Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE Konferencja prasowa 21 listopada 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2014. Konferencja prasowa 21 listopada 2014"

Transkrypt

1 Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2014 Konferencja prasowa 21 listopada 2014 PATRON WYDANIA PATRONI MEDIALNI

2 GLOBALNE I POLSKIE TENDENCJE INWESTYCYJNE W SEKTORZE ENERGETYKI WIATROWEJ Łukasz Leśniewski Kierownik Wydziału Informacji PAIiIZ 2

3 Polska rynek przewidywalny i dynamiczny Rocznice: 25 transformacji 15 NATO 10 Unii Europejskiej 1995 WTO 1989 początek przemian 1996 OECD 2004 EU NATO Schengen 3

4 USD m Napływ inwestycji do Polski ,9 23,7 20, ,9 3,7 4,5 4,9 6,4 7,3 9,3 5,7 4,1 4,6 12,7 10,3 15,0 13,0 14,3 6,1-4,0 0-5 Source: PAIiIZ, NBP : Rynek wewnętrzny : Zasoby taniej siły roboczej >2000: jakość/kosztów Przyszłość: kreatywność Infrastruktura sprzedaży prywatyzacja montownie Centra outsourcingoe (BPO), infrastruktura transportowa KPO, R&D, energetyka Rynek Zasoby Strategia 4

5 Reinwestycje, rankingi międzynarodowe Atrakcyjność Polski najlepiej potwierdzają fakty: 221,0 miliardów USD w formie BIZ do końca 2013 roku (NBP), projektów greenfield od 2003 do sierpnia 2014 (FDI Intelligence) 822 tys. miejsc pracy dzięki inwestycjom (FDI Intelligence) Rankingi potwierdzają atrakcyjność, poprawiamy się: 32. miejsce globalnie w Doing Business 13. miejsce globalnie ze względu na atrakcyjność i plany inwestycyjne firm na lata (UNCTAD) 3. miejsce w Europie pod względem utworzonych miejscom pracy dzięki BIZ w 2013 roku (EY) Reinwestycje są najlepszym dowodem na atrakcyjność Polski Są najlepszą reklamą 96% firm niemieckich zainwestowałoby ponownie. 5

6 Polski sektor energetyczny 6

7 Energetyka wiatrowa modna globalnie 7

8 Produkcja energii w Polsce W 2013 całkowita produkcja energii wyniosła 162,5 TWh. Trzy największe grupy kapitałowe produkują 2/3 energii w kraju PGE Polska Grupa Energetyczna SA 39,3%, TAURON Polska Energia SA 13,6%, EDF 9,7%. Inni znaczący producenci: ENEA SA, ZE PAK SA, GDF SUEZ, PGNiG, Dalkia, CEZ, Fortum, RWE. 8

9 Charakterystyka sektora energetycznego Całkowita zainstalowana moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła 38,4 GW na koniec 2013 r. (+0,9%) Średni roczny popyt wyniósł 21,9 GW, (max 24.8 GW) w 2013 r. 87,0% wyniosła produkcja z węgla kamiennego i brunatnego (2013). 9

10 Główne firmy energetyczne obecne na rynku PGE PSE Tauron PE Dalkia EDF Fortum RWE Vattenfall EDP Energa ENEA PGNiG GDF SUEZ E.ON ZE PAK ČEZ EDP 10

11 Sytuacja na świecie Niemcy 34,2 GW USA 61,0 GW ChRL 91,4 GW megawaty na koniec 2013 roku, 12,5 % tempo przyrostu w 2013 roku Źródło: gwec.net 11

12 Energetyka wiatrowa w Polsce 892 MW nowych farm wiatrowych w 2013 roku i 3,4 GW na koniec roku Energetyka dominuje w regionach: zachodniopomorskie (1,04 GW) pomorskie (378 MW) kujawsko-pomorskie (306 MW) 3,7 GW mocy i 902 instalacji obecnie* *Stan na r. 12

13 Dziękuję za uwagę 13

14 UWAGI PSEW DO PROJEKTU USTAWY O OZE Arkadiusz Sekściński Wiceprezes Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowe 14

15 Agenda I. System aukcyjny Rozliczenie obowiązku wytworzenia przez wytwórcę ilości energii elektrycznej z OZE Etapowanie - wpływ systemu wsparcia na proces inwestycyjny Zapisy dyskryminujące energetykę wiatrową i MEW MWh/MW/rok II. Okres przejściowy Harmonogram wejścia w życie nowego systemu Luka inwestycyjna Zgodność propozycji PSEW z prawem EU III. Naprawa istniejącego systemu wsparcia Nadpodaż świadectw pochodzenia (ŚP) Transparentność systemu ŚP Obniżenie kwoty obliga zakupu ŚP poniżej 20% IV. Podsumowanie 15

16 Uwagi do systemu aukcyjnego 16

17 Uzupełnienie zapisu art. 83 o trzyletnim okresie rozliczania zadeklarowanej produkcji o dopuszczalne odchylenie +/- 15% w stosunku do ilości deklarowanej w aukcji, przy zachowaniu zasady, iż łączna suma MWh objęta wsparciem nie może przekraczać ilości zadeklarowanych w aukcji MWh pomnożonych przez ilość lat wsparcia Proponowane rozwiązanie: Wprowadzenie dopuszczalnej korekty rzeczywistej produkcji w stosunku do ilości deklarowanej w aukcji o 15% Pełne rozliczenie z ilości zadeklarowanych MWh w okresie wsparcia (15 lat) pod sankcją kar Są to rozwiązania rekomendowane przez Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji międzyresortowych, korzystające z ważnych doświadczeń modeli aukcyjnych, m. in. w Holandii. Przyjęcie takich rozwiązań umożliwi: Zracjonalizowanie decyzji inwestycyjnych Uniknięcie wyższych kosztów systemu wsparcia 17

18 Określanie poziomu oferowanej ceny w aukcji - konsekwencje proponowanego rozwiązania Ograniczenia metodologii szacowania produktywności są natury obiektywnej, niezależnej od inwestora i wynikają z dostępnych narzędzi prognostycznych. Inwestor oferując cenę w aukcji może: albo zaniżyć ilość deklarowanych ilości MWh by uniknąć płacenia kar (podejście racjonalne) pozostawić ilość produkcji na poziomie P50 z uwzględnieniem pewnego ryzyka System będzie więc wspierał podejście ryzykowne, kosztem racjonalnych i odpowiedzianych inwestorów, którzy by utrzymać zakładaną rentowność będą zmuszeni podwyższyć cenę za oferowaną MWh, co oznaczałoby też wyższe koszty systemu wsparcia Z tego właśnie powodu w systemach aukcyjnych w Europie przyjęte zostały rozwiązania, które uwzględniają specyfikę technologii korzystających z sił przyrody. System nie powinien zachęcać do zachowań ryzykownych (np. celowe zawyżanie ilość deklarowanych MWh) 18

19 Umożliwienie etapowego realizowania projektów OZE Definicja instalacji OZE vs okres wsparcia projektów realizowanych etapowo Z jednej strony zapisy zawarte w projekcie ustawy przyjmują jako moment objęcia systemem wsparcia moment pierwszego wytworzenia energii w instalacji OZE Z drugiej strony nie uwzględnia się specyfiki projektów realizowanych etapowo, gdyż definicja instalacji OZE mówi o jednym miejscu przyłączenia (art. 2 pkt 13 lit. a) Fraza przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia może być interpretowana w ten sposób, że kolejne fazy projektu OZE (np. uruchomionego w 2015 roku), jeżeli są przyłączone do sieci w tym samym miejscu, co wcześniej uruchomione urządzenia (np roku), to stanowią część tej samej instalacji OZE, a co za tym idzie, tylko urządzenia z I etapu korzystają z 15 letniego okresu wsparcia, zaś urządzenia uruchomione w II etapie z krótszego okresu wsparcia. 19

20 Postulujemy, aby definicja źródła OZE na potrzeby rozliczania okresu wsparcia była oparta o dokument koncesji i moc określoną w tym dokumencie. Realizowanie projektów w poszczególnych etapach wiązać się będzie z wydaniem nowej lub zmianą istniejącej koncesji, niezależnie od tego czy dany projekt jest przyłączony do jednego lub wielu punktów przyłączenia i czy jest jedna czy też wiele umów przyłączeniowych. 20

21 Regulacja polegająca na podziale na technologie powyżej i poniżej 4000 MWh/MW/rok Propozycja zawarta w zapisie art. 72 dyskryminuje technologie wiatrowe, ale również fotowoltaiczne czy małe elektrownie wodne Ograniczanie wolumenów przetargów dla technologii pracujących 4000 MWh/MW/rok jest bezpodstawne z punktu widzenia prawa krajowego, gdyż każdy podmiot przystępujący do aukcji musi mieć zawartą umowę przyłączeniową, a każda taka umowa wymagała analizy możliwości przyłączenia do sieci - nie ma więc uzasadnienia dla ograniczeń w dostępie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Idea przetargów prowadzi do wykorzystania instalacji o najlepszej produktywności pod względem kosztowym czyli w rozliczeniu PLN/MWh. Jest to wystarczające i właściwe kryterium zawierające w sobie składnik efektywności i produktywności instalacji. 21

22 Regulacja polegająca na podziale na technologie powyżej i poniżej 4000 MWh/MW/rok Propozycja Ministerstwa Gospodarki nie zawiera żadnych przesłanek w oparciu, o które Rada Ministrów w Rozporządzeniu miałaby określać wielkość wolumenu aukcji dla technologii poniżej 4000 MWh/MW/rok. W ocenie PSEW, gdyby ten zapis miał pozostać jednak w ustawie, powinien bezsprzecznie zawierać konkretne i obiektywne przesłanki do zastosowania, ale dopiero w momencie, gdy technologia wiatrowa na lądzie osiągnie poziom 6500 MW określonych w Krajowym Planie Działania w zakresie OZE do roku

23 Okres przejściowy 23

24 Propozycja wprowadzenia okresu przejściowego Utrzymanie obecnego systemu wsparcia do końca 2016 roku, co stworzy stabilne i przewidywalne warunki do inwestowania w OZE w okresie przed faktycznym rozpoczęciem funkcjonowania nowego, aukcyjnego systemu wsparcia. Tzw. rozwiązanie zakładkowe jednoczesne uruchomienie systemu aukcyjnego od 2016 roku i pozostawienie otwartych drzwi do systemu ZC do końca 2016 roku poprzez wprowadzenie okresu przejściowego, w którym przepisy niezbędne do przygotowania aukcji (rozdział IV projektu ustawy) OZE będą już obowiązywać, ale możliwe będzie jeszcze uzyskanie prawa do udziału w systemie certyfikatowym. Takie rozwiązania pozwolą na uruchomienie i wdrożenie systemu aukcyjnego jeszcze w roku 2016, a jednocześnie nie zatrzymają inwestycji w OZE w latach

25 Okres przejściowy - harmonogram wejścia w życie systemu aukcyjnego dla farm wiatrowych Wariant I - Harmonogram dla nowego systemu aukcyjnego i luka inwestycyjna (linia czerwona) Zakooczenie okresu przejściowego Wejście w życie rozdziału Rozstrzygnięcie pierwszej aukcji Wybudowanie pierwszej instalacji w nowym systemie Wstrzymanie inwestycji z PnB Wybudowanie ostatniej instalacji w starym systemie Wznowienie inwestycji z PnB Wariant II - Harmonogram dla nowego systemu aukcyjnego i luka inwestycyjna z rocznym okresem przejściowym Rozstrzygnięcie pierwszej aukcji Wejście w życie rozdziału Zakooczenie okresu przejściowego Wybudowanie pierwszej instalacji w nowym systemie Wstrzymanie inwestycji z PnB Wznowienie inwestycji z PnB Wybudowanie ostatniej instalacji w starym systemie Źródło: Lewiatan

26 Proponowane rozwiązanie stworzenia okresu przejściowego jest zgodne z prawem UE i rekomendowane w Wytycznych Komisji Europejskiej na bazie których jest wdrażana ustawa o OZE System ZC nie stanowi pomocy publicznej, a jego dalsze stosowanie i modyfikacje nie są w żaden sposób uzależnione od spełnienia warunków określonych w Wytycznych dla pomocy publicznej w ochronie środowiska i energetyce (dokument Komisji Europejskiej przyjęty z 1 lipca 2014 roku) i Rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER) Nawet gdyby wbrew stanowisku Polski uznać ZC za pomoc publiczną, to jest to system zgodny z prawem UE, w tym z Rozporządzeniem GBER i Wytycznymi KE Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej zawartą w Wytycznych dla pomocy publicznej w ochronie środowiska i energetyce (pkt 127 Wytycznych KE ) zasadne jest, by lata stanowiły okres przejściowy przed wprowadzeniem w roku 2017 systemu aukcyjnego. Dlatego z prawnego punktu widzenia system ZC może i wręcz powinien funkcjonować równolegle z systemem premii FiP przyznawanych w aukcjach, KE w żadnym razie nie wymaga od Polski przejścia z systemu ZC na system FiP, ani nie nakłada ograniczeń w czasie stosowanie systemu ZC, który nie jest pomocą publiczną. 26

27 Brak wprowadzenia okresu przejściowego skutki gospodarcze Istotne ograniczenie szans na: pozyskanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych - energetyka wiatrowa może zainwestować nawet 86 mld zł w perspektywie roku 2020, z czego około 40 mld zł bezpośrednio w Polsce, choćby na roboty budowlane czy komponenty turbin, których produkcja już rozpoczęła się w Polsce jak również inne usługi. Energetyka wiatrowa dziś 3,7 GW oznacza ok. 25,62 mld zł nakładów inwestycyjnych, z czego ponad 40% zostało wydane bezpośrednio w Polsce, Uzyskanie przychodów z tytułu podatku dochodowego do budżetu państwa, województw, gmin i powiatów na poziomie ok. 1 mld zł. w perspektywie roku Zainstalowane na dziś 3,7 GW przekładają się na ponad 400 mln zł rocznie przychodów do budżetu, Uzyskanie przez gminy w perspektywie 20 lat wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, na terenach których znajdą się elektrownie wiatrowe. Przy realizacji celu jakim jest instalacja 6,5 GW mocy w wietrze na lądzie, wpływy te mają szansę wynieść ok. 5 mld zł Energetyka odnawialna przyczynia się do wzrostu zatrudnienia kreując nowe, dobrze płatne i trwałe miejsca pracy. Z danych Ministerstwa Gospodarki rozwój OZE powinien przyczynić się stworzenia miejsc pracy w sektorze. Należy również mieć na względzie pośrednie miejsca pracy w sektorze budowlanym, usług urbanistycznych, geodezyjnych, z zakresu ochrony środowiska i innych, Luka inwestycyjna bezsprzecznie spowoduje nieosiągnięcie celu OZE określonego na rok

28 Naprawa istniejącego systemu wsparcia 28

29 Zakładając, że aukcje wejdą w życie w 2016 roku. Czy nowa ustawa to tylko aukcje? System zielonych certyfikatów System aukcji WIATR Moc: 3677 MW ~ 4600 MW MW (KPD) (IQ 2014) 100% 50% 70% 30% Przyrost: + ~1 000 MW MW ( ) ( ) 0% Wiatr BIOMASA Moc: 995 MW (IQ 2014) MW (KPD) 100% 50% 64% 36% Przyrost: MW ( ) 0% Biomasa WODA Moc: Wsparte: Ogółem: ~180 MW ~360 MW 974 MW (IQ 2014) MW (KPD) 100% 50% 50% 50% Przyrost: + ~180 MW ( ) 0% Woda WSPÓŁSPALANIE 100% 0% 100% Współspalanie 0% Do 2020 roku zasadnicza część projektów OZE będzie zależała od tego jak mechanizmy ustawy będą regulowały rynek zielonych certyfikatów i jaka będzie praktyka organów administracji rządowej w tym względzie. 29

30 Obecnie skala problemu nadpodaży jest największa w dotychczasowej historii systemu Zielonych Certyfikatów (ZC) w Polsce i wciąż rośnie. 1,3 TWh. Źródło: Wyliczenia PSEW na podstawie danych URE, ARE i TGE 30

31 Korekty w systemie zielonych certyfikatów Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku art. 44 ust oraz art. 59 i art. 60 Obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia - domyślny obowiązek kolorowania energii określony przez ustawę na poziomie 20% Świadectwa pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5 dla instalacji współspalania Brak wsparcia dla hydroenergii > 5 MW Wprowadzenie przejrzystego systemu informacji o sytuacji na rynku zielonych certyfikatów Zwiększony zakres i częstotliwość publikowania informacji nt. rynku ŚP Korekta art. 60 określająca przesłanki dla możliwości obniżenia kwoty obliga zakupu świadectw pochodzenia poniżej 20% Konieczność dodania przesłanki w zakresie sytuacji na rynku zielonych certyfikatów i jego zbilansowania 31

32 Zjawisko nadpodaży ulega redukcji w sytuacji wejścia w życie postulowanych rozwiązań Modelowanie uwzględnia podniesienie wymiaru zobowiązania na dwa kolejne lata po wejściu w życie Ustawy do 20% (czyli abstrahuje od autopoprawek Ministerstwa zmieniających proponujących zmiany zapisów w art. 179 projektu ustawy) 32

33 Konsekwencje wynikające z autopoprawki Ministerstwa Gospodarki ustalającej obowiązek umarzania ŚP na poziomie 14% i 15% odpowiednio w roku 2015 i art. 179 Po wprowadzeniu mechanizmów ograniczenia wsparcia dla współspalania i dużej energetyki wodnej oraz wolumenowego dla produkcji energii ze współspalania nadpodaż jest istotnie niższa i zaczyna powoli spadać od roku 2017, jednak nadal do roku 2020 utrzymuje się na wysokim poziomie powyżej 15 TWh, a zatem problemu nie można uznać za rozwiązany i należy się spodziewać krachu na rynku świadectw pochodzenia. 33

34 Podsumowanie 34

35 Podsumowanie wpływ ustawy o OZE na polską gospodarkę System aukcyjny to mechanizm wsparcia, które może być skuteczny, ale pod warunkiem dokonania zmian, które nadadzą mu bardziej obiektywny i neutralny technologicznie charakter Ustawa o OZE w większym stopniu powinna uwzględnić zapisy w zakresie naprawy systemu Zielonych Certyfikatów Tylko rzeczywisty i racjonalny okres przejściowy zapewni ciągłość inwestycji w energetykę odnawialną, które przełożą się na wypełnienie tzw. celu OZE w roku 2020 i spełnienie norm w zakresie emisji GHG w roku

36 Dziękujemy za uwagę 36

37 SCENARIUSZE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE SYSTEMU AUKCYJNEGO W OPARCIU O AKTUALNY STAN PRAC LEGISLACYJNYCH NAD USTAWĄ OZE Dominik Sołtysiak Partner adwokat BSJP Brockhuis Jurczak Prusak 37

38 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - proces legislacyjny Pierwszy projekt Ustawy OZE zaprezentowan y przez Ministerstwo Gospodarki Kolejny projekt ustawy OZE - system świadectw pochodzenia skorygowany współczynnikami korekcyjnymi wejście w życie tzw. Małego Trójpaku Założenia systemu aukcyjnego Złożenie projektu Ustawy OZE w Sejmie Pierwsze czytanie projektu prace w komisjach Czy system wsparcia OZE wejdzie w życie w 1 stycznia 2016 roku? 38

39 Dlaczego przygotowywany jest projekt nowej ustawy? Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Gewichteter Durchschnittspreis OZEX_A Index Zgodność z wytycznymi Komisji Europejskiej - wsparcie OZE na lata (2014/C 200/01) Ustabilizowanie rynku OZE PLN/MWh *Źródło: Towarowa Giełda Energii, POLPX raport miesięczny 39

40 Wejście w życie nowych zasad wsparcia w Ustawie OZE System zielonych certyfikatów tylko instalacje uruchomione przed wejściem w życie nowych zasad System Aukcyjny instalacje uruchomione po wejściu życie nowych zasad Możliwość przejścia do systemu aukcyjnego na zasadzie dobrowolności Gwarancja wsparcia w postaci świadectwa pochodzenia za każdą MWh Gwarancja odbioru i zakupu energii elektrycznej po minimalnej cenie Niepewna wysokości wsparcia zależna od rynkowej ceny świadectw pochodzenia i ceny energii Wsparcie jedynie po zaakceptowaniu oferty złożonej podczas aukcji Brak gwarancji wsparcia dla całej wyprodukowanej energii Odrębne aukcje dla instalacji uruchomionych przed wejściem w życie nowych zasad wsparcia oraz po tej dacie Stabilne wsparcia przez okres 15 lat na poziomie ustalonym w aukcji, waloryzowane wskaźnikiem inflacji Czy 1 stycznia 2016 System aukcyjny wejdzie w życie? 5

41 Proces legislacyjny w Polsce Brak terminu 30 dni 21 dni min. 14 dni Inicjatywa ustawodawcza Sejm Senat Prezydent Vacatio legis Wejście w życie Przygotowanie projektu ustawy Prezydent Rada Ministrów Posłowie (Komisja lub 15 posłów) Senat 1000 tyś obywateli 1 czytanie i skierowanie do komisji sejmowej (poprawki do projektu) 2 czytanie Prawo wnoszenia poprawek: Wnioskodawca, Posłowie, Rada Ministrów 3 czytanie jeżeli nie ma poprawek lub projekt ponownie do komisji Sejm uchwala zwykłą większością głosów, co najmniej ½ ustawowej liczby posłów Przyjmuje bez zmian albo wprowadza poprawki albo odrzuca w całościwtedy ustawa wraca do Sejmu Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością, co najmniej ½ ustawowej liczby posłów Podpisuje ustawę w ciągu 21 dni i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP 41

42 Scenariusze wejścia w życie ustawy OZE Scenariusz 1 nowy system wsparcia wejdzie w życie w 1 stycznia 2016 roku zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki kwartał Sejm Senat Prezydent Ustawa uchwalona przez Sejm i Senat na początku 2015 roku Podpis prezydenta po 21 dniach od przyjęcia ustawy przez Parlament Wejście w życie ustawy OZE Wejście w życie ustawy OZE 30 dni po podpisaniu przez Prezydenta Założenie: 12 miesięcy vacatio legis od wejścia w życie Ustawy OZE 42

43 Scenariusze wejścia w życie ustawy OZE Scenariusz 2 nowy system wsparcia wejdzie w życie w połowie 2016 roku Przyjęcie ustawy I kwartał połowa połowa 2016 Sejm Senat Prezydent wysłuchanie publiczne Ponad 300 uwag Podkomisja rozpatruje po kolei artykuły ustawy OZE brak terminu prac w komisjach 30 dni na rozpatrzenie ustawy przez Senat 21 dni na podpis Prezydenta + 30 dni vacatio legis Wejście w życie ustawy OZE Koniec kadencji sejmu Aukcje po 12 miesiącach od wejścia w życie Ustawy OZE Drugie i trzecie czytanie w Sejmie 2

44 Scenariusze wejścia w życie ustawy OZE Scenariusz 3 - niezgodność systemu wsparcia ze wspólnym rynkiem I połowa koniec 2015 II połowa 2017 Ustawa OZE zwolniona z obowiązku notyfikacji Podpis ustawy przez prezydenta Zawiadomienie KE wraz z planem ewaluacyjnym Decyzja KE o konieczności notyfikacji Wejście w życie Obowiązek notyfikacji pomocy publicznej do KE, wyjątek - wyłączenia blokowe (GBER) Rada Ministrów zdecydowała o braku notyfikacji do KE Niezgodność z GBER - przekroczenie rocznego budżetu 150 mln euro? Ryzyko obowiązku zawieszenia programu pomocowego i zwrotu przyznanego wsparcia 1

45 Ustawa o odnawialnych źródłach energii Scenariusz 4 Ustawa OZE nie wejdzie w życie z uwagi na dyskontynuację prac Sejmu do Sejm Senat Podpis prezydenta Wybory parlamentarne Nowa kadencja sejmu Ustawa nie zostanie podpisana przez Prezydenta do końca kadencji Sejmu, tj. do października Wsparcie OZE będzie nadal uregulowane w ustawie Prawo Energetyczne; System świadectw pochodzenia zostanie utrzymany producent OZE nadal otrzyma przychód ze sprzedaży energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów 45

46 Jesteśmy rekomendowani przez: Więcej informacji o naszej kancelarii i obszarach praktyki znajdziecie Państwo na naszych stronach: Dziękuję za uwagę oraz na portalach: 9

47 BIZNESOWE MOŻLIWOŚCI I RYZYKA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O OZE Wojciech Sztuba Partner zarządzający TPA Horwath 47

48 Wydanie szóste Projekt nowej ustawy o OZE bliżej niż kiedykolwiek Zielone certyfikaty, model aukcyjny, okres przejściowy Punkty zapalne Co z offshorem? 48

49 Cel raportu Charakterystyka rynku energii wiatrowej Przedstawienie uwarunkowań inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce Ramy prawne Pomoc publiczna Główne bariery biznesowe Uśrednione parametry finansowe Perspektywy związane z realizacją inwestycji Prezentacja najciekawszych opinii uczestników rynku 49

50 Co się dziś dzieje z projektami farm wiatrowych? 50

51 Bariery rozwoju rynku OZE 51

52 Punkty zapalne Ryzyko luki inwestycyjnej w związku ze sposobem unormowania okresu przejściowego Niewystarczające rozwiązania stabilizujące rynek certyfikatów vs. 11 TWh nawisu nadpodażowego (zamrożenie opłaty zastępczej, brak rozwiązań adresujących równoległe funkcjonowanie z rynkiem aukcyjnym) 3-letni okres rozliczeniowy w modelu aukcyjnym Uznaniowość URE/MG w kształtowaniu istotnych parametrów modelu aukcyjnego (budżet aukcji, terminy, ceny referencyjne 52

53 Co z offshorem? Koszyk źródeł OZE > 4000 MWh/rok czy ustawa o OZE będzie wystarczająca dla rozwoju MEW w Polsce? Czy uznaniowość URE/MG może zadziałać na rzecz offshore (polityka energetyczna, koszty wytwarzania vs. cena referencyjna, konkurencja biomasy)? Brakujące regulacje (wyprowadzenie mocy, zagospodarowanie przestrzenne, opodatkowanie, wsparcie dedykowane do offshore np. odrębny koszyk aukcyjny) 53

54 Dziękuję za uwagę Download free PDF: 54

Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE Konferencja prasowa 21 listopada 2014

Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE Konferencja prasowa 21 listopada 2014 Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2014 Konferencja prasowa 21 listopada 2014 PATRON WYDANIA PATRONI MEDIALNI GLOBALNE I POLSKIE TENDENCJE INWESTYCYJNE W SEKTORZE ENERGETYKI WIATROWEJ PAIiIZ 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Propozycje PSEW do projektu ustawy o OZE. 4 listopada 2014 r. Warszawa

Propozycje PSEW do projektu ustawy o OZE. 4 listopada 2014 r. Warszawa Propozycje PSEW do projektu ustawy o OZE 4 listopada 2014 r. Warszawa Agenda I. System aukcyjny Rozliczenie obowiązku wytworzenia przez wytwórcę ilości energii elektrycznej z OZE Etapowanie - wpływ systemu

Bardziej szczegółowo

Czy branża energetyki wiatrowej w Polsce jest zadowolona z ustawy o OZE?

Czy branża energetyki wiatrowej w Polsce jest zadowolona z ustawy o OZE? Czy branża energetyki wiatrowej w Polsce jest zadowolona z ustawy o OZE? II Międzynarodowe Forum Ekologiczne 16-18 września 2015 r., Kołobrzeg, Hotel AQUARIUS SPA AGENDA I. Wprowadzenie II. System Zielonych

Bardziej szczegółowo

Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE Konferencja prasowa 19 listopada 2015

Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE Konferencja prasowa 19 listopada 2015 Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2015 Konferencja prasowa 19 listopada 2015 PATRON WYDANIA PATRONI MEDIALNI GLOBALNE I POLSKIE TENDENCJE W SEKTORZE ENERGETYKI WIATROWEJ Łukasz Leśniewski Departament

Bardziej szczegółowo

Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora

Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora Tundra Advisory Sp. z o.o. Grzegorz Skarżyński Tundra Advisory Sp. z o.o. Plan: 1. Czy nowa ustawa to tylko aukcje? 2. System zielonych certyfikatów:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin

Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny

Bardziej szczegółowo

Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015

Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015 Wpływ zapisów ustawy o OZE na realizację celów polityki energetycznej Polski Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015 Podstawowe informacje o PSEW 2

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce 2013

Energetyka wiatrowa w Polsce 2013 Energetyka wiatrowa w Polsce 2013 Zmiany prawne dotyczące sektora OZE Dominik Sołtysiak Partner adwokat Kiedy można oczekiwać nowych regulacji Ustawa OZE [Projekt z dnia 12 listopada 2013 roku (Wersja

Bardziej szczegółowo

Nadpodaż zielonych certyfikatów

Nadpodaż zielonych certyfikatów Nadpodaż zielonych certyfikatów Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) od co najmniej 2 lat postuluje o wprowadzenie przejrzystego systemu informacji o rynku zielonych certyfikatów. Bardzo

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE:

FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE: FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE: Na chwilę obecną firmy wiatrowe zainwestowały w Polsce niespełna 18 mld zł. Tym, co uniemożliwia dalsze inwestycje jest przede wszystkim brak odpowiedniej ustawy mówiącej

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Aleksander Gabryś, Manager, Ernst & Young Słupsk, 21 stycznia 2013 roku Agenda 1 2 Skala inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce 2 Regulacje Prawne 3 Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce

Energetyka wiatrowa w Polsce Energetyka wiatrowa w Polsce Wydanie czwarte rozszerzone i zaktualizowane abstrakt BranŜa wstrzymuje oddech oczekiwanie na ustawę o OZE Morskie elektrownie wiatrowe karty częściowo rozdane Wiatr na tle

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A.

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Rozwój energetyki wodnej w Polsce widziany przez pryzmat programów pomocowych dla OZE Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Agenda 1. Wstęp 2. System zielonych

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Warsztatów Prognozowanie produktywności farm wiatrowych- strategie ofertowania w nowym systemie aukcyjnym - wyzwania i ograniczenia

Wprowadzenie do Warsztatów Prognozowanie produktywności farm wiatrowych- strategie ofertowania w nowym systemie aukcyjnym - wyzwania i ograniczenia Wprowadzenie do Warsztatów Prognozowanie produktywności farm wiatrowych- strategie ofertowania w nowym systemie aukcyjnym - wyzwania i ograniczenia 5 lutego 2015 Warszawa Agenda Kluczowa rola prognozowania

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia... Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E N E R G I I 1) z dnia... w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

System aukcyjny jako element przyszłego modelu wsparcia OZE. Omówienie wybranych skutków

System aukcyjny jako element przyszłego modelu wsparcia OZE. Omówienie wybranych skutków System aukcyjny jako element przyszłego modelu wsparcia OZE. Omówienie wybranych skutków Członek Crowe Horwath International (Zurych) stowarzyszenia niezależnych i o odrębnej osobowości prawnej biegłych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania formalno prawne działalności OSDn na rynku energii elektrycznej. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. Katowice,

Nowe uwarunkowania formalno prawne działalności OSDn na rynku energii elektrycznej. Marek Kulesa dyrektor biura TOE. Katowice, Nowe uwarunkowania formalno prawne działalności OSDn na rynku energii elektrycznej nowelizacje ustawy o OZE projekt ustawy o rynku mocy projekt ustawy o elektromobilności nowy model wsparcia kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki

Wysokosprawna kogeneracja w Polsce. Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Tomasz Dąbrowski Departament Energetyki [%] 2 Wysokosprawna kogeneracja w Polsce Ogólna charakterystyka sektora ciepłowniczego w Polsce Wielkość sprzedaży ciepła z sieci

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Janusz Gajowiecki Za-Dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 10 Września 2014 r. Lublin

Janusz Gajowiecki Za-Dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 10 Września 2014 r. Lublin Polski Sektor Energetyki Wiatrowej - Wyzwania i Możliwości Janusz Gajowiecki Za-Dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 10 Września 2014 r. Lublin Agenda Stan obecny i prognoza rozwoju

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020

Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020 Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020 Przedmiot i cel analizy Niniejsza analiza przedstawia możliwości uruchamiania nowych mocy wytwórczych w małych elektrowniach wodnych (MEW)

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

System aukcyjny Nowy system wsparcia OZE

System aukcyjny Nowy system wsparcia OZE Woda. Ścieki. Osady. Aspekty prawne i finansowanie warsztaty Łódź, 8-9 grudnia 2015 roku Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl Plan prelekcji 1. Rynek energii elektrycznej z OZE i dotychczasowy system

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Nadpodaż zielonych certyfikatów

Nadpodaż zielonych certyfikatów Nadpodaż zielonych certyfikatów Rynek zielonych certyfikatów mierzy się z poważnym problemem nadpodaży od 212 roku. Przyczyną tego zjawiska jest wiele złożonych czynników, niezależnych od inwestorów. Po

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej 22.11.2011 Poznań, POLEKO, Salon Czystej Energii 2 Polska Izba Gospodarcza Energii

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Autor: dr Bartłomiej Nowak 1 Przyjęty na szczycie w Brukseli w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada odejścia od

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, roku. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ul. Królowej Jadwigi Grudziądz

Grudziądz, roku. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ul. Królowej Jadwigi Grudziądz Grudziądz, 09.10.2014 roku Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych ul. Królowej Jadwigi 1 86-300 Grudziądz STANOWISKO TOWARZYSTWA ROZWOJU MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH WS. RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

30 stycznia 2013 r. Adres do korespondencji: Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii ul. Gotarda 9, 02 683 Warszawa; prkoze@prkoze.

30 stycznia 2013 r. Adres do korespondencji: Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii ul. Gotarda 9, 02 683 Warszawa; prkoze@prkoze. 30stycznia2013r. StanowiskoPolskiejRadyKoordynacyjnejOdnawialnychŹródełEnergiidotyczącenadpodaży świadectwpochodzeniairyzykazałamaniarynkuzielonychcertyfikatów Polska Rada Koordynacyjna OZE, reprezentująca

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów

Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów Rynek świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii

Bardziej szczegółowo

Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce

Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce by Piotr Rudyszyn, W4E, dr Christian Schnell, SOLIVAN B.Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. Słupsk 30.10.2014 Spis treści System Zielonych

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE

System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE System aukcyjny i wsparcie prosumentów w zapisach ustawy o OZE Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV ul. Cechowa 5130-614 Kraków E-mail: biuro@polskapv.pl Tel.: +48 126545212 WWW: www.polskapv.pl

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Żmijewski prof. PW. marzec 2009 roku, Warszawa

Krzysztof Żmijewski prof. PW. marzec 2009 roku, Warszawa Wyzwania sektora energetycznego wobec realizacji wymagań pakietu klimatyczno-energetycznego z uwzględnieniem planu rozwoju polskiej energetyki do roku 2030 Krzysztof Żmijewski prof. PW marzec 2009 roku,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU LEGISLACYJNEGO

PREZENTACJA RAPORTU LEGISLACYJNEGO 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH STANOWIENIA PRAWA W POLSCE Arkadiusz Pączka Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji PREZENTACJA RAPORTU LEGISLACYJNEGO Warszawa, 11 kwietnia 2017 r. Stan

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Energetyczne projekty wiatrowe

Energetyczne projekty wiatrowe Energetyczne projekty wiatrowe Potencjał i moŝliwości w warunkach polskich Marcin Kaniewski CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa Tel.: 022 57 39 733 Email: info@cibetreenergy.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE w wersji 4, a MEW.

Ustawa o OZE w wersji 4, a MEW. Ustawa o OZE w wersji 4, a MEW. Ślesin, 28/11/2013 Andrzej GRZEŚ Ustawa o OZE - kolejne projekty Dotychczas pokazano 4 wersje projektów: 22 grudnia 2011 wersja 1 29 maja 2012 pokazano kluczowe elementy

Bardziej szczegółowo

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 810 czerwca 2015 Spis treści 1. Ustawa o OZE informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces.

Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces. Nowe regulacje dla OZE - tak dużo zostało zrobione, tak niewiele brakuje by osiągnąć sukces. Konferencja PSEW Serock - 24.04.2013 Ustawa o OZE, czy tylko zmarnowany czas. 1. Czy po 3 latach od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia OZE. System Aukcyjny, Piotr Rudyszyn, Warszawa 28-11-2013

Nowy system wsparcia OZE. System Aukcyjny, Piotr Rudyszyn, Warszawa 28-11-2013 Nowy system wsparcia OZE System Aukcyjny, Piotr Rudyszyn, Warszawa 28-11-2013 Spis treści Obecny system wsparcia model kwotowy/zc Podstawy nowego systemu wsparcia Przejście z jednego do drugiego systemu

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20. Przej cie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane.

12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20. Przej cie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane. 12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20 Przejcie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane. Dziś dowiemy się o: Genezie pojawienia si aukcji w energetyce; Wolnym wyborze

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce - wybrane uwarunkowania, wpływ MiFID II na uczestników rynków

Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce - wybrane uwarunkowania, wpływ MiFID II na uczestników rynków Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce - wybrane uwarunkowania, wpływ MiFID II na uczestników rynków DEBATA TGE i TOE: Uwarunkowania dyrektywy MiFID II i jej wpływ na rynki towarowo-finansowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

dr Filip M. Elżanowski adwokat

dr Filip M. Elżanowski adwokat Status odbiorcy przemysłowego w świetle przepisów tzw. małego trójpaku, tj. ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw dr Filip M. Elżanowski adwokat

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak

Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak Nowa Ustawa OZE NajwaŜniejsze zmiany Dominik Sołtysiak adwokat Zakończenie prac legislacyjnych w Ministerstwie Gospodarki Ustawa Prawo Energetyczne - dotychczas wspólna dla OZE i źródeł konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo