Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych wymiana i transfer umiejętności technicznych i metodologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych wymiana i transfer umiejętności technicznych i metodologicznych"

Transkrypt

1 Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych wymiana i transfer umiejętności technicznych i metodologicznych Seminarium w ramach Programu Wykonawczego na lata do Umowy między Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisja Wspólnotowa Francuska Regionu Stołecznego Brukseli a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej Przykład analizy terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem narzędzia i zasobów portalu OPI-TPP r. dr inż. Jan Bondaruk mgr Anna Skalny Zakład Ochrony Wód Główny Instytut Górnictwa

2 Problematyka terenów poprzemysłowych i zdegradowanych na Śląsku Województwo śląskie charakteryzuje bardzo wysoki stopień zurbanizowania i uprzemysłowienia, w tym duży udział terenów poprzemysłowych i zdegradowanych - przedmiot intensywnych działań rewitalizacyjnych. Niedobór lub brak kompleksowych i aktualnych informacji o stopniu degradacji tych terenów skutkuje odstąpieniem od działań rewitalizacyjnych lub podejmowanie błędnych decyzji, co do kierunków i sposobu przywrócenia ich do obiegu społeczno gospodarczego. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych to ograniczenie zagospodarowania terenów zielonych, wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów zagospodarowanych i poprawa jakości życia

3 Problematyka terenów poprzemysłowych i zdegradowanych na Śląsku Tereny poprzemysłowe i zdegradowane to potencjalnie tereny, które powinny ponownie pełnić określone funkcje gospodarcze i inne: posiadają korzystną lokalizację posiadają dostęp do mediów, są uzbrojone mogą być źródłem zagrożeń dla środowiska wpływają niekorzystnie na wizerunek regionu Rozwiązaniem jest przywrócenie na tych terenach funkcji gospodarczych, przyrodniczych czy też rekreacyjnych. Bariery we wprowadzaniu terenów poprzemysłowych do ponownego obiegu gospodarczego: Prawne Ekonomiczne Własnościowe Informacyjne Pełna i wiarygodna informacja podstawą dla podejmowania racjonalnych decyzji

4 to: regionalny system informatyczny integrujący różne obszary w ramach regionalnej i krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP), kompletne i zintegrowane narzędzie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania różnorodnych danych w postaci warstw informacji przestrzennej, zasób wiedzy oraz informacji na potrzeby efektywnego planowania, gospodarowania i zarządzania przestrzenią, narzędzie służące intensyfikowaniu procesów rekonwersji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w regionie, system zapewniający komercjalizację wyników badań w zakresie REMEDIACJI I REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I ZDEGRADOWANYCH, zasoby bazodanowe systemu OPI-TPP, jako źródło danych do opracowania, wdrażania technologii i innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska, portal dziedzinowy systemu ORSIP.

5 Planowanie rozwoju Identyfikacja stanu Procesy decyzyjne Zarządzanie środowiskiem Inwestycje

6 Zakres danych portalu OPI-TPP DANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA WODNA LEŚNICTWO ZAGOSPODAROWANIE TERENU GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA OCHRONA PRZYRODY Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) - wysokiej jakości dane topograficzne generowane przez administrację, samorządy, instytucje publiczne

7 Dane o terenach Zakres niezbędnych danych o terenach: Dane z zakresu administracji Ochrona środowiska Gospodarka wodna Leśnictwo Zagospodarowanie terenu Geologia i hydrogeologia Ochrona przyrody A w szczególności: Podstawowe informacje o terenie Własność, status prawny Użytkowanie, rekultywacja, uzbrojenie Zabudowa Zabytki, obiekty i obszary chronione Przyszłe zagospodarowanie terenu Degradacja, zanieczyszczenia, zagrożenia Informacje dodatkowe Planowanie rozwoju Inwestycje Zarządzanie środowiskiem Identyfikacja stanu Procesy decyzyjne

8 Przyjęte rozwiązanie modułowe oraz zaimplementowane algorytmy analityczne wprowadzają nową jakość w proces podejmowania decyzji, szacowania ryzyka oraz prowadzenia działań administracyjnych w zakresie przygotowania i realizacji procesów rewitalizacyjnych. Narzędzia wspomagające procesy rewitalizacji Diagnoza Analiza wariantowa Szacowanie kosztów Analiza ryzyka Wskaźniki przyszłego monitorowania

9 Etapy analizy terenu poprzemysłowego Wskazanie preferowanych kierunków zagospodarowania wybranego terenu wg metodyki OPI TPP - narzędzia systemowego wspierania odbywa się poprzez przeprowadzenie wielokryterialnej oceny terenów poprzemysłowych w aspekcie potencjalnego przeznaczenia inwestycyjnego oraz dokonanie oceny ryzyka środowiskowego. Analiza historyczna terenu poprzemysłowego wg genezy Analiza aktualnego stanu terenu poprzemysłowego Analiza istniejących uwarunkowań hydrologicznych, hydrogeologicznych, geomorfologicznych, przyrodniczych i infrastrukturalnych Ocena ryzyka środowiskowego Wybór preferowanego kierunku zagospodarowania dla terenu poprzemysłowego

10 Analiza terenów poprzemysłowych i zdegradowanych Kryteria dotyczące pochodzenia terenu Kryteria dotyczące oddziaływania górnictwa Kryteria dotyczące uwarunkowań hydrologicznych, hydrogeologicznych, geomorfologicznych i przyrodniczych Kryteria dot. ponadlokalnych uwarunkowań infrastrukturalnych Kryteria dotyczące zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych Kryteria dotyczące analizy ryzyka środowiskowego Hałda Przezchlebie Archiwum GIG

11 Przykład analizy dla hałdy Przezchlebie Centralne zwałowisko odpadów powęglowych - hałda Przezchlebie, zlokalizowane jest na terenie sołectwa Przezchlebie w gminie Zbrosławice w powiecie tarnogórskim. ok. 3 km od odcinka autostrady A1 Piekary Śląskie Maciejów, ok. 6 km na północ od centrum Gliwic ok. 15 km na południowych zachód od Tarnowskich Gór. Źródło: System OPI-TPP,

12 Analiza wybranych kryteriów Stopień przydatności do różnych kryteriów zagospodarowania Tereny produkcyjne i obsługi produkcji na przykładzie Przezchlebia -1 Tereny zabudowy usługowej Zabudowa mieszkaniowa Tereny komunikacji i transportu Sport i rekreacja w przestrzeni otwartej Zieleń, przyroda Wody powierzchniowe max. 2 min. -10

13 Analiza wybranych kryteriów Stopień przydatności do różnych kierunków zagospodarowania w świetle uwarunkowań infrastrukturalnych na przykładzie Przezchlebia Tereny produkcyjne i obsługi produkcji Tereny zabudowy usługowej Zabudowa mieszkaniowa Tereny komunikacji i transportu Sport i rekreacja w przestrzeni otwartej Zieleń, przyroda Wody powierzchniowe 0 max. 32

14 Analiza wybranych kryteriów Stopień przydatności do różnych kierunków zagospodarowania w świetle prawdopodobnych wynikających z genezy zagrożeń środowiskowych Tereny produkcyjne i obsługi produkcji na przykładzie Przezchlebia 0 Tereny zabudowy usługowej Zabudowa mieszkaniowa Tereny komunikacji i transportu Sport i rekreacja w przestrzeni otwartej Zieleń, przyroda Wody powierzchniowe -2 max. 32

15 Przykład analizy dla hałdy Przezchlebie Zgodnie z metodyką przedstawioną w systemie OPI TPP : W świetle genezy terenu istnieje możliwość wielofunkcyjnego zagospodarowania hałdy Przezchlebie. Wyniki analizy potencjalnych sposobów zagospodarowania terenu o danym typie genezy wykazały, że neutralnym kierunkiem zagospodarowania terenu będzie sport i rekreacja oraz kierunek przyrodniczy. W przypadku zagospodarowania terenu w kierunku produkcyjnym, usługowym, mieszkaniowym lub przygotowania terenu pod komunikację i transport należy wcześniej przeprowadzić działania umożliwiające jej zagospodarowanie, tj. rozbiórka hałdy. W świetle prawdopodobnych wynikających z genezy zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych, biorące pod uwagę zagrożenie dla powietrza, gleby, wody oraz zdrowia ludzkiego nie zalecane jest zagospodarowanie w kierunku sportowo-rekreacyjnym. Rekomendowanym kierunkiem zagospodarowania hałdy Przezchlebie zgodnie z metodyką OPI-TPP jest zagospodarowanie w kierunku przyrodniczym.

16 Możliwość analizy innych terenów zdegradowanych Baza rekordów

17 Niezbędne dane o terenach pilotażowych Ze względu na dostępność danych oraz wiarygodnych materiałów o aktualnym stanie terenów poprzemysłowych oraz stopniu degradacji będącym rezultatem prowadzonej działalności przemysłowej przyjęto następujące zasady odnośnie szczegółowości oraz formy przedmiotowych danych: Zgromadzenie i udostępnienie danych o terenach poprzez system OPI-TPP (udostępnionym na portalu ORSIP) Pozostałe dane powinny byś przekazywane sukcesywnie preferowana forma elektroniczna Szczególnie istotne z punktu widzenia tzw. analizy historycznej są dane archiwalne (mapy, opracowania ) Wyniki badań, analiz środowiska gruntowo wodnego, badań jakości wód z piezometrów (forma analogowa) Rezultat końcowy: Założenia do studiów wykonalności w zakresie ponownego zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych.

18 Podsumowanie Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania terenami poprzemysłowymi z Regionem Walonii: Umożliwi identyfikację głównych źródeł presji oraz warunków prowadzenia przyszłej rewitalizacji (rekonwersji) danego terenu, Wskaże model optymalnego przekształcenia danego terenu z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań Zidentyfikuje i zhierarchizuje ryzyka środowiskowe Umożliwi zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w oparciu o współpracę z partnerami z Walonii Przygotowanie wykonalnych działań inwestycyjnych na wybranych terenach zdegradowanych

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Jan Bondaruk Anna Skalny Główny Instytut Górnictwa kontakt:

TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ.

TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Izabella Nawara-Słomska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 23 czerwca 2014 r. Skala problemu

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 Jan Bondaruk, Paweł Zawartka OGÓLNODOSTĘPNA PLATFORMA INFORMACJI TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, grudzień 2014 r. Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, wrzesień 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE

RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE ANEKS D DO RAPORTU KOŃCOWEGO SYNTEZA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE PROGRAMU OPERACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWOJU CYFROWEGO Wersja 3.0 Poznań, grudzień 2013 ITTI Sp. z o.o.ul.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY 2014 1 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj Dokument Ramowy została opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Zespół autorski Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Opis przyjętego modelu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2387/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA WÓJT GMINY WIŚNIOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU DOKUMENTU PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WIŚNIOWA NA LATA 2008-2011, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 Spis treści: Streszczenie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Ruda Śląska 2005 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 2. WPROWADZENIE... 4 3. PROGRAMY STRATEGICZNE... 5 3.1. Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020.

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKIEJ FUNDACJI KULTURY W TARNOWIE Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo