RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR"

Transkrypt

1 RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

2 1 O Polskim Forum HR Historia Polskie Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) powstało w 2002 roku z inicjatywy wiodących firm z branży agencji zatrudnienia funkcjonujących według najwyższych standardów etycznych. Od początku swojego istnienia eksperci Polskiego Forum HR działają na rzecz rozwoju sektora agencji zatrudnienia w Polsce. Polskie Forum HR chcąc przenosić najlepsze praktyki na polski rynek pracy w 2005 roku przystąpiło do Ciett organizacji zrzeszającej agencje zatrudnienia na całym świecie i od przeszło 5 lat nasi reprezentanci zasiadają w Zarządzie europejskiej części tej organizacji Eurociett. Jesteśmy jedyną polską organizacją z branży agencji zatrudnienia, która działa w strukturach europejskich. W 2006 roku zorganizowaliśmy okrągły stół dotyczący rozwoju dialogu społecznego w kontekście działania agencji pracy tymczasowej w Polsce wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, OPZZ, Solidarności, PKPP Lewiatan, Eurociett, Komisji Europejskiej i Uni-Europa. Wynikiem tego spotkania była deklaracja, podpisana przez wszystkich partnerów społecznych, wyrażająca gotowość przystąpienia do konstruktywnego dialogu w sprawie prawidłowego rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Dzięki członkostwu w PKPP Lewiatan współtworzymy i opiniujemy projekty ustaw, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie naszej branży. Jako członek największej organizacji pracodawców, uczestniczymy również w pracach komisji trójstronnej. Działalność Działalność Polskiego Forum HR skierowana jest również do podmiotów korzystających z usług agencji zatrudnienia: edukujemy, informujemy, dzielimy sie przykładami dobrych praktyk, tym samym wyznaczając wyższe standardy działania. Wynikiem tych działań są szkolenia dla podmiotów zewnętrznych Agencja zatrudnienia wg standardów Polskiego Forum HR, których I edycja odbyła się w październiku 2011 roku. Pracownicy tymczasowi korzystający z usług agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR, mają możliwość skorzystania z pomocy Biura PFHR w wyjaśnianiu wszelkich skargi i reklamacji na działanie agencji, natomiast wszyscy pracownicy tymczasowi mogą korzystać z infolinii prawnej działającej w biurze PFHR i uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Jako jedyna organizacja zrzeszająca agencje zatrudnienia od 2005 roku zbieramy i publikujemy dane swoich członków, dzięki którym możemy opisać i oszacować naszą branżę. Od 2011 roku, publikujemy również badania dotyczące wynagrodzenia pracowników tymczasowych Raport wynagrodzeń pracowników tymczasowych w 2011r., który był pierwszym badaniem tego typu w Polsce. Aby podnieść jakość usług świadczonych przez agencje zrzeszone w 2008 roku wprowadziliśmy Standard działania agencji pracy tymczasowej, którego przestrzeganie jest sprawdzane poprzez audyty w agencjach członkowskich. Podczas działań kontrolnych identyfikowane są obszary, które wymagają poprawy tj. szkolenia w tym zakresie. Dlatego też powstał rozbudowany program szkoleniowy dla agencji zrzeszonych tylko w zeszłym roku przeprowadziliśmy 15 szkoleń z tego zakresu. Od 2010 roku rozszerzyliśmy swoją działalność otwierając się na agencje, których główną działalnością jest rekrutacja i selekcja. O tym, że sekcja rekrutacji działa prężnie świadczą dwa duże projekty, które udało się zrealizować Certyfikacja konsultantów oraz Studium Profesjonalnej Rekrutacji utworzone we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku 2011 roku w ramach Polskiego Forum HR działa również sekcja crossboardingu, która ma już na swoim koncie dwie duże konferencje dotyczące niemieckiego rynku pracy oraz udział w kampanii Bezpieczna praca, realizowanej przez Fundację Itaka Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. W zeszłym roku po raz pierwszy publikowaliśmy szczegółowe dane dotyczące tej sfery działalności wśród agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR.

3 2 Wyzwania dla rynku pracy Ostatnich kilka lat pokazało, iż kryzys nie jest już tylko punktowym wydarzeniem, a integralną częścią funkcjonowania biznesu. Tak niestabilne otoczenie gospodarcze wywołane ciągłymi zmianami koniunktury rodzi dodatkowe wyzwania dla rynku pracy. Wyzwaniom tym muszą sprostać nie tylko pracodawcy, ale również rząd, którego zadaniem jest dostarczenie narzędzi legislacyjnych, które pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost zatrudnienia. Osłabienie na rynku pracy tymczasowej to tylko jeden z efektów spowolnienia gospodarczego. Zwolnienia grupowe, rosnące bezrobocie, ostrożne plany pracodawców to wszystko wywołało kolejną dyskusję na temat efektywności rynku pracy. Rok 2013 będzie rokiem dużych zmian, czeka nas nowelizacja kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, trwają prace nad projektem nowej ustawy antykryzysowej, której celem będzie podtrzymanie zatrudnienia u pracodawców, którzy odnotowali znaczny spadek obrotów. Rusza kolejny projekt pilotażowy dotyczący aktywizacji osób bezrobotnych, znamy już również projekt założeń do zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Polskie Forum HR aktywnie uczestniczy w toczącej się dyskusji, czujemy jednak pewien niedosyt jeśli chodzi o uwzględnienie roli agencji zatrudnienia w kreowaniu dobrze funkcjonującego rynku pracy. Praca tymczasowa jest pomostem do stałego zatrudnienia, szczególnie w grupie osób młodych bez znaczącego doświadczenia zawodowego. Jest to również najbezpieczniejsza forma elastycznego zatrudnienia, dająca pracodawcy możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia biznesowego. Uważamy, że nadszedł czas, aby znieść ograniczenia panujące na tym rynku nie tylko w obszarze administracyjnym, ale również w zakresie wydłużenia okresu zatrudnienia, czy zniesienia ograniczeń dotyczących zakresu prac wykonywanych przez pracowników tymczasowych. Zmiany te muszą iść w parze z rozwiązaniami, które zagwarantują określony standard usług na rynku. Agencje zatrudnienia ponoszą odpowiedzialność za pół miliona pracowników tymczasowych, a wymagania wobec agencji, które rozpoczynają działalność ograniczają się tylko i wyłącznie do wymagań formalnych. Na rynku istnieje blisko 4 tys. agencji zatrudnienia, większość z nich to osoby fizyczne. Co roku około 500 podmiotów zostaje wykreślonych z rejestru agencji fluktuacja jest zatem bardzo wysoka. Wprowadzenie gwarancji finansowych z pewnością przyczyniłoby się do ograniczenia negatywnych praktyk i zapewnienia wyższego standardu usług świadczonych na rynku. Dobrym przykładem skutecznego licencjonowania jest rynek francuski, gdzie istnieją szczególne wymagania dla nowych agencji, mające zapewnić przede wszystkim bezpieczny i transparentny system obsługi i zatrudniania pracowników tymczasowych. Takie rozwiązania mocno wpływają na sposób postrzegania sektora pracy tymczasowej zarówno przez kandydatów jak i pracodawców, eliminując już na starcie potencjalne nadużycia. W tym roku rusza kolejny pilotaż dotyczący aktywizacji osób bezrobotnych. Projekt wywołał sporą dyskusję w środowisku agencji zatrudnienia. Spodziewaliśmy się dużo dalej idących rozwiązań, pozwalających na efektywną współpracę publicznych służb zatrudnienia i prywatnych agencji w obszarze aktywizacji bezrobotnych. Niezbędne jest rozwiązanie pozwalające na sprawną wymianę informacji między obiema stronami na poziomie całego kraju. Idąc za przykładem naszych partnerów z Wielkiej Brytanii, czy Holandii wyszliśmy z pomysłem stworzenia narzędzia informatycznego, które pozwoli nie tylko na publikację ofert pracy, ale również stanie się bazą danych osób bezrobotnych i narzędziem wstępnej selekcji. Dodatkowo agencje chcą w większym stopniu zająć się aktywizacją, planowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej profilowanie osób bezrobotnych z pewnością to ułatwi. Agencje są najbliżej rynku pracy, podstawą naszego biznesu jest pozyskiwanie nowych klientów, a co za tym idzie nowych ofert pracy. Szczególną rolę w aktywizacji osób bezrobotnych może odegrać praca tymczasowa, dzięki której przykładowo w Holandii co trzeci bezrobotny powrócił na rynek pracy. Rok 2012 z pewnością nie był rokiem sukcesów, ale mimo wszystko agencjom zatrudnienia udało się utwierdzić swoją pozycję na polskim rynku. Rozbudowując portfolio usług, coraz częściej biorąc na siebie odpowiedzialność nie tylko za zatrudnionych pracowników ale również za całe procesy, staliśmy się zaufanym partnerem dla naszych klientów. Kolejnym krokiem rozwoju branży jest zwiększenie roli agencji jako instytucji rynku pracy. Miejmy nadzieję, że ten rok dostarczy nam narzędzi pomocnych do osiągnięcia tego celu. Anna Wicha Prezes Polskiego Forum HR Dyrektor Generalny Adecco Poland Sp. z o.o.

4 3 Rynek agencji zatrudnienia w 2012 roku Agnieszka Zielińska, Polskie Forum HR Wykres 1. Liczba agencji zatrudnienia w latach Źródło: Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia Rynek agencji zatrudnienia w Polsce nieustannie rośnie. W 2012 roku w naszym kraju funkcjonowało 3974 agencji. Tak jak w poprzednich okresach nadal najbardziej popularną formą prawną wśród tych podmiotów są osoby fizyczne, które stanowią ponad 40% wszystkich graczy na rynku. W zeszłym roku powstało 1122 nowych agencji, podczas gdy 680 zakończyło działalność lub zostało wykreślonych z rejestru agencji zatrudnienia. Najczęstszą przyczyną wykreślenia jest niedopełnienie obowiązku przesłania rocznego raportu podsumowującego działalność do marszałka województwa. Najwięcej agencji zatrudnienia działa w województwie mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, najmniej w podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Pokrywa się to z mapą zatrudnienia w Polsce. Wewnętrzny rynek Polskiego Forum HR Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR w 2012 roku zatrudniały łącznie ponad 1,7 tys. pracowników wewnętrznych w ponad 280 oddziałach na terenie całego kraju. Średnio w jednym oddziale pracowało więc 6 osób. Dla porównania średnia światowa to 4 osoby. Obroty całkowite agencji należących do Polskiego Forum HR Z danych za 2012 rok wynika, że obroty całkowite agencji zrzeszonych wyniosły PLN. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 3,43% (obroty całkowite w 2011 roku wyniosły PLN). Obserwując wykres 2 widzimy, iż w ubiegłym roku nastąpił znaczny spadek dynamiki rozwoju rynku. Biorąc pod uwagę strukturę działalności agencji zrzeszonych 89% obrotów generowanych jest przez usługę pracy tymczasowej. Spowodowane jest to przede wszystkim specyfiką tej działalności. Obroty z zakresu pracy tymczasowej to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i wszelkie koszty wynikające ze stosunku pracy. Wykres 2. Obroty całkowite agencji zrzeszonych w latach (w mln PLN) Wykres 3. Struktura obrotów agencji zrzeszonych 89,10% 5,42% 2,13% 3,28% 0,07% praca tymczasowa delegowanie pracowników rekrutacja i selekcja pozostałe usługi outplacement

5 4 Udział agencji zrzeszonych w rynku Polskiego Forum HR Największy udział w obrotach całkowitych należy do firmy Randstad 26,01%, następna w kolejności jest agencja ManpowerGroup 17,79%, Adecco 14,17% i Trenkwalder 10,50%. W grupie poniżej 10% udziału znajdują się Work Express 7,48% i Start People 7,17%. Wynik do 5% udziału osiągnęły agencje: Akcja Job 3,55%, OTTO 3,39%, GI Group 3,24%, Grupa Job 2,48%, Grafton 1,33%, People 1,26%, Aterima 1,16%. Poniżej 1% udziału: Kelly Services 0,27%, Reed 0,09%, IDES 0,06%, Work Force 0,04%, i Barona 0,02%. Wykres 4. Udział w rynku PFHR obroty całkowite 26,01% 17,79% 14,17% 10,50% 7,48% 7,17% 3,55% 3,39% 3,24% RANDSTAD MANPOWERGROUP ADECCO TRENKWALDER WORK EXPRESS START PEOPLE AKCJA JOB OTTO GI GROUP 2,48% 1,33% 1,26% 1,16% 0,27% 0,09% 0,06% 0,04% 0,02% GRUPA JOB GRAFTON PEOPLE ATERIMA KELLY SERVICES REED IDES WORK FORCE BARONA Rola agencji zatrudnienia w Polsce będzie rosła. Znaczenie sektora w efektywnym funkcjonowaniu rynku pracy jest szczególnie widoczne przy zwiększającym się bezrobociu. Zarówno agencje specjalizujące się w pracy tymczasowej jak i te zajmujące się przede wszystkim rekrutacją są najbliżej pracodawców, doskonale znają ich problemy i potrzeby. Rolą naszego sektora jest nie tylko dostarczenie elastycznych rozwiązań w zakresie zatrudnienia ale również dostarczenie miejsc pracy: stałej i tymczasowej oraz narzędzi pozwalających na efektywne dopasowanie kwalifikacji kandydatów do potrzeb rynku pracy. DOBRE PRAKTYKI W AGENCJACH ZATRUDNIENIA Tak pełnosprawni success story! Katarzyna Rydzewska, Dyrektor Zarządzający Job Impulse Polska Sp. z o.o. To że pracę można znaleźć każdemu na swoim przykładzie udowadnia Grupa Job, która już od roku prowadzi projekt promujący rekrutację równych szans czyli zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Realizację projektu rozpoczęliśmy od naszych wewnętrznych struktur, ucząc się współpracy z niepełnosprawnymi pracownikami. Są to osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, zatrudnione na stanowiskach administracyjnych, w tym kadrowych i księgowych. Teraz zachęcamy naszych obecnych i przyszłych klientów do przystąpienia do projektu Tak pełnosprawni. Projekt posiada dwie odsłony. Pierwsza jest związana z przygotowaniem pracodawcy do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Poprzedzona jest audytem miejsca pracy oraz stanowisk u klienta, spośród których wybieramy te, na które w pierwszej kolejności możemy rekrutować pracowników niepełnosprawnych. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie rekrutacji oraz zatrudnienie pracowników poprzez naszą agencję lub bezpośrednio przez klienta. Dopełnieniem projektu jest szkolenie Liderzy integracji przeznaczone dla kadry zarządzającej pracodawcy, mające na celu przygotowanie klienta do zarządzania różnorodnością w firmie. Druga odsłona projektu nosi nazwę Tak dla Niepełnosprawności, podczas którego w sposób niebudzący etycznych i prawnych wątpliwości zachęcamy pracowników klienta do otwartego deklarowania swojej niepełnosprawności do tej pory nieujawnionej lub do ubiegania się o orzeczenie w uzasadnionych zdrowotnie sytuacjach z zachowaniem aktywności zawodowej. Pracodawca, oprócz budowania pozytywnego klimatu wokół tematu różnorodności w firmie, redukuje swoje wpłaty na PFRON. Projekt został wyróżniony w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju, jak również został wpisany do raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki Grupa Job jest sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce, jest to inicjatywa europejska, która zakłada równe traktowanie, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Prowadzimy również badanie Pracodawca na TAK, które ma na celu pomoc pracodawcom w określeniu przygotowania firmy do zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. W badaniu może wziąć udział każdy zainteresowany pracodawca - formularz jest zamieszczony na stronie internetowej

6 5 Wpływ pracy tymczasowej na redukcję bezrobocia w czasach kryzysu Agnieszka Bulik, Wiceprezes ds. pracy tymczasowej, Polskie Forum HR Członek Zarządu Randstad Polska Sp. z o.o. Polska wciąż pozostaje pod wpływem spowolnienia gospodarczego, które po tym jak dotknęło Stany Zjednoczone w 2008 roku, w kolejnych latach rozprzestrzeniło się także w krajach Europy Zachodniej. W wyniku tych zmian stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wzrosła do rekordowego poziomu 10,7% (stan na grudzień 2012), bez pracy pozostaje 25,9 mln osób w całej Unii. W najtrudniejszej sytuacji pozostają osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy; stopa bezrobocia w tej grupie wynosi ponad 23,4% (stan na grudzień 2012). Prezentowane dane dotyczą wszystkich 27 krajów członkowskich, sytuacja w krajach strefy Euro jest jeszcze gorsza, odpowiednio stopa bezrobocia wynosi 11,7%, a bezrobocie wśród osób młodych 24% 1. W porównaniu z innymi krajami Unii ekonomia w Polsce jest dość stabilna, choć nie uniknęliśmy spowolnienia gospodarczego. Sytuacja na rynku pracy w 2008 roku napawała optymizmem po raz pierwszy od 10 lat udało nam się znacznie obniżyć bezrobocie zeszliśmy poniżej wskaźnika dwucyfrowego, stopa bezrobocia w grudniu 2008 roku wynosiła 9,5%. Niestety w wyniku spowolnienia sytuacja się zmieniła a bezrobocie wzrosło i w grudniu 2012 roku osiągnęło poziom 13,4% 2. Tak więc przedsiębiorcy i pracownicy musieli przyzwyczaić się do sytuacji, w której spowolnienie gospodarcze i spadek obrotów nie jest jednorazowym zdarzeniem tylko stanem permanentnym. Adaptacja do tej sytuacji ze strony pracodawców wymaga między innymi zmian w polityce zatrudnienia; natomiast ze strony pracownika wymaga konieczności przystosowania się do nowych warunków zatrudnienia oraz otwartości na zmiany profilu zawodowego. W ostatnim czasie dla pracowników najważniejsze jest pozostanie na rynku pracy, ważne jest aby wykonywać pracę być może inną niż wykonywana do tej pory, jednak priorytetem jest utrzymanie zatrudnienia. Pracownicy mogą skorzystać z pracy tymczasowej w każdym okresie swojego życia. Absolwentom daje ona szansę wejścia na rynek pracy i zdobycia nowych doświadczeń. W krajach takich jak Francja czy Włochy więcej niż 40% pracowników tymczasowych było wcześniej bezrobotnych. Dane dla Niemiec wskazują, że w 2011 roku około 57% wszystkich osób, które rozpoczynały pracę w agencji pracy tymczasowej było wcześniej bezrobotnych, a 8% z nich nie pracowało nigdy wcześniej. 3 Osoby, które myślą o zmianie profilu zawodowego mogą dzięki pracy tymczasowej sprawdzić jak wygląda zatrudnienie w różnych podmiotach, czy ten pracodawca i ta branża to rzeczywiście dobry wybór. Osoby młode, uczące się maja możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, co pozwala godzić pracę z nauką. Dzięki temu mają dodatkowe środki finansowe i zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Osoby poniżej 25-ego roku życia stanowią 37% pracowników tymczasowych w Belgii, 46% w Holandii i 33% we Włoszech 4. W Polsce udział pracowników tymczasowych w przedziale wiekowym do 25 roku życia stanowi 50%. 5 Praca tymczasowa ułatwia również powrót na rynek pracy, często po urodzeniu dziecka kobieta chce pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy aby móc godzić rolę matki i pracownika, praca tymczasowa daje taką możliwość. Również osoby, które straciły zatrudnienia mogą poprzez pracę tymczasową utrzymać kontakt z rynkiem pracy co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że średni czas poszukiwania zatrudnienia wynosi w Polsce około 11 miesięcy. 6 Z roku na rok rośnie w Polsce udział osób w wieku 50+ w ogólnej liczbie zatrudnionych pracowników tymczasowych. Dzięki temu, że osoby starsze mogą znaleźć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, pozwala im to pozyskać dodatkowe źródło dochodu oraz podtrzymać aktywność zawodową tak ważną dla zachowania dobrej kondycji psychofizycznej. Praca tymczasowa jest również szansą na zdobycie stałej pracy, z danych Polskiego Forum wynika, że około 20% pracowników tymczasowych jest później zatrudnianych u pracodawcy użytkownika na stałe. Polscy pracodawcy coraz chętniej sięgają po rozwiązanie jakim jest praca tymczasowa, nauczeni doświadczeniami z lat ubiegłych wyraźniej dostrzegają korzyści jakie niesie wykorzystanie tej formy zatrudnienia w kształtowaniu polityki zatrudnieniowej. 1 Wszystkie prezentowane wartości pochodzą z Final Report for the Joint Eurociett/UNI Europa Project: Temporary Agency Work and Transitions in the Labour Market 4 tamże 5 Raport Agencje zatrudnienia w 2011 roku 6* Cykliczne badanie Aktywność ekonomiczna ludności GUS opublikował 6 lutego. Dane za trzeci kwartał 2011 r.

7 6 Wyniki agencji w zakresie pracy tymczasowej w 2012 roku Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Rok 2012 dla agencji zatrudnienia był rokiem dość trudnym, dane dotyczące obrotów wskazują, że pozostaliśmy prawie na tym samym poziome co w roku 2011, przy czym liczba zatrudnionych osób spadła. Żeby utrzymać swoją pozycję agencje musiały znacznie wytężyć swoje działania, poszukiwać klientów w nowych branżach, odrabiając spadki w sektorach dotkniętych spowolnieniem. Jednak w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej nasza sytuacja jest dość stabilna. Niestety pełne informacje z rynku światowego docierają do nas z opóźnieniem. W marcu 2013 roku Eurociett opublikuje najnowszy raport dotyczący pracy tymczasowej, będzie on jednak zawierał dane porównawcze za rok Z pierwszych informacji wynika, że rok 2011 dla całej branży był lepszy niż rok Liczba pracowników tymczasowych w przeliczeniu na FTE (czyli na pełne etaty) w 2011 roku wyniosła 12,4 mln osób i w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 2 mln (czyli o prawie 20%). Liczba agencji zatrudnienia wzrosła o 8,5% i w 2011 roku wynosiła 139 mln podmiotów zatrudniających w sumie 863 tys. wewnętrznych pracowników. Stopa penetracji rynku w Europie wyniosła 1,6% i w porównaniu z rokiem 2010 nie uległa zmianie. Warto zaznaczyć, że stopa penetracji rynku dla Polski wzrosła z 0,7% w 2010 roku do 1% w roku Antonio Carvelli, Członek Zarządu, Country Manager Gi Group Sp. z o.o. Europejski rynek pracy w 2013 roku stawia przed wszystkimi partnerami społecznymi i biznesem nowe, trudne wyzwania. Rosnące bezrobocie, szczególnie wysokie wśród osób młodych, wymaga podjęcia natychmiastowych działań w celu zwiększenia zatrudnienia. Najistotniejszym wydaje się zrozumienie istoty procesów zachodzących na rynku. Zmiany w sytuacji ekonomicznej stają się mało przewidywalne, kształtując zupełnie nowy obraz rynku pracy. Powołując się na wyniki Raportu Adaptacja do zmian przygotowanego przez CIETT przy współpracy z Boston Consulting Group, staje się oczywiste, że certyfikowane agencje pracy tymczasowej, oprócz wspierania pracodawców w szybkim dostosowywaniu do zmian rynkowych, odgrywają również bardzo istotną rolę w dostosowywaniu potrzeb rynku pracy do umiejętności zawodowych pracowników. Wyżej wymienione badanie jasno pokazuje, że 75 proc. badanych pracodawców nie stworzyłoby nowych miejsc pracy, gdyby nie możliwość skorzystania z usług pracy tymczasowej. Kluczowym jest, aby na temat pracy tymczasowej patrzeć nie tylko przez pryzmat korzyści dla pracodawców, ale przede wszystkim dla pracowników. Prywatne agencje zatrudnienia zwiększają zatrudnienie i redukują bezrobocie oraz pomagają adaptować się do zmian strukturalnych, dopasowując kwalifikacje kandydatów do potrzeb rynku pracy. Głównym zadaniem stojącym przed agencjami pracy tymczasowej, zrzeszonymi w Polskim Forum HR jest jak najszerszy dialog w celu wypracowania kompromisowych rozwiązań na rynku pracy. Gi Group pragnie w tym dialogu aktywnie uczestniczyć. Wyniki z zakresu pracy tymczasowej w agencjach zrzeszonych w Polskim Forum HR W 2012 roku do grona członków Polskiego Forum HR należało 18 agencji, z czego 15 wykazywało obroty z zakresu pracy tymczasowej obroty te wyniosły PLN i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły nieznacznie, bo o 1% (obroty z pracy tymczasowej w 2011 roku PLN). Wykres 5 przestawiający obroty w kwartałach wskazuje, że trzeci kwartał był najlepszy w 2012 roku, co jest tendencją obserwowaną również w latach ubiegłych. W czwartym kwartale 2012 roku nastąpił spadek obrotów o 6% i zakończyliśmy kwartał z wynikiem PLN. Porównując rok do roku czwarty kwartał 2012 roku był słabszy o 3,92% w porównaniu z 4 kwartałem 2011 roku. Wykres 5. Obroty ze sprzedaży z zakresu pracy tymczasowej w kwartałach (w mln PLN)

8 7 Udział agencji zrzeszonych w rynku pracy tymczasowej Polskiego Forum HR Największy udział w rynku pracy tymczasowej w Polsce należy do dużych agencji, które mają swoje oddziały w większości europejskich państw: Randstad 28,08%, ManpowerGroup 18,48%, Adecco 15,34%, Trenkwalder 11,72% i Start People 7,82%. W grupie poniżej 5% znajdują się Work Express 4,77%, Gi Group 3,58%, Otto Polska 3,5%, Grupa Job 2,77% i Akcja Job 2,30%. W grupie poniżej 1% udziału znajdują się Grafton 0,89%, People 0,47%, Kelly Services 0,25%. Pozostałe agencje w ramach pracy tymczasowej posiadają znikomy udział. Wykres 6. Udział agencji PFHR w rynku pracy tymczasowej 28,08% 18,48% 15,34% 11,72% 7,82% 4,77% 3,58% 3,50% 2,77% 2,30% 0,89% 0,47% 0,25% 0,005% RANDSTAD MANPOWERGROUP ADECCO TRENKWALDER START PEOPLE WORK EXPRESS GI GROUP OTTO POLSKA GRUPA JOB AKCJA JOB GRAFTON PEOPLE KELLY SERVICES POZOSTAŁE Liczba pracodawców użytkowników Wzrost liczby pracodawców użytkowników w roku 2012 nie był tak znaczny jak we wcześniejszym okresie i wyniósł 4,5%. W 2012 roku agencje zrzeszone w Polskim Forum HR współpracowały z prawie 5 tys. klientów (w 2011 roku liczba klientów wynosiła 4 783). Choć liczba klientów nie uległa dużej zmianie z obserwacji agencji wiemy, że zmienił się ich profil, pracą tymczasową coraz częściej zainteresowani są przedstawiciele branż, którzy do tej pory nie wykorzystywali tej formuły zatrudnienia. Barbara Drabich, Członek Zarządu Polskiego Forum HR Pełnomocnik zarządu ds. prawa pracy ManpowerGroup Sp. z o.o. W sytuacji zmiennej koniunktury i dużej niepewności praca tymczasowa jest jednym z lepszych narzędzi, które umożliwia przedsiębiorstwom adaptację do bieżącej sytuacji rynkowej. Korzyści dla pracodawcy to przede wszystkim możliwość szybkiego reagowania na zmiany produkcji, możliwość jej szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia przy utrzymaniu stałej ilości własnych etatów, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z rekrutacją i przeszkoleniem pracowników oraz odciążeniu wewnętrznych działów HR - koszty obsługi kadrowo-płacowej pozostają po stronie agencji zatrudnienia; agencja bierze na siebie również odpowiedzialność za zastąpienie nieobecnego pracownika. Pracodawca korzystając z rozwiązania, jakim jest praca tymczasowa, może również w ten sposób sprawdzić pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. Przeniesienie na agencję odpowiedzialności za rekrutację pracownika oraz jego obsługę kadrowo-płacową pozwala przedsiębiorcy skupić się na jego głównej działalności, co bez wątpienia daje mu przewagę konkurencyjną. Według raportu Adapting to change opisującego badanie przeprowadzone przez Eurociett w roku 2011 firmy, które korzystają z usług agencji zatrudnienia lepiej radzą sobie z kryzysem dla przykładu w Niemczech wzrost zysków w firmach zatrudniających pracowników tymczasowych jest wyższy niż w tych niekorzystających z tego rozwiązania.

9 8 Liczba pracowników tymczasowych W 2012 roku w agencjach zrzeszonych przez Polskie Forum HR pracę świadczyło osób, porównując te dane do roku 2011 mamy do czynienia ze spadkiem na poziomie 6,77% (w 2011 agencje zatrudniły osób). Ze względu na to, że pracownicy tymczasowi często zatrudniani są w niepełnym wymiarze czasu pracy, aby móc porównywać te dane z liczbą pracowników zatrudnionych na stałe, przelicza się je na tzw. Full Time Equivalent (FTE) czyli liczbę pełnych etatów, która w 2012 roku wyniosła i w porównaniu do roku 2011 spadła o 1,97%. Porównując spadek liczby pracowników tymczasowych oraz spadek FTE widzimy, że choć pracowników było o prawie 7% mniej to pracowali oni dłużej, ponieważ liczba etatów spadła zaledwie o niecałe 2%. Tak jak to miało miejsce w poprzednich okresach porównawczych 4 kwartał roku był słabszy od 3 kwartału, w 2012 roku spadek ten wyniósł 3,1%. Wykres 7. FTE w kwartałach (lata ) Wykres 8. Wiek pracowników w 2012 roku 46,03% osoby do 26 lat 8,06% osoby powyżej 50 lat 45,91% osoby w wieku lat Podział na wiek w porównaniu z rokiem poprzednim uległ dość znacznej zmianie, o 6 punktów procentowych spadł udział osób do 26 roku życia (z 52% do 46%). Tym samym zwiększył się udział pracowników w wieku pomiędzy 26 a 50 rokiem życia i wyniósł również 46% (w 2011 roku udział osób w tej grupie wiekowej wynosił 41%). O ponad 1% wzrósł również udział osób po 50 roku życia. Dane te bardzo dobrze odzwierciedlają sytuację panującą na rynku pracy mianowicie spadek zatrudnienie wśród osób młodych. Motywacja pracownika tymczasowego Przemysław Sienkiewicz, ManpowerGroup Sp. z o.o. Z przeprowadzonego przez ManpowerGroup badania Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści wyłania się obraz cennego, zaangażowanego oraz lojalnego pracownika. Pomimo pozostawania w formalnej zależności z agencją zatrudnienia, silnie utożsamia się on z pracodawcą użytkownikiem, na rzecz którego wykonuje pracę. W połączeniu z odnotowanym w badaniu wysokim poziomem zaangażowania oraz silną chęcią związania się z pracodawcą użytkownikiem na dłużej, kształtuje to wizerunek osoby, której zależy na pracy i dobrym wykonywaniu swoich obowiązków. Czynnikami, które w największym stopniu wpływają na zadowolenie z wykonywanej pracy, okazały się być dobre relacje z przełożonym i konsultantem agencji zatrudnienia oraz perspektywa stałego zatrudnienia. Również spośród niematerialnych form motywowania najsilniejsze okazały się być właśnie pewność zatrudnienia i stabilizacja zawodowa. Umiejętne motywowanie zatrudnionych osób zwiększa szanse przedsiębiorstw na osiągnięcie sukcesu biznesowego i realizację swoich strategii. Prawdziwy sukces to zarówno rosnące dochody firmy, jak i jej stabilna, widoczna pozycja na rynku, którą kierownictwo potrafi nie tylko utrzymać, ale również skutecznie umacniać.

10 9 Praca tymczasowa w poszczególnych sektorach Obroty z zakresu pracy tymczasowej w poszczególnych sektorach przedstawia wykres 9. Można zauważyć pewne tendencje charakterystyczne dla całego rynku, wciąż największy udział w obrotach należy do branży motoryzacyjnej (20,83%), jednak jej udział spadł o ponad 2 punkty procentowe, co i tak jest dobrym wynikiem biorąc pod uwagę ogólny spadek zatrudnienia w tym sektorze. Następny w kolejności sektor to przemysł maszynowy, elektryczny i paliwowy, który generuje 14,24% obrotów. Wzrósł też udział branży spożywczej, w 2012 roku jej udział wyniósł 12% i w porównaniu do roku 2011 wzrósł o prawie 2 punkty procentowe. Największy spadek udziału wśród agencji zrzeszonych w PFHR zanotowała branża telekomunikacji jej udział spadł z 6,66% w 2011 roku do 1,89% w roku 2012, jednak nie odzwierciedla to tendencji rynkowej, a jedynie zmianę profilu klientów wśród agencji członkowskich. Znaczący wzrost udziału odnotowała farmacja z 2,49% w 2011 roku do 4,48% w roku Sektor farmacji został bardzo mocno dotknięty nie tyle przez kryzys co przez zmiany prawne, których skutkiem były masowe zwolnienia. Wzrost udziału obrotów w tym sektorze jaki odnotowaliśmy w 2012 roku może wskazywać na to, że pracodawcy na nowo zaczęli zatrudniać pracowników, jednak ze względu na wciąż niepewną sytuację na rynku zdecydowali się na skorzystanie z elastycznego rozwiązania jakie daje formuła pracy tymczasowej. Wykres 9. Obroty z zakresu pracy tymczasowej w podziale na sektory 20,83% 14,24% 12,03% 9,19% 8,06% 8,03% 6,79% 4,48% 4,47% 2,73% 2,65% 2,07% 1,97% 1,89% 0,43% 0,13% MOTORYZACJA PRZEMYSŁ MASZYNOWY, ELEKRYCZNY, PALIWOWY SPOŻYWCZA POZOSTAŁE PRZEMYSŁ LEKKI SPRZĘTY AGD, MEBLE, OGRÓD TRANSPORT/LOGISTYKA FARMACJA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARCHITEKTURA/BUDOWNICTWO USŁUGI - TURYSTYKA BANKOWOŚĆ/FINANSE/UBEZPIECZENIA INŻYNIERIA/ELEKTRYKA TELEKOMUNIKACJA SEKTOR PUBLICZNY/OCHRONA ZDROWIA/EDUKACJA HOTELE/RESTAURACJE/KAWIARNIE SZACUNKOWE WARTOŚCI DLA CAŁEGO POLSKIEGO RYNKU PRACY TYMCZASOWEJ W 2012 ROKU 2960 mln PLN wartość rynku pracy tymczasowej 465 tys. liczba pracowników tymczasowych 160 tys. liczba pełnych etatów (FTE)

11 10 Firmy rekrutacyjne partnerem w biznesie Karolina Adamiec Vook, Wiceprezes ds. rekrutacji, Polskie Forum HR Country Manager Reed Polska gospodarka nadal rośnie, choć wzrost ten jest stosunkowo powolny - w zeszły roku był na poziomie około 2%, kolejny rok najprawdopodobniej osiągnie podobną dynamikę. Konkurencja między krajami centralnej Europy o przyciągnięcie zagranicznych inwestycji jest bardzo duża. Kraje takie jak Polska, Czechy czy Węgry zabiegają o kontrakty z tymi samymi przedsiębiorstwami. W tym samym czasie pracodawcy szukają rozwiązań pozwalających na podwyższenie rentowności ich przedsiębiorstw, dużo uważniej przyglądając się efektywności realizowanej polityki personalnej. Coraz częściej decydują się na współpracę z zewnętrznymi specjalistami HR, którzy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie doboru pracowników i innych usług HR pomagają budować konkurencyjność organizacji. Partnerstwo w biznesie Trudne otoczenie gospodarcze jest wyzwaniem przed którym stoją zarówno przedsiębiorcy jak i firmy specjalizujące się w usługach HR. Celem obu stron jest znalezienie najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnieniowej. Dla wielu przedsiębiorstw największą trudnością jest obsadzenie wysoce specjalistycznych stanowisk w niszowych branżach. Realizacja tego typu rekrutacji wymaga nie tylko doskonałej znajomości sektora, ale również umiejętności przeprowadzenia rekrutacji za pomocą wysublimowanych narzędzi i dostępu do bazy danych kandydatów o określonych kwalifikacjach. Taki zestaw potrzeb może być zaspokojony tylko przy współpracy z profesjonalną firmą rekrutacyjną. Innym obszarem współpracy są projekty w zakresie rekrutacji masowych. Mało który dział HR posiada odpowiednie zaplecze przygotowanych pracowników, którzy mogą podołać realizacji takiego przedsięwzięcia. Coraz częściej firmy decydują się również na outsourcing całych procesów biznesowych, który pozwala na zwiększenie rentowności poprzez ograniczenie kosztów stałych zachowując przy tym wysoką jakość realizacji. Trendy w rekrutacji Agencje zmieniają swoje nastawienie do istniejących narzędzi poszukiwania kandydatów. Przy rosnącym bezrobociu publikacja ogłoszeń o pracę na popularnych portalach jest coraz mniej skuteczna. Duża liczba aplikacji, które spływają nie spełnia podstawowych wymagań stawianych kandydatom. Konsultanci muszą posłużyć się innymi narzędziami, które pozwolą na szybszą i efektywniejszą realizację zadania. Coraz częściej stosują wewnętrzne bazy aplikantów, które coraz bardziej rozbudowane, stały się wysoce wartościowym źródłem pozyskiwania odpowiednich kandydatów. Kolejnym krokiem są poszukiwania bezpośrednie, które stosuje się przede wszystkim przy projektach rekrutacyjnych na stanowiska wyższego szczebla. Prognozy na 2013 rok W najbliższym roku możemy spodziewać się raczej umiarkowanych zmian jeśli chodzi o liczbę realizowanych procesów rekrutacyjnych. Nadal będzie rosła liczba ofert pracy w centrach nowoczesnych usług dla biznesu. Zatrudnienie, podobnie jak liczba inwestycji w tym obszarze, nieustannie wzrasta. Również w finansach prognozujemy wzrost liczby rekrutacji, ale wynikać ona będzie bardziej z wymiany pracowników niż z potrzeby obsadzenia nowych miejsc pracy. Pracodawcy będą również wzmacniać siły sprzedażowe, popyt na osoby które bezpośrednio generują obroty w firmach niezmiennie rośnie. Zatrudnienie na pewno zwiększy się również w branży IT oraz HI TECH, w szczególności w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu rozwiązań mobilnych, przetwarzaniu baz danych czy social networkingu. Popyt na usługi rekrutacyjne w Polsce w stosunku do Europy nadal jest relatywnie niski. Z każdym rokiem rośnie liczba firm rekrutacyjnych. W 2010 roku na rynku funkcjonowało 1417 podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy, w kolejnym ich liczba wzrosła do Konkurencja rozwija się zatem bardzo dynamicznie. Miejmy nadzieję, że przełoży się to również na wzrost poziomu świadczonych usług.

12 11 Rynek rekrutacji i selekcji Agnieszka Zielińska, Polskie Forum HR Rekrutacja mimo, że w Polsce ma stosunkowo krótką historię na dobre zadomowiła się w wachlarzu usług HR. Umiejętności konsultantów wyspecjalizowanych w realizacji projektów rekrutacyjnych, ich doświadczenie i zaplecze dostępnych narzędzi w większości przypadków przewyższają możliwości wewnętrznych działów HR. Gwarancja pozyskania najlepszych kandydatów z rynku i obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie są głównymi motywatorami, którymi kieruje się pracodawca w momencie podejmowania decyzji o kontraktowaniu usług zewnętrznych. Rynek agencji rekrutacyjnych w dobie kryzysu Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu People Sp. z o.o. Krajobraz agencji rekrutacyjnych w 2012 roku jest stale utrzymującą się konsekwencją kryzysu 2008/2009. Wiele agencji zniknęło wówczas z mapy usług rekrutacyjnych, a te które pozostały rozpoczęły bezpardonową walkę o zlecenia. Dla klientów stworzyło to pozornie bardzo korzystną sytuację, gdyż zyskali dostęp do rynku tanich usług rekrutacyjnych, oferowanych często przez działających na własny rachunek byłych pracowników agencji. Taka sytuacja sprzyja wprawdzie konkurencyjności, ale powoduje też duże ryzyko dewaluacji jakości usług oraz zaufania do agencji. Miniony rok to czas polaryzowania się strategii działania firm rekrutacyjnych, z jednej strony agresywna sprzedaż, szybkość i maksymalizacja wolumenu, z drugiej budowanie długofalowego partnerstwa poprzez poszukiwanie innowacji i rozwiązań łączących wysokie standardy merytoryczne z dynamiką wymaganą przez rynek. Niezależnie jednak od wyboru strategii, wspólną tendencją w najbliższych latach będzie kumulowanie wiedzy w wąskich specjalizacjach branżowych oraz rozwijanie najbardziej perspektywicznych obszarów, tj. SSC/BPO oraz IT. Obroty w zakresie rekrutacji i selekcji 9,23 Wartość rynku rekrutacji w ramach Polskiego Forum HR Wykres 10. Obroty z zakresu rekrutacji i selekcji (w mln PLN) w 2012 roku wyniosła PLN i w stosunku do roku 12 poprzedniego wzrosła o 3,32%. Wzrost nie jest duży, 10 10,90 10,77 10,05 10,48 11,20 10,62 10,00 ale biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą branża radzi sobie stosunkowo dobrze. Podobnie jak w poprzednim roku najniższe obroty odnotowano w ostatnim kwartale roku, co ma bezpośredni związek z wykorzystanym już pod koniec roku budżetem na obsadzenie nowych stanowisk pracy Udział agencji w wewnętrznym rynku rekrutacji i selekcji Polskiego Forum HR Podobnie jak przed rokiem firmą, która w ramach Polskiego Forum HR generuje największe obroty w zakresie rekrutacji jest Grafton z udziałem 25,03%. Następnie z udziałem powyżej 10% uplasowały się firmy: Randstad, ManpowerGroup i People. Udział poniżej 10% uzyskały firmy: Adecco, Start People, Reed, Kelly Services, Trenkwalder, Ides, Gi Group. Pozostałe agencje reprezentują w sumie 3,25% udziału. Wykres 11. Udział agencji w wewnętrznym rynku rekrutacji i selekcji PFHR 25,03% GRAFTON 19,64% RANDSTAD 15,71% MANPOWERGROUP 12,43% PEOPLE 9,52% ADECCO 4,95% START PEOPLE 4,36% REED 2,12% KELLY SERVICES 1,93% TRENKWALDER 1,06% GI GROUP 3,25% POZOSTAŁE

13 12 Rekrutacja i selekcja w poszczególnych sektorach Ciekawe wnioski możemy wysnuć analizując strukturę przeprowadzonych rekrutacji w zeszłym roku. Nadal najwięcej projektów realizuje się na stanowiska specjalistyczne w zeszłym roku 54% wszystkich rekrutacji. Ich udział, mimo że bardzo wysoki, w porównaniu z 2011 rokiem spadł o 4 punkty procentowe, głównie na rzecz rekrutacji na stanowiska szeregowe, których udział wzrósł z 26% do 31%. Rekrutacje na stanowiska menadżerskie stanowiły 11%, a na dyrektorskie 3% wszystkich zrealizowanych projektów w 2012 roku. Reasumując tak jak w latach ubiegłych dużo łatwiej znaleźć pracę specjalistom, niż menadżerom i dyrektorom. Najwięcej rekrutacji przeprowadzono do call center, aż 16,33% wszystkich projektów. W roku 2011 udział tej branży plasował się na poziomie 5%, więc wzrost jest znaczny. Równie dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na pracowników wyspecjalizowanych centrów usług wspólnych, szczególnie ze znajomością niszowych języków. Wirginia Gostomczyk-Urbańska, Prezes Zarządu IDES Consultants Polska Sp. z o.o. Branża BPO/SSE rozwija się bardzo dynamicznie. Przykładowo w 2007 roku w Łodzi było zaledwie kilka firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w 2013 jest ich ponad 30. Konsekwentnie prowadzona i przyjazna polityka wynagrodzeń oraz odpowiedni dobór metod rekrutacyjnych oferowanych przez firmy specjalizujące się w pośrednictwie pracy przekonuje kolejnych inwestorów do regionu łódzkiego. Dominują firmy specjalizujące się w usługach finansowo-księgowych, call center, usługach informatycznych oraz działalności badawczo-rozwojowej. W ostatnim czasie znacząco zmieniły się wymagania w stosunku do kandydatów. Znajomość jednego języka obcego już nie wystarcza. Preferowani są kandydaci z poziomem minimum B2 w co najmniej dwóch językach obcych. Blisko połowa wszystkich kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji odpada już na etapie CV screeningu i wywiadu telefonicznego. Aplikujący kandydaci przeszacowują swoje kompetencje oraz samoocenę znajomości języka obcego. Inne najczęściej pojawiające się powody odrzucenia kandydatów to: wykształcenie znacznie odbiegające od pożądanego, cechy osobowościowe nie wpisujące się w kulturę organizacyjną firmy klienta, brak dyspozycyjności (głównie w odniesieniu do aplikujących studentów) oraz przekwalifikowanie. Branżę BPO/SSE nadal będzie charakteryzować duża dynamika rozwoju. Liczba osób, które są zatrudniane stale rośnie. Jeszcze wiele miejsc pracy czeka na kompetentnych kandydatów. Wykres 12. Rekrutacja i selekcja w najważniejszych sektorach udział w całkowitej licznie projektów w 2011 udział w całkowitej licznie projektów w ,97% 16,33% ,26% 5,00% 6,79% 13,09% 10,42% 9,69% 7,97% 13,66% 6,47% 11,09% 10,13% 7,45% 5,13% 4,94% 3,51% 0 0,67% ADMINISTRACJA BIUROWA PROGRAMOWANIE FINANSE/EKONOMIA OBSŁUGA KLIENTA/ CALL CENTER KSIĘGOWOŚĆ/AUDYT/PODATKI INŻYNIERIA/KONSTRUKCJE/ TECHNOLOGIA INFORMATYKA/ADMINISTRACJA/ BADANIA/ANALIZY/ROZWÓJ PRODUKCJA SPRZEDAŻ

14 13 Agnieszka Kaczmarczyk, Regional Manager Grafton General & Grafton Technologies Rok 2012 to rok specjalizacji i unikalnych kompetencji, a utrzymanie tego trendu potwierdzają projekty rekrutacyjne realizowane przez Grafton Recruitment od początku 2013 roku. W dobie optymalizacji wewnętrznych procesów oraz poszukiwań nowych możliwości rozwoju, stawia się przede wszystkim na wysokiej klasy specjalistów. Sektor bankowy, szczególnie dotknięty spowolnieniem, charakteryzuje niski poziom wakatów, głównie w obszarze królujących niegdyś stanowisk analitycznych. Zdecydowanie spadło także zapotrzebowanie na specjalistów pełniących funkcje wsparcia tj. z obszaru administracji, HR, PR. Inaczej wygląda sytuacja w obszarze finansów/księgowości, w cenie byli, są i będą wyspecjalizowani księgowi, kierownicy finansowi doświadczeni w pracy w danym systemie informatycznym, znający język obcy. Potrzeba głębokiej ekspertyzy pojawia się także w funkcjach sprzedażowych, marketingowych czy stanowisk z logistyki. Jeśli potrzebny jest handlowiec to zdecydowanie sprzedaż B2B. Poszukiwani są pracownicy świetnie znający specyfikę danej branży, rozumiejący produkt czy dane rozwiązanie. Ciekawym zjawiskiem w kontekście funkcji sprzedażowych jest dużo większa otwartość na współpracę nie w oparciu o umowę o pracę, ale alternatywne formy zatrudnienia. Nieustanną popularnością cieszą się nadal eksperci z obszaru nowoczesnych technologii i inżynierii przemysłu. W IT dominują funkcje programistyczne, stanowiska związane z analizą biznesową, wdrożeniami i zarządzaniem projektami. Inżynieria to przede wszystkim doradcy techniczno-handlowi, projektanci, inżynierowie doświadczeni w danej dziedzinie. Mimo wysokiego bezrobocia nadal istnieją branże, które cierpią na brak odpowiednich kandydatów do pracy. Problem niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy jest dziś jedną z podstawowych bolączek przedsiębiorców. Przygotowanie do pracy zawodowej, które oferuje większość wyższych uczelni jest dalekie od zadowalającego. Dodatkowo profil absolwentów jest niedopasowany do potrzeb pracodawców. To co cechuje najbardziej poszukiwanych pracowników to nie tylko przygotowanie do pracy, ale również elastyczność, gotowość do zmian i ciągłego rozwoju. W poszukiwaniu nowych wyzwań Agnieszka Walter, Country General Manager Kelly Services Rynek pracy w 2012 roku przeobraził się w tzw. rynek kandydata w nomenklaturze agencji rekrutacyjnych. Trend ten jest kontynuowany również w 2013 roku. Coraz trudniejsze jest pozyskanie najlepszych talentów w Polsce, szczególnie na stanowiska wymagające profesjonalnych kwalifikacji oraz doświadczenia i np. znajomości języków obcych. Według Kelly Global Workforce Index - badania przeprowadzonego przez Kelly Services w 2012 roku również w Polsce zmieniły się oczekiwania kandydatów oraz wzrosła elastyczność i chęć do zmiany miejsca pracy. Pracownicy są już świadomi, że na rynku pracy nic nie trwa wiecznie a różnorodność pracodawców i doświadczeń to tylko atut w karierze. Tak twierdzi trzy czwarte polskich pracowników zarówno z pokolenia Y jak i przedstawiciele tzw. pokolenia baby boom, czyli ok. 60 roku życia. Co więcej, co drugi pracownik w Polsce jest otwarty na zmianę pracy oraz aktywnie szuka nowego zajęcia uczestnicząc w procesach rekrutacyjnych. Mimo, że po kryzysie znacznie wzrosła motywacja finansowa do zmiany pracy, to większość ankietowanych pracowników nadal na pierwszym miejscu stawia nowe wyzwania w interesującej pracy jako główną przyczynę poszukiwania nowego zatrudnienia. Ważny jest też fakt, że prawie 80% respondentów ankiety uważa, że obecny pracodawca nie wykorzystuje w pełni ich potencjału i wobec tego lojalność wobec pracodawcy spadła w porównaniu z rokiem 2012 wśród 30% osób. Konkludując, firmy powinny regularnie przeprowadzać badania opinii i satysfakcji wśród pracowników i dzięki temu nauczyć się dbać o ich rozwój zawodowy. Takie działania pozwolą pracodawcom zabezpieczyć płynność zatrudnienia w 2013 roku.

15 14 Delegowanie pracowników - wyzwanie dla europejskiego rynku pracy Guido Vreuls, Wiceprezes ds. delegowania Polskie Forum HR Dyrektor Europa Centralna OTTO Polska W Parlamencie Europejskim trwa dyskusja na temat nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która wpłynie na poziom egzekwowania przepisów. Pracodawcy dość swobodnie traktują istniejące prawo. Balansując na granicy legalności wspierają opinię, że Polacy ze względu na zaniżone płace, kradną miejsca pracy. Nadużycia prowadzą do nieuczciwej konkurencji na europejskim rynku pracy i zmuszają kraje do walki o miejsca pracy dla własnych obywateli. Jednak czy nowy dokument rozwiąże problem? A może lepszym rozwiązaniem jest wzmocnienie kontroli i współpracy pomiędzy urzędami krajów UE? Polska jest krajem, który deleguje do innych krajów UE najwięcej pracowników tys. z miliona delegowań rocznie w całej Unii Europejskiej. Mimo, że problem nadużyć nie dotyczy tylko Polski, kształt przyszłej dyrektywy interesuje nas szczególnie. Delegowanie pracowników generalnie odbywa się w oparciu o dyrektywę z dnia 16 grudnia 1996 roku dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Pracownik może zostać delegowany za granicę z trzech powodów, w każdym z nich musi zostać zachowany stosunek pracy pomiędzy odsyłanym pracownikiem a odsyłającym go pracodawcą: w celu wykonywania w danym kraju umowy zawartej między pracodawcą a odbiorcą usług, w celu wykonywania pracy do położonego w danym kraju zakładu lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw, w celu wykonywania pracy w danym państwie za pośrednictwem upoważnionej agencji zatrudnienia. Istnieje również możliwość rekrutacji pracownika w Polsce i zatrudniania w spółce firmy na terenie innego kraju. Podstawowa zasada delegowania chroniąca interesy pracownika mówi o tym, iż muszą być zagwarantowanie podstawowe warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju, do którego pracownik zostanie oddelegowany. Oznacza to, że pracodawca musi zadbać o zapewnienie pracownikowi takich praw w zakresie czasu pracy, minimalnego wynagrodzenia, okresu wypoczynku, czy wymiaru urlopów jak te obowiązujące w danym kraju docelowym. Dotyczy to zarówno norm wynikających z aktów legislacyjnych jak i tych ustanowionych za pomocą układów zbiorowych. Sprawa komplikuje się w przypadku krajów takich jak Holandia, czy Niemcy, gdzie mnogość układów zbiorowych na poziomie danego regionu, branży, czy nawet zakładu pracy rodzi wątpliwości co do tego, które regulacje należy zastosować w przypadku pracownika delegowanego. Jednocześnie należy podkreślić, iż pracownik oddelegowany w ramach świadczenia usług umowę o prace zawiera w kraju ojczystym, tu też dopełniane są obowiązki z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków. Bardziej kontrowersyjną formą delegowania są delegacje służbowe ta forma bardzo często staje się przedmiotem nadużyć. W tym przypadku bardzo często pracownik otrzymuje minimalne, polskie wynagrodzenie uzupełnione o dodatki wynikające z delegacji służbowej (wysokość zależy od kraju docelowego, ale średnio wynoszą one ok. 40 euro za dzień). Nie zawsze jest to korzystne dla pracownika, szczególnie jeśli wykonuje pracę w kraju, który oferuje lepsze warunki zatrudnienia. Dodatek nie jest w stanie wyrównać ich płac z obowiązującymi na danym stanowisku, w kraju do którego są delegowani. To główna kość niezgody. Niższe płace obcokrajowców zaburzają konkurencję na lokalnym rynku pracy. Z drugiej strony tracą również sami pracownicy, którzy nie mogą korzystać z tych samych przywilejów pracowniczych. Ich składki są odliczane od podstawy wynagrodzenia (dodatek nie jest brany pod uwagę). Najmniej kłopotliwą formą delegowania jest zatrudnienie pracownika w siedzibie lub oddziale firmy za granicą. W ten sposób pracuje m.in. OTTO. Pracownicy tymczasowi są rekrutowani przez oddział OTTO w Polsce, a następnie zatrudniani przez OTTO Workforce w Holandii. Podlegają holenderskiemu ustawodawstwu - ich składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane są w miejscu zatrudnienia, a wynagrodzenia muszą być równe tym jakie otrzymują inni pracownicy na tych samych stanowiskach. Czy nowa dyrektywa jest w stanie zapobiec nadużyciom nie zaburzając jednocześnie istoty samej delegacji? Próba prawnej kontroli delegacji może mieć negatywny wpływ na swobodny przepływ pracowników. Niemniej jednak nadużycia powinny zostać ograniczone. Rozsądnym rozwiązaniem jest zwiększenie współpracy i przepływu informacji pomiędzy urzędami państw członkowskich, a także zwiększenie kontroli nad pracodawcami w celu likwidacji zjawiska fikcyjnego delegowania. Urzędy powinny również sprawdzać czy pracownik po zakończeniu 24 miesięcznego okresu pracy rzeczywiście wraca do kraju oraz czy delegująca firma rzeczywiście ma interes gospodarczy w kraju pochodzenia pracowników. W ten sposób uda się zapobiec tworzeniu fikcyjnych przedsiębiorstw.

O Polskim Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2

O Polskim Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2 RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2 O Polskim Forum HR Polskie Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) powstało w 2002 roku z inicjatywy wiodących firm z branży agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści:

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści: 1 Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Praca tymczasowa i jej rola we współczesnym świecie Motywacja pracowników tymczasowych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Miasto Poznań Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań tel.: +48 61 878 5428 promocja@um.poznan.pl Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania ul. Ratajczaka 44, 61-728

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010

MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010 R MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010 ekruter Portale ogłoszeniowe dla agencji zatrudnienia W NUMERZE: Portale ogłoszeniowe dla agencji zatrudnienia 1 Studenci o rynku pracy 3 Wartości korporacyjne Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29.12.2009. 1. Centra usług i inwestycje zagraniczne. Polska stawia na wiedzę

Warszawa, 29.12.2009. 1. Centra usług i inwestycje zagraniczne. Polska stawia na wiedzę Warszawa, 29.12.2009 Rok 2010 w polskim outsourcingu: zdecydowany kurs na zaawansowane usługi. Podsumowanie roku 2010 w polskim outsourcingu, prognozy na 2011 r. Raport Instytutu Outsourcingu (IO) i Związku

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009 Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 23 LUTEGO 2009 Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH outsourcing, usługi doradcze, rozwiązania IT 10-11 Co czeka polskie firmy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów

KURS NA PRACĘ 1/2011. Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy. Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów RYNEK PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE POŚREDNICTWO PRACY FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2011 KURS NA PRACĘ Rynek pracy 2011 wyzwania i prognozy Niemieccy pracodawcy czekają na Polaków Firma bez minusów 1 ISSN 2082-0267

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

pasja profesjonalizm otwartość etyka

pasja profesjonalizm otwartość etyka pasja profesjonalizm otwartość etyka HRP Group to profesjonalna marka na polskim rynku usług doradczych. Oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i rozwijania potencjału pracowniczego

Bardziej szczegółowo