rys historyczny i geograficzny malarstwo i rzeźba: tematyka dnia codziennego z elementami krytyki społecznej (np. Courbet, A. Gierymski, Millet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rys historyczny i geograficzny malarstwo i rzeźba: tematyka dnia codziennego z elementami krytyki społecznej (np. Courbet, A. Gierymski, Millet)"

Transkrypt

1 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURU Z PLASTYKI HISTORIA SZTUKI. WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA ETAP SZKOLNY - GIMNAZJUM Eliminacje szkolne są przeprowadzone w formie pisemnej. Uczestnik rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte dotyczące: Znajomości dziejów sztuki od starożytności aż po czasy najnowsze; Wiedzy o epokach artystycznych; Znajomości dzieł sztuki, określanie ich przynależności do epoki, stylu lub kierunku, a w przypadku dzieł wybitnych podanie autora, tytułu i czasu powstania; Znajomości epok artystycznych, a w obrębie epok stylów, kierunków, nurtów; Znajomości twórczości uznanych artystów; Podstawowej znajomości terminologii sztuk plastycznych i technik artystycznych. WSZYSTKIE PRZYKŁADY Z DOSTĘPNYCH PODRĘCZNIKÓW. ETAP REJONOWY - GIMNAZJUM Eliminacje rejonowe są przeprowadzone w formie pisemnej. Uczestnik rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte. Wiedza o dziedzinach sztuki Malarstwo podstawowe techniki i podłoża malarskie. Rzeźba techniki rzeźbiarskie, materiały stosowane do tworzenia obiektów przestrzennych. Architektura funkcje architektury (mieszkalna, użyteczności publicznej, sakralna, sepulkralna), tradycyjne i nowoczesne materiały tworzenia dzieł architektury. Grafika warsztatowa druk wypukły, wklęsły, płaski (drzeworyt, miedzioryt, litografia). Sztuka użytkowa rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, grafika komputerowa (funkcje artystyczne i użytkowe), sztuka reklamy Muzea, edukacja muzealna, najważniejsze muzea w Polsce i na świecie, galerie i domy aukcyjne. Środki wyrazu artystycznego jako język dzieła sztuki Kolor i plama, podstawowe informacje o podziale barw podstawowe, pochodne, chromatyczne, achromatyczne, gama barwna monochromatyczna, kontrastowa, temperatura barw (barwy ciepłe i zimne) Rysunek linia, kreska, kontur i ich funkcje, efekty artystyczne. Faktura, modelunek światłocieniowy, przestrzeń i perspektywa, rodzaje kompozycji. Ekspresja dzieła sztuki; Styl jako głos epoki i indywidualności artystycznej. Tematyka dzieł sztuki Portret i autoportret; pejzaż; malarstwo plenerowe; weduta; marina; sceny rodzajowe; martwa natura; charakterystyka tematów artystycznych na tle epok stylowych. Dzieje sztuki Prehistoria najważniejsze epoki i przemiany twórcze, prehistoria na ziemiach 1. Prehistoria definicja pojęcia rys chronologiczny (paleolit, neolit, epoka brązu i żelaza) malowidła naskalne (Lascaux i Altamira, Chauvet, Cosquer) figurki Wenus (Wenus z Willendorfu) budowle megalityczne (Stonehenge w Anglii) gród w Biskupinie jako przykład kultury łużyckiej na ziemiach polskich 2. Starożytny Egipt

2 rys chronologiczny i geograficzny, religia i stosunki społeczne architektura (piramida Cheopsa jako przykład budowli sepulkralnej) malarstwo ( Faraon na polowaniu kanon postaci) rzeźba (Sfinks jako symbol starożytnego Egiptu, kanon na przykładzie posągu faraona) 3. Starożytna Grecja rys chronologiczny i geograficzny, religia i stosunki społeczne porządki architektoniczne architektura założenia konstrukcyjne (świątynie i teatry budowle akropolu ateńskiego (wszystkie), budowle tj.: teatr Dionizosa, wyrocznia Apollina, Artemizjon, Halikarnas mauzoleum) elementy architektoniczne (kapitel, baza, fryz, tympanon, portyk, kariatydy) rzeźba Fidiasz, Poliklet, Myron słynni rzeźbiarze i ich dzieła malarstwo wazowe: geometryczne, czarno- i czerwonofigurowe 4. Starożytny Rzym malarstwo iluzjonistyczne (Pompeje) warunki rozwoju sztuki rzymskiej architektura nowe konstrukcje i budowle użyteczności publicznej ( słynne bazyliki, termy, akwedukty, amfiteatry, cyrki, łuki triumfalne, kolumny i posągi konne) 5. Romanizm architektura: rodzaje budowli, cechy charakterystyczne; konstrukcja malarstwo: freski i iluminacje - rzeźba i płaskorzeźba podporządkowana architekturze (Drzwi Gnieźnieńskie, Kolumny z kościoła św Trójcy w Strzelnie) 6. Gotyk architektura: przełom w konstrukcji budowli system filarowo-żebrowy, łuki odporowe i przypory elementy architektoniczne (maswerk, fiale, rzygacze) witraż rzeźba podporządkowana architekturze; realizm i ekspresja przedstawień malarstwo i rzeźba gotycka (Uta i Eckhardt rzeźby fundatorów z Naumburga - Madonna z Krużlowej, Wit Stwosz Ołtarz Mariacki, Pieta z Avinionu) 7. Renesans humanizm nawiązanie do idei antycznych architektura: inspiracja architekturą starożytną, poszukiwanie proporcji budowli, równowagi i harmonii, podkreślenie statyki poprzez przewagę poziomów, kamienice, pałace, zamki, ratusze rzeźba: niezależność wobec architektury, nowe przedstawienie postaci ludzkiej, proporcje, równowaga, harmonia kompozycji są przedmiotem poszukiwań artysty (Donatello, Michał Anioł) malarstwo; tematyka religijna i mitologiczna, perspektywa malarska, miękki światłocień idealizacja postaci wielcy twórcy renesansu: Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarroti, Rafael Santi 8. Manieryzm, barok i rokoko architektura świecka zespół pałacowo- ogrodowy (np. Wersal, Wilanów) architektura sakralna charakterystyczne kościoły. charakterystyczne cechy stylu: dynamika formy, bogactwo dekoracji.

3 malarstwo: tematyka religijna, mitologiczna, sceny rodzajowe, martwa natura, pejzaże; malarstwo iluzjonistyczne, portret. Cechy: modelunek światłocieniowy, dynamizm, realizm przedstawień (np. El Greco, Rembrandt, Rubens, Caravaggio, Watteau) rzeźba: ekspresja i dynamizm, dekoracyjność formy (np. Bernini) 9. Klasycyzm nawiązanie do antyku architektura świecka pałace, budowle użyteczności publicznej: teatry, banki, urzędy. architektura sakralna charakterystyczne kościoły malarstwo i rzeźba inspiracja klasycznymi kanonami piękna; tematyka mitologiczna lub portrety, idealizacja postaci (np. J.L. David, Ingres, Canova) 10. Romantyzm malarstwo: tematyka historyczna lub pejzaż ze sztafażem; cechy: melancholia, dynamiczna forma, emocjonalne podejście do tematu (np. Delacroix, Goya, Friedrich, Turner, Géricault) 11. Realizm malarstwo i rzeźba: tematyka dnia codziennego z elementami krytyki społecznej (np. Courbet, A. Gierymski, Millet) 12. Impresjonizm i postimpresjonizm rozwój fotografii i nauki, wpływ na malarstwo nowy sposób tworzenia obrazu (np. Monet, Renoir, Degas) pointylizm, dywizjonizm (np. Seraut, Signac, Sisley) przyjęcie artystycznej funkcji przez sztukę 13. Symbolizm i secesja tło społeczno-polityczne architektura: nawiązania do form natury (np. Gaudi) malarstwo i grafika (np. Mucha, Wyspiański, Malczewski, Wojtkiewicz, Mehoffer, Klimt) - rzeźba (A.Rodin) sztuka użytkowa zyskuje rangę dzieła sztuki 14. Sztuka I połowy XX w. fowizm cechy: wprowadzenie konturu i czystych kolorów (np. Matisse, Vlaminck, Derrain) ekspresjonizm cechy: wyrażanie emocji, uczuć w wyrazistej formie plastycznej (np. Munch, Nolde) abstrakcjonizm cechy: oderwanie od natury, abstrakcja geometryczna (np. Malewicz, Mondrian), abstrakcja intuicyjna (np.kandinsky) kubizm cechy: sprowadzenie formy do prostych brył geometrycznych (np. Braque, Picasso) futuryzm cechy: fascynacja ruchem (np. Balla) dadaizm cechy: zerwanie z konwenansami, pragnienie szokowania (np. Duchamp) surrealizm cechy: odwoływanie się do marzeń sennych (np. de Chirico, Dali, Magritte) formizm cechy: podkreślanie formy w dziele, sprzeciw naturalizmowi (np. Pronaszko, Chwistek, Witkacy) konstruktywizm cechy: abstrakcja geometryczna, rytmy i kolory czyste (np. Strzemiński, Kobro) artyści niezrzeszeni: Makowski czerpie z kubizmu, sztuki ludowej; Modigliani portrety, wydłużona sylwetka; Chagall kubizm, surrealizm. 15. Sztuka współczesna tło społeczno-polityczne, nowe tendencje w sztuce action paiting (np. Pollock) pop art (np. Lichtenstein, Warhol) op art (np. Vasarely)

4 hiperrealizm (np. Hanson) land art (np. Christo) happening (np. Kaprow, Cage) architektura (np. Wright, Gropius, Le Corbusier, van der Rohe, Mendelsohn) twórcy polscy (Wróblewski, Kantor, Opałka, Beksiński, Linke, Duda-Gracz, Hasior, Abakanowicz) ETAP WOJEWÓDZKI Eliminacje wojewódzkie są przeprowadzone w dwuczęściowej formie pisemnej. 1. W części pierwszej uczestnik eliminacji rozpoznaje style, detale, cechy sztuki, dzieła prezentowane na slajdach, prawidłowe odpowiedzi umieszcza w przygotowanym teście. 2. W części drugiej uczestnik eliminacji wojewódzkiej dokonuje opisu dzieła sztuki. Uczestnik powinien wykazać się umiejętnością analizy i interpretacji jednego dzieła sztuki. wg punktów: (dzieła do analizy wskazano w wykazie literą A ) 1. INFORMACJE WSTĘPNE ( Co wiesz o autorze? Jaki okres, kierunek w sztuce reprezentuje? ) 2. KRÓTKI OPIS I ANALIZA (Co jest przedstawione na obrazie? Jakie środki wyrazu zastosował artysta? technika, kompozycja, kolorystyka, światło i modelunek światłocieniowy, stosunek do rzeczywistości) 3. KRÓTKA INTERPRETACJA (Jaki jest sens, przekaz dzieła?) 4. PODSUMOWANIE (Jakie jest znaczenie dzieła w twórczości artysty, w okresie powstania i dalszych dziejach sztuki? Jak oceniasz artystyczne i ideowe walory dzieła?). W etapie wojewódzkim ocenie podlegać będzie: Znajomość dziejów sztuki od starożytności aż po czasy najnowsze; Wiedza o epokach artystycznych; Umiejętność rozpoznawania dzieł sztuki na podstawie reprodukcji określanie ich przynależności do epoki, stylu lub kierunku, a w przypadku dzieł wybitnych podanie autora, tytułu i czasu powstania; Znajomość epok artystycznych, a w obrębie epok stylów, kierunków, nurtów; Znajomość twórczości uznanych artystów; Znajomość ikonografii sztuki europejskiej- podstawowych tematów i ich źródeł Umiejętność analizowania dzieł sztuki pod względem formalnym; Podstawowa znajomość terminologii sztuk plastycznych i technik artystycznych; Umiejętność budowania poprawnych stylistycznie i logicznie wypowiedzi pisemnych. PRZYKŁADY DO ROZPOZNANIAi ANALIZOWANIA SZTUKA ERY PREHISTORYCZNEJ - Wenus z Willendorfu - malowidła z Lascaux - zespół Stonehenge - zabudowa Biskupina SZTUKA STAROŻYTNEJ MEZOPOTAMII - zigurat z Ur - Sztandar z Ur - stella kodeksu Hammurabiego

5 - płaskorzeźba Zraniona Lwica pałac Assurbanipala w Niniwie - Brama Isztar w Babilonie SZTUKA STAROŻYTNEGO EGIPTU - Piramida faraona Dżesera w Sakkara - Sfinks w Giza - Triada króla Mykerinosa - Gęsi z Meidum - Skryba z Sakkara - świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-bahari - świątynia Ramzesa II w Abu Simbel - Posąg Sezostrisa I - Kolosy Memnona - Złota maska Tutenhamona - głowa królowej Nefretete SZTUKA ŚWIATA EGEJSKIEGO - Idol Cykladzki - Paryżanka malowidło z Knossos - Książę wśród lilii malowidło w Knossos - Brama Lwów w Mykenach SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI - budowle akropolu ateńskiego (wszystkie) - budowle tj.: teatr Dionizosa, wyrocznia Apollina, Artemizjon, Halikarnas mauzoleum, RZEŹBA: - kora, kuros - Apollo z Tenei - Woźnica z Delf - Fidiasz posąg Ateny Partenos (na przykładzie rzymskiej kopii), Zeus Olimpijski, - Myron Dyskobol, Atena i Marsjasz, - Poliklet Doryforos, Amazonka - Skopas Bachantka - Praksyteles Hermes z małym Dionizosem, Afrodyta z Knidos, - Lizyp Odpoczywający Herakles - Nike z Samotraki, Umierający Gall, Grupa Laokoona, płaskorzeźby Ołtarza Pergamońskiego, Afrodyta z Melos. MALARSTWO - Przykładowe wazy w stylach: geometrycznym, orientalizującym, czarno i czerwonofigurowym. SZTUKA STAROŻYTNEGO RZYMU Forum Romanum widok ogólny; Panteon; Akwedukt w Pont-du-Gard; Bazylika; Koloseum; Łuk Tytusa, Konstantyna; Pomnik konny Marka Aureliusza; Kolumna Trajana. Fragment odsłoniętego Herkulanum: Wiosna, Trzy Gracje. Malowidła (Pompeje) iluzjonizm; domy rzymskie. SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA, BIZANTYJSKA - rekonstrukcja i plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Piotra w Rzymie (pojęcia tj.: narteks, prezbiterium, transept, atrium, baptysteria) - sarkofag wczesnochrześcijański orant, orantka

6 - malarstwo katakumbowe symbole ichtis, chi - ro - Chrystus Dobry Pasterz freski, rzeźba - kościół San Vitale w Rawennie (wnętrze, mozaiki z prezbiterium) kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu (bryła, wnętrza) - Trójca Święta Rublowa (ikona) - Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej SZTUKA PRZEDROMAŃSKA I ROMAŃSKA: - Ornamenty: plecionka romańska Kaplica pałacowa w Akwizgranie Kościół św. Michała w Hildesheim Kościół Cluny III (na podstawie rekonstrukcji) Zespół budowli w Pizie Krypta św. Leonarda na Wawelu (wnętrze) Kolegiata pw Wniebowzięcia Panny Marii i św Aleksego w Tumie pod Łęczycą Rotunda św. Prokopa w Strzelnie Kolegiata św Piotra w Kruszwicy Portal w Moissac Strona z monogramem ewangelistów oraz monogramem Chi Ro z Księgi z Kells Ewangeliarz Ottona III Drzwi Gnieźnieńskie z katedry pw NMP Kolumny z kościoła św Trójcy w Strzelnie Tkanina z Bayeux Posadzka z kolegiaty w Wiślicy SZTUKA GOTYCKA - katedra w Chartres - Sainte Chapelle w Paryżu - katedra w Kolonii - Pałac Dożów w Wenecji (elewacja) - katedra w Gnieźnie - kościół Mariacki w Krakowie - barbakan w Krakowie - Pieta z Lubiąża - Piękna Madonna z Wrocławia - katedra w Reims - katedra Nôtre Dame w Paryżu - kościół Mariacki w Gdańsku - Uta i Eckhardt rzeźby fundatorów z Naumburga - Madonna z Krużlowej - Wit Stwosz Ołtarz Mariacki, Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka - Pieta z Avinionu A - Bracia Limburg karty z Bardzo bogatych Godzinek księcia du Berry (cykl kalendarza) MIĘDZY GOTYKIEM A RENESANSEM:: - Giotto freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie, freski z Asyżu A - Duccio Maesta z katedry w Sienie - Jan van Eyck Ołtarz gandawski, Małżeństwo Arnolfinich, Madonna kanclerza Rollin - Rogier van der Weyden Zdjęcie z krzyża, Sąd Ostateczny - Hans Memling Ołtarz Sąd Ostateczny - Hieronim Bosch Ogród rozkoszy ziemskich, Syn marnotrawny A, tryptyk Kuszenie św. Antoniego, Leczenie głupoty, Wóz siana A

7 RENESANS I MANIERYZM - Donato Bramante: Tempietto - Rzym - Andrea Palladio: Villa Rotonda pod Vicenza - Pałac Rucellai we Florencji, - Benedetto da Maiano: Palazzo Strozzi, Florencja. - Franciszek Florentczyk Wawel dziedziniec i krużganki - Bartłomiej Berrecci: Kaplica Zygmuntowska na Wawelu. - Santi Gucci - nagrobek Stefana Batorego, nagrobki do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, króla Zygmunta Augusta i królowej Anny Jagiellonki - Ratusz w Poznaniu - Zabudowa Zamościa - Pieter Bruegel Walka karnawału z postem, cykl: Pory roku, Upadek Ikara A - Michał Anioł rzeźba Mojżesz, Pieta, Jeniec - Donatello rzeźba Dawid, Gattamelata - Michał Anioł malarstwo freski kaplicy Sykstyńskiej A - Rafael Santi Trzy gracje, Madonna Sykstyńska A, Szkoła Ateńska - Leonardo da Vinci Dama z gronostajem, Ostatnia wieczerza A, Zwiastowanie - Jacopo Pontormo Nawiedzenie, Zdjęcie z krzyża, - Fiorentino Rosso Mojżesz broniący córek Jetry, - Parmigianino Autoportret w wypukłym lustrze, Madonna z długą szyją A - El Greco Obnażenie z szat, Zwiastowanie, Widok Toledo A, Zmartwychwstanie, - Giuseppe Arcimboldo Lato, - Benvenuto Cellini Solniczka Franciszka I, SZTUKA BAROKU I ROKOKO Kościół Il Gesu w Rzymie Gianlorenzo Bernini - plac i kolumnada przed bazyliką św. Piotra w Rzymie, Dawid, Apollo i Dafne - Ekstaza św. Teresy, Tron św. Piotra, Nagrobek papieża Urbana VIII, Fontanna Czterech Rzek, fontanna z trytonem, Konfesja nad grobem św. Piotra, - Francesco Borromini - kościół San Carlo alle Quatro Fontane, Balthassare Longhena - kościół Santa Maria delle Salute w Wenecji - Charles le Brun, Louis le Vau - pałac Vaux le Vicomte - Jules Hardouin-Mansart - kościół des Invalides (Inwalidów) w Paryżu - Jacob Prandtauer - kościół opactwa w Melk - Johann Bernhard Fischer von Erlach - pałac Schőnbrunn - Matthaus Pöppelmann - Zwinger w Dreźnie - George Wenceslaus von Knobelsdorff - pałac Sanssouci w Poczdamie - Michelangelo Merisi da Caravaggio - Kosz z owocami, Powołanie św. Mateusza A, Męczeństwo św. Mateusza, Złożenie do grobu A, Wieczerza w Emaus, Wróżąca Cyganka, Śmierć Matki Boskiej, - Artemisia Gentileschi - Judyta i Holofernes - Andrea del Pozzo - plafon w kościele świętego Ignacego w Rzymie - Pieter Paul Rubens - Podniesienie Krzyża A, Zdjęcie z krzyża z Antwerpii, Porwanie córek Leukippa Wenus z lustrem, Trzy gracje - Jacob Jordaens - Król pije - Anton van Dyck - Portret Karola I na łowach, portret Izabelli Brandt - Jan Breugel Aksamitny - Bukiet kwiatów - Rembrandt Hermesz van Rijn Lekcja anatomii doktora Tulpa A, Wymarsz strzelców, Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem, Danae, Autoportret w futrzanym płaszczu, Powrót syna marnotrawnego A,

8 - Jan Vermeer van Delft - Czytająca list (z Drezna), Kobieta ważąca perły A, Widok Delft, Kobieta z naszyjnikiem pereł, Alegoria malarstwa A, Koronczarka, Nalewająca mleko, Dziewczyna z perłą, - Jan Steen - Zwariowane gospodarstwo - Willem Claeszon Heda - Martwa natura - Diego Rodriguez de Silva Velazquez - Panny dworskie (Las Meninas) A, Infantka Małgorzata, Wenus z lustrem, - Francisco Zurbaran - Martwa natura z czterema naczyniami, z pomarańczami, Agnus Dei - Esteban Bartolome Murillo Immaculata, - Nicolas Poussin - Et in Arcadia Ego, Pogrzeb Fokiona, Orfeusz i Eurydyka - Antonio Canale - Widok kościoła San Giorgio Maggiore - Antoine Watteau - Odjazd na Cyterę A, - Jean-Honore Fragonard Huśtawka, - Giovanni Trevano - kościół śś. Piotra i Pawła w Krakowie - Tylman z Gameren - kościół św. Anny w Krakowie, Pałac Branickich w Białymstoku - Augustyn Locci - pałac w Wilanowie - Anonim - portret trumienny Stanisława Woyszy - Anonim - Taniec śmierci (z kościoła bernardynów w Krakowie) - SZTUKA KLASYCYZMU W EUROPIE, SZTUKA CZASÓW STANISŁAWOWSKICH I KLASYCYZM W POLSCE - Jacques Ange Gabriel Petit Trianon (obie fasady) - Chalgrin Łuk na Placu Gwiazdy w Paryżu - Jacques- Germain Soufflot kościół św. Genowefy w Paryżu - Pierre Vignon - Kościół Marii Magdaleny w Paryżu - Dominik Merlini pałac Na wodzie, - Jan Chrystian Kamsetzer teatr na wyspie - Szymon Bogumił Zug kościół ewangelicko-augsburski w Warszawa, - Jakub Kubicki pałac belwederski w Warszawie - Antonio Canova Amor i Psyche, Portret Pauliny Borghese jako Wenus, Trzy gracje - Bertel Thorvaldsen pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, pomnik Kopernika, Ganimedes i orzeł, - Jakub Tatarkiewicz Psyche omdlewająca - Jacques Louis David Przysięga Horacjuszy A, Śmierć Marata, - Dominique Ingres Źródło, Wielka Odaliska, Łaźnia turecka, - Marceli Bacciarelli Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z klepsydrą A, Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym, poczet królów polskich, Jan III Sobieski pod Wiedniem - Bernardo Belotto (zw. Canaletto) Kolumna Zygmunta od strony Wisły, Krakowskie Przedmieście, Widok Warszawy od strony Pragi, widok na Salę Canaletta na Zamku Królewskim w Warszawie ARCHITEKTURA I RZEŹBA XIX WIEKU (PO KLASYCYZMIE) - Charles Barry Parlament w Londynie - Karl Friedrich Schinkel Pałac w Kórniku - Charles Garnier Opera w Paryżu - Joseph Paxton pałac Kryształowy w Londynie - Gustave Eiffel Wieża w Paryżu - Auguste Rodin Myśliciel, Katedra, Pocałunek, Ręka Boga, Mieszczanie z Calais, Danaida, - Jean Baptiste Carpeaux Taniec ROMANTYZM - Francisco Goya y Lucientes - Gdy rozum śpi, budzą się potwory, Rozstrzelanie powstańców madryckich A Saturn pożerający swe dzieci,

9 - Eugène Delacroix - Wolność wiodąca lud na barykady A, Scena z masakry na Chios, Portret Chopina, Portret Paganiniego, - Théodore Géricault - Tratwa Meduzy A, - Caspar David Friedrich Nadzieja w lodach, Opactwo w dąbrowie, Mnich nad brzegiem morza, Krzyż w górach - William Blake Wielki czerwony smok, Litość, - Joseph William Turner - Szybkość para deszcz A, Burza śnieżna, Widok z Wenecji, Pożar parlamentu - John Constable - Wóz siana A, Katedra w Salisbury (wersja z 1823 r), - Piotr Michałowski Bitwa pod Samosierrą (wersja z ok r.) - François Rude - Wymarsz ochotników (Marsylianka), - Artur Grottger - Pożegnanie powstańca, Kucie kos, Bój (z cyklu Lituania), REALIZM - Gustave Courbet Kamieniarze A, Autoportret z psem, Atelier malarza, Dzień dobry, panie Courbet, Pogrzeb w Ornans, - Jean François Millet - Anioł Pański A, Zbierające kłosy, Siewca, Odpoczynek oraczy - Honore Daumier Praczka, - Ilia Riepin Burłacy na wołdze, - Józef Szermentowski - Bydło schodzące do wodopoju, Odpoczynek oraczy AKADEMIZM - Alexandre Cabanel Narodziny Wenus - Henryk Siemiradzki Dirce chrześcijańska, Pochodnie Nerona A, PRERAFAELICI - John Everett Millais Ofelia A - Dante Gabriel Rossetti Zwiastowanie A, SYMBOLIZM - Gustave Moreau Zjawa, Taniec Salome IMPRESJONIZM - Edouard Manet Olimpia, Śniadanie na trawie, - Claude Monet - Impresja - Wschód słońca, Katedra w Rouen (przynajmniej dwie wersje) A, Stogi (dwie wersje), Nenufary (dwie wersje), - Edgar Degas Primabalerina, Klasa tańca A, Wyścigi konne (Jeźdźcy. Amatorzy), - Camille Pisarro - Czerwone dachy - Pierre-Auguste Renoir - Parasolki A, Dziewczęta przy pianinie, Tańce na wsi, Tańce w mieście, Loża - Berthe Morisot Kołyska, Polowanie na motyle NEOIMPRESJONIZM - George Seurat Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte A, - Paul Signac - Port w Marsylii POSTIMPRESJONIZM - Paul Cézanne - Góra Sainte-Victoire (kilka wersji), - Vincent van Gogh Buty, Jedzący kartofle A, Autoportret z zabandażowanym uchem, Droga z cyprysami, Słoneczniki (przynajmniej dwie wersje), Kruki nad łanem zboża A, Gwiaździsta noc, Irysy, - Paul Gauguin - Wizja po kazaniu walka Jakuba z aniołem, Żółty Chrystus, Autoportret z Żółtym Chrystusem, Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? A SECESJA - Antonio Gaudi Casa Mila, Sagrada Familia (fasada), Casa Batllo, Park Guell - Hektor Guimard Wejścia do paryskiego metra - Gustave Klimt Pocałunek A, Judyta i Holofornes, - Tiffany projekt lampy witrażowej -

10 MALARSTWO POLSKIE II POŁ. XIX WIEKU, MŁODA POLSKA - Artur Grottger - Pożegnanie powstańca A, Świętokradztwo (z cyklu Wojna), Plac zamkowy w Warszawie (z cyklu Warszawa), Kucie kos - Jan Matejko - Kazanie Skargi A, Hołd Pruski, Kościuszko pod Racławicami, Poczet królów polskich, Konstytucja 3 maja - Juliusz Kossak - Polowanie z sokołem, Stadnina na Podolu - Wojciech Gerson - Cmentarz w Zakopanem, - Aleksander Gierymski Piaskarze, - Maksymilian Gierymski Patrol powstańczy, - Józef Chełmoński - Przedstawienia: Trojek i Czwórek, Żurawie, Bociany, Kuropatwy na śniegu, Burza A, Babie lato - Jacek Malczewski Melancholia, Introdukcja, Błędne koło, Krajobraz z Tobiaszem, Zatruta studnia (1906, Poznań) A, Thanatos (1902, Warszawa), Śmierć Elenai - Józef Mehoffer Dziwny ogród A, - Józef Pankiewicz Wóz z sianem A, Dziewczynka w czerwonej sukience, - Władysław Podkowiński Dzieci w ogrodzie, Szał - Boznańska Dziewczynka z chryzantemami A, Autoportret z parasolką, Wnętrze pracowni, Dzieci na schodach - Władysław Ślewiński Kobieta czesząca włosy - Stanisław Wyspiański Bóg Ojciec (witraż), cykl widoków na kopiec Kościuszki, Gmach Towarzystwa Lekarskiego (wystrój wnętrza, witraż), witraże i polichromie kościoła Franciszkanów w Krakowie, kartony do witraży wawelskich, Staś, Podwójny portret Elizy Pareńskiej SZTUKA XX w. rozpoznawanie stylu, nurtu fowizm ( Matisse - Portret żony z zieloną pręgą A, Vlaminck - Czerwone drzewa, Barki na Sekwanie, Derrain - Most Westminsterski) ekspresjonizm ( Munch, Nolde) abstrakcjonizm abstrakcja geometryczna ( Malewicz, Mondrian), abstrakcja intuicyjna (np.kandinsky) kubizm (Braque - Domy w Estaque, Skrzypce i dzban; Picasso - Horta de Ebro, Portret Vollarda, gitara) futuryzm ( Balla - Dynamizm psa na smyczy A, Dziewczynka biegnąca na balkonie: Boccioni - Jedyna forma ciągłości w przestrzeni) dadaizm (Duchamp - Fontanna, Suszarka do butelek, Koło od roweru) surrealizm (de Chirico; Dali - Uporczywość pamięci A, Płonąca żyrafa; Magritte) formizm (Pronaszko, Chwistek, Witkacy) konstruktywizm (Strzemiński, Kobro) artyści niezrzeszeni: Makowski ; Chagall SZTUKA WSPÓŁCZESNA rozpoznawanie stylu, nurtu action paiting ( Pollock) pop art (Lichtenstein, Warhol) op art (Vasarely) hiperrealizm ( Hanson) konceptualizm (Kawara) land art ( Christo) happening (Kaprow, Cage) Literatura Aktualne podręczniki do plastyki dla gimnazjum B. Osińska Sztuka i czas, cz. I i II ewentualnie E. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997

11 Sztuka Świata, t. I-XIII, red. P. Trzeciak, Warszawa Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969; wydanie nowe [zmienione] Warszawa 1996

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM Uczestnik eliminacji rozpoznaje dzieła prezentowane na slajdach, prawidłowe odpowiedzi umieszcza w przygotowanym teście. Czas 45 minut ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Program nauczania plastyki

Program nauczania plastyki Program nauczania plastyki Klasy III Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja

Bardziej szczegółowo

ETAP REJONOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Uczestnik rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte.

ETAP REJONOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Uczestnik rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURSÓW. WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA. ETAP REJONOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STOPIEŃ REJONOWY

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STOPIEŃ REJONOWY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STOPIEŃ REJONOWY 1. Test konkursowy zawiera 15 zadań, max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ. w roku szkolnym 2013 / 2014

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ. w roku szkolnym 2013 / 2014 WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2013 / 2014 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (wypełnia komisja): Witamy Cię w eliminacjach szkolnych!

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA ETAPIE FINAŁOWYM KONKURSU WIEDZY O SZTUCE. Rok szkolny 2014/2015

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA ETAPIE FINAŁOWYM KONKURSU WIEDZY O SZTUCE. Rok szkolny 2014/2015 (Załącznik nr 4) ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA ETAPIE FINAŁOWYM KONKURSU WIEDZY O SZTUCE Rok szkolny 2014/2015 OBOWIĄZUJE WIEDZA DOTYCZĄCA: znajomości epok artystycznych (stylów, kierunków,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURU Z PLASTYKI HISTORIA SZTUKI

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURU Z PLASTYKI HISTORIA SZTUKI ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURU Z PLASTYKI HISTORIA SZTUKI. WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA ETAP SZKOLNY -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM

WOJEWÓDZKI KONKURS STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM CZĘŚĆ I Rozpoznawanie dzieł prezentowanych na slajdach, prawidłowe umieszczenie odpowiedzi w przygotowanym teście. Część I max. 70 punktów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (wypełnia komisja): Witamy Cię w eliminacjach szkolnych. 1. Na rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY PRZY SPRAWDZANIU TESTU WYKORZYSTUJEMY SYSTEM 0-1 CO OZNACZA, ŻE TYLKO CAŁOŚCIOWA POPRAWNA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURSÓW

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURSÓW ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURSÓW. WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA ETAP REJONOWY - GIMNAZJUM Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

Konkurs Humanistyczny Maturus SZTUKI PLASTYCZNE. Wenus z Willendorfu najsłynniejsza prehistoryczna rzeźba

Konkurs Humanistyczny Maturus SZTUKI PLASTYCZNE. Wenus z Willendorfu najsłynniejsza prehistoryczna rzeźba SZTUKI PLASTYCZNE Wenus z Willendorfu najsłynniejsza prehistoryczna rzeźba Człowiek z epoki kamienia łupanego rzeźbiący Wenus z Willendorfu Jaskinie Lascaux we Francji z prehistorycznymi malowidłami naskalnymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KONKURSU Z PLASTYKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Rok szkolny 2015/2016

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KONKURSU Z PLASTYKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Rok szkolny 2015/2016 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KONKURSU Z PLASTYKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Stopień szkolny Rok szkolny 2015/2016 OBOWIĄZUJE WIEDZA DOTYCZĄCA: znajomości epok artystycznych (stylów, kierunków, tendencji, nurtów),

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu,

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu, Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE REJONOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2013/2014

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE REJONOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2013/2014 WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE REJONOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2013/2014 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (wypełnia komisja): Witamy Cię w eliminacjach rejonowych! 1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 STOPIEŃ SZKOLNY 1. Test konkursowy zawiera 25 zadań, max. liczba punktów - 60 Są

Bardziej szczegółowo

Grota Lascaux - Wielką Salą Byków

Grota Lascaux - Wielką Salą Byków Grota Lascaux - Wielką Salą Byków Venus z Willendorf Znalezisko zostało datowane na 32.000-30.000 p.n.e. Brassempouy Francja Popiersie kobiety wykonane z kości słoniowej, datowane pomiędzy 31 000 a 24

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE SZKOLNE TEST

ELIMINACJE SZKOLNE TEST ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ELIMINACJE SZKOLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2015/2016 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZSZERZONY 15 MAJA

POZIOM ROZSZERZONY 15 MAJA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXVI Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXVI Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki ...... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje imię i nazwisko ucznia klasa:......... nazwa i adres szkoły Eliminacje szkolne XXXVI Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 STOPIEŃ REJONOWY 1. Test konkursowy zawiera 30 zadań, max. liczba punktów - 40 Są

Bardziej szczegółowo

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Plastyka ZKPiG 12 Gimnazjum 16

Przedmiotowy system oceniania Plastyka ZKPiG 12 Gimnazjum 16 Przedmiotowy system oceniania Plastyka 2012-09-01 ZKPiG 12 Gimnazjum 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z PLASTYKI Ocena celująca (98-99% 6-; 100 % 6) - tworzy z pasją i ze zrozumieniem,- p. samodzielna,

Bardziej szczegółowo

Potęga antyku sztuka klasycystyczna

Potęga antyku sztuka klasycystyczna 1 Cele lekcji Uczeń: określa antyk jako źródło inspiracji sztuki klasycystycznej potrafi wskazać ramy czasowe i ideologię oświecenia jako epoki odwołującej się do rozumu potrafi wymienić charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

SZTUKA. opracowała Elżbieta Anioła

SZTUKA. opracowała Elżbieta Anioła SZTUKA ŚREDNIOWIECZA opracowała Elżbieta Anioła ARCHITEKTURA architektura sakralna; bazyliki (m. in.hagia Sophia w Konstantynopolu, św. Apolinarego w Rawennie); katedra (m. in. Notre Dame w Paryżu, św.

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI LICEUM PLASTYCZNE W.. PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut STYCZEŃ ROK 2012 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 13 stron (zadania 1 12).

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015

PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z PLASTYKI PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Wymagania na wszystkich etapach konkursu: UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU 2015/2016

PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU 2015/2016 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z PLASTYKI HISTORIA SZTUKI PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU 2015/2016 Wymagania na wszystkich etapach konkursu:

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU 2015/2016

PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU 2015/2016 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z PLASTYKI HISTORIA SZTUKI PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU 2015/2016 Wymagania na wszystkich etapach konkursu:

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PLASTYKA klasa III gimnazjum Sztuka starożytnej Grecji. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie posługuje się formą kariatydy

Bardziej szczegółowo

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXVII Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXVII Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki ...... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje imię i nazwisko ucznia klasa:......... nazwa i adres szkoły Eliminacje szkolne XXXVII Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI Ewelina Sobczyk - Podleszańska Stanisław stan się sławny Mateusz dar Boga Ignacy ognisty Józef niech Bóg pomnoży Stanisław Wyspiański

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II

AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II Imię i nazwisko wykładowcy: mgr Magdalena Kucza-Kuczyńska e-mail: magda.meissner@neostrada.pl Ilość godzin w semestrze: 30

Bardziej szczegółowo

Uczeń przedkłada do oceny Fauna Polski zwierzęta. Uczeń spełnia wymagania na. ocenę dobrą oraz wykonuje

Uczeń przedkłada do oceny Fauna Polski zwierzęta. Uczeń spełnia wymagania na. ocenę dobrą oraz wykonuje AGNIESZKA CZERSKA PAWLAK. Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie. PLASTYKA kl.iii wymagania edukacyjne i plan realizacji materiału (zmodyfikowany) Rok szkolny 2015/16 1 TEMATY: Zakres wiadomości

Bardziej szczegółowo

9 Zikkurat (Ziggurat) Ur-Namu Ur, Irak - 10 Sztandar z Ur - 11 Brama Isztar Babilon, Irak - 12 Stela Hammurabiego - 13 Ranna lwica z Niniwy -

9 Zikkurat (Ziggurat) Ur-Namu Ur, Irak - 10 Sztandar z Ur - 11 Brama Isztar Babilon, Irak - 12 Stela Hammurabiego - 13 Ranna lwica z Niniwy - Historia architektury i sztuki Kanon obiektów i dzieł 2016/2017 Lokalizacja obiektów architektonicznych Twórca / autor Obiekt / dzieło 1 Malowidło "Polowanie na dzikie ptactwo" z grobowca Nebamona Teby,

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu,

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu, Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Imię i nazwisko. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi uczniu,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100. Miejsce.

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100. Miejsce. Centralna Komisja Egzaminacyjna KOD PESEL Miejsce z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012 1. stron (zadania 1 2. tuszem/atramentem. 3. 4. 5. Na tej stronie oraz na karcie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania plastyki w klasie 3 gimnazjum. PZO. Dziedziny sztuki.

Program nauczania plastyki w klasie 3 gimnazjum. PZO. Dziedziny sztuki. AGNIESZKA CZERSKA PAWLAK. Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie. PLASTYKA kl.iii wymagania edukacyjne i plan realizacji materiału (zmodyfikowany) Rok szkolny 2016/17 L.p. TEMATY: 1-18 wiedza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 24.XI.2014 R. 1. Test konkursowy zawiera 40 zadań, max. liczba punktów 40. Są to

Bardziej szczegółowo

XXXVI OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA PLASTYKI ELIMINACJE OKRĘGOWE

XXXVI OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA PLASTYKI ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXVI OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA PLASTYKI ELIMINACJE OKRĘGOWE nr slajdu w prezentacji 1 2 zestawy pytań Zestaw I 1. Rozpoznaj budowlę. Podaj jej twórcę i określ (w przybliżeniu) czas jej powstania. Na

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu,

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu, Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-P1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2008 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 ETAP REJONOWY TEST. Numer identyfikacyjny

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 ETAP REJONOWY TEST. Numer identyfikacyjny ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 ETAP REJONOWY TEST Numer identyfikacyjny Wypełnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ REJONOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2016/2017

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ REJONOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2016/2017 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ REJONOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2016/2017 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Mistrzowie włoskiego renesansu

1. Mistrzowie włoskiego renesansu 1. Mistrzowie włoskiego renesansu Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości umiejscowić epokę w czasie, przyporządkować dzieła autorom, związać prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują,

Bardziej szczegółowo

Renesans (1350-1510) był epoką, która przyniosła malarstwu olbrzymią ilość innowacji. Należy wśród nich wymienić przede wszystkim zeświecczenie

Renesans (1350-1510) był epoką, która przyniosła malarstwu olbrzymią ilość innowacji. Należy wśród nich wymienić przede wszystkim zeświecczenie Renesans (1350-1510) był epoką, która przyniosła malarstwu olbrzymią ilość innowacji. Należy wśród nich wymienić przede wszystkim zeświecczenie sztuki, które pozwoliło na udoskonalenie portretu, pejzażu

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE SZKOLNE TEST

ELIMINACJE SZKOLNE TEST ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O PLASTYCE dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 ELIMINACJE SZKOLNE TEST Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA MATURALNE Z HISTORII SZTUKI

ZAGADNIENIA MATURALNE Z HISTORII SZTUKI ZAGADNIENIA MATURALNE Z HISTORII SZTUKI 1. Początki sztuki- gdzie, kiedy, po co. 2. Wpływ warunków życia i wierzeń na rozwój sztuki. 3. Geneza i rozwój architektury sakralnej. 4. Sztuka sepulkralna- groby

Bardziej szczegółowo

XXXVII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA PLASTYKI ELIMINACJE OKRĘGOWE

XXXVII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA PLASTYKI ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXVII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA PLASTYKI ELIMINACJE OKRĘGOWE nr slajdu w prezentacji 1 2 3 4 zestawy pytań Zestaw I 1. Rozpoznaj budowlę i określ (w przybliżeniu) czas jej powstania. Na podstawie widoku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Klasycyzm w architekturze

1. Klasycyzm w architekturze 1. Klasycyzm w architekturze Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości umiejscowić epokę w czasie, przyporządkować dzieła autorom, związać prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 13.02.2015 R. 1. Test konkursowy zawiera 40 zadań, max. liczba punktów 40. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STOPIEŃ SZKOLNY 4.11.2015 R. 1. Test konkursowy zawiera 15 zadań, max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi uczniu, test składa się z 30

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-P1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2008 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA SZTUKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA SZTUKI POZIOM PODSTAWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MAJ 2010 2 Egzamin maturalny z historii sztuki Zadanie 1. Wykazanie się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki w Szkole Podstawowej w Miękini

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki w Szkole Podstawowej w Miękini Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki w Szkole Podstawowej w Miękini Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2016/2017

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2016/2017 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2016/2017 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

XXXVIII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA HISTORII SZTUKI ELIMINACJE OKRĘGOWE

XXXVIII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA HISTORII SZTUKI ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXVIII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA HISTORII SZTUKI ELIMINACJE OKRĘGOWE nr slajdu w prezentacji 1 2 zestawy pytań Zestaw I 1. Rozpoznaj budowlę i określ (w przybliżeniu) czas jej budowy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Klucz i punktacja do testu stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki Szkół Podstawowych 2016/17

Klucz i punktacja do testu stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki Szkół Podstawowych 2016/17 Klucz i punktacja do testu stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki Szkół Podstawowych 2016/17 1. (1pkt) Sztuka abstrakcyjna, to: a. sztuka nieprzedstawiająca konkretnego świata przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Jezierska. Kraina sztuki. Scenariusz 7. Pełna nastroju architektura średniowiecznych kościołów

Elżbieta Jezierska. Kraina sztuki. Scenariusz 7. Pełna nastroju architektura średniowiecznych kościołów Elżbieta Jezierska Kraina sztuki Scenariusz 7 Pełna nastroju architektura średniowiecznych kościołów Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015 Zagadnienie programowe wiedza o sztuce oraz działalność plastyczna

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i harmonogram działań

Zakres treści i harmonogram działań Zakres treści i harmonogram działań Załącznik nr 1 do Opisu zasad innowacji Program nauczania. Autor programu: Lila Wyszkowska K. Czernicka. Podręcznik dla gimnazjum; Numer ewidencyjny w wykazie: 47/2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STOPIEŃ REJONOWY 1. Test konkursowy zawiera 28 zadań, max. liczba punktów 30. Są

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA ARTYSTYCZNA. Eliminacje okręgowe egzamin ustny. sekcja historii sztuki

XLI OLIMPIADA ARTYSTYCZNA. Eliminacje okręgowe egzamin ustny. sekcja historii sztuki nr slajdu w prezentacji 1 2 zestawy pytań Zestaw I XLI OLIMPIADA ARTYSTYCZNA Eliminacje okręgowe egzamin ustny sekcja historii sztuki 1. Podaj przybliżony do połowy stulecia czas powstania zabytku. Na

Bardziej szczegółowo

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru 1.Jakiego koloru szatę miał na sobie Stefan Batory w obrazie Marcina Kobera pt.,,portret Stefana Batorego? a)

Bardziej szczegółowo

XXXVIII OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

XXXVIII OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ ELIMINACJE SZKOLNE XXXVIII OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ TEST WIEDZY O SZTUCE S E K C J A H I S T O R I I S Z T U K I... imię i nazwisko ucznia... klasa:... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje.........

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości II. Klasa V

Powtórzenie wiadomości II. Klasa V Powtórzenie wiadomości II Klasa V Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź. Sztuki wizualne to: a) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą wzroku b) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą słuchu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY REALIZACJA MATERIAŁU PLASTYKI W GIMNAZJUM

PLAN WYNIKOWY REALIZACJA MATERIAŁU PLASTYKI W GIMNAZJUM PLN WYNIKOWY RELIZJ MTERIŁU PLSTYKI W GIMNZJUM Program nauczania: Marzena Kwiecień. Program nauczania plastyki w gimnazjum PN - 5002-9/09 ele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

EPOKA KIERUNKI/STYLE. Dzieła. twórcy malarstwo naskalne jaskinie Altamira, Hiszpania oraz Lascaux we Francji

EPOKA KIERUNKI/STYLE. Dzieła. twórcy malarstwo naskalne jaskinie Altamira, Hiszpania oraz Lascaux we Francji EPOKA KIERUNKI/STYLE PREHISTORIA MEZOPOTAMIA EGIPT ANTYK /Grecja, Rzym/ CECHY 2,5 mln 4 tys. lat p.n.e. malunki realistyczne, głównie ukazujące zwierzęta, wprowadzenie perspektywy skrzywionej zwierzę portretowane

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia tematyczne. 1.Piękno, sztuka i kultura

Zagadnienia tematyczne. 1.Piękno, sztuka i kultura Zagadnienia tematyczne Podstawowe Wymagania edukacyjne PLASTYKA gimnazjum Ponadpodstawowe 1.Piękno, sztuka i kultura Uczeń: rozumie pojęcia: piękno, sztuka, kultura wymienia dziedziny sztuki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDŁUŻENIE CZASU TRWANIA KONKURSU W ZWIĄZKU Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ LUB ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

WNIOSEK O WYDŁUŻENIE CZASU TRWANIA KONKURSU W ZWIĄZKU Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ LUB ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WNIOSEK O WYDŁUŻENIE CZASU TRWANIA KONKURSU W ZWIĄZKU Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ LUB ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO... imię, nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna... adres zamieszkania(kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Załącznik nr 2.13 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: wymienia dziedziny plastyki i rozróżnia gatunki dzieł sztuki, określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim KLASA IV Przy wystawianiu ocen z przedmiotu plastyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w klasach IV- VI

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w klasach IV- VI Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w klasach IV- VI 1. Uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego- we wrześniu zapoznawani są z kryteriami wymagań na poszczególne stopnie szkolne oraz z przedmiotowymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji tematy nr: 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,21,22,29,30, W drugim okresie przewiduje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska-Pietrasiak Program nauczania plastyki w gimnazjum DPN - 5002-18/09 Podręcznik: W. Sygut, D. Stępień Sztuka w zasięgu

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE SZKOLNE TEST

ELIMINACJE SZKOLNE TEST ŁÓD ZK IE CEN TRUM DOSK ONALEN IA NAUC ZYC IEL I I KS ZTAŁ CEN IA P RAK TYC ZNE GO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z PLASTYKI dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce klasy IV- VI 1. Prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Historia sztuki Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE REJONOWE TEST

ELIMINACJE REJONOWE TEST ŁÓ DZKIE CENTRUM DOSKO NA LENIA NA UCZYCIELI I KS ZTAŁ CEN IA P RAK TYC ZNE GO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012 ELIMINACJE

Bardziej szczegółowo

Chronologia sztuki rzymskiej

Chronologia sztuki rzymskiej SZTUKA RZYMSKA Chronologia sztuki rzymskiej 1.... 2.... 3.... 753 r p.n.e. -... Mityczne początki założenia Rzymu związane są z osobami... i... Według legendy do założenia miasta doszło w następujący sposób:......

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA II GIMNAZJUM Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Projekt Drzewo mojej miejscowości. Drzewa wokół nas. Znajomość i rozumienie podstawowych pojęć dotyczących bryły, faktury,

Bardziej szczegółowo

Fazy rozwoju sztuki klasycystycznej:

Fazy rozwoju sztuki klasycystycznej: Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni KLASYCYZM Fazy rozwoju sztuki klasycystycznej: 1. 1760-1800 nazwa okresu we Francji... nazwa okresu w Anglii... nazwa okresu w Polsce... 2. 1800-1830 nazwa okresu we Francji...

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA - Plan wynikowy

PLASTYKA - Plan wynikowy PLASTYKA - Plan wynikowy...1 PLASTYKA - Plan wynikowy 1. Zaproszenie do zajęć plastycznych: zapoznanie z programem, PSO i zasadami BHP na zajęciach. 2. Piękno sztuka i kultura Zakres tematyczny: /sztuki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI W KL. IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI W KL. IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI W KL. IV-VII stosunek ucznia do przedmiotu, aktywność ucznia podczas pracy na lekcjach, zaangażowanie w realizację ćwiczeń plastycznych, biegłość w posługiwaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady

Bardziej szczegółowo

Arkusz I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

Arkusz I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Arkusz I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Nr Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczenia zad. 1. A. Katedra Piza romanizm B. Teatr (Wielki, klasycyzm/ Warszawa Narodowy) neoklasycyzm 15-14 uzupełnień

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący

Wymagania edukacyjne z plastyki. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Wymagania edukacyjne z plastyki Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący ocenę bardzo dobrą) - Formułuje własne opinie, przedstawia swoje poglądy na temat

Bardziej szczegółowo