Narzędzia analityczne Spółka jest producentem i dystrybutorem algorytmów analitycznych do opisów badań.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia analityczne Spółka jest producentem i dystrybutorem algorytmów analitycznych do opisów badań."

Transkrypt

1 1

2 2

3 Pionier ZOPS Pierwsza firma w Polsce świadcząca usługi opisu dla badań ZOPS, nadzoru nad badaniami oraz transmisją danych. Innowacyjność Producent i dostawca urządzeń rejestrujących parametry fizjologiczne pacjenta 24 h/dobę (ZOPS & EKG Holter). Narzędzia analityczne Spółka jest producentem i dystrybutorem algorytmów analitycznych do opisów badań. Wysokie marże Spółka zakłada, że po wejściu na rynek w USA osiągnie dodatnią marżę EBITDA w 2016 r. Spółka spodziewa się, że marża EBITDA w 2017 r. wyniesie ok. 43%. Perspektywiczny rynek UE Rynek badań oferowanych przez Spółkę charakteryzuje się w UE potencjałem dynamicznego wzrostu. Potencjał rynku amerykańskiego Spółka znajduje się w zaawansowanym stadium procesu uzyskania zgody FDA na wprowadzanie produktów na rynek USA. R&D Własny dział R&D. W latach r. Spółka zrealizowała projekt dofinansowany przez NCBiR na kwotę 0,6 mln PLN. Następne projekty, o wartości ok. 24 mln PLN znajdują się w procesie aplikacji. Doświadczenie Dotychczas Spółka przeprowadziła 500 komercyjnych badań diagnostycznych ZOPS. 3

4 InfoSCAN S.A. prowadzi działalność telemedyczną od 2007 r. Spółka świadczy usługi dla podmiotów medycznych w zakresie diagnostyki i monitoringu Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz telemedyczny Holter EKG. Firma posiada autorską technologię diagnostyczną, której jest również producentem i dystrybutorem, która umożliwia generowanie wysokich marż na usługach telemedycznych. Spółka oferuje usługi outsourcingu opisu badań ZOPS i EKG. Firma zajmuje się opracowywaniem nowych metod zdalnych badań pacjentów i algorytmów pozwalających na automatyczną ocenę zdrowia pacjenta oraz na obniżenie kosztów monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi. InfoSCAN prowadzi działalność w Polsce oraz zamierza rozpocząć sprzedaż zagraniczną do Wielkiej Brytanii (I poł r.) oraz Stanów Zjednoczonych (II poł r.). 4

5 Mocne strony: Doświadczona kadra medyczna oraz znajomość globalnego rynku telemedycznego. Własny dział R&D: beneficjent programów badawczych dofinansowanych z NCBiR. Wysoka jakość produkowanych urządzeń: dokładność diagnostyczna sprzętu InfoSCAN została poparta medycznymi badaniami porównawczymi. Certyfikacja: gwarancja jakości i możliwość sprzedaży urządzeń na terenie UE. Współpraca z instytucjami publicznymi i środowiskiem akademickim: partner m.in. WUM, WAT, PW w projektach medycznych. Szanse: Skokowy wzrost przychodów i zysków po uzyskaniu zgody FDA na sprzedaż urządzeń w Stanach Zjednoczonych. Potencjał do generowania wysokiej marży na produktach i usługach telemedycznych. Wprowadzenie mniej restrykcyjnych regulacji prawnych w zakresie przesyłania danych medycznych przez Internet. Wprowadzenie refundacji diagnostyki ZOPS w Polsce. Oferowane przez Spółkę przejrzyste zasady współpracy z zewnętrznymi agencjami sprzedażowymi powinny przyczyniać się do długotrwałych relacji biznesowych. Potencjał wejścia w atrakcyjny segment rynku e-commerce. 5

6 Wykonanie prototypu urządzenia do badania ZOPS. Prace R&D nad urządzeniem, które pozwalałoby na przeprowadzenie badań diagnostycznych Zaburzeń Oddychania Podczas Snu w domu pacjenta. Nawiązanie współpracy z Inven Capital Sp. z o.o. w zakresie komercjalizacji rozwiązań technologicznych oraz rozpoczęcie prac nad urządzeniem służącym do diagnostyki bezdechu z funkcjami EKG. Przyznanie Spółce Certyfikatu PE-EN ISO 13485:2005/AC: 2007 przez TUV NORD Polska. Przyznanie Certyfikatu WE za zgodność z dyrektywą 93/42/EWG Unii Europejskiej przez TUV Nord Polska dla urządzenia InfoSCAN MED. Rozpoczęcie pilotażowej sprzedaży usług wraz z udostępnieniem platformy telemedycznej dla klientów. Nawiązanie kontaktów z lekarzami i klinikami w USA (misja handlowa do USA). Rozpoczęcie certyfikacji i złożenie wniosku do FDA o rejestrację urządzenia medycznego InfoSCAN Med. Zawarcie umowy współpracy z partnerem działającym na rynku amerykańskim. Uruchomienie angielskiej wersji systemu MEDium24 oraz angielskiej wersji portalu informacyjnego Utworzenie Spółki i rozpoczęcie działalności InfoSCAN Sp. z o.o. Powstanie urządzenia telemedycznego drugiej generacji oraz opracowanie systemu telemedycznego przeznaczonego na komputery stacjonarne. Wprowadzenie trzeciej generacji urządzenia do badania ZOPS, poprzedni system wzbogacono o platformę diagnostyczną. Zakończenie prac nad rejestratorem InfoSCAN MED300. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych. Zawarcie przez Konsorcjum Naukowe z NCBiR w ramach programu INNOTECH II umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą Telemedyczny System Rejestracji i Analizy Zaburzeń Oddychania Podczas Snu. Rozpoczęcie prac nad tele- KTG oraz EKG Holter. Zawarcie umowy współpracy w zakresie dystrybucji rozwiązań telemedycznych z LifeWatch Technologies Ltd. Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami w Unii Europejskiej. Debiut na NewConnect. Uruchomienia kanału sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Podpisanie umowy z wyspecjalizowaną agencją w zakresie sprzedaży usług telemedycznych na rynku krajowym. 6

7 Członek Zarządu ds. R&D Od 30 lat związany z sektorem nowych technologii. Współzałożyciel firmy InfoSCAN. Absolwent Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat na Wojskowej Akademii Technicznej, autor wielu patentów i publikacji. Od 1997 r. zajmuje się tworzeniem nowych metod diagnozowania Zaburzeń Oddychania Podczas Snu, od 2006 r. opracowuje i wdraża systemy telemetryczne w różnych dziedzinach życia. Członek Zarządu ds. Medycznych Posiada stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie student 6 roku kierunku lekarskiego na II Wydziale Lekarskim WUM. Przeprowadzał badania kliniczne nad urządzeniami medycznymi oraz posiada wiedzę w zakresie projektowania i prototypowania nowych produktów medycznych. Członek Zarządu ds. Biznesu Absolwent kierunku Zarządzanie Strategiczne na SGH w Warszawie oraz stypendysta HEC Montreal. Posiada kwalifikacje w dziedzinie zarządzania, prowadzenia projektów, pozyskiwania kapitału oraz kierowania przedsiębiorstwem na wczesnym etapie rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Telewizja Polska S.A. oraz w firmie informatycznej EnterCOM. 7

8 InfoSCAN została założona w 2007 r. przez grupę 3 osób fizycznych. Obecnie akcjonariuszami znaczącymi Spółki jest 5 osób fizycznych oraz inwestor finansowy.. Wśród założycieli i obecnych akcjonariuszy znajdują się: naukowcy, praktycy rynku kapitałowego, oraz osoby mające doświadczenie w zakresie prowadzania przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju i umiejętności zarządzania działem badań i rozwoju. Jerzy Kowalski Członek Zarządu Robert Bender Tomasz Widomski Inven Capital Inwestor finansowy 13,9% 13,3% 13,3% 19,1% 10,3% 6,4% Dawid Sukacz Członek Rady Nadzorczej 23,7% Pozostali Paweł Turno Członek Rady Nadzorczej Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji / Liczba głosów Jerzy Kowalski A Robert Bender A Tomasz Widomski A Inven Capital Sp. z o.o. A Dawid Sukacz A Paweł Turno A Pozostali A,B

9 9

10 PACJENT LEKARZ / (KLINIKA) Ubezpieczyciel Lekarz otrzymuje gotowe do użycia rozwiązanie InfoSCAN oraz dostęp do aplikacji chmurowej. Pacjent zgłasza się do lekarza w celu wykonania badania diagnostycznego. Lekarz przekazuje pacjentowi urządzenie InfoSCAN MED, które rejestruje parametry życiowe i umożliwia wykonywanie przez pacjenta badania w domu. W czasie wykonywania badania urządzenie na bieżąco rejestruje funkcje życiowe pacjenta i przesyła dane medyczne za pośrednictwem GSM na serwery InfoSCAN. Specjaliści InfoSCAN przy wykorzystaniu systemu MEDium24 przygotowują raport diagnostyczny o stanie zdrowia pacjenta i udostępniają raport lekarzowi w formie elektronicznej. Lekarz kontaktuje się z pacjentem i informuje go o jego stanie zdrowia, odbiera urządzenie i podejmuje odpowiednie działania medyczne. Pacjent lub ubezpieczyciel dokonuje opłaty lekarzowi bądź klinice za udane badanie. Lekarz lub klinika wnosi opłatę za każdorazowe przygotowanie raportu (rozlicza się z InfoSCAN w imieniu pacjenta) oraz uiszcza opłatę abonamentową z tytułu dzierżawy urządzenia do InfoSCAN. 10

11 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Abonamenty Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu dzierżawy urządzenia InfoSCAN MED pobierana od lekarza bądź kliniki Badania Ryczałtowa opłata za każdorazowe wykonanie badania i przygotowanie raportu o stanie zdrowia pacjenta Model biznesowy na tle konkurencji W odróżnieniu od wielu przedsiębiorstw telemedycznych w Polsce, InfoSCAN nie sprzedaje swoich urządzeń, ale uzyskuje przychody z tytułu ich dzierżawy przez lekarzy. Stabilny cash flow Wysokie marże Model biznesowy bazuje na uzyskiwaniu comiesięcznych przychodów z abonamentów oraz badań, które w przyszłość powinny generować stabilne i rosnące dodanie przepływy pieniężne. Niskie koszty produkcji urządzeń oraz arbitraż między kosztami świadczenia usług medycznych w Polsce, USA oraz krajach Europy Zachodniej a także wykorzystanie przewagi kosztowej zastosowania telemedycyny w diagnozowaniu i leczeniu chorób przewlekłych. 11

12 Spółka zakłada, że po wejściu na rynek w Stanach Zjednoczonych osiągnie dodatnią marżę EBITDA w 2016 r. Spółka spodziewa się osiągnięcia w 2017 r. marży EBITDA na poziomie ok. 43%. 43% Obecny rynek zbytu Planowane rynki ekspansji Świadczenie usług w USA i Wielkiej Brytanii Sporządzanie raportów o stanie zdrowia pacjenta w Polsce Generowanie wysokiej marży przez InfoSCAN 12

13 WARTOŚĆ DODANA Wartość dodana dla lekarzy Lekarze nie ponoszą kosztów związanych z zakupem urządzenia. Korzyści z tytułu mniejszego zaangażowania czasowego w diagnozę pacjenta. Możliwość ograniczenia personelu medycznego niezbędnego do przeprowadzenia badań oraz krótszy czas przeprowadzenia badania. Analiza danych i opracowanie raportu przez lekarzy i ekspertów InfoSCAN. Agregacja oraz przechowywanie danych medycznych na centralnym serwerze, gwarantująca bezpieczeństwo archiwizacji. Wartość dodana dla pacjentów Brak konieczności częstych wizyt lekarskich i mniejsza ilość czasu poświęcana na czasochłonne badania. Bieżący monitoring parametrów życiowych pacjenta, w tym: > Poligraficzna diagnostyka stosowana w wykrywaniu ZOPS, > EKG, Holter EKG, event Holter EKG, > Saturacja SpO 2 o klinicznej dokładności. Małe wymiary urządzenia InfoSCAN MED zapewniają wysoki komfort badań. Proste w obsłudze urządzenie, skierowane do zarówno młodszych jak i starszych pacjentów. 13

14 14

15 Globalny rynek telemedyczny charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Wartość globalnego rynku telemedycznego w 2011 r. wyniosła 13,2 mld USD. Prognozuje się, że globalny rynek telemedyczny będzie rósł średnio o 13,7% r/r osiągając wartość 32,5 mld USD w 2018 r. Największy udział w światowym rynku telemedycznym posiadają Stany Zjednoczone, które odpowiadały za 51% wartości rynku w 2011 r. Prognozuje się, że średnioroczny wzrost rynku telemedycznego w USA do 2018 r. wyniesie ok. 13%. Prognozowany średnioroczny wzrost wartości rynku telemedycznego dla Europy do 2018 r. wynosi 12%. Globalne trendy rynkowe Wzrost dostępności i popularyzacja usług telemedycznych. Stopniowy rozwój świadomości pacjentów (potrzeba zdalnych badań i traktowanie zdalnych badań w sposób równorzędny ze szpitalnymi badaniami diagnostycznymi). Wzrost znaczenia zdalnych badań wśród lekarzy. Rosnąca liczba nowych rozwiązań technologicznych. Potrzeba ograniczenia kosztów badań diagnostycznych w wielu dojrzałych gospodarkach. Wzrost zapotrzebowania na badania diagnostyczne w krajach rozwiniętych wynikający z starzenia się społeczeństwa. Korzyści z zastosowania telemedycyny Zwiększenie komfortu lekarza poprzez szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród pacjentów. Zmniejszenie liczby tradycyjnych kontaktów z placówką medyczną oraz redukcja liczby hospitalizacji i świadczonych porad dla przewlekle chorych. Zmniejszenie barier terytorialnych i infrastrukturalnych. 15

16 Rynek ZOPS Liczba chorych: USA: ok. 42 mln osób Polska: ok. 2,7 mln osób Wielka Brytania: ok. 3 mln osób. Roczna liczba badań ZOPS USA: > 3 mln Polska: ok. 0,017 mln Wielka Brytania: ok 0,075 mln Rynek EKG Liczba chorych: USA: ok. 15 mln osób Polska: ok. 0,7 mln osób Wielka Brytania: ok. 1 mln osób. Roczna liczba badań EKG W Polsce wykonuje się rocznie ponad 1 mln badań EKG o wartości ok. 140 mln PLN. Potencjał i atuty obecnego i planowanych rynków zbytu Stany Zjednoczone Największy na świecie rynek badań ZOPS, charakteryzujący się dużą chłonnością. Wysokie zapotrzebowanie na badania ZOPS i EKG wśród amerykańskiego społeczeństwa. Silne tendencje do przenoszenia się diagnostyki ze szpitala do domu pacjenta. Refundacja badań ZOPS. Polska Duży deficyt diagnostyki ZOPS. Niskie koszty produkcji urządzeń do zdalnych badań ZOPS i EKG oraz opisu badań w porównaniu z USA i krajami Europy Zachodniej. Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Wielka Brytania Konieczność ograniczania wydatków publicznych na ochronę zdrowia z racji wysokiego długu publicznego wspiera rozwój diagnostyki domowej. Silne tendencje do przenoszenia się diagnostyki ze szpitala do domu pacjenta. Starzejące się społeczeństwo. 16

17 2,9 mld USD 4,1 mld USD 25% 50% x 2,25 Wartość rynku diagnostyki ZOPS w USA w 2015 r. wyniosła ok 2,9 mld USD, a wartość rynku domowej diagnostyki ZOPS w USA ok. 530 mln USD w 2015 r. Wartość rynku usług monitoringu kardiologicznego USA w 2015 r. W 2014 r. udział badań domowych w ogólnej liczbie badań ZOPS wyniósł 25%. Prognozowany jest wzrost udziału do 50% w 2018 r. Na przestrzeni lat prognozowany jest ponad dwukrotny wzrost liczby badań domowych ZOPS Wartość rynku diagnostyki ZOPS w Stanach Zjednoczonych w latach (mln USD) Liczba badań ZOPS w Stanach Zjednoczonych w latach (tys. badań) $ % % $2 800 $2 100 $1 400 $700 $ % % 22% 25% F 2016F 2017F 2018F 29% 80% 60% 40% 20% 0% % 45% 40% 35% 25% F 2016F 2017F 2018F 80% 60% 40% 20% 0% Wartość rynku diagnostyki poza-szpitalnej ZOPS Liczba poza-szpitalnych badań ZOPS Wartość rynku diagnostyki szpitalnej ZOPS Liczba szpitalnych badań ZOPS % udział diagnostyki poza-szpitalnej w całkowitej wartości rynku Udział poza-szpitalnych badań w ogólnej liczbie badań (%) Źródło: CNN Politics Źródło: CNN Politics 17

18 18

19 InfoSCAN MED 350 Rejestrator parametrów fizjologicznych pacjenta (badania ZOPS & EKG). MEDium24 System analityczny do analizy sygnałów ZOPS oraz wykrywania arytmii (EKG) oparty na technologii chmurowej. Opis badań Wykonywanie przez lekarzy i ekspertów InfoSCAN opisów technicznych i medycznych badań. Call Center & TeleCheck Własne Call Center oraz technologia TeleCheck świadcząca usługę zdalnego nadzoru nad badaniami. 19

20 Badania ZOPS Urządzenie do detekcji zaburzeń oddychania podczas snu. Urządzenie rejestruje parametry fizjologiczne pacjenta i przesyłała dane medyczne do serwera centralnego InfoSCAN. Diagnostyka ZOPS odbywa się przy wykorzystaniu urządzenia InfoSCAN MED oraz systemu MEDium24 wraz z analizą i opisem badania przez lekarzy i ekspertów. EKG Holter Urządzenie do telemedycznego badania Holter EKG. Urządzenie rejestruje 7 odprowadzeń EKG i przesyłała dane medyczne do serwera centralnego InfoSCAN. Diagnostyka badania EKG odbywa się przy wykorzystaniu urządzenia InfoSCAN MED oraz systemu MEDium24 wraz z analizą i opisem badania przez lekarza. InfoSCAN MED InfoSCAN MED jest autorskim rozwiązaniem opracowanym przez specjalistów działu R&D InfoSCAN. Małe wymiary urządzenia zapewniają komfortowe przeprowadzenie badań. Rejestracja kluczowych parametrów: saturacja krwi, tętno oraz fala tętna, EKG, przepływ powietrza przez nos i usta oraz położenie ciała, ruch klatki piersiowej i przepony, poziom dźwięku chrapania. Transmisja danych na serwery InfoSCAN przy wykorzystaniu sieci komórkowej. Urządzenie uzyskało certyfikat PE-EN ISO 13485:2005/ AC:

21 InfoSCAN MED 300 InfoSCAN MED 350 InfoSCAN MED I kw r. Pulsoksymetria, EKG 2 kanały, 6 odprowadzeń, Pomiar przepływu powietrza oraz ruchów klatki piersiowej i brzucha. Pulsoksymetria, EKG 8 kanałów, 12 odprowadzeń, Pomiar przepływu powietrza oraz ruchów klatki piersiowej i brzucha, Technologia TeleCheck. Pulsoksymetria, EKG 8 kanałów, 12 odprowadzeń, Pomiar przepływu powietrza oraz ruchów klatki piersiowej i brzucha, Technologia TeleCheck, Wymienna bateria, Szybka transmisja 3G, Panel dotykowy. 21

22 MEDium24 System dostępny z każdego miejsca na świecie przy wykorzystaniu Internetu Nowe wdrożone i nieustannie rozwijane funkcjonalności poszerzają zakres oferowanych usług Algorytmy automatycznej analizy i wykrywania ZOPS Autorskie algorytmy automatycznej analizy sygnału EKG i wykrywania arytmii System MEDium24 jest własnością intelektualną należącą do InfoSCAN. W 2014 r. oraz w I poł r. Spółka wzbogaciła system MEDium24 o technologię TeleCheck oraz wprowadziła nowoczesny interface do wykonywanych badań. MEDium24 kluczowe informacje Algorytmy automatycznej analizy danych oraz specjaliści tworzący raport umożliwiają lekarzowi prowadzącemu pacjenta skoncentrowanie się na leczeniu i zaoszczędzenie czasu potrzebnego na odpowiednią diagnozę. Filtrowanie i analiza danych na serwerze przy użyciu autorskich algorytmów. Zebrane poprzez system MEDium24 dane podlegają analizie przez lekarza lub eksperta InfoSCAN. Efektem prac lekarzy i ekspertów jest opis każdego badania. 22

23 Dotacje: Spółka aktywnie prowadzi prace R&D i systematycznie składa wnioski o dofinansowanie. Spółka zakończyła realizację projektu Telemedyczny System Rejestracji i Analizy Zaburzeń Oddychania Podczas Snu, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 587 tys. PLN w ramach programu Innotech II Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Planowane projekty i Partnerzy: Spółka aktywnie prowadzi prace R&D i systematycznie składa wnioski o dofinansowanie. Partnerzy: Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowy Instytut Medyczny, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W 2015 r. Spółka złoży 2 wnioski dotacyjne o łącznej wysokości ok. 24 mln PLN (2 projekty na konkurs Strategmed III). 23

24 Tele-KTG Telemetryczny System Monitorowania, Rejestracji i Automatycznej Analizy Pracy Serca Płodu, przeznaczony do monitorowania przebiegu ciąży i funkcji życiowych dziecka. Rozwiązanie dedykowane dla kobiet w ciąży, umożliwiające pobyt w domu zamiast długoterminowego przebywania w szpitalu. Obecny status: Spółka prowadzi zaawansowane prace nad przenośnym urządzeniem ultrasonograficznym oraz systemem agregacji i analizy danych. Centralny system w chmurze ogólnodostępny przy pomocy dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu Rozwiązanie umożliwiające powszechny dostęp do badań KTG w czasie ciąży Algorytmy automatycznej analizy danych i wykrywania istotnych kliniczne zaburzeń Możliwość skorzystania z porady specjalisty bez konieczności wychodzenia z domu WHMS System telemetryczny do monitorowania parametrów życiowych uczestników akcji ratowniczych w warunkach zagrożenia życia. Przeznaczony do monitorowania istotnych parametrów życiowych służb ratowniczych w czasie akcji (organizmu, ciała oraz środowiska). 24

25 Certyfikat PN-EN ISO Certyfikat WE/EC dla aparatu MED

26 26

27 InfoSCAN obecnie oferuje produkty i usługi wyłącznie na terenie Polski. Na rynku krajowym Spółka posiada 28 klientów (19 klinik i 9 lekarzy). Spółka zamierza rozpocząć sprzedaż zagraniczną do Wielkiej Brytanii (I poł r.) oraz Stanów Zjednoczonych (II poł r.). Spółka przewiduje, że rynek amerykański będzie kluczowy dla jej dynamicznego rozwoju, gdyż cechuje go wysoki popyt na usługi wspierające diagnostykę chorób. InfoSCAN w przyszłości planuje rozszerzyć skale działalności o kolejne rynki UE. Kanały sprzedaży Obecne: Agencja sprzedażowa wyspecjalizowana w sprzedaży usług telemedycznych, rozliczna w modelu prowizyjnym. Zespół handlowców składa się obecnie z 4 osób. Przedstawiciel handlowy w Wielkiej Brytanii. Planowane: Spółka planuje zbudować kilkuosobowy własny dział handlowy oraz docelowo korzystać również z zewnętrznego dystrybutora produktów i usług po osiągnięciu breakeven w USA. E-commerce: Sprzedaży usług Spółki przez Internet w Polsce i zagranicą. Outsourcing sprzedaży: Pozyskanie nowych partnerów handlowych wynagradzanych w systemie prowizyjnym. 27

28 Stany Zjednoczone Polska Wielka Brytania Grudzień 2014 r. Grudzień 2014 r. Grudzień 2014 r. Brak sieci dystrybucji. Własny dział handlowy: 2 osoby. Brak sieci dystrybucji. Lipiec 2015 r. Lipiec 2015 r. Lipiec 2015 r. Partnerzy handlowi: Identyfikacja potencjalnych partnerów handlowych (misja handlowa do USA) i sieci sleep labów. Szybkość działań jest uzależniona od wydania certyfikatu FDA. Outsourcing sprzedaży: Rozpoczęcie współpracy w lipcu 2015 r. z agencją wyspecjalizowaną w sprzedaży usług telemedycznych, składającą się z 4 przedstawicieli handlowych. Przedstawiciel handlowy: Podpisanie w czerwcu 2015 r. umowy z lokalnym przedstawicielem handlowym, z rozliczeniem na zasadzie prowizyjnej. Sierpień 2015 r. Grudzień 2016 r. Sierpień 2015 r. Grudzień 2016 r. Sierpień 2015 r. Grudzień 2016 r. Własny dział handlowy: Budowa kilkuosobowego działu handlowego. Outsourcing sprzedaży: Zawarcie umowy z zewnętrznym dystrybutorem produktów i usług po osiągnięciu breakeven. E-commerce: Wprowadzenie sprzedaży przez Internet. Outsourcing sprzedaży: Rozwój sieci dystrybucji poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych wynagradzanych prowizyjnie. E-commerce: Wprowadzenie sprzedaży przez Internet. Outsourcing sprzedaży: Zawarcie umowy z zewnętrznym dystrybutorem produktów i usług. E-commerce: Wprowadzenie sprzedaży przez Internet. 28

29 Liczba urządzeń u klientów w okresie I kw r. II kw r. Liczba badań ZOPS przypadających na 1 urządzenie w okresie I kw r. II kw r urządzeń ZOPS 6 urządzeń Holter EKG ,6 3,8 3,5 2,9 Poprawa efektywności sprzedaży i relacji z klientami 3, ,1 0 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw urządzenia ZOPS urządzenia Holter EKG Liczba badań ZOPS przypadających na 1 urządzenie Źródło: Spółka Źródło: Spółka Cel Spółki na rynku krajowym Klucz do realizacji celu Doprowadzenie w 2018 r. do osiągnięcia breakeven w Polsce (ok. 140 urządzeń przeprowadzających min. 2 badania miesięcznie). Wpisanie poligrafii na listę Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej otwierająca drogę do ubiegania się o refundację badań w NFZ. 29

30 Klienci InfoSCAN Kliniki / Przychodnie Lekarze indywidulani 30

31 Kompleksowość oferty: nadzór nad badaniami (Technologia TeleCheck), własne Call Center, pełne wsparcie dla lekarza i pacjenta. Efektywny model biznesowy: model sprzedaży abonamentów oparty na dzierżawie urządzeń diagnostycznych przez lekarzy. Niskie koszty działalności: dzięki własnemu działowi R&D, systemowi kontroli kosztów oraz zintegrowanym procesom działania. Rynki zagraniczne Rynek krajowy System online, pozwalający na świadczenie usług bez ograniczeń terytorialnych. Pionier badań ZOPS, Spółka jest jedyną firmą w Polsce świadczącą usługę poza-szpitalnych badań ZOPS w modelu abonamentowym. Przewaga kosztowa, która może mieć bardzo istotne znaczenie w kontekście redukcji kwot refundowanych za badania w USA. Doświadczenie i kompetencje, Spółka działa na polskim rynku telemedycznym, który znajduje się we wczesnej fazie rozwoju już od 8 lat. Niskie koszty opisu badań w wyniku świadczenia opisu badań w Polsce. Ugruntowana pozycja rynkowa, umożliwiająca dynamiczne zwiększenie skali działalności w przypadku wprowadzenia refundacji badań ZOPS. 31

32 32

33 Stworzenie kompleksowej oferty usług telemedycznych (ZOPS, kardiologia, położnictwo, choroby przewlekłe). Komercjalizacja rozwiązań telemedyczych opartych na polskiej myśli technicznej w Stanach Zjednoczonych. Wzrost skali działalności oraz generowanie wysokich marży po wejściu na rynek w Stanach Zjednoczonych. Osiągniecie breakeven w Spółce w 2016 r. Rynek USA: sprzedaż ok. 48 abonamentów na urządzenia ZOPS oraz ok. 19 na Holter EKG w 2016 r. Rynek Wielkiej Brytanii: sprzedaż ok. 8 abonamentów na urządzenia ZOPS oraz ok. 14 na Holter EKG w 2016 r. Rynek krajowy: sprzedaż ok. 4 nowych abonamentów na urządzenia ZOPS w II poł r. oraz sprzedaż ok. 14 abonamentów na urządzenia ZOPS oraz ok. 12 na Holter EKG w 2016 r. Po udanej ekspansji na rynek USA oraz Wielkiej Brytanii Spółka planuje wejście na nowe rynki krajów UE. Wprowadzenia tele-ktg (Telemetrycznego Systemu Monitorowania, Rejestracji i Automatycznej Analizy Pracy Serca Płodu). Wprowadzenie telemetrycznego systemu do monitorowania parametrów życiowych uczestników akcji ratowniczych w warunkach zagrożenia życia. Wprowadzenie na rynek nowej wersji urządzenia InfoSCAN MED 400 w I poł r. Identyfikacja i nawiązanie współpracy z partnerami handlowymi na nowych rynkach zbytu. Outsourcing sprzedaży na rynku krajowym. Wprowadzenie sprzedaży przez Internet w 2016 r. Przedstawienie metod taniej diagnostyki przesiewowej dla samorządów, miast oraz rejonów wiejskich. 33

34 34

35 [w tys. PLN] I poł I poł Przychody ze sprzedaży 89,0 258,3 86,4 25,4 ze sprzedanych produktów 86,9 256,8 84,9 25,0 ze sprzedanych towarów i materiałów 2,1 1,5 1,5 0,5 Koszty działalności operacyjnej 230,5 616,9 233,0 709,1 Zysk brutto ze sprzedaży -141,5-358,6-146,6-683,7 pozostałe przychody operacyjne 20,9 30,2 19,3 53,1 pozostałe koszty operacyjne 0,0 0,7 0,7 4,8 EBITDA -97,2-295,0-113,0-530,5 EBIT -120,6-329,0-127,9-635,4 przychody finansowe 9,7 3,6 2,3 4,0 koszty finansowe 2,0 3,3 1,1 1,4 Zysk brutto -112,9-328,6-126,8-632,8 podatek dochodowy 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk netto -112,9-328,6-126,8-632,8 Wyższy poziom kosztów operacyjnych w I poł r. w porównaniu do I poł r. wynika z uruchomienia nowego produktu (telmedyczny Holter EKG) oraz prac nad technologią TeleCheck. Główne źródło pozostałych przychodów operacyjnych Spółki stanowią dotacje. Niski poziom kosztów finansowych możliwy jest dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji. Cash flow przepływy operacyjne netto 265,4-290,3-170,5-506,9 przepływy inwestycyjne netto -360,7-489,0-254,5-64,9 przepływy finansowe netto 700,0 993,0 0-22,3 Razem przepływy netto 604,7 213,7-425,0-594,1 Środki pieniężne na koniec okresu 616,2 830,0 191,2 235,9 Ujemne poziomy przepływów z działalności operacyjnej wynikające z potrzeby zwiększania kapitału obrotowego. Dodatni poziom całkowitych przepływów pieniężanach netto w wyniku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji. Źródło: Spółka 35

36 [w tys. PLN] Suma bilansowa 1 114, , , ,1 Aktywa trwałe 388,9 843,9 628,5 803,9 wartości niematerialne i prawne 33,1 803,7 28,0 717,6 rzeczowe aktywa trwałe 355,8 40,2 600,5 86,3 Aktywa obrotowe 725, ,3 376,9 404,2 zapasy 57,2 139,6 96,2 73,1 należności krótkoterminowe 18,2 95,4 88,4 93,9 inwestycje krótkoterminowe 616,2 830,0 191,2 235,9 rozliczenia międzyokresowe 34,2 11,3 1,0 1,4 Wartości niematerialne i prawne są kluczowym aktywem Spółki, są one podstawą do generowanie w przyszłości dodatnich przepływów pieniężnych. Kapitał własny 653, ,3 526,1 662,1 kapitał zakładowy 165,0 180,4 165,0 180,4 kapitał zapasowy 647, ,8 462, ,9 zysk/strata z lat ubiegłych -46,7 25,7 25,7 25,7 zysk/strata netto -112,9-328,6-126,8-632,8 Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 44,1 60,5 81,5 63,0 z tytułu dostaw i usług 1,3 33,7 n/a n/a z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 11,9 4,9 n/a n/a z tytułu wynagrodzeń 30,0 17,3 n/a n/a inne 0,8 4,6 n/a n/a Rozliczenia międzyokresowe 417,7 542,4 397,8 482,9 Wyższy poziom kapitału zapasowego na oraz wynikający z pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji serii B. Dług oprocentowany 0,0 0,0 0,0 0,0 Brak zadłużenia oprocentowanego Źródło: Spółka 36

37 [w tys. PLN] II poł. 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży 153, , ,7 EBITDA -230,2 70, ,9 Źródło: Spółka Kluczowe założenia do prognoz finansowych Założenia do przychodów ze sprzedaży prognozy przychodów ze sprzedaży opracowano z uwzględnieniem podziału sprzedaży usług na rynku krajowym, w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii, prognozy sprzedaży w ujęciu ilościowym oparto na planach sprzedażowych Spółki, szacowane zapotrzebowanie rynku na świadczone przez Spółkę usługi oraz przy uwzględnieniu perspektyw rozwoju i pozycji rynkowej Spółki, ceny sprzedaży przyjęto na podstawie kalkulacji uwzględniającej sprzedaż usług poprzez własny dział handlowy oraz poprzez outsourcing sprzedaży, prognozy sprzedaży uwzględniają sprzedaż abonamentów oraz badań ZOPS i EKG w dotychczasowym modelu biznesowym Spółki. Założenia do kosztów operacyjnych prognozy kosztów rodzajowych opracowano z podziałem na poszczególne kategorie, koszty techniczne, koszty serwisu oraz koszty opisu badań ZOPS oraz EKG oparto o historyczne i obecnie ponoszone przez Spółkę koszty wraz ze stosowną kalkulacją planowanych kosztów na rynkach zagranicznych w okresie projekcji, koszty wynagrodzeń założono na podstawie planu zatrudnienia oraz przewidywanego wzrostu wynagrodzeń, inne koszty operacyjne założono na podstawie planowanego wzrostu skali działalności oraz planów ekspansji zagranicznej. 37

38 [w tys. PLN] Planowane nakłady inwestycyjne w latach II poł r r. Rozwój sprzedaży krajowej 250 Rozwój sprzedaży zagranicznej Wytworzenie odpowiedniej liczby urządzeń diagnostycznych 750 Działania badawczo-rozwojowe Działania związane z ochroną i bezpieczeństwem rozwiązań Spółki 830 Razem Źródło: Spółka 38

39 39

40 Informacje ogólne Niniejszy dokument nie stanowi propozycji objęcia ani nabycia papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeks Cywilny. Niniejszy dokument nie jest Prospektem ani Dokumentem Ofertowym / Memorandum Inwestycyjnym. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady prawnej, finansowej, inwestycyjnej lub podatkowej. Niniejszy dokument został sporządzony przez InfoSCAN S.A. (Spółka). O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu Spółki. Zmiany do niniejszego dokumentu Otrzymanie niniejszego dokumentu po dacie jego sporządzenia nie oznacza, że w okresie od daty sporządzenia niniejszego dokumentu do dnia jego otrzymania sytuacja Spółki nie uległa zmianie ani też, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po dacie sporządzenia niniejszego dokumentu w jakimkolwiek terminie określonym w niniejszym dokumencie jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, zależnie od tego, który z tych terminów nastąpił wcześniej. Niniejszy dokument po dacie jego sporządzenia nie będzie podlegał aktualizacji ani aneksowaniu. Zwraca się uwagę, że w takim przypadku niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być wówczas nieaktualne. Spółka nie zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych zaprezentowanych w niniejszym dokumencie. Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne W niniejszym dokumencie Spółka przedstawiła wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, które Spółka uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą być przybliżone, szacunkowe lub zawierać zaokrąglone liczby. Należy podkreślić, że w każdym przypadku dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły nie zostać opracowane w ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie można również zapewnić, że osoba trzecia stosująca odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki. Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy branżowe, a także informacje na temat pozycji rynkowej Spółki zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane i oszacowane na podstawie założeń, które Zarząd uznał za rozsądne, jak również na podstawie danych zaczerpniętych z raportów opracowanych przez osoby trzecie lub danych z innych publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych, raportów oraz z prasy. Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich weryfikacji. Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni dokładne i kompletne. Podczas sporządzania niniejszego dokumentu Spółka nie przeprowadzała niezależnej weryfikacji informacji pochodzących od osób trzecich. Nie przeprowadzono również analizy adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Spółka nie jest w stanie zapewnić, że informacje takie są dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych danych, że prognozy takie zostały sporządzone na podstawie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy te okażą się trafne. Stwierdzenia dotyczące przyszłości Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia inne niż oświadczenia dotyczące faktów zaszłych w przeszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników będących poza kontrolą Spółki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, perspektywy i rozwój Spółki będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podane przez Spółkę stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka prowadzi działalność i będzie prowadziła działalność w przyszłości. Takie stwierdzenia są aktualne jedynie na datę sporządzenia niniejszego dokumentu. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości, aktualizować ani weryfikować jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym dokumencie w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Należy mieć świadomość, że różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że rzeczywiste wyniki Spółki mogą istotnie różnić się od planów, celów, oczekiwań i zamiarów wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, należy z należytą starannością wziąć pod uwagę prawdopodobne czynniki ryzyka oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego, w którym Spółka działa. Spółka nie oświadcza, nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia, że czynniki opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej prawdopodobną lub typową. 40

41 ul. Nowogrodzka Warszawa tel fax

DOKUMENT REJESTRACYJNY HARPER HYGIENICS S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY HARPER HYGIENICS S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY HARPER HYGIENICS S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa www.cleanic.pl Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA ul. Józefów 9, 99-300 Kutno e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologicznych Produktów Leczniczych ul.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

TOP PICK NewConnect. Warszawa listopad 2012. 1 S t r o n a

TOP PICK NewConnect. Warszawa listopad 2012. 1 S t r o n a TOP PICK NewConnect Warszawa listopad 2012 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Podsumowanie portfela WI SA... 3 Medicalgorithmics SA... 4 Stanusch SA... 9 Wind Mobile SA... 12 Metodologia ustalania ratingu... 16

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 2014 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 4 1.2 Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Tajęcina, dnia 20 marca 2012 roku Spis treści 1. Ogólne informacje o Emitencie.... 4 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe.... 7 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI z siedzibą w Poznaniu, ul. Woł czyń ska 37 www.komputronik.com Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.630.000 akcji spółki Komputronik S.A. ( Akcje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo