RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR"

Transkrypt

1 RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

2 1 O Polskim Forum HR Historia Polskie Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) powstało w 2002 roku z inicjatywy wiodących firm z branży agencji zatrudnienia funkcjonujących według najwyższych standardów etycznych. Od początku swojego istnienia eksperci Polskiego Forum HR działają na rzecz rozwoju sektora agencji zatrudnienia w Polsce. Polskie Forum HR chcąc przenosić najlepsze praktyki na polski rynek pracy w 2005 roku przystąpiło do Ciett organizacji zrzeszającej agencje zatrudnienia na całym świecie i od przeszło 5 lat nasi reprezentanci zasiadają w Zarządzie europejskiej części tej organizacji Eurociett. Jesteśmy jedyną polską organizacją z branży agencji zatrudnienia, która działa w strukturach europejskich. W 2006 roku zorganizowaliśmy okrągły stół dotyczący rozwoju dialogu społecznego w kontekście działania agencji pracy tymczasowej w Polsce wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, OPZZ, Solidarności, PKPP Lewiatan, Eurociett, Komisji Europejskiej i Uni-Europa. Wynikiem tego spotkania była deklaracja, podpisana przez wszystkich partnerów społecznych, wyrażająca gotowość przystąpienia do konstruktywnego dialogu w sprawie prawidłowego rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Dzięki członkostwu w PKPP Lewiatan współtworzymy i opiniujemy projekty ustaw, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie naszej branży. Jako członek największej organizacji pracodawców, uczestniczymy również w pracach komisji trójstronnej. Działalność Działalność Polskiego Forum HR skierowana jest również do podmiotów korzystających z usług agencji zatrudnienia: edukujemy, informujemy, dzielimy sie przykładami dobrych praktyk, tym samym wyznaczając wyższe standardy działania. Wynikiem tych działań są szkolenia dla podmiotów zewnętrznych Agencja zatrudnienia wg standardów Polskiego Forum HR, których I edycja odbyła się w październiku 2011 roku. Pracownicy tymczasowi korzystający z usług agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR, mają możliwość skorzystania z pomocy Biura PFHR w wyjaśnianiu wszelkich skargi i reklamacji na działanie agencji, natomiast wszyscy pracownicy tymczasowi mogą korzystać z infolinii prawnej działającej w biurze PFHR i uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Jako jedyna organizacja zrzeszająca agencje zatrudnienia od 2005 roku zbieramy i publikujemy dane swoich członków, dzięki którym możemy opisać i oszacować naszą branżę. Od 2011 roku, publikujemy również badania dotyczące wynagrodzenia pracowników tymczasowych Raport wynagrodzeń pracowników tymczasowych w 2011r., który był pierwszym badaniem tego typu w Polsce. Aby podnieść jakość usług świadczonych przez agencje zrzeszone w 2008 roku wprowadziliśmy Standard działania agencji pracy tymczasowej, którego przestrzeganie jest sprawdzane poprzez audyty w agencjach członkowskich. Podczas działań kontrolnych identyfikowane są obszary, które wymagają poprawy tj. szkolenia w tym zakresie. Dlatego też powstał rozbudowany program szkoleniowy dla agencji zrzeszonych tylko w zeszłym roku przeprowadziliśmy 15 szkoleń z tego zakresu. Od 2010 roku rozszerzyliśmy swoją działalność otwierając się na agencje, których główną działalnością jest rekrutacja i selekcja. O tym, że sekcja rekrutacji działa prężnie świadczą dwa duże projekty, które udało się zrealizować Certyfikacja konsultantów oraz Studium Profesjonalnej Rekrutacji utworzone we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku 2011 roku w ramach Polskiego Forum HR działa również sekcja crossboardingu, która ma już na swoim koncie dwie duże konferencje dotyczące niemieckiego rynku pracy oraz udział w kampanii Bezpieczna praca, realizowanej przez Fundację Itaka Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. W zeszłym roku po raz pierwszy publikowaliśmy szczegółowe dane dotyczące tej sfery działalności wśród agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR.

3 2 Wyzwania dla rynku pracy Ostatnich kilka lat pokazało, iż kryzys nie jest już tylko punktowym wydarzeniem, a integralną częścią funkcjonowania biznesu. Tak niestabilne otoczenie gospodarcze wywołane ciągłymi zmianami koniunktury rodzi dodatkowe wyzwania dla rynku pracy. Wyzwaniom tym muszą sprostać nie tylko pracodawcy, ale również rząd, którego zadaniem jest dostarczenie narzędzi legislacyjnych, które pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost zatrudnienia. Osłabienie na rynku pracy tymczasowej to tylko jeden z efektów spowolnienia gospodarczego. Zwolnienia grupowe, rosnące bezrobocie, ostrożne plany pracodawców to wszystko wywołało kolejną dyskusję na temat efektywności rynku pracy. Rok 2013 będzie rokiem dużych zmian, czeka nas nowelizacja kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, trwają prace nad projektem nowej ustawy antykryzysowej, której celem będzie podtrzymanie zatrudnienia u pracodawców, którzy odnotowali znaczny spadek obrotów. Rusza kolejny projekt pilotażowy dotyczący aktywizacji osób bezrobotnych, znamy już również projekt założeń do zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Polskie Forum HR aktywnie uczestniczy w toczącej się dyskusji, czujemy jednak pewien niedosyt jeśli chodzi o uwzględnienie roli agencji zatrudnienia w kreowaniu dobrze funkcjonującego rynku pracy. Praca tymczasowa jest pomostem do stałego zatrudnienia, szczególnie w grupie osób młodych bez znaczącego doświadczenia zawodowego. Jest to również najbezpieczniejsza forma elastycznego zatrudnienia, dająca pracodawcy możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia biznesowego. Uważamy, że nadszedł czas, aby znieść ograniczenia panujące na tym rynku nie tylko w obszarze administracyjnym, ale również w zakresie wydłużenia okresu zatrudnienia, czy zniesienia ograniczeń dotyczących zakresu prac wykonywanych przez pracowników tymczasowych. Zmiany te muszą iść w parze z rozwiązaniami, które zagwarantują określony standard usług na rynku. Agencje zatrudnienia ponoszą odpowiedzialność za pół miliona pracowników tymczasowych, a wymagania wobec agencji, które rozpoczynają działalność ograniczają się tylko i wyłącznie do wymagań formalnych. Na rynku istnieje blisko 4 tys. agencji zatrudnienia, większość z nich to osoby fizyczne. Co roku około 500 podmiotów zostaje wykreślonych z rejestru agencji fluktuacja jest zatem bardzo wysoka. Wprowadzenie gwarancji finansowych z pewnością przyczyniłoby się do ograniczenia negatywnych praktyk i zapewnienia wyższego standardu usług świadczonych na rynku. Dobrym przykładem skutecznego licencjonowania jest rynek francuski, gdzie istnieją szczególne wymagania dla nowych agencji, mające zapewnić przede wszystkim bezpieczny i transparentny system obsługi i zatrudniania pracowników tymczasowych. Takie rozwiązania mocno wpływają na sposób postrzegania sektora pracy tymczasowej zarówno przez kandydatów jak i pracodawców, eliminując już na starcie potencjalne nadużycia. W tym roku rusza kolejny pilotaż dotyczący aktywizacji osób bezrobotnych. Projekt wywołał sporą dyskusję w środowisku agencji zatrudnienia. Spodziewaliśmy się dużo dalej idących rozwiązań, pozwalających na efektywną współpracę publicznych służb zatrudnienia i prywatnych agencji w obszarze aktywizacji bezrobotnych. Niezbędne jest rozwiązanie pozwalające na sprawną wymianę informacji między obiema stronami na poziomie całego kraju. Idąc za przykładem naszych partnerów z Wielkiej Brytanii, czy Holandii wyszliśmy z pomysłem stworzenia narzędzia informatycznego, które pozwoli nie tylko na publikację ofert pracy, ale również stanie się bazą danych osób bezrobotnych i narzędziem wstępnej selekcji. Dodatkowo agencje chcą w większym stopniu zająć się aktywizacją, planowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej profilowanie osób bezrobotnych z pewnością to ułatwi. Agencje są najbliżej rynku pracy, podstawą naszego biznesu jest pozyskiwanie nowych klientów, a co za tym idzie nowych ofert pracy. Szczególną rolę w aktywizacji osób bezrobotnych może odegrać praca tymczasowa, dzięki której przykładowo w Holandii co trzeci bezrobotny powrócił na rynek pracy. Rok 2012 z pewnością nie był rokiem sukcesów, ale mimo wszystko agencjom zatrudnienia udało się utwierdzić swoją pozycję na polskim rynku. Rozbudowując portfolio usług, coraz częściej biorąc na siebie odpowiedzialność nie tylko za zatrudnionych pracowników ale również za całe procesy, staliśmy się zaufanym partnerem dla naszych klientów. Kolejnym krokiem rozwoju branży jest zwiększenie roli agencji jako instytucji rynku pracy. Miejmy nadzieję, że ten rok dostarczy nam narzędzi pomocnych do osiągnięcia tego celu. Anna Wicha Prezes Polskiego Forum HR Dyrektor Generalny Adecco Poland Sp. z o.o.

4 3 Rynek agencji zatrudnienia w 2012 roku Agnieszka Zielińska, Polskie Forum HR Wykres 1. Liczba agencji zatrudnienia w latach Źródło: Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia Rynek agencji zatrudnienia w Polsce nieustannie rośnie. W 2012 roku w naszym kraju funkcjonowało 3974 agencji. Tak jak w poprzednich okresach nadal najbardziej popularną formą prawną wśród tych podmiotów są osoby fizyczne, które stanowią ponad 40% wszystkich graczy na rynku. W zeszłym roku powstało 1122 nowych agencji, podczas gdy 680 zakończyło działalność lub zostało wykreślonych z rejestru agencji zatrudnienia. Najczęstszą przyczyną wykreślenia jest niedopełnienie obowiązku przesłania rocznego raportu podsumowującego działalność do marszałka województwa. Najwięcej agencji zatrudnienia działa w województwie mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, najmniej w podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Pokrywa się to z mapą zatrudnienia w Polsce. Wewnętrzny rynek Polskiego Forum HR Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR w 2012 roku zatrudniały łącznie ponad 1,7 tys. pracowników wewnętrznych w ponad 280 oddziałach na terenie całego kraju. Średnio w jednym oddziale pracowało więc 6 osób. Dla porównania średnia światowa to 4 osoby. Obroty całkowite agencji należących do Polskiego Forum HR Z danych za 2012 rok wynika, że obroty całkowite agencji zrzeszonych wyniosły PLN. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 3,43% (obroty całkowite w 2011 roku wyniosły PLN). Obserwując wykres 2 widzimy, iż w ubiegłym roku nastąpił znaczny spadek dynamiki rozwoju rynku. Biorąc pod uwagę strukturę działalności agencji zrzeszonych 89% obrotów generowanych jest przez usługę pracy tymczasowej. Spowodowane jest to przede wszystkim specyfiką tej działalności. Obroty z zakresu pracy tymczasowej to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i wszelkie koszty wynikające ze stosunku pracy. Wykres 2. Obroty całkowite agencji zrzeszonych w latach (w mln PLN) Wykres 3. Struktura obrotów agencji zrzeszonych 89,10% 5,42% 2,13% 3,28% 0,07% praca tymczasowa delegowanie pracowników rekrutacja i selekcja pozostałe usługi outplacement

5 4 Udział agencji zrzeszonych w rynku Polskiego Forum HR Największy udział w obrotach całkowitych należy do firmy Randstad 26,01%, następna w kolejności jest agencja ManpowerGroup 17,79%, Adecco 14,17% i Trenkwalder 10,50%. W grupie poniżej 10% udziału znajdują się Work Express 7,48% i Start People 7,17%. Wynik do 5% udziału osiągnęły agencje: Akcja Job 3,55%, OTTO 3,39%, GI Group 3,24%, Grupa Job 2,48%, Grafton 1,33%, People 1,26%, Aterima 1,16%. Poniżej 1% udziału: Kelly Services 0,27%, Reed 0,09%, IDES 0,06%, Work Force 0,04%, i Barona 0,02%. Wykres 4. Udział w rynku PFHR obroty całkowite 26,01% 17,79% 14,17% 10,50% 7,48% 7,17% 3,55% 3,39% 3,24% RANDSTAD MANPOWERGROUP ADECCO TRENKWALDER WORK EXPRESS START PEOPLE AKCJA JOB OTTO GI GROUP 2,48% 1,33% 1,26% 1,16% 0,27% 0,09% 0,06% 0,04% 0,02% GRUPA JOB GRAFTON PEOPLE ATERIMA KELLY SERVICES REED IDES WORK FORCE BARONA Rola agencji zatrudnienia w Polsce będzie rosła. Znaczenie sektora w efektywnym funkcjonowaniu rynku pracy jest szczególnie widoczne przy zwiększającym się bezrobociu. Zarówno agencje specjalizujące się w pracy tymczasowej jak i te zajmujące się przede wszystkim rekrutacją są najbliżej pracodawców, doskonale znają ich problemy i potrzeby. Rolą naszego sektora jest nie tylko dostarczenie elastycznych rozwiązań w zakresie zatrudnienia ale również dostarczenie miejsc pracy: stałej i tymczasowej oraz narzędzi pozwalających na efektywne dopasowanie kwalifikacji kandydatów do potrzeb rynku pracy. DOBRE PRAKTYKI W AGENCJACH ZATRUDNIENIA Tak pełnosprawni success story! Katarzyna Rydzewska, Dyrektor Zarządzający Job Impulse Polska Sp. z o.o. To że pracę można znaleźć każdemu na swoim przykładzie udowadnia Grupa Job, która już od roku prowadzi projekt promujący rekrutację równych szans czyli zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Realizację projektu rozpoczęliśmy od naszych wewnętrznych struktur, ucząc się współpracy z niepełnosprawnymi pracownikami. Są to osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, zatrudnione na stanowiskach administracyjnych, w tym kadrowych i księgowych. Teraz zachęcamy naszych obecnych i przyszłych klientów do przystąpienia do projektu Tak pełnosprawni. Projekt posiada dwie odsłony. Pierwsza jest związana z przygotowaniem pracodawcy do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Poprzedzona jest audytem miejsca pracy oraz stanowisk u klienta, spośród których wybieramy te, na które w pierwszej kolejności możemy rekrutować pracowników niepełnosprawnych. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie rekrutacji oraz zatrudnienie pracowników poprzez naszą agencję lub bezpośrednio przez klienta. Dopełnieniem projektu jest szkolenie Liderzy integracji przeznaczone dla kadry zarządzającej pracodawcy, mające na celu przygotowanie klienta do zarządzania różnorodnością w firmie. Druga odsłona projektu nosi nazwę Tak dla Niepełnosprawności, podczas którego w sposób niebudzący etycznych i prawnych wątpliwości zachęcamy pracowników klienta do otwartego deklarowania swojej niepełnosprawności do tej pory nieujawnionej lub do ubiegania się o orzeczenie w uzasadnionych zdrowotnie sytuacjach z zachowaniem aktywności zawodowej. Pracodawca, oprócz budowania pozytywnego klimatu wokół tematu różnorodności w firmie, redukuje swoje wpłaty na PFRON. Projekt został wyróżniony w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju, jak również został wpisany do raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki Grupa Job jest sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce, jest to inicjatywa europejska, która zakłada równe traktowanie, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Prowadzimy również badanie Pracodawca na TAK, które ma na celu pomoc pracodawcom w określeniu przygotowania firmy do zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. W badaniu może wziąć udział każdy zainteresowany pracodawca - formularz jest zamieszczony na stronie internetowej

6 5 Wpływ pracy tymczasowej na redukcję bezrobocia w czasach kryzysu Agnieszka Bulik, Wiceprezes ds. pracy tymczasowej, Polskie Forum HR Członek Zarządu Randstad Polska Sp. z o.o. Polska wciąż pozostaje pod wpływem spowolnienia gospodarczego, które po tym jak dotknęło Stany Zjednoczone w 2008 roku, w kolejnych latach rozprzestrzeniło się także w krajach Europy Zachodniej. W wyniku tych zmian stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wzrosła do rekordowego poziomu 10,7% (stan na grudzień 2012), bez pracy pozostaje 25,9 mln osób w całej Unii. W najtrudniejszej sytuacji pozostają osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy; stopa bezrobocia w tej grupie wynosi ponad 23,4% (stan na grudzień 2012). Prezentowane dane dotyczą wszystkich 27 krajów członkowskich, sytuacja w krajach strefy Euro jest jeszcze gorsza, odpowiednio stopa bezrobocia wynosi 11,7%, a bezrobocie wśród osób młodych 24% 1. W porównaniu z innymi krajami Unii ekonomia w Polsce jest dość stabilna, choć nie uniknęliśmy spowolnienia gospodarczego. Sytuacja na rynku pracy w 2008 roku napawała optymizmem po raz pierwszy od 10 lat udało nam się znacznie obniżyć bezrobocie zeszliśmy poniżej wskaźnika dwucyfrowego, stopa bezrobocia w grudniu 2008 roku wynosiła 9,5%. Niestety w wyniku spowolnienia sytuacja się zmieniła a bezrobocie wzrosło i w grudniu 2012 roku osiągnęło poziom 13,4% 2. Tak więc przedsiębiorcy i pracownicy musieli przyzwyczaić się do sytuacji, w której spowolnienie gospodarcze i spadek obrotów nie jest jednorazowym zdarzeniem tylko stanem permanentnym. Adaptacja do tej sytuacji ze strony pracodawców wymaga między innymi zmian w polityce zatrudnienia; natomiast ze strony pracownika wymaga konieczności przystosowania się do nowych warunków zatrudnienia oraz otwartości na zmiany profilu zawodowego. W ostatnim czasie dla pracowników najważniejsze jest pozostanie na rynku pracy, ważne jest aby wykonywać pracę być może inną niż wykonywana do tej pory, jednak priorytetem jest utrzymanie zatrudnienia. Pracownicy mogą skorzystać z pracy tymczasowej w każdym okresie swojego życia. Absolwentom daje ona szansę wejścia na rynek pracy i zdobycia nowych doświadczeń. W krajach takich jak Francja czy Włochy więcej niż 40% pracowników tymczasowych było wcześniej bezrobotnych. Dane dla Niemiec wskazują, że w 2011 roku około 57% wszystkich osób, które rozpoczynały pracę w agencji pracy tymczasowej było wcześniej bezrobotnych, a 8% z nich nie pracowało nigdy wcześniej. 3 Osoby, które myślą o zmianie profilu zawodowego mogą dzięki pracy tymczasowej sprawdzić jak wygląda zatrudnienie w różnych podmiotach, czy ten pracodawca i ta branża to rzeczywiście dobry wybór. Osoby młode, uczące się maja możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, co pozwala godzić pracę z nauką. Dzięki temu mają dodatkowe środki finansowe i zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Osoby poniżej 25-ego roku życia stanowią 37% pracowników tymczasowych w Belgii, 46% w Holandii i 33% we Włoszech 4. W Polsce udział pracowników tymczasowych w przedziale wiekowym do 25 roku życia stanowi 50%. 5 Praca tymczasowa ułatwia również powrót na rynek pracy, często po urodzeniu dziecka kobieta chce pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy aby móc godzić rolę matki i pracownika, praca tymczasowa daje taką możliwość. Również osoby, które straciły zatrudnienia mogą poprzez pracę tymczasową utrzymać kontakt z rynkiem pracy co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że średni czas poszukiwania zatrudnienia wynosi w Polsce około 11 miesięcy. 6 Z roku na rok rośnie w Polsce udział osób w wieku 50+ w ogólnej liczbie zatrudnionych pracowników tymczasowych. Dzięki temu, że osoby starsze mogą znaleźć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, pozwala im to pozyskać dodatkowe źródło dochodu oraz podtrzymać aktywność zawodową tak ważną dla zachowania dobrej kondycji psychofizycznej. Praca tymczasowa jest również szansą na zdobycie stałej pracy, z danych Polskiego Forum wynika, że około 20% pracowników tymczasowych jest później zatrudnianych u pracodawcy użytkownika na stałe. Polscy pracodawcy coraz chętniej sięgają po rozwiązanie jakim jest praca tymczasowa, nauczeni doświadczeniami z lat ubiegłych wyraźniej dostrzegają korzyści jakie niesie wykorzystanie tej formy zatrudnienia w kształtowaniu polityki zatrudnieniowej. 1 Wszystkie prezentowane wartości pochodzą z Final Report for the Joint Eurociett/UNI Europa Project: Temporary Agency Work and Transitions in the Labour Market 4 tamże 5 Raport Agencje zatrudnienia w 2011 roku 6* Cykliczne badanie Aktywność ekonomiczna ludności GUS opublikował 6 lutego. Dane za trzeci kwartał 2011 r.

7 6 Wyniki agencji w zakresie pracy tymczasowej w 2012 roku Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Rok 2012 dla agencji zatrudnienia był rokiem dość trudnym, dane dotyczące obrotów wskazują, że pozostaliśmy prawie na tym samym poziome co w roku 2011, przy czym liczba zatrudnionych osób spadła. Żeby utrzymać swoją pozycję agencje musiały znacznie wytężyć swoje działania, poszukiwać klientów w nowych branżach, odrabiając spadki w sektorach dotkniętych spowolnieniem. Jednak w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej nasza sytuacja jest dość stabilna. Niestety pełne informacje z rynku światowego docierają do nas z opóźnieniem. W marcu 2013 roku Eurociett opublikuje najnowszy raport dotyczący pracy tymczasowej, będzie on jednak zawierał dane porównawcze za rok Z pierwszych informacji wynika, że rok 2011 dla całej branży był lepszy niż rok Liczba pracowników tymczasowych w przeliczeniu na FTE (czyli na pełne etaty) w 2011 roku wyniosła 12,4 mln osób i w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 2 mln (czyli o prawie 20%). Liczba agencji zatrudnienia wzrosła o 8,5% i w 2011 roku wynosiła 139 mln podmiotów zatrudniających w sumie 863 tys. wewnętrznych pracowników. Stopa penetracji rynku w Europie wyniosła 1,6% i w porównaniu z rokiem 2010 nie uległa zmianie. Warto zaznaczyć, że stopa penetracji rynku dla Polski wzrosła z 0,7% w 2010 roku do 1% w roku Antonio Carvelli, Członek Zarządu, Country Manager Gi Group Sp. z o.o. Europejski rynek pracy w 2013 roku stawia przed wszystkimi partnerami społecznymi i biznesem nowe, trudne wyzwania. Rosnące bezrobocie, szczególnie wysokie wśród osób młodych, wymaga podjęcia natychmiastowych działań w celu zwiększenia zatrudnienia. Najistotniejszym wydaje się zrozumienie istoty procesów zachodzących na rynku. Zmiany w sytuacji ekonomicznej stają się mało przewidywalne, kształtując zupełnie nowy obraz rynku pracy. Powołując się na wyniki Raportu Adaptacja do zmian przygotowanego przez CIETT przy współpracy z Boston Consulting Group, staje się oczywiste, że certyfikowane agencje pracy tymczasowej, oprócz wspierania pracodawców w szybkim dostosowywaniu do zmian rynkowych, odgrywają również bardzo istotną rolę w dostosowywaniu potrzeb rynku pracy do umiejętności zawodowych pracowników. Wyżej wymienione badanie jasno pokazuje, że 75 proc. badanych pracodawców nie stworzyłoby nowych miejsc pracy, gdyby nie możliwość skorzystania z usług pracy tymczasowej. Kluczowym jest, aby na temat pracy tymczasowej patrzeć nie tylko przez pryzmat korzyści dla pracodawców, ale przede wszystkim dla pracowników. Prywatne agencje zatrudnienia zwiększają zatrudnienie i redukują bezrobocie oraz pomagają adaptować się do zmian strukturalnych, dopasowując kwalifikacje kandydatów do potrzeb rynku pracy. Głównym zadaniem stojącym przed agencjami pracy tymczasowej, zrzeszonymi w Polskim Forum HR jest jak najszerszy dialog w celu wypracowania kompromisowych rozwiązań na rynku pracy. Gi Group pragnie w tym dialogu aktywnie uczestniczyć. Wyniki z zakresu pracy tymczasowej w agencjach zrzeszonych w Polskim Forum HR W 2012 roku do grona członków Polskiego Forum HR należało 18 agencji, z czego 15 wykazywało obroty z zakresu pracy tymczasowej obroty te wyniosły PLN i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły nieznacznie, bo o 1% (obroty z pracy tymczasowej w 2011 roku PLN). Wykres 5 przestawiający obroty w kwartałach wskazuje, że trzeci kwartał był najlepszy w 2012 roku, co jest tendencją obserwowaną również w latach ubiegłych. W czwartym kwartale 2012 roku nastąpił spadek obrotów o 6% i zakończyliśmy kwartał z wynikiem PLN. Porównując rok do roku czwarty kwartał 2012 roku był słabszy o 3,92% w porównaniu z 4 kwartałem 2011 roku. Wykres 5. Obroty ze sprzedaży z zakresu pracy tymczasowej w kwartałach (w mln PLN)

8 7 Udział agencji zrzeszonych w rynku pracy tymczasowej Polskiego Forum HR Największy udział w rynku pracy tymczasowej w Polsce należy do dużych agencji, które mają swoje oddziały w większości europejskich państw: Randstad 28,08%, ManpowerGroup 18,48%, Adecco 15,34%, Trenkwalder 11,72% i Start People 7,82%. W grupie poniżej 5% znajdują się Work Express 4,77%, Gi Group 3,58%, Otto Polska 3,5%, Grupa Job 2,77% i Akcja Job 2,30%. W grupie poniżej 1% udziału znajdują się Grafton 0,89%, People 0,47%, Kelly Services 0,25%. Pozostałe agencje w ramach pracy tymczasowej posiadają znikomy udział. Wykres 6. Udział agencji PFHR w rynku pracy tymczasowej 28,08% 18,48% 15,34% 11,72% 7,82% 4,77% 3,58% 3,50% 2,77% 2,30% 0,89% 0,47% 0,25% 0,005% RANDSTAD MANPOWERGROUP ADECCO TRENKWALDER START PEOPLE WORK EXPRESS GI GROUP OTTO POLSKA GRUPA JOB AKCJA JOB GRAFTON PEOPLE KELLY SERVICES POZOSTAŁE Liczba pracodawców użytkowników Wzrost liczby pracodawców użytkowników w roku 2012 nie był tak znaczny jak we wcześniejszym okresie i wyniósł 4,5%. W 2012 roku agencje zrzeszone w Polskim Forum HR współpracowały z prawie 5 tys. klientów (w 2011 roku liczba klientów wynosiła 4 783). Choć liczba klientów nie uległa dużej zmianie z obserwacji agencji wiemy, że zmienił się ich profil, pracą tymczasową coraz częściej zainteresowani są przedstawiciele branż, którzy do tej pory nie wykorzystywali tej formuły zatrudnienia. Barbara Drabich, Członek Zarządu Polskiego Forum HR Pełnomocnik zarządu ds. prawa pracy ManpowerGroup Sp. z o.o. W sytuacji zmiennej koniunktury i dużej niepewności praca tymczasowa jest jednym z lepszych narzędzi, które umożliwia przedsiębiorstwom adaptację do bieżącej sytuacji rynkowej. Korzyści dla pracodawcy to przede wszystkim możliwość szybkiego reagowania na zmiany produkcji, możliwość jej szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia przy utrzymaniu stałej ilości własnych etatów, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z rekrutacją i przeszkoleniem pracowników oraz odciążeniu wewnętrznych działów HR - koszty obsługi kadrowo-płacowej pozostają po stronie agencji zatrudnienia; agencja bierze na siebie również odpowiedzialność za zastąpienie nieobecnego pracownika. Pracodawca korzystając z rozwiązania, jakim jest praca tymczasowa, może również w ten sposób sprawdzić pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. Przeniesienie na agencję odpowiedzialności za rekrutację pracownika oraz jego obsługę kadrowo-płacową pozwala przedsiębiorcy skupić się na jego głównej działalności, co bez wątpienia daje mu przewagę konkurencyjną. Według raportu Adapting to change opisującego badanie przeprowadzone przez Eurociett w roku 2011 firmy, które korzystają z usług agencji zatrudnienia lepiej radzą sobie z kryzysem dla przykładu w Niemczech wzrost zysków w firmach zatrudniających pracowników tymczasowych jest wyższy niż w tych niekorzystających z tego rozwiązania.

9 8 Liczba pracowników tymczasowych W 2012 roku w agencjach zrzeszonych przez Polskie Forum HR pracę świadczyło osób, porównując te dane do roku 2011 mamy do czynienia ze spadkiem na poziomie 6,77% (w 2011 agencje zatrudniły osób). Ze względu na to, że pracownicy tymczasowi często zatrudniani są w niepełnym wymiarze czasu pracy, aby móc porównywać te dane z liczbą pracowników zatrudnionych na stałe, przelicza się je na tzw. Full Time Equivalent (FTE) czyli liczbę pełnych etatów, która w 2012 roku wyniosła i w porównaniu do roku 2011 spadła o 1,97%. Porównując spadek liczby pracowników tymczasowych oraz spadek FTE widzimy, że choć pracowników było o prawie 7% mniej to pracowali oni dłużej, ponieważ liczba etatów spadła zaledwie o niecałe 2%. Tak jak to miało miejsce w poprzednich okresach porównawczych 4 kwartał roku był słabszy od 3 kwartału, w 2012 roku spadek ten wyniósł 3,1%. Wykres 7. FTE w kwartałach (lata ) Wykres 8. Wiek pracowników w 2012 roku 46,03% osoby do 26 lat 8,06% osoby powyżej 50 lat 45,91% osoby w wieku lat Podział na wiek w porównaniu z rokiem poprzednim uległ dość znacznej zmianie, o 6 punktów procentowych spadł udział osób do 26 roku życia (z 52% do 46%). Tym samym zwiększył się udział pracowników w wieku pomiędzy 26 a 50 rokiem życia i wyniósł również 46% (w 2011 roku udział osób w tej grupie wiekowej wynosił 41%). O ponad 1% wzrósł również udział osób po 50 roku życia. Dane te bardzo dobrze odzwierciedlają sytuację panującą na rynku pracy mianowicie spadek zatrudnienie wśród osób młodych. Motywacja pracownika tymczasowego Przemysław Sienkiewicz, ManpowerGroup Sp. z o.o. Z przeprowadzonego przez ManpowerGroup badania Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści wyłania się obraz cennego, zaangażowanego oraz lojalnego pracownika. Pomimo pozostawania w formalnej zależności z agencją zatrudnienia, silnie utożsamia się on z pracodawcą użytkownikiem, na rzecz którego wykonuje pracę. W połączeniu z odnotowanym w badaniu wysokim poziomem zaangażowania oraz silną chęcią związania się z pracodawcą użytkownikiem na dłużej, kształtuje to wizerunek osoby, której zależy na pracy i dobrym wykonywaniu swoich obowiązków. Czynnikami, które w największym stopniu wpływają na zadowolenie z wykonywanej pracy, okazały się być dobre relacje z przełożonym i konsultantem agencji zatrudnienia oraz perspektywa stałego zatrudnienia. Również spośród niematerialnych form motywowania najsilniejsze okazały się być właśnie pewność zatrudnienia i stabilizacja zawodowa. Umiejętne motywowanie zatrudnionych osób zwiększa szanse przedsiębiorstw na osiągnięcie sukcesu biznesowego i realizację swoich strategii. Prawdziwy sukces to zarówno rosnące dochody firmy, jak i jej stabilna, widoczna pozycja na rynku, którą kierownictwo potrafi nie tylko utrzymać, ale również skutecznie umacniać.

10 9 Praca tymczasowa w poszczególnych sektorach Obroty z zakresu pracy tymczasowej w poszczególnych sektorach przedstawia wykres 9. Można zauważyć pewne tendencje charakterystyczne dla całego rynku, wciąż największy udział w obrotach należy do branży motoryzacyjnej (20,83%), jednak jej udział spadł o ponad 2 punkty procentowe, co i tak jest dobrym wynikiem biorąc pod uwagę ogólny spadek zatrudnienia w tym sektorze. Następny w kolejności sektor to przemysł maszynowy, elektryczny i paliwowy, który generuje 14,24% obrotów. Wzrósł też udział branży spożywczej, w 2012 roku jej udział wyniósł 12% i w porównaniu do roku 2011 wzrósł o prawie 2 punkty procentowe. Największy spadek udziału wśród agencji zrzeszonych w PFHR zanotowała branża telekomunikacji jej udział spadł z 6,66% w 2011 roku do 1,89% w roku 2012, jednak nie odzwierciedla to tendencji rynkowej, a jedynie zmianę profilu klientów wśród agencji członkowskich. Znaczący wzrost udziału odnotowała farmacja z 2,49% w 2011 roku do 4,48% w roku Sektor farmacji został bardzo mocno dotknięty nie tyle przez kryzys co przez zmiany prawne, których skutkiem były masowe zwolnienia. Wzrost udziału obrotów w tym sektorze jaki odnotowaliśmy w 2012 roku może wskazywać na to, że pracodawcy na nowo zaczęli zatrudniać pracowników, jednak ze względu na wciąż niepewną sytuację na rynku zdecydowali się na skorzystanie z elastycznego rozwiązania jakie daje formuła pracy tymczasowej. Wykres 9. Obroty z zakresu pracy tymczasowej w podziale na sektory 20,83% 14,24% 12,03% 9,19% 8,06% 8,03% 6,79% 4,48% 4,47% 2,73% 2,65% 2,07% 1,97% 1,89% 0,43% 0,13% MOTORYZACJA PRZEMYSŁ MASZYNOWY, ELEKRYCZNY, PALIWOWY SPOŻYWCZA POZOSTAŁE PRZEMYSŁ LEKKI SPRZĘTY AGD, MEBLE, OGRÓD TRANSPORT/LOGISTYKA FARMACJA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARCHITEKTURA/BUDOWNICTWO USŁUGI - TURYSTYKA BANKOWOŚĆ/FINANSE/UBEZPIECZENIA INŻYNIERIA/ELEKTRYKA TELEKOMUNIKACJA SEKTOR PUBLICZNY/OCHRONA ZDROWIA/EDUKACJA HOTELE/RESTAURACJE/KAWIARNIE SZACUNKOWE WARTOŚCI DLA CAŁEGO POLSKIEGO RYNKU PRACY TYMCZASOWEJ W 2012 ROKU 2960 mln PLN wartość rynku pracy tymczasowej 465 tys. liczba pracowników tymczasowych 160 tys. liczba pełnych etatów (FTE)

11 10 Firmy rekrutacyjne partnerem w biznesie Karolina Adamiec Vook, Wiceprezes ds. rekrutacji, Polskie Forum HR Country Manager Reed Polska gospodarka nadal rośnie, choć wzrost ten jest stosunkowo powolny - w zeszły roku był na poziomie około 2%, kolejny rok najprawdopodobniej osiągnie podobną dynamikę. Konkurencja między krajami centralnej Europy o przyciągnięcie zagranicznych inwestycji jest bardzo duża. Kraje takie jak Polska, Czechy czy Węgry zabiegają o kontrakty z tymi samymi przedsiębiorstwami. W tym samym czasie pracodawcy szukają rozwiązań pozwalających na podwyższenie rentowności ich przedsiębiorstw, dużo uważniej przyglądając się efektywności realizowanej polityki personalnej. Coraz częściej decydują się na współpracę z zewnętrznymi specjalistami HR, którzy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie doboru pracowników i innych usług HR pomagają budować konkurencyjność organizacji. Partnerstwo w biznesie Trudne otoczenie gospodarcze jest wyzwaniem przed którym stoją zarówno przedsiębiorcy jak i firmy specjalizujące się w usługach HR. Celem obu stron jest znalezienie najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnieniowej. Dla wielu przedsiębiorstw największą trudnością jest obsadzenie wysoce specjalistycznych stanowisk w niszowych branżach. Realizacja tego typu rekrutacji wymaga nie tylko doskonałej znajomości sektora, ale również umiejętności przeprowadzenia rekrutacji za pomocą wysublimowanych narzędzi i dostępu do bazy danych kandydatów o określonych kwalifikacjach. Taki zestaw potrzeb może być zaspokojony tylko przy współpracy z profesjonalną firmą rekrutacyjną. Innym obszarem współpracy są projekty w zakresie rekrutacji masowych. Mało który dział HR posiada odpowiednie zaplecze przygotowanych pracowników, którzy mogą podołać realizacji takiego przedsięwzięcia. Coraz częściej firmy decydują się również na outsourcing całych procesów biznesowych, który pozwala na zwiększenie rentowności poprzez ograniczenie kosztów stałych zachowując przy tym wysoką jakość realizacji. Trendy w rekrutacji Agencje zmieniają swoje nastawienie do istniejących narzędzi poszukiwania kandydatów. Przy rosnącym bezrobociu publikacja ogłoszeń o pracę na popularnych portalach jest coraz mniej skuteczna. Duża liczba aplikacji, które spływają nie spełnia podstawowych wymagań stawianych kandydatom. Konsultanci muszą posłużyć się innymi narzędziami, które pozwolą na szybszą i efektywniejszą realizację zadania. Coraz częściej stosują wewnętrzne bazy aplikantów, które coraz bardziej rozbudowane, stały się wysoce wartościowym źródłem pozyskiwania odpowiednich kandydatów. Kolejnym krokiem są poszukiwania bezpośrednie, które stosuje się przede wszystkim przy projektach rekrutacyjnych na stanowiska wyższego szczebla. Prognozy na 2013 rok W najbliższym roku możemy spodziewać się raczej umiarkowanych zmian jeśli chodzi o liczbę realizowanych procesów rekrutacyjnych. Nadal będzie rosła liczba ofert pracy w centrach nowoczesnych usług dla biznesu. Zatrudnienie, podobnie jak liczba inwestycji w tym obszarze, nieustannie wzrasta. Również w finansach prognozujemy wzrost liczby rekrutacji, ale wynikać ona będzie bardziej z wymiany pracowników niż z potrzeby obsadzenia nowych miejsc pracy. Pracodawcy będą również wzmacniać siły sprzedażowe, popyt na osoby które bezpośrednio generują obroty w firmach niezmiennie rośnie. Zatrudnienie na pewno zwiększy się również w branży IT oraz HI TECH, w szczególności w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu rozwiązań mobilnych, przetwarzaniu baz danych czy social networkingu. Popyt na usługi rekrutacyjne w Polsce w stosunku do Europy nadal jest relatywnie niski. Z każdym rokiem rośnie liczba firm rekrutacyjnych. W 2010 roku na rynku funkcjonowało 1417 podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy, w kolejnym ich liczba wzrosła do Konkurencja rozwija się zatem bardzo dynamicznie. Miejmy nadzieję, że przełoży się to również na wzrost poziomu świadczonych usług.

12 11 Rynek rekrutacji i selekcji Agnieszka Zielińska, Polskie Forum HR Rekrutacja mimo, że w Polsce ma stosunkowo krótką historię na dobre zadomowiła się w wachlarzu usług HR. Umiejętności konsultantów wyspecjalizowanych w realizacji projektów rekrutacyjnych, ich doświadczenie i zaplecze dostępnych narzędzi w większości przypadków przewyższają możliwości wewnętrznych działów HR. Gwarancja pozyskania najlepszych kandydatów z rynku i obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie są głównymi motywatorami, którymi kieruje się pracodawca w momencie podejmowania decyzji o kontraktowaniu usług zewnętrznych. Rynek agencji rekrutacyjnych w dobie kryzysu Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu People Sp. z o.o. Krajobraz agencji rekrutacyjnych w 2012 roku jest stale utrzymującą się konsekwencją kryzysu 2008/2009. Wiele agencji zniknęło wówczas z mapy usług rekrutacyjnych, a te które pozostały rozpoczęły bezpardonową walkę o zlecenia. Dla klientów stworzyło to pozornie bardzo korzystną sytuację, gdyż zyskali dostęp do rynku tanich usług rekrutacyjnych, oferowanych często przez działających na własny rachunek byłych pracowników agencji. Taka sytuacja sprzyja wprawdzie konkurencyjności, ale powoduje też duże ryzyko dewaluacji jakości usług oraz zaufania do agencji. Miniony rok to czas polaryzowania się strategii działania firm rekrutacyjnych, z jednej strony agresywna sprzedaż, szybkość i maksymalizacja wolumenu, z drugiej budowanie długofalowego partnerstwa poprzez poszukiwanie innowacji i rozwiązań łączących wysokie standardy merytoryczne z dynamiką wymaganą przez rynek. Niezależnie jednak od wyboru strategii, wspólną tendencją w najbliższych latach będzie kumulowanie wiedzy w wąskich specjalizacjach branżowych oraz rozwijanie najbardziej perspektywicznych obszarów, tj. SSC/BPO oraz IT. Obroty w zakresie rekrutacji i selekcji 9,23 Wartość rynku rekrutacji w ramach Polskiego Forum HR Wykres 10. Obroty z zakresu rekrutacji i selekcji (w mln PLN) w 2012 roku wyniosła PLN i w stosunku do roku 12 poprzedniego wzrosła o 3,32%. Wzrost nie jest duży, 10 10,90 10,77 10,05 10,48 11,20 10,62 10,00 ale biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą branża radzi sobie stosunkowo dobrze. Podobnie jak w poprzednim roku najniższe obroty odnotowano w ostatnim kwartale roku, co ma bezpośredni związek z wykorzystanym już pod koniec roku budżetem na obsadzenie nowych stanowisk pracy Udział agencji w wewnętrznym rynku rekrutacji i selekcji Polskiego Forum HR Podobnie jak przed rokiem firmą, która w ramach Polskiego Forum HR generuje największe obroty w zakresie rekrutacji jest Grafton z udziałem 25,03%. Następnie z udziałem powyżej 10% uplasowały się firmy: Randstad, ManpowerGroup i People. Udział poniżej 10% uzyskały firmy: Adecco, Start People, Reed, Kelly Services, Trenkwalder, Ides, Gi Group. Pozostałe agencje reprezentują w sumie 3,25% udziału. Wykres 11. Udział agencji w wewnętrznym rynku rekrutacji i selekcji PFHR 25,03% GRAFTON 19,64% RANDSTAD 15,71% MANPOWERGROUP 12,43% PEOPLE 9,52% ADECCO 4,95% START PEOPLE 4,36% REED 2,12% KELLY SERVICES 1,93% TRENKWALDER 1,06% GI GROUP 3,25% POZOSTAŁE

13 12 Rekrutacja i selekcja w poszczególnych sektorach Ciekawe wnioski możemy wysnuć analizując strukturę przeprowadzonych rekrutacji w zeszłym roku. Nadal najwięcej projektów realizuje się na stanowiska specjalistyczne w zeszłym roku 54% wszystkich rekrutacji. Ich udział, mimo że bardzo wysoki, w porównaniu z 2011 rokiem spadł o 4 punkty procentowe, głównie na rzecz rekrutacji na stanowiska szeregowe, których udział wzrósł z 26% do 31%. Rekrutacje na stanowiska menadżerskie stanowiły 11%, a na dyrektorskie 3% wszystkich zrealizowanych projektów w 2012 roku. Reasumując tak jak w latach ubiegłych dużo łatwiej znaleźć pracę specjalistom, niż menadżerom i dyrektorom. Najwięcej rekrutacji przeprowadzono do call center, aż 16,33% wszystkich projektów. W roku 2011 udział tej branży plasował się na poziomie 5%, więc wzrost jest znaczny. Równie dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na pracowników wyspecjalizowanych centrów usług wspólnych, szczególnie ze znajomością niszowych języków. Wirginia Gostomczyk-Urbańska, Prezes Zarządu IDES Consultants Polska Sp. z o.o. Branża BPO/SSE rozwija się bardzo dynamicznie. Przykładowo w 2007 roku w Łodzi było zaledwie kilka firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w 2013 jest ich ponad 30. Konsekwentnie prowadzona i przyjazna polityka wynagrodzeń oraz odpowiedni dobór metod rekrutacyjnych oferowanych przez firmy specjalizujące się w pośrednictwie pracy przekonuje kolejnych inwestorów do regionu łódzkiego. Dominują firmy specjalizujące się w usługach finansowo-księgowych, call center, usługach informatycznych oraz działalności badawczo-rozwojowej. W ostatnim czasie znacząco zmieniły się wymagania w stosunku do kandydatów. Znajomość jednego języka obcego już nie wystarcza. Preferowani są kandydaci z poziomem minimum B2 w co najmniej dwóch językach obcych. Blisko połowa wszystkich kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji odpada już na etapie CV screeningu i wywiadu telefonicznego. Aplikujący kandydaci przeszacowują swoje kompetencje oraz samoocenę znajomości języka obcego. Inne najczęściej pojawiające się powody odrzucenia kandydatów to: wykształcenie znacznie odbiegające od pożądanego, cechy osobowościowe nie wpisujące się w kulturę organizacyjną firmy klienta, brak dyspozycyjności (głównie w odniesieniu do aplikujących studentów) oraz przekwalifikowanie. Branżę BPO/SSE nadal będzie charakteryzować duża dynamika rozwoju. Liczba osób, które są zatrudniane stale rośnie. Jeszcze wiele miejsc pracy czeka na kompetentnych kandydatów. Wykres 12. Rekrutacja i selekcja w najważniejszych sektorach udział w całkowitej licznie projektów w 2011 udział w całkowitej licznie projektów w ,97% 16,33% ,26% 5,00% 6,79% 13,09% 10,42% 9,69% 7,97% 13,66% 6,47% 11,09% 10,13% 7,45% 5,13% 4,94% 3,51% 0 0,67% ADMINISTRACJA BIUROWA PROGRAMOWANIE FINANSE/EKONOMIA OBSŁUGA KLIENTA/ CALL CENTER KSIĘGOWOŚĆ/AUDYT/PODATKI INŻYNIERIA/KONSTRUKCJE/ TECHNOLOGIA INFORMATYKA/ADMINISTRACJA/ BADANIA/ANALIZY/ROZWÓJ PRODUKCJA SPRZEDAŻ

14 13 Agnieszka Kaczmarczyk, Regional Manager Grafton General & Grafton Technologies Rok 2012 to rok specjalizacji i unikalnych kompetencji, a utrzymanie tego trendu potwierdzają projekty rekrutacyjne realizowane przez Grafton Recruitment od początku 2013 roku. W dobie optymalizacji wewnętrznych procesów oraz poszukiwań nowych możliwości rozwoju, stawia się przede wszystkim na wysokiej klasy specjalistów. Sektor bankowy, szczególnie dotknięty spowolnieniem, charakteryzuje niski poziom wakatów, głównie w obszarze królujących niegdyś stanowisk analitycznych. Zdecydowanie spadło także zapotrzebowanie na specjalistów pełniących funkcje wsparcia tj. z obszaru administracji, HR, PR. Inaczej wygląda sytuacja w obszarze finansów/księgowości, w cenie byli, są i będą wyspecjalizowani księgowi, kierownicy finansowi doświadczeni w pracy w danym systemie informatycznym, znający język obcy. Potrzeba głębokiej ekspertyzy pojawia się także w funkcjach sprzedażowych, marketingowych czy stanowisk z logistyki. Jeśli potrzebny jest handlowiec to zdecydowanie sprzedaż B2B. Poszukiwani są pracownicy świetnie znający specyfikę danej branży, rozumiejący produkt czy dane rozwiązanie. Ciekawym zjawiskiem w kontekście funkcji sprzedażowych jest dużo większa otwartość na współpracę nie w oparciu o umowę o pracę, ale alternatywne formy zatrudnienia. Nieustanną popularnością cieszą się nadal eksperci z obszaru nowoczesnych technologii i inżynierii przemysłu. W IT dominują funkcje programistyczne, stanowiska związane z analizą biznesową, wdrożeniami i zarządzaniem projektami. Inżynieria to przede wszystkim doradcy techniczno-handlowi, projektanci, inżynierowie doświadczeni w danej dziedzinie. Mimo wysokiego bezrobocia nadal istnieją branże, które cierpią na brak odpowiednich kandydatów do pracy. Problem niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy jest dziś jedną z podstawowych bolączek przedsiębiorców. Przygotowanie do pracy zawodowej, które oferuje większość wyższych uczelni jest dalekie od zadowalającego. Dodatkowo profil absolwentów jest niedopasowany do potrzeb pracodawców. To co cechuje najbardziej poszukiwanych pracowników to nie tylko przygotowanie do pracy, ale również elastyczność, gotowość do zmian i ciągłego rozwoju. W poszukiwaniu nowych wyzwań Agnieszka Walter, Country General Manager Kelly Services Rynek pracy w 2012 roku przeobraził się w tzw. rynek kandydata w nomenklaturze agencji rekrutacyjnych. Trend ten jest kontynuowany również w 2013 roku. Coraz trudniejsze jest pozyskanie najlepszych talentów w Polsce, szczególnie na stanowiska wymagające profesjonalnych kwalifikacji oraz doświadczenia i np. znajomości języków obcych. Według Kelly Global Workforce Index - badania przeprowadzonego przez Kelly Services w 2012 roku również w Polsce zmieniły się oczekiwania kandydatów oraz wzrosła elastyczność i chęć do zmiany miejsca pracy. Pracownicy są już świadomi, że na rynku pracy nic nie trwa wiecznie a różnorodność pracodawców i doświadczeń to tylko atut w karierze. Tak twierdzi trzy czwarte polskich pracowników zarówno z pokolenia Y jak i przedstawiciele tzw. pokolenia baby boom, czyli ok. 60 roku życia. Co więcej, co drugi pracownik w Polsce jest otwarty na zmianę pracy oraz aktywnie szuka nowego zajęcia uczestnicząc w procesach rekrutacyjnych. Mimo, że po kryzysie znacznie wzrosła motywacja finansowa do zmiany pracy, to większość ankietowanych pracowników nadal na pierwszym miejscu stawia nowe wyzwania w interesującej pracy jako główną przyczynę poszukiwania nowego zatrudnienia. Ważny jest też fakt, że prawie 80% respondentów ankiety uważa, że obecny pracodawca nie wykorzystuje w pełni ich potencjału i wobec tego lojalność wobec pracodawcy spadła w porównaniu z rokiem 2012 wśród 30% osób. Konkludując, firmy powinny regularnie przeprowadzać badania opinii i satysfakcji wśród pracowników i dzięki temu nauczyć się dbać o ich rozwój zawodowy. Takie działania pozwolą pracodawcom zabezpieczyć płynność zatrudnienia w 2013 roku.

15 14 Delegowanie pracowników - wyzwanie dla europejskiego rynku pracy Guido Vreuls, Wiceprezes ds. delegowania Polskie Forum HR Dyrektor Europa Centralna OTTO Polska W Parlamencie Europejskim trwa dyskusja na temat nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która wpłynie na poziom egzekwowania przepisów. Pracodawcy dość swobodnie traktują istniejące prawo. Balansując na granicy legalności wspierają opinię, że Polacy ze względu na zaniżone płace, kradną miejsca pracy. Nadużycia prowadzą do nieuczciwej konkurencji na europejskim rynku pracy i zmuszają kraje do walki o miejsca pracy dla własnych obywateli. Jednak czy nowy dokument rozwiąże problem? A może lepszym rozwiązaniem jest wzmocnienie kontroli i współpracy pomiędzy urzędami krajów UE? Polska jest krajem, który deleguje do innych krajów UE najwięcej pracowników tys. z miliona delegowań rocznie w całej Unii Europejskiej. Mimo, że problem nadużyć nie dotyczy tylko Polski, kształt przyszłej dyrektywy interesuje nas szczególnie. Delegowanie pracowników generalnie odbywa się w oparciu o dyrektywę z dnia 16 grudnia 1996 roku dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Pracownik może zostać delegowany za granicę z trzech powodów, w każdym z nich musi zostać zachowany stosunek pracy pomiędzy odsyłanym pracownikiem a odsyłającym go pracodawcą: w celu wykonywania w danym kraju umowy zawartej między pracodawcą a odbiorcą usług, w celu wykonywania pracy do położonego w danym kraju zakładu lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw, w celu wykonywania pracy w danym państwie za pośrednictwem upoważnionej agencji zatrudnienia. Istnieje również możliwość rekrutacji pracownika w Polsce i zatrudniania w spółce firmy na terenie innego kraju. Podstawowa zasada delegowania chroniąca interesy pracownika mówi o tym, iż muszą być zagwarantowanie podstawowe warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju, do którego pracownik zostanie oddelegowany. Oznacza to, że pracodawca musi zadbać o zapewnienie pracownikowi takich praw w zakresie czasu pracy, minimalnego wynagrodzenia, okresu wypoczynku, czy wymiaru urlopów jak te obowiązujące w danym kraju docelowym. Dotyczy to zarówno norm wynikających z aktów legislacyjnych jak i tych ustanowionych za pomocą układów zbiorowych. Sprawa komplikuje się w przypadku krajów takich jak Holandia, czy Niemcy, gdzie mnogość układów zbiorowych na poziomie danego regionu, branży, czy nawet zakładu pracy rodzi wątpliwości co do tego, które regulacje należy zastosować w przypadku pracownika delegowanego. Jednocześnie należy podkreślić, iż pracownik oddelegowany w ramach świadczenia usług umowę o prace zawiera w kraju ojczystym, tu też dopełniane są obowiązki z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków. Bardziej kontrowersyjną formą delegowania są delegacje służbowe ta forma bardzo często staje się przedmiotem nadużyć. W tym przypadku bardzo często pracownik otrzymuje minimalne, polskie wynagrodzenie uzupełnione o dodatki wynikające z delegacji służbowej (wysokość zależy od kraju docelowego, ale średnio wynoszą one ok. 40 euro za dzień). Nie zawsze jest to korzystne dla pracownika, szczególnie jeśli wykonuje pracę w kraju, który oferuje lepsze warunki zatrudnienia. Dodatek nie jest w stanie wyrównać ich płac z obowiązującymi na danym stanowisku, w kraju do którego są delegowani. To główna kość niezgody. Niższe płace obcokrajowców zaburzają konkurencję na lokalnym rynku pracy. Z drugiej strony tracą również sami pracownicy, którzy nie mogą korzystać z tych samych przywilejów pracowniczych. Ich składki są odliczane od podstawy wynagrodzenia (dodatek nie jest brany pod uwagę). Najmniej kłopotliwą formą delegowania jest zatrudnienie pracownika w siedzibie lub oddziale firmy za granicą. W ten sposób pracuje m.in. OTTO. Pracownicy tymczasowi są rekrutowani przez oddział OTTO w Polsce, a następnie zatrudniani przez OTTO Workforce w Holandii. Podlegają holenderskiemu ustawodawstwu - ich składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane są w miejscu zatrudnienia, a wynagrodzenia muszą być równe tym jakie otrzymują inni pracownicy na tych samych stanowiskach. Czy nowa dyrektywa jest w stanie zapobiec nadużyciom nie zaburzając jednocześnie istoty samej delegacji? Próba prawnej kontroli delegacji może mieć negatywny wpływ na swobodny przepływ pracowników. Niemniej jednak nadużycia powinny zostać ograniczone. Rozsądnym rozwiązaniem jest zwiększenie współpracy i przepływu informacji pomiędzy urzędami państw członkowskich, a także zwiększenie kontroli nad pracodawcami w celu likwidacji zjawiska fikcyjnego delegowania. Urzędy powinny również sprawdzać czy pracownik po zakończeniu 24 miesięcznego okresu pracy rzeczywiście wraca do kraju oraz czy delegująca firma rzeczywiście ma interes gospodarczy w kraju pochodzenia pracowników. W ten sposób uda się zapobiec tworzeniu fikcyjnych przedsiębiorstw.

16 15 Wyniki agencji PFHR w zakresie cross boardingu Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR W ramach struktur Polskiego Forum HR już od dwóch lat prężnie działa sekcja cross boardingu. Obecnie głównym zadaniem sekcji jest monitorowanie prac nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Polskie Forum HR postawiło sobie za cel wyznaczenie wyższych standardów w zakresie delegowania pracowników do pracy za granicą. Aktywnie wspieramy akcje promującą bezpieczne wyjazdy do pracy, dzięki stronie internetowej oraz przy okazji wystąpień na konferencjach rozpowszechniamy wiedzę o zgodnych z prawem formułach delegowania oraz o prawach i obowiązkach pracowników. DOBRE PRAKTYKI AGENCJI ZATRUDNIENIA Nie-bezpieczna praca za granicą Stefan Schwarz, ekspert z zakresu bezpiecznej pracy za granicą Agencji Zatrudnienia ATERIMA Jak wynika z obserwacji naszego partnera społecznego Stowarzyszenia PoMOC w 2012 roku skala handlu ludźmi nie tylko nie została ograniczona, ale nawet wzrosła. Werbownicy coraz chętniej wykorzystują nowoczesne technologie internet daje ogromne możliwości anonimowego kontaktu i kreowania fikcyjnej wiarygodności. Zamieszczane przez oszustów atrakcyjne ogłoszenia i wiadomości na forach internetowych stają się w wielu przypadkach bardzo skuteczną pułapką dla poszukiwaczy łatwej i dobrze płatnej pracy za granicą. Niestety takie wypadki wpływają negatywnie na wizerunek całej branży i utrudniają pracę uczciwych agencji zatrudnienia. Coraz śmielsze działania nielegalnych werbowników wywołały potrzebę edukowania osób zainteresowanych wyjazdami zarobkowymi naszą odpowiedzią na nią jest projekt Bezpieczna praca za granicą, w ramach którego uczymy odbiorców, jak bezpiecznie szukać ofert i pracować za granicą. W minionym roku razem z ekspertami ze Stowarzyszenia PoMOC wydaliśmy praktyczny poradnik Bezpieczna praca za granicą, którego głównym celem jest odpowiednie przygotowanie czytelników do bezpiecznego podjęcia pracy za granicą. Zawarliśmy w nim informacje m. in. na temat przepisów prawa, rodzajów umów z pracodawcami i najczęstszych technik stosowanych przez oszustów. Znajdują się w nim również dane kontaktowe placówek i organizacji, udzielających profesjonalnej pomocy ofiarom handlu ludźmi. Nasz poradnik jest bezpłatnie dystrybuowany w internecie i za pomocą poczty tradycyjnej. Więcej informacji: i Obroty z zakresu rekrutacji oraz delegowania pracowników do pracy za granicą Dariusz Lamot, Członek Zarządu Polskiego Forum HR, Prezes Zarządu Work Express Sp. z o.o. Ten rok przyniesie najwyżej kilkuprocentowy wzrost na polskim rynku APT i będzie on wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu zamówień a nie liczby klientów. Rynek krajowy dojrzewa bardzo powoli i rodzimi pracodawcy nadal podchodzą do zatrudnienia pracowników tymczasowych z rezerwą a zagranicznych przybywa powoli i to głównie w branży BPO. Największe agencje delegujące pracowników za granicę, żeby móc zwiększyć wartość swoich usług, na coraz większą skalę będą inwestować w kwalifikacje zawodowe swoich pracowników, np. finansując szkolenia lub kursy językowe. Możliwości są ogromne, bo np.pracodawcy z Niemiec wykazują coraz większe zainteresowanie pracownikami z Polski a liczba zapytań o możliwość zatrudnienia naszych fachowców stale rośnie. Statystyki Bundesagentur Fur Arbeit niezmiennie wykazują ogromną liczbę wolnych miejsc pracy a średnia stopa bezrobocia wynosi niewiele ponad 7%, co oznacza, że już się znacząco nie zmniejszy. Ludzie z umiejętnościami są niezbędni, żeby utrzymać tempo wzrostu niemieckiej gospodarki.

17 16 Chcąc monitorować rynek rekrutacji zagranicznych oraz delegowania pracowników tymczasowych zbieramy szczegółowe dane dotyczące obrotów z tej części działalności. Obroty agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR w zakresie rekrutacji oraz delegowania pracowników do pracy za granicą w 2012 roku wyniosły PLN. Obserwując obroty w poszczególnych kwartałach widzimy znaczny wzrost głównie w drugim kwartale roku. Pierwszy i trzeci kwartał roku były na tym samym poziomie około 27 mln PLN, natomiast najsłabszy był ostatni kwartał. Spadek w czwartym kwartale jest spowodowany zmianą formy działalności agencji delegującej do Francji. Ze względu na zmianę prawa we Francji pożądaną formą delegowania jest rekrutacja pracowników w Polsce oraz zatrudnienie ich w agencji posiadającej swój oddział w tym kraju. Z tego względu agencje wykorzystujące możliwość delegowania pracowników za pomocą formularza A1 zmieniają swój profil działalności. Wykres 13. Obroty z cross boardingu w kwartałach rok (w mln PLN) Nad Sekwaną niewesoło Artur Ragan, Rzecznik Prasowy Work Express Sp. z o.o. Sytuacja francuskiej gospodarki jest w 2013 znacznie gorsza niż niemieckiej i nieco gorsza niż rok temu, ale francuscy przedsiębiorcy nie zapowiadają rezygnacji z zatrudniania pracowników z zagranicy. Mówią o sytuacji constans w pierwszym kwartale Podkreślają, że na tamtejszym rynku pracy i tak brakuje specjalistów wielu branż i zapowiadają, że nadal - jeśli nie znajdą fachowców u siebie - będą zatrudniać cudzoziemców, bo to pozwoli się utrzymać na rynku. Zwłaszcza, że w budownictwie sporo projektów jest zabudżetowanych jeszcze w 2011 i wiele z nich musi skończyć się w tym roku. Tymczasem nad Sekwaną nasilają się kontrole francuskiej inspekcji pracy w zagranicznych firmach działających w tamtejszym sektorze budowlanym a w ubiegłym roku weszło w życie ponowne obciążenie podatkowe i ubezpieczeniowe godzin nadliczbowych. Do tego zapowiedziano zwiększenie składek ubezpieczeń społecznych, więc koszty pracy nadal będą rosnąć. Remedium? Z rozmów z francuskimi przedsiębiorcami wiemy, że ci są nadal zainteresowani zatrudnianiem Polaków z uwagi na wysoki poziom wykonywanej przez nich pracy i są gotowi płacić im stawki tożsame z francuskimi a niekiedy nawet trochę wyższe. Agencje należące do Polskiego Forum HR, które rekrutują pracowników do pracy za granicą oraz delegują pracowników tymczasowych najczęściej wysyłają ich do Niemiec, Francji i Holandii. Badając obroty z cross boardingu widzimy, że największy obrót generuje delegowanie i rekrutacja pracowników do branży budowlanej 45,4%, branża usług związanych z turystyką jest na drugim miejscu i generuje 19,73% obrotu, ponad 13% obrotu pochodzi z branży przemysł maszynowy, elektryczny i paliwowy. Następne w kolejności są branże inżynieria/elektryka 5,65%, transport/ /logistyka 4,58%, oraz motoryzacja 2,07%. Wykres 14. Obroty z cross boardingu w poszczególnych sektorach 45,40% 19,73% 13,01% 7,85% 5,65% 4,58% 2,07% 0,68% 0,55% 0,38% 0,11% BUDOWNICTWO USŁUGI TURYSTYKA PRZEMYSŁ MASZYNOWY, ELEKRYCZNY, PALIWOWY POZOSTAŁE INŻYNIERIA/ELEKTRYKA TRANSPORT/LOGISTYKA MOTORYZACJA PRZEMYSŁ LEKKI SPOŻYWCZA HOTELE/RESTAURACJE/ /KAWIARNIE FARMACJA Skandynawia coraz popularniejsza Ilkka-Cristian Niemi, Business Development Manager Barona HR Services Sp. z o.o. Mimo, iż spowolnienie gospodarcze dotknęło również rynki skandynawskie, tamtejsi pracodawcy nadal potrzebują pracowników napływowych. Szczególnie duże zapotrzebowanie utrzymuje się na pracowników budowlanych i produkcyjnych. Dodatkowo poszukiwani są kandydaci na bardziej wyspecjalizowane stanowiska, chociażby spawacze stoczniowi z odpowiednimi uprawnieniami, monterzy turbin, czy też specjaliści od cegieł ognioodpornych. Polscy pracownicy dużo chętniej wyjeżdżają do pracy na północ Europy. Kraje skandynawskie stały się poważną konkurencją dla popularnych do tej pory kierunków emigracji zarobkowej: Holandii czy Niemiec. Główną przyczyną tej zmiany jest atrakcyjny i stabilny system zabezpieczeń społecznych oraz konkurencyjne wynagrodzenia.

18 17 Członkowie Polskiego Forum HR Adecco - świadczy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Działa w 60 krajach zatrudniając 33-tysięczną kadrę profesjonalistów. W Polsce firma obecna od 1994 roku, posiada ponad 40 biur pracy tymczasowej,stałej oraz placówek on-site w blisko 30 miastach w całym kraju. ludzie przede wszystkim Grupa Akcja Job - utworzona w Polsce w 2006 w ramach ABALONE Groupe, francuskiej agencji zatrudnienia świadczącej usługi z zakresu: pracy tymczasowej, rekrutacji, doradztwa w zarządzaniu kompetencjami, szkoleń z obszaru zarządzaniem karierami czy podnoszenia kompetencji i jest zdecydowanym liderem w ekologicznym podejściu do biznesu. ATERIMA - działająca na rynku polskim, niemieckim i francuskim agencja zatrudnienia, która oferuje profesjonalne rozwiązania z HR. Z usług firmy korzystają zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również międzynarodowe koncerny. Jedną ze specjalizacji agencji jest delegowanie pracowników do pracy za granicą w szczególności do Niemiec i Francji. Agencja od początku swojego istnienia realizuje politykę społecznej odpowiedzialności i jako członek Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu na wszystkich polach wdraża zasady jej Kodeksu. BARONA - powstała w 1999 roku. Jest największym dostawcą usług zatrudnienia w Finlandii. Ponadto prowadzi działalność w Szwecji, Polsce, Rosji i w Estonii. Przedmiotem działalności koncernu Barona jest świadczenie usług HR, obejmujących usługi rekrutacyjne świadczone przez firmę Barona Henkilöstöpalvelut, outsourcing pracy wdrażany przez Baronę Solutions, zakwaterowanie oferowane przez firmę Forenom oraz usługi rekrutacji bezpośredniej kadry menedżerskiej, świadczone przez firmę Momentous. Gi Group dostarcza rozwiązania dedykowane rozwojowi rynku pracy m.in. praca tymczasowa i doradztwo personalne. W 2011 roku firma Gi Group oddelegowała 165 tys. pracowników tymczasowych do ponad 15 tysięcy Klientów na świecie. W tym samym roku obrót Gi Group, zatrudniającej prawie etatowych pracowników, wyniósł 1 miliard 150 milionów Euro. Grafton Recruitment międzynarodowa firma rekrutacyjna, założona w 1982 r., obecna w 17 krajach. Specjalizuje się w rekrutacjach stałych i tymczasowych na stanowiska specjalistyczne i wyższego szczebla. Należy do grupy Grafton Employment Group skupiającej 7 marek, wyspecjalizowanych w obszarze HR. Obecnie prowadzi pojekt International Candidates Mobility ułatwiający pozyskanie kandydatów z całego obszaru CEE. Grupa Euro Kadra (wcześniej część Grupy Personnel International) - od 11 lat świadczy usługi HR na polskim rynku. Obecnie posiada pięć biur handlowych na terenie całego kraju. Specjalizuje się przede wszystkim w pracy tymczasowej i outsourcingu personalnym, zatrudniając rocznie ponad 2500 pracowników. Klientami Euro Kadry są zarówno międzynarodowe koncerny jak i lokalni przedsiębiorcy. Grupa Job - powstała w 2010 roku, stanowi konsorcjum specjalistycznych marek z obszaru Human Resources: Job Impulse (praca tymczasowa), Job Simple Solutions (rozwiązania HR dla biznesu), Job Trainings (szkolenia i rozwój) oraz Job Abroad (praca za granicą). Job Impulse Polska istnieje od 2004 r. i jest częścią Job Impulse Group, obecnej w Europie Środkowowschodniej i Grupy Job w Polsce.

19 18 IDES Consultants - firma doradztwa personalnego z siedzibą w Łodzi, wywodzi się z francuskiej IDES Consultants, reprezentuje europejskie standardy jakości pracy certyfikowane ISO 9001:2008. Obecna w Polsce od 16 lat świadczy usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w tym rekrutację, oceny pracowników, tworzenie systemów wynagrodzeń i motywacji oraz szkolenia o zróżnicowanym profilu i charakterze. Kelly Services - powstało w 1946 roku, posiada przedstawicielstwa w 38 krajach i jest 5tą co do wielkości agencją rekrutacyjną na świecie. Kelly co roku pomaga znaleźć zatrudnienie 750 tys. osób w takich obszarach jak: Finanse i Księgowość, IT, Inżynieria, Call Center, Administracja, Sprzedaż i Marketing. W 2007 roku Kelly Services dołączyło do swojej sieci oddziałów biuro w Polsce, przejmując działającą od roku 1999 firmę Talents Polska. ManpowerGroup - od 2001 roku wspiera swoich klientów i kandydatów w Polsce. Posiada 47 agencji i jest obecny w 28 miastach w całym kraju. Organizacja oferuje unikalne usługi dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup Solutions, Manpower, Experis oraz Right Management. OTTO Polska - od 12 lat oferuje usługi z zakresu doradztwa personalnego i zarządzania zasobami ludzkimi. Firma jest częścią międzynarodowego holdingu OTTO Work Force. Oferuje zatrudnienie stałe i tymczasowe w Polsce, Holandii i Niemczech oraz usługi dla firm z zakresu pracy tymczasowej, kadrowo-doradczej i nowoczesnych rozwiązań HR. People - polska firma doradcza, powstała w 1997 roku. Obszar działalności to rekrutacja na stanowiska specjalistyczne, managerskie oraz executive, a także współpraca w zakresie pracy tymczasowej, rozwiązań outsourcingowych oraz oceny kompetencji. Współpracuje zarówno z międzynarodowymi firmami i korporacjami, jak i z organizacjami o zasięgu lokalnym. Randstad - założony w 1960 roku w Holandii, prowadzi działalność w ponad 40 krajach na całym świecie. W Polsce działa poprzez sieć blisko 60 biur regionalnych (w tym 28 biur typu Inhouse). Ponad 400 pracowników firmy obsługuje przeszło 1200 Klientów, do których oddelegowuje codziennie średnio 17 tys. pracowników tymczasowych. W zakresie rekrutacji stałych rocznie realizowanych jest ponad 1100 projektów. Reed - firma świadcząca profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, HR i outsourcingu. Od 1960 roku wspiera Klientów w doborze najwyższej klasy pracowników, realizując procesy rekrutacyjne lokalnie oraz na szczeblach międzynarodowych. W 400 oddziałach w Europie, Azji oraz Australii zatrudnia przeszło 4 tys. osób. Work Express - od 2004 r. oferuje usługi z zakresu pracy tymczasowej i doradztwa personalnego, a od 2009 rozwija również ofertę outsourcingową. Poza Polską prowadzi działalność na terenie Francji, Niemiec i Belgii, zatrudniając do tej pory ponad 50 tys. pracowników tymczasowych i nieprzerwanie zwiększając udział w rynku. W 2011 agencja zdobyła godło programu Firma Przyjazna Klientowi. Work Force - istnieje na rynku od 2004 roku. Jest biurem pośrednictwa pracy, oferującym możliwość podjęcia pracy w Polsce oraz na terenie Holandii. W Holandii istnieje nieprzerwanie od 1993 roku jako Tempsolution Flexspecialisten Nederland B.V.

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku

KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku DOBRE PRAKTYKI NA RYNKU AGENCJI ZATRUDNIENIA Agnieszka Bulik, wiceprezes Polskiego Forum

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA

Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA A JOB FOR EVERY PERSON A PERSON FOR EVERY JOB Anna Wicha, Członek Zarządu Eurociett O Eurociett

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU Rynek agencji zatrudnienia w Polsce w 2011 r. liczba agencji wzrosła o 18% w porównaniu do poprzedniego roku, 1 stycznia 2012 zarejestrowanych było 3 537 agencji

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w dobie kryzysu

Rynek pracy w dobie kryzysu Rynek pracy w dobie kryzysu Raport Agencji Work Express Wstęp Od momentu, w którym pojawiły się doniesienia o kryzysie, można zaobserwować mniejszą mobilność pracowników i ich malejące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Firmy rekrutują już ostrożniej

Firmy rekrutują już ostrożniej Warszawa, 19 października 2011 r. Firmy rekrutują już ostrożniej Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w III kwartale 2011 roku W III kwartale 2011 pracodawcy zamieścili w serwisie Pracuj.pl ponad

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

18 lutego 2011 tel.: fax:

18 lutego 2011 tel.: fax: 18 lutego 2011 Misja firmy Work Express: Oferujemy stałą gotowość do zaspokajania potrzeb klientów dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu, nieustannie budując organizację opartą na wiedzy. Specjaliści

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy po wakacjach

Rynek pracy po wakacjach Rynek pracy po wakacjach Za nami sezon urlopowy. W październiku ostatni wczasowicze wrócą z urlopów. Wypoczęci i zadowoleni zaczynamy poszukiwać nowej pracy. Na rynek wychodzą też absolwenci, którzy niedawno

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe 13 października 2010 r. POLSKIE FORUM HR istotny głos na rynku pracy

Śniadanie prasowe 13 października 2010 r. POLSKIE FORUM HR istotny głos na rynku pracy Śniadanie prasowe 13 października 2010 r. POLSKIE FORUM HR istotny głos na rynku pracy 1 I. Polskie Forum HR konsolidacja na rynku agencji zatrudnienia Polskie Forum HR zrzesza 18 agencji zatrudnienia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem.

Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem. Jak wynika z przeprowadzonej przez serwis pracy Praca.pl analizy

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim Rynek pracy tymczasowej w województwie małopolskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie małopolskim nie można mówić o rynku pracownika lub pracodawcy. Jest to zależne od danego sektora

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy rośnie, ale już nie tak szybko

Rynek pracy rośnie, ale już nie tak szybko Warszawa, 20 lipca 2011 r. Rynek pracy rośnie, ale już nie tak szybko Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2011 roku Dynamika przyrostu ofert pracy mniejsza niż w I kwartale. W II kwartale

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Rynek pracy tymczasowej w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. praca tymczasowa w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim cieszy się coraz większą

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń luty 2017

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń luty 2017 za miesiąc styczeń 2017 3 14 luty 2017 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie Kilka słów o nas Pozycja lidera to przywilej, ale także zobowiązanie. Zdobyliśmy bogate doświadczenie na holenderskim i polskim rynku. Należymy do ścisłej czołówki firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej. Quality service for quality people

Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej. Quality service for quality people Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej Quality service for quality people O NAS CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? DAAS Recruitment jest prężnie rozwijającą się firmą, która działa na terenie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PO ROKU WZROSTÓW, SPODZIEWANY JEST ROK WYCZEKIWANIA

PO ROKU WZROSTÓW, SPODZIEWANY JEST ROK WYCZEKIWANIA Warszawa, 11 stycznia 2012 r. PO ROKU WZROSTÓW, SPODZIEWANY JEST ROK WYCZEKIWANIA Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2011 roku Prawie 325 tys. ofert zamieszczonych w portalu Pracuj.pl w 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Strona1 Katowice, 22 listopada 2012r. Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Informacja prasowa Polski pracownik tymczasowy jest coraz młodszy, lepiej wykształcony i coraz częściej podejmuje

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia - umowa o pracę tymczasową

Elastyczne formy zatrudnienia - umowa o pracę tymczasową Elastyczne formy zatrudnienia - umowa o pracę tymczasową a umowa zlecenia Przygotowana przez: Agnieszka Bulik Konferencja Nowy rok - nowe trendy na rynku pracy Gorzów Wlkp., 27 stycznia 2012 Elastyczność

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015 za miesiąc maj 2015 3 12 czerwca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Praca stała? Zatrudnia budownictwo

Praca stała? Zatrudnia budownictwo Praca stała? Zatrudnia budownictwo W II kw. 2011 roku, w serwisie rekrutacyjnym Szybkopraca.pl, ukazało się 8600 ofert pracy. Największą popularnością cieszyły się ogłoszenia z Pomorza. Jednak tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA W II kw. 2010 roku w serwisie rekrutacyjnym szybkopraca.pl ukazało się 4 093 ogłoszenia. W ciągu ostatnich trzech miesięcy najwięcej pracodawców zatrudniało na

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Struktura wynagrodzeo całkowitych 87,0% 86,0% Liczba osób. Dolny kwartyl. Pierwszy decyl

Struktura wynagrodzeo całkowitych 87,0% 86,0% Liczba osób. Dolny kwartyl. Pierwszy decyl PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) CZĘŚD I: ANALIZY OGÓLNE STRUKTURA WYNAGRODZENIA CAŁKOWITEGO NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH ZATRUDNIENIA Struktura wynagrodzeo całkowitych wynagrodzenie podstawowe średni

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Źródło: Dane własne portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Warszawa, 7 maja 2009 r.

Informacja prasowa. Źródło: Dane własne portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Warszawa, 7 maja 2009 r. Warszawa, 7 maja 2009 r. I KWARTAŁ 2009 ROKU: NAJBARDZIEJ UCIERPIAŁ RYNEK PRACY NA MAZOWSZU 37 151 ofert pracy opublikowanych w portalu Pracuj.pl Spadek liczby ofert pracy na Mazowszu o 10% Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW Czwartek, 14 maja 2009 roku 52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW AŜ 52% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie szuka pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedŝerskie średniego

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL O INTERIA.PL nasza firma O INTERIA.PL INTERIA.PL Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj potencjał Internetu w HR wejdź na www.hrweb.pl

Wykorzystaj potencjał Internetu w HR wejdź na www.hrweb.pl Po roku wzrostów rok wyczekiwania Miniony rok szukający pracy mogą uznad za udany. Z danych GUS wynika, że w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku zatrudnienie wzrosło w sektorze przedsiębiorstw o 3,4% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim Rynek pracy tymczasowej w województwie śląskim i dolnośląskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwach śląskim i dolnośląskim perspektywy rozwoju pracy tymczasowej są bardzo obiecujące. Jest

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

... personel dla otwartych na sukces!

... personel dla otwartych na sukces! ... personel dla otwartych na sukces! HR Brand jest zespołem profesjonalistów wyspecjalizowanych w usługach rekrutacyjnych. Nasi Konsultanci mogą się poszczycić doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno

Bardziej szczegółowo

Raport rynku pracy maj 2008

Raport rynku pracy maj 2008 Raport rynku pracy maj 2008 Sytuacja na rynku pracy bezrobocie w Polsce: W maju liczba bezrobotnych spadła o 75 tys. w porównaniu do kwietnia. Oznacza to, że pod koniec maja bez pracy pozostawało około

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie podniesienia standardów na rynku pracy tymczasowej w Polsce.

Rekomendacje w zakresie podniesienia standardów na rynku pracy tymczasowej w Polsce. REKOMENDACJE Rekomendacje w zakresie podniesienia standardów na rynku pracy tymczasowej w Polsce. Praca tymczasowa w naszym kraju została uregulowana ponad 10 lat temu. W ciągu ostatniej dekady rynek rozwijał

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 7 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 8 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2010 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2010 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2010 POLSKA Raport serwisu SzybkoPraca.pl W I kw. 2010 roku w serwisie SzybkoPraca.pl zostało opublikowanych o 15,7 proc. ofert pracy więcej niż w ostatnich trzech miesiącach

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

Bądź niezależny korzystając z siły grupy

Bądź niezależny korzystając z siły grupy Bądź niezależny korzystając z siły grupy O NAS d kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku farmaceutycznym, w związku z tym nie są nam obce oproblemy z jakimi borykają się dziś właściciele aptek. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Inwestować czy przeczekać?

Inwestować czy przeczekać? Inwestować czy przeczekać? prezentacja dla uczestników Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Jakub Wojnarowski 26 października 2016 O Lewiatanie - jesteśmy głosem biznesu Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo