12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20. Przej cie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20. Przej cie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane."

Transkrypt

1 12 listopada 2013 Gliwice Klaster 3x20 Przejcie z systemu certyfikatowego na system aukcyjny i wszystko co z tym związane.

2 Dziś dowiemy się o: Genezie pojawienia si aukcji w energetyce; Wolnym wyborze przejcia z certyfikatów na system aukcyjny czyli: Kto moe, a kto nie? Kto skorzysta, a kto nie? Tym kogo dotyczy, a kogo nie dotyczy ustawa o OZE; Co to jest cena referencyjna? Proste porównanie nadchodzącego z istniejącym;

3 Geneza Redukcja kosztów wsparcia z 9 mld zł na 4,2 mld zł (2,5 mld zł dla istniejących wiadectw, a 1,7 mld zł wsparcia dla nowych); Włochy, Holandia, Grecja, Wielka Brytania, Maroko, Jordania, Egipt. Polska wiadectwa Efektywnoci Energetycznej teraniejszoć; Polska - Feed in premiums przyszłoć??

4 Kto może: W aukcji mogą uczestniczyć przedsibiorcy, którzy ju produkują energi i obracają wiadectwami pochodzenia oraz: Zdecydują si do dwóch lat od wejcia w ycie Ustawy; Posiadają instalacje powyej 40kW; Instalacje spalające biomas do 50żWe; Elektrownie wodne poniej 1żW; Okrelą niezmienną stawk przez cały okres Umowy; ALE: dotychczas nie korzystały z bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego, z wyłączeniem pomocy de minimis; urządzenia nie są starsze ni 4 lata (pierwsze wytworzenie energii elektrycznej lub biogazu); CHYBś, E:

5 Kto może: żodernizujemy istniejącą instalacj odnawialnego ródła energii; żodernizujemy instalacj niestanowiącą instalacj odnawialnego ródła energii, w wyniku której powstanie instalacja odnawialnego ródła energii, pod warunkiem, e łącznie spełnione zostaną nastpujące warunki: W wyniku modernizacji nastąpi przyrost mocy zainstalowanej energii elektrycznej lub przyrost wydajnoci wytwarzania biogazu rolniczego; Zainstalowane zostały urządzenia wchodzące w skład instalacji odnawialnego ródła energii, słuące do wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, które zostały wyprodukowane nie wczeniej ni 4 lata przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w zmodernizowanej instalacji, Zmodernizowana instalacja nie bdzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy do spalania wielopaliwowego. Wsparcie zostanie objta nadwyka mocy lub biogazu; 4 lata na rozpoczcie produkcji; Wytwórca energii elektrycznej lub biogazu rolniczego bdzie miał obowiązek sprzeday energii elektrycznej lub biogazu rolniczego po ustalonej cenie.

6 Cena referencyjna Cena referencyjna zostanie wyznaczona w oparciu o cen rynkową wiadectwa pochodzenia (wyliczoną z okresu 24 miesicy przed dniem wejcia w ycie nowych przepisów) oraz cen energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku (ustaloną przez Prezesa URE), co zapewni utrzymanie niskiego kosztu wsparcia. Ceny referencyjne obliczane są w technologicznie uzasadnionych przedziałach mocy zainstalowanej energii elektrycznej, odrbnie dla kadej technologii OZE. Ceny referencyjne powinny być ustalone na poziomie, który zapewnia, e około 80% projektów moe znaleć si powyej progu opłacalnoci przy obecnie dostpnych technologiach. Na miesiąc przed pierwszą w danym roku kalendarzowym aukcją, organizator aukcji ogłosi obowiązujące w danym roku kalendarzowym ceny referencyjne. Ceny bdą zmieniane raz w roku.

7 Cena referencyjna W przypadku kiedy cena detaliczna energii elektrycznej przewyszy cen ustaloną w aukcji, a producent energii z OZE decyduje si zuywać wytworzoną energi elektryczną na potrzeby własne, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu rónicy do SEO S.ś.: kwota nalena = cena z aukcji (cena rynkowa + podatek VAT (ustawa o VAT przewiduje zwolnienie podmiotowe dla podatników, których sprzeda w danym roku nie przekracza 150 tys. złę + opłata przesyłowa i dystrybucyjnaę.

8 SEO S.A. Zadania: Zakup energii z OZE; Sprzeda na TGE S.A. W przypadku kiedy cena rynkowa przewysza cen ustaloną w aukcji, producent energii elektrycznej z OZE zwraca rónic SEO S.A. Opłata OZE bdzie pobierana od konsumentów energii elektrycznej przez operatora systemu przesyłowego i przekazywana do SEO S.A. W przypadku zuywania wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby własne bdą stosowanie szczególne zasady rozliczeń.

9 Przywileje dla mikroinstalacji (do 40kWe) Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalnoci gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji; Zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji; Stworzenie programów dedykowanych wsparciu inwestycyjnemu; Wprowadzenie obowiązku zakupu nadwyek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80 % redniej ceny sprzeday energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE; Promowanie wykorzystania energii ze ródeł odnawialnych w nowo oddanych budynkach lub poddanych generalnemu remontowi (od dnia 1 stycznia 2015 r.). Ułatwienia związane z przyłączeniem do sieci dla mikroinstalacji.

10 Przykład prosumenta PRZED

11 Przykład prosumenta PO

12 Przykład prosumenta Zakres prac: Budowa paneli fotowoltaicznych (moc zainstalowana 396 kw, produkcja roczna 367 MWh, nakład inwestycyjny PLN) Instalacja pompy ciepła (moc 120kW, roczne zuycie en.el. 130 MWh, nakład inwestycyjny PLN) Modernizacja systemu owietlenia (426kW przed, 234kW po, nakład inwestycyjny około złę

13 Czas zwrotu na potrzeby własne Budowa paneli fotowoltaicznych: Roczny koszt uniknity: zł / rok; Czas zwrotu bez dotacji: 15 lat; Z dotacją 80%: 3 lata;

14 Czas zwrotu całość do sieci Budowa paneli fotowoltaicznych: Cena energii sprzedawanej do sieci: Cena zielonych wiadectw pochodzenia: Przychód: Bez dotacji: 201,36 zł / MWh + VAT; 190 zł 437 zł / MWh; 18 lat

15 Czas zwrotu całość do sieci + aukcja Brak danych o cenie referencyjnej dla PV poniej 1MW, ale: CR max = cena en.el. na RK + r. cena P = 201,36 + VAT = 461 zł / MWh. Czas zwrotu: 17 lat żona otrzymać dotacj do euro, i wtedy: Czas zwrotu: 11 lat

16 PODSUMOWANIE DZIźUJ Zś UWśG PROSZ O PYTśNIś! Kontakt: Dawid Lipko

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 04.02.2014 r. Wersja 6.2. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE śyłą ZŁOTA NA POLSKIEJ ZIEMI? Michał Andruszkiewicz, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

ELEKTROWNIE WIATROWE śyłą ZŁOTA NA POLSKIEJ ZIEMI? Michał Andruszkiewicz, kancelaria Wardyński i Wspólnicy ELEKTROWNIE WIATROWE śyłą ZŁOTA NA POLSKIEJ ZIEMI? Michał Andruszkiewicz, kancelaria Wardyński i Wspólnicy Energetyka wiatrowa w Polsce przeŝywa boom. W czasach spowolnienia gospodarczego, coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

OZE: Czy system jest gotowy?

OZE: Czy system jest gotowy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki OZE: Czy system jest gotowy? Od redakcji Rafał Czyżewski prezes Zarządu Energa Operator S.A. Grupa Energa jako

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE SPOSOBEM NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE OZE 1

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE SPOSOBEM NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE OZE 1 Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE SPOSOBEM NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE OZE

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Druk nr 946 Warszawa, 18 października 2012 r.

Druk nr 946 Warszawa, 18 października 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 946 Warszawa, 18 października 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Wirtualne elektrownie

Wirtualne elektrownie Wirtualne elektrownie Polska na progu rewolucji energetycznej Techmine Innovations Conference Katowice, 5 czerwca 2014 r. Energetyka dawniej i dziś Lokomotywa parowa G. Stephensona (1825) Pierwsze parowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo