Stylizowany model DSGE małej gospodarki otwartej w niesymetrycznej unii walutowej. Wnioski dla Polski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stylizowany model DSGE małej gospodarki otwartej w niesymetrycznej unii walutowej. Wnioski dla Polski."

Transkrypt

1 Stylizowany model DSGE małej gospodarki otwartej w niesymetrycznej unii walutowej. Wnioski dla Polski. Grzegorz Koloch Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Instytut Ekonometrii Szkoła Główna Handlowa VII 2008

2 Plan prezentacji Motywacja 1 Motywacja 2 3 4

3 Motywacja Celem pracy jest poddanie analizie konsekwencji gospodarczych utrudnień w sprawowaniu stabilizującej polityki władz monetarnych, jakie mogą wystąpić na drodze do oraz po wstąpieniu do unii walutowej. Obrano perspektywę małej gospodarki otwartej, a głównym przedmiotem zainteresowania są zakłóceniach w domykaniu się luki popytowej. Intuicja: Mała gospodarka otwarta konwerguje (startuje z niższego poziomu produktywności, która szybko rośnie), jakie konsekwencje mają w takim przypadku przeszkody w stabilizacji banku centralnego?

4 Motywacja Stylizowany model DSGE w nurcie nowej syntezy neoklasycznej dla małej gospodarki otwartej. Gospodarka krajowa reprezentowana przez punkt miary zero na odcinku. Egzogeniczna zagranica. Siła monopolistyczna kontinuum przedsiębiorstw produkujących kontinuum zróżnicowanych dóbr. Sztywności nominalne w postaci sztywności cenowych. Całkowe agregatory CES.

5 (cont d) Motywacja Ujęcie explicite trendu produktywności (stochastycznego i deterministycznego). Y t = G t N t = A t e φt N t = (A t 1 ) ρa e ξt e φt N t

6 Ujęcie explicite trendu produktywności. Definicja stanu ustalonego: brak - reparametryzacja konwergencja Rozwiązanie perturbacyjne. Rozwiązanie analityczne metodą współczynników nieoznaczonych. Analiza konsekwencji ingerencji w równanie polityki pieniężnej: egzogeniczne skalowanie współczynników funkcji reakcji, nieuwzględnienie w funkcji reakcji trendu produktywności.

7 Problem optymalizacyjny reprezentatywnego gospodarstwa domowego E 0 t=0 β t U(C t, N t ) max {(C(t),N(t)) Ω} C t 0, N t [0, 1], 0 < β < 1, przy czym: η > 0, α [0, 1], natomiast: C H,t = ( C H,t(j) ɛ 1 ɛ gdzie ɛ > 1, γ > 0, oraz: C t = [(1 α) 1 η 1 η C η H,t dj) ɛ ɛ 1 C i,t = ( + α 1 η 1 η C η F,t ] η 1 η oraz CF,t = ( γ 1 C γ i,t di) γ γ 1 C i,t (j) ɛ 1 ɛ ɛ dj) ɛ 1

8 Problem optymalizacyjny reprezentatywnego gospodarstwa domowego (cont d) Ograniczenie budżetowe: P H,t (j)c H,t (j)dj + gdzie Q t,t+1 (s) = Vt,t+1(s) ξ t,t+1(s), dla s S t+1. Warunek transwersalności: P i,t (j)c i,t (j)djdi+ +E t (Q t,t+1 D t,t+1 ) D t + W t N t lim D T 0 T

9 Funkcje popytu Motywacja Dla ustalonego poziomu wydatków: P i,t C i,t (j)dj = x t agent maksymalizuje: L = ( C i,t (j) ɛ 1 ɛ ɛ dj) ɛ 1 λ( P i,t C i,t (j)dj x t ) skąd popyt na dobro j pochodzące z kraju i dane jest przez: dla: C i,t (j) = ( P i,t(j) ) ɛ C i,t P i,t P i,t = ( P i,t (j) 1 ɛ dj) 1 1 ɛ Przy czym zachodzi P i,t C i,t = P i,t(j)c i,t (j)dj.

10 Funkcje popytu (cont d) Analogicznie odpowiednie funkcje popytu dane są przez: C H,t (j) = ( P H,t(j) ) ɛ C H,t, P H,t = ( P H,t (j) 1 ɛ dj) 1 1 ɛ P H,t C i,t = ( P i,t ) γ C F,t, P F,t = ( P 1 γ i,t di) 1 1 γ P F,t Optymalny podział konsumpcji między dobra krajowe i zagraniczne otrzymujemy maksymalizując: L = [(1 α) 1 η 1 η C η H,t co daje: + α 1 η 1 η C η F,t ] η 1 η λ(ch,t P H,t + C F,t P F,t x t ) C H,t = (1 α)( P H,t ) η C t, C F,t = α( P F,t ) η C t P t dla krajowego indeksu CPI: P t = [(1 α)p 1 η + αp 1 η H,t F,t ] 1 1 η P t

11 Warunki pierwszego rzędu reprezentatywnego gospodarstwa domowego Dla ustalonego t {0, 1, 2,...} musi zachodzić: du(c t, N t ) = U(C t, N t ) C t dc t + U(C t, N t ) N t dn t = 0 (dc t, dn t ) tż. P t dc t W t dn t = 0 oraz: U(C t, N t ) C t (dc t, dc t+1 (s)) tż. skąd: dc t + βe t ( U(C t+1(s), N t+1 (s)) dc t+1 (s)) = 0 C t+1 (s) P tdc t Q t,t+1(s) P t+1(s)dc t+1 (s) = 0, oraz: C σ t N ϕ t = W t P t C t = E t C t+1 ( E tπ t+1 e it+ρ ) 1 σ

12 Nominalna stopa procentowa Przy kompletności rynków cena w okresie t jednookresowego portfela dającego stochastyczną wypłatę D t+1 jest równa: s S t+1 V t,t+1 (s)d t+1 (s) = s S t+1 ξ t,t+1 (s) V t,t+1(s) ξ t,t+1 (s) D t+1(s) = E t ( V t,t+1 ξ t,t+1 D t+1 ) Dyskonto jednookresowych obligacji dane jest przez: 1 Q t = E t Q t,t+1 = 1 + YTM t Natomiast nominalna stopa procentowa przez: i t = ln Q t YTM t

13 Problem optymalizacyjny przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo rozwiązuje problem ustalenia ceny optymalnej P H,t : F (P H,t ) = θ k E t [Q t,t+k (P H,t Y t+k,t (j) Ψ(Y t+k t (j)))] k=0 Warunek pierwszego rzędu jest więc następujący: 0 = θ k E t [Q t,t+k Y t+k,t (j)((1 ɛ) + ɛ k=0 i prowadzi do rozwiązania: P H,t = Υ(1 θβ φ Y φ σ C φ P gdzie Υ = 1 MC = ) k=0 Ψ(Y t+k,t (j)) Y t+k,t (j) P H,t )] θ k β k [( φ Y φ σ C φ ) k E t MC t+k,t P H,t+k ] P ɛ ɛ 1.

14 Kurs walutowy, terms of trade Nominalny kurs walutowy: P i,t (j) = ER i,t Pi,t i (j) dla którego zachodzi: P i,t = ER i,t Pi,t i. Efektywny nominalny kurs walutowy: ER t = ( ER i,t(i) 1 γ 1 ER di) 1 γ ER. Realny kurs walutowy: Ξ i,t = ER i,tp i t P t. Efektywny realny kurs walutowy: Ξ t = ( Ξ i,t(i) 1 γ Ξ di) Terms of trade: S i,t = P i,t P H,t = P i,ter i,t P H,t. Efektywny Terms of trade: S t = ( S 1 γ i,t ) 1 1 γ = P F,t P H,t. 1 1 γ Ξ.

15 Międzynarodowy podział ryzyka Przy kompletności rynków dla każdego kraju zachodzić musi następujący warunek: równoważny warunkowi: V t,t+1 (s) ER i,t Pt i (Ct i ) σ = ξ t,t+1(s)β(ct+1 i (s)) σ ER i,t Pt+1 i (s) który iterując w przód otrzymamy: C t = Ct i E t ( C t+1(s) 1 Ct+1 i (s) )Ξ 1 σ Ξ i,t+1 (s) 1 i,t σ C t = C i t κξ 1 σ i,t gdzie κ = E t ( Ct+1(s) 1 ). Przyjmujemy κ = 1. Ct+1 i (s) Ξ i,t+1 (s) σ 1

16 Równowaga rynku dóbr Warunek czyszczenia się rynku dóbr wymaga spełnienia j [0, 1]: Y t (j) = C H,t (j) + CH,t(j)di i gdzie: skąd: CH,t(j) i = ( P H,t(j) ) ɛ ( P H,t ) γ α( Pi F,t P H,t P F,t Y t (j) = ( P H,t(j) +α P H,t P i t ) η C i t ) ɛ [(1 α)( P H,t(j) P t ) η C t + ( P H,t(j) ER i,t PF i,t ) γ ( Pi F,t Pt i ) η Ct i di]

17 Równowaga rynku dóbr (cont d) Definiując indeks produkcji krajowej jako: Y t = [ Y t (j) ɛ 1 ɛ ɛ ] ɛ 1 otrzymujemy zagregowany warunek równowagi rynku dóbr: Y t = ( P H,t ) η C t [(1 α) + α (S P ts i i,t ) γ η Ξ γ 1 σ i,t di] t gdzie St i = Pi F,t. PH,t i Warunek ten można aproksymować przez: Y t = C t S α t

18 Równowaga rynku pracy Definiując indeks zagregowanej podaży pracy jako N t = N t(j)dj mamy warunek czyszczenia się rynku pracy: Y t = G t N t ( ( P H,t(j) ) ɛ dj) 1 gdzie V t = ( ( P H,t(j) P H,t ) ɛ dj). Czyli w przybliżeniu: P H,t Y t = G t N t

19 Szok produktywności, realna stopa procentowa, luka popytowa DIS + NKPC: ỹ t = E t (ỹ t+1 ) 1 σ α (i t E t (π H,t+1 ) r n t ) r n t = ρ + σ α Γ g E t ( g t+1 ) + αθϕσ α ϕ + σ α E t y t Kierunek wpływu innowacji produktywności na lukę popytową zależy od własności dynamicznych szeregu produktywności. Istotne są więc oczekiwania co do charakteru szoku. Szok stacjonarny obniża naturalną realną stopę procentową. Szok niestacjonarny podwyższa naturalną realną stopę procentową. Wpływ na lukę popytową nie jest jednoznaczny.

20 Szok produktywności, realna stopa procentowa, luka popytowa (cont d) Rozwiązanie ze względu na lukę popytową: ỹ t = σ φ + 1 (1 βρ g )(1 ρ a ) σ α + ϕ (1 βρ g )[σ α (1 ρ a ) + φ y ] + κ α (φ π ρ a ) g t Stacjonarny szok produktywności obniża lukę popytową: produkt rośnie wolniej niż produkt naturalny. Szok procesu z pierwiastkiem jednostkowym nie wpływa na lukę popytową. Kierunek wpływu szoku procesu eksplodującego na lukę popytową zależy od kalibracji.

21 Stabilizacja wahań luki popytowej i inflacji Równanie polityki pieniężnej: i t = ρ + φ π π H,t + φ y ỹ t

22 Stabilizacja wahań luki popytowej i inflacji (cont d) Funkcja straty społecznej: WL = (1 α) 2 β t ( ɛ λ π2 H,t + (1 + ϕ)ỹt 2 ) t=0 w szczególnym przypadku aproksymowana przez: ˆ WL = (1 α) ( ɛ 2 λ Var(π H,t) + (1 + ϕ)var(ỹ t ))

23 Stabilizacja wahań luki popytowej i inflacji (cont d) i t = ρ + φ π π t + φ y ỹ t = ρ + φ π α t π H,t + φ y β t ỹ t

24 Skutki nieuwzględnienia w funkcji reakcji własności dynamicznych produktywności rt n σ = ρ 1 + α(σγ + (1 α)(ση 1) 1) 1 + ϕ σ 1+α(σγ+(1 α)(ση 1) 1) + ϕ((1 ρ g )g t φ) +... Trend deterministyczny produktywności podnosi naturalny poziom realnej stopy procentowej. Nieuwzględnienie bądź niedoszacowanie jego wartości w regule polityki pieniężnej powoduje, że luka popytowa jest przeciętnie otwarta. Efekt ten jest tym mniejszy im większy jest stopień otwarcia gospodarki na zagranicę.

25 Skutki nieuwzględnienia w funkcji reakcji własności dynamicznych produktywności (cont d)

26 Scenariusz konwergencji, koszt społeczny Gospodarka krajowa (GK) startuje z niższego poziomu produktywności niż gospodarka światowa, jednak ma wyższą stopę wzrostu produktywności. Stopa wzrostu produktywności GK dana jest przez φ(t) gdzie dφ dt < 0. Konwergencja rozpisana jest na 100 kwartałów. Przypadek pierwszy - gra na konwergencję nominalnych stóp procentowych: ĩ t = a t i t + (1 a t )i t, gdzie da dt < 0 Przypadek drugi - utrata suwerenności prowadzenia polityki pieniężnej: ĩ t = i t Strata wielkości 0.55% oraz 0.8% konsumpcji w stanie ustalonym odpowiednio.

27 Motywacja Wyniki pojedynczego projektu badawczego nie determinują wyników całego Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze mają charakter dokumentów wspierających. Przedstawione w Raporcie wyniki będą stanowiły podsumowanie kilkudziesięciu projektów, realizowanych zarówno przez pracowników NBP, jak też ekspertów zewnętrznych, oraz dotychczasowej literatury.

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Nr 6 (930)

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Nr 6 (930) ISSN 1898-6447 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management Nr 6 (930) Kraków 2014 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Polska), Slavko Arsovski (Serbia), Josef

Bardziej szczegółowo

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3 Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

Modele wzrostu gospodarczego

Modele wzrostu gospodarczego Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II Szkoła Główna Handlowa w Warszawie E-mail: mproch@sgh.waw.pl Modele wzrostu gospodarczego Materiał do zajęć z przedmiotu Teoria wzrostu . Wprowadzenie Poniższe opracowanie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Czy warto przyjąć euro w Polsce?

Czy warto przyjąć euro w Polsce? Czy warto przyjąć euro w Polsce? Jakub Borowski Zeszyt 4 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a

e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a od A do Z e u r o p e j s k a i n t e g r a c j a m o n e t a r n a od A do Z Warszawa 2009 Narodowy Bank Polski dziękuje P.T. Autorom za udostępnienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Warszawa Czerwiec 2015 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 3 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy

Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Juliana Zawistowskiego Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Raport opracowano

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze Część IX

Projekty badawcze Część IX Projekty badawcze Część IX Projekty badawcze Część IX Spis treści Wprowadzenie.................................... 5 Informacje dodatkowe............................... 5 Informacje o autorach projektów.........................

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Anna Litkowiec nr albumu: 9355267 Korzyści z przyjęcia wspólnej waluty wnioski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ECONOMICS 3 (24) 2013

EKONOMIA ECONOMICS 3 (24) 2013 EKONOMIA ECONOMICS 3 (24) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Szynal Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: K. Halina Kocur Łamanie:

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego (stacjonarne studia doktoranckie) Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Wiśniewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elżbieta Wiśniewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 2005 w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

Modelowanie kursu walutowego dla krajów

Modelowanie kursu walutowego dla krajów SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: FINANSE i BANKOWOŚĆ Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Europy Środkowo-Wschodniej Modelowanie kursu walutowego dla krajów Praca magisterska napisana w Katedrze

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013 Spis treści I. Podsumowanie... 3 II Wprowadzenie... 4 III. Oktrojowanie reformy: skutki...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 261

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 261 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 261 Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw Jerzy Marzec, Małgorzata Pawłowska Warszawa, 2011

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne dylematy

Niskoemisyjne dylematy Instytut Badań Strukturalnych WWF Polska Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koalicja Klimatyczna Niskoemisyjne dylematy Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r.

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki

Bardziej szczegółowo