 Advanced > ADSL Modulation Type wybierz typ polczenia ADSL Kliknij Apply, aby wprowadzi zmiany 40 Advanced > ATM VCC PVC (Permanent Virtual Connection) stale polczenia wirtualne. VPI/VCI - parametry VPI (Virtual Path Identifier) i VCI (Virtual Circuit Identifier). Dla Neostrady parametry te powinny mie warto odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naley natomiast wpisa: 1 i 32 Virtual Circuit wybierz Enabled (wlczony) lub Disabled (wylczony) WAN Settings wybierz z listy Dynamic IP Address Static IP Address PPPoE/PPPoA Bridge Mode 41 Advanced > QoS QoS Engine - Quality of Service Engine poprawia szybko dzialania aplikacji internetowych/gier sieciowych poprzez nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wdrujcym przez sie. Domylnie QoS Engine jest wylczony i priorytety przyznawane s aplikacjom automatycznie. IGMP Proxy/Snooping None - brak PortMapping QoS Port Mapping wybierz port Priority wybierz priorytet (1-najwyszy) Bandwidth wybierz szeroko pasma IP QoS Informacje QoS zawarte w naglówkach pakietów IP bd uywane do zarzdzania priorytetami. 42 PVC stale polczenia wirtualne. Bandwidth ustaw szeroko pasma (. kbps) Classified by wybierz Disable, ToS, Application lub User Define. 43 Tools > Admin Na tej stronie administrator moe zmieni nazw oraz haslo dla Admin/Administratora i User/Uytkownika. Konto Admin posiada pelne prawa dostpu, moe zarówno wprowadza jak i sprawdza ustawienia, z konta User mona tylko odczytywa dane. New/Confirm Password haslo dla Administratora WebPort numer portu prze który mona uzyska dostp do routera 44 Tools > Admin >Remote Web/Telnet Management State wybierz Enaled aby wlczy dan uslug IP Address podaj adres IP dla danego polczenia Netmask maska podsieci Kliknij Apply (Zastosuj) 45 Tools > System Save Settings to Local Hard Drive Kliknij, aby zapisa biece ustawienia routera na dysku lokalnym Load Settings from Local Hard Drive Kliknij Browse alby przeglda dysk lokalny w poszukiwaniu pliku z ustawieniami, nastpnie kliknij Load aby zaladowa. Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T

13 Save Settings and Reboot the System zapisz ustawienia i uruchom ponownie. Restore to Factory Default Settings Kliknij Restore aby przywróci ustawienia domylne. 46 Tools > Misc Ping Test polecenie Ping uywane jest w celu sprawdzenia, czy komputer jest dostpny w sieci. Wpisz adres IP hosta który ma by sprawdzony, nastpnie kliknij Ping. 47 Rozwizywanie problemów Jeli nie chcesz, by komputer PC mial statyczny adres IP, to musisz go tak skonfigurowa, aby wysylal do bramy danie otrzymania adresu IP. Kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a nastpnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikon Sie. Na karcie Konfiguracja wybierz pozycj z protokolem TCP/IP i posiadan kart sieciow. Jeli nie ma takiej pozycji, zainstaluj protokól TCP/IP. Kliknij przycisk Wlaciwoci. Na karcie Adres IP zaznacz opcj Uzyskaj adres IP automatycznie. 48 Kliknij przycisk OK. Jeli pojawi si pytanie o zrestartowanie komputera, kliknij przycisk Tak. Sprawdzanie konfiguracji IP komputera Do dyspozycji s dwa bardzo dobre narzdzia do sprawdzania konfiguracji IP komputera (adresu MAC i bramy domylnej). WINIPCFG (Windows 95/98) W systemie Windows 95/98 kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom i wpisz winipcfg. W poniszym przykladzie komputer ma adres IP , a domylna brama znajduje si pod adresem Adresem domylnej bramy powinien by adres routera. W systemach Windows 95/98 adres MAC jest okrelany mianem,,adresu adaptera". Uwaga: Polecenie winipcfg mona równie wpisa w wierszu polece systemu DOS. 49 IPCONFIG (Windows 2000/NT/XP) W wierszu polece wpisz ipconfig i nacinij Enter. Zostan wywietlone nastpujce informacje o konfiguracji IP komputera. Przypisywanie statycznego adresu IP Uwaga: Bramy dla uytkowników prywatnych oraz routery szerokopasmowe automatycznie przypisuj komputerom w sieci adresy IP, korzystajc z technologii DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W przypadku bramy lub routera obslugujcego protokól DHCP nie trzeba wic przypisywa statycznego adresu IP. Jeli wykorzystywana brama lub router nie obsluguje protokolu DHCP albo konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP, naley postpowa wedlug nastpujcej procedury: Kliknij przycisk Start, a nastpnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikon Polczenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij Polczenia lokalne. Wybierz Wlaciwoci. Zaznacz Protokól internetowy (TCP/IP). Kliknij przycisk Wlaciwoci. 50 W oknie Wlaciwoci: Protokól nastpujcego adresu IP. internetowy (TCP/IP) wybierz opcj Uyj Wprowad adres IP oraz mask podsieci. Adresy IP komputerów w sieci musz zawiera si w tym samym przedziale. Na przyklad jeli jeden komputer ma adres , to pozostale powinny mie adresy kolejne, tj i Maska podsieci musi by taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Wprowad adresy serwerów DNS. Adresy serwerów DNS mona uzyska od operatora Internetu. Kliknij przycisk OK. Przypisywanie adresu IP zostalo zakoczone. Jeli korzystasz z bramy lub routera obslugujcego protokól DHCP, to nie musisz przypisywa statycznego adresu IP. 51 Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 mona znale w Internecie, np. pod adresem i com/windows2000. Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Polczenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sie w domu lub malej firmie. Kiedy pojawi si powysze okno, kliknij przycisk Dalej. 52 Postpuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniszym oknie: Kliknij przycisk Dalej. W pokazanym poniej oknie wybierz opcj, która najlepiej opisuje posiadany komputer. Jeli komputer jest polczony z Internetem przez bram lub router, wybierz opcj drug, tak jak na poniszym rysunku. Kliknij przycisk Dalej. 53 Wprowad Opis komputera oraz Nazw komputera (opcjonalnie). Kliknij przycisk Dalej. Wprowad Nazw grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny nalee do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej. 54 Odczekaj, a Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany. Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej. Odczekaj, a Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. Moe to potrwa kilka minut. 55 W pokazanym poniej oknie wybierz najbardziej odpowiedni opcj. W poniszym przykladzie wybrano opcj Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie wykorzystany do skonfigurowania kadego komputera pracujcego w tej sieci. razie potrzeby sformatuj dyskietk i kliknij przycisk Dalej. Odczekaj, a Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki. nastpnej kolejnoci na wszystkich pozostalych komputerach w tej sieci naley uruchomi program zapisany na Dysku konfigurowania sieci. Po zakoczeniu tej procedury nowa sie jest gotowa do pracy. 57 Nadawanie nazwy komputerowi W celu nadania nazwy komputerowi naley wykona nastpujce czynnoci: W systemie Windows XP: Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer. Kliknij Wlaciwoci. W oknie Wlaciwoci systemu wybierz kart Nazwa komputera. Moesz take wprowadzi Opis komputera. Wypelnienie tego pola jest opcjonalne. Aby zmieni nazw komputera i dolczy go do domeny, kliknij przycisk Zmie. 58 W wywietlonym oknie wprowad Nazw komputera. Zaznacz opcj Grupa robocza i wpisz nazw tej grupy. Wszystkie komputery w sieci musz nalee do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows XP/2000 Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia lub kliknij Start > Uruchom i w wywietlonym oknie wpisz slowo cmd. Kliknij przycisk OK. 59 W wierszu polece wpisz ipconfig /all i wcinij Enter. Zostan wywietlone wszystkie ustawienia konfiguracyjne, tak jak to pokazano poniej. W celu uzyskania nowego adresu IP wpisz ipconfig /renew i nacinij Enter. Procedura dla uytkowników systemów Windows 98/ME: Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. Wpisz command. W wierszu polece wpisz winipcfg. W celu uzyskania nowego adresu IP kliknij Zwolnij i odnów. Przypisywanie statycznego adresu IP Uwaga: Bramy dla uytkowników prywatnych i routery szerokopasmowe automatycznie przypisuj komputerom w sieci adresy IP, korzystajc z technologii DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W przypadku bramy lub routera obslugujcego protokól DHCP nie trzeba wic przypisywa statycznego adresu IP. Jeli wykorzystywana brama lub router nie obsluguje protokolu DHCP albo konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP, naley postpowa wedlug nastpujcej procedury: Kliknij przycisk Start, a nastpnie Panel sterowania. Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dwukrotnie kliknij ikon Polczenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij Polczenia lokalne. Wybierz Wlaciwoci. Zaznacz Protokól internetowy (TCP/IP). Kliknij przycisk Wlaciwoci. W oknie Wlaciwoci: Protokól internetowy (TCP/IP) wybierz opcj Uyj nastpujcego adresu IP. Wprowad adres IP oraz mask podsieci. Adresy IP komputerów w sieci musz zawiera si w tym samym przedziale. Na przyklad jeli jeden komputer ma adres , pozostale powinny mie adresy kolejne, tj i Maska podsieci musi by taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Wprowad adresy serwerów DNS. Uwaga: Jeli wprowadzasz adres serwera DNS, musisz równie poda adres IP domylnej bramy. Adresy serwerów DNS mona uzyska od operatora Internetu. Kliknij przycisk OK. Przypisywanie statycznego adresu IP zostalo zakoczone. Jeli korzystasz z bramy lub routera obslugujcego protokól DHCP, nie musisz przypisywa statycznego adresu IP. 60 Dane techniczne Zgodno ze standardami: IEEE IEEE u Zarzdzanie: Przez przegldark Internet Explorer, Mozilla lub Firefox zainstalowan na dowolnym komputerze polczonym z routerem. Kontrolki: Power (zasilanie) WAN WLAN LAN (10/100) Zasilanie: Prd staly, 12 V, 1.2A Temperatura pracy: 0 ~ 55 C Wilgotno: Max. 95% 61 Pomoc techniczna Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji uytkownika mona znale w serwisie internetowym firmy D-Link. D-Link zapewnia bezplatn pomoc techniczn klientom w Polsce w okresie gwarancyjnym produktu. Klienci z Polski mog si kontaktowa z dzialem pomocy technicznej firmy D-Link za porednictwem Internetu lub telefonicznie. Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: (+48 12) Pomoc techniczna firmy D-Link wiadczona przez Internet: URL: Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PENTAGRAM ADSL WI-FI LITE http://pl.yourpdfguides.com/dref/960585

Twoja instrukcja użytkownika PENTAGRAM ADSL WI-FI LITE http://pl.yourpdfguides.com/dref/960585 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PENTAGRAM ADSL WI- FI LITE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PENTAGRAM P6331-6 http://pl.yourpdfguides.com/dref/949013

Twoja instrukcja użytkownika PENTAGRAM P6331-6 http://pl.yourpdfguides.com/dref/949013 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic Instrukcja obsługi Nowoci, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER

Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Podręcznik uŝytkownika wersja EU_4.00 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 4 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo