Narzędzia analityczne Spółka jest producentem i dystrybutorem algorytmów analitycznych do opisów badań.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia analityczne Spółka jest producentem i dystrybutorem algorytmów analitycznych do opisów badań."

Transkrypt

1 1

2 2

3 Pionier ZOPS Pierwsza firma w Polsce świadcząca usługi opisu dla badań ZOPS, nadzoru nad badaniami oraz transmisją danych. Innowacyjność Producent i dostawca urządzeń rejestrujących parametry fizjologiczne pacjenta 24 h/dobę (ZOPS & EKG Holter). Narzędzia analityczne Spółka jest producentem i dystrybutorem algorytmów analitycznych do opisów badań. Wysokie marże Spółka zakłada, że po wejściu na rynek w USA osiągnie dodatnią marżę EBITDA w 2016 r. Spółka spodziewa się, że marża EBITDA w 2017 r. wyniesie ok. 43%. Perspektywiczny rynek UE Rynek badań oferowanych przez Spółkę charakteryzuje się w UE potencjałem dynamicznego wzrostu. Potencjał rynku amerykańskiego Spółka znajduje się w zaawansowanym stadium procesu uzyskania zgody FDA na wprowadzanie produktów na rynek USA. R&D Własny dział R&D. W latach r. Spółka zrealizowała projekt dofinansowany przez NCBiR na kwotę 0,6 mln PLN. Następne projekty, o wartości ok. 24 mln PLN znajdują się w procesie aplikacji. Doświadczenie Dotychczas Spółka przeprowadziła 500 komercyjnych badań diagnostycznych ZOPS. 3

4 InfoSCAN S.A. prowadzi działalność telemedyczną od 2007 r. Spółka świadczy usługi dla podmiotów medycznych w zakresie diagnostyki i monitoringu Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz telemedyczny Holter EKG. Firma posiada autorską technologię diagnostyczną, której jest również producentem i dystrybutorem, która umożliwia generowanie wysokich marż na usługach telemedycznych. Spółka oferuje usługi outsourcingu opisu badań ZOPS i EKG. Firma zajmuje się opracowywaniem nowych metod zdalnych badań pacjentów i algorytmów pozwalających na automatyczną ocenę zdrowia pacjenta oraz na obniżenie kosztów monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi. InfoSCAN prowadzi działalność w Polsce oraz zamierza rozpocząć sprzedaż zagraniczną do Wielkiej Brytanii (I poł r.) oraz Stanów Zjednoczonych (II poł r.). 4

5 Mocne strony: Doświadczona kadra medyczna oraz znajomość globalnego rynku telemedycznego. Własny dział R&D: beneficjent programów badawczych dofinansowanych z NCBiR. Wysoka jakość produkowanych urządzeń: dokładność diagnostyczna sprzętu InfoSCAN została poparta medycznymi badaniami porównawczymi. Certyfikacja: gwarancja jakości i możliwość sprzedaży urządzeń na terenie UE. Współpraca z instytucjami publicznymi i środowiskiem akademickim: partner m.in. WUM, WAT, PW w projektach medycznych. Szanse: Skokowy wzrost przychodów i zysków po uzyskaniu zgody FDA na sprzedaż urządzeń w Stanach Zjednoczonych. Potencjał do generowania wysokiej marży na produktach i usługach telemedycznych. Wprowadzenie mniej restrykcyjnych regulacji prawnych w zakresie przesyłania danych medycznych przez Internet. Wprowadzenie refundacji diagnostyki ZOPS w Polsce. Oferowane przez Spółkę przejrzyste zasady współpracy z zewnętrznymi agencjami sprzedażowymi powinny przyczyniać się do długotrwałych relacji biznesowych. Potencjał wejścia w atrakcyjny segment rynku e-commerce. 5

6 Wykonanie prototypu urządzenia do badania ZOPS. Prace R&D nad urządzeniem, które pozwalałoby na przeprowadzenie badań diagnostycznych Zaburzeń Oddychania Podczas Snu w domu pacjenta. Nawiązanie współpracy z Inven Capital Sp. z o.o. w zakresie komercjalizacji rozwiązań technologicznych oraz rozpoczęcie prac nad urządzeniem służącym do diagnostyki bezdechu z funkcjami EKG. Przyznanie Spółce Certyfikatu PE-EN ISO 13485:2005/AC: 2007 przez TUV NORD Polska. Przyznanie Certyfikatu WE za zgodność z dyrektywą 93/42/EWG Unii Europejskiej przez TUV Nord Polska dla urządzenia InfoSCAN MED. Rozpoczęcie pilotażowej sprzedaży usług wraz z udostępnieniem platformy telemedycznej dla klientów. Nawiązanie kontaktów z lekarzami i klinikami w USA (misja handlowa do USA). Rozpoczęcie certyfikacji i złożenie wniosku do FDA o rejestrację urządzenia medycznego InfoSCAN Med. Zawarcie umowy współpracy z partnerem działającym na rynku amerykańskim. Uruchomienie angielskiej wersji systemu MEDium24 oraz angielskiej wersji portalu informacyjnego Utworzenie Spółki i rozpoczęcie działalności InfoSCAN Sp. z o.o. Powstanie urządzenia telemedycznego drugiej generacji oraz opracowanie systemu telemedycznego przeznaczonego na komputery stacjonarne. Wprowadzenie trzeciej generacji urządzenia do badania ZOPS, poprzedni system wzbogacono o platformę diagnostyczną. Zakończenie prac nad rejestratorem InfoSCAN MED300. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych. Zawarcie przez Konsorcjum Naukowe z NCBiR w ramach programu INNOTECH II umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą Telemedyczny System Rejestracji i Analizy Zaburzeń Oddychania Podczas Snu. Rozpoczęcie prac nad tele- KTG oraz EKG Holter. Zawarcie umowy współpracy w zakresie dystrybucji rozwiązań telemedycznych z LifeWatch Technologies Ltd. Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami w Unii Europejskiej. Debiut na NewConnect. Uruchomienia kanału sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Podpisanie umowy z wyspecjalizowaną agencją w zakresie sprzedaży usług telemedycznych na rynku krajowym. 6

7 Członek Zarządu ds. R&D Od 30 lat związany z sektorem nowych technologii. Współzałożyciel firmy InfoSCAN. Absolwent Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat na Wojskowej Akademii Technicznej, autor wielu patentów i publikacji. Od 1997 r. zajmuje się tworzeniem nowych metod diagnozowania Zaburzeń Oddychania Podczas Snu, od 2006 r. opracowuje i wdraża systemy telemetryczne w różnych dziedzinach życia. Członek Zarządu ds. Medycznych Posiada stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie student 6 roku kierunku lekarskiego na II Wydziale Lekarskim WUM. Przeprowadzał badania kliniczne nad urządzeniami medycznymi oraz posiada wiedzę w zakresie projektowania i prototypowania nowych produktów medycznych. Członek Zarządu ds. Biznesu Absolwent kierunku Zarządzanie Strategiczne na SGH w Warszawie oraz stypendysta HEC Montreal. Posiada kwalifikacje w dziedzinie zarządzania, prowadzenia projektów, pozyskiwania kapitału oraz kierowania przedsiębiorstwem na wczesnym etapie rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Telewizja Polska S.A. oraz w firmie informatycznej EnterCOM. 7

8 InfoSCAN została założona w 2007 r. przez grupę 3 osób fizycznych. Obecnie akcjonariuszami znaczącymi Spółki jest 5 osób fizycznych oraz inwestor finansowy.. Wśród założycieli i obecnych akcjonariuszy znajdują się: naukowcy, praktycy rynku kapitałowego, oraz osoby mające doświadczenie w zakresie prowadzania przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju i umiejętności zarządzania działem badań i rozwoju. Jerzy Kowalski Członek Zarządu Robert Bender Tomasz Widomski Inven Capital Inwestor finansowy 13,9% 13,3% 13,3% 19,1% 10,3% 6,4% Dawid Sukacz Członek Rady Nadzorczej 23,7% Pozostali Paweł Turno Członek Rady Nadzorczej Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji / Liczba głosów Jerzy Kowalski A Robert Bender A Tomasz Widomski A Inven Capital Sp. z o.o. A Dawid Sukacz A Paweł Turno A Pozostali A,B

9 9

10 PACJENT LEKARZ / (KLINIKA) Ubezpieczyciel Lekarz otrzymuje gotowe do użycia rozwiązanie InfoSCAN oraz dostęp do aplikacji chmurowej. Pacjent zgłasza się do lekarza w celu wykonania badania diagnostycznego. Lekarz przekazuje pacjentowi urządzenie InfoSCAN MED, które rejestruje parametry życiowe i umożliwia wykonywanie przez pacjenta badania w domu. W czasie wykonywania badania urządzenie na bieżąco rejestruje funkcje życiowe pacjenta i przesyła dane medyczne za pośrednictwem GSM na serwery InfoSCAN. Specjaliści InfoSCAN przy wykorzystaniu systemu MEDium24 przygotowują raport diagnostyczny o stanie zdrowia pacjenta i udostępniają raport lekarzowi w formie elektronicznej. Lekarz kontaktuje się z pacjentem i informuje go o jego stanie zdrowia, odbiera urządzenie i podejmuje odpowiednie działania medyczne. Pacjent lub ubezpieczyciel dokonuje opłaty lekarzowi bądź klinice za udane badanie. Lekarz lub klinika wnosi opłatę za każdorazowe przygotowanie raportu (rozlicza się z InfoSCAN w imieniu pacjenta) oraz uiszcza opłatę abonamentową z tytułu dzierżawy urządzenia do InfoSCAN. 10

11 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Abonamenty Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu dzierżawy urządzenia InfoSCAN MED pobierana od lekarza bądź kliniki Badania Ryczałtowa opłata za każdorazowe wykonanie badania i przygotowanie raportu o stanie zdrowia pacjenta Model biznesowy na tle konkurencji W odróżnieniu od wielu przedsiębiorstw telemedycznych w Polsce, InfoSCAN nie sprzedaje swoich urządzeń, ale uzyskuje przychody z tytułu ich dzierżawy przez lekarzy. Stabilny cash flow Wysokie marże Model biznesowy bazuje na uzyskiwaniu comiesięcznych przychodów z abonamentów oraz badań, które w przyszłość powinny generować stabilne i rosnące dodanie przepływy pieniężne. Niskie koszty produkcji urządzeń oraz arbitraż między kosztami świadczenia usług medycznych w Polsce, USA oraz krajach Europy Zachodniej a także wykorzystanie przewagi kosztowej zastosowania telemedycyny w diagnozowaniu i leczeniu chorób przewlekłych. 11

12 Spółka zakłada, że po wejściu na rynek w Stanach Zjednoczonych osiągnie dodatnią marżę EBITDA w 2016 r. Spółka spodziewa się osiągnięcia w 2017 r. marży EBITDA na poziomie ok. 43%. 43% Obecny rynek zbytu Planowane rynki ekspansji Świadczenie usług w USA i Wielkiej Brytanii Sporządzanie raportów o stanie zdrowia pacjenta w Polsce Generowanie wysokiej marży przez InfoSCAN 12

13 WARTOŚĆ DODANA Wartość dodana dla lekarzy Lekarze nie ponoszą kosztów związanych z zakupem urządzenia. Korzyści z tytułu mniejszego zaangażowania czasowego w diagnozę pacjenta. Możliwość ograniczenia personelu medycznego niezbędnego do przeprowadzenia badań oraz krótszy czas przeprowadzenia badania. Analiza danych i opracowanie raportu przez lekarzy i ekspertów InfoSCAN. Agregacja oraz przechowywanie danych medycznych na centralnym serwerze, gwarantująca bezpieczeństwo archiwizacji. Wartość dodana dla pacjentów Brak konieczności częstych wizyt lekarskich i mniejsza ilość czasu poświęcana na czasochłonne badania. Bieżący monitoring parametrów życiowych pacjenta, w tym: > Poligraficzna diagnostyka stosowana w wykrywaniu ZOPS, > EKG, Holter EKG, event Holter EKG, > Saturacja SpO 2 o klinicznej dokładności. Małe wymiary urządzenia InfoSCAN MED zapewniają wysoki komfort badań. Proste w obsłudze urządzenie, skierowane do zarówno młodszych jak i starszych pacjentów. 13

14 14

15 Globalny rynek telemedyczny charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Wartość globalnego rynku telemedycznego w 2011 r. wyniosła 13,2 mld USD. Prognozuje się, że globalny rynek telemedyczny będzie rósł średnio o 13,7% r/r osiągając wartość 32,5 mld USD w 2018 r. Największy udział w światowym rynku telemedycznym posiadają Stany Zjednoczone, które odpowiadały za 51% wartości rynku w 2011 r. Prognozuje się, że średnioroczny wzrost rynku telemedycznego w USA do 2018 r. wyniesie ok. 13%. Prognozowany średnioroczny wzrost wartości rynku telemedycznego dla Europy do 2018 r. wynosi 12%. Globalne trendy rynkowe Wzrost dostępności i popularyzacja usług telemedycznych. Stopniowy rozwój świadomości pacjentów (potrzeba zdalnych badań i traktowanie zdalnych badań w sposób równorzędny ze szpitalnymi badaniami diagnostycznymi). Wzrost znaczenia zdalnych badań wśród lekarzy. Rosnąca liczba nowych rozwiązań technologicznych. Potrzeba ograniczenia kosztów badań diagnostycznych w wielu dojrzałych gospodarkach. Wzrost zapotrzebowania na badania diagnostyczne w krajach rozwiniętych wynikający z starzenia się społeczeństwa. Korzyści z zastosowania telemedycyny Zwiększenie komfortu lekarza poprzez szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród pacjentów. Zmniejszenie liczby tradycyjnych kontaktów z placówką medyczną oraz redukcja liczby hospitalizacji i świadczonych porad dla przewlekle chorych. Zmniejszenie barier terytorialnych i infrastrukturalnych. 15

16 Rynek ZOPS Liczba chorych: USA: ok. 42 mln osób Polska: ok. 2,7 mln osób Wielka Brytania: ok. 3 mln osób. Roczna liczba badań ZOPS USA: > 3 mln Polska: ok. 0,017 mln Wielka Brytania: ok 0,075 mln Rynek EKG Liczba chorych: USA: ok. 15 mln osób Polska: ok. 0,7 mln osób Wielka Brytania: ok. 1 mln osób. Roczna liczba badań EKG W Polsce wykonuje się rocznie ponad 1 mln badań EKG o wartości ok. 140 mln PLN. Potencjał i atuty obecnego i planowanych rynków zbytu Stany Zjednoczone Największy na świecie rynek badań ZOPS, charakteryzujący się dużą chłonnością. Wysokie zapotrzebowanie na badania ZOPS i EKG wśród amerykańskiego społeczeństwa. Silne tendencje do przenoszenia się diagnostyki ze szpitala do domu pacjenta. Refundacja badań ZOPS. Polska Duży deficyt diagnostyki ZOPS. Niskie koszty produkcji urządzeń do zdalnych badań ZOPS i EKG oraz opisu badań w porównaniu z USA i krajami Europy Zachodniej. Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Wielka Brytania Konieczność ograniczania wydatków publicznych na ochronę zdrowia z racji wysokiego długu publicznego wspiera rozwój diagnostyki domowej. Silne tendencje do przenoszenia się diagnostyki ze szpitala do domu pacjenta. Starzejące się społeczeństwo. 16

17 2,9 mld USD 4,1 mld USD 25% 50% x 2,25 Wartość rynku diagnostyki ZOPS w USA w 2015 r. wyniosła ok 2,9 mld USD, a wartość rynku domowej diagnostyki ZOPS w USA ok. 530 mln USD w 2015 r. Wartość rynku usług monitoringu kardiologicznego USA w 2015 r. W 2014 r. udział badań domowych w ogólnej liczbie badań ZOPS wyniósł 25%. Prognozowany jest wzrost udziału do 50% w 2018 r. Na przestrzeni lat prognozowany jest ponad dwukrotny wzrost liczby badań domowych ZOPS Wartość rynku diagnostyki ZOPS w Stanach Zjednoczonych w latach (mln USD) Liczba badań ZOPS w Stanach Zjednoczonych w latach (tys. badań) $ % % $2 800 $2 100 $1 400 $700 $ % % 22% 25% F 2016F 2017F 2018F 29% 80% 60% 40% 20% 0% % 45% 40% 35% 25% F 2016F 2017F 2018F 80% 60% 40% 20% 0% Wartość rynku diagnostyki poza-szpitalnej ZOPS Liczba poza-szpitalnych badań ZOPS Wartość rynku diagnostyki szpitalnej ZOPS Liczba szpitalnych badań ZOPS % udział diagnostyki poza-szpitalnej w całkowitej wartości rynku Udział poza-szpitalnych badań w ogólnej liczbie badań (%) Źródło: CNN Politics Źródło: CNN Politics 17

18 18

19 InfoSCAN MED 350 Rejestrator parametrów fizjologicznych pacjenta (badania ZOPS & EKG). MEDium24 System analityczny do analizy sygnałów ZOPS oraz wykrywania arytmii (EKG) oparty na technologii chmurowej. Opis badań Wykonywanie przez lekarzy i ekspertów InfoSCAN opisów technicznych i medycznych badań. Call Center & TeleCheck Własne Call Center oraz technologia TeleCheck świadcząca usługę zdalnego nadzoru nad badaniami. 19

20 Badania ZOPS Urządzenie do detekcji zaburzeń oddychania podczas snu. Urządzenie rejestruje parametry fizjologiczne pacjenta i przesyłała dane medyczne do serwera centralnego InfoSCAN. Diagnostyka ZOPS odbywa się przy wykorzystaniu urządzenia InfoSCAN MED oraz systemu MEDium24 wraz z analizą i opisem badania przez lekarzy i ekspertów. EKG Holter Urządzenie do telemedycznego badania Holter EKG. Urządzenie rejestruje 7 odprowadzeń EKG i przesyłała dane medyczne do serwera centralnego InfoSCAN. Diagnostyka badania EKG odbywa się przy wykorzystaniu urządzenia InfoSCAN MED oraz systemu MEDium24 wraz z analizą i opisem badania przez lekarza. InfoSCAN MED InfoSCAN MED jest autorskim rozwiązaniem opracowanym przez specjalistów działu R&D InfoSCAN. Małe wymiary urządzenia zapewniają komfortowe przeprowadzenie badań. Rejestracja kluczowych parametrów: saturacja krwi, tętno oraz fala tętna, EKG, przepływ powietrza przez nos i usta oraz położenie ciała, ruch klatki piersiowej i przepony, poziom dźwięku chrapania. Transmisja danych na serwery InfoSCAN przy wykorzystaniu sieci komórkowej. Urządzenie uzyskało certyfikat PE-EN ISO 13485:2005/ AC:

21 InfoSCAN MED 300 InfoSCAN MED 350 InfoSCAN MED I kw r. Pulsoksymetria, EKG 2 kanały, 6 odprowadzeń, Pomiar przepływu powietrza oraz ruchów klatki piersiowej i brzucha. Pulsoksymetria, EKG 8 kanałów, 12 odprowadzeń, Pomiar przepływu powietrza oraz ruchów klatki piersiowej i brzucha, Technologia TeleCheck. Pulsoksymetria, EKG 8 kanałów, 12 odprowadzeń, Pomiar przepływu powietrza oraz ruchów klatki piersiowej i brzucha, Technologia TeleCheck, Wymienna bateria, Szybka transmisja 3G, Panel dotykowy. 21

22 MEDium24 System dostępny z każdego miejsca na świecie przy wykorzystaniu Internetu Nowe wdrożone i nieustannie rozwijane funkcjonalności poszerzają zakres oferowanych usług Algorytmy automatycznej analizy i wykrywania ZOPS Autorskie algorytmy automatycznej analizy sygnału EKG i wykrywania arytmii System MEDium24 jest własnością intelektualną należącą do InfoSCAN. W 2014 r. oraz w I poł r. Spółka wzbogaciła system MEDium24 o technologię TeleCheck oraz wprowadziła nowoczesny interface do wykonywanych badań. MEDium24 kluczowe informacje Algorytmy automatycznej analizy danych oraz specjaliści tworzący raport umożliwiają lekarzowi prowadzącemu pacjenta skoncentrowanie się na leczeniu i zaoszczędzenie czasu potrzebnego na odpowiednią diagnozę. Filtrowanie i analiza danych na serwerze przy użyciu autorskich algorytmów. Zebrane poprzez system MEDium24 dane podlegają analizie przez lekarza lub eksperta InfoSCAN. Efektem prac lekarzy i ekspertów jest opis każdego badania. 22

23 Dotacje: Spółka aktywnie prowadzi prace R&D i systematycznie składa wnioski o dofinansowanie. Spółka zakończyła realizację projektu Telemedyczny System Rejestracji i Analizy Zaburzeń Oddychania Podczas Snu, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 587 tys. PLN w ramach programu Innotech II Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Planowane projekty i Partnerzy: Spółka aktywnie prowadzi prace R&D i systematycznie składa wnioski o dofinansowanie. Partnerzy: Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowy Instytut Medyczny, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W 2015 r. Spółka złoży 2 wnioski dotacyjne o łącznej wysokości ok. 24 mln PLN (2 projekty na konkurs Strategmed III). 23

24 Tele-KTG Telemetryczny System Monitorowania, Rejestracji i Automatycznej Analizy Pracy Serca Płodu, przeznaczony do monitorowania przebiegu ciąży i funkcji życiowych dziecka. Rozwiązanie dedykowane dla kobiet w ciąży, umożliwiające pobyt w domu zamiast długoterminowego przebywania w szpitalu. Obecny status: Spółka prowadzi zaawansowane prace nad przenośnym urządzeniem ultrasonograficznym oraz systemem agregacji i analizy danych. Centralny system w chmurze ogólnodostępny przy pomocy dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu Rozwiązanie umożliwiające powszechny dostęp do badań KTG w czasie ciąży Algorytmy automatycznej analizy danych i wykrywania istotnych kliniczne zaburzeń Możliwość skorzystania z porady specjalisty bez konieczności wychodzenia z domu WHMS System telemetryczny do monitorowania parametrów życiowych uczestników akcji ratowniczych w warunkach zagrożenia życia. Przeznaczony do monitorowania istotnych parametrów życiowych służb ratowniczych w czasie akcji (organizmu, ciała oraz środowiska). 24

25 Certyfikat PN-EN ISO Certyfikat WE/EC dla aparatu MED

26 26

27 InfoSCAN obecnie oferuje produkty i usługi wyłącznie na terenie Polski. Na rynku krajowym Spółka posiada 28 klientów (19 klinik i 9 lekarzy). Spółka zamierza rozpocząć sprzedaż zagraniczną do Wielkiej Brytanii (I poł r.) oraz Stanów Zjednoczonych (II poł r.). Spółka przewiduje, że rynek amerykański będzie kluczowy dla jej dynamicznego rozwoju, gdyż cechuje go wysoki popyt na usługi wspierające diagnostykę chorób. InfoSCAN w przyszłości planuje rozszerzyć skale działalności o kolejne rynki UE. Kanały sprzedaży Obecne: Agencja sprzedażowa wyspecjalizowana w sprzedaży usług telemedycznych, rozliczna w modelu prowizyjnym. Zespół handlowców składa się obecnie z 4 osób. Przedstawiciel handlowy w Wielkiej Brytanii. Planowane: Spółka planuje zbudować kilkuosobowy własny dział handlowy oraz docelowo korzystać również z zewnętrznego dystrybutora produktów i usług po osiągnięciu breakeven w USA. E-commerce: Sprzedaży usług Spółki przez Internet w Polsce i zagranicą. Outsourcing sprzedaży: Pozyskanie nowych partnerów handlowych wynagradzanych w systemie prowizyjnym. 27

28 Stany Zjednoczone Polska Wielka Brytania Grudzień 2014 r. Grudzień 2014 r. Grudzień 2014 r. Brak sieci dystrybucji. Własny dział handlowy: 2 osoby. Brak sieci dystrybucji. Lipiec 2015 r. Lipiec 2015 r. Lipiec 2015 r. Partnerzy handlowi: Identyfikacja potencjalnych partnerów handlowych (misja handlowa do USA) i sieci sleep labów. Szybkość działań jest uzależniona od wydania certyfikatu FDA. Outsourcing sprzedaży: Rozpoczęcie współpracy w lipcu 2015 r. z agencją wyspecjalizowaną w sprzedaży usług telemedycznych, składającą się z 4 przedstawicieli handlowych. Przedstawiciel handlowy: Podpisanie w czerwcu 2015 r. umowy z lokalnym przedstawicielem handlowym, z rozliczeniem na zasadzie prowizyjnej. Sierpień 2015 r. Grudzień 2016 r. Sierpień 2015 r. Grudzień 2016 r. Sierpień 2015 r. Grudzień 2016 r. Własny dział handlowy: Budowa kilkuosobowego działu handlowego. Outsourcing sprzedaży: Zawarcie umowy z zewnętrznym dystrybutorem produktów i usług po osiągnięciu breakeven. E-commerce: Wprowadzenie sprzedaży przez Internet. Outsourcing sprzedaży: Rozwój sieci dystrybucji poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych wynagradzanych prowizyjnie. E-commerce: Wprowadzenie sprzedaży przez Internet. Outsourcing sprzedaży: Zawarcie umowy z zewnętrznym dystrybutorem produktów i usług. E-commerce: Wprowadzenie sprzedaży przez Internet. 28

29 Liczba urządzeń u klientów w okresie I kw r. II kw r. Liczba badań ZOPS przypadających na 1 urządzenie w okresie I kw r. II kw r urządzeń ZOPS 6 urządzeń Holter EKG ,6 3,8 3,5 2,9 Poprawa efektywności sprzedaży i relacji z klientami 3, ,1 0 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw urządzenia ZOPS urządzenia Holter EKG Liczba badań ZOPS przypadających na 1 urządzenie Źródło: Spółka Źródło: Spółka Cel Spółki na rynku krajowym Klucz do realizacji celu Doprowadzenie w 2018 r. do osiągnięcia breakeven w Polsce (ok. 140 urządzeń przeprowadzających min. 2 badania miesięcznie). Wpisanie poligrafii na listę Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej otwierająca drogę do ubiegania się o refundację badań w NFZ. 29

30 Klienci InfoSCAN Kliniki / Przychodnie Lekarze indywidulani 30

31 Kompleksowość oferty: nadzór nad badaniami (Technologia TeleCheck), własne Call Center, pełne wsparcie dla lekarza i pacjenta. Efektywny model biznesowy: model sprzedaży abonamentów oparty na dzierżawie urządzeń diagnostycznych przez lekarzy. Niskie koszty działalności: dzięki własnemu działowi R&D, systemowi kontroli kosztów oraz zintegrowanym procesom działania. Rynki zagraniczne Rynek krajowy System online, pozwalający na świadczenie usług bez ograniczeń terytorialnych. Pionier badań ZOPS, Spółka jest jedyną firmą w Polsce świadczącą usługę poza-szpitalnych badań ZOPS w modelu abonamentowym. Przewaga kosztowa, która może mieć bardzo istotne znaczenie w kontekście redukcji kwot refundowanych za badania w USA. Doświadczenie i kompetencje, Spółka działa na polskim rynku telemedycznym, który znajduje się we wczesnej fazie rozwoju już od 8 lat. Niskie koszty opisu badań w wyniku świadczenia opisu badań w Polsce. Ugruntowana pozycja rynkowa, umożliwiająca dynamiczne zwiększenie skali działalności w przypadku wprowadzenia refundacji badań ZOPS. 31

32 32

33 Stworzenie kompleksowej oferty usług telemedycznych (ZOPS, kardiologia, położnictwo, choroby przewlekłe). Komercjalizacja rozwiązań telemedyczych opartych na polskiej myśli technicznej w Stanach Zjednoczonych. Wzrost skali działalności oraz generowanie wysokich marży po wejściu na rynek w Stanach Zjednoczonych. Osiągniecie breakeven w Spółce w 2016 r. Rynek USA: sprzedaż ok. 48 abonamentów na urządzenia ZOPS oraz ok. 19 na Holter EKG w 2016 r. Rynek Wielkiej Brytanii: sprzedaż ok. 8 abonamentów na urządzenia ZOPS oraz ok. 14 na Holter EKG w 2016 r. Rynek krajowy: sprzedaż ok. 4 nowych abonamentów na urządzenia ZOPS w II poł r. oraz sprzedaż ok. 14 abonamentów na urządzenia ZOPS oraz ok. 12 na Holter EKG w 2016 r. Po udanej ekspansji na rynek USA oraz Wielkiej Brytanii Spółka planuje wejście na nowe rynki krajów UE. Wprowadzenia tele-ktg (Telemetrycznego Systemu Monitorowania, Rejestracji i Automatycznej Analizy Pracy Serca Płodu). Wprowadzenie telemetrycznego systemu do monitorowania parametrów życiowych uczestników akcji ratowniczych w warunkach zagrożenia życia. Wprowadzenie na rynek nowej wersji urządzenia InfoSCAN MED 400 w I poł r. Identyfikacja i nawiązanie współpracy z partnerami handlowymi na nowych rynkach zbytu. Outsourcing sprzedaży na rynku krajowym. Wprowadzenie sprzedaży przez Internet w 2016 r. Przedstawienie metod taniej diagnostyki przesiewowej dla samorządów, miast oraz rejonów wiejskich. 33

34 34

35 [w tys. PLN] I poł I poł Przychody ze sprzedaży 89,0 258,3 86,4 25,4 ze sprzedanych produktów 86,9 256,8 84,9 25,0 ze sprzedanych towarów i materiałów 2,1 1,5 1,5 0,5 Koszty działalności operacyjnej 230,5 616,9 233,0 709,1 Zysk brutto ze sprzedaży -141,5-358,6-146,6-683,7 pozostałe przychody operacyjne 20,9 30,2 19,3 53,1 pozostałe koszty operacyjne 0,0 0,7 0,7 4,8 EBITDA -97,2-295,0-113,0-530,5 EBIT -120,6-329,0-127,9-635,4 przychody finansowe 9,7 3,6 2,3 4,0 koszty finansowe 2,0 3,3 1,1 1,4 Zysk brutto -112,9-328,6-126,8-632,8 podatek dochodowy 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk netto -112,9-328,6-126,8-632,8 Wyższy poziom kosztów operacyjnych w I poł r. w porównaniu do I poł r. wynika z uruchomienia nowego produktu (telmedyczny Holter EKG) oraz prac nad technologią TeleCheck. Główne źródło pozostałych przychodów operacyjnych Spółki stanowią dotacje. Niski poziom kosztów finansowych możliwy jest dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji. Cash flow przepływy operacyjne netto 265,4-290,3-170,5-506,9 przepływy inwestycyjne netto -360,7-489,0-254,5-64,9 przepływy finansowe netto 700,0 993,0 0-22,3 Razem przepływy netto 604,7 213,7-425,0-594,1 Środki pieniężne na koniec okresu 616,2 830,0 191,2 235,9 Ujemne poziomy przepływów z działalności operacyjnej wynikające z potrzeby zwiększania kapitału obrotowego. Dodatni poziom całkowitych przepływów pieniężanach netto w wyniku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji. Źródło: Spółka 35

36 [w tys. PLN] Suma bilansowa 1 114, , , ,1 Aktywa trwałe 388,9 843,9 628,5 803,9 wartości niematerialne i prawne 33,1 803,7 28,0 717,6 rzeczowe aktywa trwałe 355,8 40,2 600,5 86,3 Aktywa obrotowe 725, ,3 376,9 404,2 zapasy 57,2 139,6 96,2 73,1 należności krótkoterminowe 18,2 95,4 88,4 93,9 inwestycje krótkoterminowe 616,2 830,0 191,2 235,9 rozliczenia międzyokresowe 34,2 11,3 1,0 1,4 Wartości niematerialne i prawne są kluczowym aktywem Spółki, są one podstawą do generowanie w przyszłości dodatnich przepływów pieniężnych. Kapitał własny 653, ,3 526,1 662,1 kapitał zakładowy 165,0 180,4 165,0 180,4 kapitał zapasowy 647, ,8 462, ,9 zysk/strata z lat ubiegłych -46,7 25,7 25,7 25,7 zysk/strata netto -112,9-328,6-126,8-632,8 Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 44,1 60,5 81,5 63,0 z tytułu dostaw i usług 1,3 33,7 n/a n/a z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 11,9 4,9 n/a n/a z tytułu wynagrodzeń 30,0 17,3 n/a n/a inne 0,8 4,6 n/a n/a Rozliczenia międzyokresowe 417,7 542,4 397,8 482,9 Wyższy poziom kapitału zapasowego na oraz wynikający z pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji serii B. Dług oprocentowany 0,0 0,0 0,0 0,0 Brak zadłużenia oprocentowanego Źródło: Spółka 36

37 [w tys. PLN] II poł. 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży 153, , ,7 EBITDA -230,2 70, ,9 Źródło: Spółka Kluczowe założenia do prognoz finansowych Założenia do przychodów ze sprzedaży prognozy przychodów ze sprzedaży opracowano z uwzględnieniem podziału sprzedaży usług na rynku krajowym, w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii, prognozy sprzedaży w ujęciu ilościowym oparto na planach sprzedażowych Spółki, szacowane zapotrzebowanie rynku na świadczone przez Spółkę usługi oraz przy uwzględnieniu perspektyw rozwoju i pozycji rynkowej Spółki, ceny sprzedaży przyjęto na podstawie kalkulacji uwzględniającej sprzedaż usług poprzez własny dział handlowy oraz poprzez outsourcing sprzedaży, prognozy sprzedaży uwzględniają sprzedaż abonamentów oraz badań ZOPS i EKG w dotychczasowym modelu biznesowym Spółki. Założenia do kosztów operacyjnych prognozy kosztów rodzajowych opracowano z podziałem na poszczególne kategorie, koszty techniczne, koszty serwisu oraz koszty opisu badań ZOPS oraz EKG oparto o historyczne i obecnie ponoszone przez Spółkę koszty wraz ze stosowną kalkulacją planowanych kosztów na rynkach zagranicznych w okresie projekcji, koszty wynagrodzeń założono na podstawie planu zatrudnienia oraz przewidywanego wzrostu wynagrodzeń, inne koszty operacyjne założono na podstawie planowanego wzrostu skali działalności oraz planów ekspansji zagranicznej. 37

38 [w tys. PLN] Planowane nakłady inwestycyjne w latach II poł r r. Rozwój sprzedaży krajowej 250 Rozwój sprzedaży zagranicznej Wytworzenie odpowiedniej liczby urządzeń diagnostycznych 750 Działania badawczo-rozwojowe Działania związane z ochroną i bezpieczeństwem rozwiązań Spółki 830 Razem Źródło: Spółka 38

39 39

40 Informacje ogólne Niniejszy dokument nie stanowi propozycji objęcia ani nabycia papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeks Cywilny. Niniejszy dokument nie jest Prospektem ani Dokumentem Ofertowym / Memorandum Inwestycyjnym. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady prawnej, finansowej, inwestycyjnej lub podatkowej. Niniejszy dokument został sporządzony przez InfoSCAN S.A. (Spółka). O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu Spółki. Zmiany do niniejszego dokumentu Otrzymanie niniejszego dokumentu po dacie jego sporządzenia nie oznacza, że w okresie od daty sporządzenia niniejszego dokumentu do dnia jego otrzymania sytuacja Spółki nie uległa zmianie ani też, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po dacie sporządzenia niniejszego dokumentu w jakimkolwiek terminie określonym w niniejszym dokumencie jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, zależnie od tego, który z tych terminów nastąpił wcześniej. Niniejszy dokument po dacie jego sporządzenia nie będzie podlegał aktualizacji ani aneksowaniu. Zwraca się uwagę, że w takim przypadku niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być wówczas nieaktualne. Spółka nie zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych zaprezentowanych w niniejszym dokumencie. Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne W niniejszym dokumencie Spółka przedstawiła wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, które Spółka uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą być przybliżone, szacunkowe lub zawierać zaokrąglone liczby. Należy podkreślić, że w każdym przypadku dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły nie zostać opracowane w ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie można również zapewnić, że osoba trzecia stosująca odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki. Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy branżowe, a także informacje na temat pozycji rynkowej Spółki zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane i oszacowane na podstawie założeń, które Zarząd uznał za rozsądne, jak również na podstawie danych zaczerpniętych z raportów opracowanych przez osoby trzecie lub danych z innych publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych, raportów oraz z prasy. Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich weryfikacji. Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni dokładne i kompletne. Podczas sporządzania niniejszego dokumentu Spółka nie przeprowadzała niezależnej weryfikacji informacji pochodzących od osób trzecich. Nie przeprowadzono również analizy adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Spółka nie jest w stanie zapewnić, że informacje takie są dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych danych, że prognozy takie zostały sporządzone na podstawie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy te okażą się trafne. Stwierdzenia dotyczące przyszłości Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia inne niż oświadczenia dotyczące faktów zaszłych w przeszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników będących poza kontrolą Spółki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, perspektywy i rozwój Spółki będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podane przez Spółkę stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka prowadzi działalność i będzie prowadziła działalność w przyszłości. Takie stwierdzenia są aktualne jedynie na datę sporządzenia niniejszego dokumentu. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości, aktualizować ani weryfikować jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym dokumencie w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Należy mieć świadomość, że różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że rzeczywiste wyniki Spółki mogą istotnie różnić się od planów, celów, oczekiwań i zamiarów wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, należy z należytą starannością wziąć pod uwagę prawdopodobne czynniki ryzyka oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego, w którym Spółka działa. Spółka nie oświadcza, nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia, że czynniki opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej prawdopodobną lub typową. 40

41 ul. Nowogrodzka Warszawa tel fax

Inwestycja w dynamicznie rozwijającą się branżę telemedyczną.

Inwestycja w dynamicznie rozwijającą się branżę telemedyczną. Inwestycja w dynamicznie rozwijającą się branżę telemedyczną. Debiut na NewConnect, kwiecień 2015 Charakterystyka firmy InfoSCAN Dostawca technologii diagnostycznych w zakresie: Diagnostyki zaburzeń oddychania

Bardziej szczegółowo

Grupa Lokum Deweloper Wyniki finansowe za okres I-III kw. 2015 r. Listopad 2015 r.

Grupa Lokum Deweloper Wyniki finansowe za okres I-III kw. 2015 r. Listopad 2015 r. Grupa Lokum Deweloper Wyniki finansowe za okres I-III kw. 2015 r. Listopad 2015 r. 1 Nr 1 we Wrocławiu w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie Grupa Lokum Deweloper specjalizuje się w wielorodzinnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Współpracy na rzecz rozwoju polskiej nauki i innowacyjności oraz wszelkich działań ją upowszechniających

Bardziej szczegółowo

INFOSCAN S.A. Perspektywy spółki na rynku telemedycznym

INFOSCAN S.A. Perspektywy spółki na rynku telemedycznym INFOSCAN S.A. Perspektywy spółki na rynku telemedycznym 1 INFOSCAN PODSTAWOWE INFORMACJE 2 Producent urządzenia i systemu telemedycznego do badania diagnostyki bezdechu sennego Przygotowania do debiutu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. 1 1 2 3 4 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2013 r. Zatrzymany spadek przychodów q/q Dynamika przychodów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. 15 maja 2013 r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. 15 maja 2013 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. 15 maja 2013 r. Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2013 r. 1 1 2 3 4 Konsekwentny wzrost przychodów Dynamika przychodów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Zarabiaj na telemedycynie z. Oferta współpracy dla Podmiotów Leczniczych MedGo Cardio Monitor

Zarabiaj na telemedycynie z. Oferta współpracy dla Podmiotów Leczniczych MedGo Cardio Monitor Zarabiaj na telemedycynie z Oferta współpracy dla Podmiotów Leczniczych MedGo Cardio Monitor Współpraca Bądź nowoczesny i dołącz do Placówek zarabiających na telemedycynie. Oto nowe usługi MedGo, które

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za II kwartał 2014 r. 14 sierpnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za II kwartał 2014 r. 14 sierpnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za II kwartał 2014 r. 14 sierpnia 2014 r. Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2014 r. 11 Poprawa wyników w ujęciu r/r Organiczny wzrost EBITDA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2006

Wyniki za I kwartał 2006 Wyniki za I kwartał 2006 AGENDA PODSUMOWANIE I kw 2006 ROKU Wyniki finansowe Struktura przychodów Najważniejsze wydarzenia PERSPEKTYWY NA 2006 Warszawa, 12 maja 2006 Plan prezentacji AGENDA PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej Warszawa, 12 listopada 2015 Agenda Podsumowanie 3Q 2015 Rynek i wyniki finansowe Realizacja celu finansowego na 2015 Założenia strategii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r. Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2012 r. 1 2 1 3 4 Dynamiczny wzrost liczby klientów 834 nowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.10.2011 roku do 31.12.2011 roku Warszawa, 14.02.2012 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A. Profil biznesu INNO-GENE S.A. został powołany w celu stworzenia i zarządzania grupą kapitałową złożoną z podmiotów branży life-science prowadzących działalność specjalistyczną Ideą funkcjonowania grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA.

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. Polski Holding Medyczny PCZ SA grupa zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw medycznych działających na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujących się świadczeniem wszelkich

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za II kwartał 2013 r. 14 sierpnia 2013 r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za II kwartał 2013 r. 14 sierpnia 2013 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za II kwartał 2013 r. 14 sierpnia 2013 r. 1 1 2 3 4 Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2013 r. Wzrost przychodów Dynamika przychodów w II Q

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku Warszawa, 14.05.2012 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń i usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2012 31.03.2012 Warszawa, 20 kwietnia 2012 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

INFOSCAN S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY. Warszawa, 15 maja 2015 r.

INFOSCAN S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY. Warszawa, 15 maja 2015 r. INFOSCAN S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY Warszawa, 15 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje... 3 2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta... 4 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KORPORACYJNA

PREZENTACJA KORPORACYJNA PREZENTACJA KORPORACYJNA MG Group S.A. Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa e-mail : biuro@mediguard.pl Tel. : (+48) 22 534 97 50 Telemedycyna w praktyce Rozwiązania pozwalające

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2017

Podsumowanie wyników za 3Q Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2017 Podsumowanie wyników za 3Q 2017 Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2017 AGENDA Podsumowanie 3Q 2017 Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy Biznesy pacjenckie Perspektywy na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.07.2011 roku do 30.09.2011 roku Warszawa, 14.11.2011 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które prywatne firmy medyczne planują największą ekspansję? Jakie

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI MARCA 2017

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI MARCA 2017 OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI 14 28 MARCA 2017 1 PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU FOTOWOLTAICZNEGO Około 22% Polaków rozważa zainstalowanie w ciągu najbliższych 2-3 lat urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 12 luty 2010 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KARTAŁ 2009 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect SYNEKTIK S.A. Debiut na NewConnect Warszawa, 9 sierpnia 2011 MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów różnorodnych obszarów działalności Rozwiązania IT Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo